T.C.
DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ
YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
NO
1
2
Teknik Şartname
Hazırlanması
Yaklaşık Maliyet
Hazırlanması
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ(EN GEÇ)
Talep Yazısı
10 Gün
Onaylı Uygulama Projesi
Talep Yazısı
10 Gün
Onaylı Uygulama Projesi
3
Şikâyet Başvurularının
Değerlendirilmesi
Dilekçe ve Dayanak Teşkil Eden Her Türlü Belge
4
Yapı Denetim Görevlisi
Ataması
Taraflarca İmzalanmış Sözleşme
3 Gün
5
İş Yeri Teslimi
Yapı Denetim Görevlisi Atama
Yazısı
5 Gün
15 Gün
6
SGK Yazılarına Cevap
Verilmesi
Talep Yazısı
15 Gün
Gerekçe Raporu
7
İmalat Artış Azalış
Onayları
Mukayeseli Hesap Cetvelleri
10 Gün
Yüklenici Muvafakati
Dilekçe
8
Hakediş İncelemeleri
7 Gün
Onaylı Hakediş Raporları
10
Yol Geçiş İzinleri
11
Köy yolları ağında bulunan
yollar ile köy içi yollarının
yapım , onarım, bakım ve
kaplama işlerini yapmak ,
sanat yapılarını ve köprülerini
yapmak ve onarmak, kardan
dolayı kapalı olan köy
yollarını ulaşıma açmak
MADEN OCAKLARI İÇİN;
1- Dilekçe,
2- Maden arama ruhsatı,
3- Mücavir alan yazısı,
4- Vaziyet planı,
5- 1/25000 lik harita ,
6- Etüt bedeli .
YOL KENARINDA YAPILACAK OLAN TESİSLER İÇİN;
1- Dilekçe,
2- İskan ruhsatı,
3- Mücavir alan yazısı(En yakın Belediyeden)
4- Vaziyet planı,
5- 1/25000 lik harita,
6- Etüt bedeli.
Dilekçe ( Acil Durumlarda Sözlü )
15 gün
3 Ay
( Talebin aciliyetine ve
Programın durumuna göre
değişmektedir. )
12
Köy yolları ağında bulunan
yolların trafik işaret ve köy ve
bağlı mahallerin isim
levhalarını yapmak.
13
Yol ağı dışında kalan
yolların araç kiralama ve yakıt
karşılığında bakım ve
Dilekçe
onarımlarını yapmak, kardan
dolayı kapalı olduğu
durumlarda ulaşıma açmak.
Dilekçe
3 Ay
( Talebin aciliyetine ve
Programın durumuna göre
değişmektedir. )
1 Ay
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı
halde hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
Download

Hizmet Standartları - düzce il özel idaresi