Trio-D spol. s r.o.
SOUBĚŽNÉ DOVOZY
CHEMIE
obsah
REGISTROVANÉ PŘÍPRAVKY 2013
str. 3 - 4
POPIS PŘÍPRAVKŮ
str. 5 - 38
POZNÁMKY
str. 39
KONTAKTY
str. 40
2
CHEMIE
Český
název
Referenční
přípravek
Typ
Účinná látka
1
Euro - Chem
Quizafop 100
AGIL 100 EC*
H
Euro - Chem
Strobin
AMISTAR*
Euro - Chem
Benta 480
Účinná látka
2
Objem
Reg.
č. SRS
propaquizafop
100g/l
4x5 l
4239-7D
F
azoxystrobin
250 g/l
4x5l
4247-1D
BASAGRAN*
H
bentazone
480 g/l
4x5l
3231-0D
Euro - Chem
Chloraz 490
BUMPER SUPER*
F
prochloraz
400 g/l
4x5l
4395-1D
Euro - Chem
Metaza 500
BUTISAN S 50 SC*
H
metazachlor
500 g/l
4x5l
3503-0D
Euro - Chem
Metaquin
BUTISAN STAR*
H
merazachlor
333g/l
4x5 l
3941-1D
Euro - Chem
Metcon 60
CARAMBA*
F
metconazole
60g/l
4x5 l
4321-1D
Euro - Chem
Terbu 500
CLICK 500 SC*
H
terbuthylazin
500g/l
20l
4560-0D
Euro - Chem
Glyfo 360-I
CLINIC*
H
glyphosat
360 g/l
20l
4245-0D
Euro - Chem
Mazone
COMMAND 36 CS*
H
clomazon
360 g/l
1x10 l
4475-0D
Euro - Chem
Manconil
CURZATE M*
F
cymoxanil
45 g/kg
5kg
3839-0D/1
Euro - Chem
Thianon 700
DELAN 700 WDG*
F
dithianon
700 g/kg
1kg
4182-4D
Euro - Chem
Metaza 500-II
FUEGO*
H
metazachlor
500 g/l
4x5 l
4525-0D
Euro - Chem
C-Furon
GLEAN*
H
chlorsulfuron
750 g/kg
10x100g
3482-0D
Euro - Chem
Meta 700
GOLTIX TOP*
H
metamitron
700 g/l
4x5l
4347-3D
tribenuron methyl
750 g/kg
10x100g
3645-3D
propiconazole
90 g/l
quinmerac
83g/l
mancozeb
680 g/kg
Euro - Chem
Benuron 75
GRANSTAR 75 WG* H
Euro - Chem
Tebu 250
HORIZON 250 EW*
F
tebuconazole
250 g/l
4x5 l
3975-2D
Euro - Chem
Nico 40
MILAGRO*
H
nicosulfuron
40 g/l
4x5 l
3895-2D
přípravky
REGISTROVANÉ PŘÍPRAVKY
2013
3
CHEMIE
přípravky
Euro - Chem
Piri 50
PIRIMOR 50 WG*
I
pirimicarb
500g/kg
Euro - Chem
Protebu 250
PROSARO 250 EC*
F
prothioconazole
125 g/l
Euro - Chem
Quad 200
REGLONE*
H
Euro - Chem
Tribuzin 700
SENCOR 70 WG*
Euro - Chem
Oxypyr 250
1kg
4408-0D
4x5 l
4561-2D/2
diquat
200 g/l
20l
3144-2D/10
H
metribuzin
700 g/kg
5 kg
4021-3D
STARANE 250 EC*
H
fluroxypyr
250 g/l
4x5 l
3566-9D
TANGO SUPER*
F
fenpropimorph
250 g/l
4x5 l
3932-2D
TITUS 25 WG*
H
rimsulfuron
250g/kg
10x100g
3724-0D
RC - Chlormequat 720 SL
RETACEL EXTRA
R 68*
RR
chlormequat
chlorid 720 g/l
10l
1303-2D
RC - Clopyralid
300 SL
LONTREL 300*
H
clopyralid
300 g/l
4x5 l
3429-3D/5
RC - Dicamba
480 SL
BANVEL 480 S*
H
dicamba
480 g/l
4x5 l
3794-3D
RC - Epoxiconazol 125 SC
OPUS*
H
epoxiconazole
125 g/l
4x5 l
3931-1D/8
RC - Ethephon
480 SL
CERONE 480 SL*
RR
ethephon
480 g/l
4x5 l
3870-3D
RACER 25 EC*
H
fluorchloridon
250 g/l
4x5 l
3517-4D
RC - Isoproturon
PROTUGAN 50 SC*
500 SC
H
isoproturon
500 g/l
10l
4396-1D
RC - Lambdacyhalothrin 50 CS
KARATE ZEON 5
CS*
I
lambda-cyhalotrin
50 g/l
4x5 l
4419-3D
RC - Sulfosulfuron 75 WG
MONITOR 75 WG*
H
sulfosulfuron
750 g/kg
130g
4099-1D
Euro - Chem
Propimorph 334
Euro - Chem
Rimsu 25
RC - Fluorochloridon 250 EC
tebuconazole
125 g/l
epoxiconazole
84 g/l
*Obchodní název používaný držitelem registrace originálního přípravku.
H – herbicid F – fungicid I – insekticid RR – regulátor růstu
Každá koruna se počítá!
Optimalizujte s námi nákup přípravků na ochranu rostlin.
Bez rizika a s garancí kvality!
Všechny přípravky v naší nabídce jsou kontrolovány
a povolené Státní rostlinolékařskou správou (SRS)
a jsou totožně s referenčním přípravkem.
4
CHEMIE
EURO-CHEM QUIZAFOP 100
Referenční přípravek:
AGIL 100 EC*
Produkt/Kategorie:
Herbicid ve formě emulgovatelného koncentrátu určený k postemergentnímu hubení
jednoděložných jednoletých a vytrvalých plevelů v cukrovce, bramborách, lnu, hrachu, řepce
ozimé i jarní, jeteli, vojtěšce, sóji, jahodníku, rajčatech, cibuli, zelí, paprice, mrkvi, slunečnici,
bobu, pelušce, kmínu, svazence, hořčici, máku, sadech, lesních kulturách a lesních školkách
Účinná látka:
Obsah:
Balení: 5 l kanystr
popis
Obchodní název:
Euro-Chem Quizafop 100
Reg.č. SRS: 4239-7D
Formulace: EC
propaquizafop
jednoleté trávy - 0,5-0,8 l/ha
100 g/l
Dávkování:
pýr plazivý - 1,2-1,5 l/ha
výdrol – 0,5 l/ha
Informace o produktu:
Přípravek poskytuje vynikající a úplnou postemergentní ochranu proti širokému spektru
jednoletých i vytrvalých trav. Přípravek používejte jako postemergentní herbicid a můžete jej
aplikovat nezávisle na vývojovém stádiu kulturní plodiny. Aplikaci provádějte na vzešlé plevelné
trávy. Účinná látka přípravku propaquizafop, je trávami rychle absorbována a uvnitř rostlin
systémově rozváděna do listů, stonků a kořenů. Plevelné trávy ošetřené přípravkem již 1-2 dny
po aplikaci zastavují svůj růst a vývoj. Pletiva starších výhonů postupně nekrotizují a celá rostlina
odumírá v závislosti na klimatických podmínkách během následujících 10-20 dnů po aplikaci.
Oddenky pýru plazivého a víceletých trav hnědnou směrem od špiček, postupně odumírají
a rozkládají se. Zejména při hubení pýru plazivého se musí po aplikaci zachovat kultivační klid
minimálně 3 týdny, aby došlo k dokonalé translokaci účinné látky do oddenků pýru. Déšť jednu
hodinu po aplikaci nemá vliv na účinnost přípravku. Přípravek nezanechává v půdě rezidua, která
by mohla nepříznivě ovlivňovat pěstování následných plodin.
Poznámky:
Přípravek je emulgovatelný koncentrát, který obsahuje ve formulaci smáčedlo. Proto do postřikové
kapaliny již žádné smáčedlo nepřidávejte. Před použitím přípravku je nutné důkladné vyčištění
nádrž postřikovače protože smáčedlo ve formulaci přípravku by mohlo uvolnit usazené zbytky
sulfonyl močoviny, které mohou poškodit kulturní plodinu
*Obchodní název výrobce/držitele registrace
5
CHEMIE
EURO-CHEM STROBIN
popis
Obchodní název:
Euro-Chem Strobin
Referenční přípravek:
AMISTAR *
Produkt/Kategorie:
Fungicid ve formě suspenzního koncentrátu k ochraně obilnin proti chorobám listů a klasů, řepky
olejky proti houbovým chorobám, cukrovky proti cerkosporióze řepy a brambor proti kořenomorce
bramborové a koletotrichovému vadnutí brambor.
Účinná látka:
Obsah:
Balení: 5 l kanystr
Reg.č. SRS: 4247-1D
Formulace: SC
azoxystrobin
brambor – 3 l/ha
250 g/l
Dávkování:
cukrovka a obilniny - 0,8-1 l/ha
repka – 1 l/ha
Informace o produktu:
Účinná látka azoxystrobin patří do chemické skupiny strobilurinů (QoI fungicidy). Má systemické
a translaminární vlastnosti. Účinek je především protektivní a proto musí být použit ještě před
nebo na počátku infekce. Azoxystrobin působí dlouhodobě, může tak zabránit vzniku nové infekce
po dobu 3-8 týdnů. Ošetřené porosty jsou delší dobu zelené („zelený efekt“).
Jedná se o širokospektrý fungicid, účinný proti všem důležitým chorobám obilnin, tj. braničnatce
pšeničné,braničnatce plevové, helminthosporioze pšenice, rzi pšeničné, rzi plevové a padlí
travnímu na pšenici, rzi ječné, rhynchosporiové skvrnitosti, hnědé skvrnitosti ječmene a padlí
travnímu na ječmeni.
V řepce olejce je účinný proti hlízence obecné a černi řepkové s vedlejším účinkem proti plísni
šedé.
V cukrovce je účinný proti cerkosporióze řepy a v bramborách proti kořenomorce bramborové
a koletotrichovému vadnutí brambor.
Poznámky:
Některé odrůdy jabloní jsou citlivé k přípravku, proto nesmí být použit v době, kdy hrozí
nebezpečí úletu aplikační kapaliny na jabloně rostoucí v blízkosti ošetřované plochy.
QoI fungicidy jsou velmi účinné při prevenci proti klíčení spór, proto by měly být použity
v časných fázích vývoje choroby (preventivní ošetření).
*Obchodní název výrobce/držitele registrace
6
CHEMIE
EURO-CHEM BENTA 480
Referenční přípravek:
BASAGRAN*
Produkt/Kategorie:
Selektivní herbicidní přípravek ve formě rozpustného koncentrátu pro ředění vodou proti
dvouděložným plevelům v obilninách bez podsevu a s podsevem trav na semeno, s podsevem
jetele lučního (červeného) a vojtěšky, v čistých porostech jetele lučního a vojtěšky, v kukuřici,
v hrachu, sóji, lnu, fazoli, bobu, bramborách, travách na semeno, luskovinoobilních směskách
a jetelotravních směskách.
Účinná látka:
Obsah:
Balení:
5 l kanystr
popis
Obchodní název:
Euro-Chem Benta 480
Reg.č. SRS: 3231-0D
Formulace: SL
bentazone
480 g/l
Dávkování:
1,5-2 l/ha
Informace o produktu:
Přípravek je kontaktní herbicid s účinností na dvouděložné plevele, především na heřmánky
a rmeny.
Citlivé plevele: svízel přítulu, pěťour maloúborný, hořčici rolní, kapustku obecnou, ředkev ohnici
a zemědým lékařský, heřmánky a rmen rolní, rdesno blešník, mléč zelinný, penízek rolní, ptačinec
žabinec, kokošku pastuší tobolku a drchničku rolní, kopřivu žahavku, kopretinu osenní. Méně
citlivé plevele: pryšce, mák vlčí, violku rolní, laskavec ohnutý, lilek černý, merlík bílý, pohanku
svlačcovitou, rdesno červivec,starček obecný, pomněnku rolní, Odolné jsou: jednoleté a víceleté
trávy, bažanka rolní, čistec rolní, hluchavky, konopice polní, rdesno ptačí, rozrazily, svlačec rolní
a šťovíky.
Nejlepší účinnost se dosáhne při aplikaci ve fázi 2 – 4 listů plevelů.
Poznámky:
Při intenzivním slunečním svitu a teplotách vyšších než 23°C by se postřik neměl provádět.
Nejvhodnější doba pro ošetření je při oblačném počasí, případně zrána nebo k večeru, a to
do suchého porostu. Po ošetření by nemělo následujích 5 hodin pršet. Někdy lze pozorovat
po aplikaci mírné zesvětlení barvy listů kulturní plodiny, které však s postupným růstem mizí.
*Obchodní název výrobce/držitele registrace
7
CHEMIE
EURO-CHEM CHLORAZ 490
Obchodní název:
Euro-Chem Chloraz 490
Referenční přípravek:
BUMPER SUPER*
popis
Produkt/Kategorie:
Širokospektrální fungicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu proti houbovým
chorobám obilnin, cukrové řepy a řepky olejné.
Účinná látka:
Obsah:
prochloraz
400 g/l
Balení:
5 l kanystr
Reg.č. SRS:
4395-1D
Formulace: EC
propiconazole
90 g/l
Dávkování:
0,8-1 l/ha
Informace o produktu:
Jedná se o kombinovaný přípravek, jehož účinné látky mají systémový (propiconazole)
a lokálně systémový účinek (prochloraz). Účinné látky přípravku mají protektivní, eradikativní
a kurativní účinnost vyznačují se vysokou tenzí par, která umožňuje lehčí průnik účinných látek
do ošetřovaného porostu. Hlavním cílem účinnosti fungicidu je komplex stonkových, listových
a klasových chorob obilnin, právě tak jako listové choroby cukrovky a řepky olejné.Přípravek
vykazuje významný vedlejší účinek proti stéblolamu na pšenici ozimé. Účinnost přípravku proti rzi
pšeničné je dostatečná v období do 3 týdnů po aplikaci. Přípravek je přednostně určen pro použití
při předpokladu slabšího napadení fómovou hnilobou řepky.
Poznámky:
Při normálním vývoji chorob ošetřujte obilniny v období sloupkování. Možná je i dělená aplikace
2 x 0,5 l/ha, kdy první ošetření provádějte v období plného odnožování, druhé při objevení se
praporcového listu.
V obilninách můžete přípravek kombinovat s tekutými hnojivy, herbicidy, insekticidy a regulátory
růstu. Nedoporučujeme kombinaci fungicidu se smáčedlem Silwet L-77
*Obchodní název výrobce/držitele registrace
8
CHEMIE
EURO-CHEM METAZA 50
Obchodní název:
Euro-Chem Metaza 500
Referenční přípravek:
BUTISAN S 50 SC*
Účinná látka:
Obsah:
Balení:
5 l kanystr
Reg.č. SRS: 3503-0D
popis
Produkt/Kategorie:
Selektivní herbicid ve formě suspenzního koncentrátu pro ředění vodou k hubení jednoděložných
i dvouděložných plevelů v hořčici a brukvovité zelenině.
Formulace: SC
metazachlor
500 g/l
Dávkování:
2 l/ha
Informace o produktu:
Herbicid určený k hubení jednoděložných i dvouděložných plevelů v porostech brukvovité zeleniny
a hořčice. Je přijímán především kořenovým systémem při vzcházení. Po vzejití je plevely částečně
přijímán i listy. Po aplikaci na půdu před vzejitím plevelů je přijímán klíčícími plevely a působí
jejich odumření před nebo krátce po vyklíčení. Hubí i plevele do fáze děložních listů, které jsou
v době ošetření již vzešlé. Jelikož k hlavnímu účinku dochází prostřednictvím půdy, dosáhne
se spolehlivé účinnosti při dostatečné půdní vlhkosti.Při aplikaci za sucha se herbicidní účinek
dostaví při pozdějších srážkách.
Poznámky:
Aplikujte maximálně 1,0 kg účinné látky metazachlor na hektar každý třetí rok na stejný pozemek.
Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody
(OP II.st.)
*Obchodní název výrobce/držitele registrace
9
CHEMIE
EURO-CHEM METAQUIN
Obchodní název:
Euro-Chem Metaquin
Referenční přípravek:
BUTISAN STAR*
popis
Produkt/Kategorie:
Selektivní herbicid ve formě suspenzního koncentrátu pro ředění vodou k hubení jednoděložných
i dvouděložných plevelů v řepce ozimé a jarní a hořčici.
Účinná látka:
Obsah:
metazachlor
333 g/l
Balení:
5 l kanystr
Reg.č. SRS:
3941-1D
Formulace: SC
quimerac
83 g/l
Dávkování:
2 l/ha
Informace o produktu:
Herbicid je přijímán především prostřednictvím kořenů při vzcházení. Po vzejití je částečně
přijímán i listy plevelných rostlin. Přípravek nejlépe účinkuje při dostatečné půdní vlhkosti. Při
aplikaci za sucha se herbicidní účinek dostaví při pozdějších srážkách.
Pro dobrý herbicidní účinek je nezbytně nutná kvalitně připravená půda bez hrud s drobtovitou
strukturou. Příliš kypré či hrudovité půdy je třeba uválet. Ošetření na kamenitých nebo
hrudovitých půdách může být úspěšné pouze částečně, neboť semena plevelů klíčí zpod hrud nebo
kamenů, aniž by se dostala do styku s herbicidem. Pro zajištění dobré snášenlivosti řepkou je třeba
dodržet hloubku setí 1.5-2 cm a semena řepky musí být zakryta dostatečnou vrstvou drobtovité
zeminy. Při silných srážkách po aplikaci může být přechodně zbrzděn růst řepky, která se však
ještě na podzim vyrovná a toto zbrzdění nemá následný vliv na výši výnosu.
Poznámky:
Aplikujte maximálně 1,0 kg účinné látky metazachlor na hektar každý třetí rok na stejný pozemek.
Přípravek nehubí všechny vytrvalé plevele, např. svlačec rolní, pcháče, bodláky, pýr plazivý.
*Obchodní název výrobce/držitele registrace
10
CHEMIE
EURO-CHEM METCON 60
Referenční přípravek:
CARAMBA*
Produkt/Kategorie:
Širokospektrý, systémový fungicid ve formě emulgovatelného koncentrátu k ochraně ozimé a jarní
pšenice, jarního a ozimého ječmene před chorobami listů a klasů a k ochraně řepky ozimé před
houbovými chorobami.
Účinná látka:
Obsah:
Balení:
5 l kanystr
Reg.č. SRS:
popis
Obchodní název:
Euro-Chem Metcon 60
4321-1D
Formulace: SL
metconazole
60 g/l
Dávkování:
1 – 1,5 l/ha
Informace o produktu:
Účinná látka metconazole patří do chemické skupiny triazolů, působí hloubkově a systémově,
vykazuje velmi dobrý preventivní účinek, tzn. že chrání listy před napadením. Perzistence účinné
látky je vynikající a zajišťuje dlouhodobé působení. Při ošetření řepky ozimé vykazují podzimní
aplikace zlepšení zdravotního stavu rostlin a je omezeno vymrzání porostů. Časné jarní aplikace
zvyšují pevnost stonků a zabraňují polehnutí.
Poznámky:
Přípravek vykazuje významný vedlejší vliv na redukci růstu a stimulaci větvení řepky olejky.
Nespoléhejte na kurativní potenciál tohoto typů účinné látky.
*Obchodní název výrobce/držitele registrace
11
CHEMIE
EURO-CHEM TERBU 500
Obchodní název:
Euro-Chem Terbu 500
Referenční přípravek:
CLICK 500 SC*
popis
Produkt/Kategorie:
Selektivní postřikový herbicidní přípravek ve formě tekutého suspenzního koncentrátu proti
jednoletým jednoděložným a dvouděložným plevelům v kukuřici.
Účinná látka:
Obsah:
Balení:
20 l kanystr
Reg.č. SRS: 4560-0D
Formulace: SC
terbuthylazine
500 g/l
Dávkování:
1,5 l/ha
Informace o produktu:
Širokospektrální systémový herbicid pro základní preemergentní a postemergentní ošetření
kukuřice proti širokému spektru jednoletých dvouděložných a některých jednoděložných plevelů.
Optimální termín pro aplikaci přípravku je po výsevu kukuřice, před vzejitím plevelů. Při časné
postemergentní aplikaci jsou plevele spolehlivě ničeny ve fázi 3 až 5 listů. Účinná látka je přijímána
kořeny a listy plevelů. Klíčící plevele jsou hubeny před vzejitím, v době vzcházení nebo krátce
po vzejití. Již při minimálních srážkách se u přípravku projevuje vynikající herbicidní účinek, při
zachování selektivity ke všem běžně pěstovaným hybridům kukuřice.
Přípravek se v půdě během vegetace dobře odbourává a proto pěstování následných plodin není
omezeno.
Poznámky:
Dvouděložné plevele jsou nejcitlivější od vzcházení do 5 listů (optimum 2-4 listy). Svízel přítula
je citlivý do fáze 2-3 přeslenů! Po postemergentním ošetření kukuřice se může objevit přechodná
fytotoxicita způsobující chlorotické skvrny a retardaci růstu. K zabránění vzniku rezistence
neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu terbuthylazine, vícekrát
než 1 x za vegetaci.
*Obchodní název výrobce/držitele registrace
12
CHEMIE
EURO-CHEM GLYFO 360 - I
Referenční přípravek:
CLINIC*
Produkt/Kategorie:
Herbicidní přípravek ve formě rozpustného koncentrátu pro ředění vodou, určený k hubení
vytrvalých i jednoletých plevelů na orné půdě, v ovocných sadech, vinohradech, v obilninách,
řepce olejce, lesních kulturách a k likvidaci nežádoucí vegetace na ostatních plochách.
Účinná látka:
Obsah:
Balení:
20 l kanystr
Reg.č. SRS:
popis
Obchodní název:
Euro-Chem Glyfo 360-I
4245-0D
Formulace: SL
glyphosate
360 g/l
Dávkování:
3 – 5 l/ha
Informace o produktu:
Přípravek je neselektivní listový herbicid se systémovým účinkem. Rostliny ho přijímají výhradně
zelenými částmi a asimilačním prouděním je rozveden do celé rostliny. Touto translokací se docílí
zničení vytrvalých podzemních částí víceletých plevelů. Současně se zničí všechny vzešlé semenné
plevele. Přípravek není přijímán kořeny a nepůsobí na semena. Příznaky působení jsou postupné
vadnutí, žloutnutí, zasychání a zhnědnutí zasažených rostlin.
Poznámky:
Předpokladem úspěšného hubení plevelů je vytvoření dostatečné plochy listů v době postřiku, aby
byl zabezpečen co nejvyšší příjem účinné látky rostlinami. Nejúčinnější jsou ošetření prováděná
v době, kdy plevelné rostliny jsou v plném růstu. V závislosti na klimatických podmínkách se plný
účinek projeví během 10-14 dnů. Za chladu a sucha se příznaky mohou projevit později. Účinek
se zvětšuje vyšší intenzitou světla a relativní vlhkostí vzduchu. Déšť do 6 hodin po aplikaci snižuje
účinek.
*Obchodní název výrobce/držitele registrace
13
CHEMIE
EURO-CHEM MAZONE
popis
Obchodní název:
Euro-Chem Mazone
Referenční přípravek:
COMMAND 36 CS*
Produkt/Kategorie:
Postřikový herbicidní přípravek ve formě suspenze kapsulí určený k preemergentní aplikaci proti
jednoletým dvouděložným plevelům v řepce olejce ozimé a jarní, bramborách, hrachu a máku.
Účinná látka:
Obsah:
Balení:
1 l láhev
Reg.č. SRS:
4475-0D
Formulace: CS
clomazone
360 g/l
Dávkování:
0,15 – 0,25 l/ha
Informace o produktu:
Účinná látka přípravku clomazone náleží do skupiny oxazolidinonů. Proniká do rostlin kořeny
a u citlivých druhů inhibuje biosyntézu prekursorů chlorofylu a karotenoidů. Přípravek působí
velmi dobře na svízel přítulu a některé další plevele. Clomazone vykazuje optimální reziduální
účinnost, tj. dostatečně dlouhou pokrývající celé vegetační období. Prakticky odpadá nutnost
postemergentní aplikace. Přitom však při dodržení registrovaných dávek nenarušuje osevní postup,
po sklizni ošetřených plodin lze vysévat jakoukoliv následnou plodinu. Další předností této účinné
látky je její aktivita i za relativně suchých podmínek, kdy většina běžných půdních herbicidů již
neúčinkuje. Tato vlastnost je dána velmi dobrou rozpustností, na druhé straně relativně silná
vazba na půdní částice zabraňuje vertikálnímu pohybu účinné látky, udržuje ji v kořenové zóně
vzcházejících plevelů.
Poznámky:
Pro dosažení optimálních výsledků je vhodné přípravek kombinovat s dalšími půdními herbicidy
nebo ve výjimečných případech, následnou aplikací postemergentního herbicidu. Kontakt
postřikové mlhy nebo výparů s listy může zapříčinit jejich vybělení nebo zežloutnutí u citlivých
rostlin. Po aplikaci přípravku, zejména při silnějších srážkách po aplikaci a na lehčích půdách,
může dojít k dočasným projevům fytotoxicity.
*Obchodní název výrobce/držitele registrace
14
CHEMIE
EURO-CHEM MANCONIL 725
Obchodní název:
Euro-Chem Manconil 725
Referenční přípravek:
Curzate M*
Účinná látka:
Obsah:
cymoxanil
45 g/kg
Balení:
5 kg pytel
Reg.č. SRS:
3839-0D/1
popis
Produkt/Kategorie:
Postřikový kombinovaný fungicid ve forme smácitelného prášku na ochranu proti houbovým
chorobám brambor, révy vinné a cibule.
Formulace: WG
Réva vinná 0.2-0.25 %
mancozeb
680 g/kg
Dávkování:
Cibule 2-2.5 kg/ha
Brambory 2-2.5 kg/ha
Informace o produktu:
Cymoxanil působí lokálně systémově, zabraňuje klíčení spór, růstu mycelia a zajišťuje rovnež
kurativní „stop“ účinek krátce po infekci. Mancozeb pusobí kontaktně a prodlužuje dobu působení
přípravku. Rychlý príjem a transport cymoxanilu v ošetřených rostlinách zajištuje vysoký účinek
i v deštivém období. Příprevek hubí jak citlivé, tak i rezistentní rasy vuci prípravkum na bázi
acylalaninu.
V réve vinné používejte v termínech shodných s preventivními postriky klasickými kontaktními
fungicidy. Optimální interval mezi postriky je (7)8-10 dní. V prípade velmi deštivého pocasí, t.j.
vysokého rizika infekce a krátké inkubacní periody, ošetrujte v intervalu 7 dní.
V cibuli používejte k preventivní ochrane konzumních a množitelských porostů, za vlhka již
od června v 7-14 denních intervalech podle počasí a průběhu infekce až do fyziologického zrání
natě.
Brambory ošetřujte preventivne (pred výskytem choroby podle signalizace). Přípravek má
vedlejší úcinek na Alternaria solani. Dolní hranici doporučeného dávkového rozmezí volte
pouze pri nižším riziku infekce a předpokládaném kratším intervalu ošetrení. Optimální interval
mezi postřiky je 8-10 dní. V případe velmi deštivého počasí, t.j. vysokého rizika infekce a krátké
inkubační periody, ošetrujte v intervalu 7 dní.
Poznámky:
Dávka vody: 300-400 l/ha (cibule, brambory), 300-1000 l/ha (réva vinná). Maximální počet
ošetření: 4 x 2.5 kg/ha/rok
Deštové srážky do dvou hodin od ošetření mohou snížit účinnost ošetření. Mancozeb je kontaktní
látka, která neproniká do rostlin a je smývaná deštovými srážkami. Ošetření po vydatných srážkách
(20 mm vody) je nutné opakovat.
*Obchodní název výrobce/držitele registrace
15
CHEMIE
EURO-CHEM THIANON 700
Obchodní název:
Euro-Chem Thianon 700
Referenční přípravek:
DELAN 700 WDG*
popis
Produkt/Kategorie:
Kontaktní organický fungicid ve formě vodorozpustných disperzních granulí k ochraně ovocných
dřevin proti houbovým chorobám
Účinná látka:
Obsah:
Balení:
1 kg krabice
Reg.č. SRS:
4182-4D
Formulace: WG
dithianon
700 g/kg
Dávkování:
0,07 – 0,1%
Informace o produktu:
Přípravek je vysoce účinný mnohostranně použitelný fungicid zabraňující klíčení spor hub.
Podmínkou vysokého stupně účinnosti je vytvoření postřikového filmu na listech a také pravidelné
ošetřování v 8-10 (14) denních intervalech v závislosti na průběhu počasí. Při ošetření jádrovin
proti strupovitosti (Venturia inaequalis) vykazuje i eradikativní účinek při aplikaci do maximálně
48 hodin po vzniku infekce.
Přípravek je k použití i v systémech integrované ochrany rostlin, protože představuje jen malé
riziko pro dravého roztoče Typhlodromus pyri.
Poznámky: Přípravek je mísitelný s fungicidy a zoocidy. Před použitím je však třeba ověřit
kompatibilitu přípravků. Kombinace s tekutými přípravky se však nedoporučuje. Rizikové je
i následné ošetřování přípravekem po aplikaci tekutých pesticidů s obsahem oleje i naopak, neboť
se může vytvořit skvrnitost plodů. Směsi s práškovou sírou mohou být použity za tzv. bezpečného
počasí (nikoliv za teplého slunečného počasí) a na kultury, které nejsou na síru citlivé.
*Obchodní název výrobce/držitele registrace
16
CHEMIE
EURO-CHEM METAZA 500 - II
Obchodní název:
Euro-Chem Metaza 500-II
Referenční přípravek:
FUEGO*
Účinná látka:
Obsah:
Balení:
5 l kanystr
Reg.č. SRS: 4525-0D
popis
Produkt/Kategorie:
Selektivní herbicid ve formě suspenzního koncentrátu pro ředění vodou k hubení jednoděložných
i dvouděložných plevelů v řepce ozimé.
Formulace: SE
metazachlor
500 g/l
Dávkování:
1,5 l/ha
Informace o produktu:
Herbicid určený k hubení jednoděložných i dvouděložných plevelů v porostech brukvovité zeleniny
a hořčice. Je přijímán především kořenovým systémem při vzcházení. Po vzejití je plevely částečně
přijímán i listy. Po aplikaci na půdu před vzejitím plevelů je přijímán klíčícími plevely a působí
jejich odumření před nebo krátce po vyklíčení. Hubí i plevele do fáze děložních listů, které jsou
v době ošetření již vzešlé. Jelikož k hlavnímu účinku dochází prostřednictvím půdy, dosáhne
se spolehlivé účinnosti při dostatečné půdní vlhkosti.Při aplikaci za sucha se herbicidní účinek
dostaví při pozdějších srážkách. Aplikace se provádí bud‘ preemergentně do 2 dnů po zasetí řepky,
nebo časně postemergentně bez ohledu na růstovou fázi řepky, kdy dochází ke vzcházení prvních
plevelů, maximálně však do fáze děložních listů plevelů.
Poznámky:
Aplikujte maximálně 1,0 kg účinné látky metazachlor na hektar každý třetí rok na stejný pozemek.
*Obchodní název výrobce/držitele registrace
17
CHEMIE
EURO-CHEM C- FURON
popis
Obchodní název:
Euro-Chem C-Furon
Referenční přípravek:
GLEAN*
Produkt/Kategorie:
Selektivní herbicid ve forme dispergovatelného mikrogranulátu k hubení odolných dvoudeložných
plevelu a chundelky metlice v ozimých a jarních obilninách, lnu a semenných porostech trav.
Účinná látka:
Obsah:
chlorsulfuron
750 g/kg
Balení:
100 g
prachovnice
Reg.č. SRS:
3482-0D
Formulace: WG
podzim 15 – 25g/ha
Dávkování:
jaro 7 – 15g/ha
Informace o produktu:
Herbicid se systémovým účinkem s příjmem listy a kořeny rostlin, určený k hubení většiny
dvoudeložných plevelů a některých trav. Zastavuje růst citlivých plevelů v krátké době po aplikaci,
avšak účinek na plevele (změna barvy) se projevuje až za 2-3 týdny po ošetření v závislosti
na podmínkách růstu a citlivosti plevelů. Teplo a vlhko po aplikaci podporuje účinek přípravku,
chladné a suché počasí zpožďuje účinek herbicidu.
Přípravek hubí chundelku metlici, psárku polní a široké spektrum dvouděložných citlivých
i odolných plevelů.
Poznámky:
Přípravek lze použít na lehkých, středních i težkých půdách, nedoporučuje se aplikovat
na písčitých a velmi lehkých půdách a dále tam, kde dochází snadno k podmáčení.
Neaplikujte po 30. listopadu, na zmrzlou půdu a dále na zásadité půdy (pH>7.5), v nichž dochází
ke snížení rychlosti odbourávání. Přípravek nepoužívejte k ošetrení porostu trpících stressem
(extrémní teploty, zamokrení) ani na půdách s obsahem organické hmoty <0.5 % a >10 %. Pri
sladovnickém zpracování sklizně ječmene ozimého nelze vyloučit negativní vliv na fermentační
procesy.
*Obchodní název výrobce/držitele registrace
18
CHEMIE
EURO-CHEM META 700
Obchodní název:
Euro-Chem Meta 700
Referenční přípravek:
GOLTIX TOP*
Účinná látka:
Obsah:
metamitron
700 g/l
Balení:
5 l kanystr
Reg.č. SRS: 4347-3D
popis
Produkt/Kategorie:
Postřikový selektivní herbicid ve formě suspenzního koncentrátu pro ředění vodou k hubení
plevelů v cukrovce a krmné řepě.
Formulace: SC
Dávkování:
5 l/ha
Informace o produktu:
Přípravek je selektivní herbicid s dlouhým reziduálním působením, který je cukrovkou i krmnou
řepou velmi dobře snášen. Je přijímán jak kořeny, tak i listy plevelných rostlin. Metamitron brzdí
v citlivých rostlinách fotosyntézu. Plevelohubný efekt je nejmarkantnější od fáze klíčení plevelů, až
do rozvinutí prvního páru pravých listů. Předpokladem dobrého účinku při preemergentní aplikaci
je dostatečná půdní vlhkost.
V oblastech s nedostatkem jarních srážek je možné přípravek aplikovat před setím cukrovky se
zapravením do hloubky 3-5 cm. V letech s dostatečnými srážkami se v plném rozsahu osvědčily
preemergetní aplikace. Po vzejití cukrovky, resp. při aplikaci přípravku na vzešlé plevele, se
vedle půdního účinku navíc plně uplatní působení přes listovou plochu. První postemergentní
aplikaci provádějte v době, kdy jsou plevele ve stádiu děložních lístků, druhé a třetí ošetření by
mělo následovat v závislosti na situaci v zaplevelení zpravidla po 5-14 dnech po prvním. Ošetřujte
během intenzivního slunečního záření a při teplotách přes 25 °C. Při postemergetních aplikací lze
přípravek kombinovat s kontaktními herbicidy typu Betanal Expert.
Poznámky:
Celková dávka přípravku: max. 5 l/ha - dělená aplikace resp. sled postřiků.
*Obchodní název výrobce/držitele registrace
19
CHEMIE
EURO-CHEM BENURON 75
popis
Obchodní název:
Euro-Chem Benuron 75
Referenční přípravek:
GRANSTAR 75 WG*
Produkt/Kategorie:
Selektivní herbicid ve formě mikrogranulátu dispergovatelného ve vode s krátkým reziduálním
účinkem k postemergentní aplikaci v obilninách bez podsevu proti dvoudeložným plevelům včetne
pcháče osetu.
Účinná látka:
Obsah:
Balení:
100 g
prachovnice
tribenuron methyl
750 g/kg
Formulace: WG
Dávkování:
Reg.č. SRS:
3645-3D
podzim 15 – 25g/ha
Informace o produktu:
Herbicid je systémově účinný, přijímaný prednostně listy. Příjem kořeny je omezen na dobu
nekolika dnů v důsledku krátkého reziduálního působení v půde. Přípravek zastavuje velmi rychle
růst citlivých plevelů. Typické symptomy poškození (zmena barvy listu) odumírajících plevelů jsou
patrné až za 3-10 dny po aplikaci v závislosti na podmínkách rustu a citlivosti plevelů. Teplo (nad
10 °C) a dostatečná vlhkost po aplikaci podporují účinnost prípravku.
Nejlepších výsledku se dosahuje, jestliže se přípravek aplikuje časně postemergentně na plevele
v aktivní růstové fázi. Přídavek neionogenního smáčedla (napr. Trend® 90) zvyšuje ve vetšine
případů účinnost herbicidu.
Přípravek aplikujte postemergentně na podzim nebo na jare od 2. list ů obilniny (ve fázi BBCH
12-29) v obilninách v dávce nejvýše 25 g/ha na aktivně rostoucí plevele v r ů stové fázi 2-4 pravých
listů.
Poznámky:
Po zaorání obilniny ošetřené přípravkem lze vysévat pouze obilniny. Přípravek nepoužívejte
k ošetrení porostu trpících stressem (extrémní teploty, zamokrení), ani na půdách s obsahem
organické hmoty <0.5 % a >10 %.
*Obchodní název výrobce/držitele registrace
20
CHEMIE
EURO-CHEM TEBU 250
Referenční přípravek:
HORIZON 250 EW*
Produkt/Kategorie:
Postřikový fungicidní přípravek ve formě vodní emulze k ochraně řepky proti houbovým
chorobám, peckovin proti monilióze, chmele proti padlí chmelovému a pšenice ozimé proti
klasovým fuzariózám.
Účinná látka:
Obsah:
Balení:
5 l kanystr
Reg.č. SRS:
popis
Obchodní název:
Euro-Chem Tebu 250
3975-2D
Formulace: EC
tebuconazole
250 g/l
Dávkování:
1-1,5 l/ha
Informace o produktu:
Přípravek obsahuje systémově působící tebuconazole. Vyznačuje se preventivní a kurativní
účinností proti širokému spektru houbových chorob a dlouhou dobou trvání účinku. V řepce
olejce působí kromě fomové hniloby brukvovitých, hlízenky obecné a černi řepkové také proti
šedé hnilobě řepky. Zároveň vykazuje růstově-regulační efekt, který v případě podzimního použití
omezuje vybíhání rostlin, čímž přispívá ke zvýšení odolnosti řepky proti vyzimování. Jarní aplikace
zvyšuje odolnost rostlin proti poléhání.
V obilninách je kromě fuzarióz účinný také proti padlí travnímu, rzem, braničnatce, černím
a hnědé skvrnitosti
V peckovinách je při použití proti moniliózám současně účinný také proti skvrnitosti listů třešně
a višně, šedé hnilobě, koletotrichové hnilobě padlí a rzem.
Poznámky:
Důležitá pro reakci rostlin na dodaný regulátor je dostatečná listová plocha a denní teplota
po aplikaci nad 10 °C, při které rostliny ještě intenzivně vegetují.
*Obchodní název výrobce/držitele registrace
21
CHEMIE
EURO-CHEM NICO 40
Obchodní název:
Euro-Chem Nico 40
Referenční přípravek:
MILAGRO*
popis
Produkt/Kategorie:
Selektivní herbicid ve formě suspenzního koncentrátu k postemergentnímu hubení pýru plazivého,
jednoletých a vytrvalých trav a dvouděložných plevelů v kukuřici seté.
Účinná látka:
Obsah:
Balení:
5 l kanystr
Reg.č. SRS:
3895-2D
Formulace: SC
nicosulfuron
40 g/l
Dávkování:
1-1,5 l/ha
Informace o produktu:
Přípravek je selektivní herbicid ze skupiny sulfonylmočovin pro postemergentní hubení pýru
plazivého, vytrvalých a jednoletých trav a dvouděložných plevelů v kukuřici. Nejlepšího účinku se
dosáhne, když je přípravek aplikován za teplého a vlhkého počasí v době aktivního růstu plevelů.
Přípravek účinkuje proti jednoletým trávovitým plevelům jako jsou např ježatka kuří noha, oves
hluchý, béry, proso seté ve stádiu 3-4 listů, proti vytrvalým trávovitým plevelům jako jsou např. pýr
plativý ve stádiu 3-4 listů, nebo čirok halepský vzcházející z rhizomů při výšce 30 cm. Jednoleté
širokolisté plevele jako jsou např. laskavce, hořčice rolní, durman obecný, šrucha zelná hubí
ve stadiu 2-4 pravých listů.
Poznámky:
Ošetření se provádí postemergentně. Přípravek se používá ve stádiu 2-4 listů (BBCH 12- BBCH
14) kukuřice seté. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní
a povrchové vody (OP II.st.)
*Obchodní název výrobce/držitele registrace
22
CHEMIE
EURO-CHEM PIRI 50
Referenční přípravek:
PIRIMOR 50 WG*
Produkt/Kategorie:
Postřikový insekticid ve formě ve vodě dispergovatelného granulátu na ochranu rostlin proti
mšicím v obilninách, bramboru, cukrovce, krmné řepě, slunečnici roční, řepce olejce, luskovinách,
máku setém, množitelských porostech cibule a česneku, vojtěšce, jeteli, mátě peprné, náprstníku
vlnatém, hrachu polním, fazolu, tabáku, jádrovinách, peckovinách, bobulovinách, rajčeti, paprice,
okurce, zelenině brukvovité a kořenové, salátu, špenátu setém, okrasných rostlinách a lesních
dřevinách.
Účinná látka:
Obsah:
Balení:
1 kg láhev
Reg.č. SRS:
popis
Obchodní název:
Euro-Chem Piri 50
4408-0D
Formulace: WG
Pirimicarb
500 g/kg
Dávkování:
0,3-0,5 kg/ha
Informace o produktu:
Pirimicarb, účinná látka, je selektivní systémový insekticid ze skupiny karbamátů hubící mšice jako
dotykový, dýchací a požerový jed. Proniká do listů, odkud je částečně transportován. Působí jako
inhibitor cholinesterázy. Na likvidaci mšic použijte pro následné ošetření přípravek s jinou účinnou
látkou nebo jiným mechanismem účinku.
Zvlášť nebezpečný pro včely.
Poznámky:
Maximálně 2 ošetření za vegetaci, interval mezi aplikacemi minimálně 7 – 10 dní. V případě
nedostatečné účinnosti na mšice (např. u mšice řešetlákové), neopakujte ošetření, ani nezvyšujte
dávku nebo koncentraci přípravku a nepoužívejte ani jiný přípravek, který obsahuje účinnou
látku pirimicarb. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní
a povrchové vody (OP II.st.)
*Obchodní název výrobce/držitele registrace
23
CHEMIE
EURO-CHEM PROTEBU 250
Obchodní název:
Euro-Chem Protebu 250
Referenční přípravek:
PROSARO 250 EC*
popis
Produkt/Kategorie:
Postřikový fungicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu k ochraně obilnin, řepky
olejky, hořčice, máku setého a slunečnice roční proti chorobám.
Účinná látka:
Obsah:
tebuconazole
125 g/l
Balení:
5 l kanystr
Reg.č. SRS:
4561-2D/2
Formulace: EC
prothioconazole
125 g/l
Dávkování:
0,7-1,0 l/ha
Informace o produktu:
Obě účinné látky přípravku patří do skupiny triazolových fungicidů, které působí jako
inhibitor biosyntézy ergosterolu, nezbytného pro výstavbu buněčných membrán patogenních
organismů. Prothioconazole po aplikaci rychle proniká do vodivých pletiv a je akropetálně
transportován i do těch částí rostlin, které aplikační kapalinou nebyly přímo zasaženy, což zvyšuje
jistotu účinnosti a nabízí vhodnou alternativu v rámci antirezistentních strategií založených
na prostřídávání nebo kombinacích odlišně působících účinných látek.
Tebuconazole má hloubkový i systémový účinek, je transportován akropetálně. Vyznačuje se
preventivní a kurativní účinností proti širokému spektru houbových chorob a dlouhou dobou
trvání účinku.
Poznámky:
Maximální množství přípravku za vegetaci: 2 l/ha
*Obchodní název výrobce/držitele registrace
24
CHEMIE
EURO-CHEM QUAD 200
Referenční přípravek:
REGLONE*
Produkt/Kategorie:
Postřikový herbicidní neselektivní přípravek k desikaci polních plodin a zelenin, k hubení plevelů
v polních plodinách, ovocných sadech, vinicích, lesních školkách, nádržích a vodních tocích
a k ničení nežádoucích rostlin, vegetace a řas v nádržích, vodních tocích a zarybněných rybnících.
Účinná látka:
Obsah:
Balení:
kanystr
20 l
Reg.č. SRS:
popis
Obchodní název:
Euro-Chem Quad 200
3144-2D/10
Formulace: SL
diquat dibromide
200 g/l
Dávkování:
2-5 l/ha
Informace o produktu:
Přípravek je přijímán listy a zelenými částmi rostlin. V průběhu fotosyntézy je produkován
superoxid, který poškozuje buněčné membrány a cytoplasmu. V rostlinách se částečně šíří
xylémem. Po postřiku rostliny přípravek rychle absorbují, takže jeho účinnost na nadzemní části
rostliny je rychlá a první příznaky jeho působení (chlorotické skvrny, vadnutí) se zpravidla objevují
již za několik hodin. Trávy a víceleté plevele jen dočasně poškozuje. Při styku s půdou se zcela
inaktivuje, takže v půdě nezanechává žádná biologicky aktivní rezidua.
Poznámky:
Použití DAM 390 urychlení rozkladu posklizňových zbytků, eliminace rozvoje a šíření houbových
chorob. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní
a povrchové vody (OP II.st.)
*Obchodní název výrobce/držitele registrace
25
CHEMIE
EURO-CHEM OXYPYR 250
popis
Obchodní název:
Euro-Chem Oxypyr 250
Referenční přípravek:
STARANE 250 EC*
Produkt/Kategorie:
Postřikový herbicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu pro ředění vodou
k postemergentnímu hubení odolných dvouděložných plevelů v obilovinách bez podsevu,
kukuřici, máku, kmínu, cibuli, semenářských porostech cibule, mrkve, petržele, zelí a pažitky,
v travách na semeno, loukách a pastvinách, okrasných a účelových trávnících, travnatých hřištích,
tulipánech, narcisech, jádrovinách.
Účinná látka:
Obsah:
Balení:
5 l kanystr
Reg.č. SRS:
3566-9D
Formulace: EC
fluroxypyr
obilniny 0,4 – 0,8 l/ha
250 g/l
Dávkování:
ovoce 2-5 l/ha
zelenina 0,8l/ha
Informace o produktu:
Herbicid proniká do rostlin přes listy, účinná látka je rychle translokována. Účinek přípravku
na plevele je patrný již za několik hodin po aplikaci. Dešťové srážky za 2 a více hodin po aplikaci
již nesníží účinek přípravku na plevele. Přípravek nepůsobí na trávovité plevele, rozrazily, violku
rolní, mák vlčí a některé další druhy. Dvouděložné plevele, které jsou ve spektru účinnosti, jsou
nejcitlivější ve fázi 2 - 4 listů. Svízel přítula je huben ve všech růstových fázích, optimální je
aplikovat ve fázi 2 - 8 přeslenů.
V obilovinách bez podsevu se přípravek používá v postemergentních aplikacích buť samostatný,
nebo v tank-mix směsích s dalšími přípravky, případně kapalným hnojivem typu DAM 390, vždy
podle návodu na jejich použití. Optimální aplikační termín je od vytvoření 4. listu obiloviny
do začátku sloupkování.
V případ_ výskytu pcháče osetu je možno doplnit ošetření použitím přípravku Lontrel 300
v dávkách uvedených v návodu na použití přípravku.
Poznámky:
Přípravek lze aplikovat pouze 1 x za sezónu. V případě dělených aplikací nesmí celková dávka
překročit horní hranici registrované dávky. Pro nutné rozšíření spektra účinnosti je možno doplnit
ošetřením registrovanými přípravky typu Granstar 75 WG, Logran 75 WG, Glean 75 WG, Banvel
480 S, Pardner 22.5 EC, Agritox 50 SL, Aminex Pur, Dicopur M 750, Lontrel 300, aj. podle
návodu na jejich použití.
*Obchodní název výrobce/držitele registrace
26
CHEMIE
EURO-CHEM TRIBUZIN 700
Obchodní název:
Euro-Chem Tribuzin 700
Referenční přípravek:
SENCOR 70 WG*
Účinná látka:
Obsah:
Balení:
5 kg pytel
Reg.č. SRS:
4021-3D
popis
Produkt/Kategorie:
Selektivní postřikový herbicid ve formě dispergovatelného granulátu k hubení plevelů v porostech
brambor, hrachu, rajčat a vojtěšky.
Formulace: WG
metribuzin
700 g/kg
Dávkování:
0,5-0,75 kg/ha
Informace o produktu:
Přípravek je listový a půdní herbicid. V případě, že plevele teprve klíčí, působí výhradně
prostřednictvím půdy. Při aplikaci na vzešlé plevele se navíc plně uplatní působení listovou
plochou. Plevelohubný účinek přípravku trvá až 12 týdnů, podle druhu půdy, půdní vlhkosti
a teploty. Přípravek má široké spektrum účinnosti, spolehlivě hubí většinu dvouděložných a také
některé jednoděložné plevele.Herbicidní film nesmí být bezprostředně po aplikaci přípravku
porušen zpracováním půdy anebo prudkými srážkami. Předpokladem účinnosti přípravku je
dostatečná půdní vlhkost, herbicid musí být aktivován např. srážkami. Na půdách s vyšší sorpční
schopností a na půdách s vysokou náchylností na vysychání povrchových vrstev nelze vyloučit
snížení účinnosti.Pokud po preemergentní aplikaci přípravku následují srážky, nelze vyloučit,
zejména na lehkých půdách, splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a následné poškození
ošetřovaného porostuPři postemergentní aplikaci přípravku může dojít k zpravidla přechodné
fytotoxicitě, která se projevuje prožloutnutím porostu, drobnými nekrózami na okrajích listů nebo
zpomalením růstu ošetřených rostlin bramboru.
Poznámky:
Maximální počet aplikací: 1× za vegetační sezonu. Na písčitých půdách s obsahem humusu pod
1% přípravek nelze použít! Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů
podzemní a povrchové vody (OP II.st.)
*Obchodní název výrobce/držitele registrace
27
CHEMIE
EURO-CHEM PROPIMORPH 334
Obchodní název:
Euro-Chem Propimorph 334
Referenční přípravek:
TANGO SUPER*
popis
Produkt/Kategorie:
Postřikový fungicidní přípravek se systémovým účinkem ve formě suspenzní emulze proti
cerkosporióze řepy v cukrovce a listovým a klasovým chorobám obilnin
Účinná látka:
Obsah:
fenpropimorph
250 g/l
Balení:
5 l kanystr
Reg.č. SRS:
3932-2D
Formulace: SE
epoxiconazole
84 g/l
Dávkování:
1,0 l/ha
Informace o produktu:
Přípravek je kontaktně a systémově působící fungicid, přijímaný nadzemními částmi rostlin
a rozváděný po celé rostlině. Má nejen rychlou počáteční, ale i dobrou reziduální účinnost po dobu
3 – 4 týdnů proti padlí travnímu na pšenici a ječmeni, proti rzi plevové a pšeničné na pšenici, rzi
ječné na ječmeni a proti rhynchosporiové skvrnitosti listů na ječmeni. Velmi dobrou účinnost má
i na braničnatku plevovou. Přípravek je účinný také proti cerkosporióze řepy u cukrovky.
Poznámky:
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který osahuje účinnou
látku typu azolu a/nebo aminu (např. fenpromimorph, fenpropidin, spiroxamin) vícekrát než 2 x
za vegetační sezónu.
*Obchodní název výrobce/držitele registrace
28
CHEMIE
EURO-CHEM RIMSU 25
Referenční přípravek:
TITUS 25 WG*
Produkt/Kategorie:
Selektivní systémový herbicid ve formě mikrogranulátu dispergovatelného ve vodě
k postemergentní aplikaci postřikem proti vytrvalým a jednoletým travám a dvouděložným
plevelům v kukuřici a bramborách.
Účinná látka:
Obsah:
Balení:
100 g
prachovnice
Reg.č. SRS:
popis
Obchodní název:
Euro-Chem Rimsu 25
3724-0D
Formulace: WG
rimsulfuron
250 g/kg
Dávkování:
30-60g/ha
Informace o produktu:
Přípravek je systémový herbicid určený k postemergentním aplikacím. Je snadno přijímán
rostlinami. Zastavuje dělení buněk v listech a kořenech citivých rostlin krátce po postřiku. Má
krátké reziduální působení v půde s poločasem rozpadu cca 10 dnů. Příjem vody a živin citlivými
plevely je podstatně omezen již krátce po aplikaci, vetšina plevelu odumírá behem 2-3 týdnů.
Přípravek pusobí predevším na trávy a některé dvoudeložné plevele. K dosažení optimálního
účinku by měl být použit ve směsi s neionogenním smáčedlem (napr. Trend® 90).
Poznámky:
Nepoužívejte přípravek v kukuřici, která byla předtím v době výsevu nebo pri kultivaci ošetrena
systémovými insekticidy na bázi organofosfátů. V případe, že byly použity přípravky na bázi
organofosfátů aplikací na list, m ůže být použit přípravek nejdříve za 7 dnů po jejich aplikaci.
Nepoužívejte organofosfátové insekticidy dříve než za 4 dny po aplikaci tohoto přípravku.
Nepoužívejte v pozdějším vývojovém stádiu než 7 listů kukuřice.
*Obchodní název výrobce/držitele registrace
29
CHEMIE
RC - CHLORMEQAT 720 SL
Obchodní název:
RC-Chlormeqat 720 SL
Referenční přípravek:
RETACEL EXTRA R 68*
popis
Produkt/Kategorie:
Růstový regulátor ve formě vodného koncentrátu určený ke zpevnění stébla a stonků a omezení
poléhání jarní i ozimé pšenice, ozimého ječmene, žita, ovsa, ozimé řepky a okrasných rostlin.
Účinná látka:
Obsah:
Balení:
10 l kanystr
Reg.č. SRS:
1303-2D
Formulace: SL
chlormequat chlorid
720 g/l
Dávkování:
0,8-4 l/ha
Informace o produktu:
Účinná látka je rostlinami přijímána jejich zelenými částmi (při aplikaci zálivkou i kořeny).
Zkracuje stéblo, zvětšuje jeho průměr, a to i na jeho bázi. Zpevněním stébla se zvyšuje
u ošetřených porostů jejich odolnost vůči poléhání. Do jisté míry může přípravek i eliminovat
nepříznivé působení stéblolamu. Přípravek se používá vždy tam, kde na základě zkušeností,
místních podmínek, zařazení v osevním postupu, odrůdové náchylnosti, intenzity hnojení
především dusíkem hrozí polehnutí porostu. Proti poléhání používáme především v silných
porostech s dobrým odnožováním. Platí zásada, že čím jsou podmínky pro bujný růst příznivější,
tím je účinnější. Nepoužíváme u porostů nedostatečně zásobených vodou. Přípravkem nelze
korigovat hrubé chyby při pěstování, rovněž nelze zabránit poléhání v důsledku extremně
nepříznivého počasí.
Poznámky:
Před použitím přípravku je třeba provést zásah proti jedno- i dvouděložným plevelům. Po postřiku
by již neměly být herbicidy nasazeny. Po postřiku by nemělo min. 4 – 5 hodin pršet. Podsevy
nejsou postřikem nepříznivě ovlivňovány.
*Obchodní název výrobce/držitele registrace
30
CHEMIE
RC - CLOPYRALID 300 SL
Referenční přípravek:
LONTREL 300*
Produkt/Kategorie:
RC-Clopyralid 300 SL je selektivní postřikový herbicid, k hubení odolných dvouděložných plevelů,
zejména heřmánků, heřmánkovců, pcháčů v trávách na semeno, cukrovce, krmné řepě, lnu,
jahodách, v cibuli a pažitce (semenné porosty), gladiolách a k hubení turanu kanadského v sadech
a podnožích ovocných dřevin a dvouděložných plevelů včetně sedmikrásek v okrasných trávnících,
v lesním hospodářství.
Účinná látka:
Obsah:
Balení:
5 l kanystr
Reg.č. SRS:
popis
Obchodní název:
RC-Clopyralid 300 SL
3429-3D/5
Formulace: SL
clopyralid
300 g/l
Dávkování:
0,3-0,5 l/ha
Informace o produktu:
Přípravek působí jako růstový herbicid, citlivé plevele krátce po postřiku zastavují růst, později
dochází k deformitám listů a lodyh plevelů (podvinutí) a k barevným změnám. Plevele hynou
zpravidla v průběhu 10 - 21 dnů po aplikaci. Přípravek se při sólo aplikacích používá v objemu
vody 300 - 400 l/ha. Použití smáčedel je účelné jen v obdobích déletrvajícího sucha, kdy jsou listy
plevelů kryty silnou voskovou vrstvičkou.
Poznámky:
Podmínkou dosažení vysoké účinnosti přípravku je kvalitní aplikace, která zabezpečí pokrytí
plevelných rostlin jemnými kapénkami postřikové jíchy. Přípravek je vyloučen z použití
v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody (OP II.st.)
*Obchodní název výrobce/držitele registrace
31
CHEMIE
RC - DICAMBA 480 SL
popis
Obchodní název:
RC-Dicamba 480 SL
Referenční přípravek:
BANVEL 480 S*
Produkt/Kategorie:
Selektivní postřikový herbicid ve formě kapalného koncentrátu pro ředění vodou určený
k postemergentnímu ničení dvouděložných plevelů v kukuřici, obilninách, na pastvinách,
v trávnících a na úhorových plochách
Účinná látka:
Obsah:
Balení:
5 l kanystr
Reg.č. SRS:
3794-3D
Formulace: SL
dicamba
kukuřice 0,5-0,6 l/ha
480 g/l
Dávkování:
obilniny 0,1-0,2 l/ha
pastviny, úhor 1 l/ha
Informace o produktu:
Přípravek je selektivní systemický herbicid. Účinná látka dicamba proniká do rostliny hlavně
listy, lodyhami a je rozváděna až do kořenů, takže hubí spolehlivě i vytrvalé plevele. Nepříznivě
ovlivňuje fotosyntézu a dělení buněk. Způsobuje deformaci listů a stonků s následným odumřením
celé rostliny. Vyznačuje se vysokou tolerancí vůči ošetřovaným rostlinám.
Poznámky:
Před provozním použitím je třeba vyzkoušet přípravek v daných podmínkách na malém počtu
rostlin nebo malé části porostu, který bude následně ošetřen.
*Obchodní název výrobce/držitele registrace
32
CHEMIE
RC - EPOXICONAZOL 125 SC
Obchodní název:
RC-Epoxiconazol 125 SC
Referenční přípravek:
OPUS*
Účinná látka:
Obsah:
Balení:
5 l kanystr
Reg.č. SRS:
1D/8
3931-
popis
Produkt/Kategorie:
Systémový fungicid pro použití v ozimé pšenici, jarní pšenici, na ozimém ječmeni, jarním ječmeni.
Formulace: SC
epoxiconazole
125 g/l
Dávkování:
obilniny 1 l/ha
Informace o produktu:
Přípravek je systémový fungicid s účinnou látkou epoxiconazole ze skupiny triazolů, působící
protektivně aj kurativně na choroby pšenice, žita a ječmene, zejména na braničnatku, rzi, pádlí
a hnědou skvrnitost ječmene. Epoxikonazol, proniká rychle do listových pletiv, kde je distribuován
a chrání tak i nové přírastky. Epoxikonazol zastavuje důležité metabolické funkce v buňkách
škodlivé houby a tím brání myceliu růstu. Také má antisporulační účinek, tj.tvorba konidií je
omezena.
Poznámky:
Maximální počet aplikací: 1× za vegetační sezonu.
*Obchodní název výrobce/držitele registrace
33
CHEMIE
RC - ETHEPHON 480 SL
Obchodní název:
RC-Ethephon 480 SL
Referenční přípravek:
CERONE 480 SL*
popis
Produkt/Kategorie:
Růstový regulátor ve formě tekutého koncentrátu mísitelného s vodou ke zvýšení odolnosti
obilovin proti poléhání.
Účinná látka:
Obsah:
Balení:
5 l kanystr
Reg.č. SRS:
3870-3D
Formulace: SL
ethephon
480 g/l
Dávkování:
0,5-1 l/ha
Informace o produktu:
Přípravek je růstový regulátor, který snadno vniká do pletiv rostlin, kde stimuluje biosyntézu
ethylenu, který společně s jinými hormony zkracuje stonek a stimuluje syntézu zpevňujících látek
(jako lignin a celulosu). Zkracuje délku stébla a zvyšuje odolnost obilniny vůči poléhání.
Poznámky:
Přípravek se použije tehdy, když se vytvoří podmínky pro poléhání až v pozdější růstové fázi.
Aplikuje se na suché rostliny, déšť 4 - 5 hodin po aplikaci snižuje účinnost přípravku. Neošetřovat
kultury poškozené škůdci, chorobami nebo nedostatkem živin. Přípravek neovlivňuje růst jetelovin.
Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody
(OP II.st.)
*Obchodní název výrobce/držitele registrace
34
CHEMIE
RC - FLUOROCHLORIDON 250 EC
Obchodní název:
RC-Fluorochloridon 250 EC
Referenční přípravek:
RACER 25 EC*
Účinná látka:
Obsah:
Balení:
5 l kanystr
Reg.č. SRS:
3517-4D
popis
Produkt/Kategorie:
Herbicid ve formě emulgovatelného koncentrátu určený pro chemické ničení jednoletých plevelů
v bramborách, ozimé pšenici, kukuřici a slunečnici.
Formulace: EC
fluorchloridon
250 g/l
Dávkování:
2-3 l/ha
Informace o produktu:
Přípravek je preemergentní herbicid ze skupiny pyrolidonů.V prvé řadě působí prostřednictvím
kořenů klíčících plevelů, ale není vyloučen ani příjem hypokotylem a listy plevelů. Účinná látka
flurochloridon blokuje syntézu karoteonoidů, které chrání chlorofyl před fotooxidací. Vlivem
slunečního záření dochází k poruše listové zeleně, což je příčinou odumření zasažených plevelů.
Přípravek se používá preemergentne, tj. před vzejitím plodin a plevelů. V bramborách se aplikuje
do 10 dní po jejich výsadbě, ošetření se má vykonat nejpozději 14 dní před vzejitím brambor. Po
aplikaci, z hlediska ničení plevelů, už nejsou potřebné žádné kultivační zásahy. V ozimé pšenici,
kukuřici a slunečnici se aplikuje 1-2 dny po jejich zasetí.
Poznámky:
Přípravek se nemá aplikovat na vlhkou půdu v čase velkého výparu v období vyšších teplot. Na
lehčích půdách s menším výskytem plevelů je třeba použít nižší dávky. Na těžších půdách s vyšším
obsahem humusu a na půdách zaplevelených svízelem přítulou lze použít vyšší dávky. Přípravek
neovlivňuje pěstování následných plodin. Na půdách s obsahem humusu nižším než 2 % může
přípravek způsobit za deštivého počasí páskovité vybělení prvních listů cílených plodin, které se
později ztratí a nemá vliv na výnos.
*Obchodní název výrobce/držitele registrace
35
CHEMIE
RC - ISOPROTURON 500 SC
Obchodní název:
RC-Isoproturon 500 SC
Referenční přípravek:
PROTUGAN 50 SC*
popis
Produkt/Kategorie:
Postřikový herbicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu proti chundelce metlici, psárce
polní a jednoletým dvouděložným plevelům v pšenici, ječmeni a žitě.
Účinná látka:
Obsah:
Balení:
10 l kanystr
Reg.č. SRS:
4396-1D
Formulace: SC
isoproturon
500 g/l
Dávkování:
1,5-2 l/ha
Informace o produktu:
Isoproturon ovlivňuje fotosyntézu, je absorbován listovou plochou i kořenovým systémem. Proto
působí na vzešlé plevele i na teprve vzcházející. Prvními symptomy je žloutnutí okrajů a stáčení
listů, k odumření rostlin dochází v závislosti na podmínkách do 2-3 týdnů. Reziduální účinnost
přípravku je 2-3 měsíce. Optimální aplikační termín je na podzim nebo na jaře od vytvoření 3. listu
obilniny (BBCH 13) do konce odnožování (BBCH 29).
Jednoděložné plevele jsou nejcitlivější od fáze 3. listu až do konce odnožování, dvouděložné
plevele ve stádiu 2-6 listů. Při příznivých podmínkách pro růst jsou účinně hubeny i vzrostlejší
trávy i dvouděložné plevele.
Poznámky:
Přípravek se v obilninách používá v postemergentních aplikacích buď samostatně nebo v tankmix směsích s dalšími registrovanými přípravky, vždy podle návodu na jejich použití. Přípravek je
vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody (OP II.st.)
*Obchodní název výrobce/držitele registrace
36
CHEMIE
RC - LAMBDACYHALOTHRIN 50 CS
Obchodní název:
RC-Lambdacyhalothrin 50 CS
Referenční přípravek:
KARATE ZEON 5 CS*
Účinná látka:
Obsah:
Balení:
5 l kanystr
Reg.č. SRS:
4419-3D
popis
Produkt/Kategorie:
Insekticid na bázi syntetického pyrethroidu ve formě stabilní suspenze kapsulí v kapalině k hubení
savého a žravého hmyzu.
Formulace: SC
lambda-cyhalothrin
50 g/l
Dávkování:
0,1-0,5 l/ha
Informace o produktu:
Přípravek je pyrethroidní nesystemický insekticid proti širokému spektru žravého a savého
hmyzu. Usmrcuje hmyz jako dotykový a požerový jed. Působí zejména proti žravým škůdcům
(Lepidoptera, Coleoptera) jako kontaktní jed s výraznou účinností. Dále má velmi dobrou účinnost
na savý hmyz (Homoptera). Pokud se přípravek použije pro časnou jarní aplikaci, má výrazné
vedlejší účinky na svilušky (Tetranychidae). Vyznačuje se rychlou účinností (knockdown efekt)
a dlouhým reziduálním působením. Je světlostabilní, což umožňuje jeho použití proti rozvlekle
nastupujícím škůdcům. Dráždivé účinky vyvolávají neklid hmyzu a nutí i skrytě žijící druhy ke
kontaktu s účinnou látkou. Má repelentní účinek. Přípravek dobře působí při nízkých teplotách do
20 – 25 °C. Při vysokých teplotách účinnost klesá.
Provádí se maximálně 1 ošetření za vegetaci, dávka přípravku nesmí překročit 0,5 l/ha.
Poznámky:
V oblastech, kde bylo zaznamenáno selhání účinnosti lambda-cyhalothrin, popř. pyrethroidů proti
škodlivým organismům vlivem rezistence, nepoužívejte ani jiný přípravek, který obsahuje účinnou
látku lambda-cyhalothrin nebo pyrethroidy. Na likvidaci škůdců použijte pro následné ošetření
přípravek s jinou účinnou látkou nebo jiným mechanismem účinku.
*Obchodní název výrobce/držitele registrace
37
CHEMIE
RC - SULFOSULFURON 75 WG
popis
Obchodní název:
RC-Sulfosulfuron 75 WG
Referenční přípravek:
MONITOR 75 WG*
Produkt/Kategorie:
Postřikový selektivní postemergentní herbicid ve formě dispergovatelného mikrogranulátu proti
pýru plazivému, chundelce metlici a dalším jednoletým travám a některým odolným dvouděložným
plevelům v jarní a ozimé pšenici.
Účinná látka:
Obsah:
Balení:
130 g
prachovnice
Reg.č. SRS:
4099-1D
Formulace: WG
sulfosulfuron
750 g/kg
Dávkování:
13-26 g/ha
Informace o produktu:
Přípravek je selektivní herbicid určený k postemergentní aplikaci v jarní a ozimé pšenici. Je
přijímán listy a účinkuje systémově. Vyšší teplota a vlhkost po aplikaci zvyšují účinek přípravku,
naopak chladné a suché počasí účinnost zpomaluje. Jednoděložné plevele hubí od fáze klíčení až
do vytvoření prvního kolénka, odrostlejší plevele jsou potlačovány ve vývoji. Dvouděložné plevele
hubí v době od klíčení až do vývinu dvou párů pravých listů. Přípravek účinkuje proti vytrvalým
i jednoletým jednoděložným plevelům jako pýr plazivý, chundelka metlice, a dále působí na
heřmánky, ptačinec žabinec, svízel přítulu a některé další dvouděložné plevele.
Poznámky:
Přípravek je vhodné použít v TM kombinaci s registrovanými smáčedly nebo lze mísit s DAM-390
(v tomto případě nepoužívejte smáčedlo). Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II.
stupně zdrojů podzemní a povrchové vody (OP II.st.)
*Obchodní název výrobce/držitele registrace
38
CHEMIE
poznámky
POZNÁMKY
39
CHEMIE
KONTAKTY
Sídlo společnosti
Trio-D spol. s r.o.
Chotíkovská 161/23
318 00 Plzeň – Malesice
Sklad Malesice:
Tel.:+420 377 823 225
Tel.:+420 606 715 593
Tel.:+420 602 117 398
Holubová Helena
Mach Jaroslav
FAX: +420 377 823 231
e-mail: [email protected]
Obchodní zástupci:
Doležal Přemysl
Doležal Oldřich
Heidlbergerová Libuše
Holeček Jaroslav
Mourek Pavel
Mahovská Ivana
Preisler Josef
Spoustová Milena
602 434 536
602 434 538
725 962 007
602 650 226
725 757 858
606 020 817
725 751 497
724 244 149
PRACOVNÍCI NAŠÍ FIRMY JSOU PŘIPRAVENI POSKYTNOUT
SVÝM ZÁKAZNÍKŮM A OBCHODNÍM PARTNERŮM
KVALITNÍ SERVIS A PORADENSKOU SLUŽBU.
www.trio-d.cz
Download

Trio-D spol. s r.o. SOUBĚŽNÉ DOVOZY - Trio