İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:
Ruhsat Tarihi Ve No.su:
Net Miktarı
:
Brüt ağırlık
:
Azami perakende satış fiyatı:
ÖZELLİKLERİ: Rubric sistemik etkiyi sayesinde geniş spektruma sahip bir
fungisittir. Yağmur ile yıkanmaya karşı dayanıklıdır. Uygulama sonrası aktif
madde hızlı bir şekilde yapraklar tarafından alınır ve bitki içerisinde ksilem
yolu ile dağılır. Sistemik dağılım sayesinde uzun süre etkinlik sağlanır.
RUBRIC 125 SC
FUNGİSİT
(Mantar İlacı)
KULLLANILDIĞI BİTKİ VE HASTALIKLAR :
Bitki Adı
Zararlı Adı
Doz ve Dönemi
Buğday
Pas
(Puccinia striformis)
80 ml/da
SÜSPANSİYON KONSANTRE (SC)
Etkili Madde: Litrede 125 g Epoxiconazole
(2RS,3SR)-1-[3-(2-Chlorophenyl)-2,3-epoxy-2- (4fluorophenyl)- propyl]-1H-1,2,4-triazole
Son
İlaçlama
ile hasat
arasındaki
süre (gün)
35
ILACIN HAZIRLANMASI: İlaçlama aleti yarısına kadar su ile doldurulur.
Tavsiye edilen miktarda ilaç ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Aletin
karıştırma teşkilatı çalıştırılarak hazırlanan ilaçlı su ilaçlama aletine
konularak, kalan gerekli su miktarı depoya ilave edilir. İlaçlı mahlul her
zaman çok iyi karıştırılmalı ve birkaç saat içinde kullanılmalıdır. İlaçlama
tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir.
ILAÇLAMA ALETİNİN KALİBRASYONU: İlaçlamadan önce ilaçlama
aletinin uygun şekilde kalibre edildiğinden emin olunuz. Ağaç başına veya
dekara kullanılacak su miktarını belirlemek için önce kalibrasyon yapılır.
Bunun için aletin deposuna belirli miktar sadece su konur ve tarla
koşullarında sabit bir hızla çalıştırılarak, mevcut su ile belirli sayıda ağaç
veya belirli bir alan düzgünce ıslatılır. Buradan kalibrasyonu yapılan alet ile
bir ağaç başına veya dekara ne kadar ilaçlı su harcanacağı hesaplanmış
olur.
KULLANIM ŞEKLİ:
Sistemik özellikle koruyucu ve tedavi edici etkiye sahip bir fungisittir.
İlaçlamadan hemen sonra bitki içerisine girer ve diğer bölümlere taşınarak
daha sonra yağacak olan yağmurdan etkilenmez ve iyi bir rezidüel etki
sağlar.
Buğday pas hastalıklarında ilk belirtiler görülmeye başladığında ilk ilaçlama,
ilk ilaçlamadan 21-28 gün sonra ikinci ilaçlama yapılmalıdır. Epidemi ihtimali
varsa 3. İlaçlama yapılabilir. Buğday pas (Puccinia sstriformis) hastalık
belirtileri ilk görülmeye başlandığında ilaçlama yapılmalıdır.
DİRENÇLE İLGİLİ BİLGİ:
Rubric 125 SC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre G1,3 grubu
olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki
koruma ürünlerini tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik
etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için Rubric 125 SC’nin
aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız.
Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki
mekanizmasına sahip (G1,3 grubu harici) bitki koruma ürünlerinin
kullanılmasına özen gösteriniz.
TEHLİKE ÖZELLİĞİ:
Xn
Zararlı
N
Çevre İçin Tehlikeli
TEHLİKE SEMBOLÜ:
Grubu








G1,3
Fungisit
ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ. EVDE KULLANMAYINIZ.
ÇOCUKLARDAN VE GIDALARDAN UZAK TUTUNUZ
İLAÇ BUHARINI VE ZERRELERİNİ TENEFFÜS ETMEYİNİZ.
MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELDİVEN, GÖZLÜK KULLANINIZ.
İLAÇLAMA SIRASINDA HİÇ BİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ VE
SİGARA İÇMEYİNİZ.
DERİ VE GÖZ İLE TEMASINDAN KAÇININIZ.
İLAÇLANMIŞ SAHAYA 2 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI
KESİNLİKLE YASAKTIR.
ZEHİRLENME BELİRTİLERİ :
Göz ile temas: Doğrudan temasta gözlerde tahrişe, lakrimasyon, kızarıklık,
acı, batma hissi, bulanık görmeye, neden olabilir.
Deri ile temas: Doğrudan temasta deride tahrişe neden olur. ilk belirtiler
tahriş ve alerjik reaksiyonlar olabilir. Kolinesteraz inhibisyonu belirtileri:
bulantı, baş ağrısı, kusma, kramp, halsizlik, bulanık görme, pin-point pupils,
göğüste sıkışma, nefes darlığı, sinirlilik, gözlerde sulanma salya akması
veya ağız ve burun köpürme, kas spazmları, terleme ve koma .
Yutulma: Sağlığa zararlıdır. Bas ağrısı, mide bulantısı, kusma, solunum
güçlüğüne neden olabilir.
Solunum: Ürün solunduğunda zararlıdır. Ürüne maruz kalındığında
doğmamış çocuğa ve üreme yeteneğine zarar verebilir.
ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114
Sadece Zehirlenme durumlarında arayınız.
Xn
N
İÇİNDEKİLER:
Epoxiconazole, Alkol C16-C18, Solvent nafta, Propilen glikol ve
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one içerir.
UYGULAYICI VE ÇEVRE İLE İLGİLİ RİSK İBARESİ VE
AÇIKLAMASI:
R20 Solunması halinde zararlıdır.
R40 Kanserojenik etki için sınırlı delil
R62 Doğurganlığı azaltma olası riski.
R63 Doğmamış çocuğa zarar verme olası riski
R50/53 Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun
süreli ters etkilere neden olabilir.
GÜVENLİK İBARESİ VE AÇIKLAMASI:
S1/2 Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza
edin.
S13 Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak
tutun
S23 Gaz / Duman / Buhar / Aerosollerini solumayın. (Uygun ifade
üretici tarafından belirlenir.)
S29 Kanalizasyona boşaltmayın.
S36/37 Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven kullanın
S46 Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya
etiketi gösterin.
S60 Bu maddeyi ve kabını tehlikeli atık olarak bertaraf edin/ettirin
S61 Çevreye salıverilmesinden kaçının. Özel kullanım
talimatına/Güvenlik Bilgi Formuna başvurun.
İMALATÇI FİRMA:
Cheminova A/S
P.O. Box 9, DK-7620 Lemvig, Denmark
Fabrika adresi:
Cheminova Deutschland GmbH & Co.KG, Stader Elbstraβe 2628, D-21683 Stade
RUHSAT SAHIBI VE İTHALATÇI FİRMA:
AGRİNOVA TARIM VE KİMYEVİ MADDE SAN. TİC A.Ş
Limanreis Mah. Güneş Sok. No:16 Narlıdere-İzmir-Türkiye
Tel:02324216061 Fax:02324210304
2.sayfa
KARIŞABİLİRLİK :
Diğer ürünler ile karıştırılmadan önce mutlaka ön karışım yapılmalıdır.
RUBRIC 125 SC
FUNGİSİT
(Mantar İlacı)
SÜSPANSİYON KONSANTRE (SC)
Etkili Madde: Litrede 125 g Epoxiconazole
(2RS,3SR)-1-[3-(2-Chlorophenyl)-2,3-epoxy-2- (4fluorophenyl)- propyl]-1H-1,2,4-triazole
Grubu
G1,3
Fungisit
İLK YARDIM TEDBİRLERİ :
Soluma: Hastayı açık havaya çıkarın. Hastayı rahat ve sıcak bir yerde
tutun. Solunum güçlüğü varsa oksijen verin, soluk alıp verme düzenli
değilse veya durmuşsa suni solunum uygulayın. Derhal bir doktora veya
Ulusal Zehir Danışma merkezine ulaşın.
Deri ile temas: Derhal ürünün bulaştığı giysileri çıkarın. Temas eden yeri
15 dakika boyunca akan su ve sabun ile yıkayın ve ardından talk pudrası ve
daha sonra E vitaminli bakım kremi uygulayın. İlacın bulaştığı giysileri tekrar
kullanmadan önce yıkayın. Tüm vücut teması varsa duş alın. Tahriş devam
ederse tıbbi yardım alın.
Göz ile temas: Derhal gözü ve göz kapaklarının altını akan bol su ile 15
dakika boyunca yıkayın. Varsa kontakt lensleri çıkarın.
Derhal tıbbi yardım alın.
Yutulma: Ağzı iyice yıkayın. Bol su içirin. Hastayı kusturmaya zorlamayın.
Bilinç yerinde değil ise ağızdan bir şey vermeyiniz
Ürün etiketi veya bu bilgi formu ile beraber tıbbi yardım alın.
ANTİDOTU ve TEDAVİ İÇİN GEREKLİ BİLGİLER:
Belirli bir antidotu yoktur spesifik tedavi uygulanır. Lavaj ve/veya aktif kömür
verilebilir.
ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114
Sadece Zehirlenme durumlarında arayınız.
KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT
EDİLECEK HUSUSLAR :
 Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı
kullanmayınız.
 Balıklara zehirlidir. Sulara bulaştırmayınız.
 İlaç atıklarını akarsu, göl, havuz sularına ve çeşme
yalaklarına bulaştırmayınız.
 Rüzgarlı havada ilaçlama yapmayınız.
 Son ilaçlama ile hasat arasındaki süreye uyunuz.
 İlaçlı mahlulün tamamını tarlaya püskürtünüz.
 Dökülmesi halinde üzerine kum, toprak vs. gibi emici
maddelerden serpin sonra süpürüp toplayın ve imha edin
 Boş ilaç ambalajlarını herhangi bir gaye için kullanmayın,
usulüne uygun imha edin.
DEPOLAMA DURUMU:
Normal (serin ve kuru) şartlarda ve orijinal ambalajında
depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik
özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik
olmaz.
FİRMA BEYANI:
Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile firma ilaçların kalitesini
garanti eder; fakat depolama ve uygulama kontrolümüz dışında
olduğundan, uygulama hataları, tavsiyeye uymadaki eksiklikler ve
depolamadaki hatalardan dolayı ortaya çıkabilecek zararlardan
sorumlu değildir.
İMALATÇI FİRMA:
Cheminova A/S
P.O. Box 9, DK-7620 Lemvig, Denmark
Fabrika adresi:
Cheminova Deutschland GmbH & Co.KG, Stader Elbstraβe 2628, D-21683 Stade
RUHSAT SAHIBI VE İTHALATÇI FİRMA:
AGRİNOVA TARIM VE KİMYEVİ MADDE SAN. TİC A.Ş
Limanreis Mah. Güneş Sok. No:16 Narlıdere-İzmir-Türkiye
Tel:02324216061 Fax:02324210304
Download

Etiket - AgriNova Türkiye