………………………. Okulu 20…/20… - Öğretim Yılı 5 /…… sınıfı – Trafik Güvenliği 2. Dönem 1. Sınav
Adım Soyadım: ………………….…………………………
Okul Numaram: …..…………..…… Aldığı Puan: ………..…………
1. Aşağıdakilerden hangisi, yolcuların kurallara uygun
davranışlarından birisidir?
A) Üzeri açık araçlarda ve yük üzerinde yolculuk
yapmak.
B) Taşıt tamamen durmadan binmek ya da inmek.
C) Taşıt içinde oturmadan ya da uygun yerlere
tutunmadan yolculuk yapmak
D) Taşıtların penceresinden başını ve kolunu
çıkarmadan yolculuk yapmak.
2. Duraklarda hangi davranışlar görgü kurallarına
aykırıdır?
A) Durakta beklerken sıra olmak.
B) Duraklarda arkadaşlarımızla itişerek şakalaşmak.
C) Bekleyenlerin önüne geçmemek.
D) Araçlara biniş ve inişte gazi, hasta ve yaşlılar öncelik
tanımak.
3. Emniyet kemeri ve çocuk güvenlik koltuğu ile ilgili
verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Sıkıcıdır.
B) Güvenli bir yolculuk yapmamızı sağlar.
C) Koruyucudur.
D) Güvenlidir.
4. Aşağıdakilerden hangisi emniyet kemeri kullanma
nedenlerinden değildir?
A) Aracın içinden fırlamayı önlemek
B) Kaza anında diğer yolculara zarar vermemek
C) Keyifli bir yolculuk geçirmek
D) Ani frenlerde alabileceği darbeleri önlemek
8. Aşağıdakilerin hangisi 112 acil yardım merkezini
aradığımızda vermemiz gereken bilgilerden değildir?
A) kazanın durumu hakkında bilgi vermek
B) kazazedenin mesleği hakkında bilgi vermek
C) kaza yerinin adresi hakkında bilgi vermek
D) kazazedenin durumu hakkında bilgi vermek
9. Aşağıdakilerden hangisi toplu taşıma araçlarına biniş
ve inişlerde sıra olunmasının gerekçelerinden birisidir?
A) Taşıt trafiğini aksatmak
B) Biniş ve inişlerde kargaşaya neden olmak
C) Başkalarının haklarını gasp etmek
D) Trafiğin aksamasını engellemek
10. Aşağıdakilerden hangisi yayaların sebep olduğu
kaza nedenlerinden biri değildir?
A) uykusuzken yolculuk yapmak
B) iki taşıt arasından yola fırlamak
C) güvenli geçiş yerlerini kullanmamak
D) hava koşullarına uygun şekilde davranmamak
11. Aşağıdakilerden hangisi kaza anında taşıt içinde
güvenliği sağlamak içindir?
A) Emniyet kemeri – ilk yardım çantası
B) İlk yardım çantası – yangın söndürücü
C) Çocuk güvenlik koltuğu – emniyet kemeri
D) Yangın söndürücü – çocuk güvenlik koltuğu
5. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarında sürücüden
kaynaklanan hatalardan değildir?
A) Aşırı hız
B) Hatalı sollama
C) Alkollü araç kullanma
D) Yolun bozuk oluşu
12. Aşağıdakilerden hangisi üzeri açık taşıtlarda veya
yük üzerinde yolculuk yaparken oluşabilecek
tehlikelerden değildir?
A) aracın ön camına kafasını çarpmak
B) yol kenarındaki ağaç dallarına çarpmak
C) alçaktan geçen elektrik tellerine takılmak
D) yollarda bulunabilecek kasisler nedeniyle araçtan
düşmek
6. Aşağıdakilerden hangisi toplu taşıma araçlarında
yapmamız gereken doğru davranışlardandır?
A) Taşıtın penceresinden dışarı sarkmak
B) Taşıtın koridorunda ayakta gitmek
C) Emniyet kemeri kullanmak
D) Taşıt içinde arkadaşlarımızla oyunlar oynamak
13. Aşağıdakilerden hangisi kaza sonrasında yapılması
gereken uygulamalardan biridir?
A) Kaza yerinde kalabalık oluşturmak
B) 112 acil yardım merkezini aramak
C) Yaralıları kol ve bacaklarından tutarak taşımak
D) Araç içinde sıkışan yaralıları çıkarmak
7. Aşağıdakilerden hangisi bisikletin güvenlik
donanımlarından birisidir?
A) fren
B) sepet
C) sele
D) pedal
14. Aşağıdakilerden hangisi insanlardan kaynaklanan
trafik kazalarının nedenlerinden değildir?
A) dikkatsizlik
B) alkol
C) uykusuzluk
D) kaygan yol
15. “Minibüs, otobüs gibi toplu taşıma araçlarına
binerken bazı kurallara uymamız gerekmektedir.’’
Aşağıda verilenlerden hangisi bu kurallardan biri
değildir?
A) Toplu taşıma araçlarına ön kapıdan binmeli arka
kapıdan inmeliyiz.
B) Araçtayken pencereden sarkmamalıyız.
C) Araçtan inerken aracın durmasını beklemeden
inmeliyiz.
D) Araçta yaşlı, sakat ve hamile kadınlara yer
vermeliyiz.
16. Aşağıda farklı ulaşım araçlarıyla A şehrinden B
şehrine gidişin süre ve ücret olarak gösterildiği tablo
verilmiştir.
Süre
Ücret
Uçak
1 saat
80 TL
Gemi
14 saat
55 TL
Tren
20 saat
25 TL
Otobüs
10 saat
40 TL
Tabloya göre aşağıda verilen bilgilerden hangisi
doğrudur?
A) A şehrinden B şehrine en uzun sürede en az parayı
ödeyerek uçakla gidilir.
B) A şehrinden B şehrine en kısa sürede ve en fazla
parayı ödeyerek trenle gidilir.
C) A şehrinden B şehrine uçağa göre otobüsle daha geç
gidilir ve daha az para ödenir.
D) A şehrinden B şehrine gemiye göre trenle daha
erken gidilir ve daha az para ödenir.
17. Belediye otobüsü ile Bafra’dan Samsun’a giderken
otobüsteki bazı gözlemlerim şunlar oldu:
“Bir kişi ayakta ve askıdan tutuyordu, bir genç
hamile bir bayana yerini verdi, başka bir genç yüksek
sesle telefonla konuşuyordu, bir çocuk şoförle sohbet
ediyor ve bir kişi de bir yere tutunmadan pencereden
bakıyordu.”
Yukarıdaki gözlemlerde kaç tane yanlış davranış
belirtilmiştir?
A) 4
B) 3
C) 2
D) 1
18. Türkiye de en fazla kullanılan ulaşım türü
hangisidir?
A) Havayolu
B) Demiryolu
C) Denizyolu
D) Karayolu
19. “Sabah okul servisi ile okula gelirken; Ali emniyet
kemerini bağlayarak oturdu, Ayşe arka koltukta
sessizce kitabını açıp okudu, Metin camı açıp
dışarıdaki bir arkadaşına el salladı ve Cemile de
arkadaşıyla itişti.”
Servis şoförü hangi öğrenciyi ya da öğrencileri
yanlış davranışından dolayı uyarmış olabilir?
A) Ali’yi
B) Ali ve Cemile’yi
C) Metin ile Cemile’yi
D) Ayşe ile Metin’i
Not: 1-20.sorular 4 (dört) puandır.
20. Bisikletle ilgili, aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
A) Bisiklet, insan gücüyle hareket eden motorsuz bir
taşıttır.
B) Bisikletle yük ve yolcu taşımacılığı yapılabilir.
C) Bisiklet, motorla donatılmış bir ulaşım aracıdır.
D) Bisiklet, sadece yolcu taşımak için üretilmiş taşıttır.
21. Aşağıda verilen kelimelerden uygun olanları noktalı
yerlere yazarak boşlukları tamamlayınız. (10 PUAN)
– sokak – yayaların – 110 – öğrenci geçidi – sağ –
ilkyardım – yeşil – sol – uykusuzluk – sırayla – otoban
– trafik ışıkları – üzeri açık – yük – yaya kaldırımı –
hayatını –
a.) Toplu taşıma araçlarına binerken ve toplu taşıma
araçlarından inerken …………………. inip binmeliyiz
b.) ……………..….. taşıtlarda veya ………………. üzerinde
yolculuk yapmak tehlikelidir.
c.) ……………………………………. ve yorgunluk bir kaza
nedenidir.
ç.) Kaza sonrasında yapılacak ……………………………………
hayat kurtarır.
d.) Yayaların, yürümek için kullandığı alanlar
……………………………………………………………..dır.
e.) Taşıtların ve yayaların kavşaklarda geçişini
düzenleyen ışık sistemi ……....……………………………….dır.
f.) Caddeye oranla daha dar ve iki yanında evler
bulunan yollara…………………………………………denir.
g.) Taşıt yolunda, öğrencilerin karşıya geçmesi için
işaretle belirtilmiş alanlara ………………………………. denir.
ğ.) Banketli yollarda yayalar gidiş yönlerine göre
…………………………..bankette yürümelidir.
h.) Kaza sonrasında yaralılara yapılan doğru
müdahaleler çoğu yaralının …………………………. kurtarır.
22. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına ( D ),
yanlış olanların başına ( Y ) harfi koyunuz. (10 PUAN)
( ) Özel taşıtlarda seyahat ederken emniyet kemeri
takmayabiliriz.
( ) Toplu taşıma araçlarının zararları bizlerin verdiği
vergilerle karşılanır.
( ) Toplu taşıma araçlarının koltuklarını zevkime göre
boyayabilirim.
( ) Toplu taşıma araçlarının koltuklarına yazı yazmak
beni çok rahatlatır.
( ) Bilinçli vatandaş olduğumuz, toplu taşıma
araçlarını özenle kullanmamızdan anlaşılabilir.
( ) Taşıtlara dışarıdan asılma ve tutunma doğru bir
davranıştır.
( ) Emniyet kemeri, kaza sırasında yaralanmaları
engeller.
( ) Hava yolu ile ulaşım hızlı ama pahalıdır.
( ) Taşıtlarda istediğimiz zaman emniyet kemeri
kullanmalıyız.
( ) Taşıt hareket halindeyken; elimizi, kolumuzu ve
başımızı pencereden çıkarabiliriz.
Download

5_snf_TrafikGuvenligi_II_donem_I_sinav