İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:
Ruhsat Tarihi Ve No.su:
KULLLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLILAR :
Bitki Adı
Biber
Hıyar
Zararlı Adı
Çiçek tripsi
(Frankliniella occidentalis)
Çiçek tripsi
(Frankliniella occidentalis)
Doz ve
Dönemi
Net Miktarı
:
Brüt ağırlık
:
Azami perakende satış fiyatı:
TEHLİKE ÖZELLİĞİ:
80 ml/da
Son
İlaçlama
ile hasat
arasındaki
süre (gün)
3
95 ml/da
3
ÖZELLİKLERİ: Rufast ağırlıklı olarak değme yolu ile etki eder.
Püskürtüldüğünde çoğunlukla yaprak alt yüzeylerinde gizlenen, thripslere
ulaşır ve başarılı bir kontrol sağlar. Bu nedenle ürün boyutuna bağlı olarak,
yüksek sprey basıncı kullanılması tavsiye edilir.
ILACIN HAZIRLANMASI: İlaçlama aleti yarısına kadar su ile doldurulur.
Tavsiye edilen miktarda ilaç ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Aletin
karıştırma teşkilatı çalıştırılarak hazırlanan ilaçlı su ilaçlama aletine
konularak, kalan gerekli su miktarı depoya ilave edilir. İlaçlı mahlul her
zaman çok iyi karıştırılmalı ve birkaç saat içinde kullanılmalıdır. İlaçlama
tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir.
ILAÇLAMA ALETİNİN KALİBRASYONU: İlaçlamadan önce ilaçlama
aletinin uygun şekilde kalibre edildiğinden emin olunuz. Ağaç başına veya
dekara kullanılacak su miktarını belirlemek için önce kalibrasyon yapılır.
Bunun için aletin deposuna belirli miktar sadece su konur ve tarla
koşullarında sabit bir hızla çalıştırılarak, mevcut su ile belirli sayıda ağaç
veya belirli bir alan düzgünce ıslatılır. Buradan kalibrasyonu yapılan alet ile
bir ağaç başına veya dekara ne kadar ilaçlı su harcanacağı hesaplanmış
olur.
DİRENÇLE İLGİLİ BİLGİ:
Rufast adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre 3A grubu olarak
sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma
ürünlerini tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu
nedenle direnç gelişimini geciktirmek için Rufast’ın aynı üretim sezonu
içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın
tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip
(3A grubu harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.
KARIŞABİLİRLİK :
Rufast genel olarak tek başına kullanılır fakat alkali bitki koruma ürünlerinin
çoğu ile karıştırılabilir. Uygulama öncesi karışım testinin yapılması tavsiye
edilir.
RUFAST 75 EW
İNSEKTİSİT-AKARİSİT
(Böcek ve Kırmızı Örümcek İlacı)
EMULSİYON SUDA YAĞ (EW)
Etkili Madde: Litrede 75 g Acrinathrin; (1R,3S)-((S)-Cyano(3phenoxyphenyl)methyl) 3-((Z)-3(1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-yloxy)-3-oxoprop-1-enyl)-2,2dimethylcyclopropanecarboxylate
Grubu








3A
İnsektisit
ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ. EVDE KULLANMAYINIZ.
ÇOCUKLARDAN VE GIDALARDAN UZAK TUTUNUZ
İLAÇ BUHARINI VE ZERRELERİNİ TENEFFÜS ETMEYİNİZ.
MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELDİVEN, GÖZLÜK KULLANINIZ.
İLAÇLAMA SIRASINDA HİÇ BİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ VE
SİGARA İÇMEYİNİZ.
DERİ VE GÖZ İLE TEMASINDAN KAÇININIZ.
İLAÇLANMIŞ SAHAYA 2 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI
KESİNLİKLE YASAKTIR.
ZEHİRLENME BELİRTİLERİ :
Göz ile temas: Doğrudan temasta gözlerde tahrişe, lakrimasyon, kızarıklık,
acı, batma hissi, bulanık görmeye, neden olabilir.
Deri ile temas: Doğrudan temasta deride güneş yanığına benze tahrişe
neden olur. Cilt deriden emilim yoluyla kana geçmesi durumunda emilen
toksik dozun miktarına göre yanma, karıncalanma ve uyuşmaya neden olur.
Yutulma: Sağlığa zararlıdır. Bas ağrısı, mide bulantısı, kusma, solunum
güçlüğü, merkezi sinir sistemi depresyonu ve anestezik etkiye neden
olabilir, aspirasyon akciğerde hasara neden olabilir.
Solunum: Aktif bileşen acrinathrin solunduğunda zararlıdır. Kronik
maruziyette merkezi ve periferik değişikliklere yol açabilir. Öksürük ve nefes
darlığına neden olur.
ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114
Sadece Zehirlenme durumlarında arayınız.
Xn
N
Zararlı
Çevre İçin Tehlikeli
TEHLİKE SEMBOLÜ:
Xn
N
İÇİNDEKİLER:
Acrinathrin içerir.
UYGULAYICI VE ÇEVRE İLE İLGİLİ RİSK İBARESİ VE
AÇIKLAMASI:
R20
Solunması halinde zararlıdır.
R50/53 Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun
süreli ters etkilere neden
olabilir.
GÜVENLİK İBARESİ VE AÇIKLAMASI:
S 1/2
Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde
muhafaza edin.
S23
Gaz / Duman / Buhar / Aerosollerini solumayın. (Uygun
ifade üretici tarafından belirlenir.)
S 24/25 Göz ve cilt ile temasından sakının
S29
Kanalizasyona boşaltmayın.
S 28
Cilt ile temasında derhal bol su) ile iyice yıkayın.
S 60
Bu maddeyi ve kabını tehlikeli atık olarak bertaraf
edin/ettirin
S 61
Çevreye salıverilmesinden kaçının. Özel kullanım
talimatına / Güvenlik Bilgi Formuna başvurun.
İMALATÇI FİRMA:
Cheminova A/S P.O. Box 9, DK-7620 Lemvig, Danimarka
adına;
SBM Formulation, ZI Avenue Jean Foucault CS 621, 34535
Beziers Cedex, Fransa
RUHSAT SAHIBI VE İTHALATÇI FİRMA:
AGRİNOVA TARIM VE KİMYEVİ MADDE SAN. TİC A.Ş
Limanreis Mah. Güneş Sok. No:16 Narlıdere-İzmir-Türkiye
Tel: 0232 421 6061 Fax:0232 421 0304
RUFAST 75 EW
İNSEKTİSİT-AKARİSİT
(Böcek ve Kırmızı Örümcek İlacı)
EMULSİYON SUDA YAĞ (EW)
Etkili Madde: Litrede 75 g Acrinathrin; (1R,3S)-((S)-Cyano(3phenoxyphenyl)methyl) 3-((Z)-3(1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-yloxy)-3-oxoprop-1-enyl)-2,2dimethylcyclopropanecarboxylate
Grubu
3A
KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT
EDİLECEK HUSUSLAR :
 Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı
kullanmayınız.
 Balıklara zehirlidir. Sulara bulaştırmayınız.
 İlaç atıklarını akarsu, göl, havuz sularına ve çeşme
yalaklarına bulaştırmayınız.
 Rüzgarlı havada ilaçlama yapmayınız.
 Son ilaçlama ile hasat arasındaki süreye uyunuz.
 İlaçlı mahlulün tamamını tarlaya püskürtünüz.
 Dökülmesi halinde üzerine kum, toprak vs. gibi emici
maddelerden serpin sonra süpürüp toplayın ve imha edin
 Boş ilaç ambalajlarını herhangi bir gaye için kullanmayın,
usulüne uygun imha edin.
*Boş ilaç ambalajının imhasından veya çevreye
salıverilmesinden önce 3 kez yıkayınız.
İnsektisit
İLK YARDIM TEDBİRLERİ :
Soluma: Hastayı açık havaya çıkarın. Hastayı rahat ve sıcak bir yerde
tutun. Solunum güçlüğü varsa oksijen verin, soluk alıp verme düzenli
değilse veya durmuşsa suni solunum uygulayın. Derhal bir doktora veya
Ulusal Zehir Danışma merkezine ulaşın.
Deri ile temas: Derhal ürünün bulaştığı giysileri çıkarın. Temas eden yeri
15 dakika boyunca akan su ve sabun ile yıkayın ve ardından talk pudrası ve
daha sonra E vitaminli bakım kremi uygulayın. İlacın bulaştığı giysileri tekrar
kullanmadan önce yıkayın. Tüm vücut teması varsa duş alın. Tahriş devam
ederse tıbbi yardım alın.
Göz ile temas: Derhal gözü ve göz kapaklarının altını akan bol su ile 15
dakika boyunca yıkayın. Varsa kontakt lensleri çıkarın.
Derhal tıbbi yardım alın.
Yutulma: Ağzı iyice yıkayın. Bol su içirin. Hastayı kusturmaya zorlamayın.
Bilinç yerinde değil ise ağızdan bir şey vermeyiniz
Ürün etiketi veya bu bilgi formu ile beraber tıbbi yardım alın.
ANTİDOTU ve TEDAVİ İÇİN GEREKLİ BİLGİLER:
Spesifik bir tedavi şekli yoktur. Semptomatik tedavi uygulayınız.
Gastrik lavaj ve / veya aktifleştirilmiş odun kömürü ile idare olarak kabul
edilebilir.
ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114
Sadece Zehirlenme durumlarında arayınız.
DEPOLAMA DURUMU:
Normal (serin ve kuru) şartlarda ve orijinal ambalajında
depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik
özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik
olmaz.
FİRMA BEYANI:
Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile firma ilaçların kalitesini
garanti eder; fakat depolama ve uygulama kontrolümüz dışında
olduğundan, uygulama hataları, tavsiyeye uymadaki eksiklikler ve
depolamadaki hatalardan dolayı ortaya çıkabilecek zararlardan
sorumlu değildir.
İMALATÇI FİRMA:
Cheminova A/S P.O. Box 9, DK-7620 Lemvig, Danimarka
adına;
SBM Formulation, ZI Avenue Jean Foucault CS 621, 34535
Beziers Cedex, Fransa
RUHSAT SAHIBI VE İTHALATÇI FİRMA:
AGRİNOVA TARIM VE KİMYEVİ MADDE SAN. TİC A.Ş
Limanreis Mah. Güneş Sok. No:16 Narlıdere-İzmir-Türkiye
Tel: 0232 421 6061 Fax:0232 421 0304
Download

Etiket - AgriNova Türkiye