0
.0
10
0.10
0.15
0
0.10
0.15
0.10
0.15
10
15 00
0
.0
E=0.40
Hmax=9.50
12 00
10
E=0.40
Hmax=9.50
0
.0
.0 0
10
.0 0
10
0
.0
10
.0 0
10
0
.0
10
12
.0 0
10
0
.0
10
00
KIZILHİSAR MAHALLESİ KONUT ALANI
LEJAND
12 00
10
PLAN ONAMA SINIRI
0
.0
.0 0
10
YAPI YAKLAŞMA SINIRI
E:1.50
Yençok:36,50
E=0.40
Hmax=9.50
KONUT ALANI
0
10.0
PLAN NOTLARI
1_) PLANLAMA ALANINDA 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR
PLANINA DAYALI PARSELASYON PLANI ONANMADAN
UYGULAMA YAPILAMAZ.
2_) YAPILAŞMA ÖNCESİNDE ZEMİN ETÜTLERİNİN
YAPTIRILMASI VE SONUÇLARININ TÜM MÜHENDİSLİK
0
15 00
YEŞİL ALAN, SPOR ALANI GİBİ KENTSEL AÇIK
0
.00
10
ÇALIŞMALARINDA DİKKATE ALINMASI ZORUNLUDUR.
3_) PLANLAMA ALANINDA YOL, YAYA YOLU, MEYDAN,
.0
10
0
10.0
MEKANLARIN DÜZENLENMESİNDE "TS 12576 ŞEHİR İÇİ
YOLLAR-KALDIRIM
.0
10
0
20
10 00
00
.0
10
.00
10
ULAŞILABİLİRLİK
VE YAYA GEÇİTLERİNDE
İÇİN YAPISAL ÖNLEMLER VE
İŞARETLEMELERİN TASARIM KURALLARI"NA GÖRE
UYGULAMA YAPILACAKTIR.
E=0.40
Hmax=9.50
4_) TÜM ALANLARDA İÇ VE DIŞ MEKANLARDA
PROJELENDİRME VE UYGULAMA AŞAMASINDA ENGELLİLER
İÇİN GEREKLİ DÜZENLEMELER YAPILACAKTIR.
.0
10
0
5_) PLANDA GÖSTERİLEN VEYA GÖSTERİLMEYEN ENERJİ
0
5.0
NAKİL HATLARI İÇİN "ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM
0
10.0
0
10.0
0
5.0
TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ" HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR VE
BU HATLARIN ALTINDA KALAN ALANLARDA UYGULAMA VE
YAPILAŞMADAN ÖNCE TEİAŞ VE/VEYA TEDAŞ GÖRÜŞÜ
7
ALINACAKTIR.
00
6_) PLANLAMA ALANINDAKİ UYGULAMALARDA DEPREM,
OTOPARK, YANGIN YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİNE
00
7_) BU PLAN, PLAN AÇIKLAMA RAPORU İLE BİR
BÜTÜNDÜR.
8_) BELİRTİLMEYEN HUSUSLARDA 3194 SAYILI İMAR
5.
00
0
.0
10
20
UYULACAKTIR.
E=0.40
Hmax=9.50
KANUNU İLE BU KANUNA GÖRE ÇIKARILAN YÖNETMELİK
.00
5.
00
10
HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.
10.00
15 00
10.00
ON
AM
AS
.00
10
INI
RI
10
.00
00
20 00
E=1.50
Yençok=36.50
10
.00
5.0
0
5.0
0
10
.00
10
.00
10
.00
10
.00
15 00
20 00
E=0.80
Hmax=15.50
0
5.0
E=0.80
Hmax=15.50
E=0.40
Hmax=9.50
0
10
.00
10.0
10
.00
5.0
0
10
.0
0
E=0.40
Hmax=9.50
10
.00
5.0
0
.00
10
0.80
=15.50
15
12 00
10.0
0
10.0
0
10
.00
12 00
Download

Kızılhisar Mah. 17J-IIc imar paftasında uygulama imar plan