Moderní
ochrana ovoce
Obsah
Živočišní škůdci
Isomate
Madex®
Lepinox® Plus
NeemAzal® - T/S
PREV-B2TM
Typhlodromus pyri
Quassia amara
Cocana
Spruzit-Flussig
SpinTor
Houbové choroby
Alginure
POLISENIO
PREV-B2TM
Myco-Sin
VitiSan
Kumulus WG
Kocide 2000
Flowbrix
AquaVitrin K
NatriSan
Smáčedlo
Wetcit
Výživa
VermiFit B
ProKton
PREV-B2TM
Opylení
Tripol
Natupol Booster
Monitoring
Feromonové lapáky
Lepové desky
2
Alginure
Zvýšení odolnosti proti houbovým chorobám
Alginure je dnes základním komponentem efektivní ochrany jabloní před strupovitostí. Velký význam má také v peckovinách, kde se uplatní proti chorobám listů
a plodů.
Mechanismus účinku
Ošetření přípravkem Alginure aktivuje
imunitní systém rostliny. Rostlina likviduje infekci patogenu okamžitě po napadení. Každá rostlina má mnoho genů, které
řídí obranné reakce. Pokud před infekcí
patogenem ošetříme rostlinu přípravkem
Alginure, aktivujeme její imunitní systém
a ta je pak schopna se sama infekci bránit. Navíc je tato reakce (spouštěná mnoha geny) založena velmi široce, takže je rostlina chráněna před řadou dalších chorob.
80 WG
Oblast použití
◗ jádroviny – zvýšení odolnosti proti strupovitosti, padlí a dalším chorobám
◗ ovocné dřeviny – snížení citlivosti rostlin k chorobám listů a plodů
◗ jahody – snížení citlivosti k padlí a hnilobám
3
Polysulfid
vápenatý - POLISENIO
Omezuje strupovitost a padlí
Působení:
✔ Stop ošetření po začátku infekce.
✔ Příznivě ovlivňuje zdravotní stav
a kondici rostlin.
✔ Omezuje výskyt houbových chorob
Mokrý list =
červená pro běžné
přípravky
(strupovitost, padlí, apod.).
✔ Nejvyšší účinnosti se dosahuje při
aplikaci na mokrý list do 300 hodinových stupňů po začátku infekce.
Oblast použití
◗ jádroviny
◗ peckoviny
4
POLISENIO má
zelenou při ošetření
na mokrý list po dešti
VitiSan
Zvýšení odolnosti
proti houbovým chorobám
Působení:
✔ Způsobuje změnu pH na listech a tím
brání klíčení spor a omezuje růst mycelia houbových chorob.
✔ Sterilizuje povrch rostliny.
✔ Vhodný do tank-mixu spolu se sírou.
Přínos:
✔ Zvyšuje odolnost rostlin proti houbovým chorobám (strupovitost, padlí,
Plod jabloně napadený strupovitostí
skládkové choroby a další).
✔ Omezuje napadení strupovitostí do 24 hodin po vzniku infekce.
✔ Uvolňuje draslík v rostlině v přijatelné formě = draselná výživa na list.
NatriSan
Snížení náchylnosti
k houbovým chorobám
Působení:
✔ Podporuje přírodní bakteriální mikroflóru
na povrchu listů a tím brání rozvoji hub.
✔ Rostlina je méně vnímavá vůči houbovým
chorobám.
✔ Stimuluje přirozenou rezistenci.
Oblast použití
◗ jabloň – padlí, strupovitost, hniloba
plodů, sazovitost
◗ angrešt – padlí
Padlí jabloně
5
Myco-Sin
Skládkové choroby
Bakteriální spála růžovitých
Efektivní řešení skládkových chorob na jádrovinách
2 – 3 aplikace před sklizní sníží
ztráty při skladování.
✔ Přípravek Myco-Sin efektivně snižuje napadení skládkovými chorobami,
zejména Gloeosporiovou hnilobou.
✔ Aplikuje se 2-3× v době sklizně v 1 %
koncentraci.
✔ Vhodné i pro ovoce pěstované na dětskou výživu a ekologickou produkci.
Působení:
✔ Zvýšení produkce fenolických sloučenin.
Oblast použití
Jádroviny
✔ Zpevnění povrchu listů.
✔ Zabránění prorůstání spor kutikulou.
✔ Změna pH na listech = omezení
klíčení spor.
◗
◗
◗
◗
spála růžovitých
skládkové choroby
hniloby plodů
sekundární
strupovitost
Peckoviny
◗ moniliová hniloba
◗ hniloby plodů
◗ houbové choroby
Ovocné dřeviny
◗ hniloby plodů
◗ houbové choroby
6
Kumulus WG
Houbové choroby
Fungicid na bázi síry s kontaktním účinkem, rychlým nástupem účinnosti
a reziduálním působením proti houbovým patogenům ze skupiny pravých padlí
s vedlejší akaricidní účinností.
Oblast použití
◗ jabloň – padlí jabloně s vedlejším
účinkem na strupovitost
◗ broskvoň – padlí broskvoňové
◗ meruňka – moniliniová spála květů
◗ peckoviny – hálčivec višňový
◗ jahodník – padlí
◗ angrešt, rybíz – americké padlí
angreštové
Padlí jabloně
AquaVitrin K
Zastavuje rozvoj chorob po kroupách
Preventinvní pomocný prostředek.
Zpevňuje epdiermis, zvyšuje pH na
listech a plodech a tím brání sporám
v klíčení a prorůstání.
✔ Aplikace na poškozené plody po kroupách,
omezuje riziko vzniku hniloby plodů.
✔ Draslík je využit jako živina.
Plod poškozený kroupami
7
Kocide 2000
Houbové choroby
Měďnatý přípravek proti korovým nekrózám, bakteriální spále
růžovitých a kadeřavosti listů broskvoně
Kontaktní fungicid s účinnou látkou hydroxid
měďnatý vytvoří na povrchu rostlin tenkou
vrstvu, která chrání před infekcí. Baktericidního účinku přípravku lze využít rovněž
v protimrazové ochraně ovocných dřevin.
Oblast použití
◗ korové nekrózy jádrovin a peckovin
◗ bakteriální spála růžovitých
◗ kadeřavost listů broskvoně
Flowbrix
Kadeřavost broskvoně
Houbové choroby
Měďnatý přípravek proti korovým nekrózám, listovým skvrnitostem a bakteriózám
Kontaktní fungicid inhibuje klíčení spor patogenu na povrchu ošetřených částí
rostlin. Vysoká účinnost i při použití relativně malého množství přípravku je
zajištěna vysokým podílem mimořádně jemných částic spolu s vysoce efektivními smáčedly a disperganty v tekuté formulaci.
Působení:
✔ kontaktně a preventivně
Oblast použití
✔ oxychlorid Cu je schopen inhibovat
klíčení spor patogenu na povrchu všech ◗ korové nekrózy jádrovin i peckovin
ošetřených částí
(účinkuje zároveň proti rané strupovitosti)
✔ zpevňuje rostlinná pletiva
◗ bakteriální spála růžovitých
✔ nedochází ke vzniku rezistence
◗ kadeřavost broskvoně, puchrovitost slivoně
✔ aplikace 1-2 dny před výskytem ranního
◗ listové skvrnitosti, antraknóza ořešáku
mrazíku zvyšuje mrazuodolnost květů
8
Isomate
Matení samců obalečů
Nejmodernější, vysoce efektivní metoda ochrany proti obalečům
Feromony se uvolňují postupně a dlouhodobě naplní sad vůní samičky. Tím je omezena
schopnost samců nalézt samičku a následně nedochází k páření a kladení vajíček.
Výhody
✔ I při rozvleklých náletech obaleče
zaručuje klidný spánek pěstitele.
✔ Minimální až nulové napadení.
✔ Chrání sad po celou vegetaci.
✔ Pouze jedna snadná aplikace na
celou sezónu.
✔ Servis a poradenství.
Oblast použití
◗ Isomate C plus
obaleč jablečný
◗ Isomate C LR
obaleč jablečný, slupkoví
a pupenoví obaleči
◗ Isomate OFM rosso
obaleč švestkový a obaleč
východní – švestky, broskvoně
9
MADEX
®
Obaleč jablečný
Vysoce účinný a spolehlivý na obaleče jablečného
MADEX je vysoce spolehlivý virový přípravek, který působí požerově proti housenkám obaleče jablečného.
Unikátní formulace zajišťuje vysokou stabilitu a životaschopnost virových partikulí.
Hlavní přednosti
✔ Při aplikaci na první generaci obaleče
se část viru přenese i do druhé generace.
✔ Nezanechává žádná rezidua v produktech.
✔ Nulová ochranná lhůta = možno aplikovat
i těsně před sklizní.
✔ Vhodný do antirezistentních strategií.
✔ Šetrný k užitečným organismům.
Housenka obaleče jablečného
í
Základn ka
vá dáv
hektaro 0 ml
pouze 10
Plod poškozený obalečem jablečným
10
Lepinox Plus
Housenky
škodlivých motýlů
®
Selektivní bakteriální přípravek k regulaci housenek obalečů,
píďalek, bekyní a bělásků
✔ Přípravek se aplikuje v době výskytu housenek.
✔ Působí požerově.
✔ Nezanechává žádná rezidua ve sklizeném
ovoci, vhodný zejména pro produkci ovoce
na dětskou výživu.
✔ Není škodlivý pro užitečné organismy.
Mechanismus účinku
1. Po pozření se krystaly toxinu rozpouští
ve střední části střeva housenky.
2. Toxiny uvolněné z krystalické podoby
se přichytí na receptory ve střevě.
3. Dochází k perforaci střevní stěny.
4. Částice toxinu pronikají do celého těla
a housenka uhyne.
Plod meruňky poškozený píďalkou
bit XL
Moderní náhrada za Bio
Oblast použití
OVOCNÉ DŘEVINY
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
obaleči
píďalka podzimní
bekyně zlatořitná
bourovec prsténčivý
bělásek ovocný
přástevníček americký
makadlovka broskvoňová
11
Spintor
Obaleč jablečný,
slupkoví a pupenoví obaleči a mery
Účinná regulace obalečů a mer
SpinTor je požerový a kontaktní insekticid, který obsahuje účinnou látku spinosad.
U tohoto přípravku byla zjištěna účinnost
na široké spektrum škůdců. Vhodný jako
součást antirezistentní strategie.
Oblast použití
◗ jabloně – obaleči
◗ hrušně - mery
Jablko poškozené slupkovým obalečem
Spruzit-Flussig
Saví a žraví škůdci
Kontaktní insekticid s velmi rychlým účinkem
Spruzit-Flussig je přípravek na bázi přírodních pyrethrinů, které se získávají z rostliny
Chrysanthemum cinerariaefolium.
Škůdce po zasažení postřikem velmi rychle
uhyne. Povoleno pouze pro ekologické zemědělství, kde se velmi dobře uplatní proti
škodlivému květopasu jabloňovému.
Oblast použití
◗ jádroviny
◗ slivoň
◗ třešně
12
Květopas jabloňový může být velmi
dobře regulován přípravkem SpruzitFlussig.
Wetcit
®
Smáčedlo
Nový adjuvant – smáčedlo pro zlepšení funkce pesticidů
Díky obsahu pomerančového oleje má tyto Kocide 2000
pozitivní efekty:
✔ Omezuje napadení drobnými škůdci
Kocide 2000
+ Wetcit 0,15 %
(mšice, mery, svilušky).
✔ Omezuje výskyt padlí.
Oblast použití
◗ ovocné dřeviny
Výživa bórem
Houbové choroby
Drobní škůdci
PREV-B2
TM
Kapalné foliární hnojivo s obsahem bóru
na bázi pomerančového oleje
✔ Zlepšuje smáčivost přípravků v tank-mixu.
✔ Omezuje napadení drobnými škůdci
(mšice, mery, svilušky).
Vliv PREV-B2 v koncentraci 0,4 % na mšice
✔ Omezuje výskyt padlí a plísně šedé.
✔ Zlepšuje výživu rostlin bórem.
Oblast použití
◗ ovocné dřeviny
10 min
po aplikaci
2 hodiny
po aplikaci
24 hodin
po aplikaci
13
Cocana
Vlnatka krvavá
Mazlavé draselné kokosové mýdlo
Při silném napadení vlnatkou krvavou je možné 2% prostředku Cocana umýt voskové výpotky vlnatky. Následující insekticidní ošetření je pak vysoce účinné.
Před aplikací
Krátce po aplikaci
NAZV QJ1210209
14
Quassia amara
Pilatky
Spolehlivé řešení problémů s pilatkami
v ekologickém zemědělství
V ekologickém ovocnářství se výluh z quassiového dřeva nejčastěji používá proti pilatkám
na jabloních a švestkách. Pro ošetření jednoho hektaru se extrakt připravuje ze 3 – 4,5 kg
dřeva. Ošetření se pak směřuje na fázi opadu
okvětních plátků.
Pilatka jablečná – původce červivosti
v jarním období
Oblast použití
◗ jádroviny – pilatky
◗ slivoně - pilatky
NeemAzal-T/S
Mšice
Rostlinný insekticid proti mšicím
✔ Vysoká účinnost
✔ Nulová rezidua
✔ Šetrný k necílovým organismům
Raná fáze výskytu mšic je vhodným termínem pro aplikaci přípravku NeemAzal T/S.
Oblast použití
◗ jabloně
15
Typhlodromus pyri
Roztoči
Trvalé řešení problémů se sviluškami, hálčivci a vlnovníky
Dravý roztoč T. pyri se dodává v plstěných pásech. Ty se umisťují do sadu
v zimním období. Na jaře opouští
přezimující samice T. pyri pás a začínají vyhledávat kořist.
T. pyri se v sadu dále množí a zůstává
zde dlouhodobě.
Plstěný pás, ve kterém se do sadu introdukuje
dravý roztoč Typhlodromus pyri.
Výhody
✔ Vysoká a dlouhodobá účinnost.
✔ Populace dravého roztoče zůstává
v sadu trvale.
✔ Absolutně přírodní metoda.
✔ Jednorázová investice na celou
životnost sadu, která se vyplatí.
Oblast použití
◗
◗
◗
◗
16
jabloně
hrušně
broskvoně
další ovocné dřeviny
Samice dravého roztoče Typhlodromus pyri ukrytá
v prostředí plstěného pásu.
VermiFit B
Vitalita rostlin
Posílení odolnosti a vitality rostlin pro dosažení vyšších výnosů
a kvality produkce
Pomocný rostlinný přípravek. Extrakt
z kompostu kalifornských žížal.
Působení:
✔ Zvýšení fyziologické kondice rostlin.
✔ Zvýšení obranyschopnosti rostlin
proti houbovým chorobám.
✔ Zvýšení výnosu a hlavně tržní kvality
(mm)
(větší podíl plodů v 1. jakosti a výběru).
Oblast použití
(mm)
Jabloně – příznivý vliv na růst
a vývoj stromů, díky lepšímu
příjmu živin z půdy jsou sklízené
plody výrazně větší. Lepší fyziologická kondice rostlin se projevuje
i vyšší odolností vůči dispozičním
chorobám, jako je padlí jabloňové.
17
ProKton
Výživa na list i do závlahy
Působení:
✔ Kombinací vysokého množství
draslíku s aminokyselinami je
zabezpečeno rychlé vstřebávání
přípravku a jeho transport v rostlině.
✔ Dochází k rychlému odstranění
nedostatku K v rostlině.
Doporučení:
✔ Při nedostatku draslíku, zejména na těžkých půdách.
✔ V období stresu.
✔ Na zvýšení kvality a skladovatelnosti ovoce.
✔ Vhodné jako součást výživy sadů v ekologickém režimu.
Oblast použití
Jabloně, hrušně, jahody
◗ Postřik na list
◗ Kapková závlaha
18
Tripol a
Natupol Booster
Opylení
Efektivní opylení vašich ovocných dřevin
Tripol a Natupol Booster jsou produkty
určené ke zlepšení opylení ve venkovních
kulturách ovocných dřevin a zeleniny.
Tripol je svoji dlouhou životností určen
do několika po sobě kvetoucích ovocných kultur. Natupol Booster se uplatní
do krátce a intenzivně kvetoucích kultur.
Výhody:
✔ Čmeláci jsou aktivní již za nízkých teplot
od 8 °C.
✔ Čmeláci létají i za větrného a deštivého počasí.
✔ Zvýšení kvality opylení i plodů. Významné
zejména u triploidních odrůd a při nízké násadě květních pupenů.
✔ Čmeláci jsou ideální opylovači v sadech, které jsou vybaveny protikroupovými systémy.
Aplikace:
✔ 3 – 7 dní před začátkem květu.
✔ Vhodné do peckovin i jádrovin.
✔ Po odkvětu je možné přesunout
do další kvetoucí dřeviny.
19
Feromonové
lapače
Monitoring škůdců
Z feromonového odparníků se uvolňuje druhově specifický feromon, který láká samečky.
Poté co sameček vletí do lapáku chytne se na
lepovou desku. Na základě počtu chycených
kusů lze stanovit křivku náletu a podle toho
správně určit termín ošetření.
Oblast použití
◗ široké spektrum škůdců z řádu motýli.
Lepové desky
Monitoring výskytu pilatek a vrtule třešňové
Barva na lepových deskách je atraktivní pro
dospělce některých škůdců. Bílá barva lákápilatky, žlutá vrtuli třešňovou. Pomocí těchto lepových desek lze sledovat výskyt škůdců.
V omezené míře lze dosáhnout i regulace jejich
výskytu.
Oblast použití
◗ jádroviny
◗ slivoně
◗ třešně a višně
20
21
8–10 kg/ha
Myco-Sin
+ síra
VitiSan
+ síra
PREV-B2
Kocide 2000
Flowbrix
Výživa
bórem,
zlepšení
smáčivosti
Korové
nekrózy
2,5–3,5 kg/ha
2–3,5 l/ha
0,1–0,4 %
3–5 kg/ha
KOCIDE 2000 0,05–0,1 %
0,05–0,07 %
Flowbrix
5–8 kg/ha
0,4 - 0,5 %
PREV-B2
Myco-Sin
5 - 10 l/ha
0,5 - 1%
POLISENIO
síra
VitiSan
síra
6–10 l/ha
POLISENIO
Černě
spála
Bakteriální
choroby
Skládkové
Padlí
Strupovitost
3–5 l/ha
Dávka
Alginure
Choroba Prostředek
BBCH 0-53
BBCH 54
Myší ouško
BBCH 65
Plné kvetení
preventivně
Většina květů ve stádiu
balónku
BBCH 59
zlepšení smáčivosti v koncentraci 0,1–0,2 %
při výskytu choroby
na vlhký list
preventivně
preventivně
na vlhký list, v době klíčení spór
Rašení květních pupenů
preventivně
Po květu do stádia velikosti
ořechu = citlivé na rzivost
BBCH 71
BBCH 75
Dozrávání plodů
BBCH 87
Sklizňová zralost plodů
2–4 aplikace
v době klíčení spór, kuratinvě 12–48 po infekci
Plody velikosti vlašského ořechu
BBCH 74
Plán ochrany jabloní proti chorobám
22
*
Madex
Isomate C plus
Lepinox Plus
PREV-B2*
BBCH 54
v době výskytu dospělců
Většina květů ve stádiu
balónku
BBCH 59
aplikace odparníků na začátku sezóny,
před začátkem náletu obalečů
aplikace odparníků na začátku sezóny,
před začátkem náletu obalečů
aplikace textilních pásků s přezimujícím stadii T. pyri
kontaktní účinek
v koncentraci 0,3 %
BBCH 0-53
Myší ouško
Bórové listové hnojivo ES. Obsahuje pomerančový olej, který kontaktně vysušuje kutikulu drobných škůdců
(mšice, larvy mer, třásněnek, svilušky).
Obaleč jablečný
Píďalka podzimní
a další škodlivé
housenky
Mšice
Lepinox Plus
Píďalky, bekyně,
bourovci
NeemAzal-T/S
Isomate CLR
PREV-B2*
Listoví a pupenoví
obaleči
Svilušky, vlnovník
Spruzit-Flussig
Květopas jabloňový
Dravý roztoč Typhlodromus pyri
Quassia amara
Prostředek
Pilatka jabloňová
Škůdce
Rašení květních pupenů
Plody velikosti vlašského ořechu
BBCH 74
BBCH 75
Dozrávání plodů
působí po celou sezónu
Těsně před líhnutím housenek, při dalším náletu motýlů opakovat po 6–10 dnech
kontaktní účinek v koncentraci 0,3–0,4 %
aplikace při výskytu mladých housenek
BBCH 87
Sklizňová zralost plodů
dlouhodobá ochrana (T. pyri v sadu přezimuje)
aplikace na líhnoucí se larvy při dokvétání
Po květu do stádia velikosti
ořechu = citlivé na rzivost
BBCH 71
Působí po celou sezónu.Účinkuje na obaleče jablečného, o. zimolezového, o. ovocného
BBCH 65
Plné kvetení
Plán ochrany jabloní proti škůdcům
23
2,5 - 3,5 kg/ha
2 - 3,5 l / ha
Kocide 2000
Flowbrix
0,3–0,4 %
PREV-B2
Mšice
500 (300) odp./ha
0,75 - 1 kg/ha
0,75 - 1 kg/ha
Isomate OFM
rosso
Lepinox Plus
Quassia amara
obaleč východní Lepinox Plus
Obaleč
švestkový,
podzimní
Píďalka
p. žlutá
3–4,5 kg/ha
5 kg/ha
Pilatka švestková, Výluh z pilin
Korové nekrózy
peckovin
VitiSan + síra
0,4 %
Flowbrix
Suchá skvrnitost
3,5 kg/ha
Kocide 2000
broskvoně
6–10 kg/ha
Kadeřavost
meruňky
Myco-Sin
3–6 l/ha
Alginure
0,5 - 1%
6–10 kg/ha
Myco-Sin
VitiSan
3–6 l/ha
Alginure
Moniliová
hniloba
Hnědnutí listů
6–8 kg/ha
6–10 kg/ha
Dávka
VitiSan
Myco-Sin
Prostředek
Moniliová
spála
Choroba,
škůdce
BBCH 54
BBCH 0–51
květy ve stádiu
balónu
BBCH 59
aplikace v době výskytu škůdce
aplikace odparníků před začátkem náletu,
působí po celou sezńu
obvykle 2–4 ošetření, preventivně před deštěm
obvykle 2–4 ošetření, preventivně před deštěm
poupě
rašení
BBCH 65
kvetení
BBCH 74
tvorba plodů
začátek vybarvování
plodů
BBCH 76
BBCH 78
zrání
BBCH 87
plná zralost
v době výskytu mladých housenek, dle signalizace
aplikace v době výskytu housenek
1–2 aplikace na konci kvetení
BBCH 71
dokvétání
Plán ochrany peckovin proti chorobám a škůdcům
Vážení ovocnáři,
rádi bychom Vám touto cestou chtěli poděkovat za projevenou důvěru a spolupráci v minulé sezóně.
Jsme potěšeni, že čím dál více využíváte nabídky našich produktů a služeb. Důvěra a spokojenost,
kterou projevujete naší společnosti je pro nás hnací silou a závazkem do dalšího úsilí rozšiřování nabídky
našich produktů a služeb.
Již dávno není naše společnost v povědomí pouze ekologických pěstitelů ovoce. Stále více integrovaných
ovocnářů zařazuje naše produkty do svých plánů ochrany, a to jak v samostatných aplikacích, tak i např.
jako tank-mix s pesticidy. Používáním našich přípravků na přírodní bázi pomáháte zachovat biodiverzitu
ve Vašich sadech. Toto rozhodnutí se vyplatí a příroda si pak s mnohými problémy poradí sama.
Jsme hrdí na to, že se ve spolupráci s výzkumnými institucemi (VÚRV Praha a VŠÚO Holovousy) můžeme podílet na řešení výzkumných projektů podporovaných Národní agenturou zemědělského výzkumu
(QJ1210209, QJ1210275) a Technologickou agenturou České republiky (TA02020168). Cílem řešených
projektů je zlepšit systémy ochrany a pěstování ovocných dřevin. I díky těmto aktivitám získáváme mnoho cenných poznatků.
I nadále chceme provádět řadu pokusů s našimi stávajícími i novými produkty. Cílem není ověřování
účinnosti našich přípravků. Ta již byla potvrzena v průběhu přísného registračního řízení. Jde nám o to,
vyzkoušet optimální použití v podmínkách Vašich sadů a přispět tak ke zkvalitnění našeho poradenství.
Rok 2014 byl pro ovocnáře opět složitý. Řada z Vás pocítila vliv nepřízně počasí. Rovněž to byl pro mnohé
pěstitele rok náročný na tlak chorob a zejména některých škůdců. Požadavky zákazníků na kvalitu ovoce
se zvyšují, a také se musíte vyrovnávat s nízkými realizačními cenami. I přesto vzrůstá zájem spotřebitele o české potraviny. Velká skupina zákazníků si jezdí pro ovoce přímo k Vám do sadu. V tom je naděje,
že produkce kvalitního tuzemského ovoce bude mít i nadále smysl.
Ovocnářství je náročný obor a proto jsme připraveni i do budoucna Vám podat pomocnou ruku.
Sortimentem našich kvalitních přípravků a odborným poradenstvím Vám chceme ulehčit Vaši náročnou
práci a přispět k úspěšné úrodě ve Vašich sadech. Věříme, že pro Vás budeme i v tomto roce spolehlivými partnery.
Roman Loskot, Václav Psota
BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o.
biologická ochrana rostlin
Mayerova 784, 664 42 Modřice
Tel./fax: 545 218 156
GSM: 605 819 854
e-mail:[email protected]
www.biocont-profi.cz
Ing. Václav Psota, Ph.D.
tel.: 733 522 664
[email protected]
Ing. Roman Loskot
tel.: 604 938 822
[email protected]
Download

Leták produktů do ovocných sadů - 2015