Postřikový plán - hobby
bez nutnosti Osvědčení o odborné způsobilosti*
vývojové
stádium
škodlivý činitel
přípravek (dávka na ha)
do dřeva
Kumulus *jen do bal. 500 g (Sulka)
perenospora
padlí
Mildicut (Dithane)
+ Kumulus (*jen do bal. 500 g)
5-6 listů
před
květem až
kvetení
perenospora
padlí
černá skvrnitost červená spála
Mildicut (Fantic)
+ Karathane New
perenospora
padlí
šedá hniloba
Folpan (*jen do bal. 500 g,)
+ Karathane New
konec
kvetení
padlí
perenospora šedá hniloba
Melodi® combi
+ IQ Crystal (Falcon* jen do bal. 500 ml)
po
odkvětu
bobule
velikosti
hrachu
padlí
perenospora
padlí
perenospora
Aliette Bordeaux (Profiler)
+ IQ Crystal
(Topas *jen do bal. 100 ml)
šedá hniloba
bílá hniloba
Acrobat + Vivando
uzavírání
hroznů
perenospora
šedá hniloba
bílá hniloba
Melodi® combi
+ Zato
šedá hniloba
zaměkání
hroznů
Teldor® (*jen do bal. 250 ml)
herbicidy
* navržená hobby balení jsou aktuální k 15. 4. 2014, k jejich zakoupení není nutné vlastnit osvědčení.
Dotazy na: tel. : 519 346 238
www.vinarskepotreby.cz
Dominátor, Roundup, Touchdown
Postřikový plán - profi
nutnost Osvědčení o odborné způsobilosti
vývojové
stádium
škodlivý činitel
přípravek (dávka na ha)
perenospora
padlí
Antre® 70 WG 1 kg/ha
5-6 listů
před
květem až
kvetení
+ síra nebo azol
perenospora
padlí
perenospora
padlí
černá skvrnitost červená spála
Profiler® 2,25 kg/ha
+ Prosper® 0,4 l/ha
šedá hniloba
konec
kvetení
+
padlí
Cassiopee® 2,25 kg/ha
+ Prosper® 0,4 l/ha
nebo Melody® combi 65,3 WG 1,5 kg/ha
+ Prosper® 0,4 l/ha
perenospora šedá hniloba
po
odkvětu
bobule
velikosti
hrachu
Verita® 1,5 kg/ha
+
Falcon® 460 EC 0,3 l/ha
nebo Profiler® 1,5 kg/ha
+ Falcon® 460 EC 0,3 l/ha
Zato® 50 WG 0,15 kg/ha
+ Cassiopee® 2,25 kg/ha
padlí
perenospora
Prosper® 0,5 l/ha
+ Melody® combi 65,3 WG 1,5–1,8 kg/ha
padlí
perenospora
šedá hniloba
bílá hniloba
Zato® 50 WG 0,15 kg/ha
+ Melody® combi 65,3 WG
uzavírání
hroznů
1,8 kg/ha
perenospora
šedá hniloba
bílá hniloba
Melody® combi 65,3 WG
1,8 kg/ha
šedá hniloba
zaměkání
hroznů
Teldor® 500 SC 1 l/ha
plevele
Dotazy na: tel. : 519 346 238
www.vinarskepotreby.cz
Basta® 15 4–6 l/ha, resp. 1–1,5 % konc.
Download

Postřikový plán