Konut,Alışveriş Mrk.
E: 2.50
h: Serbest
60 00
20 00
30 00
20 00
MİA
MİA
25 00
00
32 00
MİA
MİA
PLA
60 00
25 00
İŞİK
EĞ
ND
2 00
İ SIN
LİĞ
25 00
IRI
MİA
MİA
MİA
MİA
25 00
MİA
E: 2.40
h: Serbest
MİA
25 00
MİA
MİA
MİA
GAZİANTEP - ŞEHİTKAMİL
25 00
BUDAK (ULUS) MAHALLESİ
21K PAFTASINDA
NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
MİA
K
PLAN DEĞİŞİKLİĞİ ONAMA SINIRI
MOTORLU TAŞIT YOLLARI
YAYA YOLLARI
TURİZM ALANI
1/5000
30 00
NOTLAR
25 00
A
MİA
LPG
1- 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANINDA ÇEŞİTLİ ARAZİ KULLANIM VE YERLEŞME ALANLARINA
AİT SINIRLAR ŞEMATİK OLARAK GÖSTERİLDİĞİNDEN, BU PLAN ÜZERİNDEN PLAN ÖLÇEĞİ İLE
ÖLÇÜ ALINAMAZ VE YER TESPİTİ YAPILAMAZ.
2- YAPILAŞMADAN ÖNCE JEOLOJİK, JEOFİZİK VE JEOTEKNİK ETÜTLERİN YAPTIRILMASI VE
SONUÇLARININ MİMARİ PROJEDE DİKKATE ALINMASI ŞARTTIR.
P.
25 00
3- AFET BÖLGELERİNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE
UYULACAKTIR.
4- DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE
UYULACAKTIR.
5- TÜM ALANLARDA İÇ VE DIŞ MEKANLARDA PROJELENDİRME VE UYGULAMA AŞAMASINDA
ENGELLİLER İÇİN GEREKLİ DÜZENLEMELER YAPILACAKTIR.
25 00
6- BELİRTİLMEYEN HUSUSLARDA 3194 SAYILI İMAR KANUNU İLE BU KANUNA GÖRE ÇIKARILAN
YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.
30
Download

Budak Mah.Turizm Alanı nazım imar plan değişikliğine yapılan