3
20 00
T
T
20 00
20 00
S
LIK
AĞ
KO
MA
RU
BA
30 00
I
ND
T
T
30 00
400 k/ha
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
RANT TESİSLERİ
30 00
25
20 00
400 k/ha
T3
15 00
400 k/ha
20 00
22 00
30
00
ÖA-2.2
20 00
400 k/ha
500 k/ha
400 k/ha
0 k/ha
400 k/ha
22 00
400 k/ha
400 k/ha
ÖA-2.2
T3
20 00
26 00
400 k/ha
00
400 k/ha
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET ALANI
(HAFRİYAT DEPOLAMA ALANI)
400 k/ha
500 k/ha
12
BHA
20 00
400 k/ha
MİA
400 k/ha
400 k/ha
00
22 00
26 00
400 k/ha
400 k/ha
I. DERECE ARKEOLOJİK
SİT ALANI
AĞAÇ DİKİLMEZ
YAPI YAPILMAZ
400 k/ha
400 k/ha
20 00
7 00
12 00
ÜM
400 k/ha
400 k/ha
A1
400 k/ha
Ş
TA
Sİ
RE
DE
450 k/ha
26 00
400 k/ha
A3
N
KI
I
IR
N
SI
30 00
22 00
22 00
400 k/ha
R
23 00
450 k/ha
ÖA-2.2
A
LPG
ÜM
15 00
00
18 00
R
I
IR
SI
N
İT
AŞ
KI
N
KDKÇA
22 00
ÖA-2.2
450 k/ha
ER
ES
350 k/ha
IR
D
R
350 k/ha
SA
C
15 00
BHA
23 00
ÖA-2.2
350 k/ha
ÖA-2.2
12 00
350 k/ha
350 k/ha
50
00
30 00
OP.
18 00
IN
ŞK
TA
Sİ
RE
DE
MİA
IRI
SIN
12 00
350 k/ha
350 k/ha
22 00
350 k/ha
15 00
450 k/ha
CIR
SA
KDKÇA
ÖA-2.2
ÖA-2.2
350 k/ha
15 00
ÖA-2.2
12
00
15 00
15 00
15 00
ÖA-2.2
350 k/ha
18 00
25 00
KDKÇA
20 00
450 k/ha
15 00
25 00
22 00
450 k/ha
500 Ki/Ha
500 Ki/Ha
30 00
350 k/ha
İNCİLİKAYA MAHALLESİ
NAZIM İMAR PLAN REVİZYONU
ONAMA SINIRI
EĞİTİM TESİS ALANI
400 k/ha.
KONUT ALANLARI
SOSYAL TESİS ALANI
350 k/ha.
KONUT ALANLARI
PARK VE YEŞİL ALAN
T3
TİCARET ALANLARI
REKREASYON ALANI
BHA
BELEDİYE HİZMET ALANI
SPOR ALANI
İBADET ALANI
PLAN NOTLARI
1) 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANINDA ÇEŞİTLİ
ARAZİ KULLANIN VE YERLEŞİM ALANLARINA AİT
SINIRLAR ŞEMATİK OLARAK GÖSTERİLDİĞİNDEN BU
PLAN ÜZERİNDEN PLAN ÖLÇEĞİ İLE ÖLÇÜ ALINAMAZ VE
YER TESPİTİ YAPILAMAZ.
2) KONUT ALANLARINDA 20 METRE VE ÜZERİ EN
KESİTLİ YOLLARDA YALNIZCA YOLA CEPHELİ BLOKLARIN
ZEMİN KATLARINDA GÜNÜBİRLİK TİCARETE YÖNELİK
DUMANSIZ KOKU, İS VE ATIK BIRAKMAYAN TİCARET
ALANLARI İSTEĞE BAĞLI OLARAK YAPILABİLİR, BU
TİCARET ALANLARI TOPLAM İNŞAAT ALANINA DÂHİLDİR.
3) YAPILAŞMA ÖNCESİNDE ZEMİN ETÜDLERİNİN
YAPTIRILMASI VE SONUÇLARININ TÜM MÜHENDİSLİK
ÇALIŞMALARINDA DİKKATE ALINMASI ZORUNLUDUR.
4) PLANLAMA ALANINDA YOL, YAYAYOLU,
MEYDAN, YEŞİL ALAN, SPOR ALANI GİBİ KENTSEL AÇIK
MEKÂNLARIN DÜZENLENMESİNDE TS 12576 ŞEHİR İÇİ
YOLLAR - KALDIRIM VE YAYA GEÇİTLERİNDE
ULAŞILABİLİRLİK İÇİN YAPISAL ÖNLEMLER VE
İŞARETLEMELERİN TASARIM KURALLARINA GÖRE
UYGULAMA YAPILACAKTIR.
5) PLANDA GÖSTERİLEN VEYA GÖSTERİLMEYEN
ENERJİ NAKİL HATLARI İÇİN ''ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM
TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ'' HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR
VE BU HATLARIN ALTINDA KALAN ALANLARDA
UYGULAMA VE YAPILAŞMADAN ÖNCE TEİAŞ VE /VEYA
TEDAŞ GÖRÜŞÜ ALINACAKTIR.
6) PLANLAMA ALANINDAKİ UYGULAMALARDA
DEPREM, OTOPARK, YANGIN YÖNETMELİĞİ
HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.
7) BU PLAN, PLAN AÇIKLAMA RAPORU İLE BİR
BÜTÜNDÜR.
8) BELİRTİLMEYEN
HUSUSLARDA 3194 SAYILI
İMAR KANUNU İLE BU KANUNA GÖRE ÇIKARILAN
YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.
Download

Şehitkamil İlçesi, İncilikaya Mah. N38, N38