MIRADOR
Fungicid ve formě suspenzního koncentrátu
k ochraně obilnin proti chorobám listů a klasů,
řepky olejky proti houbovým chorobám, cukrovky
proti cerkosporióze řepy a bramboru proti
kořenomorce bramborové a koletotrichovému
vadnutí brambor.
Návod k použití, registrace:
Dávka aplikační
kapaliny
(l/ha)
Ochranná
lhůta
(dny)
3 l/ha
50–150
AT
0,8–1,0 l/ha
200–400
32
Ječmen jarní, hnědá skvrnitost ječmene
ječmen ozimý rez ječná
0,8 nebo
0,6 l/ha + 0,6 l/ha
Bumper Super
TM**
200–400
35
braničnatka plevová
Pšenice jarní, braničnatka pšeničná
pšenice ozimá rez plevová
rez pšeničná
0,8 nebo
0,6 l/ha + 0,6 l/ha
Bumper Super
TM**
200–400
35
1 l/ha
200–400
55
Škodlivý organismus
Brambor
kořenomorka bramborová,
koletotrichové vadnutí
brambor
Cukrovka
cerkosporióza řepy
Vyhlídka dobré úrody
FUNGICIDY
Řepka olejka
Výhody použití
Flexibilní partner k azolům a prochlorazu
Obilniny
- T 2 aplikace
- výrazný green efekt
- zvyšuje výnos, HTS a podíl předního zrna
- výborný na rzi, DTR
- ochrana proti UV záření
- žádné zahnědlé špičky u sladovnického ječmene
Řepka:
- T 3 aplikace na počátku květu
- vynikající proti hlízence
- řešení plísně zelné
Cukrovka
- cerkosporióza řepy
systemické a translaminární vlastnosti, zastavuje
transport elektronů při dýchání mitochodrií. Účinek
je především protektivní a proto musí být použit
ještě před nebo na počátku infekce. Azoxystrobin
působí dlouhodobě, může tak zabránit vzniku nové
infekce po dobu 3–8 týdnů. Ošetřené porosty jsou
delší dobu zelené („zelený efekt“).
Působení přípravku
Účinná látka azoxystrobin patří do chemické skupiny ß-methoxyakrylátů (strobilurinové deriváty), má
Spektrum účinnosti:
Jedná se o širokospektrý fungicid, účinný proti všem
důležitým chorobám obilnin, tj. braničnatce pšeničné (Septoria tritici), braničnatce plevové (Septoria
nodorum), helminthosporioze pšenice (Pyrenophora
tritici-repentis), rzi pšeničné (Puccinia recondita), rzi
plevové (Puccinia striiformis) a padlí travnímu (Erysiphe graminis) na pšenici, rzi ječné (Puccinia hordei),
rhynchosporiové skvrnitosti (Rhynchosporium secalis), hnědé skvrnitosti ječmene (Pyrenophora teres)
a padlí travnímu (Erysiphe graminis) na ječmeni.
MIRADOR je fungicid s širokou registrací a s nejprodávanějším strobilurinem od originálního výrobce. Flexibilní partner k azolům a prochlorazu. Za zajímavou cenu.
102
čerň řepková
hlízenka obecná
Poznámka č.
max. 1×, aplikace
do půdy při
výsadbě 1)
pozemně,
max. 2× 2)
pozemně, max. 2×
při použití tank-mix směsi je
nutno dodržet OL
42 dnů 3)
pozemně, max. 2×
při použití tank-mix směsi je
nutno dodržet OL
42 dnů 3)
pozemně,
max. 2× 4)
AT - ochranná lhůta je stanovena odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní.
** Pro rozšíření spektra účinnosti lze přípravek MIRADOR použít v tank-mix kombinaci s přípravkem Bumper Super v souladu
s návodem na jeho použití v ječmeni proti hnědé skvrnitosti ječmene, padlí travnímu, rzi ječné, rzi plevové a rynchosporiové
skvrnitosti ječmene a v pšenici proti braničnatce plevové, braničnatce pšeničné, padlí travnímu, rzi plevové a rzi pšeničné.
Poznámka č. 1) Přípravek se aplikuje při výsadbě povolenými speciálními aplikátory do správně připravené půdy (brázd). Aplikační kapalina, směřovaná k ošetření půdy v brázdě, nesmí přímo zasáhnout vysazované hlízy. Přípravek se
aplikuje 1x za sezónu. Na půdách s vysokým obsahem organické hmoty přípravek neúčinkuje.
Poznámka č. 2) V cukrovce se MIRADOR používá přednostně preventivně, nejpozději při zjištění prvních příznaků choroby,
obvykle od fáze BBA 43 (skoro úplné zapojení porostu - nad 12 listů na rostlinu) do fáze BBA 49 (6–8 týdnů
po zapojení porostu). Dávka 0,8 l/ha se aplikuje při nižším infekčním tlaku. Při silném infekčním tlaku se používá dávka 1 l/ha. Při trvajícím tlaku a podmínkách vhodných pro rozvoj choroby je možné postřik opakovat
(maximálně dva za sebou jdoucí postřiky).
Poznámka č. 3) MIRADOR se používá přednostně preventivně, nejpozději při zjištění prvních příznaků napadení. Ošetřuje se
maximálně dvakrát až do vývojové fáze 69 (konec kvetení). Interval mezi ošetřeními je zhruba 30 dní.
Poznámka č. 4) Řepku olejku ošetřujeme proti hlízence obecné a černi řepkové ve vývojové fázi 65 (plný květ).
Rozšířené použití přípravku povolené dle § 37 zákona č. 326/2004 Sb., v platném znění::
Plodina
Škodlivý činitel
Dávkování, mísitelnost
rzi, listové skrvrnitosti,
0,5 l/ha
Trávy - semenné porosty
plísňovitosti trav
200–400 l vody/ha
Termín ošetření: při ohrožení ve fázi sloupkování nebo při prvním výskytu onemocnění.
Přípravek se aplikuje plošně polním pozemním postřikovačem
U semenných porostů je možné aplikovat max. 2 ošetření v intervalu 14 dní.
103
OL
Poznámka
35
max. 2×
FUNGICIDY
Účinná látka: 250 g/l azoxystrobin
Ú
Formulace: suspenzní koncentrát
F
Balení: 5l HDPE kanystr
B
Dávka vody: 200–400 l/ha
D
Aplikační dávka
přípravku
Plodina
še.
od u
n
d
Je
V řepce olejce je účinný proti hlízence obecné (Sclerotinia sclerotiorum), černi řepkové (Alteraria brassicae)
a plísni zelné (Peronospora parasitica) s vedlejším účinkem proti plísni šedé (Botrytis cinerea).
V cukrovce je účinný proti cerkosporióze řepy (Cercospora beticola).
V bramborách je účinný proti kořenomorce bramborové (Rhizoctonia solani) a koletotrichovému vadnutí
brambor (Colletotrichum coccodes).
Praktické možnosti aplikace
V současnosti se přípravek Mirador nejlépe uplatní
v registrovaných plodinách pšenice, ječmen, řepka
olejka i cukrovka v kombinaci s přípravkem Bumper
Super. Společný tankmix tak nabídne kombinaci tří
širokospektrálních látek azoxystrobin, propiconazo-
le a prochloraz, každá s jiným mechanismem účinku,
které se výborně doplňují. Spektrum chorob, kterou
tato kombinace dokáže kontrolovat je pak velmi rozsáhlé. Pěstiteli nabízí silnou a dlouhodobou účinnost
pro flexibilní použití v mnoha plodinách. Nejčastěji
doporučujeme dávku: Mirador 0,6 l/ha + Bumper
Super 0,6 l/ha.
Tank mix s Velocity
Do postřiku rovněž doporučujeme přidat akcelerátor systemických fungicidů Velocity v dávce 0,25 l/
ha, který aktivně pomůže vtáhnout účinnou látku
do rostlinných pletiv, čímž zajistí vyšší účinnost zásahu proti chorobám. Velocity prokazatelně zvyšuje
výnos v obilninách v průměru o dalších 5 %.
FUNGICIDY
Kdy a jak používat?
0,6 l/ha Mirador + 0,6 l Bumper Super
Obilniny - BBCH 49 (praporcový list)
Řepka - T3 aplikace proti hlízence
104
.
sporně
ivě. Ú
Blýskáčky
B
lýskáčky vvyřeší, včely potěší
Mavrik
Neslučitelný s životem blýskáčka
Vysoký účinek i na blýskáčky rezistentní na běžné
pyrethroidy. Široké registrace proti savým škůdcům
a mšicím v okolních zemích.
Volba vašich včel
Absolutní neškodnost pro včelu medosnou.
Stejná účinná látka léčí varoázu včel.
Nepotřebuje slunečník ani deštník
Spolehlivá účinnost i za vysokých teplot
(nad 25 °C). Odolný proti smyvu deštěm.
9 z 10 užitečných organismů poděkuje
Tolerantní k pestřenkám, zlatoočkám,
slunéčkům, střevlíkům, svižníkům, drabčíkům,
lumkům, lumčíkům, mšicomarům.
www.agrovita.cz
105
FUNGICIDY
MIRADOR
lehl
S po
Download

MIRADOR - Agrovita