1- Önceden planlanmamış, beklenmedik bir anda ortaya çıkarak
yaralanmalara, yaşam ve mal kayıplarına neden olan olaya ne denir?
a) İlk yardım
b) Şok
c) Panik
d) Kaza
e) Bilinç kaybı
2- Eklem kapsülü ve eklem bağlarının hareket eksenine uygun olamayan
ani ya da sert hareketler sırasında kısmen yırtılması durumu ne olarak
tanımlanır?
a) İncinme
b) Burkulma
c) Çatlama
d) Zorlanma
e) Kırık
3- I- Yaralıya destek olma yöntemi ile taşıma
II- İtfaiyeci yöntemi ile taşıma
III- Altın beşik yöntemi taşıma
IV- Geri geri giderek taşıma
V- Sedye ile taşıma
Yukarıda bazı yaralı taşıma yöntemleri verilmiştir. Bunlardan
hangisi ya da hangileri bir kişi ile gerçekleştirilebilecek yaralı taşıma
yöntemleridir?
a) I ve II
b) I, II ve IV
c)II, III ve IV
d) III ve V
e) I, II, III ve IV
4- I- Doku ve organ naklinde verici ve alıcı aynı türden olmalıdır.
II- Doku ve organ nakli için ergenlik döneminin sonu beklenmelidir.
III- Yakın akrabalar arasında organ nakli kanunen yasaktır.
IV- Doku ve organı alınacak kişinin tıbben yaşamının sona ermiş
olması şart değildir.
Yukarıdaki bilgilerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?
a) I, II ve III
b) I ve III
c) III ve IV
d) II, III ve IV
e) I, II, III ve IV
5-İlk yardımın 3T ilkesi olarak bilinen ve T harfi ile başlayan kelimler
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?
a) teşhis – tedavi – tanıma b) taşıma – tedavi – tanışma
c) taşıma – teşhis – tedavi d) teşhis – tanıma- taşıma
e) tespit – tedbir – tedavi
6-Bir çok enfeksiyon hastalığının temelini oluşturan bebeklik ve
çocukluk çağı hastalığı ve ölüm nedenleri arasında olmasına rağmen
her yaşta da görülebilen tanısı ve tedavisi çok kolay olan hastalık
aşağıdakilerden hangisidir?
a) zatürre
b) ishal
c) hepatit
d) sıtma
e) verem
7-Etkeni virüs olmayan hastalık aşağıdakilerden hangisidir?
a) Difteri
b) Su çiçeği
c) Kızamık
d) Kızamıkçık
e) Çocuk felci
8-Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) AIDS en çok cinsel ilişki ile bulaşır.
b) Verem koch basilinin yol açtığı bir akciğer hastalığıdır.
c) Vücut sıcaklığı ölçüldüğü yere göre farklılık gösterir.
d) Ateşi olan hastayı terletmeye çalışmak gerekir.
e) Boğmaca virüslerin neden olduğu bir hastalıktır.
9- Hastalık etkeninin vücuda girmesi, çoğalması ve kişinin sağlığını
olumsuz yönde etkilemesi neyin tanımıdır?
a) Kuluçka süresi b) Epidemi
c)Enfeksiyon
d) Hastalık
e) Bağışıklık
10- Bebeğin kanındaki alyuvarların doğum sırasında ilk defa oksijenle temas
etmesi ve parçalanması sonucu ortaya çıkan kandaki bilirubin maddesinin
artması ve deri renginin değişmesi ile kendini belli eden hastalık aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Sarılık
b) Kızamık
c) Kızıl
d) Suçiçeği
e) İshal
11- Çocuklarda yaşlara göre kazanılan bedensel yetenekler ve zihinsel gelişim
özelliklerinden hangisi yanlış ifade edilmiştir?
a) 4. ayda eline aldığı nesneleri ağzına götürebilir.
b) 12. Ayda yürüyebilir.
c) 8. Ayda desteksiz oturabilir.
d) 9. Ayda 2 heceli sesler çıkarabilir.
e) 18. Ayda kendisi giyinip soyunabilir.
12-
I- Sürekli uyuma isteği
II- Özellikle sabahları bulantı ve kusmaların görülmesi
III- 28 günde bir olan adet kanamalarının kesilmesi
IV- Ateş, öksürük ve solunum yetmezliği
Yukarıdaki belirtilerden hangisi ya da hangileri hamilelik belirtisidir?
a)I, II ve III
b)II ve III c) III ve IV
d)II, III ve IV
e) Yalnız III
13- Aşağıdakilerden hangisini ilk yardım çantasında bulundurmak zorunlu
değildir?
a) Makas
b) Turnike c) Gazlı bez
d) Üçgen sargı
e) Termometre
14- Aşağıdakilerden hangisi iç kanama belirtisi değildir?
a) Hastanın rengi soluk, cildi soğuk ve nemlidir.
b) Solunum hızlı ve yüzeyseldir.
c) Nabız zayıf ve hızlıdır.
d) Göz bebekleri büyür.
e) Susuzluk görülebilir.
15- Hastalık yapan mikroorganizmaların öldürülmesine ne denir?
a)Enfeksiyon
b) Aşılamac) Dezenfeksiyon
d)Sterilizasyon
e)Bağışıklama
16- Aşağıdakilerden hangisi banyo yapmanın faydalarından birisi değildir?
a)Büyüme, gelişme ve olgunlaşmayı hızlandırır.
b)Derinin boşaltım görevini yapması kolaylaşır.
c)Deriyi kir, yağ ve mikroplardan arındırır.
d)Kişinin öz güvenini arttırır.
e)Hastalıklardan korur.
17-
I- Kırım, Kongo kanamalı ateşi
II-Sıtma
III-Veba
IV-Verem
V-Tifüs
Yukarıdaki hastalıklardan hangisi ya da hangileri vektörler yardımıyla insanlara
bulaştırılmaktadır?
a)I ve II
b)I, II ve III
c)I, II, III ve V
d)Yalnız IV
e)Yalnız II
18- Kalp masajı hangi durumlarda uygulanmalıdır?
a)Elektrik çarpması
b)Dış kanama
c)Solunum durması
d)Baş travması
e) Zehirlenme
19-“Yaşamı korumak ve sürdürülmesini sağlamak, yaralı ya da hastanın
durumunun kötüye gitmesini önlemek, iyileştirmeyi kolaylaştırmak” neyi ifade
eder?
a)Temel sağlık felsefesini
b)İlk yardımın amacını
c)Erken tanıyı
d)İlk yardımın önemini
e)Koruyucu sağlık hizmetlerini
20- 1-3 yaşları arasındaki çocukluk dönemi hangi dönem olarak bilinir?
a)Oyun dönemi
b)Fetal dönem
c)Özerklik dönemi
d)Fetüs dönemi
e)Hastalık dönemi
Download

1- Önceden planlanmamış, beklenmedik bir anda ortaya çıkarak