………………… Okulu 20…/20… Öğretim Yılı - 5/… Sınıfı Trafik Güvenliği I.Dönem 1.Sınav
Adım Soyadım: ………………………………………………………………Okul Numaram: …………………PUAN: ………………………
yaya
yayalar
taşıt ve yol
geçiş yerleri
sürücü
Acil Yardım Merkezi arandığında kaza hakkında
…………………………………….. bilgi verilmelidir.
Çatılarda oluşan buz sarkıtları ……………………… için
tehlike oluşturur.
Trafik kazalarında insan faktörü yanında
…………………………………faktörleri de önemlidir.
Güven içinde karşıya geçmek için önceden
belirlenmiş ……………………………………………..
kullanılmalıdır.
Araçlarda bulunmayan, kara yolunda hareketsiz
veya hareket halinde bulunan insanlara
…………………. adı verilir.
C. Aşağıdaki sorularla ilgili verilen seçeneklerden
doğru olanı işaretleyiniz.
(Her soru 4 puandır. 20 x 4 = 80 puan)
1- Yaya kaldırımı olmayan yerlerde, güvenli bir
şekilde nereden yürümeliyiz?
A) Yolun daraldığı yerden
B) Yolun sağ kenarından
C) Yolun sol kenarından
D) Yolun ortasından
2- Yaya kaldırımında yürürken aşağıdakilerden
hangisi yapılmamalıdır?
A) İtişmek
B) Sağdan yürümek
C) Yaşlılara öncelik tanımak
D) Engellere dikkat etmek
–
kısa ve öz
O C A K
B. Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle
dolduralım. (10 Puan - Her soru 2 puandır)
S ü l e y m a n
( ) Acil Yardım Merkezi telefonu gereksiz yere
aranmamalıdır.
( ) Güvenli geçiş, koruyucu kask takarak karşıya
geçmektir.
( ) Trafikte meydana gelen kazalar, insanlardan,
taşıtlardan ve yollardan kaynaklanmaktadır.
( ) Trafik kazalarının önlenebilmesi için insanların
konu ile ilgili olarak eğitilmesi gerekir.
( ) Hava koşullarının trafik üzerinde herhangi bir
olumsuz etkisi bulunmamaktadır.
3- Aşağıdakilerden hangisi yayaların uyması
gereken kurallardan değildir?
A) Kaldırımsız yollarda yolun kenarından yürümek.
B) Emniyet kemeri takmak.
C) Karşıdan karşıya geçişlerde trafik ışıklarına uymak.
D) Karşıdan karşıya geçişlerde yaya geçidini
kullanmak.
o c a k 5 5 6 7
A. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başındaki
boşluğa (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız.
(10 Puan - Her soru 2 puan)
4- Kara yollarında güvenli geçişlerde
aşağıdakilerden hangisini yapmamalıyız?
A) Yayalara yeşil ışık yanıncaya kadar beklemeliyiz.
B) Araç sürücülerinin bizi gördüğünden emin
olduktan sonra geçişe başlamalıyız.
C) Yaya kaldırımından taşıt yoluna inerek kendimizi
tehlikeye atmamalıyız.
D) Duran araçların arkasından geçmeliyiz.
5- Yandaki trafik levhasında
yer alan trafik işaretinin
anlamı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Hastahane B) Kontrolsüz demir yolu geçidi
C) Telefon
D) Bisiklet giremez
6- Üzerinde telefon simgesi olan trafik
işaret levhası aşağıda verilenlerden
hangisini hatırlatır?
A) Kaza gibi hallerde telefonla haberleşme
imkânı bulunduğunu
B) Telefonla konuşmanın yasak olduğunu
C) Telefon faturasının yatırılacağı yerin yakın
olduğunu
D) Telefonun bulunduğu yerin geçildiğini
7- Aşağıdakilerden hangisi yaya olarak kaldırımsız
yolda yürürken uyulması gereken kural değildir?
A) Acele etmeden yürümek
B) Tek sıra halinde yürümek
C) Yola yakın taraftan yürümek
D) Yola uzak taraftan yürümek
8- Aşağıdakilerden hangileri güvenli geçiş
yerlerindendir?
I. Yaya geçitlerini kullanmak.
II. Trafik ışıklarından yararlanmak.
III. Alt ve üst geçitleri kullanmak.
IV. Arabaların arasından geçmek.
A) I ve II
B) I, II ve III
C) III ve IV
D) I, II, III ve IV
9- 5/B sınıfı hangi taşıtla yolculuk yaparsa güvenli
yolculuk yapmış olur?
A) traktör
B) römork
C) kamyonet
D) minibüs
13- Acil yardım isteyen bir kişinin aşağıdaki
bilgilerden hangisini vermesine gerek yoktur?
A) Kazanın olduğu yeri
B) Yaralılarının durumlarını
C) Yaralıların sayısını
D) Kendisinin yaşını ve eğitim durumunu
14- Yandaki trafik işaretinin anlamı
hangi seçenekte doğru olarak
verilmiştir?
A) Üst geçit
B) Alt geçit
C) Yaya geçidi
D) Yasak yol
15- Aşağıdakilerden hangisinde karşıya geçiş kuralı
doğru şekilde sıralanmıştır?
A) Dur, Bak, Dinle, Karar ver, Geç
B) Karar ver, Bak, Dinle, Dur, Geç
C) Dur, Karar ver, Geç, Dinle, Bak
D) Dur, Geç, Karar ver, Bak, Dinle
16- Aşağıdakilerden hangisi polis imdat telefon
numarasıdır?
A) 154
B) 156
C) 155
D) 110
17- Trafiğin en önemli unsuru aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Araç
B) İnsan
C) Yol
D) Trafik polisi
–
O C A K
12- Aşağıdakilerden hangisi yaya olarak uymamız
gereken kurallar arasında yer almaz?
A) Kaldırımda grup halinde el ele tutuşarak yürümek
B) Trafik işaret ve levhalarına uymak
C) Yayalar için kırmızı ışık yanıyorsa yeşil ışığı
beklemek
D) Kaldırımda taşıt yoluna uzak taraftan dikkatli
şekilde yürümek.
S ü l e y m a n
11- Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafikte kaza
nedeni olabilir?
A) Ani davranışlardan kaçınmak
B) Karar vermede güçlük çekmek
C) Doğru ve çabuk karar vermek
D) Kurallara uymak
18- “Yayaların ve sürücülerin olumsuz
davranışlarının sonuçları tehlikeli durumlar yaratır.”
cümlesi hangi cümle ile tamamlanamaz?
A) Bu tür durumlar mal ve can kaybına neden olur.
B) Bu durum insanların sakat kalmasına yol açabilir.
C) Olumlu ve yapıcı davranışlarda bulunuruz.
D) Bunun için olumsuz davranışlarımızı düzeltmeliyiz.
o c a k 5 5 6 7
10- Aşağıdakilerden hangisi yayalar için, güvenli
geçiş yerlerinden biri değildir?
A) Işıklı trafik işaretlerinin bulunduğu yerler.
B) Kavşak giriş ve çıkışları
C) Viraj başlangıç ve bitiş yerleri
D) Trafik polisinin bulunduğu yerler
19- Üzerinde “H” harfi olan aşağıdaki
trafik işaret levhası hangisini bildirir?
A) Hayvanat bahçesi
B) Hastane
C) Her şey olabilir
D) Hayvan çıkabilir
20- Aşağıdakilerden hangisi insanlardan
kaynaklanan trafik kazası nedenlerinden biri
değildir?
A) Dikkatsizlik
B) Alkol
C) Uykusuzluk
D) Sis
Download

5_snf_TrafikGuvenligi_I_donem_I_sinav