İmal tarihi
Şarj No
Son kullanma tarihi
Ruhsat tarih ve No’ su
:
:
:
:
BANDİT 50 WP
KULLANILDIĞI BİTKİ VE HASTALIKLAR
BİTKİ ve HASTALIK
ADI
Kabakgiller
Bağ
Domates
KULLANMA DÖNEMİ
Mildiyö
(Pseudoperonospora
cubensis)
Mildiyö
(Plasmopara viticola)
Ölü kol
(Phomopsis viticola)
Erken yaprak yanıklığı
(Alternaria solani)
Mildiyö
(Phytophthora
infestans)
KULLANMA DOZU
300 gr/ 100 lt. su
300 gr/ 100 lt. su
FUNGİSİT-Mantar İlacı
Islanabilir Toz (WP)
Etkili madde:
% 45 Mancozeb
[-SCSNHCH2CH2NHCSSMn-]x(Zn)y
+
% 5 Cymoxanil
1-(2-cyano-2-methoxyiminoacetyl)-3-ethylurea
Mancozeb için 8000 mg/kg
Cymoxanil için 1425 mg/kg
250 gr/ 100 lt.su
300 gr/ 100 lt.su
300 gr/ 100 lt.su
GRUBU
M3: 27
FUNGİSİT
ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ
EVDE KULLANMAYINIZ
ÇOCUKLARDAN VE GIDALARDAN UZAK TUTUNUZ
İLAÇ BUHARINI VE ZERRELERİNİ TENEFFÜS ETMEYİNİZ
MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELDİVEN, GÖZLÜK KULLANINIZ
Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre: 14 gün
İLAÇLAMA ESNASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ
Uygulama Zamanı: BANDİT 50 WP hastalığın başlangıcından itibaren 3 gün SİGARA İÇMEYİNİZ.
içerisinde kullanıldığında tedavi edici özelliğe sahiptir. Kabakgillerde bitkiler kol DERİ VE GÖZ İLE TEMASINDAN KAÇININIZ
atmaya başladığında veya ilk mildiyö belirtilerinin görülmesiyle ilaçlamaya başlanır İLAÇLANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
ve 7-10 gün arayla ilaçlama tekrarlanır. Bağda mildiyö ile mücadele için hastalık
TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI
tehlikesinin görülmesi ile sürgünler 20-25 cm. iken ilaçlamaya başlanır ve 14 gün
KESİNLİKLE YASAKTIR
aralıklarla tekrarlanır. Bağda Ölü Kol mücadelesi için ilk ilaçlama kış ilaçlaması
şeklinde budamadan sonra gözler uyanmadan hemen önce % 4’lük Bordo
Bulamacı ile yapılır. Daha sonraki uygulamalar yaz ilaçlamalarıdır. Yaz ZEHİRLENME BELİRTİLERİ: Baş Ağrısı, Baş Dönmesi, Halsizlik ve
ilaçlamalarında birinci ilaçlama sürgünler 2-3 cm., ikinci ilaçlama sürgünler 8-10 Terleme
cm. üçüncü ilaçlama ise sürgünler 25-30 cm. boyunda iken yapılır. Domateste İLK YARDIM TEDBİRLERİ: İlaç İle Temas Halinde; Temas Eden
erken yaprak yanıklığı için mücadeleye hastalık belirtileri görülür görülmez Kısımları Bol Su ve Sabun İle Yıkayınız. Yutulduğunda Kusturunuz ve
başlanır ve 10-12 gün aralıklarla tekrarlanır. Domateste Mildiyö’ye karşı Bol Miktarda Süt Veriniz; İlaç Ambalaj ve Etiketi İle Birlikte Doktora
mücadeleye ilk hastalık belirtilerinin görülmesi ile başlanır, 10-12 gün ara ile Başvurunuz.
ANTİDOTU ve TEDAVİSİ: Özel Bir Antidotu Yoktur. Gerektiğinde
ilaçlama tekrarlanır.
Belirtilere Göre Tedavi Uygulanır.
Kullanma Şekli:
ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ TEL: UZEM 114
İlaç su ile karıştırılarak kullanılır. İlacı önce ayrı bir kapta az bir miktarda su ile
karıştırarak eritiniz. Aletin deposunu yarıya kadar su ile doldurup karıştırıcısını
çalıştırarak hazırlanmış ilacı içine dökünüz ve üzerini su ile tamamlayınız.
Hazırlanmış ilacı aynı gün içinde kullanınız. İlaçlama esnasında bitki en iyi şekilde
yıkanmalı, yaprak alt yüzeylerinin ıslanması sağlanmalıdır. İlaçlama rüzgarsız
havalarda yapılmalıdır.
Kalibrasyon
Dekara doz için; ilaçlama öncesinde ilaçlama aletine ilaçsız belli bir miktar su
2
koyarak belli bir alanda (100m ) ilaçlama yapar gibi dolaşılır. Birim alana giden
su miktarı belirlenerek dekara kullanılacak su miktarı hesaplanır.
Net Miktarı
:
TEHLİKE İŞARETLERİ VE ANLAMLARI
Xn:Zararlı
N:Çevre için tehlikeli
İÇİNDEKİLER: % 45 Mancozeb +% 5 Cymoxanil
UYGULAYICI VEÇEVRE İLE İLGİLİ RİSK İBARESİ VE
AÇIKLAMASI:
R22: Yutulması zararlı.
R32: Asitlerle ile teması çok toksik gaz oluşturur.
R34: Yanıklara sebep olur.
R35: Ağır yanıklara sebep olur.
R36/37/38: Gözleri, solunum sistemini ve cildi tahriş eder.
R41: Gözlere ciddi hasar riski.
R43: Cilde teması duyarlılaşmaya sebep olabilir.
R50/53: Suda yaşayan organizmalara karşı çok toksik, sulu
ortamda uzun süreli yan etkiye sebep olabilir.
R51/53: Suda yaşayan organizmalara karşı toksik, sulu ortamda
uzun süreli yan etkiye sebep olabilir.
GÜVENLİK İBARELERİ VE AÇIKLAMALAR
S8: Ambalajı kuru tutun.
S22: Tozu solumayın.
S24/25: Cilt ve gözlere temasından kaçının.
S26: Gözlerle teması halinde, bol miktarda su ile yıkayın ve
tıbbi tavsiye alın.
S36/37/39: Uygun koruyucu kıyafetler giyin.
S45: Kaza durumunda ya da kendinizi iyi hissetmezseniz,
hemen tıbbi tavsiye alın (mümkün olduğunda etiketi gösterin).
S46: Yutulursa, hemen tıbbi tavsiye alın ve bu ambalajı ya da
etiketi gösterin.
S60: Bu madde ve ambalajı tehlikeli madde olarak imha
edilmelidir.
S61: Çevreye salınımından kaçının. Özel talimatlara/Güvenlik
bilgi formlarına başvurun
RUHSAT SAHİBİ ve İMALATÇI FİRMA:
ERTAR KİMYA Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Pazarlama San.
Ve Tic. Ltd. Şti.
Adana Hacı Sabancı Org. San. Zafer Cad. No:8 ADANA
Tel: 0 (322) 3944903 Fax:0 (322) 3944906
[email protected] www.ertarkimya.com
DİRENÇ YÖNETİMİ
BANDİT 50 WP adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup M3: 27 olarak
sınıflandırılmış bir Fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin
tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç
gelişimini geciktirmek için BANDİT 50 WP’ nin aynı sezonu içerisinde önerilen toplam
uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı
etki mekanizmasına sahip (Grup M3: 27 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına
özen gösteriniz.
Karışabilirliği: Dinocap ile karıştırılamaz, diğer fungisit ve insektisitlerle
karışabilir.
BANDİT 50 WP
FUNGİSİT-Mantar İlacı
Islanabilir Toz (WP)
Etkili madde:
% 45 Mancozeb
[-SCSNHCH2CH2NHCSSMn-]x(Zn)y
+
% 5 Cymoxanil
1-(2-cyano-2-methoxyiminoacetyl)-3-ethylurea
Mancozeb için 8000 mg/kg
Cymoxanil için 1425 mg/kg
GRUBU
M3: 27
KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK
HUSUSLAR:

Balıklara Orta Derece Zehirlidir, Sulara
Bulaştırmayınız.

Arılara zehirsizdir.

Kuşlara Zararsızdır.

Tavsiyelere Uygun Kullanıldığında İlaç Fitotoksik
Değildir.

Boş ambalajları usulüne uygun imha ediniz ve başka
amaçla kullanmayınız.
DEPOLAMA DURUMU:
Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında 2 yıl süre
ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü
(tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.
FUNGİSİT
FİRMA BEYANI:
Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ilaçlarının
kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ilaçlarının hatalı
depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde
vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.
RUHSAT SAHİBİ ve İMALATÇI FİRMA:
ERTAR KİMYA Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Pazarlama San.
Ve Tic. Ltd. Şti.
Adana Hacı Sabancı Org. San. Zafer Cad. No:8 ADANA
Tel: 0 (322) 3944903 Fax:0 (322) 3944906
[email protected] www.ertarkimya.com
Download

Ürün Etiketi