İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi: Üretim tarihinden itibaren 2 yıldır
Şarj No:
Ruhsat Tarih ve No. : 3232/29.07.1997
Net miktarı : 1 lt
Brüt ağırlığı : 1,268 kg
Azami perakende satış fiyatı :
TEHLİKE ÖZELLİĞİ:
•
N Çevre İçin Tehlikeli
•
Xi Tahriş edici
KULLANILDIĞI BİTKİ VE KONTROL ETTİĞİ YABANCI OTLAR:
Bitki Adı
Turunçgiller,
Bağ,
Fındık,
Meyve
bahçeleri
ve Ekili
olmayan
alanlar
Zararlı Organizma / Hastalık Adı
Yabani yulaf (Avena fatua)
Yabani havuç (Daucus carota)
Kısır Brom (Bromus sterillis)
Kuş Yemi (Phalaris spp.)
Çimensi Mürdümük (Lathyrus nissollia)
Ballıbaba (Lamium ampilexicaule)
Kanarya Otu (Senecio vernalis)
Tilki Kuyruğu (Alopecurus myosuroides)
Yer Fesleğeni (Mercurialis annua)
Çukurova Hardalı (Ochrhodium segygtiacum)
Düğün Çiçeği (Ranunculus arvensis)
Turna Gagası (Geranium tuberosum)
Yabani Fiğ (Vicia hybrida)
Kuş Otu (Stellaria media)
Yabani Hardal (Sinapis arvensis)
Ebegümeci (Malva spp.)
Yabani Yonca (Medicago polymorpha)
Semizotu (Portulaca oleracea)
Sütleğen (Euphorbia spp.)
Sirken (Chenopodium album)
Kazayağı (Chenopodium album)
Yapışkan Otu (Setaria verticillata)
Domuz Pıtrağı (Xanthium strumarium)
Zincir Pıtrağı (Xanthium spinosum)
Kırmızı Köklü Tilki Kuyruğu (Amaranthus
retroflexus)
Kirpi Darı (Setaria glauca)
Darıcan (Echinochloa crus-galli)
Benekli Darıcan (Echinochloa colonum)
Yeşil Horoz İbiği (Amaranthus viridis)
Çok yıllık yabancı otlar;
Topalak (Cyperus rotundus)
Köpek Dişi Ayrığı (Cynedon dactylon)
Tarla Sarmaşığı (Convolvulus arvensis)
Isırgan Otu (Urtica urens)
Pelin Otu (Artemisia vulgaris)
Kanyaş (Gelic) (Sorghum halepense)
Kullanma
Dozu ve
Dönemi
300cc/da
yabancı
otların genç
ve aktif
olarak
büyüdüğü
devre
Glyfos ® 48 SL
TEHLİKE SEMBOLÜ:
Herbisit (Yabancı Ot İlacı)
SOLÜSYON KONSANTRE (SL)
AKTİF MADDENİN ADI VE MİKTARI
Litrede 480 g Glyphosate Isopropylamin Tuzu
(n-(phosphometyl) glycine isopropylamine salt)
Grubu
G
Xi Tahriş edici
N Çevre için tehlikeli
İÇİNDEKİLER:
*Glyphosate
*Glyphosate isopropilamin tuzu
*Don yağı Alkilamin etoksilat
Herbisit
ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ
EVDE KULLANMAYINIZ
ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN
UZAK TUTUNUZ
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BUHAR VE
ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1
GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ
ÖNLEMEK İÇİN KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.
TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA
KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR
ZEHİRLENME BELİRTİLERİ : Baş ağrısı, baş dönmesi,
bulanıklık halsizlik v.s
İLKYARDIM ÖNLEMLERİ : Hastayı sıcak tutarak doktora
gidiniz. İlaç ve etiketini birlikte götürünüz.
Solunum: Hafif durumlarda temiz havaya çıkarın belirtiler
görülürse tıbbi yardım alın. Personeli temiz havaya
çıkarınız. Ciddi durumlarda hemen doktorla temasa geçin
ve ambulans çağırın.
Deri ile temas: Cildi derhal bol su ve sabunla yıkayın.
Kirlenmiş giysileri çıkartın ve tekrar kullanmadan önce
yıkayın. Tahriş oluşursa tıbbi yardım alın.
ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)
Tel:114
RİSK İBARESİ VE AÇIKLAMASI
R 41
Gözde ciddi hasar riski.
R51/53 Sucul organizmalar için toksik, sucul ortamda
uzun süreli ters etkilere neden olabilir
GÜVENLİK İBARESİ VE AÇIKLAMASI
S 1/2
Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı
bir yerde muhafaza edin.
S23
Aerosollerini solumayın
S24/25
Göz ve cilt temasından sakının
S26
Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın
ve doktora başvurun
S29
Kanalizayona boşaltmayın
S37
Uygun eldiven giyin
S39
Koruyucu gözlük/maske kullanın
S46
Yutulması halinde hemen bir doktora
başvurun, kabı ve etiketi gösterin
S60
Bu maddeyi ve kabını tehlikeli atık olarak
bertaraf edin/ettirin.
S61
Çevreye salıverilmesinden kaçının. Özel
kullanım talimatına /Güvenlik Bilgi Formuna başvurun.
İMALATÇI FİRMA:
CHEMINOVA A/S
Thyborønvej 76-78,
DK-7673 Harboøre,
Denmark Tel:(+45) 96 90 96 90
Faks: (+45) 96 90 96 91
RUHSAT SAHIBI VE İTHALATÇI FİRMA:
AGRİNOVA TARIM VE KİMYEVİ MADDE SAN. TİC A.Ş
Mehmet Akif Mah. Oztekin Cad. 10/2 Buse Apt.34775
Umraniye-Istanbul-Türkiye
Tel: 0216 540 7290 Fax:0216 540 7291
2. sayfa
Kara, demiryolu
kenarları, havaalanları,
fabrika bahçeleri, tarihi
alanlar, tarla kenarları
v.s
Banketler, ve drenaj
kanalları
Çalımsı ve odunsu bitkilere karşı
Banket ve su üstü yabancı otlar
1000 cc/da
aktif büyüme
devresinde
1000-1500
ml/da yabancı
otların aktif
büyüme
devresinde
İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI VE KULLANIM ŞEKLİ:
Tavsiye edilen dozdaki ilaç miktarı pülverizatörün deposuna konur. Su ile iyice
karıştırılarak doğrudan yabancı otlara pulverize edilir. Yabancı otların hızlı
büyüdüğü dönemde kullanıldığında en iyi sonuç alınır. Kültür bitkilerinin yeşil
kısımlarına ve iki yıldan küçük fidanların gövdelerine ilaç değdirilmemelidir.
Glyfos 48 SL sistemik etkili bir ilaç olduğundan, ilaç uygulaması üzerinden bir
hafta geçmeden toprak işlemesi ve gübreleme yapılmamalıdır. Dekara
kullanılacak ideal su miktarı 10-20 litredir. Uygulamada, örneğin yelpaze hüzmeli
memeler kullanılarak ve ilaçlama aletini düşük basınçla çalıştırarak bu amaca
ulaşılır. Çok rüzgarlı havalarda ve yüksek basınçlı aletlerle ilaçlama yapmayınız.
DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:
Glyfos 48 SL (Glyphosate Isopropylamin Tuzu) adlı bitki koruma ürünü etki
mekanizmasına göre G grubu olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki
mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç
gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için
Glyfos 48 SL’in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını
aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki
mekanizmasına sahip (G grubu harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına
özen gösteriniz.
KARIŞABİLİRLİK DURUMU:
Diğer ilaçlarla karıştırılarak kullanılmaz.
Glyfos ® 48 SL
Herbisit (Yabancı Ot İlacı)
SOLÜSYON KONSANTRE (SL)
AKTİF MADDENİN ADI VE MİKTARI
Litrede 480 g Glyphosate Isopropylamin Tuzu
(n-(phosphometyl) glycine isopropylamine salt)
Grubu
G
Herbisit
Göz ile temas: Gözleri derhal bol su ya da göz yıkama
solüsyonu ile göz kapakları açık bir şekilde kimyasal
madde tamamen arınıncaya kadar yıkayın; varsa kontak
lensleri çıkartın, yıkamaya bir süre daha devam edin.
Tercihen bir göz doktorundan gecikmeden yardım alın.
Yutma: Ağız yoluyla hiçbir şey vermeyin. Ağzı su yada
süt ile çalkalayın. Kusturmayın, kusmasına izin vermeyin.
Eğer kusarsa ağzı tekrar su veya süt ile çalkalatın.
Hemen doktor çağırın ve/veya acil yardıma sevk edin.
Kusturma kararı doktor tarafından alınmalıdır.
ANTİDOTU VE TEDAVİSİ : Özel bir antidotu yoktur.
Belirtilere göre tedavi uygulanmalıdır
BOŞ AMBALAJ İMHA ŞEKLİ:
Ürün suda yaşayan organizmalar için tehlikelidir ve sucul
ortamlarda ters etkilere sebebiyet verebilir. Ambalajları/kapları
çevreye, göl ve akarsulara, kanalizasyona atılmamalıdır. Yerel
yetkili mercilere teslim ediniz.
ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)
Tel:114
KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK
HUSUSLAR :
-Arılara, kuşlara ve balıklara zehirlidir
-Total herbisit olduğundan tüm kültür bitkilerine fitotoksiktir.
-İlacın hazırlanmasında çinko ve galvanizli metal kaplar
kullanılmaz.
-Dondan koruyunuz, serin ve rutubetsiz depolarda
saklayınız.
-Rüzgarlı havalarda ve yüksek basınçlı aletlerle ilaçlama
yapılmamalıdır.
-İlaçlama yapılacak yerdeki ağaçların gövdeden çıkan
piçleri, ilaçlamadan iki hafta önce veya ilaçlamadan hemen
sonra kesilmelidir.
DEPOLAMA DURUMU:
Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında 2 yıl
süre ile ilacı fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde
hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.
FİRMA BEYANI :
Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile imalatçılar ilaçlarının
kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ilaçlarının hatalı
depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler
neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul
etmezler.
İMALATÇI FİRMA:
CHEMINOVA A/S
Thyborønvej 76-78,
DK-7673 Harboøre,
Denmark Tel:(+45) 96 90 96 90
Faks: (+45) 96 90 96 91
RUHSAT SAHIBI VE İTHALATÇI FİRMA:
AGRİNOVA TARIM VE KİMYEVİ MADDE SAN. TİC A.Ş
Mehmet Akif Mah. Oztekin Cad. 10/2 Buse Apt.34775
Umraniye-Istanbul-Türkiye
Tel: 0216 540 7290 Fax:0216 540 7291
Download

Glyfos ® 48 SL - AgriNova Türkiye