PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN,
Registrované v ČR, které je možné použít v EZ
Stav k 1.11.2014
Název přípravku
Biologická
funkce
Konec
Název účinné látky
platnosti
rozhodnutí
24.7.2014
Síra (Sulphur)
Agrosales - Síra
80
fungicid
Agrosales - Síra
80
fungicid,akaricid 31.12.2019
Síra (Sulphur)
Aktuální
stav
rozhodnutí
Do
spotřebování
zásob
Platné
rozhodnutí
1
plodiny
poznámka
semenné porosty
trav, chmel,
cukrovka, okurka,
broskvoň, jabloň,
tykvovitá zelenina,
rajče mrkev,
petržel, réva,
okrasné rostliny,
ječmen, žito,
pšenice
réva, jabloň,
okurka, zelenina
tykvovitá, rajče,
trávy, broskvoň,
réva, chmel otáčivý,
okrasné rostliny,
jahodník, mrkev,
petržel, pšenice,
cukrovka, dub,
ječmen, žito
braničnatky, padlí, hálčivec
révový, vlnovník révový
braničnatky, padlí, hálčivec
révový, vlnovník révový
PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN,
Registrované v ČR, které je možné použít v EZ
Stav k 1.11.2014
Agrovital
Antitranspirant
19.11.2017
Pinolen (Pinolene)
Platné
rozhodnutí
pšenice ozimá,
ječmen jarní, jetel
luční semenné
porosty, řepka
olejka, všechny
plodiny
Alginure
podpora
zdravotního
stavu
19.7.2020
Výtažek z mořských
řas (Sea algae
extract)
Platné
rozhodnutí
zelenina, řepa,
podpora zdravotního stavu
jahodník, obilniny,
ovocné dřeviny,
řepka olejka,
zelenina košťálová,
réva, jádroviny,
brambor, rajče,
brambor hlízy, růže,
31.12.2018
Aphidius colemani
(Aphidius colemani)
Platné
rozhodnutí
zelenina
skleníková, okrasné
rostliny, skleníkové
kultury
Aphidius colemani bioagens parazitoid
2
podpora účinnosti herbicidů,
omezení ztrát při sklizni proti výdrolu, snížení úletu
postřiku , zvýšení odolnosti
proti dešti, zlepšení
smáčivosti postřikových
kapalin , snížení
povrchového napětí
postřikových kapalin
mšice, mšice broskvoňová,
mšice řešetláková, mšice
bavlníková, mšice maková
PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN,
Registrované v ČR, které je možné použít v EZ
Stav k 1.11.2014
Aphidius ervi
bioagens parazitoid
31.12.2018
Aphidius ervi
(Aphidius ervi)
Platné
rozhodnutí
Aphidius-System
bioagens parazitoid
31.12.2018
Aphidius colemani
(Aphidius colemani)
Platné
rozhodnutí
Aqua Vitrin K
podpora
zdravotního
stavu
6.6.2014
Vodní sklo draselné
(Potassion water
glass)
Aqua Vitrin K
podpora
zdravotního
stavu
3.6.2018
Vodní sklo draselné
(Potassion water
glass)
Band - lepová past
pasivní pomocný 31.12.2014
přípravek
CHEMSTOP
ECOFIX
(CHEMSTOP
ECOFIX)
3
zelenina
skleníková, okrasné
rostliny, skleníkové
kultury
zelenina
skleníková, okrasné
rostliny, skleníkové
kultury, fóliovníky,
jahodník
Do
jahodník, řepka
spotřebování olejka, hořčice bílá,
zásob
réva, ovocné
dřeviny, angrešt,
rybíz
Platné
jahodník, řepka
rozhodnutí
olejka, hořčice bílá,
réva, ovocné
dřeviny, angrešt,
rybíz
Platné
ovocné rostliny,
rozhodnutí
okrasné rostliny,
zelenina,
skleníkové kultury
kyjatky, kyjatka osenní,
kyjatka zahradní, kyjatka
zemáková, kyjatka
hrachová, kyjatka travní,
kyjatka růžová
mšice mimo kyjatky
posílení odolnosti rostlin
posílení odolnosti rostlin
dřepčíci, molice, třásněnky,
vrtalky, vrtule třešňová,
smutnice, nosatci
PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN,
Registrované v ČR, které je možné použít v EZ
Stav k 1.11.2014
Bio Plantella - gel
pasivní pomocný 9.2.2021
přípravek
Chlorid sodný
(Chlorid sodný)
Platné
rozhodnutí
Bio Plantella
Natur-f
podpora
zdravotního
stavu
7.7.2018
výtažek přesličky
rolní (Horsetail
extract)
Platné
rozhodnutí
Bio Plantella
Natur-f-R
podpora
zdravotního
stavu
7.7.2018
výtažek přesličky
rolní (Horsetail
extract)
Bioan
podpora
zdravotního
stavu
12.9.2014
Lecitin (Lecithin),
Albumin mléčný
(Milk Albumin),
Kasein (Casein)
Bioan
pasivní pomocný 19.11.2017
přípravek
Lecitin (Lecithin),
Albumin mléčný
(Milk Albumin),
Kasein (Casein)
4
zahrady, půda
okurka, zelenina
ostatní, rajče,
jabloň, okrasné
rostliny, broskvoň,
rybíz, slivoň,
třešeň, višeň
Platné
okurka, zelenina
rozhodnutí
ostatní, rajče,
jabloň, okrasné
rostliny, broskvoň,
rybíz, slivoň,
třešeň, višeň
Do
okurka, zelenina
spotřebování tykvovitá, angrešt,
zásob
rybíz, réva, růže,
okrasné rostliny,
rajče
Platné
okurka, zelenina
rozhodnutí
tykvovitá, angrešt,
rybíz, réva, růže,
okrasné rostliny,
rajče
aplikace gelu okolo rostlin,
dle návodu k použití
podpora zdravotního stavu
rostlin
podpora zdravotního stavu
rostlin
podpora zdravotního stavu
rostlin
podpora zdravotního stavu
rostlin
PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN,
Registrované v ČR, které je možné použít v EZ
Stav k 1.11.2014
Biobit WP
biopreparát,
insekticid
31.12.2011
Bacillus
thuringiensis ssp.
kurstaki (Bacillus
thuringiensis ssp.
kurstaki strain
ABTS-351)
5
Do
kmín kořenný,
spotřebování mrkev semenné
zásob
porosty, petržel
semenné porosty,
kopr vonný
semenné porosty,
fenykl řapíkový
semenné porosty,
pastinák setý
semenné porosty,
réva vinná, zelenina
brukvovitá, lesní
porosty, ovocné
dřeviny, okrasné
dřeviny,kukuřice
osivo
obaleč jednopásý, obaleč
mramorovaný,makadlovka
kmínová, obaleči, bělásek
zelný,bekyně, píďalka
podzimní, bekyně zlatořitná,
bourovec prsténčivý,bělásek
ovocný,obaleč jednopásý,
obaleč mramorovaný,
skladištní škůdci, zavíječi
PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN,
Registrované v ČR, které je možné použít v EZ
Stav k 1.11.2014
píďalka podzimní, bekyně
zlatořitná, bourovec
prsténčivý, bělásek ovocný,
přástevník americký, obaleč
jablečný, bělásek zelný,
makadlovka kmínová,
obaleči, skladištní škůdci,
zavíječi, obaleči
Biobit XL
biopreparát,
insekticid
30.4.2014
Bacillus
thuringiensis ssp.
kurstaki (Bacillus
thuringiensis ssp.
kurstaki strain
ABTS-351)
Do
ovocné dřeviny,
spotřebování okrasné dřeviny,
zásob
jabloň,zelenina
brukvovitá, kmín
kořenný, mrkev,
petržel, kopr vonný,
fenykl řapíkový,
pastinák setý,
kukuřice, réva
vinná
Bioblatt
podpora
zdravotního
stavu
20.11.2017
Lecitin (Lecithin)
Platné
rozhodnutí
jabloň, angrešt,
podpora zdravotního stavu
zelenina,
rostlin
kořeninové rostliny,
léčivé rostliny,
okrasné rostliny
Bioblatt Spray
podpora
zdravotního
stavu
bioagens predátor
20.11.2017
Lecitin (Lecithin)
Platné
rozhodnutí
růže, okrasné
rostliny
podpora zdravotního stavu
rostlin
31.12.2018
Aphidoletes
aphidimyza
(Aphidoletes
aphidimyza)
Platné
rozhodnutí
zelenina listová,
okrasné rostliny,
skleníkové kultury,
okrasné dřeviny,
paprika, rajče,
ovocné dřeviny
mšice, mšice broskvoňová,
mšice řešetláková, mšice
bavlníková, mšice slívová
Biolaagens - AA
6
PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN,
Registrované v ČR, které je možné použít v EZ
Stav k 1.11.2014
Biolaagens - ACo
bioagens parazitoid
31.12.2018
Aphidius colemani
(Aphidius colemani)
Platné
rozhodnutí
zelenina
skleníková, okrasné
rostliny, skleníkové
kultury
mšice, mšice broskvoňová,
mšice řešetláková, mšice
bavlníková, mšice slívová
Biolaagens - ACu
bioagens predátor
31.12.2018
Amblyseius
cucumeris
(Amblyseius
cucumeris)
Platné
rozhodnutí
zelenina
skleníková, okrasné
rostliny, skleníkové
kultury, jahodník
třásněnky, třásněnka
západní, roztočíci, roztočík
jahodníkový , roztočík
Polyphagotarsonemus latus
Biolaagens CrM/CrML
bioagens predátor
31.12.2018
Cryptolaemus
montrouzieri
(Cryptolaemus
montrouzieri)
Platné
rozhodnutí
červci , např. Planococcus
citri, Pseudococcus affinis,
červci vlnatí
Biolaagens - EF
bioagens parazitoid
31.12.2018
Encarsia formosa
(Encarsia formosa)
Platné
rozhodnutí
zelenina
skleníková, okrasné
rostliny ve
sklenících, zahrady
zimní
zelenina skleníková
zejm. okurky,
rajčata, papriky,
citrusy, okrasné
rostliny, zelenina
skleníková, okrasné
rostliny ve
sklenících,
skleníkové kultury
7
molice skleníková, molice
bavlníková - částečně,
molice
PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN,
Registrované v ČR, které je možné použít v EZ
Stav k 1.11.2014
Biolaagens - PP
bioagens predátor
31.12.2018
Phytoseiulus
persimilis
(Phytoseiulus
persimilis)
Platné
rozhodnutí
zelenina skleníková
sadba, okrasné
rostliny sadba,
okurka, meloun,
citrusy, gerbera,
chryzantéma,
baklažán, fíkus,
paprika, rajče,
zelenina
skleníková, okrasné
rostliny ve
sklenících,
jahodník, růže,
skleníkové kultury,
okrasné rostliny
svilušky, sviluška chmelová
Biolaagens - TP
bioagens predátor
31.12.2018
Typhlodromus pyri
(Typhlodromus pyri)
Platné
rozhodnutí
ovocné dřeviny,
réva vinná, sady
ovocné, zahrady,
jahodník, růže,
citrus
svilušky, sviluška chmelová,
sviluška ovocná, roztoči
eriophyidní, roztočík
jahodníkový
Biool
fyzikální
působení, olej
12.9.2014
Olej řepkový
(Rapeseed oil)
Do
zelenina, ovocné
spotřebování dřeviny, okrasné
zásob
dřeviny stromky,
okrasné dřeviny
keře, rostliny
pokojové
8
fyzikální působení
PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN,
Registrované v ČR, které je možné použít v EZ
Stav k 1.11.2014
Biool
pasivní pomocný 19.11.2017
prostředek
Olej řepkový
(Rapeseed oil)
Platné
rozhodnutí
BIOPLANTELLA
bílé lepové desky
pasivní pomocný 13.2.2019
prostředek
Polyisobutylen
(Polyisobuthylene)
Platné
rozhodnutí
Bioplantella lepící
pás
pasivní pomocný 31.12.2014
prostředek
Polyisobutylen
(Polyisobuthylene)
Bioplantella žluté
lepové desky
pasivní pomocný 31.12.2014
prostředek
Bioton
podpora
zdravotního
stavu
12.9.2014
zelenina, ovocné
dřeviny, okrasné
dřeviny stromky,
okrasné dřeviny
keře, rostliny
pokojové
sady ovocné,
skleníkové kultury,
zelenina, pokojové
rostliny
fyzikální působení
Platné
rozhodnutí
okrasné dřeviny,
ovocné dřeviny
lezoucí hmyz (, píďalky,
obaleč jablečný, puklice )
Polyisobutylen
(Polyisobuthylene)
Platné
rozhodnutí
ovocné dřeviny ,
skleníkové kultury,
zelenina , pokojové
rostliny
vrtule třešňová, mšice,
molice, třásněnky, smutnice,
vrtalky
Olej řepkový
(Rapeseed oil),
Lecitin (Lecithin)
Do
okurka, zelenina
spotřebování tykvovitá, rajče,
zásob
réva, růže, okrasné
rostliny, angrešt,
rybíz
9
pilatka švestková, pilatka
žlutá, pilatka jablečná,
pilatka hrušková, květilky,
mšice, bejlomorky
podpora zdravotního stavu
rostlin, fyzikální působení
PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN,
Registrované v ČR, které je možné použít v EZ
Stav k 1.11.2014
Bioton
pasivní pomocný 19.11.2017
prostředek
Olej řepkový
(Rapeseed oil),
Lecitin (Lecithin)
Platné
rozhodnutí
Bioton spray
podpora
zdravotního
stavu
19.11.2017
Olej řepkový
(Rapeseed oil),
Lecitin (Lecithin)
Platné
rozhodnutí
Bukanyr
fungicid
31.12.2018
Oxichlorid měďnatý Platné
(Copper oxychloride) rozhodnutí
Carpovirusine
insekticid,
biopreparát
24.10.2014
Carpovirusine
insekticid,
biopreparát
30.4.2019
Cydia pomonella
Granulovirus
(CpGV) (Cydia
pomonella
Granulovirus
(CpGV))
Cydia pomonella
Granulovirus
(CpGV) (Cydia
pomonella
Granulovirus
(CpGV))
10
okurka, zelenina
tykvovitá, rajče,
réva, růže, okrasné
rostliny, angrešt,
rybíz
okurka, zelenina
tykvovitá, rajče,
réva, růže, okrasné
rostliny, angrešt,
rybíz
brambor, réva
hrozny stolní, réva
hrozny moštové
podpora zdravotního stavu
rostlin, fyzikální působení
podpora zdravotního stavu
rostlin, fyzikální působení
plíseň bramborová, plíseň
révová
Do
jabloň
spotřebování
zásob
obaleč jablečný
Platné
rozhodnutí
obaleč jablečný
jabloň
PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN,
Registrované v ČR, které je možné použít v EZ
Stav k 1.11.2014
Champion 50 WP
fungicid
Hydroxid měďnatý
(Copper hydroxide)
11
Platné
rozhodnutí
brambor, broskvoň,
celer, chmel
otáčivý, cibule, pór,
cukrovka, hrušeň
školky, jabloň,
jabloň školky,
jahodník, kmín
kořenný, meruňka,
mrkev semenné
porosty, petržel
semenné porosty,
ořešák mladé
výsadby, ořešák
školky, rajče, réva
vinná hrozny
moštové, réva vinná
hrozny stolní,
ředkvička semenné
porosty, salát
semenné porosty,
slivoň, špenát setý
semenné porosty,
třešeň, višeň,
zelenina tykvovitá,
fazol na lusky, fazol
na zrno, hrušeň
plíseň bramborová,
kadeřavost listů broskvoně,
septorióza celeru, plíseň
chmelová, plíseň cibulová,
cerkosporióza řepy,
bakteriální spála
jabloňovitých, bílá
skvrnitost listů
jahodníku,hnědá skvrnitost
kmínu, ochrana květů proti
mrazu, skvrnitost listů,
hnědnutí listů ořešáků,
septorióza rajčat, čerň
rajčatová, plíseň révová,
plíseň bělostná, plíseň
salátová, puchrovitost
slivoně, skvrnitost listů
špenátu, rakovinné
odumírání větví třešně,
rakovinné odumírání větví
višně, bakteriální skvrnitost
okurek, plíseň okurková,
antraknóza fazolu,
antraknóza fazolu,
bakteriální spála
jabloňovitých
PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN,
Registrované v ČR, které je možné použít v EZ
Stav k 1.11.2014
Chemstop-ecofix
pasivní pomocný 31.12.2014
prostředek
Polyolefiny
(Polyolefins)
Platné
rozhodnutí
příprava
feromonových,
vizuálních a
bariérových, lapačů
hmyzu, natírání
pásů a fólií
housenky
Cocana
podpora
zdravotního
stavu
1.4.2020
draselné kokosové
mýdlo (Potassium
salts of coconut fatty
acids)
Platné
rozhodnutí
jádroviny, réva
posílení odolnosti plodů,
zlepšení vzhledu plodů,
posílení odolnosti rostlin
Codacide
adjuvant
11.10.2022
Olej řepkový
(Rapeseed oil)
Platné
rozhodnutí
všechny plodiny
zlepšení vlastností aplikační
kapaliny
Contans WG
fungicid,
biopreparát
31.10.2016
Coniothyrium
minitans (strain
CON/M/91-08)
(Coniothyrium
minitans (strain
CON/M/91-08))
Platné
rozhodnutí
čekanka salátová,
luskoviny,
aromatické a léčivé
rostliny, řepka
olejka jarní, hořčice
bílá, okrasné
rostliny, tabák,
slunečnice roční,
zelenina, řepka
olejka ozimá
hlízenka obecná, hlízenka
menší
12
PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN,
Registrované v ČR, které je možné použít v EZ
Stav k 1.11.2014
Cuprocaffaro
fungicid
31.5.2014
Oxichlorid měďnatý Do
jádroviny,
(Copper oxychloride) spotřebování broskvoň, třešeň,
zásob
višeň, jabloň,
hrušeň meruňka,
fazol na zrno,
brambor, buk celer,
chmel, cibule, pór,
cukrovka, fazol na
lusky, hrušeň
školky, jabloň
školky, jahodník,
kmín
kořenný,listnáče,
listnáče topol,
modřín, mrkev
semenné porosty,
petržel semenné
porosty, ořešák
školky, rajče,
ředkvička semenné
porosty, salát
semenné porosty,
špenát setý
semenné porosty,
zelenina tykvovitá,
réva vinná - hrozny
moštové, réva vinná
- hrozny stolní
13
korové nekrózy, kadeřavost
listů broskvoně, rakovinné
odumírání větví třešně,
rakovinné odumírání větví
višně, bakteriální spála
jabloňovitých, antraknóza
fazolu, plíseň bramborová,
plíseň buková, septorióza
celeru, plíseň chmelová,
plíseň cibulová,
cerkosporióza řepy,
antraknóza fazolu, skvrnitost
listů houbová, hnědá
skvrnitost kmínu, skvrnitost
listů, mízotok, merie
modřínová, skvrnitost listů,
antraknóza, septorióza
rajčat, čerň rajčatová, plíseň
bělostná, plíseň salátová,
skvrnitost listů špenátu,
bakteriální skvrnitost, plíseň
okurková, plíseň révová
PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN,
Registrované v ČR, které je možné použít v EZ
Stav k 1.11.2014
Cuprocaffaro
Micro
fungicid
31.5.2015
Oxichlorid měďnatý Platné
(Copper oxychloride) rozhodnutí
chmel, réva
plíseň chmelová, plíseň
révová
Cuproxat SC
fungicid
31.5.2015
Síran měďnatý
zásaditý (Tribasic
copper sulphate)
Platné
rozhodnutí
réva vinná - hrozny
stolní, réva vinná hrozny moštové,
chmel otáčivý
plíseň révová, plíseň
chmelová
Cuprozin Progress
fungicid
18.12.2016
Hydroxid měďnatý
(Copper hydroxide)
Platné
rozhodnutí
réva, chmel,
brambor, jádroviny
plíseň révová, plíseň
chmelová, plíseň
bramborová, strupovitost
Curenox 50
fungicid
31.12.2015
Oxichlorid měďnatý Platné
(Copper oxychloride) rozhodnutí
chmel
plíseň chmelová
Dacnusa-MixSystem
bioagens parazitoid
31.12.2018
Dacnusa sibirica
(Dacnusa sibirica),
Diglyphus isaea
(Diglyphus isaea)
Platné
rozhodnutí
zelenina
skleníková, okrasné
rostliny, skleníkové
kultury, fóliovníky
vrtalky
Dacnusa-System
bioagens parazitoid
31.12.2018
Dacnusa sibirica
(Dacnusa sibirica)
Platné
rozhodnutí
zelenina
skleníková, okrasné
rostliny, skleníkové
kultury, fóliovníky
vrtalky
14
PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN,
Registrované v ČR, které je možné použít v EZ
Stav k 1.11.2014
Deltastop AO
semiochemikálie
31.12.2018
(Z)-tetradec-9-en-1yl-acetát ((Z)-9tetradecen-1-ylacetate), (Z)tetradec-11-en-1ylacetát ((Z)-11tetradecen-1-yl
acetate),
CHEMSTOP
ECOFIX
(CHEMSTOP
ECOFIX)
Platné
rozhodnutí
ovocné dřeviny
obaleč zimolezový
Deltastop CF
semiochemikálie
31.12.2018
(Z)-dodec-8-en-1-ol
((Z)-8-dodecen-1-yl
acetate), (E)-dodec8-en-1-yl-acetát ((E)8-dodecen-1-yl
acetate), Dodecylacetát (Dodecyl
acetate),
CHEMSTOP
ECOFIX
(CHEMSTOP
ECOFIX)
Platné
rozhodnutí
slivoň
obaleč švestkový
15
PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN,
Registrované v ČR, které je možné použít v EZ
Stav k 1.11.2014
Deltastop CLM
semiochemikálie
31.12.2018
(8E,10E)-8,10dodekadien-1-ylacetát ((8E,10E)8,10-dodecadiene-1yl acetate),
CHEMSTOP
ECOFIX
(CHEMSTOP
ECOFIX)
Platné
rozhodnutí
vojtěška
obaleč vojtěškový
Deltastop CM
semiochemikálie
31.12.2018
(Z)-dodec-8-en-1-ol
((Z)-8-dodecen-1-yl
acetate), (E)-dodec8-en-1-yl-acetát ((E)8-dodecen-1-yl
acetate), (Z)-dodec8-en-1-ol ((Z)-8dodecen-1-ol),
CHEMSTOP
ECOFIX
(CHEMSTOP
ECOFIX)
Platné
rozhodnutí
ovocné dřeviny
obaleč východní
16
PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN,
Registrované v ČR, které je možné použít v EZ
Stav k 1.11.2014
Deltastop CN
semiochemikálie
31.12.2018
(8E,10E)-8,10dodekadien-1-ylacetát ((8E,10E)8,10-dodecadiene-1yl acetate),
CHEMSTOP
ECOFIX
(CHEMSTOP
ECOFIX)
Platné
rozhodnutí
hrách
obaleč hrachový
Deltastop CP
semiochemikálie
31.12.2018
(8E,10E)-8,10dodeca-8,10-dien-1ol ((8E,10E)-8,10dodecadien-1-ol),
CHEMSTOP
ECOFIX
(CHEMSTOP
ECOFIX)
Platné
rozhodnutí
jabloň
obaleč jablečný
17
PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN,
Registrované v ČR, které je možné použít v EZ
Stav k 1.11.2014
Deltastop CPP
semiochemikálie
31.12.2018
(Z)-dodec-9-en-1-ylacetát ((Z)-9dodecene-1-yl
acetate), Dodecylacetát (Dodecyl
acetate), (E)-9dodecen-1-yl-acetát
((E)-9-dodecen-1-yl
acetate),
CHEMSTOP
ECOFIX
(CHEMSTOP
ECOFIX)
Platné
rozhodnutí
obilniny
obaleč obilní
Deltastop EA
semiochemikálie
31.12.2018
(Z)-dodec-9-en-1-ylacetát ((Z)-9dodecene-1-yl
acetate), Dodecylacetát (Dodecyl
acetate),
CHEMSTOP
ECOFIX
(CHEMSTOP
ECOFIX)
Platné
rozhodnutí
réva vinná
obaleč jednopásý
18
PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN,
Registrované v ČR, které je možné použít v EZ
Stav k 1.11.2014
Deltastop EF
semiochemikálie
31.12.2018
(Z)-dodec-9-en-1-ylacetát ((Z)-9dodecene-1-yl
acetate), (E)-9dodecen-1-yl-acetát
((E)-9-dodecen-1-yl
acetate),
CHEMSTOP
ECOFIX
(CHEMSTOP
ECOFIX)
Platné
rozhodnutí
ovocné dřeviny
obaleč meruňkový (syn.
obaleč korový)
Deltastop HN
semiochemikálie
31.12.2018
(Z)-dodec-8-en-1-ol
((Z)-8-dodecen-1-yl
acetate), Dodecylacetát (Dodecyl
acetate), (8E,10E)8,10-dodekadien-1yl-acetát ((8E,10E)8,10-dodecadiene-1yl acetate),
CHEMSTOP
ECOFIX
(CHEMSTOP
ECOFIX)
Platné
rozhodnutí
ovocné dřeviny
obaleč jabloňový
19
PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN,
Registrované v ČR, které je možné použít v EZ
Stav k 1.11.2014
Deltastop LB
semiochemikálie
31.12.2018
(E,Z)-dodeca-7,9dien-1yl-acetát
((7E,9Z)-7,9dodecadien-1-yl
acetate),
CHEMSTOP
ECOFIX
(CHEMSTOP
ECOFIX)
Platné
rozhodnutí
réva vinná
obaleč mramorovaný
Deltastop SO
semiochemikálie
31.12.2018
(Z)-tetradec-8-en-1yl-acetát ((Z)-8tetradecen-1-yl
acetate),
CHEMSTOP
ECOFIX
(CHEMSTOP
ECOFIX)
Platné
rozhodnutí
ovocné dřeviny
obaleč pupenový
DENDROSAN balzám
přípravek k
ošetření ran
rostlin
9.4.2020
Lanolin (Lanoline),
Methylester
řepkového oleje
(rape seed oil methyl
ester), Živice
(Bitumen)
Platné
rozhodnutí
stromy, keře
ochrana ran po řezu, ochrana
ran po mechanickém
poškození
20
PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN,
Registrované v ČR, které je možné použít v EZ
Stav k 1.11.2014
DENDROSAN vosk
přípravek k
ošetření ran
rostlin
9.4.2020
Lanolin (Lanoline),
Methylester
řepkového oleje
(rape seed oil methyl
ester), Živice
(Bitumen)
Platné
rozhodnutí
stromy, keře
ochrana ran při očkování a
roubování, ochrana ran po
řezu, ochrana ran po
mechanickém poškození
Ekol
aditivum
2.6.2021
Olej řepkový
(Rapeseed oil)
Platné
rozhodnutí
zlepšení vlastností aplikační
kapaliny, zvýšení účinnosti
Ekol
adjuvant
2.6.2021
Olej řepkový
(Rapeseed oil)
Platné
rozhodnutí
brambor, cukrovka,
kukuřice, obilniny,
okrasné dřeviny,
ovocné dřeviny,
slunečnice, všechny
plodiny, řepka
olejka, ovocné
dřeviny
brambor, cukrovka,
kukuřice, obilniny,
okrasné dřeviny,
ovocné dřeviny,
slunečnice, všechny
plodiny, řepka
olejka, ovocné
dřeviny, okrasné
dřeviny, réva
Ekolep 2
pasivní pomocný 31.12.2020
prostředek
Lepová past žlutá
(Adhesive trap
yellow)
Platné
rozhodnutí
21
skleníkové kultury
zlepšení vlastností aplikační
kapaliny, zvýšení účinnosti,
fyzikální působení,
přezimující škůdci , jarní
škůdci, svilušky, mšice
mšice, molice, třásněnky
PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN,
Registrované v ČR, které je možné použít v EZ
Stav k 1.11.2014
Encarsia formosa
bioagens parazitoid
31.12.2018
Encarsia formosa
(Encarsia formosa)
Platné
rozhodnutí
zelenina
skleníková, okurky,
rajčata, papriky,
okrasné rostliny
molice skleníková, molice
bavlníková - částečně,
molice
Encarsia-System
bioagens parazitoid
31.12.2018
Encarsia formosa
(Encarsia formosa)
Platné
rozhodnutí
zelenina
skleníková, okurky,
rajčata, papriky,
okrasné rostliny
molice skleníková, molice
bavlníková - částečně,
molice
Entomite
bioagens predátor
31.12.2018
Hypoaspis aculeifer
Platné
(Hypoaspis aculeifer) rozhodnutí
smutnice - larvy, třásněnka
západní
Entonem
bioagens parazitické
hlístice
31.12.2018
Steinernema feltiae
(Steinernema feltiae)
Platné
rozhodnutí
Ercal
bioagens parazitoid
31.12.2018
Eretmocerus
eremicus
(Eretmocerus
eremicus)
Platné
rozhodnutí
substráty
pěstitelské, okrasné
rostliny, okrasné
dřeviny,
žampionárny pěstební substrát,
skleníkové kultury,
zelenina skleníková
substráty
pěstitelské, okrasné
rostliny, skleníkové
kultury, zahrady
přídomní
zelenina
skleníková, okrasné
rostliny, skleníkové
kultury
22
smutnice - larvy
molice skleníková, molice
bavlníková, molice
PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN,
Registrované v ČR, které je možné použít v EZ
Stav k 1.11.2014
Ervipar
bioagens parazitoid
31.12.2018
Aphidius ervi
(Aphidius ervi)
Platné
rozhodnutí
zelenina
skleníková, okrasné
rostliny, skleníkové
kultury
mšice, mšice broskvoňová,
kyjatky, kyjatka zahradní,
kyjatka zemáková
Ferramol
Moluskocid
31.12.2015
Fosforečnan železitý
(Ferric phosphate)
Platné
rozhodnutí
zelenina, jahodník,
okrasné rostliny
slimáci, plzáci
23
PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN,
Registrované v ČR, které je možné použít v EZ
Stav k 1.11.2014
Flowbrix
fungicid
16.10.2017
Oxichlorid měďnatý Platné
(Copper oxychloride) rozhodnutí
24
hrušeň, jabloň,
jahodník, ořešák
školky, mladé
výsadby, slivoň,
meruňka, réva,
borovice, brambor,
broskvoň, buk,
celer, cibule, pór,
cukrovka, fazol na
lusky,fazol na zrno,
jabloň školky,
hrušeň školky,
kmín, listnáče,
listnáče (topoly),
modřín, mrkev
semenné porosty,
petržel semenné
porosty, rajče,
ředkvička semenné
porosty, salát
semenné porosty,
špenát setý,
semenné porosty,
jádroviny, okurka,
zelenina tykvovitá,
třešeň, višeň, chmel
bakteriální spála, skvrnitosti
listů, antraknóza,
puchrovitost, korové
nekrózy, plíseň révová,
sypavky, plíseň bramborová,
kadeřavost, plíseň buková,
septorióza, plíseň cibulová,
cerkosporióza řepy, hnědá
skvrnitost kmínu, skvrnitosti
listů, mízotok, skvrnitost
listů, septorióza, čerň
rajčatová, plíseň bělostná,
plíseň salátová, bakteriální
skvrnitost, plíseň okurková,
plíseň chmelová
PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN,
Registrované v ČR, které je možné použít v EZ
Stav k 1.11.2014
Fungisan Sprej
podpora
zdravotního
stavu
23.9.2021
Funguran-OH 50
WP
fungicid
31.12.2015
Lecitin (Lecithin),
Kyselina
pelargonová
(Pelargonic acid),
Výtažek z mořských
řas (Sea algae
extract)
Hydroxid měďnatý
(Copper hydroxide)
25
Platné
rozhodnutí
ovocné plodiny,
zelenina, okrasné
rostliny, růže
zvýšení odolnosti rostlin
Platné
rozhodnutí
jádroviny, meruňka,
fazol na zrno, fazol
na lusky, brambor,
celer, cibule, pór,
cukrovka, hrušeň,
hrušeň školka,
jabloň, jabloň
školka, kmín
kořenný,mrkev
semenné porosty,
petržel semenné
porosty, rajče, réva,
ředkvička semenné
porosty, salát
semenné porosty,
špenát setý
semenné porosty,
třešeň, višeň,
zelenina tykvovitá,
jahodník, meruňka,
chmel, slivoň,
broskvoň, ořešák
korové nekrózy, antraknóza
fazolu, plíseň bramborová,
septorióza celeru, plíseň
cibulová, cerkosporióza
řepy, bakteriální spála
jabloňovitých, hnědá
skvrnitost kmínu, skvrnitost
listů, septorióza rajčat, čerň
rajčatová, plíseň révová,
plíseň bělostná, plíseň
salátová, skvrnitost listů
špenátu, rakovinné
odumírání větví třešně,
rakovinné odumírání větví
višně, bakteriální skvrnitost
okurek, plíseň okurková,
bílá skvrnitost listů
jahodníku, ochrana květů
proti mrazu, plíseň
chmelová, puchrovitost
švestky, kadeřavost listů
broskvoně, hnědnutí listů
PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN,
Registrované v ČR, které je možné použít v EZ
Stav k 1.11.2014
GONDOR
adjuvant
5.12.2022
Lecitin (Lecithin)
Platné
rozhodnutí
Grounded
adjuvant
3.1.2021
Olej parafinový
(Paraffin oil)
Platné
rozhodnutí
26
školky a mladé
výsadby
ořešáků
všechny plodiny,
orná půda, lesní
půda, nezemědělská
půda včetně
železnic
brambor, cukrovka,
fazol, bob, hrách,
hrách cukrový,
kukuřice, len setý,
lesní porosty, mimo
produkční plochy ,
neobdělávaná půda,
obilniny, okrasné
rostliny, ostatní
plodiny nesloužící k
potravinářským
účelům, řepka
olejka, strniště ,
trávníky, železnice
zlepšení vlastností aplikační
kapaliny
zlepšení vlastností aplikační
kapaliny a účinnosti
PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN,
Registrované v ČR, které je možné použít v EZ
Stav k 1.11.2014
HF-Mycol
podpora
zdravotního
stavu
Inteco
Isomate C LR
3.6.2018
Olej fenyklový
(Fennel oil)
Platné
rozhodnutí
pasivní pomocný 13.10.2021
prostředek
Olej sojový (Soya
oil)
Platné
rozhodnutí
pasivní pomocný 31.8.2015
prostředek
Dodekan-1-ol
Platné
(Dodecan-1-ol),
rozhodnutí
Tetradekan-1-ol
(Tetradecan-1-ol),
(8E,10E)-8,10dodeca-8,10-dien-1ol ((E,E)-8,10dodecadien-1ol), (Z)tetradec-11-en-1ylacetát ((Z)-11tetradecen-1-yl
acetate), (Z)tetradec-9-en-1-ylacetát ((Z)-9tetradecen-1-yl
acetate)
27
réva, angrešt, rybíz,
jahodník, zelenina
tykvovitá, okrasné
rostliny, polníček
obilniny osivo
navození a posílení
odolnosti rostlin
jabloň, hrušeň
obaleč jablečný, obaleč
zimolezový, obaleč ovocný
zlepšení kvality namořeného
osiva, rovnoměrná
distribuce mořidel, snížení
otěru
PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN,
Registrované v ČR, které je možné použít v EZ
Stav k 1.11.2014
Isomate C plus
pasivní pomocný 31.8.2015
prostředek
Dodekan-1-ol
(Dodecan-1-ol),
Tetradekan-1-ol
(Tetradecan-1-ol),
(8E,10E)-8,10dodeca-8,10-dien-1ol ((E,E)-8,10dodecadien-1ol)
Isomate OFM
rosso
feromon
31.8.2019
(E)-dodec-8-en-1-yl- Platné
acetát ((E)-8rozhodnutí
dodecen-1-yl
acetate), (Z)-dodec8-en-1-ol ((Z)-8dodecen-1-ol), (Z)dodec-8-en-1-yl
acetát ((Z)-8dodecen-1-yl acetate)
Isonet L plus
insekticid
9.7.2014
(E,Z)-dodeka-7,9dien-1yl-acetát
((EZ)-7,9dodecadien-1-ylacetate), (Z)-dodec9-en-1yl-acetát ((Z)9-dodecen-1-yl
acetate)
28
Platné
rozhodnutí
jabloň, hrušeň
obaleč jablečný
jádroviny,
peckoviny
obaleč slivoňový, obaleč
švestkový
Do
réva vinná
spotřebování
zásob
obaleč mramorovaný, obaleč
jednopásý
PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN,
Registrované v ČR, které je možné použít v EZ
Stav k 1.11.2014
Isonet L plus
feromon
31.8.2019
Isonet LE
insekticid
21.10.2014
Isonet LE
feromon
31.8.2019
(E,Z)-dodeka-7,9dien-1yl-acetát
((EZ)-7,9dodecadien-1-ylacetate), (Z)-dodec9-en-1yl-acetát ((Z)9-dodecen-1-yl
acetate)
(E,Z)-dodeka-7,9dien-1yl-acetát
((EZ)-7,9dodecadien-1-ylacetate), (Z)-dodec9-en-1yl-acetát ((Z)9-dodecen-1-yl
acetate)
(E,Z)-dodeka-7,9dien-1yl-acetát
((EZ)-7,9dodecadien-1-ylacetate), (Z)-dodec9-en-1yl-acetát ((Z)9-dodecen-1-yl
acetate)
29
Platné
rozhodnutí
réva vinná
obaleč mramorovaný, obaleč
jednopásý
Do
réva vinná
spotřebování
zásob
obaleč mramorovaný, obaleč
jednopásý
Platné
rozhodnutí
obaleč mramorovaný, obaleč
jednopásý
réva vinná
PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN,
Registrované v ČR, které je možné použít v EZ
Stav k 1.11.2014
Jenten U
pasivní pomocný 14.4.2018
prostředek
Lanolin (Lanoline),
Platné
Kalafuna
rozhodnutí
(Colophony), Ceresin
65/70 (Ceresin
65/70)
ovocné dřeviny,
okrasné dřeviny
ochrana řezných ran a ran po
mech. poškození
Kambilan balzám.
pasivní pomocný 31.12.2014
prostředek
Pryskyřice přírodní
(Natural resins)
Platné
rozhodnutí
lesní dřeviny,
okrasné dřeviny
ochrana řezných ran a ran po
mech. poškozeních,
roubování a očkování
Kambilan - vosk.
pasivní pomocný 31.12.2014
prostředek
Pryskyřice přírodní
(Natural resins)
Platné
rozhodnutí
lesní dřeviny,
okrasné dřeviny
ochrana řezných ran a ran po
mech. poškozeních,
roubování a očkování
KeMiChem-CuFlo
fungicid
31.5.2015
Síran měďnatý
zásaditý (Tribasic
copper sulphate)
Platné
rozhodnutí
réva vinná - hrozny
stolní, réva vinná hrozny moštové,
chmel otáčivý
plíseň révová, plíseň
chmelová
Kocide 2000
fungicid
31.12.2015
Hydroxid měďnatý
(Copper hydroxide)
Platné
rozhodnutí
réva hrozny
moštové, réva
hrozny stolní,
brambor, broskvoň,
hrušeň, jabloň,
jádroviny, okurka ,
ostatní tykvovitá
zelenina,
peckoviny, rajče,
plíseň révová, plíseň
bramborová, kadeřavost
broskvoně, bakteriální spála,
korové nekrózy, plíseň
okurková
30
PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN,
Registrované v ČR, které je možné použít v EZ
Stav k 1.11.2014
okrasné dřeviny
31
PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN,
Registrované v ČR, které je možné použít v EZ
Stav k 1.11.2014
Korzar
fungicid
31.5.2015
Oxichlorid měďnatý Platné
(Copper oxychloride) rozhodnutí
32
chmel otáčivý,
zelenina tykvovitá,
rajče, mrkev
semenné porosty,
petržel semenné
porosty, salát
semenné porosty,
ředkvička semenné
porosty, špenát setý
semenné porosty,
ořešák školky,
mladé výsadby,
réva vinná - hrozny
stolní, réva vinná hrozny moštové,
broskvoň, třešeň,
višeň, jabloň plodné
výsadby, buk,
listnáče, topol,
modřín, hrušeň
plodné výsadby,
hrušeň školky,
jabloň školky,
brambor, celer,
cibule, pór,
cukrovka, fazol na
zrno, jahodník
plíseň chmelová, bakteriální
skvrnitost okurek, plíseň
okurková, plíseň
bramborová, septorióza
rajčat, čerň rajčatová,
skvrnitost listů, plíseň
salátová, plíseň bělostná,
skvrnitost listů špenátu,
hnědnutí listů ořešáků,
plíseň révová, kadeřavost
listů broskvoně, rakovinné
odumírání větví třešně,
rakovinné odumírání větví
višně, bakteriální spála
jabloňovitých, plíseň
buková, korní nekrózy,
mízotok, merie modřínová,
bakteriální spála
jabloňovitých, septorióza
celeru, plíseň cibulová,
cerkosporióza řepy,
antraknóza fazolu
PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN,
Registrované v ČR, které je možné použít v EZ
Stav k 1.11.2014
Kumar
fungicid
31.8.2019
Hydrogenuhličitan
draselný (Potassium
hydrogencarbonate)
Platné
rozhodnutí
jabloň
strupovitost jabloně
Kumulus WG
fungicid,
akaricid
31.12.2019
Síra (Sulphur)
Platné
rozhodnutí
peckoviny, angrešt,
rybíz
hálčivec višňový, americké
padlí angreštové
Kumulus WG
fungicid
13.6.2014
Síra (Sulphur)
Do
chmel otáčivý,
spotřebování trávy semenné
zásob
porosty, cukrovka,
okurka, broskvoň,
jabloň, zelenina
tykvovitá, rajče,
mrkev, petržel,
réva, okrasné
rostliny, jahodník,
ječmen, žito,
pšenice, dub
33
padlí chmelové, braničnatky
na travách, padlí řepné,
padlí, padlí broskvoňové,
padlí jabloňové, padlí
rajčatové, padlí
miříkovitých, hálčivec
révový , vlnovník révový,
padlí jahodníkové,
braničnatky, padlí dubové
PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN,
Registrované v ČR, které je možné použít v EZ
Stav k 1.11.2014
Kumulus WG
fungicid,
akaricid
31.12.2019
Síra (Sulphur)
Platné
rozhodnutí
Kuprikol 250 SC
fungicid
31.12.2018
Oxichlorid měďnatý Platné
(Copper oxychloride) rozhodnutí
34
Réva, jabloň,
okurka, zelenina
tykvovitá, rajče,
trávy, broskvoň,
réva, chmel otáčivý,
okrasné rostliny,
jahodník, mrkev,
petržel, pšenice,
cukrovka, dub,
ječmen, žito
padlí révové, padlí
jabloňové, padlí okurky,
padlí, padlí rajčatové,
braničnatky na travách, padlí
broskvoňové, hálčivec
révový , vlnovník révový,
padlí chmelové, padlí
jahodníkové, padlí
miříkovitých, braničnatky,
padlí řepné, padlí dubové
broskvoň, hrušeň,
hrušeň školky,
jabloň školky,
jádroviny, ořešák
školky, ořešák
mladé výsadby,
slivoň, třešeň,
višeň, jabloň
kadeřavost, bakteriální
spála, korové nekrózy,
antraknóza, puchrovitost,
PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN,
Registrované v ČR, které je možné použít v EZ
Stav k 1.11.2014
Kuprikol 50
fungicid
Oxichlorid měďnatý Platné
(Copper oxychloride) rozhodnutí
35
ořešák školky,
ořešák mladé
výsadby, salát
semenné porosty,
cibule, pór, kmín
kořenný, mrkev
semenné porosty,
petržel semenné
porosty, ředkvička
semenné porosty,
špenát setý
semenné porosty,
jahodník, celer,
brambor, fazol na
zrno, zelenina
tykvovitá, réva
vinná hrozny
moštové, broskvoň,
třešeň,višeň, hrušeň
výsadby, hrušeň
školky, borovice,
jabloň výsadba,
jabloň školky, réva
vinná hrozny stolní,
rajče, fazol na
lusky, cukrovka
antraknóza, plíseň salátová,
plíseň cibulová, hnědá
skvrnitost kmínu, skvrnitost
listů, plíseň bělostná,
skvrnitost listů špenátu,
plíseň bramborová,
septorióza celeru,
antraknóza fazolu,
bakteriální skvrnitost
okurek, plíseň okurková,
plíseň révová, kadeřavost
listů broskvoně, korové
nekrózy, bakteriální spála
jabloňovitých, bakteriální
spála jabloňovitých,
sypavka, septorióza rajčat,
čerň rajčatová,
cerkosporióza řepy
PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN,
Registrované v ČR, které je možné použít v EZ
Stav k 1.11.2014
Lapací pásy
pasivní pomocný 31.12.2020
prostředek
Lapač (Interceptor)
Platné
rozhodnutí
jádroviny
obaleč jablečný
Lapače škůdců
pasivní pomocný 10.7.2018
pokojových rostlin prostředek
CHEMSTOP
ECOFIX
(CHEMSTOP
ECOFIX)
Platné
rozhodnutí
pokojové rostliny
molice, mšice, smutnice,
vrtalky
Lapače vrtule
třešňové
pasivní pomocný 10.7.2018
prostředek
CHEMSTOP
ECOFIX
(CHEMSTOP
ECOFIX)
Platné
rozhodnutí
třešeň, višeň
vrtule třešňová
Larvanem
bioagens parazitické
hlístice
Heterorhabditis
bacteriophora
(Heterorhabditis
bacteriophora)
Platné
rozhodnutí
substráty
pěstitelské, okrasné
rostliny, skleníkové
kultury
lalokonosci rodu
Otiorhynchus - larvy,
lalokonosec libečkový,
lalokonosec rýhovaný,
lalokonosec vejčitý,
lalokonosec černý
Lep - Lepová past
pasivní pomocný 31.12.2014
prostředek
CHEMSTOP
ECOFIX
(CHEMSTOP
ECOFIX)
Platné
rozhodnutí
ovocné rostliny,
okrasné rostliny,
zelenina,
skleníkové kultury
dřepčíci, molice, třásněnky,
vrtalky, vrtule třešňová,
smutnice, nosatci
31.12.2018
36
PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN,
Registrované v ČR, které je možné použít v EZ
Stav k 1.11.2014
Lepové desky bílé venkovní
pasivní pomocný 12.9.2014
prostředek
CHEMSTOP
ECOFIX
(CHEMSTOP
ECOFIX)
Do
slivoň, jabloň,
spotřebování hrušeň, zelenina
zásob
Lepové desky bílé venkovní
pasivní pomocný 18.1.2017
prostředek
CHEMSTOP
ECOFIX
(CHEMSTOP
ECOFIX)
Platné
rozhodnutí
Lepové desky modré interierové
pasivní pomocný 3.9.2014
prostředek
CHEMSTOP
ECOFIX
(CHEMSTOP
ECOFIX)
Do
skleníkové kultury,
spotřebování pokojové rostliny
zásob
třásněnky, smutnice, molice,
aj. létající škůdci, vrtalky,
smutnice, molice, aj. létající
škůdci
Lepové desky modré interierové
pasivní pomocný 18.1.2017
prostředek
CHEMSTOP
ECOFIX
(CHEMSTOP
ECOFIX)
Platné
rozhodnutí
třásněnky, smutnice, molice,
aj. létající škůdci, vrtalky,
smutnice, molice, aj. létající
škůdci
37
slivoň, jabloň,
hrušeň, zelenina
skleníkové kultury,
pokojové rostliny
pilatka švestková, pilatka
žlutá, pilatka jablečná,
pilatka hrušková, květilka
zelná, plodomorka zelná,
bejlomorka kapustová,
aj.létající škůdci
pilatka švestková, pilatka
žlutá, pilatka jablečná,
pilatka hrušková, květilka
zelná, plodomorka zelná,
bejlomorka kapustová,
aj.létající škůdci
PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN,
Registrované v ČR, které je možné použít v EZ
Stav k 1.11.2014
Lepové desky žluté interierové
pasivní pomocný 13.9.2014
prostředek
CHEMSTOP
ECOFIX
(CHEMSTOP
ECOFIX)
Do
skleníkové kultury,
spotřebování pokojové rostliny
zásob
blýskáček řepkový,
krytonosci rodu
Ceutorrhynchus, molice,
dřepčíci, smutnice, mšice,
aj. létající škůdci, vrtalky,
smutnice, molice, aj. létající
škůdci
Lepové desky žluté interierové
pasivní pomocný 18.1.2017
prostředek
CHEMSTOP
ECOFIX
(CHEMSTOP
ECOFIX)
Platné
rozhodnutí
blýskáček řepkový,
krytonosci rodu
Ceutorrhynchus, molice,
dřepčíci, smutnice, mšice,
aj. létající škůdci, vrtalky,
smutnice, molice, aj. létající
škůdci
Lepové desky žluté venkovní
pasivní pomocný 13.9.2014
prostředek
CHEMSTOP
ECOFIX
(CHEMSTOP
ECOFIX)
Do
zelenina, třešeň,
spotřebování višeň
zásob
38
skleníkové kultury,
pokojové rostliny
blýskáček řepkový,
krytonosci rodu
Ceutorrhynchus, bejlomorka
kapustová, molice, dřepčíci,
smutnice, mšice, aj. létající
škůdci, vrtule třešňová
PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN,
Registrované v ČR, které je možné použít v EZ
Stav k 1.11.2014
Lepové desky žluté venkovní
pasivní pomocný 18.1.2017
prostředek
CHEMSTOP
ECOFIX
(CHEMSTOP
ECOFIX)
Platné
rozhodnutí
zelenina, třešeň,
višeň
blýskáček řepkový,
krytonosci rodu
Ceutorrhynchus, bejlomorka
kapustová, molice, dřepčíci,
smutnice, mšice, aj. létající
škůdci, vrtule třešňová
Lepové desky bílé
pasivní pomocný 10.7.2018
prostředek
CHEMSTOP
ECOFIX
(CHEMSTOP
ECOFIX)
Platné
rozhodnutí
slivoň, jabloň
pilatka švestková, pilatka
žlutá, pilatka jablečná
Lepové desky
modré
pasivní pomocný 10.7.2018
prostředek
CHEMSTOP
ECOFIX
(CHEMSTOP
ECOFIX)
Platné
rozhodnutí
skleníky,
fóliovníky,
pokojové rostliny
třásněnky
Lepové desky
žluté
pasivní pomocný 10.7.2018
prostředek
CHEMSTOP
ECOFIX
(CHEMSTOP
ECOFIX)
Platné
rozhodnutí
skleníky,
fóliovníky,
pokojové rostliny,
zahrady, sady
ovocné, orná půda
molice, mšice, smutnice,
vrtalky, dřepčíci, blýskáček
řepkový, krytonosci rodu
Ceutorrhynchus, mšice,
molice
39
PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN,
Registrované v ČR, které je možné použít v EZ
Stav k 1.11.2014
Lepové pásy
pasivní pomocný 3.9.2014
prostředek
CHEMSTOP
ECOFIX
(CHEMSTOP
ECOFIX)
Do
ovocné stromy,
spotřebování okrasné stromy
zásob
píďalky, puklice, mravenci
Lepové pásy
pasivní pomocný 10.7.2018
prostředek
CHEMSTOP
ECOFIX
(CHEMSTOP
ECOFIX)
Platné
rozhodnutí
ovocné stromy
píďalka podzimní, píďalka
zhoubná, mravenci
Lepové pásy
pasivní pomocný 28.3.2017
prostředek
CHEMSTOP
ECOFIX
(CHEMSTOP
ECOFIX)
Platné
rozhodnutí
ovocné stromy,
okrasné stromy
píďalky, puklice, mravenci
Leptopar
bioagens parazitoid
Leptomastix
dactylopii
(Leptomastix
dactylopii)
Platné
rozhodnutí
zelenina
skleníková, okrasné
rostliny, skleníkové
kultury
červci , např. Planococcus
citri, Pseudococcus affinis,
červci vlnatí
31.12.2018
40
PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN,
Registrované v ČR, které je možné použít v EZ
Stav k 1.11.2014
LUK-sulphur WG
fungicid
31.12.2019
Síra (Sulphur)
Platné
rozhodnutí
réva, jabloň,
okurka, zelenina
tykvovitá, rajče,
trávy, broskvoň,
réva, chmel otáčivý,
okrasné rostliny,
jahodník, mrkev,
petržel, pšenice,
cukrovka, dub,
ječmen, žito
padlí révové, padlí
jabloňové, padlí okurky,
padlí, padlí rajčatové,
braničnatky na travách, padlí
broskvoňové, hálčivec
révový , vlnovník révový,
padlí chmelové, padlí
jahodníkové, padlí
miříkovitých, braničnatky,
padlí řepné, padlí dubové
MacrolophusSystem
bioagens predátor
31.12.2018
Macrolophus
caliginosus
(Macrolophus
caliginosus)
Platné
rozhodnutí
zelenina
skleníková, okurky,
rajčata, papriky,
lilek
molice skleníková, molice
bavlníková, molice
Madex
insekticid,
biopreparát
30.4.2019
Cydia pomonella
Granulovirus
(CpGV) (Cydia
pomonella
Granulovirus
(CpGV))
Platné
rozhodnutí
jabloň, hrušeň
obaleč jablečný
41
PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN,
Registrované v ČR, které je možné použít v EZ
Stav k 1.11.2014
Madex TOP
insekticid
30.4.2019
Medax Top
regulátor růstu a
vývoje
11.3.2014
Medax Top
regulátor růstu a
vývoje
28.2.2019
Miglyphus
bioagens parazitoid
31.12.2018
Minex
bioagens parazitoid
31.12.2018
Cydia pomonella
Granulovirus
(CpGV) (Cydia
pomonella
Granulovirus
(CpGV))
Mepikvát
(Mepiquat),
Prohexadion
(Prohexadione)
Mepikvát
(Mepiquat),
Prohexadion
(Prohexadione)
Diglyphus isaea
(Diglyphus isaea)
Platné
rozhodnutí
Dacnusa sibirica
(Dacnusa sibirica),
Diglyphus isaea
(Diglyphus isaea)
42
jádroviny
obaleč jablečný
Do
pšenice ozimá,
spotřebování ječmen ozimý, žito
zásob
ozimé, tritikale
zvýšení odolnosti proti
poléhání
Platné
rozhodnutí
pšenice ozimá,
ječmen ozimý, žito
ozimé, tritikale
zvýšení odolnosti proti
poléhání
Platné
rozhodnutí
zelenina
skleníková- okurky,
rajčata, papriky,
okrasné rostliny,
skleníkové kultury
vrtalky, vrtalka
jihoamerická, vrtalka L.
trifolii, vrtalka zahradní
Platné
rozhodnutí
zelenina
skleníková- okurky,
rajčata, papriky,
okrasné rostliny,
skleníkové kultury
vrtalky, vrtalka
jihoamerická, vrtalka L.
trifolii, vrtalka zahradní
PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN,
Registrované v ČR, které je možné použít v EZ
Stav k 1.11.2014
Minusa
bioagens parazitoid
31.12.2018
Dacnusa sibirica
(Dacnusa sibirica)
Platné
rozhodnutí
zelenina
skleníková- okurky,
rajčata, papriky,
okrasné rostliny,
skleníkové kultury
vrtalky, vrtalka
jihoamerická, vrtalka L.
trifolii, vrtalka zahradní
Myco-Sin
podpora
zdravotního
stavu
15.2.2021
Síran hlinitý
(Aluminium sulfate),
Deaktivované mleté
sušené kvasnice
(Deactiveted
grinding dry yeast),
Extrakt přesličkový
suchý (Extract from
equisetum arvense,
dry)
Platné
rozhodnutí
brambor, jádroviny,
peckoviny, ovocné
dřeviny, zelenina
posílení odolnosti rostlin
43
PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN,
Registrované v ČR, které je možné použít v EZ
Stav k 1.11.2014
Myco-Sin VIN
podpora
zdravotního
stavu
3.6.2018
Síran hlinitý
(Aluminium sulfate),
Deaktivované mleté
sušené kvasnice
(Deactiveted
grinding dry yeast),
Extrakt přesličkový
suchý (Extract from
equisetum arvense,
dry), Extrakt
šalvějový suchý
(Extract from salvia
med., dry)
Platné
rozhodnutí
réva, jádroviny,
peckoviny,
brambor, rajče
posílení odolnosti rostlin
NatriSan
podpora
zdravotního
stavu
14.4.2019
Hydrogenuhličitan
sodný (Sodium
bicarbonate)
Platné
rozhodnutí
posílení odolnosti rostlin
NeemAzal-T/S
insekticid
4.9.2014
Azadirachtin
(Azadirachtin)
Do
spotřebování
zásob
réva, jabloň,
angrešt, zelenina
tykvovitá, salát,
léčivé rostliny
brambor, jádroviny
44
mandelinka bramborová,
mšice
PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN,
Registrované v ČR, které je možné použít v EZ
Stav k 1.11.2014
jádroviny mimo
hrušeň, kořeninové
rostliny mimo
pažitka, réva,
špenát, brambor,
tykev, okurka,
cuketa, baklažán,
rajče, zelí hlávkové,
kapusta
kořeninové rostliny
mimo pažitka,
brambor, okrasné
rostliny, tykev,
okurka, cuketa,
baklažán, rajče, zelí
hlávkové, kapusta,
špenát
savý hmyz, žravý hmyz,
minující škůdci, savý hmyz
(mimo ploštice), žravý
hmyz, mšička révokaz,
mandelinka bramborová
Platné
rozhodnutí
okrasné rostliny,
pěstební substráty
smutnice
Platné
rozhodnutí
okrasné rostliny,
zelenina, zahrady
slimáci, plzáci
NeemAzal-T/S
insekticid
15.5.2017
Azadirachtin
(Azadirachtin)
Platné
rozhodnutí
NeemAzal-T/S
insekticid
15.5.2017
Azadirachtin
(Azadirachtin)
Platné
rozhodnutí
Nemaplus
bioagens parazitické
hlístice
bioagens parazitické
hlístice
7.5.2023
Steinernema feltiae
(Steinernema feltiae)
31.12.2018
Phasmarhabditis
hermaphrodita
(Phasmarhabditis
hermaphrodita)
Nemaslug
45
savý hmyz (mimo ploštice),
žravý hmyz, minující
škůdci, mandelinka
bramborová, smutnice,
PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN,
Registrované v ČR, které je možné použít v EZ
Stav k 1.11.2014
Nematop
bioagens parazitické
hlístice
7.5.2023
Heterorhabditis
bacteriophora
(Heterorhabditis
bacteriophora)
Platné
rozhodnutí
okrasné rostliny,
pěstební substráty,
jahodník
lalokonosci rodu
Otiorhynchus
Neudosan
insekticid,
akaracid
31.8.2015
Draselná sůl
přírodních mastných
kyselin (Fatty acid
potassium salt)
Platné
rozhodnutí
saví škůdci na volné půdě
(kromě vlnatky krvavé a
hrušňové), mšice, svilušky,
molice, saví škůdci mimo
mšice zelná
Neudosan
insekticid,
akaracid
31.8.2015
Draselná sůl
přírodních mastných
kyselin (Fatty acid
potassium salt)
Platné
rozhodnutí
Neudosan AF
insekticid,
akaracid
31.8.2015
Draselná sůl
přírodních mastných
kyselin (Fatty acid
potassium salt)
Platné
rozhodnutí
jádroviny,
peckoviny,
jahodník,
bobuloviny,
okrasné rostliny,
okrasné dřeviny
včetně, zelenina
jádroviny,
peckoviny,
jahodník,
bobuloviny,
okrasné rostliny,
okrasné dřeviny
včetně, zelenina
okrasné rostliny,
okrasné dřeviny,
jádroviny,
peckoviny,
jahodník,
bobuloviny,
zelenina, půda
volná
46
mšice, svilušky, molice, saví
škůdci, žraví škůdci mimo
květilky, mimo krytonosci
rodu Ceutorrhynchus
mšice, svilušky, molice, saví
škůdci, žraví škůdci mimo
květilky, mimo krytonosci
rodu Ceutorrhynchus
PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN,
Registrované v ČR, které je možné použít v EZ
Stav k 1.11.2014
Neudo-Vital AF
podpora
zdravotního
stavu
23.9.2021
Neudo-Vital pro
posílení ovocných
stromů
podpora
zdravotního
stavu
1.7.2021
Neudo-Vital pro
posílení růží
podpora
zdravotního
stavu
23.9.2021
Lecitin (Lecithin),
Kyselina
pelargonová
(Pelargonic acid),
Výtažek z mořských
řas (Sea algae
extract)
Lecitin (Lecithin),
Kyselina
pelargonová
(Pelargonic acid),
Výtažek z mořských
řas (Sea algae
extract)
Lecitin (Lecithin),
Kyselina
pelargonová
(Pelargonic acid),
Výtažek z mořských
řas (Sea algae
extract)
47
Platné
rozhodnutí
ovocné plodiny,
zelenina, okrasné
rostliny, růže
zvýšení odolnosti rostlin
Platné
rozhodnutí
peckoviny,
jádroviny, angrešt,
jahodník, rybíz
zvýšení odolnosti rostlin
Platné
rozhodnutí
růže, okrasné
rostliny, zelenina
zvýšení odolnosti rostlin
PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN,
Registrované v ČR, které je možné použít v EZ
Stav k 1.11.2014
Síra (Sulphur)
Do
chmel otáčivý,trávy
spotřebování semenné porosty,
zásob
cukrovka, okurka,
broskvoň, jabloň,
zelenina tykvovitá,
rajče, mrkev,
petržel, réva,
okrasné rostliny,
jahodník, ječmen,
žito, pšenice, dub
padlí chmelové, braničnatky
na travách, padlí řepné,
padlí, padlí broskvoňové,
padlí jabloňové, padlí
rajčatové, padlí
miříkovitých, hálčivec
révový , vlnovník révový,
padlí jahodníkové,
braničnatky, padlí dubové
pasivní pomocný 31.12.2014
prostředek
CHEMSTOP
ECOFIX
(CHEMSTOP
ECOFIX)
Platné
rozhodnutí
ovocné rostliny,
okrasné rostliny,
zelenina,
skleníkové kultury
dřepčíci, molice, třásněnky,
vrtalky, vrtule třešňová,
smutnice, nosatci, mravenci,
píďalky, puklice
bioagens predátor
Orius laevigatus
(Orius laevigatus)
Platné
rozhodnutí
zelenina
skleníková, okurky,
rajčata, papriky
třásněnky, třásněnka západní
Nimbus WG
fungicid
Orion
Orius-System
7.8.2014
31.12.2018
48
PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN,
Registrované v ČR, které je možné použít v EZ
Stav k 1.11.2014
PhasmarhabditisSystem
bioagens parazitické
hlístice
31.12.2018
Phasmarhabditis
hermaphrodita
(Phasmarhabditis
hermaphrodita)
Platné
rozhodnutí
Phytoseiulus
persimilis
bioagens predátor
31.12.2018
Platné
rozhodnutí
PhytoseiulusSystem
bioagens predátor
31.12.2018
Polyversum
fungicid,
biopreparát
27.5.2014
Phytoseiulus
persimilis
(Phytoseiulus
persimilis)
Phytoseiulus
persimilis
(Phytoseiulus
persimilis)
Pythium oligandrum
M1 (Pythium
oligandrum M1)
49
půda, komposty,
slimáci, plzáci , slimáčci
substráty pěstitelské
zelenina
skleníková, okurky,
rajčata, papriky,
jahodník
Platné
zelenina
rozhodnutí
skleníková, okurky,
rajčata, papriky,
jahodník
Do
cukrovka, řepa
spotřebování krmná, brambor
zásob
sadba, hrách,
lupina, sója, řepka
olejka, ječmen
jarní, pšenice
svilušky, sviluška chmelová
svilušky, sviluška chmelová
spála řepná, kořenomorka
bramborová, plíseň
bramborová - primární
infekce, houbové choroby,
plíseň bramborová,
antraknóza, sklerociniová
hniloba, antraknóza hrachu,
fomová hniloba, fuzariózy
klasů
PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN,
Registrované v ČR, které je možné použít v EZ
Stav k 1.11.2014
Polyversum
Biopreparát
30.4.2019
Pythium oligandrum
M1 (Pythium
oligandrum M1)
50
Platné
rozhodnutí
pšenice, cukrovka,
řepa krmná,
brambor sadba,
brambor, řepka
olejka, ječmen
jarní, hrách, lupina,
sója, slunečnice,
chmel, réva,
hořčice, okurka,
trávníky okrasné,
trávníky golfové,
paprika, pšenice,
ječmen, žito,
tritikale v
systémech
ekologického
zemědělství, mák
setý, zelenina,
zelenina
brukvovitá, rajče,
lesní dřeviny,
okrasné dřeviny,
ředkev olejná pro
produkci osiva pro
strniskové směsky
na zelené hnojení,
jahodník,
kaštanovník
fuzariózy klasů, spála řepná,
kořenomorka bramborová,
plíseň bramborová, fomová
hniloba, hlízenka obecná,
plíseň bramborová primární infekce, houbové
choroby, antraknóza hrachu,
sklerociniová hniloba,
hlízenka obecná, plíseň
šedá, alternáriová skvrnitost,
houbové choroby kořenáčů,
(Fusarium spp., Verticillium
albo-atrum), plíseň
chmelová, houbové choroby
sazenic (Botryotinia
fuckeliana), čerň řepková,
plíseň okurková, houbové
choroby, fuzariózy, sněť
mazlavá pšeničná, plíseň
maková, helminthosporióza
máku, alternáriová
skvrnitost brukvovitých,
fomová hniloba
brukvovitých, plíseň zelná,
plíseň šedá, fytoftorová
hniloba jahodníku, červená
hniloba jahodníku,
inkoustová choroba
kaštanovníku
PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN,
Registrované v ČR, které je možné použít v EZ
Stav k 1.11.2014
Polyversum Biogarden
fungicid,
biopreparát
27.5.2014
Pythium oligandrum
M1 (Pythium
oligandrum M1)
Do
řepka olejka,
spotřebování
zásob
fomová hniloba,
sklerociniová hniloba,
Polyversum Biogarden
fungicid
30.4.2019
Pythium oligandrum
M1 (Pythium
oligandrum M1)
Platné
rozhodnutí
fuzariózy klasů, spála řepná,
kořenomorka bramborová,
plíseň bramborová primární infekce, plíseň
bramborová, houbové
choroby, antraknóza hrachu,
sklerociniová hniloba,
fomová hniloba, hlízenka
obecná, inkoustová choroba
kaštanovníku,
51
pšenice, ječmen
jarní, cukrovka,
řepa krmná,
brambor sadba,
brambor, hrách,
lupina, sója, řepka
olejka, kaštanovník
PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN,
Registrované v ČR, které je možné použít v EZ
Stav k 1.11.2014
Polyversum Polygandron
fungicid,
biopreparát
30.9.2019
Pythium oligandrum
M1 (Pythium
oligandrum M1)
Platné
rozhodnutí
cukrovka, řepa
krmná, brambor
sadba, hrách,
lupina, sója, řepka
olejka, ječmen
jarní, pšenice
spála řepná, kořenomorka
bramborová, plíseň
bramborová - primární
infekce, houbové choroby,
plíseň bramborová,
antraknóza, sklerociniová
hniloba, antraknóza hrachu,
fomová hniloba, fuzariózy
klasů
Polyversum Polygandron
Biopreparát
30.9.2019
Pythium oligandrum
M1 (Pythium
oligandrum M1)
Platné
rozhodnutí
kaštanovník
inkoustová choroba
kaštanovníku
Primax Roubovací
pasivní pomocný 3.12.2018
prostředek
Lanolin (Lanoline),
Kalafuna
(Colophony)
Platné
rozhodnutí
okrasné dřeviny,
ovocné dřeviny,
lesní dřeviny
ochrana řezných ran a ran po
mech. poškozeních,
roubování, očkování
52
PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN,
Registrované v ČR, které je možné použít v EZ
Stav k 1.11.2014
Prokumulus WG
fungicid
22.7.2014
Síra (Sulphur)
Do
mrkev, petržel,
spotřebování réva, okrasné
zásob
rostliny, jahodník,
pšenice, žito,
pšenice, dub, chmel
otáčivý, trávy
semenné
porosty,cukrovka,
okurka, broskvoň,
jabloň, zelenina
tykvovitá, rajče
padlí miříkovitých, padlí,
hálčivec révový , vlnovník
révový, padlí jahodníkové,
braničnatky, padlí dubové,
padlí chmelové, braničnatky
na travách, padlí řepné, padlí
broskvoňové, padlí
jabloňové, padlí rajčatové
Prokumulus WG
fungicid,
akaricid
31.12.2019
Síra (Sulphur)
Platné
rozhodnutí
padlí jahodníkové, padlí
miříkovitých, braničnatky ,
padlí, padlí řepné, padlí
dubové, padlí révové, padlí
jabloňové, padlí okurky,
padlí rajčatové, braničnatky
na travách, padlí
broskvoňové, hálčivec
révový , vlnovník révový,
padlí chmelové
53
jahodník, mrkev,
petržel, pšenice,
cukrovka, dub,
ječmen, žito, réva,
jabloň, okurka,
zelenina tykvovitá,
rajče, trávy,
broskvoň, chmel
otáčivý, okrasné
rostliny
PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN,
Registrované v ČR, které je možné použít v EZ
Stav k 1.11.2014
Raptol
insekticid
15.1.2018
Pyrethriny
(Pyrethrins), Olej
řepkový (Rapeseed
oil)
Platné
rozhodnutí
ROCK EFFECT
pasivní pomocný 12.6.2014
prostředek
Olej z Pongamia
pinnata (Pongamia
pinnata oil)
Do
chmel mimo velmi
spotřebování mladé rostliny,
zásob
jehličnany mimo
velmi mladé
rostliny, angrešt,
rybíz mimo velmi
mladé rostliny, réva
vinná, jádroviny,
peckoviny, okrasné
rostliny, okurka,
tykev, bob, rajče,
paprika
54
okrasné rostliny
molice, třásněnky, mšice,
svilušky, červci, puklice
zvýšení odolnosti rostlin
PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN,
Registrované v ČR, které je možné použít v EZ
Stav k 1.11.2014
ROCK EFFECT
pasivní pomocný 20.9.2021
prostředek
Olej z Pongamia
pinnata (Pongamia
pinnata oil)
Platné
rozhodnutí
chmel mimo velmi
mladé rostliny,
jehličnany mimo
velmi mladé
rostliny, angrešt,
rybíz mimo velmi
mladé rostliny, réva
vinná, jádroviny,
peckoviny, okrasné
rostliny, okurka,
tykev, bob, rajče,
paprika
zvýšení odolnosti rostlin
Sadařský balzám
přípravek k
ošetření ran
rostlin
24.7.2017
Platné
rozhodnutí
ovocné dřeviny,
okrasné dřeviny,
lesní dřeviny
ochrana ran po řezu, ochrana
ran po mechanickém
poškození
Sanatex VS
přípravek k
ošetření ran
rostlin
25.7.2017
vodná disperze
akrylátového
kopolymeru
(Acrylate copolymer
water dispersion),
železohlinitý
pigment v pastě
(Ferricaluminium
pigment in paste)
Vinyl-acetátová
disperze (Vinyl
acetate dispersion)
Platné
rozhodnutí
lesní dřeviny,
okrasné dřeviny,
ovocné dřeviny
klikoroh borový, ochrana
ran po mechanickém
poškození, ochrana ran po
řezu
55
PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN,
Registrované v ČR, které je možné použít v EZ
Stav k 1.11.2014
Signalex M
přípravek k
ošetření ran
rostlin
31.12.2020
Lepová past žlutá
(Adhesive trap
yellow)
Platné
rozhodnutí
Síra 80 WG
fungicid
5.8.2014
Síra (Sulphur)
Do
chmel otáčivý,
spotřebování trávy semenné
zásob
porosty, cukrovka,
okurka, broskvoň,
jabloň, zelenina
tykvovitá, rajče,
mrkev, petržel,
réva, okrasné
rostliny, jahodník,
ječmen, žito,
pšenice, dub
56
skleníkové kultury
mšice, molice, třásněnky
padlí chmelové, braničnatky
na travách, padlí řepné,
padlí, padlí broskvoňové,
padlí jabloňové, padlí
rajčatové, padlí
miříkovitých, hálčivec
révový , vlnovník révový,
padlí jahodníkové,
braničnatky, padlí dubové
PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN,
Registrované v ČR, které je možné použít v EZ
Stav k 1.11.2014
Síra 80 WG
fungicid,
akaricid
31.12.2019
Síra (Sulphur)
Platné
rozhodnutí
SLUXX
Moluskocid
13.12.2013
Fosforečnan železitý
(Ferric phosphate)
Do
ovocné plodiny ve
spotřebování skleníku i ve volné
zásob
půdě, okrasné
rostliny ve skleníku
i ve volné půdě,
réva, chmel,
zelenina ve
skleníku i ve volné
půdě, polní plodiny
57
Réva, jabloň,
okurka, zelenina
tykvovitá, rajče,
trávy, broskvoň,
réva, chmel otáčivý,
okrasné rostliny,
jahodník, mrkev,
petržel, pšenice,
cukrovka, dub,
ječmen, žito
padlí révové, padlí
jabloňové, padlí okurky,
padlí, padlí rajčatové,
braničnatky na travách, padlí
broskvoňové, hálčivec
révový , vlnovník révový,
padlí chmelové, padlí
jahodníkové, padlí
miříkovitých, braničnatky,
padlí řepné, padlí dubové
slimáci, plzáci
PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN,
Registrované v ČR, které je možné použít v EZ
Stav k 1.11.2014
SLUXX HP
Moluskocid
3.6.2014
Fosforečnan železitý
(Ferric phosphate)
SLUXX HP
Moluskocid
31.12.2015
Fosforečnan železitý
(Ferric phosphate)
Spical
bioagens predátor
31.12.2018
Amblyseius
californicus
(Amblyseius
californicus)
Spidex
bioagens predátor
31.12.2018
Phytoseiulus
persimilis
(Phytoseiulus
persimilis)
58
Do
ovocné plodiny ve
spotřebování skleníku i ve volné
zásob
půdě, okrasné
rostliny ve skleníku
i ve volné půdě,
réva, chmel,
zelenina ve
skleníku i ve volné
půdě, polní plodiny
Platné
ovocné plodiny ve
rozhodnutí
skleníku i ve volné
půdě, okrasné
rostliny ve skleníku
i ve volné půdě,
réva, chmel,
zelenina ve
skleníku i ve volné
půdě, polní plodiny
Platné
okrasné rostliny,
rozhodnutí
zelenina
skleníková,
skleníkové kultury,
jahodník, růže,
paprika
Platné
zelenina
rozhodnutí
skleníková, okrasné
rostliny, skleníkové
kultury
slimáci, plzáci
slimáci, plzáci
svilušky, sviluška chmelová,
sviluška ovocná, roztočík
jahodníkový, sviluška
chmelová
svilušky, sviluška chmelová
PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN,
Registrované v ČR, které je možné použít v EZ
Stav k 1.11.2014
SpinTor
insekticid
31.1.2017
Spinosad (Spinosad)
Platné
rozhodnutí
brambor, réva
vinná, jabloň, pór,
cibule, paprika
skleníková, rajče
skleníkové, květák,
zelí hlávkové,
kapusta růžičková,
brokolice,jabloň,
hrušeň, okrasné
rostliny,ovocné
školky, okrasné
školky
mandelinka bramborová,
obaleči, obaleč jablečný,
obaleči slupkoví a pupenoví,
třásněnka zahradní,
housenky motýlů, můra
zelná, mery, listožravé
housenky, třásněnky,
dřepčíci,třásněnky, žravý
hmyz
Spruzit
insekticid
15.1.2018
Platné
rozhodnutí
okrasné rostliny
molice, třásněnky, mšice,
svilušky, červci, puklice
Spruzit AF
insekticid
15.1.2018
Pyrethriny
(Pyrethrins), Olej
řepkový (Rapeseed
oil)
Pyrethriny
(Pyrethrins), Olej
řepkový (Rapeseed
oil)
Platné
rozhodnutí
okrasné rostliny
molice, třásněnky, mšice,
svilušky, červci, puklice
59
PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN,
Registrované v ČR, které je možné použít v EZ
Stav k 1.11.2014
Spruzit-Flussig.
insekticid
31.8.2015
Pyrethriny
(Pyrethrins)
Platné
rozhodnutí
jádroviny, okrasné
rostliny,
bobuloviny, slivoň,
třešeň
saví a žraví škůdci mimo
vlnatka krvavá, mimo
vrtalky, mimo květilky,
mimo podkopníčci, mimo
nosatci, mimo klikorozi,
mimo pouzdrrovníčci
SpruzitGartenspray.
SteinernemaSystem
insekticid
31.8.2015
saví škůdci
31.12.2018
Platné
rozhodnutí
Platné
rozhodnutí
okrasné rostliny
bioagens parazitické
hlístice
Pyrethriny
(Pyrethrins)
Steinernema feltiae
(Steinernema feltiae)
smutnice - larvy
Stopset
semiochemikálie
31.8.2018
CHEMSTOP
ECOFIX
(CHEMSTOP
ECOFIX)
Platné
rozhodnutí
substráty
pěstitelské, okrasné
rostliny, skleníkové
kultury,
žampionárny
sady ovocné,
skleníkové kultury,
zahrady, zelenina ,
pokojové rostliny,
polní plodiny
Stopset B
pasivní pomocný 9.4.2024
prostředek
CHEMSTOP
ECOFIX
(CHEMSTOP
ECOFIX)
Platné
rozhodnutí
jabloň, slivoň ,
mirabelka,
meruňka, broskvoň
jabloň, slivoň , mirabelka,
meruňka, broskvoň
60
dřepčíci, molice, mšice ,
nosatci, smutnice, vrtule
třešňová, třásněnky, vrtalky
PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN,
Registrované v ČR, které je možné použít v EZ
Stav k 1.11.2014
Stopset M
pasivní pomocný 9.4.2024
prostředek
CHEMSTOP
ECOFIX
(CHEMSTOP
ECOFIX)
Platné
rozhodnutí
Stratus WG
fungicid
Síra (Sulphur)
Do
chmel otáčivý,
spotřebování trávy semenné
zásob
porosty, cukrovka,
okurka, broskvoň,
jabloň, zelenina
tykvovitá, rajče,
mrkev, petržel,
réva, okrasné
rostliny, jahodník,
ječmen, žito,
pšenice, dub
7.8.2014
61
okurka, rajče,
paprika, begónie,
fíkus, brambořík
třásněnky
padlí chmelové, braničnatky
na travách, padlí řepné,
padlí, padlí broskvoňové,
padlí jabloňové, padlí
rajčatové, padlí
miříkovitých, hálčivec
révový , vlnovník révový,
padlí jahodníkové,
braničnatky, padlí dubové
PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN,
Registrované v ČR, které je možné použít v EZ
Stav k 1.11.2014
Stratus WG
fungicid,
akaricid
31.12.2019
Síra (Sulphur)
Platné
rozhodnutí
Réva, jabloň,
okurka, zelenina
tykvovitá, rajče,
trávy, broskvoň,
réva, chmel otáčivý,
okrasné rostliny,
jahodník, mrkev,
petržel, pšenice,
cukrovka, dub,
ječmen, žito
padlí révové, padlí
jabloňové, padlí okurky,
padlí, padlí rajčatové,
braničnatky na travách, padlí
broskvoňové, hálčivec
révový , vlnovník révový,
padlí chmelové, padlí
jahodníkové, padlí
miříkovitých, braničnatky,
padlí řepné, padlí dubové
Stromena
přípravek k
ošetření ran
rostlin
18.4.2021
Styren-acrylátový
kopolymer (Styreneacrylate copolymer)
Platné
rozhodnutí
ovocné dřeviny,
okrasné dřeviny
ochrana ran po řezu
Stromový balzám
přípravek k
ošetření ran
rostlin
31.12.2020
Styren-acrylátový
kopolymer (Styreneacrylate copolymer)
Platné
rozhodnutí
stromy, keře
ochrana ran po řezu, ochrana
ran po mechanickém
poškození
Stromový balzámnatural
přípravek k
ošetření ran
rostlin
31.12.2013
Kalafuna
(Colophony)
Do
stromy, keře
spotřebování
zásob
62
ochrana ran po
mechanickém poškození,
ochrana ran po řezu
PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN,
Registrované v ČR, které je možné použít v EZ
Stav k 1.11.2014
Stromset
semiochemikálie
31.12.2018
CHEMSTOP
ECOFIX
(CHEMSTOP
ECOFIX)
Platné
rozhodnutí
jádroviny,
peckoviny
píďalky, puklice, mravenci
Sulfolac 80 WG
fungicid
31.12.2019
Síra (Sulphur)
Platné
rozhodnutí
okrasné rostliny,
dub školky,
semenáče, pšenice,
ječmen, žito,
jádroviny, angrešt,
okurka polní, hrách
polní, zelenina
kořenová, réva
padlí, padlí dubové, padlí
travní, strupovitost,,
americké padlí angreštové,
padlí okurky, padlí
miříkovitých, padlí révové
SULFURUS
fungicid
31.12.2019
Síra (Sulphur)
Platné
rozhodnutí
okrasné rostliny,
dub školky,
semenáče, pšenice,
ječmen, žito,
jádroviny, angrešt,
okurka polní, hrách
polní, zelenina
kořenová, réva
padlí, padlí dubové, padlí
travní, strupovitost,,
americké padlí angreštové,
padlí okurky, padlí
miříkovitých, padlí révové
Štěpařský vosk
PRIMAX
pasivní pomocný 23.11.2019
prostředek
Lanolin (Lanoline),
Kalafuna
(Colophony)
Platné
rozhodnutí
okrasné dřeviny,
ovocné dřeviny
ochrana řezných ran a ran po
mech. poškozeních
63
PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN,
Registrované v ČR, které je možné použít v EZ
Stav k 1.11.2014
pasivní pomocný 6.10.2018
prostředek
Kalafuna
(Colophony), Parafin
58/60 (Paraffin
58/60), včelí vosk
(Beeswax)
Platné
rozhodnutí
Štěpařský voskceloroční
přípravek k
ošetření ran
rostlin
31.12.2013
Vosky (Waxes),
Kalafuna
(Colophony)
Do
stromy, keře
spotřebování
zásob
ochrana ran po
mechanickém poškození,
ochrana ran po řezu
Thripans
bioagens predátor
31.12.2018
Amblyseius
degenerans
(Amblyseius
degenerans)
Platné
rozhodnutí
zelenina
skleníková, okrasné
rostliny, baklažán,
paprika
třásněnky, třásněnka západní
Thripex
bioagens predátor
31.12.2018
Platné
rozhodnutí
bioagens predátor
31.12.2018
Tillecur
podpora
zdravotního
stavu
26.9.2022
hořčičný prášek
(mustard powder)
Platné
rozhodnutí
zelenina
skleníková, okrasné
rostliny, skleníkové
kultury
zelenina
skleníková, okrasné
rostliny, skleníkové
kultury
pšenice, ječmen
třásněnky - nymfální stadia,
třásněnka západní
Thripor-laevigatus
Amblyseius
cucumeris
(Amblyseius
cucumeris)
Orius laevigatus
(Orius laevigatus)
64
Platné
rozhodnutí
okrasné dřeviny,
ovocné dřeviny
ochrana řezných ran a ran po
mech. poškozeních
Štěpařský vosk
TAFERMIT
třásněnky, třásněnka západní
podpora zdravotního stavu ,
posílení odolnosti rostlin
PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN,
Registrované v ČR, které je možné použít v EZ
Stav k 1.11.2014
Trichocap
bioagens parazitoid
31.12.2018
TrichoLet
bioagens parazitoid
2.4.2022
Trichoplus
bioagens parazitoid
11.10.2022
Typhlodromus
pyri
bioagens predátor
31.12.2018
Vápenné mléko
deficienční
kompenzace a
komoditní
substance
31.12.2020
Trichogramma
brassicae
(Trichogramma
brassicae)
Trichogramma
evanescens
(Trichogramma
evanescens)
Platné
rozhodnutí
kukuřice setá,
kukuřice cukrová
zavíječ kukuřičný
Platné
rozhodnutí
kukuřice setá
zavíječ kukuřičný,
černopáska bavlníková
Trichogramma pintoi
(Trichogramma
pintoi),
Trichogramma
evanescens
(Trichogramma
evanescens)
Typhlodromus pyri
(Typhlodromus pyri)
Platné
rozhodnutí
kukuřice cukrová,
zelenina
skleníková,
zelenina košťálová,
kukuřice setá,
zelenina polní
plodová, fazol
réva vinná, ovocné
dřeviny, zejm.
jabloně
zavíječ kukuřičný,
černopáska bavlníková,
můra kapustová, můra zelná,
Hydroxid vápenatý
(Calcium hydroxide)
Platné
rozhodnutí
65
Platné
rozhodnutí
sklady prázdné
svilušky, sviluška chmelová,
sviluška ovocná, roztoči
eriophyidní
houbové choroby,
dezinfekce
PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN,
Registrované v ČR, které je možné použít v EZ
Stav k 1.11.2014
Vermifix
pasivní pomocný 10.9.2024
prostředek
Polyolefiny
(Polyolefins)
Platné
rozhodnutí
příprava
feromonových,
vizuálních a
bariérových, lapačů
hmyzu, natírání
pásů a fólií
housenky
VERMIFIX lapač hmyzu a
housenek
pasivní pomocný 3.4.2023
prostředek
Polyolefiny
(Polyolefins)
Platné
rozhodnutí
ovocné stromy,
okrasné stromy,
skleníkové kultury,
zelenina, pokojové
rostliny , polní
plodiny
monitoring, signalizace
náletu či výskytu dřepčíků,
molic, mšic, nosatců,
smutnic, třásněnek, vrtalek,
vrtule třešňové, mravenců,
píďalek, puklic
VERMIFIX Lepidlo ve spreji
na ochranu stromů
a rostlin
pasivní pomocný 3.4.2023
prostředek
Polyolefiny
(Polyolefins)
Platné
rozhodnutí
ovocné stromy,
okrasné stromy,
skleníkové kultury,
zelenina, pokojové
rostliny, polní
plodiny
monitoring, signalizace
náletu či výskytu dřepčíků,
molic, mšic, nosatců,
smutnic, třásněnek, vrtalek,
vrtule třešňové, mravenců,
píďalek, puklic
Versus Extra
repelent
Křemenný písek
(Quartz sand)
Platné
rozhodnutí
lesní dřeviny,
jehličnany, listnáče
zvěř-zimní okus
31.8.2019
66
PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN,
Registrované v ČR, které je možné použít v EZ
Stav k 1.11.2014
VitiSan
podpora
zdravotního
stavu
Vizuální lapák
3.6.2018
Hydrogenuhličitan
draselný (Potassium
hydrogencarbonate)
Platné
rozhodnutí
jádroviny, zelenina
tykvovitá, réva,
ovocné dřeviny
posílení odolnosti rostlin
pasivní pomocný 31.12.2020
prostředek
Lapač (Interceptor)
Platné
rozhodnutí
třešeň
vrtule třešňová
WAM extra
růžový
repelent
31.8.2019
Křemenný písek
(Quartz sand)
Platné
rozhodnutí
lesní dřeviny,
jehličnany, listnáče
zvěř-zimní okus
Wöbra
repelent
31.8.2019
Křemenný písek
(Quartz sand)
Platné
rozhodnutí
jehličnany, listnáče,
ovocné stromy,
stromy ve školkách
ochrana proti celoročnímu
okusu a ohryzu zvěří (jelen,
daněk, bobr, zajíc, králík)
Zdravá zahrada
přípravek proti
slimákům
moluskocid
31.12.2015
Fosforečnan železitý
(Ferric phosphate)
Platné
rozhodnutí
zelenina, jahodník,
okrasné rostliny
slimáci, plzáci
Zdravá zahrada
přípravek proti
škůdcům
insekticid,
akaricid
31.8.2015
Draselná sůl
přírodních mastných
kyselin (Fatty acid
potassium salt)
Platné
rozhodnutí
okrasné rostliny,
okrasné dřeviny,
jádroviny,
peckoviny,
jahodník,
bobuloviny,
zelenina, půda
volná
mšice, svilušky, molice, saví
škůdci, žraví škůdci mimo
květilky, mimo krytonosci
rodu Ceutorrhynchus
67
Download

PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN, Registrované v ČR, které je