BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o.
za podpory Ministerstva zemědělství České republiky
si Vás dovoluje pozvat na
vzdělávací kurz
PĚSTOVÁNÍ ZELENINY
v ekologické produkci
V sedmi jednodenních blocích probereme pěstování a ochranu zeleniny a také řízení a
ekonomiku farmy.
Cílem kurzu je zlepšit povědomí zájemců o principech fungování ekologického zelinářství.
Seminář je určen především pro profesionální pěstitele, ale také pro další zájemce z řad
odborné veřejnosti.
Termíny:
29. – 30. října 2014 Lednice na Moravě
11. – 12. listopadu 2014 – Modřice u Brna
18. – 19. listopadu 2014 – Modřice u Brna
25. listopadu 2014 – Modřice u Brna
Místo konání: Lednice, prostory Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity
Modřice, Penizion Fino-Club, U hřiště 737
Ubytování a stravování: Stravování v průběhu semináře si hradí každý účastník sám.
Ubytování si rovněž každý účastník zajišťuje sám.
Vložné: Kurz je zdarma.
Podmínkou přihlášení je účast na všech přednáškách. Na závěr kurzu bude udělen účastníkům
certifikát o absolvování.
Témata semináře:
1. blok: Půda a kořenový systém rostlin
2. blok: Výživa, agrotechnika, osevní postupy
3. blok: Pěstování a ochrana - brukvovitá zelenina
4. blok: Pěstování a ochrana - kořenová a cibulová zelenina
5. blok: Pěstování a ochrana - plodová zelenina
6. blok: Pěstování a ochrana - listová zelenina a luskoviny
7. blok: Funkční biodiverzita, Management farmy
Přednášky a semináře povedou tuzemští a zahraniční odborníci.
Závaznou přihlášku můžete poslat e-mailem na [email protected] , nebo [email protected]
nebo telefonicky Martin Bagar – 603 155 208 a Martin Teplý – 732 754 762
vzdělávací kurz
PĚSTOVÁNÍ ZELENINY
v ekologické produkci
PODROBNÝ PROGRAM
29. října
Odborné přednášky – téma půda
Název přednášky
Vlastnosti a funkce půdy
Edafon a role uhlíku
Degradační faktory
Ochrany půdy
Vhodná a nevhodná
agrotechnika půdy
Kořenový systém rostlin –
byliny + ovocné dřeviny
Přednášející
Dr. Wilfried Hartl
Ing. Jaroslav Záhora, CSc.
Ing. Milan Hluchý, Ph.D.
Ing. Milan Hluchý, Ph.D.
Dr. Wilfried Hartl
Instituce
Bio Forschung Austria
Mendelova univerzita v Brně
Biocont Laboratory
Biocont Laboratory
Bio Forschung Austria
Dr. Wilfried Hartl
Bio Forschung Austria
Vedoucí semináře
Dr. Wilfried Hartl
Ing. Jaroslav Záhora, CSc.
Ing. Milan Hluchý, Ph.D.
Instituce
Bio Forschung Austria
Mendelova univerzita v Brně
Biocont Laboratory
Praktický seminář
Téma
Půdní sonda
Extrakce edafonu
Určení přijatelného N, obsah
Ca
30. října
Odborné přednášky – téma výživa
Název přednášky
Role jednotlivých živin
Dynamika živin v půdě
Využití kompostů
Agrotechnika a osevní postupy
Přednášející
Ing. Štěpán Hluchý
Dr. Wilfried Hartl
Dr. Wilfried Hartl
Ing. Martin Koudela, Ph.D.
Instituce
Biocont Laboratory
Bio Forschung Austria
Bio Forschung Austria
ČZU Praha
Vedoucí semináře
Dr. Wilfried Hartl
Ing. Pavel Pluhař
Ing. Milan Hluchý, Ph.D.
Instituce
Bio Forschung Austria
Agra Střelské Hoštice
Biocont Laboratory
Praktický seminář
Téma
Hodnocení kvality kompostu
Deficience živin - diagnostika
Určení přijatelného N, obsah
Ca
11. listopadu
Odborné přednášky – téma: Choroby a škůdci – brukvovitá,
cibulová a kořenová zelenina
Název přednášky
Houbové choroby brukvovité
zeleniny
Živočišní škůdci brukvovité
zeleniny
Houbové choroby kořenové a
cibulové zeleniny
Živočišní škůdci kořenové a
cibulové zeleniny
Přednášející
Ing. Jaroslav Rod, CSc.
Instituce
Rostlinolékařský poradce
Prof. František Kocourek
VÚRV Praha-Ruzyně
Ing. Jaroslav Rod, CSc.
Rostlinolékařský poradce
Prof. František Kocourek
VÚRV Praha-Ruzyně
Vedoucí semináře
Ing. Jaroslav Rod, CSc.
Prof. František Kocourek
Instituce
Rostlinolékařský poradce
VÚRV Praha-Ruzyně
Praktický seminář
Téma
diagnostika chorob
diagnostika škůdců
12. listopadu
Odborné přednášky – téma: Pěstování a ochrana - brukvovitá,
cibulová, kořenová zelenina
Název přednášky
Strategie a prostředky ochrany
– brukvovitá zelenina
Agrotechnika a výživa brukvovitá zelenina
Strategie a prostředky ochrany
– brukvovitá zelenina
Agrotechnika a výživa brukvovitá zelenina
Pěstování, zkušenosti z farmy
Přednášející
Ing. Martin Bagar, Ph.D.
Instituce
Biocont Laboratory
Ing. Miloš Jurica, Ph.D.
ZF Mendelu Lednice
Ing. Martin Bagar, Ph.D.
Biocont Laboratory
Ing. Miloš Jurica, Ph.D.
ZF Mendelu Lednice
Ing. Petr Weidenthaler
Biozelenina Velehrad
Vedoucí semináře
Ing. Petr Weidenthaler
Ing. Miloš Jurica, Ph.D.
Ing. Martin Bagar, Ph.D.
Instituce
Biozelenina Velehrad
ZF Mendelu Lednice
Biocont Laboratory
Praktický seminář
Téma
Diskuze:
Zkušenosti z farmy
Agrotechnika, pěstování,
ochrana
18. listopadu
Odborné přednášky – téma: Choroby a škůdci – plodová a listová
zelenina a luskoviny
Název přednášky
Houbové choroby plodové
zeleniny
Živočišní škůdci plodové
zeleniny
Houbové choroby listové
zeleniny a luskovin
Živočišní škůdci listové
zeleniny a luskovin
Kontrola v ekologickém
zemědělství
Přednášející
Ing. Jaroslav Rod, CSc.
Instituce
Rostlinolékařský poradce
Doc. Hana Šefrová
AF Mendelu Brno
Ing. Jaroslav Rod, CSc.
Rostlinolékařský poradce
Doc. Hana Šefrová
AF Mendelu Brno
Ing. Milan Berka
KEZ
Praktický seminář
Téma
diagnostika chorob
diagnostika škůdců
Vedoucí semináře
Ing. Jaroslav Rod, CSc.
Doc. Hana Šefrová
Instituce
Rostlinolékařský poradce
AF Mendelu Brno
19. listopadu
Odborné přednášky – téma: Pěstování a ochrana - plodová a listová
zelenina a luskoviny
Název přednášky
Strategie a prostředky ochrany
– plodová zelenina
Agrotechnika a výživa plodová zelenina
Strategie a prostředky ochrany
– listová zelenina a luskoviny
Agrotechnika a výživa listová zelenina a luskoviny
Pěstování, zkušenosti z farmy
Přednášející
Ing. Martin Bagar, Ph.D.
Instituce
Biocont Laboratory
Ing. Miloš Jurica, Ph.D.
ZF Mendelu Lednice
Ing. Martin Bagar, Ph.D.
Biocont Laboratory
Ing. Miloš Jurica, Ph.D.
ZF Mendelu Lednice
Ing. Petr Weidenthaler
Biozelenina Velehrad
Vedoucí semináře
Ing. Petr Weidenthaler
Ing. Miloš Jurica, Ph.D.
Ing. Martin Bagar, Ph.D.
Instituce
Biozelenina Velehrad
ZF Mendelu Lednice
Biocont Laboratory
Praktický seminář
Téma
Diskuze:
Zkušenosti z farmy
Agrotechnika, pěstování,
ochrana
25. listopadu
Odborné přednášky – téma: Funkční biodiverzita, Management
farmy
Název přednášky
Funkční biodiverzita - role
užitečných organizmů
Výsledky monitoringu
biodiverzity
Negativní vlivy pesticidů na
volně žijící organizmy
Management, marketing a
ekonomika zelinářské farmy
Přednášející
Ing. Kamil Holý, Ph.D.
Instituce
VÚRV Praha
Ing. Milan Hluchý, Ph.D.
Biocont Laboratory
Ing. Kamil Holý, Ph.D.
VÚRV Praha
Ing. Petr Weidenthaler
Biozelenina Velehrad
Praktický seminář
Téma
Diverzita edafonu
Vedoucí semináře
Ing. Milan Hluchý, Ph.D.
Instituce
Biocont Laboratory
Diverzita členovci
Diverzita roztoči
Ing. Kamil Holý, Ph.D.
Ing. Václav Psota, Ph.D.
VÚRV Praha
Biocont Laboratory
Download

Pozvánka - Pro-Bio