USAGRO® ECO L 60™
‘’Bordo Bulamacı ve Göztaşına kıyasla; 5 kat daha hızlı ve uzun süreli etki’’
Bordo Bulamacı/Göztaşı
USAGRO® ECO L 60™
Aktif madde: Glisin Şelatlı % 20 Metalik bakır ( % 6,25 Bakır)
Özellikleri: Öldürücü ilaç Nano boyutta % 100 bitki özüne ve/veya özsuyuna girebilen Türkiye de tek
Organik ve sistemik formülasyonlu fungisittir.
Neden USAGRO® ECO L 60™’yı Tercih Etmelisiniz?
 Tanecikleri Nano boyuttadır, hem kökten hem de yapraktan ksilem-fluem yoluyla % 100’ü bitki
bünyesine girebilir, Türkiye de bu özelliğiyle tekdir.
 Bordo bulamacı ve göztaşına benzer Bakırın çeşitli formları olan Oksit, Sülfat ve Hidroksitler bitki
(gövde-yaprak) bünyesine giremezler çünkü kontak etkilidirler, USAGRO® ECO L 60 ise sistemiktir.
AR-GE GRUP TARIM DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. | USAGRO® ECO L 60™ www.usagro.com.tr
 Bordo Bulamacı ve Göztaşına oranla; 5 kat daha hızlı ve uzun süreli etkidedir. Yapılan Ar-Ge
çalışmasında Elmada 18 defa Karaleke ilacı yerine 4-5 defa kullanmasının yeterli olduğu
gözlemlenmiştir.
 Bitki bünyesinde sürekli ve uzun süreli etkisinden dolayı uzun süreli mantar ilaçlarının atılamadığı
veya geciktirildiği dönemlerde bile ciddi bir mukavemet sağlamakta, mantarların aktif zarar
vermesinin önünü geçmektedir.
 Organiktir kalıntı ve leke bırakmaz.
 Unutulmaması gereken en önemli husus; Bordo Bulamacı ve Göztaşı gibi bakır esaslı ilaçlarda iş
yapan renginin olmadığı, önemli olanın içerik –iş yapması olduğudur.
 Doz ayarlaması yapıldıktan sonra öldürmediği fungus (mantar) ve bakteri türü yoktur. Çünkü
tamamı bitki tarafından alınabildiğinden dirençli fungus ve bakterileri bile yok ettiğidir.
 Şelat teknolojisi olarak Glisin şelatı içerir. Nasıl ki dünyada Demir şelatı olarak EDDHA veya EDDMA
en iyi şelat olarak biliniyor ise yine dünyada bakırın en iyi alınabilir formu glisin şelatıdır. Bu
özelliğiyle Türkiye de tek glisin şelatlı bakırdır.
 USAGRO® ECO L 60™’ın %100’ü glisin şelatlıdır.
 USAGRO® ECO L 60™ düşük bakır oranı ile yüksek etki, sıfır kalıntı ve lekesiz meyve,
 USAGRO® ECO L 60™ daha az direnç riski ile çok kanallı bir yaklaşım sunar,
 Esnek uygulama şekli: yapraktan ve damla sulama ile uygulama imkanı sağlar,
 Çift sistemik özellik: aktif maddeye ve indüksiyon sinyaline ait,
 ''Faydalı canlılar'' üzerinde zararsız,
 Daha gelişmiş mahsul kuvveti: gelişmiş hasat, strese karşı direnç,
 Mahsul dayanıklılığı: diğer ürünlerin aksine USAGRO® ECO L 60 uygulaması canlı, parlak yapraklar
sağlar,
 Son ilaçlamayla hasat süresi sıfır gün,
‘’ Bakırlı ilaç uygulamalarında tek tercihiniz USAGRO® ECO L 60™ olsun’’
AR-GE GRUP TARIM DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. | USAGRO® ECO L 60™ www.usagro.com.tr
Bordo Bulamacı
Göztaşı
USAGRO® ECO L 60™
Ürünün Doğru ve Verimli Kullanımı:
USAGRO® ECO L 60™ bitkide aynı anda birden fazla amaca hizmet etmek için tasarlanmış bir
üründür. Bir yandan bitki güçlendirici vazifesi görürken diğer yandan da abiyotik ve biyotik strese karşı
direnç tepkileri için indüktör olarak görev yapar. USAGRO® ECO L 60™ ‘ın eylem yöntemlerinden birisi
bitkideki polifenol ve fitoaleksinlerin biyosentezini aktif hale getirmektir.
USAGRO® ECO L 60™ hem damla sulama ile hem de yapraktan uygulanabilir. Bu ürün bir kez
bitkinin içine nüfuz ettikten sonra sistemik aktivitelerini gerçekleştirir.
AR-GE GRUP TARIM DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. | USAGRO® ECO L 60™ www.usagro.com.tr
USAGRO® ECO L 60™ çift sistemik bir etkiye sahiptir. Aktif madde, mahsul içinde sistemik etkiye
sahiptir ve aynı zamanda bitkinin kendi aktivitesinden bağımsız olarak direnç tepkilerini aktif hale getiren
sinyalin, sistemik kalıt aktarımı (uyum sağlama) mevcuttur. Bu özellik yüksek öneme sahiptir.
Çünkü aktif maddelerin sistemikleri USAGRO® ECO L 60™ uygulamasını aktif yetiştiricilik dönemi ile
sınırlı tutmaz. Patojen saldırısı riski bulunan durumlarda, hasada yakın dönemlerde kalıntı riski pek çok
ürünün kullanımı kısıtlanmaktadır. USAGRO® ECO L 60™ ‘ın en büyük avantajlarından biri öz-direnç
tepkisini uyaran sinyalin sistemik kalıt aktarımının aktif olmaya devam etmesidir.
KULLANIM ŞEKLİ ve UYGULAMA DOZU:
USAGRO® ECO L 60’nin Uygulama Dozu:
Yapraktan:
Topraktan:
Hafif etki istenildiği durumlarda
:100-200 cc.
500 cc-1 Lt.
Orta etki istenildiği durumlarda
:200-300 cc.
1-1,5 Lt
Yüksek Etki İstenildiği durumlarda :300-400 cc.
2-3 Lt.
Genel Olarak:
Sebzeler: (Örtü altı ve açık saha) :100lt.suya/200-300 ml yapraktan; damlamadan 0,5-1 lt/da
Meyve Ağaçlarında: (Zeytin, elma, armut, kiraz, kayısı v.d.) :100lt.suya/200-300 ml yapraktan
Narenciye: (Portakal, mandalina, limon v.d.) :100lt.suya/200-250 ml yapraktan
Tarla Bitkiler: (Mısır, ayçiçeği, pancar v.b.) :100lt.suya/150-200 ml yapraktan
Bağ: 100lt.suya/200-250 ml yapraktan
Hububat: (Buğday, arpa, yulaf v.d) :1-1,5 Lt/ha yapraktan
Soğan & sarımsak: 2,5 - 3 l/ha damlamadan
USAGRO® ECO L 60’ın toprağa uygulaması (damlama, salma sulama, sprey yöntemleri) ile Türkiye
topraklarında yaygın olarak bulunan Domates, Hıyar, Biber, Patlıcan, Kavun, Muz, Çilek vb. (Sera ve açık tarla)
sebze ve meyve türlerinde rastlanan; Kök çürüklüğü ve solgunluk hastalığına neden olan etmenler: Fusarium
spp., Rhizoctonia spp., Phytophthora spp., Phythium spp., Sclerotinia spp.türü fungal (mantar) hastalıklarının
tamamını öldürdüğü ar-ge çalışmalarımızda gözlemlenmiştir.
Bitki Adı
Elma,
Armut
Kayısı
Hastalık Adı
Kullanma Dozu
Karaleke
200-300 cc/ 100 lt. su
(Venturia inaequalis) (1.İlaçlama)
200-300 cc/ 100 lt. su
(2.İlaçlama)
Yaprak delen
200-300 cc/ 100 lt. su
(Coryneum
(Dormant dönem)
beijerinckii)
200 cc/ 100 lt. su
Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
0 gün
0 gün
AR-GE GRUP TARIM DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. | USAGRO® ECO L 60™ www.usagro.com.tr
Şeftali
Erik
Armut
Sebze
Fideleri
Domates
(Normal dönem)
200 cc/ 100 lt. su
Yaprak kıvırcıklığı
(Taphrina deformans)
Yaprak delen
200 cc/ 100 lt. su
(Coryneum beijerinckii (1. ilaçlama)
200 cc/ 100 lt. su
Cep hastalığı
200 cc/ 100 lt. su
(Taphrina pruni)
Armut memeli pası
200-300 cc/ 100 lt. su
(Gymnosporangium
fuscum)
Fidelerde çökerten
200-300 cc/ 100 lt. su
(Pythium spp.,
Rhizoctonia spp.,
Fusarium spp.,
Alternaria spp.,
Sclerotinia spp.)
Bakteriyel leke
200-300 cc/ 100 lt. su
hastalığı
Düşük doz fide, yüksek doz tarla
(Xanthomonas
devresinde kullanılır.
campestris pv.
300- 400 cc/ 100 lt. su
vesicatoria)
Düşük doz fide, yüksek doz tarla
devresinde kullanılır.
Bakteriyel benek
200-300 cc/ 100 lt. su
hastalığı
(Pseudomonas
syringae pv.
tomato)
0 gün
0 gün
0 gün
0 gün
Domates mildiyösü*
(Phytophthora
infestans)
Domates,
Patlıcan ,
Patates
Patates
Hıyar
Fasülye
Erken yaprak yanıklığı 200-300 cc/ 100 lt. su
(Alternaria solani)
Mildiyö
(Phytophthora
infestans)
Köşeli yaprak lekesi
(P. syringae
pv.lachrymans)
Adi yaprak ve hale
yanıklığı
(X. campestris, P.
syringae)
Antraknoz
(Colletotrichum
0 gün
150-200 cc/ 100 lt. su
150 cc/ 100 lt. su
0 gün
150 cc/ 100 lt. su
0 gün
150 cc/ 100 lt. su
AR-GE GRUP TARIM DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. | USAGRO® ECO L 60™ www.usagro.com.tr
lindemuthianum)
Tütün
Çökerten
(Fidelerde) (Pythium spp.,
Rhizoctonia spp.,
Fusarium spp.,
Alternaria spp.,
Sclerotinia spp.)
Yerfıstığı Yaprak leke hastalığı
(Mycosphaerella spp.)
Bağ
Mildiyö
(Plasmopara viticola)
Antraknoz
(Elsinoe ampelina)
Zeytin
Halkalı leke hastalığı
(Cycloconium
oleaginum)
Turunçgiller Uç kurutan
(Deuterophoma
tracheiphila)
Antep
Karazenk
fıstığı
(Septoria pistacina)
Aspir
Yaprak lekesi
(Alternaria carthami)
Şerbetçiotu Mildiyö
(Pseudoperonospora
humuli)
Yalnız çiçeklenme
dönemine kadar
kullanılır.
200 cc/ 100 lt. su
0 gün
200 cc/ 100 lt. su
0 gün
200-300 cc/ 100 lt. su (1.
İlaçlama)
300 cc/ 100 lt. su
(Diğer ilaçlamalarda)
300 cc/ 100 lt. su
200-300 cc/ 100 lt. su
0 gün
200-400 cc/ 100 lt. su
0 gün
200-300 cc/ 100 lt. su
0 gün
200-300 cc/ 100 lt. su
0 gün
200 cc/ 100 lt. su
0 gün
0 gün
Karışabilirliği (1): USAGRO® ECO L 60™ tarım ilaçları ve gübrelerle karıştırılarak kullanılabilir. Etkinin
tam ve net alınması için genel olarak tek başına uygulama yapınız.Ancak ön tedbir açısından gübre ve
ilaçlarla karıştırmak istediğinizde kavanoz testi yapınız. Karışımın fiziksel görünümünde bozulma
oluyorsa, bu karışımı kullanmayınız.
Karışabilirliği (2): Cymoxanil, Methiram, Folpet gibi maddelerle karışabilir. Chlorpyrifos, Fenvalerate,
Malathion, Parathion methyl, Phosmet, Diazinon, Carbamatlı fungisitler, Dodine, Dinocap ile
karıştırılması sakıncalıdır.
Çevreye etkisi: Arılara zehirsizdir.
Antidotu: Özel bir antidotu yoktur.
Detaylar için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
AR-GE GRUP TARIM DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. | USAGRO® ECO L 60™ www.usagro.com.tr
Download

2016 Faaliyet Programı - Türkiye Güreş Federasyonu