İMAL TARİHİ
SON KULLANMA TARİHİ
ŞARJ NO
Firma Adı: Ertar Kimya Tarım Ürün.Alet.İml.Paz.San.Tic.Ltd.Şti.
:
:
:
EKOPRİD600FS
KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLILAR
Bitki Adı
Zararlı Adı
Kırkayaklar (Diplopoda)
Şekerpancarı Yaykurtlular (Collembola)
1-6(6-chloro-3-pyridin-3-ylmethyl)-N-nitroimida-zolidin-2-ylidenamine
1500 nl / 100 kg tohum
Toprak pire böcekleri
(Chaetocnema spp.)
Mısır
Patates
Tel Kurtlar (Agriotes spp.)
Tel Kurtlar (Agriotes spp.)
Patates Böceği
(Leptinotarsa decemliniata)
600 ml / 100 kg tohum
35 ml / 100 kg tohum, Larva
12,5 ml / 100 kg tohum,
ergin - larva
İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI VE KULLANIM ŞEKLİ:
Şeker pancarı: Şeker pancarı tohumlarının rutubete olan duyarlılığı nedeni ile
ve hassas bir ilaçlama yapabilmek için profesyonel ilaçlama düzenleri olan
tohum işleme ve ilaçlama fabrikalarında uygulanacak ilaç karışımı hacmi,
ekipman tipine, karışımına giren diğer maddelere ve kurutma imkanlarına
bağlıdır. Bu nedenle mevcut tohum ilaçlama ekipmanı talimatına uyunuz.
Mısır: 100 kg tohum için önerilen miktar ilaç 1 litre suya ilave edilir ve iyice
karıştırılarak, düz bir zemine yayılmış naylon üzerindeki tohuma yarısı ilave
edilerek karıştırılır, sonra diğer yarısı ilave edilir ve tekrar iyice karıştırılır.
Aynı işlem kaskat ve ilaçlama bidonları için de geçerlidir. İlaçlama sonrası
tohumlar serilerek havalandırılır. Rutubeti düşürüldükten sonra hemen
ekilebilir veya ekim zamanına kadar depolanabilir. Rutubetli olarak depolanırsa
rutubet nedeni ile sürme gücü düşer.
Patates: Tohumluk patatesler düz bir zemin üzerine yayılır. 100 kg tohumluk
için önerilen miktarda ilaç bir kova içindeki 1-1,5 l suya ilave edilip iyice
karıştırılarak pulverizatöre aktarılır. Tohumluk patateslerin üzerine
hazırlanan karışımın önce yarısı püskürtüldükten sonra patatesler kürekle ters
yüz edilir. Sonra ilacın kalan yarısı püskürtülerek ilaçlama tamamlanır.
İlaçlamada dikkat edilecek husus, su miktarının tohumluğu ıslatacak fakat
akmayacak miktarda olmasıdır. İlaçlamadan hemen sonra ekim yapılabileceği
gibi, tohumlukların nemi kuruduktan sonra çuvallanarak veya dökme olarak
birkaç gün beklenebilir. İlaçlama, çuvallama ve dikim sırasında koruyucu
eldiven giyilmelidir.
:
RUHSAT TARİH VE NO’SU
:
İNSEKTİSİT (Böcek İlacı)
FS – Tohum İlaçlaması için Akıcı Konsantre
600 g/l İmidaclorprid
Kullanma Dozu Ve Dönemi
Tel Kurtlar (Agriotes spp.)
NET MİKTARI
GRUP
4A
İNSEKTİSİT









ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
EVDE KULLANMAYINIZ.
ÇOCUKLARDAN, GIDALARDAN İÇECEKLERDEN UZAK TUTUNUZ.
İLAÇ BUHARINI VE ZERRELERİNİ TENEFFÜS ETMEYİNİZ.
MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELDİVEN, GÖZLÜK KULLANINIZ.
İLAÇLAMA ESNASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ.
SİGARA İÇMEYİNİZ.
DERİ VE GÖZ İLE TEMASINDAN KAÇININIZ.
İLAÇLI TOHUMLUĞU İNSAN VE HAYVAN YEMİ OLARAK
KULLANMAYINIZ.
 TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLER DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE
YASAKTIR.
ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:
Halsizlik, nefes almada güçlük, titreme, kaslarda kramp.
İLK YARDIM TEDBİRLERİ:
Yutulması halinde doktor çağırınız, ilaç etiket ve ambalajını birlikte
götürünüz. İlaçla bulaşık elbiseleri çıkarınız. Deriye teması halinde
bol su ve sabunla yıkayınız. Göze teması halinde bol suyla 15 dakika
süreyle yıkayınız.
ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:
Özel bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulanır.
ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM): 114
Zararlı
N:Çevre için tehlikeli
İÇİNDEKİLER:
1. 600 g/l İmidaclorprid
RİSK İBARELERİ:
R 22 : Yutulması halinde sağlığa zararlıdır.
R 43 : Cilt ile temasında alerji yapabilir.
R 52 : Sudaki organizmalar için zararlıdır.
R50/53: Suda yaşayan organizmalar karşı çok toksik,
sulu ortamda uzun süreli yan etkiye sebep olabilir.
GÜVENLİK İBARELERİ:
S2- Çocuklardan uzak tutun.
S13 Yiyecek, içecek ve hayvan yemlerinden uzak tutun.
S36/37- Koruyucu kıyafet ve eldiven giyin.
S46- Yutulması halinde acil tıbbi yardım isteyin ve
ürünün etiketini gösterin.
S 29/56 Sıhhi tesisata boşaltmayın; bu malzemeyi ve
ambalajını tehlikeli ya da özel atık toplama noktasında
imha edin.
KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK
HUSUSLAR:
 İlaçlı tohumları gıda ve yem olarak kullanmayınız.
 Akarsulara bulaştırmayınız.
 Boş ilaç ambalajlarını başka gaye için kullanmayınız,
usulüne uygun olarak imha ediniz.
İMALATÇI FİRMA:
SHANDONG UNITED PESTICIDE INDUSTRY CO.,LTD
No:80, Lishan Road, Jinan,China
İHRACATÇI FİRMA:
JADESHEEN CHEMCİAL Co.,LTD.
No:123, Qigang Td, Shizhuang, Jiangyin (214446),
China
RUHSAT SAHİBİ ve İTHALATÇI FİRMA FİRMA:
ERTAR KİMYA TARIM ÜRÜNLERİ VE ALETLERİ İMALAT
PAZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi
Zafer Caddesi No:8 ADANA
Tel: 0 322 394 49 03 Faks: 0 322 394 49 06
www.ertarkimya.com [email protected]
DİRENÇ YÖNETİMİ: EKOPRİD 600 FS
adlı bitki koruma ürünü, etki
mekanizmasına göre Grup 4A olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki
mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç
gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için
EKOPRİD 600 FS in aynı sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını
aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki
mekanizmasına sahip (grup 4/A harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına
özen gösteriniz
KARIŞABİLİRLİK DURUMU:
Thiram ve Hymexazole terkipli ilaçlarla karıştırılabilir.
Firma Adı: Ertar Kimya Tarım Ürün.Alet.İml.Paz.San.Tic.Ltd.Şti.
EKOPRİD600FS
İNSEKTİSİT (Böcek İlacı)
FS – Tohum İlaçlaması için Akıcı Konsantre
600 g/l İmidaclorprid
1-6(6-chloro-3-pyridin-3-ylmethyl)-N-nitroimida-zolidin-2-ylidenamine
GRUP
4A
İNSEKTİSİT
DEPOLAMA DURUMU:
İlacı serin ve kuru, sıcaklığı 35oC’yi geçmeyen
depolarda ve orijinal ambalajında saklanırsa etkinliğini
en az iki yıl korur.
FİRMA BEYANI:
Firma ilacın etikette önerildiği şekil, zaman ve dozlarda
uygulandığı takdirde etkinliğini garanti eder. İlacın
yanlış depolanmasından, yanlış doz ve zamanda
uygulanmasından doğabilecek zararlarla ilgili olarak
sorumluluk kabul etmez.
İMALATÇI FİRMA:
SHANDONG UNITED PESTICIDE INDUSTRY CO.,LTD
No:80, Lishan Road, Jinan, China
İHRACATÇI FİRMA:
JADESHEEN CHEMCİAL Co.,LTD.
No:123, Qigang Td, Shizhuang, Jiangyin (214446),
China
RUHSAT SAHİBİ ve İTHALATÇI FİRMA FİRMA:
ERTAR KİMYA TARIM ÜRÜNLERİ VE ALETLERİ İMALAT
PAZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi
Zafer Caddesi No:8 ADANA
Tel: 0 322 394 49 03 Faks: 0 322 394 49 06
www.ertarkimya.com [email protected]
Download

Ürün Etiketi