Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
Hasan GEZDİR : Kamil oğlu
T.C. Kimlik No: 19496501038
Hasan GEZDİR : Kamil oğlu
T.C. Kimlik No: 19496501038
Hasan GEZDİR : Kamil oğlu
T.C. Kimlik No: 19496501038
Hasan GEZDİR : Kamil oğlu
T.C. Kimlik No: 19496501038
Neriman ERKAN : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 16301607510
Hüdaverdi CEYHAN : Abidin oğlu
T.C. Kimlik No: 19319506936
Nazife ÖZTÜRK : Musa kızı
T.C. Kimlik No: 52615397198
Elif KARAKOÇ : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 49078514828
Ali ÖZKOL : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 39214843790
Yıldırım ÖZKOL : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 39211843854
Nurhan OĞUZ : Niyazi kızı
T.C. Kimlik No: 32681161312
Cemal Fevzi OĞUZ : Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 32792157624
Mehmet ÖZKOL : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 39181844806
Fadime DEMİR : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 57535233182
Şehriban ERKAN : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 16373605124
Şadiye ERKAN : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 16376605060
Elif GÜN : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 16214610416
Safiye YAVUZ : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 16637596328
İzzet ŞENKAL : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 11231776558
Kazım ŞENKAL : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 11228776622
Zekiye ŞENKAL : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 11225776786
Sabahat ERGÜL : Kamil kızı
T.C. Kimlik No: 17855555708
Hamza SÖNMEZ : Kamil oğlu
T.C. Kimlik No: 55849289246
Necla KONUK : Hikmet kızı
T.C. Kimlik No: 53050382534
Ayşe BİŞKİN : Hikmet kızı
T.C. Kimlik No: 57526233474
İldoğan DEMİR : Hikmet oğlu
T.C. Kimlik No: 57532233246
Hüseyin DEMİR : Hikmet oğlu
T.C. Kimlik No: 57529233310
Eşref YAZICI : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 14924653464
Ayşe KESER : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 46924950458
Saniye AKKAYA : Hasan kızı
T.C. Kimlik No: 15518633664
Elif YILDIZ : Hasan kızı
T.C. Kimlik No: 47590564550
Pakize KILIÇ : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 34573998334
Nesrin YAZICI : Hüseyin
T.C. Kimlik No: 52648395956
Kazim ŞENKAL : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 11228776622
Durkadın ÖZDEMİR : İsmail kızı
T.C. Kimlik No: 57301240956
Durkadın ÖZDEMİR : İsmail kızı
T.C. Kimlik No: 57301240956
MAHALLE / KÖY : Sartmahmut
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
22/a UYGULAMASI YAPILAN TAŞINMAZ MALIN
Pafta no
Ada no
Parsel no
Yüzölçümü (m²)
Niteliği
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
Eski
Yeni
Eski
Yeni
Eski
Yeni
Eski
Yeni
Eski
Yeni
Hissesi Sokak veya Mevki
Sayfa No : 1 / 48
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Tam
Demir Yolu Altı
1
K20-D-21-C-4
-
3934
1070
1
3,278.00
3,298.92 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Demir Yolu Altı
1
K20-D-21-C-4
-
3934
1071
2
4,182.00
4,158.79 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Demir Yolu Altı
1
K20-D-21-C-4
-
3934
1072
3
3,450.00
3,418.75 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1
K20-D-21-C-4
-
3934
2
4
9,760.00 10,177.04 Bağ Ve Ev
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1
K20-D-21-C-4
-
3934
5
5
9,440.00
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1
K20-D-21-C-4
-
3934
3
6
10,980.00 10,718.32 Bağ Ve Dam Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
4/8
2/8
2/8
3/4
Demiryolu Altı
9,447.22 Bağ
1/4
1/2
1/2
Tam
Demir Yolu Altı
1
K20-D-21-C-4
-
3934
838
7
5,000.00
4,960.90 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Demir Yolu Üstü
1
K20-D-21-C-4
-
3934
839
8
4,551.00
4,441.01 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Demiryolu Altı
1
K20-D-21-C-4
-
3934
708
9
5,053.00
4,816.31 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/4
Demir Yolu Altı
1
K20-D-21-C-4
-
3934
697
10
7,046.00
7,280.17 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1
K20-D-21-C-4
-
3934
7
11
23,680.00 23,577.93 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/4
1/4
1/4
1/6
1/6
1/6
1/6
1/6 1/6
Vrs. İşt.
1/168
1/168
1/168
1/168
1/28
1/42
1/42
1/42
1/42
1/84
Tam
Demiryolu Altı
1
K20-D-21-C-4
-
3934
8
12
6,320.00
6,339.47 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/9
Demiryolu Altı
1
K20-D-21-C-4
-
3934
9
13
15,140.00
15,344.19 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/9
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Önder ÇOLAK
Atilla DEVELİ
Mustafa ÖZDEMİR
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
1/9
Cemal Fevzi OĞUZ : Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 32792157624
Nurhan OĞUZ : Niyazi kızı
T.C. Kimlik No: 32681161312
Mesut DEMİRER : Mehmet Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 51865422070
İsmail AKKAYA : Süllü oğlu
T.C. Kimlik No: 15530633208
İsmail AKKAYA : Süllü oğlu
T.C. Kimlik No: 15530633208
İsmail AKKAYA : Süllü oğlu
T.C. Kimlik No: 15530633208
İsmail AKKAYA : Süllü oğlu
T.C. Kimlik No: 15530633208
Hamza ERTUNÇ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 18491534218
İsmail AKKAYA : Süllü oğlu
T.C. Kimlik No: 15530633208
Fikret DERİN : İlhan oğlu
T.C. Kimlik No: 17102580880
34/96
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Tuna ÇOBAN : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 62332073220
Şevket BAKSU : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 61456102410
Şevket BAKSU : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 61456102410
Sabitiye DİNÇER : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 53173378568
Hikmet KAPLANOĞLU : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 37522963636
Şevket BAKSU : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 61456102410
Şevket BAKSU : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 61456102410
Eşref ÖZDEMİR : Bekir oğlu
T.C. Kimlik No: 57295241106
Emel KÖRBULAK : Enver kızı
T.C. Kimlik No: 36460722886
T.C. Devlet Demiryolları (Tcdd) :
Hasibe BİLGİ : Mustafa Ali kızı
T.C. Kimlik No: 61375105356
Mustafa ULAŞ : Durmuş Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 17705560630
Elif YILDIZ : Hasan kızı
T.C. Kimlik No: 47590564550
Musa KARAYILAN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 50515466990
Musa KARAYILAN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 50515466990
Nurten GÜRSEL : Alim kızı
T.C. Kimlik No: 39169844880
Musa ŞENKAL : Derviş Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 11222776840
Elif ŞENKAL : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 11186778010
Musa ŞENKAL : Derviş Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 11222776840
Musa ŞENKAL : Derviş Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 11222776840
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Durkadın ÖZDEMİR : İsmail kızı
T.C. Kimlik No: 57301240956
Ahmet ÖZDEMİR : Bekir oğlu
T.C. Kimlik No: 57298241042
Etem ÖZDEMİR : Bekir oğlu
T.C. Kimlik No: 57292241260
Hamza ERTUNÇ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 18491534218
İsmet : Ramiz oğlu
Hanife KARAMANCI : İsmail kızı
24
MAHALLE / KÖY : Sartmahmut
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 2 / 48
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
3/9
3/9
Tam
Demiryolualtı
1
K20-D-21-C-4
-
3934
6
14
16,520.00 16,893.84 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
28/96
Demiryolu Altı
1
K20-D-21-C-4
-
3934
10
15
23,090.00 22,981.57 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Demiryolu Altı
1
K20-D-21-C-3-D
-
3934
12
16
7,320.00
7,643.38 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Demir Yolu Altı
1
K20-D-21-C-3-D
-
3934
1088
17
1,548.00
1,532.44 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Demir Yolu Altı
1
K20-D-21-C-4
-
3934
1087
18
1,158.00
1,175.26 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Demir Yolu Altı
1
K20-D-21-C-4
-
3934
1086
19
1,658.00
1,668.12 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Demir Yolu Altı
1
K20-D-21-C-4
-
3934
1085
20
1,158.00
1,212.98 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Demir Yolu Altı
1
K20-D-21-C-4
-
3934
1084
21
3,658.00
3,782.99 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Demir Yolu Altı
13
L20-A-01-B-1
-
3934
480
22
3,760.00
3,834.19 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
22187500 Demiryolualtı
/2560000
0
3412500/
25600000
Tam
Demiryolu Altı
1
L20-A-01-B-2
-
3934
481
23
11,960.00
12,400.63 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1
K20-D-21-C-3-D
-
3935
14
1
3,780.00
3,663.87 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Demir Yolu Altı
1
K20-D-21-C-3-D
-
3935
1050
2
4,840.00
4,833.60 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Demir Yolu Altı
1
K20-D-21-C-3-D
-
3935
1051
3
4,900.00
4,966.13 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Demiryolu Altı
1
K20-D-21-C-3-D
-
3935
15
4
3,120.00
3,271.56 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Demiryolu Altı
1
K20-D-21-C-3-D
-
3935
16
5
4,120.00
4,222.23 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Demir Yolu Altı
1
K20-D-21-C-3-D
-
3935
1052
6
4,800.00
4,883.14 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Demir Yolu Altı
1
K20-D-21-C-3-D
-
3935
1053
7
4,840.00
4,880.62 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Demiryolu Altı
1
K20-D-21-C-3-D
-
3935
18
8
3,860.00
3,926.92 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Demiryolu Altı
1
K20-D-21-C-3-D
-
3935
19
9
6,100.00
7,136.43 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi-Vakıflar
14
L20-A-01-B-2
-
3936
1369
1
Demiryolu
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
11
K20-D-21-C-4
-
3937
255
1
7,460.00
7,183.59 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
11
K20-D-21-C-4
-
3937
254
2
9,240.00
8,933.75 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
11
K20-D-21-C-4
-
3937
754
3
9,030.00
8,804.67 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
11
K20-D-21-C-4
-
3937
256
4
3,600.00
3,683.45 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
11
K20-D-21-C-4
-
3937
257
5
6,960.00
6,555.28 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Vakıflar
11
K20-D-21-C-4
-
3937
755
6
9,930.00 10,416.07 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1023/142 Vakıflar
3
11
L20-A-01-B-1
-
3937
756
7
14,230.00 14,628.69 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
34/96
Tam
Vakıflar
2/24
44,734.00 45,114.44 Demiryolu
22/24
Tam
1/4
2/4
1/4
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Önder ÇOLAK
Atilla DEVELİ
Mustafa ÖZDEMİR
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Sartmahmut
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Elif ŞENKAL : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 11186778010
Salihli - Sartmahmut Mah. :
400/1423
Tam
Vakıflar
11
L20-A-01-B-1
-
3937
760
8
990.00
Necati YILMAZTÜRK : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 48769525174
Gülten ETYEMEZ : Derviş Nuri kızı
Tam
Vakıf
11
L20-A-01-B-1
-
3937
1035
9
4,134.00
1/30
Vakıflar
11
L20-A-01-B-1
-
3937
758
10
880.00
Ayten ULAŞ : Derviş Nuri kızı
1/30
Hamza TÜRKAY : Sabahattin oğlu
T.C. Kimlik No: 14492667818
Cafer TÜRKAY : Sabahattin oğlu
T.C. Kimlik No: 14498667690
Remziye ETYEMEZ : Derviş Nuri kızı
1/30
Rıza ETYEMEZ : Derviş Nuri oğlu
1/30
Nacar ETYEMEZ : Derviş Nuri kızı
1/30
Meryem TÜRKAY : Sabahattin kızı
T.C. Kimlik No: 17894554496
Hanife TÜRKAY : Sabahattin kızı
T.C. Kimlik No: 13352705882
İsmail TÜRKAY : Sabahattin oğlu
T.C. Kimlik No: 14495667754
Kazım ETYEMEZ : İbrahim oğlu
1/30
Cennet ÖZTEKİN : İbrahim kızı
5/30
Sultan DOĞAN : İbrahim oğlu
5/30
Halil Kamil ETYEMEZ : İbrahim oğlu
5/30
Necati YILMAZTÜRK : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 48769525174
Süleyman ŞENKAL : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 11177778302
Muammer AYYILDIZ : Durmuş oğlu
Tam
Vakıflar
11
L20-A-01-B-1
-
3937
1036
11
4,076.00
Tam
Vakıflar
11
L20-A-01-B-1
-
3937
988
12
Tam
Vakıflar
11
L20-A-01-B-1
-
3937
989
Elif ŞENKAL : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 11186778010
Emine MUT : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 36253942330
Hüseyin SEVİNÇ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 53272375116
Musa ŞENKAL : Derviş Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 11222776840
Nimet SEVİNÇ : Halil Kamil kızı
T.C. Kimlik No: 53305374000
Güner ÜNVER : Musa kızı
T.C. Kimlik No: 41773536938
Müberra ÜNVER : Hasan kızı
T.C. Kimlik No: 55837289692
Sultan KORKMAZ : Halil kızı
T.C. Kimlik No: 26690249536
Sevim KARABIYIK : Halil kızı
T.C. Kimlik No: 57640229476
Nergis UZUNER : Halil kızı
T.C. Kimlik No: 18860759532
Elif USLU : Halil kızı
T.C. Kimlik No: 55102314562
Yunus USLU : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 56581264928
Zülfü GÜNGÖR : Süleyman kızı
T.C. Kimlik No: 19922486854
Sartmahmut Mah. 649 Parsel :
Tam
Vakıf
11
L20-A-01-B-1
-
3937
Tam
Vakıf
11
L20-A-01-B-1
-
11
L20-A-01-B-1
Musa ŞENKAL : Derviş Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 11222776840
Musa ŞENKAL : Derviş Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 11222776840
1593/101
92
955/1019
2
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 3 / 48
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
1,390.06 Yolluk
Yolluk
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
3,459.57 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
4,032.72 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
4,237.00
4,237.20 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
13
2,737.00
2,750.45 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
990
14
2,737.00
2,818.54 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
3937
991
15
2,739.00
2,515.29 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
-
3937
252
16
15,180.00
15,044.36 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
886.64 Tarla
1/30
1/30
1/30
1/30
5/30
1/3
1/3
1/3
Tam
Vakıflar
11
L20-A-01-B-1
-
3937
653
17
2,524.00
2,612.56 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Vakıflar
11
L20-A-01-B-1
-
3937
652
18
2,288.00
2,248.80 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/5
Vakıflar
11
L20-A-01-B-1
-
3937
651
19
2,397.00
2,286.61 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Vakıflar
11
L20-A-01-B-1
-
3937
650
20
2,275.00
2,195.57 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Vakıflar
11
L20-A-01-B-1
-
3937
654
21
324.00
Yolluk
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
11
L20-A-01-B-1
-
3937
251
22
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/5
1/5
1/5
1/5
369.47 Yolluk
12,740.00 12,676.70 Bağ
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Önder ÇOLAK
Atilla DEVELİ
Mustafa ÖZDEMİR
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Sartmahmut
2548/101
92
158/1274
58
Musa ŞENKAL : Derviş Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 11222776840
Süleyman ŞENKAL : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 11177778302
Mehmet NAMVER : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 16973585116
Sultan KORKMAZ : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 26690249536
Nergis UZUNER : Halil kızı
T.C. Kimlik No: 18860759532
Yunus USLU : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 56581264928
Sevim KARABIYIK : Halil kızı
T.C. Kimlik No: 57640229476
Elif USLU : Halil kızı
T.C. Kimlik No: 55102314562
Zülfü GÜNGÖR : Süleyman kızı
T.C. Kimlik No: 19922486854
Elif ŞENKAL : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 11186778010
Ahmet NAMVER : Mehmet oğlu
59
Sartmahmut Mah. 830 Parsel :
Tam
60
Necati AYYILDIZ : Tahsin oğlu
T.C. Kimlik No: 48187544528
Birgül ŞENKAL : Hamza kızı
T.C. Kimlik No: 11081781580
Birgül ŞENKAL : Hamza kızı
T.C. Kimlik No: 11081781580
Musa ŞENKAL : Derviş Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 11222776840
Süleyman ŞENKAL : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 11177778302
Birgül ŞENKAL : Hamza kızı
T.C. Kimlik No: 11081781580
Musa ŞENKAL : Derviş Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 11222776840
Musa ŞENKAL : Derviş Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 11222776840
Musa ŞENKAL : Derviş Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 11222776840
Hamide ÖZTURGUT : Mehmet kızı
56
57
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 4 / 48
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
159/1274
32/637
32/637
32/637
32/637
32/637
Tam
Vakıflar
11
L20-A-01-B-1
-
3937
649
23
2,372.00
2,383.48 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
11
K20-D-21-C-4
-
3937
249
24
7,840.00
7,951.11 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
11
K20-D-21-C-4
-
3937
248
25
7,060.00
7,066.95 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Vakıflar
11
L20-A-01-B-1
-
3937
835
26
322.00
Yolluk
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Vakıflar
11
K20-D-21-C-4
-
3937
830
27
3,408.00
3,192.27 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Vakıflar
11
L20-A-01-B-1
-
3937
831
28
2,711.00
2,618.97 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Vakıflar
11
L20-A-01-B-1
-
3937
832
29
2,901.00
2,790.49 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Vakıflar
11
L20-A-01-B-1
-
3937
833
30
3,637.00
3,636.39 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Vakıflar
11
L20-A-01-B-1
-
3937
834
31
2,701.00
2,509.02 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
11
L20-A-01-B-1
-
3937
246
32
15,020.00 15,003.69 Bağ Ve Dam Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
11
L20-A-01-B-1
-
3937
243
33
11,260.00
11,623.71 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
11
L20-A-01-B-1
-
3937
242
34
2,824.00
2,875.97 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
11
L20-A-01-B-1
-
3937
241
35
2,602.00
2,635.10 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
11
L20-A-01-B-1
-
3937
240
36
1,064.00
1,062.42 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Süleyman ŞENKAL : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 11177778302
Süleyman ŞENKAL : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 11177778302
Süleyman ŞENKAL : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 11177778302
Süleyman ŞENKAL : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 11177778302
Süleyman ŞENKAL : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 11177778302
Süleyman ŞENKAL : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 11177778302
Süleyman ŞENKAL : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 11177778302
Mehmet Ali SEZGİNCİ : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 60454135840
Salih ÖZDEMİR : Nazif oğlu
T.C. Kimlik No: 57733226566
Nazif ÖZDEMİR : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 57751225992
Halime ÖZDEMİR : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 57736226402
Saadet SELÇİK : Cemal kızı
Tam
11
L20-A-01-B-1
-
3937
258
37
1,040.00
1,038.08 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
11
L20-A-01-B-1
-
3937
239
38
5,760.00
4,593.98 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Ömer DALGIÇ : Mehmet oğlu
2/3
Zeki NAMVER : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 17000584218
Tam
389.79 Yolluk
Tam
Vakıflar
11
L20-A-01-B-1
-
3937
1121
39
2,740.00
2,589.91 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Vakıflar
11
L20-A-01-B-1
-
3937
1122
40
3,288.00
3,352.08 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Vakıflar
11
L20-A-01-B-1
-
3937
1123
41
1,644.00
1,789.19 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Vakıflar
11
L20-A-01-B-1
-
3937
1124
42
1,644.00
1,657.37 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Vakıflar
11
L20-A-01-B-1
-
3937
1125
43
1,644.00
1,775.16 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
11
L20-A-01-B-1
-
3937
245
44
11,460.00
11,533.24 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
11
L20-A-01-B-1
-
3937
238
45
13,680.00 13,572.60 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
11
L20-A-01-B-2
-
3937
237
46
14,912.00
14,078.36 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
11
L20-A-01-B-2
-
3937
236
47
10,140.00
10,577.74 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Köyiçi
13
L20-A-01-B-2
-
3938
479
1
3,455.00
3,428.15 Ev Ve
Bahçesi
Ev Ve
Bahçesi
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Köy İçi
11
L20-A-01-B-2
-
3938
1037
2
1,170.00
1,241.54 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/3
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Önder ÇOLAK
Atilla DEVELİ
Mustafa ÖZDEMİR
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
83
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Sartmahmut
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Nadir NAMVER : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 16997584324
Rahmet DEMİR : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 14534723458
Tam
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
13
L20-A-01-B-2
-
3938
1038
3
1,190.00
1,317.09 Tarla
245/1545 Köyiçi
13
L20-A-01-B-2
-
3938
477
4
1,545.00
Süleyman GÜL : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 38198225110
Mehmet NAMVER : Nadir oğlu
T.C. Kimlik No: 16910587210
1300/154
5
2/4
Köyiçi
13
L20-A-01-B-2
-
3938
476
5
155.00
Tufan ŞENKAL : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 11159778986
Mehmet NAMVER : Nadir oğlu
T.C. Kimlik No: 16910587210
2/4
Tam
Köyiçi
13
L20-A-01-B-2
-
3938
475
6
70.00
87
Mehmet NAMVER : Nadir oğlu
T.C. Kimlik No: 16910587210
Tam
Köyiçi
13
L20-A-01-B-2
-
3938
474
7
130.00
88
Fadime SARI : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 45226643372
3/20
Köyiçi
13
L20-A-01-B-2
-
3938
473
8
Maksude YELKEN : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 34124013288
Süleyman ÖKTEM : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 10892787866
Mehmet ÖKTEM : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 10886788084
Ali ÖKTEM : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 10889787930
Hüseyin ÖKTEM : Abdullah oğlu
3/20
Nergiz NAMVER : Kazım kızı
T.C. Kimlik No: 16928586656
Rıza NAMVER : Nadir oğlu
T.C. Kimlik No: 16916587092
Şerife TİRYAKİ : Abdulhamit kızı
T.C. Kimlik No: 20074887994
Fehime ÇİMEN : Hurşit kızı
Tam
Köy İçi
13
L20-A-01-B-2
-
3938
1284
Tam
Köy İçi
13
L20-A-01-B-2
-
3938
Tam
Köyiçi
13
L20-A-01-B-2
-
3/28
Köyiçi
13
L20-A-01-B-2
Ayşe ÇİMEN : Hurşit kızı
3/28
Ayşe NAMVER : Hurşit kızı
T.C. Kimlik No: 51493434834
Ayşe NAMVER : Hurşit kızı
T.C. Kimlik No: 51493434834
Ayşe NAMVER : Hurşit kızı
T.C. Kimlik No: 51493434834
Hüseyin ÖKTEM : Abdullah oğlu
3/28
Ayşe NAMVER : Hurşit kızı
T.C. Kimlik No: 51493434834
Ayşe NAMVER : Hurşit kızı
T.C. Kimlik No: 51493434834
Hüseyin ÖKTEM : Abdullah oğlu
3/28
Köyiçi
13
Süleyman ÖKTEM : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 10892787866
Fadime SARI : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 45226643372
Ali ÖKTEM : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 10889787930
Maksude YELKEN : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 34124013288
Mehmet ÖKTEM : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 10886788084
Hüseyin ÖKTEM : Abdullah oğlu
3/80
Hüseyin ÖKTEM : Abdullah oğlu
2/4
Mehmet ERKAN : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 16382604842
Dilber SAPMAZ : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 17588564688
Mehmet ERKAN : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 16382604842
30/300
İstasyon
İstasyon
84
85
86
89
90
91
92
93
94
95
Köy İçi
Eski
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Tarla
Sayfa No : 5 / 48
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1,499.65 Ev Ve Avlusu Ev Ve
Avlusu
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
161.27 Ev Ve Avlusu Ev Ve
Avlusu
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
53.77 Ev Ve Avlusu Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
680.00
126.97 Ev Ve Avlusu Ev Ve
Avlusu
719.57 Ev Ve Avlusu Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
9
200.00
205.11 Ev Ve Avlu
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1285
10
350.00
361.60 Ev Ve Avlu
Ev Ve Avlu
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
3938
470
11
65.00
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
-
3938
471
12
670.00
639.22 Ev Ve Avlusu Ev Ve
Avlusu
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
L20-A-01-B-2
-
3938
472
13
500.00
491.63 Ev Ve Avlusu Ev Ve
Avlusu
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
10
L20-A-01-B-2
-
3938
1076
14
300.00
274.34 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
10
L20-A-01-B-2
-
3938
1137
15
100.00
159.30 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
3/20
3/20
3/20
5/20
66.38 Arsa
7/28
3/28
3/28
3/28
1/4
3/80
3/80
3/80
3/80
5/80
270/300
Tam
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Önder ÇOLAK
Atilla DEVELİ
Mustafa ÖZDEMİR
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Sartmahmut
Ömer ÜÇDAĞ : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 42760050284
Mehmet TEKİN : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 43213032918
Reşit DEMİR : Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 13619753960
Ramazan SERT : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 60571131992
Abdulbaki MENTEŞE : Abdullah oğlu
T.C. Kimlik No: 42841047684
Savaş ERKAN : Niyazi oğlu
T.C. Kimlik No: 16364605416
Gülizar DEMİRER : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 51796424334
Ahmet KILINÇARSLAN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 58819190382
Ahmet KILINÇARSLAN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 58819190382
Meryem GÖK : Emin kızı
T.C. Kimlik No: 35333030448
Yüksel BERKER : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 51682428118
Hasibe BERKER : Ali Galip kızı
T.C. Kimlik No: 51724426720
Perviş GELERİ : Kamil kızı
T.C. Kimlik No: 56947312300
Hafize AKTAY : Alaeddin kızı
T.C. Kimlik No: 50521525162
Hafize AKTAY : Alaeddin kızı
T.C. Kimlik No: 50521525162
1/2
109
110
96
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 6 / 48
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
İstasyon
10
L20-A-01-B-2
-
3938
1181
16
640.00
632.58 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
İstasyon
10
L20-A-01-B-2
-
3938
1182
17
1,060.00
1,103.82 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
İstasyon
10
L20-A-01-B-2
-
3938
1196
18
1,305.00
1,113.58 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
İstasyon
10
L20-A-01-B-2
-
3939
1150
1
345.00
355.30 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
İstasyon
10
L20-A-01-B-2
-
3939
1148
2
408.00
425.97 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
İstasyon
10
L20-A-01-B-2
-
3939
614
3
319.00
331.11 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
İstasyon
10
L20-A-01-B-2
-
3939
600
4
738.00
737.29 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
İstasyon
10
L20-A-01-B-2
-
3940
499
1
250.00
320.50 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
13
L20-A-01-B-2
-
3941
1425
1
170.00
167.45 Avlulu Ev
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
Köy İçi
13
L20-A-01-B-2
-
3941
1427
2
346.00
332.76 Avlulu Ev
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
13
L20-A-01-B-2
-
3941
1012
3
757.00
756.22 Avlulu Ev
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
13
L20-A-01-B-2
-
3941
467
4
45.00
48.91 Dükkan
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
13
L20-A-01-B-2
-
3941
466
5
40.00
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Ali ADSAN : Ali Seyfeddin oğlu
T.C. Kimlik No: 59524166884
200/375
Köyiçi
13
L20-A-01-B-2
-
3941
465
6
375.00
41.47 Demirci
Dükkanı
409.06 Ev Fırın Ve
Avlu
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Hamza ERTUNÇ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 18491534218
Oğuz KARAMAN : Riza oğlu
T.C. Kimlik No: 17492567898
Sartmahmut Mah. 495 Parsel :
175/375
Köyiçi
13
L20-A-01-B-2
-
3941
464
7
265.00
267.75 Ev Ve Avlu
Ev Ve Avlu
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Köy İçi
13
L20-A-01-B-2
-
3941
491
8
55.00
89.97 Yol
Yol
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Sartmahmut Mah. 496 Parsel :
Tam
Şadiye BULUT : Sürmeli kızı
T.C. Kimlik No: 32194685312
Çiğdem BULUT : Kadri kızı
T.C. Kimlik No: 49597557382
Elif ŞENKAL : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 11186778010
1/2
Köy İçi
13
L20-A-01-B-2
-
3941
1269
9
269.72
274.44 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
13
L20-A-01-B-2
-
3941
1270
10
290.00
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Abdulaziz DEMİR : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 34301081864
Hikmet DEMİR : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 57541232964
Musa ŞENKAL : Derviş Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 11222776840
Hüseyin SEVİNÇ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 53272375116
Tam
Köyiçi
13
L20-A-01-B-2
-
3941
461
11
225.00
266.98 Ev Ve Avlusu Ev Ve
Avlusu
234.40 Ev Ve Avlu Ev Ve Avlu
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
13
L20-A-01-B-2
-
3941
615
12
307.70
303.97 Ev Ve Avlu
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
13
L20-A-01-B-2
-
3941
616
13
42.30
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
13
L20-A-01-B-2
-
3941
459
14
155.00
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
118
Dudu YÜREK : Niyazi kızı
T.C. Kimlik No: 60856122448
Tam
Köyiçi
13
L20-A-01-B-2
-
3941
458
15
255.00
161.14 Dükkan Ve Arsa
Arsa
256.99 Kahve Ve
Arsa
Ahcı Dükkanı
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
119
Maliye Hazinesi :
Tam
Köyiçi
13
L20-A-01-B-2
-
3941
443
16
325.00
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
120
T T A Gayrimenkul Anonim Şirketi :
Tam
Köyiçi
13
L20-A-01-B-2
-
3941
444
17
40.00
328.01 Cami Ve
Avlusu
48.56 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
121
Türkiye Diyanet Vakfı :
Tam
Köyiçi
13
L20-A-01-B-2
-
3941
445
18
40.00
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
122
Hatice ÖZDEMİR : Mehmet kızı
200/620
Köyiçi
13
L20-A-01-B-2
-
3941
446
19
620.00
Ev Ve Avlu
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Mürüvet ERGİN : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 23086976922
Gülser ŞENBUDAK : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 25112101384
21/62
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
111
112
113
114
115
116
117
1/2
1/2
Tam
1/2
44.81 Arsa
50.85 Oda
600.67 Ev Ve Avlu
21/62
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Önder ÇOLAK
Atilla DEVELİ
Mustafa ÖZDEMİR
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Sartmahmut
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 7 / 48
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Hatice ÖZKAYA : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 36742925974
Çoban BULUT : Bayram oğlu
T.C. Kimlik No: 32431677452
Ayşe CEYLAN : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 19606315708
Nimet KARAMAN : Niyazi kızı
T.C. Kimlik No: 12398737628
Hamza ERTUNÇ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 18491534218
Ali Galip ULAŞ : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 60652129214
Hamza ERTUNÇ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 18491534218
Hasan ÇİFTÇİ : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 19847489336
Hasan ÇİFTÇİ : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 19847489336
Meryem ADSAN : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 59518167002
Nimet KARAMAN : Niyazi kızı
T.C. Kimlik No: 12398737628
İlhan DERİN : Fethi oğlu
T.C. Kimlik No: 17087581322
Fikret DERİN : İlhan oğlu
T.C. Kimlik No: 17102580880
Hatice AKKAYA : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 15500634228
Meryem ÖZARMUT : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 46804814252
Yılmaz ÜNSAL : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 18713527172
Alim ÜNSAL : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 18731526508
Sevim ÖZER : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 59383171524
Maksude TÜMER : Hamza kızı
T.C. Kimlik No: 16454602424
Zeynep TEZGİTMEZ : Hamza kızı
T.C. Kimlik No: 69157050474
Aslan Şahin ÖKTEM : Hamza oğlu
T.C. Kimlik No: 10862788886
Özgür ÖKTEM : Hamza oğlu
T.C. Kimlik No: 10880788202
Maksude YELKEN : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 34124013288
Mehmet ÖKTEM : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 10886788084
Ali ÖKTEM : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 10889787930
Fadime SARI : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 45226643372
Süleyman ÖKTEM : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 10892787866
Hörü ÖKTEM : Hamza kızı
Tam
Köy İçi
13
L20-A-01-B-2
-
3941
505
20
480.00
472.18 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
13
L20-A-01-B-2
-
3941
489
21
255.00
274.08 Ev Ve Avlu
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
13
L20-A-01-B-2
-
3941
490
22
300.00
228.46 Ev Ve Avlu
Ev Ve Avlu
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
İstasyon
10
L20-A-01-B-2
-
3941
618
23
248.00
241.25 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
İstasyon
10
L20-A-01-B-2
-
3941
762
24
222.00
214.92 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
İstasyon
10
L20-A-01-B-2
-
3941
865
25
99.00
95.16 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
İstasyon
10
L20-A-01-B-2
-
3941
1078
26
302.00
306.20 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
İstasyon
10
L20-A-01-B-2
-
3941
846
27
480.00
424.15 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
İstasyon
10
L20-A-01-B-2
-
3941
866
28
90.00
132.00 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
İstasyon
10
L20-A-01-B-2
-
3941
867
29
181.00
208.90 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
İstasyon
10
L20-A-01-B-2
-
3941
848
30
188.00
206.66 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
İstasyon
10
L20-A-01-B-2
-
3941
883
31
400.00
369.87 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
İstasyon
10
L20-A-01-B-2
-
3941
849
32
450.00
489.68 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/5
İstasyon
10
L20-A-01-B-2
-
3941
908
33
610.00
604.44 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
İstasyon
10
L20-A-01-B-2
-
3941
948
34
975.00
939.86 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
İstasyon
10
L20-A-01-B-2
-
3941
965
35
460.00
484.65 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
139
Sakine ÇELİK : Namaz kızı
T.C. Kimlik No: 59095001492
Tam
İstasyon
10
L20-A-01-B-2
-
3941
1200
36
198.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
İstasyon
10
L20-A-01-B-2
-
3941
1201
37
318.00
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
İstasyon
10
L20-A-01-B-2
-
3941
992
38
400.00
441.01 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
142
Tufan SAPMAZ : Turgut oğlu
T.C. Kimlik No: 57103247504
Ali Haydar DEMİR : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 16781591514
Yadigar NAMVER : Ali kızı
Tek Katlı
Avlulu Ev
Tarla
0.00
140
180.39 Tek Katlı
Avlulu Ev
301.70 Tarla
300/574
İstasyon
10
L20-A-01-B-2
-
3941
993
39
574.00
567.34 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
274/574
143
Hüseyin NAMVER : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 16934586428
Mehmet ÇİMEN : Hurşit oğlu
Tam
İstasyon
10
L20-A-01-B-2
-
3941
987
40
336.00
315.29 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Osman AYDOĞAN : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 40399804254
Osman AYDOĞAN : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 40399804254
1/3
İstasyon
10
L20-A-01-B-2
-
3941
896
41
1,191.00
1,056.24 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
141
144
1/5
1/5
1/5
1/5
1/24
1/24
1/24
1/24
1/6
1/6
1/6
1/6
1/6
1/3
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Önder ÇOLAK
Atilla DEVELİ
Mustafa ÖZDEMİR
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Sartmahmut
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Osman AYDOĞAN : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 40399804254
Cevdet YILDIZ : Yaşar oğlu
T.C. Kimlik No: 27829830830
Mustafa CEYHAN : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 57079248260
Ayşe CEYHAN : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 57085248032
Niyazi ALTUNDAL : Tacettin oğlu
T.C. Kimlik No: 68428074942
Durkadın ÖZDEMİR : İsmail
T.C. Kimlik No: 57301240956
Niyazi ALTUNDAL : Tacettin oğlu
T.C. Kimlik No: 68428074942
Mehmet GÜLER : Kamil oğlu
T.C. Kimlik No: 57781224804
Ümmü GÜLER : Mahmut kızı
T.C. Kimlik No: 57790224512
Vehbiye ÇELEBİ : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 17120637276
Hatice ÖZDEMİR : Mehmet kızı
1/3
Sevgi UYGEÇ : Niyazi kızı
T.C. Kimlik No: 53506314164
Yunis AZAK : Bektaş oğlu
T.C. Kimlik No: 64270008210
Şadiye ETYEMEZ : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 18416537072
1/3
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 8 / 48
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Tam
İstasyon
10
L20-A-01-B-2
-
3941
1032
42
345.00
397.23 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
İstasyon
18
L20-A-01-B-2
-
3941
1170
43
200.00
230.68 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
İstasyon
18
L20-A-01-B-2
-
3941
1169
44
1,135.00
1,023.38 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
205/780
İstasyon
10
L20-A-01-B-2
-
3941
1021
45
780.00
689.10 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
İstasyon
10
L20-A-01-B-2
-
3941
1020
46
895.00
773.79 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
Köyiçi
13
L20-A-01-B-2
-
3941
457
47
265.00
243.58 Ev Ve Avlu
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Köy İçi
13
L20-A-01-B-2
-
3941
506
48
300.00
284.11 Ev Ve Avlu
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
13
L20-A-01-B-2
-
3941
449
49
245.00
230.17 Ev Ve Avlu
Ev Ve Avlu
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
13
L20-A-01-B-2
-
3941
447
50
145.00
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
13
L20-A-01-B-2
-
3941
448
51
90.00
Ev Ve Avlu
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
6/20
Köyiçi
13
L20-A-01-B-2
-
3941
451
52
185.00
191.38 Ev Ve Avlu
Ev Ve Avlu
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
156
Bekir Yücel ACAR : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 63130046676
Hurşit ÇÜMEN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 59140179602
Gönül ÇÜMEN : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 59119180318
Ayşe KARA : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 61411103940
Mustafa GÜNGÖR : Hasan oğlu
147.88 Bahçeli
Kargir Ev
97.78 Ev Ve Avlu
Tam
Köyiçi
13
L20-A-01-B-2
-
3941
455
53
390.00
373.63 Ev Ve Avlu
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
157
Halil İbrahim GÜNGÖR : Hasan oğlu
Tam
Köyiçi
13
L20-A-01-B-2
-
3941
456
54
385.00
359.28 Ev Ve Avlu
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
158
Kadri ARSLAN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 32612131964
Hatice BULDU : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 56056282464
Kadri ARSLAN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 32612131964
Rukiye ÇAKMAK : Osman kızı
T.C. Kimlik No: 59698161050
Alime KARABAY : Kadir kızı
T.C. Kimlik No: 38720142502
Eşe KESKİN : Kadir kızı
T.C. Kimlik No: 38987133664
Mehmet ÖZÇELİK : Sadık oğlu
T.C. Kimlik No: 14399452456
Hakan YAMAN : Nasuh oğlu
T.C. Kimlik No: 57379238374
Nasuh YAMAN : Hamza oğlu
T.C. Kimlik No: 57394237864
Nasuh YAMAN : Hamza oğlu
T.C. Kimlik No: 57394237864
Nuran YAMAN : Veli kızı
T.C. Kimlik No: 57388238082
Durkadın ÖZDEMİR : İsmail kızı
T.C. Kimlik No: 57301240956
Medine ÖZDEMİR : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 57289241334
Ahmet ÖZDEMİR : Bekir oğlu
T.C. Kimlik No: 57298241042
Durkadın ÖZDEMİR : İsmail kızı
T.C. Kimlik No: 57301240956
Emine GÜLMEZ : Yusuf kızı
T.C. Kimlik No: 21707420632
100/225
Köyiçi
13
L20-A-01-B-2
-
3941
454
55
225.00
227.88 Ev Ve Avlu
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
13
L20-A-01-B-2
-
3941
1254
56
189.00
174.25 Ev Ve Avlu
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
108/476
Köy İçi
13
L20-A-01-B-2
-
3941
1255
57
476.00
494.05 Ev Ve Avlu
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
13
L20-A-01-B-2
-
3941
864
58
76.00
77.36 Ev Ve Avlu
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
13
L20-A-01-B-2
-
3941
863
59
54.00
50.99 Ev Ve Avlu
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
İstasyon
10
L20-A-01-B-2
-
3941
812
60
64.00
71.02 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
İstasyon
10
L20-A-01-B-2
-
3941
682
61
210.00
227.39 Ev Ve Avlu
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
İstasyon
10
L20-A-01-B-2
-
3941
873
62
911.00
880.06 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
İstasyon
10
L20-A-01-B-2
-
3941
874
63
1,131.00
1,028.80 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
İstasyon
10
L20-A-01-B-2
-
3941
813
64
350.00
371.11 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
İstasyon
10
L20-A-01-B-2
-
3941
875
65
500.00
461.31 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
İstasyon
10
L20-A-01-B-2
-
3941
822
66
233.00
196.54 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
575/780
1/2
1/3
1/3
6/20
8/20
125/225
184/476
184/476
1/2
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Önder ÇOLAK
Atilla DEVELİ
Mustafa ÖZDEMİR
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Sartmahmut
823
67
167.00
163.27 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
3/5
İstasyon
10
L20-A-01-B-2
-
3941
773
68
254.00
253.81 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
İstasyon
10
L20-A-01-B-2
-
3941
899
69
812.00
822.85 Çırçır
Fabrikası
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Osman AYDOĞAN : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 40399804254
Osman AYDOĞAN : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 40399804254
Zeynep DİLEKÇİ : Süleyman kızı
T.C. Kimlik No: 19034573664
Sait TOSUN : Nazif oğlu
1/3
Tam
Köyiçi
12
L20-A-01-B-2
-
3942
439
1
80.00
Ev
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
Köyiçi
12
L20-A-01-B-2
-
3942
440
2
445.00
448.17 Ev Kahve Ve Ev Kahve Ve
Avlu
Avlu
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Basri TOSUN : Nazif oğlu
1/2
Köyiçi
12
L20-A-01-B-2
-
3942
441
3
315.00
308.41 Ev Ve Avlu
Ev Ve Avlu
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/1 Vrs.
İşt.
Tam
Köyiçi
12
L20-A-01-B-2
-
3942
438
4
690.00
692.24 Ev Ve Avlu
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
12
L20-A-01-B-2
-
3942
601
5
54.00
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
12
L20-A-01-B-2
-
3942
984
6
618.00
608.60 Ev Ve Avlu
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
12
L20-A-01-B-2
-
3942
985
7
738.00
755.91 Ev Ve Avlu
Ev Ve Avlu
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
20 İ 1C
L20-A-01-B-2
-
3942
1550
8
232.00
232.82 Ev Ve Avlusu Arsa
0.00
0.00
Köy İçi
20 İ 1C
L20-A-01-B-2
-
3942
1551
9
354.00
353.52 Ev Ve Avlusu Arsa
0.00
0.00
10
L20-A-01-B-2
-
3943
905
1
365.00
364.25 Tek Katlı
Betonarme
Bina Ve
Avlusu
Tek Katlı
Betonarme
Bina Ve
Avlusu
0.00
0.00
Kat Mülkiyeti kütüğünde olduğu
gibidir.
Sevim SOYER : Bayram kızı
T.C. Kimlik No: 41296774336
Halil İbrahim TUFAN : Bayram oğlu
T.C. Kimlik No: 58003217512
Hakan YAMAN : Nasuh oğlu
T.C. Kimlik No: 57379238374
Ramazan AYAR : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 14354312856
Ramazan AYAR : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 14354312856
Halil BAKİRAY : Mahmut oğlu
T.C. Kimlik No: 37345906018
Enver SERT : Nuri oğlu
T.C. Kimlik No: 55090314636
1/5
1/5
1/3
1/3
1/20
Latife SOYER : Azmi kızı
T.C. Kimlik No: 24023349984
İbrahim CAN : Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 59224176848
258/1084
190
Beyanlar
3941
Hüdaverdi ETYEMEZ : Halil Kamil oğlu
T.C. Kimlik No: 18446536052
Hüdaverdi ETYEMEZ : Halil Kamil oğlu
T.C. Kimlik No: 18446536052
Hüdaverdi ETYEMEZ : Halil Kamil oğlu
T.C. Kimlik No: 18446536052
Hüdaverdi ETYEMEZ : Halil Kamil oğlu
T.C. Kimlik No: 18446536052
Hüdaverdi ETYEMEZ : Halil Kamil oğlu
T.C. Kimlik No: 18446536052
Rıfat AYDIN : Murat oğlu
T.C. Kimlik No: 43207768052
Halil GÜNDÜZ : Mahmut oğlu
T.C. Kimlik No: 26771315686
Zehra ENÜŞTÜ : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 56479268366
Bülent ŞİMŞEK : Seydi oğlu
T.C. Kimlik No: 61042116258
Seyit Ahmet KARAKUŞ : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 10565798854
Mehmet BOZKOÇ : Yusuf oğlu
T.C. Kimlik No: 28328006368
Mehmet BOZKOÇ : Yusuf oğlu
T.C. Kimlik No: 28328006368
Hasan YAVUZBİLGE : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 51070448582
189
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
-
9/20
188
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
L20-A-01-B-2
Hüdaverdi ETYEMEZ : Halil Kamil oğlu
T.C. Kimlik No: 18446536052
187
Niteliği
Eski
Yeni
10
182
186
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
İstasyon
Tam
185
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
Tam
Enver SERT : Nuri oğlu
T.C. Kimlik No: 55090314636
184
Eski
Ada no
Eski
Yeni
Sayfa No : 9 / 48
Kamil GENÇER : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 10213765320
Nurten SAPMAZ : Halil kızı
T.C. Kimlik No: 57106247440
Mutlu SAPMAZ : Turgut oğlu
T.C. Kimlik No: 57097247764
Dilber SAPMAZ : Turgut kızı
T.C. Kimlik No: 15806610254
Osman AYDOĞAN : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 40399804254
181
183
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
77.73 Ev
52.71 Arsa
4/20
1/20
4/20
1/20
Tam
Köyiçi
10
L20-A-01-B-2
-
3943
433
2
240.00
287.49 Ev Ve Avlu
Ev Ve Avlu
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
12
L20-A-01-B-2
-
3943
1224
3
242.00
216.99 Avlulu Ev
Avlulu Ev
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
12
L20-A-01-B-2
-
3943
1225
4
273.00
271.55 Avlulu Ev
Avlulu Ev
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
12
L20-A-01-B-2
-
3943
431
5
535.00
573.15 Ev
Ev
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
12
L20-A-01-B-2
-
3944
1219
1
121.00
116.79 Avlulu Ev
Avlulu Ev
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
İstasyon
10
L20-A-01-B-2
-
3944
898
2
300.00
303.30 Ev
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
İstasyon
10
L20-A-01-B-2
-
3944
897
3
220.00
212.43 Gazino
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
256/1084 İstasyon
10
L20-A-01-B-2
-
3945
880
1
1,084.00
951.69 Şeftali
Bahçesi
Şeftali
Bahçesi
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1710/433
6
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Önder ÇOLAK
Atilla DEVELİ
Mustafa ÖZDEMİR
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Sartmahmut
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Fahrettin GÜVEN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 55843289532
Çetin LEVENT : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 34369192052
570/4336
Tam
İstasyon
10
L20-A-01-B-2
-
3945
881
2
251.00
Beşir BAYRAM : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 11501824798
1/2
İstasyon
10
L20-A-01-B-2
-
3945
661
3
232.00
Abdulhakim KILIÇASLAN : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 49231693940
Besna TAŞ : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 46684778842
1/2
Tam
İstasyon
10
L20-A-01-B-2
-
3945
662
4
277.00
Zekiye YILDIRIM : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 14090961998
Durmuş Ali CAN : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 59269175318
Tam
İstasyon
10
L20-A-01-B-2
-
3945
1430
5
182.00
Tam
İstasyon
10
L20-A-01-B-2
-
3945
660
6
91.00
Halil ÇETİNKAYA : Emin oğlu
T.C. Kimlik No: 55996284446
Durmuş Ali CAN : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 59269175318
Tam
İstasyon
10
L20-A-01-B-2
-
3945
1431
7
214.00
Tam
İstasyon
10
L20-A-01-B-2
-
3945
664
8
355.00
Mustafa ALTINTAŞ : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 52699394434
Mehmet YILDIRIM : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 14027964092
İbrahim MAMAK : İsmail oğlu
T.C. Kimlik No: 54922276210
Azmi YILDIRIM : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 14099961616
Alaattin UĞUR : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 71293162652
Tam
İstasyon
10
L20-A-01-B-2
-
3945
1006
9
201/758
İstasyon
10
L20-A-01-B-2
-
3945
1155
Tam
İstasyon
10
L20-A-01-B-2
-
3945
Hörü UĞUR : Rıza kızı
T.C. Kimlik No: 71263163672
Seydo AKYOL : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 25412583460
Tam
İstasyon
10
L20-A-01-B-2
-
Tam
İstasyon
10
L20-A-01-B-2
Mehmet ÖZTÜRK : Kerim oğlu
T.C. Kimlik No: 52684394876
Rıza CAN : Durmuş Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 59260175690
Tam
İstasyon
10
Tam
İstasyon
205
Mehmet Emin CAN : Durmuş Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 59263175536
Tam
206
Durmuş Ali CAN : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 59269175318
207
208
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
209
210
211
212
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 10 / 48
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
243.46 Şeftali
Bahçesi
209.26 Şeftali
Bahçesi
Şeftali
Bahçesi
Şeftali
Bahçesi
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
274.81 Şeftali
Bahçesi
175.89 Tarla
Şeftali
Bahçesi
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
155.81 Şeftali
Bahçesi
294.57 Tarla
Şeftali
Bahçesi
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Şeftali
Bahçesi
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
215.00
405.22 Şeftali
Bahçesi
269.90 Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
10
714.28
714.47 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
869
11
150.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1154
12
90.00
Şeftali
Bahçesi
Tarla
0.00
3945
174.95 Şeftali
Bahçesi
66.05 Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
-
3945
767
13
155.00
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
L20-A-01-B-2
-
3945
768
14
109.00
145.38 Tek Katlı
Yığma Ev
109.49 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
10
L20-A-01-B-2
-
3945
769
15
341.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
10
L20-A-01-B-2
-
3945
766
16
443.00
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
İstasyon
10
L20-A-01-B-2
-
3945
771
17
15.00
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Ahmet ÖZDEMİR : Bekir oğlu
T.C. Kimlik No: 57298241042
Tam
İstasyon
10
L20-A-01-B-2
-
3946
770
1
501.00
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Şükrü PEKMEN : Şevket oğlu
T.C. Kimlik No: 59872155226
Şükrü PEKMAN : Şevket oğlu
T.C. Kimlik No: 59872155226
Mehmet TUNA : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 47905343016
Mehmet TUNA : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 47905343016
Sevim KARAARSLAN : Mithat kızı
T.C. Kimlik No: 62209077160
Bilal AYAZ : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 26120337420
Osman GÜRSEL : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 39181844424
Emine KAÇAR : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 39061849044
Ahmet KOŞAR : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 60664128496
Bekir KOŞAR : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 60673128104
Ali KOŞAR : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 60670128268
Şerife KOŞAR : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 60676128040
Gürkan GÜRSEL : Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 39166844944
Tam
İstasyon
10
L20-A-01-B-2
-
3947
903
1
15.00
Şeftali
Bahçesi
Şeftali
Bahçesi
Şeftali
Bahçesi
Şeftali
Bahçesi
Tarla
0.00
İstasyon
358.21 Şeftali
Bahçesi
375.81 Şeftali
Bahçesi
19.18 Şeftali
Bahçesi
490.29 Şeftali
Bahçesi
11.90 Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
İstasyon
10
L20-A-01-B-2
-
3947
852
2
220.00
242.10 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
İstasyon
10
L20-A-01-B-2
-
3947
841
3
182.00
190.14 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
İstasyon
10
L20-A-01-B-2
-
3947
842
4
123.00
142.18 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
10
L20-A-01-B-2
-
3948
1564
1
1,496.00
1,635.51 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
271/758
286/758
1/8
3/8
Tam
450/4035
699/3228
0
699/3228
0
699/3228
0
699/3228
0
932/3228
0
7317/121
05
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Önder ÇOLAK
Atilla DEVELİ
Mustafa ÖZDEMİR
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
213
214
215
216
217
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Sartmahmut
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
İlyas ESKİNÖZ : Şerafettin oğlu
T.C. Kimlik No: 26002117324
Nurten ESKİNÖZ : Bekir kızı
T.C. Kimlik No: 25990117712
Bekir ESKİNÖZ : Şerafettin oğlu
T.C. Kimlik No: 25987117886
İlhan ESKİNÖZ : Şerafettin oğlu
T.C. Kimlik No: 25999117430
Münire ELMAS : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 25376304910
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (Tedaş) :
34/807
Kerem AYGÜN : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 59164178810
İsmail ABDİOĞULLARI : Memiş oğlu
T.C. Kimlik No: 19949472410
Sabri ULUTÜRK : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 62341072566
Durmuş Ali KARAKAYA : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 57430229440
Celal TURAN : İsmail Hakkı oğlu
T.C. Kimlik No: 47914546606
Hasanhüseyin TAHTASAKAL : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 50602320884
Cemile DURHAN : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 23924353236
Resul ÖZDEN : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 15274079386
Hilmi ARLAT : Emin oğlu
T.C. Kimlik No: 24203659360
Kerem AYGÜN : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 59164178810
Hüseyin KOCAKAYA : Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 29456168898
İsmail ABDİOĞULLARI : Memiş oğlu
T.C. Kimlik No: 19949472410
Özcan Korkmaz DİKER : Hilmi oğlu
T.C. Kimlik No: 38131879370
Sabri ULUTÜRK : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 62341072566
Durmuş Ali KARAKAYA : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 57430229440
Ethem ARIKAN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 53875347978
Halil BECEROĞLU : Emin oğlu
T.C. Kimlik No: 40315807390
Ahmet ÖZCAN : İsmail oğlu
T.C. Kimlik No: 34576998348
Perihan YÜCEL : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 58114213892
Raziye YEŞİLYAPRAK : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 36646929320
Halil ERİKÇİ : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 14840655856
Celal TURAN : İsmail Hakkı oğlu
T.C. Kimlik No: 47914546606
Hasanhüseyin TAHTASAKAL : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 50602320884
Mehmet CURA : Halil İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 20843449712
Cemile DURHAN : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 23924353236
Resul ÖZDEN : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 15274079386
Halil TAŞKIRAN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 51823423378
Alime KONUK : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 31529095048
Mustafa METİN : Mahmut oğlu
T.C. Kimlik No: 71626151582
İhsan BİÇER : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 44734551520
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 11 / 48
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
34/807
34/807
34/807
Tam
10
L20-A-01-B-2
-
3949
217
1
651.00
20İ IC
L20-A-01-B-2
-
3949
1546
2
33.00
84/2988
10
L20-A-01-B-2
-
3950
1561
1
2,353.00
153/5920
10
L20-A-01-B-2
-
3950
1565
2
10
L20-A-01-B-2
-
3950
1566
3
Tam
İstasyon
611.03 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Trafo Yeri
0.00
0.00
1,874.70 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
2,257.00
1,987.37 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
4,263.00
4,256.76 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
33.06 Trafo Yeri
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
158/5920
159/5920
180/5920
192/5920
204/5920
210/5920
485/5920
1071/473
60
142/5920
153/5920
156/5920
158/5920
159/5920
159/5920
163/5920
163/5920
170/5920
174/5920
180/5920
180/5920
192/5920
201/5920
204/5920
210/5920
261/5920
299/5920
340/5920
380/5920
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Önder ÇOLAK
Atilla DEVELİ
Mustafa ÖZDEMİR
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
Muhsin İLGÖR : Faik oğlu
T.C. Kimlik No: 62458357662
Hilmi ARLAT : Emin oğlu
T.C. Kimlik No: 24203659360
Gonca DEMİR : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 26942252406
Selvi DEVECİ : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 53971634828
Seyat GÜNDÜZ : Cemil oğlu
T.C. Kimlik No: 35036026038
Elif AYGÜN : Muharrem kızı
T.C. Kimlik No: 59170178682
Ebru GÜNDÜZ : Seyat kızı
T.C. Kimlik No: 34973028174
Kerem AYGÜN : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 59164178810
Ahmet KALEM : Mehmet Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 35219258386
Mehmet CURA : Halil İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 20843449712
Hüseyin İŞBİLİR : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 53542365946
Aslan KALEM : Mehmet Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 35216258440
Cafer YALÇIN : Yusuf oğlu
T.C. Kimlik No: 36067948474
Mehmet DOĞAN : Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 32867055152
Kamil ZEYNİLOĞLU : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 56503267228
Hakkı ÇALI : Halit oğlu
T.C. Kimlik No: 62992039482
Cemil KALEM : Mehmet Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 35213258504
Alime KONUK : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 31529095048
Nurettin YILDIZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 55831289988
Mustafa BÖREKÇİ : Seyit Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 35248975902
Ramazan MAMAK : İsmail oğlu
T.C. Kimlik No: 54919276384
Halil ZAMBAK : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 48571532230
Seyat GÜNDÜZ : Cemil oğlu
T.C. Kimlik No: 35036026038
Elif AYGÜN : Muharrem kızı
T.C. Kimlik No: 59170178682
Ebru GÜNDÜZ : Seyat kızı
T.C. Kimlik No: 34973028174
Kerem AYGÜN : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 59164178810
Ömer ETHEMSOY : Ethem oğlu
T.C. Kimlik No: 66784322806
Şahin YAVUZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 16667595308
Ali TÜRKOĞLU : İsmet oğlu
T.C. Kimlik No: 40216810338
Ömer ETHEMSOY : Ethem oğlu
T.C. Kimlik No: 66784322806
Ömer ETHEMSOY : Ethem oğlu
T.C. Kimlik No: 66784322806
Şahin YAVUZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 16667595308
Ahmet TÜRKOĞLU : İsmet oğlu
T.C. Kimlik No: 40219810274
Ömer ETHEMSOY : Ethem oğlu
T.C. Kimlik No: 66784322806
Ömer ETHEMSOY : Ethem oğlu
T.C. Kimlik No: 66784322806
Kadir DİNÇER : Mehmet Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 53227376724
MAHALLE / KÖY : Sartmahmut
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 12 / 48
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
453/5920
485/5920
255/5920
326/5920
1071/189
440
2856/189
440
3213/189
440
4284/189
440
145/2988
10
L20-A-01-B-2
-
3950
1562
4
867.00
1,142.22 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
149/2988
153/2988
154/2988
164/2988
174/2988
175/2988
195/2988
313/2988
336/2988
350/2988
136/2988
140/2988
180/2988
21/2988
56/2988
63/2988
84/2988
Tam
İstasyon
10
L20-A-01-B-2
-
3951
1567
1
6,975.00
7,074.91 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
İstasyon
10
L20-A-01-B-2
-
3951
802
2
1,074.00
1,447.90 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
İstasyon
10
L20-A-01-B-2
-
3951
817
3
5,166.00
5,938.98 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
İstasyon
10
L20-A-01-B-2
-
3951
818
4
1,243.00
1,286.54 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
İstasyon
10
L20-A-01-B-2
-
3951
804
5
3,353.00
3,560.32 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
İstasyon
10
L20-A-01-B-2
-
3952
806
1
50.00
116.50 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
İstasyon
10
L20-A-01-B-2
-
3952
819
2
1,404.00
1,405.36 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
İstasyon
10
L20-A-01-B-2
-
3952
820
3
312.00
332.36 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
İstasyon
10
L20-A-01-B-2
-
3952
808
4
985.00
1,265.30 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
İstasyon
10
L20-A-01-B-2
-
3953
805
1
153.00
150.75 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Önder ÇOLAK
Atilla DEVELİ
Mustafa ÖZDEMİR
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Sartmahmut
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Sabriye POTUK : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 41011724066
356 Sayılı Sart Tarım Kredi Koo :
Tam
Köy Civarı
7
L20-A-01-B-2
-
3954
916
1
420.00
Tam
Köy Civarı
7
L20-A-01-B-2
-
3954
917
2
1,014.00
1/2
Köy Civarı
7
L20-A-01-B-2
-
3954
994
3
232
Ayşe GEZER : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 74794045516
Halil İbrahim GEZER : Mestan oğlu
T.C. Kimlik No: 74797045452
Halil Akif DEMİRCİOĞLU : Mehmet oğlu
Tam
Köy Civarı
7
L20-A-01-B-2
-
3954
1007
233
Fadime YILMAZ : Akif kızı
Tam
Köy Civarı
7
L20-A-01-B-2
-
3954
234
Şevket BARIŞ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 61741092976
Hatice SÖNMEZ : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 58516200490
Hulusi KAYAKOL : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 63478035028
Mehmet KART : Hüsnü oğlu
T.C. Kimlik No: 27526303378
Zişan ERCAN : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 60226143486
İdris ÜNLÜ : İsmail oğlu
T.C. Kimlik No: 56422270200
Rahime ÖZKAN : Halil İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 16886581496
Osman Gediz ÖZKAN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 16841582926
Emine Ekin ÖZKAN : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 16838583080
Meryem ARIKAN : Osman kızı
T.C. Kimlik No: 52492387268
Recep OBAN : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 50083481470
Gülsen GÜNDÜZ : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 25586297958
Nazmiye MERKOZ : Ahmet kızı
300/2400 Köycivarı
7
L20-A-01-B-2
-
2100/240
0
396/3300 Köycivarı
7
L20-A-01-B-2
7
Köy Civarı
Tam
Mustafa BARIN : Şerif oğlu
T.C. Kimlik No: 61810090612
Recep OBAN : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 50083481470
Mustafa BARIN : Şerif oğlu
T.C. Kimlik No: 61810090612
Mustafa BARIN : Şerif oğlu
T.C. Kimlik No: 61810090612
Vicdan KARAKUŞ : İsmail kızı
T.C. Kimlik No: 40645795718
Fatma GÜNGÖR : İsmail kızı
T.C. Kimlik No: 53620363154
Ahmet BARIN : İsmail oğlu
T.C. Kimlik No: 61831089916
Nazım NACAK : Numan oğlu
T.C. Kimlik No: 52579222284
İlker KOVA : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 31808090504
Mehmet Emin ŞAHİN : Abdullah oğlu
T.C. Kimlik No: 46837938390
Hatice ERBİLİR : Aldemir kızı
T.C. Kimlik No: 49729493052
Belma BOLTÜRK : Arif kızı
T.C. Kimlik No: 25247309204
Müzeyyen ÜNAL : Hasan kızı
T.C. Kimlik No: 32321073326
Habib YILMAZ : Yusuf oğlu
T.C. Kimlik No: 30677127946
1/48
229
230
231
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 13 / 48
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
401.88 Bağ Ve Ev
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
İki Adet Tek
Katlı Kargir
Depo Ve
Arsası
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
300.00
997.34 İki Adet Tek
Katlı Kargir
Depo Ve
Arsası
282.67 Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
4
415.00
428.88 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1008
5
931.00
837.85 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
3954
201
6
2,400.00
2,358.31 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
-
3954
200
7
3,300.00
3,157.17 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
L20-A-01-B-2
-
3954
199
8
2,600.00
2,581.04 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
7
L20-A-01-B-2
-
3954
1395
9
697.88
685.85 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Köycivarı
7
L20-A-01-B-2
-
3954
203
10
180.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Köy Civarı
17
L20-A-01-B-2
-
3954
1435
11
110.00
Ev Ve
Bahçesi
Arsa
0.00
Tam
147.29 Ev Ve
Bahçesi
112.08 Arsa
0.00
0.00
Tam
Köy Civarı
17
L20-A-01-B-2
-
3954
1436
12
147.00
146.55 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tam
Köy Civarı
17
L20-A-01-B-2
-
3954
1437
13
166.00
165.64 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tam
Köy Civarı
17
L20-A-01-B-2
-
3954
1438
14
212.00
212.12 Arsa
Arsa
0.00
0.00
1/4
Köycivarı
7
L20-A-01-B-2
-
3954
195
15
820.81
995.16 Bağ Ve Evi
Bağ Ve Evi
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
7
L20-A-01-B-2
-
3954
1412
16
4,000.00
4,000.85 Altı Blok
Halinde
Betonarme
Bina Ve
Bahçesi
Altı Blok
Halinde
Betonarme
Bina Ve
Bahçesi
0.00
0.00
Kat Mülkiyeti kütüğünde olduğu
gibidir.
1/2
1452/330
0
1452/330
0
1200/260 Köycivarı
0
14/520
21/520
21/520
224/520
280/990
710/990
1/4
2/4
1/48
1/48
1/48
1/48
1/48
1/48
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Önder ÇOLAK
Atilla DEVELİ
Mustafa ÖZDEMİR
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Sartmahmut
Hissesi Sokak veya Mevki
Nazif CANKAZAK : Selim oğlu
T.C. Kimlik No: 12224731844
Hanife ARIKAN : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 38284874420
Hatice ABALI : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 55417291992
Yaşar ABALI : Nurullah oğlu
T.C. Kimlik No: 55423291764
Mahmut DELER : Aslan oğlu
T.C. Kimlik No: 54436336868
Davut ERĞUN : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 36385938072
Hikmet KOÇOĞLU : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 64447002782
Vicdan BALCI : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 34579998116
Zakire ÇETİNKAYA : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 21035455184
Zeliha YAVAŞ : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 36796924398
Sultan KİRAZ : Durmuşali kızı
T.C. Kimlik No: 63667028794
Hayriye SAĞLAM : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 24152345512
Temel KIR : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 63811024016
Yakup TARAÇ : Şaban oğlu
T.C. Kimlik No: 20305804226
Ayşe KÜTÜKLÜ : Halil kızı
T.C. Kimlik No: 32345460928
Hülya TUNCER : Osman kızı
1/48
Melikşah BULDU : İsmail oğlu
T.C. Kimlik No: 63181249576
Tenzile AKTAŞ : Ahmet kızı
1/48
Güler YENİDENİZ : Kazım kızı
T.C. Kimlik No: 43633696134
Lütfi KAPTI : İsmail oğlu
T.C. Kimlik No: 22259470618
Sıtkı ÇİÇEK : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 15278698736
Emine UYSAL : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 55570298258
Adliye İNCE : Nail kızı
T.C. Kimlik No: 36719131506
Mustafa GÜNDOĞDU : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 53839356664
İbrahim GÖKKAŞ : Nurullah oğlu
T.C. Kimlik No: 42892721274
Yeliz GEZİCİ : Kazım kızı
T.C. Kimlik No: 31619096702
Rojdan GEZİCİ : Felemez oğlu
T.C. Kimlik No: 22213746490
Bahriye BARAK : Takeddin kızı
T.C. Kimlik No: 29200822588
Kazım GİRGİN : Rasim oğlu
T.C. Kimlik No: 51403423798
Mümtüz DÜZGÜN : Nihat oğlu
T.C. Kimlik No: 13772122320
Aliye DEMİRKOL : Abdülkadir kızı
T.C. Kimlik No: 39178844598
Abdullah YETİM : Kazım kızı
T.C. Kimlik No: 50101480560
Ali AYTEMÜR : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 58594200474
Makbule DİNÇER : İzzet kızı
T.C. Kimlik No: 53137379716
Necla KARAKUŞ : Fahrettin kızı
T.C. Kimlik No: 10538799710
Mülayim KESKİN : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 30950124532
1/48
Pafta no
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
Sayfa No : 14 / 48
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
1/48
1/48
1/48
1/48
1/48
1/48
1/48
1/48
1/48
1/48
1/48
1/48
1/48
1/48
1/48
1/48
1/48
1/48
1/48
1/48
1/48
1/48
1/48
1/48
1/48
1/48
1/48
1/48
1/48
1/48
1/48
1/48
1/48
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Önder ÇOLAK
Atilla DEVELİ
Mustafa ÖZDEMİR
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
Ümmü ÇAVUŞOĞLU : İsmail kızı
T.C. Kimlik No: 24817918976
Leyla ELMAS : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 25313307004
Ziya BAYTÜRK : Yusuf oğlu
T.C. Kimlik No: 56593283832
Muhammet AYGÜN : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 24152345758
Emin KARAKAYA : Mehmet Emin oğlu
T.C. Kimlik No: 25715282350
Dilber İMRENLERLİ : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 38191865900
Elmas BULDU : Nadim kızı
T.C. Kimlik No: 63178249640
Mehmet ELMAS : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 25394304336
Şükrü KAYAALP : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 49621680994
Davut ÖRNEK : İlyas oğlu
T.C. Kimlik No: 36943919420
Zeki ŞENGÜL : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 24551332410
Zeki ŞENGÜL : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 24551332410
Zeki ŞENGÜL : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 24551332410
Fatma ŞENGÜL : Halit kızı
T.C. Kimlik No: 24548332584
Ali BAYRAM : Abdullah oğlu
T.C. Kimlik No: 61237109706
Ahmet AKDEMİR : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 63871021918
Fikret AKDEMİR : Mahmut oğlu
T.C. Kimlik No: 63865022136
Ümit ÇETİNER : Niyazi oğlu
T.C. Kimlik No: 63091047910
Mutlu ÇAKIROĞLU : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 12427898078
Hasan ÇAKIROĞLU : Rüştü oğlu
T.C. Kimlik No: 12424898132
Çağrı ÇAKIROĞLU : Rüştü oğlu
T.C. Kimlik No: 12415898424
Rüştü ÇAKIROĞLU : Fettah oğlu
T.C. Kimlik No: 12445897404
Mutlu ÇAKIROĞLU : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 12427898078
Mehmet Cengiz BABAOĞLU : Hüseyin Zeki oğlu
T.C. Kimlik No: 37507688172
Mehmet Cengiz BABAOĞLU : Hüseyin Zeki oğlu
T.C. Kimlik No: 37507688172
Zeynep Şafak ALTINOK : Hüseyin Zeki kızı
T.C. Kimlik No: 63577031754
Osman AKAR : Bayram Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 65590245668
Yaşar ÖZKAN : Seyit Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 63346320478
Devlet Demir Yolları Ve Limanları İşletme Umum
Müdürlüğü :
MAHALLE / KÖY : Sartmahmut
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 15 / 48
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
1/48
1/48
1/48
1/48
1/48
1/48
1/48
Tam
Köyiçi
12
L20-A-01-B-2
-
3955
419
1
420.00
420.21 Ev Ve Avlu
Ev Ve Avlu
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
12
L20-A-01-B-2
-
3955
424
2
445.00
467.24 Ev Ve Avlu
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
12
L20-A-01-B-2
-
3955
1574
3
1,610.00
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Köyiçi
12
L20-A-01-B-2
-
3955
427
4
335.00
364.73 Ev Ve Avlu
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
12
L20-A-01-B-2
-
3955
428
5
140.00
135.03 Ev Ve Avlu
Ev Ve Avlu
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/4
Köyiçi
12
L20-A-01-B-2
-
3955
429
6
220.00
228.26 Ev Ve Avlu
Ev Ve Avlu
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
12
L20-A-01-B-2
-
3955
1527
7
205.00
215.77 Kargir Ev
Kargir Ev
0.00
0.00
Tam
Köy İçi
12
L20-A-01-B-2
-
3955
1526
8
276.00
284.98 Kargir Ev
Arsa
0.00
0.00
2/16
Köy İçi
12
L20-A-01-B-2
-
3955
1525
9
454.00
448.95 Kargir Ev
Arsa
0.00
0.00
Köy İçi
12
L20-A-01-B-2
-
3955
1524
10
373.00
0.00
0.00
Köy İçi
12
L20-A-01-B-2
-
3955
1229
11
332.00
385.32 Dubleks
Arsa
Betonarme
Bina Ve Arsa
329.22 Kavaklık
Kavaklık
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/1 Vrs.
İşt.
1/2
Köy İçi
12
L20-A-01-B-2
-
3955
1228
12
635.00
660.64 Kavaklık
Kavaklık
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
135.24 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
1/4
1,613.40 Arsa
1/16
4/16
2/4
3/4
2/16
4/16
8/16
Tam
1/2
Tam
Köy İçi
12
L20-A-01-B-2
-
3955
525
13
198.00
258
Devlet Demir Yolları Ve Limanları İşletme Umum
Müdürlüğü :
Tam
Köy İçi
12
L20-A-01-B-2
-
3955
523
14
93.00
78.48 Kavaklık
Kavaklık
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
259
Devlet Demir Yolları Ve Limanları İşletme Umum
Müdürlüğü :
Tam
Köy İçi
12
L20-A-01-B-2
-
3955
556
15
46.00
48.57 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
260
Devlet Demir Yolları Ve Limanları İşletme Umum
Müdürlüğü :
Tam
Köy İçi
12
L20-A-01-B-2
-
3955
554
16
33.00
35.03 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
261
Ali KOVA : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 31820090148
2313/515 Köy İçi
2
12
L20-A-01-B-2
-
3955
553
17
322.00
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
337.87 Avlulu Ev
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Önder ÇOLAK
Atilla DEVELİ
Mustafa ÖZDEMİR
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Sartmahmut
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 16 / 48
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
2839/103
04
2839/103
04
Tam
Köy İçi
12
L20-A-01-B-2
-
3955
555
18
397.00
390.02 Avlulu Ev
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
12
L20-A-01-B-2
-
3955
420
19
145.00
149.81 Ev Ve Avlu
Ev Ve Avlu
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
264
Mustafa TOPUZ : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 56272275264
Neriman TOPUZ : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 56269275338
Nurullah DAĞLI : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 39940807752
Fevzi MALGAÇ : İsmail oğlu
T.C. Kimlik No: 55774291864
Sartmahmut Belediyesi :
Tam
12
L20-A-01-B-2
-
3956
1533
1
50.00
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
265
356 Sayılı Sart T K Koop :
Tam
12
L20-A-01-B-2
-
3956
1534
2
412.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Arda BELGE : Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 61603097552
Tam
Köy İçi
12
L20-A-01-B-2
-
3956
1275
3
183.00
İki Katlı
Kargir
Hizmet
Binası Ve
Lojman İle
Tek Kaltlı
Depo Ve
Arsası
Arsa
0.00
266
431.63 İki Katlı
Kargir
Hizmet
Binası Ve
Lojman İle
Tek Kaltlı
Depo Ve
Arsası
193.44 Ev Ve Avlusu
0.00
0.00
267
Arda BELGE : Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 61603097552
Tam
Köy İçi
12
L20-A-01-B-2
-
3956
1276
4
194.00
201.90 Ev Ve Avlusu Arsa
0.00
0.00
268
Muhtar KAYA : Bektaş oğlu
T.C. Kimlik No: 42334733278
1/2
Köy İçi
12
L20-A-01-B-2
-
3956
1277
5
196.00
199.40 Ev Ve Avlusu Arsa
0.00
0.00
Hatice KAYA : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 42319733798
Muhtar KAYA : Bektaş oğlu
T.C. Kimlik No: 42334733278
Hatice KAYA : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 42319733798
Nurhan OĞUZ : Niyazi kızı
T.C. Kimlik No: 32681161312
Hasine YALÇIN : Salih kızı
T.C. Kimlik No: 10589798052
Mehmet ÖZÇELİK : Sadık oğlu
T.C. Kimlik No: 14399452456
Mehmet ÖZÇELİK : Sadık oğlu
T.C. Kimlik No: 14399452456
Hayri COŞGUN : Mahmut oğlu
T.C. Kimlik No: 30224136810
Devlet Demir Yolları Ve Limanları İşletme Umum
Müdürlüğü :
1/2
Köy İçi
12
L20-A-01-B-2
-
3956
1278
6
220.00
243.86 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tam
Köy İçi
12
L20-A-01-B-2
-
3956
1279
7
123.00
107.40 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tam
Köy İçi
12
L20-A-01-B-2
-
3956
1280
8
135.00
158.46 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tam
Köy İçi
12
L20-A-01-B-2
-
3956
1281
9
229.00
227.23 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tam
Köy İçi
12
L20-A-01-B-2
-
3956
1282
10
164.00
154.22 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tam
Köy İçi
12
L20-A-01-B-2
-
3956
1283
11
169.00
170.32 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tam
Köy İçi
12
L20-A-01-B-2
-
3956
521
12
183.00
182.72 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
276
Devlet Demir Yolları Ve Limanları İşletme Umum
Müdürlüğü :
Tam
Köy İçi
12
L20-A-01-B-2
-
3956
519
13
72.00
82.67 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
277
Sartmahmut Belediyesi :
Tam
Köy İçi Vakıflar
14
L20-A-01-B-2
-
3957
1368
1
20.00
28.25 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
278
Salihli Belediyesi :
Tam
Köyiçi
12
L20-A-01-B-2
-
3957
415
2
390.00
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
279
İsmail BECERİK : Abdurrahman oğlu
Tam
Köyiçi
12
L20-A-01-B-2
-
3958
414
1
205.00
359.27 Köy Odası
Ve Bahçesi
212.65 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
280
Uluçınar Özel Eğitimcilik Ve Dersanecilik A Ş :
104/531
12
L20-A-01-B-2
-
3959
1256
1
213.00
211.89 Üç Katlı
Betonarme
Bina
Üç Katlı
Betonarme
Bina
0.00
0.00
Kat Mülkiyeti kütüğünde olduğu
gibidir.
Hikmet ÖZKAYA : Mahmut oğlu
T.C. Kimlik No: 35548965948
Hatice SERİN : Yaşar kızı
T.C. Kimlik No: 22969328124
Uluçınar Özeml Eğitimcilik Ve Dersanecilik A Ş :
15/531
Hikmet ÖZKAYA : Mahmut oğlu
T.C. Kimlik No: 35548965948
Hikmet ÖZKAYA : Mahmut oğlu
T.C. Kimlik No: 35548965948
Hikmet ÖZKAYA : Mahmut oğlu
T.C. Kimlik No: 35548965948
Hikmet ÖZKAYA : Mahmut oğlu
T.C. Kimlik No: 35548965948
15/531
262
263
269
270
271
272
273
274
275
1/2
Köyiçi
53.04 Arsa
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
95/531
17/531
95/531
95/531
95/531
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Önder ÇOLAK
Atilla DEVELİ
Mustafa ÖZDEMİR
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Sartmahmut
Güler SARIKAYA : Süleyman kızı
T.C. Kimlik No: 42412737044
Ayşe ÖNCÜ : Süleyman kızı
T.C. Kimlik No: 48955298370
Keziban ÖZSOY : Süleyman kızı
T.C. Kimlik No: 34966985392
Aysun TOPRAKTEPE : Süleyman kızı
T.C. Kimlik No: 47533547794
İsmail SARIKAYA : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 42409737118
Ramazan SARIKAYA : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 42406737272
İlyas VARLI : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 57448236010
İlyas VARLI : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 57448236010
Remzi SÖNMEZ : Şerif oğlu
1/4
285
286
281
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 17 / 48
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Köy İçi
12
L20-A-01-B-2
-
3959
1047
2
20.00
20.59 Kahvehane
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
12
L20-A-01-B-2
-
3959
1046
3
25.00
25.11 Dükkan
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
12
L20-A-01-B-2
-
3959
1045
4
27.00
27.46 Dükkan
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
12
L20-A-01-B-2
-
3959
303
5
16.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
12
L20-A-01-B-2
-
3959
304
6
18.00
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Günay ALGIN : Cavit oğlu
T.C. Kimlik No: 62872055274
Üzeti ALGIN : Ragıp kızı
T.C. Kimlik No: 62887054774
Şenay KÖSE : Cavit kızı
T.C. Kimlik No: 53617442282
Nuray AYYILDIZ : Cavit kızı
T.C. Kimlik No: 35185977960
Akif VURAL : Murat oğlu
T.C. Kimlik No: 68956240314
1/4
13
L20-A-01-B-2
-
3959
302
7
255.00
Berber
Dükkanı
Tamirci
Dükkanı
Ev Ve Arsa
0.00
Mehmet Ali SEZGİNCİ : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 60454135840
18.64 Berber
Dükkanı
15.54 Tamirci
Dükkanı
255.60 Ev Ve Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
12
L20-A-01-B-2
-
3959
305
8
355.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
12
L20-A-01-B-2
-
3959
1258
9
195.00
Ev Dükkan
Ve Bahçesi
Arsa
0.00
Dursun SAPMAZ : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 17621563562
Necati ALTINOK : Abdullah oğlu
T.C. Kimlik No: 63604030866
340.54 Ev Dükkan
Ve Bahçesi
177.45 Ev Ve Dam
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
12
L20-A-01-B-2
-
3959
658
10
120.50
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
12
L20-A-01-B-2
-
3959
1259
11
179.50
Kahvehane
Ve Dükkan
Ev Ve Dam
0.00
Abdulvahit ŞAHİN : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 46870937206
Gürgün KAYAALP : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 49636680484
114.68 Kahvehane
Ve Dükkan
176.85 Ev Ve Dam
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
13
L20-A-01-B-2
-
3960
282
1
795.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Osman YERTÖRUN : İlyas oğlu
Tam
13
L20-A-01-B-2
-
3960
283
2
310.00
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
293
Kasım ŞAHİN : Ömer oğlu
T.C. Kimlik No: 46915935754
Tam
Köy İçi
13
L20-A-01-B-2
-
3960
497
3
136.80
Ev Ve
Bahçesi
Ev Ve
Bahçesi
Bahçe
0.00
292
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
294
Nurullah ERTEN : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 12662714942
Tam
Köy İçi
13
L20-A-01-B-2
-
3960
498
4
428.78
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
295
Mahfuza AKGÜL : Abdulkadir kızı
T.C. Kimlik No: 45148703338
Tam
13
L20-A-01-B-2
-
3960
285
5
390.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Ömer ÜÇDAĞ : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 42760050284
Tam
13
L20-A-01-B-2
-
3960
286
6
245.00
Ev Ve
Bahçesi
Bahçe
0.00
296
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
297
Behçet DOĞAN : Esat oğlu
T.C. Kimlik No: 50776515512
Emel KÖRBULAK : Enver kızı
T.C. Kimlik No: 36460722886
Remzi TAŞ : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 41261122414
Tam
Köyiçi
13
L20-A-01-B-2
-
3960
1173
7
145.00
780.73 Ev Ve
Bahçesi
300.82 Ev Ve
Bahçesi
146.30 Ev Ve
Bahçesi
427.95 Ev Ve
Bahçesi
407.91 Ev Ve
Bahçesi
236.38 Ev Ve
Bahçesi
153.34 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
13
L20-A-01-B-2
-
3960
1174
8
115.00
123.18 Ev Ve Avlu
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
13
L20-A-01-B-2
-
3960
288
9
335.00
323.51 Ev Ve Avlusu Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Hediye TAŞ : Salih kızı
T.C. Kimlik No: 69331182878
Zahide ŞÖLEN : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 60319140330
5/8
13
L20-A-01-B-2
-
3960
289
10
665.00
682.74 Ev Ve
Bahçesi
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Nazmi ŞÖLEN : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 60322140266
Şerif SANDALLI : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 48841516052
1/2
13
L20-A-01-B-2
-
3960
290
11
190.00
194.91 Ev Ve Avlusu Ev Ve
Avlusu
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Sevgi SANDALLI : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 48769518480
Maliye Hazinesi :
1/2
13
L20-A-01-B-2
-
3960
291
12
5,620.00
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
282
283
284
287
288
289
290
291
298
299
300
301
302
3/20
3/20
3/20
3/20
3/20
1/4
1/4
1/4
Tam
3/8
1/2
1/2
Tam
5,688.11 Köy Okulu
Bahçesi Ve
Evi
Ev Ve
Bahçesi
Köy Okulu
Bahçesi Ve
Evi
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Önder ÇOLAK
Atilla DEVELİ
Mustafa ÖZDEMİR
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Sartmahmut
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 18 / 48
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Gök Mehmet ŞENKAL : İzzet oğlu
T.C. Kimlik No: 11180778238
Gök Mehmet ŞENKAL : İzzet oğlu
T.C. Kimlik No: 11180778238
Gök Mehmet ŞENKAL : İzzet oğlu
T.C. Kimlik No: 11180778238
Gök Mehmet ŞENKAL : İzzet oğlu
T.C. Kimlik No: 11180778238
Suzan ŞENKAL : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 11018783694
Ercan ŞENKAL : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 11156779030
Kazım ŞENKAL : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 11228776622
Tam
Köy İçi
13
L20-A-01-B-2
-
3960
784
13
150.00
185.24 Bahçe
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
13
L20-A-01-B-2
-
3960
785
14
166.00
179.69 Bahçe
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
13
L20-A-01-B-2
-
3960
786
15
163.00
169.61 Furun
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
13
L20-A-01-B-2
-
3960
787
16
232.00
245.04 Ev
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
Köy İçi
13
L20-A-01-B-2
-
3960
788
17
301.00
298.37 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
13
L20-A-01-B-2
-
3960
751
18
248.00
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Kazım ŞENKAL : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 11228776622
Salihli - Sartmahmut Mah. :
Tam
Köy İçi
13
L20-A-01-B-2
-
3960
789
19
20.00
247.14 Ev
Kahvehane
Dükkan
16.19 Bahçe
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
13
L20-A-01-B-2
-
3960
790
20
215.00
214.16 Yolluk
Yolluk
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Köy İçi
13
L20-A-01-B-2
-
3960
783
21
296.00
317.48 Bahçe
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
13
L20-A-01-B-2
-
3960
782
22
308.00
277.08 Bahçe
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
13
L20-A-01-B-2
-
3960
781
23
291.00
300.87 Bahçe
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
13
L20-A-01-B-2
-
3960
780
24
294.00
293.59 Bahçe
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
13
L20-A-01-B-2
-
3960
779
25
305.00
287.90 Bahçe
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
13
L20-A-01-B-2
-
3960
778
26
604.00
606.67 Bahçe
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
13
L20-A-01-B-2
-
3960
674
27
97.00
102.71 Bahçe
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
13
L20-A-01-B-2
-
3960
281
28
325.00
323.39 Ev Ve Avlusu Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
13
L20-A-01-B-2
-
3961
292
1
190.00
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Caner ŞENKAL : Hakan oğlu
T.C. Kimlik No: 10952785894
Musa ŞENKAL : Derviş Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 11222776840
Veli ŞENKAL : Derviş Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 11219776914
Musa DEMİRTAŞ : Hakan oğlu
T.C. Kimlik No: 33166164224
Saadet SAĞLAM : Selahattin kızı
T.C. Kimlik No: 52528604406
Nuri SAĞLAM : Rıza oğlu
T.C. Kimlik No: 52531604332
Ayşe DEMİR : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 46924950458
Şahin YAVUZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 16667595308
Musa ŞENKAL : Derviş Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 11222776840
Süleyman ŞENKAL : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 11177778302
Süleyman ŞENKAL : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 11177778302
1/2
Vrs. İşt.
319
Hakkı ATMACA : Kazım oğlu
T.C. Kimlik No: 63244043264
Tam
320
Cennet ÇAPA : Süleyman kızı
T.C. Kimlik No: 11923476698
Haydar YILMAZ : Mahmut oğlu
T.C. Kimlik No: 56125280100
Cemal ERKAN : Kamil oğlu
T.C. Kimlik No: 16400604236
Raziye ERKAN : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 16415603736
Tam
Köy İçi
13
L20-A-01-B-2
-
3961
1243
2
554.00
191.10 Ev Ve
Bahçesi
496.47 Arsa
Tam
Köy İçi
13
L20-A-01-B-2
-
3961
1272
3
237.00
237.91 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
13
L20-A-01-B-2
-
3961
1273
4
237.00
208.33 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
13
L20-A-01-B-2
-
3961
1274
5
231.00
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Güner ÜNVER : Musa kızı
T.C. Kimlik No: 41773536938
Kamil ERKAN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 16430603216
Kamil ERKAN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 16430603216
Nurettin YALÇIN : Yaşar oğlu
T.C. Kimlik No: 59077181716
Mesut YALÇIN : Yaşar oğlu
T.C. Kimlik No: 59065182152
Naide YALÇIN : Yaşar kızı
T.C. Kimlik No: 22973373332
İbrahim YALÇIN : Yaşar oğlu
T.C. Kimlik No: 59083181588
Yurdaner YALÇIN : Yaşar kızı
T.C. Kimlik No: 59086181424
Erdal YALÇIN : Yaşar oğlu
T.C. Kimlik No: 59068182098
İsmail YALÇIN : Nureddin oğlu
T.C. Kimlik No: 59092181296
Tam
Köy İçi
12
L20-A-01-B-2
-
3961
1247
6
170.00
228.12 Bahçeli
Kerpiç Ev
169.20 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
13
L20-A-01-B-2
-
3961
626
7
208.00
220.06 Ev Ve Avlu
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
13
L20-A-01-B-2
-
3961
1192
8
88.00
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Köy İçi
13
L20-A-01-B-2
-
3961
1193
9
934.00
Avlulu Ev
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
321
322
323
324
325
326
327
88.05 Arsa
936.84 Avlulu Ev
Vrs. İşt.
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Önder ÇOLAK
Atilla DEVELİ
Mustafa ÖZDEMİR
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Sartmahmut
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
328
Vezir TAŞ : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 46702778236
Tam
329
Recep KAYA : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 41536766312
Recep KAYA : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 41536766312
Tam
1/2
Recep KAYA : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 41536766312
İsmail ANIK : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 28646544740
1/2
332
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
13
L20-A-01-B-2
-
3961
278
10
1,545.00
Köy İçi
13
L20-A-01-B-2
-
3961
777
11
158.00
Köy İçi
13
L20-A-01-B-2
-
3961
776
12
Tam
13
L20-A-01-B-2
-
3961
276
Tukay ERKAN : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 16379604916
Tam
13
L20-A-01-B-2
-
3961
333
Mehmet ERSOY : Mehmet oğlu
Tam
Köy İçi
13
L20-A-01-B-2
-
334
Kıne AKYOL : Halef kızı
T.C. Kimlik No: 25355585378
Bayram Ali ERGÜN : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 60955119196
Gülten KUL : Nuri kızı
T.C. Kimlik No: 27194449156
Nasibe AKBAŞ : Ramazan kızı
T.C. Kimlik No: 14780997870
Zeynel SÖNMEZ : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 15674975790
Hasan KARTAL : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 37211115124
Hakime YILDIZ : Celal kızı
T.C. Kimlik No: 27790832154
Tam
Köy İçi
13
L20-A-01-B-2
Tam
Köy İçi
13
Tam
Edele
Tam
341
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 19 / 48
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
1,564.87 Ev Ve
Bahçesi
171.13 Bahçe
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
262.00
236.43 Ev Ve
Bahçesi
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
13
470.00
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
275
14
460.00
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
3961
517
15
520.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
3961
516
16
300.00
Ev Ve
Bahçesi
Arsa
0.00
-
457.78 Ev Ve
Bahçesi
455.01 Ev Ve
Bahçesi
491.75 Ev Ve
Bahçesi
311.37 Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
L20-A-01-B-2
-
3961
1242
17
36.00
55.00 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
2
K20-D-21-C-3-D
-
3962
1350
1
308.00
310.66 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Edele
2
K20-D-21-C-3-D
-
3962
1351
2
261.00
269.12 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tam
Edele
2
K20-D-21-C-3-D
-
3962
1352
3
205.00
205.98 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tam
Edele
2
L20-A-01-B-2
-
3962
1353
4
203.00
180.97 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tam
Köy İçi
15
L20-A-01-B-2
-
3962
1476
5
138.00
0.00
Tam
Köyiçi
15
L20-A-01-B-2
-
3962
1477
6
327.00
Ev Ve
Bahçesi
Bahçe
0.00
Fatma CİVELEK : Emin kızı
T.C. Kimlik No: 43384987680
0.00
0.00
342
Abdurrahman DEMİR : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 20582811726
Tam
Köyiçi
15
L20-A-01-B-2
-
3962
1478
7
199.00
0.00
Özcan NAMVER : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 16937586364
Gülnaz NAMVER : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 16883588108
Ali ERKAN : Niyazi oğlu
T.C. Kimlik No: 16370605288
Savaş ERKAN : Niyazi oğlu
T.C. Kimlik No: 16364605416
Bülent ERKAN : Niyazi oğlu
T.C. Kimlik No: 16358605644
Niyazi ERKAN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 16421603508
Haydar ESEN : Sait oğlu
T.C. Kimlik No: 17324573462
1/2
Edele
2
L20-A-01-B-2
-
3962
1354
8
790.00
Ev Ve
Bahçesi
Arsa
0.00
343
142.29 Ev Ve
Bahçesi
325.12 Ev Ve
Bahçesi
224.41 Ev Ve
Bahçesi
770.03 Arsa
0.00
0.00
Edele
2
L20-A-01-B-2
-
3962
1355
9
418.00
410.62 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tam
Köyiçi
15
L20-A-01-B-2
-
3962
1479
10
246.00
0.00
Tam
Köy İçi
2
L20-A-01-B-2
-
3962
737
11
120.00
Ev Ve
Bahçesi
Arsa
0.00
Elif ŞENKAL : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 11186778010
Ali ERKAN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 16427603380
Nazmi KURT : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 15551632570
Elif ŞENKAL : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 11186778010
Elif ŞENKAL : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 11186778010
Fatma KURT : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 15554632416
Mehmet KURT : İsmail oğlu
T.C. Kimlik No: 15557632352
Cemile ULAĞ : Ali Hıdır kızı
T.C. Kimlik No: 37862145860
Cemile ULAĞ : Ali Hıdır kızı
T.C. Kimlik No: 37862145860
Cemile ULAĞ : Ali Hıdır kızı
T.C. Kimlik No: 37862145860
Suzan GÜN : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 16178611696
223.63 Ev Ve
Bahçesi
110.72 Arsa
0.00
0.00
Tam
Edele
2
L20-A-01-B-2
-
3962
1356
12
444.00
437.52 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tam
Edele
2
L20-A-01-B-2
-
3962
1357
13
534.00
486.16 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tam
Köy İçi
13
L20-A-01-B-2
-
3962
947
14
63.00
61.75 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
13
L20-A-01-B-2
-
3962
968
15
85.00
87.37 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
Köy İçi
13
L20-A-01-B-2
-
3962
1064
16
478.00
512.77 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
13
L20-A-01-B-2
-
3962
677
17
100.00
103.14 Bahçeli Ev
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
13
L20-A-01-B-2
-
3962
678
18
100.00
96.22 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
13
L20-A-01-B-2
-
3962
854
19
804.00
778.32 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
13
L20-A-01-B-2
-
3962
1065
20
500.00
527.94 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
330
331
335
336
337
338
339
340
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
1/2
1/6
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/6
1/6
1/2
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Önder ÇOLAK
Atilla DEVELİ
Mustafa ÖZDEMİR
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Sartmahmut
Fikret BULUT : Celal oğlu
T.C. Kimlik No: 55699294346
Fikret BULUT : Celal oğlu
T.C. Kimlik No: 55699294346
Mühandis BULUT : Celal oğlu
T.C. Kimlik No: 55711293968
Hakime YILDIZ : Celal kızı
T.C. Kimlik No: 27790832154
Himaye ERKAL : Celal kızı
T.C. Kimlik No: 50686461602
Ferudun BULUT : Celal oğlu
T.C. Kimlik No: 55702294240
Tüccar BULUT : Celal oğlu
T.C. Kimlik No: 55714293804
Mühandis BULUT : Celal oğlu
T.C. Kimlik No: 55711293968
Fikret BULUT : Celal oğlu
T.C. Kimlik No: 55699294346
Hakime YILDIZ : Celal kızı
T.C. Kimlik No: 27790832154
Himaye ERKAL : Celal kızı
T.C. Kimlik No: 50686461602
Fikret BULUT : Celal oğlu
T.C. Kimlik No: 55699294346
Ferudun BULUT : Celal oğlu
T.C. Kimlik No: 55702294240
Tüccar BULUT : Celal oğlu
T.C. Kimlik No: 55714293804
Hakime YILDIZ : Celal kızı
T.C. Kimlik No: 27790832154
Ferudun BULUT : Celal oğlu
T.C. Kimlik No: 55702294240
Mühandis BULUT : Celal oğlu
T.C. Kimlik No: 55711293968
Fikret BULUT : Celal oğlu
T.C. Kimlik No: 55699294346
Fikret BULUT : Celal oğlu
T.C. Kimlik No: 55699294346
Himaye ERKAL : Celal kızı
T.C. Kimlik No: 50686461602
Tüccar BULUT : Celal oğlu
T.C. Kimlik No: 55714293804
Himaye ERKAL : Celal kızı
T.C. Kimlik No: 50686461602
Fikret BULUT : Celal oğlu
T.C. Kimlik No: 55699294346
Hakime YILDIZ : Celal kızı
T.C. Kimlik No: 27790832154
Mühandis BULUT : Celal oğlu
T.C. Kimlik No: 55711293968
Ferudun BULUT : Celal oğlu
T.C. Kimlik No: 55702294240
Fikret BULUT : Celal oğlu
T.C. Kimlik No: 55699294346
Tüccar BULUT : Celal oğlu
T.C. Kimlik No: 55714293804
Hatice ÖZKAYA : Hasan kızı
T.C. Kimlik No: 52240409556
1/12
361
356
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 20 / 48
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Köy İçi
13
L20-A-01-B-2
-
3962
810
21
264.50
222.01 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Köy İçi
13
L20-A-01-B-2
-
3962
744
22
41.50
45.48 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Köy İçi
13
L20-A-01-B-2
-
3962
694
23
150.00
191.29 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Köy İçi
13
L20-A-01-B-2
-
3962
809
24
34.00
35.16 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
13
L20-A-01-B-2
-
3962
872
25
580.00
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Nihat ERKAN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 16424603444
Tam
Köy İçi
13
L20-A-01-B-2
-
3962
901
26
53.00
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
362
Nihat ERKAN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 16424603444
Tam
Köy İçi
13
L20-A-01-B-2
-
3962
900
27
197.00
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
363
Bedirhan KARGI : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 34985189344
Cennet ÇAPA : Süleyman kızı
T.C. Kimlik No: 11923476698
Suzan GÜN : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 16178611696
Suzan GÜN : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 16178611696
Tam
13
L20-A-01-B-2
-
3962
271
28
240.00
562.15 Ev Ve
Bahçesi
52.07 Ev Ve
Bahçesi
207.14 Ev Ve
Bahçesi
207.43 Kerpiç Ev
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
13
L20-A-01-B-2
-
3962
268
29
270.00
270.88 Ev Ve Bahçe Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
13
L20-A-01-B-2
-
3962
267
30
600.00
639.73 Bahçeli Ev
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
13
L20-A-01-B-2
-
3962
1073
31
33.00
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
357
358
359
360
364
365
366
1/12
1/12
1/12
1/12
1/12
1/2
1/12
1/12
1/12
1/12
1/12
1/12
1/2
1/12
1/12
1/12
1/12
1/12
1/12
1/2
1/12
1/12
1/12
1/12
1/12
1/12
1/2
Tam
Köy İçi
22.18 Arsa
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Önder ÇOLAK
Atilla DEVELİ
Mustafa ÖZDEMİR
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
367
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Sartmahmut
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Hediye ARİZ : Süleyman kızı
T.C. Kimlik No: 65260032666
Balabey TAŞCI : Ayvaz oğlu
T.C. Kimlik No: 15620452320
Tam
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
198.36 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
396.00
345.26 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
36
200.00
222.48 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1252
37
253.00
296.18 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
3962
945
38
231.00
285.51 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
-
3962
670
39
255.00
258.54 Bahçe
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
L20-A-01-B-2
-
3962
263
40
239.06
153.34 Ev Ve
Bahçesi
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
13
L20-A-01-B-2
-
3962
1372
41
320.91
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
13
L20-A-01-B-2
-
3962
1153
42
703.50
334.04 Ev Ve
Bahçesi
689.57 Bahçeli Ev
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
13
L20-A-01-B-2
-
3963
293
1
275.00
346.35 Ev Ve Avlusu Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Elif YILDIZ : Hasan kızı
T.C. Kimlik No: 47590564550
Nihat KARAMAN : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 57154245856
Sakine KARAMAN : Yakup kızı
T.C. Kimlik No: 57151245910
Tam
13
L20-A-01-B-2
-
3964
294
1
175.00
210.89 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
2
L20-A-01-B-2
-
3964
800
2
33.00
33.71 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
13
L20-A-01-B-2
-
3964
295
3
395.00
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
382
Ahmet BURAK : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 50407819330
Tam
13
L20-A-01-B-2
-
3964
296
4
445.00
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
383
Saadet BAKAÇ : Muharrem kızı
T.C. Kimlik No: 40852789104
100/480
13
L20-A-01-B-2
-
3964
297
5
480.00
319.81 Ev Ve Avlusu Ev Ve
Avlusu
443.59 Ev Ve Avlusu Ev Ve
Avlusu
499.57 Ev Ve
Ev Ve
Bahçesi
Bahçesi
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Elif AYGÜN : Muharrem kızı
T.C. Kimlik No: 59170178682
Nisan DEMİR : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 16796591004
380/480
13
L20-A-01-B-2
-
3964
299
6
190.00
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Nisan DEMİR : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 16796591004
Halime CİVİL : Ahmet kızı
Tam
Köy İçi
13
L20-A-01-B-2
-
3964
679
7
186.00
188.11 Ev Ve Avlusu Ev Ve
Avlusu
172.40 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
13
L20-A-01-B-2
-
3964
680
8
274.00
337.54 Ev Ve Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
İsmail MENYELİ : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 12854715610
Sultan MENYELİ : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 12830716402
İsmail Hakkı AKALIN : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 53419370226
1/2
13
L20-A-01-B-2
-
3964
300
9
260.00
257.54 Bahçeli Ev
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
2
L20-A-01-B-2
-
3965
509
1
1,000.00
969.90 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
384
385
386
387
388
-
3962
1074
32
772.00
100/1578 Köy İçi
13
L20-A-01-B-2
-
3962
1191
33
1,578.00
Melahat SAPMAZ : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 17585564742
İzzet ŞENKAL : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 11231776558
Abdulaziz AKYOL : Ömer oğlu
T.C. Kimlik No: 25385584358
Cennet SERT : Süleyman kızı
T.C. Kimlik No: 11923476698
Safiye YAVUZ : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 16637596328
Elif USLU : Halil kızı
T.C. Kimlik No: 55102314562
Nergis UZUNER : Halil kızı
T.C. Kimlik No: 18860759532
Yunus USLU : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 56581264928
Sultan KORKMAZ : Halil kızı
T.C. Kimlik No: 26690249536
Sevim KARABIYIK : Halil kızı
T.C. Kimlik No: 57640229476
Yunus USLU : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 56581264928
Sevim KARABIYIK : Halil kızı
T.C. Kimlik No: 57640229476
Nergis UZUNER : Halil kızı
T.C. Kimlik No: 18860759532
Elif USLU : Halil kızı
T.C. Kimlik No: 55102314562
Sultan KORKMAZ : Halil kızı
T.C. Kimlik No: 26690249536
Mehmet MUT : İsmail oğlu
T.C. Kimlik No: 26330273174
1478/157
8
Tam
Köy İçi
13
L20-A-01-B-2
-
3962
1010
34
195.00
Tam
Köyiçi
13
L20-A-01-B-2
-
3962
1009
35
Tam
Köy İçi
13
L20-A-01-B-2
-
3962
1253
Tam
Köy İçi
13
L20-A-01-B-2
-
3962
1/5
Köy İçi
13
L20-A-01-B-2
-
Köy İçi
13
L20-A-01-B-2
13
İsmail MUT : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 26336272966
Müberra ÜNVER : Güner kızı
1/2
Tam
Köy İçi
İsmail AKKAYA : Süllü oğlu
T.C. Kimlik No: 15530633208
Serap ARTAM : Hamza kızı
T.C. Kimlik No: 18785524796
Tam
Köy İçi
775.16 Arsa
Beyanlar
0.00
370
L20-A-01-B-2
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
0.00
369
13
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
Arsa
368
Köy İçi
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 21 / 48
1,465.96 Bahçeli Ev
Ve Arsa
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
1/2
Tam
Demir Yolu Altı
Tam
1/2
Tam
Çakırca
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Önder ÇOLAK
Atilla DEVELİ
Mustafa ÖZDEMİR
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Sartmahmut
Hatice YİĞİT : Hulusi kızı
T.C. Kimlik No: 11603757864
1/2
Süleyman YİĞİT : Yunus oğlu
T.C. Kimlik No: 45835616514
Mesut DEMİRLER : Akif oğlu
T.C. Kimlik No: 60037149752
1/2
391
Hüseyin ERGÜL : Mehmet Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 17957552360
Tam
392
Seydi Ali ŞİMŞEK : Hüsnü oğlu
T.C. Kimlik No: 61063115520
Tam
393
Seyit Ali ŞİMŞEK : Hüsnü oğlu
Tam
394
Osman BADUR : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 61588098094
Tam
395
Enver YÜREK : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 60859122384
Tam
396
Enver YÜREK : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 60859122384
İsmail AKSOY : Hilmi oğlu
T.C. Kimlik No: 62362072200
Hikmet BARLIK : Hilmi kızı
T.C. Kimlik No: 33013297334
Fatma KILINÇ : Hasan kızı
T.C. Kimlik No: 14729356096
399
Ünal CEYLAN : Mustafa oğlu
400
401
389
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 22 / 48
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Köy İçi
12
L20-A-01-B-2
-
3965
1528
2
261.00
272.36 Ev Ve Avlusu Ev Ve
Avlusu
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Köy İçi
12
L20-A-01-B-2
-
3965
1529
3
359.00
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
12
L20-A-01-B-2
-
3965
321
4
300.00
351.23 Ev Ve Avlusu Ev Ve
Avlusu
337.14 Ev Ve Avlusu Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Köy İçi
12
L20-A-01-B-2
-
3965
879
5
75.00
75.10 Ev Ve Avlusu Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Köy İçi
12
L20-A-01-B-2
-
3965
878
6
220.00
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
12
L20-A-01-B-2
-
3965
319
7
585.00
218.39 Ev Ve Avlusu Ev Ve
Avlusu
557.43 Ev Ve Avlusu Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Köy İçi
12
L20-A-01-B-2
-
3965
915
8
411.00
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
12
L20-A-01-B-2
-
3965
914
9
184.00
405.00 Arsalı Kargir Arsalı Kargir
Ev
Ev
175.40 Ev Ve Avlu Ev Ve Avlu
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
Köy İçi
12
L20-A-01-B-2
-
3965
1522
10
240.00
305.26 Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Köy İçi
12
L20-A-01-B-2
-
3965
1523
11
240.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
12
L20-A-01-B-2
-
3965
311
12
185.00
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Ferdane BELGE : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 61615097106
Tam
12
L20-A-01-B-2
-
3965
312
13
210.00
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Nevzat KOÇAK : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 56311273930
Orhan YAVUZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 16682594898
Tam
12
L20-A-01-B-2
-
3965
310
14
65.00
Demirci
Dükkanı Ve
Arsası
Ev Ve
Avlusu
209.17 Ev Ve Avlusu Ev Ve
Avlusu
59.99 Ev
Ev
0.00
Tam
177.74 Demirci
Dükkanı Ve
Arsası
203.10 Ev Ve Avlusu
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
12
L20-A-01-B-2
-
3965
309
15
270.00
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
403
Sabri ÖZER : Ömer oğlu
T.C. Kimlik No: 48811707916
Tam
12
L20-A-01-B-2
-
3965
308
16
390.00
267.06 İki Katlı
Yığma Bina
Ve Arsası
384.18 Ev Ve Avlusu
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
404
Abdülkadir AYDİLEK : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 12175288442
Tam
12
L20-A-01-B-2
-
3965
307
17
360.00
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
405
Ali ANIK : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 28649544686
Tam
Köy İçi
12
L20-A-01-B-2
-
3965
1238
18
175.00
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
406
Ali ANIK : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 28649544686
Tam
Köy İçi
12
L20-A-01-B-2
-
3965
1237
19
150.00
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
407
Ahmet MARANKOZ : Ramazan oğlu
T.C. Kimlik No: 59974151898
3/8
12
L20-A-01-B-2
-
3965
313
20
915.00
371.99 Ev Ve Ahır
Ve Avlusu
184.56 Bahçeli
Kerpiç Ev
168.21 Bahçeli
Bahçeli
Kerpiç Ev
Kerpiç Ev
896.15 Ev Ve Avlusu Ev Ve
Avlusu
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Veyis MARANKOZ : Ramazan oğlu
T.C. Kimlik No: 59968152016
Sabahat MARANKOZ : Recep kızı
T.C. Kimlik No: 59965152170
Şükrü AKDEMİR : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 55159312382
3/8
Tam
Köy İçi
12
L20-A-01-B-2
-
3965
315
21
395.00
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Türkan YILDIZ : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 29789157446
Emine ÇAL :
T.C. Kimlik No: 63070048648
Tam
Köy İçi
12
L20-A-01-B-2
-
3965
749
22
97.30
388.40 Ev Ve Avlusu Ev Ve
Avlusu
99.22 Avlulu Ev
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
8/16
Köy İçi
12
L20-A-01-B-2
-
3965
885
23
100.00
102.86 Ev Ve Avlusu Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Türkan YALDIZ : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 29789157446
Mehmet YILDIRICI : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 34780991494
Fatma YILDIRICI : Eyyup kızı
T.C. Kimlik No: 34771991786
Cennet KÜL : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 29773445078
8/16
Köy İçi
12
L20-A-01-B-2
-
3965
884
24
119.00
124.20 Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
12
L20-A-01-B-2
-
3965
580
25
158.00
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Mehmet AKAR : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 62674061800
Hasan ÇOBAN : Tuna oğlu
T.C. Kimlik No: 62314073804
Tam
Köy İçi
12
L20-A-01-B-2
-
3965
656
26
283.00
163.12 Ayrılmış Arsa Ayrılmış
Arsa
274.69 Ev Ve Avlu Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
12
L20-A-01-B-2
-
3965
655
27
372.00
362.36 Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
390
397
398
402
408
409
410
411
412
413
414
Tam
Arsa
1/2
Tam
İki Katlı
Yığma Bina
Ve Arsası
Ev Ve
Avlusu
Ev Ve Ahır
Ve Avlusu
Bahçe
2/8
1/2
Arsa
1/2
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Arsa
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Önder ÇOLAK
Atilla DEVELİ
Mustafa ÖZDEMİR
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Sartmahmut
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 23 / 48
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Tam
Çakırca
2
L20-A-01-B-2
-
3965
642
28
493.00
492.68 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
416
Hüseyin SEVİNÇ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 53272375116
Ahmet YÜCEL : Bekir oğlu
Tam
Çakırca
2
L20-A-01-B-2
-
3965
1151
29
520.00
456.02 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
417
Ahmet SOYER : Osman oğlu
Tam
Köy İçi
10
L20-A-01-B-2
-
3965
816
30
210.00
224.32 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
418
İsmail SOYER : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 41314773730
Mediye BOZYEL : Hasan kızı
Tam
12
L20-A-01-B-2
-
3965
324
31
960.00
Avlulu Ev
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
15
L20-A-01-B-2
-
3965
1470
32
226.00
227.43 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Şadiye YERTÜRÜN : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 60361138996
Hüseyin GÜNDÜZ : Mahmut oğlu
T.C. Kimlik No: 26777315468
Hüseyin GÜNDÜZ : Mahmut oğlu
T.C. Kimlik No: 26777315468
Hüseyin GÜNDÜZ : Mahmut oğlu
T.C. Kimlik No: 26777315468
Güler SARIKAYA : Süleyman kızı
T.C. Kimlik No: 42412737044
Mustafa GENÇDOĞUŞ : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 60502134214
Naciye YERTÜRÜN : Süleyman kızı
T.C. Kimlik No: 60379138322
Mustafa UMUL : Süleyman oğlu
Tam
Köyiçi
15
L20-A-01-B-2
-
3965
1471
33
196.00
193.68 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tam
Köyiçi
15
L20-A-01-B-2
-
3965
1472
34
183.00
176.40 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tam
Köyiçi
15
L20-A-01-B-2
-
3965
1473
35
160.00
139.00 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tam
Köyiçi
15
L20-A-01-B-2
-
3965
1474
36
155.00
216.73 Arsa
Arsa
0.00
0.00
101/238
Köyiçi
15
L20-A-01-B-2
-
3965
1475
37
238.00
236.39 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tam
Çakırca
2
L20-A-01-B-2
-
3965
1152
38
483.00
372.60 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Cennet AYDIN : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 62965052128
Abdurrahman GENÇDOĞUŞ : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 60505134150
Seyit Ahmet KARAKUŞ : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 10565798854
Ulvi ERALP : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 58483201506
Ömer Faruk YAREN : Veli oğlu
T.C. Kimlik No: 26291274418
Ali BİRCAN : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 56893254518
Ömer Faruk YAREN : Veli oğlu
T.C. Kimlik No: 26291274418
Seyit Ahmet KARAKUŞ : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 10565798854
Mehmet ÖZER : Yusuf oğlu
T.C. Kimlik No: 48838707050
Tam
Çakırca
2
L20-A-01-B-2
-
3965
836
39
426.00
385.27 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Çakırca
2
L20-A-01-B-2
-
3965
837
40
64.00
62.20 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
225/934
Çakırca
2
L20-A-01-B-2
-
3965
579
41
934.00
1,160.15 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Çakırca
2
L20-A-01-B-2
-
3965
531
42
953.00
866.56 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
12
L20-A-01-B-2
-
3965
911
43
244.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
15
L20-A-01-B-2
-
3965
1458
44
322.00
Ev Dam Ve
Avlu
Arsa
0.00
Ahmet BAŞKAN : İsmail oğlu
T.C. Kimlik No: 34694065120
Nurettin BAT : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 53701700564
Mustafa İLTER : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 33503034012
255.19 Ev Dam Ve
Avlu
360.50 Arsa
0.00
0.00
Tam
Köy İçi
15
L20-A-01-B-2
-
3965
1459
45
236.00
238.65 Arsa
Arsa
0.00
0.00
1/2
Köy İçi
12
L20-A-01-B-2
-
3965
910
46
156.00
167.59 Ev Dam Ve
Avlu
Ev Dam Ve
Avlu
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Hamide İLTER : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 33500034176
Ahmet ŞAHİN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 46918935690
1/2
12
L20-A-01-B-2
-
3965
339
47
680.00
652.88 Ev Ve Avlusu Ev Ve
Avlusu
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Ayşe YALÇIN : Süleyman kızı
T.C. Kimlik No: 61138113048
Nurettin BAT : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 53701700564
Abdurrahman ÇİÇEK : Emin oğlu
T.C. Kimlik No: 23114437432
Abdurrahman ÇİÇEK : Emin oğlu
T.C. Kimlik No: 23114437432
Abdurrahman ÇİÇEK : Emin oğlu
T.C. Kimlik No: 23114437432
Namık Kemal BULDU : Hacı Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 63217248306
Alaattin DOYMAZ : Mahmut oğlu
T.C. Kimlik No: 56242276284
Ahmet ŞAHİN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 46918935690
430/680
415
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
1,015.59 Avlulu Ev
106/238
31/238
709/934
477/953
144/953
160/953
172/953
250/680
Tam
Köy İçi
15
L20-A-01-B-2
-
3965
1460
48
233.00
226.35 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tam
Köy İçi
15
L20-A-01-B-2
-
3965
1461
49
230.00
229.34 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tam
Köy İçi
15
L20-A-01-B-2
-
3965
1462
50
216.00
222.37 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tam
Köy İçi
12
L20-A-01-B-2
-
3965
1463
51
216.00
213.92 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tam
Köy İçi
15
L20-A-01-B-2
-
3965
1465
52
232.00
230.72 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tam
Köy İçi
15
L20-A-01-B-2
-
3965
1464
53
170.00
168.12 Arsa
Arsa
0.00
0.00
12
L20-A-01-B-2
-
3965
338
54
300.00
Tam
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
292.53 Ev Ve Avlusu Ev Ve
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Ve Dam
Avlusu Ve
Dam
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Önder ÇOLAK
Atilla DEVELİ
Mustafa ÖZDEMİR
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Sartmahmut
Mevlüt GÜLER : Kamil oğlu
T.C. Kimlik No: 57784224740
140/785
Ezlife AKYOL : Abdurrahman kızı
T.C. Kimlik No: 59851214364
Selahattin GÜNDÜZ : Mahmut oğlu
T.C. Kimlik No: 26768315750
Hasan GÜNDÜZ : Mahmut oğlu
T.C. Kimlik No: 26780315394
Hüseyin GÜNDÜZ : Mahmut oğlu
T.C. Kimlik No: 26777315468
Sabri KEZER : Memet oğlu
T.C. Kimlik No: 49777675776
Fatih YILMAZ : Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 56770258684
Feyzi ÖZER : Ömer oğlu
T.C. Kimlik No: 48808708070
Hasan Hüseyin SERÇE : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 29156169188
Leyla SERÇE : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 29159169024
Serkan SERÇE : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 29153169242
Murat YEŞİLDAL : Memduh oğlu
T.C. Kimlik No: 38912174656
Hayriye ÇETİNKAYA : Mevlüt kızı
T.C. Kimlik No: 63796024490
645/1570
Mustafa ÇETİNKAYA : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 45136538522
Hamza YALÇINKAYA : İbrahim oğlu
3/4
449
Abdurrahman ÇİÇEK : Tahir oğlu
T.C. Kimlik No: 39886878748
Tam
450
Abdil ALTINOK : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 63592031234
Tam
451
Bedriye CAN : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 63322040246
452
442
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 24 / 48
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
12
L20-A-01-B-2
-
3965
337
55
785.00
776.97 Ev Ve Avlusu Arsa
0.00
0.00
1677/502
4
387/1004
8
387/1004
8
Tam
Köy İçi
15
L20-A-01-B-2
-
3965
1466
56
205.00
216.05 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tam
Köy İçi
15
L20-A-01-B-2
-
3965
1467
57
230.00
229.46 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tam
Köyiçi
15
L20-A-01-B-2
-
3965
1468
58
178.00
174.66 Arsa
Arsa
0.00
0.00
1/4
Köyiçi
15
L20-A-01-B-2
-
3965
1469
59
234.00
244.00 Arsa
Arsa
0.00
0.00
12
L20-A-01-B-2
-
3965
326
60
385.00
288.36 Ev Ve Avlusu Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
12
L20-A-01-B-2
-
3965
325
61
190.00
134.02 Ev Ve Avlusu Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Köy İçi
12
L20-A-01-B-2
-
3965
1388
62
168.00
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Köy İçi
12
L20-A-01-B-2
-
3965
1389
63
217.00
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
12
L20-A-01-B-2
-
3965
328
64
510.00
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Abdullah ŞAHİN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 46912935818
Tam
12
L20-A-01-B-2
-
3965
329
65
417.46
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
453
Mehmet ANIK : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 28643544804
Tam
12
L20-A-01-B-2
-
3965
330
66
470.00
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
454
Fatih YILMAZ : Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 56770258684
Tam
12
L20-A-01-B-2
-
3965
332
67
270.00
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
455
Hatice ULU : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 38755852216
Tam
12
L20-A-01-B-2
-
3965
333
68
180.00
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
456
Ahmet ELÇİ : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 62560065684
Tam
12
L20-A-01-B-2
-
3965
334
69
315.00
168.60 Ev Ve Avlusu Ev Ve
Avlusu
218.83 Ev Ve Avlusu Ev Ve
Avlusu
500.14 Ev Ve Avlusu Ev Ve
Avlusu
422.91 Ev Ve Avlusu Ev Ve
Avlusu
445.49 Ev Ve Avlusu Ev Ve
Avlusu
266.93 Ev Ve Avlusu Ev Ve
Avlusu
159.96 Ev Ve
Ev Ve
Bahçesi
Bahçesi
312.67 Ev Ve Avlusu Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
457
Aysel POLAT : Süleyman kızı
T.C. Kimlik No: 41599764836
Tam
12
L20-A-01-B-2
-
3965
1581
70
430.64
0.00
Fesih GÜNDÜZ : Cemil oğlu
T.C. Kimlik No: 35012026830
Tam
12
L20-A-01-B-2
-
3965
336
71
90.00
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
459
Osman ÜZER : Ömer oğlu
Tam
Köy İçi
12
L20-A-01-B-2
-
3965
641
72
199.30
209.89 Ev
İki Ev Ve
Avlusu
Ev Ve
Avlusu Ve
Dam
Arsa
0.00
458
420.73 İki Ev Ve
Avlusu
101.35 Ev Ve Avlusu
Ve Dam
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
460
Mustafa YILMAZ : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 46438602812
Fatma YILMAZ : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 46426603258
İsmet YERTÜRÜN : Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 60373138540
Siraç BARAN : Abdurrahman oğlu
T.C. Kimlik No: 39757883000
Siraç BARAN : Abdurrahman oğlu
T.C. Kimlik No: 39757883000
Siraç BARAN : Abdurrahman oğlu
T.C. Kimlik No: 39757883000
Davut ALP : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 60805124196
1/2
Köy İçi
12
L20-A-01-B-2
-
3965
637
73
287.60
291.86 Ev
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
12
L20-A-01-B-2
-
3965
567
74
488.50
462.64 Ev Ve Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
12
L20-A-01-B-2
-
3965
566
75
221.50
222.81 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
12
L20-A-01-B-2
-
3965
636
76
132.40
126.65 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
12
L20-A-01-B-2
-
3965
640
77
80.70
77.06 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
12
L20-A-01-B-2
-
3965
348
78
675.00
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
443
444
445
446
447
448
461
462
463
464
465
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/4
1/4
1/4
1/4
Tam
Köy İçi
1/2
507/2700
673.68 Ev Ve Avlusu Ev Ve
Avlusu
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Önder ÇOLAK
Atilla DEVELİ
Mustafa ÖZDEMİR
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Sartmahmut
Fahri BOLEL : Bahri oğlu
T.C. Kimlik No: 59206177276
Nezir TAŞ : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 46735777152
Gürgün KAYAALP : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 49636680484
Ayşe ALP : Osman kızı
T.C. Kimlik No: 60802124250
Ahmet ARSLAN : Ali oğlu
507/2700
Vesile GEZER : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 39148903300
Cevzet ÇAKIL : Mehmet Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 11078106228
1/2
468
469
466
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 25 / 48
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
84/675
84/675
1014/270
0
1/2
12
L20-A-01-B-2
-
3965
344
79
640.00
638.22 Ev Ve Avlusu Ev Ve
Avlusu
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
12
L20-A-01-B-2
-
3965
343
80
315.00
307.38 Ev Ve Avlusu Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Recep YILMAZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 57124246876
Tam
12
L20-A-01-B-2
-
3965
341
81
236.00
227.86 Ev Ve Avlusu Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Recep YILMAZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 57124246876
212/312
Köy İçi
12
L20-A-01-B-2
-
3965
1134
82
312.50
319.57 Ev Ve Avlusu Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Ayşe ÇİFTÇİ : Veli kızı
T.C. Kimlik No: 10364805692
Muammer GÜNGÖR : Abdil oğlu
T.C. Kimlik No: 56500267696
100/312
Tam
Köy İçi
12
L20-A-01-B-2
-
3965
1135
83
312.50
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Recep YILMAZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 57124246876
Elif KOÇ : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 31435698166
Recep YILMAZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 57124246876
Salim YILMAZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 57127246712
Hacer KESKİN : Raşit kızı
T.C. Kimlik No: 26164216132
Mehmet DOĞANPINAR : Raşit oğlu
T.C. Kimlik No: 10610797382
Recep BULUT : Özkaya oğlu
T.C. Kimlik No: 49381504790
Süleyman KARAKUŞ : Rasim oğlu
T.C. Kimlik No: 10529800050
1/2
Çakırca
2
L20-A-01-B-2
-
3965
508
84
1,008.00
382.80 Ev Ve Avlusu Ev Ve
Avlusu
980.14 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
20İ1b
L20-A-01-B-2
-
3965
1577
85
368.28
412.28 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tam
20İ1b
L20-A-01-B-2
-
3965
1578
86
368.29
399.90 Arsa
Arsa
0.00
0.00
12
L20-A-01-B-2
-
3965
1373
87
268.00
264.89 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
12
L20-A-01-B-2
-
3965
1374
88
266.00
242.82 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Kat Mülkiyeti kütüğünde olduğu
gibidir.
Halise KARAKUŞ : Mehmet Nihat kızı
T.C. Kimlik No: 10550799354
Halise KARAKUŞ : Mehmet Nihat kızı
T.C. Kimlik No: 10550799354
Halise KARAKUŞ : Mehmet Nihat kızı
T.C. Kimlik No: 10550799354
Ümit OKUTUCU : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 15815742632
Ahmet OKUTUCU : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 15890740172
Celal AKSAKAL : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 56827256786
1/6
12
L20-A-01-B-2
-
3965
1375
89
266.00
210.47 Avlulu Ev
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
12
L20-A-01-B-2
-
3965
346
90
390.00
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
478
Bekir UYAN : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 38158499636
Tam
Köyiçi
12
L20-A-01-B-2
-
3965
1491
91
281.00
409.85 Ev Ve Avlusu Ev Ve
Ve Dam
Avlusu Ve
Dam
285.71 Ev Ve Avlusu Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
479
Ayşe BEKSEK : Mehmet Ali kızı
T.C. Kimlik No: 19708819036
Tam
Köyiçi
12
L20-A-01-B-2
-
3965
1490
92
144.00
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
480
Şerafettin KURU : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 58780191616
1/3
Köyiçi
12
L20-A-01-B-2
-
3965
349
93
360.00
147.74 Ev Ve Avlusu Ev Ve
Avlusu
386.18 Ev Ve Avlusu Ev Ve
Avlusu
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/3
481
Ayşe DÜNDAR : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 59695089012
Hülya DÜNDAR : Recep kızı
T.C. Kimlik No: 59629091258
Ahmet BARKUŞ : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 60418137088
Şerafettin KURU : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 58780191616
Şerif SÖNMEZ : Remzi oğlu
T.C. Kimlik No: 58513200554
Tam
Köyiçi
12
L20-A-01-B-2
-
3965
1506
94
175.00
125.65 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
12
L20-A-01-B-2
-
3965
1507
95
134.00
147.46 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
12
L20-A-01-B-2
-
3965
1508
96
146.00
148.47 Ev Ve Avlusu Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
467
470
471
472
473
474
475
476
477
482
483
1/2 Vrs.
İşt.
Tam
Köy İçi
2/6
2/6
1/6
1/2
Köy İçi
1/2
Tam
1/3
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Önder ÇOLAK
Atilla DEVELİ
Mustafa ÖZDEMİR
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Sartmahmut
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Ahmet KAHRAMAN : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 35980951448
1/2
Ahmet KAHRAMAN : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 35980951448
Hüseyin SÜZER : Sabri oğlu
T.C. Kimlik No: 60778125084
1/2
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 26 / 48
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Köyiçi
12
L20-A-01-B-2
-
3965
351
97
400.00
419.00 Ev Ve Avlusu Ev Ve
Avlusu
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
12
L20-A-01-B-2
-
3965
352
98
265.00
265.88 Ev Ve Avlusu Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Bayram UYANIK : Abdülaziz oğlu
T.C. Kimlik No: 55630296668
1/5
Köyiçi
12
L20-A-01-B-2
-
3965
353
99
505.00
460.92 Bir Adet İki
Katlı Bir Adet
Üç Katlı
Kargir Bina
Ve Bahçesi
Bir Adet İki
Katlı Bir Adet
Üç Katlı
Kargir Bina
Ve Bahçesi
0.00
0.00
Kat Mülkiyeti kütüğünde olduğu
gibidir.
Yusuf UYANIK : Abdülaziz oğlu
T.C. Kimlik No: 55642296212
Reis UYANIK : Abdülaziz oğlu
T.C. Kimlik No: 55645296158
Reis UYANIK : Abdülaziz oğlu
T.C. Kimlik No: 55645296158
Hasan UYANIK : Abdülaziz oğlu
T.C. Kimlik No: 55639296386
Emin BAHŞİ : Mahmut oğlu
T.C. Kimlik No: 45991966560
Ramazan KAYAALP : Salih oğlu
T.C. Kimlik No: 49651679906
Ali ANIK : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 28649544686
Mehmet ALİŞ : Mustafa oğlu
1/5
Tam
12
L20-A-01-B-2
-
3966
1541
1
125.00
126.18 Ev Ve Avlu
Arsa
0.00
0.00
1/2
12
L20-A-01-B-2
-
3966
1542
2
236.00
240.51 Ev Ve Avlu
Ev Ve Avlu
0.00
0.00
Tam
Köy İçi
12
L20-A-01-B-2
-
3966
764
3
387.00
377.74 Ev
Ev
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Vecihe AKAY : Mehmet Salih kızı
T.C. Kimlik No: 63361095924
Metin KAYAALP : Ramazan oğlu
T.C. Kimlik No: 49585682164
Tuna ÇOBAN : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 62332073220
Ramazan BAŞTUĞ : Kasım oğlu
T.C. Kimlik No: 25742350008
Mehmet BAĞIŞ : Recep oğlu
T.C. Kimlik No: 61522100210
Osman KARA : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 61417103722
Salim KARA : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 61414103886
Şefika YİĞİT : Hasan kızı
T.C. Kimlik No: 21944419048
Cemile KARA : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 61402104222
İbrahim ŞAHİN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 46906936036
Mehmet Ali SEZGİNCİ : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 60454135840
Mehmet Ali SEZGİNCİ : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 60454135840
İbrahim ŞAHİN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 46906936036
Arife ŞENGÜL : Mevlüt kızı
T.C. Kimlik No: 24539332876
Emetullah BARIN : Mustafa oğlu
Tam
Köy İçi
12
L20-A-01-B-2
-
3966
763
4
153.00
155.79 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
12
L20-A-01-B-2
-
3966
404
5
525.00
529.44 Ev Ve Avlu
Ev Ve Avlu
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
12
L20-A-01-B-2
-
3966
402
6
240.00
237.15 Ev Ve Avlu
Ev Ve Avlu
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
12
L20-A-01-B-2
-
3966
403
7
255.00
241.42 Ev Ve Avlu
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
12
L20-A-01-B-2
-
3966
401
8
325.00
348.56 Ev Ve Avlu
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
12
L20-A-01-B-2
-
3966
1239
9
178.00
175.84 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
12
L20-A-01-B-2
-
3966
1240
10
178.00
181.04 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
129/179
Köy İçi
12
L20-A-01-B-2
-
3966
1241
11
179.00
183.89 Ev Ve Avlu
Ev Ve Avlu
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
12
L20-A-01-B-2
-
3966
399
12
286.98
288.76 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
2/4
Köyiçi
12
L20-A-01-B-2
-
3966
398
13
500.00
487.80 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
12
L20-A-01-B-2
-
3966
390
14
595.00
572.00 Ev Ve Avlu
Ev Ve Avlu
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/3
Köyiçi
12
L20-A-01-B-2
-
3966
389
15
485.00
509.56 Ev Ve Avlu
Ev Ve Avlu
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Niyazi BARIN : Ahmet oğlu
1/3
Şerif BARIN : Ahmet oğlu
1/3
Mehmet ŞENGÜL : Halit oğlu
T.C. Kimlik No: 24554332356
Mehmet ŞENGÜL : Halit oğlu
T.C. Kimlik No: 24554332356
Mehmet ŞENGÜL : Halit oğlu
T.C. Kimlik No: 24554332356
Mürüvet SÖNMEZ : Şerif kızı
10/16
Köyiçi
12
L20-A-01-B-2
-
3966
387
16
225.00
230.57 Ev Ve Avlu
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
İstasyon
12
L20-A-01-B-2
-
3966
922
17
122.00
118.62 Ev Ve Avlu
Ev Ve Avlu
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
İlyas VARLI : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 57448236010
Tam
İstasyon
12
L20-A-01-B-2
-
3966
923
18
131.00
136.09 Ev Ve Avlu
Ev Ve Avlu
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/5
1/5
1/5
1/2
50/179
1/4
1/4
3/16
3/16
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Önder ÇOLAK
Atilla DEVELİ
Mustafa ÖZDEMİR
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Sartmahmut
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
505
Kadir BAHAT : Mustafa oğlu
Tam
İstasyon
10
L20-A-01-B-2
-
3966
815
19
12.00
506
Mahmure BABAT : Osman kızı
T.C. Kimlik No: 61561098950
Adnan BABAT : Kadri oğlu
T.C. Kimlik No: 61549099306
Nazire UÇARER : Kadri kızı
T.C. Kimlik No: 58873169782
Ayhan BABAT : Kadri oğlu
T.C. Kimlik No: 61546099460
Kadir BABAT : Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 61537099752
Alper BABAT : Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 61534099816
Nazime BABAT : Osman kızı
T.C. Kimlik No: 37738892928
Kadriye KÖSE : Osman kızı
T.C. Kimlik No: 40316181048
Gülten BARIŞ : Şerif kızı
T.C. Kimlik No: 43822381292
1/4
Köyiçi
12
L20-A-01-B-2
-
3966
386
20
280.00
Tam
Köy İçi
12
L20-A-01-B-2
-
3966
1251
21
264.00
508
Şevket BARIŞ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 61741092976
Tam
Köy İçi
12
L20-A-01-B-2
-
3966
1250
22
301.00
509
Hüsnü ŞİMŞEK : Mehmet oğlu
Tam
Köyiçi
12
L20-A-01-B-2
-
3966
391
23
510
.
Tam
12
L20-A-01-B-2
-
3966
392
511
Şamize ÜNLÜ : Abdil kızı
T.C. Kimlik No: 56563265592
Güven SÖNMEZ : Remzi oğlu
T.C. Kimlik No: 58504200846
Şerif SÖNMEZ : Remzi oğlu
T.C. Kimlik No: 58513200554
Hasan BAŞAT : Mustafa oğlu
Tam
Köyiçi
12
L20-A-01-B-2
-
3966
1/2
Köyiçi
12
L20-A-01-B-2
-
Tam
Köyiçi
12
L20-A-01-B-2
514
Hasan GÜRSEL : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 39193844078
Tam
Köyiçi
12
515
Tam
Köyiçi
Tam
521
Mustafa BOZKURT : Raşit oğlu
T.C. Kimlik No: 56197277756
Abdülmecit GÜZEL : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 10757791748
Fahriye DUMAN : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 60892121290
Mustafa ÜNAY : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 19724493470
Nergiz ÜNAY : Sait kızı
T.C. Kimlik No: 19709493990
Kemal ZEYBEKOĞLU : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 37717893656
Cengiz AYDIN : İsmail oğlu
T.C. Kimlik No: 62974051846
Salihli Belediyesi :
522
523
507
512
513
516
517
518
519
520
524
525
526
Niteliği
Eski
Yeni
11.39 Oda
Sayfa No : 27 / 48
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
323.28 Ev Ve Arsa
Ev Ve Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Altında
Furunu Olan
Bahçeli
Kargir İki
Katlı Bina
Avlulu Kerpiç
Ev
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
385.00
252.02 Altında
Furunu Olan
Bahçeli
Kargir İki
Katlı Bina
295.10 Avlulu Kerpiç
Ev
392.81 Ev Ve Avlu
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
24
145.00
150.41 Arsa
Arsa
0.00
0.00
393
25
215.00
216.13 Ev
Ev
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
3966
1571
26
416.76
432.73 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
-
3966
395
27
270.00
285.03 Ev Ve Avlu
Ev Ve Avlu
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
L20-A-01-B-2
-
3966
396
28
230.00
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
12
L20-A-01-B-2
-
3966
397
29
820.00
257.45 Ev Ve
Dükkan Ve
Avlu
739.14 Ev Ve Avlu
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Köyiçi
12
L20-A-01-B-2
-
3966
413
30
390.00
433.08 Ev Ve Avlu
Ev Ve Avlu
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
12
L20-A-01-B-2
-
3966
412
31
115.00
130.18 Ev Ve Avlu
Ev Ve Avlu
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
Köyiçi
12
L20-A-01-B-2
-
3966
410
32
100.00
99.90 Ev Ve Avlu
Ev Ve Avlu
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
12
L20-A-01-B-2
-
3966
411
33
235.00
237.41 Ev Ve Avlu
Ev Ve Avlu
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
12
L20-A-01-B-2
-
3966
409
34
190.00
189.16 Ev Ve Avlu
Ev Ve Avlu
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
12
L20-A-01-B-2
-
3966
408
35
300.00
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Salihli Belediyesi :
Tam
Köyiçi
12
L20-A-01-B-2
-
3966
407
36
245.00
288.35 Ev
Kahvehane
Ve Avlu
231.77 Ev Ve Avlu
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Ramazan AKSAKAL : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 56734259832
Nazife KOZAK : Musa kızı
T.C. Kimlik No: 30962107424
Tam
Çakırca
2
L20-A-01-B-2
-
3967
644
1
165.00
175.01 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
2
L20-A-01-B-2
-
3967
1544
2
144.00
0.00
0.00
Ramazan AKSAKAL : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 56734259832
Ramazan AKSAKAL : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 56734259832
Halil TEZCAN : Feyzi oğlu
T.C. Kimlik No: 55762292200
1/4
Çakırca
2
L20-A-01-B-2
-
3967
645
3
242.00
136.00 Avlulu Kargir Avlulu Kargir
Ev
Ev
237.27 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Çakırca
2
L20-A-01-B-2
-
3967
1492
4
318.00
323.84 Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
3/16
3/16
3/16
3/64
3/64
3/64
3/64
1/2
1/2
Tam
3/4
Tam
Bağ
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Önder ÇOLAK
Atilla DEVELİ
Mustafa ÖZDEMİR
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Sartmahmut
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Namiye KAPUCU : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 13664689092
Cafer UMUL : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 58927186758
Ferit GÜZEL : Halil İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 42791005604
Ünver ÇETİN : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 58423203478
Recep YURDAKAŞ : Selim oğlu
Tam
Çakırca
2
L20-A-01-B-2
-
3967
1493
5
301.00
289.68 Bağ
Tam
Çakırca
2
L20-A-01-B-2
-
3967
587
6
894.00
Tam
Çakırca
2
L20-A-01-B-2
-
3967
588
7
1,010.00
Tam
Çakırca
2
L20-A-01-B-2
-
3967
589
8
Tam
Çakırca
2
L20-A-01-B-2
-
3967
590
Raziye TÜREGÜN : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 28499481780
Abdulkadir AYDİLEK : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 12175288442
Ali KOÇAK : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 55951285976
Tam
Çakırca
2
L20-A-01-B-2
-
3967
Tam
Çakırca
2
L20-A-01-B-2
-
Tam
Çakırca
2
L20-A-01-B-2
Meryem EROL : Halim kızı
T.C. Kimlik No: 43576697984
Mustafa Ali AKSAKAL : Niyazi oğlu
T.C. Kimlik No: 56839256330
Tam
Çakırca
2
Güllü ÖZER :
1/6
Arif ÖZER : Mehmet oğlu
1/6
Emetullah : Arif oğlu
1/6
Emin ÖZER : Arif oğlu
1/6
Halil ÖZER : Arif oğlu
1/6
Muazzez : Arif kızı
1/6
Arif ÖZGEN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 59641162936
Arif ÖZGEN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 59641162936
Esat UYANIK : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 38017017940
Abdulhakim KAYAALP : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 49639680320
Emine ARSLAN : Hasan kızı
T.C. Kimlik No: 28553547896
Halim DEMİR : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 20588811508
Yakup AYTEN : Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 19598778734
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
950.94 Ayrılmış Bağ Ayrılmış Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
979.10 Ayrılmış Bağ Ayrılmış Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
214.00
217.25 Ev
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
9
191.00
190.91 Ayrılmış Bağ Ayrılmış Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
591
10
136.00
141.78 Ayrılmış Bağ Ayrılmış Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
3967
592
11
395.00
391.06 Ayrılmış Bağ Ayrılmış Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
-
3967
593
12
267.00
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
L20-A-01-B-2
-
3967
594
13
153.00
262.41 Bağ Halen
Bağ Halen
Ev
Ev
162.43 Ayrılmış Bağ Ayrılmış Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
15
L20-A-01-B-2
-
3967
1545
14
220.00
0.00
0.00
Çakırca
2
K20-D-21-C-3-C
-
3968
59
1
480.00
201.56 Avlulu Kargir Avlulu Kargir
Ev
Ev
417.06 Ev Ve Avlusu Ev Ve
Avlusu
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Çakırca
2
K20-D-21-C-3-C
-
3968
1147
2
490.00
567.83 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Çakırca
2
K20-D-21-C-3-C
-
3968
513
3
1,650.00
1,655.42 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Çakırca
2
L20-A-01-B-2
-
3968
512
4
1,420.00
1,429.46 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
Çakırca
2
L20-A-01-B-2
-
3968
511
5
2,008.00
1,983.00 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Çakırca
2
L20-A-01-B-2
-
3968
528
6
333.00
319.34 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Çakırca
2
L20-A-01-B-2
-
3968
510
7
336.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
Çakırca
2
L20-A-01-B-2
-
3968
1370
8
435.00
Bahçeli
Kargir Ev
Arsa
0.00
Mehmet AYDIN : Hamza oğlu
T.C. Kimlik No: 35857955524
Zehra AYDIN : Ali Rıza kızı
T.C. Kimlik No: 35836956252
Hasan KAYAALP : Resul oğlu
T.C. Kimlik No: 49663679550
Güler SARIKAYA : Süleyman kızı
T.C. Kimlik No: 42412737044
Ayşe ÖNCÜ : Süleyman kızı
T.C. Kimlik No: 48955298370
İsmail SARIKAYA : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 42409737118
Ramazan SARIKAYA : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 42406737272
Aysun TOPRAKTEPE : Süleyman kızı
T.C. Kimlik No: 47533547794
Keziban ÖZSOY : Süleyman kızı
T.C. Kimlik No: 34966985392
Mehmet Ali KARTAL : Ömer oğlu
T.C. Kimlik No: 28499258030
Mehriban KARAMAN : Hüseyin kızı
334.61 Bahçeli
Kargir Ev
390.93 Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Çakırca
2
L20-A-01-B-2
-
3968
1371
9
484.00
395.79 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/4
Çakırca
2
L20-A-01-B-2
-
3968
631
10
143.00
153.51 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Çakırca
2
L20-A-01-B-2
-
3968
630
11
514.00
507.93 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Çakırca
2
L20-A-01-B-2
-
3968
558
12
470.00
465.90 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Güler SARIKAYA : Süleyman kızı
T.C. Kimlik No: 42412737044
1/4
Çakırca
2
L20-A-01-B-2
-
3968
559
13
364.00
356.17 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bağ
Sayfa No : 28 / 48
Ev
1/2
1/2
3/20
3/20
3/20
3/20
3/20
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Önder ÇOLAK
Atilla DEVELİ
Mustafa ÖZDEMİR
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Sartmahmut
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Ayşe ÖNCÜ : Süleyman kızı
T.C. Kimlik No: 48955298370
Aysun TOPRAKTEPE : Süleyman kızı
T.C. Kimlik No: 47533547794
İsmail SARIKAYA : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 42409737118
Ramazan SARIKAYA : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 42406737272
Keziban ÖZSOY : Süleyman kızı
T.C. Kimlik No: 34966985392
Nermin YILDIZ : Ramazan kızı
T.C. Kimlik No: 12889429148
Gülistan EROL : Mehmetali kızı
T.C. Kimlik No: 58087214780
Emine ÖZTÜRK : Ramazan kızı
T.C. Kimlik No: 52630396688
Ayşe GÜNEŞ : Ramazan kızı
T.C. Kimlik No: 58069215354
Ümmü EROL : Mehmet kızı
3/20
Rasime YILDIZ : Mehmet kızı
3/32
Dudu TÜRKAY : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 37561898838
Hanife ÖZKAN : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 49750492178
Nimet ÇETİN : Muzaffer kızı
T.C. Kimlik No: 57241242928
Gülden BÖREKÇİ : Muzaffer kızı
T.C. Kimlik No: 57244242864
Nimet ÇETİN : Muzaffer kızı
T.C. Kimlik No: 57241242928
Hanife ÖZKAN : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 49750492178
Gülden BÖREKÇİ : Muzaffer kızı
T.C. Kimlik No: 57244242864
Emin KEZER : Abdullah oğlu
T.C. Kimlik No: 49771675994
Ali BİRCAN : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 56893254518
Ali BİRCAN : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 56893254518
Havva BİRCAN : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 20498467482
Halil İbrahim GÖL : Rahim oğlu
T.C. Kimlik No: 45517622024
3/32
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 29 / 48
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
3/20
3/20
3/20
3/20
3/128
Çakırca
2
L20-A-01-B-2
-
3968
560
14
321.00
341.95 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Çakırca
2
L20-A-01-B-2
-
3968
561
15
1,040.00
1,023.30 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Çakırca
2
L20-A-01-B-2
-
3968
595
16
591.00
465.59 Ayrılmış Bağ Ayrılmış Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Çakırca
2
L20-A-01-B-2
-
3968
1176
17
102.00
128.63 Avlulu Ev
Avlulu Ev
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Çakırca
3
L20-A-01-B-2
-
3968
1175
18
158.00
206.60 Avlulu Ev
Avlulu Ev
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Çakırca
2
K20-D-21-C-3-C
-
3968
621
19
525.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Çakırca
2
K20-D-21-C-3-C
-
3968
622
20
354.00
Bahçeli
Kerpiç Ev
Ev
0.00
Ali CİNGİLT : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 55576298412
Mitad KARAMAN : Emin oğlu
T.C. Kimlik No: 56761258976
Ayşe KAHRAMAN : Bektaş kızı
T.C. Kimlik No: 56758259030
Aliye ÜZMEZ : Halil kızı
T.C. Kimlik No: 50551465810
Halil ÜZMEZ : Kamil oğlu
T.C. Kimlik No: 50548465984
Meftun ŞEN : Hızırali oğlu
T.C. Kimlik No: 56464268876
Maliye Hazinesi :
499.91 Bahçeli
Kerpiç Ev
351.26 Ev
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Çakırca
2
K20-D-21-C-3-C
-
3968
628
21
280.00
295.39 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Çakırca
2
K20-D-21-C-3-C
-
3968
671
22
275.00
294.42 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Çakırca
2
K20-D-21-C-3-C
-
3968
672
23
180.00
244.64 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Çakırca
2
K20-D-21-C-3-C
-
3968
1324
24
234.00
187.92 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tam
Çakırca
2
K20-D-21-C-3-C
-
3969
1287
1
210.00
243.38 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tam
Çakırca
2
K20-D-21-C-3-C
-
3969
1286
2
5,407.00
0.00
Tam
Çakırca
2
K20-D-21-C-3-C
-
3969
1288
3
88.00
Bahçeli
Kargir
Ortaokul
Binası
Arsa
0.00
İbrahim DEMİR : Baki oğlu
T.C. Kimlik No: 44689654758
İlknur SELET : Mesut kızı
T.C. Kimlik No: 58138198700
İlknur SELET : Mesut kızı
T.C. Kimlik No: 58138198700
Mehmet NAMVER : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 16973585116
5,376.16 Bahçeli
Kargir
Ortaokul
Binası
118.47 Arsa
0.00
0.00
Tam
Çakırca
2
K20-D-21-C-3-C
-
3969
1289
4
90.00
92.50 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tam
Çakırca
2
K20-D-21-C-3-C
-
3969
1290
5
121.00
122.50 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tam
Çakırca
2
K20-D-21-C-3-C
-
3969
1291
6
124.00
127.48 Arsa
Arsa
0.00
0.00
3/128
3/128
3/128
14/32
3/32
3/64
9/64
13/32
3/32
16/32
500/591
91/591
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Önder ÇOLAK
Atilla DEVELİ
Mustafa ÖZDEMİR
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Sartmahmut
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Mehmet NAMVER : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 16973585116
1/2
Aysel EROĞLU : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 35275974978
Dudu TOPLU : Halil kızı
T.C. Kimlik No: 37556180184
Kemal TOPLU : Kadir oğlu
T.C. Kimlik No: 37571179606
Döndü KAYA : Hasan Ali kızı
T.C. Kimlik No: 12776718324
Ayşe ALKAN : Kemal kızı
T.C. Kimlik No: 58564198770
Zeynep AKALIN : Mevlüt kızı
T.C. Kimlik No: 53404370736
Halil İbrahim ÇİMEN : İsmail oğlu
T.C. Kimlik No: 56062282304
İsmail Hakkı AKALIN : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 53419370226
İsmail Hakkı AKALIN : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 53419370226
Zeynep AKALIN : Mevlüt kızı
T.C. Kimlik No: 53404370736
Zeynep AKALIN : Mevlüt kızı
T.C. Kimlik No: 53404370736
Dudu ÜNLÜ : İsmail kızı
T.C. Kimlik No: 53857343806
Ali BALKAYA : Karabalık oğlu
T.C. Kimlik No: 12656821304
Hamza YAMAN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 57400237604
Müzeyyen YAMAN : Ahmet kızı
1/2
Hamza YAMAN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 57400237604
Hasan MERT : Şükrü oğlu
T.C. Kimlik No: 57835223128
İdris YAREN : Veli oğlu
T.C. Kimlik No: 26288274582
Fikriye YAREN : Hamza kızı
T.C. Kimlik No: 26264275374
Ahmet GEZDİR : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 59818157048
Fikriye YAREN : Hamza kızı
T.C. Kimlik No: 26264275374
İdris YAREN : Veli oğlu
T.C. Kimlik No: 26288274582
Bayram GEZDİR : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 59815157102
Güven GEZDİR : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 59809157330
Yaşar KULA : İsmail oğlu
T.C. Kimlik No: 55555299140
1/2
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 30 / 48
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Çakırca
2
K20-D-21-C-3-C
-
3969
1292
7
175.00
173.63 İki Katlı
Betonarme
Bina Ve
Arsası
İki Katlı
Betonarme
Bina Ve
Arsası
0.00
0.00
Çakırca
2
K20-D-21-C-3-C
-
3969
1293
8
211.00
226.14 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tam
Çakırca
2
K20-D-21-C-3-C
-
3969
1295
9
105.00
110.87 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tam
Çakırca
2
K20-D-21-C-3-C
-
3969
1294
10
103.00
132.48 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Edele
2
K20-D-21-C-3-C
-
3970
30
1
7,480.00
7,677.33 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Edeli
2
K20-D-21-C-3-C
-
3970
38
2
15,400.00 15,374.26 Bağ Ve Dam Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Edele
2
K20-D-21-C-3-D
-
3970
29
3
8,080.00
8,080.18 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Edele
2
K20-D-21-C-3-C
-
3970
27
4
4,220.00
4,216.40 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Edele
1
K20-D-21-C-3-C
-
3970
26
5
4,380.00
4,448.69 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Edele
2
K20-D-21-C-3-D
-
3970
28
6
6,520.00
6,443.17 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Edele
2
K20-D-21-C-3-D
-
3970
1171
7
4,950.00
4,624.86 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Edele
2
K20-D-21-C-3-D
-
3970
1172
8
3,380.00
3,635.78 Bağ Ve Dam Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Demir Yolu Altı
2
K20-D-21-C-3-D
-
3970
1410
9
10,124.00
10,172.83 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
Demir Yolu Altı
2
K20-D-21-C-3-C
-
3970
1411
10
436.00
400.85 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
2500/102 Demiryolu Altı
82
1250/102
82
1250/102
82
156/1028
2
1250/102
82
1250/102
82
1949/102
82
677/1028
2
Tam
Demiryolu Altı
2
K20-D-21-C-3-D
-
3970
1190
11
10,282.00
9,994.62 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
2
K20-D-21-C-3-D
-
3970
1189
12
78.00
Ev
0.00
0.00
Hatice SÖNMEZ : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 55858288964
Gülnaz ÇAVDAR : Halil kızı
T.C. Kimlik No: 18749432266
Ali ŞENKAL : Derviş Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 11213777122
Döndü AYDIN : Hasan kızı
T.C. Kimlik No: 35842956024
Tam
Demer Yolu Altı
2
K20-D-21-C-3-D
-
3970
791
13
2,440.00
2,289.48 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Krokisinde A harfi ile gösterilen
yapı 3970/11 nolu parsele
12.91 m2 tecavüzlüdür.,
Krokisinde A harfi ile gösterilen
yapı 3970/11 nolu parsele
18.21 m2 tecavüzlüdür.
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Edele
2
K20-D-21-C-3-C
-
3971
33
1
3,600.00
3,641.43 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Edele
2
K20-D-21-C-3-C
-
3971
34
2
8,280.00
8,153.41 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Edele
2
K20-D-21-C-3-C
-
3971
1059
3
1,645.00
1,649.04 Bağ Ve Damı Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Döndü AYDIN : Hasan kızı
T.C. Kimlik No: 35842956024
Şahin YAVUZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 16667595308
Tam
Edele
2
K20-D-21-C-3-C
-
3971
1060
4
1,446.00
1,453.71 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Edele
2
K20-D-21-C-3-C
-
3971
1061
5
1,415.00
1,350.63 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
Kat Mülkiyeti kütüğünde olduğu
gibidir.
1/2
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
84.79 Ev
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Önder ÇOLAK
Atilla DEVELİ
Mustafa ÖZDEMİR
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Sartmahmut
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 31 / 48
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Tam
Edele
2
K20-D-21-C-3-C
-
3971
1081
6
2,020.00
2,020.95 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Edele
2
K20-D-21-C-3-C
-
3971
1082
7
1,112.00
1,004.10 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Edele
2
K20-D-21-C-3-C
-
3971
1083
8
1,092.00
1,072.39 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Edele
2
K20-D-21-C-3-C
-
3971
1226
9
1,518.00
1,523.40 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Edele
2
K20-D-21-C-3-C
-
3971
1227
10
932.00
978.16 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/6
Edele
2
K20-D-21-C-3-C
-
3971
35
11
10,420.00 10,445.47 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Edele
2
K20-D-21-C-3-C
-
3971
32
12
3,600.00
3,604.10 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Edele
2
K20-D-21-C-3-C
-
3971
1067
13
2,004.00
2,055.28 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Edele
2
K20-D-21-C-3-C
-
3971
1068
14
2,004.00
2,005.23 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/6
Edele
2
K20-D-21-C-3-C
-
3971
1069
15
3,592.00
3,545.24 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Edele
4
K20-D-21-C-3-C
-
3972
39
1
9,100.00
8,796.41 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Edele
4
K20-D-21-C-3-C
-
3972
940
2
4,880.00
5,115.62 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
601
Şahin YAVUZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 16667595308
Döndü AYDIN : Hasan kızı
T.C. Kimlik No: 35842956024
Döndü AYDIN : Hasan kızı
T.C. Kimlik No: 35842956024
Döndü AYDIN : Hasan kızı
T.C. Kimlik No: 35842956024
Döndü AYDIN : Hasan kızı
T.C. Kimlik No: 35842956024
Döndü AYDIN : Hasan kızı
T.C. Kimlik No: 35842956024
Aydoğan AYDIN : Hamza oğlu
T.C. Kimlik No: 35866955232
Mehmet AYDIN : Hamza oğlu
T.C. Kimlik No: 35857955524
Müyesser NAMVER : Hamza kızı
T.C. Kimlik No: 16946586072
Zehra AYDIN : Ali Rıza kızı
T.C. Kimlik No: 35836956252
Müyesser NAMVER : Hamza kızı
T.C. Kimlik No: 16946586072
Mehmet NAMVER : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 16973585116
Şahin YAVUZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 16667595308
Döndü AYDIN : Hasan kızı
T.C. Kimlik No: 35842956024
Mehmet AYDIN : Hamza oğlu
T.C. Kimlik No: 35857955524
Döndü AYDIN : Hasan kızı
T.C. Kimlik No: 35842956024
Mehmet AYDIN : Hamza oğlu
T.C. Kimlik No: 35857955524
Müyesser NAMVER : Hamza kızı
T.C. Kimlik No: 16946586072
Zehra AYDIN : Ali Rıza kızı
T.C. Kimlik No: 35836956252
Mehmet NAMVER : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 16973585116
Müyesser NAMVER : Hamza kızı
T.C. Kimlik No: 16946586072
Rıza ŞAHİN : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 27287241216
Veli ŞAHİN : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 27290241142
Elif ÖZER : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 52282408180
Atike UYAR : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 27422236794
Rıza ŞAHİN : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 27287241216
Veli ŞAHİN : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 27290241142
Elif ÖZER : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 52282408180
Atike UYAR : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 27422236794
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
Edele
4
K20-D-21-C-3-C
-
3972
939
3
1,120.00
1,086.60 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
602
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
Edele
4
K20-D-21-C-3-C
-
3972
941
4
70.00
64.77 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
603
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
Çakırca
4
K20-D-21-C-3-C
-
3972
975
5
35.00
43.99 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
604
Rıza ŞAHİN : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 27287241216
Veli ŞAHİN : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 27290241142
Elif ÖZER : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 52282408180
Atike UYAR : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 27422236794
1/5
Edele
2
K20-D-21-C-3-C
-
3972
942
6
6,550.00
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
1/6
1/6
1/6
1/6
1/12
1/12
1/6
1/6
2/6
1/12
1/12
1/5
2/5
1/5
1/5
1/5
2/5
1/5
1/5
6,924.37 Bağ Ve Dam Bağ
2/5
1/5
1/5
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Önder ÇOLAK
Atilla DEVELİ
Mustafa ÖZDEMİR
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Sartmahmut
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 32 / 48
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Ercan ERBİLİR : Yakup oğlu
T.C. Kimlik No: 51043449516
Ercan ERBİLİR : Yakup oğlu
T.C. Kimlik No: 51043449516
Ercan ERBİLİR : Yakup oğlu
T.C. Kimlik No: 51043449516
Münevver KARACA : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 52897387672
Tam
Edele
4
K20-D-21-C-3-C
-
3972
892
7
2,720.00
2,741.08 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Edele
4
K20-D-21-C-3-C
-
3972
893
8
2,900.00
2,964.32 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Edele
4
K20-D-21-C-3-C
-
3972
894
9
3,100.00
2,886.36 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/3
Edele
4
K20-D-21-C-3-C
-
3972
895
10
6,760.00
6,682.56 Bağ Ve Damı Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
2/3
609
Kamil KAN : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 53479368218
Türkiye Elektrik Kurumu (Tek) :
Tam
Edele
4
K20-D-21-C-3-C
-
3972
1504
11
201.00
200.64 Trafo Yeri
Trafo Yeri
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
610
Türkiye Elektrik Kurumu (Tek) :
Tam
Edele
4
K20-D-21-C-3-C
-
3972
1391
12
9.00
9.00 Pilon Yeri
Pilon Yeri
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
611
Şakir ÖLMEZ : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 31445102684
Türkiye Elektrik Kurumu (Tek) :
Tam
Edele
4
K20-D-21-C-3-C
-
3972
1505
13
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Edele
4
K20-D-21-C-3-C
-
3972
1392
14
Pilon Yeri
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Edele
4
K20-D-21-C-3-C
-
3972
1394
15
23,382.00 23,580.30 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/3
Çakırca
4
K20-D-21-C-3-C
-
3972
964
16
23,576.00 24,589.94 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Çakırca
4
K20-D-21-C-3-C
-
3972
976
17
14,210.00
17,001.58 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
616
Ali TÜRKOĞLU : İsmet oğlu
T.C. Kimlik No: 40216810338
Mehmet ÖRNEK : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 36976918346
Davut ÖRNEK : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 36979918282
Davut ÖRNEK : İlyas oğlu
T.C. Kimlik No: 36943919420
Şuayip ZEYBEKOĞLU : Mehmet
T.C. Kimlik No: 37714893710
Mustafa ZEYBEKOĞLU : Mehmet
T.C. Kimlik No: 37711893874
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
Çakırca
4
K20-D-22-D-4
-
3972
974
18
2,145.00
2,124.17 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
617
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
Çakırca
4
K20-D-22-D-4
-
3972
963
19
2,024.00
2,046.22 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
618
1/3
Çakırca
4
K20-D-22-D-4
-
3972
962
20
15,000.00 14,437.90 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
725/1645 Çakırca
4
K20-D-22-D-4
-
3972
973
21
16,450.00 13,370.24 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
15,520.00 16,275.87 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
9,832.60 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
22,340.00 20,933.30 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
623
Davut ÖRNEK : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 36979918282
Mehmet ÖRNEK : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 36976918346
Davut ÖRNEK : İlyas oğlu
T.C. Kimlik No: 36943919420
Sevim KAYA : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 46492603756
Hacer YILMAZ : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 29350147494
Şuayip ZEYBEKOĞLU : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 37714893710
Ayşe YALÇIN : Süleyman kızı
T.C. Kimlik No: 61138113048
Mehmet DOĞANPINAR : Raşit oğlu
T.C. Kimlik No: 10610797382
Ali TÜRKOĞLU : İsmet oğlu
T.C. Kimlik No: 40216810338
Ahmet TÜRKOĞLU : İsmet
T.C. Kimlik No: 40219810274
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
624
625
605
606
607
608
612
613
614
615
619
620
621
622
626
627
628
629
630
19,799.00 19,451.77 Bağ Ve Tarla Bağ Ve Tarla
9.00
9.00 Pilon Yeri
1/3
1/3
471/1421
950/1421
1/3
1/3
725/1645
195/1645
Tam
Tabak Çayı
4
K20-D-22-D-4
-
3972
88
22
Tam
Tabak Çayı
4
K20-D-22-D-4
-
3972
89
23
11/20
Çakırca
3
K20-D-22-D-4
-
3972
1022
24
Tam
Çakırca
3
K20-D-22-D-4
-
3972
1023
25
4,920.00
4,884.13 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
Tabak Çayı
3
K20-D-22-D-4
-
3972
1026
26
1,353.00
2,313.53 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Ali TÜRKOĞLU : İsmet oğlu
T.C. Kimlik No: 40216810338
Ali TÜRKOĞLU : İsmet oğlu
T.C. Kimlik No: 40216810338
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
Tabak Çayı
3
K20-D-22-D-4
-
3972
1027
27
11,687.00
9,413.64 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Tabak Çayı
3
L20-A-02-A-1
-
3972
1028
28
840.00
682.36 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Tabak Çayı
3
L20-A-02-A-1
-
3972
1029
29
1,520.00
1,516.72 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Süleyman ÖKTEM : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 10892787866
Süleyman ÖKTEM : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 10892787866
Ali TÜRKOĞLU : İsmet oğlu
T.C. Kimlik No: 40216810338
Ahmet TÜRKOĞLU : İsmet oğlu
T.C. Kimlik No: 40219810274
Tam
Tabak Çayı
3
L20-A-02-A-1
-
3972
1030
30
9,360.00
9,546.89 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Tabak Çayı
3
K20-D-22-D-4
-
3972
1025
31
4,100.00
4,074.88 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
11/20
Çakırca
3
K20-D-22-D-4
-
3972
1024
32
31,900.00 33,513.66 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
9,960.00
9/20
9/20
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Önder ÇOLAK
Atilla DEVELİ
Mustafa ÖZDEMİR
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Sartmahmut
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 33 / 48
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
631
Mustafa UMUL : Süleyman oğlu
Tam
Çakırca
3
L20-A-02-A-1
-
3972
699
33
5,859.00
5,784.99 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
632
Arda BELGE : Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 61603097552
Arda BELGE : Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 61603097552
Arda BELGE : Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 61603097552
Arda BELGE : Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 61603097552
Aysel POLAT : Süleyman kızı
T.C. Kimlik No: 41599764836
Ali TÜRKOĞLU : İsmet oğlu
T.C. Kimlik No: 40216810338
Cihan BAYKUL : Mehmet Nihat oğlu
T.C. Kimlik No: 50395471138
Tam
Çakırca
3
L20-A-02-A-1
-
3972
698
34
2,721.00
2,681.84 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Çakırca
3
L20-A-02-A-1
-
3972
84
35
2,090.00
2,114.21 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Çakırca
3
L20-A-02-A-1
-
3972
83
36
2,290.00
2,331.43 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Çakırca
3
L20-A-02-A-1
-
3972
82
37
1,660.00
1,642.72 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Çakırca
3
L20-A-02-A-1
-
3972
496
38
900.00
856.50 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Çakırca
3
K20-D-22-D-4
-
3972
494
39
4,320.00
4,485.94 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Çakırca
3
K20-D-22-D-4
-
3972
495
40
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Fatmagül KARAKUŞ : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 10556799136
Seyit Ahmet KARAKUŞ : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 10565798854
Seyit Ahmet KARAKUŞ : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 10565798854
Keziban MÜRSEL : Mustafa kızı
1/2
Çakırca
3
K20-D-22-D-4
-
3972
1376
41
Kısmen Bağ
Ve Kısmen
Tarla
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Çakırca
3
L20-A-02-A-1
-
3972
80
42
3,850.00
3,790.31 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Çakırca
3
L20-A-01-B-2
-
3972
75
43
8,800.00
8,578.34 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Enver SERT : Nuri oğlu
T.C. Kimlik No: 55090314636
Zehra GÜRSEL : Nuri kızı
T.C. Kimlik No: 39190844132
Enver SERT : Nuri oğlu
T.C. Kimlik No: 55090314636
Zehra GÜRSEL : Nuri kızı
T.C. Kimlik No: 39190844132
Enver SERT : Nuri oğlu
T.C. Kimlik No: 55090314636
Enver SERT : Nuri oğlu
T.C. Kimlik No: 55090314636
Zehra GÜRSEL : Nuri kızı
T.C. Kimlik No: 39190844132
Zehra GÜRSEL : Nuri kızı
T.C. Kimlik No: 39190844132
Mustafa BOZKURT : Raşit oğlu
T.C. Kimlik No: 56197277756
Mehmet YILDIRIM : Durmuş oğlu
T.C. Kimlik No: 57223243592
Mehmetali YILDIRIM : Durmuş oğlu
T.C. Kimlik No: 57226243438
Mehmet YILDIRIM : Durmuş oğlu
T.C. Kimlik No: 57223243592
Mehmetali YILDIRIM : Durmuş oğlu
T.C. Kimlik No: 57226243438
Tevfik SERT : Nuri oğlu
T.C. Kimlik No: 55126313466
Tevfik SERT : Nuri oğlu
T.C. Kimlik No: 55126313466
Mehmet YILDIRIM : Durmuş oğlu
T.C. Kimlik No: 57223243592
Mehmetali YILDIRIM : Durmuş oğlu
T.C. Kimlik No: 57226243438
Mehmet YILDIRIM : Durmuş oğlu
T.C. Kimlik No: 57223243592
Mehmetali YILDIRIM : Durmuş oğlu
T.C. Kimlik No: 57226243438
Mehmet YILMAZ : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 46435602976
Şerife AYDOĞAN : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 40351805848
Mehmet YILMAZ : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 46435602976
Melahat YILMAZ : Galip kızı
T.C. Kimlik No: 46408603832
1/6
Çakırca
3
K20-D-21-C-3-C
-
3972
689
44
3,517.00
3,304.09 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Çakırca
3
K20-D-21-C-3-C
-
3972
688
45
819.00
855.22 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Çakırca
3
K20-D-21-C-3-C
-
3972
687
46
819.00
810.43 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Çakırca
3
K20-D-21-C-3-C
-
3972
686
47
819.00
798.40 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Çakırca
3
K20-D-21-C-3-C
-
3972
685
48
819.00
762.81 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Çakırca
5
L20-A-01-B-2
-
3972
718
49
1,407.00
1,407.99 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
Çakırca
5
L20-A-01-B-2
-
3972
717
50
1,486.00
1,485.60 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Çakırca
5
L20-A-01-B-2
-
3972
716
51
1,998.00
1,998.13 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Çakırca
3
K20-D-21-C-3-C
-
3972
684
52
819.00
814.35 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Çakırca
3
K20-D-21-C-3-C
-
3972
683
53
3,410.00
3,412.55 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
Çakırca
5
L20-A-01-B-2
-
3972
715
54
1,528.00
1,528.27 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Çakırca
5
L20-A-01-B-2
-
3972
714
55
1,557.00
1,557.10 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Çakırca
3
L20-A-01-B-2
-
3972
1210
56
3,040.00
3,161.15 Bağ Ve Tarla Bağ Ve Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Çakırca
3
L20-A-01-B-2
-
3972
1223
57
380.00
352.74 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Çakırca
3
L20-A-01-B-2
-
3972
1249
58
314.00
298.50 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Çakırca
3
L20-A-01-B-2
-
3972
1248
59
384.00
369.84 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
22,290.00 22,115.91 Kısmen Bağ
Ve Kısmen
Tarla
10,231.00 10,231.08 Bağ
1/2
1/6
3/6
1/6
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Önder ÇOLAK
Atilla DEVELİ
Mustafa ÖZDEMİR
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Sartmahmut
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 34 / 48
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Şerafettin YILMAZ : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 46429603194
Fidnat DELİAĞA BLİNCOW : Cemal kızı
T.C. Kimlik No: 57565232162
Reşat DELİAĞA : Cemal oğlu
T.C. Kimlik No: 57568232008
Rifat DELİAĞA : Cemal oğlu
T.C. Kimlik No: 57574231880
Mehmet DELİAĞA : Cemal oğlu
T.C. Kimlik No: 57571231944
Cemal DELİAĞA : Selahattin oğlu
T.C. Kimlik No: 57559232390
Özgür DELİAĞA : Selahattin oğlu
T.C. Kimlik No: 57556232454
Şehri DELİAĞA : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 57562232226
Zekiye KIZIL : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 32068036974
Mualla KOÇ : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 26411270474
Şerife AYDOĞAN : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 40351805848
Fikriye ŞENER : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 24656716726
Zeki ŞENER : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 63028050082
Medeni DAYAN : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 20057193838
Kamil SARI : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 45871621992
Kamil SARI : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 45871621992
Kamil SARI : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 45871621992
Mehmet YILMAZ : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 46435602976
Mehmet YILMAZ : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 46435602976
Kamil SARI : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 45871621992
Ahmet TÜRKOĞLU : İsmet oğlu
T.C. Kimlik No: 40219810274
Mehmet YILMAZ : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 52858389042
Recep AKSAKAL : Ramazan oğlu
T.C. Kimlik No: 56725260182
Ertuğrul AKSAKAL : Ramazan oğlu
T.C. Kimlik No: 56728260028
Nerime TUNA : Ramazan kızı
T.C. Kimlik No: 48574532008
Hatice ÖZEN : Ramazan kızı
T.C. Kimlik No: 61819083196
Aydoğan AKSAKAL : Tahir kızı
T.C. Kimlik No: 56731259996
İsmail Hakkı AKALIN : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 53419370226
Zeynep AKALIN : Mevlüt kızı
T.C. Kimlik No: 53404370736
Zeynep AKALIN : Mevlüt kızı
T.C. Kimlik No: 53404370736
İsmail Hakkı AKALIN : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 53419370226
İsmail Hakkı AKALIN : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 53419370226
Zeynep AKALIN : Mevlüt kızı
T.C. Kimlik No: 53404370736
Zeynep AKALIN : Mevlüt kızı
T.C. Kimlik No: 53404370736
Yaşar OLGUN : Mustafa kızı
Tam
Çakırca
3
L20-A-01-B-2
-
3972
701
60
195.00
194.68 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/5
Çakırca
3
L20-A-01-B-2
-
3972
1236
61
522.00
514.31 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Çakırca
3
L20-A-01-B-2
-
3972
1234
62
786.00
887.04 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Çakırca
3
L20-A-01-B-2
-
3972
1220
63
234.00
225.08 Avlulu Ev
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Çakırca
3
L20-A-01-B-2
-
3972
1205
64
3,000.00
2,974.07 Bağ Ve Tarla Bağ Ve Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Çakırca
3
L20-A-01-B-2
-
3972
1206
65
3,000.00
3,025.28 Bağ Ve Tarla Bağ Ve Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Çakırca
3
L20-A-01-B-2
-
3972
1207
66
3,040.00
3,037.38 Bağ Ve Tarla Bağ Ve Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Çakırca
3
L20-A-01-B-2
-
3972
1208
67
3,090.00
3,088.49 Bağ Ve Tarla Bağ Ve Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Çakırca
3
L20-A-01-B-2
-
3972
1209
68
3,020.00
2,968.17 Bağ Ve Tarla Bağ Ve Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Çakırca
3
L20-A-01-B-2
-
3972
1204
69
4,115.00
4,008.95 Bağ Ve Tarla Bağ Ve Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Çakırca
3
K20-D-21-C-3-C
-
3972
50
70
11,220.00
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Çakırca
3
K20-D-21-C-3-C
-
3972
43
71
3,530.00
2,918.73 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
3/16
Çakırca
3
K20-D-21-C-3-C
-
3972
44
72
3,060.00
3,049.70 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Çakırca
3
K20-D-21-C-3-C
-
3972
543
73
4,010.00
4,096.77 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Çakırca
3
K20-D-21-C-3-C
-
3972
544
74
4,010.00
3,888.04 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
Çakırca
3
K20-D-21-C-3-C
-
3972
46
75
3,960.00
3,939.62 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Çakırca
3
K20-D-21-C-3-C
-
3972
47
76
4,060.00
3,900.25 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Çakırca
3
K20-D-21-C-3-C
-
3972
1434
77
5,018.00
4,914.80 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Çakırca
3
K20-D-21-C-3-C
-
3972
1433
78
2,222.00
2,399.10 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Mehmet ŞENGÜL : Halit oğlu
T.C. Kimlik No: 24554332356
Tam
Çakırca
3
K20-D-21-C-3-C
-
3972
51
79
480.00
549.61 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/5
1/5
1/5
13/160
13/160
3/80
Vrs. İşt.
11,171.80
Bağ Ve Tarla Bağ Ve Tarla
3/16
3/16
3/16
4/16
1/2
1/2
1/2
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Önder ÇOLAK
Atilla DEVELİ
Mustafa ÖZDEMİR
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Sartmahmut
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 35 / 48
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Tam
Çakırca
3
K20-D-21-C-3-C
-
3972
52
80
2,700.00
2,655.38 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
Çakırca
3
K20-D-21-C-3-C
-
3972
53
81
8,620.00
8,683.01 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Çakırca
5
L20-A-01-B-2
-
3972
1555
82
4,471.00
4,472.07 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
681
Mehmet ŞENGÜL : Halit oğlu
T.C. Kimlik No: 24554332356
Arife ŞENGÜL : Mevlüt kızı
T.C. Kimlik No: 24539332876
Mehmet ŞENGÜL : Halit oğlu
T.C. Kimlik No: 24554332356
Fahriye KAPLAN : Osman kızı
T.C. Kimlik No: 62218077014
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (Tedaş) :
Tam
Çakırca
17
L20-A-01-B-2
-
3972
1547
83
116.00
117.53 Trafo Yeri
Trafo Yeri
0.00
0.00
682
Sartmahmut Belediyesi :
Tam
5
L20-A-01-B-2
-
3972
1572
84
963.00
962.29 Arsa
Arsa
0.00
0.00
683
Fahriye KAPLAN : Osman kızı
T.C. Kimlik No: 62218077014
Fahriye KAPLAN : Osman kızı
T.C. Kimlik No: 62218077014
Fahriye KAPLAN : Osman kızı
T.C. Kimlik No: 62218077014
Salihli Belediyesi :
Tam
Çakırca
5
L20-A-01-B-2
-
3972
1558
85
456.00
455.60 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tam
Çakırca
5
L20-A-01-B-2
-
3972
1557
86
452.00
451.69 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tam
Çakırca
5
L20-A-01-B-2
-
3972
1556
87
491.00
491.85 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tam
Edele
5
K20-D-21-C-3-C
-
3972
54
88
8,680.00
8,029.30 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Mehmet EROL : Halim oğlu
T.C. Kimlik No: 58099214334
Ayşe GÜNEŞ : Ramazan kızı
T.C. Kimlik No: 58069215354
Emine ÖZTÜRK : Ramazan kızı
T.C. Kimlik No: 52630396688
Nermin YILDIZ : Ramazan kızı
T.C. Kimlik No: 12889429148
Gülistan EROL : Mehmetali kızı
T.C. Kimlik No: 58087214780
Erdem ADAR : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 58039216374
Tam
Çakırca
3
L20-A-01-B-2
-
3972
603
89
1,988.00
1,987.73 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/4
Çakırca
3
L20-A-01-B-2
-
3972
604
90
188.00
213.16 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
3
L20-A-01-B-2
-
3972
605
91
664.00
690.66 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Kat Mülkiyeti kütüğünde olduğu
gibidir.
Hüseyin ADAR : Nasuh oğlu
T.C. Kimlik No: 58045216146
Ahmet : Hasan oğlu
1/2
Tam
Köyiçi
12
L20-A-01-B-2
-
3972
356
92
430.00
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
691
Sevil YALÇIN : Mehmet Ali kızı
T.C. Kimlik No: 61117113786
Tam
Köyiçi
12
L20-A-01-B-2
-
3972
357
93
455.00
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
692
Mustafa SARVAN : Nuri oğlu
T.C. Kimlik No: 58678195054
Tam
Köyiçi
12
L20-A-01-B-2
-
3972
358
94
460.00
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
693
Şükrü MERT : Hasan oğlu
Tam
Köyiçi
12
L20-A-01-B-2
-
3972
359
95
425.00
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
694
İkbale SÜMER : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 49645777076
Tam
Köyiçi
12
L20-A-01-B-2
-
3972
360
96
415.00
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
695
Arif TETİK : Kazım oğlu
T.C. Kimlik No: 55603297524
Ayşe KARAMAN : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 43606685592
Hüseyin GÜL : Hasan oğlu
163/660
Çakırca
3
L20-A-01-B-2
-
3972
61
97
660.00
431.11 Ev Ve Avlusu Ev Ve
Avlusu
440.08 Ev Ve Avlusu Ev Ve
Avlusu
459.31 Ev Ve Avlusu Ev Ve
Avlusu
455.83 Ev Ve Avlusu Ev Ve
Avlusu
419.73 Ev Ve Avlusu Ev Ve
Avlusu
778.86 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
İkbale SÜMER : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 49645777076
İsmail GEZE : Abdullah oğlu
T.C. Kimlik No: 21113251578
Abdurrahman DUĞAN : Mahmut oğlu
T.C. Kimlik No: 24944208452
173/660
Köyiçi
12
L20-A-01-B-2
-
3972
368
98
265.00
264.88 Ev Ve Avlusu Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Köyiçi
12
L20-A-01-B-2
-
3972
367
99
320.00
319.15 Ev Ve Avlusu Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
İkbale SÜMER : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 49645777076
Süleyman KANDER : Hakkı oğlu
1/1 Vrs.
İşt.
Tam
Köyiçi
12
L20-A-01-B-2
-
3972
366
100
300.00
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
699
Fatma KURNAZ : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 51262423410
Tam
Köyiçi
12
L20-A-01-B-2
-
3972
365
101
310.00
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
700
Özer ALKAN : Şerif oğlu
T.C. Kimlik No: 62422070238
1/2
Köyiçi
12
L20-A-01-B-2
-
3972
364
102
395.00
309.13 Ev Ve Avlusu Ev Ve
Avlusu
321.20 Ev Ve Avlusu Ev Ve
Avlusu
377.47 Ev Ve Avlusu Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Şükran AKMAN : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 55564298868
1/2
678
679
680
684
685
686
687
688
689
690
696
697
698
1/2
1/4
1/4
1/4
1/2
119/660
105/660
100/660
Tam
Nuray OSSO : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 39325839620
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Önder ÇOLAK
Atilla DEVELİ
Mustafa ÖZDEMİR
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Sartmahmut
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 36 / 48
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
701
Mustafa DEMİR : Kamil oğlu
Tam
Köyiçi
12
L20-A-01-B-2
-
3972
361
103
195.00
193.60 Ev Ve Avlusu Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
702
Mustafa DEMİR : Kamil oğlu
Tam
Köyiçi
12
L20-A-01-B-2
-
3972
362
104
195.00
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
703
Şükrü ALGIN : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 62869055348
Tam
Köyiçi
12
L20-A-01-B-2
-
3972
363
105
155.00
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
704
Mahmut : Hasan oğlu
Tam
Köyiçi
12
L20-A-01-B-2
-
3972
373
106
375.00
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
705
Necip BAŞKÖKCÜ : İsmail oğlu
Tam
Köyiçi
12
L20-A-01-B-2
-
3972
374
107
405.00
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
706
Yılmaz SELEKCAN : Yusuf oğlu
T.C. Kimlik No: 39814584338
Tam
Köyiçi
12
L20-A-01-B-2
-
3972
372
108
515.00
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
707
Nazlım GÖL : Mehmet Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 45529621688
Tam
Köyiçi
12
L20-A-01-B-2
-
3972
371
109
355.00
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
708
Şükrü KANDER : Hakkı oğlu
Tam
Köyiçi
12
L20-A-01-B-2
-
3972
370
110
335.00
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
709
Feride İPEK : Hakkı kızı
T.C. Kimlik No: 19355508208
Nurettin ÇEŞMELİ : İhsan oğlu
T.C. Kimlik No: 59485156160
Nurettin ÇEŞMELİ : İhsan oğlu
T.C. Kimlik No: 59485156160
Eyüp MERKOZLU : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 58756192418
Mehmet ERCAN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 60244142812
Hayati KAYAKOL : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 63484034800
Tam
Köyiçi
12
L20-A-01-B-2
-
3972
369
111
240.00
183.97 Ev Ve Avlusu Ev Ve
Avlusu
141.04 Ev Ve Avlusu Ev Ve
Avlusu
370.38 Ev Ve Avlusu Ev Ve
Avlusu
397.26 Ev Ve Avlusu Ev Ve
Avlusu
512.32 Bahçeli
Bahçeli
Kargir Ev
Kargir Ev
339.81 Ev Ve Avlusu Ev Ve
Avlusu
348.73 Ev Ve Avlusu Ev Ve
Avlusu
241.85 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
12
L20-A-01-B-2
-
3972
1162
112
368.00
385.75 Avlulu Ev
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
12
L20-A-01-B-2
-
3972
1161
113
85.00
86.33 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
12
L20-A-01-B-2
-
3972
1165
114
283.00
287.24 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
12
L20-A-01-B-2
-
3972
1198
115
140.00
127.67 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
12
L20-A-01-B-2
-
3972
380
116
510.00
467.55 Ev Ve Avlusu Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
715
Şakir AKCAN : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 15932608026
Tam
Köyiçi
12
L20-A-01-B-2
-
3972
376
117
145.00
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
716
Mustafa SÜZER : Sabri oğlu
T.C. Kimlik No: 60781124920
Tam
Köyiçi
12
L20-A-01-B-2
-
3972
375
118
500.00
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
717
Tek Genel Müdürlüğü :
Tam
Köyiçi
12
L20-A-01-B-2
-
3972
377
119
325.00
166.89 Ev Ve Avlusu Ev Ve
Avlusu
519.08 Ev Ve Avlusu Ev Ve
Avlusu
284.89 Ev Ve Avlusu Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
718
Osman EREL : Ali Hikmet oğlu
T.C. Kimlik No: 56974251818
Tam
Köyiçi
12
L20-A-01-B-2
-
3972
378
120
195.00
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
719
Bahriye ULAŞ : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 58864188884
Tam
Köyiçi
12
L20-A-01-B-2
-
3972
379
121
210.00
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
720
Fettah ERCAN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 60241142976
İbrahim MERKOZLU : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 58747192700
Hasan MERKOZLU : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 58753192572
Mesut MERKOZLU : İsmail oğlu
T.C. Kimlik No: 58735193146
Mukaddes CURA : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 62944052866
Niyazi BARIN : Ahmet oğlu
Tam
Köy İçi
12
L20-A-01-B-2
-
3972
1199
122
270.00
208.47 Ev Ve Avlusu Ev Ve
Avlusu
221.95 Ev Ve Avlusu Ev Ve
Avlusu
267.69 Ev Ve Avlu Ev Ve Avlu
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
12
L20-A-01-B-2
-
3972
1166
123
283.00
290.96 Avlulu Ev
Avlulu Ev
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
12
L20-A-01-B-2
-
3972
1167
124
150.00
150.50 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
12
L20-A-01-B-2
-
3972
1168
125
151.00
152.10 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Çakırca
3
L20-A-01-B-2
-
3972
62
126
1,420.00
1,504.64 Bağ
Bağ
0.00
0.00
3/16
Çakırca
3
L20-A-01-B-2
-
3972
63
127
240.00
216.54 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
İsmail BARIN : Ahmet oğlu
3/16
Şerif BARIN : Ahmet oğlu
3/16
Nazmiye : Ahmet kızı
3/16
Emetullah BARIN : Mustafa oğlu
4/16
Hasan BAĞIŞ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 61513100502
Hasan KORE : Osman oğlu
Tam
Çakırca
3
L20-A-01-B-2
-
3972
64
128
903.00
913.60 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Çakırca
3
L20-A-01-B-2
-
3972
65
129
200.00
244.67 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Mehmet BAĞIŞ : Recep oğlu
T.C. Kimlik No: 61522100210
Tam
Çakırca
3
L20-A-01-B-2
-
3972
66
130
847.00
857.80 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
710
711
712
713
714
721
722
723
724
725
726
727
728
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Önder ÇOLAK
Atilla DEVELİ
Mustafa ÖZDEMİR
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
729
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Sartmahmut
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Necmiye KAVADAR : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 12773724878
1/64
Sezai ÜÇTAŞ : Ali Rıza oğlu
T.C. Kimlik No: 26261276046
Zeynep AKTAŞ : Yusuf kızı
T.C. Kimlik No: 11741758914
Nurullah AKTAŞ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 11744758850
Fatih UYAN : Bekir oğlu
T.C. Kimlik No: 38128500614
Nuray ALKAN : Alim kızı
T.C. Kimlik No: 28786434710
Alime KURBAN : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 35839956020
Sultan ÇETİN : İsmail Hakkı kızı
T.C. Kimlik No: 29435557842
Firdevs KAVAS : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 53452368624
Güner DİKER : İhsan kızı
T.C. Kimlik No: 38125879508
Alev GÖKMEN : Muharrem kızı
T.C. Kimlik No: 38053882120
Ziyaettin ÖNDER : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 48664517168
Sebahat ŞİMŞEK : Mustafa Ali kızı
T.C. Kimlik No: 60994117894
Remziye ŞANGÜR : Selahaddin kızı
T.C. Kimlik No: 48058548440
Hüseyin BERBER : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 38908853442
Ayşe ALP : Osman kızı
T.C. Kimlik No: 60802124250
Berrin KIZILTEPE : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 28121199632
Cemal GÜLTER : İsmail oğlu
T.C. Kimlik No: 35029983256
Ali SÖZEN : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 52345387322
Rukiye BİLİM : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 20327473806
İsmail KARADUMAN : İslam oğlu
T.C. Kimlik No: 11549722360
Emine SÜMEN : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 22106413560
Ahmet ULUMAN : Aliosman oğlu
T.C. Kimlik No: 15560454156
Meliha ÖZDERE : Yılmaz kızı
T.C. Kimlik No: 35728959996
Hava YILDIZ : Halil İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 57175244746
Düriye CEYLAN : Halil Kamil kızı
T.C. Kimlik No: 26795257788
Levent ÖNEN : Yılmaz oğlu
T.C. Kimlik No: 27521241026
Mehmet ODABAŞ : Kazım oğlu
T.C. Kimlik No: 25112302422
Türkan AYDOĞAN : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 40354805784
Ramazan ÜÇDAĞ : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 58138212864
Mehmet YILDIRIM : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 14027964092
Melahat ŞAHİN : Süllü kızı
T.C. Kimlik No: 62830056954
Pınar KAPLAN KAYIN : Cemil kızı
T.C. Kimlik No: 30116147160
Döndü ÇAKIR : Mehmet Emin kızı
T.C. Kimlik No: 69820106002
1/64
Eski
3
Yeni
L20-A-01-B-2
Ada no
Eski
Yeni
-
3972
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
1548
4,607.00
131
Niteliği
Eski
Yeni
4,601.46 Sekiz Blok
Halinde
Betonarme
Bina Ve
Bahçesi
Sekiz Blok
Halinde
Betonarme
Bina Ve
Bahçesi
Sayfa No : 37 / 48
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
0.00
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
0.00
Beyanlar
Kat Mülkiyeti kütüğünde olduğu
gibidir.
1/64
1/64
1/64
1/64
1/64
1/64
1/64
1/64
1/64
1/64
1/64
1/64
1/64
1/64
1/64
1/64
1/64
1/64
1/64
1/64
1/64
1/64
1/64
1/64
1/64
1/64
1/64
1/64
1/64
1/64
1/64
1/64
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Önder ÇOLAK
Atilla DEVELİ
Mustafa ÖZDEMİR
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
730
731
732
733
734
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
Arslan ÇETİN : Recep oğlu
T.C. Kimlik No: 57361238498
Hüseyin GÜMÜŞ : Cemal oğlu
T.C. Kimlik No: 22529400352
Musa ATLIHAN : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 37105914000
Satılmış Özgür ŞENER : Satılmış oğlu
T.C. Kimlik No: 28814190250
Ünal HELVA : Yunus oğlu
T.C. Kimlik No: 56539266394
Ali SÖZEN : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 52345387322
Ahmet ÇAM : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 38377860002
Levent ÖNEN : Yılmaz oğlu
T.C. Kimlik No: 27521241026
Burhan ÖZDEMİR : Urhan oğlu
T.C. Kimlik No: 37303907866
Ercan TİRE : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 40306797860
Gürbüz YILMAZ : Halil İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 29276175076
Halil KAYA : İsmail Hakkı oğlu
T.C. Kimlik No: 52957378534
Semavi GÜVEN : Fahrettin oğlu
T.C. Kimlik No: 55834289824
Güllü KARGI : Rıza kızı
T.C. Kimlik No: 55468302036
Cennet ALP : Davut kızı
T.C. Kimlik No: 60796124410
Zahide Gül DÖNMEZ : Ünal kızı
T.C. Kimlik No: 56527266740
Özden BÜYÜKAĞAÇ : İdris oğlu
T.C. Kimlik No: 46075596338
Güllü KARGI : Rıza kızı
T.C. Kimlik No: 55468302036
Ayşe KOÇ : Halil İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 35959952568
Burhan IRMAK : İrfan oğlu
T.C. Kimlik No: 48319528358
Ramazan YILDIZ : Ethem oğlu
T.C. Kimlik No: 64186004290
Saim KILİÇ : Sabahattin oğlu
T.C. Kimlik No: 23995163154
Fevziye KOSTAK : Şaban kızı
T.C. Kimlik No: 62854055858
Müşerref ŞAHİN : Kadir kızı
T.C. Kimlik No: 62476068458
Nihal KOÇYİĞİT : Yusuf kızı
T.C. Kimlik No: 16669537856
Yüksel YILDIRIM : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 14066962790
Mahmut ÖZMEN : İse oğlu
T.C. Kimlik No: 36160933810
Şerafettin YILDIZ : İlyas oğlu
T.C. Kimlik No: 54649334682
Halil KAYA : İsmail oğlu
T.C. Kimlik No: 20734471716
Sultan KOÇ : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 26861256028
Nesrin TURHAN : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 52648395956
Ali GÜN : Erdoğan oğlu
T.C. Kimlik No: 16160612250
Behrem AKGÜL : Halef oğlu
T.C. Kimlik No: 29357240440
İbrahim VARLI : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 56206277432
Mevlüt ÇİÇEK : İsmail oğlu
T.C. Kimlik No: 55540299650
Halim MENTEŞE : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 42679053062
MAHALLE / KÖY : Sartmahmut
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 38 / 48
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
1/64
1/64
1/64
1/64
1/64
1/64
1/64
1/64
1/64
1/64
1/64
1/64
1/64
1/64
1/64
1/64
1/64
1/64
1/64
1/64
1/64
1/64
1/64
1/64
1/64
1/64
1/64
1/64
1/64
1/64
1/64
Tam
Çakınca
3
L20-A-01-B-2
-
3972
1261
132
1,296.00
1,343.07 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Çakırca
3
L20-A-01-B-2
-
3972
1265
133
232.00
239.64 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Çakırca
3
L20-A-01-B-2
-
3972
1266
134
265.00
292.55 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Çakırca
3
L20-A-01-B-2
-
3972
1264
135
230.00
222.50 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Çakırca
3
L20-A-01-B-2
-
3972
1582
136
470.00
482.58 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Önder ÇOLAK
Atilla DEVELİ
Mustafa ÖZDEMİR
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Sartmahmut
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Doğan DOYMAZ : Mahmut oğlu
T.C. Kimlik No: 69541037678
Fadime KARASU : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 56959252328
Halil İbrahim KARASU : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 56962252254
Halil İbrahim KARASU : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 56962252254
Hasan KAHRAMAN : Bektaş oğlu
T.C. Kimlik No: 57523233538
Mustafa OKUTUCU : Recep oğlu
T.C. Kimlik No: 16070734110
Güler OKUTUCU : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 15827742286
Bayram Ali ALTINOK : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 63595031170
Süleyman ALTINOK : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 63601030920
Mehmet BAĞIŞ : Recep oğlu
T.C. Kimlik No: 61522100210
Mehmet BAĞIŞ : Recep oğlu
T.C. Kimlik No: 61522100210
Hasan BAĞIŞ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 61513100502
Hasan BAĞIŞ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 61513100502
Türkiye Elektrik Kurumu (Tek) :
Tam
Ramazan MAMAK : İsmail oğlu
T.C. Kimlik No: 54919276384
Ali Osman KARAGÖZ : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 57943175562
Hürü BULUT : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 49354505656
Nurullah ÜNLÜ : Mevlüt oğlu
T.C. Kimlik No: 56488268074
Nurullah ÜNLÜ : Mevlüt oğlu
T.C. Kimlik No: 56488268074
Adem ÜNLÜ : Recep oğlu
T.C. Kimlik No: 55732293220
Nurullah ÜNLÜ : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 55903287560
Mevlüt ÜNLÜ : Nurullah oğlu
T.C. Kimlik No: 56494267856
Fevzi ÜNLÜ : Nurullah oğlu
T.C. Kimlik No: 55960285684
Mehmet YILMAZ : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 46435602976
İbrahim YAVAN : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 56185278192
Mustafa BOZKURT : Raşit oğlu
T.C. Kimlik No: 56197277756
Raif AYDOĞDU : Cembeli oğlu
T.C. Kimlik No: 18904600738
Remzi AYDOĞDU : Cembeli oğlu
T.C. Kimlik No: 18901600892
Remzi AYDOĞDU : Cembeli oğlu
T.C. Kimlik No: 18901600892
Ahmet BEGTAŞ : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 43702751504
Şaban ALGIN : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 62893054546
Hasso GÖKTAŞ : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 37153982952
Mustafa YILMAZ : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 46438602812
Fatma YILMAZ : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 46426603258
Mehmet Şerif BEGTAŞ : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 43762749596
Nezir AKBAŞ : Ömer oğlu
T.C. Kimlik No: 14825996318
Çakırca
Tam
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 39 / 48
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
3
L20-A-01-B-2
-
3972
1267
137
323.00
297.98 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
3
L20-A-01-B-2
-
3972
1268
138
203.00
174.82 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Çakırca
3
L20-A-01-B-2
-
3972
1203
139
127.00
147.59 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tam
Çakırca
3
L20-A-01-B-2
-
3972
1402
140
689.00
589.32 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tam
Çakırca
3
L20-A-01-B-2
-
3972
1056
141
444.00
416.69 Bağ
Bağ
0.00
0.00
1/2
Çakırca
3
L20-A-01-B-2
-
3972
1407
142
189.00
244.44 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tam
Çakırca
3
L20-A-01-B-2
-
3972
1409
143
495.00
484.87 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tam
Çakırca
3
L20-A-01-B-2
-
3972
1408
144
462.00
461.84 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tam
Çakırca
3
L20-A-01-B-2
-
3972
1536
145
189.00
188.93 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tam
Çakırca
17
L20-A-01-B-2
-
3972
1535
146
225.00
225.40 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tam
Çakırca
3
L20-A-01-B-2
-
3972
1538
147
161.00
161.28 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tam
Çakırca
3
L20-A-01-B-2
-
3972
1537
148
204.00
204.24 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tam
Çakırca
3
K20-D-22-D-4
-
3972
1377
149
9.00
Pilon Yeri
0.00
0.00
Tam
Köy Civarı
17-18
L20-A-01-B-2
-
3973
1451
1
181.00
198.33 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tam
Köy Civarı
17-18
L20-A-01-B-2
-
3973
1452
2
141.00
152.20 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tam
Köy Civarı
17-18
L20-A-01-B-2
-
3973
1457
3
202.00
187.41 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tam
Köy Civarı
17-18
L20-A-01-B-2
-
3973
1456
4
198.00
196.11 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tam
Köy Civarı
17-18
L20-A-01-B-2
-
3973
1455
5
195.00
218.01 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tam
Köy Civarı
17-18
L20-A-01-B-2
-
3973
1453
6
402.00
410.20 Arsa
Arsa
0.00
0.00
260/767
Köy Civarı
17-18
L20-A-01-B-2
-
3973
1454
7
767.00
775.38 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tam
Köycivarı
17
L20-A-01-B-2
-
3973
1494
8
649.00
649.63 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tam
Köycivarı
17
L20-A-01-B-2
-
3973
1495
9
354.00
386.68 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tam
Köycivarı
17
L20-A-01-B-2
-
3973
1496
10
368.00
421.88 Bağ
Bağ
0.00
0.00
1/2
Köycivarı
17
L20-A-01-B-2
-
3973
1497
11
379.00
391.68 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tam
Köycivarı
9
L20-A-02-A-1
-
3973
178
12
3,860.00
3,706.28 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tam
Köycivarı
17
L20-A-02-A-1
-
3973
1501
13
255.00
257.65 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tam
Köycivarı
17
L20-A-02-A-1
-
3973
1502
14
275.00
279.18 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tam
Köycivarı
17
L20-A-02-A-1
-
3973
1503
15
354.00
356.16 Bağ
Bağ
0.00
0.00
1/2
Köycivarı
17
L20-A-02-A-1
-
3973
1498
16
333.00
328.45 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Köycivarı
17
L20-A-02-A-1
-
3973
1499
17
269.00
268.06 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
9.00 Pilon Yeri
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
507/1534
507/1534
1/2
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
1/2
1/2
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Önder ÇOLAK
Atilla DEVELİ
Mustafa ÖZDEMİR
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
765
766
767
768
769
770
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Sartmahmut
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 40 / 48
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Mehmet Şerif BEGTAŞ : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 43762749596
Sartmahmut Mah. 571 Parsel :
Tam
Köycivarı
17
L20-A-02-A-1
-
3973
1500
18
254.00
257.16 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tam
Köy Civarı
9
L20-A-02-A-1
-
3973
571
19
125.00
118.98 Yolluk
Yolluk
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Sartmahmut Mah. 178 Parsel :
Tam
Nazif ÖZDEMİR : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 57751225992
Hasan ÜNLÜ : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 53944340978
İsmail ÜNLÜ : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 53941341022
Arzı ÜNLÜ : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 53929341488
İdris ÜNLÜ : İsmail oğlu
T.C. Kimlik No: 56422270200
Sartmahmut Mah. 611 Parsel :
Tam
Köy Civarı
8
L20-A-02-A-1
-
3973
906
20
5,992.00
5,818.68 Bağ Ve Evi
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
Köy Civarı
9
L20-A-02-A-1
-
3973
907
21
1,939.00
1,888.43 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Köy Civarı
9
L20-A-02-A-1
-
3973
844
22
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy Civarı
9
L20-A-02-A-1
-
3973
612
23
283.00
Yolluk
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Şerafettin YILMAZ : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 46429603194
Mehmet ÖRNEK : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 36976918346
Mehmet ÖRNEK : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 36976918346
Abdulaziz AYDOĞDU : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 32119151496
Şibli AYDOĞDU : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 18868601918
Türkiye Elektrik Kurumu (Tek) :
Tam
Köy Civarı
9
L20-A-02-A-1
-
3973
609
24
8,336.00
8,407.94 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy Civarı
9
L20-A-02-A-1
-
3973
1119
25
8,564.00
8,158.69 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy Civarı
9
L20-A-02-A-1
-
3973
542
26
476.00
496.46 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
Köycivarı
9
L20-A-02-A-1
-
3973
1120
27
1,000.00
1,123.84 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy Civarı
9
L20-A-02-A-1
-
3973
1383
28
9.00
Pilon Yeri
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Abdulaziz AYDOĞDU : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 32119151496
Şibli AYDOĞDU : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 18868601918
Recep YILMAZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 57124246876
Salim YILMAZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 57127246712
Elif KOÇ : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 31435698166
Recep YILMAZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 57124246876
Recep YILMAZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 57124246876
Recep YILMAZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 57124246876
Elif KOÇ : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 31435698166
Salim YILMAZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 57127246712
Recep YILMAZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 57124246876
Recep YILMAZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 57124246876
1/2
Köy Civarı
9
L20-A-02-A-1
-
3973
1382
29
9,091.00
9,304.35 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Köycivarı
9
L20-A-02-A-1
-
3973
168
30
14,080.00 13,781.95 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy Civarı
9
L20-A-02-A-1
-
3973
611
31
4,965.00
4,962.12 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
Köycivarı
9
L20-A-02-A-1
-
3973
171
32
4,760.00
4,804.96 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Köycivarı
9
L20-A-02-A-1
-
3973
172
33
1,960.00
1,666.36 Kerpiç
Çukuru
Kerpiç
Çukuru
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Elif KOÇ : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 31435698166
Salim YILMAZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 57127246712
Recep YILMAZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 57124246876
Kazım ŞENKAL : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 11228776622
Veyis MARANKOZ : Ramazan oğlu
T.C. Kimlik No: 59968152016
Suphiye CANKUŞ : Abdülvahit kızı
1/4
Tam
Köycivarı
9
L20-A-02-A-1
-
3973
173
34
9,000.00
9,355.48 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köycivarı
9
L20-A-02-A-1
-
3973
174
35
3,310.00
3,629.57 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/3
Köycivarı
9
L20-A-02-A-1
-
3973
175
36
46,570.00 45,989.58 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Emine Vasfiye AYDIN : Abdülvahit kızı
T.C. Kimlik No: 40060815206
Remzi URCAN : Abdülvahit oğlu
T.C. Kimlik No: 28924160990
1/3
1/2
1/2
12,520.00 11,989.09 Bağ Ve Ev
1/2
233.15 Yolluk
Sartmahmut Mah. 171 Parsel :
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
1/2
9.15 Pilon Yeri
1/2
1/2
1/2 Vrs.
İşt.
1/2 Vrs.
İşt.
1/4
1/4
1/4
1/3
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Önder ÇOLAK
Atilla DEVELİ
Mustafa ÖZDEMİR
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Sartmahmut
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 41 / 48
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
784
Salihli Belediyesi :
Tam
Köycivarı
7
L20-A-01-B-2
-
3973
189
37
726.00
737.83 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
785
İsa SEMİZ : Abdullah oğlu
T.C. Kimlik No: 24038534818
Taner ŞAŞMAZ : Ramazan oğlu
T.C. Kimlik No: 26423110560
Mukaddes SEMİZLER : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 28538207364
Zeynep VERAL : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 56326273420
Mustafa BOZKURT : Raşit oğlu
T.C. Kimlik No: 56197277756
Arda BELGE : Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 61603097552
Arda BELGE : Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 61603097552
Fatma KOÇ : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 26405270602
Sabri SÜZER : Mehmet oğlu
3/4
Köycivarı
9
L20-A-01-B-2
-
3973
182
38
2,970.93
2,972.17 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Köycivarı
9
L20-A-02-A-1
-
3973
181
39
6,680.00
6,375.28 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köycivarı
9
L20-A-02-A-1
-
3973
180
40
1,180.00
1,139.09 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köycivarı
9
L20-A-02-A-1
-
3973
179
41
1,040.00
1,102.70 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köycivarı
9
L20-A-01-B-2
-
3973
183
42
6,560.00
6,306.65 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köycivarı
9
L20-A-01-B-2
-
3973
184
43
2,340.00
2,348.75 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Tabak Çayı
5
K20-D-22-D-4
-
3974
95
1
3,600.00
3,432.48 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
18/37
Tabak Çayı
5
K20-D-22-D-4
-
3974
1101
2
37,035.00 37,607.65 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
793
Ali İhsan YANIK : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 36451935882
Mustafa Ünal KILINÇ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 39100847574
Mustafa Kemal AYDOĞAN : Ali İhsan oğlu
T.C. Kimlik No: 40558798950
Cennet KOCAKAHYA : Ali İhsan kızı
T.C. Kimlik No: 36700927576
Ali İhsan YANIK : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 36451935882
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
Tabak Çayı
5
K20-D-22-D-4
-
3974
1102
3
1,885.00
1,849.79 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
794
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
Tabak Çayı
5
K20-D-22-D-4
-
3974
1127
4
1,664.00
1,760.82 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
795
Tam
Tabak Çayı
5
K20-D-22-D-4
-
3974
1126
5
2,806.00
3,183.65 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
12/25
Tabak Çayı
5
K20-D-22-D-4
-
3974
1089
6
25,610.00 25,391.02 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
797
Rasim KARAKUŞ : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 10562798918
Mustafa BÖREKÇİ : Seyit Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 35248975902
Şadiye YANIK : Şadi kızı
T.C. Kimlik No: 36445936000
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
Tabak Çayı
5
K20-D-22-D-4
-
3974
1090
7
930.00
836.90 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
798
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
Tabak Çayı
5
K20-D-22-D-4
-
3974
1187
8
3,740.00
3,784.04 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
799
Tam
Tabak Çayı
5
K20-D-22-D-4
-
3974
1186
9
11,460.00
10,674.93 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
800
Mustafa AYDOĞAN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 40606797324
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
Tabak Çayı
5
K20-D-22-D-4
-
3974
1188
10
500.00
491.83 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
801
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
Tabak Çayı
5
K20-D-22-D-4
-
3974
1039
11
700.00
699.45 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
802
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
Tabak Çayı
5
K20-D-22-D-4
-
3974
1041
12
700.00
780.25 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
803
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
Tabak Çayı
5
K20-D-22-D-4
-
3974
930
13
2,300.00
2,106.75 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
804
Kemal SALTAN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 49462758128
Ayşe YILDIRIM : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 57220243656
Ayşe YILDIRIM : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 57220243656
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
Tabak Çayı
5
K20-D-22-D-4
-
3974
929
14
23,540.00 22,255.73 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Tabak Çayı
5
K20-D-22-D-4
-
3974
1042
15
3,824.00
3,696.79 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Tabak Çayı
5
K20-D-22-D-4
-
3974
1133
16
3,515.00
2,197.01 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Tabak Çayı
5
K20-D-22-D-4
-
3974
1132
17
4,605.00
3,457.12 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Emine ÜNLÜ : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 56491267910
Ayşe YILDIRIM : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 57220243656
Raziye BAŞKÖKCÜ : Süleyman kızı
T.C. Kimlik No: 59434169876
Osman ÖRNEK : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 36952919138
Raziye BAŞKÖKCÜ : Süleyman kızı
T.C. Kimlik No: 59434169876
2/4
Tabak Çayı
5
L20-A-02-A-1
-
3974
535
18
4,516.00
4,532.60 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Tabak Çayı
5
L20-A-02-A-1
-
3974
1553
19
12,710.00
13,101.37 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tam
Tabak Çayı
5
L20-A-02-A-1
-
3974
1093
20
4,650.00
4,578.92 Tarla
Tarla
0.00
0.00
786
787
788
789
790
791
792
796
805
806
807
808
809
810
13/128
19/128
1/3
32/48
7/37
7/37
5/37
13/25
1/4
1/4
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Önder ÇOLAK
Atilla DEVELİ
Mustafa ÖZDEMİR
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Sartmahmut
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 42 / 48
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
811
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
Tabak Çayı
5
L20-A-02-A-1
-
3974
1094
21
1,012.00
1,191.44 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
812
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
Tabak Çayı
5
L20-A-02-A-1
-
3974
1112
22
842.00
895.37 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
813
Mehmet YILMAZ : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 46435602976
Mehmet YILMAZ : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 46435602976
Hüseyin Vereseleri :
Tam
Tabak Çayı
5
L20-A-02-A-1
-
3974
1111
23
6,708.00
6,838.90 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Tabak Çayı
5
L20-A-02-A-1
-
3974
711
24
5,663.00
5,628.81 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Tabak Çayı
10
L20-A-02-A-1
-
3974
110
25
8,750.00
8,149.56 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Tabak Çayı
5
L20-A-02-A-1
-
3974
712
26
5,662.00
5,459.99 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Tabak Çayı
5
L20-A-02-A-1
-
3974
713
27
5,663.00
5,746.07 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
818
Mehmet YILMAZ : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 46435602976
Mehmet YILMAZ : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 46435602976
Sart Mahmut Belediyesi :
Tam
Tabak Çayı
10
L20-A-02-A-1
-
3974
111
28
13,460.00 13,359.71 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
819
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
Tabak Çayı
8
L20-A-02-A-1
-
3974
1231
29
1,720.00
1,993.34 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
820
Mehmet ŞENGÜL : Halit oğlu
T.C. Kimlik No: 24554332356
Osman ÖRNEK : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 36952919138
Mehmet ŞENGÜL : Halit oğlu
T.C. Kimlik No: 24554332356
Osman ÖRNEK : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 36952919138
Türkiye Elektrik Kurumu (Tek) :
277/312
Tabak Çayı
8
L20-A-02-A-1
-
3974
1230
30
3,120.00
3,278.22 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Tabak Çayı
8
L20-A-02-A-1
-
3974
1130
31
4,320.00
4,939.18 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Tabak Çayı
8
L20-A-02-A-1
-
3974
1131
32
1,000.00
1,044.28 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Tabak Çayı
8
L20-A-02-A-1
-
3974
1379
33
25.00
Pilon Yeri
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Süleyman ÖRNEK : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 36958918920
Osman ÖRNEK : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 36952919138
Osman ÖRNEK : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 36952919138
Mehmet ŞENGÜL : Halit oğlu
T.C. Kimlik No: 24554332356
Halil MERKOZLU : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 58759192354
Hüsne YAVAN : Durmuş kızı
T.C. Kimlik No: 56182278256
Nesrin AKSAN : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 27794224108
Tedaş Genel Müdürlüğü :
112/144
Tabak Çayı
8
L20-A-02-A-1
-
3974
1378
34
5,755.00
5,744.75 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Tabak Çayı
8
L20-A-02-A-1
-
3974
148
35
1,880.00
2,332.04 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Tabak Çayı
8
L20-A-02-A-1
-
3974
149
36
11,580.00
11,234.53 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Tabak Çayı
8
L20-A-02-A-1
-
3974
150
37
5,700.00
5,638.07 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Tabak Çayı
8
L20-A-02-A-2
-
3974
151
38
7,960.00
8,747.45 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Tabakçayı
8
L20-A-02-A-1
-
3974
1576
39
92,131.00
90,484.82 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Tabakçayı
8
L20-A-02-A-1
-
3974
1575
40
9.00
Direk Yeri
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Ateş Can HELVACIOĞLU : Levent oğlu
T.C. Kimlik No: 53290686492
Yalım HELVACIOĞLU : Levent oğlu
T.C. Kimlik No: 53287686566
Yalım HELVACIOĞLU : Levent oğlu
T.C. Kimlik No: 53287686566
Ateş Can HELVACIOĞLU : Levent oğlu
T.C. Kimlik No: 53290686492
Ali BİRCAN : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 56893254518
Iraz ÖZDEN : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 39544832716
Iraz ÖZDEN : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 39544832716
Ali BİRCAN : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 56893254518
Iraz ÖZDEN : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 39544832716
Ertuğrul AKSAKAL : Ramazan oğlu
T.C. Kimlik No: 56728260028
Recep AKSAKAL : Ramazan oğlu
T.C. Kimlik No: 56725260182
Hatice ÖZEN : Ramazan kızı
T.C. Kimlik No: 61819083196
Nerime TUNA : Ramazan kızı
T.C. Kimlik No: 48574532008
Aydoğan AKSAKAL : Tahir kızı
T.C. Kimlik No: 56731259996
1/2
Tabak Çayı
8
L20-A-02-A-1
-
3974
155
41
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tabak Çayı
8
L20-A-02-A-1
-
3974
154
42
8,140.00
8,387.40 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Tabak Çayı
8
L20-A-02-A-1
-
3974
1180
43
5,133.00
5,060.53 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Tabak Çayı
8
L20-A-02-A-1
-
3974
1179
44
5,133.00
5,163.87 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
2/3
Tabak Çayı
8
L20-A-02-A-1
-
3974
1178
45
5,134.00
5,038.59 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Tabak Çayı
8
L20-A-02-A-1
-
3974
1177
46
4,600.00
5,312.47 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
3/16
Tabak Çayı
8
L20-A-02-A-1
-
3974
705
47
5,000.00
4,853.03 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
814
815
816
817
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
35/312
25.00 Pilon Yeri
32/144
9.00 Direk Yeri
14,700.00 15,059.65 Tarla
1/2
1/2
1/2
1/3
3/16
3/16
3/16
4/16
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Önder ÇOLAK
Atilla DEVELİ
Mustafa ÖZDEMİR
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
838
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Sartmahmut
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Recep AKSAKAL : Ramazan oğlu
T.C. Kimlik No: 56725260182
Ertuğrul AKSAKAL : Ramazan oğlu
T.C. Kimlik No: 56728260028
Hatice ÖZEN : Ramazan kızı
T.C. Kimlik No: 61819083196
Nerime TUNA : Ramazan kızı
T.C. Kimlik No: 48574532008
Aydoğan AKSAKAL : Tahir kızı
T.C. Kimlik No: 56731259996
Ertuğrul AKSAKAL : Ramazan oğlu
T.C. Kimlik No: 56728260028
Hatice ÖZEN : Ramazan kızı
T.C. Kimlik No: 61819083196
Recep AKSAKAL : Ramazan oğlu
T.C. Kimlik No: 56725260182
Nerime TUNA : Ramazan kızı
T.C. Kimlik No: 48574532008
Aydoğan AKSAKAL : Tahir kızı
T.C. Kimlik No: 56731259996
Hatice ÖZEN : Ramazan kızı
T.C. Kimlik No: 61819083196
Recep AKSAKAL : Ramazan oğlu
T.C. Kimlik No: 56725260182
Ertuğrul AKSAKAL : Ramazan oğlu
T.C. Kimlik No: 56728260028
Nerime TUNA : Ramazan kızı
T.C. Kimlik No: 48574532008
Aydoğan AKSAKAL : Tahir kızı
T.C. Kimlik No: 56731259996
Ali TAMGENÇ : Nuri oğlu
T.C. Kimlik No: 13610478954
Ali TAMGENÇ : Nuri oğlu
T.C. Kimlik No: 13610478954
Ali TAMGENÇ : Nuri oğlu
T.C. Kimlik No: 13610478954
Ali TAMGENÇ : Nuri oğlu
T.C. Kimlik No: 13610478954
Döndü SÖNMEZ : Şadi kızı
T.C. Kimlik No: 26744248096
Ali TAMGENÇ : Nuri oğlu
T.C. Kimlik No: 13610478954
Gülnaz ÇAVDAR : Halil kızı
T.C. Kimlik No: 18749432266
Zekeriya ÖZDEN : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 39580831568
Adnan ÖRNEK : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 36946919366
Sartmahmut Mah. 137 Ada 12 Parsel :
3/16
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 43 / 48
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Tabak Çayı
8
L20-A-02-A-1
-
3974
704
48
5,000.00
4,895.58 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tabak Çayı
8
L20-A-02-A-1
-
3974
692
49
3,250.00
3,294.49 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tabak Çayı
8
L20-A-02-A-1
-
3974
691
50
3,500.00
3,324.90 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Tabak Çayı
8
L20-A-02-A-1
-
3974
690
51
2,000.00
2,212.54 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Tabak Çayı
8
L20-A-02-A-1
-
3974
576
52
3,015.00
2,973.68 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Tabak Çayı
8
L20-A-02-A-1
-
3974
575
53
2,200.00
2,083.23 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Tabak Çayı
8
L20-A-02-A-1
-
3974
551
54
2,015.00
2,097.82 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
Tabak Çayı
9
L20-A-02-A-1
-
3974
570
55
41,228.00 40,753.32 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Tabak Çayı
8
L20-A-02-A-1
-
3974
163
56
7,800.00
7,726.59 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Tabak Çayı
8
L20-A-02-A-1
-
3974
159
57
10,080.00
9,598.29 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Tabak Çayı
8
L20-A-02-A-1
-
3974
158
58
9,160.00
8,899.02 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Tabak Çayı
9
L20-A-02-A-1
-
3974
569
59
488.00
Yolluk
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Şibli AYDOĞDU : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 18868601918
1500/779 Tabak Çayı
2
8
L20-A-02-A-1
-
3974
1380
60
77,911.00
İçinde İki
Katlı Kargir
Evi Ve Besi
Damları Olan
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Mehmet AYDOĞDU : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 18913600446
Ali AYDOĞDU : Yusuf oğlu
T.C. Kimlik No: 32125151268
Ali TAMGENÇ : Nuri oğlu
T.C. Kimlik No: 13610478954
Sartmahmut Belediyesi :
4792/779
2
1500/779
2
Tam
Tabak Çayı
9
L20-A-02-A-1
-
3974
568
61
36,084.00 34,946.13 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Tabak Çayı
9
L20-A-02-A-1
-
3974
161
62
60,760.00 31,631.18 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Tabak Çayı
5
L20-A-02-A-1
-
3974
1000
63
2,157.00
2,105.77 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
854
Ahmet KARABACAK : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 39412837164
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
Tabak Çayı
5
L20-A-02-A-1
-
3974
999
64
36.00
62.67 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
855
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
Tabak Çayı
5
L20-A-02-A-1
-
3974
1001
65
720.00
722.51 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
856
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
Tabak Çayı
5
L20-A-02-A-1
-
3974
960
66
500.00
515.44 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
3/16
3/16
3/16
4/16
3/16
3/16
3/16
3/16
4/16
3/16
3/16
3/16
3/16
4/16
1/2
399.48 Yolluk
82,907.48 İçinde İki
Katlı Kargir
Evi Ve Besi
Damları Olan
Tarla
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Önder ÇOLAK
Atilla DEVELİ
Mustafa ÖZDEMİR
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Sartmahmut
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 44 / 48
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Tam
Tabak Çayı
5
L20-A-02-A-1
-
3974
961
67
613.00
555.05 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Tabak Çayı
5
L20-A-02-A-1
-
3974
958
68
933.00
897.49 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
859
Süleyman ÇARK : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 40786791372
Süleyman ÇARK : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 40786791372
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
Tabak Çayı
5
L20-A-02-A-1
-
3974
957
69
460.00
472.78 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
860
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
Tabak Çayı
5
L20-A-02-A-1
-
3974
954
70
400.00
419.55 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
861
Süleyman ÇARK : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 40786791372
Süleyman ÇARK : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 40786791372
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
Tabak Çayı
5
L20-A-02-A-1
-
3974
955
71
1,193.00
1,051.32 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Tabak Çayı
5
L20-A-02-A-1
-
3974
952
72
1,395.00
1,311.22 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Tabak Çayı
5
L20-A-02-A-1
-
3974
951
73
400.00
421.66 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
6/14
Tabak Çayı
15
K20-D-22-D-4
-
3974
926
74
20,135.00 19,817.51 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Tabak Çayı
5
K20-D-22-D-4
-
3974
90
75
14,960.00 14,670.60 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
Tabak Çayı
5
K20-D-22-D-4
-
3974
96
76
24,980.00 24,394.46 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Tabak Çayı
5
K20-D-22-D-4
-
3974
98
77
13,040.00 12,991.12 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Tabak Çayı
5
K20-D-22-D-4
-
3974
99
78
13,080.00 13,068.23 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Tabak Çayı
5
K20-D-22-D-4
-
3974
100
79
13,560.00 13,417.97 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Tabak Çayı
5
K20-D-22-D-4
-
3974
702
80
9,080.00
9,112.33 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Tabak Çayı
5
K20-D-22-D-4
-
3974
933
81
2,200.00
2,191.73 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
872
Yüksel ÇARK : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 40750792510
Süleyman ÇARK : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 40786791372
Süleyman ÇARK : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 40786791372
Osman YILMAZ : Bayram oğlu
T.C. Kimlik No: 56785258174
Hayriye YILMAZ : Mümin kızı
T.C. Kimlik No: 56782258238
Şadiye YANIK : Şadi kızı
T.C. Kimlik No: 36445936000
Şadiye YANIK : Şadi kızı
T.C. Kimlik No: 36445936000
Süleyman ÇARK : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 40786791372
Süleyman ÇARK : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 40786791372
Süleyman ÇARK : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 40786791372
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
Tabak Çayı
5
K20-D-22-D-4
-
3974
932
82
800.00
826.15 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
873
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
Tabak Çayı
5
K20-D-22-D-4
-
3974
928
83
3,460.00
3,356.31 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
874
Süleyman ÇARK : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 40786791372
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
Tabak Çayı
5
K20-D-22-D-4
-
3974
927
84
2,460.00
2,457.93 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Tabak Çayı
15
L20-A-02-A-1
-
3974
925
85
1,125.00
1,109.44 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Yüksel ÇARK : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 40750792510
Süleyman ÇARK : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 40786791372
Ahmet KARABACAK : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 39412837164
Ahmet KARABACAK : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 39412837164
Ahmet KARABACAK : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 39412837164
Ahmet KARABACAK : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 39412837164
Ahmet KARABACAK : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 39412837164
Sart Mahmut Belediyesi :
6/14
Tabak Çayı
15
L20-A-02-A-1
-
3974
924
86
300.00
313.59 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Tabak Çayı
5
L20-A-02-A-1
-
3974
950
87
400.00
450.91 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Tabak Çayı
5
L20-A-02-A-1
-
3974
953
88
600.00
601.80 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Tabak Çayı
5
L20-A-02-A-1
-
3974
956
89
800.00
807.62 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Tabak Çayı
5
L20-A-02-A-1
-
3974
959
90
1,080.00
1,063.47 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Tabak Çayı
5
L20-A-02-A-1
-
3974
1002
91
1,473.00
1,450.54 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Tabak Çayı
5
L20-A-02-A-1
-
3974
107
92
25,140.00 22,474.23 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Abdulaziz AYDOĞDU : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 32119151496
Türkiye Elektrik Kurumu (Tek) :
Tam
Tabak Çayı
5
L20-A-02-A-1
-
3974
1552
93
13,852.00 13,906.39 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tam
Tabak Çayı
8
L20-A-02-A-1
-
3974
1381
94
Pilon Yeri
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Ergül YILDIRIM : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 36256942276
Nesrin AKSAN : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 27794224108
Nesrin AKSAN : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 27794224108
Ergül YILDIRIM : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 36256942276
İbrahim YAVAN : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 56185278192
Tam
Tabak Çayı
8
L20-A-02-A-1
-
3975
1399
1
23,840.00 24,383.19 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Tabak Çayı
8
L20-A-02-A-2
-
3975
1400
2
24,200.00 24,067.86 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Tabak Çayı
8
L20-A-02-A-2
-
3975
1398
3
6,659.00
6,615.78 Tarla Ve Bağ Tarla Ve Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Tabak Çayı
8
L20-A-02-A-1
-
3975
1397
4
7,021.00
7,036.83 Tarla Ve Bağ Tarla Ve Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Tabak Çayı
8
L20-A-02-A-2
-
3976
1103
1
5,420.00
5,622.53 Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
857
858
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
8/14
1/2
8/14
9.00
9.09 Pilon Yeri
Bağ
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Önder ÇOLAK
Atilla DEVELİ
Mustafa ÖZDEMİR
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Sartmahmut
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
1,760.00
890
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
Tabak Çayı
8
L20-A-02-A-2
-
3976
1104
2
891
Ergül YILDIRIM : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 36256942276
Hasan YAVUZ : Naif oğlu
T.C. Kimlik No: 50191504702
Selahattin ÖZTÜRK : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 23966351948
Ülfet DALKIRAN : Davut kızı
T.C. Kimlik No: 38887854652
Mehmet ÖZÇELİK : Sadık oğlu
T.C. Kimlik No: 14399452456
Feridun ÇEKİÇ : Veli oğlu
T.C. Kimlik No: 19724493616
Ülfet DALKIRAN : Davut kızı
T.C. Kimlik No: 38887854652
Yunus DALKIRAN : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 38914853764
Tam
Saz Mahalle
5
L20-A-02-A-2
-
3977
719
1
Tam
Saz Mahalle
5
L20-A-02-A-2
-
3977
720
1/2
Saz Mahalle
7
L20-A-02-A-2
-
3977
Tam
Saz Mahalle
7
L20-A-02-A-2
-
Tam
Saz Mahalle
7
L20-A-02-A-2
Tam
Saz Mahalle
7
Tam
Saz Mahalle
Tam
904
Ömer DALKIRAN : Yunus oğlu
T.C. Kimlik No: 38860855508
Ahmet KAYGISIZ : Harun oğlu
T.C. Kimlik No: 41776758634
Ayşegül MENEVŞE : Hayati kızı
T.C. Kimlik No: 35641587740
Ayşegül MENEVŞE : Hayati kızı
T.C. Kimlik No: 35641587740
Ayşegül MENEVŞE : Hayati kızı
T.C. Kimlik No: 35641587740
Ayşegül MENEVŞE : Hayati kızı
T.C. Kimlik No: 35641587740
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
905
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
906
Tam
908
Raziye BAŞKÖKCÜ : Süleyman kızı
T.C. Kimlik No: 59434169876
Raziye BAŞKÖKCÜ : Süleyman kızı
T.C. Kimlik No: 59434169876
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Niteliği
Eski
Yeni
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
38,955.00 30,698.86 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
2
20,880.00 21,416.59 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
721
3
20,880.00 20,436.02 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
3977
722
4
20,880.00 18,019.35 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
-
3977
723
5
20,880.00 21,482.02 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
L20-A-02-A-2
-
3977
133
6
20,500.00 20,495.46 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
7
L20-A-02-A-2
-
3977
139
7
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Saz Mahalle
7
L20-A-02-A-2
-
3977
515
8
18,250.00 18,231.05 Tarla Ve
Dam
9,500.00 9,571.63 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Saz Mahalle
7
L20-A-02-A-2
-
3977
514
9
9,250.00
9,621.05 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Saz Mahalle
7
L20-A-02-A-2
-
3977
733
10
3,516.00
3,522.88 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Saz Mahalle
7
L20-A-02-A-2
-
3977
732
11
3,516.00
3,528.05 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Saz Mahalle
7
L20-A-02-A-2
-
3977
731
12
3,516.00
3,525.97 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Saz Mahalle
7
L20-A-02-A-2
-
3977
1145
13
4,581.00
4,553.12 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Saz Mahalle
7
L20-A-02-A-2
-
3977
1144
14
105.00
122.07 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
7
L20-A-02-A-2
-
3977
1097
15
176.00
180.95 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Saz Mahalle
7
L20-A-02-A-2
-
3977
1098
16
3,340.00
3,636.28 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Saz Mahalle
7
L20-A-02-A-2
-
3977
1096
17
6,008.00
6,068.97 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Saz Mahalle
7
L20-A-02-A-2
-
3977
1095
18
272.00
271.43 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
909
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
Saz Mahalle
7
L20-A-02-A-2
-
3977
1212
19
220.00
228.64 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
910
Tam
Saz Mahalle
7
L20-A-02-A-2
-
3977
1213
20
6,060.00
6,425.22 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Saz Mahalle
7
L20-A-02-A-2
-
3977
1143
21
5,615.00
5,566.01 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
912
Mevlüt ÜNLÜ : Nurullah oğlu
T.C. Kimlik No: 56494267856
Mesut ACAR : Ramazan oğlu
T.C. Kimlik No: 53650350704
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
Saz Mahalle
7
L20-A-02-A-2
-
3977
1142
22
665.00
667.65 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
913
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
Saz Mahalle
7
L20-A-02-A-2
-
3977
1140
23
955.00
1,005.46 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
914
Tam
Saz Mahalle
7
L20-A-02-A-2
-
3977
1141
24
5,325.00
5,048.37 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Saz Mahalle
7
L20-A-02-A-2
-
3977
1139
25
7,004.00
6,436.75 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
916
Mesut ACAR : Ramazan oğlu
T.C. Kimlik No: 53650350704
Fevzi ÜNLÜ : Nurullah oğlu
T.C. Kimlik No: 55960285684
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
Saz Mahalle
7
L20-A-02-A-2
-
3977
1138
26
1,376.00
1,308.08 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
917
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
Saz Mahalle
7
L20-A-02-A-2
-
3977
1091
27
990.00
992.79 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
918
Tam
Saz Mahalle
7
L20-A-02-A-2
-
3977
1092
28
2,530.00
2,470.92 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Saz Mahalle
7
L20-A-02-A-2
-
3977
1019
29
19,230.00 18,515.70 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Saz Mahalle
7
L20-A-02-A-2
-
3977
1118
30
9,735.00
9,752.49 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
921
Ahmet KAYGISIZ : Harun oğlu
T.C. Kimlik No: 41776758634
Ahmet KAYGISIZ : Harun oğlu
T.C. Kimlik No: 41776758634
Ahmet KAYGISIZ : Harun oğlu
T.C. Kimlik No: 41776758634
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
Saz Mahalle
7
L20-A-02-A-2
-
3977
1117
31
265.00
249.38 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
922
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
Tabak Çayı
6
K20-D-22-D-4
-
3978
1128
1
3,330.00
3,336.74 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
923
Fethiye ÖRNEK : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 36934919712
Davut ÖRNEK : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 36913920418
1/8
Tabak Çayı
6
K20-D-22-D-4
-
3978
1129
2
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
907
911
915
919
920
1,790.83 Bağ
Sayfa No : 45 / 48
1/2
13,290.00 15,101.42 Bağ
3/16
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Önder ÇOLAK
Atilla DEVELİ
Mustafa ÖZDEMİR
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
924
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Sartmahmut
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Zahide YILMAZ : Halil kızı
T.C. Kimlik No: 36922920126
İsmet YERTÜRÜN : Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 60373138540
Ülfet ÖZÇAYIR : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 50464468748
İbrahim ÖZÇAYIR : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 50467468684
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
3/16
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 46 / 48
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
1/2
1/2
Tabak Çayı
6
K20-D-22-D-4
-
3978
1100
3
5,895.00
6,250.49 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tabak Çayı
6
K20-D-22-D-4
-
3978
1099
4
605.00
606.89 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Rifat ÇELİKEL : Mahmut oğlu
T.C. Kimlik No: 39868821960
Rifat ÇELİKEL : Mahmut oğlu
T.C. Kimlik No: 39868821960
Rifat ÇELİKEL : Mahmut oğlu
T.C. Kimlik No: 39868821960
Rifat ÇELİKEL : Mahmut oğlu
T.C. Kimlik No: 39868821960
Rifat ÇELİKEL : Mahmut oğlu
T.C. Kimlik No: 39868821960
Rifat ÇELİKEL : Mahmut oğlu
T.C. Kimlik No: 39868821960
Rifat ÇELİKEL : Mahmut oğlu
T.C. Kimlik No: 39868821960
Rifat ÇELİKEL : Mahmut oğlu
T.C. Kimlik No: 39868821960
Rifat ÇELİKEL : Mahmut oğlu
T.C. Kimlik No: 39868821960
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
3000/553 Tabak Çayı
2
2532/553
2
1/2
Tabak Çayı
6
K20-D-22-D-4
-
3978
114
5
5,532.00
5,536.47 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
6
K20-D-22-D-3
-
3978
115
6
5,532.00
5,534.44 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tabak Çayı
6
K20-D-22-D-3
-
3978
116
7
5,532.00
5,538.81 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Tabak Çayı
6
K20-D-22-D-4
-
3978
117
8
5,532.00
5,539.19 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Tabak Çayı
6
K20-D-22-D-3
-
3978
118
9
5,532.00
5,566.53 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Tabak Çayı
6
K20-D-22-D-3
-
3978
119
10
6,000.00
6,006.37 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Tabak Çayı
6
K20-D-22-D-4
-
3978
1107
11
345.00
353.84 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Mahmut ÇELİKEL : Rifat oğlu
T.C. Kimlik No: 39811823836
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
Tabak Çayı
6
K20-D-22-D-4
-
3978
1108
12
17,655.00 17,088.94 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Tabak Çayı
4
K20-D-22-D-4
-
3978
978
13
5,449.63 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Ali ÖZKOL : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 39214843790
Adnan ÖRNEK : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 36946919366
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
1/2
Tabak Çayı
6
L20-A-02-A-2
-
3978
1110
14
40,765.00 40,608.03 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Tabak Çayı
6
L20-A-02-A-1
-
3978
1109
15
675.00
667.37 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Tabak Çayı
6
L20-A-02-A-2
-
3978
1106
16
16,190.00
16,533.10 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Saz Mahalle
6
L20-A-02-A-2
-
3978
1116
17
3,220.00
3,367.60 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
939
Hasan YAVUZ : Naif oğlu
T.C. Kimlik No: 50191504702
Necati ALTINOK : Abdullah oğlu
T.C. Kimlik No: 63604030866
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
Saz Mahalle
6
L20-A-02-A-2
-
3978
1115
18
1,870.00
1,854.01 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
940
Maliye Hazinesi :
Tam
Kabak Çayı
6
L20-A-02-A-1
-
3978
1058
19
1,279.00
1,319.56 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
941
Maliye Hazinesi :
Tam
Kabak Çayı
6
L20-A-02-A-1
-
3978
1057
20
2,201.00
2,257.02 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
942
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
Tabak Çayı
6
L20-A-02-A-2
-
3978
1105
21
1,090.00
1,093.92 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
943
Davut ÖRNEK : İlyas oğlu
T.C. Kimlik No: 36943919420
Davut ÖRNEK : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 36979918282
Mehmet ÖRNEK : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 36976918346
Davut ÖRNEK : İlyas oğlu
T.C. Kimlik No: 36943919420
Mehmet ÖRNEK : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 36976918346
Davut ÖRNEK : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 36979918282
Davut ÖRNEK : İlyas oğlu
T.C. Kimlik No: 36943919420
Davut ÖRNEK : İlyas oğlu
T.C. Kimlik No: 36943919420
Mustafa ŞÖLEN : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 37870888582
Nesrin AKSAN : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 27794224108
Tam
Saz Mahalle
7
K20-D-22-D-3
-
3979
121
1
19,000.00 18,472.74 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/3
Tabak Çayı
7
K20-D-22-D-3
-
3979
122
2
10,750.00 10,750.71 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Saz Mahalle
7
K20-D-22-D-3
-
3979
125
3
12,750.00 12,656.43 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Saz Mahalle
7
K20-D-22-D-3
-
3979
934
4
1,100.00
1,134.46 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
Saz Mahalle
7
K20-D-22-D-3
-
3979
996
5
4,400.00
4,665.66 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
944
945
946
947
1/2
Tam
1/2
1/2
1/2
5,440.00
1/2
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/2
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Önder ÇOLAK
Atilla DEVELİ
Mustafa ÖZDEMİR
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Sartmahmut
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 47 / 48
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
672/2688 Saz Mahalle
7
K20-D-22-D-3
-
3979
970
6
2,502.00
2,486.80 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
949
Mehmet YÜCEBAĞ : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 50956452354
Maize AKALIN : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 53203378056
Nermin AKALIN : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 53413370444
Kadriye BAYRAK : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 11972167172
Havva AKALIN : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 53422370152
Havva AKALIN : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 53422370152
İbrahim YAVAN : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 56185278192
Havva AKALIN : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 53422370152
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
1728/268
80
1728/268
80
1728/268
80
2880/268
80
1728/268
80
8640/268
80
1728/268
80
Tam
Saz Mahalle
7
K20-D-22-D-3
-
3979
971
7
3,503.00
3,371.86 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
950
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
Saz Mahalle
7
K20-D-22-D-3
-
3979
997
8
3,615.00
3,641.37 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
951
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
Saz Mahalle
7
K20-D-22-D-3
-
3979
935
9
1,391.00
1,335.97 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
952
1/2
Tabak Çayı
7
K20-D-22-D-3
-
3979
126
10
38,250.00 39,471.12 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Saz Mahalle
7
K20-D-22-D-3
-
3979
938
11
5,800.00
5,430.42 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
954
Kemal ZEYBEKOĞLU : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 37717893656
Davut ZEYBEKOĞLU : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 37720893582
Davut ÖRNEK : İlyas oğlu
T.C. Kimlik No: 36943919420
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
Saz Mahalle
7
K20-D-22-D-3
-
3979
937
12
5,400.00
5,019.13 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
955
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
Saz Mahalle
7
K20-D-22-D-3
-
3979
1015
13
1,065.00
855.41 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
956
Ahmet ŞÖLEN : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 37831889894
Ali ŞÖLEN : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 37843889448
Nasuh YAMAN : Hamza oğlu
T.C. Kimlik No: 57394237864
Nuran YAMAN : Veli kızı
T.C. Kimlik No: 57388238082
Mustafa ŞÖLEN : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 37870888582
Nesrin AKSAN : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 27794224108
Döndü AKALIN : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 53410370508
Havva AKALIN : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 53422370152
Kadriye BAYRAK : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 11972167172
Maize AKALIN : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 53203378056
Nermin AKALIN : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 53413370444
Mehmet YÜCEBAĞ : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 50956452354
Fikret YÜCEBAĞ : İsmail oğlu
T.C. Kimlik No: 50962452126
İbrahim YAVAN : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 56185278192
Zeynep ÇARK : Mehmet Cihat kızı
T.C. Kimlik No: 50542466260
Tuna ÇOBAN : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 62332073220
Ayşe AKDEMİR : Mahmut kızı
T.C. Kimlik No: 34747467406
İbrahim YAVAN : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 56185278192
Zeynep ÇARK : Mehmet Cihat kızı
T.C. Kimlik No: 50542466260
Sartmahmut Mah. 497 Parsel :
1/2
Saz Mahalle
7
L20-A-02-A-2
-
3979
1232
14
31,500.00 31,667.16 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Saz Mahalle
7
L20-A-02-A-2
-
3979
1233
15
8,308.64 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Saz Mahalle
7
L20-A-02-A-2
-
3979
998
16
21,050.00 20,680.26 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1826/268 Saz Mahalle
80
4510/268
80
1728/268
80
1728/268
80
1728/268
80
336/2688
7
L20-A-02-A-2
-
3979
972
17
22,620.00 22,568.43 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
8640/268
80
61/220
Saz Mahalle
7
L20-A-02-A-2
-
3979
134
18
11,000.00
11,284.32 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
7950/110
00
3/8
Saz Mahalle
7
L20-A-02-A-2
-
3979
136
19
15,875.00 16,519.07 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Saz Mahalle
7
L20-A-02-A-2
-
3979
135
20
12,750.00 12,692.87 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Saz Mahalle
7
L20-A-02-A-2
-
3979
504
21
Yolluk
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
948
953
957
958
959
960
961
962
963
1/2
1/2
1/2
8,654.00
1/2
1/2
1/2
336/2688
5/8
Tam
525.00
556.47 Yolluk
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Önder ÇOLAK
Atilla DEVELİ
Mustafa ÖZDEMİR
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Sartmahmut
Sartmahmut Mah. 496 Parsel :
Tam
Mustafa ŞÖLEN : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 37870888582
Nesrin AKSAN : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 27794224108
Ali : Veli oğlu
1/2
Fadime : Veli kızı
14/1280
Ahmet : Veli oğlu
14/1280
Hatice : Veli kızı
14/1280
Ayşe : Mustafa kızı
70/1280
82208/14
3360
420/2560
967
Necati ALTINOK : Abdullah oğlu
T.C. Kimlik No: 63604030866
Ali ŞÖLEN : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 37843889448
Ahmet ŞÖLEN : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 37831889894
Abdil ALTINOK : Necati oğlu
T.C. Kimlik No: 63583031526
Necati ALTINOK : Abdullah oğlu
T.C. Kimlik No: 63604030866
Türkiye Elektrik Kurumu (Tek) :
968
964
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 48 / 48
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Saz Mahalle
7
L20-A-02-A-2
-
3979
129
22
19,000.00 19,227.03 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Saz Mahalle
7
L20-A-02-A-2
-
3979
128
23
91,000.00 91,306.74 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Saz Mahalle
9
L20-A-02-A-2
-
3979
1384
24
131,435.00
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Saz Mahalle
7
L20-A-02-A-2
-
3979
1385
25
9.00
9.00 Pilon Yeri
Pilon Yeri
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Türkiye Elektrik Kurumu (Tek) :
Tam
Saz Mahalle
7
L20-A-02-A-2
-
3979
1386
26
9.00
9.00 Pilon Yeri
Pilon Yeri
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
969
Türkiye Elektrik Kurumu (Tek) :
Tam
Saz Mahalle
7
L20-A-02-A-2
-
3979
1387
27
9.00
9.00 Pilon Yeri
Pilon Yeri
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
970
Mahmut Mirascıları :
2/3
7
L20-A-02-A-2
-
3979
131
28
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/3
971
Abdil ALTINOK : Necati oğlu
T.C. Kimlik No: 63583031526
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
7
L20-A-02-A-2
-
3979
1113
29
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
965
966
1/2
14/1280
420/2560
5/13
8/13
Tam
Saz Mahalle
131,040.5 Tarla
6
21,750.00 21,656.04 Tarla
38.00
36.37 Tarla
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Önder ÇOLAK
Atilla DEVELİ
Mustafa ÖZDEMİR
Download

Bilgilendirme İlanı - Manisa Kadastro Müdürlüğü