2014-2015 GÜZ DÖNEMİ TEK / ÜÇ DERS SINAVLARI
Mezun olmasına en fazla üç dersi kalan öğrencilere,
bütünleme sınavlarına girip-girmediğine bakılmaksızın (20142015 Güz Yarıyılı sonunda) 09-10 Şubat 2015 tarihleri
arasında üç ders, (2014-2015 Bahar Yarıyılı başında) 13
Şubat 2015 tarihinde tek dersten sınava girme hakkı
verilmiştir. Sınava gireceklerin Bölüm Sekreterliğinden
alacakları dilekçelerle üç ders sınavları için en geç, 6 Şubat
2015 tarihine; tek ders sınavı için en geç 12 Şubat 2015
tarihine kadar yine Bölüm Sekreterliği’ne başvurmaları
gerekmektedir.
DUYURU TARİHİ: 07.01.2015
Download

2014-2015 Güz Dönemi Tek/Üç Ders Sınavları Hakkında