Net Miktarı
:
Brüt ağırlık
:
Azami perakende satış fiyatı:
İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:
Ruhsat Tarihi Ve No.su:
KULLLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLILAR :
Bitki Adı
Pamuk
Zararlı Adı
Yeşilkurt
(Heliothis armigera)
Doz ve Dönemi
200 ml/da
DANAPRİD
Son
İlaçlama
ile hasat
arasındaki
süre (gün)
14 gün
İNSEKTİSİT
(Böcek İlacı)
EMULSİYON KONSANTRE (EC)
Etkili Madde: Litrede 300 g Chlorpyrifos + 10 g Gamma-Cyhalothrin
[O,O-Diethyl O-3,5,6-trichloro-2-pyridyl phosphorothioate] + [(S) a-Cyano-3-phenoxybenzyl (Z)-(1R,3R)-3-(2-chloro-3,3,3trifluoroprop-1-enyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate]
ÖZELLİKLERİ:
DANAPRID sistemik olmayan geniş spektrumlu bir ilaçtır. Doğrudan maruz
kalma da, felç ve ölüme yol açar. Buharlaşma özelliğinden dolayı soluma
yolu ile hedeflenen zararlıya ulaşır ve böcek üzerinde sinirlerin sodyum
kanallarının normal işleyişini bozar.
ILACIN HAZIRLANMASI: İlaçlama aleti yarısına kadar su ile doldurulur.
Tavsiye edilen miktarda ilaç ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Aletin
karıştırma teşkilatı çalıştırılarak hazırlanan ilaçlı su ilaçlama aletine
konularak, kalan gerekli su miktarı depoya ilave edilir. İlaçlı mahlul her
zaman çok iyi karıştırılmalı ve birkaç saat içinde kullanılmalıdır. İlaçlama
tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir.
ILAÇLAMA ALETİNİN KALİBRASYONU: İlaçlamadan önce ilaçlama
aletinin uygun şekilde kalibre edildiğinden emin olunuz. Ağaç başına veya
dekara kullanılacak su miktarını belirlemek için önce kalibrasyon yapılır.
Bunun için aletin deposuna belirli miktar sadece su konur ve tarla
koşullarında sabit bir hızla çalıştırılarak, mevcut su ile belirli sayıda ağaç
veya belirli bir alan düzgünce ıslatılır. Buradan kalibrasyonu yapılan alet ile
bir ağaç başına veya dekara ne kadar ilaçlı su harcanacağı hesaplanmış
olur.
DİRENÇLE İLGİLİ BİLGİ:
Danaprid adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre 1B+3A grubu
olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki
koruma ürünlerini tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik
etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için Danaprid’in aynı
üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız.
Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki
mekanizmasına sahip (1B+3A grubu harici) bitki koruma ürünlerinin
kullanılmasına özen gösteriniz.
KARIŞABİLİRLİK :
Danaprid ürünlerde zararlı kontrolünde spektrum genişletmek için diğer pek
çok böcek, ot ve mantar ilaçları ile karıştırılabilir.
TEHLİKE ÖZELLİĞİ:
T
Toksik
N
Çevre İçin Tehlikeli
TEHLİKE SEMBOLÜ:
Grubu








1B+3A
İnsektisit
ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ. EVDE KULLANMAYINIZ.
ÇOCUKLARDAN VE GIDALARDAN UZAK TUTUNUZ
İLAÇ BUHARINI VE ZERRELERİNİ TENEFFÜS ETMEYİNİZ.
MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELDİVEN, GÖZLÜK KULLANINIZ.
İLAÇLAMA SIRASINDA HİÇ BİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ VE
SİGARA İÇMEYİNİZ.
DERİ VE GÖZ İLE TEMASINDAN KAÇININIZ.
İLAÇLANMIŞ SAHAYA 2 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI
KESİNLİKLE YASAKTIR.
ZEHİRLENME BELİRTİLERİ :
Göz ile temas: Doğrudan temasta gözlerde tahrişe, lakrimasyon, kızarıklık,
acı, batma hissi, bulanık görmeye, neden olabilir.
Deri ile temas: Doğrudan temasta deride tahrişe neden olur. Chlorpyrifos
tehlikeli bir (kolinesteraz inhibitörü) zehirdir. Hızla deri tarafından emilir.
Emilen toksik dozun miktarına göre baş ağrısı, baş dönmesi, mide bulantısı,
halsizlik vücut sıcaklığında artışa neden olabilir. Gamma cyhaothrin teması
halinde yanma duygusuna neden olabilir, maruz kalan bölgelerde
(parestezi) karıncalanma veya uyuşma hissedilir.
Yutulma: Kolinesteraz inhibisyonu belirtileri: bulantı, baş ağrısı, kusma
krampları, halsizlik, bulanık görme, gerginlik nefes darlığı, sinirlilik, sulanma
veya ağız ve burun salyasında artış, kas spazmları ve koma, köpürme,
terleme.
Solunum: Solunduğunda çok toksiktir. Chlorpyrifos sinir sistemi merkezine
etki eden bir kolinesteraz inhibitörüdür. Solunum depresyonuna neden olur.
Gamma-cyhalothrin sinir sistemine etki eder ve büyük dozlarda: titreme,
konvülsiyonlar ve komaya neden olur.
ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114
Sadece Zehirlenme durumlarında arayınız.
T
N
İÇİNDEKİLER:
Chlorpyrifos, Gamma-cyhalothrin, Solvent naphtha ve Calcium
dodecylbenzene Sulphonate içerir.
UYGULAYICI VE ÇEVRE İLE İLGİLİ RİSK İBARESİ VE
AÇIKLAMASI:
R10 Alevlenir
R20 Solunması halinde zararlıdır.
R25 Yutulması halinde toksiktir.
R36/37/38 Gözleri, solunum sistemini ve cildi tahriş edicidir
R65 Zararlı: Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir
R50/53 Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun
süreli ters etkilere neden olabilir.
GÜVENLİK İBARESİ VE AÇIKLAMASI:
S 1/2
Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde
muhafaza edin.
S13
Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden
uzak tutun
S23
Gaz / Duman / Buhar / Aerosollerini solumayın. (Uygun
ifade üretici tarafından belirlenir.)
S29
Kanalizasyona boşaltmayın.
S24
Cilt ile temasından sakının.
S28
Cilt ile temasında derhal bol su (üretici tarafından
belirlenir) ile iyice yıkayın.
S36/37/39 Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu
gözlük/maske kullanın.
S45
Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen
bir doktor başvurun (mümkünse etiketi gösterin)
S60
Bu maddeyi ve kabını tehlikeli atık olarak bertaraf
edin/ettirin
S61
Çevreye salıverilmesinden kaçının. Özel kullanım
talimatına / Güvenlik Bilgi Formuna başvurun.
İMALATÇI FİRMA:
Cheminova A/S, Thyboronvej 76-78, DK-7673 Harboore,
Danimarka
RUHSAT SAHIBI VE İTHALATÇI FİRMA:
AGRİNOVA TARIM VE KİMYEVİ MADDE SAN. TİC A.Ş
Limanreis Mah. Güneş Sok. N0:16 Narlıdere-İzmir-Türkiye
Tel: 0232 421 6061 Fax:0232 421 0304
2. sayfa
DANAPRİD
İNSEKTİSİT
(Böcek İlacı)
EMULSİYON KONSANTRE (EC)
Etkili Madde: Litrede 300 g Chlorpyrifos + 10 g Gamma-Cyhalothrin
[O,O-Diethyl O-3,5,6-trichloro-2-pyridyl phosphorothioate] + [(S) a-Cyano-3-phenoxybenzyl (Z)-(1R,3R)-3-(2-chloro-3,3,3trifluoroprop-1-enyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate]
Grubu
1B+3A
İnsektisit
İLK YARDIM TEDBİRLERİ :
Soluma: Hastayı açık havaya çıkarın. Hastayı rahat ve sıcak bir yerde
tutun. Solunum güçlüğü varsa oksijen verin, soluk alıp verme düzenli
değilse veya durmuşsa suni solunum uygulayın. Derhal bir doktora veya
Ulusal Zehir Danışma merkezine ulaşın.
Deri ile temas: Derhal ürünün bulaştığı giysileri çıkarın. Temas eden yeri
15 dakika boyunca akan su ve sabun ile yıkayın ve ardından talk pudrası ve
daha sonra E vitaminli bakım kremi uygulayın. İlacın bulaştığı giysileri tekrar
kullanmadan önce yıkayın. Tüm vücut teması varsa duş alın. Tahriş devam
ederse tıbbi yardım alın.
Göz ile temas: Derhal gözü ve göz kapaklarının altını akan bol su ile 15
dakika boyunca yıkayın. Varsa kontakt lensleri çıkarın.
Derhal tıbbi yardım alın.
Yutulma: Ağzı iyice yıkayın. Bol su içirin. Hastayı kusturmaya zorlamayın.
Bilinç yerinde değil ise ağızdan bir şey vermeyiniz
Ürün etiketi veya bu bilgi formu ile beraber tıbbi yardım alın.
ANTİDOTU ve TEDAVİ İÇİN GEREKLİ BİLGİLER:
Spesifik bir tedavi şekli yoktur. Semptomatik tedavi uygulayınız. Gastrik
lavaj ve / veya aktifleştirilmiş odun kömürü ile idare olarak kabul edilebilir.
Semptomlar görüldüğünde hayat kurtarıcı olarak görülen atropin
kullanılabilir. Yüksek dozlarda 2-4 mg intravenöz veya intramüsküler hemen
verilmelidir. Tüm organofosfat metabolize olana kadar atropinasyon 5-10
dakika aralıklarla uygulanır. Alternatif olarak atropin sülfat yerine
pralidoxime Obidoxime klorür (Toxogonin),klorür (2-PAM) kullanılabilir.
ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114
Sadece Zehirlenme durumlarında arayınız.
KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT
EDİLECEK HUSUSLAR :
 Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı
kullanmayınız.
 Balıklara zehirlidir. Sulara bulaştırmayınız.
 İlaç yanabilir özellikte olduğundan ateşten uzak tutunuz.
 İlaç atıklarını akarsu, göl, havuz sularına ve çeşme
yalaklarına bulaştırmayınız.
 Rüzgarlı havada ilaçlama yapmayınız.
 Son ilaçlama ile hasat arasındaki süreye uyunuz.
 İlaçlı mahlulün tamamını tarlaya püskürtünüz.
 Dökülmesi halinde üzerine kum, toprak vs. gibi emici
maddelerden serpin sonra süpürüp toplayın ve imha edin
 Boş ilaç ambalajlarını herhangi bir gaye için kullanmayın,
usulüne uygun imha edin.
DEPOLAMA DURUMU:
Normal (serin ve kuru) şartlarda ve orijinal ambalajında 200C +/20C’de depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve
biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir
değişiklik olmaz.
FİRMA BEYANI:
Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile firma ilaçların kalitesini
garanti eder; fakat depolama ve uygulama kontrolümüz dışında
olduğundan, uygulama hataları, tavsiyeye uymadaki eksiklikler ve
depolamadaki hatalardan dolayı ortaya çıkabilecek zararlardan
sorumlu değildir.
İMALATÇI FİRMA:
Cheminova A/S, Thyboronvej 76-78, DK-7673 Harboore,
Danimarka
RUHSAT SAHIBI VE İTHALATÇI FİRMA:
AGRİNOVA TARIM VE KİMYEVİ MADDE SAN. TİC A.Ş
Limanreis Mah. Güneş Sok. N0:16 Narlıdere-İzmir-Türkiye
Tel: 0232 421 6061 Fax:0232 421 0304
Download

Etiket - AgriNova Türkiye