…………………………………İlkokulu 20…/20… Öğretim Yılı - 4/… Sınıfı Trafik Güvenliği I.Dönem 1.Sınav
Adım Soyadım: …………………………………………
Okul Numaram: ………………… Doğru:……… Yanlış: ……… PUAN:
………………………
1. Aşağıda yaya kaldırımında ve yaya kaldırımı
olmayan yollarda yürüme kuralları ile ilgili ifadeler
verilmiştir. Doğru olan ifadelerin başına “ D ”, yanlış
olan ifadelerin başına “ Y ” harfi yazınız. (16 puan)
3. Taşıt yolunda öğrencilerin kara yolundan karşıya
geçmesi için işaretlerle belirlenmiş alanlara ne
denir?
A) Yaya geçidi
C) Okul geçidi
( ) Yaya kaldırımında yürürken taşıt yoluna yakın
taraftan yürürüm.
4.
( ) Yaya kaldırımlarında yürürken çukurlara,
tümseklere, ağaçlara ve levhalara dikkat etmeliyiz.
Yandaki trafik levhasının
anlamı hangisidir?
( ) Yaya kaldırımı bulunmayan yerlerde
sürücülerin beni göreceği şekilde yürürüm.
2. Aşağıdaki kelimelerden uygun olanları
cümlelerde boş bırakılan yerlere yazınız? (14 puan)
yanlış
uzak
güvenli
sola
bilgi
itişmek
sola
sağa
uyarır
geçidini
banket
yayaların
sakin
I) Bir büyüğümüz ile yaya kaldırımında yürürken
kaldırımın taşıtlara ……………… tarafından
yürümeliyiz.
II) Yaya kaldırımları sadece …………………… yürümesi
için ayrılmıştır.
III) Kaldırımda yürürken arkadaşlarımızla ………………
tehlikeli olabilir.
IV) Karşıdan karşıya geçerken önce ………,
sonra………….., sonra tekrar …………bakmalıyız.
V) Trafik levhalarında bulunan işaretler bazen
bizlere …………… verir, bazen bizleri ……………………….
bazen de ……………… olan davranışları yasaklar.
VI) Yolların üstünde beyaz çizgiler, yaya ………………
ifade eder.
VII) Yaya geçidi, ışıklı işaret cihazının bulunduğu
yerler, alt ve üst geçitler ………………………… geçiş
yerleridir.
A) Okul geçidi
C) Alt geçitten geçiniz
5.
B) Mecburi yaya yolu
D) Üst geçitten geçiniz
Yerin altından geçer
benim yolum, içimden
geçen yayaları
tehlikelerden korurum.
–
( ) Yaya kaldırımında top oynanabilir.
Yukarıda kendisini ifade eden nedir?
O C A K
( ) Yaya kaldırımlarında grup halinde yürümek
uygun değildir.
S ü l e y m a n
( ) Banketli yollarda yayalar gidiş yönlerine göre
sol banketten yürümelidir.
o c a k 5 5 6 7
( ) Yaya kaldırımında yürüme yarışı yapılabilir.
( ) Bankette yürürken taşıt yoluna yakın taraftan
yürünebilir.
B) Yaya kaldırımı
D) Trafik ışıklı cihazı
A) Metro
C) Kanalizasyon
B) Tünel
D) Alt geçit
6. “Trafik işaretlerine ………………… verilmesi yaya
ve taşıt güvenliğine ayrıca ülke ekonomisine
olumsuz etki yapar.” İfadesinde boş bırakılan yere
hangisinin yazılması uygun olur?
A) öncelik
C) tamir
B) değer
D) zarar
7. “Okula giderken en kısa yol değil, ……………………
yol seçilmelidir.” İfadesinde boş bırakılan yere
hangisinin yazılması uygun olur?
A) en uzun
C) kaldırımsız
B) en güvenli
D) en hızlı
8. Trafik işaret ve levhalarını tanımak niçin
önemlidir?
A) eğlenmek için
B) iyi bir sürücü olmak için
C) güvenliğimiz için
D) iyi bir polis olmak için
9. Aşağıdakilerden hangisi trafiği düzenlemek için
kullanılan araçlardandır?
A) Cadde
B) Sokak
C) Trafik polisi
D) Trafik ışıkları
10. Aşağıdakilerden hangisinin trafiği düzenleme ve
denetleme yetkisi vardır?
A) Okul Müdürü
B) Trafik Polisi
C) Belediye Başkanı
D) Muhtar
15. Aşağıdaki kavramlarla açıklamaları eşleştiriniz.
(16 puan)
11. Aşağıdakilerden hangisi yayaların yaya
kaldırımlarında uyması gereken kurallardan biridir?
Kavram
NO
AÇIKLAMA
TRAFİK
İŞARETLERİ
1
Caddeye oranla daha dar ve
trafiği az olan yollar.
TAŞIT
2
YAYA GEÇİDİ
3
SOKAK
4
ÜST GEÇİT
5
CADDE
6
BANKET
7
Karayollarının üzerine
yayaların güvenli geçmesi
için inşa edilen yapılar.
YAYA
8
Trafiği düzenlemek için
kullanılan her türlü araçlar.
A) bahçeler – çocuk parkları
B) okul bahçeleri – spor alanları
C) caddeler – sokaklar
D) spor alanları – bahçeler
S ü l e y m a n
12. “……………….. ve …………………… oyun oynamak
için güvenli olmayan yerlerdir.” Tümcesini hangi
sözcük çifti tamamlar?
O C A K
–
A) Yaya yollarında koşmamalı
B) Başkalarını rahatsız etmeli
C) Gruplar halinde yürümeli
D) Diğer yayaları engellemeli
o c a k 5 5 6 7
NO
Yolda yayaların güvenle
karşıya geçişlerini sağlayan
bölümler.
Şehir içinde bulunan ana
yoldur.
Kara yolunda insan, hayvan
ve yük taşımaya yarayan
araçlardır.
Karayolunda, taşıt içinde
olmayan hareketli veya
hareketsiz insan.
Şehirlerarası yolların iki
yanındaki çakıllı veya
topraklı kısım.
13. Aşağıdakilerden hangisi, karşıdan karşıya
güvenli geçiş yerlerinden değildir?
A) Işıklı işaret cihazının bulunduğu yerler
B) Yolun en geniş yeri
C) Üst Geçitler
D) Alt Geçitler
14. Aşağıdaki trafik levhalarını anlamları ile
eşleştiriniz. (10 puan)
Okul geçidi
Park yapılabilir
Taşıt giremez.
Yaya geçidi
Bisiklet giremez
BAŞARILAR
Sınav Bitti
Cevaplarınızı Kontrol Ediniz
Puan Dağılımı:
1. Soru = 16 puan
2. Soru = 14 puan
14. Soru = 10 puan
15. Soru = 16 puan
Diğer sorular 4’er puandır.
Download

4_snf_TrafikGuvenligi_I_donem_I_sinav