Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
1
2
3
4
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
Hatice ŞEN : İsmail kızı
T.C. Kimlik No: 50548466424
Macit ŞEN : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 50527467152
Hatice ŞEN : İsmail kızı
T.C. Kimlik No: 50548466424
Ömer KILINÇ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 51091448394
Rasim KILINÇ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 51085448522
İsmail KILINÇ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 51082448686
Atiye TOPRAK : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 51079448750
Mustafa KILINÇ : Rasim oğlu
T.C. Kimlik No: 51100448070
Macit ŞEN : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 50527467152
Jüpiter Tarım Makine Bilişim Teknolojileri Gıda Sanayi
Ve Ticaret Anonim Şirketi :
MAHALLE / KÖY : Pazarköy
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
22/a UYGULAMASI YAPILAN TAŞINMAZ MALIN
Pafta no
Ada no
Parsel no
Yüzölçümü (m²)
Niteliği
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
Eski
Yeni
Eski
Yeni
Eski
Yeni
Eski
Yeni
Eski
Yeni
Hissesi Sokak veya Mevki
Sayfa No : 1 / 55
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
25000/81 Göl
201
56201/81
201
Tam
Göl
25
K20-D-16-A-2
-
101
1688
1
162,402.00 156,137.0 Tarla
7
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
25
K20-D-16-A-2
-
101
1689
2
76,321.00 75,186.02 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
619/1280 Göl
0
619/1280
0
619/1280
0
619/1280
0
619/9600
25
K20-D-16-A-2
-
101
1690
3
46,543.00 46,334.30 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
25
K20-D-16-A-2
-
101
1691
4
36,034.00 34,655.81 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1781/240
0
Tam
Göl
5
Jüpiter Tarım Makine Bilişim Teknolojileri Gıda Sanayi Tam
Ve Ticaret Anonim Şirketi :
Göl
25
K20-D-16-B-1
-
101
1692
5
68,922.00 68,310.71 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
6
Lütfi ŞEN : Akif oğlu
T.C. Kimlik No: 50554466296
Mustafa KILINÇ : Rasim oğlu
T.C. Kimlik No: 51100448070
Ömer KILINÇ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 51091448394
İsmail KILINÇ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 51082448686
Rasim KILINÇ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 51085448522
Atiye TOPRAK : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 51079448750
Kadri : Fehmi oğlu
Tam
Göl
25
K20-D-16-B-1
-
101
1693
6
89,693.00 88,423.74 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/4
Göl
25
K20-D-16-B-1
-
101
1694
7
81,385.00 87,354.45 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Göl
1
K20-D-16-B-1
-
101
6
8
39,000.00 38,823.32 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Adile EKEN : Ömer kızı
4/48
Mustafa KILINÇ : Rasim oğlu
T.C. Kimlik No: 51100448070
Hatice Dudu KAYA : Arif kızı
T.C. Kimlik No: 50407471132
Şevket GÜNER : Emin oğlu
T.C. Kimlik No: 50719460732
Atiye NALBANTOĞLU : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 49135513528
Zeliha SAL : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 48757526138
Belkıs ŞEN : Şükrü kızı
T.C. Kimlik No: 50542466642
Fitnat GÜNGÖR : Şükrü kızı
T.C. Kimlik No: 50269475750
Ahmet KAYA : Şükrü oğlu
T.C. Kimlik No: 50410471068
Raziye ŞEN : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 50515467508
Mehmet ŞEN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 50470469050
Hacer KAYA : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 50425470568
İsmail ŞEN : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 50563465914
Hatice ŞEN : İsmail kızı
T.C. Kimlik No: 50548466424
Cevriye ŞEN : İsmail kızı
T.C. Kimlik No: 51097448176
Hatice Dudu KAYA : Arif kızı
T.C. Kimlik No: 50407471132
Nursel AKHAN : Selim kızı
T.C. Kimlik No: 72190027198
54/96
Göl
1
K20-D-16-B-1
-
101
9
9
77,800.00 75,444.10 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Göl
2
K20-D-16-B-3
-
101
10
10
46,350.00 40,326.32 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
7
8
9
10
3/16
3/16
3/16
3/16
1/48
16/48
128/384
24/384
24/384
24/384
24/384
24/384
24/384
32/384
32/384
6/384
9/384
9/384
24/384
1/4
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Hüseyin YILMAZ
Atilla DEVELİ
Serkan GÖK
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
11
12
13
14
15
16
17
18
19
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Pazarköy
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Aysel ATAK : Selim kızı
T.C. Kimlik No: 53587646116
Gürsel AKBIYIKOĞLU : Selim oğlu
T.C. Kimlik No: 72196026980
Döndü AKBIYIKOĞLU : Ömer kızı
T.C. Kimlik No: 72199026826
Vahit KILINÇ : Ömer oğlu
T.C. Kimlik No: 51103447926
Vahit KILINÇ : Ömer oğlu
T.C. Kimlik No: 51103447926
Mustafa KILINÇ : Rasim oğlu
T.C. Kimlik No: 51100448070
Nursel AKHAN : Selim kızı
T.C. Kimlik No: 72190027198
Aysel ATAK : Selim kızı
T.C. Kimlik No: 53587646116
Gürsel AKBIYIKOĞLU : Selim oğlu
T.C. Kimlik No: 72196026980
Döndü AKBIYIKOĞLU : Ömer kızı
T.C. Kimlik No: 72199026826
Döndü AKBIYIKOĞLU : Ömer kızı
T.C. Kimlik No: 72199026826
Nursel AKHAN : Selim kızı
T.C. Kimlik No: 72190027198
Gürsel AKBIYIKOĞLU : Selim oğlu
T.C. Kimlik No: 72196026980
Aysel ATAK : Selim kızı
T.C. Kimlik No: 53587646116
Süleyman BAYRAKTAR : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 19754775454
Şekerbank T.A.Ş. :
1/4
Mustafa KILINÇ : Rasim oğlu
T.C. Kimlik No: 51100448070
Ömer KILINÇ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 51091448394
İsmail KILINÇ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 51082448686
Rasim KILINÇ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 51085448522
Atiye TOPRAK : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 51079448750
Mustafa KILINÇ : Rasim oğlu
T.C. Kimlik No: 51100448070
Ömer KILINÇ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 51091448394
Rasim KILINÇ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 51085448522
Atiye TOPRAK : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 51079448750
İsmail KILINÇ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 51082448686
Nursel AKHAN : Selim kızı
T.C. Kimlik No: 72190027198
Aysel ATAK : Selim kızı
T.C. Kimlik No: 53587646116
Döndü AKBIYIKOĞLU : Ömer kızı
T.C. Kimlik No: 72199026826
Gürsel AKBIYIKOĞLU : Selim oğlu
T.C. Kimlik No: 72196026980
Hüseyin Cavit ÖZKOYUNCU : Derviş oğlu
T.C. Kimlik No: 49600498022
Cemile ÇAYLI : Mehdi kızı
T.C. Kimlik No: 46144349162
Şükriye GÜR : Derviş kızı
T.C. Kimlik No: 22508177282
Şükriye GÜR : Derviş kızı
T.C. Kimlik No: 22508177282
Şefiye GEÇ : Derviş kızı
T.C. Kimlik No: 36790693924
Teme PINAR : Derviş kızı
T.C. Kimlik No: 63661028462
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 2 / 55
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
1/4
1/4
3/16
Göl
2
K20-D-16-B-3
-
101
11
11
76,200.00 79,702.29 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Göl
2
K20-D-16-B-2
-
101
1216
12
46,602.00 47,535.53 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Göl
2
K20-D-16-B-1
-
101
1215
13
52,102.00 55,413.56 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Göl
1
K20-D-16-B-1
-
101
8
14
16,950.00 16,149.19 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Göl
1
K20-D-16-B-1
-
101
7
15
15,900.00 15,509.94 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/4
Göl
1
K20-D-16-B-1
-
101
5
16
30,400.00 30,984.24 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Göl
1
K20-D-16-B-1
-
101
4
17
32,900.00 32,684.75 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Göl
2
K20-D-16-B-1
-
101
1206
18
47,802.00 46,653.45 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Göl
2
K20-D-16-B-1
-
101
13
19
73,800.00 73,703.80 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
7/32
19/32
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
3/16
3/16
3/16
3/16
1/4
3/16
3/16
3/16
3/16
1/4
1/4
1/4
1/4
1/20
1/4
1/20
1/20
1/20
1/20
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Hüseyin YILMAZ
Atilla DEVELİ
Serkan GÖK
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Pazarköy
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Demir ÖZKOYUNCU : İdris oğlu
T.C. Kimlik No: 49471502316
Cemali ÖZKOYUNCU : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 49642496666
Aysel ATAK : Selim kızı
T.C. Kimlik No: 53587646116
Nursel AKHAN : Selim kızı
T.C. Kimlik No: 72190027198
Döndü AKBIYIKOĞLU : Ömer kızı
T.C. Kimlik No: 72199026826
Gürsel AKBIYIKOĞLU : Selim oğlu
T.C. Kimlik No: 72196026980
Gürsel AKBIYIKOĞLU : Selim oğlu
T.C. Kimlik No: 72196026980
Aysel ATAK : Selim kızı
T.C. Kimlik No: 53587646116
Döndü AKBIYIKOĞLU : Ömer kızı
T.C. Kimlik No: 72199026826
Nursel AKHAN : Selim kızı
T.C. Kimlik No: 72190027198
Nursel AKHAN : Selim kızı
T.C. Kimlik No: 72190027198
Aysel ATAK : Selim kızı
T.C. Kimlik No: 53587646116
Gürsel AKBIYIKOĞLU : Selim oğlu
T.C. Kimlik No: 72196026980
Döndü AKBIYIKOĞLU : Ömer kızı
T.C. Kimlik No: 72199026826
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
1/4
Gürsel AKBIYIKOĞLU : Selim oğlu
T.C. Kimlik No: 72196026980
Döndü AKBIYIKOĞLU : Ömer kızı
T.C. Kimlik No: 72199026826
Nursel AKHAN : Selim kızı
T.C. Kimlik No: 72190027198
Aysel ATAK : Selim kızı
T.C. Kimlik No: 53587646116
Nursel AKHAN : Selim kızı
T.C. Kimlik No: 72190027198
Aysel ATAK : Selim kızı
T.C. Kimlik No: 53587646116
Gürsel AKBIYIKOĞLU : Selim oğlu
T.C. Kimlik No: 72196026980
Döndü AKBIYIKOĞLU : Ömer kızı
T.C. Kimlik No: 72199026826
Döndü AKBIYIKOĞLU : Ömer kızı
T.C. Kimlik No: 72199026826
Gürsel AKBIYIKOĞLU : Selim oğlu
T.C. Kimlik No: 72196026980
Nursel AKHAN : Selim kızı
T.C. Kimlik No: 72190027198
Aysel ATAK : Selim kızı
T.C. Kimlik No: 53587646116
Nursel AKHAN : Selim kızı
T.C. Kimlik No: 72190027198
Aysel ATAK : Selim kızı
T.C. Kimlik No: 53587646116
Gürsel AKBIYIKOĞLU : Selim oğlu
T.C. Kimlik No: 72196026980
Döndü AKBIYIKOĞLU : Ömer kızı
T.C. Kimlik No: 72199026826
Nursel AKHAN : Selim kızı
T.C. Kimlik No: 72190027198
Aysel ATAK : Selim kızı
T.C. Kimlik No: 53587646116
Gürsel AKBIYIKOĞLU : Selim oğlu
T.C. Kimlik No: 72196026980
Döndü AKBIYIKOĞLU : Ömer kızı
T.C. Kimlik No: 72199026826
Gürsel AKBIYIKOĞLU : Selim oğlu
T.C. Kimlik No: 72196026980
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 3 / 55
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
1/4
1/4
Göl
2
K20-D-16-B-1
-
101
1207
20
48,302.00 48,672.33 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Göl
2
K20-D-16-B-1
-
101
1208
21
46,802.00 47,097.39 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Göl
2
K20-D-16-B-1
-
101
1209
22
48,802.00 49,030.95 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Göl
2
K20-D-16-B-2
-
101
1152
23
11,562.00
12,375.90 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/4
Göl
2
K20-D-16-B-2
-
101
1210
24
50,102.00 49,363.47 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Göl
2
K20-D-16-B-2
-
101
1211
25
46,502.00 46,544.81 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Göl
2
K20-D-16-B-2
-
101
1212
26
35,501.00 36,095.57 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Göl
2
K20-D-16-B-2
-
101
1213
27
43,500.00 43,993.43 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Göl
2
K20-D-16-B-2
-
101
1214
28
48,902.00 48,395.86 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Göl
2
K20-D-16-B-2
-
101
1220
29
10,002.00
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
8,996.08 Tarla
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Hüseyin YILMAZ
Atilla DEVELİ
Serkan GÖK
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Pazarköy
1/4
33
Aysel ATAK : Selim kızı
T.C. Kimlik No: 53587646116
Döndü AKBIYIKOĞLU : Ömer kızı
T.C. Kimlik No: 72199026826
Nursel AKHAN : Selim kızı
T.C. Kimlik No: 72190027198
Nursel AKHAN : Selim kızı
T.C. Kimlik No: 72190027198
Döndü AKBIYIKOĞLU : Ömer kızı
T.C. Kimlik No: 72199026826
Gürsel AKBIYIKOĞLU : Selim oğlu
T.C. Kimlik No: 72196026980
Aysel ATAK : Selim kızı
T.C. Kimlik No: 53587646116
Döndü AKBIYIKOĞLU : Ömer kızı
T.C. Kimlik No: 72199026826
Gürsel AKBIYIKOĞLU : Selim oğlu
T.C. Kimlik No: 72196026980
Aysel ATAK : Selim kızı
T.C. Kimlik No: 53587646116
Nursel AKHAN : Selim kızı
T.C. Kimlik No: 72190027198
Hatice Dudu KAYA : Arif kızı
T.C. Kimlik No: 50407471132
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
34
35
30
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 4 / 55
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
1/4
1/4
1/4
Göl
2
K20-D-16-B-2
-
101
1221
30
36,600.00 36,802.06 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Göl
2
K20-D-16-B-2
-
101
1218
31
48,202.00 46,404.57 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Göl
2
K20-D-16-B-2
-
101
17
32
93,600.00 96,730.48 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Göl
2
K20-D-16-B-2
-
101
641
33
12,012.00
12,075.84 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
Göl
2
K20-D-16-B-2
-
101
1146
34
1,931.00
2,068.50 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Mustafa KILINÇ : Rasim oğlu
T.C. Kimlik No: 51100448070
Mustafa KILINÇ : Rasim oğlu
T.C. Kimlik No: 51100448070
Adile EKEN : Ömer kızı
Tam
Göl
2
K20-D-16-B-2
-
101
1147
35
38,307.00 38,289.55 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
12/20
Göl
2
K20-D-16-B-2
-
101
1151
36
52,428.00 52,271.60 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
37
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
Göl
2
K20-D-16-B-2
-
101
1150
37
9,022.00
9,035.31 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
38
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
Göl
2
K20-D-16-B-2
-
101
1159
38
8,427.00
8,431.42 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
39
1/4
Göl
2
K20-D-16-B-2
-
101
1219
39
45,502.00 45,069.55 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
40
Gürsel AKBIYIKOĞLU : Selim oğlu
T.C. Kimlik No: 72196026980
Aysel ATAK : Selim kızı
T.C. Kimlik No: 53587646116
Nursel AKHAN : Selim kızı
T.C. Kimlik No: 72190027198
Döndü AKBIYIKOĞLU : Ömer kızı
T.C. Kimlik No: 72199026826
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
Göl
2
K20-D-16-B-2
-
101
1158
40
11,336.00
11,339.25 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
41
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
Göl
2
K20-D-16-B-2
-
101
1726
41
450.00
507.15 Kanal
Kanal
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
42
1/3
Göl
2
K20-D-16-B-2
-
101
1725
42
49,550.00 51,658.89 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Göl
2
K20-D-17-A-1
-
101
1723
43
72,226.00 70,712.57 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Göl
2
K20-D-17-A-1
-
101
1704
44
21,781.00
23,828.76 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
45
Meryem KIRTAŞ : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 49315507576
Nedafet SAPMAZ : Sabri kızı
T.C. Kimlik No: 12788724740
Mürvet CEYLAN : Sabri kızı
T.C. Kimlik No: 50125480522
Meryem KIRTAŞ : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 49315507576
Nedafet SAPMAZ : Sabri kızı
T.C. Kimlik No: 12788724740
Mürvet CEYLAN : Sabri kızı
T.C. Kimlik No: 50125480522
Mustafa KILINÇ : Rasim oğlu
T.C. Kimlik No: 51100448070
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
Göl
2
K20-D-17-A-1
-
101
1705
45
7,742.00
7,925.50 Kanal
Kanal
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
46
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
Göl
2
K20-D-17-A-1
-
101
1722
46
16,529.00 16,560.46 Kanal
Kanal
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
47
Ahmet KAMA : Halil İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 49324507284
Mürvet CEYLAN : Sabri kızı
T.C. Kimlik No: 50125480522
1/12
Göl
2
K20-D-16-B-2
-
101
1724
47
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
31
32
36
43
44
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
2/5
1/4
1/4
1/4
1/3
1/3
5/6
1/12
1/12
1,728.00
1,759.98 Tarla
1/12
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Hüseyin YILMAZ
Atilla DEVELİ
Serkan GÖK
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Pazarköy
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
1/12
48
Nedafet SAPMAZ : Sabri kızı
T.C. Kimlik No: 12788724740
İrfan TAN : Ergül oğlu
T.C. Kimlik No: 55813290070
İbrahim KAMA : Halil İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 49330507056
Ahmet KAMA : Halil İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 49324507284
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
Göl
1
K20-D-16-B-2
-
101
26
48
744.00
49
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
Göl
2
K20-D-16-B-2
-
101
645
49
50
İrfan TAN : Ergül oğlu
T.C. Kimlik No: 55813290070
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
6/96
2
K20-D-17-A-1
-
101
1779
1/12
2
K20-D-17-A-1
-
101
53
Nedafet SAPMAZ : Sabri kızı
T.C. Kimlik No: 12788724740
Mürvet CEYLAN : Sabri kızı
T.C. Kimlik No: 50125480522
İbrahim KAMA : Halil İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 49330507056
Ahmet KAMA : Halil İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 49324507284
Mustafa KILINÇ : Rasim oğlu
T.C. Kimlik No: 51100448070
Etibank A.Ş. :
54
55
51
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 5 / 55
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
9/12
Vrs. İşt.
Lojman
Binası Ve
Avlusu
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
6,589.00
746.54 Lojman
Binası Ve
Avlusu
6,714.32 Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
50
2,012.18
2,014.43 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1778
51
7,504.82
8,463.92 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
25,073.00 22,828.51 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
15/16
1/12
648/1728
792/1728
Tam
Göl
2
K20-D-17-A-1
-
101
1706
52
Tam
Göl
2
K20-D-17-A-4
-
101
647
53
115.00
115.24 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Etibank A.Ş. :
Tam
Göl
2
K20-D-17-A-4
-
101
1175
54
110.00
109.76 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Göl
2
K20-D-17-A-4
-
101
1707
55
28,756.00 27,691.80 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
56
Mustafa KILINÇ : Rasim oğlu
T.C. Kimlik No: 51100448070
Türkiye Elektrik Kurumu (Tek) :
Tam
Göl
2
K20-D-17-A-4
-
101
1282
56
84.00
Pilon Yeri
0.00
0.00
57
Maliye Hazinesi :
Tam
Kokarmera
9
K20-D-17-A-4
-
101
81
57
6,500.00
6,522.98 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Eski Kadastro paftasındaki
yerine göre pilon yerinin
zemindeki konumu hatalıdır.
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
58
Maliye Hazinesi :
Tam
Kokarmera
9
K20-D-17-A-4
-
101
82
58
6,500.00
6,548.32 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
59
Maliye Hazinesi :
Tam
Kokarmera
9
K20-D-17-A-4
-
101
83
59
6,500.00
6,502.06 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
60
Tam
Kokarmera
9
K20-D-17-A-4
-
101
84
60
6,500.00
6,540.97 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
61
Nazife SEM : Zekeriya kızı
T.C. Kimlik No: 48889521780
Maliye Hazinesi :
Tam
Kokarmera
9
K20-D-17-A-4
-
101
85
61
12,000.00 12,005.09 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
62
Maliye Hazinesi :
Tam
Kokarmera
9
K20-D-17-A-4
-
101
86
62
6,500.00
6,549.42 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
63
Süleyman BİÇER : İsmail oğlu
T.C. Kimlik No: 50815457544
Mehmet ORAL : Nureddin oğlu
T.C. Kimlik No: 51427437160
Hava UYSAL : Nureddin kızı
T.C. Kimlik No: 10199810526
Bilgi KIRTAŞ : Nürettin kızı
T.C. Kimlik No: 49033516966
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
Kokarmera
9
K20-D-17-A-4
-
101
87
63
7,000.00
7,128.33 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/3
Göl
3
K20-D-17-A-4
-
101
1698
64
28,063.00 28,593.51 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Göl
3
K20-D-17-A-4
-
101
1699
65
6,691.00
6,697.68 Kanal
Kanal
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Resmiye KILINÇ : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 51106447862
Bilgi KIRTAŞ : Nürettin kızı
T.C. Kimlik No: 49033516966
Mehmet ORAL : Nureddin oğlu
T.C. Kimlik No: 51427437160
Hava UYSAL : Nureddin kızı
T.C. Kimlik No: 10199810526
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
4/16
Göl
3
K20-D-17-A-4
-
101
1700
66
2,996.00
4,216.43 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Göl
2
K20-D-17-A-4
-
101
1708
67
13,811.00
14,322.44 Kanal
Kanal
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Zemindeki kanal güzergahı
kısmen farklıdır.
52
64
65
66
67
84.00 Pilon Yeri
1/3
1/3
4/16
4/16
4/16
Tam
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Hüseyin YILMAZ
Atilla DEVELİ
Serkan GÖK
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Pazarköy
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Tam
Göl
2
K20-D-16-B-3
-
101
1709
68
69
Mustafa KILINÇ : Rasim oğlu
T.C. Kimlik No: 51100448070
Etibank A.Ş. :
Tam
Göl
2
K20-D-17-A-4
-
101
1174
69
70
Etibank A.Ş. :
Tam
Göl
2
K20-D-16-B-3
-
101
1173
70
225.00
71
Etibank A.Ş. :
Tam
Göl
2
K20-D-16-B-3
-
101
1172
71
100.00
72
Mustafa KILINÇ : Rasim oğlu
T.C. Kimlik No: 51100448070
Mustafa KILINÇ : Rasim oğlu
T.C. Kimlik No: 51100448070
Nurten ÖZTÜRK : Süleyman kızı
T.C. Kimlik No: 51160446030
Neşe Aysun TUNA : Yılmaz kızı
T.C. Kimlik No: 14405670850
Tayfun YASA : Yılmaz oğlu
T.C. Kimlik No: 45475634862
İbrahim ÖZTÜRK : Neşet oğlu
T.C. Kimlik No: 51190445010
Doğan SARIAY : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 33716027436
Ekrem GÜLER : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 48544533264
Türkiye Elektrik Kurumu (Tek) :
Tam
Göl
2
K20-D-16-B-2
-
101
29
Tam
Göl
3
K20-D-16-B-3
-
101
1/16
Göl
3
K20-D-16-B-3
-
Tam
Göl
3
K20-D-16-B-3
76
Mustafa KILINÇ : Rasim oğlu
T.C. Kimlik No: 51100448070
Tam
Göl
3
77
Etibank A.Ş. :
Tam
Göl
78
Nursel ÇIKIKCI : Metin kızı
T.C. Kimlik No: 63178026272
Hıfzı Rıza ÇIKIKCI : Mehmet Bedrittin oğlu
T.C. Kimlik No: 63172026490
Yurdal ÇIKIKÇI : Riza oğlu
T.C. Kimlik No: 63226024656
Erdal ÇIKIKÇI : Riza oğlu
T.C. Kimlik No: 63226024656
Türkiye Elektrik Kurumu (Tek) :
1/16
68
Niteliği
Eski
Yeni
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
225.00 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
100.00 Tarla
Tarla
0.00
0.00
72
28,400.00 28,520.61 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Eski Kadastro paftasındaki
yerine göre pilon yerinin
zemindeki konumu hatalıdır.
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
43
73
37,150.00 34,540.20 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
101
1273
74
65,561.00 66,895.15 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
-
101
1272
75
84.00
Pilon Yeri
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
K20-D-16-B-3
-
101
1171
76
71,155.00
71,489.86 Tarla
Tarla
0.00
0.00
3
K20-D-16-B-3
-
101
1170
77
100.00
100.00 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Parselin kuzeyinden geçen
E.N.H nin hattı ve miktarı
hatalıdır.
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Göl
3
K20-D-16-B-3
-
101
1285
78
39,890.00 36,095.90 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Göl
3
K20-D-16-B-3
-
101
1284
79
Pilon Yeri
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
16/48
Göl
3
K20-D-16-B-3
-
101
1809
80
32,690.25 33,682.17 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Göl
3
K20-D-17-A-4
-
101
1810
81
30,512.25 30,464.48 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Göl
3
K20-D-17-A-4
-
101
619
82
60,311.00
56,599.48 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Göl
3
K20-D-16-B-3
-
101
616
83
100,065.00 96,599.97 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
84
Yurdal ÇIKIKÇI : Riza oğlu
T.C. Kimlik No: 63226024656
Erdal ÇIKIKÇI : Riza oğlu
T.C. Kimlik No: 63226024656
Hıfzı Rıza ÇIKIKCI : Mehmet Bedrittin oğlu
T.C. Kimlik No: 63172026490
Nursel ÇIKIKÇI : Metin kızı
T.C. Kimlik No: 63178026272
Lütfi ŞEN : Akif oğlu
T.C. Kimlik No: 50554466296
Lütfi ŞEN : Akif oğlu
T.C. Kimlik No: 50554466296
Eşref ERSOY : Yaşar oğlu
T.C. Kimlik No: 63808024562
Medine ÖZKAN : Hüseyin kızı
Tam
Göl
3
K20-D-17-A-4
-
101
1728
84
13,669.00 14,583.91 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
85
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
3
K20-D-17-A-4
-
101
1727
85
1,031.00
1,041.27 Kanal
Kanal
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
86
Leyla KARAYEL : Adem kızı
T.C. Kimlik No: 24467335048
Teme AKKAN : Derviş oğlu
1/22
3
K20-D-17-A-4
-
101
1703
86
154,051.00
168,620.1 Tarla
4
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Nuriye KILINÇ : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 54118347182
Demir ÖZKOYUNCU : İdris oğlu
T.C. Kimlik No: 49471502316
1/22
73
74
75
79
80
81
82
83
224,814.00 227,232.9 Tarla
2
100.00
100.00 Tarla
Sayfa No : 6 / 55
2/16
2/16
4/16
4/16
3/16
84.00 Pilon Yeri
13/48
16/48
16/48
84.00
84.00 Pilon Yeri
16/48
13/48
1/16
Göl
1/22
1/22
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Hüseyin YILMAZ
Atilla DEVELİ
Serkan GÖK
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
Arzı ŞEN : Adem kızı
T.C. Kimlik No: 50497468104
Cevdet ÖZKOYUNCU : Adem oğlu
T.C. Kimlik No: 49447503118
Şükriye GÜR : Derviş kızı
T.C. Kimlik No: 22508177282
Zeliha SEÇGİN : Derviş kızı
T.C. Kimlik No: 41509536744
Şefiye GEÇ : Derviş kızı
T.C. Kimlik No: 36790693924
Veli ÖZKOYUNCU : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 49639496730
Veli ÖZKOYUNCU : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 49639496730
Feride ÖZKOYUNCU : Kadir kızı
T.C. Kimlik No: 49564499202
Naciye ÖZKOYUNCU : Kadir kızı
T.C. Kimlik No: 49561499366
Ferda ÖZKOYUNCU : Kadir kızı
T.C. Kimlik No: 44173679090
Hüseyin Cavit ÖZKOYUNCU : Derviş oğlu
T.C. Kimlik No: 49600498022
87
Adil GÜLEL : Müslüm oğlu
T.C. Kimlik No: 45268917080
Mustafa KILINÇ : Rasim oğlu
T.C. Kimlik No: 51100448070
Şenay ÖZKOYUNCU : Necati kızı
T.C. Kimlik No: 49567499148
Fatma TEPE :
Zülfiye ARICIOĞLU : Ahmet kızı
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
88
Nimet ÖZTÜRK : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 51172445694
Tefide ÇETİNBAŞ : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 46990584274
Feride DÖNMEZ : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 39952818678
Leyla KARAYEL : Adem kızı
T.C. Kimlik No: 24467335048
Zeliha SEÇGİN : Derviş kızı
T.C. Kimlik No: 41509536744
Cevdet ÖZKOYUNCU : Adem oğlu
T.C. Kimlik No: 49447503118
Arzı ŞEN : Adem kızı
T.C. Kimlik No: 50497468104
Teme AKKAN : Derviş oğlu
Şükriye GÜR : Derviş kızı
T.C. Kimlik No: 22508177282
Demir ÖZKOYUNCU : İdris oğlu
T.C. Kimlik No: 49471502316
Şefiye GEÇ : Derviş kızı
T.C. Kimlik No: 36790693924
Hüseyin Cavit ÖZKOYUNCU : Derviş oğlu
T.C. Kimlik No: 49600498022
Veli ÖZKOYUNCU : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 49639496730
Feride ÖZKOYUNCU : Kadir kızı
T.C. Kimlik No: 49564499202
Naciye ÖZKOYUNCU : Kadir kızı
T.C. Kimlik No: 49561499366
Ferda ÖZKOYUNCU : Kadir kızı
T.C. Kimlik No: 44173679090
Şenay ÖZKOYUNCU : Necati kızı
T.C. Kimlik No: 49567499148
Rahime ÖZKOYUNCU : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 49573498920
Adil GÜLEL : Müslüm oğlu
T.C. Kimlik No: 45268917080
MAHALLE / KÖY : Pazarköy
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 7 / 55
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
1/22
1/22
1/22
1/22
1/22
1/154
110000/3
389122
1/66
1/66
1/66
4237805/
13048119
7
7/22
2/22
1/22
42/7168
Göl
3
K20-D-17-A-4
-
101
1702
87
30,810.00 31,476.15 Kanal
Kanal
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Göl
3
K20-D-17-A-4
-
101
1701
88
67,189.00 71,290.15 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
168/2150
4
3529/358
4
1/1792
1/1792
1/1792
1/22
1/22
1/22
1/22
1/22
1/22
1/22
1/22
1/22
1/22
1/66
1/66
1/66
1/22
1/22
7/22
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Hüseyin YILMAZ
Atilla DEVELİ
Serkan GÖK
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Pazarköy
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 8 / 55
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
2/22
89
Mustafa KILINÇ : Rasim oğlu
T.C. Kimlik No: 51100448070
Maliye Hazinesi :
Tam
Kokar Mera
9
K20-D-17-A-4
-
101
116
89
6,750.00
6,861.50 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
90
Maliye Hazinesi :
Tam
Kokar Mera
9
K20-D-17-A-4
-
101
115
90
6,000.00
6,013.43 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
91
Maliye Hazinesi :
Tam
Kokar Mera
9
K20-D-17-A-4
-
101
114
91
6,000.00
6,405.38 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
92
Maliye Hazinesi :
Tam
Kokar Mera
9
K20-D-17-A-4
-
101
113
92
6,000.00
6,023.10 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
93
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
2
K20-D-16-B-2
-
102
1154
1
5,875.00
6,371.03 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
94
Aysel ATAK : Selim kızı
T.C. Kimlik No: 53587646116
Gürsel AKBIYIKOĞLU : Selim oğlu
T.C. Kimlik No: 72196026980
Döndü AKBIYIKOĞLU : Ömer kızı
T.C. Kimlik No: 72199026826
Nursel AKHAN : Selim kızı
T.C. Kimlik No: 72190027198
Hatice Dudu KAYA : Arif kızı
T.C. Kimlik No: 50407471132
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
1/4
Göl
2
K20-D-16-B-2
-
102
1155
2
11,525.00
10,896.95 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Göl
2
K20-D-16-B-2
-
102
16
3
30,700.00 31,208.25 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Göl
2
K20-D-16-B-2
-
102
1144
4
5,048.00
5,124.70 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Mustafa KILINÇ : Rasim oğlu
T.C. Kimlik No: 51100448070
Mustafa KILINÇ : Rasim oğlu
T.C. Kimlik No: 51100448070
Adile EKEN : Ömer kızı
Tam
Göl
2
K20-D-16-B-2
-
102
1145
5
4,848.00
4,916.84 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
12/20
Göl
2
K20-D-16-B-2
-
102
1149
6
6,745.00
6,361.82 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
99
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
Göl
2
K20-D-16-B-2
-
102
1148
7
21,855.00 21,981.22 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
100
Kazım YILMAZ : Mehmet oğlu
Tam
Göl
2
K20-D-16-B-2
-
102
1157
8
1,741.67 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
101
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
Göl
2
K20-D-16-B-2
-
102
1156
9
14,000.00 14,090.17 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
102
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
Göl
1
K20-D-16-B-2
-
102
642
10
3,667.00
3,669.48 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
103
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
Göl
1
K20-D-16-B-2
-
102
643
11
293.00
300.65 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
104
Maliye Hazinesi :
Tam
Göl
2
K20-D-17-A-1
-
103
34
1
33,700.00 33,752.18 Kanal
Kanal
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
105
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
Göl
1
K20-D-17-A-1
-
103
25
2
4,787.52 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
106
1/8
Göl
2
K20-D-17-A-1
-
103
33
3
28,400.00 24,906.89 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
107
Nimet ÖZKOYUNCU : Cemil kızı
T.C. Kimlik No: 49456502836
Arzı ŞEN : Adem kızı
T.C. Kimlik No: 50497468104
Hüda HACIOĞLU : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 20996482628
Remziye ÖZKOYUNCU : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 50758459452
Maliye Hazinesi :
Tam
Kokarmera
9
K20-D-17-A-1
-
103
88
4
9,000.00
9,455.17 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
108
Maliye Hazinesi :
Tam
Kokar Mera
9
K20-D-17-A-4
-
103
89
5
9,000.00
9,453.32 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
109
Maliye Hazinesi :
Tam
Kokar Mera
9
K20-D-17-A-4
-
103
90
6
9,000.00
9,004.82 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
110
Tam
Kokarmera
9
K20-D-17-A-4
-
103
1265
7
8,888.00
9,223.76 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
111
Nazife SEM : Zekeriya kızı
T.C. Kimlik No: 48889521780
Türkiye Elektrik Kurumu (Tek) :
Tam
Kokarmera
9
K20-D-17-A-4
-
103
1264
8
112.00
Pilon Yeri
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
112
Maliye Hazinesi :
Tam
Kokar Mera
9
K20-D-17-A-4
-
103
92
9
9,000.00
8,110.57 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
113
Müyesser SUCU : Süleyman kızı
T.C. Kimlik No: 17654562006
Ekrem GÜLER : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 48544533264
Nurten ÖZTÜRK : Süleyman kızı
T.C. Kimlik No: 51160446030
Ömer KÖPRÜ : Emin oğlu
T.C. Kimlik No: 48865522572
1/4
Kokar Mera
9
K20-D-17-A-4
-
103
93
10
9,000.00
9,416.69 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Kokar Mera
9
K20-D-17-A-4
-
103
94
11
9,000.00 10,227.18 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
95
96
97
98
114
1/4
1/4
1/4
2/5
1,600.00
4,784.00
3/8
1/4
1/4
112.00 Pilon Yeri
1/4
2/4
Tam
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Hüseyin YILMAZ
Atilla DEVELİ
Serkan GÖK
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
115
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Pazarköy
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Ummahan BAYRİ : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 16391604628
Rukiye ÖZEN : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 14111680686
Arife AKAR : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 53917354018
Maliye Hazinesi :
1/3
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 9 / 55
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Kokar Mera
9
K20-D-17-A-4
-
103
95
12
9,000.00
8,864.16 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Kokar Mera
9
K20-D-17-A-4
-
103
96
13
9,000.00
8,492.00 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Süleyman BİÇER : İsmail oğlu
T.C. Kimlik No: 50815457544
İbrahim ÖZTÜRK : Neşet oğlu
T.C. Kimlik No: 51190445010
Osman GÜR : Alim oğlu
T.C. Kimlik No: 12470734828
Osman GÜR : Alim oğlu
T.C. Kimlik No: 12470734828
Osman GÜR : Alim oğlu
T.C. Kimlik No: 12470734828
Emine KÖPRÜ : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 48853522928
Mestan KARA : Mehmet oğlu
Tam
Kokar Mera
9
K20-D-17-A-4
-
103
97
14
9,000.00
8,780.57 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Kokar Mera
9
K20-D-17-A-4
-
103
98
15
9,000.00
8,192.47 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Kokar Mera
9
K20-D-17-A-4
-
103
99
16
9,000.00
8,198.35 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Kokarmera
9
K20-D-17-A-4
-
103
100
17
9,000.00
8,969.16 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Kokarmera
9
K20-D-17-A-4
-
103
101
18
5,000.00
5,266.17 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
9
K20-D-17-A-4
-
103
102
19
3,000.00
4,658.99 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Kokar Mera
9
K20-D-17-A-4
-
103
103
20
4,000.00
5,881.68 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Maliye Hazinesi :
1/3
1/3
Tam
Kokar Mera
9
K20-D-17-A-4
-
103
104
21
9,000.00
9,747.28 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/3
Kokar Mera
9
K20-D-17-A-4
-
103
105
22
9,000.00
9,278.42 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Kokar Mera
9
K20-D-17-A-4
-
103
106
23
9,000.00
9,161.60 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
127
Ayşe KARA : Yunus kızı
T.C. Kimlik No: 49219510764
Hilmi Girgin ÇELEBİLER : Nuri oğlu
T.C. Kimlik No: 49273508974
Gönül ÖZKOYUNCU : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 49357506100
Meryem KIRTAŞ : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 49315507576
Şahsene TEZCAN : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 16535599834
Ekrem GÜLER : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 48544533264
Maliye Hazinesi :
Tam
Kokar Mera
9
K20-D-17-A-4
-
103
107
24
9,000.00
8,074.41 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
128
Maliye Hazinesi :
Tam
Kokar Mera
9
K20-D-17-A-4
-
103
108
25
9,000.00
8,775.78 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
129
Maliye Hazinesi :
Tam
Kokar Mera
9
K20-D-17-A-4
-
103
109
26
9,000.00
8,730.85 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
130
Maliye Hazinesi :
Tam
Kokar Mera
9
K20-D-17-A-4
-
103
110
27
9,000.00
7,907.80 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
131
Tam
Kokar Mera
9
K20-D-17-A-4
-
103
111
28
9,000.00
9,454.50 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/3
Kokar Mera
9
K20-D-17-A-4
-
103
112
29
9,000.00
8,348.24 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Kokar Mera
9
K20-D-17-A-4
-
103
130
30
8,250.00
7,535.76 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
134
İsmail UĞRAK : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 49015517530
Dilek UĞRAK : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 48994518200
Metin SALAR : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 48730527084
Ayşe ŞENBAK : Salih kızı
T.C. Kimlik No: 27992206074
Etibank A.Ş. :
Tam
Göl
4
K20-D-16-B-4
-
104
1179
1
100.00 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
135
Maliye Hazinesi :
Tam
Göl
4
K20-D-16-B-4
-
104
1814
2
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
136
Şakir ÖZDEMİR :
800/1400
4
K20-D-16-B-4
-
104
1813
3
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Muammer BİLGEKAY :
150/1400
Emin İZMİRLİOĞLU :
150/1400
Emire BİLGEKAY :
150/1400
Nedime BİLGEKAY :
150/1400
137
Etibank A.Ş. :
Tam
Göl
4
K20-D-16-B-4
-
104
1180
4
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
138
Nurten ÖZTÜRK : Süleyman kızı
T.C. Kimlik No: 51160446030
Ekrem GÜLER : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 48544533264
1/4
Göl
3
K20-D-16-B-4
-
104
1178
5
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
132
133
1/3
1/3
Tam
1/3
1/3
1/3
2/3
100.00
290,614.00 286,935.8 Tarla
4
18,386.00 17,007.80 Tarla
100.00
100.00 Bağ
37,550.00 38,392.59 Tarla
3/4
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Hüseyin YILMAZ
Atilla DEVELİ
Serkan GÖK
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Pazarköy
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
139
Etibank A.Ş. :
Tam
Göl
3
K20-D-16-B-4
-
104
1177
6
140
Tam
Göl
3
K20-D-16-B-4
-
104
49
Tam
Göl
3
K20-D-16-B-3
-
104
142
Necati YÜKSEL : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 52726393782
Mustafa KILINÇ : Rasim oğlu
T.C. Kimlik No: 51100448070
Etibank A.Ş. :
Tam
Göl
3
K20-D-16-B-3
-
143
Türkiye Elektrik Kurumu (Tek) :
Tam
Göl
3
K20-D-16-B-3
144
Hava UYSAL : Nureddin kızı
T.C. Kimlik No: 10199810526
Bilgi KIRTAŞ : Nureddin kızı
T.C. Kimlik No: 49033516966
Mehmet ORAL : Nureddin oğlu
T.C. Kimlik No: 51427437160
Süleyman GÜNGÖR : Hüsnü oğlu
T.C. Kimlik No: 50257476196
Habibe BALKAN : Hüsnü kızı
T.C. Kimlik No: 53455369314
Adile TOPLAR : Hüsnü kızı
T.C. Kimlik No: 50791458368
Refik GÜNGÖR : Hüsnü oğlu
T.C. Kimlik No: 50266475814
Musa YILMAZ : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 13376705158
Nida ERKAN TAN : Cafer kızı
T.C. Kimlik No: 32972052190
Necati TOPLAR : Arif oğlu
T.C. Kimlik No: 50809457772
Necati TOPLAR : Arif oğlu
T.C. Kimlik No: 50809457772
Şafak AKBIYIKOĞLU : Muzaffer kızı
T.C. Kimlik No: 72151028400
Fikret CEYLAN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 50128480468
Yusuf DİNLER : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 57436235926
Yusuf DİNLER : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 57436235926
Mehmet CEYLAN : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 50146479826
Hüseyin Cavit ÖZKOYUNCU : Derviş oğlu
T.C. Kimlik No: 49600498022
Ferda ÖZKOYUNCU : Kadir kızı
T.C. Kimlik No: 44173679090
Feride ÖZKOYUNCU : Kadir kızı
T.C. Kimlik No: 49564499202
Naciye ÖZKOYUNCU : Kadir kızı
T.C. Kimlik No: 49561499366
Rahime ÖZKOYUNCU : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 49573498920
Abdullah ÖZKOYUNCU : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 49528500418
İslam ARACIOĞLU : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 49765492590
Alp Eren TÜRKMEN : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 18362538994
Veli ÖZKOYUNCU : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 49639496730
İrfan ÖZTÜRK : Yasin oğlu
T.C. Kimlik No: 51193444966
Saadet GÜNGÖR : Yasin kızı
T.C. Kimlik No: 50251476314
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
1/3
Göl
21
Göl
Tam
İrfan ÖZTÜRK : Yasin oğlu
T.C. Kimlik No: 51193444966
Saadet GÜNGÖR : Yasin kızı
T.C. Kimlik No: 50251476314
Özkan ÇALIŞAN : Hilmi oğlu
T.C. Kimlik No: 27823126854
141
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
100.00
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 10 / 55
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
100.00 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
7
33,800.00 33,650.72 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1269
8
63,716.00 62,117.51 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
104
649
9
100.00
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
-
104
1268
10
84.00
Pilon Yeri
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
K20-D-16-B-3
-
104
613
11
32,900.00 35,536.23 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
3
K20-D-16-B-4
-
104
48
12
47,500.00 47,548.31 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Göl
3
K20-D-16-B-4
-
104
47
13
67,600.00 67,801.97 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Göl
K20d16B3
K20-D-16-B-3
-
104
1804
14
21,767.33 22,333.34 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Göl
3
K20-D-16-B-3
-
104
620
15
24,809.00 24,866.27 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Göl
3
K20-D-16-B-3
-
104
621
16
24,809.00 25,958.61 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Göl
K20d16B3
K20-D-16-B-3
-
104
1803
17
35,672.38 34,816.29 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Göl
K20d16B3
K20-D-16-B-3
-
104
1802
18
35,679.94 35,381.14 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Göl
3
K20-D-16-B-3
-
104
622
19
24,741.00 24,627.30 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Göl
3
K20-D-16-B-3
-
104
623
20
24,741.00 23,846.10 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Göl
3
K20-D-16-B-3
-
104
42
21
46,750.00 48,937.57 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
Göl
3
K20-D-16-B-3
-
104
41
22
23,650.00 23,397.10 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Göl
3
K20-D-16-B-3
-
104
40
23
24,000.00 25,068.94 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Göl
3
K20-D-16-B-3
-
104
39
24
23,600.00 23,298.30 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Göl
3
K20-D-16-B-3
-
104
38
25
21,950.00 20,911.30 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
24200/64
200
40000/64
200
Tam
3
K20-D-16-B-3
-
104
1712
26
59,098.00 64,307.34 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
3
K20-D-17-A-4
-
104
1711
27
2,801.00
2,823.02 Kanal
Kanal
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
24200/64
200
40000/64
200
Tam
Göl
3
K20-D-17-A-4
-
104
1710
28
2,301.00
2,340.90 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
25
K20-D-16-A-2
-
105
1682
1
100.00 Tarla
84.00 Pilon Yeri
1/3
1/3
1/4
1/4
1/4
1/4
1/8
1/8
1/8
1/8
130/240
110/240
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
105,489.00 106,318.3 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
4
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Hüseyin YILMAZ
Atilla DEVELİ
Serkan GÖK
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Pazarköy
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 11 / 55
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Hatice ŞEN : İsmail kızı
Tam
T.C. Kimlik No: 50548466424
Macit ŞEN : Ali oğlu
Tam
T.C. Kimlik No: 50527467152
Jüpiter Tarım Makine Bilişim Teknolojileri Gıda Sanayi Tam
Ve Ticaret Anonim Şirketi :
Göl
25
K20-D-16-A-2
-
105
1683
2
92,591.00 93,372.13 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Göl
25
K20-D-16-A-2
-
105
1684
3
66,193.00 65,100.97 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Göl
25
K20-D-16-B-1
-
105
1685
4
122,197.0 Tarla
9
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Lütfi ŞEN : Akif oğlu
T.C. Kimlik No: 50554466296
Mustafa KILINÇ : Rasim oğlu
T.C. Kimlik No: 51100448070
İsmail KILINÇ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 51082448686
Atiye TOPRAK : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 51079448750
Rasim KILINÇ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 51085448522
Ömer KILINÇ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 51091448394
Fatma AKTAŞ : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 21641430056
Tam
Göl
25
K20-D-16-B-1
-
105
1686
5
95,641.00 95,960.38 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/4
Göl
25
K20-D-16-B-4
-
105
1687
6
24,788.00 26,996.36 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Bintepeler
5
K20-D-16-A-4
-
106
1738
1
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Zeynep DOĞAN : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 10316602706
Eşrefe YILDIRIM : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 21560432766
Mustafa Reşat AKKAN : Şerif Bedri oğlu
T.C. Kimlik No: 35239754356
Mustafa AKTAŞ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 21695428276
Zeynep ŞENER : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 21941420092
Ayten KIRMAZ : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 21203444606
Turğut AKTAŞ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 21698428112
Mustafa KAHYA : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 18764807988
Mustafa ŞINIK : Durmuş Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 45424618004
Mustafa Kemal ŞENER : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 21869422420
Ali YILDIRIM : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 21557432830
Murat KIRAY : Şeyhmus oğlu
T.C. Kimlik No: 70147087172
Etibank A.Ş. :
3/672
Tam
Göl
5
K20-D-16-A-3
-
106
1185
2
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Eşrefe YILDIRIM : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 21560432766
Zeynep ŞENER : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 21941420092
Ayten KIRMAZ : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 21203444606
Turğut AKTAŞ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 21698428112
Mustafa KAHYA : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 18764807988
Mustafa Reşat AKKAN : Şerif Bedri oğlu
T.C. Kimlik No: 35239754356
Zeliha GÖKDEMİR : Hasan Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 14621644840
Musa YILMAZ :
T.C. Kimlik No: 13376705158
Sefer GÜNGÖR : Süleyman oğlu
1/8
Bintepeler
5
K20-D-16-A-3
-
106
1739
3
100,000.00 101,331.0 Susuz Tarla Susuz Tarla
2
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Bintepeler
4
K20-D-16-A-3
-
106
1818
4
45,965.00 45,133.69 Susuz Tarla Susuz Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
172
Maliye Hazinesi :
Tam
Bintepeler
4
K20-D-16-A-3
-
106
1822
5
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
173
Etibank A.Ş. :
Tam
Göl
4
K20-D-16-A-3
-
106
1182
6
330,045.00 328,998.7 Susuz Tarla Susuz Tarla
4
100.00
100.00 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
174
Etibank A.Ş. :
Tam
Göl
4
K20-D-16-A-3
-
106
1183
7
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
163
164
165
166
167
168
169
170
171
121,388.00
3/16
3/16
3/16
3/16
1/672
677,678.00 688,098.1 Susuz Kıraç Susuz Kıraç
9 Tarla
Tarla
55/672
3/32
3/32
1/8
1/8
1/8
1/8
1/16
10/672
15/672
1/8
1/8
100.00
100.00 Tarla
Tarla
1/8
1/8
1/8
2/8
1/8
27/32
5/32
100.00
100.00 Tarla
Tarla
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Hüseyin YILMAZ
Atilla DEVELİ
Serkan GÖK
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
175
176
177
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
Musa YILMAZ : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 13376705158
Şakir ÖZDEMİR : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 51430436938
Emin İZMİRLİOĞLU :
T.C. Kimlik No: 21092448044
İsmet YILMAZ : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 13337706460
Ali YILMAZ : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 13358705732
Bekir YILMAZ : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 13325706816
Ahmet YILMAZ : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 13319707034
Mustafa YILMAZ : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 13316707198
Meryem UYGUN : Musa kızı
T.C. Kimlik No: 47950552074
Mehmet YILMAZ : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 13310707316
Naciye YILMAZ : Musa Eşi
T.C. Kimlik No: 13349706014
Şakir ÖZDEMİR : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 51430436938
Emin İZMİRLİOĞLU :
T.C. Kimlik No: 21092448044
Rahime : Mustafa kızı
Hanife ÖZDEMİR : Halil kızı
T.C. Kimlik No: 51436436710
İsmet YILMAZ : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 13337706460
Ali YILMAZ : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 13358705732
Bekir YILMAZ : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 13325706816
Ahmet YILMAZ : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 13319707034
Mustafa YILMAZ : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 13316707198
Meryem ULGUN : Musa kızı
T.C. Kimlik No: 47950552074
Dudu : Mustafa kızı
178
179
Ahmet ÖZDEMİR : Şakir oğlu
T.C. Kimlik No: 51412437502
Nihat ÖZDEMİR : Şakir oğlu
T.C. Kimlik No: 51424437156
Mesut ÖZDEMİR : Şakir oğlu
T.C. Kimlik No: 51421437210
Saadet DÖNMEZ : Şakir kızı
T.C. Kimlik No: 52273408854
Nevzat ÖZDEMİR : Şakir oğlu
T.C. Kimlik No: 51427437092
Servi TANEL : Emin kızı
T.C. Kimlik No: 57652219298
Sabiha ORAL : Emin kızı
T.C. Kimlik No: 61516100684
Fatma COŞKUNOĞLU : Emin kızı
T.C. Kimlik No: 33437318844
Mustafa İZMİRLİOĞLU : Emin oğlu
T.C. Kimlik No: 21086448272
Muhittin ZAR : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 40304006254
Nurettin ZAR : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 40313005972
Maliye Hazinesi :
Şakir ÖZDEMİR : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 51430436938
Bekir YILMAZ : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 13325706816
MAHALLE / KÖY : Pazarköy
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
9/28
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 12 / 55
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Bintepeler
4
K20-D-16-B-4
-
106
1821
8
33,094.00 32,939.76 Susuz Tarla Susuz Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Bintepeler
4
K20-D-16-B-4
-
106
1820
9
91,700.00 93,714.09 Susuz Tarla Susuz Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1080/268 Bintepe
80
1440/268
80
405/2688
0
405/2688
0
405/2688
0
405/2688
0
405/2688
0
405/2688
0
6720/268
80
864/2688
0
864/2688
0
864/2688
0
864/2688
0
864/2688
0
1080/188
160
1080/188
160
1080/188
160
1080/188
160
162/1881
6
162/1881
6
Tam
Bintepe
4
K20-D-16-B-4
-
106
1743
10
45,950.00 46,209.46 Susuz Tarla Susuz Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
4
K20-D-16-B-4
-
106
1744
11
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
22/28
4
K20-D-16-B-4
-
106
53
12
164,550.00 164,579.4 Susuz Tarla Susuz Tarla
7
149,400.00 145,976.7 Sulu Tarla
Sulu Tarla
0
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
4/7
3/28
27/784
27/784
27/784
27/784
27/784
27/784
27/784
9/112
4/7
3/28
Bintepe
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Hüseyin YILMAZ
Atilla DEVELİ
Serkan GÖK
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
Ali YIMAZ : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 13358705732
Mehmet YIMAZ : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 13310707316
Ahmet YIMAZ : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 13319707034
Meryem UYGUN : Musa kızı
T.C. Kimlik No: 47950552074
Mustafa YIMAZ : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 13316707198
İsmet YIMAZ : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 13337706460
Naciye YIMAZ : Abdullah kızı
T.C. Kimlik No: 13349706014
Ayser UYAR : Raşit kızı
T.C. Kimlik No: 50041483386
Havva GEZER : Abdullah oğlu
T.C. Kimlik No: 48820524092
Vahit KILINÇ : Abdullah oğlu
T.C. Kimlik No: 51103447926
Mustafa KONAK : Süleyman oğlu
MAHALLE / KÖY : Pazarköy
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 13 / 55
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
3/28
Vrs. İşt.
1/28
Vrs. İşt.
Havva GEZER : Abdullah kızı
Vahit KILINÇ : Abdullah oğlu
T.C. Kimlik No: 51103447926
Raşit GEZER : Mustafa oğlu
2/28
Vrs. İşt.
180
Ayser UYAR : Raşit kızı
T.C. Kimlik No: 50041483386
Salihli Belediyesi :
Tam
4
K20-D-16-B-3
-
106
51
13
181
Maliye Hazinesi :
Tam
4
K20-D-16-B-4
-
106
1748
14
182
Musa YILMAZ : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 13376705158
Sefer GÜNGÖR : Süleyman oğlu
27/32
Bintepeler
4
K20-D-16-A-3
-
106
1819
15
İsmail Hakkı HOŞGÖR : Burhan oğlu
T.C. Kimlik No: 50944453240
Ayten HOŞGÖR : Sefer kızı
T.C. Kimlik No: 50962452676
Fahri HOŞGÖR : Burhan oğlu
T.C. Kimlik No: 50959452740
Atiye ÖZKOYUNCU : Burhan kızı
T.C. Kimlik No: 49420504064
Maliye Hazinesi :
1/320
Bintepe
4
K20-D-16-A-3
-
106
1747
Ayşe HOŞGÖR : Süleyman kızı
T.C. Kimlik No: 51010451030
Raşide ÖZKOYUNCU : İsmail Hakkı kızı
T.C. Kimlik No: 49525500572
Ömer HOŞGÖR : Süleyman kızı
4/320
Tam
Bintepe
4
K20-D-16-A-3
-
106
Tam
Bintepe
15
K20-D-16-A-3
-
Tam
Bintepe
15
K20-D-16-A-3
Tam
Göl
4
188
Mustafa Reşat AKKAN : Şerif Bedri oğlu
T.C. Kimlik No: 35239754356
Mustafa Reşat AKKAN : Şerif Bedri oğlu
T.C. Kimlik No: 35239754356
Mustafa Reşat AKKAN : Şerif Bedri oğlu
T.C. Kimlik No: 35239754356
Mustafa Reşat AKKAN : Şerif Bedri oğlu
T.C. Kimlik No: 35239754356
Maliye Hazinesi :
Tam
Bintepeler
189
Maliye Hazinesi :
Tam
Bintepeler
190
Berrin TUĞRUL : Abdülhamit kızı
T.C. Kimlik No: 45568632492
Tülin KOCABIYIK : Abdülhamit kızı
T.C. Kimlik No: 23357371944
Erdoğan KILINÇ : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 20930453400
1/16
183
184
185
186
187
904.00
936.72 Kuyu
Kuyu
0.00
0.00
257,950.00 258,102.1 Tarla
Tarla
0
36,746.00 36,061.03 Susuz Tarla Susuz Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
16
137,800.00 140,835.0 Tarla
3
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1697
17
39,659.00 39,588.98 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
106
1696
18
63,086.00 63,081.01 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
-
106
1695
19
38,154.00 38,094.88 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
K20-D-16-A-3
-
106
35
20
32,500.00 33,037.61 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
5
K20-D-16-A-3
-
106
1740
21
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
5
K20-D-16-A-3
-
106
1782
22
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
5
K20-D-16-D-2
-
106
1777
23
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
5/32
1/320
1/320
1/320
304/320
4/320
4/320
128,010.00
131,301.7 Susuz Tarla Susuz Tarla
4
299,675.00 303,318.4 Tarla
Tarla
4
32,282.00 37,405.31 Tarla
Tarla
1/16
1/24
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Hüseyin YILMAZ
Atilla DEVELİ
Serkan GÖK
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
191
192
193
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Pazarköy
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Sevim İZMİRLİOĞLU : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 21104447676
Muhittin ZAR : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 40304006254
Ali ŞANLI : İlhan oğlu
T.C. Kimlik No: 52555399474
Servi TANEL : Emin kızı
T.C. Kimlik No: 57652219298
Sabiha ORAL : Emin kızı
T.C. Kimlik No: 61516100684
Mustafa İZMİRLİOĞLU : Emin oğlu
T.C. Kimlik No: 21086448272
Fatma COŞKUNOĞLU : Emin kızı
T.C. Kimlik No: 33437318844
Elif İZMİRLİOĞLU : Hasan kızı
T.C. Kimlik No: 21089448118
Nurettin ZAR : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 40313005972
Muhittin ZAR : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 40304006254
Şermin ÇETİN : İlhan kızı
T.C. Kimlik No: 32012084112
Elif İZMİRLİOĞLU : Hasan kızı
T.C. Kimlik No: 21089448118
Tülin KOCABIYIK : Abdülhamit kızı
T.C. Kimlik No: 23357371944
Berrin TUĞRUL : Abdülhamit kızı
T.C. Kimlik No: 45568632492
Emin İZMİRLİOĞLU : Salih oğlu
T.C. Kimlik No: 21035449930
Sabiha İZMİRLİOĞLU : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 21053449356
Sahra İZMİRLİOĞLU : Salih kızı
T.C. Kimlik No: 27116246818
Mehmet İZMİRLİOĞLU : Salih oğlu
T.C. Kimlik No: 21038449876
Dilek İZMİRLİOĞLU : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 36103946990
Çilek ACAR : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 42100747836
Ali İZMİRLİOĞLU : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 21101447730
İpek ŞENER : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 41758759130
Sevim İZMİRLİOĞLU : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 21104447676
Güldan NAMVER : Şevket kızı
T.C. Kimlik No: 31214110520
Fuat ZENGİN : Şevket oğlu
T.C. Kimlik No: 22142413098
Gülüzar SEZEN : Şevket kızı
T.C. Kimlik No: 42352739498
Hüseyin Ali ZENGİN : Şevket oğlu
T.C. Kimlik No: 22145412944
Fatma COŞKUNOĞLU : Emin kızı
T.C. Kimlik No: 33437318844
Sabiha ORAL : Emin kızı
T.C. Kimlik No: 61516100684
Ertuğrul İZMİRLİOĞLU : Emin oğlu
T.C. Kimlik No: 21080448490
Mustafa İZMİRLİOĞLU : Emin oğlu
T.C. Kimlik No: 21086448272
Servi TANEL : Emin kızı
T.C. Kimlik No: 57652219298
Elif İZMİRLİOĞLU : Hasan kızı
T.C. Kimlik No: 21089448118
Raziye ŞANLI : Ali kızı
4/128
Mukaddes KILINÇ : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 20936453282
Berrin TUĞRUL : Abdülhamit kızı
T.C. Kimlik No: 45568632492
7/56
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 14 / 55
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
1711/840
0
1/120
3/56
3/56
3/56
3/56
7/56
5271/235
20
1/100
1/60
7/56
5
K20-D-16-D-2
-
106
1776
24
1/16
5
K20-D-16-D-2
-
106
1774
25
6,551.00
5
K20-D-16-A-3
-
106
1775
26
1,967.00
18,790.00 17,137.20 Yol
Yol
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
4,364.47 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1,743.48 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/16
3/224
3/224
3/224
3/224
3/128
3/128
3/128
3/128
4/128
3/224
3/224
3/224
3/224
3/56
3/56
3/56
3/56
3/56
7/56
7/56
1/16
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Hüseyin YILMAZ
Atilla DEVELİ
Serkan GÖK
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
194
195
196
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Pazarköy
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Tülin KOCABIYIK : Abdülhamit kızı
T.C. Kimlik No: 23357371944
Sahra İZMİRLİOĞLU : Salih kızı
T.C. Kimlik No: 27116246818
Emin İZMİRLİOĞLU : Salih oğlu
T.C. Kimlik No: 21035449930
Mehmet İZMİRLİOĞLU : Salih oğlu
T.C. Kimlik No: 21038449876
Sabiha İZMİRLİOĞLU : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 21053449356
Ali İZMİRLİOĞLU : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 21101447730
Çilek ACAR : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 42100747836
İpek ŞENER : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 41758759130
Dilek İZMİRLİOĞLU : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 36103946990
Sevim İZMİRLİOĞLU : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 21104447676
Fuat ZENGİN : Şevket oğlu
T.C. Kimlik No: 22142413098
Güldan NAMVER : Şevket kızı
T.C. Kimlik No: 31214110520
Hüseyin Ali ZENGİN : Şevket oğlu
T.C. Kimlik No: 22145412944
Gülüzar SEZEN : Şevket kızı
T.C. Kimlik No: 42352739498
Servi TANEL : Emin kızı
T.C. Kimlik No: 57652219298
Ertuğrul İZMİRLİOĞLU : Emin oğlu
T.C. Kimlik No: 21080448490
Sabiha ORAL : Emin kızı
T.C. Kimlik No: 61516100684
Fatma COŞKUNOĞLU : Emin kızı
T.C. Kimlik No: 33437318844
Mustafa İZMİRLİOĞLU : Emin oğlu
T.C. Kimlik No: 21086448272
Elif İZMİRLİOĞLU : Hasan kızı
T.C. Kimlik No: 21089448118
Raziye ŞANLI : Ali kızı
1/16
Mukaddes KILINÇ : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 20936453282
Maliye Hazinesi :
7/56
Tam
Bintepe
5
K20-D-16-A-4
-
106
1780
27
Turgut AKTAŞ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 21698428112
Mustafa AKTAŞ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 21695428276
Ali ŞENER : Mustafa Kemal oğlu
T.C. Kimlik No: 21932420384
Ünsal AKTAŞ : Ali Riza oğlu
T.C. Kimlik No: 21668429132
Ali AKTAŞ : Ali Riza oğlu
T.C. Kimlik No: 21686428568
Müslime ERBAY : Ali Riza kızı
T.C. Kimlik No: 45883602804
Ayşe AKTAŞ : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 21692428330
Mevlüt AKTAŞ : Ali Riza oğlu
T.C. Kimlik No: 21683428622
Turgut AKTAŞ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 21698428112
Mustafa AKTAŞ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 21695428276
Cennet ŞENER : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 21872422356
Ünsal AKTAŞ : Ali Riza oğlu
T.C. Kimlik No: 21668429132
Müslime ERBAY : Ali Riza kızı
T.C. Kimlik No: 45883602804
1/8
Bintepe
5
K20-D-16-A-4
-
107
1773
1
5
K20-D-16-A-4
-
108
1771
1
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 15 / 55
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
3/224
3/224
3/224
3/224
3/128
3/128
3/128
3/128
4/128
3/224
3/224
3/224
3/224
3/56
3/56
3/56
3/56
3/56
7/56
7/56
11,127.00
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
550.52 Kıraç Tarla
Kıraç Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
30,720.00 30,799.45 Kıraç Tarla
Kıraç Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
811.00
8,769.20 Tarla
1/8
5/8
1/128
1/128
1/128
1/32
9/128
1/8
1/8
5/8
1/128
1/128
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Hüseyin YILMAZ
Atilla DEVELİ
Serkan GÖK
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
197
198
199
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Pazarköy
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Ali AKTAŞ : Ali Riza oğlu
T.C. Kimlik No: 21686428568
Ayşe AKTAŞ : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 21692428330
Mevlüt AKTAŞ : Ali Riza oğlu
T.C. Kimlik No: 21683428622
Sabiha ORAL : Emin kızı
T.C. Kimlik No: 61516100684
Fatma COŞKUNOĞLU : Emin kızı
T.C. Kimlik No: 33437318844
Serbiye TANELİ : Emin kızı
1/128
Mustafa İZMİRLİOĞLU : Emin oğlu
T.C. Kimlik No: 21086448272
Elif Emin Eşi İZMİRLİOĞLU :
3/56
Berrin TUĞRUL : Abdülhamit kızı
T.C. Kimlik No: 45568632492
Tülin KOCABIYIK : Abdülhamit kızı
T.C. Kimlik No: 23357371944
Sevim İZMİRLİOĞLU : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 21104447676
Muhittin ZAR : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 40304006254
Ali ŞANLI : İlhan oğlu
T.C. Kimlik No: 52555399474
Nurettin ZAR : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 40313005972
Muhittin ZAR : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 40304006254
Şermin ÇETİN : İlhan kızı
T.C. Kimlik No: 32012084112
Elif Emin Eşi İZMİRLİOĞLU :
1/16
Serbiye TANEL : Emin kızı
3/56
Şerife KATRAN : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 53068769914
Zahide DİNÇER : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 51829423600
Pakize GÜRLEK : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 51160445972
Baki AKAYDIN : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 50152479520
Ömer KILINÇ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 51091448394
Hüseyin AYDOĞAN : Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 40666795384
Ali ŞANLI : İlhan oğlu
T.C. Kimlik No: 52555399474
Sevgi ARIKAN : İlhan kızı
T.C. Kimlik No: 42172983972
Şermin ÇETİN : İlhan kızı
T.C. Kimlik No: 32012084112
Tülin KOCABIYIK : Abdülhamit kızı
T.C. Kimlik No: 23357371944
Berrin TUĞRUL : Abdülhamit kızı
T.C. Kimlik No: 45568632492
Erdoğan KILINÇ : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 20930453400
Sevim İZMİRLİOĞLU : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 21104447676
Fatma COŞKUNOĞLU : Emin kızı
T.C. Kimlik No: 33437318844
Mustafa İZMİRLİOĞLU : Emin oğlu
T.C. Kimlik No: 21086448272
Sabiha ORAL : Emin kızı
T.C. Kimlik No: 61516100684
Servi TANEL : Emin kızı
T.C. Kimlik No: 57652219298
Bilge SÜMEKÇİ : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 29321173682
1/120
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 16 / 55
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
1/32
9/128
3/56
Bintepe
5
K20-D-16-A-4
-
108
1745
2
78,249.00 80,621.06 Tarla
5
K20-D-16-A-4
-
108
1745001
3
51.00
6
K20-D-16-C-1
-
109
1796
1
313,014.00
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Yol
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
3/56
3/56
7/56
1/16
4/128
257/2800
1/120
423/1120
1/100
1/60
7/56
Bintepe
1/120
50.47 Yol
316,789.4 Tarla
6
1/120
1/120
1/15
2/15
1/180
1/180
1/180
1/24
1/24
1/36
1/48
20/420
20/420
20/420
20/420
2/120
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Hüseyin YILMAZ
Atilla DEVELİ
Serkan GÖK
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
200
201
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Pazarköy
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Hacer DURAN : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 23234376482
Muhittin ZAR : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 40304006254
Nurettin ZAR : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 40313005972
Muhittin ZAR : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 40304006254
Mesut ÜNLÜKOÇ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 31115114108
Enver ÜNLÜKOÇ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 31106114490
Veli ÜNLÜKOÇ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 31121113980
Bayram ÜNLÜKOÇ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 31097114714
Abdullah KARAKURUM : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 49318507344
Ali BALTAN : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 36823923400
Belgin YALÇINKOL : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 39937819638
Zehra KILINÇ : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 39049849264
Hanım Ayşe ÖZEL : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 31958086044
Rukiye KERTMEN : Elif kızı
T.C. Kimlik No: 37864888710
Osman ÜNLÜKOÇ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 31142113242
Celal AKAYDIN : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 50122480518
Hüseyin AKAYDIN : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 50224477102
Fadime ÜNLÜKOÇ : Veli kızı
T.C. Kimlik No: 31133113534
Hanım ÜNLÜKOÇ : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 31136113470
Ömer BURSAL : Nasuh oğlu
2/120
Ayşe ADIGÜZEL : Şevki kızı
T.C. Kimlik No: 37627896334
Yunus BÖREKCİGİL : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 48859522632
Mehmet BÖREKCİGİL : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 48907521006
Oğuz BÖREKCİGİL : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 48883521830
Canan BÖREKCİGİL : Musa kızı
T.C. Kimlik No: 48913520888
Süleyman BÖREKCİGİL : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 48979518652
Mahmut BÖREKCİGİL : Metin oğlu
T.C. Kimlik No: 48886521776
Rezzan ESER : Mahmut kızı
T.C. Kimlik No: 36058948902
Davut BÖREKCİGİL : Mahmut oğlu
T.C. Kimlik No: 48910520942
Raziye BÖREKCİGİL : Mahmut kızı
T.C. Kimlik No: 31193111280
Mahmut BÖREKCİGİL : Davut oğlu
T.C. Kimlik No: 48958519380
Fatma KERTMEN : Davut kızı
T.C. Kimlik No: 37822890144
Ülfet DALKIRAN : Davut kızı
T.C. Kimlik No: 38887854652
Musa BÖREKCİGİL : Davut oğlu
T.C. Kimlik No: 48955519444
Selim AKBIYIKOĞLU : Gürsel oğlu
T.C. Kimlik No: 72145028638
Oğuz AYDOĞAN : Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 40348805912
12/36
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 17 / 55
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
20423/10
0800
53/448
1/150
1/15
Vrs. İşt.
Bintepe
6
K20-D-16-C-1
-
109
61
2
251,375.00 252,513.5 Tarla
3
Tarla
0.00
0.00
Bintepe
6
K20-D-16-B-4
-
109
66
3
138,750.00 138,391.4 Tarla
4
Tarla
0.00
0.00
3/144
3/144
3/144
3/144
3/36
3/36
1/36
1/36
1/36
23/180
7/90
7/90
1/20
13/48
36/720
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Hüseyin YILMAZ
Atilla DEVELİ
Serkan GÖK
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
202
203
204
205
206
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
İsmet AYDOĞAN : Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 40360805556
Ali İhsan AYDOĞAN : Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 40369805274
Ahmet AYDOĞAN : Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 40378804992
Fikret KILINÇ : Mehmet Emin oğlu
T.C. Kimlik No: 39094847734
Leyla AYAZ : Mehmet Emin kızı
T.C. Kimlik No: 38740859510
Makbule GÜNDÜZ : Mehmet Emin kızı
T.C. Kimlik No: 62443070040
Döndü YILMAZ : Ömer kızı
T.C. Kimlik No: 72199026826
Sadettin KILINÇ : Zeki oğlu
T.C. Kimlik No: 39085848016
Kadriye ÖZCAN : Zeki kızı
T.C. Kimlik No: 61939086800
İhsan KILINÇ : Zeki oğlu
T.C. Kimlik No: 39109847292
Necaattin KILINÇ : Zeki oğlu
T.C. Kimlik No: 39067848690
Aşkın KILINÇ : Zeki oğlu
T.C. Kimlik No: 39058848982
Elif KILINÇ : Himmet kızı
T.C. Kimlik No: 39124846782
Zahide AKAYDIN : Mehmet Emin kızı
T.C. Kimlik No: 49978485396
Emine ŞENER : Osman kızı
T.C. Kimlik No: 21902421304
Doğan ŞENER : Kutluay oğlu
T.C. Kimlik No: 21899421400
Zeynep DENK : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 21881421456
Sevim YILMAZ : Hasan kızı
T.C. Kimlik No: 23881757900
Şevki AKÇAY : Bektaş oğlu
T.C. Kimlik No: 10373805546
Şevki AKÇAY : Bektaş oğlu
T.C. Kimlik No: 10373805546
Şevki AKÇAY : Bektaş oğlu
T.C. Kimlik No: 10373805546
Şevki AKÇAY : Bektaş oğlu
T.C. Kimlik No: 10373805546
Mustafa İZMİRLİOĞLU : Emin oğlu
T.C. Kimlik No: 21086448272
Rüştü AKBIYIKOĞLU : Kazım oğlu
T.C. Kimlik No: 38728859730
Tülin KOCABIYIK : Abdülhamit kızı
T.C. Kimlik No: 23357371944
Berrin TUĞRUL : Abdülhamit kızı
T.C. Kimlik No: 45568632492
Sevim İZMİRLİOĞLU : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 21104447676
Fatma COŞKUNOĞLU : Emin kızı
T.C. Kimlik No: 33437318844
Servi TANEL : Emin kızı
T.C. Kimlik No: 57652219298
Sabiha ORAL : Emin kızı
T.C. Kimlik No: 61516100684
Mustafa İZMİRLİOĞLU : Emin oğlu
T.C. Kimlik No: 21086448272
Ali ŞANLI : İlhan oğlu
T.C. Kimlik No: 52555399474
Cemal ÇELİK : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 40582996902
İpek ŞENER : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 41758759130
Muhittin ZAR : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 40304006254
Nurettin ZAR : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 40313005972
MAHALLE / KÖY : Pazarköy
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 18 / 55
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
36/720
36/720
36/720
1/20
1/20
1/20
144/720
17/720
17/720
17/720
17/720
17/720
8/720
1/20
1/2
Bintepe
6
K20-D-16-C-1
-
109
1258
4
44,075.00 41,895.44 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Bintepe
6
K20-D-16-C-1
-
109
1259
5
52,050.00 53,663.08 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
2/25
6
K20-D-16-C-1
-
109
1807
6
73,361.00 66,945.87 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
2208/240
0
2/25
6
K20-D-16-C-2
-
109
1808
7
5,166.39 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
6
K20-D-16-C-2
-
109
1790
8
707,906.00 713,730.6 Tarla
9
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
1/2
1/2
2208/240
0
16548/87 Bintepe
0250
2561106/
55696000
426851/6
962000
426851/6
962000
1707404/
55696000
60979/87
0250
60979/87
0250
60979/87
0250
60979/87
0250
426851/5
2215000
426851/3
481000
2561106/
55696000
8049006/
52215000
1341551/
8702500
4,536.00
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Hüseyin YILMAZ
Atilla DEVELİ
Serkan GÖK
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
207
208
209
210
211
212
213
214
215
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Pazarköy
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 19 / 55
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Şermin ÇETİN : İlhan kızı
T.C. Kimlik No: 32012084112
Rüştü AKBIYIKOĞLU : Kazım oğlu
T.C. Kimlik No: 38728859730
Mustafa SARUHAN : Kazım oğlu
T.C. Kimlik No: 35590691468
Mustafa KILINÇ : Rasim oğlu
T.C. Kimlik No: 51100448070
Mustafa SARUHAN : Kazım oğlu
T.C. Kimlik No: 35590691468
Sultan Selmin SARUHAN : Aydın Rafet kızı
T.C. Kimlik No: 35578691824
Cennet ERKEN :
426851/2
6107500
Tam
Bintepe
7
K20-D-16-C-2
-
109
657
9
37,150.00 39,604.62 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bintepe
7
K20-D-16-C-2
-
109
656
10
24,850.00 24,220.43 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bintepe
6
K20-D-16-C-2
-
109
65
11
102,625.00 99,668.81 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
Bintepe
6
K20-D-16-C-2
-
109
63
12
168,500.00 168,063.7 Tarla
6
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
159/1080 Bintepe
7
K20-D-16-B-3
-
109
67
13
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Zahide BOMİN :
27/1080
376,000.00 371,982.9 Tarla
5
Fatma AYDOĞAN :
27/1080
Dudu :
45/1080
Selim AKBIYIKOĞLU : Gürsel oğlu
T.C. Kimlik No: 72145028638
Mustafa Ünal KILINÇ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 39100847574
Oğuz AYDOĞAN : Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 40348805912
Ahmet AYDOĞAN : Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 40378804992
İsmet AYDOĞAN : Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 40360805556
Ali İhsan AYDOĞAN : Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 40369805274
Mustafa Ünal KILINÇ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 39100847574
Fikret KILINÇ : Mehmet Emin oğlu
T.C. Kimlik No: 39094847734
Leyla AYAZ : Mehmet Emin kızı
T.C. Kimlik No: 38740859510
Makbule GÜNDÜZ : Mehmet Emin kızı
T.C. Kimlik No: 62443070040
Elif KILINÇ : Himmet kızı
T.C. Kimlik No: 39124846782
Döndü YILMAZ : Ömer kızı
T.C. Kimlik No: 72199026826
Necaattin KILINÇ : Zeki oğlu
T.C. Kimlik No: 39067848690
Kadriye ÖZCAN : Zeki kızı
T.C. Kimlik No: 61939086800
Aşkın KILINÇ : Zeki oğlu
T.C. Kimlik No: 39058848982
İhsan KILINÇ : Zeki oğlu
T.C. Kimlik No: 39109847292
Zahide AKAYDIN : Mehmet Emin kızı
T.C. Kimlik No: 49978485396
Doğan SARIAY : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 33716027436
Neşhet SARIAY : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 33719027372
Mehmet SARIAY : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 33725027144
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
3569/388
80
401/1080
7
K20-D-16-B-3
-
109
1734
14
316,930.00 318,208.7 Tarla
8
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
7
K20-D-17-A-4
-
109
1735
15
10,314.00
10,416.57 Kanal
Kanal
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Süleyman UYSAL : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 46174611864
İsmail Hakkı UYSAL :
1/4
7
K20-D-17-A-4
-
109
1767
16
1,931.00
2,112.32 Kanal
Kanal
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Rafet ŞEN : Akif oğlu
T.C. Kimlik No: 50557466132
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
8/96
İsmail Hakkı UYSAL :
1/4
7
K20-D-17-A-4
-
109
1768
17
4,929.00
4,414.27 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
7218/388
800
7218/388
800
7218/388
800
7218/388
800
75589/19
4400
401/2160
0
401/2160
0
401/2160
0
1600/388
800
28872/38
8800
3409/388
800
3409/388
800
3409/388
800
3409/388
800
401/2160
0
12500/31 Bintepe
693
12500/31
693
6693/316
93
Tam
Bintepe
1/4
5/12
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Hüseyin YILMAZ
Atilla DEVELİ
Serkan GÖK
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Pazarköy
1/4
217
Lütfi ŞEN : Akif oğlu
T.C. Kimlik No: 50554466296
Lütfi ŞEN : Akif oğlu
T.C. Kimlik No: 50554466296
Rafet ŞEN : Akif oğlu
T.C. Kimlik No: 50557466132
Gülizar AKÇAY : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 27737225926
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
218
Mehmet :
216
Süleyman :
Ahmet : İbrahim oğlu
İbrahim : Mehmet oğlu
Ahmet : Mehmet oğlu
İdris ÖZKOYUNCU : Cemal oğlu
T.C. Kimlik No: 49480502024
Mehmet ŞEN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 50470469050
Sabri ŞEN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 50461469342
Fitnat : Mehmet kızı
Hacer KAYA : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 50425470568
Yaşar EKER : Mustafa oğlu
Halit TEPE : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 50380472010
Fikriye : Salih kızı
Hamdi YEŞİLDAĞ : Abdullah oğlu
İbrahim : Salih oğlu
Şevket GÜNER : Emin oğlu
T.C. Kimlik No: 50719460732
Ayşe ŞEN : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 50569465796
İsmail : İbrahim oğlu
Zeynep SEZER : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 51406437808
Havva SEZER : Abdurrahman kızı
T.C. Kimlik No: 49297508172
Turgut SEZER : Abdurrahman oğlu
T.C. Kimlik No: 51412437670
Mehmet SEZER : Abdurrahman oğlu
T.C. Kimlik No: 51409437744
Mehmet : Abdurrahman oğlu
219
220
221
222
İsmail ŞEN : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 50563465914
Akif ŞEN : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 50566465850
Yunus HARMAN : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 51766425804
Meryem KIRTAŞ : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 49315507576
Maliye Hazinesi :
Sebahattin SOYAPA : Şaban oğlu
T.C. Kimlik No: 21647215930
Ziya İÇEN : İsmail oğlu
T.C. Kimlik No: 57397237250
Hilmi DİYARBAKIR : Lütfü oğlu
T.C. Kimlik No: 35788382048
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 20 / 55
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
2/4 2/4
Vrs. İşt.
Tam
Bintepe
7
K20-D-17-A-4
-
109
1756
18
21,136.00
22,124.65 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bintepe
7
K20-D-17-A-4
-
109
1757
19
1,395.00
1,396.07 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
14336/11 Bintepe
2896
14336/11
2896
14336/11
2896
14336/11
2896
14336/11
2896
14336/11
2896
1840/112
896
1840/112
896
1840/112
896
1840/112
896
1952/112
896
252/1128
96
28/11289
6
28/11289
6
28/11289
6
448/1128
96
488/1128
96
5376/112
896
63/11289
6
63/11289
6
63/11289
6
63/11289
6
7168/112
896
732/1128
96
732/1128
96
84/11289
6
Tam
Bintepe
7
K20-D-17-A-4
-
109
79
20
22,000.00 19,655.40 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
7
K20-D-17-A-4
-
109
69
21
26,375.00 26,347.58 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Kokarmera
7
K20-D-17-A-4
-
109
897
22
33,250.00 30,535.62 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
50/145
Kokarmera
7
K20-D-17-A-4
-
109
896
23
14,500.00 14,442.81 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Kokarmera
7
K20-D-17-A-4
-
109
895
24
12,250.00 12,208.54 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
95/145
Tam
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Hüseyin YILMAZ
Atilla DEVELİ
Serkan GÖK
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Pazarköy
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Dilek UĞRAK : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 48994518200
Metin SALAR : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 48730527084
İbrahim ÖZTÜRK : Neşet oğlu
T.C. Kimlik No: 51190445010
Arife AKAR : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 53917354018
Ummahan BAYRİ : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 16391604628
Rukiye ÖZEN : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 14111680686
Cafer ÖZKOYUNCU : Şaban oğlu
T.C. Kimlik No: 49360506036
İshat DENİZ : Bayram oğlu
T.C. Kimlik No: 13997683736
İshat DENİZ : Bayram oğlu
T.C. Kimlik No: 13997683736
Maliye Hazinesi :
1/3
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Bintepe
7
K20-D-17-A-4
-
109
80
25
Tam
Kokar Mera
9
K20-D-17-A-4
-
109
117
1/3
Kokar Mera
9
K20-D-17-A-4
-
109
Tam
Kokar Mera
9
K20-D-17-A-4
-
Tam
Kokar Mera
95
K20-D-17-A-4
Tam
Kokar Mera
9
Tam
Kokar Mera
İshat DENİZ : Bayram oğlu
T.C. Kimlik No: 13997683736
Maliye Hazinesi :
Tam
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
3,140.00
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 21 / 55
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
3,178.85 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
26
12,000.00 13,870.76 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
118
27
12,000.00 11,296.55 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
109
119
28
12,000.00 12,155.17 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
-
109
120
29
6,500.00
5,949.12 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
K20-D-17-A-4
-
109
127
30
9,000.00
8,632.96 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
9
K20-D-17-A-4
-
109
128
31
9,000.00
8,331.92 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Kokar Mera
9
K20-D-17-A-4
-
109
129
32
9,000.00
8,619.39 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Kokarmera
9
K20-D-17-A-4
-
109
121
33
6,500.00
6,513.22 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
İshat DENİZ : Bayram oğlu
T.C. Kimlik No: 13997683736
İsmail UĞRAK : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 49015517530
Dilek UĞRAK : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 48994518200
Metin SALAR : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 48730527084
İslam ARACIOĞLU : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 49765492590
Meryem KIRTAŞ : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 49315507576
Gönül ÖZKOYUNCU : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 49357506100
Şahsene TEZCAN : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 16535599834
Maliye Hazinesi :
Tam
Kokarmera
9
K20-D-17-A-4
-
109
122
34
6,000.00
5,657.85 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Kokarmera
9
K20-D-17-A-4
-
109
123
35
6,000.00
5,554.93 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/3
Kokarmera
9
K20-D-17-A-4
-
109
124
36
6,000.00
5,487.83 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Kokarmera
9
K20-D-17-A-4
-
109
125
37
6,000.00
5,919.55 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/3
Kokarmera
9
K20-D-17-A-4
-
109
126
38
6,000.00
6,061.91 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bintepe
7
K20-D-17-D-1
-
109
1297
39
46,850.00 47,847.59 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Mustafa ÇOBAN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 49855489530
Şevki SARICA : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 49873488966
Fikret CEYLAN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 50128480468
Fikret CEYLAN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 50128480468
Mümin ERSOY : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 49054516228
Mümin ERSOY : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 49054516228
Fikret CEYLAN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 50128480468
Fikret CEYLAN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 50128480468
Fikret CEYLAN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 50128480468
Fikret CEYLAN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 50128480468
Fikret CEYLAN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 50128480468
Mustafa ARICI : Etem oğlu
Tam
Kokar Mera
9
K20-D-17-D-1
-
109
132
40
12,000.00 14,456.94 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Kokar Mera
9
K20-D-17-D-1
-
109
133
41
6,000.00
6,776.44 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Kokar Mera
9
K20-D-17-D-1
-
109
134
42
6,000.00
6,305.89 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Kokar Mera
9
K20-D-17-D-1
-
109
135
43
6,000.00
5,260.28 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Kokar Mera
9
K20-D-17-D-1
-
109
136
44
6,000.00
5,053.35 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Kokar Mera
9
K20-D-17-A-4
-
109
142
45
9,000.00
8,850.68 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Kokar Mera
9
K20-D-17-D-1
-
109
143
46
9,000.00
7,768.98 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Kokar Mera
9
K20-D-17-D-1
-
109
137
47
6,000.00
6,041.63 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Kokar Mera
9
K20-D-17-D-1
-
109
138
48
7,000.00
6,804.19 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Kokar Mera
9
K20-D-17-D-1
-
109
139
49
7,000.00
5,998.93 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Kokar Mera
9
K20-D-17-D-1
-
109
140
50
7,000.00 10,595.49 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Kokar Mera
9
K20-D-17-D-1
-
109
141
51
6,500.00
5,399.64 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Ahmet AYDOĞAN : Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 40378804992
Oğuz AYDOĞAN : Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 40348805912
İsmet AYDOĞAN : Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 40360805556
33876/15 Bintepe
55200
33876/15
55200
33876/15
55200
7
K20-D-17-D-1
-
109
1715
52
29,450.00 29,588.32 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
2/3
1/3
1/3
2/3
1/3
1/3
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Hüseyin YILMAZ
Atilla DEVELİ
Serkan GÖK
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
251
252
253
254
255
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Pazarköy
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Ali İhsan AYDOĞAN : Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 40369805274
Selim AKBIYIKOĞLU : Gürsel oğlu
T.C. Kimlik No: 72145028638
Cennet ERKEN : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 38191877880
Döndü YILMAZ : Ömer kızı
T.C. Kimlik No: 72199026826
Mehmet Emin KILINÇ : Ömer oğlu
T.C. Kimlik No: 39142846108
Aşkın KILINÇ : Zeki oğlu
T.C. Kimlik No: 39058848982
Sadettin KILINÇ : Zeki oğlu
T.C. Kimlik No: 39085848016
Necaattin KILINÇ : Zeki oğlu
T.C. Kimlik No: 39067848690
İhsan KILINÇ : Zeki oğlu
T.C. Kimlik No: 39109847292
Kadriye ÖZCAN : Zeki kızı
T.C. Kimlik No: 61939086800
Elif KILINÇ : Himmet kızı
T.C. Kimlik No: 39124846782
Fatma KILINÇ : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 39076848308
Saadet AYDOĞAN : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 40306807378
Nazmiye KILINÇ : İsmail kızı
T.C. Kimlik No: 39103847410
Zekiye YASAKÇI : Zeki kızı
T.C. Kimlik No: 55504099760
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
33876/15
55200
115163/5
18400
318/2160
Necaattin KILINÇ : Zeki oğlu
T.C. Kimlik No: 39067848690
Aşkın KILINÇ : Zeki oğlu
T.C. Kimlik No: 39058848982
Semih KILINÇ : Zeki oğlu
T.C. Kimlik No: 39061848818
Kadriye ÖZCAN : Zeki kızı
T.C. Kimlik No: 61939086800
İsmet KILINÇ : Zeki oğlu
T.C. Kimlik No: 39121846846
Sadettin KILINÇ : Zeki oğlu
T.C. Kimlik No: 39085848016
İhsan KILINÇ : Zeki oğlu
T.C. Kimlik No: 39109847292
Elif KILINÇ : Himmet kızı
T.C. Kimlik No: 39124846782
Mustafa Ünal KILINÇ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 39100847574
Mustafa KILINÇ : Rasim oğlu
T.C. Kimlik No: 51100448070
Rüştü AKBIYIKOĞLU : Kazım oğlu
T.C. Kimlik No: 38728859730
Zekiye YASAKÇI : Zeki kızı
T.C. Kimlik No: 55504099760
Aşkın KILINÇ : Zeki oğlu
T.C. Kimlik No: 39058848982
İsmet KILINÇ : Zeki oğlu
T.C. Kimlik No: 39121846846
Sadettin KILINÇ : Zeki oğlu
T.C. Kimlik No: 39085848016
Kadriye ÖZCAN : Zeki kızı
T.C. Kimlik No: 61939086800
Necaattin KILINÇ : Zeki oğlu
T.C. Kimlik No: 39067848690
Semih KILINÇ : Zeki oğlu
T.C. Kimlik No: 39061848818
İhsan KILINÇ : Zeki oğlu
T.C. Kimlik No: 39109847292
Elif KILINÇ : Himmet kızı
T.C. Kimlik No: 39124846782
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
9,900.00 10,065.85 Kanal
Sayfa No : 22 / 55
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
135504/1
555200
135504/1
555200
15995/15
55200
15995/15
55200
15995/15
55200
15995/15
55200
15995/15
55200
7528/155
5200
225/2160
225/2160
226/2160
3199/311
040
493/540
7
K20-D-17-D-1
-
109
1716
53
15995/15
55200
15995/15
55200
15995/15
55200
15995/15
55200
15995/15
55200
15995/15
55200
15995/15
55200
7528/155
5200
Tam
Bintepe
7
K20-D-17-D-1
-
109
1717
54
Tam
Bintepe
7
K20-D-16-C-2
-
109
71
55
Tam
Bintepe
7
K20-D-16-C-2
-
109
1714
56
29/2880
Bintepe
7
K20-D-17-D-1
-
109
1713
57
168,775.00 167,806.1
5
162,375.00 159,445.6
6
167,825.00 169,665.8
5
3,300.00 3,475.60
Kanal
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Kanal
Kanal
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
145/1440
0
145/1440
0
145/1440
0
145/1440
0
145/1440
0
145/1440
0
145/1440
0
64/14400
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Hüseyin YILMAZ
Atilla DEVELİ
Serkan GÖK
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
256
257
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
183/200
Mustafa İZMİRLİOĞLU : Emin oğlu
T.C. Kimlik No: 21086448272
Ruziye ŞANLI : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 52615397402
Mukaddes KILINÇ : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 20936453282
Emin İZMİRLİOĞLU : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 21092448044
Tülin KOCABIYIK : Abdülhamit kızı
T.C. Kimlik No: 23357371944
Berrin TUĞRUL : Abdülhamit kızı
T.C. Kimlik No: 45568632492
Dilek İZMİRLİOĞLU : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 36103946990
İpek ŞENER : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 41758759130
Çilek ACAR : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 42100747836
Sevim İZMİRLİOĞLU : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 21104447676
Nurettin ZAR : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 40313005972
Emin İZMİRLİOĞLU : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 21092448044
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
16548/87 Bintepe
0250
426851/3
481000
426851/3
481000
426851/8
70250
426851/6
962000
426851/6
962000
1280553/
55696000
1280553/
55696000
1280553/
55696000
1707404/
55696000
1280553/
55696000
426851/8 Bintepe
70250
426851/8
70250
259
Mehmet YILDIRIM : Ömer oğlu
T.C. Kimlik No: 20486468200
Mustafa İZMİRLİOĞLU : Emin oğlu
T.C. Kimlik No: 21086448272
Tülin KOCABIYIK : Abdülhamit kızı
T.C. Kimlik No: 23357371944
Berrin TUĞRUL : Abdülhamit kızı
T.C. Kimlik No: 45568632492
Erdoğan KILINÇ : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 20930453400
Ali ŞANLI : İlhan oğlu
T.C. Kimlik No: 52555399474
Sevgi ARIKAN : İlhan kızı
T.C. Kimlik No: 42172983972
Şermin ÇETİN : İlhan kızı
T.C. Kimlik No: 32012084112
Sevim İZMİRLİOĞLU : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 21104447676
Fatma COŞKUNOĞLU : Emin kızı
T.C. Kimlik No: 33437318844
Servi TANEL : Emin kızı
T.C. Kimlik No: 57652219298
Sabiha ORAL : Emin kızı
T.C. Kimlik No: 61516100684
Mustafa İZMİRLİOĞLU : Emin oğlu
T.C. Kimlik No: 21086448272
Muhittin ZAR : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 40304006254
Nurettin ZAR : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 40313005972
Muhittin ZAR : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 40304006254
Fatma COŞKUNOĞLU : Emin kızı
T.C. Kimlik No: 33437318844
Mustafa İZMİRLİOĞLU : Emin oğlu
T.C. Kimlik No: 21086448272
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Semat YILDIRIM : Ömer kızı
T.C. Kimlik No: 20483468364
Günay YILMAZ : Ömer kızı
T.C. Kimlik No: 53074381506
Sunay ALP : Ömer kızı
T.C. Kimlik No: 36709927430
258
MAHALLE / KÖY : Pazarköy
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
8
K20-D-17-D-1
-
109
1751
58
8
K20-D-16-C-2
-
109
1750
59
8
K20-D-16-C-2
-
109
1793
6
K20-D-16-C-2
-
109
1787
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
29,560.00 27,277.74 Tarla
Sayfa No : 23 / 55
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1,130.45 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
60
32,429.00 29,428.12 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
61
31,008.00 31,095.20 Kanal
Kanal
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1,055.00
16548/
870250
Vrs. İşt.
16548/87 Bintipeler
0250
426851/6
962000
426851/6
962000
426851/1
0443000
426851/5
2215000
426851/5
2215000
426851/5
2215000
1707404/
55696000
60979/87
0250
60979/87
0250
60979/87
0250
60979/87
0250
17958001
/6526875
0
2744073/
13924000
426851/4
3512500
60979/87 Bintepe
0250
60979/87
0250
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Hüseyin YILMAZ
Atilla DEVELİ
Serkan GÖK
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
Servi TANEL : Emin kızı
T.C. Kimlik No: 57652219298
Sabiha ORAL : Emin kızı
T.C. Kimlik No: 61516100684
Nurettin ZAR : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 40313005972
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
260
Muhittin ZAR : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 40304006254
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Sunay ALP : Ömer kızı
T.C. Kimlik No: 36709927430
Semat YILDIRIM : Ömer oğlu
T.C. Kimlik No: 20483468364
Günay YILMAZ : Ömer kızı
T.C. Kimlik No: 53074381506
261
Mehmet YILDIRIM : Ömer oğlu
T.C. Kimlik No: 20486468200
Mustafa İZMİRLİOĞLU : Emin oğlu
T.C. Kimlik No: 21086448272
Mukaddes KILINÇ : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 20936453282
Ruziye ŞANLI : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 52615397402
Berrin TUĞRUL : Abdülhamit kızı
T.C. Kimlik No: 45568632492
Tülin KOCABIYIK : Abdülhamit kızı
T.C. Kimlik No: 23357371944
İpek ŞENER : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 41758759130
Dilek İZMİRLİOĞLU : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 36103946990
Ali İZMİRLİOĞLU : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 21101447730
Çilek ACAR : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 42100747836
Sevim İZMİRLİOĞLU : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 21104447676
Hüseyin Ali ZENGİN : Şevket oğlu
T.C. Kimlik No: 22145412944
Güldan NAMVER : Şevket kızı
T.C. Kimlik No: 31214110520
Mehmet İZMİRLİOĞLU : Salih oğlu
T.C. Kimlik No: 21038449876
Gülüzar SEZEN : Şevket kızı
T.C. Kimlik No: 42352739498
Sabiha İZMİRLİOĞLU : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 21053449356
Gülser İZMİRLİOĞLU : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 21068448856
Emin İZMİRLİOĞLU : Salih oğlu
T.C. Kimlik No: 21035449930
Fuat ZENGİN : Şevket oğlu
T.C. Kimlik No: 22142413098
Sahra AKYÜREK : Salih kızı
T.C. Kimlik No: 27116246818
Fatma COŞKUNOĞLU : Emin kızı
T.C. Kimlik No: 33437318844
Servi TANEL : Emin kızı
T.C. Kimlik No: 57652219298
Sabiha ORAL : Emin kızı
T.C. Kimlik No: 61516100684
Mustafa İZMİRLİOĞLU : Emin oğlu
T.C. Kimlik No: 21086448272
Ertan İZMİRLİOĞLU : Ertuğrul oğlu
T.C. Kimlik No: 21065448910
Semra ENER : Ertuğrul kızı
T.C. Kimlik No: 63928020550
Gürcan İZMİRLİOĞLU : Ertuğrul oğlu
T.C. Kimlik No: 21047449584
MAHALLE / KÖY : Pazarköy
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
60979/87
0250
60979/87
0250
9147/870
25
426851/8
70250
108013/8
70250
426851/8 Bintepe
70250
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 24 / 55
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
6
K20-D-16-C-3
-
109
1786
62
2,571.00
3,369.93 Yol
Yol
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
8
K20-D-16-C-3
-
109
1791
63
6,459.00
6,670.16 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
16548/
870250
Vrs. İşt.
16548/87 Bintipeler
0250
426851/3
481000
426851/3
481000
426851/6
962000
426851/6
962000
1280553/
55696000
1280553/
55696000
1280553/
55696000
1280553/
55696000
1707404/
55696000
15245/87
0250
15245/87
0250
15245/87
0250
15245/87
0250
15245/87
0250
15245/87
0250
15245/87
0250
15245/87
0250
15245/87
0250
60979/87
0250
60979/87
0250
60979/87
0250
60979/87
0250
9146/870
250
9146/870
250
9146/870
250
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Hüseyin YILMAZ
Atilla DEVELİ
Serkan GÖK
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
262
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
Ersan İZMİRLİOĞLU : Ertuğrul oğlu
T.C. Kimlik No: 21056449292
Emin İZMİRLİOĞLU : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 21092448044
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Sunay ALP : Ömer kızı
T.C. Kimlik No: 36709927430
Günay YILMAZ : Ömer kızı
T.C. Kimlik No: 53074381506
Semat YILDIRIM : Ömer kızı
T.C. Kimlik No: 20483468364
263
Mehmet YILDIRIM : Ömer oğlu
T.C. Kimlik No: 20486468200
Gülüzar SEZEN : Şevket kızı
T.C. Kimlik No: 42352739498
Emin İZMİRLİOĞLU : Salih oğlu
T.C. Kimlik No: 21035449930
Gülser İZMİRLİOĞLU : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 21068448856
Sahra AKYÜREK : Salih kızı
T.C. Kimlik No: 27116246818
Fuat ZENGİN : Şevket oğlu
T.C. Kimlik No: 22142413098
Güldan NAMVER : Şevket kızı
T.C. Kimlik No: 31214110520
Mehmet İZMİRLİOĞLU : Salih oğlu
T.C. Kimlik No: 21038449876
Sabiha İZMİRLİOĞLU : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 21053449356
Hüseyin Ali ZENGİN : Şevket oğlu
T.C. Kimlik No: 22145412944
Mustafa İZMİRLİOĞLU : Emin oğlu
T.C. Kimlik No: 21086448272
Servi TANEL : Emin kızı
T.C. Kimlik No: 57652219298
Sabiha ORAL : Emin kızı
T.C. Kimlik No: 61516100684
Fatma COŞKUNOĞLU : Emin kızı
T.C. Kimlik No: 33437318844
Ertan İZMİRLİOĞLU : Ertuğrul oğlu
T.C. Kimlik No: 21065448910
Semra ENER : Ertuğrul kızı
T.C. Kimlik No: 63928020550
Ersan İZMİRLİOĞLU : Ertuğrul oğlu
T.C. Kimlik No: 21056449292
Gürcan İZMİRLİOĞLU : Ertuğrul oğlu
T.C. Kimlik No: 21047449584
Mukadder TOĞA : Ertuğrul kızı
T.C. Kimlik No: 38530866346
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Semat YILDIRIM : Ömer oğlu
T.C. Kimlik No: 20483468364
Sunay ALP : Ömer kızı
T.C. Kimlik No: 36709927430
Günay YILMAZ : Ömer kızı
T.C. Kimlik No: 53074381506
264
Mehmet YILDIRIM : Ömer oğlu
T.C. Kimlik No: 20486468200
Mustafa İZMİRLİOĞLU : Emin oğlu
T.C. Kimlik No: 21086448272
Tülin KOCABIYIK : Abdülhamit kızı
T.C. Kimlik No: 23357371944
Berrin TUĞRUL : Abdülhamit kızı
T.C. Kimlik No: 45568632492
Erdoğan KILINÇ : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 20930453400
Ali ŞANLI : İlhan oğlu
T.C. Kimlik No: 52555399474
MAHALLE / KÖY : Pazarköy
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
18292/87
0250
426851/8 Bintepe
70250
426851/8
70250
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 25 / 55
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
8
K20-D-16-C-3
-
109
1752
64
1,624.00
1,640.81 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
6
K20-D-16-C-3
-
109
1785
65
1,051.00
1,094.39 Kanal
Kanal
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
6
K20-D-16-C-2
-
109
1788
66
28,583.00 28,483.74 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
16548/
870250
Vrs. İşt.
15245/87 Bintepe
0250
15245/87
0250
15245/87
0250
15245/87
0250
15245/87
0250
15245/87
0250
15245/87
0250
15245/87
0250
15245/87
0250
60979/87
0250
60979/87
0250
60979/87
0250
60979/87
0250
9146/870
250
9146/870
250
9146/870
250
9146/870
250
9146/870
250
426851/8
70250
16548/
870250
Vrs. İşt.
16548/87 Bintepe
0250
426851/6
962000
426851/6
962000
426851/1
0443000
426851/5
2215000
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Hüseyin YILMAZ
Atilla DEVELİ
Serkan GÖK
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
Sevgi ARIKAN : İlhan kızı
T.C. Kimlik No: 42172983972
Şermin ÇETİN : İlhan kızı
T.C. Kimlik No: 32012084112
Sevim İZMİRLİOĞLU : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 21104447676
Mustafa İZMİRLİOĞLU : Emin oğlu
T.C. Kimlik No: 21086448272
Sabiha ORAL : Emin kızı
T.C. Kimlik No: 61516100684
Fatma COŞKUNOĞLU : Emin kızı
T.C. Kimlik No: 33437318844
Servi TANEL : Emin kızı
T.C. Kimlik No: 57652219298
Muhittin ZAR : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 40304006254
265
266
Nurettin ZAR : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 40313005972
Muhittin ZAR : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 40304006254
Şevki AKÇAY : Bektaş oğlu
T.C. Kimlik No: 10373805546
Şevki AKÇAY : Bektaş oğlu
T.C. Kimlik No: 10373805546
Zekiye YASAKÇI : Zeki kızı
T.C. Kimlik No: 55504099760
İsmet KILINÇ : Zeki oğlu
T.C. Kimlik No: 39121846846
Necaattin KILINÇ : Zeki oğlu
T.C. Kimlik No: 39067848690
Mustafa KILINÇ : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 39070848526
Döne KILINÇ : Osman kızı
T.C. Kimlik No: 39073848462
Abdullah KARAKURUM : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 49318507344
Celal AKAYDIN : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 50122480518
Fadime ÜNLÜKOÇ : Veli kızı
T.C. Kimlik No: 31133113534
Belgin YALÇINKOL : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 39937819638
Ömer Elif Oğlu :
Veli ÜNLÜKOÇ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 31121113980
Mesut ÜNLÜKOÇ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 31115114108
Hanım Ayşe ÖZEL : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 31958086044
Enver ÜNLÜKOÇ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 31106114490
Ali BALTAN : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 36823923400
Rukiye KERTMEN : Nasuh kızı
T.C. Kimlik No: 37864888710
Bayram ÜNLÜKOÇ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 31097114714
Zehra KILINÇ : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 39049849264
Hüseyin AKAYDIN : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 50224477102
Osman ÜNLÜKOÇ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 31142113242
Hanım Veli Eşi :
267
Pakize GÜRLEK : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 51160445972
Baki AKAYDIN : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 50152479520
Şerife KATRAN : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 53068769914
MAHALLE / KÖY : Pazarköy
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
426851/5
2215000
426851/5
2215000
1707404/
55696000
60979/87
0250
60979/87
0250
60979/87
0250
60979/87
0250
17958001
/6526875
0
2744073/
13924000
426851/4
3512500
2/25
2208/240
0
68120/41 Bintepe
472000
68120/41
472000
68120/41
472000
21600/41
472000
28800/41
472000
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 26 / 55
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
6
K20-D-16-C-1
-
109
1805
67
75,507.00 73,740.05 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
6
K20-D-16-C-1
-
109
1795
68
57,670.00 57,892.92 Yol
Yol
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
6
K20-D-16-C-1
-
109
1794
69
187,566.00 187,103.6 Tarla
1
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/5 Vrs.
İşt.
1/120
Bintepe
1/120
1/120
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Hüseyin YILMAZ
Atilla DEVELİ
Serkan GÖK
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
Zahide DİNÇER : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 51829423600
Ömer KILINÇ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 51091448394
Hüseyin AYDOĞAN : Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 40666795384
Ali ŞANLI : İlhan oğlu
T.C. Kimlik No: 52555399474
Sevgi ARIKAN : İlhan kızı
T.C. Kimlik No: 42172983972
Şermin ÇETİN : İlhan kızı
T.C. Kimlik No: 32012084112
Berrin TUĞRUL : Abdülhamit kızı
T.C. Kimlik No: 45568632492
Tülin KOCABIYIK : Abdülhamit kızı
T.C. Kimlik No: 23357371944
Erdoğan KILINÇ : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 20930453400
Sevim İZMİRLİOĞLU : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 21104447676
Servi TANEL : Emin kızı
T.C. Kimlik No: 57652219298
Sabiha ORAL : Emin kızı
T.C. Kimlik No: 61516100684
Mustafa İZMİRLİOĞLU : Emin oğlu
T.C. Kimlik No: 21086448272
Fatma COŞKUNOĞLU : Emin kızı
T.C. Kimlik No: 33437318844
Hacer DURAN : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 23234376482
Bilge SÜMEKÇİ : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 29321173682
Muhittin ZAR : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 40304006254
Nurettin ZAR : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 40313005972
Muhittin ZAR : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 40304006254
Celal AKAYDIN : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 50122480518
Bayram ÜNLÜKOÇ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 31097114714
Zehra KILINÇ : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 39049849264
Enver ÜNLÜKOÇ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 31106114490
Belgin YALÇINKOL : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 39937819638
Veli ÜNLÜKOÇ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 31121113980
Abdullah KARAKURUM : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 49318507344
Hanım ÜNLÜKOÇ : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 31136113470
Hüseyin AKAYDIN : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 50224477102
Osman ÜNLÜKOÇ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 31142113242
Mesut ÜNLÜKOÇ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 31115114108
Hanım Ayşe ÖZEL : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 31958086044
Ali BALTAN : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 36823923400
Rukiye KERTMEN : Elif kızı
T.C. Kimlik No: 37864888710
Ömer BURSAL : Nasuh
268
Fadime ÜNLÜKOÇ : Veli kızı
T.C. Kimlik No: 31133113534
Ali ÖZKOYUNCU : Cafer oğlu
T.C. Kimlik No: 49384505244
MAHALLE / KÖY : Pazarköy
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 27 / 55
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
1/120
1/15
2/15
1/180
1/180
1/180
1/24
1/24
1/36
1/48
20/420
20/420
20/420
20/420
2/120
2/120
20423/10
0800
53/448
1/150
1/5 Vrs.
İşt.
Tam
Kokar Mera
9
K20-D-17-A-4
-
110
151
1
9,000.00
9,044.10 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Hüseyin YILMAZ
Atilla DEVELİ
Serkan GÖK
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Pazarköy
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 28 / 55
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Tam
Kokar Mera
9
K20-D-17-D-1
-
110
152
2
9,000.00
8,977.73 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Kokar Mera
9
K20-D-17-D-1
-
110
153
3
9,000.00
9,311.56 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Kokar Mera
9
K20-D-17-D-1
-
110
154
4
9,000.00
9,179.38 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
Kokar Mera
9
K20-D-17-D-1
-
110
155
5
9,000.00
8,740.58 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Kokar Mera
9
K20-D-17-D-1
-
110
156
6
9,000.00
8,779.28 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Kokar Mera
9
K20-D-17-D-1
-
110
157
7
9,000.00
7,911.72 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Kokar Mera
9
K20-D-17-D-1
-
110
158
8
9,000.00
8,850.62 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
276
Şevki SARICA : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 49873488966
Müşerref UYAR : Abdullah kızı
T.C. Kimlik No: 50047483168
Mustafa ÇOBAN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 49855489530
Mümin ERSOY : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 49054516228
Ali ERSOY : Murad oğlu
T.C. Kimlik No: 49060516090
Ali ERSOY : Murat oğlu
T.C. Kimlik No: 49060516090
İslam ARACIOĞLU : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 49765492590
Lütfi ŞEN : Akif oğlu
T.C. Kimlik No: 50554466296
Maliye Hazinesi :
Tam
Kokar Mera
9
K20-D-17-D-1
-
110
159
9
9,000.00
9,031.15 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
277
Mustafa ARICI : Mustafa oğlu
Tam
Kokar Mera
9
K20-D-17-D-1
-
110
160
10
9,000.00
8,445.92 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
278
Maliye Hazinesi :
Tam
Kokar Mera
9
K20-D-17-D-1
-
110
161
11
9,000.00
7,752.91 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
279
Tam
Kokar Mera
9
K20-D-17-D-1
-
110
162
12
9,000.00
8,064.33 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Kokar Mera
9
K20-D-17-D-1
-
110
163
13
9,000.00
8,792.24 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Kokar Mera
9
K20-D-17-D-1
-
110
164
14
10,500.00 13,275.01 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Kokar Mera
9
K20-D-17-D-1
-
110
145
15
6,500.00
9,030.73 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
283
İsmail UĞRAK : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 49015517530
Nursel ÖZKOYUNCU : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 49459502772
Mustafa ÇOBAN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 49855489530
İsmail UĞRAK : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 49015517530
Maliye Hazinesi :
Tam
Kokar Mera
9
K20-D-17-D-1
-
110
146
16
6,500.00
6,508.30 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
284
Maliye Hazinesi :
Tam
Kokar Mera
9
K20-D-17-D-1
-
110
147
17
6,500.00
5,091.30 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
285
Lütfi ŞEN : Akif oğlu
T.C. Kimlik No: 50554466296
Hatice DEMİR : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 20336472838
Zeynep KÖROĞLU : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 11429769492
Ayşe SEM : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 48883521908
Ali ÖZKOYUNCU : Cafer oğlu
T.C. Kimlik No: 49384505244
Nursel ÖZKOYUNCU : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 49459502772
Gürsel AKBIYIKOĞLU : Selim oğlu
T.C. Kimlik No: 72196026980
İsmet AYDOĞAN : Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 40360805556
Oğuz AYDOĞAN : Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 40348805912
Ahmet AYDOĞAN : Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 40378804992
Ali İhsan AYDOĞAN : Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 40369805274
Döndü AKBIYIKOĞLU : Ömer kızı
T.C. Kimlik No: 72199026826
İhsan KILINÇ : Zeki oğlu
T.C. Kimlik No: 39109847292
Necaattin KILINÇ : Zeki oğlu
T.C. Kimlik No: 39067848690
Kadriye ÖZCAN : Zeki kızı
T.C. Kimlik No: 61939086800
Cennet ERKEN : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 38191877880
Dudu ÇELİKEL : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 39823823480
Göllü ERGÜL : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 57550232986
Leyla AYAZ : Mehmet Emin kızı
T.C. Kimlik No: 38740859510
Tam
Kokar Mera
9
K20-D-17-D-1
-
110
148
18
6,500.00
4,942.86 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/3
Kokar Mera
9
K20-D-17-D-1
-
110
149
19
6,000.00
6,117.61 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Kokar Mera
9
K20-D-17-D-1
-
110
150
20
6,000.00
7,238.98 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Kokar Mera
9
K20-D-17-D-1
-
110
144
21
6,000.00
5,552.24 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
7
K20-D-17-D-1
-
110
1755
22
276,846.00 272,669.9 Tarla
8
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
269
270
271
272
273
274
275
280
281
282
286
287
288
289
1/2
1/3
1/3
70213/38
8800
33876/15
55200
33876/15
55200
33876/15
55200
33876/15
55200
151501/1
555200
15997/15
55200
15997/15
55200
15997/15
55200
318/2160
225/2160
225/2160
941/4320
0
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Hüseyin YILMAZ
Atilla DEVELİ
Serkan GÖK
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
290
291
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Pazarköy
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Fikret KILINÇ : Mehmet Emin oğlu
T.C. Kimlik No: 39094847734
Makbule GÜNDÜZ : Mehmet Emin kızı
T.C. Kimlik No: 62443070040
Nazmiye KILINÇ : İsmail kızı
T.C. Kimlik No: 39103847410
Fatma KILINÇ : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 39076848308
Saadet AYDOĞAN : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 40306807378
Zahide AKAYDIN : Mehmet Emin kızı
T.C. Kimlik No: 49978485396
İhsan KILINÇ : Zeki oğlu
T.C. Kimlik No: 39109847292
Zekiye YASAKÇI : Zeki kızı
T.C. Kimlik No: 55504099760
İsmet KILINÇ : Zeki oğlu
T.C. Kimlik No: 39121846846
Zekiye YASAKÇI : Zeki kızı
T.C. Kimlik No: 55504099760
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
941/4320
0
941/4320
0
112/2160
İhsan KILINÇ : Zeki oğlu
T.C. Kimlik No: 39109847292
Aşkın KILINÇ : Zeki oğlu
T.C. Kimlik No: 39058848982
Semih KILINÇ : Zeki oğlu
T.C. Kimlik No: 39061848818
Necaattin KILINÇ : Zeki oğlu
T.C. Kimlik No: 39067848690
Kadriye ÖZCAN : Zeki kızı
T.C. Kimlik No: 61939086800
İsmet KILINÇ : Zeki oğlu
T.C. Kimlik No: 39121846846
Sadettin KILINÇ : Zeki oğlu
T.C. Kimlik No: 39085848016
Elif KILINÇ : Himmet kızı
T.C. Kimlik No: 39124846782
Selim AKBIYIKOĞLU : Gürsel oğlu
T.C. Kimlik No: 72145028638
Oğuz AYDOĞAN : Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 40348805912
Ali İhsan AYDOĞAN : Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 40369805274
Ahmet AYDOĞAN : Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 40378804992
İsmet AYDOĞAN : Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 40360805556
Dudu ÇELİKEL : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 39823823480
Göllü ERGÜL : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 57550232986
Cennet ERKEN : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 38191877880
Mehmet Emin KILINÇ : Ömer oğlu
T.C. Kimlik No: 39142846108
Döndü YILMAZ : Ömer kızı
T.C. Kimlik No: 72199026826
Aşkın KILINÇ : Zeki oğlu
T.C. Kimlik No: 39058848982
İhsan KILINÇ : Zeki oğlu
T.C. Kimlik No: 39109847292
Kadriye ÖZCAN : Zeki kızı
T.C. Kimlik No: 61939086800
Necaattin KILINÇ : Zeki oğlu
T.C. Kimlik No: 39067848690
Sadettin KILINÇ : Zeki oğlu
T.C. Kimlik No: 39085848016
Ahmet KILINÇ : Kemal oğlu
T.C. Kimlik No: 39106847356
İsmail KILINÇ : Kemal oğlu
T.C. Kimlik No: 39079848244
15995/15
55200
15995/15
55200
15995/15
55200
15995/15
55200
15995/15
55200
15995/15
55200
15995/15
55200
7528/155
5200
3199/103 Bintepe
680
33876/15
55200
33876/15
55200
33876/15
55200
33876/15
55200
225/2160
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 29 / 55
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
113/2160
113/2160
941/4320
0
941/5832
00
941/5832
00
941/5832
00
3199/311 Bintepe
040
493/540
7
K20-D-17-D-1
-
110
1719
23
14,842.00 15,172.54 Kanal
Kanal
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
7
K20-D-17-D-1
-
110
1718
24
21,114.00
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
20,878.69 Tarla
225/2160
318/2160
135504/1
555200
135504/1
555200
15995/15
55200
15995/15
55200
15995/15
55200
15995/15
55200
15995/15
55200
45168/15
55200
45168/15
55200
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Hüseyin YILMAZ
Atilla DEVELİ
Serkan GÖK
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
292
293
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
Seydi KILINÇ : Kemal oğlu
T.C. Kimlik No: 39097847670
Elif KILINÇ : Himmet kızı
T.C. Kimlik No: 39124846782
Saadet AYDOĞAN : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 40306807378
Semih KILINÇ : Zeki oğlu
T.C. Kimlik No: 39061848818
Zekiye YASAKÇI : Zeki kızı
T.C. Kimlik No: 55504099760
İsmet KILINÇ : Zeki oğlu
T.C. Kimlik No: 39121846846
Zeynep ERKEN : Ömer kızı
T.C. Kimlik No: 38167878682
Celal ERKEN : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 38185878008
Döndü ONUK : Halil kızı
T.C. Kimlik No: 40750792442
Kerziban SEZEN : Halil kızı
T.C. Kimlik No: 21392438394
Pakize TÜRE : Halil kızı
T.C. Kimlik No: 10175811318
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Hacer DURAN : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 23234376482
Zahide DİNÇER : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 51829423600
Pakize GÜRLEK : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 51160445972
Baki AKAYDIN : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 50152479520
Hüseyin AYDOĞAN : Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 40666795384
Ömer KILINÇ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 51091448394
Cennet ERKEN : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 38191877880
Zahide BUMİN : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 55057103938
Fatma AYDOĞAN : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 40408803940
Dudu :
Erdoğan KILINÇ : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 20930453400
Sevim İZMİRLİOĞLU : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 21104447676
Servi TANEL : Emin kızı
T.C. Kimlik No: 57652219298
Mustafa İZMİRLİOĞLU : Emin oğlu
T.C. Kimlik No: 21086448272
Fatma COŞKUNOĞLU : Emin kızı
T.C. Kimlik No: 33437318844
Sabiha ORAL : Emin kızı
T.C. Kimlik No: 61516100684
Muhittin ZAR : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 40304006254
Ali ŞANLI : İlhan oğlu
T.C. Kimlik No: 52555399474
Tülin KOCABIYIK : Abdülhamit kızı
T.C. Kimlik No: 23357371944
Berrin TUĞRUL : Abdülhamit kızı
T.C. Kimlik No: 45568632492
Bilge SÜMEKÇİ : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 29321173682
Hacer DURAN : İbraihm kızı
T.C. Kimlik No: 23234376482
Nurettin ZAR : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 40313005972
Mustafa Ünal KILINÇ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 39100847574
MAHALLE / KÖY : Pazarköy
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
9,448.00
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 30 / 55
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
45168/15
55200
7528/155
5200
451/2160
15997/15
55200
15997/15
55200
15997/15
55200
11448/15
55200
8586/155
5200
8586/155
5200
8586/155
5200
8586/155
5200
487139/5
18400
240/2880 Bintepe
0
240/2880
0
240/2880
0
240/2880
0
240/3600
7
K20-D-17-D-1
-
110
1754
25
8
K20-D-17-D-1
-
110
1765
26
9,791.55 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
79,892.00 78,804.04 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
276/3600
36/3600
36/3600
36/3600
60/3600
1/36
4/192
1200/252
00
1200/252
00
1200/252
00
1200/252
00
1073/630
0
1/180
1/24
1/24
2/120
2/120
759/5040
36/3600
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Hüseyin YILMAZ
Atilla DEVELİ
Serkan GÖK
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
Muhittin ZAR : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 40304006254
Şermin ÇETİN : İlhan kızı
T.C. Kimlik No: 32012084112
Veli ÜNLÜKOÇ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 31121113980
Ali BALTAN : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 36823923400
Hüseyin AKAYDIN : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 50224477102
Fadime ÜNLÜKOÇ : Veli kızı
T.C. Kimlik No: 31133113534
Ömer Elif Oğlu :
Rukiye KERTMEN : Nasuh kızı
T.C. Kimlik No: 37864888710
Abdullah KARAKURUM : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 49318507344
Osman ÜNLÜKOÇ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 31142113242
Celal AKAYDIN : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 50122480518
MAHALLE / KÖY : Pazarköy
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
1764
7,486.00
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 31 / 55
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
1/150
1/90
240/36
00 Vrs.
İşt.
Belgin YALÇINKOL : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 39937819638
Zehra KILINÇ : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 39049849264
Bayram ÜNLÜKOÇ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 31097114714
Enver ÜNLÜKOÇ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 31106114490
Hanım Ayşe ÖZEL : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 31958086044
Mesut ÜNLÜKOÇ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 31115114108
Hanım Veli Eşi :
294
Hüseyin AYDOĞAN : Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 40666795384
Ömer KILINÇ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 51091448394
Zahide BUMİN : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 55057103938
Cennet ERKEN : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 38191877880
Fatma AYDOĞAN : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 40408803940
Dudu :
240/3600 Bintepe
Mustafa İZMİRLİOĞLU : Emin oğlu
T.C. Kimlik No: 21086448272
Sabiha ORAL : Emin kızı
T.C. Kimlik No: 61516100684
Fatma COŞKUNOĞLU : Emin kızı
T.C. Kimlik No: 33437318844
Servi TANEL : Emin kızı
T.C. Kimlik No: 57652219298
Ertan İZMİRLİOĞLU : Ertuğrul oğlu
T.C. Kimlik No: 21065448910
Semra ENER : Ertuğrul kızı
T.C. Kimlik No: 63928020550
Gürcan İZMİRLİOĞLU : Ertuğrul oğlu
T.C. Kimlik No: 21047449584
Sabiha İZMİRLİOĞLU : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 21053449356
Fuat ZENGİN : Şevket oğlu
T.C. Kimlik No: 22142413098
Gülser İZMİRLİOĞLU : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 21068448856
Emin İZMİRLİOĞLU : Salih oğlu
T.C. Kimlik No: 21035449930
Mehmet İZMİRLİOĞLU : Salih oğlu
T.C. Kimlik No: 21038449876
1200/252
00
1200/252
00
1200/252
00
1200/252
00
180/2520
0
180/2520
0
180/2520
0
300/2520
0
300/2520
0
300/2520
0
300/2520
0
300/2520
0
8
K20-D-17-D-1
-
110
27
7,511.46 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
276/3600
36/3600
36/3600
36/3600
60/3600
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Hüseyin YILMAZ
Atilla DEVELİ
Serkan GÖK
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Pazarköy
Güldan NAMVER : Şevket kızı
T.C. Kimlik No: 31214110520
Gülüzar SEZEN : Şevket kızı
T.C. Kimlik No: 42352739498
Sahra AKYÜREK : Salih kızı
T.C. Kimlik No: 27116246818
Hüseyin Ali ZENGİN : Şevket oğlu
T.C. Kimlik No: 22145412944
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
300/2520
0
300/2520
0
300/2520
0
300/2520
0
2/5
Mustafa Ünal KILINÇ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 39100847574
Ersan İZMİRLİOĞLU : Ertuğrul oğlu
T.C. Kimlik No: 21056449292
Belgin YALÇINKOL : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 39937819638
Zehra KILINÇ : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 39049849264
Enver ÜNLÜKOÇ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 31106114490
Celal AKAYDIN : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 50122480518
Ömer Eli Oğlu :
36/3600
Bayram ÜNLÜKOÇ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 31097114714
Fadime ÜNLÜKOÇ : Veli kızı
T.C. Kimlik No: 31133113534
Mesut ÜNLÜKOÇ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 31115114108
Hüseyin AKAYDIN : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 50224477102
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 32 / 55
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
360/2520
0
240/36
00 Vrs.
İşt.
Osman ÜNLÜKOÇ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 31142113242
Veli ÜNLÜKOÇ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 31121113980
Hanım Ayşe ÖZEL : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 31958086044
Ali BALTAN : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 36823923400
Abdullah KARAKURUM : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 49318507344
Rukiye KERTMEN : Nasuh kızı
T.C. Kimlik No: 37864888710
Hanım Veli Eşi :
295
Gürsel AKBIYIKOĞLU : Selim oğlu
T.C. Kimlik No: 72196026980
Ahmet AYDOĞAN : Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 40378804992
Oğuz AYDOĞAN : Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 40348805912
Ali İhsan AYDOĞAN : Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 40369805274
İsmet AYDOĞAN : Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 40360805556
Döndü AKBIYIKOĞLU : Ömer kızı
T.C. Kimlik No: 72199026826
Necaattin KILINÇ : Zeki oğlu
T.C. Kimlik No: 39067848690
İhsan KILINÇ : Zeki oğlu
T.C. Kimlik No: 39109847292
Kadriye ÖZCAN : Zeki kızı
T.C. Kimlik No: 61939086800
Cennet ERKEN : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 38191877880
Göllü ERGÜL : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 57550232986
Dudu ÇELİKEL : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 39823823480
Fikret KILINÇ : Mehmet Emin oğlu
T.C. Kimlik No: 39094847734
59773/38
8800
33876/15
55200
33876/15
55200
33876/15
55200
33876/15
55200
151501/1
555200
15997/15
55200
15997/15
55200
15997/15
55200
318/2160
7
K20-D-17-D-1
-
110
1753
28
164,000.00 166,167.8 Tarla
5
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
225/2160
225/2160
941/4320
0
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Hüseyin YILMAZ
Atilla DEVELİ
Serkan GÖK
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
296
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Pazarköy
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Leyla AYAZ : Mehmet Emin kızı
T.C. Kimlik No: 38740859510
Makbule GÜNDÜZ : Mehmet Emin kızı
T.C. Kimlik No: 62443070040
Nazmiye KILINÇ : İsmail kızı
T.C. Kimlik No: 39103847410
Fatma KILINÇ : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 39076848308
Saadet AYDOĞAN : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 40306807378
Zahide AKAYDIN : Mehmet Emin kızı
T.C. Kimlik No: 49978485396
İsmet KILINÇ : Zeki oğlu
T.C. Kimlik No: 39121846846
İhsan KILINÇ : Zeki oğlu
T.C. Kimlik No: 39109847292
Zekiye YASAKÇI : Zeki kızı
T.C. Kimlik No: 55504099760
Pakize GÜRLEK : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 51160445972
Baki AKAYDIN : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 50152479520
Zahide DİNÇER : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 51829423600
Şerife KATRAN : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 53068769914
Hüseyin AYDOĞAN : Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 40666795384
Ömer KILINÇ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 51091448394
Zahide BUMİN : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 55057103938
Cennet ERKEN : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 38191877880
Fatma AYDOĞAN : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 40408803940
Dudu :
941/4320
0
941/4320
0
132/2160
Erdoğan KILINÇ : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 20930453400
Sevim İZMİRLİOĞLU : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 21104447676
Fatma COŞKUNOĞLU : Emin kızı
T.C. Kimlik No: 33437318844
Sabiha ORAL : Emin kızı
T.C. Kimlik No: 61516100684
Mustafa İZMİRLİOĞLU : Emin oğlu
T.C. Kimlik No: 21086448272
Servi TANEL : Emin kızı
T.C. Kimlik No: 57652219298
Muhittin ZAR : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 40304006254
Ali ŞANLI : İlhan oğlu
T.C. Kimlik No: 52555399474
Tülin KOCABIYIK : Abdülhamit kızı
T.C. Kimlik No: 23357371944
Berrin TUĞRUL : Abdülhamit kızı
T.C. Kimlik No: 45568632492
Hacer DURAN : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 23234376482
Bilge SÜMEKÇİ : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 29321173682
Nurettin ZAR : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 40313005972
Mustafa Ünal KILINÇ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 39100847574
Muhittin ZAR : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 40304006254
Şermin ÇETİN : İlhan kızı
T.C. Kimlik No: 32012084112
Ömer Elif :
1/36
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 33 / 55
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
132/2160
132/2160
941/4320
0
941/5832
00
941/5832
00
941/5832
00
240/2880 Bintepe
0
240/2880
0
240/2880
0
240/2880
0
240/3600
8
K20-D-17-D-1
-
110
1763
29
121,791.00
119,317.0 Tarla
4
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
276/3600
36/3600
36/3600
36/3600
60/3600
4/192
1200/252
00
1200/252
00
1200/252
00
1200/252
00
1073/630
0
1/180
1/24
1/24
2/120
2/120
759/5040
36/3600
1/150
1/90
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Hüseyin YILMAZ
Atilla DEVELİ
Serkan GÖK
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
Hüseyin AKAYDIN : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 50224477102
Celal AKAYDIN : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 50122480518
Osman ÜNLÜKOÇ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 31142113242
Fadime ÜNLÜKOÇ : Veli kızı
T.C. Kimlik No: 31133113534
Mesut ÜNLÜKOÇ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 31115114108
Rukiye KERTMEN : Eli kızı
T.C. Kimlik No: 37864888710
Ali BALTAN : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 36823923400
Veli ÜNLÜKOÇ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 31121113980
MAHALLE / KÖY : Pazarköy
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 34 / 55
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
240/36
00 Vrs.
İşt.
Hanım Ayşe ÖZEL : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 31958086044
Enver ÜNLÜKOÇ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 31106114490
Bayram ÜNLÜKOÇ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 31097114714
Zehra KILINÇ : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 39049849264
Belgin YALÇINKOL : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 39937819638
Abdullah KARAKURUM : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 49318507344
Hanım Veli Eşi :
297
Hüseyin AYDOĞAN : Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 40666795384
Ömer KILINÇ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 51091448394
Zahide BUMİN : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 55057103938
Cennet ERKEN : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 38191877880
Fatma AYDOĞAN : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 40408803940
Dudu :
240/3600 Bintepe
Mustafa İZMİRLİOĞLU : Emin oğlu
T.C. Kimlik No: 21086448272
Servi TANEL : Emin kızı
T.C. Kimlik No: 57652219298
Fatma COŞKUNOĞLU : Emin kızı
T.C. Kimlik No: 33437318844
Sabiha ORAL : Emin kızı
T.C. Kimlik No: 61516100684
Ertan İZMİRLİOĞLU : Ertuğrul oğlu
T.C. Kimlik No: 21065448910
Semra ENER : Ertuğrul kızı
T.C. Kimlik No: 63928020550
Gürcan İZMİRLİOĞLU : Ertuğrul oğlu
T.C. Kimlik No: 21047449584
Gülüzar SEZEN : Şevket kızı
T.C. Kimlik No: 42352739498
Hüseyin Ali ZENGİN : Şevket oğlu
T.C. Kimlik No: 22145412944
Güldan NAMVER : Şevket kızı
T.C. Kimlik No: 31214110520
Fuat ZENGİN : Şevket oğlu
T.C. Kimlik No: 22142413098
Emin İZMİRLİOĞLU : Salih oğlu
T.C. Kimlik No: 21035449930
Mehmet İZMİRLİOĞLU : Salih oğlu
T.C. Kimlik No: 21038449876
Sabiha İZMİRLİOĞLU : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 21053449356
Gülser İZMİRLİOĞLU : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 21068448856
1200/252
00
1200/252
00
1200/252
00
1200/252
00
180/2520
0
180/2520
0
180/2520
0
300/2520
0
300/2520
0
300/2520
0
300/2520
0
300/2520
0
300/2520
0
300/2520
0
300/2520
0
8
K20-D-17-D-4
-
110
1762
30
744.00
752.88 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
276/3600
36/3600
36/3600
36/3600
60/3600
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Hüseyin YILMAZ
Atilla DEVELİ
Serkan GÖK
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Pazarköy
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Sahra AKYÜREK : Salih kızı
T.C. Kimlik No: 27116246818
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
300/2520
0
2/5
Mustafa Ünal KILINÇ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 39100847574
Ersan İZMİRLİOĞLU : Ertuğrul oğlu
T.C. Kimlik No: 21056449292
Zehra KILINÇ : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 39049849264
Hüseyin AKAYDIN : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 50224477102
Bayram ÜNLÜKOÇ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 31097114714
Enver ÜNLÜKOÇ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 31106114490
Hanım Ayşe ÖZEL : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 31958086044
Belgin YALÇINKOL : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 39937819638
Osman ÜNLÜKOÇ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 31142113242
Rukiye KERTMEN : Elif kızı
T.C. Kimlik No: 37864888710
Ali BALTAN : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 36823923400
36/3600
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
1761
4,281.00
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 35 / 55
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
360/2520
0
240/36
00 Vrs.
İşt.
Abdullah KARAKURUM : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 49318507344
Veli ÜNLÜKOÇ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 31121113980
Mesut ÜNLÜKOÇ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 31115114108
Ömer : Elif
Celal AKAYDIN : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 50122480518
Fadime ÜNLÜKOÇ : Veli kızı
T.C. Kimlik No: 31133113534
Hanım : Veli
298
Hüseyin AYDOĞAN : Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 40666795384
Ömer KILINÇ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 51091448394
Cennet ERKEN : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 38191877880
Fatma AYDOĞAN : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 40408803940
Zahide BUMİN : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 55057103938
Dudu :
240/3600 Bintepe
Mustafa İZMİRLİOĞLU : Emin oğlu
T.C. Kimlik No: 21086448272
Servi TANEL : Emin kızı
T.C. Kimlik No: 57652219298
Fatma COŞKUNOĞLU : Emin kızı
T.C. Kimlik No: 33437318844
Sabiha ORAL : Emin kızı
T.C. Kimlik No: 61516100684
Gürcan İZMİRLİOĞLU : Ertuğrul oğlu
T.C. Kimlik No: 21047449584
Ertan İZMİRLİOĞLU : Ertuğrul oğlu
T.C. Kimlik No: 21065448910
Semra ENER : Ertuğrul kızı
T.C. Kimlik No: 63928020550
Sabiha İZMİRLİOĞLU : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 21053449356
Gülser İZMİRLİOĞLU : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 21068448856
Sahra AKYÜREK : Salih kızı
T.C. Kimlik No: 27116246818
1200/252
00
1200/252
00
1200/252
00
1200/252
00
180/2520
0
180/2520
0
180/2520
0
300/2520
0
300/2520
0
300/2520
0
8
K20-D-17-D-4
-
110
31
4,437.11 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
276/3600
36/3600
36/3600
36/3600
60/3600
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Hüseyin YILMAZ
Atilla DEVELİ
Serkan GÖK
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Pazarköy
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Mehmet İZMİRLİOĞLU : Salih oğlu
T.C. Kimlik No: 21038449876
Gülüzar SEZEN : Şevket kızı
T.C. Kimlik No: 42352739498
Güldan NAMVER : Şevket kızı
T.C. Kimlik No: 31214110520
Fuat ZENGİN : Şevket oğlu
T.C. Kimlik No: 22142413098
Emin İZMİRLİOĞLU : Salih oğlu
T.C. Kimlik No: 21035449930
Hüseyin Ali ZENGİN : Şevket oğlu
T.C. Kimlik No: 22145412944
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
300/2520
0
300/2520
0
300/2520
0
300/2520
0
300/2520
0
300/2520
0
2/5
Mustafa Ünal KILINÇ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 39100847574
Ersan İZMİRLİOĞLU : Ertuğrul oğlu
T.C. Kimlik No: 21056449292
Hanım Ayşe ÖZEL : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 31958086044
Belgin YALÇINKOL : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 39937819638
Zehra KILINÇ : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 39049849264
Enver ÜNLÜKOÇ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 31106114490
Mesut ÜNLÜKOÇ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 31115114108
Veli ÜNLÜKOÇ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 31121113980
Abdullah KARAKURUM : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 49318507344
Ali BALTAN : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 36823923400
Rukiye KERTMEN : Nasuh kızı
T.C. Kimlik No: 37864888710
36/3600
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 36 / 55
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
360/2520
0
240/36
00 Vrs.
İşt.
Osman ÜNLÜKOÇ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 31142113242
Celal AKAYDIN : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 50122480518
Hüseyin AKAYDIN : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 50224477102
Fadime ÜNLÜKOÇ : Veli kızı
T.C. Kimlik No: 31133113534
Ömer : Elif
299
Bayram ÜNLÜKOÇ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 31097114714
Hanım ÜNLÜKOÇ : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 31136113470
Zahide DİNÇER : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 51829423600
Şerife KATRAN : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 53068769914
Baki AKAYDIN : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 50152479520
Pakize GÜRLEK : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 51160445972
Hüseyin AYDOĞAN : Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 40666795384
Ömer KILINÇ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 51091448394
Fatma AYDOĞAN : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 40408803940
Zahide BUMİN : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 55057103938
Cennet ERKEN : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 38191877880
Dudu :
Sevim İZMİRLİOĞLU : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 21104447676
240/2880 Bintepe
0
240/2880
0
240/2880
0
240/2880
0
240/3600
8
K20-D-16-C-3
-
110
1799
32
93,840.00 93,008.56 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
276/3600
36/3600
36/3600
36/3600
60/3600
36/960
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Hüseyin YILMAZ
Atilla DEVELİ
Serkan GÖK
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
Fatma COŞKUNOĞLU : Emin kızı
T.C. Kimlik No: 33437318844
Sabiha ORAL : Emin kızı
T.C. Kimlik No: 61516100684
Mustafa İZMİRLİOĞLU : Emin oğlu
T.C. Kimlik No: 21086448272
Servi TANEL : Emin kızı
T.C. Kimlik No: 57652219298
Muhittin ZAR : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 40304006254
Ali ŞANLI : İlhan oğlu
T.C. Kimlik No: 52555399474
Berrin TUĞRUL : Abdülhamit kızı
T.C. Kimlik No: 45568632492
Tülin KOCABIYIK : Abdülhamit kızı
T.C. Kimlik No: 23357371944
Bilge SÜMEKÇİ : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 29321173682
Hacer DURAN : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 23234376482
Nurettin ZAR : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 40313005972
Mustafa Ünal KILINÇ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 39100847574
Muhittin ZAR : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 40304006254
Şermin ÇETİN : İlhan kızı
T.C. Kimlik No: 32012084112
Bayram ÜNLÜKOÇ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 31097114714
Enver ÜNLÜKOÇ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 31106114490
Hanım Ayşe ÖZEL : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 31958086044
Mesut ÜNLÜKOÇ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 31115114108
Ömer Elif Oğlu :
Fadime ÜNLÜKOÇ : Veli kızı
T.C. Kimlik No: 31133113534
Veli ÜNLÜKOÇ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 31121113980
Abdullah KARAKURUM : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 49318507344
Ali BALTAN : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 36823923400
MAHALLE / KÖY : Pazarköy
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 37 / 55
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
1200/252
00
1200/252
00
1200/252
00
1200/252
00
144/1260
1/180
1/24
1/24
2/120
2/120
657/3024
36/3600
1/150
1/90
240/36
00 Vrs.
İşt.
Rukiye KERTMEN : Nasuh kızı
T.C. Kimlik No: 37864888710
Osman ÜNLÜKOÇ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 31142113242
Celal AKAYDIN : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 50122480518
Belgin YALÇINKOL : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 39937819638
Hüseyin AKAYDIN : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 50224477102
Zehra KILINÇ : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 39049849264
Hanım Veli Eşi :
300
Zahide BUMİN : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 55057103938
Fatma AYDOĞAN : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 40408803940
Cennet ERKEN : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 38191877880
Dudu :
36/3600
Zekiye YASAKÇI : Zeki kızı
T.C. Kimlik No: 55504099760
İsmet KILINÇ : Zeki oğlu
T.C. Kimlik No: 39121846846
79488/41
472000
79488/41
472000
Bintepe
8
K20-D-16-C-3
-
110
1798
33
14,825.00 14,738.47 Yol
Yol
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
36/3600
36/3600
60/3600
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Hüseyin YILMAZ
Atilla DEVELİ
Serkan GÖK
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
Necaattin KILINÇ : Zeki oğlu
T.C. Kimlik No: 39067848690
Mustafa KILINÇ : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 39070848526
Döne KILINÇ : Osman kızı
T.C. Kimlik No: 39073848462
Hüseyin AYDOĞAN : Şadi oğlu
T.C. Kimlik No: 40576798376
Mustafa Ünal KILINÇ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 39100847574
Fadime ÜNLÜKOÇ : Veli kızı
T.C. Kimlik No: 31133113534
Hüseyin AKAYDIN : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 50224477102
Ömer Elif Oğlu :
Belgin YALÇINKOL : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 39937819638
Zehra KILINÇ : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 39049849264
Bayram ÜNLÜKOÇ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 31097114714
Enver ÜNLÜKOÇ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 31106114490
Hanım Ayşe ÖZEL : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 31958086044
Mesut ÜNLÜKOÇ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 31115114108
MAHALLE / KÖY : Pazarköy
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 38 / 55
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
79488/41
472000
10800/41
472000
14400/41
472000
46080/41
472000
36/3600
240/36
00 Vrs.
İşt.
Veli ÜNLÜKOÇ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 31121113980
Abdullah KARAKURUM : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 49318507344
Ali BALTAN : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 36823923400
Rukiye KERTMEN : Nasuh kızı
T.C. Kimlik No: 37864888710
Osman ÜNLÜKOÇ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 31142113242
Celal AKAYDIN : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 50122480518
Hanım Veli Eşi :
301
Zahide DİNÇER : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 51829423600
Şerife KATRAN : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 53068769914
Baki AKAYDIN : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 50152479520
Pakize GÜRLEK : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 51160445972
Hüseyin AYDOĞAN : Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 40666795384
Ömer KILINÇ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 51091448394
Fatma AYDOĞAN : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 40408803940
Zahide BUMİN : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 55057103938
Cennet ERKEN : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 38191877880
Dudu :
240/2880 Bintepe
0
240/2880
0
240/2880
0
240/2880
0
240/3600
Ali ŞANLI : İlhan oğlu
T.C. Kimlik No: 52555399474
Sevgi ARIKAN : İlhan kızı
T.C. Kimlik No: 42172983972
Şermin ÇETİN : İlhan kızı
T.C. Kimlik No: 32012084112
Sevim İZMİRLİOĞLU : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 21104447676
Fatma COŞKUNOĞLU : Emin kızı
T.C. Kimlik No: 33437318844
1/180
8
K20-D-16-C-3
-
110
1797
34
29,342.00 29,586.08 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
276/3600
36/3600
36/3600
36/3600
60/3600
1/180
1/180
4/192
1200/252
00
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Hüseyin YILMAZ
Atilla DEVELİ
Serkan GÖK
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
Mustafa İZMİRLİOĞLU : Emin oğlu
T.C. Kimlik No: 21086448272
Servi TANEL : Emin kızı
T.C. Kimlik No: 57652219298
Sabiha ORAL : Emin kızı
T.C. Kimlik No: 61516100684
Tülin KOCABIYIK : Abdülhamit kızı
T.C. Kimlik No: 23357371944
Berrin TUĞRUL : Abdülhamit kızı
T.C. Kimlik No: 45568632492
Bilge SÜMEKÇİ : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 29321173682
Hacer DURAN : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 23234376482
Muhittin ZAR : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 40304006254
Nurettin ZAR : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 40313005972
Mustafa Ünal KILINÇ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 39100847574
Muhittin ZAR : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 40304006254
Bayram ÜNLÜKOÇ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 31097114714
Ali BALTAN : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 36823923400
Rukiye KERTMEN : Elif kızı
T.C. Kimlik No: 37864888710
Osman ÜNLÜKOÇ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 31142113242
Celal AKAYDIN : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 50122480518
Fadime ÜNLÜKOÇ : Veli kızı
T.C. Kimlik No: 31133113534
Enver ÜNLÜKOÇ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 31106114490
Hanım Ayşe ÖZEL : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 31958086044
Mesut ÜNLÜKOÇ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 31115114108
MAHALLE / KÖY : Pazarköy
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
1759
6,652.00
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 39 / 55
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
1200/252
00
1200/252
00
1200/252
00
1/24
1/24
2/120
2/120
23/175
73/336
36/3600
1/150
240/36
00 Vrs.
İşt.
Veli ÜNLÜKOÇ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 31121113980
Abdullah KARAKURUM : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 49318507344
Belgin YALÇINKOL : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 39937819638
Zehra KILINÇ : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 39049849264
Hüseyin AKAYDIN : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 50224477102
Ömer Elif Oğlu :
Hanım Veli Eşi :
302
Hüseyin AYDOĞAN : Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 40666795384
Ömer KILINÇ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 51091448394
Zahide BUMİN : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 55057103938
Cennet ERKEN : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 38191877880
Fatma AYDOĞAN : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 40408803940
Dudu :
240/3600 Bintepe
Servi TANEL : Emin kızı
T.C. Kimlik No: 57652219298
Mustafa İZMİRLİOĞLU : Emin oğlu
T.C. Kimlik No: 21086448272
Sabiha ORAL : Emin kızı
T.C. Kimlik No: 61516100684
1200/252
00
1200/252
00
1200/252
00
8
K20-D-16-C-3
-
110
35
6,724.47 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
276/3600
36/3600
36/3600
36/3600
60/3600
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Hüseyin YILMAZ
Atilla DEVELİ
Serkan GÖK
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Pazarköy
Fatma COŞKUNOĞLU : Emin kızı
T.C. Kimlik No: 33437318844
Semra ENER : Ertuğrul kızı
T.C. Kimlik No: 63928020550
Gürcan İZMİRLİOĞLU : Ertuğrul oğlu
T.C. Kimlik No: 21047449584
Ertan İZMİRLİOĞLU : Ertuğrul oğlu
T.C. Kimlik No: 21065448910
Sabiha İZMİRLİOĞLU : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 21053449356
Mehmet İZMİRLİOĞLU : Salih oğlu
T.C. Kimlik No: 21038449876
Gülser İZMİRLİOĞLU : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 21068448856
Gülüzar SEZEN : Şevket kızı
T.C. Kimlik No: 42352739498
Fuat ZENGİN : Şevket oğlu
T.C. Kimlik No: 22142413098
Sahra AKYÜREK : Salih kızı
T.C. Kimlik No: 27116246818
Hüseyin Ali ZENGİN : Şevket oğlu
T.C. Kimlik No: 22145412944
Emin İZMİRLİOĞLU : Salih oğlu
T.C. Kimlik No: 21035449930
Güldan NAMVER : Şevket kızı
T.C. Kimlik No: 31214110520
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
1200/252
00
180/2520
0
180/2520
0
180/2520
0
300/2520
0
300/2520
0
300/2520
0
300/2520
0
300/2520
0
300/2520
0
300/2520
0
300/2520
0
300/2520
0
2/5
Mustafa Ünal KILINÇ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 39100847574
Ersan İZMİRLİOĞLU : Ertuğrul oğlu
T.C. Kimlik No: 21056449292
Hüseyin AKAYDIN : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 50224477102
Ömer : Elif
36/3600
Fadime ÜNLÜKOÇ : Veli kızı
T.C. Kimlik No: 31133113534
Ali BALTAN : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 36823923400
Zehra KILINÇ : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 39049849264
Bayram ÜNLÜKOÇ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 31097114714
Enver ÜNLÜKOÇ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 31106114490
Hanım Ayşe ÖZEL : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 31958086044
Mesut ÜNLÜKOÇ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 31115114108
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 40 / 55
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
360/2520
0
240/36
00 Vrs.
İşt.
Abdullah KARAKURUM : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 49318507344
Rukiye KERTMEN : Elif kızı
T.C. Kimlik No: 37864888710
Osman ÜNLÜKOÇ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 31142113242
Celal AKAYDIN : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 50122480518
Veli ÜNLÜKOÇ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 31121113980
Belgin YALÇINKOL : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 39937819638
Hanım : Veli
303
Pakize GÜRLEK : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 51160445972
Baki AKAYDIN : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 50152479520
Zahide DİNÇER : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 51829423600
Şerife KATRAN : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 53068769914
240/2880 Bintepe
0
240/2880
0
240/2880
0
240/2880
0
8
K20-D-16-C-3
-
110
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
1758
36
53,126.00 52,245.21 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Hüseyin YILMAZ
Atilla DEVELİ
Serkan GÖK
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Pazarköy
Hissesi Sokak veya Mevki
Hüseyin AYDOĞAN : Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 40666795384
Ömer KILINÇ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 51091448394
Cennet ERKEN : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 38191877880
Zahide BUMİN : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 55057103938
Fatma AYDOĞAN : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 40408803940
Dudu :
240/3600
Sevim İZMİRLİOĞLU : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 21104447676
Fatma COŞKUNOĞLU : Emin kızı
T.C. Kimlik No: 33437318844
Mustafa İZMİRLİOĞLU : Emin oğlu
T.C. Kimlik No: 21086448272
Sabiha ORAL : Emin kızı
T.C. Kimlik No: 61516100684
Servi TANEL : Emin kızı
T.C. Kimlik No: 57652219298
Muhittin ZAR : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 40304006254
Ali ŞANLI : İlhan oğlu
T.C. Kimlik No: 52555399474
Tülin KOCABIYIK : Abdülhamit kızı
T.C. Kimlik No: 23357371944
Berrin TUĞRUL : Abdülhamit kızı
T.C. Kimlik No: 45568632492
Bilge SÜMEKÇİ : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 29321173682
Hacer DURAN : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 23234376482
Nurettin ZAR : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 40313005972
Mustafa Ünal KILINÇ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 39100847574
Muhittin ZAR : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 40304006254
Şermin ÇETİN : İlhan kızı
T.C. Kimlik No: 32012084112
Mesut ÜNLÜKOÇ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 31115114108
Abdullah KARAKURUM : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 49318507344
Rukiye KERTMEN : Elif kızı
T.C. Kimlik No: 37864888710
Osman ÜNLÜKOÇ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 31142113242
Hüseyin AKAYDIN : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 50224477102
Bayram ÜNLÜKOÇ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 31097114714
Fadime ÜNLÜKOÇ : Veli kızı
T.C. Kimlik No: 31133113534
Ömer : Elif
4/192
Celal AKAYDIN : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 50122480518
Pafta no
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
Sayfa No : 41 / 55
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
276/3600
36/3600
36/3600
36/3600
60/3600
1200/252
00
1200/252
00
1200/252
00
1200/252
00
144/1260
1/180
1/24
1/24
2/120
2/120
1179/504
0
36/3600
1/150
1/90
240/36
00 Vrs.
İşt.
Hanım Ayşe ÖZEL : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 31958086044
Enver ÜNLÜKOÇ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 31106114490
Belgin YALÇINKOL : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 39937819638
Zehra KILINÇ : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 39049849264
Veli ÜNLÜKOÇ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 31121113980
Ali BALTAN : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 36823923400
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Hüseyin YILMAZ
Atilla DEVELİ
Serkan GÖK
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Pazarköy
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
1766
1,021.00
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 42 / 55
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Hanım : Veli
304
Hüseyin AYDOĞAN : Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 40666795384
Ömer KILINÇ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 51091448394
Fatma AYDOĞAN : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 40408803940
Cennet ERKEN : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 38191877880
Zahide BUMİN : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 55057103938
Dudu :
240/3600 Bintepe
Servi TANEL : Emin kızı
T.C. Kimlik No: 57652219298
Mustafa İZMİRLİOĞLU : Emin oğlu
T.C. Kimlik No: 21086448272
Fatma COŞKUNOĞLU : Emin kızı
T.C. Kimlik No: 33437318844
Sabiha ORAL : Emin kızı
T.C. Kimlik No: 61516100684
Gürcan İZMİRLİOĞLU : Ertuğrul oğlu
T.C. Kimlik No: 21047449584
Ertan İZMİRLİOĞLU : Ertuğrul oğlu
T.C. Kimlik No: 21065448910
Semra ENER : Ertuğrul kızı
T.C. Kimlik No: 63928020550
Sabiha İZMİRLİOĞLU : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 21053449356
Gülüzar SEZEN : Şevket kızı
T.C. Kimlik No: 42352739498
Sahra AKYÜREK : Salih kızı
T.C. Kimlik No: 27116246818
Gülser İZMİRLİOĞLU : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 21068448856
Fuat ZENGİN : Şevket oğlu
T.C. Kimlik No: 22142413098
Güldan NAMVER : Şevket kızı
T.C. Kimlik No: 31214110520
Hüseyin Ali ZENGİN : Şevket oğlu
T.C. Kimlik No: 22145412944
Emin İZMİRLİOĞLU : Salih oğlu
T.C. Kimlik No: 21035449930
Mehmet İZMİRLİOĞLU : Salih oğlu
T.C. Kimlik No: 21038449876
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
1200/252
00
1200/252
00
1200/252
00
1200/252
00
180/2520
0
180/2520
0
180/2520
0
300/2520
0
300/2520
0
300/2520
0
300/2520
0
300/2520
0
300/2520
0
300/2520
0
300/2520
0
300/2520
0
2/5
Mustafa Ünal KILINÇ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 39100847574
Ersan İZMİRLİOĞLU : Ertuğrul oğlu
T.C. Kimlik No: 21056449292
Ali BALTAN : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 36823923400
Rukiye KERTMEN : Nasuh kızı
T.C. Kimlik No: 37864888710
Abdullah KARAKURUM : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 49318507344
Veli ÜNLÜKOÇ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 31121113980
Enver ÜNLÜKOÇ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 31106114490
Hanım Ayşe ÖZEL : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 31958086044
Mesut ÜNLÜKOÇ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 31115114108
Bayram ÜNLÜKOÇ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 31097114714
Celal AKAYDIN : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 50122480518
36/3600
8
K20-D-16-C-3
-
110
37
1,389.17 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
276/3600
36/3600
36/3600
36/3600
60/3600
360/2520
0
240/36
00 Vrs.
İşt.
Hüseyin AKAYDIN : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 50224477102
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Hüseyin YILMAZ
Atilla DEVELİ
Serkan GÖK
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Pazarköy
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 43 / 55
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Osman ÜNLÜKOÇ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 31142113242
Ömer Elif Oğlu :
Fadime ÜNLÜKOÇ : Veli kızı
T.C. Kimlik No: 31133113534
Belgin YALÇINKOL : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 39937819638
Zehra KILINÇ : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 39049849264
Hanım Veli Eşi :
305
306
307
308
309
Meryem KIRTAŞ : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 49315507576
Ekrem GÜLER : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 48544533264
Ekrem GÜLER : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 48544533264
Mehmet ORAL : Nureddin oğlu
T.C. Kimlik No: 51427437160
Yüksel ŞEN : Rafet oğlu
T.C. Kimlik No: 50524467216
Yaşar EKEN : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 33377037812
İsmail ŞEN : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 50563465914
Akif ŞEN : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 50566465850
Mehmet ŞEN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 50470469050
Hacer KAYA : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 50425470568
Sabri ŞEN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 50461469342
Fitnat : Mehmet kızı
Tam
Göl
10
K20-D-17-B-4-A
-
111
937
1
Tam
Göl
10
K20-D-17-B-4-A
-
111
985
2
8,190.00
1/2
Göl
10
K20-D-17-B-4-A
-
111
1131
3
4,250.00
10
K20-D-17-B-4-A
-
111
905
Ayşe ŞEN : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 50569465796
Mehmet SEZER : Abdurrahman oğlu
T.C. Kimlik No: 51409437744
Zeynep SEZER : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 51406437808
Havva SEZER : Abdurrahman kızı
T.C. Kimlik No: 49297508172
Turgut SEZER : Abdurrahman oğlu
T.C. Kimlik No: 51412437670
Hatice : Salih kızı
20504/25 Göl
088
960/2508
8
360/2508
8
360/2508
8
288/2508
8
288/2508
8
288/2508
8
288/2508
8
240/2508
8
189/2508
8
189/2508
8
189/2508
8
189/2508
8
84/25088
Şevki : Salih oğlu
84/25088
Hamdi YEŞİLDAĞ : Abdullah oğlu
84/25088
İbrahim : Salih oğlu
84/25088
Fikriye : Salih kızı
84/25088
Zehra : Salih kızı
84/25088
Vahit KILINÇ : Ömer oğlu
T.C. Kimlik No: 51103447926
Aysel GEZER : Raşit kızı
T.C. Kimlik No: 50041483386
Havva KILINÇ : Ömer kızı
T.C. Kimlik No: 48820524092
Raşit GEZER :
63/25088
Sebahat ŞENBAK : Salih kızı
T.C. Kimlik No: 62833056340
Ayşe ŞENBAK : Salih kızı
T.C. Kimlik No: 27992206074
Ekrem GÜLER : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 48544533264
1/5
10
K20-D-17-B-4-A
-
111
1127
16,625.00 16,086.18 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
8,289.48 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
3,493.35 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
4
14,525.00 13,971.77 Tarla
Tarla
0.00
0.00
5
23,700.00 24,474.13 Tarla
Tarla
0.00
0.00
1/2
63/25088
63/25088
63/25088
Göl
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/5
3/5
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Hüseyin YILMAZ
Atilla DEVELİ
Serkan GÖK
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Pazarköy
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 44 / 55
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
310
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
Göl
10
K20-D-17-B-4-A
-
111
1128
6
50.00
70.38 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
311
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
Köyiçi
18
K20-D-17-B-4-A
-
112
944
1
1,145.00
1,168.17 Kesik
Kesik
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
312
Ekrem GÜLER : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 48544533264
Ziya İÇEN : İsmail oğlu
T.C. Kimlik No: 57397237250
Mehmet CEYLAN : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 50146479826
Tam
Köyiçi
18
K20-D-17-B-4-A
-
112
945
2
11,960.00
11,924.64 Kesik
Kesik
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
18
K20-D-17-B-4-D
-
112
481
3
895.00
1,005.28 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
18
K20-D-17-B-4-D
-
112
1222
4
1,683.00
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Nedafet SAPMAZ : Sabri kızı
T.C. Kimlik No: 12788724740
1/18
Köyiçi
18
K20-D-17-B-4-D
-
112
1223
5
387.00
1,669.33 Ev Ve
Müştemilatı
380.41 Ev Ve
Müştemilatı
Arsa Ve
Müştemilatı
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Mürvet CEYLAN : Sabri kızı
T.C. Kimlik No: 50125480522
Rüveyde KAMA : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 49333506902
Mehmet CEYLAN : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 50146479826
Bedirye SAPMAZ : Mahmut kızı
T.C. Kimlik No: 12842722996
Havva ÖZKOYUNCU : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 49597498128
İsmet CEYLAN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 50137480176
Taner YILDIRIM : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 51553432930
Burhan GÜLER : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 48568532472
Ahmet GÜLER : Burhan oğlu
T.C. Kimlik No: 48529533784
Fatma YURDAKUL : Adem kızı
1/18
Tam
Köyiçi
18
K20-D-17-B-4-C
-
112
489
6
187.00
189.06 Ev
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
18
K20-D-17-B-4-C
-
112
491
7
123.00
135.64 Ev Ve Dam
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
2/8
Köyiçi
18
K20-D-17-B-4-C
-
112
490
8
531.00
564.20 Ev Ve Avlu
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
6/8
Tam
K 20 D 17 B 4 C
K20-D-17-B-4-C
-
112
1812
9
379.59
390.83 Ev Ve Avlu
Ev Ve Avlu
0.00
0.00
Tam
K 20 D 17 B 4 C
K20-D-17-B-4-B
-
112
1811
10
840.41
809.51 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Ev Ve Avlu
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
328
Nazmi UĞUR : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 51538433440
Ali ADALAR : Muharrem oğlu
T.C. Kimlik No: 49222510690
Müslüme ADALAR : Nebi kızı
T.C. Kimlik No: 49216510828
Mehmet SEM : Salih oğlu
T.C. Kimlik No: 48880522052
Sebahat ŞENBAK : Salih kızı
T.C. Kimlik No: 62833056340
Azmiye ŞİRİNEL : Salih kızı
T.C. Kimlik No: 53755359428
Sebahat ŞENBAK : Salih kızı
T.C. Kimlik No: 62833056340
Hilmi Girgin ÇELEBİLER : Nuri oğlu
T.C. Kimlik No: 49273508974
Mürvet CEYLAN : Sabri kızı
T.C. Kimlik No: 50125480522
Hilmi Girgin ÇELEBİLER : Nuri oğlu
T.C. Kimlik No: 49273508974
Mehmet SEM : Salih oğlu
T.C. Kimlik No: 48880522052
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
329
Kamu Orta Malı
Tam
330
Ayşe ŞEN : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 50569465796
İsmail ŞEN : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 50563465914
Akif ŞEN : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 50566465850
Rafet ŞEN : Akif oğlu
T.C. Kimlik No: 50557466132
Sabri YILDIRIM : Yusuf oğlu
T.C. Kimlik No: 51568432420
Nazmi UĞUR : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 51538433440
2/16
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
331
3/18
3/18
3/18
3/18
3/18
1/18
Tam
Köyiçi
18
K20-D-17-B-4-B
-
112
487
11
1,240.00
1,149.07 Ev Ve Avlu
Tam
Köyiçi
18
K20-D-17-B-4-C
-
112
488
12
182.00
168.24 Ev Ve Avlu
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
2/5
Köyiçi
18
K20-D-17-B-4-B
-
112
486
13
860.00
907.77 Ev Ve Avlu
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
18
K20-D-17-B-4-B
-
112
633
14
430.00
469.73 Kesik
Kesik
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
18
K20-D-17-B-4-A
-
112
483
15
2,020.00
2,077.07 Kesik
Kesik
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
18
K20-D-17-B-4-B
-
112
632
16
3,025.00
2,878.18 Ev Ve Kesik Kesik
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
18
K20-D-17-B-4-B
-
112
749
17
6,942.00
6,664.53 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
18
K20-D-17-B-4-B
-
112
750
18
58.00
58.66 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
17
K20-D-17-B-4-B
-
112
461
19
Mera
0.00
0.00
Karakova
17
K20-D-17-B-4-B
-
112
709
20
1,005,008, 18,519.26 Mera
000.00
886.00
865.36 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Karakova
17
K20-D-17-B-4-B
-
112
458
21
Kesik
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
3/5
3/16
3/16
24/48
16/64
1,600.00
1,648.25 Kesik
8/64
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Hüseyin YILMAZ
Atilla DEVELİ
Serkan GÖK
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Pazarköy
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 45 / 55
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Ayşe UĞUR : Mustafa kızı
8/64
Nurettin ORAL : Eşref oğlu
T.C. Kimlik No: 51436436888
Nurettin ORAL : Eşref oğlu
T.C. Kimlik No: 51436436888
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
16/64
Tam
Karakova
17
K20-D-17-B-4-B
-
112
710
22
594.00
599.49 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Ayşe ŞEN : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 50569465796
Akif ŞEN : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 50566465850
İsmail ŞEN : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 50563465914
Rafet ŞEN : Akif oğlu
T.C. Kimlik No: 50557466132
Ekrem GÜLER : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 48544533264
Kamu Orta Malı
2/16
Karakova
17
K20-D-17-B-4-B
-
112
711
23
1,300.00
1,320.63 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Karakova
17
K20-D-17-B-4-B
-
112
459
24
2,190.00
2,115.86 Kesik
Kesik
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
17
K20-D-17-B-4-B
-
113
464
1
Mera
0.00
0.00
Tam
17
K20-D-17-B-4-B
-
113
465
2
Arsa
0.00
0.00
337
Şahin KAMA : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 50647463140
Kamu Orta Malı
4,010,008, 28,118.49 Mera
000.00
530.00
522.81 Ağıl
17
K20-D-17-B-4-C
-
113
467
3
Mera
0.00
0.00
338
İsmail Hakkı HOŞGÖREN : İzzet oğlu
Tam
Karakova
17
K20-D-17-B-4-C
-
113
466
4
1,065,000,
000.00
590.00
581.83 Ev
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
339
Salihli - Pazarköy Köyü Tüzel Kişiliği :
Tam
Karakova
17
K20-D-17-B-4-C
-
114
733
1
315.00
317.64 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
340
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
Karakova
17
K20-D-17-B-4-C
-
114
732
2
641.00
646.04 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
341
Salihli - Pazarköy Köyü Tüzel Kişiliği :
Tam
Karakova
17
K20-D-17-B-4-C
-
114
731
3
2,194.00
2,142.24 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
342
Tam
Karakova
17
K20-D-17-B-4-C
-
115
734
1
1,614.00
1,500.78 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
343
Şahin ŞEN : Lütfi oğlu
T.C. Kimlik No: 50521467370
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
Karakova
17
K20-D-17-B-4-C
-
115
735
2
931.00
961.01 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
344
Salihli - Pazarköy Köyü Tüzel Kişiliği :
Tam
Karakova
17
K20-D-17-B-4-C
-
115
736
3
4,515.00
4,490.63 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
345
Salihli - Pazarköy Köyü Tüzel Kişiliği :
Tam
Köyiçi
17
K20-D-17-B-4-C
-
116
576
1
1,860.00
1,799.76 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
346
Hüseyin HOŞGÖREN : İzzet oğlu
Tam
Köyiçi
17
K20-D-17-B-4-C
-
116
577
2
1,320.00
1,354.69 Ev Ve Arsa
Ev Ve Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
347
Salihli - Pazarköy Köyü Tüzel Kişiliği :
Tam
Köyiçi
17
K20-D-17-B-4-C
-
117
495
1
7,620.00
7,390.51 Mezarlık
Mezarlık
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
348
Halit TEPE : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 50380472010
Havva SEZER : Abdurrahman kızı
T.C. Kimlik No: 49297508172
Mehmet SEZER : Abdurrahman oğlu
T.C. Kimlik No: 51409437744
Zeynep SEZER : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 51406437808
Turgut SEZER : Abdurrahman oğlu
T.C. Kimlik No: 51412437670
Ayşe ŞEN : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 50569465796
Sabri ŞEN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 50461469342
Mehmet ŞEN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 50470469050
Fitnat : Mehmet kızı
15848/25 Köyiçi
088
189/2508
8
189/2508
8
189/2508
8
189/2508
8
240/2508
8
288/2508
8
288/2508
8
288/2508
8
288/2508
8
360/2508
8
360/2508
8
3648/250
88
63/25088
17
K20-D-17-B-4-C
-
117
496
2
1,240.00
1,498.15 Kesik
Kesik
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
332
333
334
335
336
Hacer KAYA : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 50425470568
İsmail ŞEN : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 50563465914
Akif ŞEN : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 50566465850
Şevket GÜNER : Emin oğlu
T.C. Kimlik No: 50719460732
Vahit KILINÇ : Ömer oğlu
T.C. Kimlik No: 51103447926
16/64
3/16
3/16
24/48
Tam
Tam
Karakova
Tam
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
23.06 Mera
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Hüseyin YILMAZ
Atilla DEVELİ
Serkan GÖK
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Pazarköy
Havva KILINÇ : Ömer kızı
T.C. Kimlik No: 48820524092
Aysel GEZER : Raşit kızı
T.C. Kimlik No: 50041483386
Raşit GEZER :
63/25088
Yaşar EKEN : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 33377037812
Zehra : Salih kızı
690/2508
8
84/25088
Fikriye : Salih kızı
84/25088
Hamdi YEŞİLDAĞ : Abdullah oğlu
84/25088
Şevki : Salih oğlu
84/25088
Hatice : Salih kızı
84/25088
İbrahim : Salih oğlu
84/25088
Osman TEPE : Halit oğlu
T.C. Kimlik No: 50353472986
Nefise :
1008/250
88
4/24
Köyiçi
Kadir KAMA : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 51628430458
İbrahim GÜNGÖR : Sefer oğlu
T.C. Kimlik No: 50260476022
Halit TEPE : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 50380472010
Nureddin ORAL : Eşref oğlu
T.C. Kimlik No: 51436436888
Şadi KARAGÜN : Hüseyin oğlu
20/24
Tayyibe ORAK : Hüseyin kızı
1/4
Yaşar KARAGÜN : Hüseyin oğlu
1/4
Fadime CANKURT : Hüseyin kızı
1/4
Fadime ORAL : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 51439436724
1/2
Nurettin ORAL : Eşref oğlu
T.C. Kimlik No: 51436436888
Hüseyin ÇOBAN : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 49849489768
1/2
356
349
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 46 / 55
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
63/25088
63/25088
17
K20-D-17-B-4-C
-
117
497
3
850.00
818.86 Kesik
Kesik
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
17
K20-D-17-B-4-C
-
117
498
4
970.00
865.24 Kesik
Kesik
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
17
K20-D-17-B-4-C
-
117
499
5
125.00
107.55 Samanlık
Samanlık
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
18
K20-D-17-B-4-C
-
118
494
1
367.00
379.53 Kesik
Kesik
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/4
Köyiçi
18
K20-D-17-B-4-C
-
119
504
1
600.00
593.31 Ev Avlu Ve
Müştemilatı
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Köyiçi
18
K20-D-17-B-4-C
-
119
503
2
870.00
864.54 Evavlu Ve
Müştemilatı
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
18
K20-D-17-B-4-C
-
119
1295
3
423.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
18
K20-D-17-B-4-C
-
119
500
4
740.00
Arsa Ve
Müştemilatı
Arsa
0.00
Hüseyin ÇOBAN : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 49849489768
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
357
Münever OKTAY : Yunus kızı
T.C. Kimlik No: 48445536548
Tam
Köyiçi
18
K20-D-17-B-4-C
-
119
1294
5
547.00
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
358
Mehmet Remzi TOPLAR : Arif oğlu
T.C. Kimlik No: 50830457024
1/3
Köyiçi
18
K20-D-17-B-4-C
-
119
502
6
745.00
436.95 Ev Avlu Ve
Müştemilatı
791.25 Ev Avlu Ve
Müştemilatı
492.44 Ev Avlu Ve
Müştemilatı
778.21 Ev Avlu Ve
Müştemilatı
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Necati TOPLAR : Arif oğlu
T.C. Kimlik No: 50809457772
Halime ÖZKOYUNCU : Arif kızı
T.C. Kimlik No: 49534500280
Mehmet GÜLER : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 48559532764
Nurhayat BODUR : Süleyman kızı
T.C. Kimlik No: 19039256982
1/3
Tam
Köyiçi
18
K20-D-17-B-4-C
-
120
506
1
450.00
497.01 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
18/96
Köyiçi
18
K20-D-17-B-4-C
-
120
505
2
541.00
492.96 Ev Avlu Ve
Müştemilatı
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Nurten ÖZTÜRK : Süleyman kızı
T.C. Kimlik No: 51160446030
Ekrem GÜLER : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 48544533264
Müyesser SUCU : Süleyman kızı
T.C. Kimlik No: 17654562006
Firdevs GÜLER : Neşet kızı
T.C. Kimlik No: 48553532982
Nureddin ORAL : Eşref oğlu
T.C. Kimlik No: 51436436888
18/96
Köyiçi
18
K20-D-17-B-4-D
-
121
472
1
2,830.00
Kesik
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
350
351
352
353
354
355
359
360
361
1/3
18/96
18/96
24/96
Tam
2,933.32 Kesik
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Hüseyin YILMAZ
Atilla DEVELİ
Serkan GÖK
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Pazarköy
Ahmet KAMA : Halil İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 49324507284
İbrahim KAMA : Halil İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 49330507056
Ahmet KAMA : Halil İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 49324507284
İbrahim KAMA : Halil İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 49330507056
Gönül ÖZKOYUNCU : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 49357506100
Meryem KIRTAŞ : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 49315507576
Abdurrahman KIRTAŞ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 49036516802
Şahsene TEZCAN : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 16535599834
Gönül ÖZKOYUNCU : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 49357506100
Abdurrahman KIRTAŞ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 49036516802
Meryem KIRTAŞ : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 49315507576
Şahsene TEZCAN : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 16535599834
Naile USLU : Ömer kızı
1/2
Mevlüt USLU : Ömer oğlu
15/64
Ayşe USLU :
19/64
Mevlüt Necmi USLU : Ömer oğlu
T.C. Kimlik No: 51349439716
Salihli - Pazarköy Köyü Tüzel Kişiliği :
15/64
368
362
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 47 / 55
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Köyiçi
18
K20-D-17-B-4-D
-
121
471
2
4,070.00
4,051.30 Kesik
Kesik
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Köyiçi
18
K20-D-17-B-4-D
-
121
473
3
4,470.00
4,293.15 Ev Ve Avlu
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Köyiçi
18
K20-D-17-B-4-D
-
121
475
4
41.50
49.74 Ev Ve Avlu
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Köyiçi
18
K20-D-17-B-4-D
-
121
474
5
384.00
418.74 Ev Ve Avlu
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Köyiçi
18
K20-D-17-B-4-D
-
121
476
6
745.00
879.18 Ev Ve Avlu Arsa
Ve
Müştemilatlı
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
18
K20-D-17-B-4-D
-
121
480
7
2,755.00
Mezarlık
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Mustafa SOYSAL : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 48934520218
Tam
Köyiçi
18
K20-D-17-B-4-D
-
121
478
8
430.00
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
369
Ali ERSOY : Murad oğlu
T.C. Kimlik No: 49060516090
Tam
Köyiçi
18
K20-D-17-B-4-D
-
121
477
9
400.00
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
370
Mustafa KAPLAN : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 50179478742
Tam
Köyiçi
18
K20-D-17-B-4-D
-
121
479
10
525.00
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
371
Recep KAPLAN : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 50182478678
Abdurrahman KIRTAŞ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 49036516802
Mevlüt USLU : Ömer oğlu
Tam
Köyiçi
18
K20-D-17-B-4-D
-
122
470
1
525.00
429.99 Ev Ve Avlu
Ve
Müştemilatlı
402.84 Ev Ve Avlu
Ve
Müştemilatlı
483.33 Ev
Kahvehane
Ve Avlu
525.29 Kesik Tarla
Kesik Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
18
K20-D-17-B-4-D
-
123
787
1
922.00
995.06 Kesik
Kesik
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
3/13
Köyiçi
18
K20-D-17-B-4-D
-
123
788
2
1,778.00
1,558.21 Kesik
Kesik
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Naile USLU : Ömer kızı
3/13
Ayşe USLU : İbrahim kızı
4/13
Mevlüt Necmi USLU : Ömer oğlu
T.C. Kimlik No: 51349439716
Şevki SARICAN : Ahmet oğlu
3/13
Tam
Köyiçi
18
K20-D-17-B-4-D
-
123
538
3
990.00
973.51 Kesik
Kesik
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
375
Oruç GEZİCİ : Mahmut oğlu
T.C. Kimlik No: 34223009946
Tam
Köyiçi
18
K20-D-17-B-4-D
-
123
539
4
1,355.00
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
376
Önder USLU : Mevlüt Necmi oğlu
T.C. Kimlik No: 51310441076
Memiş UYAR : Veli oğlu
T.C. Kimlik No: 50053482940
Tam
18
K20-D-17-B-4-D
-
123
536
5
5,345.00
İçinde Turşu
İşletmesi
Olan Bahçeli
Kargir Bina
Kesik
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
19
K20-D-17-B-4-D
-
123
534
6
4,118.00
Şevki SARICAN : Ahmet oğlu
Tam
Köyiçi
19
K20-D-17-B-4-D
-
123
535
363
364
365
366
367
372
373
374
377
378
1/2
72/144
72/144
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
15/64
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
2,681.33 Mezarlık
1,303.26 İçinde Turşu
İşletmesi
Olan Bahçeli
Kargir Bina
5,139.21 Kesik
4,254.45 Ev,Ağıl Ve
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Kesik
7
610.00
647.58 Ev Ve Avlu Ev Ve Avlu
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Ve
Müştemilatı
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Hüseyin YILMAZ
Atilla DEVELİ
Serkan GÖK
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
379
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Pazarköy
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Cavit UYAR : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 50035483514
237/651
Veli UYAR : Demir oğlu
T.C. Kimlik No: 50002484698
Hanım ÖZKAN : Hasan kızı
T.C. Kimlik No: 51706427844
Emine ERYOL : Hakkı kızı
T.C. Kimlik No: 22658395246
Ali ÖZKAN : Hakkı oğlu
T.C. Kimlik No: 51712427616
Cavit ÖZKAN : Hakkı oğlu
T.C. Kimlik No: 51709427780
Şükriye CEYLAN : Hakkı kızı
T.C. Kimlik No: 50140480002
Abdurrahman KIRTAŞ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 49036516802
414/651
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 48 / 55
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Köyiçi
19
K20-D-17-B-4-D
-
123
533
8
1,302.00
1,361.83 Sığır Tokadı Arsa
Yeri
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Köyiçi
19
K20-D-17-B-4-D
-
123
532
9
2,598.00
2,548.69 Ev Ve Kesik Ev Ve Kesik
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
19
K20-D-17-B-4-D
-
123
531
10
982.00
1,016.74 Ev Ve Avlusu Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Azmak
15
K20-D-17-B-4-D
-
124
447
1
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
383
Mehmet ORAL : Nureddin oğlu
T.C. Kimlik No: 51427437160
Hayriye AKSOY : Etem kızı
Tam
Arkazmak
16
K20-D-17-B-4-D
-
124
628
2
1,166.00
1,210.13 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
384
Hayriye AKSOY : Etem kızı
Tam
Arkazmak
16
K20-D-17-B-4-D
-
124
629
3
1,177.00
1,217.52 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
385
Hayriye AKSOY : Etem kızı
Tam
Arkazmak
16
K20-D-17-B-4-D
-
124
630
4
1,172.00
1,174.93 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
386
Hayriye AKSOY : Etem kızı
Tam
Arkazmak
16
K20-D-17-B-4-D
-
124
631
5
1,165.00
1,129.15 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
387
Tam
Azmak
16
K20-D-17-B-4-D
-
124
449
6
3,720.00
3,774.42 Kesik
Kesik
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
15/96
Azmak
16
K20-D-17-B-4-C
-
124
450
7
1,210.00
1,162.95 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
389
Süleyman KIRATLI : Rifat oğlu
T.C. Kimlik No: 61144112752
Adile TOPLAR : Hüsnü kızı
T.C. Kimlik No: 50791458368
Süleyman GÜNGÖR : Hüsnü oğlu
T.C. Kimlik No: 50257476196
Habibe BOLKAN : Hüsnü kızı
T.C. Kimlik No: 53455369314
Refik GÜNGÖR : Hüsnü oğlu
T.C. Kimlik No: 50266475814
Emine GÜNGÖR : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 50275475522
Süleyman GÜNGÖR : Hüsnü oğlu
T.C. Kimlik No: 50257476196
Refik GÜNGÖR : Hüsnü oğlu
T.C. Kimlik No: 50266475814
Meryem ÖZTÜRK : Süleyman kızı
Azmak
16
K20-D-17-B-4-C
-
124
451
8
1,220.00
1,273.55 Kesik
Kesik
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/12
390
Süleyman GÜNGÖR : Hüsnü oğlu
T.C. Kimlik No: 50257476196
Refik GÜNGÖR : Hüsnü oğlu
T.C. Kimlik No: 50266475814
Sefer GÜNGÖR : Süleyman oğlu
Azmak
16
K20-D-17-B-4-C
-
124
452
9
1,520.00
1,553.03 Kesik
Kesik
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Refik GÜNGÖR : Hüsnü oğlu
T.C. Kimlik No: 50266475814
Süleyman GÜNGÖR : Hüsnü oğlu
T.C. Kimlik No: 50257476196
Şahin ŞEN : Lütfi oğlu
T.C. Kimlik No: 50521467370
1/12
Tam
Köyiçi
20
K20-D-17-B-4-C
-
125
540
1
205.00
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
20
K20-D-17-B-4-C
-
125
541
2
1,030.00
1,016.52 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
20
K20-D-17-B-4-C
-
125
542
3
660.00
686.65 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
20
K20-D-17-B-4-C
-
126
573
1
434.00
446.49 Kesik
Kesik
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Köyiçi
20
K20-D-17-B-4-C
-
126
574
2
476.00
440.07 Kesik
Kesik
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
396
Mehmet EBREN : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 49804491256
Mehmet EBREN : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 49804491256
İbrahim ÖZTÜRK : Neşet oğlu
T.C. Kimlik No: 51190445010
Naciye ŞAHİN : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 17441569614
Rifat ÖZTÜRK : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 51187445184
Yasin ÖZTÜRK : Hüseyin oğlu
1/1 Vrs.
İşt.
Tam
Köyiçi
20
K20-D-17-B-4-C
-
126
575
3
293.00
322.22 Kesik
Kesik
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
397
Yusuf YILDIRIM : Mustafa oğlu
119/128
19
K20-D-17-B-4-C
-
127
525
1
534.00
380
381
382
388
391
392
393
394
395
Vrs. İşt.
17,000.00 17,262.30 Tarla
15/96
15/96
15/96
20/96
1/12
1/12
5/6
1/12
5/6
1/12
Köyiçi
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
215.26 Ev Ve Avlusu Arsa
532.82 Ev Ve Avlu Ev Ve Avlu
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Ve
Müştemilatı
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Hüseyin YILMAZ
Atilla DEVELİ
Serkan GÖK
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Pazarköy
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Taner YILDIRIM : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 51553432930
Bülent GÜLDEN : Erdinç oğlu
T.C. Kimlik No: 13400704324
9/128
Tam
Köyiçi
19
K20-D-17-B-4-C
-
127
524
2
462.00
399
Yusuf ÇELİK : Salih oğlu
Tam
Köyiçi
19
K20-D-17-B-4-C
-
127
523
3
1,017.00
400
Salihli - Pazarköy Köyü Tüzel Kişiliği :
Tam
Köyiçi
19
K20-D-17-B-4-C
-
128
519
1
106.00
401
İsmail KOCA : Adil oğlu
T.C. Kimlik No: 62728059784
Tam
Köyiçi
19
K20-D-17-B-4-C
-
128
522
2
296.00
402
Salihli - Pazarköy Köyü Tüzel Kişiliği :
Tam
Köyiçi
19
K20-D-17-B-4-C
-
128
521
3
403
Sefer GÜNGÖR : Süleyman oğlu
Tam
Köyiçi
19
K20-D-17-B-4-C
-
129
526
404
Mustafa KONUK : Süleyman oğlu
Tam
Köyiçi
19
K20-D-17-B-4-D
-
130
405
Dudu HARMAN : Mustafa kızı
12/40
Köyiçi
19
K20-D-17-B-4-D
-
Aysel GEZER : Raşit kızı
T.C. Kimlik No: 50041483386
Vahit KILINÇ : Ömer oğlu
T.C. Kimlik No: 51103447926
Raşit GEZER :
7/40
Havva KILINÇ : Ömer kızı
T.C. Kimlik No: 48820524092
Mahmut ACAR : Mustafa oğlu
7/40
Tam
Köyiçi
19
K20-D-17-B-4-C
407
Turgut SEZER : Abdurrahman oğlu
T.C. Kimlik No: 51412437670
Tam
Köyiçi
19
408
Mustafa OLĞUN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 50089481702
Tam
Köyiçi
409
Abdullah SOYSAL : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 48928520446
1/2
Rüstem SOYSAL : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 48931520372
Fatma YURDAKUL :
1/2
İskender DEMİR :
3/8
Mehmet KIRTAŞ :
3/8
İsmail UYAR : Veli oğlu
T.C. Kimlik No: 50050483094
Sefer GÜNGÖR :
Ayşe YILANER :
2/24
Ziya YILANER :
2/24
Ayşe HARMAN :
2/24
Hüsnü GÜNGÖR :
18/24
Ziya YILANCI :
2/24
Ayşe HARMAN :
2/24
Ayşe YILANCI :
2/24
414
Sefer GÜNGÖR : Süleyman oğlu
415
Mehmet İNANÇ : Ali Rıza oğlu
T.C. Kimlik No: 20444469980
398
406
410
411
412
413
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 49 / 55
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Kahvehane
Ve Arsası
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
310.00
477.01 Ev Avlu Ve
Müştemilatı
997.87 Ev Ve
Müştemilatı
105.96 Kahvehane
Ve Köy
Odası
305.36 Ev
Kahvehane
Ve Avlu
305.89 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1
665.00
651.28 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
530
1
269.00
255.80 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
130
529
2
467.00
466.25 Ev Ve Avlu
Ev Ve Avlu
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
-
130
527
3
322.00
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
K20-D-17-B-4-C
-
130
528
4
430.00
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
18
K20-D-17-B-4-D
-
131
510
1
241.00
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Köyiçi
18
K20-D-17-B-4-D
-
131
509
2
970.00
320.57 Ev Avlu Ve
Müştemilatı
418.07 Ev Avlu Ve
Müştemilatı
249.15 Ev Ve
Müştemilatı
956.07 Ev Avlu Ve
Müştemilatı
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Köyiçi
18
K20-D-17-B-4-C
-
131
704
3
22.75
22.64 Ev
Ev
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
18
K20-D-17-B-4-C
-
131
703
4
516.75
548.86 Ev
Ev
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
18/24
Köyiçi
18
K20-D-17-B-4-C
-
131
507
5
390.00
400.09 Ev Ve Avlu
Ve
Müştemilatı
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Köyiçi
18
K20-D-17-B-4-C
-
131
508
6
720.00
726.27 Ev Avlu Ve
Müştemilatı
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
18
K20-D-17-B-4-C
-
132
512
1
236.00
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
18
K20-D-17-B-4-C
-
132
513
2
259.00
259.07 Ev Ve
Müştemilatı
254.80 Ev Ve Avlu
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
7/40
7/40
2/8
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Hüseyin YILMAZ
Atilla DEVELİ
Serkan GÖK
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
416
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Pazarköy
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Cavit ÖZKAN : Hakkı oğlu
T.C. Kimlik No: 51709427780
3/16
Emine ERYOL : Hakkı kızı
T.C. Kimlik No: 22658395246
Şükrüye CEYHAN : Hakkı kızı
T.C. Kimlik No: 50140480002
Ali ÖZKAN : Hakkı oğlu
T.C. Kimlik No: 51712427616
Hakkı ÖZKAN : İbrahim oğlu
3/16
Ramazan KAMA : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 50650463076
Abdullah KAMA : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 50632463650
Kadriye DAL : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 48481535390
1/5
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 50 / 55
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Köyiçi
18
K20-D-17-B-4-C
-
132
514
3
581.00
564.39 Ev Avlu Ve
Müştemilatı
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Köyiçi
18
K20-D-17-B-4-C
-
132
516
4
51.00
65.06 Samanlık
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
18
K20-D-17-B-4-C
-
132
517
5
511.00
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Ramazan KAMA : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 50650463076
1/5
Köyiçi
18
K20-D-17-B-4-C
-
132
515
6
520.00
478.20 Ev Avlu Ve
Müştemilatı
592.70 Ev Avlu Ve
Müştemilatı
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Abdullah KAMA : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 50632463650
Salihli - Pazarköy Köyü Tüzel Kişiliği :
4/5
Tam
Köyiçi
18
K20-D-17-B-4-C
-
132
518
7
545.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Emel ÖNAL ÖZKAYA : Cevdet kızı
T.C. Kimlik No: 20503444934
Tam
Köyiçi
20
K20-D-17-B-4-C
-
133
545
1
1,530.00
Cami Ve
Odası Ve
Avlusu
Arsa
0.00
421
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
422
Emine SALAR : Osman kızı
T.C. Kimlik No: 48724527212
İbrahim KÜREN : Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 23068151972
Ahmet KÜREN : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 48814524220
Nuri KÜREN : Ali Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 41026783966
Şerife KÜREN : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 48970519092
Salihli - Pazarköy Köyü Tüzel Kişiliği :
Köyiçi
20
K20-D-17-B-4-C
-
133
544
2
515.00
522.87 Cami Ve
Odası Ve
Avlusu
1,537.96 Ev Avlu Ve
Müştemilatı
503.44 Avlulu Ev
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
20
K20-D-17-B-4-C
-
133
563
3
1,650.00
1,583.30 Ev Ve
Müştemilatı
1,024.41 Ev Avlu Ve
Müştemilatı
332.93 Ev Ve
Müştemilatı
224.24 Ev Ve
Müştemilatı
320.03 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Ev Ve Avlu
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Ev Ve Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Ev
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
417
418
419
420
423
3/16
3/16
4/16
4/5
Vrs. İşt.
424
Ayten HOŞGÖR : Sefer kızı
T.C. Kimlik No: 50962452676
Tam
Köyiçi
20
K20-D-17-B-4-C
-
133
546
4
1,025.00
425
Abdullah HOŞGÖREN : İzzet oğlu
Tam
Köyiçi
20
K20-D-17-B-4-C
-
133
547
5
291.00
426
Mustafa HOŞGÖREN : İzzet oğlu
Tam
Köyiçi
20
K20-D-17-B-4-C
-
133
548
6
224.00
427
Mustafa HOŞGÖREN : İzzet oğlu
1/2
Köyiçi
20
K20-D-17-B-4-C
-
133
549
7
317.00
Abdullah HOŞGÖREN : İzzet oğlu
1/2
Akif ŞEN : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 50566465850
İsmail ŞEN : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 50563465914
İsmail ŞEN : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 50563465914
Tam
Köyiçi
20
K20-D-17-B-4-C
-
133
551
8
116.00
123.11 Ev
Tam
Köyiçi
20
K20-D-17-B-4-C
-
133
552
9
42.00
51.70 Ev
1/2
Köyiçi
20
K20-D-17-B-4-C
-
133
553
10
1,650.00
Akif ŞEN : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 50566465850
İsmail ŞEN : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 50563465914
Akif ŞEN : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 50566465850
Akif ŞEN : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 50566465850
İsmail ŞEN : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 50563465914
Adile EKEN : Ömer kızı
1/2
Tam
Köyiçi
20
K20-D-17-B-4-C
-
133
555
11
45.00
47.04 Dam
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
20
K20-D-17-B-4-C
-
133
556
12
77.50
83.00 Dam
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
20
K20-D-17-B-4-C
-
133
557
13
910.00
942.05 Dam Ve Avlu Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
20
K20-D-17-B-4-C
-
133
554
14
53.75
48.99 Dam
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
2/16
Köyiçi
20
K20-D-17-B-4-C
-
133
558
15
74.00
75.36 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Resmiye KILINÇ : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 51106447862
Yaşar EKEN : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 33377037812
3/16
428
429
430
431
432
433
434
435
1,655.94 Ev Ve Dam
Ve Avlu
3/16
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Hüseyin YILMAZ
Atilla DEVELİ
Serkan GÖK
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
436
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Pazarköy
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Hatice Dudu KAYA : Arif kızı
T.C. Kimlik No: 50407471132
Atike KILINÇ : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 51115447570
Rasim KILINÇ : Ömer oğlu
T.C. Kimlik No: 51109447708
Rasim KILINÇ : Ömer oğlu
T.C. Kimlik No: 51109447708
8/16
4/16
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 51 / 55
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Köyiçi
20
K20-D-17-B-4-C
-
133
559
16
228.00
228.03 Ev Ve Avlu
Ev Ve Avlu
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
20
K20-D-17-B-4-C
-
133
550
17
175.00
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Adile EKEN : Ömer kızı
2/16
Köyiçi
20
K20-D-17-B-4-C
-
133
562
18
181.00
212.88 Ev Ve
Müştemilatı
168.07 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Yaşar EKEN : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 33377037812
Resmiye KILINÇ : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 51106447862
Hatice Dudu KAYA : Arif kızı
T.C. Kimlik No: 50407471132
Hatice Dudu KAYA : Arif kızı
T.C. Kimlik No: 50407471132
Adile EKEN : Ömer kızı
3/16
Tam
Köyiçi
20
K20-D-17-B-4-C
-
133
560
19
155.00
164.99 Ev Ve Avlu
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
20
K20-D-17-B-4-C
-
133
561
20
197.00
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
441
Mehmet SALAR : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 48733526930
Tam
Köyiçi
20
K20-D-17-B-4-C
-
133
1680
21
386.00
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
442
Metin SALAR : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 48730527084
Ramazan ÇELİK : Şaban oğlu
T.C. Kimlik No: 51337440120
Tam
Köyiçi
20
K20-D-17-B-4-C
-
133
1681
22
306.00
175.48 Ev Avlu Ve Arsa
Müştemilatı
401.94 Avlulu Ev Ve Arsa
Kahvehanesi
319.35 Avlulu Ev
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
20
K20-D-17-B-4-C
-
133
572
23
490.00
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
444
Emine MERTOĞLU : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 12440736760
Tam
Köyiçi
20
K20-D-17-B-4-C
-
133
571
24
480.00
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
445
Neşet ÖZTÜRK : Yasin oğlu
Tam
Köyiçi
20
K20-D-17-B-4-C
-
133
570
25
830.00
Ev Ve Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
446
Rasim KILINÇ : Ömer oğlu
T.C. Kimlik No: 51109447708
Tam
Köyiçi
20
K20-D-17-B-4-C
-
133
564
26
795.00
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
447
Hatice ÖZTÜRK : Mehmet kızı
1/4
Köyiçi
20
K20-D-17-B-4-C
-
133
569
27
1,380.00
Müştemilat
Ve Arsası
Ev Avlu Ve
Müştemilatı
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Yasin ÖZTÜRK : Hüseyin oğlu
1/4
Mehmet ÖZTÜRK : Hüseyin oğlu
1/4
Yasin ÖZTÜRK : Hüseyin oğlu
1/4
448
Adile EKEN : Ömer kızı
Tam
Köyiçi
20
K20-D-17-B-4-C
-
133
565
28
88.00
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
449
Şevket GÜNER : Emin oğlu
T.C. Kimlik No: 50719460732
2/18
Köyiçi
20
K20-D-17-B-4-C
-
133
566
29
1,265.00
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Fitnat GÜNGÖR : Şükrü kızı
T.C. Kimlik No: 50269475750
Belkıs ŞEN : Şükrü kızı
T.C. Kimlik No: 50542466642
Ahmet KAYA : Şükrü oğlu
T.C. Kimlik No: 50410471068
Hacer KAYA : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 50425470568
Hatice Dudu KAYA : Arif kızı
T.C. Kimlik No: 50407471132
Hatice Dudu KAYA : Arif kızı
T.C. Kimlik No: 50407471132
Hatice Dudu KAYA : Arif kızı
T.C. Kimlik No: 50407471132
Adile HOŞGÖR : Sefer kızı
T.C. Kimlik No: 50950453012
3/18
Tam
Köyiçi
20
K20-D-17-B-4-C
-
133
567
30
50.00
44.38 Dam
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
20
K20-D-17-B-4-C
-
133
568
31
72.00
72.96 Dam
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
20
K20-D-17-B-4-C
-
134
578
1
965.00
Ev Ve Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
453
Fatma İNANÇ : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 20453469698
Tam
Köyiçi
20
K20-D-17-B-4-C
-
134
1201
2
650.00
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
454
Merimihi MERTOĞLU : Yusuf oğlu
Tam
Köyiçi
20
K20-D-17-B-4-C
-
134
1202
3
400.00
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
455
Hüseyin ADALAR : Ramadan oğlu
Tam
Köyiçi
20
K20-D-17-B-4-C
-
135
580
1
755.00
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
437
438
439
440
443
450
451
452
12/16
3/16
8/16
525.58 Ev Ve
Müştemilatı
466.69 Ev Ve
Müştemilatı
853.40 Ev Ve
Müştemilatı
779.32 Ev Ve
Müştemilatı
1,317.52 Ev Avlu Ve
Müştemilatı
106.04 Dam
1,283.79 Ev Ve
Müştemilatı
3/18
3/18
4/18
3/18
975.61 Ev Ve
Müştemilatı
640.08 Ev Dükkan
Ve
Müştemilatı
425.85 Ev Ve
Müştemilatı
770.21 Arsa
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Hüseyin YILMAZ
Atilla DEVELİ
Serkan GÖK
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Pazarköy
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 52 / 55
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
456
İsmail ORAK :
Tam
Köyiçi
20
K20-D-17-B-4-C
-
135
581
2
1,090.00
1,201.07 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
457
Hatice OLGUN : Mustafa kızı
Tam
Köyiçi
20
K20-D-17-B-4-C
-
135
582
3
1,120.00
1,039.70 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
458
Tam
20
K20-D-17-B-4-C
-
135
583
4
1,170.00
1,177.62 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Köyiçi
20
K20-D-17-B-4-C
-
135
584
5
1,620.00
1,695.61 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
460
Mustafa AYAN : Bekir oğlu
T.C. Kimlik No: 48805524512
Ömer KÖPRÜ : Emin oğlu
T.C. Kimlik No: 48865522572
Yunus KÖPRÜ : Zeynel oğlu
T.C. Kimlik No: 48859522700
Yasemin KOCATÜRK : Zeynel kızı
T.C. Kimlik No: 14996650606
Yunus KÖPRÜ : Zeynel oğlu
T.C. Kimlik No: 48859522700
Ömer KÖPRÜ : Emin oğlu
T.C. Kimlik No: 48865522572
Yasemin KOCATÜRK : Zeynel kızı
T.C. Kimlik No: 14996650606
Yunus KÖPRÜ : Zeynel oğlu
T.C. Kimlik No: 48859522700
Ayşe KÖPRÜ : Nazmi kızı
T.C. Kimlik No: 48862522636
Kamu Orta Malı
Köy İçi
20
K20-D-17-B-4-C
-
136
598
1
5,005.00
1,057.33 Mera
Mera
0.00
0.00
461
Filiz HOŞGÖR : İzzet kızı
Köyiçi
20
K20-D-17-B-4-C
-
137
588
1
495.00
487.85 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Köyiçi
20
K20-D-17-B-4-C
-
137
590
2
1,045.00
1,065.30 Kesik
Kesik
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
459
1/4
1/4
1/4 Vrs.
İşt.
1/4 Vrs.
İşt.
Tam
Adnan HOŞGÖR : İzzet oğlu
İnci HOŞGÖR : İzzet kızı
Vrs. İşt.
Fevzi HOŞGÖR : İzzet oğlu
Hayriye HOŞGÖR : Alirıza kızı
462
463
464
465
Belkıs ŞEN : Şükrü kızı
T.C. Kimlik No: 50542466642
Ahmet KAYA : Şükrü oğlu
T.C. Kimlik No: 50410471068
Fitnat GÜNGÖR : Şükrü kızı
T.C. Kimlik No: 50269475750
Hacer KAYA : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 50425470568
Hatice Dudu KAYA : Arif kızı
T.C. Kimlik No: 50407471132
Mehmet HOŞGÖREN : İzzet oğlu
3/16
Tam
Köyiçi
20
K20-D-17-B-4-C
-
137
592
3
225.00
228.87 Kesik
Kesik
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Atike KILINÇ : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 51115447570
Rasim KILINÇ : Ömer oğlu
T.C. Kimlik No: 51109447708
Fatma HOŞGÖR : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 51013450986
Muammer HOŞGÖR : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 51016450822
İnci HOŞGÖR : İzzet kızı
4/16
Köyiçi
20
K20-D-17-B-4-C
-
137
591
4
424.00
400.64 Kesik
Kesik
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Köyiçi
20
K20-D-17-B-4-C
-
137
589
5
1,170.00
1,290.17 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
20
K20-D-17-B-4-C
-
137
587
6
640.00
617.01 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
4/16
Köyiçi
20
K20-D-17-B-4-C
-
137
586
7
390.00
379.57 Saya
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Köyiçi
20
K20-D-17-B-4-C
-
137
585
8
740.00
724.08 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
3/16
3/16
4/16
3/16
12/16
1/4
1/4
Fevzi HOŞGÖR : İzzet oğlu
Adnan HOŞGÖR : İzzet oğlu
2/4 Vrs.
İşt.
Filiz HOŞGÖR : İzzet kızı
Hayriye HOŞGÖR : Alirıza kızı
466
467
468
Mehmet CANKURT : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 49081515362
Atike KILINÇ : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 51115447570
Rasim KILINÇ : Ömer oğlu
T.C. Kimlik No: 51109447708
Salihli - Pazarköy Köyü Tüzel Kişiliği :
12/16
Tam
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Hüseyin YILMAZ
Atilla DEVELİ
Serkan GÖK
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Pazarköy
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
469
Salihli - Pazarköy Köyü Tüzel Kişiliği :
Tam
Köyiçi
20
K20-D-17-B-4-C
-
138
593
1
930.00
470
Ali KARA : Mestan oğlu
T.C. Kimlik No: 48421537330
1/12
Köy İçi
20
K20-D-17-B-4-C
-
138
594
2
Süleyman KARA : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 49162512662
Ayşe KARA : Yunus kızı
T.C. Kimlik No: 49219510764
Süleyman KARA : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 49162512662
1/12
Köyiçi
20
K20-D-17-B-4-C
-
138
595
Osman KARA : Mehmet oğlu
1/6
Nazife KARA : Mehmet kızı
1/6
Fatma KARA : Mehmet kızı
1/6
Mehmet KARA : Mestan oğlu
1/6
Fatma KARA : Mestan kızı
1/6
472
Nadiye DEMİRCİ : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 61066352762
Tam
Köyiçi
20
K20-D-17-B-4-C
-
138
473
Ahmet DENİZ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 20795458190
1/4
Köyiçi
20
K20-D-17-B-4-C
-
Ümmü ADALAR : Mehmet kızı
1/4
2/4
474
Hüzeyir ADALAR : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 49228510472
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
Köyiçi
14
K20-D-17-B-4-C
475
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
Köyiçi
14
476
1/5
Köyiçi
477
Raziye KARAMANCI : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 28391204234
Cafer ÖZKOYUNCU : Şaban oğlu
T.C. Kimlik No: 49360506036
Şaban ÖZKOYUNCU : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 49366505828
Hayriye HOŞGÖR : Ali Rıza kızı
Tam
478
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
479
471
480
481
482
483
484
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 53 / 55
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
1,138.61 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1,870.00
1,844.75 Ev Avlu Ve
Müştemilatı
Arsa Ve
Müştemilatı
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
3
1,365.00
1,442.74 Ev Avlu Ve
Müştemilatı
Ev Ve Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
596
4
1,310.00
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
138
597
5
1,720.00
1,344.95 Ev Avlu Ve
Müştemilatı
1,739.64 Ev Avlu Ve
Müştemilatı
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
-
138
921
6
1,064.50
1,344.75 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
K20-D-17-B-4-C
-
138
923
7
1,252.00
1,303.05 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
14
K20-D-17-B-4-C
-
138
922
8
563.50
515.71 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Azmak
14
K20-D-17-B-4-C
-
138
918
9
1,243.00
1,137.83 Kesik Ve Ağıl Kesik
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Azmak
14
K20-D-17-B-4-C
-
138
919
10
1,617.00
1,709.61 Kesik Ve Ağıl Kesik
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Raziye KARAMANCI : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 28391204234
1/5
Azmak
14
K20-D-17-B-4-C
-
138
920
11
3,110.00
3,031.47 Kesik Ve Ağıl Kesik
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Cafer ÖZKOYUNCU : Şaban oğlu
T.C. Kimlik No: 49360506036
Şaban ÖZKOYUNCU : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 49366505828
Raziye KARAMANCI : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 28391204234
Cafer ÖZKOYUNCU : Şaban oğlu
T.C. Kimlik No: 49360506036
Şaban ÖZKOYUNCU : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 49366505828
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
1/5
Köyiçi
14
K20-D-17-B-4-C
-
138
924
12
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
14
K20-D-17-B-3
-
138
772
13
1,390.00
1,419.06 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Raziye KARAMANCI : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 28391204234
Cafer ÖZKOYUNCU : Şaban oğlu
T.C. Kimlik No: 49360506036
Şaban ÖZKOYUNCU : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 49366505828
Raziye KARAMANCI : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 28391204234
Cafer ÖZKOYUNCU : Şaban oğlu
T.C. Kimlik No: 49360506036
Şaban ÖZKOYUNCU : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 49366505828
Veli ÖZKOYUNCU : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 49639496730
1/5
Köyiçi
14
K20-D-17-B-3
-
138
771
14
1,300.00
1,414.96 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Köyiçi
21
K20-D-17-B-3
-
138
762
15
1,586.00
1,341.81 Bahçe
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Köyiçi
21
K20-D-17-B-3
-
138
1135
16
580.00
531.10 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
10/12
1/6
1/5
3/5
3/5
1/5
47,730.00 47,752.53 Tarla
1/5
3/5
1/5
3/5
1/5
1/5
3/5
Tam
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Hüseyin YILMAZ
Atilla DEVELİ
Serkan GÖK
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Pazarköy
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
485
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
Köyiçi
21
K20-D-17-B-3
-
138
1136
17
1,110.00
486
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
Köyiçi
21
K20-D-17-B-3
-
138
763
18
972.00
487
Veli ÖZKOYUNCU : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 49639496730
Veli ÖZKOYUNCU : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 49639496730
Veli ÖZKOYUNCU : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 49639496730
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
Köyiçi
21
K20-D-17-B-3
-
138
764
19
6,228.00
Tam
Köyiçi
21
K20-D-17-B-3
-
138
600
20
Tam
Köyiçi
21
K20-D-17-B-3
-
138
1137
21
6,210.00
Tam
Köyiçi
21
K20-D-17-B-3
-
138
1138
22
Veli ÖZKOYUNCU : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 49639496730
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
Köyiçi
21
K20-D-17-B-3
-
138
1139
Tam
Köyiçi
21
K20-D-17-B-3
-
138
Emine KUZUCU : Cemal kızı
T.C. Kimlik No: 26801257214
İdris ÖZKOYUNCU : Cemal oğlu
T.C. Kimlik No: 49480502024
Mehdi ÖZKOYUNCU : Cemal oğlu
T.C. Kimlik No: 49546499886
Veli ÖZKOYUNCU : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 49639496730
Cemali ÖZKOYUNCU : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 49642496666
Hüseyin Cavit ÖZKOYUNCU : Derviş oğlu
T.C. Kimlik No: 49600498022
Emine KUZUCU : Cemal kızı
T.C. Kimlik No: 26801257214
Mehmet ÖZKOYUNCU : Cemal oğlu
T.C. Kimlik No: 49648496448
Derviş ÖZKOYUNCU : Cemal oğlu
T.C. Kimlik No: 49612497686
İdris ÖZKOYUNCU : Cemal oğlu
T.C. Kimlik No: 49480502024
Mehdi ÖZKOYUNCU : Cemal oğlu
T.C. Kimlik No: 49546499886
Emine KUZUCU : Cemal kızı
T.C. Kimlik No: 26801257214
Derviş ÖZKOYUNCU : Cemal oğlu
T.C. Kimlik No: 49612497686
İdris ÖZKOYUNCU : Cemal oğlu
T.C. Kimlik No: 49480502024
Mehdi ÖZKOYUNCU : Cemal oğlu
T.C. Kimlik No: 49546499886
Mehmet ÖZKOYUNCU : Cemal oğlu
T.C. Kimlik No: 49648496448
İdris ÖZKOYUNCU : Cemal oğlu
T.C. Kimlik No: 49480502024
Emine KUZUCU : Cemal kızı
T.C. Kimlik No: 26801257214
İdris ÖZKOYUNCU : Cemal oğlu
T.C. Kimlik No: 49480502024
Mehmet ÖZKOYUNCU : Cemal oğlu
T.C. Kimlik No: 49648496448
Derviş ÖZKOYUNCU : Cemal oğlu
T.C. Kimlik No: 49612497686
Mehdi ÖZKOYUNCU : Cemal oğlu
T.C. Kimlik No: 49546499886
Emine KUZUCU : Cemal kızı
T.C. Kimlik No: 26801257214
Mehdi ÖZKOYUNCU : Cemal oğlu
T.C. Kimlik No: 49546499886
İdris ÖZKOYUNCU : Cemal oğlu
T.C. Kimlik No: 49480502024
Derviş ÖZKOYUNCU : Cemal oğlu
T.C. Kimlik No: 49612497686
Mehmet ÖZKOYUNCU : Cemal oğlu
T.C. Kimlik No: 49648496448
Mehmet : Mustafa oğlu
44/320
Köyiçi
21
K20-D-17-B-3
-
Köyiçi
21
K20-D-17-B-3
Köyiçi
21
Tam
Köyiçi
44/320
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
Niteliği
Eski
Yeni
1,125.93 Tarla
Sayfa No : 54 / 55
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
989.89 Bahçe
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
6,486.69 Bahçe
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
6,012.07 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
115.00
178.48 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
23
697.00
631.14 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1140
24
268.00
268.51 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
138
603
25
4,060.00
4,025.18 Tarla Ve Ev
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
-
138
604
26
7,340.00
7,048.00 Tarla Ve Ev
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
K20-D-17-B-3
-
138
607
27
735.00
735.95 Avluluk Ev
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
21
K20-D-17-B-3
-
138
608
28
73.50
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Köyiçi
21
K20-D-17-B-3
-
138
605
29
6,030.00
6,032.15 Tarla Ve Ev
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Köyiçi
21
K20-D-17-B-3
-
138
606
30
5,870.00
6,479.42 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Koyunbeli
14
K20-D-17-B-3
-
138
394
31
18,100.00
18,569.10 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
10,250.00 10,461.39 Tarla
69/320
69/320
69/640
69/640
69/320
44/320
69/320
69/320
69/320
69/320
44/320
69/320
69/320
69/320
69/320
70.61 Ev
69/320
69/320
69/320
69/320
44/320
69/320
69/320
69/320
69/320
8/768
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Hüseyin YILMAZ
Atilla DEVELİ
Serkan GÖK
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Pazarköy
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 55 / 55
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Sevim ÖZKAN : Halit kızı
T.C. Kimlik No: 51697428158
Hakkı ÖZKAN : İbrahim oğlu
285/5376
Hüseyin Cavit ÖZKOYUNCU : Derviş oğlu
T.C. Kimlik No: 49600498022
Mehmet ÖZKOYUNCU : Veli oğlu
T.C. Kimlik No: 49621497394
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
4119/537
6
Tam
Koyunbeli
14
K20-D-17-B-3
-
138
999
32
1,450.00
1,424.73 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Koyunbeli
14
K20-D-17-B-3
-
138
998
33
2,400.00
2,472.08 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Koyunbeli
14
K20-D-17-B-3
-
138
997
34
14,800.00 15,062.20 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Koyunbeli
14
K20-D-17-B-4-C
-
138
396
35
16,500.00 16,762.07 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/4
Koyunbeli
14
K20-D-17-B-4-C
-
138
397
36
26,000.00 26,162.38 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
21
K20-D-17-B-3
-
139
609
1
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
506
Veli ÖZKOYUNCU : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 49639496730
Süleyman BİÇER : İsmail oğlu
T.C. Kimlik No: 50815457544
Cevriye ÖNER : Özkan kızı
T.C. Kimlik No: 50680462056
Şevket ÖNER : Emin oğlu
T.C. Kimlik No: 50698461492
Yıldıray ÖNER : Emin oğlu
T.C. Kimlik No: 50701461396
İsa ÖNER : Emin oğlu
T.C. Kimlik No: 50695461556
Derviş ÖZKOYUNCU : Cemal oğlu
T.C. Kimlik No: 49612497686
Fevzi BİLGİLİKAY : İbrahim oğlu
30/1280
Kum
13
K20-D-17-B-3
-
140
343
1
20,000.00 19,584.74 Tarla Ve
Soya
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
45/1280
507
Halit TEPE : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 50380472010
Sabriye BİLGİLİKAY : Halit kızı
T.C. Kimlik No: 46585597504
Naciye ÖZKOYUNCU : Kadir kızı
T.C. Kimlik No: 49561499366
Rahime ÖZKOYUNCU : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 49573498920
Feride ÖZKOYUNCU : Kadir kızı
T.C. Kimlik No: 49564499202
Ferda ÖZKOYUNCU : Kadir kızı
T.C. Kimlik No: 44173679090
Fevzi BİLGİLİKAY : İbrahim oğlu
240/1024 Kum
0
360/1024
0
360/1024
0
4640/102
40
46400/10
2400
Tam
Kum
13
K20-D-17-C-2
-
140
342
2
18,875.00 19,061.17 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
13
K20-D-17-C-2
-
140
341
3
17,500.00 17,917.95 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
500
501
502
503
504
505
508
Halit TEPE : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 50380472010
Sabriye BİLGİLİKAY : Halit kızı
T.C. Kimlik No: 46585597504
Ramazan ÖZKOYUNCU : Mehdi oğlu
T.C. Kimlik No: 49537500126
Abdullah ÖZKOYUNCU : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 49528500418
Mehmet ÖZKOYUNCU : Veli oğlu
T.C. Kimlik No: 49621497394
128/768
1/4
1/4
1/4
60.00
60.58 Ev
45/1280
290/1280
290/1280
290/1280
290/1280
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Hüseyin YILMAZ
Atilla DEVELİ
Serkan GÖK
Download

Bilgilendirme İlanı - Manisa Kadastro Müdürlüğü