DOĞAL AFETLERLE YAŞAMAYI ÖĞRENİYORUM
İnsanların bir etkisi olmadan doğada kendiliğinden meydana gelen çeşitli
olaylara doğal afet denir.
Deprem
Heyelan
DOĞAL AFETLER
Yangın
Sel Baskını
Çığ
Hortum
Erozyon
Tsunami
* Deprem : Deprem yer kabuğunun aniden ve şiddetli bir şekilde sallanmasıdır.
Depremlerin ne zaman ve nerede olacağı önceden bilinmemektedir. Bu nedenle
depremin zararlarından korunmak için önceden bazı önlemler alabiliriz.
Depremden korunmak için;
1. Evimizin depreme dayanıklı olup olmadığını kontrol ettirmeliyiz.
2. Evde devrilebilecek eşyaları sabitlemeliyiz.
3. Deprem çantası hazırlamalıyız.
4. Deprem sırasında güvenli olan yerlere sığınmalıyız. (çök – kapan – tutun)
5. Deprem sırasında pencere ve balkonlardan uzak durmalıyız.
6. Deprem geçtikten sonra sakin bir şekilde dışarı çıkmalıyız.
7. Yetkililerin uyarılarına uygun davranmalıyız.
Deprem Çantasında Bulundurulacaklar:
El feneri, yedek pil ve pilli radyo, temizlik malzemeleri, sinyal düdüğü,
mum, kibrit, kuru gıda, su, bir miktar para, sürekli kullandığımız ilaçlar, ( kalp,
tansiyon, şeker), çok amaçlı çakı, ilkyardım malzemeleri,(yara bandı, gazlı bez,
makas, ağrı kesici), ve bisküvi.
Deprem çantası evde herkesin kolayca ulaşabileceği bir yere konulmalıdır.
Yangından Korunma Yolları,
Evde çakmak, kibrit ve mumla oynamamalıyız.
Piknik alanlarında yakılan ateşi söndürmeliyiz.
Ormanlık alanlara cam kırıkları atmamalıyız.
Ağaçlık alanlara sönmemiş sigara atılmamalıdır.
Erozyondan Korunma Yolları:
Erozyon, toprağın üstte bulunan kısmının su ve rüzgârın etkisiyle bulunduğu
yerden başka bir yere sürüklenmesidir. Ağaçlandırma yapmalıyız. Tarlaları
dikine değil, enine sürmeliyiz. Yamaçlara teraslama yapmalıyız.
Sel Baskınlarından Korunmak İçin Yapılması Gerekenler,
Evlerimizi dere kenarları ve dağ eteklerine yapmamalıyız.
Ağaçlandırma yapılmalıdır.
Heyelandan Korunma Yolları:
Dağ yamaçlarında bulunan büyük toprak kütlelerinin bulunduğu yerden
ayrılarak aşağı doğru kaymasıdır. Dağ eteklerine ev yapılmamalıdır.Dağların
yamaçlarında ağaçlandırma çalışmaları yapılmalıdır.
Çığdan Korunma Yolları:
Çığ tehlikesi olan yerlere ev yapılmamalı, dağ yamaçları ağaçlandırılmalı, çığı
kelimelerle
önleyici çit ve duvar gibi engeller yapılmalıdır.
KONU PEKİŞTİRME
Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları verilen kelimelerle uygun şekilde
tamamlayınız.
yanıcı
deprem
eşyalardan
hasarlı
dere
ağaçlandırma
çantasını
uzak
ateşli
heyelan
♣ Yangın çıkmasını önlemek için ………………………. Maddeleri ateşten uzak tutmalıyız.
♣
……………………….……….
yer kabuğunun aniden şiddetli bir şekilde sallanmasıdır.
♣ Depremden sonra …………………………………. binalara girmemeliyiz.
♣ Piknik alanlarında yakılan ………………………………..……. söndürmeliyiz.
♣ Erozyonu önlemek için …………………………………….……………. yapılmalıdır.
♣ Sel zararlarından korunmak için evler …………………………. kenarlarına yapılmamalı.
♣ Deprem sırasında devrilebilecek ………………………………..……………. uzak durmalıyız.
♣ Deprem esnasında okul bahçesindeysek binadan ……………………………. durmalıyız.
♣ Deprem geçince önceden hazırlanan deprem …………………………..……. alıp binayı
terk etmeliyiz.
♣
………………………….
yamaçlarda bulunan toprağın kütleler halinde aşağı kaymasıdır.
www.egitimhane.com
Download

doğal afetler 1 - Kartanelerim.com