Manuál grafických štandardov
verzia 1 - 01/2011
OBSAH
01|
Ochranná známka
02|
Firemná typografia
03|
Firemné tlačivá
04|
Aplikácie loga
Manuál grafických
štandardov
verzia 1 - 01/2011
Manuál grafických štandardov
Manuál grafických štandardov je súčasťou Corporate Identity spoločnosti TEHO a je
záväzným návodom na zachovanie jednotnej prezentácie spoločnosti na verejnosti, ktorej
cieľom je spoľahlivá identifikácia a nezameniteľnosť s inými spoločnosťami. Je to príručka
výtvarného riešenia a jednotnej vizuálnej komunikácie, ktorá chráni symboly spoločnosti
a jednoznačne definuje vzťah symbolov k ich umiestneniu na tlačených a iných vizuálnych
produkciách.
Manuál grafických štandardov | verzia 1 - 01/2011
3
LOGO
01|
Ochranná známka
02|
Firemná typografia
03|
Firemné tlačivá
04|
Aplikácie loga
Manuál grafických
štandardov
verzia 1 - 01/2011
Ochranná známka
Ochrannú známku spoločnosti tvorí:
a) text „TEHO“, ktorý špecifikuje názov spoločnosti
b) podtext „Tepelné hospodárstvo Košice“
b) logo - symbol
Ochrannú známku doporučujeme zaregistrovať podľa platných právnych predpisov doma
a v zahraničí. Logo sa tak stane oficiálnou ochrannou známkou spoločnosti TEHO. Tvar
loga je presne definovaný a nesmie byť znovu vytváraný za žiadnych okolností, s výnimkou
oprávnených subjektov.
Logo spoločnosti TEHO je vyhotovené v dvoch rovnocenných verziách.
Verzia na výšku
Verzia na šírku
Manuál grafických štandardov | verzia 1 - 01/2011
5
Tvarový predpis | geometrický
a
a
x
55
0,
a
x
55
0,
a
0,6xa
b
b
xa
55
0,
0,7xa
a
xa
55
0,
a
b
0,6xb
Manuál grafických štandardov | verzia 1 - 01/2011
6
Tvarový predpis | sieťový
Manuál grafických štandardov | verzia 1 - 01/2011
7
Ochranná zóna
Chránená zóna predstavuje minimálny priestor okolo ochrannej známky v horizontálnom
aj vertikálnom smere, do ktorého nesmie zasahovať žiaden text ani iná grafika.
Registrovaná ochranná známka je oficiálnym logotypom a vizuálnou značkou spoločnosti
TEHO. Aby sa predišlo interakcii logotypu s rušivými elementmi, ktoré by mohli znížiť
jeho vizuálny účinok, musí byť logotyp, pri oficiálnom použití, obklopený dostatočným
voľným priestorom. Vzdialenosť logotypu od ostatnej grafiky musí byť rovná minimálne
polovici výšky segmentu obsiahnutého v logotype. Na obrázku je zobrazená žltou plochou
obklopujúcou logotyp. Žiaden text, ani akákoľvek iná grafika, nesmie byť umiestnená
v tomto priestore.
1/2a
a
1/2a
a
1/2a
1/2a
1/2a
a
a
1/2a
1/2a
Manuál grafických štandardov | verzia 1 - 01/2011
1/2a
8
Definícia farebnosti
Štandardný variant
Oficiálnymi preferovanými farbami logotypu spoločnosti TEHO sú modrá a červená. Podľa
škály PMS (Pantone Matching System) sú to farby číslo 287 (modrá) a 485 (červená).
Akákoľvek alternatívna farebná realizácia logotypu musí zodpovedať definíciam,
v tomto manuále.
Pantone® Spot
CMYK
RGB
RAL
Fólia
287
100|80|0|0
3|78|162
RAL 5002
MACTAC MACal 8339-00 gloss
MACTAC MACal 8338-20 matt
Pantone® Spot
CMYK
RGB
RAL
Fólia
485
0|100|100|0
237|28|36
RAL 3020
MACTAC MACal 8359-01 gloss
MACTAC MACal 8358-13 matt
Manuál grafických štandardov | verzia 1 - 01/2011
9
Definícia farebnosti
Inverzný variant
Pri tvorbe plnofarebnej grafiky a dokumentov je možné použiť aj inverznú verziu logotypu.
Manuál grafických štandardov | verzia 1 - 01/2011
10
Definícia farebnosti
Monochromatický variant
Pri aplikáciách, kde nie je možné použiť plnofarebný variant logotypu (napr. novinová tlač)
je prípustná monochromatická verzia v oboch prevedeniach, štandardnej a inverznej.
V štandardnej verzii sú použité farby čierna a šedá. Odtieň šedej je definovaný ako 50%
z čiernej.
Manuál grafických štandardov | verzia 1 - 01/2011
11
Definícia farebnosti
Monochromatický variant | bez rastra
Ak z technologických dôvodov nie je možné vytvoriť raster (napr. gravírovanie), je prípustná
monochromatická verzia bez rastra v oboch prevedeniach, štandardnej a inverznej.
Manuál grafických štandardov | verzia 1 - 01/2011
12
Definícia farebnosti
Špeciálne aplikácie
V prípadoch, keď nie je možné použiť štandardné farebné riešenie a je potrebné zachovať
grafickú kontinuitu s okolím (napr. aplikácia logotypu na tenisových dvorcoch), je možné
aplikovať variant logotypu aj v iných ako preferovaných farbách. V takomto prípade je
prípustná iba monochromatická verzia bez rastra v oboch prevedeniach, štandardnej
a inverznej.
Takéto farebné riešenie je nutné vždy konzultovať s oddelením marketingu alebo
inou kompetentnou osobou.
Manuál grafických štandardov | verzia 1 - 01/2011
13
Definícia farebnosti
Neprípustné konfigurácie
Nasledujúce ukážky zobrazujú príklady nesprávneho použitia farebnosti oficiálneho
logotypu spoločnosti TEHO a kombinácie logotypu a značky.
Manuál grafických štandardov | verzia 1 - 01/2011
14
Definícia farebnosti
Pantone
BLUE 287 C
Pantone
BLUE 287 C
Pantone
BLUE 287 C
Pantone
BLUE 287 C
Pantone
BLUE 287 C
Pantone
BLUE 287 C
Pantone
BLUE 287 C
Pantone
BLUE 287 C
Pantone
BLUE 287 C
Pantone
BLUE 287 C
Pantone
BLUE 287 C
Pantone
BLUE 287 C
Pantone
BLUE 287 C
Pantone
BLUE 287 C
Pantone
BLUE 287 C
Pantone
BLUE 287 C
Pantone
BLUE 287 C
Pantone
BLUE 287 C
Pantone
BLUE 287 C
Pantone
BLUE 287 C
Pantone
BLUE 287 C
Pantone
BLUE 287 C
Pantone
BLUE 287 C
Pantone
BLUE 287 C
Pantone
BLUE 287 C
Pantone
BLUE 287 C
Pantone
BLUE 287 C
Pantone
BLUE 287 C
Pantone
BLUE 287 C
Pantone
BLUE 287 C
Pantone
BLUE 287 C
Pantone
BLUE 287 C
Pantone
BLUE 287 C
Pantone
BLUE 287 C
Pantone
BLUE 287 C
Pantone
BLUE 287 C
Pantone
BLUE 287 C
Pantone
BLUE 287 C
Pantone
BLUE 287 C
Pantone
BLUE 287 C
Pantone
BLUE 287 C
Pantone
BLUE 287 C
Pantone
BLUE 287 C
Pantone
BLUE 287 C
Pantone
BLUE 287 C
Pantone
BLUE 287 C
Pantone
BLUE 287 C
Pantone
BLUE 287 C
Pantone
BLUE 287 C
Pantone
BLUE 287 C
Pantone
BLUE 287 C
Pantone
BLUE 287 C
Pantone
BLUE 287 C
Pantone
BLUE 287 C
Pantone
BLUE 287 C
Pantone
BLUE 287 C
Pantone
BLUE 287 C
Pantone
BLUE 287 C
Pantone
BLUE 287 C
Pantone
BLUE 287 C
Pantone
BLUE 287 C
Pantone
BLUE 287 C
Pantone
BLUE 287 C
Pantone
BLUE 287 C
Pantone
BLUE 287 C
Pantone
BLUE 287 C
Pantone
BLUE 287 C
Pantone
BLUE 287 C
Pantone
BLUE 287 C
Pantone
BLUE 287 C
Pantone
BLUE 287 C
Pantone
BLUE 287 C
Manuál grafických štandardov | verzia 1 - 01/2011
15
Definícia farebnosti
Pantone
RED 485 C
Pantone
RED 485 C
Pantone
RED 485 C
Pantone
RED 485 C
Pantone
RED 485 C
Pantone
RED 485 C
Pantone
RED 485 C
Pantone
RED 485 C
Pantone
RED 485 C
Pantone
RED 485 C
Pantone
RED 485 C
Pantone
RED 485 C
Pantone
RED 485 C
Pantone
RED 485 C
Pantone
RED 485 C
Pantone
RED 485 C
Pantone
RED 485 C
Pantone
RED 485 C
Pantone
RED 485 C
Pantone
RED 485 C
Pantone
RED 485 C
Pantone
RED 485 C
Pantone
RED 485 C
Pantone
RED 485 C
Pantone
RED 485 C
Pantone
RED 485 C
Pantone
RED 485 C
Pantone
RED 485 C
Pantone
RED 485 C
Pantone
RED 485 C
Pantone
RED 485 C
Pantone
RED 485 C
Pantone
RED 485 C
Pantone
RED 485 C
Pantone
RED 485 C
Pantone
RED 485 C
Pantone
RED 485 C
Pantone
RED 485 C
Pantone
RED 485 C
Pantone
RED 485 C
Pantone
RED 485 C
Pantone
RED 485 C
Pantone
RED 485 C
Pantone
RED 485 C
Pantone
RED 485 C
Pantone
RED 485 C
Pantone
RED 485 C
Pantone
RED 485 C
Pantone
RED 485 C
Pantone
RED 485 C
Pantone
RED 485 C
Pantone
RED 485 C
Pantone
RED 485 C
Pantone
RED 485 C
Pantone
RED 485 C
Pantone
RED 485 C
Pantone
RED 485 C
Pantone
RED 485 C
Pantone
RED 485 C
Pantone
RED 485 C
Pantone
RED 485 C
Pantone
RED 485 C
Pantone
RED 485 C
Pantone
RED 485 C
Pantone
RED 485 C
Pantone
RED 485 C
Pantone
RED 485 C
Pantone
RED 485 C
Pantone
RED 485 C
Pantone
RED 485 C
Pantone
RED 485 C
Pantone
RED 485 C
Manuál grafických štandardov | verzia 1 - 01/2011
16
PÍSMO
01|
Ochranná známka
02|
Firemná typografia
03|
Firemné tlačivá
04|
Aplikácie loga
Manuál grafických
štandardov
verzia 1 - 01/2011
Firemná typografia
Pre všetky druhy firemných tlačív sa doporučuje jednotný typ písma Eurostile
vo všetkých jeho rezoch.
Regular
aáäbcčdďeéěfghiíjklĺľmnň
oóôpqrŕřsśštťuúůvwxyýzž
AÁÄBCČDĎEÉĚFGHIÍJKLĹĽMNŇ
OÓÔPQRŔŘSŠTŤUÚŮVWXYÝZŽ
0123456789+-/.,;?!%()
Black
aáäbcčdďeéěfghiíjklĺľmnň
oóôpqrŕřsśštťuúůvwxyýzž
AÁÄBCČDĎEÉĚFGHIÍJKLĹĽMNŇ
OÓÔPQRŔŘSŠTŤUÚŮVWXYÝZŽ
0123456789+-/.,;?!%()
Regular Extended
aáäbcčdďeéěfghiíjklĺľmnň
oóôpqrŕřsśštťuúůvwxyýzž
AÁÄBCČDĎEÉĚFGHIÍJKLĹĽMNŇ
OÓÔPQRŔŘSŠTŤUÚŮVWXYÝZŽ
0123456789+-/.,;?!%()
Black Extended
aáäbcčdďeéěfghiíjklĺľmnň
oóôpqrŕřsśštťuúůvwxyýzž
AÁÄBCČDĎEÉĚFGHIÍJKLĹĽMNŇ
OÓÔPQRŔŘSŠTŤUÚŮVWXYÝZŽ
0123456789+-/.,;?!%()
Manuál grafických štandardov | verzia 1 - 01/2011
18
Firemná typografia
Doplnkové typy písma
Arial | Regular
aáäbcčdďeéěfghiíjklĺľmnň
oóôpqrŕřsśštťuúůvwxyýzž
AÁÄBCČDĎEÉĚFGHIÍJKLĹĽMNŇ
OÓÔPQRŔŘSŠTŤUÚŮVWXYÝZŽ
0123456789+-/.,;?!%()
Arial | Italic
aáäbcčdďeéěfghiíjklĺľmnň
oóôpqrŕřsśštťuúůvwxyýzž
AÁÄBCČDĎEÉĚFGHIÍJKLĹĽMNŇ
OÓÔPQRŔŘSŠTŤUÚŮVWXYÝZŽ
0123456789+-/.,;?!%()
Arial | Bold
aáäbcčdďeéěfghiíjklĺľmnň
oóôpqrŕřsśštťuúůvwxyýzž
AÁÄBCČDĎEÉĚFGHIÍJKLĹĽMNŇ
OÓÔPQRŔŘSŠTŤUÚŮVWXYÝZŽ
0123456789+-/.,;?!%()
Arial | Bold Italic
aáäbcčdďeéěfghiíjklĺľmnň
oóôpqrŕřsśštťuúůvwxyýzž
AÁÄBCČDĎEÉĚFGHIÍJKLĹĽMNŇ
OÓÔPQRŔŘSŠTŤUÚŮVWXYÝZŽ
0123456789+-/.,;?!%()
Manuál grafických štandardov | verzia 1 - 01/2011
19
PRINTY
01|
Ochranná známka
02|
Firemná typografia
03|
Firemné tlačivá
04|
Aplikácie loga
Manuál grafických
štandardov
verzia 1 - 01/2011
Firemné tlačivá | vizitka
Vizitka
1
2
3
4
Formát|90 x 50 mm
Papier| min. 300 g/m2
Logo| šírka 30 mm
Písmo| Eurostile Black, 10 point
Eurostile Regular, 9 point
Eurostile Regular, 8 point
Farba| str. 9
2
1
Ing. Vlastimil Novotný
technik
M|+421 905 478 890
[email protected]
4
www.teho.sk
3
4
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť
s ručením obmedzeným Košice
Komenského 7, 040 01 Košice
T|+421 (55) 6419 389
4
F|+421 (55) 6007 110
Ing. Vlastimil Novotný
technik
M|+421 905 478 890
[email protected]
www.teho.sk
Manuál grafických štandardov | verzia 1 - 01/2011
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť
s ručením obmedzeným Košice
Komenského 7, 040 01 Košice
T|+421 (55) 6419 389
F|+421 (55) 6007 110
21
Firemné tlačivá | hlavičkový papier
Hlavičkový papier s titulom
1
2
3
Formát| A4 (210 x 297 mm)
Papier| min. 80 g/m2
Logo| šírka 45 mm
Písmo| Eurostile Regular, 10 point
Eurostile Regular, 8 point
Farba|str. 9
1
2
www.teho.sk
IS O 9
0
01
:2 0 0 8
IS O 1
40
01
:2 0 0 4
OHSA
S1
80
3
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť
s ručením obmedzeným Košice
Komenského 7
040 01 Košice
Slovenská Republika
T|+421 (55) 6419 389
F|+421 (55) 6007 110
+421 (55) 6222 141
[email protected]
01 : 2
007
BÚ|Tatra banka, 123456789/1100
IČO|987654
IČ DPH|SK2002987654
OR|Okresný súd Košice I.,
Odd.: Sro, vložka č. 1234/A
mierka: 6:10
Manuál grafických štandardov | verzia 1 - 01/2011
22
Firemné tlačivá | obálky
Obálka C6
1
2
Formát| 162 x 114 mm
Papier| min. 120 g/m2
Logo| šírka 40 mm
Písmo| Eurostile Regular, 8 point
Farba|str. 9
1
2
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť
s ručením obmedzeným Košice
Komenského 7, 040 01 Košice
Slovenská Republika
www.teho.sk
mierka: 1:1
Manuál grafických štandardov | verzia 1 - 01/2011
23
Firemné tlačivá | obálky
Obálka DL
1
2
Formát| 229 x 114 mm
Papier| min. 120 g/m2
Logo| šírka 40 mm
Písmo| Eurostile Regular, 8 point
Farba|str. 9
1
2
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť
s ručením obmedzeným Košice
Komenského 7, 040 01 Košice
Slovenská Republika
www.teho.sk
mierka: 7:10
Manuál grafických štandardov | verzia 1 - 01/2011
24
Firemné tlačivá | obálky
Obálka C5
1
2
Formát| 229 x 162 mm
Papier| min. 120 g/m2
Logo| šírka 40 mm
Písmo| Eurostile Regular, 8 point
Farba|str. 9
1
2
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť
s ručením obmedzeným Košice
Komenského 7, 040 01 Košice
Slovenská Republika
www.teho.sk
mierka: 7:10
Manuál grafických štandardov | verzia 1 - 01/2011
25
Firemné tlačivá | obálky
Obálka C4
1
2
Formát| 324 x 229 mm
Papier| min. 120 g/m2
Logo| šírka 50 mm
Písmo| Eurostile Regular, 8 point
Farba|str. 9
1
2
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť
s ručením obmedzeným Košice
Komenského 7, 040 01 Košice
Slovenská Republika
www.teho.sk
mierka: 1:2
Manuál grafických štandardov | verzia 1 - 01/2011
26
BRAND
01|
Ochranná známka
02|
Firemná typografia
03|
Firemné tlačivá
04|
Aplikácie loga
Manuál grafických
štandardov
verzia 1 - 01/2011
Aplikácie loga
Firemný štít
Manuál grafických štandardov | verzia 1 - 01/2011
28
Aplikácie loga
Orientačný systém v budove
150 x 150 mm
101
Ing. Vlastimil Novotný
technik
Technický úsek
Manuál grafických štandardov | verzia 1 - 01/2011
29
Aplikácie loga
Firemné perá
Farba potlače|str. 9, poprípade strieborná
Manuál grafických štandardov | verzia 1 - 01/2011
30
Aplikácie loga
Firemné automobily - osobné
www.teho.sk
www.teho.sk
Manuál grafických štandardov | verzia 1 - 01/2011
31
Aplikácie loga
Firemné automobily - nákladné
www.teho.sk
www.teho.sk
www.teho.sk
Manuál grafických štandardov | verzia 1 - 01/2011
32
Download

Manuál grafických štandardov