Hastalık
Adı
Etkili Madde Adı
ve Oranı
Ticari Adı
Formülasyonu
Doz
Ġlaçlama Zamanı
DOMATESTE KURġUNĠ KÜF HASTALIĞI
Çevrede ilk hastalık belirtileri
görüldüğünde veya bitkiler
çiçeklenme devresinde iken
başlanmalıdır.
İlaçlamalar 10 gün arayla
yapılmalıdır.
Hasat
Aralığı
(Gün)
-
3
Boscalıd % 26.7+
Pyraclostrobin %
6.7
Signum
Cyprodinil+Fludiox
onil %37.5+%25
Diethofencarb 250
g/l+ Carbendazim
250 g/l
Switch 62.5
WG
60 g
7
Sumicarb 50
SC
70 ml
14
Fenhexamid 500 g/l
Teldor 500
Caldor 500
Dextereous 500
SC
100 ml
7
Imazalil 500 g/l
Macabre 50
Fecundal
Agronate 50
Oncanate
Magnate 50
Macal 50
Magellan 50
Alida 50
Deccozil 50
Macal 50
Fungaflor
Imazalil 500
Magmatil 500
EC
30 ml
3
150 g
(Sera)/100 l
1
Iprodione % 50
Proper 50
Neon 50
Rovone 50
Simral
Wopro Iprodione
Massrodin
Idone 50
Pladal 50
Rovral 50
Efdal Iprodin 500
Izolral 50
Hıckory
Herodion 50
Koruval ® 50
Efdal Iprodin 500
WP
75 g
7
Pyrimethanil 300 g/l
Rhythm
Milis 30
Cansetyl
SC
125 ml
3
Adroit
Melintos
İzolmitos 300
Assos 300
Hercai
Mareşal 30
2
SEBZELERDE
SEPTORĠA LEKE
HASTALIĞI
DOMATESTE BAKTERĠYEL BENEK HASTALIĞI
WP
400g/100 l suya
Hastalık görüldüğünde
mücadeleye başlanır.
Ziram %80
Zirag
Bakır oksiklorür %
50
Woprocop
Oxi Cup 50
Doğer Bakır 50
Oxichlor 50
Mavi Bakır
Cuprocaffaro
H.Bakır
Koruma Bakır
Agrovit 50
Vıtıgran 50
Efdal Bakırox ® 50
WP
300–400 g/ 100 l
suyu
Bakır kompleks %
21 + Mancozeb %
20
Tri Miltox Forte
Polyza
Masstriforte
Tri Miltox
Ramezın
WP
300 g/100 l suya
7
Mancozeb % 75
Atazeb
Dıthane
Mangrif 75
Dithane Dg Neotec
Genozeb
WG
200 g/100 l suya
14
Fidelikte ve serada hastalık
görülür görülmez koruyucu
olarak yeşil aksam ilaçlaması
yapılmalıdır. Fide döneminde
haftada bir, Tarla da 8-10 gün
arayla 2–3 uygulama
yapılmalıdır.
14
14
3
Yağ ve Rosin
asitlerinin bakır
tuzları
Tenn-Cop 5 E
EC
200 ml/da
Azoxystrobin 250
g/l
Quadris
Caira®
Conrad
Headline
Ozacc
Efdal Azbin
Headline
Advice 250
Rotundis
Heros
WoproAzoxystrobine
Tri Miltox Forte
Polyza
Masstriforte
Tri Miltox
Ramezın
SC
75 ml /100 l suya
WP
300 g/100 l suya
WP
600 g/100 l suya
14
WP
300 g/100 l suya
14
WP/WG
300 g/100 l suya
7
DOMATES MĠLDĠYÖSÜ HASTALIĞI
Bakır
kompleksi+Mancoz
eb %21+% 20
Bakır Kalsiyum
Sülfat % 20
Bakır oksiklorid %
50
Bakır
Bordocan 20
Borecaf
Saldeco 20 WP
Bordeaux Caffaro
Manica Bordeaux
Mixture
Agrovit 50
Vıtıgran 50
Koruma Bakır
Efdal Bakırox ® 50
Cupre Pro 42
7
İlaçlı mücadeleye çevredeki
domates yapraklarında 3-5
mm
çapında
kahverengi
lekelerin altında beyaz kül gibi
örtünün görülmesiyle veya
hastalığın her yıl çıktığı
yerlerde, hastalık için uygun
koşullar
gerçekleşir
gerçekleşmez başlanmalıdır.
• Mildiyö daha çok
yaprakların altında olduğu için
ilaçlama sırasında mutlaka
yaprak alt yüzeylerinde ve
bitkinin her tarafında bir ilaç
tabakası oluşturmaya özen
göstermelidir.
3
7
4
Sülfat+Mancozeb
%12+% 30
Bakır Sülfat
Pentahidrad 65.82
g/l
Bakır
Sülfat+Mancozeb+
Cymoxanil %
57.7+20+2.4
Mastercop
Agfesin
Powercop
Cuprofix Cm Active
SC
150 ml/100 l suya
7
WP
400 g
(DomatesSera)/da
7
Chlorothalonil 500
g/l
Bravo
Banko 500
Safconil 500 FL
Paraconil 500
Sunconil 500
Korconil 500
Efdal Cotonil 500
FL
175 ml/100 l suya
3
Chlorothalonil % 75
Paraconil 75
WP
150 g/100 l suya
3
Chlorothalonil+Bakı
roksiklorid
%25+%25
Dacobre
Safer
WP
250 g/da
14
Chlorothalonil+Car
bendazim 450+100
g/l
Car Banko SC
Elegant
Agricarde
Carbenil
SC
200 ml
Sera/100 l suya
7
Cymoxanil+Bakır
% 4.20+39.75
Curzate R DF
DF
200 g
7
Cymoxanil+Metira
Aviso WG
WG
200 g/100 l suya
21
5
m %4.8+% 57
Dimethomorph+Ma
ncozeb
%9+% 60
Pertrak Mz
Cambaz MZ
Efdal Akrobot M2
WP
250 g/100 l suya
7
Famoxadone+Cymo
xanil %22.5+% 30
Eriapro
Ultimatrix
Bifac Pro
DF
40 g/100 l suya
(Sera)
40 g/da
(Tarla)
3
Folpet %50
Koruma Faltan ® 50
Folpan 50
Folpet 50
Folpan 80
WP
300 g/ 100 l suya
7
WG
125 g/da
7
WP/WG
250g/100 l suya
7
Folpet % 80
Fosetyl-Al %80
Allıette
Allegro
Efdal Fosalin 80
Fitonette 80
Veliyette
İzolette 80
Poseidon 80 WP
Wopro Fosetyl
Aluminium
Massfoset
Plant Care
Alfosetil 80
Alliset 80
Viola 80
Allegro
Efdal Fosalin 80
6
Mancozeb % 80
Cankozeb M-45
Arbiter®80
Sentrazab 80
Sancozeb
Dequiman Mz- 45
Sakozeb M-45
Maycep M-45
İzolmanzep M 45
Genozeb 80
Fungozeb M-45 72
Kingcozeb M-45
Mancozeb 80 WP
Stager M 45
Helcozeb 80
Dithane M-45
Nemispor 80
Supercozeb M- 45
Fumazin 80
Dıthane M 45 Specıal
Penncozeb
Sakozeb M-45
Intrazeb
Dıkozeb 80
Dıkozın M-45
Fumazin M-45 Blue
Fumazın 80
Mankotam M-45
Rhonazeb
Dıthane M-45
Penncozeb 80 WP
Fumazin M-45
Kimyagerler M-45
Indofil M-45
Majestik M 45
Dakuta M-45
WP
200 g/100 l suya
14
7
Dequizeb M 45
Manco 80
Luxazeb
Dikotan M-45
Maneb % 80
Gloneb M-22
Ferneb 80
Trimangol M 22
Manebtin
Rıvaneb 80
Dikotan M-22
Agroneb M-022
WP
200 g/100 l suya
28
Metiram % 80
Polyanna
Polyram Combı
Polyram
Polyram DF
DF
150 g/100 l suya
7
Metiram % 55 + %
5 Pyraclostrobin
Cabrio Tr
DF
200 g/100 l suya
7
Ziram % 80
Zoxamide+Mancoze
b %8.3+%66.7
Bakır Hidroksit %
35
Bakır Kalsiyum
Sülfat % 20
Zirag
Electis 75
WP
WG
300 g/100 l suya
180 g/100 l suya
14
3
Supera
DF
150 g/da
14
Bordocan 20
Borecaf
Saldeco 20 WP
Bordeaux Caffaro
Manica Bordeaux
Mixture
WP
400 g/100 l suya
14
Yağ ve Rosin
Tenn-Cop 5 E
EC
200 ml/100 l suya
7
8
DOMATES YAPRAK KÜFÜ
HASTALIĞI
Asitlerinin bakır
tuzları 583 g/l
Bakır Hidroksit %
30
Mancozeb + Bakır
Oksiklorüd+Cymon
oxanil ve Bakır
sülfat % 13,3+%
30+%4
Kocide Opti
WG
150 g/100 l suya
3
Trimiltox Max
WG
250 g/100 l suya
3
Mandipropomid+M
ancozeb % 5+% 60
Pergado Mz
WG
Maneb % 80
Gloneb M-22
Ferneb 80
Trimangol M 22
Manebtin
Rıvaneb 80
Dikotan M-22
Agroneb M-022
WP
200 g/100l suya
Tebunoconazole
250 g/l
Pivot 25
Keeper 250
Pıvot 25
Orius 25
Solizol 25
EC
50 ml/100l suya
250 g/da
7
Yapraklarda
ilk
lekeler
görüldüğünde (fidelerin seraya
şaşırtılmasından 20 gün sonra
) ilaçlamalara başlanmalıdır.
• İlaçlamalar sıcak zamanlarda
yapılmamalı, serin ve
rüzgârsız havalarda ve 10 – 15
gün ara ile yapılmalıdır.
28
7
9
Azoxystrobin 250g/l
Advice® 250
Quadris
Rotundıs
Quası Sc 250
WoproAzoxystrobine
Conrad
Headline
Caira®
Ozacc
Efdal Azbin
SC
75ml
(Açıkta
Yetiştirilen
Domates) /100l
suya
İlaçlı mücadeleye ilk belirtiler
görülür
görülmez
başlanmalıdır
•
Bitkinin
tüm
yüzeyi
ilaçlanmalı, ilaçlama serin ve
rüzgârsız zamanlarda
• 7–10 gün arayla
yapılmalıdır.
3
DOMATESTE ERKEN YANIKLIK HASTALIĞI
Bakır kompleksi
+Mancozeb
%21+%20
Tri Miltox Forte
Polyza
Masstriforte
Tri Miltox
Ramezın
WP
300g /100l suya
7
Bakır oksiklorit 700
g/l
Zz-Cuprocol
FL
175 ml /100l suya
14
Bakır oksiklorit
%50
Oxi Cup 50
Doğer Bakır 50
Oxichlor 50
Mavi Bakır
Cuprocaffaro
H.Bakır
Koruma Bakır
Agrovit 50
Vıtıgran 50
Efdal Bakırox ® 50
Woprocop
WP
500g/100l suya
14
10
Chlorothalonil +
Bakıroksiklorit
%25+%25
Dacobre
Safer
WP
300g /100l suya
14
Cymoxanil+Bakır
%4.20+%39.75
Cymoxanil+Mancoz
eb %5+%45
Dimethomorph+
Bakıroksiklorit
%6+%40
Folpet %50
Curzate R DF
DF
200g /100l suya
7
İzolzeb 50
WP
300g/100l suya
14
RUHSAT YOK
WP
300g /100l suya
7
Folpan 50
Koruma Faltan ® 50
WP
300g/da
7
Famoxadone+Cymo
xanil %22.5+%30
Eriapro
Ultimatrix
Bifac Pro
Imazalil 500g/l
Macabre 50
Fecundal
Agronate 50
Oncanate
Magnate 50
Macal 50
Magellan 50
Alida 50
Deccozil 50
Macal 50
EC
30ml
3
Iprodione %50
Proper 50
WP
100g
7
DF
40g
(Sera)/100l suya
40 g/da
( Tarla)
3
11
Neon 50
Rovone 50
Simral
Wopro Iprodione
Massrodin
Idone 50
Pladal 50
Rovral 50
Efdal Iprodin 500
Mancozeb %72
Cankozeb M-45
Mancozeb
Dikotan Blue
WP
250g
14
Mancozeb %75
Atazeb
Dıthane
Mangrif 75
Dithane Dg Neotec
WG
200g
14
Mancozeb % 80
Cankozeb M-45
Arbiter®80
Sentrazab 80
Sancozeb
Dequiman Mz- 45
Sakozeb M-45
Maycep M-45
İzolmanzep M 45
Genozeb 80
Fungozeb M-45 72
Kingcozeb M-45
Mancozeb 80 WP
Stager M 45
Helcozeb 80
Dithane M-45
Nemispor 80
Supercozeb M- 45
Fumazin 80
WP
200g
28
12
Dıthane M 45 Specıal
Penncozeb
Sakozeb M-45
Intrazeb
Dıkozeb 80
Dıkozın M-45
Fumazin M-45 Blue
Fumazın 80
Mankotam M-45
Rhonazeb
Dıthane M-45
Penncozeb 80 WP
Fumazin M-45
Kimyagerler M-45
Indofil M-45
Majestik M 45
Dakuta M-45
Dequizeb M 45
Manco 80
Luxazeb
Dikotan M-45
Maneb %80
Gloneb M-22
Ferneb 80
Trimangol M 22
Manebtin
Rıvaneb 80
Dikotan M-22
Agroneb M-022
WP
200g
28
Metiram Conplex
%80
Polyram
Polyram Combı
polyram DF
DF
175g
7
Tebuconazole %25
Solizol 25
Roxen 25
WP
50g
7
13
Pivot 25
Keeper 250
Orius 25
EC
50ml
7
Yağ ve rosin
asitlerinin bakır
tuzları 51.4g/l
Azoxystrobin 250g/l
Tenn-Cop 5 E
EC
200 ml
7
Advice® 250
Quadris
Rotundıs
Quası Sc 250
WoproAzoxystrobine
Conrad
Headline
Caira®
Ozacc
Efdal Azbin
SC
75 ml
3
Bakır Hidroksit
%30
Bakır oksiklorür %
50
Kocide Opti
WG
150 g
3
DOM
ATE
SDE
BAK
TERĠ
YEL
LEK
E
HAS
TALI
ĞI
Tebucoazole 250g/l
Bakır kompleks %
21 + Mancozeb %
Cup 50
Doğer Bakır 50
Oxichlor 50
Mavi Bakır
Cuprocaffaro
H.Bakır
Koruma Bakır
Agrovit 50
Vıtıgran 50
Efdal Bakırox ® 50
Woprocop
Tri Miltox Forte
Polyza
WP/WG
WP
300 – 400 g/100 l
suya
300 g/100 l suya
14
Fidelikte ve serada hastalık
görülür görülmez koruyucu
olarak yeşil aksam ilaçlaması
7
14
20
yapılmalıdır. Koruyucu olarak
Fide döneminde haftada bir,
tarla da 8–10 gün ara ile 2–3
uygulama yapılmalıdır.
Masstriforte
Tri Miltox
Ramezın
İlaçlamalar tarla ve serada ilk
hastalık
belirtileri
görüldüğünde yapılmalıdır.
• Kimyasal mücadelesinde
Bakanlığımızca ruhsatlı,
aşağıda belirtilen aktif
maddeli ilaçlar reçeteli olarak
kullanılmalıdır.
PATLICA
NGĠLLER
DE
KÜLLEME
HASTALI
ĞI
Kükürt 800 g/l
Siarkol 800
SC
400 ml
(Sera) 100 l suya
7
Kükürt % 80
Ransulphur 80
Typıc
Cosavet DF
Power Sulphur'H 80
Thiovit Jet
İzolkükürt 80
Thio 80
Saupolo 80
WP
400 g100 l suya
7
Saupolo 80
Wopro Sulph
Thiovit
Bull 80
Akkükürt
Power Sulphur
Solfa
Power Sulphur'H 80
15
Thiolux
Finesulfur 80
Solar 80
Adonıs
Wopro Sulphur
Power Sulphur'H
Power Sulphur'H
Super Sulphure 80
Indosulphur 80
Ransulphur 80
Microthiol Special Disperss
Sulgran
Elosal 80
Woprosulph 80
Ks-Solur
Efdal Sulfur 80
Penconazole 100 g/l
Efdal Pekozol ® 100
Topgan 100
EC
50 ml (Sera) 100 l
suya
7
WP
200 g 100 l suya
7
30 ml (Sera) 100 l
suya
100 ml(Sera) 100
l suya
40 ml(sera) 100 l
suya
3
Triadimenol+Folpet
%1.5+%70
Shavit F 71.5
Shamel F 71,5
Diniconazole 50 g/l
Baymenol F 71,5
İzolazole 5
EC
Triadimenol 50g/l
Baymerit Ew 050
EW
Triadimenol 250 g/l
Tirade Süper 25
Shavit 25
Bayonet 250
EC
7
3
Baymenol 25
Efdal Admenol 250
16
Korfithan ® Ec 250
Signum
WG
60 g/100 lt 100 l
suya (sera)
Kresoxim M. 100
g/l+Boscalid 200 g/l
%15 Triflumizole+
%3,4 Cyflufenamid
Collis
SC
Sanga
WG
50 ml(sera) 100 l
suya
25 g100 l suya
Tetraconazole
100g/l
Domark 10
EC
50 ml100 l suya
Bakır oksiklorid
%50
Cup 50
Doğer Bakır 50
Oxichlor 50
Mavi Bakır
Cuprocaffaro
H.Bakır
Koruma Bakır
Agrovit 50
Vıtıgran 50
Efdal Bakırox ® 50
Woprocop
WP
SEBZE FĠDELERĠNDE KÖK
ÇÜRÜKLÜĞÜ (ÇÖKERTEN) HASTALIĞI
Boscalid+Pyraclostr
obin %26,7+%6,7
Hymexazol 360 g/l
Sound 360
Tachigaren 30 L
SC
300-500g /100 l
suya
(fidelik
ilaçlaması)
150 ml/100 l suya
3 lt ilaçlı su m2
ye/da
3
3
İlaçlamalar, tohum ilaçlaması,
toprak ilaçlaması ve fidelerin
toprak yüzeyine çıkışından
sonra yapılabilir.
14
7
Tagiant 30 L
Astoria 360
Korgaren ® 360
Agrogaren 30 L
17
Mancozeb % 80
Cankozeb M-45
Arbiter®80
Sentrazab 80
Sancozeb
Dequiman Mz- 45
Sakozeb M-45
Maycep M-45
İzolmanzep M 45
Genozeb 80
Fungozeb M-45 72
Kingcozeb M-45
Mancozeb 80 WP
Stager M 45
Helcozeb 80
Dithane M-45
Nemispor 80
Supercozeb M- 45
Fumazin 80
Dıthane M 45 Specıal
Penncozeb
Sakozeb M-45
Intrazeb
Dıkozeb 80
Dıkozın M-45
Fumazin M-45 Blue
Fumazın 80
Mankotam M-45
Rhonazeb
Dıthane M-45
Penncozeb 80 WP
Fumazin M-45
Kimyagerler M-45
Indofil M-45
Majestik M 45
Dakuta M-45
Dequizeb M 45
Manco 80
Luxazeb
WP
200 g/ 100 kg
tohum/da
-
18
Dikotan M-45
Maneb % 80
Thiram % 80
Gloneb M-22
Ferneb 80
Trimangol M 22
Manebtin
Rıvaneb 80
Dikotan M-22
Agroneb M-022
Hekthiram Forte
WP
200-250 g
(fidelik
ilaçlaması)/100 l
suya
200 g/
100 kg tohum/da
28 -
WP
200 g/100 kg
tohuma/da
14
WP
100 g/100 lt su
toprak ve bitki
ilaçlaması, can
suyu
uygulaması/100 lt
su
1000 g/da
toprak ve bitki
ilaçlaması, can
suyu
uygulaması/da
SP
400 g/da
Damlama
Sulamayla
-Sera)/da
Protect-Forte 80
Kortiram Forte 80
Tolclofos Methyl %
50
Lozilex 50
Plalex 50
Korsilex 50
Rızolex 50
Agrolex 50
Tolclofos Methyl +
Thiram
% 300 + 300
Sumiriz T 60
-
3
19
20
DOMATES GÜVESĠ
Zararlı Adı
Etkili Madde
Adı ve Oranı
Ticari Adı
Form
ülasy
onu
EC
Doz
Ġlaçlama Zamanı
300 ml/100 l
suya
Kimyasal mücadelede
domates
güvesinin
ergin çıkışını saptamak
için üretim sezonunun
başlangıcından
itibaren tarlada ve
serada eşeysel çekici
tuzaklar
kullanılır.
Tuzaklar haftada bir
kontrol
edilir
ve
tuzakta ilk kelebek
görüldüğünde üretim
alanının büyüklüğüne
göre en az 100 bitki
kontrol
edilerek,
bitkinin çiçek, yaprak,
sap ve sürgünlerinde,
yumurta
ve
tırtıl
aranır. 100 bitkiden
3’ü yumurta ve tırtıl
ile
bulaşık
ise
mücadeleye
karar
verilir.
• İlaçlamadan 5 ila 6
gün sonra bitkiler
tekrar kontrol edilir.
Bitkinin her tarafı
ilaçla
kaplanacak
şekilde
uygulama
yapılır.
Gerekirse
ilaçlama
Azadiractin, 10
g/l
Nimiks 4.5
Metaflumizone
240g/l
Alverde
SC
100 ml
(seratarla)/da
Spinosad 480 SC
Laser
SC
25 ml/100 l
suya
Reborn
Aralix 480
Pacgrow
Hasat
Aralığı
(Gün)
3
3
3
21
tekrarlanabilir.
Yaprak başına 5
adet larva +pupa
olduğunda ilaçlama
yapılır.
-
SEBZELERDE
BEYAZ
SĠNEK
Buprofezin
400g/l
Jackpot ®
SC
100
ml(Sera)/100 l
suya
7
EC
200 ml/da
7
EC
40 ml/ da
7
EC
30 ml/da
7
Dolmen 400
Safflaoud
Acsonat
Agroloud
Korfezin 400
Chlorpyrifos
ethyl 480 g/l
Cypermethrin
200 g/l
Priban 4
Sarban 4 E
Efdal Prinos 4
Dictatore 200
Fersiper 20
Siperkor 20
Doğmethrin 20
Impermethrın
20
Matador 200
Arrivo 20
Ripcord 20
Fersiper 20
Siperkor 20
Cypermethrin
Jupiter 25
22
250 g/l
Cypra Plus
Siperkor 25
Cyperkiller 250
Efdal Kimetrin 25
Canmethrın 25
Lance 25
Kral 250
Best Siper 25
İzolmethrin 25
Dante 25
Cardosso 250
Ningbo 25
Massmethrin 25 EC
Sipretor
Lance 25
Kulcyperin
Athletic 25
Simegon 25
Arrivo 25
Cymbush
Efdal Kimetrin
25
Deltamethrin 25
g/l
Declare 25
EC
100 ml/da
3
Decıs 25
Decis 2.5
Dedel Ec 2,5
Dentis 25
23
Imidacloprid
350g/l
Efdal Delmethrin ® 25
SC
Backen 350
100 ml (serada
damla
sulama)/da
7
EC
300 ml/da
7
EC
200 ml/da
3
WP
100 g/100 l
suya
3
Confidor Sc 350
Conmırıd Sc 350
Kohinor Sc 350
Konfidanza 350
Lambda
cyhalothrin+
Buprofezin
20+100 g/l
Pirimiphosmethyl, 500 g/l
Katana
Kungapp
Actellic 50
Activizim 50
Actellıc
Pyridaben %20
Actellic 50
Canhiper
Onset 20
Moonmite
İzolmite 20
Polymite 20
Rhamses 20
Lavante 20 WP
Pendaben 20
Hotdog 20
Puzzle 20
24
Sanmite
Primite 20
Satellite 20 WP
Pyramite
Pyriproxyfen
50g/l
Thiamethoxam,
240 g/l
Pymetrozine %50
Efdal Pirden 20
Goldadmiral 5
EC
Actara 240
SC
Greensun 50
WG
100 ml
(örtüaltı)/100 l
suya
100 ml (serada
damla
sulama)/da
30 g/l/da
1
7
3
Plenum 50
Proknell 50
Bemisit
Acran 50
Pyroxyfen 100g/l
Sarı renkli
yapışkan tuzak
(10x20 cm)
Admin 10
Wopropyriproxyfen
Admiral 10
Platform 10
-
EC
50 ml
(sera)/100 l
suya
1
Domates-sera
beyaz sinek
tuzak/50m2)/da
25
Hastalık
Adı
Etkili Madde Adı
ve Oranı
Pyridaben , %20
Ticari Adı
Canhiper
Onset 20
Moonmite
Formülasyonu
Doz
WP
75g/100 L su
(sera)
Ġlaçlama Zamanı
Hasat
Aralığı
(Gün)
3
İzolmite 20
Polymite 20
Rhamses 20
Lavante 20 WP
Pendaben 20
DOMATESTE PAS AKARI
Hotdog 20
26
Download

İşletmeler - İstanbul Kalkınma Ajansı