Yabancı Otların Zararları
1. Yabancı otlar kültür bitkilerinin ışıklanmasına engel
olurlar.
Yabancı otlar kültür bitkilerinden daha çabuk gelişip,
onlardan önce tarlanın yüzeyini kaplayıp kültür
bitkilerinin ışık alımını engellerler. Yeterince ışık
alamayan kültür bitkileri zayıf gelişir.
2. Kültür bitkilerinin su ve besinine ortak olurlar.
Bu nedenle yeterince beslenemeyen kültür
bitkileri zayıf düşer ve ürün azalır. Yabani hardal
(Sinapis arvensis) yulaftan 2 kat daha fazla N ve
P, 4 kat daha fazla K ve 4 kat daha fazla suya
ihtiyaç duymaktadır. Yine yabani hardal arpaya
göre 2.4 kat daha fazla su harcamaktadır.
3. Toprak sıcaklığını düşürürler.
Yabancı otlarla kaplı bir tarlada toprak sıcaklığı
yaklaşık 3 0C daha düşük olur. Bu durumda
toprak sıcaklığı düşük olan tarlada kültür
bitkisinin daha geç olgunlaşacağı açıktır.
4. Yabancı otlar insanlara, hayvanlara ve hayvansal
ürünlere de zarar verirler
a. Hayvan yemi olarak kullanılan ot, saman vs.nin içerisine
karışan yabancı otlar onların besin değerlerini düşürmektedir.
Bunların dışında saman olarak kullanılan materyale karışan
yabancı otlar samanla aynı zamanda da kurumadığından
samanın küflenmesine yol açmaktadır.
b. Yabancı otlar tarımsal ürünlerin besin öğelerinde de zarar
verirler. Örneğin şekerpancarında zararlı yabancı otlar
pancarın besinine ortak olarak onların şeker oranını
düşürürler. Tahıllardaki yabancı otlar cılız dane oluşumuna
yol açarlar
c. Tohumları kültür bitkisinin tohumlarına karışarak kaliteyi
düşürürler. Örneğin küsküt tohumu yonca tohumlarına
karışabilmektedir.
Cephalaria syriaca
Lolium temulentum
5. Yabancı otlar hastalık ve zararlılara yataklık yaparlar.
Örneğin Xanthomonas campestris pv. phaseoli yabani
baklagillerde, lahana kök uru Plasmodiophora
brassicae yabani hardalda, Drechslera graminearum
yabani buğdaygillerde konaklarlar. Anchusa (sığır dili)
bitkisi çavdar kahverengi pasının Berberis (kadın
tuzluğu) buğday kara pasının ara konukçusudur.
Capsella bursa-pastoris (çoban çantası) üzerinde
barınan yaprak pireleri birçok virüsün vektörüdür.
6. Yabancı otlar salgıladıkları maddelerle çevrelerine
zararlı etkileri olabilir.
7.Yabancı otlar kuruyarak yangın tehlikesi yaratırlar.
8. Su yabancı otları sulara değişik şekillerde zarar verirler.
.
9. Bir kısım yabancı otlar yarı ve tam parazit olarak kültür
bitkileri üzerinde yaşayarak verim azalmasına neden olurlar.
Cuscuta spp. (Küsküt)
Viscum album
(Ökse otu)
Orobanche spp.
(Canavar otu)
YABANCI OTLARIN YAYILMASI
1. Su ile : Sulama suyu, dere ve sel sularıyla yabancı ot
tohumları çevreye kolaylıkla yayılırlar.
2. Kuşlar ve diğer hayvanlarla: Kuşlar bazı yabancı ot
tohumlarını beslenmeleri esnasında gagaları ile, diğer
büyük ve küçük baş hayvanların üzerlerine yapışan
veya bulaşan yabancı ot tohumları temiz alanlara
yayılabildiği gibi hayvanların dışkılarıyla da
yayılabilirler. Hayvanlar yabancı otlar ile beslenmekte
ve bu şekilde tohumları da yemektedirler. Bu
tohumlardan bazıları sindirilmez ve hayvan dışkısı ile
dışarı atılır. Bu tohumlar belirli oranda da çimlenme
yeteneğindedirler. Eğer iyi bir şekilde fermente
edilmezlerse (yanma) yabancı ot ile bulaşık gübrelerle
tarlalar bulaştırılmaktadır.
3.Kültür bitkisi tohumlarına karışarak: Bu
tohumların başka yerlere götürülüp, ekilmesiyle o
yörelere yabancı ot yayılmış olur. Özellikle küsküt
tohumları yonca tohumlarına çok benzediği için
kolaylıkla karıştırılabilir. Ülkemizde de Orta
Anadolu’da tahıl tarlalarında sorun olan sarı ot
(Boreava orientalis) bulaşık buğday tohumlarıyla
yurdun diğer kesimlerine dağılmıştır.
4. Tohumların Basınçla Püskürtülmesiyle: Örneğin
Ecballium elaterium (acı kavun, eşek hıyarı)
bitkisinin olgunlaşan meyvelerinden tohumlar
yapışkan bir sıvı içerisinde püskürtülmektedir
(fışkırtılmaktadır).
5. Tarım alet ve makinalarıyla: Toprak işleme aletlerine
bulaşan tohum veya diğer vejetatif üreme parçaları ile, ya
da traktör lastiklerine hatta tarlada çalışan insanların
giysilerine bulaşan yabancı ot üretim materyalleri temiz
alanlara taşınabilir.
6. İnsanlarla Dağılırlar
Bir bölgeden diğer bölgelere kontrolsüz bir
şekilde tohum, kuru ot, hayvan yemi ve fidan
nakli yapılmakta, bu yolla da tohumlar
yayılmaktadır. Ayrıca yine tarlada bulunan
insanların üzerlerine tutunan yabancı ot
tohumları da bulaşmalara sebep olmaktadır.
Türkiye’de Önemli Yabancı Otlar
Kanyaş
(Sorghum halepense)
Darıcan (Echinochloa crus-galli)
Ayrık (Agropyron repens)
Yabani yulaf (Avena fatua, Avena sterilis)
Çayır püskülü (Bromus sp.)
Dicotyledoneae (Çift çenekliler, Geniş yapraklılar)
Yapışkan ot (Galium aperine)
Köygöçüren (Circium arvense)
Tarla sarmaşığı (Convolvulus arvensis)
Pıtrak (Xanthium strumarium)
Yabani hardal (Sinapis arvensis)
Yabani marul (Lactuca serriola)
Gelincik (Papaver rhoeas)
Süpürge otu, Bülbül otu (Sisysmbrium offcinale)
Kokar ot ( Bifora radians)
Yabancı otlarla Mücadele
1. Kültürel Mücadele
- Tohum temizliği: Ekilecek tohumların
yabancı ot tohumu içermemesi,
mümkünse sertifikalı tohum kullanmak
- Çiftlik gübresinin yanmış olması
- Kullanılan alet ve ekipmanların
temizliği
- Ekim nöbeti
2. Mekanik ve Fiziksel Mücadele
- Elle yolma
- Çapa yapma
- Toprak işlemesi
- Tarlayı su altında bırakma
- Solarizasyon ve malçlama
- Yakma
4. Kimyasal Mücadele
Yabancı otlarla kimyasal mücadeleye başlamak için
her yabancı ot için belirlenmiş ekonomik zarar eşiği
değerleri dikkate alınır. Yabancı otlarla
ürün
rekabetinin başladığı an ya da nokta zarar eşiği olup,
bu eşik pek çok faktör dikkate alınarak belirlenir.
Sonuçta yabancı ot adeti/m2 olarak belirtilir. Örneğin
tahıl tarlasında yabani yulaf için 3-5 adet bitki/m2’dir.
Bu değere ulaşıldığında kimyasal
mücadeleye
başlanır
Yabancı otlar için kullanılan ilaçlara herbisit denir.
MİRAN TARIMSAL YAYIM VE
DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
TEŞEKKÜR EDERİZ….
Download

(Bitki Koruma) - Miran Tarımsal Danışmanlık