Bilimsel Kurul
Kurs Başkanları :
Prof. Dr. Orhan KOZAK
Genel Cerrahi A.D. Başkanı
Prof. Dr. Nazif ZEYBEK
Harp Cerrahisi B.D. Başkanı
Kurs Sekreterleri:
Harp Cerr. Uzm. Şahin KAYMAK
Harp Cerr. Uzm. Emin LAPSEKİLİ
1. ATEŞLİ SİLAH
YARALANMALARINA
GÜNCEL YAKLAŞIMLAR
KURSU
23-27 Kasım 2015
Kurs proje koordinatörü:
Prof. Dr. Nazif ZEYBEK
Kurs yeri:
Gülhane Askeri Tıp Akademisi
Prof. Dr. Fahrettin Alpaslan Amfisi
Etlik/ANKARA
İletişim :
0312 304 5108/ 0312 304 5007
GSM: 05333027612
Doç. Dr. Doğan Bek
Doç. Dr. Hüseyin Özkan
Doç. Dr. Erbil Oğuz
Doç. Dr. Yüksel Yurttaş
Doç. Dr. Mustafa Kürklü
Doç. Dr. Ali Kağan Coşkun
Doç. Dr. Kemal Şimşek
Doç. Dr. İsmail Yaşar Avcı
Doç. Dr. Muharrem Uçar
Yrd. Doç. Dr. Oğuz Kılıçkaya
Yrd. Doç. Dr. Yalçın Bayram
Yrd. Doç. Dr. A. Kerim Yapıcı
Yrd. Doç. Dr. Cumhur Artuk
Op. Dr. Andaç Aykan
KURS PROGRAMI
1.Gün 23.11.2015
08.00-09.00
09.00-09.30
Kayıt,
Açılış, istiklal Marşı, Saygı duruşu, Komutan, Dekan, Genel Cerrahi BD. Bşk.ı konuşmaları
09.35-10.05
Harp Cerrahisinin prensipleri
Prof. Dr. N. Zeybek
10.05-10.35
Ateşli Silahların etkileri
Doç. Dr. M.T Özer
15 DAKİKA ARA
10.50-11.25
Kimyasal & Biyolojik ve radyasyon (KBRN) yaralanmalarına
güncel yaklaşımlar
Prof. Dr. L. Kenar
11.25-12.00
Kitlesel yaralanmalarda triaj ve hava tıbbı tahliyesi
Doç. Dr. M.Ö. Menteş
YEMEK ARASI
13.30-14.10
1-2. basamak hastanelerde kan temini ve kan ürünlerini
uygulama esasları
Doç. Dr. İ.Y. Avcı
14.10-14.50
Ateşli silah yaralılarına hava yolu sağlanması
Prof. Dr. M. Gerek
15 DAKİKA ARA
e-posta :
[email protected]
[email protected]
Prof. Dr. Orhan Kozak
Prof. Dr. Mustafa Gerek
Prof. Dr. Ufuk Demirkılıç
Prof. Dr. Nazif Zeybek
Prof. Dr. Alper Gözübüyük
Prof. Dr. Hakan Durukan
Prof. Dr. Selahattin Bedir
Prof. Dr. Levent Kenar
Prof. Dr. Yusuf İzci
Doç. Dr. Cemil Çelik
Doç. Dr. Mehmet Eryılmaz
Doç. Dr. Öner Menteş
Doç. Dr Ali Harlak
Doç. Dr. Nail Ersöz
Doç.Dr.M.Tahir Özer
15.05-15.45
Ateşli silah yaralılarının kanamalarının kontrolü, şok ve
resusitasyonu
Doç. Dr. M. Eryılmaz
4.Gün 25.11.2015
2.Gün 24.11.2015
9.00-09.40
Harp silahlarıyla oluşan göğüs
yaralanmalarına güncel yaklaşımlar
Prof. Dr. Alper
Gözübüyük
9.00-9.40
Ateşli silahlarla oluşan yumuşak doku ve açık
eklem yaralanmalarına güncel yaklaşımlar
Doç. Dr. Hüseyin
Özkan
9.40-10.20
Ateşli silahlarla oluşan kalp-damar
yaralanmalarına güncel yaklaşımlar
Prof. Dr. Ufuk
Demirkılıç
9.40-10.20
Ateşli silahlarla oluşan spinal kord
yaralanmalarına güncel yaklaşımlar
Prof. Dr. Erbil Oğuz
15 DAKİKA ARA
15 DAKİKA ARA
10.35-11.15
Ateşli silahlarla oluşan karın yaralanmalarına
güncel yaklaşımlar
Prof. Dr Orhan
Kozak
10.35-11.15
Ateşli silah yaralanmalarına bağlı
amputasyonların endikasyon ve yönetimi
Doç. Dr. Yüksel
Yurttaş
11.05-11.55
Harp yaralılarında hasar kontrol cerrahisi:
Endikasyonlar, Teknikler
Prof. Dr. Nazif
Zeybek
11.15-11.55
Ateşli silahlarla oluşan ekstremite kırıklarına
güncel yaklaşımlar
Doç. Dr. Mustafa
Kürklü
YEMEK ARASI
YEMEK ARASI
13.30- 14.10
Harp yaralılarının anestezinde özellikler ve
yoğun bakımında yönetimleri
Yrd. Doç. Dr.
Oğuz Kılıçkaya
13.30- 14.10
Ateşli silahlarla oluşan el & yüz ve periferik
sinir yaralanmalarına güncel yaklaşımlar
Doç. Dr. Yalçın.
Bayram
14.10-14.50
Harp yanıklarının güncel yönetimi
Yrd. Doç. Dr.
A. Kerim Yapıcı
14.10-14.50
Ateşli silah yaralılarının enfeksiyonları ve
yönetimi
Yrd. Doç. Dr. C.umhur
Artuk
5.Gün 26.11.2015
3. Gün 24.11.2015
9.00-09.40
Ateşli silahlarla oluşan kranial
yaralanmalara güncel yaklaşımlar
Prof. Dr. Yusuf İzci
9.00-09.40
Komplike Harp yaralarının güncel
yönetimi(open abdomen, VAC)
Doç. Dr. Ali Kağan
Coşkun
9.40-10.20
Ateşli silahlarla oluşan ağız, yüz, boyun
yaralanmalarına güncel yaklaşımlar
Op. Dr. Andaç Aykan
9.40-10.20
ASY yaralanmalarına HBO uygulamalarının
etkinliği
Doç. Dr. Kemal
Şimşek
15 DAKİKA ARA
15 DAKİKA ARA
10.35-11.15
Ateşli silahlarla oluşan göz yaralanmalarına
güncel yaklaşımlar
Prof. Dr. Hakan
Durukan
10.35-11.15
Harp yaralanmalarında vücuda giren yabancı
cisimleri çıkarma ve bırakma esasları
Doç. Dr. Ali Harlak
11.15-11.55
Ateşli silahlarla oluşan üro-genital
yaralanmalara güncel yaklaşımlar
Prof. Dr. Selahattin
Bedir
11.15-11.55
Psikolojik harp travmalarına güncel yaklaşımlar
Doç. Dr. Cemil Çelik
YEMEK ARASI
YEMEK ARASI
13.30- 14.10
Ateşli silahlarla oluşan ano-rektal ve perine
yaralanmalarına güncel yaklaşımlar
Doç. Dr. Nail Ersöz
14.10-14.50
Ateşli silahlarla oluşan pelvik yaralanmalara
güncel yaklaşımlar
Doç. Dr. Doğan Bek
13.30- 14.10
Ulusal ve uluslar arası esir ve sağlık
çalışanlarının hakları
14.10-14.50
Kurs değerlendirmesi; öneriler, sertifika dağıtımı ve kapanış
Doç. Dr. Muharrem
Uçar
Download

Prof. Dr. Nazif ZEYBEK Kurs yeri