ochrana rostlin
Polní plodiny
a zelenina
Houbové choroby
ALGINURE®
PREV-B2TM
AquaVitrin K
Rizocore®
RhizoVital ® 42
VitiSan®
Živočišní škůdci
TrichoLet®
Trichocap®
Lepinox® Plus
NeemAzal®-T/S
PREV-B2TM
Další produkty
BactoFil® Cell, A, B
VermiFit A,B
WETCIT®
Tillecur®
TrichoLet
®
Trichogramma evanescens
Zavíječ kukuřičný
Efektivní způsob ochrany kukuřice před zavíječem
Snižuje náklady a organizační náročnost ochrany
Zavíječe
vyřešíme za Vás
✔ Snadná, rychlá
a bezstarostná aplikace
✔ Vysoká účinnost
✔ Výhodná cena
✔ Snížení organizační náročnosti
✔ Snížení výskytu mykotoxinů
Oblast použití
◗ Kukuřice
2
ace
k
i
l
p
a
á
k
c
e
t
Le
ky
v
á
d
o
d
ě
n
e
je v c
Trichocap
®
Trichogramma brassicae
Zavíječ kukuřičný
Jednoaplikační vysoce účinná metoda ochrany
kukuřice proti zavíječi kukuřičnému
Vysoká účinnost
Zvýšení výnosu zrna
Snadná aplikace
Snížení napadení houbovými
chorobami
✔ Snížení výskytu mykotoxinů
✔
✔
✔
✔
Oblast použití
◗ Kukuřice
3
WETCIT
®
Smáčedlo
Ethoxylalkohol, pomerančový olej omezení škůdců a chorob
Nový adjuvant – smáčedlo pro zlepšení funkce pesticidů
s vedlejším účinkem na omezení škůdců a chorob
Díky obsahu pomerančového
oleje má tyto pozitivní efekty:
✔ Zlepšuje smáčivost a přilnavost
✔ Zlepšuje pronikání přípravku do
rostliny
✔ Omezuje napadení drobnými
škůdci (kohoutci, mšice, molice,
třásněnky, svilušky)
✔ Omezuje výskyt padlí
a plísně šedé
Oblast použití
◗ Polní a zahradní plodiny
4
WETCIT®
silikonové smáčedlo
PREV-B2
TM
Bór 2,1 %, pomerančový olej
Hnojivo
omezení škůdců a chorob
Kapalné foliární hnojivo s obsahem bóru
na bázi pomerančového oleje
Díky obsahu pomerančového
oleje má tyto pozitivní efekty:
✔ Omezuje napadení drobnými
škůdci (kohoutci, mšice, molice,
třásněnky, svilušky)
✔ Omezuje výskyt padlí
a plísně šedé
✔ Zlepšuje výživu rostlin bórem
✔ Zlepšuje smáčivost přípravků
v tank-mixu
Oblast použití
◗ Polní a zahradní plodiny
5
ALGINURE
®
Aktivátor rezistence rostlin
Houbové choroby
Nový trend v ochraně rostlin před houbovými
chorobami
Alginure stimuluje
přirozené obranné
mechanizmy rostlin
✔ Odolnost proti houbovým
chorobám
✔ Lepší vitalita a zdravotní
stav rostlin
✔ Zvyšuje výnos
✔ Působí v celém systému
rostliny
Oblast použití
◗ Řepka – zvýšení odolnosti proti
houbovým chorobám a nádorovitosti
◗ Brambory – zvýšení odolnosti
proti plísni bramborové
◗ Zelenina – plísně, houbové
choroby
6
Alginure zvyšuje
výnos řepky
Aplikace na podzim a na jaře
Naše doporučení:
ALGINURE 1 l/ha
+ Fungicid
ALGINURE 1 l/ha
+ Fungicid
AquaVitrin K
Vodní sklo draselné
Houbové choroby
Pomocný prostředek pro ošetření řepky a hořčice
✔ Dezinfekce mechanicky
poškozeného porostu (kroupy)
✔ Omezení napadení
bejlomorkou
✔ Zpevnění šešulí
Oblast použití
◗ Řepka, hořčice
7
VermiFit
®
Extrakt z vermikompostu
Posílení růstu
a odolnosti rostlin
Posílení odolnosti a vitality rostlin pro dosažení vyšších
výnosů a kvality produkce
VermiFit A – zelenina
✔ Příznivý vliv na rychlost růstu
rostlin
✔ Zvýšení produkce v tržní kvalitě
✔ Výrazně vyšší odolnost proti
houbovým chorobám
(padlí okurky, padlí papriky, plíseň salátu a další)
VermiFit B – polní plodiny
✔ Zvýšení fyziologické kondice
rostlin
✔ Příznivý vliv na rychlost růstu
rostlin
✔ Vyšší výnos
✔ Zvýšení kvality produkce
(N-látek)
Oblast použití
◗ Polní a zahradní plodiny
8
BactoFil
®
Komplex půdních bakterií
Půdní aktivátor
pro vyšší úrodnost
Zlepšení půdní aktivity, struktury a úrodnosti pudy
BactoFil A 10 – jednoděložné rostliny
BactoFil B 10 – dvouděložné rostliny
✔ Zajištění biologické aktivity půdy
✔ Zajištění stejného výnosu
při snížení dávky hnojiv
✔ Lepší vitalita a zdravotní stav
rostlin
✔ Zlepšení struktury půdy
– nižší náklady na zpracování
půdy
BactoFil CELL – zajišťuje rozklad kukuřičné
a slunečnicové slámy
✔
✔
✔
✔
✔
Ozdravení půdy
Snížení přenosu fuzárií
Rozkládá celulózu
Zpřístupňuje mikroelementy
Zlepšení půdní struktury
Oblast použití
◗ Polní a zahradní plodiny
9
Lepinox Plus Housenky
®
Bacillus thuringiensis kurstaki
škodlivých motýlů
Selektivní bakteriální přípravek k regulaci housenek
bělásků, obalečů a skladištních škůdců
Vyšší koncentrace účinných spór
✔
✔
✔
✔
Působí požerově
Aplikace v době výskytu housenek
Žádná rezidua
Není škodlivý pro užitečné
organizmy
Mechanizmus účinku
1. Po pozření se krystaly toxinu rozpouští
ve střední části střeva housenky.
2. Toxiny uvolněné z krystalické podoby
se přichytí na receptory ve střevě.
3. Dochází k perforaci střevní stěny.
4. Částice toxinu pronikají do celého těla
a housenka uhyne.
Oblast použití
◗ Zelenina plodová, kořenová, listová,
brukvovitá
◗ Léčivé, aromatické a kořeninové rostliny
10
NeemAzal -T/S
®
Azadirachtin
Saví a žraví škůdci
Rostlinný insekticid proti savým a žravým škůdcům
62 % ZASYCHÁ NA
POVRCHU ROSTLINY
38 % PENETROVÁNO
DO ROSTLINY
✔
✔
✔
✔
Vysoká účinnost
Proniká do rostliny
Nulová rezidua
Šetrný k necílovým
organizmům
Oblast použití
◗ Brambory
◗ Kořeninové rostliny
◗ Špenát
◗ Zelí hlávkové, kapusta
◗ Lilkovitá zelenina
◗ Plodová zelenina
!!!!
e
c
a
r
t
s
i
g
e
r
Rozšířená
11
Rizocore
®
Trichoderma harzianum
Bacillus megaterium
Houbové choroby
Nový mikrobiální pomocný přípravek zlepšující růst,
kondici a zdravotní stav rostlin
Omezuje výskyt půdních patogenů
– Pythium, Rhizoctonia, Fusarium,
Sclerotinia
✔
✔
✔
✔
✔
Ochrana kořenů před patogeny
Rozvoj kořenového systému
Zlepšení příjmu živin
Zlepšení zdravotního stavu
Zvýšení výnosu
Oblast použití
12
◗ Polní plodiny
◗ Máčení sadby
◗ Zelenina
◗ Okrasné rostliny
Fusarium graminearum
Fusarium graminearum
+ Trichoderma
RhizoVital 42
®
Bacillus amyloliquefaciens
Posílení růstu
a odolnosti rostlin
Zajistí, že vaše rostliny budou silné a zdravé
✔ Vyšší odolnost rostlin vůči
stresům
✔ Stimulace růstu
✔ Zlepšení dostupnosti živin
✔ Silný a zdravý kořenový
systém
Oblast použití
◗ Polní a zahradní plodiny
13
VitiSan
Hydrogenuhličitan draselný
Houbové choroby
Pomocný prostředek pro omezení výskytu padlí
✔
✔
✔
✔
Způsobuje změnu pH na listech
Vysušuje mycelium padlí
Omezuje klíčení spór
Uvolňuje draslík v přijatelné formě
Oblast použití
◗ Tykvovitá zelenina
Tillecur
®
Hořčičný prášek
Houbové choroby
Pomocný prostředek pro moření osiva obilnin
✔ Preventivní ochrana proti houbovým chorobám přenosným osivem
✔ Pšenice - sněti rodu Tilletia
✔ Ječmen - listové skvrnitosti rodu
Pyrenophora
Oblast použití
◗ Obilniny
14
Další prostředky
pro ochranu zeleniny
Quassia amara
Parazitické hlístice
Výluh z dřeva keře Quassia amara má
insekticidní účinky. Působí na řadu savých a žravých škůdců.
Heterorhabditis – larvy lalokonosců
Steinernema feltiae – larvy smutnic
Phasmarhabditis hermaphrodita
– slimáci, slimáčci
Optické lapače
Bioagens do skleníků
Žluté lepové desky – mšice, molice,
smutnice
Modré lepové desky – třásněnky
Lapače škůdců pokojových rostlin –
mšice, molice, smutnice
Aphidius colemani – mšice
Phytoseiulus persimilis – svilušky
Encarsia formosa – molice
Amblyseiulus cucumeris – třásněnky
15
Závěr
V oblasti polní produkce se tradičně zaměřujeme na ochranu kukuřice před zavíječem. Naše metoda
letecké aplikace parazitické vosičky Trichogramma se ukázala velmi úspěšná a její použití se výrazně
rozšiřuje.
Zároveň však nabízíme řadu dalších produktů pro ochranu polních plodin a zeleniny. Naší strategií pro
letošní rok bude větší koncentrace na významné produkty se zaměřením na prohloubení zkušeností
a zlepšení předávání informací pěstitelům. Naše pokusnické aktivity se více přesunují do oblasti poloprovozních a provozních aplikací tak, aby výsledky byly co nejvíce viditelné agronomům a pěstitelům.
Zároveň chceme být ve větším kontaktu s našimi zákazníky, abychom získávali širší zpětnou vazbu
o našich produktech a zároveň mohli poskytovat lepší poradenství.
Přejeme Vám úspěšnou sezónu a těšíme se na spolupráci.
Martin Bagar, Martin Teplý
Firmy skupiny Biocont
CZ - centrála
BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o.
Modřice
www.biocont-profi.cz
PL
Biocont Polska Sp. z o.o.
Kraków
www.biocont.pl
SK
Biocont s r.o.
Rúbaň
HU
Biocont Magyarország Kft.
Budapest
www.biocont.hu
VN
Biocont Vietnam JSC
Ho Chi Minh City
www.biocont.vn
BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o.
biologická ochrana rostlin
Mayerova 784, 664 42 Modřice
Tel./fax: 545 218 156
GSM: 605 819 854
e-mail:[email protected]
www.biocont-profi.cz
Ing. Martin Bagar, Ph.D.
603 155 208
[email protected]
polní plodiny a zelenina
Ing. Martin Teplý
732 754 762
[email protected]
polní plodiny a zelenina
Download

Leták produktů do polních plodin - 2015