Ochrana ovocných sadů
před houbovými chorobami
v ekologickém pěstování
Martin Bagar
Biocont Laboratory
Pomocné prostředky pro ochranu
před houbovými chorobami:
• VitiSan – padlí a strupovitost
• Myco-Sin – spála růžokvětých, moniliózy,
skládkové choroby
• Alginure – strupovitost, padlí a choroby plodů
• Polisenio – strupovitost, padlí
• Prev-B2 – padlí, saví a žraví škůdci
BIOFA
VitiSan
Bio-farming-System
Účinná látka: dihydrogen uhličitan draselný
Zvyšuje odolnost proti padlí
Použití:
padlí
- zvyšuje pH
- omezuje růst mycelia
- réva vinná
- jádrové ovoce
- zelenina
- růže
prevence strupovitosti
VitiSan
Způsob aplikace:
Aplikuje se postřikem. Ošetřuje se preventivně.
Pro zvýšení účinku je vhodné přidat olej
(HF- Mycol 0,3 %)
Oblast použití:
Jádroviny: 0,5 % (2 kg/ha)
Vinice:
1 % (8-10 kg/ha), 3-6 ošetření
Okurky:
0,5 % (2 kg/ha)
Růže:
0,25 %
BIOFA
Bio-farming-System
Myko-Sin
BIOFA
Bio-farming-System
Směs bauxitových minerálů s výtažky rostlin
Zvýšení rezistence rostlin proti houbovým a
bakteriálním chorobám
Působení:
- zvýšená produkce fenolických sloučenin
- zpevnění povrchu listů
- zabránění prorůstání spór kutikulou.
- změna pH na listech - omezení klíčení spór.
Myko-Sin VIN
BIOFA
Bio-farming-System
Způsob aplikace:
Preventivně před rozšířením infekce, 1-2 dny před deštěm.
Oblast použití:
Réva vinná
- plíseň révová 3 – 8 kg/ha
Jabloně
– Spála růžokvětých, strupovitost, hniloby
plodů, skládkové choroby
Peckoviny
– moniliózy
Rajčata, brambory - plíseň bramborová
Zelenina
– plíseň šedá, houbové choroby
Dávka: 0,8 – 1 % postřik
ALGINURE
Prostředek na bázi alginátů, aminokyselin,
fosfonátů a fostátů.
Zvýšení rezistence rostlin
proti houbovým chorobám
Působení:
- Mobilizuje imunitní systém rostlin
- zvýšená produkce fytoalexinů, H2O2 , fenolických látek,
resveratrolu, kyseliny salicylové, k. jasmonové, PR1,
PR3,PR5…, enzymů (Peroxidáza, Glucanáza, StilbenSyntháza) , …
ALGINURE
Způsob aplikace:
Preventivně před rozšířením infekce
Interval ošetření 7 – 14 dnů dle infekčního tlaku
Oblast použití:
Réva vinná
- plíseň révová
Jabloně
- strupovitost, padlí, skládkové choroby
Ovocné dřeviny - hniloby
Jahody
- padlí
Rajčata, brambory - plíseň bramborová
Salát
- plíseň salátová
Růže
- padlí
Řepka, košťáloviny – nádorovitost
Obilniny
- fuzariózy, septoriová skvrnitost
.
Polisenio
BIOFA
Bio-farming-System
Polysulfid vápenatý 380 g/l
Použití:
Jádroviny: Strupovitost, padlí
Ovoce, zelenina: padlí, moniliózy, hmiloby, roztoči
8-10 kg/ha
Výsledky pokusů 2010
Biocont Laboratory
Václav Psota a Martin Bagar
Biocont Laboratory
Maloparcelkový pokus
regulace
padlí (Podosphaera leucotricha) a
strupovitosti (Venturia inaequalis)
Biocont Laboratory
Lokalita: Nosilav
Biocont Laboratory
DESIGN POKUSU
• každá varianta 3 opakování
• opakování se skládá ze 4 stromů
• hodnocení účinnosti bylo provedeno 11. května, 7. června,
11. června a 2. srpna
VARIANTY
• VitiSan (5 kg/ha) 2 kg/m tree
• Polisenio polysulfid vápníku (2 %)
• Sulikol K (6 kg/ha)
• Alginure (3 l/ha)
• Alginure (5 l/ha)
• Kontrola
Biocont Laboratory
Termíny OŠETŘENÍ
• duben 16, 22, 27
• květen 3, 6, 15, 19, 24, 28, 31
• červen 7, 17, 25
• červenec 19, 29
Aplikace: ruční zádový
postřikovač Stihl
Biocont Laboratory
HODNOCENÍ NAPADENÍ SEKUNDÁRNÍM
PADLÍM (7. června)
Varianta
Stupeň
Účinnost
napadení
Polisenio 2%
0.60 A
75.00%
Sulikol K 6 kg ha-1
0.45 A
81.67%
VitiSan 5 kg ha-1
1.71 B
28.75%
Alginure 3 l ha-1
1,91 B
20, 42 %
Alignure 5 l ha-1
1,56 B
35 %
Kontrola
2.40 C
Biocont Laboratory
HODNOCENÍ STRUPOVITOSTI NA PLODECH
(2. srpna)
stupeň nap. účinnost
kontrola
6,67
Alginure 5l
1,33
87%
Alginure 3l
4
70,96%
Vitisan
3,66
48,40%
Polisenio
1
81%
Síra
5
61,28%
konvenční fungicidy 1
90,32%
Biocont Laboratory
Srovnání účinnosti
chemické a ekologické varianty ochrany na
strupovitost a padlí jabloně
Buchlovice 2010
Biocont Laboratory
Přehled ošetření
Bio systém
Chemický systém
7.IV
Funguran OH50WP 3 kg/ha Sulikol K
1%
7.IV
Funguran OH50WP 3 kg/ha
Sulikol K 1%
16.IV
Funguran OH50WP 3 kg/ha Sulikol K
1%
16.IV
Syllit 400 SC 1,7 l/ha
25.IV
Alginure 4 l/ha
26.IV
Tercel 2,5 l/ha
30.IV
Alginure 4,2 l/ha, MycoSin 8 kg/ha
1.V
Syllit 400 SC 1 l/ha, Karathane
0,5 l/ha
6.V
Score 0,2 l/ha, Captan 2 kg/ha
6.V
Score 0,2 l/ha, Captan 2 kg/ha
13.V
Tercel 2 kg/ha
11.V
Tercel 2,5 l/ha
20.V
Polisenio 5 l/ha
20.V
Score 0,2 l/ha
24.V
Polisenio 5 l/ha
21.V
Syllit 0,2 l/ha
2.VI
Polisenio 5 l/ha
2.VI
Punch 0,25 l/ha, Captan 2,5
kg/ha
5.VI
Alginure 4 l/ha
5.VI
Syllit 1,7 l/ha
Biocont Laboratory
Hodnocení padlí
Termín hodnocení: 9.6.2010
Varianta
Stupeň napadení
„Ekologický“ systém
1,93
Eko/chem systém
1,97
Chemický systém
2,07
Biocont Laboratory
Hodnocení strupovitosti
Termín hodnocení: 9.6.2010
Varianta
% napadení
listy
% napadení
plody
„Ekologický“
systém
0
0,5
Eko/chem systém
0
0
Chemický systém
0
0
Biocont Laboratory
Srovnání nákladů
Bio systém
Chemický systém
7.IV
Funguran OH50WP 3 kg/ha Sulikol K 1%
7.IV
Funguran OH50WP 3 kg/ha Sulikol K
1%
16.IV
Funguran OH50WP 3 kg/ha Sulikol K 1%
16.IV
Syllit 400 SC 1,7 l/ha
25.IV
Alginure 4 l/ha
26.IV
30.IV
Alginure 4,2 l/ha, MycoSin 8 kg/ha
1.V
Tercel 2,5 l/ha
Syllit 400 SC 1 l/ha, Karathane 0,5
l/ha
6.V
Score 0,2 l/ha, Captan 2 kg/ha
6.V
Score 0,2 l/ha, Captan 2 kg/ha
13.V
Tercel 2 kg/ha
11.V
Tercel 2,5 l/ha
20.V
Polisenio 5 l/ha
20.V
Score 0,2 l/ha
24.V
Polisenio 5 l/ha
21.V
Syllit 0,2 l/ha
2.VI
Polisenio 5 l/ha
2.VI
Punch 0,25 l/ha, Captan 2,5 kg/ha
5.VI
Alginure 4 l/ha
5.VI
Syllit 1,7 l/ha
Náklady
9.179 Kč
101,3 %
Biocont Laboratory
9.060 Kč
100 %
Srovnání účinnosti
chemické a ekologické varianty ochrany na strupovitost a
padlí jabloně
Buchlovice 2010
Srovnání prokázalo, že
je možno při srovnatelných nákladech a
účinnosti
uplatnit ekologické prostředky v rámci IP
a tím rozšířit spektrum přípravků
a snížit riziko rezistence.
Biocont Laboratory
Srovnání nákladů
u chemického a ekologického
systému ochrany jabloní
před strupovitostí
Holovousy 2010
Biocont Laboratory
Chemická ochrana – Holovousy – strupovitost 2010
Chemická ochrana
2.4.
6.4.
13.4.
21.4.
28.4.
5.5.
11.5.
18.5.
25.5.
1.6.
8.6.
15.6.
22.6.
29.6.
2.7.
14.7.
22.7.
2.8.
Funguran ‐ OH
Funguran
Dithane – 3 kg/ha
Chorus – 0,25 kg/ha
Clarinet 1,5 l/ha
Mythos – 1 l/ha, Thiram Granuflo – 3 kg/ha
Merpan (2 kg/ha), Score (0,2 l/ha)
Polyram (4kg/ha), Talent (2 l/ha)
Delan (0,7 kg/ha) , Score (0,2 l/ha)
Baycor (1 kg/ha) , Merpan (2kg/ha) , Syllit
Tercel
Domark (0,4 l/ha) , Delan (0,7 kg/ha)
Syllit (1,5 kg/ha)
Tercel, Punch 10 EW
Syllit 400 SC
Baycor (1 kg/ha)
Syllit 400 SC
Thiram Granuflo
Biocont Laboratory
Náklady:
23.489 Kč
100 %
Ekologický systém – Holovousy – strupovitost 2010
BIO ochrana
6.4. Kuprikol
14.4. Sulikol 750EC + Mycosin
21.4. Sulikol K+Mycosin+Alginure
26.4. Sulikol K+Vitisan
29.4. Sulikol K+Mycosin
6.5. Sulikol K+Mycosin
12.5. Lime Sulphur
17.5. Silikol K+Mycosin
24.5. Lime Sulphur
26.5. Sulikol K+Mycosin
28.5. Alginure
31.5. Lime Sulphur
4.6. Alginure
9.6. Alginure
16.6. Alginure
19.7. Lime Sulphur
22.7. Alginure
26.7. Lime Sulphur
Biocont
Laboratory
9.8. Lime
Sulphur
Náklady:
16.804 Kč
71,5 %
Účinnost přípravku MYCOSIN
proti skládkovým chorobám
•Dávka: Myco-Sin 8kg/ha,
•Dávka vody: 750 l/ha
•Datum aplikace: 10. září 2009
•Sklizeň: 20. října 2009
•Odrůda: Idared
•Hodnocení: 7. 5. 2010
•Skladování: ULO 1,8 - 2,5 °C
•Lokalita: Ratíškovice
Biocont Laboratory
Hodnotící stupnice
• 1 bez napadení
• 2 až 10% plodu pokryto hnilobou
• 3 10 % až 50 % plodu pokryto hnilobou
• 4 více jak 50 % plodu pokryto hnilobou
• hodnoceny 4 bedny na
variantu
• 250 plodů na jednu
bednu
Biocont Laboratory
VÝSLEDKY
KONTROLA
Opakování
1
2
3
4
MycoSin
Opakování
1
2
3
4
1
203
179
107
149
1
230
179
239
227
Biocont Laboratory
2
14
30
51
38
stupeň napadení
3
4 napadeno celkem
9
1
24
3
5
38
20
1
72
10
5
53
2
6
28
4
6
stupeň napadení
3
4 napadeno celkem
4
0
10
7
1
36
1
1
6
5
1
12
VÝSLEDKY
% poškozených plodů
Kontrola
18,7%
MycoSin
6,4%
Účinnost (Abbott) 65,78%
Biocont Laboratory
Biocont Laboratory
Srovnání účinnosti
přípravku MADEX a chemické ochrany
na obaleče jablečného v první generaci
Systém ošetření
Biologická ochrana
Chemická ochrana
Aplikace
15.6. Madex 100 ml/ha
22.6. Madex 100 ml/ha
29.6. Madex 50 ml/ha
15.6. Calypso 0,25 l/ha
3.7. Integro 0,5 l/ha
Napadení
0,8 %
0,8 %
Cena ošetření
1495 Kč
1870 Kč
Srovnání ceny
79,9 %
100 %
MADEX je stejně účinný a cenově výhodnější
Biocont Laboratory
Další hodnocení:
Mšice na jabloních:
NeemAzal-T/S Prev-B2
Vrtule třešňová:
Quassia amara
Obaleči:
Isomate - Matení samců
Biocont Laboratory
Prev-AM
Mýty a pověry
o biologické ochraně jabloní
Mýtus:
Biologická ochrana je drahá a nefunguje
Skutečnost:
Biologická ochrana
- je stejně účinná jako chemická
- při srovnatelných (nebo nižších) nákladech
Biocont Laboratory
Download

6 - Biosad