Vrvna za{tita na vinovata loza
crna damkavost
plamenica
pepelnica
sivo gniewe
grozdov molec
Delan 700 WG
Propikonazol EC
0,5 kg/ha
0,25 l/ha
Polyram DF
Kumulus DF
Perfekthion
2 kg/ha
3 kg/ha
1 l/ha
Forum Star WG
Collis SC
Fastac 10 SC
1.6 - 2 kg/ha
0.4 - 0.5 l/ha
0.25 l/ha
po~etok na
vegetacija
porast na
lastari
po~etok na
cvetawe i
cvetawe
Enervin WG
Vivando SC + Kumulus DF
0.2 l/ha
2.5 kg/ha
Acrobat MZ WG
Collis SC
2 - 2.5 kg/ha
0.4 - 0.5 l/ha
Funguran-OH WP
Vivando SC
3 kg/ha
0.2 l/ha
2 kg/ha
Cantus WG
Nurelle D
1 kg/ha
1 l/ha
formirawe
na grozdot
Signum WG
1 kg/ha
Nomolt
1 l/ha
Cabrio Top
zatvoranje
na grozdot
2 kg/ha
Dithane M-45
Propikonazol EC
Cantus WG
Nurelle D
2,5 kg/ha
0.25 l/ha
1 kg/ha
1 l/ha
pro{arok
fungicid
insekticid
Programata za za{tita na vinovata loza e od sovetodaven karakter. Pred koristenje na preparatot zadol`itelno da se pro~ita upatstvoto za upotreba.
HEMOMAK PESTICIDI
Po{tenski fah 11
1400 Veles, Makedonija
tel: 043/212-552; 212-553
fax: 043/243-210
e-mail: [email protected]
Download

Delan 700 WG Polyram DF Forum Star WG Acrobat MZ WG