Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
İLÇESİ : Ahmetli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Kendirlik
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
22/a UYGULAMASI YAPILAN TAŞINMAZ MALIN
Pafta no
Ada no
Parsel no
Yüzölçümü (m²)
Niteliği
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
Eski
Yeni
Eski
Yeni
Eski
Yeni
Eski
Yeni
Eski
Yeni
Hissesi Sokak veya Mevki
Adil GÜLEL : Müslüm oğlu
T.C. Kimlik No: 45268917080
Naide DİRİKBİL : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 10805772538
Salahattin DEDEOĞLU : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 51655432708
Yusuf DEDEOĞLU : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 51661432570
Ali DEDEOĞLU : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 51640433208
Meryem GÖKSOY : Halil kızı
T.C. Kimlik No: 58702175410
Hacer TURHAN : Halil kızı
T.C. Kimlik No: 35173986394
Selahattin DEDEOĞLU : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 51655432708
Ali DEDEOĞLU : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 51640433208
Hacer TURHAN : Halil kızı
T.C. Kimlik No: 35173986394
Meryem GÖKSOY : Halil kızı
T.C. Kimlik No: 58702175410
Adil GÜLEL : Müslüm oğlu
T.C. Kimlik No: 45268917080
Naide DİRİKBİL : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 10805772538
Salahattin DEDEOĞLU : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 51655432708
Yusuf DEDEOĞLU : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 51661432570
Kerim TEKELİ : (Ayşe Oğlu) oğlu
19/30
Adil GÜLEL : Müslüm oğlu
T.C. Kimlik No: 45268917080
Naide DİRİKBİL : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 10805772538
Salahattin DEDEOĞLU : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 51655432708
Yusuf DEDEOĞLU : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 51661432570
Selahattin DEDEOĞLU : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 51655432708
19/40
Adil GÜLEL : Müslüm oğlu
T.C. Kimlik No: 45268917080
Salahattin DEDEOĞLU : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 51655432708
Naide DİRİKBİL : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 10805772538
Yusuf DEDEOĞLU : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 51661432570
Ülker YETİŞ : Hasan kızı
T.C. Kimlik No: 19508481938
Fadime CAN : Hasan kızı
T.C. Kimlik No: 50860436990
Yusuf DEDEOĞLU : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 51661432570
Hüseyin ENGENÇ : Hasan oğlu
11/15
Hüseyin ENGEÇ : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 19805472028
Hüseyin ENGEÇ : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 19805472028
Ali ENGEÇ : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 19802472182
Mehmet ENGEÇ : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 19814471746
Ekrem PEKKARA : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 21113447698
Mustafa KAHYA : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 18764807988
Mustafa AKTAŞ : Turğut oğlu
T.C. Kimlik No: 21662429350
Kurugöl
Sayfa No : 1 / 46
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
1
K19-C-20-D-2
-
101
1
1
94,000.00 95,477.32 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
4
K19-C-20-C-1
-
102
100
1
185,875.00 177,955.6 Tarla
9
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
4
K19-C-20-C-1
-
102
46
2
392,750.00 397,309.7 Tarla
2
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
2
K19-C-20-D-2
-
102
45
3
137,000.00 138,428.7 Tarla
7
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Sarıahmetderesi Kuru 1
Göl
K19-C-20-D-2
-
102
2
4
361,750.00 365,962.7 Tarla
5
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Akçeşme
4
K19-C-20-C-1
-
103
408
1
7,812.00
8,739.29 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Akçeşme
4
K19-C-20-C-1
-
103
409
2
7,812.00
7,419.78 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Akçeşme
4
K19-C-20-C-1
-
103
410
3
7,812.00
7,660.01 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Akçeşme
4
K19-C-20-C-1
-
103
411
4
7,812.00
8,265.56 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Akçeşme
4
K19-C-20-C-1
-
103
412
5
7,812.00
8,490.16 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Akçeşme
4
K19-C-20-C-1
-
103
413
6
7,812.00
7,967.00 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Akçeşme
4
K19-C-20-C-1
-
103
414
7
7,812.00
7,795.33 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Akçeşme
4
K19-C-20-C-1
-
103
415
8
7,812.00
8,021.06 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
2/48
Akçeşme
3
K19-C-20-C-1
-
103
268
9
55,875.00 56,087.66 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
64/640
64/640
1/6
6269/743 Akçeşme
5
14575/18
5875
14575/18
5875
1/12
Kuru Göl
120/1571
116311/1
178250
116311/1
178250
90238/19
6375
64/1280
64/1280
1/12
2/8
Kuru Göl
192/2560
192/2560
1/8
1/12
64/1280
64/1280
1/12
11/48
22/144
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Sedat GÜLBİTEN
Atilla DEVELİ
Aydın ÇETİNKAYA
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
15
16
17
18
19
20
21
İLÇESİ : Ahmetli
Adı Soyadı: Baba Adı
Turgut AKTAŞ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 21698428112
Ali Rıza AKTAŞ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 21707427808
Fatma AKTAŞ : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 21704427962
Sevim ŞINIK : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 45430617886
Turgut AKTAŞ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 21698428112
Ayten KIZMAZ : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 21203444606
Zeliha GÖKDEMİR : Hasan Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 14621644840
Mustafa AKTAŞ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 21695428276
Zeynep ŞENER : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 21941420092
Nazik TEKELİ : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 62917034912
Adil GÜLEL : Müslüm oğlu
T.C. Kimlik No: 45268917080
Naide DİRİKBİL : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 10805772538
Salahattin DEDEOĞLU : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 51655432708
Hasan DİNÇER : Hamza oğlu
T.C. Kimlik No: 32366072414
Cengiz DİNÇER : Hamza oğlu
T.C. Kimlik No: 32375072122
Ayşen KEKEÇ : Hamza kızı
T.C. Kimlik No: 20615464288
Ali DİNÇER : Hamza oğlu
T.C. Kimlik No: 32372072286
Mehmet DİNÇER : Hamza oğlu
T.C. Kimlik No: 32390071612
Oral DİNÇER : Hamza oğlu
T.C. Kimlik No: 32354072860
Recep DİNÇER : Hamza oğlu
T.C. Kimlik No: 32363072578
Tergül KOCAADAM : Hamza kızı
T.C. Kimlik No: 53263379468
Döndü SAĞLAM : Hamza kızı
T.C. Kimlik No: 20492467778
Süleyman DİNÇER : Hamza oğlu
T.C. Kimlik No: 32369072350
Doğan DİNÇER : Hamza oğlu
T.C. Kimlik No: 32351072924
Osman DİNÇER : Hamza oğlu
T.C. Kimlik No: 32384071840
Selahattin KARADENİZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 32138080050
Naciye PULAT : Bekir kızı
T.C. Kimlik No: 40291789246
Zihniye TOSUNCUK : Bekir kızı
T.C. Kimlik No: 30029131256
Fatma TOKDEMİR : Bekir kızı
T.C. Kimlik No: 22333605622
Seyfi ŞAŞMAZ : Bekir oğlu
T.C. Kimlik No: 19085496080
Kadir ŞAŞMAZ : Bekir oğlu
T.C. Kimlik No: 19052497164
Nedime GÖKMEN : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 28661195682
Gülten AŞKAR : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 18596512388
Muharrem GÖKÇE : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 49819471632
Mükadder AÇIKGÖZ : Ahmet
T.C. Kimlik No: 59887136074
Hulusi ÖZEL : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 31979085316
MAHALLE / KÖY : Kendirlik
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 2 / 46
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
11/144
24/48
Vrs. İşt.
Tam
Akçeşme
3
K19-C-20-C-1
-
103
97
10
72,375.00 67,507.04 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
4/5
Akçeşme
3
K19-C-20-C-1
-
103
96
11
215,500.00 217,890.9 Tarla
9
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Kocatepe
3
K19-C-20-C-1
-
103
95
12
79,000.00 79,000.47 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Çataltepe
3
K19-C-20-C-4
-
103
78
13
14,375.00 14,103.23 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Çataltepe
3
K19-C-20-C-4
-
103
77
14
4,423.57 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
3
K19-C-20-C-1
-
103
1239
15
21,226.00 20,567.47 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
3
K19-C-20-C-1
-
103
1240
16
11,431.00
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
64/640
64/640
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/2
1/2
Tam
300/1061
3
300/1061
3
300/1061
3
300/1061
3
300/1061
3
9113/425
42
9113/425
42
9113/425
42
9113/425
42
Tam
4,875.00
11,748.24 Tarla
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Sedat GÜLBİTEN
Atilla DEVELİ
Aydın ÇETİNKAYA
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Ahmetli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Kendirlik
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 3 / 46
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Ali ÖZEL : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 31985085188
Selçuk ÖZEL : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 31991084960
İsmail SAMSUNLU : Hasan Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 53839337618
Ömür GÜLTEKE : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 30455136108
Şaban TOY : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 30356139482
Gülhizar GÖRECE : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 43942690120
İnci KIVANÇ : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 55555280308
Cennet DİNÇER : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 32336073434
Kamu Orta Malı
Tam
3
K19-C-20-C-1
-
103
1241
17
16,315.00
16,829.36 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
3
K19-C-20-C-1
-
103
1242
18
16,292.00 16,958.16 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/7
3
K19-C-20-C-1
-
103
1243
19
63,125.00 63,240.93 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
3
K19-C-20-C-4
-
103
80
20
Mera
0.00
0.00
1/4
Köy Civarı
2
K19-C-20-C-3
-
103
42
21
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Köy Civarı
4
K19-C-20-C-3
-
103
41
22
7,750.00
6,907.55 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Köycivarı
4
K19-C-20-C-3
-
103
1128
23
9,628.00
9,945.37 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Köycivarı
2
K19-C-20-C-3
-
103
1107
24
1,001.00
938.09 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
30
Fatma AY : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 39547814078
Mehmet BOZER : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 39556813628
Adil BOZER : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 32753059554
Ali BOZER : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 32774058826
Cemil BOZER : Sami oğlu
T.C. Kimlik No: 32768059044
Afiyet ÜNLÜKOÇ : Himmet kızı
T.C. Kimlik No: 31001117992
Elif ÖZTÜRK : Himmet kızı
T.C. Kimlik No: 43183692860
Firdevs USLU : Himmet kızı
T.C. Kimlik No: 35302955406
Kadir BOZER : Himmet oğlu
T.C. Kimlik No: 32756059490
Kıymet SAĞÇOLAK : Himmet kızı
T.C. Kimlik No: 31283108534
Ayşe BOZER : Hasan kızı
T.C. Kimlik No: 32777058762
Esma BOZER : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 32735060196
Hüseyin BOZER : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 32780058698
Fahrettin KARADENİZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 32120080624
Selçuk KARADENİZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 32129080342
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
400,030.00 393,209.9 Mera
1
19,750.00 19,750.43 Tarla
Köycivarı
4
K19-C-20-C-4
-
103
1127
25
122.00
97.37 Kanal
Kanal
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
31
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
36/95
2
K19-C-20-C-4
-
103
1254
26
802.00
819.25 Kanal
Kanal
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/19
32
Mehmet YAMAN : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 31580098644
Kerime YAMAN : Tufan kızı
T.C. Kimlik No: 31568099090
Beyhan YAMAN : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 31553099500
Türkan YAMAN : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 31478102040
Musa YAMAN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 31550099664
Gülsüm KIRATLI : Musa kızı
T.C. Kimlik No: 32552066234
Melahat TAŞER : Musa kızı
T.C. Kimlik No: 31520100642
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
Köycivarı
2
K19-C-20-C-3
-
103
1108
27
3,237.00
3,248.88 Kanal
Kanal
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Fahrettin KARADENİZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 32120080624
Selçuk KARADENİZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 32129080342
1/2
Köycivarı
2
K19-C-20-C-3
-
103
1109
28
9,012.00
9,494.31 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
22
23
24
25
26
27
28
29
33
1/7
1/7
1/7
1/7
2/7
Tam
1/4
1/4
1/4
1/2
3/40
3/40
3/40
3/40
3/40
5/40
1/2
1/2
1/2
1/2
Tam
18/380
18/380
18/380
18/380
72/380
72/380
1/2
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Sedat GÜLBİTEN
Atilla DEVELİ
Aydın ÇETİNKAYA
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Ahmetli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Kendirlik
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 4 / 46
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Selçuk ÖZEL : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 31991084960
Muharrem GÖKÇE : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 49819471632
Mükadder AÇIKGÖZ : Ahmet
T.C. Kimlik No: 59887136074
Nedime GÖKMEN : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 28661195682
Mustafa BÖREKÇİ : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 30962119236
Erdal BÖREKÇİ : Seyit Ramazan oğlu
T.C. Kimlik No: 30947119756
Emine KÜÇÜKOĞLU : Seyit Ramazan kızı
T.C. Kimlik No: 30953119528
Belkız GÜLTEKE : Seyit Ramazan kızı
T.C. Kimlik No: 30584131814
Hatice SALGÜR : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 30410137638
Mehmet BAĞCI : Bekir oğlu
T.C. Kimlik No: 31895088170
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
Köycivarı
2
K19-C-20-C-4
-
103
1232
29
5,191.00
5,448.21 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/4
Köycivarı
2
K19-C-20-C-4
-
103
1231
30
5,169.00
5,080.86 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Köycivarı
2
K19-C-20-C-4
-
103
1146
31
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köycivarı
2
K19-C-20-C-4
-
103
1172
32
6,813.00
6,845.92 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köycivarı
2
K19-C-20-C-4
-
103
1171
33
4,008.00
4,032.59 Kanal
Kanal
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köycivarı
2
K19-C-20-C-4
-
103
1170
34
6,179.00
5,623.44 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
2
K19-C-20-C-4
-
103
1135
35
9,190.00
9,318.35 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Köycivarı
2
K19-C-20-C-4
-
103
1144
36
701.00
1,050.54 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
42
Mehmet BAĞCI : Bekir oğlu
T.C. Kimlik No: 31895088170
Hanım ENGEÇ : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 19799472288
Selahattin KARADENİZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 32138080050
Zeki KARADENİZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 32132080278
Fahrettin KARADENİZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 32120080624
Gülseren BURAN : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 44230657900
Selçuk KARADENİZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 32129080342
Mehmet KARADENİZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 32123080560
Muhterem GÖKYURT : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 48637511094
Hüsamettin ÜNLÜKOÇ : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 31100114618
Tahir ÜNLÜKOÇ : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 31091114932
Adil ÜNLÜKOÇ : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 31082115214
Emine KÜÇÜKOĞLU : Seyit Ramazan kızı
T.C. Kimlik No: 30953119528
Belkız GÜLTEKE : Seyit Ramazan kızı
T.C. Kimlik No: 30584131814
Erdal BÖREKÇİ : Seyit Ramazan oğlu
T.C. Kimlik No: 30947119756
Mustafa BÖREKÇİ : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 30962119236
Hatice SALGÜR : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 30410137638
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Köycivarı
2
K19-C-20-C-4
-
103
1145
37
4,409.00
4,457.84 Kanal
Kanal
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
43
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
2
K19-C-20-C-4
-
103
1136
38
2,525.00
2,522.73 Kanal
Kanal
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
44
Hanım ENGEÇ : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 19799472288
Selahattin KARADENİZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 32138080050
Zeki KARADENİZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 32132080278
Gülseren BURAN : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 44230657900
Selçuk KARADENİZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 32129080342
Mehmet KARADENİZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 32123080560
24/320
2
K19-C-20-C-4
-
103
1137
39
535.00
720.86 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
34
35
36
37
38
39
40
41
1/4
1/2
20,140.00 21,015.67 Tarla
Vrs. İşt.
24/320
24/320
34/320
34/320
34/320
34/320
34/320
17/320
17/320
34/320
34/320
Vrs. İşt.
Tam
Köycivarı
24/320
34/320
34/320
34/320
34/320
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Sedat GÜLBİTEN
Atilla DEVELİ
Aydın ÇETİNKAYA
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
45
46
47
48
49
50
51
52
İLÇESİ : Ahmetli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Kendirlik
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Fahrettin KARADENİZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 32120080624
Muhterem GÖKYURT : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 48637511094
Hüsamettin ÜNLÜKOÇ : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 31100114618
Adil ÜNLÜKOÇ : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 31082115214
Tahir ÜNLÜKOÇ : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 31091114932
Selahattin KARADENİZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 32138080050
Hanım ENGEÇ : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 19799472288
Mehmet KARADENİZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 32123080560
Selçuk KARADENİZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 32129080342
Gülseren BURAN : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 44230657900
Zeki KARADENİZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 32132080278
Fahrettin KARADENİZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 32120080624
Hüsamettin ÜNLÜKOÇ : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 31100114618
Muhterem GÖKYURT : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 48637511094
Adil ÜNLÜKOÇ : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 31082115214
Tahir ÜNLÜKOÇ : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 31091114932
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
34/320
Mehmet YAMAN : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 31580098644
Fehmi YAMAN : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 31595098134
Türkan YAMAN : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 31478102040
Musa YAMAN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 31550099664
Beyhan YAMAN : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 31553099500
Kerime YAMAN : Tufan kızı
T.C. Kimlik No: 31568099090
Melahat TAŞER : Musa kızı
T.C. Kimlik No: 31520100642
Musa YAMAN : Fehmi oğlu
T.C. Kimlik No: 31574098872
Ayşe YAMAN : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 31601097984
Mehmet YAMAN : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 31580098644
Ayşe YAMAN : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 31601097984
Mehmet YAMAN : Muda oğlu
1/19
Cemil BOZER : Sami oğlu
T.C. Kimlik No: 32768059044
Firdevs USLU : Himmet kızı
T.C. Kimlik No: 35302955406
Afiyet ÜNLÜKOÇ : Himmet kızı
T.C. Kimlik No: 31001117992
Kıymet SAĞÇOLAK : Himmet kızı
T.C. Kimlik No: 31283108534
Elif ÖZTÜRK : Himmet kızı
T.C. Kimlik No: 43183692860
Kadir BOZER : Himmet oğlu
T.C. Kimlik No: 32756059490
Ayşe BOZER : Hasan kızı
T.C. Kimlik No: 32777058762
1/2
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 5 / 46
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
17/320
17/320
34/320
34/320
24/320
Köycivarı
2
K19-C-20-C-4
-
103
1143
40
3,482.00
3,733.85 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Köycivarı
2
K19-C-20-C-4
-
103
1142
41
3,150.00
3,155.47 Kanal
Kanal
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
2
K19-C-20-C-4
-
103
1253
42
18,548.00 18,371.44 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
24/320
34/320
34/320
34/320
34/320
34/320
17/320
17/320
34/320
34/320
Tam
18/19
Vrs. İşt.
Tam
Köy Civarı
2
K19-C-20-C-4
-
103
684
43
7,250.00
6,928.06 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy Civarı
2
K19-C-20-C-4
-
103
683
44
7,150.00
7,269.77 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/19
Köy Civarı
2
K19-C-20-C-4
-
103
682
45
2,750.00
2,852.13 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Köy Civarı
2
K19-C-20-C-4
-
103
681
46
4,700.00
5,721.77 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Köy Civarı
4
K19-C-20-C-4
-
103
24
47
11,000.00
11,765.49 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
18/19
1/19
18/19
3/40
3/40
3/40
3/40
3/40
5/40
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Sedat GÜLBİTEN
Atilla DEVELİ
Aydın ÇETİNKAYA
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
53
54
55
56
57
58
İLÇESİ : Ahmetli
Adı Soyadı: Baba Adı
Hanım ENGEÇ : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 19799472288
Selahattin KARADENİZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 32138080050
Gülseren BURAN : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 44230657900
Fahrettin KARADENİZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 32120080624
Mehmet KARADENİZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 32123080560
Selçuk KARADENİZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 32129080342
Zeki KARADENİZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 32132080278
Hüsamettin ÜNLÜKOÇ : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 31100114618
Muhterem GÖKYURT : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 48637511094
Adil ÜNLÜKOÇ : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 31082115214
Tahir ÜNLÜKOÇ : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 31091114932
Muhterem GÖKYURT : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 48637511094
Hüsamettin ÜNLÜKOÇ : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 31100114618
Hanım KARADENİZ : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 19799472288
Mehmet KARADENİZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 32123080560
Zeki KARADENİZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 32132080278
Selçuk KARADENİZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 32129080342
Selahattin KARADENİZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 32138080050
Fahrettin KARADENİZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 32120080624
Gülseren BURAN : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 44230657900
Tahir ÜNLÜKOÇ : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 31091114932
Adil ÜNLÜKOÇ : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 31082115214
Fahrettin KARADENİZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 32120080624
Zeki KARADENİZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 32132080278
Senem ATA : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 45637611014
Mehmet KARADENİZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 32123080560
Selçuk KARADENİZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 32129080342
Gülseren BURAN : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 44230657900
Güler ÜNLÜKOÇ : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 31103114554
Hüseyin BOZER : Sami oğlu
T.C. Kimlik No: 32759059336
Cemil BOZER : Sami oğlu
T.C. Kimlik No: 32768059044
Yüksel BOZER : Sami oğlu
T.C. Kimlik No: 32750059618
Necla SAĞDIÇ : Sami kızı
T.C. Kimlik No: 30110476822
Elif AYDIN : Musa kızı
T.C. Kimlik No: 54241324296
Hüseyin BOZER : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 32780058698
Gülsüm MUTLU : Mahmut kızı
T.C. Kimlik No: 30320140698
MAHALLE / KÖY : Kendirlik
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
24/320
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 6 / 46
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Köycivarı
2
K19-C-20-C-4
-
103
1141
48
10,753.00 11,514.85 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Köy Civarı
2
K19-C-20-C-4
-
103
20
49
22,375.00 22,734.54 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Köy Civarı
4
K19-C-20-C-4
-
103
29
50
4,750.00
5,332.74 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy Civarı
2
K19-C-20-C-4
-
103
680
51
7,400.00
6,709.25 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy Civarı
2
K19-C-20-C-4
-
103
679
52
7,400.00
7,464.11 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
Köycivarı
2
K19-C-20-C-4
-
103
945
53
10,875.00 11,043.17 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
24/320
34/320
34/320
34/320
34/320
34/320
17/320
17/320
34/320
34/320
3/80
3/80
3/40
3/40
3/40
3/40
3/40
3/40
3/40
6/80
6/80
10/40
Vrs. İşt.
1/4
1/4
1/4
1/4
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Sedat GÜLBİTEN
Atilla DEVELİ
Aydın ÇETİNKAYA
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
İLÇESİ : Ahmetli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Kendirlik
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
İbrahim MUTLU : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 30323140534
İbrahim MUTLU : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 30323140534
Gülsüm MUTLU : Mahmut kızı
T.C. Kimlik No: 30320140698
Şakir YAMAN : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 31604097820
Fatma AY : Şakir kızı
T.C. Kimlik No: 39520814934
Mustafa YAMAN : Şakir oğlu
T.C. Kimlik No: 31589098362
Bekir YAMAN : Şakir oğlu
T.C. Kimlik No: 31586098426
Faden YAMAN : Şakir kızı
T.C. Kimlik No: 30596131468
Meryem YAMAN : Şakir kızı
T.C. Kimlik No: 21758406968
Nezahat YAMAN : Şakir kızı
T.C. Kimlik No: 52693375842
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
1/2
1/2
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Köycivarı
2
K19-C-20-C-4
-
103
944
54
Tam
Köy Civarı
2
K19-C-20-C-4
-
103
308
55
4,000.00
1/6
Köycivarı
2
K19-C-20-C-4
-
103
1121
56
Tam
Köycivarı
2
K19-C-20-C-4
-
103
1122
Nezahat YAMAN : Şakir kızı
T.C. Kimlik No: 52693375842
Bekir YAMAN : Şakir oğlu
T.C. Kimlik No: 31586098426
Mustafa YAMAN : Şakir oğlu
T.C. Kimlik No: 31589098362
Fatma AY : Şakir kızı
T.C. Kimlik No: 39520814934
Faden YAMAN : Şakir kızı
T.C. Kimlik No: 30596131468
Meryem YAMAN : Şakir kızı
T.C. Kimlik No: 21758406968
Fehmi YAMAN : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 31595098134
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
1/6
Köycivarı
2
K19-C-20-C-4
-
103
Tam
Köycivarı
2
K19-C-20-C-4
-
Tam
Köycivarı
2
K19-C-20-C-4
Fehmi YAMAN : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 31595098134
Musa YAMAN : Fehmi oğlu
T.C. Kimlik No: 31574098872
Münevver AKGÜN : Halil İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 44524648096
Hulusi ÖZEL : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 31979085316
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
Köycivarı
2
Tam
Köy Civarı
Tam
Köy Civarı
Hulusi ÖZEL : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 31979085316
Mükadder AÇIKGÖZ : Ahmet
T.C. Kimlik No: 59887136074
Muharrem GÖKÇE : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 49819471632
Nedime GÖKMEN : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 28661195682
Gülten AŞKAR : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 18596512388
Ali ÖZEL : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 31985085188
Fatma TOKDEMİR : Bekir kızı
T.C. Kimlik No: 22333605622
Naciye PULAT : Bekir kızı
T.C. Kimlik No: 40291789246
Kadir ŞAŞMAZ : Bekir oğlu
T.C. Kimlik No: 19052497164
Seyfi ŞAŞMAZ : Bekir oğlu
T.C. Kimlik No: 19085496080
Selçuk ÖZEL : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 31991084960
Fatma TOKDEMİR : Bekir kızı
T.C. Kimlik No: 22333605622
Niteliği
Eski
Yeni
12,000.00 12,151.67 Tarla
Sayfa No : 7 / 46
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
4,609.38 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
5,903.00
5,701.04 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
57
1,255.00
1,554.48 Kanal
Kanal
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1123
58
92.00
256.38 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
103
1106
59
1,812.00
1,869.10 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
-
103
1105
60
2,686.00
2,640.25 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
K19-C-20-C-4
-
103
1104
61
2,752.00
2,916.80 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
2
K19-C-20-C-4
-
103
687
62
7,250.00
7,881.72 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
4
K19-C-20-C-4
-
103
28
63
13,625.00 14,137.12 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
2
K19-C-20-C-4
-
103
1132
64
6,134.00
6,477.85 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
2
K19-C-20-C-4
-
103
1133
65
6,701.00
6,254.35 Kanal
Kanal
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
2
K19-C-20-C-4
-
103
1237
66
18,722.00 18,820.23 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/4
2
K19-C-20-C-4
-
103
1236
67
17,146.00
17,233.03 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
2
K19-C-20-C-4
-
103
1235
68
18,113.00
18,112.28 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
60/1360
2
K19-C-20-C-4
-
103
1234
69
17,434.00 17,466.39 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
2
K19-C-20-C-4
-
103
1233
70
23,000.00 23,018.73 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
1/6
1/6
1/6
1/6
1/6
1/6
1/6
1/6
1/6
1/6
1/4
1/4
1/4
60/1360
60/1360
60/1360
14/17
425/2300
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Sedat GÜLBİTEN
Atilla DEVELİ
Aydın ÇETİNKAYA
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
76
77
78
79
80
81
İLÇESİ : Ahmetli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Kendirlik
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 8 / 46
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Naciye PULAT : Bekir kızı
T.C. Kimlik No: 40291789246
Seyfi ŞAŞMAZ : Bekir oğlu
T.C. Kimlik No: 19085496080
Kadir ŞAŞMAZ : Bekir oğlu
T.C. Kimlik No: 19052497164
Zihniye TOSUNCUK : Bekir kızı
T.C. Kimlik No: 30029131256
Manisa Büyükşehir Belediyesi :
425/2300
Tam
Sarıahmetderesi
2
K19-C-20-C-4
-
103
838
71
10,500.00 10,520.86 Mezarlık
Mezarlık
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Gönül KAYACIK : Mustafa Şerafettin kızı
T.C. Kimlik No: 62848038874
Adil GÜLEL : Müslüm oğlu
T.C. Kimlik No: 45268917080
Naide DİRİKBİL : Mustafa
T.C. Kimlik No: 10805772538
Fatma DEDEOĞLU : Halil
T.C. Kimlik No: 51646433080
Naide DİRİKBİL : Mustafa
T.C. Kimlik No: 10805772538
Fatma BAŞOĞLU : Mustafa
T.C. Kimlik No: 52009420990
Mehmet Ali DEDEOĞLU : Mustafa
T.C. Kimlik No: 51658432644
Salahattin DEDEOĞLU : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 51655432708
Ayşe ULUTÜRK : Halil
T.C. Kimlik No: 52444406436
Emine ÖZCAN : Halil
T.C. Kimlik No: 49993488150
Meryem GÖKSOY : Halil
T.C. Kimlik No: 58702175410
Hacer TURHAN : Halil
T.C. Kimlik No: 35173986394
Maliye Hazinesi :
Tam
Sarıahmetderesi
2
K19-C-20-C-4
-
103
837
72
37,250.00 36,246.60 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
19/20
Sarıahmetdere
1
K19-C-20-C-4
-
103
1317
73
169,652.9 Tarla
1
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
116/3840 Sarıahmetdere
1
K19-C-20-C-4
-
103
1316
74
75,966.24 64,681.45 Kanal
Kanal
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Yusuf DEDEOĞLU : Halil
T.C. Kimlik No: 51661432570
Sermeda GÖRHAN : Ahmet Doğan
T.C. Kimlik No: 48907524380
Hasan DEDEOĞLU : Ahmet Doğan
T.C. Kimlik No: 51643433144
Salih DEDEOĞLU : Ahmet Doğan
T.C. Kimlik No: 51631433590
Mustafa DEDEOĞLU : Ahmet Doğan
T.C. Kimlik No: 51634433436
Fatma SEVİNÇ : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 47824560488
Kevser KARADOĞAN : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 42523737148
Ali KATI : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 49042519880
Telat KATI : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 49051519598
İbrahim KATI : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 49075518706
Adil GÜLEL : Müslüm oğlu
T.C. Kimlik No: 45268917080
800/3840
Sarıahmetdere
1
K19-C-20-D-3
-
103
1315
75
1,363,152. 1,353,555. Tarla
72
05
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Naide DİRİKBİL : Mustafa
T.C. Kimlik No: 10805772538
Süleyman KERSE : Veli oğlu
T.C. Kimlik No: 20393471638
Derya ŞAN : Hüsamettin kızı
T.C. Kimlik No: 24104347960
Nurşen İZMİRLİOĞLU : Hüsamettin kızı
T.C. Kimlik No: 21011450790
Rabia BÖKE : Hüsamettin kızı
T.C. Kimlik No: 16262372694
Deniz ATEŞ : Hüsamettin kızı
T.C. Kimlik No: 20029008528
Engin YÜKSEL : Hüsamettin oğlu
T.C. Kimlik No: 52678395308
192/3840
Çataltepe
3
K19-C-20-C-2
-
104
272
1
56,425.00 55,642.94 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
425/2300
425/2300
600/2300
171,631.04
192/3840
192/3840
192/3840
512/3840
512/3840
64/3840
64/3840
64/3840
64/3840
800/3840
99/3840
99/3840
99/3840
99/3840
12/3840
12/3840
12/3840
12/3840
16/3840
19/20
1/2
4/40
4/40
4/40
4/40
4/40
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Sedat GÜLBİTEN
Atilla DEVELİ
Aydın ÇETİNKAYA
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
82
83
84
85
86
İLÇESİ : Ahmetli
Adı Soyadı: Baba Adı
Muhterem GÖKYURT : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 48637511094
Hüsamettin ÜNLÜKOÇ : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 31100114618
Fahrettin KARADENİZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 32120080624
Gülseren BURAN : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 44230657900
Selçuk KARADENİZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 32129080342
Zeki KARADENİZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 32132080278
Selahattin KARADENİZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 32138080050
Mehmet KARADENİZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 32123080560
Hanım KARADENİZ : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 19799472288
Tahir ÜNLÜKOÇ : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 31091114932
Adil ÜNLÜKOÇ : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 31082115214
Gülseren BURAN : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 44230657900
Zeki KARADENİZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 32132080278
Mehmet KARADENİZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 32123080560
Fahrettin KARADENİZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 32120080624
Senem ATA : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 45637611014
Selçuk KARADENİZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 32129080342
Güler ÜNLÜKOÇ : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 31103114554
Gülseren ERDAL : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 42568713398
Esma SAYAN : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 41926734792
Türkan ÇELİKEL : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 39706827338
Elif ADIGÜZEL : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 35605964020
Hatice BOZER : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 32747059782
Hatice BOZER : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 32747059782
Gülseren ERDAL : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 42568713398
Elif ADIGÜZEL : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 35605964020
Mehmet SAĞÇOLAK : Veli oğlu
T.C. Kimlik No: 31328107072
Mustafa SAĞÇOLAK : Veli oğlu
T.C. Kimlik No: 31313107582
Esma SAYAN : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 41926734792
Gülseren ERDAL : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 42568713398
Hatice BOZER : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 32747059782
Elif ADIGÜZEL : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 35605964020
Mustafa SAĞÇOLAK : Veli oğlu
T.C. Kimlik No: 31313107582
Sedriye BİLAL : Veli kızı
T.C. Kimlik No: 61453103014
Zahide SARAY : Veli kızı
T.C. Kimlik No: 43687676052
Mehmet SAĞÇOLAK : Veli oğlu
T.C. Kimlik No: 31328107072
MAHALLE / KÖY : Kendirlik
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
3/80
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 9 / 46
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Çataltepe
3
K19-C-20-C-2
-
104
70
2
81,625.00 81,193.59 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Kocatepe
3
K19-C-20-C-2
-
104
91
3
33,750.00 33,878.63 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Kocatepe
3
K19-C-20-C-2
-
104
90
4
34,625.00 32,661.80 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
5000/298 Kocatepe
75
5000/298
75
3975/298
75
3975/298
75
3975/298
75
7950/298
75
1/6
Kocatepe
3
K19-C-20-C-2
-
104
89
5
29,875.00 31,710.66 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
3
K19-C-20-C-2
-
104
88
6
29,875.00 31,466.56 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
3/80
3/40
3/40
3/40
3/40
3/40
3/40
3/40
6/80
6/80
10/40
Vrs. İşt.
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
2/5
1/5
2/5
1/6
1/6
1/6
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Sedat GÜLBİTEN
Atilla DEVELİ
Aydın ÇETİNKAYA
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
87
88
89
90
91
92
93
94
İLÇESİ : Ahmetli
Adı Soyadı: Baba Adı
Sadullah SAĞÇOLAK : Veli oğlu
T.C. Kimlik No: 31343106562
Sabriye ESER : Veli kızı
T.C. Kimlik No: 19361486828
Niyazi AYYÜRÜ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 30785125124
İbrahim SAĞÇOLAK : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 31331106918
Hanim Ayşe SAĞÇOLAK : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 31064115898
Ümmü SAĞÇOLAK : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 19883469446
Seyfun SAĞÇOLAK : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 10241790790
Cemil BOZER : Sami oğlu
T.C. Kimlik No: 32768059044
Ayşe ÇİMEN : Veli kızı
T.C. Kimlik No: 32450069672
Aydın AYYÜRÜ : Niyazi oğlu
T.C. Kimlik No: 30770125634
Ali GÜVEN : Osman Şahin oğlu
T.C. Kimlik No: 59506148648
Hilmi GÜVEN : Osman Şahin oğlu
T.C. Kimlik No: 59503148702
Ferdi GÜVEN : Osman Şahin oğlu
T.C. Kimlik No: 59500148866
Zahide BOZDEMİR : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 30572131956
Necip BOZDEMİR : Sabri oğlu
T.C. Kimlik No: 30560132392
Adile SANAÇ : Sabri kızı
T.C. Kimlik No: 51541432386
Pakize YURT : Sabri kızı
T.C. Kimlik No: 62047082852
Afiyet BOZDEMİR : Sabri kızı
T.C. Kimlik No: 30554132520
Nazife BOZDEMİR : Sabri kızı
T.C. Kimlik No: 30545132812
Aysun ÇIRAK BOZDEMİR : Sabri kızı
T.C. Kimlik No: 30530133312
Feriye KARAŞAHİN : Sabri kızı
T.C. Kimlik No: 15884602622
Zahide BOZDEMİR : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 30572131956
Adile SANAÇ : Sabri kızı
T.C. Kimlik No: 51541432386
Aysun ÇIRAK BOZDEMİR : Sabri kızı
T.C. Kimlik No: 30530133312
Nazife BOZDEMİR : Sabri kızı
T.C. Kimlik No: 30545132812
Afiyet BOZDEMİR : Sabri kızı
T.C. Kimlik No: 30554132520
Necip BOZDEMİR : Sabri oğlu
T.C. Kimlik No: 30560132392
Pakize YURT : Sabri kızı
T.C. Kimlik No: 62047082852
Feriye KARAŞAHİN : Sabri kızı
T.C. Kimlik No: 15884602622
Zahide BOZDEMİR : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 30572131956
Afiyet BOZDEMİR : Sabri kızı
T.C. Kimlik No: 30554132520
Aysun ÇIRAK BOZDEMİR : Sabri
T.C. Kimlik No: 30530133312
Nazife BOZDEMİR : Sabri kızı
T.C. Kimlik No: 30545132812
Zahide BOZDEMİR : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 30572131956
Adile SANAÇ : Sabri kızı
T.C. Kimlik No: 51541432386
Pakize YURT : Sabri kızı
T.C. Kimlik No: 62047082852
MAHALLE / KÖY : Kendirlik
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 10 / 46
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
1/6
1/6
Tam
Kocatepe
3
K19-C-20-C-2
-
104
87
7
14,125.00
2/6
Çileşe
3
K19-C-20-C-2
-
104
69
8
55,250.00 56,870.18 Bağ Ve Tarla Bağ Ve Tarla
Tam
Kocatepe
7
K19-C-20-C-2
-
104
85
9
6,000.00
5,647.38 Tarla
Tam
Kocatepe
7
K19-C-20-C-2
-
104
86
10
7,250.00
1/3
Çileşe
3
K19-C-20-C-2
-
104
1054
3
K19-C-20-C-2
-
104
Çataltepe
3
K19-C-20-C-2
-
Çataltepe
3
K19-C-20-C-2
-
13,696.48 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
7,323.85 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
11
40,020.00 40,204.33 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1055
12
40,020.00 40,016.80 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
104
489
13
16,500.00 16,559.27 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
104
488
14
16,500.00 16,532.20 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/6
1/6
1/6
1/6
1/3
1/3
3/4
3/112
7/112
Vrs. İşt.
Vrs. İşt.
Vrs. İşt.
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Sedat GÜLBİTEN
Atilla DEVELİ
Aydın ÇETİNKAYA
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
95
96
97
İLÇESİ : Ahmetli
Adı Soyadı: Baba Adı
Feriye KARAŞAHİN : Sabri kızı
T.C. Kimlik No: 15884602622
Necip BOZDEMİR : Sabri oğlu
T.C. Kimlik No: 30560132392
Pakize YURT : Sabri kızı
T.C. Kimlik No: 62047082852
Aysun ÇIRAK BOZDEMİR : Sabri
T.C. Kimlik No: 30530133312
Nazife BOZDEMİR : Sabri kızı
T.C. Kimlik No: 30545132812
Necip BOZDEMİR : Sabri oğlu
T.C. Kimlik No: 30560132392
Feriye KARAŞAHİN : Sabri kızı
T.C. Kimlik No: 15884602622
Adile SANAÇ : Sabri kızı
T.C. Kimlik No: 51541432386
Afiyet BOZDEMİR : Sabri kızı
T.C. Kimlik No: 30554132520
Zahide BOZDEMİR : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 30572131956
Adile SANAÇ : Sabri kızı
T.C. Kimlik No: 51541432386
Feriye KARAŞAHİN : Sabri kızı
T.C. Kimlik No: 15884602622
Aysun ÇIRAK BOZDEMİR : Sabri
T.C. Kimlik No: 30530133312
Nazife BOZDEMİR : Sabri kızı
T.C. Kimlik No: 30545132812
Afiyet BOZDEMİR : Sabri kızı
T.C. Kimlik No: 30554132520
Pakize YURT : Sabri kızı
T.C. Kimlik No: 62047082852
Necip BOZDEMİR : Sabri oğlu
T.C. Kimlik No: 30560132392
Zahide BOZDEMİR : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 30572131956
Muhterem GÖKYURT : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 48637511094
Hüsamettin ÜNLÜKOÇ : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 31100114618
Gülseren BURAN : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 44230657900
Selahattin KARADENİZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 32138080050
Selçuk KARADENİZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 32129080342
Zeki KARADENİZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 32132080278
Mehmet KARADENİZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 32123080560
Hanım KARADENİZ : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 19799472288
Fahrettin KARADENİZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 32120080624
Mehmet BALKIZ : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 54520314970
Tahir ÜNLÜKOÇ : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 31091114932
Adil ÜNLÜKOÇ : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 31082115214
Fahrettin KARADENİZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 32120080624
Selçuk KARADENİZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 32129080342
Zeki KARADENİZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 32132080278
Mehmet KARADENİZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 32123080560
Gülseren BURAN : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 44230657900
Senem ATA : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 45637611014
MAHALLE / KÖY : Kendirlik
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 11 / 46
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Çataltepe
3
K19-C-20-C-2
-
104
487
15
16,500.00 16,512.94 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Çataltepe
3
K19-C-20-C-2
-
104
486
16
16,500.00 16,696.91 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Çileşe
3
K19-C-20-C-2
-
104
66
17
60,375.00 60,403.58 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Vrs. İşt.
Vrs. İşt.
6/320
6/320
3/80
3/80
3/80
3/80
3/80
3/80
3/80
40/80
12/320
12/320
10/80
Vrs. İşt.
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Sedat GÜLBİTEN
Atilla DEVELİ
Aydın ÇETİNKAYA
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
98
99
100
101
102
İLÇESİ : Ahmetli
Adı Soyadı: Baba Adı
Güler ÜNLÜKOÇ : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 31103114554
Zahide BOZDEMİR : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 30572131956
Adile SANAÇ : Sabri kızı
T.C. Kimlik No: 51541432386
Feriye KARAŞAHİN : Sabri kızı
T.C. Kimlik No: 15884602622
Pakize YURT : Sabri kızı
T.C. Kimlik No: 62047082852
Necip BOZDEMİR : Sabri oğlu
T.C. Kimlik No: 30560132392
Afiyet BOZDEMİR : Sabri kızı
T.C. Kimlik No: 30554132520
Nazife BOZDEMİR : Sabri kızı
T.C. Kimlik No: 30545132812
Aysun ÇIRAK BOZDEMİR : Sabri
T.C. Kimlik No: 30530133312
Zahide BOZDEMİR : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 30572131956
Nazife BOZDEMİR : Sabri kızı
T.C. Kimlik No: 30545132812
Feriye KARAŞAHİN : Sabri kızı
T.C. Kimlik No: 15884602622
Afiyet BOZDEMİR : Sabri kızı
T.C. Kimlik No: 30554132520
Pakize YURT : Sabri kızı
T.C. Kimlik No: 62047082852
Adile SANAÇ : Sabri kızı
T.C. Kimlik No: 51541432386
Aysun ÇIRAK BOZDEMİR : Sabri
T.C. Kimlik No: 30530133312
Necip BOZDEMİR : Sabri oğlu
T.C. Kimlik No: 30560132392
Zahide BOZDEMİR : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 30572131956
Nazife BOZDEMİR : Sabri kızı
T.C. Kimlik No: 30545132812
Afiyet BOZDEMİR : Sabri kızı
T.C. Kimlik No: 30554132520
Necip BOZDEMİR : Sabri oğlu
T.C. Kimlik No: 30560132392
Pakize YURT : Sabri kızı
T.C. Kimlik No: 62047082852
Feriye KARAŞAHİN : Sabri kızı
T.C. Kimlik No: 15884602622
Adile SANAÇ : Sabri kızı
T.C. Kimlik No: 51541432386
Aysun ÇIRAK BOZDEMİR : Sabri kızı
T.C. Kimlik No: 30530133312
Zahide BOZDEMİR : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 30572131956
Bülent KARADENİZ : Zeki oğlu
T.C. Kimlik No: 32084081804
Bayram KARADENİZ : Zeki oğlu
T.C. Kimlik No: 32090081676
Ali İhsan TAŞER : Halil
T.C. Kimlik No: 31514100870
Nuray AKGÖL : Halil
T.C. Kimlik No: 21725427224
Musa TAŞER : Halil
T.C. Kimlik No: 31511100934
İsa TAŞER : Halil
T.C. Kimlik No: 31505101152
Bayram TAŞER : Halil
T.C. Kimlik No: 31502101216
İrfan TAŞER : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 31508101098
Melahat TAŞER : Musa
T.C. Kimlik No: 31520100642
MAHALLE / KÖY : Kendirlik
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
3/4
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 12 / 46
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Çileşe
3
K19-C-20-C-2
-
104
1056
18
44,075.00 43,600.51 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Çileşe
3
K19-C-20-C-2
-
104
1057
19
20,010.00 19,485.98 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Çileşe
3
K19-C-20-C-3
-
104
64
20
35,250.00 34,898.72 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Çileşe
3
K19-C-20-C-3
-
104
63
21
34,125.00 35,308.89 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Çileşe
3
K19-C-20-C-3
-
104
62
22
43,875.00 44,354.98 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
3/112
7/112
Vrs. İşt.
3/28
7/28
Vrs. İşt.
3/28
7/28
Vrs. İşt.
1/2
1/2
Vrs. İşt.
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Sedat GÜLBİTEN
Atilla DEVELİ
Aydın ÇETİNKAYA
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Ahmetli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Kendirlik
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 13 / 46
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
111
Ayşe TAŞER : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 10607805120
Vecihat DİNÇER : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 51832423536
Hatice BOZ : Rasim kızı
T.C. Kimlik No: 10079814910
Elif KIRATLI : Şakir kızı
T.C. Kimlik No: 32567065734
İbrahim KIRATLI : Şakir oğlu
T.C. Kimlik No: 32558066016
Ethem Yaşar KIRATLI : Şakir oğlu
T.C. Kimlik No: 32564065898
Zeynep UYANIK : Şakir kızı
T.C. Kimlik No: 11624749688
Ruhi KIRATLI : Şakir oğlu
T.C. Kimlik No: 32561065952
İbrahim KIRATLI : Etem oğlu
T.C. Kimlik No: 32573065506
Şaban TOY : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 30356139482
Ayten GÜRKIVRAK : Osman kızı
T.C. Kimlik No: 30317147938
Zehra KILINÇ : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 39049849264
Mustafa ÜNLÜKOÇ : Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 31130113698
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
112
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
113
Tam
Çilese
2
K19-C-20-C-3
-
104
1291
33
3,972.00
3,934.59 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
114
Mustafa ÜNLÜKOÇ : Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 31130113698
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
Çilese
2
K19-C-20-C-3
-
104
1292
34
961.00
1,003.03 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
115
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
Çileşe
2
K19-C-20-C-3
-
104
1271
35
630.00
683.42 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
116
Tam
Çileşe
2
K19-C-20-C-3
-
104
1270
36
5,847.00
5,853.86 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
2
K19-C-20-C-3
-
104
1278
37
9,340.00
9,209.25 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
118
Mustafa ÜNLÜKOÇ : Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 31130113698
Hüseyin ÜNLÜKOÇ : Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 31127113762
Mustafa ÜNLÜKOÇ : Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 31130113698
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
Çileşe
2
K19-C-20-C-3
-
104
1279
38
2,063.00
1,928.21 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
119
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
Köycivarı
2
K19-C-20-C-3
-
104
1290
39
2,367.00
2,443.66 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
120
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
2
K19-C-20-C-3
-
104
1285
40
351.00
372.62 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
121
Sezai HARMAN : Halil İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 31751092952
Ethem Yaşar KIRATLI : Şakir oğlu
T.C. Kimlik No: 32564065898
Orhan KIRATLI : Şakir oğlu
T.C. Kimlik No: 32555066170
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
2
K19-C-20-C-3
-
104
1284
41
4,031.00
3,661.32 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Köycivarı
2
K19-C-20-C-3
-
104
1289
42
20,633.00 19,456.28 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köycivarı
2
K19-C-20-C-3
-
104
1269
43
610.00
628.38 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Hüseyin ÜNLÜKOÇ : Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 31127113762
Elif ERDEM : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 46825571424
Ayşe TAŞER : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 10607805120
Halil TAŞER : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 31532100296
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
Köycivarı
2
K19-C-20-C-3
-
104
1268
44
6,515.00
6,699.05 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Köycivarı
2
K19-C-20-C-3
-
104
1131
45
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Köycivarı
2
K19-C-20-C-3
-
104
1130
46
5,818.00
5,814.07 Kanal
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
2
K19-C-20-C-3
-
104
1129
47
3,923.00
4,299.81 Tarla Ve Bağ Tarla Ve Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
103
104
105
106
107
108
109
110
117
122
123
124
125
126
127
Elif ERDEM : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 46825571424
Ayşe TAŞER : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 10607805120
Halil TAŞER : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 31532100296
Tam
Çileşe
3
K19-C-20-C-3
-
104
60
23
40,125.00 39,859.48 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Çileşe
3
K19-C-20-C-3
-
104
1070
24
40,000.00 39,696.94 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/5
Çileşe
3
K19-C-20-C-3
-
104
1071
25
40,000.00 40,428.34 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Çileşe
3
K19-C-20-C-3
-
104
1072
26
22,300.00 23,163.15 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Çileşe
3
K19-C-20-C-3
-
104
1073
27
20,325.00 21,865.58 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Çileşe
3
K19-C-20-C-3
-
104
1074
28
42,000.00 43,151.67 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Çileşe
2
K19-C-20-C-3
-
104
1192
29
21,667.00 21,673.39 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Çileşe
2
K19-C-20-C-3
-
104
1178
30
11,577.00
11,668.25 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Çileşe
2
K19-C-20-C-3
-
104
1179
31
2,483.00
2,274.41 Kanal
Kanal
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
2
K19-C-20-C-3
-
104
1191
32
4,200.00
4,331.18 Kanal
Kanal
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/5
1/5
1/5
1/5
1/2
1/2
1/2
1/2
16,759.00 16,713.41 Tarla Ve Bağ Tarla Ve Bağ
Vrs. İşt.
Tam
Kanal
Vrs. İşt.
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Sedat GÜLBİTEN
Atilla DEVELİ
Aydın ÇETİNKAYA
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
128
İLÇESİ : Ahmetli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Kendirlik
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Hakkı HARMAN : Halil İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 31742093234
Münevver AKGÜN : Halil İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 44524648096
Ercan HARMAN : Halil İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 31736093462
Tezcan HARMAN : Halil İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 31727093754
Suzan KURT : Halil İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 44158660228
Sezai HARMAN : Halil İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 31751092952
Muzaffer HARMAN : Halil İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 31745093170
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
1/13
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Köycivarı
2
K19-C-20-C-3
-
104
1110
48
Tam
Köycivarı
2
K19-C-20-C-3
-
104
1111
49
3,337.00
Hakkı HARMAN : Halil İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 31742093234
Hakkı HARMAN : Halil İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 31742093234
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
Köycivarı
2
K19-C-20-C-3
-
104
1112
50
2,075.00
Tam
Köycivarı
2
K19-C-20-C-3
-
104
1115
51
92.00
Tam
Köycivarı
2
K19-C-20-C-3
-
104
1114
52
1,181.00
Tam
Köycivarı
2
K19-C-20-C-3
-
104
1113
53
Tam
Köycivarı
1
K19-C-20-C-3
-
104
1147
135
Hakkı HARMAN : Halil İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 31742093234
Emine Ayşe YAMAN : Yusuf kızı
T.C. Kimlik No: 31577098718
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
Köycivarı
1
K19-C-20-C-3
-
104
136
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
Köycivarı
1
K19-C-20-C-3
-
137
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
Köycivarı
1
K19-C-20-C-3
138
Orhan KIRATLI : Şakir oğlu
T.C. Kimlik No: 32555066170
Bekir YAMAN : Şakir oğlu
T.C. Kimlik No: 31586098426
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
1
Bekir YAMAN : Şakir oğlu
T.C. Kimlik No: 31586098426
Orhan KIRATLI : Şakir oğlu
T.C. Kimlik No: 32555066170
Süzan ÖZEL : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 31943086554
Mehmet Ali GÜLTEKE : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 30719127392
Mahmut GÜLTEKE : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 30707127748
Mustafa GÜLTEKE : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 30653129582
Cezbahar GÜLTEKE : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 30668129072
Ramazan GÜLTEKE : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 30650129646
Bülent GÜLTEKE : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 30665129136
Ahmet GÜLTEKE : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 30710127674
Hasan Ali GÜLTEKE : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 30725127164
Aynur BAĞCI : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 31901087920
Mehmet BAĞCI : Bekir oğlu
T.C. Kimlik No: 31895088170
Mehmet BAĞCI : Bekir oğlu
T.C. Kimlik No: 31895088170
Hasan : Mustafa oğlu
129
130
131
132
133
134
139
140
141
142
143
144
145
146
147
Niteliği
Eski
Yeni
25,968.00 25,961.09 Tarla
Sayfa No : 14 / 46
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
3,385.99 Kanal
Kanal
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
2,142.67 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
135.62 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1,364.30 Kanal
Kanal
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
7,977.00
8,414.59 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
54
5,663.00
5,499.19 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1148
55
712.00
688.69 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
104
1119
56
1,534.00
1,738.57 Kanal
Kanal
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
-
104
1139
57
1,551.00
1,490.52 Kanal
Kanal
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
K19-C-20-C-3
-
104
1140
58
319.00
431.40 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
2/13
2/13
2/13
2/13
2/13
2/13
Tam
Köycivarı
1
K19-C-20-C-3
-
104
1126
59
1,765.00
2,363.58 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köycivarı
1
K19-C-20-C-3
-
104
1125
60
1,990.00
2,005.18 Kanal
Kanal
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köycivarı
1
K19-C-20-C-3
-
104
1124
61
1,558.00
1,522.72 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köycivarı
2
K19-C-20-C-3
-
104
1138
62
3,442.00
3,288.88 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köycivarı
2
K19-C-20-C-3
-
104
957
63
9,500.00
8,306.83 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/5
Köycivarı
2
K19-C-20-C-3
-
104
1120
64
24,341.00 24,299.20 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Köycivarı
2
K19-C-20-C-3
-
104
855
65
12,312.50
11,943.88 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köycivarı
2
K19-C-20-C-3
-
104
854
66
12,312.50
12,630.78 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
3/32
Köy Civarı
2
K19-C-20-C-3
-
104
44
67
18,000.00 17,564.69 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/5
1/20
1/20
1/20
1/20
1/5
1/5
3/12
9/12
Belkız GÜLTEKE : Seyit Ramazan kızı
T.C. Kimlik No: 30584131814
Emine KÜÇÜKOĞLU : Seyit Ramazan kızı
T.C. Kimlik No: 30953119528
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Sedat GÜLBİTEN
Atilla DEVELİ
Aydın ÇETİNKAYA
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Ahmetli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Kendirlik
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 15 / 46
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
150
Mustafa BÖREKÇİ : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 30962119236
Erdal BÖREKÇİ : Seyit Ramazan oğlu
T.C. Kimlik No: 30947119756
Hatice SALGÜR : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 30410137638
Muzaffer HARMAN : Halil İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 31745093170
Suzan KURT : Halil İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 44158660228
Hakkı HARMAN : Halil İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 31742093234
Ercan HARMAN : Halil İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 31736093462
Tezcan HARMAN : Halil İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 31727093754
Sezai HARMAN : Halil İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 31751092952
Hakkı HARMAN : Halil İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 31742093234
Sezai HARMAN : Halil İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 31751092952
Ercan HARMAN : Halil İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 31736093462
Suzan KURT : Halil İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 44158660228
Muzaffer HARMAN : Halil İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 31745093170
Tezcan HARMAN : Halil İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 31727093754
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Köycivarı
2
K19-C-20-C-3
-
104
1117
70
2,721.00
2,551.42 Kanal
Kanal
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
151
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
Çileşe
2
K19-C-20-C-3
-
104
1182
71
2,667.00
2,559.63 Kanal
Kanal
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
152
1/2
Çileşe
2
K19-C-20-C-3
-
104
1181
72
6,468.00
6,997.14 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
153
Hüseyin ÜNLÜKOÇ : Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 31127113762
Mustafa ÜNLÜKOÇ : Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 31130113698
Kamu Orta Malı
Tam
3
K19-C-20-C-3
-
104
79
73
Mera
0.00
0.00
154
Kamu Orta Malı
Tam
10
K19-C-20-C-3
-
104
156
74
190,625.00 199,631.3 Mera
5
6,037.50 6,360.03 Mera
Mera
0.00
0.00
155
Mesut ÜNLÜKOÇ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 31115114108
Mehmet GÜLTEKE : Mahmut oğlu
T.C. Kimlik No: 30686128408
İbrahim KIRATLI : Etem oğlu
T.C. Kimlik No: 32573065506
Gülsüm KIRATLI : Musa kızı
T.C. Kimlik No: 32552066234
Başariye ÇİTİL : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 61564080044
Mustafa ÜNLÜKOÇ : Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 31130113698
Hüseyin ÜNLÜKOÇ : Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 31127113762
Maliye Hazinesi :
Tam
Çataltepe
3
K19-C-20-C-3
-
104
1069
75
10,600.00 10,484.90 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Çataltepe
3
K19-C-20-C-3
-
104
1068
76
8,800.00 10,138.45 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Çataltepe
3
K19-C-20-C-3
-
104
1067
77
6,800.00
7,807.10 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Çataltepe
3
K19-C-20-C-3
-
104
1066
78
8,600.00 10,028.25 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Çataltepe
3
K19-C-20-C-3
-
104
1065
79
32,100.00 32,197.44 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
Çileşe
3
K19-C-20-C-3
-
104
61
80
52,750.00 50,317.89 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Çataltepe
3
K19-C-20-C-2
-
104
83
81
49,250.00 49,263.83 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Başariye ÇİTİL : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 61564080044
Başariye ÇİTİL : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 61564080044
Maliye Hazinesi :
Tam
Çataltepe
10
K19-C-20-C-3
-
104
1064
82
26,100.00 26,117.54 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Çataltepe
3
K19-C-20-C-3
-
104
1063
83
6,000.00
6,039.08 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Çataltepe
5
K19-C-20-C-2
-
104
84
84
7,000.00
7,024.19 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Elif TOY : Recep kızı
T.C. Kimlik No: 30359139328
Pakize YURT : Sabri kızı
T.C. Kimlik No: 62047082852
Adile SANAÇ : Sabri kızı
T.C. Kimlik No: 51541432386
Feriye KARAŞAHİN : Sabri kızı
T.C. Kimlik No: 15884602622
Tam
Kocatepe
3
K19-C-20-C-2
-
104
92
85
30,875.00 30,127.76 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Çataltepe
3
K19-C-20-C-2
-
104
485
86
33,000.00 33,015.45 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
148
149
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
29/32
Vrs. İşt.
1/6
Köy Civarı
2
K19-C-20-C-3
-
104
47
68
25,125.00 25,416.24 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Köycivarı
2
K19-C-20-C-3
-
104
1116
69
40,648.00 42,066.37 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
1/6
1/6
1/6
1/6
1/6
1/6
1/6
1/6
1/6
1/6
1/6
1/2
1/2
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Sedat GÜLBİTEN
Atilla DEVELİ
Aydın ÇETİNKAYA
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Ahmetli
Adı Soyadı: Baba Adı
Aysun ÇIRAK BOZDEMİR : Sabri
T.C. Kimlik No: 30530133312
Nazife BOZDEMİR : Sabri kızı
T.C. Kimlik No: 30545132812
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
Afiyet BOZDEMİR : Sabri kızı
T.C. Kimlik No: 30554132520
Necip BOZDEMİR : Sabri oğlu
T.C. Kimlik No: 30560132392
Zahide BOZDEMİR : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 30572131956
Elif TOY : Recep kızı
T.C. Kimlik No: 30359139328
Engin YÜKSEL : Hüsamettin oğlu
T.C. Kimlik No: 52678395308
Nurşen İZMİRLİOĞLU : Hüsamettin kızı
T.C. Kimlik No: 21011450790
Derya ŞAN : Hüsamettin kızı
T.C. Kimlik No: 24104347960
Deniz ATEŞ : Hüsamettin kızı
T.C. Kimlik No: 20029008528
Rabia BÖKE : Hüsamettin kızı
T.C. Kimlik No: 16262372694
Elif TOY : Recep kızı
T.C. Kimlik No: 30359139328
Bekir YAMAN : Şakir oğlu
T.C. Kimlik No: 31586098426
Şakir YAMAN : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 31604097820
Gülhizar GÖRECE : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 43942690120
Mustafa GÜLTEKE : Hasan Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 30689128344
Zeynep KERSE : Veli kızı
T.C. Kimlik No: 30632130288
Şaban TOY : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 30356139482
Gülhizar GÖRECE : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 43942690120
Recep TOY : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 30353139546
Ömür GÜLTEKE : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 30455136108
İnci KIVANÇ : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 55555280308
Gönül DİNÇER : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 32303074518
Mehmet ÜNLÜKOÇ : Mesut oğlu
T.C. Kimlik No: 31022117254
Necati HARMAN : Muttalip oğlu
T.C. Kimlik No: 31721093972
Seyfun SAĞÇOLAK : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 10241790790
Hanım Ayşe SAĞÇOLAK : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 31064115898
Ümmü SAĞÇOLAK : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 19883469446
İbrahim SAĞÇOLAK : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 31331106918
Yunus YEŞİLYAPRAK : İlyas oğlu
T.C. Kimlik No: 36628929904
Leman POLAT : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 31901087302
Nurettin ZAR : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 40313005972
Nurettin ZAR : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 40313005972
Muhittin ZAR : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 40304006254
Nurettin ZAR : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 40313005972
Muhittin ZAR : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 40304006254
MAHALLE / KÖY : Kendirlik
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 16 / 46
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
3/28
7/28
Vrs. İşt.
Tam
Çataltepe
3
K19-C-20-C-2
-
104
843
87
20,850.00 19,742.00 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/5
Çataltepe
3
K19-C-20-C-2
-
104
842
88
23,100.00 23,050.86 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Çataltepe
3
K19-C-20-C-2
-
104
841
89
20,850.00 21,672.20 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
10600/22 Çataltepe
600
12000/22
600
Tam
Çatatepe
3
K19-C-20-C-2
-
104
840
90
22,600.00 22,977.76 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
3
K19-C-20-C-2
-
104
839
91
24,100.00 23,009.59 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Sulukuyu
14
K19-C-20-C-2
-
105
404
1
10,090.00 10,114.45 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Sulukuyu
14
K19-C-20-C-2
-
105
405
2
7,769.76 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/7
Sulukuyu
14
K19-C-20-C-2
-
105
922
3
50,000.00 49,199.60 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Sulukaya
14
K19-C-20-C-2
-
105
923
4
50,000.00 50,041.39 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozhavlı
5
K20-D-16-D-2
-
106
536
1
19,000.00 19,162.51 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozhavlı
5
K20-D-16-D-2
-
106
537
2
9,680.85 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozhavlı
5
K20-D-16-D-2
-
106
538
3
19,000.00 20,021.63 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
2/3
Bozhavlı
5
K20-D-16-D-2
-
106
539
4
19,000.00 19,950.96 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Bozhavlı
5
K20-D-16-D-2
-
106
540
5
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/5
1/5
1/5
1/5
Tam
7,090.00
1/7
1/7
1/7
1/7
2/7
1/6
1/6
1/6
1/6
1/6
1/6
9,500.00
1/3
2/3
110,050.00
1/3
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
110,297.7 Tarla
4
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Sedat GÜLBİTEN
Atilla DEVELİ
Aydın ÇETİNKAYA
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
İLÇESİ : Ahmetli
Adı Soyadı: Baba Adı
Ramazan ÇETİN : Yusuf oğlu
T.C. Kimlik No: 20165479206
Muhittin ZAR : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 40304006254
Medine AYTEK : Şakir kızı
T.C. Kimlik No: 49663495860
Gülser ÇÖKELEK : Selçuk kızı
T.C. Kimlik No: 50854456164
Ali YALÇIN : Mahmut oğlu
T.C. Kimlik No: 40144812756
Muhittin ZAR : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 40304006254
Cennet YALÇIN : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 40105814058
Meryem ERĞUN : Osman kızı
T.C. Kimlik No: 36337939676
Hüsniye ÖZKOL : Osman kızı
T.C. Kimlik No: 39184844742
Ediz YALÇIN : Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 40102814112
Ali YALÇIN : Mahmut oğlu
T.C. Kimlik No: 40144812756
Muhittin ZAR : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 40304006254
Cennet YALÇIN : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 40105814058
Meryem ERĞUN : Osman kızı
T.C. Kimlik No: 36337939676
Hüsniye ÖZKOL : Osman kızı
T.C. Kimlik No: 39184844742
Ediz YALÇIN : Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 40102814112
Mehmet YEŞİLYAPRAK : İlyas oğlu
T.C. Kimlik No: 36616930318
Cennet ONUK : İlyas kızı
T.C. Kimlik No: 42685728664
Fadime BÖREKÇİ : İlyas kızı
T.C. Kimlik No: 35251975838
Yunus YEŞİLYAPRAK : İlyas oğlu
T.C. Kimlik No: 36628929904
Menevşe ACAR : Nurullah kızı
T.C. Kimlik No: 51247448162
Tahir BAŞARIR : Hasan Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 50563316278
Muzaffer HARMAN : Halil İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 31745093170
Hakkı HARMAN : Halil İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 31742093234
Tezcan HARMAN : Halil İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 31727093754
Havana ÇULHAOĞLU : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 40723779920
Cennet OKLU : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 30653128806
Mustafa ÇÖKELEK : Himmet oğlu
T.C. Kimlik No: 50809457604
Ahmet MALTAŞ : Ömer oğlu
T.C. Kimlik No: 27872221944
Bayram ÜNLÜKOÇ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 31097114714
Belgin YALÇINKOL : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 39937819638
Hanım Ayşe ÖZEL : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 31958086044
Veli ÜNLÜKOÇ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 31121113980
Mesut ÜNLÜKOÇ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 31115114108
Mustafa ÜNLÜKOÇ : Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 31130113698
Şerife BOZER : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 32738060032
MAHALLE / KÖY : Kendirlik
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
110/551
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 17 / 46
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Bozhavlı
5
K20-D-16-D-2
-
106
541
6
55,100.00 54,053.77 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Bozhavlı
5
K20-D-16-D-1
-
106
535
7
19,000.00 18,170.68 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Bozhavlı
5
K20-D-16-D-1
-
106
542
8
106,545.1 Tarla
9
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Bozhavlı
5
K20-D-16-D-1
-
106
543
9
94,100.00 91,638.02 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Bozhavlı
5
K20-D-16-D-1
-
106
545
10
112,354.3 Tarla
7
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozhavlı
K20d-16d
K20-D-16-D-1
-
106
1323
11
21,073.00 20,232.37 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozhavlı
K20d-16d
K20-D-16-D-1
-
106
1322
12
21,073.00 21,378.94 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozhavlı
K20d-16d
K20-D-16-D-1
-
106
1321
13
21,073.00 20,901.80 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozhavlı
K20d-16d
K20-D-16-D-1
-
106
1320
14
21,073.00 18,769.16 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozhavlı
K20d-16-d
K20-D-16-D-1
-
106
1319
15
21,073.00 20,650.15 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozhavlı
K20d-16d
K20-D-16-D-1
-
106
1318
16
21,074.29 20,320.34 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
149/440
Bozhavlı
5
K20-D-16-D-1
-
106
552
17
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
120/551
141/551
180/551
1/3
4/12
1/12
1/16
1/16
1/8
1/3
110,050.00
4/12
1/12
1/16
1/16
1/8
491/941
100/941
100/941
250/941
3/22
110,050.00
3/22
25/330
25/330
25/330
20/110
25/110
10/110
110,050.00
33/440
113,128.0 Tarla
3
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Sedat GÜLBİTEN
Atilla DEVELİ
Aydın ÇETİNKAYA
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
193
194
195
196
197
198
199
200
201
İLÇESİ : Ahmetli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Kendirlik
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Mehri GÜLTEKE : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 30602131208
Yılmaz ÜNLÜKOÇ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 31085115150
Muzaffer ÜNLÜKOÇ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 31076115442
Erol ÜNLÜKOÇ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 31073115506
Hüseyin ÜNLÜKOÇ : Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 31127113762
Osman DİNÇER : Hamza oğlu
T.C. Kimlik No: 32384071840
Doğan DİNÇER : Hamza oğlu
T.C. Kimlik No: 32351072924
Recep DİNÇER : Hamza oğlu
T.C. Kimlik No: 32363072578
Süleyman DİNÇER : Hamza oğlu
T.C. Kimlik No: 32369072350
Hasan DİNÇER : Hamza oğlu
T.C. Kimlik No: 32366072414
Oral DİNÇER : Hamza oğlu
T.C. Kimlik No: 32354072860
Müjgan ÜNSEL : Emin kızı
T.C. Kimlik No: 18272541336
Süzan YAŞADI : Emin kızı
T.C. Kimlik No: 24353338764
Kıymet ÇİL : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 51109447630
Hüseyin BOZER : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 32780058698
Mehmet Ali GÜLTEKE : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 30719127392
Hasan Ali GÜLTEKE : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 30725127164
Mahmut GÜLTEKE : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 30707127748
Cezbahar GÜLTEKE : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 30668129072
Bülent GÜLTEKE : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 30665129136
Mustafa GÜLTEKE : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 30653129582
Ramazan GÜLTEKE : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 30650129646
Ahmet GÜLTEKE : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 30710127674
Hasan Ali GÜLTEKE : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 30725127164
Mahmut GÜLTEKE : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 30707127748
Mehmet Ali GÜLTEKE : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 30719127392
Mustafa GÜLTEKE : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 30653129582
Bülent GÜLTEKE : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 30665129136
Cezbahar GÜLTEKE : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 30668129072
Ramazan GÜLTEKE : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 30650129646
Ahmet GÜLTEKE : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 30710127674
Rahime HARMAN : Maksut kızı
33/440
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 18 / 46
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
33/440
33/440
33/440
63/220
1/6
Bozhavlı
5
K20-D-16-D-4
-
106
553
18
55,025.00 58,155.59 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Bozhavlı
5
K19-C-20-C-2
-
106
554
19
48,400.00 49,219.44 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Kolan Kaya
4
K19-C-20-C-2
-
106
491
20
10,353.00 11,271.87 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/5
Kolan Kaya
4
K20-D-16-D-1
-
106
490
21
87,147.00 88,789.48 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Kolan Kaya
4
K20-D-16-D-1
-
106
75
22
167,625.00 171,843.2 Tarla
7
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Kolan Kaya
4
K20-D-16-D-1
-
106
76
23
87,500.00 87,144.88 Tarla Ve Bağ Tarla Ve Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Saffet TAN : Ali Cengiz oğlu
T.C. Kimlik No: 45370638354
İbrahim BEYBÖREK : Ömer oğlu
Tam
Bozhavlı
5
K20-D-16-D-1
-
106
549
24
18,700.00 18,656.21 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
Bozhavlı
5
K20-D-16-D-1
-
106
548
25
18,700.00 18,683.89 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
İbrahim GÜRGÜT : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 49372505522
Enver ÜNLÜKOÇ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 31106114490
1/2
Bozhavlı
5
K20-D-16-D-1
-
106
547
26
18,700.00 18,479.68 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/6
1/6
1/6
1/6
1/6
1/4
1/4
2/4
1/5
1/5
1/20
1/20
1/20
1/20
1/5
1/5
1/5
1/5
1/20
1/20
1/20
1/20
1/5
Tam
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Sedat GÜLBİTEN
Atilla DEVELİ
Aydın ÇETİNKAYA
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
202
203
204
205
206
207
208
209
210
İLÇESİ : Ahmetli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Kendirlik
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Hüseyin ÜNLÜKOÇ : Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 31127113762
Mustafa ÜNLÜKOÇ : Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 31130113698
Erol ÜNLÜKOÇ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 31073115506
Muzaffer ÜNLÜKOÇ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 31076115442
Şerife BOZER : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 32738060032
Yılmaz ÜNLÜKOÇ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 31085115150
Mehri GÜLTEKE : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 30602131208
Ömer AYDOĞAN : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 40537799688
Yüksel AKAYDIN : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 50065482426
Fadime AKAYDIN : Zeki kızı
T.C. Kimlik No: 50095481406
Mustafa AKAYDIN : Zeki oğlu
T.C. Kimlik No: 50074482134
Ahmet SÖNMEZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 39445835854
Mustafa AKAYDIN : Zeki oğlu
T.C. Kimlik No: 50074482134
Yüksel AKAYDIN : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 50065482426
Fadime AKAYDIN : Zeki kızı
T.C. Kimlik No: 50095481406
Mehmet AKAYDIN : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 50227477048
Ahmet SÖNMEZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 39445835854
Ahmet GÜRLEK : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 51163445818
Mahmut AKAYDIN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 50134480162
Mehmet ŞEN : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 24176345574
Mustafa GÜRLEK : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 51154446190
Ahmet GÜRLEK : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 51163445818
Cafer ERKAN : Mahmut oğlu
T.C. Kimlik No: 33011050856
Şerife KATRAN : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 53068769914
Zahide DİNÇER : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 51829423600
Baki AKAYDIN : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 50152479520
Pakize GÜRLEK : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 51160445972
Bilge SÜMEKÇİ : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 29321173682
Hacer DURAN : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 23234376482
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
1/4
Şerife KATRAN : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 53068769914
Baki AKAYDIN : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 50152479520
Pakize GÜRLEK : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 51160445972
Zahide DİNÇER : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 51829423600
Hacer DURAN : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 23234376482
Bilge SÜMEKÇİ : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 29321173682
1/8
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Bozhavlı
5
K20-D-16-D-1
-
106
544
27
Tam
Bozhavlı
5
K20-D-16-D-1
-
106
546
28
1/4
Bozhavlı
6
K20-D-16-D-2
-
107
691
Bozhavlı
6
K20-D-16-D-2
-
107
Bozhavlı
6
K20-D-16-D-2
-
6
K20-D-16-D-3
Bozhavlu
6
Bozhavlu
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
18,700.00 18,127.08 Tarla
Sayfa No : 19 / 46
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
8,969.16 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1
149,600.00 144,674.9 Tarla
9
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
692
2
200,300.00 198,093.4 Tarla
5
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
107
693
3
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
-
107
694
4
152,000.00 152,426.2 Tarla
5
433,700.00 429,322.7 Tarla
8
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
K20-D-16-D-3
-
107
1187
5
120,800.00 121,964.0 Tarla
8
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
6
K20-D-16-D-3
-
107
1188
6
18,000.00 16,868.64 Kanal
Kanal
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
2
K20-D-16-D-3
-
107
1263
7
28,865.00 28,314.10 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
30/80
6/80
6/80
6/80
6/80
6/80
1/4
9,300.00
1/4
1/4
1/8
1/8
1/8
1/2
1/8
Tam
2/12
5/12
3/24
3/24
2/12
1/8
1/8
1/8
1/8
2/8
2/8
Tam
1/8
1/8
1/8
2/8
2/8
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Sedat GÜLBİTEN
Atilla DEVELİ
Aydın ÇETİNKAYA
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Ahmetli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Kendirlik
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
4,959.00
211
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
2
K20-D-16-D-3
-
107
1264
8
212
Şerife KATRAN : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 53068769914
Baki AKAYDIN : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 50152479520
Pakize GÜRLEK : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 51160445972
Zahide DİNÇER : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 51829423600
Bilge SÜMEKÇİ : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 29321173682
Hacer DURAN : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 23234376482
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
1/8
2
K20-D-16-D-3
-
107
1265
9
Tam
Bozhavlu
6
K20-D-16-D-3
-
107
1298
10
170.00
Davut AKAYDIN : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 50116480746
Sedat YÜKSEL : Cihat oğlu
T.C. Kimlik No: 52684395170
Muzaffer HARMAN : Halil İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 31745093170
Tezcan HARMAN : Halil İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 31727093754
Sibel GÜNAK : Nihat kızı
T.C. Kimlik No: 49252508858
Mehmet ŞEN : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 24176345574
Mehmet ŞEN : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 24176345574
Yılmaz ÜNLÜKOÇ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 31085115150
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
1/3
Bozhavlu
6
K20-D-16-D-3
-
107
1297
11
35,113.00
Bozhavlu
6
K20-D-16-D-3
-
107
697
1029/149 Bozhavlı
6
467/1496
6
K20-D-16-D-3
-
107
225/374
Bozhavlı
6
K20-D-16-D-3
-
Ali AKAYDIN : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 50218477330
Halil AKAYDIN : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 50077482070
Adem AKAYDIN : Uysal oğlu
T.C. Kimlik No: 49864489170
Elif VAROL : Uysal kızı
T.C. Kimlik No: 50266475746
Sıdıka AKAYDIN : Ömer kızı
T.C. Kimlik No: 49993484886
Ahmet VAROL : Abdullah oğlu
T.C. Kimlik No: 50344473190
Ali AKAYDIN : Uysal oğlu
T.C. Kimlik No: 49915487490
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
196/1496
100/1496 Bozhavlı
6
K20-D-16-D-3
Tam
Bozhavlu
6
Hakkı HARMAN : Halil İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 31742093234
Tezcan HARMAN : Halil İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 31727093754
Davut AKAYDIN : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 50116480746
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
2/6
Bozhavlu
Tam
Sadık AKAYDIN : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 50038483382
Davut AKAYDIN : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 50116480746
Celal AKAYDIN : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 50122480518
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
1/3
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 20 / 46
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
4,939.88 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
26,976.00 26,645.80 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
202.47 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
34,963.46 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
12
99,700.00 101,954.3 Tarla
2
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1215
13
123,066.00 124,243.8 Tarla
5
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
107
1216
14
4,395.00
4,298.00 Kanal
Kanal
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Zeminde Kanal güzergahı
farklıdır.
-
107
1217
15
163.00
667.13 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
K20-D-16-D-3
-
107
1174
16
5,991.00
5,059.18 Kanal
Kanal
0.00
0.00
6
K20-D-16-D-3
-
107
1173
17
51,126.00
50,015.71 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Zeminde Kanal güzergahı
farklıdır.
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Bozhavlu
6
K20-D-16-D-3
-
107
1176
18
5,592.00
5,170.24 Kanal
Kanal
0.00
0.00
Bozhavlu
6
K20-D-16-D-3
-
107
1175
19
1,308.00
1,163.83 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Bozhavlu
6
K20-D-16-D-3
-
107
1214
20
8,790.00 10,494.18 Kanal
Kanal
0.00
0.00
1/8
1/8
1/8
2/8
2/8
1/3
1/3
15/100
15/100
280/400
400/1496
100/1496
100/1496
500/1496
696/1496
2/6
1/3
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Zeminde Kanal güzergahı
farklıdır.
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/3
1/3
225/374
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Zeminde Kanal güzergahı
farklıdır.
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Sedat GÜLBİTEN
Atilla DEVELİ
Aydın ÇETİNKAYA
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Ahmetli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Kendirlik
196/1496
227
Ali AKAYDIN : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 50218477330
Halil AKAYDIN : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 50077482070
Yılmaz ÜNLÜKOÇ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 31085115150
Hayriye BÖREKÇİGİL : Hasan kızı
T.C. Kimlik No: 48364539170
Sabriye SARIKAYA : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 11582764228
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
228
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
229
224
225
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 21 / 46
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
400/1496
Tam
Bozhavlu
Tam
6
K20-D-16-D-3
-
107
1213
21
13,186.00
15,139.56 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
6
K20-D-16-D-3
-
107
1256
22
16,122.00
19,520.61 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozhavlu
6
K20-D-16-D-3
-
107
1205
23
3,742.00
4,048.28 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozhavlu
6
K20-D-16-D-3
-
107
1206
24
4,543.00
5,245.27 Kanal
Kanal
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
6
K20-D-16-D-4
-
107
1209
25
14,976.00 14,292.73 Kanal
Kanal
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
6
K20-D-16-D-4
-
107
1257
26
10,231.00
10,137.83 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
6
K20-D-16-D-3
-
107
1258
27
10,231.00
10,221.70 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Bozhavlu
d lbd 3
K20-D-16-D-3
-
107
1229
28
43,637.00 43,813.15 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Bozhavlu
d lbd 1
K20-D-16-D-3
-
107
1230
29
47,378.00 48,550.19 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/5
6
K20-D-16-D-4
-
107
1194
30
59,930.00 59,737.28 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
11986/59
930
11986/59
930
14986/59
930
8986/599
30
1/4
Bozhavlu
6
K20-D-16-D-4
-
107
1198
31
575.00
581.59 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
235
Umut Can ŞEN : Raşit oğlu
T.C. Kimlik No: 42703727754
Nuray ŞEN : Hasan kızı
T.C. Kimlik No: 42724727016
Sabriye SARIKAYA : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 11582764228
Feyzi SARIKAYA : Eşref oğlu
T.C. Kimlik No: 54520333230
Sabriye SARIKAYA : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 11582764228
Feyzi SARIKAYA : Eşref oğlu
T.C. Kimlik No: 54520333230
Serkan ÖZDEMİR : Doğan oğlu
T.C. Kimlik No: 51340439920
Meral KAN : Nihat kızı
T.C. Kimlik No: 40471783194
Doğan ÖZDEMİR : Nihat oğlu
T.C. Kimlik No: 51394438108
Taner ÖZDEMİR : Nihat oğlu
T.C. Kimlik No: 51385438490
Şakir ÖZDEMİR : Nihat oğlu
T.C. Kimlik No: 51367439064
Feyzi ÖRSEN : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 23891354724
Meryem ÖRSEN : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 23882355006
Kenan ÖRSEN : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 23885354952
Ayşe NAMVER : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 16952585854
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
6
K20-D-16-D-4
-
107
1199
32
11,229.00
10,712.10 Kanal
Kanal
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
236
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
6
K20-D-16-D-4
-
107
1193
33
3,070.00
4,301.51 Kanal
Kanal
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
237
Kenan ÖRSEN : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 23885354952
Meryem ÖRSEN : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 23882355006
Ayşe NAMVER : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 16952585854
Feyzi ÖRSEN : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 23891354724
Ayşe NAMVER : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 16952585854
Kenan ÖRSEN : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 23885354952
Feyzi ÖRSEN : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 23891354724
Meryem ÖRSEN : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 23882355006
Hasip ERBAŞ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 13774646312
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
1/4
Bozhavlu
6
K20-D-16-D-4
-
107
1201
34
15,107.00
12,995.81 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Bozhavlu
6
K20-D-16-D-4
-
107
1200
35
34,089.00 34,355.01 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
6
K20-D-16-D-4
-
107
1221
36
31,919.00
34,607.76 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
6
K20-D-16-D-4
-
107
1222
37
2,938.00
2,661.91 Kanal
Kanal
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Hasip ERBAŞ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 13774646312
Umut Can ŞEN : Raşit oğlu
T.C. Kimlik No: 42703727754
Tam
6
K20-D-16-D-4
-
107
1223
38
6,143.00
5,166.39 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
6
K20-D-16-D-4
-
107
1197
39
2,930.00
1,608.54 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
226
230
231
232
233
234
238
239
240
241
242
1/2
1/2
1/2
1/2
1/4
1/4
1/4
Tam
Bozhavlu
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
Tam
Bozhavlu
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Sedat GÜLBİTEN
Atilla DEVELİ
Aydın ÇETİNKAYA
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Ahmetli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Kendirlik
243
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
244
Mustafa Gülhan DÖNMEZ : Kemal oğlu
T.C. Kimlik No: 52222410570
Gülşah DÖNMEZ : Kemal kızı
1/10
Hasibe ALSAÇ : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 35698960602
Fadime Hanım DÖNMEZ ARAZ : Süleyman kızı
T.C. Kimlik No: 17696248340
Güler YAVUZ : Muammer kızı
T.C. Kimlik No: 35692960820
Ali ERTURUN : Nedim oğlu
T.C. Kimlik No: 48748526352
Fadime Hanım DÖNMEZ ARAZ : Süleyman kızı
T.C. Kimlik No: 17696248340
Enver VAROL : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 50323473838
Ramazan VAROL : Enver oğlu
T.C. Kimlik No: 50275475454
Enver VAROL : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 50323473838
Enver VAROL : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 50323473838
Enver VAROL : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 50323473838
İbrahim VAROL : Enver oğlu
T.C. Kimlik No: 50281475226
Perihan ALADAĞ : Kaderna kızı
T.C. Kimlik No: 12776492750
Necdet ÖZ : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 60721126588
Osman DİNÇER : Hamza oğlu
T.C. Kimlik No: 32384071840
Hasan DİNÇER : Hamza oğlu
T.C. Kimlik No: 32366072414
Süleyman DİNÇER : Hamza oğlu
T.C. Kimlik No: 32369072350
Recep DİNÇER : Hamza oğlu
T.C. Kimlik No: 32363072578
Oral DİNÇER : Hamza oğlu
T.C. Kimlik No: 32354072860
Doğan DİNÇER : Hamza oğlu
T.C. Kimlik No: 32351072924
Sabriye SARIKAYA : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 11582764228
Feyzi SARIKAYA : Eşref oğlu
T.C. Kimlik No: 54520333230
Senem DÖNMEZ : Celalettin kızı
T.C. Kimlik No: 52219410644
Halit DÖNMEZ : Mahir oğlu
T.C. Kimlik No: 52255409428
Veli ARMAĞAN : Eşref oğlu
T.C. Kimlik No: 15371638868
Kendirlik Mah. 0 Ada 409 Parsel :
2/10
Ümmü KERTMEN : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 46189611354
Musa BÖREKCİGİL : Davut oğlu
T.C. Kimlik No: 48955519444
Mahmut BÖREKÇİGİL : Davut oğlu
T.C. Kimlik No: 48958519380
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Fatma SELEK : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 26650015690
Cennet SELEK : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 26617016784
Cennet SELEK : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 26617016784
Suna BÖREKÇİGİL : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 40375804810
Tam
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Bozhavlu
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
3,996.00
6
K20-D-16-D-4
-
107
1196
40
6
K20-D-16-D-4
-
107
1195
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 22 / 46
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
3,571.80 Kanal
Kanal
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
41
55,074.00 55,894.69 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/10
1/5
2/10
2/10
Tam
Bozhavlı
6
K20-D-16-D-4
-
107
521
42
19,000.00 18,903.93 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
Bozhavlı
6
K20-D-16-D-4
-
107
829
43
10,000.00 11,288.81 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Bozhavlu
6
K20-D-16-D-4
-
107
830
44
39,500.00 43,322.99 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Bozhavlı
6
K20-D-16-D-4
-
107
519
45
51,000.00 41,901.74 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Bozhavlı
6
K20-D-16-D-4
-
107
518
46
32,000.00 33,325.86 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Bozhavlı
6
K20-D-16-D-4
-
107
517
47
85,500.00 79,734.25 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Bozhavlı
6
K20-D-16-D-4
-
107
516
48
85,500.00 83,704.51 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Boz Havlı
6
K20-D-16-D-4
-
107
500
49
Yolluk
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
6
K20-D-16-D-1
-
107
1250
50
47,334.00 44,951.71 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
6
K20-D-16-D-4
-
107
1251
51
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
6
K20-D-16-D-4
-
107
1252
52
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
6
K20-D-16-D-4
-
107
1244
53
183,099.00 183,533.1 Tarla
4
165,486.00 164,406.8 Tarla
5
81.00
586.73 Kanal
Kanal
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Bozhavlu
6
K20-D-16-D-4
-
107
1164
54
23,505.00 23,362.13 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozhavlu
6
K20-D-16-D-4
-
107
1163
55
24,292.00 24,284.93 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozhavlu
6
K20-D-16-D-4
-
107
1162
56
24,314.00 23,884.95 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozhavlu
6
K20-D-16-D-4
-
107
1161
57
24,259.00 24,735.36 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
8/40
7/40
5/40
1/2
1/5
4/5
1/6
1/6
1/6
1/6
1/6
1/6
1/2
1/2
2/4
1/4
1/4
Tam
5,375.00
6,367.71 Yolluk
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Sedat GÜLBİTEN
Atilla DEVELİ
Aydın ÇETİNKAYA
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
İLÇESİ : Ahmetli
Adı Soyadı: Baba Adı
Hüseyin BÖREKCİGİL : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 48937520086
Mehmet BÖREKCİGİL : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 48907521006
Canan BÖREKCİGİL : Musa kızı
T.C. Kimlik No: 48913520888
Yunus BÖREKCİGİL : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 48859522632
Oğuz BÖREKCİGİL : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 48883521830
Canan BÖREKCİGİL : Musa kızı
T.C. Kimlik No: 48913520888
Mehmet BÖREKCİGİL : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 48907521006
Oğuz BÖREKCİGİL : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 48883521830
Yunus BÖREKCİGİL : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 48859522632
Davut BÖREKCİGİL : Mahmut oğlu
T.C. Kimlik No: 48910520942
Muhittin ZAR : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 40304006254
Nurettin ZAR : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 40313005972
Fatma AKTAŞ : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 21704427962
Remzi GÜR : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 38476477668
Davut BÖREKCİGİL : Mahmut oğlu
T.C. Kimlik No: 48910520942
Mahmut BÖREKCİGİL : Metin oğlu
T.C. Kimlik No: 48886521776
Mahmut BÖREKCİGİL : Metin oğlu
T.C. Kimlik No: 48886521776
Ahmet BÖREKÇİGİL : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 48943519890
Suna BÖREKÇİGİL : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 40375804810
Zeynep DENK : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 21881421456
Cennet SELEK : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 26617016784
Muttalip BÖREKÇİGİL : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 39508833728
Fatma SELEK : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 26650015690
Cihat YÜKSEL : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 52717394064
Fahrettin ESMER : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 30863122588
Cennet ERTURUN : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 48754526124
Nevin ÇINAR : Nedim kızı
T.C. Kimlik No: 57766225000
Veysel YILDIRIM : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 60946119310
Vejdi YILDIRIM : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 60931119820
Hatice BOZ : Rasim kızı
T.C. Kimlik No: 10079814910
Gizem BOZ : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 10076815064
Fırat BOZ : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 10073815128
Tuncer EREN : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 47446569678
Mustafa GÜLMEZ : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 52408404300
Emine ÇELİK : Halil kızı
T.C. Kimlik No: 41875755350
Hasan GÜLMEZ : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 52402404528
MAHALLE / KÖY : Kendirlik
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 23 / 46
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Tam
Bozhavlu
6
K20-D-16-D-4
-
107
1160
58
24,271.00 24,342.69 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/4
Bozhavlu
6
K20-D-16-D-4
-
107
1159
59
24,268.00 24,079.09 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Bozhavlu
6
K20-D-16-D-3
-
107
1158
60
24,160.00 24,143.68 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Bozhavlu
6
K20-D-16-D-2
-
107
1157
61
24,109.00 24,254.27 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
100000/3 Bozhavlı
94600
100000/3
94600
80000/39
4600
2292/789
2
Tam
Bozhavlu
6
K20-D-16-D-2
-
107
699
62
394,600.00 389,065.3 Tarla
9
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
6
K20-D-16-D-2
-
107
1149
63
24,597.00 25,015.85 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozhavlu
6
K20-D-16-D-3
-
107
1150
64
24,599.00 24,947.61 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozhavlu
6
K20-D-16-D-3
-
107
1151
65
24,548.00 24,964.32 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozhavlu
6
K20-D-16-D-3
-
107
1152
66
24,545.00 25,250.91 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozhavlu
6
K20-D-16-D-3
-
107
1153
67
24,510.00 24,681.80 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozhavlu
6
K20-D-16-D-3
-
107
1154
68
24,600.00 25,161.02 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozhavlu
6
K20-D-16-D-3
-
107
1155
69
24,472.00 24,983.75 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
6
K20-D-16-D-3
-
107
1255
70
47,718.00 49,476.33 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
Tam
Tam
Tam
Bozhavlu
6
K20-D-16-D-3
-
107
1156
71
25,332.00 25,807.39 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Kendirlik
6
K19-C-20-C-3
-
108
1078
1
30,226.00 30,500.53 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozavlu
2
K20-D-16-D-4
-
108
1079
2
27,637.00 26,665.77 -Bağ---
-Bağ---
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
19/50
Bozavlu
6
K20-D-16-D-4
-
108
1080
3
27,637.00 26,879.16 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Bozhavlı
6
K20-D-16-D-4
-
108
531
4
85,500.00 94,011.32 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Bozhavlu
6
K20-D-16-D-4
-
108
1228
5
52,279.00 61,914.91 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Bozhavlu
6
K20-D-16-D-4
-
108
1212
6
94,544.00 90,380.51 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
31/50
1/2
1/2
2/8
3/8
3/8
179/950
139/950
158/950
158/950
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Sedat GÜLBİTEN
Atilla DEVELİ
Aydın ÇETİNKAYA
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
281
İLÇESİ : Ahmetli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Kendirlik
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Müşerref GÜLMEZ : Halil kızı
T.C. Kimlik No: 32447069678
Gündüz GÜLMEZ : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 52423403890
Rasim TOKGÖZ : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 15500600704
Aziz ÖZDEMİR : Halil İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 36766891804
Alaattin ERTURUN : Nedim oğlu
T.C. Kimlik No: 48745526416
Tacettin ERTURUN : Nedim oğlu
T.C. Kimlik No: 48751526288
Ali ERTURUN : Nedim oğlu
T.C. Kimlik No: 48748526352
Şadi GÜLMEZ : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 52414404172
Tufan GÜLMEZ : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 52405404464
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
158/950
Şadi GÜLMEZ : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 52414404172
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 24 / 46
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
158/950
1/2
Bozhavlu
6
K20-D-16-D-4
-
108
1226
7
47,361.00 48,662.48 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Bozhavlu
6
K20-D-16-D-4
-
108
1204
8
54,203.00 51,752.39 -Zeytinlik---
-Zeytinlik---
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
6
K20-D-16-D-4
-
108
1220
9
9,190.00
9,386.10 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
6
K20-D-16-D-4
-
108
1219
10
8,390.00
8,940.36 Kanal
Kanal
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Bozhavlu
6
K20-D-16-D-4
-
108
1277
11
4,539.00
4,210.92 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozhavlu
6
K20-D-16-D-4
-
108
1275
12
6,571.00
6,384.46 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozhavlu
6
K20-D-16-D-4
-
108
1276
13
22,760.00 22,922.12 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
172/227
Bozhavlu
6
K20-D-16-D-4
-
108
1274
14
34,050.00 35,009.81 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
8250/340
50
Tam
Bozhavlu
6
K19-C-20-C-3
-
108
1202
15
21,575.00 20,033.43 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
290
Şadi GÜLMEZ : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 52414404172
Şazide AKAYDIN : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 50080481916
Sezat ÇETİN : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 58018198202
Nedim ERTURUN : Mehmet Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 48757526060
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
Bozhavlu
6
K20-D-16-D-4
-
108
1203
16
9,722.00
8,701.23 Kanal
Kanal
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
291
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
Bozhavlu
6
K19-C-20-C-3
-
108
1225
17
1,873.00
1,943.64 Kanal
Kanal
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
292
Hüseyin GÜRLEK : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 51169445690
Mustafa GÜRLEK : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 51175445462
Mustafa BÖREKÇİ : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 30962119236
Emine KÜÇÜKOĞLU : Seyit Ramazan kızı
T.C. Kimlik No: 30953119528
Erdal BÖREKÇİ : Seyit Ramazan oğlu
T.C. Kimlik No: 30947119756
Belkız GÜLTEKE : Seyit Ramazan kızı
T.C. Kimlik No: 30584131814
Hatice SALGÜR : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 30410137638
Recep TOY : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 30353139546
Ethem KIRATLI : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 32528067036
Mevlüt GÜLTEKE : Hasan Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 30692128270
Ali ÇEMEN : Tufan oğlu
T.C. Kimlik No: 32447069746
Elif TOY : Recep kızı
T.C. Kimlik No: 30359139328
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
1/2
Bozhavlu
6
K19-C-20-C-3
-
108
1224
18
266.00
211.45 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Köy Civarı
2
K19-C-20-C-3
-
108
497
19
26,770.00 26,117.08 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy Civarı
2
K19-C-20-C-3
-
108
496
20
8,195.00
8,971.67 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köycivarı
2
K19-C-20-C-3
-
108
925
21
6,000.00
6,813.36 Bağ Ve Tarla Bağ Ve Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/3
Köycivarı
2
K19-C-20-C-3
-
108
924
22
27,660.00 28,597.61 Bağ Ve Tarla Bağ Ve Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köycivarı
2
K19-C-20-C-3
-
108
1186
23
15,907.00 15,617.21 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köycivarı
2
K19-C-20-C-3
-
108
1185
24
3,859.00
4,788.43 Kanal
Kanal
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köycivarı
2
K19-C-20-C-3
-
108
1184
25
234.00
363.18 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
300
Elif TOY : Recep kızı
T.C. Kimlik No: 30359139328
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
Bozhavlu
6
K19-C-20-C-3
-
108
1211
26
456.00
2,440.08 Kanal
Kanal
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
301
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
6
K19-C-20-C-3
-
108
1227
27
221.00
196.84 Kanal
Kanal
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
302
Müjgan ÜNSEL : Emin kızı
T.C. Kimlik No: 18272541336
Emin GÜRLEK : Mevlüt Necmi
T.C. Kimlik No: 51148446328
1/2
6
K20-D-16-D-4
-
109
1295
1
40,852.00 40,466.94 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
282
283
284
285
286
287
288
289
293
294
295
296
297
298
299
1/2
1/3
1/3
1/3
1/2
1/2
Tam
1/2
Vrs. İşt.
2/3
1/2
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Sedat GÜLBİTEN
Atilla DEVELİ
Aydın ÇETİNKAYA
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
İLÇESİ : Ahmetli
Adı Soyadı: Baba Adı
Mevlüt Necmi GÜRLEK : Emin oğlu
T.C. Kimlik No: 51187445016
Elif KAYMAK : Ahmet Ali kızı
T.C. Kimlik No: 18899514522
Elif KAYMAK : Ahmet Ali kızı
T.C. Kimlik No: 18899514522
Ali UÇDU : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 10025816272
Ali UÇDU : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 10025816272
Ali UÇDU : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 10025816272
Ahmet ÖZTEKİN : Haydar oğlu
T.C. Kimlik No: 12848722846
Ali UÇDU : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 10025816272
Ali UÇDU : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 10025816272
Ali UÇDU : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 10025816272
Ali UÇDU : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 10025816272
Ali UÇDU : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 10025816272
Ali UÇDU : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 10025816272
Ali UÇDU : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 10025816272
Ali UÇDU : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 10025816272
Ali UÇDU : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 10025816272
Ali UÇDU : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 10025816272
Nazire UÇDU : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 10007816856
Ali UÇDU : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 10025816272
Ali UÇDU : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 10025816272
Ali UÇDU : Süleyman
T.C. Kimlik No: 10025816272
Ali UÇDU : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 10025816272
Ali UÇDU : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 10025816272
Ali UÇDU : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 10025816272
Ali UÇDU : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 10025816272
Ali UÇDU : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 10025816272
Nazire UÇDU : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 10007816856
Nazire UÇDU : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 10007816856
Ali UÇDU : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 10025816272
Yüksel DEMİRBAŞ : Hasan kızı
T.C. Kimlik No: 15139404490
Ali UÇDU : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 10025816272
Ali UÇDU : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 10025816272
Ali UÇDU : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 10025816272
Nazire UÇDU : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 10007816856
Ali UÇDU : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 10025816272
Nazire UÇDU : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 10007816856
MAHALLE / KÖY : Kendirlik
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Tam
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 25 / 46
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
6
K20-D-16-D-4
-
109
1261
2
13,662.00 13,611.86 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozhavlı
7
K20-D-16-D-4
-
109
717
3
20,820.00 21,055.93 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozhavlı
7
K20-D-21-A-1
-
109
718
4
20,870.00 20,925.10 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozhavlı
7
K20-D-16-D-4
-
109
761
5
4,354.00
6,054.28 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozhavlı
7
K20-D-16-D-4
-
109
762
6
8,408.00
8,563.27 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozhavlı
7
K20-D-16-D-4
-
109
763
7
5,655.00
5,547.34 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozhavlı
7
K20-D-16-D-4
-
109
764
8
3,353.00
3,342.91 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozhavlı
7
K20-D-16-D-4
-
109
765
9
3,353.00
3,368.07 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozhavlı
7
K20-D-16-D-4
-
109
766
10
5,655.00
5,603.14 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozhavlı
7
K20-D-16-D-4
-
109
767
11
5,655.00
5,904.47 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozhavlı
7
K20-D-16-D-4
-
109
768
12
3,403.00
3,254.21 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
7
K20-D-16-D-4
-
109
769
13
5,005.00
5,279.21 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Tam
Bozhavlı
7
K20-D-16-D-4
-
109
770
14
10,010.00
9,661.60 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozhavlı
7
K20-D-16-D-4
-
109
771
15
5,005.00
4,897.23 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozhavlı
7
K20-D-16-D-4
-
109
772
16
9,960.00
9,876.95 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozhavlı
7
K20-D-16-D-4
-
109
773
17
3,403.00
3,334.24 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozhavlı
7
K20-D-16-D-4
-
109
774
18
5,005.00
4,957.66 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozhavlı
7
K20-D-16-D-4
-
109
775
19
5,005.00
4,992.69 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozhavlı
7
K20-D-16-D-4
-
109
776
20
6,655.00
6,282.18 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozhavlı
7
K20-D-16-D-3
-
109
777
21
6,655.00
6,543.79 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozhavlı
7
K20-D-16-D-3
-
109
778
22
3,353.00
3,065.63 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozhavlı
7
K20-D-16-D-3
-
109
779
23
4,354.00
4,321.02 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozhavlı
7
K20-D-16-D-3
-
109
780
24
3,403.00
3,294.74 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozhavlı
7
K20-D-16-D-3
-
109
781
25
3,353.00
3,605.19 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozhavlı
7
K20-D-16-D-3
-
109
782
26
3,353.00
3,568.77 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozhavlı
7
K20-D-16-D-3
-
109
783
27
3,353.00
3,653.08 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozhavlı
7
K20-D-16-D-3
-
109
784
28
5,005.00
4,849.50 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozhavlı
7
K20-D-16-D-3
-
109
785
29
3,353.00
3,267.88 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
7/8
Bozhavlı
7
K20-D-16-D-3
-
109
786
30
8,308.00
8,011.16 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozhavlı
7
K20-D-16-D-3
-
109
787
31
8,358.00
8,348.24 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozhavlı
7
K20-D-16-D-3
-
109
788
32
8,358.00
7,984.21 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozhavlı
7
K20-D-16-D-3
-
109
789
33
3,353.00
3,150.39 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozhavlı
7
K20-D-16-D-3
-
109
790
34
8,308.00
7,802.25 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozhavlı
7
K20-D-16-D-3
-
109
791
35
8,358.00
7,845.67 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozhavlı
7
K20-D-16-D-3
-
109
792
36
8,358.00
8,109.67 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
3/24
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Sedat GÜLBİTEN
Atilla DEVELİ
Aydın ÇETİNKAYA
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
İLÇESİ : Ahmetli
Adı Soyadı: Baba Adı
Nazire UÇDU : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 10007816856
Ramazan EROĞLU : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 52084415188
Nazire UÇDU : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 10007816856
Nazire UÇDU : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 10007816856
Nazire UÇDU : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 10007816856
Nazire UÇDU : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 10007816856
Nazire UÇDU : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 10007816856
Nazire UÇDU : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 10007816856
Nazire UÇDU : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 10007816856
Nazire UÇDU : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 10007816856
Nazire UÇDU : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 10007816856
Nazire UÇDU : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 10007816856
Nazire UÇDU : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 10007816856
Nazire UÇDU : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 10007816856
Nazire UÇDU : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 10007816856
Mahmut BÖREKCİGİL : Davut oğlu
T.C. Kimlik No: 48958519380
Musa BÖREKCİGİL : Davut oğlu
T.C. Kimlik No: 48955519444
Ülfet DALKIRAN : Davut kızı
T.C. Kimlik No: 38887854652
Fatma KERTMEN : Davut kızı
T.C. Kimlik No: 37822890144
Hasan GÜLMEZ : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 52402404528
Hasan GÜLMEZ : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 52402404528
Nedim ERTURUN : Mehmet Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 48757526060
Fadime AKAYDIN : Zeki kızı
T.C. Kimlik No: 50095481406
Nurşen İZMİRLİOĞLU : Hüsamettin kızı
T.C. Kimlik No: 21011450790
Tezcan HARMAN : Halil İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 31727093754
Derya ŞAN : Hüsamettin kızı
T.C. Kimlik No: 24104347960
Deniz ATEŞ : Hüsamettin kızı
T.C. Kimlik No: 20029008528
Engin YÜKSEL : Hüsamettin oğlu
T.C. Kimlik No: 52678395308
Rabia BÖKE : Hüsamettin kızı
T.C. Kimlik No: 16262372694
Veli UYSAL : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 50689461616
Veli UYSAL : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 50689461616
Hasan AKAYDIN : Muammer oğlu
T.C. Kimlik No: 49930486980
Saide AKAYDIN : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 49954486188
Serap AKAYDIN : Muammer kızı
T.C. Kimlik No: 49834490168
Serkan AKAYDIN : Muammer oğlu
T.C. Kimlik No: 49831490222
Hasan AKAYDIN : Muammer oğlu
T.C. Kimlik No: 49930486980
MAHALLE / KÖY : Kendirlik
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 26 / 46
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Tam
Bozhavlı
7
K20-D-16-D-3
-
109
793
37
10,010.00
9,624.52 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozhavlı
7
K20-D-16-D-3
-
109
794
38
5,005.00
5,002.48 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozhavlı
7
K20-D-16-D-3
-
109
795
39
3,353.00
3,304.48 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozhavlı
7
K20-D-16-D-3
-
109
796
40
6,656.00
6,455.30 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozhavlı
7
K20-D-16-D-3
-
109
797
41
8,308.00
8,393.52 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozhavlı
7
K20-D-16-D-3
-
109
798
42
3,353.00
3,489.71 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozhavlı
7
K20-D-16-D-3
-
109
799
43
10,010.00
10,109.23 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozhavlı
7
K20-D-16-D-3
-
109
800
44
5,005.00
4,871.80 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozhavlı
7
K20-D-16-D-3
-
109
801
45
8,308.00
7,738.87 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozhavlı
7
K20-D-16-D-3
-
109
802
46
4,954.00
4,570.57 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozhavlı
7
K20-D-16-D-3
-
109
803
47
3,303.00
3,058.47 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozhavlı
7
K20-D-16-D-3
-
109
804
48
4,904.00
4,633.94 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozhavlı
7
K20-D-16-D-3
-
109
805
49
13,204.00 13,057.44 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozhavlı
7
K20-D-16-D-3
-
109
806
50
6,606.00
5,966.86 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozhavlı
7
K20-D-16-D-3
-
109
807
51
3,303.00
3,326.74 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
23/60
Bozhavlı
7
K20-D-16-D-3
-
109
808
52
5,005.00
5,545.42 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozhavlı
7
K20-D-21-A-2
-
109
747
53
20,870.00 21,162.89 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozhavlı
7
K20-D-21-A-2
-
109
746
54
13,860.00 14,636.74 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozhavlı
7
K20-D-21-A-2
-
109
745
55
21,020.00 20,242.13 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozhavlı
7
K20-D-16-D-3
-
109
754
56
34,630.00 33,089.86 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Boz Havlu
7
K20-D-16-D-3
-
109
755
57
13,910.00
15,417.62 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozhavlı
7
K20-D-16-D-3
-
109
756
58
18,015.00
19,097.07 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/4
Boz Havlu
7
K20-D-16-D-3
-
109
757
59
41,635.00 41,467.04 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozhavlı
7
K20-D-16-D-3
-
109
758
60
27,825.00 27,694.88 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozhavlı
7
K20-D-16-D-3
-
109
759
61
14,010.00
13,810.40 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
17/32
Bozhavlı
7
K20-D-16-D-3
-
109
760
62
20,920.00 21,550.11 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Bozhavlı
7
K20-D-16-C-4
-
109
817
63
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
3/20
7/30
7/30
1/4
1/4
1/4
21/112
9/112
45/224
3/8
5,155.00
6,675.18 Tarla
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Sedat GÜLBİTEN
Atilla DEVELİ
Aydın ÇETİNKAYA
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Ahmetli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Kendirlik
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Serap AKAYDIN : Muammer kızı
T.C. Kimlik No: 49834490168
Saide AKAYDIN : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 49954486188
Serkan AKAYDIN : Muammer oğlu
T.C. Kimlik No: 49831490222
Nedim ERTURUN : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 48730526926
Ahmet BAŞ : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 41440769522
Fadime AKAYDIN : Zeki kızı
T.C. Kimlik No: 50095481406
Abdullah KARAKURUM : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 49318507344
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
3/28
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 27 / 46
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
7/28
15/56
Tam
Bozhavlı
7
K20-D-16-C-4
-
109
809
64
5,105.00
4,631.87 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozhavlı
7
K20-D-16-C-4
-
109
810
65
6,706.00
6,695.65 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozhavlı
7
K20-D-16-C-4
-
109
811
66
8,308.00
8,288.51 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozhavlı
7
K20-D-16-C-4
-
109
812
67
3,353.00
3,055.94 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozhavlı
7
K20-D-16-C-4
-
109
813
68
4,304.00
4,241.95 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozhavlı
7
K20-D-16-C-4
-
109
814
69
9,910.00 10,005.04 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
7
K20-D-16-C-4
-
109
1313
70
6,585.00
6,549.51 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
7
K20-D-16-C-4
-
109
1301
71
3,249.00
3,249.16 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
6
K20-D-16-C-4
-
109
105
72
10,875.00
9,982.58 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
374
Cihat YÜKSEL : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 52717394064
Veli UYSAL : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 50689461616
Vedat YÜKSEL : Cihat oğlu
T.C. Kimlik No: 52681395234
Cihat YÜKSEL : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 52717394064
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
7
K20-D-16-C-4
-
109
1302
73
104.00
289.78 Kanal
Kanal
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
375
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
7
K20-D-16-C-4
-
109
1314
74
121.00
120.53 Kanal
Kanal
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
376
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
6/7
7
K20-D-16-C-4
-
109
1260
75
3,110.00
2,841.33 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/7
7
K20-D-21-B-1
-
109
1259
76
152,290.00 147,689.0 Tarla
9
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
380
Halil AKAYDIN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 50170478956
Davut AKAYDIN : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 50116480746
Sadık AKAYDIN : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 49876488734
Hasan AKAYDIN : Muammer oğlu
T.C. Kimlik No: 49930486980
Halil AKAYDIN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 50170478956
Ali AKAYDIN : Sadık oğlu
T.C. Kimlik No: 50113480800
Zahide DİNÇER : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 51829423600
Şerife KATRAN : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 53068769914
Baki AKAYDIN : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 50152479520
Pakize GÜRLEK : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 51160445972
Ahmet GÜRLEK : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 51163445818
Serap AKAYDIN : Muammer kızı
T.C. Kimlik No: 49834490168
Saide AKAYDIN : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 49954486188
Serkan AKAYDIN : Muammer oğlu
T.C. Kimlik No: 49831490222
Hacer DURAN : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 23234376482
Bilge SÜMEKÇİ : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 29321173682
Feyyaz YÜKSEL : Necati oğlu
T.C. Kimlik No: 52702394574
Ahmet GÜRLEK : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 51163445818
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
381
382
365
366
367
368
369
370
371
372
373
377
378
379
Tam
Bozhavlı
1/32
263/672
1/28
1/7
5/56
7/448
7/448
7/448
7/448
7/56
3/294
7/294
15/588
2/64
2/64
Tam
Bozhavlı
7
K20-D-21-A-2
-
109
753
77
27,675.00 28,029.03 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozhavlu
7
K20-D-21-A-2
-
109
1310
78
19,222.00 18,459.98 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozhavlu
7
K20-D-21-A-2
-
109
1309
79
1,598.00
1,593.77 Kanal
Kanal
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
Bozhavlu
7
K20-D-21-A-2
-
109
1267
80
693.00
698.70 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Fatma KERTMEN : Davut kızı
T.C. Kimlik No: 37822890144
1/12
Bozhavlu
7
K20-D-21-A-2
-
109
1266
81
20,277.00 20,218.85 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Sedat GÜLBİTEN
Atilla DEVELİ
Aydın ÇETİNKAYA
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
İLÇESİ : Ahmetli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Kendirlik
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Ülfet DALKIRAN : Davut kızı
T.C. Kimlik No: 38887854652
Mahmut BÖREKCİGİL : Davut oğlu
T.C. Kimlik No: 48958519380
Musa BÖREKCİGİL : Davut oğlu
T.C. Kimlik No: 48955519444
Fatma KERTMEN : Davut kızı
T.C. Kimlik No: 37822890144
Hatice GÜLMEZ : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 52369405644
Mevlüt Necmi GÜRLEK : Emin oğlu
T.C. Kimlik No: 51187445016
Sadık AKAYDIN : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 50089481634
Ahmet AKAYDIN : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 50026483738
Yunus AKAYDIN : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 49870488952
Feyyaz YÜKSEL : Necati oğlu
T.C. Kimlik No: 52702394574
Feyyaz YÜKSEL : Necati oğlu
T.C. Kimlik No: 52702394574
Feyyaz YÜKSEL : Necati
T.C. Kimlik No: 52702394574
Armağan YÜKSEL : Feyyaz oğlu
T.C. Kimlik No: 52672395526
Necati YÜKSEL : Feyyaz oğlu
T.C. Kimlik No: 52666395754
Feyyaz YÜKSEL : Necati oğlu
T.C. Kimlik No: 52702394574
Ramazan EROĞLU : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 52084415188
Mehmet TEZCAN : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 52576398746
Sabiha İZMİRLİOĞLU : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 21053449356
Necati YÜKSEL : Feyyaz oğlu
T.C. Kimlik No: 52666395754
Armağan YÜKSEL : Feyyaz oğlu
T.C. Kimlik No: 52672395526
Necati YÜKSEL : Feyyaz oğlu
T.C. Kimlik No: 52666395754
Necati YÜKSEL : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 52726393782
Şemsi COŞKUN : Ömer kızı
7/30
Feyyaz YÜKSEL : Necati
T.C. Kimlik No: 52702394574
Mustafa GÜRLEK : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 51139446610
Uğur GÜRLEK : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 51133446838
Hayrettin GÜRLEK : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 51136446774
Hakkı GÜRLEK : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 51142446546
Yüksel DEMİRBAŞ : Hasan kızı
T.C. Kimlik No: 15139404490
Hakkı GÜRLEK : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 51142446546
Hayrettin GÜRLEK : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 51136446774
Günseli BOZDEMİR : Hasan kızı
T.C. Kimlik No: 30527133486
Mustafa GÜRLEK : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 51139446610
Uğur GÜRLEK : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 51133446838
Fadime GÜRLEK : Hasan kızı
T.C. Kimlik No: 51166445754
Kadir AYTEK : Ramazan oğlu
T.C. Kimlik No: 49612497518
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 28 / 46
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
23/60
3/20
3/20
Tam
Bozhavlı
7
K20-D-21-A-2
-
109
750
82
13,860.00 12,842.20 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozhavlı
7
K20-D-21-A-2
-
109
748
83
55,700.00 53,434.73 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
Bozhavlı
7
K20-D-21-A-2
-
109
749
84
27,725.00 28,675.77 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozhavlı
7
K20-D-21-A-2
-
109
744
85
35,130.00 35,173.02 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozhavlı
7
K20-D-21-A-2
-
109
743
86
20,820.00 20,877.80 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozhavlı
7
K20-D-21-A-2
-
109
742
87
41,635.00 40,315.40 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozhavlı
7
K20-D-21-A-2
-
109
741
88
13,810.00
13,805.01 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozhavlı
7
K20-D-21-A-2
-
109
740
89
34,730.00 34,265.40 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozhavlı
7
K20-D-21-A-2
-
109
739
90
27,670.00 27,068.56 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozhavlı
7
K20-D-21-A-2
-
109
738
91
13,810.00
15,553.62 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozhavlı
7
K20-D-21-A-2
-
109
737
92
21,020.00 20,941.39 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
Bozhavlı
7
K20-D-21-A-2
-
109
736
93
41,635.00 40,311.46 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Bozhavlı
7
K20-D-21-A-2
-
109
735
94
34,680.00 33,747.38 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozhavlı
7
K20-D-21-A-2
-
109
734
95
35,130.00 34,732.87 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozhavlı
7
K20-D-21-A-2
-
109
733
96
37,180.00 38,218.63 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozhavlı
7
K20-D-21-A-1
-
109
732
97
14,310.00
13,781.28 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozhavlı
7
K20-D-21-A-1
-
109
731
98
34,730.00 35,849.25 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/4
Bozhavlı
7
K20-D-21-A-1
-
109
730
99
34,730.00 32,784.84 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Bozhavlı
7
K20-D-21-A-1
-
109
729
100
34,730.00 35,738.19 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Bozhavlı
7
K20-D-21-A-1
-
109
728
101
14,010.00
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
1/2
1/2
1/2
1/4
1/4
1/4
3/24
3/24
3/24
3/24
3/24
3/24
6/24
Tam
16,653.45 Tarla
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Sedat GÜLBİTEN
Atilla DEVELİ
Aydın ÇETİNKAYA
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
403
404
405
406
İLÇESİ : Ahmetli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Kendirlik
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 29 / 46
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Bekir KARAKÖSE : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 51040449984
Veli ÜNLÜKOÇ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 31121113980
Bayram ÜNLÜKOÇ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 31097114714
Hanım Ayşe ÖZEL : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 31958086044
Zehra KILINÇ : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 39049849264
Enver ÜNLÜKOÇ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 31106114490
Belgin YALÇINKOL : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 39937819638
Mesut ÜNLÜKOÇ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 31115114108
Bayram ÜNLÜKOÇ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 31097114714
Veli ÜNLÜKOÇ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 31121113980
Zehra KILINÇ : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 39049849264
Enver ÜNLÜKOÇ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 31106114490
Hanım Ayşe ÖZEL : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 31958086044
Mesut ÜNLÜKOÇ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 31115114108
Belgin YALÇINKOL : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 39937819638
Hanım Ayşe ÖZEL : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 31958086044
Enver ÜNLÜKOÇ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 31106114490
Zehra KILINÇ : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 39049849264
Veli ÜNLÜKOÇ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 31121113980
Bayram ÜNLÜKOÇ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 31097114714
Belgin YALÇINKOL : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 39937819638
Mesut ÜNLÜKOÇ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 31115114108
Zehra TATAR :
Tam
Bozhavlı
6
K20-D-21-A-1
-
109
107
102
9,875.00 10,629.17 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/7
Bozhavlı
6
K20-D-21-A-1
-
109
108
103
13,625.00 12,412.08 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Bozhavlı
6
K20-D-21-A-1
-
109
109
104
10,625.00 10,497.95 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Köy İçi
6
K20-D-21-A-1
-
109
110
105
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Asiye BAĞCI :
168/2688
Nuri KIRAT : Şakir oğlu
224/2688
İbrahim ÜNER : Şakir oğlu
224/2688
Musa YAMAN : Şakir oğlu
T.C. Kimlik No: 31613097538
Vesile BOZYEL : Abdullah kızı
T.C. Kimlik No: 25010307222
Fadime BAŞ : Abdullah kızı
308/2688
Kemal BOZYEL : Abdullah oğlu
T.C. Kimlik No: 32501067992
Gülperi BOZYEL : Abdullah kızı
T.C. Kimlik No: 42217517032
Faden BOZYEL : Abdullah kızı
T.C. Kimlik No: 21365434750
Sevinç AYGÜL : Abdullah kızı
T.C. Kimlik No: 52024412246
Pakize ÜÇEL : Abdullah kızı
T.C. Kimlik No: 57013231754
Halime DİNÇ : Muhtar kızı
48/2688
Şakir YAMAN : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 31604097820
84/2688
1/7
1/7
1/7
1/7
1/7
1/7
1/7
1/7
1/7
1/7
1/7
1/7
1/7
3/112
6,250.00
5,864.27 Tarla
3/112
3/112
3/112
3/112
3/112
3/112
168/2688
48/2688
48/2688
48/2688
48/2688
48/2688
48/2688
504/2688
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Sedat GÜLBİTEN
Atilla DEVELİ
Aydın ÇETİNKAYA
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Ahmetli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Kendirlik
84/2688
416
Elif AYDIN : Musa kızı
T.C. Kimlik No: 54241324296
Mehmet Halis YAMAN : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 31607097766
Bayram ÜNLÜKOÇ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 31097114714
Veli ÜNLÜKOÇ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 31121113980
Belgin YALÇINKOL : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 39937819638
Zehra KILINÇ : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 39049849264
Enver ÜNLÜKOÇ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 31106114490
Hanım Ayşe ÖZEL : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 31958086044
Mesut ÜNLÜKOÇ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 31115114108
İbrahim PEHLİVAN : Kamil oğlu
T.C. Kimlik No: 51913420836
İbrahim PEHLİVAN : Kamil oğlu
T.C. Kimlik No: 51913420836
Tahir ÜNLÜKOÇ : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 31091114932
Adil ÜNLÜKOÇ : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 31082115214
Sermin KESGİN : Necati kızı
T.C. Kimlik No: 22844389370
Çilek TELLİ : Necati kızı
T.C. Kimlik No: 49597498050
Hakkı HARMAN : Halil İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 31742093234
Meryem TAŞ : Hamit kızı
T.C. Kimlik No: 64549282358
Orhan TAŞ : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 62494067648
İbrahim TAŞ : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 64546282412
Erdem ÜNLÜKOÇ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 31049116308
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
417
418
407
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 30 / 46
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
84/2688
1/7
Bozhavlı
7
K20-D-21-A-1
-
109
727
106
20,870.00 19,191.77 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozhavlı
7
K20-D-21-A-1
-
109
726
107
13,910.00
13,613.06 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozhavlı
7
K20-D-21-A-1
-
109
725
108
13,810.00
14,454.97 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
Bozhavlı
7
K20-D-21-A-1
-
109
724
109
13,810.00
13,022.73 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Bozhavlı
7
K20-D-21-A-1
-
109
723
110
13,760.00 14,321.02 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozhavlı
7
K20-D-21-A-1
-
109
722
111
19,115.00
18,298.70 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozhavlı
7
K20-D-21-A-1
-
109
721
112
14,010.00
13,963.70 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
Bozhavlı
7
K20-D-21-A-1
-
109
720
113
29,225.00 29,656.77 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Bozhavlı
7
K20-D-21-A-1
-
109
719
114
27,825.00 26,883.33 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
7
K20-D-16-D-4
-
109
1296
115
833.00
928.70 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
7
K20-D-16-D-4
-
109
1262
116
198.00
197.08 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
2000/150 Bozhavlı
00
2/15
7
K20-D-21-A-2
-
110
106
1
15,000.00 15,439.64 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
7
K20-D-16-D-4
-
111
704
1
18,065.00 17,704.19 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
11606/34 Bozhavlu
606
23000/34
606
Tam
Bozhavlu
7
K20-D-16-D-4
-
111
1272
2
34,606.00 34,920.91 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
421
Ali AKAYDIN : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 50218477330
Sabiha İZMİRLİOĞLU : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 21053449356
Mehmet TEZCAN : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 52576398746
Necati YÜKSEL : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 52726393782
Hüseyin ÜNLÜKOÇ : Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 31127113762
Sezat ÇETİN : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 58018198202
Tufan GÜLMEZ : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 52405404464
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
7
K20-D-16-D-4
-
111
1273
3
174.00
176.17 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
422
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
Bozhavlu
7
K20-D-16-D-4
-
111
1312
4
192.00
188.64 Kanal
Kanal
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
423
İbrahim GÜLMEZ : Tufan oğlu
T.C. Kimlik No: 52384405124
Hikmet GÜLMEZ : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 52333406882
Adil ÜNLÜKOÇ : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 31082115214
Adil ÜNLÜKOÇ : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 31082115214
Cemile ÜNLÜKOÇ : Memiş kızı
T.C. Kimlik No: 31052116234
1/2
Bozhavlu
7
K20-D-16-D-4
-
111
1311
5
23,578.00 23,610.32 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozhavlı
7
K20-D-21-A-1
-
111
707
6
13,810.00
13,685.53 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
Bozhavlı
7
K20-D-21-A-1
-
111
708
7
13,910.00
13,170.44 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
408
409
410
411
412
413
414
415
419
420
424
425
1/7
1/7
1/7
1/7
1/7
1/7
1/2
1/3
2/3
1/2
Tam
2/15
9000/150
00
Tam
1/2
1/2
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Sedat GÜLBİTEN
Atilla DEVELİ
Aydın ÇETİNKAYA
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
İLÇESİ : Ahmetli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Kendirlik
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 31 / 46
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Cemile ÜNLÜKOÇ : Memiş kızı
T.C. Kimlik No: 31052116234
Emine TEZCAN : Şakir kızı
T.C. Kimlik No: 52525400452
Ayşe KESKİN : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 27419243170
Hüseyin DOĞRAYICI : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 24785324588
Tahir ÜNLÜKOÇ : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 31091114932
Zehra TEKEOĞLU : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 27874852610
Fahriye YEŞİLOK : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 58087602624
Ahmet GÜRLEK : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 51163445818
Bahriye ÇETİN : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 32027083612
Sevdiye TUNCEHAN : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 10625575180
Mülkiye KARABIYIK : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 36532933554
Mustafa GÜRLEK : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 51154446190
Fadime GÜRLEK : Hasan kızı
T.C. Kimlik No: 51166445754
Cengiz BALDAN : Durmuş oğlu
T.C. Kimlik No: 15335640142
Ayşegül BALDAN : Cengiz kızı
T.C. Kimlik No: 15215644154
Nurseli BALDAN : Cengiz kızı
T.C. Kimlik No: 15191644988
Hüseyin ÜNLÜKOÇ : Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 31127113762
Hüseyin ÜNLÜKOÇ : Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 31127113762
Mustafa ÜNLÜKOÇ : Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 31130113698
Tufan ÇİMEN : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 32453069518
Tam
Bozhavlı
7
K20-D-21-A-1
-
111
709
8
23,720.00 22,268.46 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozhavlı
7
K20-D-21-A-1
-
111
710
9
23,770.00 22,953.52 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
Bozhavlı
7
K20-D-21-A-1
-
111
711
10
13,810.00
13,548.38 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozhavlu
7
K20-D-21-A-1
-
111
712
11
20,970.00 19,547.29 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
3/32
Bozhavlı
7
K20-D-21-A-1
-
111
713
12
42,185.00 41,444.76 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozhavlı
7
K19-C-25-B-2
-
111
714
13
29,225.00 29,565.35 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
14/30
Köycivarı
2
K19-C-25-B-2
-
111
929
14
25,000.00 25,064.57 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Köy İçi
10
K19-C-25-B-1
-
111
148
15
Ev Dam Ve
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Ayşe ÖZTÜRK : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 27635229804
Devlet : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 19418484920
Nazmiye DİNÇER : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 32393071558
Fadime ÇİMEN : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 32456069454
Hanım Ayşe ÖZEL : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 31958086044
Belgin YALÇINKOL : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 39937819638
Veli ÜNLÜKOÇ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 31121113980
Zehra KILINÇ : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 39049849264
Mesut ÜNLÜKOÇ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 31115114108
Bayram ÜNLÜKOÇ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 31097114714
Hüseyin ÜNLÜKOÇ : Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 31127113762
Mustafa ÜNLÜKOÇ : Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 31130113698
Cemile ÜNLÜKOÇ : Memiş kızı
T.C. Kimlik No: 31052116234
Zeynep KARADENİZ : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 32096081458
Aynur BAĞCI : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 31901087920
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
3/16
Köy Civarı
3
K19-C-20-C-3
-
111
73
16
29,125.00 29,196.28 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köycivarı
2
K19-C-20-C-3
-
111
928
17
14,260.00 14,362.04 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köycivarı
2
K19-C-20-C-3
-
111
927
18
13,090.00 13,817.19 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy Civarı
5
K19-C-20-C-3
-
111
55
19
8,250.00
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
5
K19-C-20-C-3
-
111
1299
20
434.00
661.10 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
5
K19-C-20-C-3
-
111
1300
21
398.00
367.38 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
3/32
3/32
3/32
3/32
3/32
3/32
8/32
6/256
9/256
9/256
16/30
3/16
2,340.00
2,343.69 Ev Dam Ve
Bahçe
3/16
3/16
4/16
1/6
1/6
1/6
1/6
1/6
1/6
1/4
7,987.44 Bağ
3/4
Tam
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Sedat GÜLBİTEN
Atilla DEVELİ
Aydın ÇETİNKAYA
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Ahmetli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Kendirlik
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 32 / 46
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Tam
Köy Civarı
5
K19-C-20-C-3
-
111
54
22
10,750.00 12,597.71 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
Köycivarı
2
K19-C-20-C-3
-
111
1280
23
21,193.00
21,524.90 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
442
Elif KIRATLI : Şakir kızı
T.C. Kimlik No: 32567065734
Zeynep UYANIK : Şakir kızı
T.C. Kimlik No: 11624749688
İbrahim KIRATLI : Şakir oğlu
T.C. Kimlik No: 32558066016
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
Köycivarı
2
K19-C-20-C-3
-
111
1281
24
1,307.00
1,308.62 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
443
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
Köycivarı
7
K19-C-20-C-3
-
111
1283
25
1,297.00
1,301.14 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
444
Zeynep UYANIK : Şakir kızı
T.C. Kimlik No: 11624749688
Belgin YALÇINKOL : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 39937819638
Bayram ÜNLÜKOÇ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 31097114714
Veli ÜNLÜKOÇ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 31121113980
Zehra KILINÇ : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 39049849264
Enver ÜNLÜKOÇ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 31106114490
Hanım Ayşe ÖZEL : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 31958086044
Mesut ÜNLÜKOÇ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 31115114108
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
Köycivarı
7
K19-C-20-C-3
-
111
1282
26
3,279.00
2,501.84 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/7
Köycivarı
2
K19-C-25-B-2
-
111
1293
27
6,212.00
6,444.62 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Köycivarı
2
K19-C-25-B-2
-
111
1294
28
663.00
678.96 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
3/28
Tam
Köycivarı
2
K19-C-25-B-2
-
111
850
29
10,000.00 10,411.70 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köycivarı
2
K19-C-25-B-2
-
111
931
30
24,350.00 24,068.37 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köycivarı
2
K19-C-25-B-2
-
111
930
31
24,350.00 23,928.46 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
450
Enver ÜNLÜKOÇ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 31106114490
Belgin YALÇINKOL : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 39937819638
Bayram ÜNLÜKOÇ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 31097114714
Zehra KILINÇ : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 39049849264
Ruhi KIRATLI : Şakir oğlu
T.C. Kimlik No: 32561065952
Hüseyin ÜNLÜKOÇ : Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 31127113762
Mustafa ÜNLÜKOÇ : Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 31130113698
Kamu Orta Malı
Tam
10
K19-C-25-B-2
-
111
161
32
165.00
171.94 Mera
Mera
0.00
0.00
451
Kamu Orta Malı
Tam
10
K19-C-25-B-2
-
111
162
33
60.00
63.81 Mera
Mera
0.00
0.00
452
Kamu Orta Malı
Tam
10
K19-C-25-B-2
-
111
163
34
105.00
105.21 Mera
Mera
0.00
0.00
453
Kamu Orta Malı
Tam
10
K19-C-25-B-2
-
111
164
35
352.00
352.42 Mera
Mera
0.00
0.00
454
Kamu Orta Malı
Tam
10
K19-C-25-B-2
-
111
165
36
73.00
73.27 Mera
Mera
0.00
0.00
455
Kamu Orta Malı
Tam
10
K19-C-25-B-2
-
111
166
37
567.00
574.38 Mera
Mera
0.00
0.00
456
Mustafa GÜLTEKE : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 30464135826
Salih GÜLTEKE : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 30470135698
Kamu Orta Malı
25/28
2
K19-C-25-B-2
-
111
689
38
6,056.00
6,464.55 Tarla
Tarla
0.00
0.00
2
K19-C-25-B-2
-
111
157
39
60,800.90 69,902.21 Mera
Mera
0.00
0.00
Hasan AYYÜRÜ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 30782125288
Musa YAMAN : Şakir oğlu
T.C. Kimlik No: 31613097538
Tam
Köy Civarı
2
K19-C-25-B-2
-
111
690
40
64.00
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
9
K19-C-25-B-2
-
111
122
41
46.00
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Veli SAĞÇOLAK : Veli oğlu
T.C. Kimlik No: 31367105770
Veli SAĞÇOLAK : Veli oğlu
T.C. Kimlik No: 31367105770
Ahmet SAĞÇOLAK : Veli oğlu
T.C. Kimlik No: 31376105488
Hatice SAĞÇOLAK : Veli kızı
T.C. Kimlik No: 31382105250
Tam
Köy İçi
9
K19-C-25-B-2
-
111
127
42
218.00
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/5
Köy İçi
9
K19-C-25-B-2
-
111
131
43
4,104.00
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
440
441
445
446
447
448
449
457
458
459
460
461
1/2
1/7
1/7
1/7
1/7
1/7
1/7
4/7
3/28
3/28
3/28
Köy Civarı
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
3/28
Tam
77.91 Tarla
47.51 Hayvan
Arsa
Damı
219.41 Ev Ve Bahçe Bahçe
4,111.03 Bahçe
Bahçe
1/5
1/5
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Sedat GÜLBİTEN
Atilla DEVELİ
Aydın ÇETİNKAYA
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Ahmetli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Kendirlik
1/5
469
Mehmet SAĞÇOLAK : Veli oğlu
T.C. Kimlik No: 31328107072
Kazım SAĞÇOLAK : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 31325107136
Mustafa SAĞÇOLAK : Veli oğlu
T.C. Kimlik No: 31313107582
Aydın AYYÜRÜ : Niyazi oğlu
T.C. Kimlik No: 30770125634
Zeynep SAĞÇOLAK : Kasım kızı
T.C. Kimlik No: 31355106116
Veli SAĞÇOLAK : Veli oğlu
T.C. Kimlik No: 31367105770
Ahmet SAĞÇOLAK : Veli oğlu
T.C. Kimlik No: 31376105488
Mehmet SAĞÇOLAK : Veli oğlu
T.C. Kimlik No: 31328107072
Kazım SAĞÇOLAK : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 31325107136
Fahrettin ESMER : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 30863122588
Mehmet SAĞÇOLAK : Veli oğlu
T.C. Kimlik No: 31328107072
Mustafa SAĞÇOLAK : Veli oğlu
T.C. Kimlik No: 31313107582
Kamu Orta Malı
470
Mehmet ESMER : Durmuş oğlu
1/8
Ahmet ERTUT : Mustafa oğlu
6/8
Hamide ESMER : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 30878122078
Avni ESMER : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 30866122424
Veli ESMER : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 30881121914
Durmuş ESMER : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 30872122296
Emine AKKAYA : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 17636562994
Teslime ESMER : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 51094041004
Ayşe HARMAN : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 46450610512
Mustafa ESMER : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 30875122132
Süleyman ESMER : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 30869122360
Fahrettin ESMER : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 30863122588
Selda CAN : Metin kızı
T.C. Kimlik No: 44434651056
Hamza ESMER : Metin oğlu
T.C. Kimlik No: 44431651110
Ayten ESMER : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 44437650902
Semra ESMER : Metin kızı
T.C. Kimlik No: 40351787274
Ahmetli Belediyesi
10/360
Zahide SARAY : Veli kızı
T.C. Kimlik No: 43687676052
Mustafa SAĞÇOLAK : Veli oğlu
T.C. Kimlik No: 31313107582
Mehmet SAĞÇOLAK : Veli oğlu
T.C. Kimlik No: 31328107072
Sedriye BİLAL : Veli kızı
T.C. Kimlik No: 61453103014
Sadullah SAĞÇOLAK : Veli oğlu
T.C. Kimlik No: 31343106562
Sabriye ESER : Veli kızı
T.C. Kimlik No: 19361486828
462
463
464
465
466
467
468
471
472
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 33 / 46
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
1/5
Tam
Köy İçi
9
K19-C-25-B-2
-
111
128
44
34.00
38.02 Ev
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
9
K19-C-25-B-2
-
111
129
45
43.00
43.05 Ev
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
9
K19-C-25-B-2
-
111
130
46
38.00
38.03 Ev
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/4
Köy İçi
9
K19-C-25-B-2
-
111
132
47
134.00
134.03 Ağıl Yeri
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
9
K19-C-25-B-2
-
111
133
48
282.00
280.84 Bahçeli Ev
Bahçeli Ev
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
10
K19-C-25-B-2
-
111
160
49
1,104.00
1,054.16 Ev Bahçesi
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
10
K19-C-25-B-2
-
111
159
50
2,384.00
2,659.05 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
10
K19-C-25-B-2
-
111
158
51
10,008.00
1,020.33 Mera
Mera
0.00
0.00
Köy İçi
9
K19-C-25-B-2
-
111
143
52
322.00
Bahçe
0.00
0.00
Tam
Ormanlık
2
K19-C-25-B-1
-
111
5
53
Mera
0.00
0.00
1/6
Ormanlık
2
K19-C-25-B-1
-
111
353
54
Tarla
0.00
0.00
1/4
1/4
1/4
Tam
358.19 Bahçeli Ev
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
3/360
3/360
3/360
3/360
3/360
3/360
3/360
3/360
3/360
1/480
1/480
1/480
1/480
50,000.00 56,739.41 Mera
8,000.00
8,063.14 Tarla
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/6
1/6
1/6
1/6
1/6
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Sedat GÜLBİTEN
Atilla DEVELİ
Aydın ÇETİNKAYA
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
İLÇESİ : Ahmetli
Adı Soyadı: Baba Adı
Zahide SARAY : Veli kızı
T.C. Kimlik No: 43687676052
Mustafa SAĞÇOLAK : Veli oğlu
T.C. Kimlik No: 31313107582
Sadullah SAĞÇOLAK : Veli oğlu
T.C. Kimlik No: 31343106562
Sedriye BİLAL : Veli kızı
T.C. Kimlik No: 61453103014
Mehmet SAĞÇOLAK : Veli oğlu
T.C. Kimlik No: 31328107072
Sabriye ESER : Veli kızı
T.C. Kimlik No: 19361486828
Ahmet SAĞÇOLAK : Veli oğlu
T.C. Kimlik No: 31376105488
Ahmet SAĞÇOLAK : Veli oğlu
T.C. Kimlik No: 31376105488
Cemalettin BAHAR : Sabit oğlu
T.C. Kimlik No: 51127446752
Mehmet ÇEMEN : Tufan oğlu
T.C. Kimlik No: 32441069964
Ali BOZER : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 32774058826
Hüseyin BOZER : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 32780058698
Ali BOZER : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 32774058826
Hüseyin BOZER : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 32780058698
Hatice BOZER : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 32747059782
Hatice BOZER : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 32747059782
Osman DİNÇER : Hamza oğlu
T.C. Kimlik No: 32384071840
Nazmiye DİNÇER : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 32393071558
Hakkı HARMAN : Halil İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 31742093234
Musa YAMAN : Şakir oğlu
T.C. Kimlik No: 31613097538
Mustafa ÜNLÜKOÇ : Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 31130113698
Mustafa ÜNLÜKOÇ : Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 31130113698
İsmail AYDOĞAN : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 40534799742
Fadime ÜNLÜKOÇ : Veli kızı
T.C. Kimlik No: 31133113534
İbrahim KIRATLI : Şakir oğlu
T.C. Kimlik No: 32558066016
Elif BAĞCI : Şakir kızı
T.C. Kimlik No: 32567065734
Orhan KIRATLI : Şakir oğlu
T.C. Kimlik No: 32555066170
Ethem Yaşar KIRATLI : Şakir oğlu
T.C. Kimlik No: 32564065898
Ruhi KIRATLI : Şakir oğlu
T.C. Kimlik No: 32561065952
Zeynep UYANIK : Şakir kızı
T.C. Kimlik No: 11624749688
Süleyman DİNÇER : Hamza oğlu
T.C. Kimlik No: 32369072350
Osman DİNÇER : Hamza oğlu
T.C. Kimlik No: 32384071840
Hasan DİNÇER : Hamza oğlu
T.C. Kimlik No: 32366072414
Doğan DİNÇER : Hamza oğlu
T.C. Kimlik No: 32351072924
Recep DİNÇER : Hamza oğlu
T.C. Kimlik No: 32363072578
Oral DİNÇER : Hamza oğlu
T.C. Kimlik No: 32354072860
MAHALLE / KÖY : Kendirlik
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
1/6
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 34 / 46
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Ormanlık
2
K19-C-25-B-1
-
111
354
55
3,000.00
3,015.97 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Ormanlık
2
K19-C-25-B-1
-
111
352
56
3,000.00
3,093.65 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Ormanlık
2
K19-C-25-B-1
-
111
351
57
8,000.00 10,194.88 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
Ormanlık
2
K19-C-25-B-1
-
111
350
58
21,000.00 21,301.24 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Ormanlık
2
K19-C-25-B-1
-
111
348
59
4,000.00
4,788.16 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Ormanlık
2
K19-C-25-B-1
-
111
349
60
3,000.00
3,846.09 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Ormanlık
2
K19-C-25-B-1
-
111
347
61
3,000.00
2,805.43 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Ormanlık
2
K19-C-25-B-1
-
111
346
62
2,500.00
2,359.52 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Ormanlık
2
K19-C-25-B-1
-
111
345
63
3,000.00
3,114.23 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Ormanlık
2
K19-C-25-B-1
-
111
339
64
3,000.00
3,597.14 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Ormanlık
2
K19-C-25-B-1
-
111
340
65
3,000.00
3,091.86 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Ormanlık
2
K19-C-25-B-1
-
111
341
66
3,000.00
2,590.87 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Ormanlık
2
K19-C-25-B-1
-
111
342
67
3,000.00
3,280.01 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
45/80
Ormanlık
2
K19-C-25-B-1
-
111
343
68
3,000.00
3,254.81 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
466/1800 Ormanlık
2
K19-C-25-B-1
-
111
344
69
18,000.00 19,178.66 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/6
1/6
1/6
1/6
1/6
1/2
1/6
5/6
1/6
5/6
3/80
20/80
1/40
1/40
1/40
1/40
1/40
1/40
169/1800
233/1800
233/1800
233/1800
233/1800
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Sedat GÜLBİTEN
Atilla DEVELİ
Aydın ÇETİNKAYA
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Ahmetli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Kendirlik
233/1800
489
Cengiz DİNÇER : Hamza oğlu
T.C. Kimlik No: 32375072122
Muttalip HARMAN : Hakkı oğlu
T.C. Kimlik No: 31760092660
Maliye Hazinesi :
490
491
488
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Tam
Ormanlık
2
K19-C-25-B-1
-
111
359
70
Tam
Ormanlık
2
K19-C-25-B-1
-
111
358
71
3,000.00
Maliye Hazinesi :
Tam
Ormanlık
2
K19-C-25-B-1
-
111
357
72
Recep TOY : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 30353139546
Recep TOY : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 30353139546
Mehmet ÇEMEN : Tufan oğlu
T.C. Kimlik No: 32441069964
Mehmet ÇEMEN : Tufan oğlu
T.C. Kimlik No: 32441069964
Mehmet ÇEMEN : Tufan oğlu
T.C. Kimlik No: 32441069964
Şengül BOZER : Tufan kızı
T.C. Kimlik No: 32711060998
Kerime YAMAN : Tufan kızı
T.C. Kimlik No: 31568099090
Perihan ŞENTÜRK : Tufan kızı
T.C. Kimlik No: 37093693178
Fadime KARAHİSAR : Tufan kızı
T.C. Kimlik No: 16228070220
Ayten BAHAR : Tufan kızı
T.C. Kimlik No: 51112447252
Osman DİNÇER : Hamza oğlu
T.C. Kimlik No: 32384071840
Nimet TAŞER : Fatih kızı
T.C. Kimlik No: 29921153350
Ali ÖZEL : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 31985085188
Selahattin KARADENİZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 32138080050
Musa YAMAN : Fehmi oğlu
T.C. Kimlik No: 31574098872
Musa YAMAN : Fehmi oğlu
T.C. Kimlik No: 31574098872
Musa YAMAN : Fehmi oğlu
T.C. Kimlik No: 31574098872
Hüsamettin ÜNLÜKOÇ : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 31100114618
Muhterem GÖKYURT : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 48637511094
Gülseren BURAN : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 44230657900
Zeki KARADENİZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 32132080278
Mehmet KARADENİZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 32123080560
Hanım KARADENİZ : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 19799472288
Fahrettin KARADENİZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 32120080624
Selçuk KARADENİZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 32129080342
Selahaddin KARADENİZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 32138080050
Adil ÜNLÜKOÇ : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 31082115214
Tahir ÜNLÜKOÇ : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 31091114932
Selçuk KARADENİZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 32129080342
Fahrettin KARADENİZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 32120080624
Mehmet KARADENİZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 32123080560
Senem ATA : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 45637611014
Tam
Ormanlık
2
K19-C-25-B-1
-
111
356
Tam
Ormanlık
2
K19-C-25-B-1
-
111
Tam
Ormanlık
2
K19-C-25-B-1
-
Tam
Ormanlık
2
K19-C-25-B-1
7/12
Ormanlık
2
Tam
Ormanlık
Tam
Tam
Niteliği
Eski
Yeni
17,000.00 18,315.61 Tarla
Sayfa No : 35 / 46
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
3,174.37 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
2,000.00
2,117.47 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
73
3,000.00
2,886.65 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
355
74
5,000.00
5,240.07 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
111
373
75
2,000.00
2,720.36 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
-
111
372
76
3,000.00
3,302.91 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
K19-C-25-B-1
-
111
371
77
3,000.00
3,434.27 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
2
K19-C-25-B-1
-
111
370
78
3,000.00
3,162.25 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Ormanlık
2
K19-C-25-B-1
-
111
369
79
3,000.00
3,224.64 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Ormanlık
2
K19-C-25-B-1
-
111
368
80
3,000.00
3,137.42 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Ormanlık
2
K19-C-25-B-1
-
111
367
81
3,000.00
2,952.48 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Ormanlık
2
K19-C-25-B-1
-
111
366
82
3,000.00
2,916.66 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Ormanlık
2
K19-C-25-B-1
-
111
365
83
3,000.00
2,886.54 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Ormanlık
2
K19-C-25-B-1
-
111
364
84
3,000.00
2,929.99 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
3/80
Ormanlık
2
K19-C-25-B-1
-
111
363
85
3,000.00
2,733.22 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
3/36
3/36
3/36
3/36
3/36
3/80
3/40
3/40
3/40
3/40
3/40
3/40
3/40
6/80
6/80
10/40
Vrs. İşt.
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Sedat GÜLBİTEN
Atilla DEVELİ
Aydın ÇETİNKAYA
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
İLÇESİ : Ahmetli
Adı Soyadı: Baba Adı
Gülseren BURAN : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 44230657900
Zeki KARADENİZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 32132080278
Güler ÜNLÜKOÇ : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 31103114554
Mustafa BÖREKÇİ : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 30962119236
Belkız GÜLTEKE : Seyit Ramazan kızı
T.C. Kimlik No: 30584131814
Hatice SALGÜR : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 30410137638
Erdal BÖREKÇİ : Seyit Ramazan oğlu
T.C. Kimlik No: 30947119756
Emine KÜÇÜKOĞLU : Seyit Ramazan kızı
T.C. Kimlik No: 30953119528
Mustafa GÜLTEKE : Mehmet Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 30695128116
Süleyman DİNÇER : Hamza oğlu
T.C. Kimlik No: 32369072350
Adnan TAŞBAŞ : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 30923120516
Gülsüm YILDIZ : Musa kızı
T.C. Kimlik No: 22796372390
Sevim KAYA : Musa kızı
T.C. Kimlik No: 54010350716
Aliye HARMAN : Musa kızı
T.C. Kimlik No: 31730093680
Cemal TAŞBAŞ : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 30932120224
Sevim KAYA : Musa kızı
T.C. Kimlik No: 54010350716
Gülsüm YILDIZ : Musa kızı
T.C. Kimlik No: 22796372390
Aliye HARMAN : Musa kızı
T.C. Kimlik No: 31730093680
Adnan TAŞBAŞ : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 30923120516
Cemal TAŞBAŞ : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 30932120224
Ali DİNÇER : Hamza oğlu
T.C. Kimlik No: 32372072286
Döndü SAĞLAM : Hamza kızı
T.C. Kimlik No: 20492467778
İsmet DİNÇER : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 32396071494
Ali DİNÇER : Hamza oğlu
T.C. Kimlik No: 32372072286
İsmet DİNÇER : Mehmet
T.C. Kimlik No: 32396071494
İsmet DİNÇER : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 32396071494
İsmet DİNÇER : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 32396071494
Mustafa DEMİRTAŞ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 30761125926
Mustafa DEMİRTAŞ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 30761125926
Hüseyin BOZER : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 32780058698
Hüseyin BOZER : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 32780058698
Yüksel BOZER : Sami oğlu
T.C. Kimlik No: 32750059618
Hüseyin BOZER : Sami oğlu
T.C. Kimlik No: 32759059336
Necla SAĞDIÇ : Sami kızı
T.C. Kimlik No: 30110476822
Hüseyin BOZER : Sami oğlu
T.C. Kimlik No: 32759059336
Kadir BOZER : Himmet oğlu
T.C. Kimlik No: 32756059490
MAHALLE / KÖY : Kendirlik
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 36 / 46
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Ormanlık
2
K19-C-25-B-1
-
111
362
86
3,000.00
2,747.17 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Ormanlık
2
K19-C-25-B-1
-
111
361
87
3,000.00
2,710.80 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Ormanlık
2
K19-C-25-B-1
-
111
360
88
3,000.00
2,797.87 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/6
Ormanlık
2
K19-C-25-B-1
-
111
323
89
3,000.00
2,846.16 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Ormanlık
2
K19-C-25-B-1
-
111
324
90
24,500.00 24,292.34 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
35599/66 Ormanlık
000
2800/220
00
1/3
2
K19-C-25-B-1
-
111
326
91
22,000.00 22,650.77 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
2/3
Ormanlık
2
K19-C-25-B-1
-
111
325
92
3,000.00
3,042.20 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Ormanlık
2
K19-C-25-B-1
-
111
327
93
3,000.00
2,991.33 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Ormanlık
2
K19-C-25-B-1
-
111
328
94
22,000.00 22,554.99 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Ormanlık
2
K19-C-25-B-1
-
111
330
95
22,000.00 22,020.46 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Ormanlık
2
K19-C-25-B-1
-
111
329
96
3,000.00
3,009.05 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Ormanlık
2
K19-C-25-A-2
-
111
331
97
3,000.00
2,967.22 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Ormanlık
2
K19-C-25-A-2
-
111
332
98
3,000.00
2,903.75 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/3
Ormanlık
2
K19-C-20-D-3
-
111
334
99
16,000.00 15,998.11 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Ormanlık
2
K19-C-20-D-3
-
111
333
100
3,000.00
3,019.96 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
3/20
Ormanlık
2
K19-C-20-D-3
-
111
335
101
3,000.00
3,279.94 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Vrs. İşt.
1/6
1/6
1/6
2/6
1/6
1/6
1/6
1/6
2/6
1/3
1/3
1/3
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Sedat GÜLBİTEN
Atilla DEVELİ
Aydın ÇETİNKAYA
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Ahmetli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Kendirlik
3/20
523
Kıymet SAĞÇOLAK : Himmet kızı
T.C. Kimlik No: 31283108534
Elif ÖZTÜRK : Himmet kızı
T.C. Kimlik No: 43183692860
Afiyet ÜNLÜKOÇ : Himmet kızı
T.C. Kimlik No: 31001117992
Firdevs USLU : Himmet kızı
T.C. Kimlik No: 35302955406
Ayşe BOZER : Hasan kızı
T.C. Kimlik No: 32777058762
Firdevs USLU : Himmet kızı
T.C. Kimlik No: 35302955406
Kadir BOZER : Himmet oğlu
T.C. Kimlik No: 32756059490
Kıymet SAĞÇOLAK : Himmet kızı
T.C. Kimlik No: 31283108534
Elif ÖZTÜRK : Himmet kızı
T.C. Kimlik No: 43183692860
Afiyet ÜNLÜKOÇ : Himmet kızı
T.C. Kimlik No: 31001117992
Ayşe BOZER : Hasan kızı
T.C. Kimlik No: 32777058762
Emine Ayşe YAMAN : Yusuf kızı
T.C. Kimlik No: 31577098718
Emine Ayşe YAMAN : Yusuf kızı
T.C. Kimlik No: 31577098718
Mehmet TOPRAK : Faraç oğlu
T.C. Kimlik No: 56920270214
Maliye Hazinesi :
524
525
520
521
522
526
527
528
529
530
531
532
533
534
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 37 / 46
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
3/20
3/20
3/20
5/20
3/20
Ormanlık
2
K19-C-20-D-3
-
111
336
102
Tam
Ormanlık
2
K19-C-20-D-3
-
111
337
103
7/32
Ormanlık
2
K19-C-20-D-3
-
111
338
Tam
Ormanlık
1
K19-C-20-D-3
-
111
Ahmetli Belediyesi
Tam
Ormanlık
2
K19-C-20-D-3
-
Mustafa ÜNLÜKOÇ : Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 31130113698
Muzaffer ÜNLÜKOÇ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 31076115442
Mustafa ÜNLÜKOÇ : Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 31130113698
Cemile ÜNLÜKOÇ : Memiş kızı
T.C. Kimlik No: 31052116234
Erol ÜNLÜKOÇ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 31073115506
Yılmaz ÜNLÜKOÇ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 31085115150
Mustafa ÜNLÜKOÇ : Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 31130113698
Şaban TOY : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 30356139482
Şaban TOY : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 30356139482
Eşe HARMAN : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 31754092898
Eşe HARMAN : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 31754092898
İsa TAŞER : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 31505101152
İrfan TAŞER : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 31508101098
Bekir YAMAN : Şakir oğlu
T.C. Kimlik No: 31586098426
Faden GÜLTEKE : Şakir kızı
T.C. Kimlik No: 30596131468
Mustafa YAMAN : Şakir oğlu
T.C. Kimlik No: 31589098362
Beyhan YAMAN : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 31553099500
Gülsüm KIRATLI : Musa kızı
T.C. Kimlik No: 32552066234
Türkan YAMAN : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 31478102040
Fehmi YAMAN : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 31595098134
Tam
Ormanlık
2
K19-C-20-D-3
Tam
Ormanlık
2
Tam
Ormanlık
1/4
12,000.00 12,117.82 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
3,117.88 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
104
18,000.00 18,804.67 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1077
105
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
111
4
106
154,050.00 154,856.9 Tarla
1
10,500.00 14,154.77 Mera
Mera
0.00
0.00
-
111
309
107
3,000.00
2,757.85 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
K19-C-20-D-3
-
111
310
108
7,000.00
6,916.20 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
2
K19-C-20-D-3
-
111
311
109
3,000.00
2,772.88 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Ormanlık
2
K19-C-20-C-4
-
111
312
110
22,000.00 21,465.17 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Ormanlık
2
K19-C-20-C-4
-
111
313
111
22,000.00 20,764.74 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Ormanlık
2
K19-C-20-C-4
-
111
314
112
3,000.00
3,026.31 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Ormanlık
2
K19-C-20-C-4
-
111
315
113
3,000.00
3,579.15 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Ormanlık
3
K19-C-25-B-1
-
111
316
114
22,000.00 20,304.24 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
6/22
Ormanlık
2
K19-C-25-B-1
-
111
317
115
22,000.00 22,254.54 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Ormanlık
2
K19-C-25-B-1
-
111
320
116
22,000.00 19,903.19 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
3/20
3/20
3/20
3/20
5/20
3,000.00
25/32
1/4
1/4
1/4
16/22
Vrs. İşt.
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Sedat GÜLBİTEN
Atilla DEVELİ
Aydın ÇETİNKAYA
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
535
536
537
538
539
540
541
İLÇESİ : Ahmetli
Adı Soyadı: Baba Adı
Nezahat YAMAN : Şakir kızı
T.C. Kimlik No: 52693375842
Musa YAMAN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 31550099664
Fatma AY : Şakir kızı
T.C. Kimlik No: 39520814934
Melahat TAŞAR : Musa kızı
T.C. Kimlik No: 31520100642
Faruk AYDIN : Kemal oğlu
T.C. Kimlik No: 54181326268
Fatma AY : Şakir kızı
T.C. Kimlik No: 39520814934
Nezahat YAMAN : Şakir kızı
T.C. Kimlik No: 52693375842
Faden GÜLTEKE : Şakir kızı
T.C. Kimlik No: 30596131468
Bekir YAMAN : Şakir oğlu
T.C. Kimlik No: 31586098426
Mustafa YAMAN : Şakir oğlu
T.C. Kimlik No: 31589098362
Fatma AY : Şakir kızı
T.C. Kimlik No: 39520814934
Bekir YAMAN : Şakir oğlu
T.C. Kimlik No: 31586098426
Nezahat YAMAN : Şakir kızı
T.C. Kimlik No: 52693375842
Faden GÜLTEKE : Şakir kızı
T.C. Kimlik No: 30596131468
Mustafa YAMAN : Şakir oğlu
T.C. Kimlik No: 31589098362
Melahat TAŞAR : Musa kızı
T.C. Kimlik No: 31520100642
Beyhan YAMAN : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 31553099500
Fehmi YAMAN : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 31595098134
Gülsüm KIRATLI : Musa kızı
T.C. Kimlik No: 32552066234
Mustafa YAMAN : Şakir oğlu
T.C. Kimlik No: 31589098362
Fatma AY : Şakir kızı
T.C. Kimlik No: 39520814934
Nezahat YAMAN : Şakir kızı
T.C. Kimlik No: 52693375842
Musa YAMAN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 31550099664
Türkan YAMAN : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 31478102040
Bekir YAMAN : Şakir oğlu
T.C. Kimlik No: 31586098426
Faden GÜLTEKE : Şakir kızı
T.C. Kimlik No: 30596131468
Faruk AYDIN : Kemal oğlu
T.C. Kimlik No: 54181326268
Nuray AKGÖL : Halil kızı
T.C. Kimlik No: 21725427224
Kemal BOZYEL : Abdullah oğlu
T.C. Kimlik No: 32501067992
Nazmiye DİNÇER : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 32393071558
Fadime KARAHİSAR : Tufan kızı
T.C. Kimlik No: 16228070220
Ayten BAHAR : Tufan kızı
T.C. Kimlik No: 51112447252
Kerime YAMAN : Tufan kızı
T.C. Kimlik No: 31568099090
Ali ÇEMEN : Tufan oğlu
T.C. Kimlik No: 32447069746
Müfide ADIGÜZEL : Tufan kızı
T.C. Kimlik No: 41551765734
Şengül BOZER : Tufan kızı
T.C. Kimlik No: 32711060998
MAHALLE / KÖY : Kendirlik
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Ormanlık
2
K19-C-25-B-1
-
111
322
117
3,000.00
Ormanlık
2
K19-C-25-B-1
-
111
321
118
Ormanlık
2
K19-C-25-B-1
-
111
319
119
3,000.00
Tam
Ormanlık
2
K19-C-25-B-1
-
111
318
120
3,000.00
Tam
Köy Civarı
2
K19-C-25-B-1
-
111
11
Tam
Köycivarı
2
K19-C-25-B-1
-
111
3/36
Köycivarı
2
K19-C-25-B-1
-
111
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 38 / 46
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
2,879.03 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
22,000.00 21,780.00 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
2,471.30 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
3,302.27 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
121
22,875.00 22,984.81 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1286
122
24,375.00 25,178.27 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1287
123
12,188.00
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Vrs. İşt.
Vrs. İşt.
Vrs. İşt.
12,478.17 Tarla
3/36
3/36
3/36
3/36
3/36
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Sedat GÜLBİTEN
Atilla DEVELİ
Aydın ÇETİNKAYA
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Ahmetli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Kendirlik
3/36
547
Perihan ŞENTÜRK : Tufan kızı
T.C. Kimlik No: 37093693178
Ayşe ÇEMEN : Veli kızı
T.C. Kimlik No: 32450069672
Mehmet ÇEMEN : Tufan oğlu
T.C. Kimlik No: 32441069964
Sevda GÜN : Mahmut kızı
T.C. Kimlik No: 19358486992
Sultan BURHAN : Mahmut kızı
T.C. Kimlik No: 19349487274
Sabriye ESER : Veli kızı
T.C. Kimlik No: 19361486828
Nazmiye DİNÇER : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 32393071558
Sevda GÜN : Mahmut kızı
T.C. Kimlik No: 19358486992
Sultan BURHAN : Mahmut kızı
T.C. Kimlik No: 19349487274
Sabriye ESER : Veli kızı
T.C. Kimlik No: 19361486828
Ayşe DİNÇER : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 32273075560
Hüsamettin ÜNLÜKOÇ : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 31100114618
Muhterem GÖKYURT : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 48637511094
Gülseren BURAN : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 44230657900
Mehmet KARADENİZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 32123080560
Hanım KARADENİZ : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 19799472288
Fahrettin KARADENİZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 32120080624
Zeki KARADENİZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 32132080278
Selahattin KARADENİZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 32138080050
Selçuk KARADENİZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 32129080342
Tahir ÜNLÜKOÇ : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 31091114932
Adil ÜNLÜKOÇ : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 31082115214
Senem ATA : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 45637611014
Zeki KARADENİZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 32132080278
Fahrettin KARADENİZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 32120080624
Mehmet KARADENİZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 32123080560
Selçuk KARADENİZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 32129080342
Gülseren BURAN : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 44230657900
Güler ÜNLÜKOÇ : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 31103114554
Kamu Orta Malı
548
549
542
543
544
545
546
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 39 / 46
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
9/36
6/36
1/3
Köycivarı
2
K19-C-25-B-1
-
111
1288
124
12,187.00
Tam
Köy İçi
2
K19-C-25-B-1
-
111
824
125
7,670.00
1/3
Köycivarı
2
K19-C-25-B-1
-
111
825
126
Tam
Köycivarı
2
K19-C-25-B-1
-
111
826
3/80
Köy Civarı
1
K19-C-25-B-1
-
111
Tam
Köycivarı
5
K19-C-25-B-1
-
Manisa Büyükşehir Belediyesi :
Tam
Köy Civarı
2
K19-C-25-B-1
Fadime KARAHİSAR : Tufan kızı
T.C. Kimlik No: 16228070220
Ayten BAHAR : Tufan kızı
T.C. Kimlik No: 51112447252
Perihan ŞENTÜRK : Tufan kızı
T.C. Kimlik No: 37093693178
Ali ÇEMEN : Tufan oğlu
T.C. Kimlik No: 32447069746
Müfide ADIGÜZEL : Tufan kızı
T.C. Kimlik No: 41551765734
3/36
Köycivarı
2
K19-C-25-B-1
12,302.92 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
7,713.33 Bağ Ve Tarla Bağ Ve Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
7,470.00
6,899.17 Bağ Ve Tarla Bağ Ve Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
127
8,770.00
9,072.06 Bağ Ve Tarla Bağ Ve Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
7
128
7,440.00
7,912.69 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
111
111
129
80,176.00
8,517.24 Mera
Mera
0.00
0.00
-
111
6
130
16,500.00 16,543.73 Mezarlık
Mezarlık
0.00
0.00
-
111
828
131
13,095.00 13,075.65 Bağ Ve Tarla Bağ Ve Tarla
0.00
0.00
1/3
1/3
1/3
1/3
3/80
3/40
3/40
3/40
3/40
3/40
3/40
3/40
6/80
6/80
10/40
Vrs. İşt.
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
3/36
3/36
3/36
3/36
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Sedat GÜLBİTEN
Atilla DEVELİ
Aydın ÇETİNKAYA
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
550
551
552
553
İLÇESİ : Ahmetli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Kendirlik
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Şengül BOZER : Tufan kızı
T.C. Kimlik No: 32711060998
Kerime YAMAN : Tufan kızı
T.C. Kimlik No: 31568099090
Ayşe ÇEMEN : Veli kızı
T.C. Kimlik No: 32450069672
Mehmet ÇEMEN : Tufan oğlu
T.C. Kimlik No: 32441069964
Kerime YAMAN : Tufan kızı
T.C. Kimlik No: 31568099090
Perihan ŞENTÜRK : Tufan kızı
T.C. Kimlik No: 37093693178
Fadime KARAHİSAR : Tufan kızı
T.C. Kimlik No: 16228070220
Ali ÇEMEN : Tufan oğlu
T.C. Kimlik No: 32447069746
Şengül BOZER : Tufan kızı
T.C. Kimlik No: 32711060998
Müfide ADIGÜZEL : Tufan kızı
T.C. Kimlik No: 41551765734
Ayten BAHAR : Tufan kızı
T.C. Kimlik No: 51112447252
Ayşe ÇEMEN : Veli kızı
T.C. Kimlik No: 32450069672
Mehmet ÇEMEN : Tufan oğlu
T.C. Kimlik No: 32441069964
Kamu Orta Malı
3/36
Zihniye TOSUNCUK : Bekir kızı
T.C. Kimlik No: 30029131256
1/25
Seyfi ŞAŞMAZ : Bekir oğlu
T.C. Kimlik No: 19085496080
Naciye PULAT : Bekir kızı
T.C. Kimlik No: 40291789246
Kadir ŞAŞMAZ : Bekir oğlu
T.C. Kimlik No: 19052497164
Fatma TOKDEMİR : Bekir kızı
T.C. Kimlik No: 22333605622
Bahri ÖZEL : Selçuk oğlu
T.C. Kimlik No: 31973085534
Selçuk ÖZEL : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 31991084960
Ali ÖZEL : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 31985085188
Hulusi ÖZEL : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 31979085316
Adil ÜNLÜKOÇ : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 31082115214
1/25
Tahir ÜNLÜKOÇ : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 31091114932
Muhterem GÖKYURT : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 48637511094
Kamile KARADENİZ : Hasan kızı
T.C. Kimlik No: 32135080114
Hamım KARADENİZ : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 19799472288
Fahrettin KARADENİZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 32120080624
Selahattin KARADENİZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 32138080050
Selçuk KARADENİZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 32129080342
Gülseren BURAN : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 44230657900
Mehmet KARADENİZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 32123080560
Gezbahar GÜLTEKİN : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 30668129072
Zeki KARADENİZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 32132080278
Senem KARADENİZ : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 45637611014
3/160
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 40 / 46
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
3/36
9/36
6/36
3/36
Köycivarı
2
K19-C-25-B-1
-
111
827
132
12,995.00 12,995.07 Bağ Ve Tarla Bağ Ve Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
2
K19-C-25-B-1
-
111
8
133
50,125.02 54,548.14 H Yeri
H Yeri
0.00
0.00
Köy İçi
8
K19-C-25-B-2
-
111
155
134
2,651.00
2,566.40 Ev Ve
Bahçesi
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Köy İçi
10
K19-C-25-B-1
-
111
150
135
2,055.00
2,075.86 Ev Dam
Bahçesi
Ev Dam
Bahçesi
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
3/36
3/36
3/36
3/36
3/36
3/36
9/36
6/36
Tam
1/25
1/25
1/25
1/5
1/5
1/5
1/5
3/80
3/160
10/40
3/40
3/40
3/40
3/40
3/40
3/40
3/40
3/40
3/40
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Sedat GÜLBİTEN
Atilla DEVELİ
Aydın ÇETİNKAYA
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
İLÇESİ : Ahmetli
Adı Soyadı: Baba Adı
Hüseyin ÜNLÜKOÇ : Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 31127113762
Kamile KARADENİZ : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 32135080114
Fahrettin KARADENİZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 32120080624
Hanım KARADENİZ : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 19799472288
Senem KARADENİZ : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 45637611014
Zeki KARADENİZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 32132080278
Gezbahar GÜLTEKİN : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 30668129072
Selçuk KARADENİZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 32129080342
Mehmet KARADENİZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 32123080560
Gülseren BURAN : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 44230657900
Selahattin KARADENİZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 32138080050
Ayşen KEKEÇ : Hamza kızı
T.C. Kimlik No: 20615464288
Cengiz DİNÇER : Hamza oğlu
T.C. Kimlik No: 32375072122
Hasan DİNÇER : Hamza oğlu
T.C. Kimlik No: 32366072414
Oral DİNÇER : Hamza oğlu
T.C. Kimlik No: 32354072860
Recep DİNÇER : Hamza oğlu
T.C. Kimlik No: 32363072578
Doğan DİNÇER : Hamza oğlu
T.C. Kimlik No: 32351072924
Döndü SAĞLAM : Hamza kızı
T.C. Kimlik No: 20492467778
Tergül KOCAADAM : Hamza
T.C. Kimlik No: 53263379468
Ali DİNÇER : Hamza oğlu
T.C. Kimlik No: 32372072286
Mehmet DİNÇER : Hamza oğlu
T.C. Kimlik No: 32390071612
Süleyman DİNÇER : Hamza oğlu
T.C. Kimlik No: 32369072350
Osman DİNÇER : Hamza oğlu
T.C. Kimlik No: 32384071840
Recep DİNÇER : Hamza oğlu
T.C. Kimlik No: 32363072578
Mustafa GÜLTEKE : Mehmet Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 30695128116
Mehmet TAŞER : Fatih oğlu
T.C. Kimlik No: 29918153424
Medine GÖKMEN : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 27803224266
Selda UYSAL : Nazlım kızı
T.C. Kimlik No: 27800224320
Emel GÖKMEN : Nazlım kızı
T.C. Kimlik No: 27797224426
Fadime GÖKMEN : Nazlım kızı
T.C. Kimlik No: 27794224580
Hasan TOPÖZ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 27971218692
Nimet TAŞER : Fatih kızı
T.C. Kimlik No: 29921153350
Zülfikar TOPRAK : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 38785839348
Zülfikar TOPRAK : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 38785839348
Mehmet DİNÇER : Hamza oğlu
T.C. Kimlik No: 32390071612
Muhterem GÖKYURT : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 48637511094
MAHALLE / KÖY : Kendirlik
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
3/40
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Köy İçi
10
K19-C-25-B-1
-
111
149
136
Ormanlık
2
K19-C-25-B-1
-
112
380
Ormanlık
2
K19-C-25-B-1
-
112
Tam
Ormanlık
2
K19-C-25-B-1
-
12/22
Ormanlık
2
K19-C-25-B-1
Ormanlık
2
Tam
Ormanlık
Tam
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
769.00
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 41 / 46
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
781.14 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1
27,000.00 28,854.24 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
379
2
22,000.00 21,645.54 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
112
378
3
22,000.00 19,161.39 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
-
112
377
4
22,000.00 20,489.48 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
K19-C-25-B-1
-
112
376
5
21,000.00 18,282.10 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
2
K19-C-25-B-1
-
112
374
6
3,000.00
2,633.68 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Ormanlık
2
K19-C-25-B-1
-
112
375
7
11,000.00
10,372.71 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy Civarı
2
K19-C-20-C-4
-
113
13
1
14,750.00 15,581.79 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
3/80
Köy Civarı
2
K19-C-20-C-4
-
113
12
2
24,000.00 23,433.43 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
10/40
3/40
3/40
3/40
3/40
3/40
3/40
3/40
3/40
3/40
1/9
1/9
1/9
1/9
1/9
1/9
1/9
1/9
1/9
13/132
13/132
119/264
31/88
5/44
5/44
5/44
5/44
16/21
5/21
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Sedat GÜLBİTEN
Atilla DEVELİ
Aydın ÇETİNKAYA
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
İLÇESİ : Ahmetli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Kendirlik
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Hüsamettin ÜNLÜKOÇ : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 31100114618
Mehmet KARADENİZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 32123080560
Selçuk KARADENİZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 32129080342
Selahattin KARADENİZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 32138080050
Gülseren BURAN : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 44230657900
Hanım KARADENİZ : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 19799472288
Fahrettin KARADENİZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 32120080624
Zeki KARADENİZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 32132080278
Tahir ÜNLÜKOÇ : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 31091114932
Adil ÜNLÜKOÇ : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 31082115214
Selçuk KARADENİZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 32129080342
Zeki KARADENİZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 32132080278
Fahrettin KARADENİZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 32120080624
Mehmet KARADENİZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 32123080560
Gülseren BURAN : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 44230657900
Senem ATA : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 45637611014
Güler ÜNLÜKOÇ : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 31103114554
Kamu Orta Malı
3/80
Tam
2
K19-C-25-B-1
-
114
30
1
Bülent GÜLTEKE : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 30665129136
Sezai HARMAN : H.İbrahim oğlu
Tam
2/a
K19-C-25-B-2
-
114
1008
2
568.00
Tam
Köycivarı
2/a
K19-C-25-B-2
-
114
1007
3
Mehmet DİNÇER : Hamza oğlu
T.C. Kimlik No: 32390071612
Mehmet GÜLTEKE : Mahmut oğlu
T.C. Kimlik No: 30686128408
Ekrem ENGEÇ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 19787472634
Mustafa GÜLTEKE : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 30653129582
Doğan DİNÇER : Hamza oğlu
T.C. Kimlik No: 32351072924
Mustafa KARADENİZ : Zeki oğlu
T.C. Kimlik No: 32105081134
Ali KILÇAK : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 30527133790
Baki KARADENİZ : Selçuk oğlu
T.C. Kimlik No: 32081081968
Hasan DİNÇER : Hamza oğlu
T.C. Kimlik No: 32366072414
Hüseyin GÜLTEKE : Mahmut oğlu
T.C. Kimlik No: 30677128790
Adil BOZER : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 32753059554
Mustafa KARADENİZ : Selçuk oğlu
T.C. Kimlik No: 32093081512
Şükrü KARADENİZ : Fahrettin oğlu
T.C. Kimlik No: 32087081740
Süleyman DİNÇER : Hamza oğlu
T.C. Kimlik No: 32369072350
Kamu Orta Malı
Tam
Köycivarı
2/a
K19-C-25-B-2
-
114
1006
Tam
Köycivarı
2/a
K19-C-25-B-2
-
114
Tam
Köycivarı
2/a
K19-C-25-B-1
-
Tam
Köycivarı
2/a
K19-C-25-B-1
Tam
Köycivarı
2/a
Tam
Köycivarı
Tam
Necati HARMAN : Muttalip oğlu
T.C. Kimlik No: 31721093972
Tam
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 42 / 46
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
3/40
3/40
3/40
3/40
3/40
3/40
3/40
6/80
6/80
10/40
Vrs. İşt.
H Yeri
0.00
0.00
578.84 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
619.00
621.83 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
4
626.00
597.75 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1005
5
656.00
660.79 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
114
988
6
606.00
599.69 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
-
114
989
7
602.00
617.57 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
K19-C-25-B-1
-
114
987
8
601.00
587.90 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
2/a
K19-C-25-B-1
-
114
986
9
613.00
645.18 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Köycivarı
2/a
K19-C-25-B-1
-
114
985
10
458.00
454.92 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köycivarı
2/a
K19-C-25-B-1
-
114
993
11
611.00
634.09 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köycivarı
2/a
K19-C-25-B-1
-
114
994
12
610.00
597.30 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köycivarı
2/a
K19-C-25-B-1
-
114
995
13
596.00
603.93 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köycivarı
2/a
K19-C-25-B-1
-
114
996
14
629.00
638.02 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köycivarı
2/a
K19-C-25-B-1
-
114
992
15
605.00
558.73 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köycivarı
2/a
K19-C-25-B-1
-
114
991
16
572.00
588.73 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köycivarı
2/a
K19-C-25-B-1
-
114
990
17
618.00
615.40 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
2
K19-C-20-C-3
-
115
31
1
H Yeri
0.00
0.00
2/a
K19-C-25-B-2
-
115
1009
2
Arsa
0.00
0.00
Tam
Köycivarı
60,250.03 36,048.63 H Yeri
70,125.05 43,128.12 H Yeri
599.00
600.71 Arsa
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Sedat GÜLBİTEN
Atilla DEVELİ
Aydın ÇETİNKAYA
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Ahmetli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Kendirlik
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 43 / 46
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Ferudun GÜLTEKE : Hasan Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 30647129710
Mustafa GÜLTEKE : Hasan Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 30689128344
Recep TOY : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 30353139546
Ramazan BÖREKÇİ : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 30965119172
Recep DİNÇER : Hamza oğlu
T.C. Kimlik No: 32363072578
Mustafa KAYA : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 31454102538
Mevlüt GÜLTEKE : Hasan Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 30692128270
Muttalip HARMAN : Hakkı oğlu
T.C. Kimlik No: 31760092660
Osman GÜLTEKE : Hasan Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 30680128626
Mustafa GÜLTEKE : M.Ali oğlu
Tam
Köycivarı
2/a
K19-C-25-B-2
-
115
1010
3
596.00
611.29 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köycivarı
2/a
K19-C-25-B-2
-
115
1012
4
600.00
601.52 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köycivarı
2/a
K19-C-25-B-2
-
115
1014
5
595.00
601.83 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köycivarı
2/a
K19-C-25-B-2
-
115
1013
6
607.00
610.93 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köycivarı
2/a
K19-C-25-B-2
-
115
1011
7
608.00
599.12 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köycivarı
2/a
K19-C-20-C-3
-
115
1016
8
615.00
620.31 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köycivarı
2/a
K19-C-20-C-3
-
115
1017
9
622.00
635.54 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köycivarı
2/a
K19-C-25-B-2
-
115
1019
10
603.00
615.16 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köycivarı
2/a
K19-C-25-B-2
-
115
1021
11
623.00
612.39 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köycivarı
2/a
K19-C-25-B-2
-
115
1023
12
625.00
613.94 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Mustafa YAMAN : Şakir oğlu
T.C. Kimlik No: 31589098362
Kerim GÜLTEKE : Mahmut oğlu
T.C. Kimlik No: 30656129428
Mustafa DİNÇER : İsmet oğlu
T.C. Kimlik No: 32378072068
Halil GÜLTEKE : Hasan Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 30671128918
Vejdi YILDIRIM : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 60931119820
Süleyman KILÇAK : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 30533133562
Mehmet SAĞÇOLAK : Veli oğlu
T.C. Kimlik No: 31328107072
Salih GÜLTEKE : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 30470135698
Ayşe TAŞER : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 10607805120
Halil TAŞER : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 31532100296
Elif ERDEM : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 46825571424
Ali ÜNLÜKOÇ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 31094114878
Salih GÜLTEKE : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 30470135698
Hüseyin BOZER : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 32780058698
M Halis YAMAN : Musa oğlu
Tam
Köycivarı
2/a
K19-C-25-B-2
-
115
1022
13
622.00
629.45 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köycivarı
2/a
K19-C-25-B-2
-
115
1020
14
617.00
605.25 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köycivarı
2/a
K19-C-25-B-2
-
115
1018
15
602.00
604.18 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köycivarı
2/a
K19-C-20-C-3
-
115
1024
16
589.00
614.71 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köycivarı
2/a
K19-C-20-C-3
-
115
1026
17
597.00
612.36 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köycivarı
2/a
K19-C-25-B-2
-
115
1028
18
512.00
525.62 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köycivarı
2/a
K19-C-25-B-2
-
115
1027
19
586.00
577.60 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köycivarı
2/a
K19-C-25-B-2
-
115
1025
20
572.00
549.77 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Köy Civarı
2
K19-C-25-B-2
-
115
33
21
4,375.00
4,405.72 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köycivarı
2/a
K19-C-25-B-2
-
115
1031
22
566.00
579.12 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köycivarı
2/a
K19-C-25-B-2
-
115
1029
23
631.00
639.14 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köycivarı
2/a
K19-C-25-B-2
-
115
1030
24
587.00
590.35 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köycivarı
2/a
K19-C-25-B-2
-
115
1032
25
527.00
526.36 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Mevlüt MALTAŞ : Ömer oğlu
T.C. Kimlik No: 31868089036
Maliye Hazinesi :
Tam
Köy Civarı
2
K19-C-25-B-2
-
115
32
26
3,750.00
3,827.30 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köycivarı
2/a
K19-C-25-B-2
-
115
1035
27
1,506.00
1,633.85 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Ramazan GÜLTEKE : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 30650129646
Salih GÜLTEKE : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 30470135698
Hüseyin BOZER : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 32780058698
Mustafa GÜLTEKE : Mehmet Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 30695128116
Aynur BAĞCI : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 31901087920
Maliye Hazinesi :
Tam
Köycivarı
2/a
K19-C-25-B-2
-
115
1034
28
491.00
489.18 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köycivarı
2/a
K19-C-25-B-2
-
115
1033
29
564.00
602.38 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köycivarı
2/a
K19-C-25-B-2
-
115
1038
30
611.00
619.18 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köycivarı
2/a
K19-C-25-B-2
-
115
1037
31
775.00
791.06 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köycivarı
2/a
K19-C-25-B-2
-
115
1036
32
596.00
635.57 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köycivarı
2/a
K19-C-25-B-2
-
115
1041
33
258.00
258.54 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köycivarı
2/a
K19-C-25-B-2
-
115
1040
34
913.00
915.42 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
615
Aynur BAĞCI : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 31901087920
Ahmet DEMİRTAŞ : Mustafa oğlu
Tam
Köycivarı
2/a
K19-C-25-B-2
-
115
1039
35
781.00
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
616
Maliye Hazinesi :
Tam
Köycivarı
2/a
K19-C-25-B-2
-
115
1042
36
3,970.00
778.17 Avlulu Kargir Arsa
Ev Ve Ahıl
4,260.03 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
Vrs. İşt.
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Sedat GÜLBİTEN
Atilla DEVELİ
Aydın ÇETİNKAYA
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
İLÇESİ : Ahmetli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Kendirlik
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Hasan GÜLTEKE : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 30713127510
Mehmet Ali GÜLTEKE : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 30719127392
Mahmut GÜLTEKE : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 30707127748
Hasan Ali GÜLTEKE : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 30725127164
Ahmet GÜLTEKE : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 30710127674
Elif TOY : Recep kızı
T.C. Kimlik No: 30359139328
Salih GÜLTEKE : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 30470135698
Mustafa GÜLTEKE : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 30464135826
Osman GÜLTEKE : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 30467135762
Fadime GÜLTEKE : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 30473135534
Ali GÜLER : Tevfik oğlu
T.C. Kimlik No: 32203023500
Muammer HARMAN : Hakkı oğlu
T.C. Kimlik No: 31763092506
İbrahim MUTLU : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 30323140534
Tezcan HARMAN : Halil İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 31727093754
Hakkı HARMAN : Halil İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 31742093234
Muzaffer HARMAN : Halil İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 31745093170
Hakkı HARMAN : Halil İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 31742093234
Tezcan HARMAN : Halil İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 31727093754
Muzaffer HARMAN : Halil İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 31745093170
Maliye Hazinesi :
1/5
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Köy İçi
9
K19-C-25-B-2
-
115
120
37
1,207.00
Köy İçi
9
K19-C-25-B-2
-
115
822
38
412.00
Köy İçi
9
K19-C-25-B-2
-
115
823
39
Tam
Köycivarı
17
K19-C-25-B-2
-
115
477
Tam
Köy İçi
8
K19-C-25-B-2
-
115
Tam
Köy İçi
8
K19-C-25-B-2
-
1/3
Köy İçi
8
K19-C-25-B-2
Köy İçi
8
Tam
Köy İçi
Oral DİNÇER : Hamza oğlu
T.C. Kimlik No: 32354072860
Hasan DİNÇKOL : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 20345480084
Osman DİNÇER : Hamza oğlu
T.C. Kimlik No: 32384071840
Maliye Hazinesi :
1/2
Niteliği
Eski
Yeni
1,208.06 Bahçeli Ev
Sayfa No : 44 / 46
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Bahçeli Ev
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
406.08 Bahçe
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
746.00
882.19 Bahçeli Ev
Bahçeli Ev
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
40
203.00
220.56 Bahçeli Ev
Bahçeli Ev
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
118
41
514.00
556.49 Bahçeli Ev
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
115
117
42
600.00
634.29 Bahçeli Ev
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
-
115
116
43
942.00
983.72 Bahçeli Ev
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
K19-C-25-B-2
-
115
115
44
1,225.00
1,275.09 Bahçeli Ev
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
8
K19-C-25-B-2
-
115
269
45
432.50
432.17 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Köy İçi
8
K19-C-25-B-1
-
115
270
46
408.75
417.68 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köycivarı
2/a
K19-C-25-B-1
-
115
1043
47
921.00
909.85 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köycivarı
2/a
K19-C-25-B-2
-
116
1015
1
7,172.00
7,089.81 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Süleyman HARMAN : Muttalip oğlu
T.C. Kimlik No: 31739093308
Ali BOZER : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 32774058826
Yaşar DEMİRTAŞ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 30746126436
Mustafa KARADENİZ : Selçuk oğlu
T.C. Kimlik No: 32093081512
Kadir BOZER : Himmet oğlu
T.C. Kimlik No: 32756059490
Hüseyin BOZER : Sami oğlu
T.C. Kimlik No: 32759059336
Bekir YAMAN : Şakir oğlu
T.C. Kimlik No: 31586098426
Muzaffer HARMAN : Halil İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 31745093170
Musa YAMAN : Şakir oğlu
T.C. Kimlik No: 31613097538
Halil TAŞ : Ali oğlu
Tam
Köycivarı
2/a
K19-C-25-B-1
-
117
997
1
609.00
610.34 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köycivarı
2/a
K19-C-25-B-1
-
117
1004
2
594.00
629.45 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köycivarı
2/a
K19-C-25-B-1
-
117
1003
3
613.00
617.52 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köycivarı
2/a
K19-C-25-B-1
-
117
1002
4
595.00
569.94 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köycivarı
2/a
K19-C-25-B-1
-
117
1001
5
601.00
639.07 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köycivarı
2/a
K19-C-25-B-1
-
117
1000
6
573.00
609.76 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köycivarı
2/a
K19-C-25-B-1
-
117
999
7
601.00
587.48 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köycivarı
2/a
K19-C-25-B-1
-
117
998
8
610.00
604.03 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
9
K19-C-25-B-2
-
118
121
1
884.00
900.29 Bahçeli Ev
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
9
K19-C-25-B-2
-
119
134
1
1,025.00
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Veli ÜNLÜKOÇ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 31121113980
Mehmet GÖRMÜŞ : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 30767125708
Tam
Köy İçi
9
K19-C-25-B-2
-
119
135
2
538.00
539.24 Bahçeli Ev
Bahçeli Ev
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
Köy İçi
9
K19-C-25-B-2
-
119
144
3
463.00
470.67 Bahçeli Ev
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/5
1/5
1/5
1/5
Tam
Vrs. İşt.
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/2
1,036.72 Bahçeli Dam Bahçeli Dam
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Sedat GÜLBİTEN
Atilla DEVELİ
Aydın ÇETİNKAYA
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Ahmetli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Kendirlik
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Mehmet GÖRMÜŞ : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 30767125708
Selahattin KARADENİZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 32138080050
Mustafa DEMİRTAŞ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 30761125926
Necla SAĞDIÇ : Sami kızı
T.C. Kimlik No: 30110476822
1/2
Firdevs USLU : Himmet kızı
T.C. Kimlik No: 35302955406
Elif ÖZTÜRK : Himmet kızı
T.C. Kimlik No: 43183692860
Kadir BOZER : Himmet oğlu
T.C. Kimlik No: 32756059490
Afiyet ÜNLÜKOÇ : Himmet kızı
T.C. Kimlik No: 31001117992
Kıymet SAĞÇOLAK : Himmet kızı
T.C. Kimlik No: 31283108534
Ayşe BOZER : Hasan kızı
T.C. Kimlik No: 32777058762
Emine TAŞBAŞ : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 30935120160
3/40
Ömer HALKA : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 31796091422
Hakkı HARMAN : Halil İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 31742093234
1/2
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 45 / 46
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Tam
Köy İçi
9
K19-C-25-B-2
-
119
141
4
346.00
367.33 Bahçeli Ev
Bahçeli Ev
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
9
K19-C-25-B-2
-
120
142
1
391.00
396.85 Bahçeli Ev
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
Köy İçi
9
K19-C-25-B-2
-
121
145
1
876.00
877.17 Ev Dam Ve
Bahçe
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Köy İçi
8
K19-C-25-B-2
-
121
146
2
290.00
318.32 Ev Dam Ve
Bahçe
Ev Dam Ve
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
8
K19-C-25-B-2
-
121
147
3
860.00
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Raz ARASAN : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 31196111430
Hüseyin BOZER : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 32780058698
Mehmet BOZER : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 39556813628
Ali BOZER : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 32774058826
Adil BOZER : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 32753059554
Fatma AY : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 39547814078
Döndü BOZER : Kasım kızı
T.C. Kimlik No: 10916787964
Mevlüt MALTAŞ : Ömer oğlu
T.C. Kimlik No: 31868089036
Mustafa BÖREKÇİ : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 30962119236
Keziban KIZMAZ : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 32666062450
Hüseyin BÖREKÇİ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 31025117190
1/8
Köy İçi
8
K19-C-25-B-2
-
122
140
1
330.00
860.28 Ev Dam Ve Bahçe
Bahçe
330.50 Ev Ve Bahçe Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
8
K19-C-25-B-2
-
122
139
2
51.00
65.96 Oda
Oda
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
8
K19-C-25-B-2
-
122
138
3
53.00
56.89 Ev
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
8
K19-C-25-B-2
-
122
137
4
541.00
566.83 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köliçi
8
K19-C-25-B-2
-
122
136
5
538.00
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
651
Mehmet BALCI : Bekir oğlu
T.C. Kimlik No: 31916087410
Tam
Köy İçi
8
K19-C-25-B-2
-
123
154
1
566.00
Avlu
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
652
Döndü DİNÇER : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 32408071016
Tam
Köy İçi
8
K19-C-25-B-2
-
123
153
2
881.00
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
653
Mehmet BALÇI : Bekir oğlu
T.C. Kimlik No: 31895088170
Tam
Köy İçi
8
K19-C-25-B-2
-
123
152
3
650.00
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
654
Hamza DİNÇER : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 32399071330
Mevlüt MALTAŞ : Ömer oğlu
T.C. Kimlik No: 31868089036
Tam
Köy İçi
8
K19-C-25-B-2
-
123
151
4
83.00
622.38 Ev Dam Ve
Bahçesi
577.00 Dam Ve
Avlusu
886.93 Ev Dam
Bahçe
654.36 Ev Dam
Bahçe
109.15 Oda
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
9
K19-C-25-B-2
-
124
126
1
1,954.00
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Elif ARASAN : Hasan kızı
T.C. Kimlik No: 31205111116
İbrahim GÜLEÇ : Kasım oğlu
T.C. Kimlik No: 31172112222
Emine BÖREKÇİ : Kasım kızı
T.C. Kimlik No: 30968119018
Ali GÜLEÇ : Kasım oğlu
T.C. Kimlik No: 31169112396
Fadime GÜLEÇ : Kasım kızı
T.C. Kimlik No: 31748093016
Döndü BOZER : Kasım kızı
T.C. Kimlik No: 10916787964
Tam
Köy İçi
9
K19-C-25-B-2
-
124
125
2
1,284.00
2,012.92 Bahçe Ev Ve Bahçe
Dam
1,406.59 Bahçeli Ev Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
3/28
Köy İçi
8
K19-C-25-B-2
-
124
124
3
1,011.00
1,012.80 Bahçeli Ev
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
655
656
657
3/40
3/40
3/40
3/40
5/40
1/2
1/8
1/8
1/8
1/8
1/8
2/8
Bahçeli Ev
3/28
3/28
3/28
3/28
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Sedat GÜLBİTEN
Atilla DEVELİ
Aydın ÇETİNKAYA
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
658
İLÇESİ : Ahmetli
Adı Soyadı: Baba Adı
Zeynep SAĞÇOLAK : Kasım kızı
T.C. Kimlik No: 31355106116
Ayşe BOZER : Kasım kızı
T.C. Kimlik No: 32777058762
Helime GÜLEÇ : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 31175112168
Maliye Hazinesi :
MAHALLE / KÖY : Kendirlik
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 46 / 46
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
3/28
3/28
7/28
Tam
Köy İçi
8
K19-C-25-B-2
-
124
123
4
671.00
708.35 Cami Ve
Müştemilatı
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Sedat GÜLBİTEN
Atilla DEVELİ
Aydın ÇETİNKAYA
Download

Bilgilendirme İlanı - Manisa Kadastro Müdürlüğü