ÇİFTÇİ MEKTUBU
Yaprak Gübresi Neden Verilir?
Bitkiler gelişim süreci içerisinde gerekli olan bitki besin maddelerini temel olarak kökleri vasıtasıyla
köklerin bulunduğu ortamdan (rizosfer) alırlar. Ayrıca yaprak yüzeylerinde ve özellikle altlarında
bulunan gözeneklerden (stoma) bitki besin maddelerini aldıkları bilinmektedir. Bitkiler gelişim
sürecinde çok çeşitli besin maddelerine ihtiyaç duyarlar.
Bitki besin maddeleri toprakta yeter miktarda bulunsa dahi bazı koşullarda özelikle aşırı kireçli ve
yüksek pH değerine sahip topraklarda Fosfor (P), Çinko (Zn), Demir (Fe), Mangan (Mn), Bor (B) gibi
elementler bitkiler tarafından alınamamaktadır. Bu gibi durumlarda bitkilerin yapraktan beslenmesi
önem kazanmaktadır. Yapraktan gübrelemede uygulanacak yaprak gübrelerinin içerdiği bitki besin
maddeleri, bu elementlerin formu bitki tarafından alınmalarını ve kullanılmasını etkilemektedir. Bu
nedenle yaprak gübrelerinin seçimi, uygulama dozu, uygulama zamanı ve şekli çok önemli olup
mutlaka teknik destek alınması gereklidir. Bilinçsiz kullanıldığı takdirde; hasatta gecikme, yapraklarda
yanma, kalite düşüklüğü gibi olumsuz etkilere neden olabileceği unutulmamalıdır.
Yapraktan Gübre Uygulamalarında Nelere Dikkat Edilmeli?
• Yaprak gübresi uygulanacak alandaki bitkiler su stresi altında olmamalıdır.
• Genel olarak sulama işleminden 3-4 gün sonra uygulanması besin maddelerinin alımını artırır.
• Bitkilerin hızlı gelişme gösterdikleri devrede yaprak gübrelerinden faydalanma oranları yüksektir.
• Genç yapraklar yaşlı yapraklara oranla yaprak gübrelerinden daha iyi faydalanırlar.
• Kuraklıktan korunmak ve ürün kalitesini yükseltmek amacıyla da Potasyum (K) içerikli yaprak
gübreleri kullanılabilir.
• Hava sıcaklığının 20-22 oC derece civarında olduğu akşam geç-sabah erken saatlerde
uygulanmalıdır.
• Bitkilerin ıslak olmamasına (çiğ) dikkat edilmelidir.
• Yapraktan gübre uygulamalarında zirai ilaç kullanılması halinde çözeltinin karışabilirliği (zirai ilaçgübre) hakkında bilgi alınmalıdır.
• Yaprak gübresi uygulama çözeltisinin pH değeri önemli olup uygulama anında 6,5-7 aralığında
olmasına dikkat edilmelidir.
• Yapraktan Kalsiyum (Ca) uygulamalarında aynı anda Sülfat (Kükürt; S) ve Fosfor (P) içeren gübreler
karıştırılmamalıdır.
• Demir (Fe), Çinko (Zn), Bakır (Cu), Mangan (Mn) gibi bitki besin maddelerinin metal tuzlarından
ziyade şelat formunda olması halinde bitki tarafından daha kolay alınabileceği unutulmamalıdır.
• Uygulama dozu bitki sağlığı bakımından önemli olup yüksek dozlardan kaçınılmalıdır.
• Çiçeklenme ve tozlaşma üzerinde önemli rol oynayan Fosfor (P), Çinko (Zn), Demir (Fe), Bor (B) gibi
elementlerin çiçeklerin oluşum devresinden 8-10 gün önce uygulanması daha faydalı olur. Bu
elementler, yapraklanmadan çiçeklenen bitkilere bir önceki sezonda uygulanmalıdır.
• Tam çiçeklenme ve meyve oluşumu devresinde yapraktan gübreleme yapılmamalıdır.
• Yaprak gübrelerinde bitki besin maddelerinin yaprak yüzeyinde tutunmasını ve alınımını artırmak
için yayıcı-yapıştırıcı gibi maddeler kullanılmalıdır.
• Yaprak gübresi olarak seçilen bitki besin maddelerinin Klor (Cl) içermemesi ve Tuz Endeksinin düşük
olmasına dikkat edilmelidir.
• Bitki besin maddelerinden Kalsiyum (Ca), Magnezyum (Mg) ve Bor (B) gibi elementlerin yaprak
yüzeyinden alınma hızları yavaş olduğundan uygulandıktan sonra yağmur yağması durumunda
yıkanacağı unutulmamalıdır.
• Yaprak gübresi olarak hazır preparatlar kullanılabileceği gibi Üre, Mono Amonyum Fosfat (MAP),
Mono Potasyum Fosfat (MKP), Potasyum Nitrat, Borik Asit, Çinko-Demir şelat gibi kimyasal maddeler
de kullanılabilir.
• Yaprak gübreleri uygulama dozu bitkilere göre değişmekle birlikte genel olarak Azot (N), Fosfor (P),
Potasyum (K) gibi ana bitki besin maddeleri yüzde bir (%1); Demir (Fe), Çinko (Zn), Bakır (Cu), Bor (B)
gibi mikro besin maddeleri binde bir (%0,1) dozunda kullanılabilir.
Hangi Yaprak Gübresi, Ne Zaman Kullanılır?
Yaprak gübresi uygulamaları esasen toprak ve yaprak analizleri ile desteklenmesi gerekir. Analizlerde
eksikliği belirlenmiş olan yada bitkiler tarafından alımında problem olabilecek maddeleri yapraktan
uygulamak olumlu neticeler verecektir. Ayrıca rastgele uygulanan yaprak gübreleri maliyeti yükselttiği
gibi kaliteyi de düşürmekte ve hatta olgunlaşmayı geciktirmektedir.
Üreticilerimize, yaprak gübrelerinin uygulanma sayıları, uygulanma zamanları, uygulanma şekilleri ve
hangi bitkilere uygulanacakları konusunda mutlaka bitki besleme dalında uzman kişilerden destek
almalarını tavsiye ederim.
Yaprak gübresi kullanırken kaliteli, ihtiyacımızı karşılayan ve uygun yaprak gübeleri önerilen dozlarda
kullanmak çok önemlidir…Kaliteli,bol ürün almamıza vesile olmaktadır..
Download

Devamını Oku – İndir