OZIMINY 2014
OBSAH
Dni poľa obilnín a repky
RWA SKUPINY NA SLOVENSKU
2014
Repka ozimná
IVAN 106
(semi-dwarf H)
NOVINKA
BIOOSIVO
4
PETER 29 (H)
NOVINKA
6
MÜLLER 24 (H)
7
INSPIRATION (H)
8
Pšenica letná,
f. ozimná
39
CAPO
39
IS CORVINUS
40
IS ESCORIA
40
IS CONDITOR
41
10
ES ALONSO (H)
11
CHAGALL (L)
11
Výsledky pokusov
SPZO
12
Fotoreport
15
NOVINKA
16
XENOS
EPOS
Pšenica letná,
f. ozimná
EXKLUZÍVNE
Pšenica letná,
f. presievková
LENNOX
SHR Halás, Šaštín (R)
PD Hlohovec (R + O)
Deň poľa SEMPOL spol. s r.o.
3-4.6.2014
Dvory nad Žitavou (R + O)*
Celoslovenské dni poľa
5.6.2014
NPPC Piešťany, pracovisko Borovce
(R + O)
Deň poľa SEMPOL spol. s r.o.
PPD Rybany (R + O)
Deň poľa SEMPOL spol. s r.o.
42
9.6.2014
43
Jačmeň siaty ozimný
KORBINA
NOVINKA
44
VIOLETTA
44
JUP
45
18
BANQUET
18
BARYTON
19
BEKEND
19
BERNSTEIN
NOVINKA
Raž siata
20
46
EDELRUN
ELEGO
NOVINKA
22
GONELLO (H)
46
ELEMENT
22
ENERGO
23
DANKOWSKIE
DIAMENT
47
ESTEVAN
23
EUROFIT
24
FABULA
24
HEWITT
NOVINKA
25
JB ASANO
26
KERUBINO
26
LUDWIG
27
MANHATTAN
27
NORENSOS
28
RWA SLOVAKIA
Obchodný team
50
PEGASSOS
28
Rokohumin
51
XERXES
29
Listová výživa
54
JULIE
PRIPRAVUJEME
29
Repka Komplet
Pack
55
Fotoreport
30
Príloha - pšenica
31
10.6.2014
47
Sempol
promoteam
49
PD Neverice (R + O)
Deň poľa SEMPOL spol. s r.o.
11.6.2014
PD Komoča (O)*
Deň poľa SEMPOL spol. s r.o. spoločne
s firmami: Saatbau Linz Slovensko,
spol. s r.o., RAPOOL SLOVAKIA, s.r.o.,
Makhteshim Agan Agrovita
Slovakia s. r. o.
11.6.2014
Farma MVDr. Jozef Karch, Sejkov*
Deň poľa SEMPOL spol. s r.o.
12.6.2014
ÚKSÚP Želiezovce (R + O)
Deň poľa SEMPOL spol. s r.o.
13.6.2014
Liptovský Mikuláš (R)*
Agrada, s.r.o.
prof. Ing. Jan Vašák, CSc.
Tritikale ozimné
SW TALENTRO
ÚKSÚP Veľké Ripňany*
Deň poľa SEMPOL spol. s r.o. v
spolupráci s Heineken Slovensko a.s.
(jačmeň jarný)
43
17.6.2014
PPD Trhová Hradská (O)
Deň poľa SEMPOL spol. s r.o.
25.6.2014
ÚKSÚP Spišská Belá (R + O)
Deň poľa SEMPOL spol. s r.o.
Vysvetlivky: Pšenica tvrdá,
f. ozimná
2
30.5.2014
6.6.2014
ASTARDO
WINTERGOLD
29.5.2014
Deň poľa SEMPOL spol. s r.o.
AKIRA
SENSATION (H)
Vaše skúsenosti
38
38
Člen RWA SKUPINY NA SLOVENSKU
R - repka, O - obilniny;
* účasť na spoločnom dni poľa
Tešíme sa na Vašu účasť. Pre viac informácií
kontaktujte Sempol team alebo navštívte
www.sempol.sk
NOVINKY 2014
IVAN 106 (SDH) repka ozimná
PETER 29 (H) repka ozimná
RWA SKUPINA NA SLOVENSKU
RWA AG so sídlom v Rakúsku, má svoje zastúpenie v
šiestich krajinách CEE (centrálnej a východnej Európy).
Na Slovensku je RWA skupina zastúpená dvoma
dcérskymi spoločnosťami. Tieto dve sesterské spoločnosti
vo vzájomnej úzkej spolupráci ponúkajú, aj vďaka tímu
20 zástupcov pôsobiacich v teréne, komplexné služby a
riešenia v agrosektore.
str. 4
Obchodná spoločnosť RWA SLOVAKIA, spol. s r.o.
bola založená v roku 1998 a dnes patrí k TOP firmám na
slovenskom poľnohospodárskom trhu.
str. 6
Výrobná osivárska spoločnosť Sempol spol. s r.o.
s viac ako tridsaťročnou tradíciou sa stala členom RWA
skupiny v roku 2006.
BERNSTEIN Pšenica l., f. ozimná str. 20
EDELRUN
HEWITT
LENNOX
Pšenica l., f. ozimná Pšenica l., f. ozimná Pšenica l., f. presievková
str. 22
str. 25
str. 42
KORBINA Jačmeň siaty ozimný str. 44
ELEGO Raž siata str. 46
3
IVAN 106
(semi-dwarf hybrid)
NOVINKA
NÍZKY VZRASTOM
VYSOKÝ ÚRODOU
Humburky
Kelč
Nové Město
Rostěnice
priemer
Výnos semien (t/ha pri 8 % vlhkosti),
poloprevádzkové pokusy 2012/13 v ČR hodnotiteľné lokality
Hrotovice
Repka olejka ozimná (Brassica napus L.)
Majiteľ a udržiavateľ odrody:
DuPont Pioneer Hi-Bred
Exkluzívne obchodné práva:
pre všetky krajiny EU - RWA AG
pre SR - Sempol spol. s r. o.
Registrácia: Dánsko 2013, Veľká Británia 2011
Registrované pod názvom PX 106
Ivan 106 je ochranná známka zapísaná v Nemecku.
DK Explicit
5,62
6,83
6,22
5,39
4,39
5,69
IVAN 106
5,15
6,16
5,93
5,36
4,89
5,50
INSPIRATION
5,01
6,72
6,02
5,33
4,41
5,50
DK Exstorm
5,50
6,23
6,17
5,13
4,28
5,46
CSZ 107.15
5,11
6,54
6,26
5,10
4,28
5,46
Quartz
5,24
6,28
5,85
5,10
4,77
5,45
Marcopolos
5,44
5,57
6,04
5,19
4,62
5,37
DK Excellium
5,35
6,01
5,93
5,18
4,37
5,37
Arsenal
5,36
5,97
5,93
5,20
4,24
5,34
Sidney
5,32
6,14
6,03
5,01
4,15
5,33
Arot
5,29
5,81
6,08
4,83
4,63
5,33
DK Sensei
5,25
5,87
5,61
4,97
4,87
5,31
Marathon
5,22
5,94
5,93
4,97
4,43
5,30
Granat
5,31
5,84
5,91
5,01
4,35
5,28
Atenzo
5,14
6,18
6,07
5,13
3,72
5,25
Rescator
4,91
6,22
5,84
4,89
4,36
5,24
Artoga
5,32
5,59
5,90
5,10
4,28
5,24
Müller 24
5,31
5,75
5,64
5,08
4,39
5,23
Jumper
5,17
5,78
5,84
4,78
4,46
5,21
• nízka rastlina, jednoduchšia ochrana porastu,
DK Exquisite
4,43
6,25
5,90
4,89
4,54
5,20
Traviata
4,68
6,35
5,59
4,72
4,55
5,18
•
NK Grandia
4,83
6,23
5,88
4,90
3,89
5,14
Oceania
5,03
5,83
5,68
4,76
4,29
5,12
Cortes
4,92
5,69
5,61
4,96
4,19
5,07
Rohan
4,94
5,43
5,60
4,85
4,45
5,05
Ladoga
4,67
5,44
5,61
4,72
4,30
4,95
ES Lauren
4,62
5,47
5,83
4,82
3,93
4,93
ES Mercure
4,73
5,96
5,87
4,69
3,11
4,87
ES Danube
4,32
5,78
5,23
5,14
3,88
4,87
Sherpa
4,39
4,77
5,61
4,45
4,83
4,81
PRIEMER
5,05
5,95
5,85
4,99
4,33
Charakteristika
odrody:
Stredne
skorý
hybridný
polotrpaslík s maximálnou výškou cca 122 cm, šľachtený
na redukciu pozberových zvyškov. Nízky vzrast znamená pre
pestovateľa jednoduchšiu ochranu a starostlivosť o rastliny na
poli - menšie poškodenie rastlín. Hybrid je plastický, vhodný
do rôznych systémov pestovania. Na jeseň má pomalší vývoj a
vynikajúcu zimuvzdornosť s minimálnym výpadom rastlín.
IVAN 106 na stanovišti neprerastá a nepolieha. Na jar ma
rýchlejší vývoj. Rastlina je bohato olistená s vyšším počtom
vetiev. Kvitnutie je skoré a dozrievanie rovnomerné.
Pestovanie: Hybrid je plastický a vhodný na pestovanie vo
všetkých výrobných podmienkach, je možné ho použiť
i do lokalít s ľahkými pôdami. Vhodné je ho siať skôr, na
neskorú sejbu nie je vhodný. IVAN 106 je vhodný i do vyššie
položených lokalít a s vlhkejšou klímou.
Hybrid dosahuje veľmi dobré a stabilné výsledky v pestovaní vo
Veľkej Británii, Českej republike, Nemecku a Rakúsku, t. j. vo
veľmi širokej škále pestovateľských podmienok.
Výsevok: 500 tisíc klíčivých semien/ha.
Optimálna hustota 35 - 40 rastlín/m2.
Zdravotný stav: Stredne dobrý až dobrý zdravotný stav. Lepšie
výsledky dosahuje pri hodnotení odolnosti na Phomu.
Technologická kvalita: Hybrid má veľmi dobrú technologickú
kvalitu. Obsah oleja v sušine semena je 45,6%. Obsah kyseliny
erukovej je minimálny, obsah glukozinolátov je nízky
8,9 mikromolov na gram semena.
Prednosti:
•
•
menšie poškodenie rastlín
vynikajúca zimuvzdornosť a odolnosť proti
poliehaniu
stabilná, vysoká úroda semien a vysoký
obsah oleja
plasticita na rôzne podmienky pestovania
Odroda:
Zdroj: ČZU Praha 2013
Bullraps - nová generácia
hybridnej repky so silou býka
4
Člen RWA SKUPINY NA SLOVENSKU
Výnos semien a výška rastlín, 2012-13
170
5,2
150
5,0
130
4,8
4,6
Zdroj: ČZU Praha, 2012-13
(priemer piatich poloprevádzkových pokusov)
5,4
Výška rastlín (cm)
Výnos semien (t/ha)
5,6
190
DK Explicit
IVAN 106
Inspiration
DK Exstorm
CSZ 107.15
Quartz
Macropolos
DK Excellium
Arsenal
Sidney
Arot
DK Sensei
Marathon
Granat
Atenzo
Rescator
Artoga
Müller 24
Jumper
DK Exquisite
Traviata
NK Grandia
Oceania
Cortes
Rohan
Ladoga
ES Lauren
ES Mercure
ES Danubia
Sherpa
110
Repka olejka ozimná (Brassica napus L.)
IVAN 106
2. NAJväčší výnos semena
absolútne NAJnižšia repka v pokuse
BONUS - 3. NAJlepšia olejnatosť 46,2 %
5,8
výnos t/ha
výška rastlín v cm
Celková úspora nákladov (€ / ha)
ÚSPORA NÁKLADOV PRI PESTOVANÍ POLOTRPASLIČÍCH REPIEK
120
VYŠŠIA EFEKTIVITA PRI OŠETRENÍ PRODUKCIE 44 €
100
zníženie nákladov na sušenie, menšie poškodenie semien, menej zelených, nezrelých šešulí
80
ZVÝŠENIE VÝKONU TECHNIKY 25 €
60
rýchlejší zber, lepšie využitie techniky a pracovníkov
ÚSPORA PHM 6 €
40
vyššia efektivita zberu
OBMEDZENIE ZBEROVÝCH STRÁT 44 €
20
menšie poškodenie porastu za vegetácie, nižšie straty jednoduchším výmlatom
0
Výpočet prevedený na priemerný výnos všetkých hybridov 2007-12 (4,61 t / ha) a cenu 476 € / t*
Zdroj: 1/ Dr. W. Sauerman: Ertragsverlusste durch Fahrgassen im Raps, Raps 2/2010, S. 72-77: Fahrgassenverluste um 1% bei grossen Arbeitsbreiten
verringert, bei schmalen Arbeitsbreiten bis 2% verringert. 2/ A. Feiffer, S. Steger, M. Hesse: Halbzwerge im zweiten Versuchsjahr, Sonderdruck aus
Raps 2/2008, S. 4 3/ Druschkosten: Verrechnungsgssätze Maschinenring Stade 2013. * AMI: Erzeugerpreis frei Erfasser, Juni bis Sep. 2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Začiatok kvitnutia
Zrelosť
Výška rastliny
Odolnosť voči poliehaniu
Obsah oleja
Zdroj: BayWa AG, 2014
Kvalita
Charakteristika
Profil odrody
Obsah glukozinolátov
Náchyl
-nosť
HTS
Phoma
Sclerotinia
Zelená je optimálna hodnota
5
PETER 29
TERMÍN SEJBY
HO NEPREKVAPÍ
NOVINKA
Úroda semien v rôznych termínoch sejby
120
Charakteristika odrody: Stredne skorý až stredne neskorý
hybrid robustného vzrastu s veľmi dobrým vetvením.
PETER 29 nemá sklon k prerastaniu, to znamená, že má
pomalší jesenný vývoj a do zimy nastupuje s ružicou listov,
ktorá je nízko pri zemi. Jarný vývoj na začiatku vegetácie
kopíruje jesenný vývoj t. j., je pomalší . Hybrid má vynikajúcu
zimuvzdornosť . Koreňový krčok je silný, steblo je pevné, čo
dáva rastline predpoklad dobrej odolnosti voči poliehaniu.
Hybrid je bohato olistený, vynikajúco vetví a nasadzuje veľmi
veľa bočných vetiev. PETER 29 je adaptabilný k stresovým
podmienkam. Kvitnutie má stredne skoré, doba kvitnutia je
dlhšia a dlhšie je i obdobie nalievania zrna. Dozrievanie je
rovnomerné. PETER 29 má vysoký úrodový potenciál.
Pestovanie: Hybrid PETER 29 je vhodný do všetkých
výrobných oblastí, kde sa pestuje repka. Môžeme ho
pestovať i na ťažkých pôdach. Medzi jeho výnimočnú vlastnosť
a prednosť patrí široké sejbové okno a vhodnosť na neskorú
sejbu, pri zachovaní stabilných, vysokých úrod. Vhodný je
najmä do intenzívnejších systémov pestovania.
Výsevok: 500 tisíc klíčivých semien. Optimálna hustota rastlín
pri dodržaní agrotechnického termínu je 35-40 m2. Pri skorej
sejbe 40-50 rastlín/m2. Sejba neskorá 50-60 rastlín/m2.
Zdravotný stav: Zdravotný stav je z hľadiska Phomy
a Sclerotínie dobrý. Lepšie výsledky má pri odolnosťi na Phomu.
Kvalita: Technologická kvalita je dobrá. PETER 29 má nízky
obsah glukozinolátov a stredne vysoký až vysoký obsah oleja
v semenách.
Prednosti:
•
•
•
•
•
robustný hybrid s veľmi dobrým vetvením
vysoký úrodový potenciál
na stanovišti neprerastá a nepolieha
široké sejbové okno, vhodnosť na neskorú
sejbu
plasticita na rôzne pôdnoekologické
podmienky, vhodnosť na ťažké pôdy
Kvalita
Charakteristika
Profil odrody
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Začiatok kvitnutia
Zrelosť
Výška rastliny
Odolnosť voči poliehaniu
Obsah oleja
Obsah glukozinolátov
Náchyl
-nosť
HTS
Phoma
Sclerotinia
Zelená je optimálna hodnota
Zdroj: BayWa AG, 2014
6
Člen RWA SKUPINY NA SLOVENSKU
110
ÚR OD A ( %)
Repka olejka ozimná (Brassica napus L.)
Majiteľ a udržiavateľ odrody:
DuPont Pioneer Hi-Bred
Exkluzívne obchodné práva:
pre všetky krajiny EU - RWA AG
pre SR - Sempol spol. s r.o.
Registrácia:
Veľká Británia 2011 - registrované pod názvom PT 209
PETER 29 je ochranná známka zapísaná v Nemecku.
100
90
Zdroj: Oficiálne testy Nemecko 2010-12
106 %
105 %
105 %
skorá
(20.8.-24.8.)
stredná
(25.8.-30.8.)
neskorá
(31.8.-11.9.)
80
70
Zdroj: Oficiálne skúšky, Nemecko 2010-12
Poloprevádzkový pokus CVRV Borovce, 2013
Názov
repky
Línia/
Hybrid
Zberová
vlhkosť (%)
Úroda pri
8 % (t/ha-1)
HTS
Inspiration
hybrid
10,0
4,43
5,25
ES Alonso
hybrid
8,9
4,38
5,27
PETER 29
hybrid
8,7
4,28
5,25
Müller 24
hybrid
8,3
4,17
4,72
línia
7,9
4,16
5,24
hybrid
11,8
4,16
5,75
Chagall
Sensation
Zdroj: CVRV Borovce, 2013
Charakteristika odrody: Stredne skorý hybrid s
pozvoľným jesenným vývojom a nízkou náchylnosťou
na prerastanie. Hybrid má vynikajúcu zimuvzdornosť,
ktorú potvrdil aj zime 2011/2012. Jarný vývoj je rýchly
a intenzívny. Rastliny sú stredne vysoké až vysoké s
vynikajúcou odolnosťou proti poliehaniu. Rastlina
je pevná, koreňový krčok silný. Kvitnutie ja skoré,
dozrievanie je stredne skoré a rovnomerné. Úrodový
potenciál je veľmi vysoký, rastlina veľmi dobre vetví.
Pestovanie: Hybrid je vhodný do všetkých oblastí
pestovania repky. Pre dosiahnutie maximálnych úrod
je odporúčané umiestňovať ho do lepších podmienok
pestovania a dobrých pôd, skôr do prechodných
a vlhších lokalít. MÜLLER 24 je možné vysievať skôr,
nakoľko nemá sklon k prerastaniu. Neskorý termín výsevu
sa neodporúča.
Výsevok: 500 000 klíčivých semien/ha
Optimálna hustota rastlín po prezimovaní je 35 - 40 na
m 2.
Zdravotný stav: Hybrid má dobrý zdravotný stav.
Odolnosť proti Phome je dobrá, proti Sclerotinii veľmi
dobrá.
Kvalita: Technologická kvalita je dobrá. Obsah oleja v
sušine semena je vysoký 46,1%, obsah glukozinolátov
je nízky.
Prednosti:
veľmi vysoký úrodový potenciál
výborná zimuvzdornosť
výborná odolnosť proti poliehaniu
pevná rastlina so silným koreňovým krčkom
dobrá odolnosť proti prerastaniu na jeseň
Priemerné hodnoty vybraných hospodárskych
vlastností
2008
2009
2010
Priemer
Výnos semena (%)
Rok
104
105
104
104
Obsah oleja pri 9% vlkosti
(%)
45,8
46,5
46,1
46,1
HTS (g)
4,2
4,4
4,5
4,4
Dĺžka vegetácie (dni)
185
184
192
187
Výška rastlín (cm)
181
166
163
170
Poliehanie (9-1)
7,3
8,3
8,2
7,9
Fómová hniloba (9-1)
5,1
5,1
6,5
5,6
Čerň repková (9-1)
6,0
6,2
7,4
6,5
Sclerotinia (9-1)
7,1
7,3
7,9
7,4
Hodnotenie: 1= najhošie; 9 = najlepšie
Zdroj: BSA, Nemecko 2008-10
2012
6
2013
4
2
Priemer
lokalít
Březová
Staňkov
Výšovice
Priemer
lokalít
priemer pokusu
Uh. Hradiště
Müller 24
Milavče
Březová
0
Výšovice
Výnos semien (t/ha)
•
•
•
•
•
Repka olejka ozimná (Brassica napus L.)
Majiteľ a udržiavateľ odrody:
DuPont Pioneer Hi-Bred
Exkluzívne obchodné práva:
pre všetky krajiny EU - RWA AG
pre SR - Sempol spol. s r.o.
Registrácia:
Dánsko 2009, Slovinsko 2011
Registrované pod názvom PR46W24.
Müller 24 je ochranná známka zapísaná v Nemecku.
Zdroj: BOR, s.r.o.
poloprevádzkové pokusy 2011-13
7
INSPIRATION (H)
Výsledky poloprevádzkových pokusov SPZO v ČR
(sortiment B, priemer z 9 lokalít)
Majiteľ a udržiavateľ odrody:
Repka olejka ozimná (Brassica napus L.)
Deutsche Saatveredelung AG, Lippstadt,
Nemecko
Zástupca v SR: RAPOOL SLOVAKIA, s. r. o.
Exkluzívne obchodné práva v SR: Sempol, spol. s r. o.
Registrácia: SR - 2011
Charakteristika odrody: Stredne skorý hybrid
- v kvitnutí i dozrievaní - s nízkou náchylnosťou
na prerastanie na jeseň. Rastliny sú vysoké,
odolnosť proti poliehaniu je výborná. Hybrid má
dobrú zimuvzdornosť a veľmi dobrú regeneračnú
schopnosť. Stabilita na stanovišti je veľmi dobrá,
rastlina je vitálna, koreňový krčok je silný, vetvenie
dobré. Úroda je vysoká, HTZ nízka až stredne vysoká.
INSPIRATION je veľmi plastický hybrid, o čom svedčia
dobré výsledky pestovania vo viacerých krajinách Slovensko, Rakúsko, Nemecko, ČR, Poľsko, Maďarsko.
Pestovanie: Hybrid je vhodný do všetkých oblastí
pestovania repky. Vhodný je skôr na intenzívnejší
spôsob pestovania. Vysievať je ho možné aj skôr
nakoľko nemá sklon k prerastaniu. Lepšie výsledky
- podľa výsledkov skúšok - dosahuje INSPIRATION v
prechodných a vlhších podmienkach a veľmi dobre
funguje aj v kopcovitých terénoch.
Výsevok: 500 000 klíčivých semien/ha
Optimálna hustota rastlín po prezimovaní 35 - 40 na m2.
Zdravotný stav: Hybrid má dobrý zdravotný stav.
Odroda je stredne odolná až odolná proti napadnutiu
plesňou šedou, stredne odolná proti napadnutiu fómovou
hnilobou, menej odolná proti napadnutiu sklerotíniovou
hnilobou a stredne odolná proti napadnutiu čerňami
repky.
Kvalita: Technologická kvalita je dobrá. Obsah oleja
v sušine semena je stredne vysoký, výnos oleja je
vysoký, zastúpenie jednotlivých mastných kyselín v oleji
je štandardné, obsah glukozinolátov je vyhovujúci, obsah
kyseliny erukovej je minimálny. Obsah N-látok v semene
je stredne vysoký.
Odroda:
hybrid
/línia
zberová
vlhkosť
(%)
•
•
•
•
•
•
výborná plasticita
vysoký úrodový potenciál
dobrá zimuvzdornosť
výborná odolnosť proti poliehaniu
pevná rastlina so silným koreňovým krčkom
dobrá odolnosť proti prerastaniu na jeseň
priemer
pokusu
(%)
HTS
(g)
Lohana
L
9,4
4,45
100
5,71
Sherlock 1
L
8,3
4,21
95
5,64
Sherlock 2
L
8,3
4,24
95
5,64
Sherlock 3
L
8,3
4,14
95
5,64
Chagall
L
8,3
4,11
93
5,43
Artoga
H
7,7
4,71
106
5,42
Da Vinci
L
9,2
4,32
97
5,40
PR46W26
H
7,8
4,66
105
5,32
INSPIRATION
H
7,4
4,69
106
5,28
Pulsar
H
8,0
4,63
104
5,25
Sherpa
H
7,8
4,44
100
5,13
ES Alegria
L
7,8
4,16
94
5,08
Exocet
H
8,7
4,50
101
4,99
DK Explicit
H
7,5
4,72
106
4,92
PT 205
H
7,1
4,30
97
4,92
Buzz
L
7,0
4,37
99
4,91
Rescator
L
7,7
4,42
100
4,74
DK Extorm
H
7,3
4,73
107
4,48
Zdroj: SPZO ČR, Hluk 2013
Poloprevádzkový pokus CVRV Borovce, 2013
Názov
repky
Línia/
Hybrid
Zberová
vlhkosť (%)
Úroda pri
8 % (t/ha-1)
HTS
INSPIRATION
hybrid
10,0
4,43
5,25
ES Alonso
hybrid
8,9
4,38
5,27
Peter 29
hybrid
8,7
4,28
5,25
Müller 24
hybrid
8,3
4,17
4,72
línia
7,9
4,16
5,24
hybrid
11,8
4,16
5,75
Chagall
Sensation
Zdroj: CVRV Borovce, 2013
Zoznam doporučených odrôd ČR 2013
relatívna úroda na priemer líniových odrôd 2010 - 2012
Teplá oblasť
Prednosti:
úroda pri
8% (t/ha)
Odroda
2012
Chladná
oblasť
20102012
2012
20102012
Celkový
priemer
2012
20102012
Sherpa
108
110
113
109
111
110
INSPIRATION
113
110
111
109
112
110
Rumba
104
108
104
107
104
108
Artoga
105
110
103
105
104
108
DK Exquisite
105
108
106
106
105
107
Rohan
107
107
108
106
108
106
SY Cassidy
104
105
103
105
104
105
NK Speed
102
104
106
107
104
105
Primus
101
106
102
105
102
105
Xenon
103
105
107
102
105
104
PR46W26
103
103
104
104
104
104
Dobrava
103
103
104
103
104
103
Jumper
103
104
98
102
101
103
DK Secure
94
96
98
99
95
97
Zdroj: ÚKZUZ, Česká Republika
8
Člen RWA SKUPINY NA SLOVENSKU
POP SPZO 2011/12; Česká Republika
Výsledky maloparcelkových odrodových
pokusov s intenzívnou agrotechnikou
Měcholupská
(KT)
Žlunice
(JC)
Zdobnice
(RK)
Čechtice
(BN)
PRIEMER
PR44D06
3,72
3,43
5,28
4,44
4,76
4,93
4,43
INSPIRATION
3,91
2,91
5,27
4,60
4,84
4,77
4,38
Sherpa
3,41
3,26
4,91
4,69
4,66
5,29
4,37
NK Grandia
3,52
3,58
5,65
4,18
4,46
4,82
4,37
NK Octans
3,74
3,63
5,05
4,05
4,60
5,08
4,36
Pulsar
3,88
3,34
4,89
3,96
4,67
5,00
4,29
Artoga
3,52
3,57
4,37
3,81
4,79
4,74
4,13
Ladoga 2
3,26
3,13
4,93
4,49
4,54
4,45
4,13
Pictor 0,5 l/ha
v plnom kvete
Totem
2,64
2,64
5,20
3,91
4,62
4,95
3,99
ZA Úroda pri 8 %
(t/ha)
IA Úroda pri 8 %
(t/ha)
Xenon
3,47
2,82
4,49
3,92
4,98
4,27
3,99
DK Explicit
7,05
7,19
Ladoga 1
3,32
2,78
4,52
4,12
4,54
4,28
3,93
SY Cassidy
6,31
6,74
Ladoga 3
3,03
2,74
4,92
4,30
4,28
4,20
3,91
INSPIRATION
6,25
6,62
Chagall
2,95
2,87
4,64
4,11
4,65
4,21
3,90
Marathon
6,30
6,62
DK Exfile
3,36
2,85
4,83
3,95
3,98
4,26
3,87
DK Extorm
6,13
6,59
PR46W26
6,12
6,45
Goya
2,72
2,84
4,70
4,00
4,62
4,18
3,84
Rumba
6,14
6,38
Lenny
2,76
3,03
4,38
4,01
3,64
4,54
3,73
Arot (L)
5,66
6,37
ES Alegria
3,01
2,46
4,77
3,60
3,85
4,27
3,66
DK Exquisite
6,39
6,36
PRIEMER
3,31
3,05
4,87
4,13
4,50
4,60
4,08
Sherpa
5,98
6,36
Xenon
5,94
6,35
Primus
5,92
6,35
Rohan
5,78
6,28
Sherlock (L)
5,75
6,26
PT 205
6,35
6,19
Artoga
5,91
6,15
Rescator (L)
6,07
6,10
NK Morse (L)
5,95
6,09
Jumper
5,60
6,06
DA Vinci (L)
5,65
6,06
Slaki CS (L)
5,78
6,06
NK Grandia (L)
5,89
6,00
Cortes (L)
5,52
5,99
Harry (L)
5,74
5,85
Lohana (L)
5,81
5,79
Buzz (L)
5,52
5,38
PRIEMER
5,98
6,26
Odroda
línie (70 semien/m )
hybridy (50 semien/m2)
línie (70 semien/m )
hybridy (50 semien/m2)
180 kg N/ha
predplod. obilnina,
90 kg N/ha
zlepš. predplodina
220 kg N/ha
predplod. obilnina,
150 kg N/ha
zlepš. predplodina
Regulátor
rastu
nie
Horizon 1 l/ha jeseň
(5. list)
Caramba 1 l/ha jar
(25-30 cm)
Hnojenie S
45 kg S/ha
predplod. obilnina
25 kg S/ha
zlepšuj. predplodina
45 kg S/ha
predplod.obilnina
25 kg S/ha
zlepšuj. predplodina
Hnojenie B
nie
0,2 kg/ha
Fungicíd
nie
Zdroj: ÚKZUZ, Česká Republika
Registračné skúšky Rakúsko 2012
výber z 25 skúšaných odrôd
pred
zimou
po
zime
Poškodenie
zimou
Stav porastu
HTS
(g)
Odroda:
Obsah
oleja (%)
Hnojenie N
2
Úroda rel.
(%)
Výsevok
2
Úroda
semena
(dt/ha)
Popis
Repka olejka ozimná (Brassica napus L.)
Kladrubská
(RO)
Intenzívna
agrotechnika
(SDO IA)
Č. Janovice
(KH)
Základná
agrotechnika
(SDO ZA)
výnos semien (t/ha), sortiment A, použitelné lokality (6)
INSPIRATION
46,2
104
41,1
4,7
2,1
3,7
4,0
DK Expower
K1
44,8
101
41,8
4,4
2,3
4,0
4,2
Artoga K2
43,9
99
41,1
4,9
2,5
4,3
4,3
Albatros
43,8
99
41,4
5,2
2,4
3,9
4,2
DK Exstorm
43,7
99
41,9
4,3
2,8
4,0
4,3
Hybrirock
41,7
94
40,8
5,1
2,4
4,1
4,0
Kodiak
39,9
89
41,7
5,0
2,1
3,9
4,3
Priemer
kontrol
K1 + K2
44,3
100
41,4
4,7
2,4
4,2
4,3
Odroda
Vysvetlivky: Stav porastu: 1 = dobrý; 9 = zlý Poškodenie zimou: 1 = slabé; 9 = silné
Zdroj: AGES, Rakúsko
Porovnanie základnej agrotechniky (štandardná metodika ÚKZÚZ) a intenzívnej
agrotechniky pre zoznam doporučených odrôd. Založených bolo 8 pokusných
lokalít, vyhodnocovalo sa sedem lokalít.
Autor: Doc. Ing. Petr Baranyk, CSc., SPZO Praha, ČZU Praha;
Ing. Petr Zehnálek, ÚKZÚZ Hradec nad Svitavou
9
Majiteľ a udržiavateľ odrody:
RAGT - Serasem Francúzsko
Registrácia: SR - 2012 (registrácia po dvoch rokoch)
Odroda
/ lokalita
(t / ha-1)
Dudince
Lúčnica n.
Žitavou
Očová
Sokolce
Úroda
semien
SPZO v SK poloprevádzkové pokusy
2013/2013 (priemer za sledované lokality)
Bánovce n.
Bebrabou
Charakteristika odrody: Stredne skorý hybrid
(vegetačná doba 191dní) stredne vysokého vzrastu (162
cm). SENSATION má dobrú zimuvzdornosť a odolnosť
proti poliehaniu. Rastlina je pevná, koreňový krčok
silný. Úrodový potenciál je veľmi vysoký, rastlina veľmi
dobre vetví, šešule sú dlhé a ich nasadenie na stonkách
je husté. HTZ je stredne vysoká - priemerná HTZ počas
skúšok bola 4,89 g.
Pestovanie: Hybrid je plastický, vhodný na pestovanie
vo všetkých výrobných oblastach. Pre dosiahnutie veľmi
vysokých úrod je odporúčané umiestňovať ho do lepších
podmienok pestovania a dobrých pôd. V suchých
oblastiach a piesčitých pôdach úrodový potenciál klesá.
SENSATION je možné vysievať aj skôr nakoľko nemá
sklon k prerastaniu. Na jar má rýchly a intenzívny štart.
Rovnomernosť dozrievania je dobrá, čo znižuje riziko
zberových strát.
Výsevok: 500 000 klíčivých semien/ha
Optimálna hustota rastlín po prezimovaní 35 - 40 na m2.
Zdravotný stav: SENSATION má dobrý zdravotný
stav. Je stredne odolný proti napadnutiu fómovou hnilobou,
sklerotíniovou hnilobou, čerňami repky a plesňou sivou.
Kvalita: Technologická kvalita je dobrá. Obsah oleja v
sušine semena je vysoký 46,0%. Obsah glukozinolátov
je stredne vysoký - 10,2 mikromolov na gram semena.
Marathon
5,48
4,81
5,36
3,87
4,06
4,72
DK Exstorm
5,23
4,53
4,85
3,96
4,74
4,66
DK Exquisite
5,08
4,66
4,92
3,81
4,55
4,60
SENSATION
4,89
4,85
5,67
3,73
3,60
4,55
Atenzo
4,70
4,75
4,96
3,86
4,43
4,54
Arsenal
5,09
4,45
5,37
3,60
4,17
4,54
Hybrirock
5,08
4,70
4,91
3,58
4,38
4,53
Regis
5,20
4,45
4,94
3,85
4,06
4,46
Jenifer
5,32
4,51
5,04
3,65
3,76
4,46
Artoga
4,83
4,67
4,96
3,77
4,02
4,45
Rumba
5,41
4,57
4,79
3,58
3,90
4,45
Xenon
4,84
4,68
5,00
3,44
4,08
4,41
Traviata
4,64
4,37
4,94
3,45
4,52
4,38
DK Expower
5,00
4,53
4,92
3,45
4,01
4,38
ES Jason
4,76
4,43
4,99
3,43
3,57
4,23
Da Vinci (L)
4,72
4,31
5,08
2,82
4,05
4,20
ES Neptune
4,57
4,34
4,75
3,36
3,79
4,16
Orion (L)
4,54
4,23
4,69
2,76
3,15
3,87
Prednosti:
PRIEMER
(t/ha-1)
29.08.
Tršice
29.08.
Slatiny
05.09.
Příkosice
Termín siatia
31.08.
Poloprevádzkové pokusy v ČR 2012
Mžany
veľmi vysoký úrodový potenciál
dobrá zimuvzdornosť
dobrá odolnosť proti poliehaniu
pevná rastlina so silným koreňovým krčkom
dobrá odolnosť proti prerastaniu na jeseň
27.08.
•
•
•
•
•
Zdroj: SPZO v SK 2013
Jedlá
Repka olejka ozimná (Brassica napus L.)
SENSATION (H)
SY Cassidy
4,05
4,62
2,40
5,14
4,43
4,13
DK Expower
4,80
3,09
3,30
4,79
3,76
3,95
SENSATION
4,90
4,42
1,50
4,64
4,22
3,94
Arsenal
4,50
4,32
2,10
4,59
3,82
3,87
PT 205
4,70
4,09
1,80
4,80
3,85
3,85
Sherpa
4,60
3,69
2,70
4,22
4,03
3,85
Goya (kontrola)
4,45
4,70
1,50
4,59
3,98
3,84
Adriana
4,45
3,90
2,40
4,62
3,76
3,83
(morenie M-Sunagreen)
SENSATION
4,90
4,03
1,80
4,30
3,67
3,74
ES Alegria
4,30
3,78
1,80
4,52
3,58
3,60
PRIEMER
4,57
4,06
2,13
4,62
3,91
3,86
Odroda
/ lokalita (t / ha-1)
Zdroj: ČZU Praha 2013
10
Člen RWA SKUPINY NA SLOVENSKU
CHAGALL (L)
Majiteľ a udržiavateľ odrody:
Majiteľ a udržiavateľ odrody:
SW Seed, Nemecko
Registrácia: SR - 2009 (registrácia po dvoch rokoch)
Charakteristika odrody: Stredne skorý až skorší
Charakteristika odrody: Stredne skorá odroda
stredne vysokého až vysokého typu, so stredne dobrou
odolnosťou proti poliehaniu. Odroda nie je náchylná
na vyzimovanie, rovnomernosť dozrievania má stredne
dobrú.
Rastlina je pri normálnom priebehu počasia v plnom
kvitnutí vysoká a v zrelosti je jej celková dĺžka
vrátane bočných vetiev veľmi dlhá - svojim vzrastom
pripomína skôr hybrid. Výrazné rozvetvenie umožňuje
dosiahnuť optimálnu hustotu rastlín aj pri nižšom výsevku.
Odroda kvitne skoro, semeno je stredne veľké, HTZ v
priemere 4,38 g.
Pestovanie: Odroda je plastická, t. j. je veľmi
dobre prispôsobivá rozličným pôdnym a klimatickým
podmienkam. Lepšie výsledky dosahuje v suchých
rokoch a oblastiach. Silný dobre vyvinutý koreň a
mohutný vzrast umožňujú rastline lepšie hospodáriť s
vodou i živinami.
CHAGALL je spoľahlivá a výkonná odroda s vysokou
stabilitou úrod ako v rôznych podmienkach, tak aj v
zberových ročníkoch.
CHAGALL je odroda vhodná pre včasnú sejbu, nemá
sklon k prerastaniu. Vďaka rýchlemu počiatočnému rastu
je možné siať ju aj neskôr, ale neodporúča sa to.
Výsevok: 500 - 700 000 klíčivých semien na ha.
Optimálna hustota rastlín po prezimovaní je 35 - 50
rastlín na m2.
Zdravotný stav: CHAGALL má dobrý zdravotný
stav - odroda je menej odolná proti napadnutiu fómovou
hnilobou, stredne odolná proti napadnutiu bielou hnilobou
(sclerotíniou) a čerňami, má dobrú odolnosť proti
napadnutiu plesňou sivou.
Kvalita: Odroda má dobrú technologickú kvalitu.
Obsah glukozinolátov a kyseliny erukovej je nízky.
Stredný obsah oleja.
EURALIS Semences, Francúzsko
Registrácia: SR - 2011
hybrid stredne vysokého vzrastu (1,67 m) s vegetačnou
dobou 189 dní. ES ALONSO má stredne dobrú
odolnosť proti poliehaniu a dobrú zimuvzdornosť.
Rastliny sú pevné a koreňový krčok je silný. Hybrid
veľmi dobre vetví, má husto nasadené šešule, veľké
semeno a priemernú HTZ 4,57 g.
Pestovanie: Hybrid je plastický - vhodný pre všetky
výrobné oblasti, aj chladnejšie. Má veľmi dobrý úrodový
potenciál - najlepšie úrody počas štátnych odrodových
skúšok v SR dosiahol hybrid v kukuričnej a zemiakovej
výrobnej oblasti. Stabilné úrody poskytuje aj v suchých
rokoch a podmienkach.
ES ALONSO je možné vysievať aj skôr nakoľko nemá
sklon k prerastaniu. Na jar má rýchly a intenzívny štart.
Rovnomernosť dozrievania je dobrá, čo znižuje riziko
zberových strát.
Výsevok: 500 000 klíčivých semien na ha
Optimálna hustota rastlín po prezimovaní je 35 - 40 rastlín
na m2.
Zdravotný stav: ES ALONSO má dobrý zdravotný
stav - hybrid je stredne odolný proti napadnutiu fómovou
hnilobou, bielou hnilobou a čerňami, dobre odolný proti
napadnutiu plesňou sivou.
Kvalita: Technologická kvalita je dobrá. Obsah oleja
v sušine semena je 44,3 %. Produkcia oleja sa
pohybovala počas skúšok od 1,96 t/ha až po 2,82 t/ha.
Prednosti:
• vysoký a stabilný úrodový potenciál
• veľmi dobrá prispôsobivosť rôznym pôdnym a
klimatickým podmienkam
• pevná rastlina so silným koreňovým krčkom
• dobrá odolnosť proti prerastaniu na jeseň
• dobrá technologická kvalita
Repka olejka ozimná (Brassica napus L.)
ES ALONSO (H)
Prednosti:
• stabilita vysokých úrod predovšetkým v
suchých rokoch
• mohutný koreňový systém, výborné vetvenie
• výborné hospodárenie s vodou
• dobrá prispôsobivosť pôdnym a klimatickým
podmienkam
11
SBORNÍK VÝSLEDKŮ POKUSŮ SPZO
30. VYHODNOCOVACÍ SEMINÁŘ
HLUK, 20.-21. 11.2013
VYDAL: SPZO S.R.O., SVAZ PĚSTITELŮ A ZPRACOVATELŮ OLEJNIN, PRAHA 2013
Porovnanie odrôd repky v dvoch úrovniach agrotechniky
na lokalite Uhřineves 2012/2013
Intenzívna agrotechnika (IA)
150 kg/ha NPK (15-15-15) pred sejbou
150 kg/ha NPK (15-15-15) pred sejbou
6.3.2013 40 kg N/ha LAD 27
15.3.2013 40 kg N/ha LAD 27
11.4.2013 70 kg N/ha LAD 27
6.3.2013 (40 kg N/ha LAV 27) + (40 kg N/ha+20kg S/ha ENTEC 26)
15.3.2013 (40 kg N/ha LAV 27) + (40 kg N/ha+20kg S/ha ENTEC 26)
11.4.2013 40 kg N/ha + 20 kg S/ha ENTEC 26
-
11.10.2012 (5-6 listov) Horizon 1 l/ha
23.4.2013 (výška 30 cm) Caramba 1 l/ha
15.5.2013 (plný kvet) Pictor 0,5 l/ha
Regulátor rastu
ZA
IA
%
t/ha
HTS
(g)
ZA/IA
Exocet
165/160
8/8
9/9
9/9
8/8
6/5
6,68
7,48
11,98%
0,80
126/123
7,8/6,9
Buzz (L)
143/146
8/8
8/9
9/9
8/8
7/5
6,83
7,41
8,49%
0,58
128/122
6,7/6,1
5,2/4,72
INSPIRATION
153/164
8/7
9/9
9/9
8/7
8/6
6,17
6,88
11,51%
0,71
116/113
6,8/7,0
4,97/5,15
DK Exquisite
167/162
8/7
8/9
9/9
8/7
7/6
5,57
6,85
22,98%
1,28
105/112
7,0/6,5
5,07/5,28
4,69/4,87
DK Expower
155/162
7/5
7/9
9/9
8/8
6/4
4,94
6,7
35,63%
1,76
93/110
7,8/6,9
4,81/4,75
DK Explicit
168/166
6/7
7/9
9/9
8/8
5/3
6,02
6,67
10,80%
0,65
113/109
7,0/6,6
4,66/4,48
Pulsar
152/147
8/8
9/9
9/9
7/8
8/7
5,70
6,59
15,61%
0,89
107/108
7,0/6,8
5,02/5,24
Rumba
144/149
7/8
9/9
9/9
8/8
8/8
5,87
6,53
11,24%
0,66
110/107
7,5/7,0
4,97/4,96
NK Linus
160/151
9/7
9/9
9/9
8/8
8/3
5,25
6,45
22,86%
1,20
99/106
8,4/7,5
4,91/5,17
PT 205
154/150
8/7
9/9
9/9
7/8
8/6
4,90
6,35
29,59%
1,45
92/104
6,8/6,8
4,88/5,12
Jumper
152/155
9/5
9/9
9/9
8/8
7/4
4,85
6,33
30,52%
1,48
91/104
6,7/7,2
5,63/6,41
5,43/5,50
Sherpa
153/150
9/8
9/9
9/9
8/8
9/7
4,90
6,32
28,98%
1,42
92/104
8,0/7,4
DK Exstorm
164/164
7/7
9/9
9/9
8/8
6/4
6,84
6,29
-8,04%
-0,55
129/103
6,9/6,7
4,15/3,99
Sherlock (L)
155/152
8/8
9/9
9/9
7/8
9/7
5,96
6,29
5,54%
0,33
112/103
8,5/7,1
6,04/6,01
Totem (L)
150/146
9/8
9/9
9/9
8/8
8/8
5,43
6,15
13,26%
0,72
102/101
7,3/7,2
5,68/5,58
PR46W26
155/158
9/8
9/9
9/9
7/7
8/7
5,76
6,1
5,90%
0,34
108/100
7,4/7,9
5,48/5,33
ES Alegria (L)
155/155
7/8
9/9
9/9
8/8
7/6
5,37
6,09
13,41%
0,72
101/100
7,3/6,6
4,80/4,57
Lohana (L)
153/155
7/8
9/9
9/9
8/8
9/7
5,10
5,98
17,25%
0,88
96/98
8,8/9,4
5,73/5,70
Dobrava
168/170
7/6
9/9
9/9
8/8
6/5
5,42
5,84
7,75%
0,42
102/96
6,9/6,4
4,51/5,31
3,99/4,38
Rescator (L)
150/144
7/5
9/9
9/9
7/7
8/1
3,83
5,8
51,44%
1,97
72/95
7,4/6,4
DA Vinci (L)
156/156
7/7
7/9
9/9
7/7
6/4
5,18
5,78
11,58%
0,60
97/95
7,2/6,7
5,2/4,85
Rohan
144/140
9/8
9/9
9/9
7ú8
7/7
5,66
5,77
1,94%
0,11
106/95
6,9/6,6
5,47/5,30
NK Grandia (L)
153/152
9/7
9/9
9/9
8/8
9/7
5,73
5,68
-0,87%
-0,05
108/93
7,6/7,8
4,50/4,74
PR45D03
144/139
9/5
9/9
9/9
8/8
8/6
3,82
5,65
47,91%
1,83
72/93
7,2/7,7
5,01/5,44
Harry (L)
138/154
5/4
9/9
9/9
8/8
6/5
4,75
5,4
13,68%
0,65
89/89
6,9/6,4
4,71/5,21
Artoga
161/163
4/3
9/9
9/9
8/8
6/4
4,74
5,36
13,08%
0,62
89/88
7,4/6,2
4,6/4,84
CHAGALL (L)
154/158
7/7
9/8
9/9
8/8
7/6
5,09
5,25
3,14%
0,16
96/86
7,5/7,1
5,53/5,40
Marathon
147/140
8/5
9/9
9/9
8/8
8/3
5,03
5,18
2,98%
0,15
95/85
7,0/7,0
4,00/4,29
Cortes (L)
157/153
4/4
8/9
9/9
7/7
4/3
3,75
5,05
34,67%
1,30
70/83
7,1/6,3
4,71/4,54
Ladoga (L)
155/148
5/6
9/9
9/9
8/7
7/5
4,44
4,62
4,05%
0,18
83/76
7,4/6,3
5,10/4,96
Autor: Doc. Ing. Petr Baranyk, CSc., SPZO Praha, ČZU Praha; Ing. Jan Kazda, ČZU Praha
Založená bola jedna pokusná lokalita. Hodnotenie: 9 = najlepšia; 1 = najhoršia
12
Navýšenie úrody
pri IA
Zberová vlhkosť (%)
ZA/IA
Úroda semien
pri 8% (t/ha)
Úroda semien v (%)
ZA/IA
08.08.2013
od sejby 347 dní; od začiatku roka 2013 - 220 dní
Alternaria (9-1)
ZA/IA
02.08.2013
od sejby 341 dní; od začiatku roka 2013 - 214 dní
Botrytis (9-1)
ZA/IA
Odroda:
Phoma (9-1)
ZA/IA
Počet vegetačných dní
Sclerotinia (9-1)
ZA/IA
Zber
Výška po odkvitnutí
(cm) ZA/IA
Výsledky SPZO, Hluk 2013
Hnojenie jar
Poliehanie pred zberom
(9-1) ZA/IA
Hnojenie jeseň
Základná agrotechnika (ZA)
Člen RWA SKUPINY NA SLOVENSKU
13
Orius 0,7 l/ha
+ Velocity 0,25 l/ha
Orius 0,7 l/ha
+ Velocity 0,25 l/ha
Orius 0,7 l/ha
Toprex 0,3 l/ha
Agrovita
Agrovita
Syngenta
Amistar X-tra 1 l/ha
15,52
15,94
15,73
Bumper Super 1 l/ha
16,26
Pictor 0,5 l/ha
15,86
16,31
15,31
15,46
14,45
Dĺžka
koreňov
(cm)
Bumper Super 0,6 l/ha
+ Mirador 0,6 l/ha
+ Rollwet 0,1 l/ha
Accanto 1 l/ha
+ Trend 0,1 %
Accanto 1 l/ha
Prosaro 0,75 l/ha
+ Agrovital 2,8 dl/ha
Prosaro 0,75 l/ha
-
400 l/ha
(v plnom kvete)
Hmotnosť
koreňov
(g)
282,50
296,48
276,40
292,33
288,15
296,70
276,43
249,42
216,07
Priemer
kor. krčkov
(mm)
12,43
12,45
12,33
12,13
12,54
12,11
12,06
11,72
10,82
Výška rastlín
(cm)
27,20
24,57
25,16
22,71
23,48
24,69
24,48
26,30
30,09
Pomer
hmot.rast.
korene/nadz.
časť (%)
16,43/83,57
16,82/83,18
15,06/84,94
18,62/81,38
16,12/83,88
16,81/8319
17,16/82,84
15,44/84,56
13,18/86,82
Napadnutie
hubovými
chorobami
(9-1)
7,43
7,32
7,54
7,32
7,43
7,27
7,55
7,57
6,91
Výnos
semien pri
8%
(t/ha)
4,75
4,35
4,60
4,77
4,60
4,55
4,69
4,50
3,91
43,61
43,40
43,34
43,87
43,25
43,33
43,47
43,13
42,61
5,43
5,37
5,41
5,57
5,51
5,51
5,50
5,62
5,46
HTS (g)
21,59
11,43
17,75
22,01
17,73
16,45
20,06
15,10
-
1,0 / - l/ha
Caryx / Caramba
1,0 l/ha
Caryx
1,0 / - l/ha
-
Caryx
Caramba / Caryx
1,0 l/ha
1,0 l/ha
-
Caramba
Caramba
1,0 l/ha
Caramba
Caryx
-
Kontrola
Stimulátor
Jeseň- 300 l/ha
pozemná aplikácia
pri teplote nad 10 °C
(fáza 4-6 listov)
- / 1,0 l/ha
- / 1,0 l/ha
1,0 l/ha
1,0 l/ha
-
1,0 l/ha
1,0 l/ha
-
-
Jar- 300 l/ha
pozemná aplik. pri
teplote nad 10 °C
fáza predlžovania
(30 cm)
4,92
4,94
4,92
4,59
4,81
5,06
4,64
4,88
4,50
Výnos
semien
(t/ha)
44,30
43,32
43,55
43,63
43,50
43,33
43,21
43,62
43,67
Obsah
oleja
(%)
5,26
5,23
5,12
5,24
5,22
5,28
5,23
5,25
5,29
HTS
(g)
Konečné hodnotenie
Regulácia porastov repky ozimnej 2012/2013
20,05
Caryx
325,27
305,35
269,12
Hmotn.
koreňa
(g)
13,08
12,79
11,44
Priemer
kor.
krčka
(mm)
1314,67
1266,67
1385,20
Hmotn.
nadzem.
časti (g)
9,61
9,59
8,76
Počet
listov
(ks)
15,67
15,50
21,17
Výška
veget.
vrchola
(mm)
19,35
20,01
26,25
Výška
rastlín
(cm)
Výsledky SPZO, Hluk 2013
Autori: Ing. Roman Hnilička, PhD., SPZO, ČZU Praha; Ing. Jiří Zeman, SPZO;
Ing. Petr Čech, SPZO; Ing. Jaromír Šaroun, SPZO; Ing. Petr Markytán, SPZO;
Ing. Michaela Škeříková, ŠZU Praha:
Založených bolo 5 pokusov. Na jesenné hodnotenie sa využili všetky pokusy. Na
konečné hodnotenie iba 4 pokusy.
18,94
17,52
Caramba
Kontrola
Varianta
Dĺžka
koreňa
(cm)
Jesenné hodnotenie
Ing. Roman Hnilička, PhD., SPZO, ČZU Praha; Ing. Jiří Zeman, SPZO; Ing. Petr Markytán, SPZO; Ing. Petr Čech, SPZO; Ing. Jan Petrucha, SPZO; Ing. Jaromír Šaroun, SPZO; Ing.
Michaela Škeříková, ČZU Praha:
Pokus bol založený na 6 lokalitách. Jesenné hodnotenie bolo realizované na všetkých 6 lokalitách. Pre výnosové hodnotenie boli využité 4 lokality. Hlavým účelom bolo hodnotenie
jednotlivých prípravkov medzi sebou a ich vplyv na jednotlivé hodnotené ukazovatele.
Toprex 0,5 l/ha
Orius 0,7 l/ha
Caryx 1 l/ha
Caryx 0,7 l/ha
Staccato 0,8 l/ha
Staccato 0,5 l/ha (4.-5. list)
Staccato 0,4 l/ha (6.-8. list)
Du Pont
BASF
Staccato 0,8 l/ha
Staccato 0,8 l/ha
Tilmor 1 l/ha
Tilmor 1 l/ha + Agrovital
2,1 dl/ha
Tilmor 1 l/ha
+Agrovital 2,1 dl/ha
-
Tilmor 1 l/ha
-
Jar- 300 l/ha
pozemná aplikácia
teplota nad 10°C
(fáza predlžovania)
Du Pont
Agro Protec
Bayer
Kontrola
Varianta
Jeseň- 300 l/ha
pozemná aplikácia
teplota nad 10 °C
(4.-6. list)
Obsah oleja
v semenách
(%)
Výsledky poloprevádzkových pokusov s kompletnou fungicídnou ochranou repky v roku 2013
Výnos
semien ( % )
- navýšenie
oproti
kontrole
Insekticídna ochrana na jar (2011-13)
•
Ozimná repka je plodina intenzívna. Insekticídna ochrana sa
realizuje veľmi rýchlo a niekedy dochádza k prekrývaniu niektorých
operácii voči škodcom v jarnom období.
•
Výsledky SPZO, Hluk 2013
Insekticídnu ochranu repky realizujeme v 3 termínoch:
1. BBCH okolo 30 (f. predlžovacieho rastu) - ochrana proti
Krytonosovi repkovému (Ceutorhynchus napi) a krytonosovi
štvorzubému (Ceutorhynchus pallidactyllus).
2. BBCH okolo 51 (viditeľné kvetenstvo) - ochrana proti
Blyskáčikovi repkovému (Meligethes aeneus) a Krytonosovi
šešulovému (Ceutorhynchus obstrictus).
3. BBCH 65 i neskôr (v plnom kvete) - ochrana proti Bylomorke
kapustovej (Dasineura napi).
1.
OCHRANA
PROTI
KRYTONOSOVI
A KRYTONOSOVI ŠTVORZUBÉMU
•
Organofosfáty - obľúbený z tejto skupiny prípravkov je
Nurelle D. Výhoda spočíva, že i pri zle stanovenom termíne
má veľmi dobrú účinnosť. Samozrejme správnym termínom
sa účinnosť zvyšuje. Prípravok aplikujeme v čase kladenia
vajíčok dospelými jedincami.
Neonikotinoidy - veľmi dobrú účninnosť dosahujeme
v aplikácii s pyretroidmi. Do tejto skupiny patrí prípravok
Proteus 110 OD, ktorý treba aplikovať v správnom termíne.
Dá sa aplikovať i skôr ako je optimálny termín. To je rozdiel
oproti pyretroidom.
Pyretroidy - horšia účinnosť ako pri organofosátoch
a neonikotinoidoch. V Českej republike je veľký problém
s rezistenciou Blyskáčika repkového voči pyretroidom. I
keď pri Krytonosoch nebola evidovaná rezistencia, aplikácia
pyretroidov prehlbuje rezistenciu Blyskáčika repkového.
•
•
2.
•
Neonikotinoidy - napríklad prípravky Proteus 110 OD
a Biscaya 240 OD
Pyretroidy - v Českej republike je veľký problém s rezistenciou
na prípravky s danej skupiny. Relatívne dobrá účinnosť je pri
prípravkoch Vaztak Active + Avaunt. Takisto možno doporučiť
Mospilan 20SP + rôzne formulácie Vaztak-u.
3. OCHRANA PROTI BYLOMORKE KAPUSTOVEJ
Aplikácia prípravkov v čase kladenia vajíčok a maximálnom nálete.
Teploty do 15 °C výrazne znižujú aktivitu Bylomorky. Teploty okolo
30 °C a suché počasie zvyšujú aktivitu Bylomorku kapustovej.
•
Organofosfáty - toxicita na včely. Neaplikuje sa.
•
Neonikotinoidy - prípravky napr. Biscaya 240 OD, alebo
Mospilan 20 SP + zmáčadlo. Oba tieto dve možnosti ochrany
majú skoro rovnakú účinnosť. Takisto môžeme aplikovať túto
skupinu s pyretroidmi napr. Vaztak ME (Active) + Mospilan
20 SP, alebo samotný Mospilan 20 SP, ktorý má však nižšiu
účinnosť.
•
Nitrofenoláty - vhodné ako náhrada za pyretroidy, kvôli
rezistencie a nie sú toxické k včelám. Za ich slabšiu stránku
možno považovať nižšiu účinnosť.
•
Pyretroidy - treba sledovať nálet dospelcov. Niekedy treba
aplikovať ochranu viackrát. Veľmi dobre vychádza Karate
Zeon 5 CS (účinnosť v prieme 70%) v roku 2013. Dobre
vychádza Vaztak Active, keď je správne načasovaná aplikácia
najväčšieho náletu. Pri nevhodnom termíne účinnosť klesá.
Takisto môžeme použiť prípravok Mavrik 2 F.
REPKOVÉMU
Autor: Ing. Jan Kazda, CSc., ČZU Praha; Jaroslava Vospělová,
ČZU Praha
OCHRANA PROTI BLYSKÁČIKOVI REPKOVÉMU
Organofosfáty - veľmi dobrá účinnosť proti Blyskáčikovi
repkovému. V porovnaní s pyretroidmi je účnosť lepšia i keď
v roku 2012 bola účinnosť rovnaká.Treba ich aplikovať pred
kvetom kvôli toxicite na včely. Medzi viac používané patrí
Nurelle D.
Termín
aplikácie
Vypadané semená
pred zberom
(kg/parcela)
Priemerná úroda
(t/ha)
Priemerná vlhkosť
semien (%)
Priemerná HTS (g)
Priemerná
olejnatosť (%)
Vypadané semená
pri zbere
(kg/parcela)
Hmotnosť
celkového výdrolu
(kg/parcela)
Predzberové ošetrenie repky
-
-
0,21
5,17
8,50
5,34
43,45
0,26
0,47
0,22
5,25
6,90
5,42
42,40
0,41
0,63
Firma
Prípravok
Dávka
l/ha
Voda
l/ha
Kontrola
-
-
Agrovita
Glyfogan Extra
4
300
14-24 dní
pred zberom
Agrovita
Glyfogan Extra +
Adaptic
4 + 0,5 %
300
14-24 dní
pred zberom
0,15
5,29
6,67
5,68
42,55
0,32
0,47
Agrovita
Glyfogan + Adaptic
2 + 0,5 %
300
14-24 dní
pred zberom
0,14
5,15
6,83
5,49
43,39
0,30
0,44
Agroprotec
Clinic
+ Agrovital
2 + 0,5
300
14 dní pred
zberom
0,20
5,07
7,13
5,42
43,05
0,27
0,47
Agroprotec
Desicate
2
300
14 dní pred
zberom
0,22
5,46
6,87
5,51
42,89
0,20
0,42
Syngenta
Reglone
3
300
5-7 dní pred
zberom
0,22
5,43
6,80
5,40
42,92
0,36
0,59
Autor: Ing. Roman Hnilička, PhD., SPZO Praha:
Účelom pokusu bolo overiť účinnosť predzberových prípravkov. Pokus bol rozdelený na dve časti. Poľnú- skúšaných bolo 6 variant v troch
opakovaniach. Veľkosť parcelky bola 10 m2. 18.7. boli na parcelkách umiestnené odberové nádoby s veľkosťou 105 cm2. Na ďalší deň boli
nádoby odobraté a odvážene. Následne opäť umiestnené na parcely nasledujúci deň (deň zberu) po zbere bola odobratá a odvážená druhá
vzorka. Laboratórna časť v laboratóriách ČZU Praha, kde boli odobraté vzorky odvážené, vyčistené a opäť odvážené.
14
Člen RWA SKUPINY NA SLOVENSKU
PPD Rybany
Dni poľa repky ozimnej 2013 - Fotoreport
RD Petrova Ves
Farma MVDr. Jozef Karch, Sejkov
NPPC Piešťany, pracovisko Borovce
15
Vaše skúsenosti
Ladislav Janáček - agronóm
PD Záhorie Jablonica. okr. Senica
Stanislav Jurkáček - agronóm
Jakos a.s. Kostolište, okr. Malacky
Ing. Daniel Récky - agronóm
RD Petrova Ves-Unín, okr. Skalica
So spoločnosťou Sempol spolupracujeme
niekoľko rokov. Tento rok sme zasiali
575 ha pšenice ozimnej, z toho 248 ha
zo Sempolu. Išlo o pšenice - ELEMENT
na výmere 85 ha, JB ASANO 133 ha
a ENERGO 30 ha. Pri odrode ENERGO
ide o množiteľský porast. Ako novinku
sme vyskúšali JB ASANO, ktorú sme
mali možnosť vidieť na dňoch poľa
organizovaných spoločnosťou Sempol,
kde nás JB ASANO zaujalo. Okrem
pšeníc pestujeme zo Sempolu i repku
ozimnú. Ako pri JB ASANO, platí rovnaké
pri repke INSPIRATION, zaujala nás
na dňoch poľa, obsiatych máme 50 ha.
Celkovo pestujeme repku ozimnú na
výmere 295 ha. V pomere 50 : 50 (línia /
hybrid).
Tento rok pestujeme pšenicu ozimnú
na celkovej výmere 446 ha. Z celkovej
výmery tvoria pšenice zo spol. Sempol.
140 ha. Konkrétne ASTARDO 108 ha,
NORENOS 11 ha, XERXES 21 ha.
ASTARDO veľmi dobre funguje na
našich piesčitých pôdach. Sme s ním
spokojní z hľadiska úrod i potravinárskej
kvality. Výsevok sa pohyboval od 150
do 180 kg/ha. NORENOS a XERXES
pestujeme prvým rokom a skúšame
ich na neskorú sejbu. Výsevok pri
spomínaných pšeniciach bol 185 kg/
ha. Ďalej pestujeme zo Sempolu raže,
ktoré zaberajú celý osev- 335 ha. Sú to
odrody GONELLO 123 ha, ELEGO 47
ha a DANKOWSKIE NOWE 165 ha.
Keďže naše pôdy sú rôznorodé môžem
povedať, že z hľadiska plasticity vychádza
najlepšie hybridná raž GONELLO. Okrem
plasticity môžem vyzdvihnúť pri hybride
GONELLO vynikajúcu úrodnosť. ELEGO
máme prvým rokom. Keď som tieto
odrody porovnal, tak GONELLO je nižšie
a na poli zostáva menej pozberových
zvyškov. Ďalšou ozimnou plodinou,
ktorú pestujeme je repka ozimná. Naša
celková výmera je 435 ha. Zo Sempolu
máme CHAGALL na výmere 100 ha.
Tu by som vyzdvihol jeho plasticitu na
rôzne pôdnoekologické podmienky
a vyrovnanosť v rôznych ročníkoch.
Z celkovej výmery 310 ha repky
ozimnej je v našom podniku pomer
hybrid-línia 50:50. Po minulé roky
tvorili línie väčšiu časť z našej výmery,
ale z hľadiska porovnania úrod
v našich poloprevádzkových pokusoch
a i z hľadiska úspory osiva sme osev
hybridov navýšili. Ak by som mal hodnotiť
prezimovanie, tak ako skoro všade
repky prezimovali veľmi dobre. Zo spol.
Sempol sme sa rozhodli - na základe
našich poloprevádzkových pokusov, kde
sme si mohli jednotlivé repky porovnať pre dva hybridy: SENSATION na 24 ha
a INSPIRATION na 25 ha. Samozrejme,
že nás oslovila i akcia, ktorá prebieha
na dňoch poľa repky spol. Sempol, kde
si môže zákazník repku objednať za
najvýhodnejšiu cenu počas celej predajnej
sezóny repky.
Ing. Jozef Surovčík, CSc. - agronóm
PD Vrbové, okr. Piešťany
Na základe referencií od kolegov, ktorí
pestovali pšenicu ozimnú, konkrétne
ENERGO zo spol. Sempol, sme sa
rozhodli odrodu ENERGO vyskúšať
a pestujeme ju tento rok na výmere
85 ha. Celkovo máme 170 ha pšenice
ozimnej. Okrem spomínanej odrody
ENERGO, tento rok máme novinku
z portfólia Sempolu repky ozimnej
a to INSPIRATION na výmere 37 ha
z celkovej výmery 110 ha repky ozimnej.
INSPIRATION sme mali možnosť vidieť
na dňoch poľa repky a obilnín, kde sme si
ho vyhliadli.
16
GRO
AJARY s.r.o.
Ing. Elena Bukovská - konateľ
Agro Gajary s. r.o., Gajary, okr. Malacky
Naša spoločnosť sa zaoberá ekologickým
pestovaním. Na základe toho si vyberáme
do svojho osevu materiály, ktoré sú
vhodné do spomenutého systému
pestovania. Zo Sempolu máme hybridnú
raž GONELLO na výmere 30 ha, ktorá
na základe našich skúseností je vhodná
do ekologického pestovania. Minulý rok
dosiahla úrodu 5-6 t/ha. Ďalšou plodinou
je jačmeň ozimný JUP na výmere 30 ha.
Člen RWA SKUPINY NA SLOVENSKU
Peter Benkovský - agronóm
RD Cífer, okr. Trnava
Pšenicu ozimnú pestujeme na výmere
300 ha. Gro z celkovej výmery tvoria
pšenice zo Sempolu. Ide o ELEMENT
70 ha, ktorý pestujeme niekoľko rokov
a presvedčil nás svojím veľmi dobrým
zdravotným stavom a stabilnými úrodami.
Prvým rokom skúšame na výmere 70
ha ASTARDO a JB ASANO na výmere
60 ha. Tieto pšenice sme vybrali na
základe dní poľa obilnín, ktoré tradične
Sempol organizuje, kde sme mali
možnosť ASTARDO a JB ASANO vidieť.
Okrem pšeníc pestujeme zo Sempolu
repku ozimnú CHAGALL, ktorým máme
obsiatych 100 ha z celkových 180 ha
repky ozimnej. CHAGALL pestujeme
niekoľko rokov a môžeme povedať, že
lokalita v ktorej sa náš podnik nachádza
mu vyhovuje. Okrem CHAGALL
- u skúšame minuloročnú novinku
INSPIRATION na výmere cca 23 ha.
Pavol Nemeček - agronóm
RD Častkov, okr. Senica
Z hľadiska pestovania ozimín - pšenice
a repky, sa môžeme zaradiť medzi
dlhoročných partnerov spol. Sempol
s r.o.. Aj tento rok to môže len potvrdiť.
Z celkových 345 ha pšenice ozimnej
(105 ha pšenica tvrdá) tvoria pšenice
zo Sempolu väčšinu z celkovej výmery.
Tento rok máme zasiate ENERGO a
novinku NORENOS. Tieto pšenice
sme mali minulý rok ako novinky a na
základe úrody sme sa rozhodli pre ich
pestovanie i tento rok. Okrem toho máme
na výmere 58 ha pšenicu ozimnú tvrdúWINTERGOLD. Okrem bežnej plochy
máme WINTERGOLD i v množení na
výmere 20 ha (výroba gen. C1). Čo sa
týka repky ozimnej tak celú výmeru 145
ha zaberajú 2 hybridy a jedna línia zo
Sempolu. Konkrétne CHAGALL ako
líniová odroda na výmere 45 ha. Ostatné
dva hybridy SENSATION a novinka
ISNPIRATION máme vysiatych na výmere
po 50 ha. Tieto spomenuté repky sme
mali možnosť vidieť na dňoch poľa repky
spol. Sempol, kde sme ich mohli porovnať
s ostatnými repkami a na základe toho
sme sa rozhodli ich vyskúšať.
Ing. Ladislav Dulanský - agronóm
Agropartner s r.o.,
stredisko Plavecký Peter
Zo spol. Sempol pestujeme tento rok
pšenicu ozimnú EUROFIT na výmere
30 ha z celkovej výmery 465 ha. Minulý
rok sme pestovali pšenicu LUDWIG.
Pri pšeniciach zo spol. Sempol môžem
vyzdvihnúť veľmi dobré odnožovanie,
prezimovanie, potravinársku kvalitu
a úrody zrna. Z pestovania repky ozimnej
máme zo Sempolu minuloročnú novinku
INSPIRATION. Rozhodli sme sa pre
túto repky z hľadiska plasticity a úrod
semien. Tak isto nás presvedčila na
dňoch poľa repky spol. Sempol, kde sme
INSPIRATION mohli vidieť. Celková
výmera tvorí 34 ha. Po prezimovaní
má vynikajúce vetvenie a veľmi dobré
olistenie.
Lukács Ladislav - agronóm
PD Komoča, okr. Nové Zámky
Hospodárime na výmere 1330 ha o.
p. V tomto roku sme zasiali celkovo
440 ha pšenice ozimnej. So pšenicami
spoločnosti Sempol dlhodobo dosahujeme
veľmi dobré výsledky. Ako prvú pšenicu
so Sempolu sme začali pestovať
ESTEVAN, s čím sme dosiahli vynikajúce
úrody aj v suchších rokoch. Tento
rok máme zasiatu pšenicu EUROFIT
potravinárskej kvality „A“ a JB ASANO
potravinárskej kvality „A“. Obidve pšenice
veľmi dobre prezimovali, vytvorili zapojený
porast s veľmi dobrým zdravotným
stavom. Jedným z argumentov, ktorý nás
presvedčil pestovať JB ASANO bolo , že
táto odroda je jednotka na Nemeckom
trhu. Ide o perspektívnu pšenicu, kde
úrodový potenciál presahuje 9 t/ha.
Pri výbere pšeníc do osevu sa riadime
i našimi poloprevádzkovými pokusmi so
pšenicami, kde máme možnosť jednotlivé
odrody vyskúšať v našich pestovateľských
podmienkach.
Július Širochman - konateľ
AGROMAN s.r.o. Tašuľa, okr. Sobrance
V našom podniku so spol. Sempol
spolupracujeme už niekoľko rokov.
Pravidelne nakupujeme osivá pšenice
ozimnej a jačmeňa ozimného. Z odrôd
pšenice sa u nás najviac osvedčila odroda
ENERGO a z jačmeňa ozimného najmä
odroda VIOLETTA. Čo sa týka týchto
odrôd, musím povedať, že dosahujú
veľmi vysoké a ročníkovo stabilné úrody
na úrovni 6 t z ha a viac. Aj v horšom
a suchšom ročníku, ako bol minulý rok,
vieme dosiahnuť pri vysiatí týchto odrôd
vynikajúce výsledky. Pšenice ozimné
dosiahnu vždy výbornú potravinársku
kvalitu. Jačmeň ozimný VIOLETTA je
vynikajúca odroda so sladovníckymi
parametrami a aj v tomto hospodárskom
roku ju mám zasiatu. Porast vyzerá
pekný, mohutný a zdravý a určite mi
prinesie profit.
Ing. Juraj Sóki - agronóm
AGRODOR - Vrakúň
okr. Dunajská Streda
Ryniková Ľubica - agronóm
SHR Ryniková Ľubica, Horňa
okr. Sobrance
Tento rok máme pšenicu ozimnú zasiatu
na výmere 140 ha. So spoločnosťou
Sempol spol. s r.o. dlhodobo
spolupracujeme. Pšenice ozimné zo
Sempolu máme vyskúšané v našich
podmienkach a ich zastúpenie u nás
predstavovalo skoro 100%. Na tento
rok sme zasiali 40 ha ELEMENT, 35
ha LUDWIG, 25 ha EPOS a 40 ha
ASTARDO. Môžeme konštatovať, že
suchovzdornosť, odnožovacia schopnosť
a kvalita osiva spomínaných odrôd je
veľmi dobrá. Pšenice zo Sempolu som
si vybral pre ich stabilitu v rôznych
pestovateľských ročníkoch pri zachovaní
vynikajúcej potravinárskej kvality.
V tomto roku pestujem repku na
celkovej výmere 50 ha. Od spol. Sempol
nakupujem osivá repky aj pšenice už pár
rokov. K nákupu osív od spol. Sempol
ma presvedčila kvalita ponúkaných
osív a v neposlednom rade aj pozitívny
prístup obchodných zástupcov vrátane
poradenstva pri pestovaní. Tento rok
prvýkrát skúšam hybrid INSPIRATION
na výmere 15 ha. Porast je mohutný,
vitálny a ukazuje sa, že dá aj veľmi dobrú
úrodu. Čo sa týka výnosov u repky, tak
dosahujeme cca 4 t/ha. Aj do budúcnosti
plánujem spoluprácu
so Sempol-om.
Vaše skúsenosti
Milan Vyskoč - agronóm
PDP Radošovce-Paderovce, okr.
Trnava
Odrodu pšenice ozimnej ASTARDO
zo spol. Sempol pestujeme už
niekoľko rokov a som s ňou maximálne
spokojný z hľadiska úrod i veľmi dobrej
kvality - ASTARDO mi vždy vyšlo ako
potravinárska pšenica, pri priemernej
ochrane a hnojení, s vynikajúcim
odnožovaním. Rozhodol som sa
o rozšírenie portfólia pšeníc zo Sempolu
o pšenicu ozimnú ELEMENT, ktorú som
si vybral na Celoslovenskom dni poľa vo
Dvoroch nad Žitavou, kde som ju mohol
vidieť a potrebné informácie som k nej
našiel v katalógu. Z hľadiska celkovej
výmery pšeníc 180 ha, zaberá ASTARDO
25 ha a ELEMENT 54 ha.
17
Pšenica letná, forma ozimná (Triticum aestivum L.) - EXLUZÍVNE
ASTARDO
BANQUET
Majiteľ a udržiavateľ odrody:
Probstdorfer Saatzucht GmbH, Rakúsko
Registrácia: Rakúsko - 2013
Odroda je právne chránená.
Majiteľ a udržiavateľ odrody:
RAGT Czech s. r. o., Branišovice
Registrácia: ČR - 2001
Charakteristika odrody:
ASTARDO je stredne skorá suchovzdorná osinatá pšenica
s výbornou potravinárskou kvalitou - E. Možno ju pestovať
vo všetkých oblastiach okrem veľmi vlhkých. ASTARDO
je vysoká odroda so stredne dobrou odolnosťou proti
poliehaniu. V intenzívne sa vyvíjajúcich porastoch sa
odporúča použitie morforegulátora. Prezimovanie je veľmi
dobré, klasenie a dozrievanie je skoré. Odroda dosahuje
vysoké úrody pri vysokej hustote porastu, počet zŕn v klase je
stredný, HTZ vysoká.
ASTARDO má stredne dobrú odolnosť proti prerastaniu
zrna na stanovišti, t. j. stabilita čísla poklesu je stredná.
Pri voľbe termínu zberu je preto potrebné zberať ASTARDO
skôr.
Zdravotný stav:
Zdravotný stav je dobrý. Odolnosť proti múčnatke a hrdzi je
dobrá, proti klasovým fuzáriám je veľmi dobrá. Vyššia je len
náchylnosť na Septorie.
Hnojenie N:
Začiatok vegetácie EC 13/25 40 - 60 kg N/ha
Steblovanie EC 30/32 40 - 60 kg N/ha
Kvalitatívne prihnojenie EC 47/49 30 - 50 kg N/ha
Termín sejby:
Odrodu možno použiť na neskoré výsevy.
Od 5. októbra až po stred novembra
Hustota výsevku:
Skorá sejba, dobrá poľná vzchádzavosť:
330 - 350 zŕn/m2
Stredný termín sejby:
350 - 380 zŕn/m2
Neskorá sejba, horšia poľná vzchádzavosť: 380 - 420 zŕn/m2
Parametre kvality:
V zmysle STN 46 1100-2 je odroda ASTARDO zaradená do
elitnej triedy E - vysoká objemová hmotnosť, vysoký obsah
bielkovín a vyššia hodnota Zelenyho testu.
Z farinografického hľadiska má pšenica priemernú väznosť
vody a priemerné je i mäknutie cesta. Alveografická
deformačná energia charakterizuje odrodu ako pšenicu vyššej
sily.
Odrodu je možné charakterizovať ako kvalitnú potravinársku,
vhodnú na samostatné mletie pre pekárske účely, prípadne na
vylepšovanie pekársky slabších múk.
Charakteristika odrody:
BANQUET je stredne skorá bezosinatá stredne vysoká
odroda so stabilnou potravinárskou kvalitou A. Má rýchly
počiatočný vývoj a veľmi dobrú jarnú regeneráciu.
Mrazuvzdornosť odrody je výborná, odnožovacia
schopnosť dobrá, odolnosť proti poliehaniu stredná - vhodné
je použitie morforegulátora v dávke od 1 do 1,5 l. BANQUET
je odporúčané pestovať na stredných a kvalitných pôdach vo
všetkých výrobných oblastiach SR okrem najchladnejších častí
ZVO. Úrody sú vysoké a stabilné aj v rozdielnych ročníkoch.
V osevnom postupe je možné zaradiť BANQUET aj po
obilnine.
Zdravotný stav:
BANQUET má dobrý zdravotný stav, výborná je
predovšetkým odolnosť proti klasovým fuzáriám. Pri vyššom
tlaku listových chorôb sa odporúča použiť systém dvojitej
fungicídnej ochrany, pri pestovaní po obilnine ošetrenie proti
chorobám päty stebla.
Hnojenie N:
Vzhľadom na vysoký úrodový potenciál je potrebné zaistiť
adekvátnu výživu N - celková dávka by nemala klesnúť pod
120 kg/ha. Odporúča sa systém 3 - 4 prihnojení - regeneračné
vo fáze odnožovania, produkčné (pokiaľ sa budú realizovať 2
produkčné prihnojenia, prvé vo fáze 30 - 31, druhé vo fáze 32
- 37) a neskoré kvalitatívne vo fáze 51 - 59.
Termín sejby:
V druhej polovici agrotechnického termínu.
Odroda znesie aj neskoršiu sejbu.
Hustota výsevku:
350 - 450 zŕn/m2 - pri veľmi neskorom výseve 500 zŕn/m2
Parametre kvality:
Na základe dosiahnutých parametrov je odroda BANQUET
zaradená do triedy A. Dosahuje vysokú objemovú hmotnosť,
stabilné číslo poklesu, dobrý obsah dusíkatých látok, vysokú
hodnotu Zelenyho testu; väznosť múky je vysoká.
18
Člen RWA SKUPINY NA SLOVENSKU
BEKEND
Majiteľ a udržiavateľ odrody:
RAGT Czech s. r. o. Branišovice, ČR
Registrácia: SR - 2008
Odroda je právne chránená.
Majiteľ a udržiavateľ odrody:
RAGT Czech s. r. o. Branišovice, ČR
Registrácia: SR - 2010
Odroda je právne chránená.
Charakteristika odrody:
BARRYTON je poloneskorá bezosinatá odroda s veľmi
vysokým výnosom a veľmi dobrou a stabilnou potravinárskou
kvalitou A.
Dĺžka slamy je vyššia 90 - 100 cm, odolnosť proti poliehaniu
je stredná. U intenzívnych porastov je odporúčaná aplikácia
morforegulátora 1 - 2 l/ha CCC alebo 0,2 - 0,3 l/ha Modusu
v závislosti od úrovne výživy, predplodiny a pôdnych
podmienok.
Odroda má dobrú odolnosť proti vyzimovaniu, veľmi
dobrú odnožovaciu schopnosť a výbornú kompenzačnú
schopnosť. Dokáže veľmi dobre kompenzovať redšie stavy
porastu predĺžením klasu.
BARRYTON je veľmi plastická odroda - má vysokú stabilitu
úrod vo všetkých výrobných oblastiach. Neodporúča sa
pestovanie v príliš suchých podmienkach. Odroda nemá
nároky na predplodinu, vďaka génu Pch1 znáša veľmi dobre
sejbu po obilnine. Úroda je vysoká, odporúčaný počet
klasov je 680 - 720 na m2. Počet zŕn v klase je veľmi vysoký,
HTZ stredne vysoká až vyššia. Odolnosť proti prerastaniu
zrna na stanovišti je dobrá. Číslo poklesu nedosahuje príliš
vysoké hodnoty, je však stabilné.
Zdravotný stav:
BARRYTON má veľmi dobrý zdravotný stav, predovšetkým
odolnosť proti listovým hrdziam a múčnatke je veľmi vysoká.
Odolnosť proti septorii je dobrá, odolnosť proti fuzáriám je
stredne dobrá.
Hnojenie N:
Začiatok vegetácie EC 13/25 40 - 60 kg N/ha
Steblovanie EC 30/32 50 - 70 kg N/ha
Kvalitatívne prihnojenie EC 47/49 40 - 60 kg N/ha
Termín sejby:
Od začiatku do konca októbra.
Odroda nie je vhodná na neskoré sejby.
Hustota výsevku:
Skorá sejba, dobrá poľná vzchádzavosť: 300 - 330 zŕn/m2
Stredný termín sejby: 330 - 380 zŕn/m2
Neskorá sejba, horšia poľná vzchádzavosť: 380 - 400 zŕn/m2
Neodporúčajú sa prehustené porasty.
Parametre kvality:
Na základe dosiahnutých parametrov je odroda BARRYTON
zaradená do triedy kvality A. Dosahuje vysokú hodnotu
Zelenyho testu, vysoký obsah dusíkatých látok aj obsah
mokrého lepku v sušine. Objemová hmotnosť zrna je stredne
vysoká.
Charakteristika odrody:
BEKEND je poloskorá bezosinatá odroda s veľmi stabilnou
potravinárskou kvalitou A. Dĺžka slamy je vyššia 90 - 100
cm, odolnosť proti poliehaniu je stredná. U intenzívne
vyvinutých porastov je odporúčaná aplikácia morforegulátora
1 - 1,5 l/ha CCC alebo 0,2 l/ha Modusu v závislosti od úrovne
výživy, predplodiny a pôdnych podmienok.
BEKEND má výbornú mrazuvzdornosť a suchuvzdornosť.
Úrodový potenciál je vysoký - počiatočný rast je rýchly,
odnožovacia schopnosť je dobrá až veľmi dobrá; odroda
neredukuje počet stebiel. Odroda má dobrú kompenzačnú
schopnosť a vyznačuje sa veľmi rýchlym a intenzívnym rastom
na jar. Pri neskorých sejbách je schopná rýchlej tvorby jarných
odnoží. Preto sa odporúča porasty neprehusťovať.
BEKEND je veľmi plastická odroda - možno ju pestovať vo
všetkých výrobných oblastiach a po akejkoľvek predplodine.
Najvyššie úrody poskytuje v KVO a RVO.
Úrody sú vysoké, odporúčaný počet klasov je asi 700 - 750
na m2, počet zŕn v klase je vysoký, HTZ stredne vysoká až
vyššia.
Odolnosť proti prerastaniu zrna na stanovišti je dobrá s tým súvisí aj stabilné číslo poklesu.
Zdravotný stav:
Zdravotný stav je veľmi dobrý, predovšetkým odolnosť
proti fuzáriám a listovým hrdziam. Odolnosť proti múčnatke
a Septorii je dobrá.
Hnojenie N:
Začiatok vegetácie EC 13/25 40 - 60 kg N/ha
Steblovanie EC 30/32 50 - 70 kg N/ha
Kvalitatívne prihnojenie EC 47/49 40 - 60 kg N/ha
Termín sejby:
Odroda je vhodná na neskoré sejby.
Od začiatku októbra až po koniec novembra.
Neodporúča sa skorá sejba v septembri.
Hustota výsevku:
Skorá sejba, dobrá poľná vzchádzavosť: 310 - 330 zŕn/m2
Stredný termín sejby: 350 - 380 zŕn/m2
Neskorá sejba, horšia poľná vzchádzavosť: 380 - 450 zŕn/m2
Parametre kvality:
Na základe dosiahnutých parametrov je odroda BEKEND
v zmysle STN 46 1100-2 zaradená do triedy kvality A.
Dosahuje vysokú hodnotu Zelenyho testu, vysoký obsah
dusíkatých látok aj obsah mokrého lepku v sušine. Objemová
hmotnosť je stredne vysoká. Kvalita je stabilná aj v horších
podmienkach.
Pšenica letná, forma ozimná (Triticum aestivum L.) - EXLUZÍVNE
BARRYTON
19
NOVINKA
Majiteľ a udržiavateľ odrody:
SW Seed, Nemecko
Registrácia: Rakúsko - 2013, Nemecko - 2014
Odroda je právne chránená.
Parametre kvality:
Odroda BERNSTEIN dosiahla podľa rozborov nadpriemerné
parametre, podľa ktorých je ju možné zaradiť do najvyššej
triedy kvality E. Dosahuje stabilnú a vysokú objemovú
hmotnosť, vysoký obsah bielkovín obsah mokrého lepku
Sejba
»» veľká plasticita - pre všetky dobré, stredne
»»
dobré aj chudobnejšie pôdy
Termín sejby:
od stredne skorého až po veľmi neskorý
350 zŕn/m2 stredne skorý
380 zŕn/m2 stredný
400 zŕn/m2 stredne neskorý až neskorý
BERNSTEIN
Vysoká úroda vo všetkých lokalitách
130
120
110
100
90
80
40
60
80
120
BERNSTEIN
LUKULLUS
BERNSTEIN polynomický
LUKULLUS polynomický
MIDAS
MIDAS polynomický
30-50 kg N
50-70 kg N
Zdroj: AGES pokusy, 2011-2012
v sušine a Zelenyho index. Stabilita čísla poklesu je dobrá.
Výťažnosť múky získaná mletím je vysoká. Výbornú kvalitu
odrody potvrdilo aj reologické hodnotenie - alveograf,
farinograf. Múka je silná, vhodná na vylepšovanie pekársky
slabých múk.
Ochrana rastlín
Organizácia porastu
»» veľmi dobrá tolerancia k listovým hrdziam
»» ošetrenie proti Septorii vo fáze EC 33-49 v
»» jeseň: len veľmi chodobné pôdy vyžadujú
»»
»»
prípade infekčného tlaku
ošetrenie proti Fusariám vo fáze EC 54-64;
zabezpečuje vysokej úrody a kvality zrna
»»
»»
»»
20
100
Úroda (q/ha)
60-70 kg N
Charakteristika odrody:
BERNSTEIN je bezosinatá neskorá odroda (o trochu skoršia
ako NORENOS) s vynikajúcou potravinárskou kvalitou
E. Odroda má veľmi vysoký potenciál úrod a je veľmi
plastická, čo sa týka podmienok pestovania - je možné
pestovať ju na širokej škále pôd - od chudobnejších
až po veľmi dobré. Dá sa využiť aj v ekologickom
poľnohospodárstve. Podľa výsledkov AGES-u (rakúsky
ÚKSÚP) mala v roku 2013 odroda BERNSTEIN najvyššiu
priemernú úrodu zo všetkých skúšaných odrôd. Popri vysokej
úrode má zároveň odroda stabilne vysoký obsah bielkovín
(asi ako ENERGO). Hlavným úrodotvorným prvkom je dlhý
klas (podobný ako u JB ASANO), ktorého vývoj trvá dlhšiu
dobu, vysoký počet zŕn v klase a vysoká HTZ.
Odroda je vyššieho vzrastu (približne ako ENERGO), má však
dobrú odolnosť proti poliehaniu. Vyššia rastlina poskytuje
vo všeobecnosti odrode väčšiu flexibilitu v tolerovaní horších
podmienok a tiež lepšiu odolnosť proti chorobám.
Zimuvzdornosť odrody je veľmi dobrá (lepšia ako ENERGO,
nie až taká dobrá ako ELEMENT), jarný rast je intenzívny
(odporúča sa podporiť odnožovanie skoro na jar). Odroda má
dobrú odolnosť proti prerastaniu zrna na stanovišti, čo
znamená že číslo poklesu je veľmi stabilné. Vzhľadom na
vhodnosť na neskoré sejby a dobrú toleranciu k fuzáriám je
možné vysievať BERNSTEIN aj po kukurici.
Zdravotný stav:
Odroda má výborný zdravotný stav - odolnosť proti
múčnatke je stredne dobrá, odolnosť proti hrdziam veľmi
dobrá, Septorii, DTR a fuzáriám dobrá. BERNSTEIN veľmi
dobre reaguje na fungicídnu ochranu.
Hnojenie N:
Začiatok vegetácie EC 13/25 60 - 70 kg N/ha
Steblovanie EC 30/32 50 - 60 kg N/ha
Kvalitatívne prihnojenie EC 47/49 30 - 50 kg N/ha
Termín sejby:
Odroda je vhodná na neskoré sejby.
Od začiatku októbra až po stred novembra. Pri vhodných
podmienkach aj do konca novembra - tu je potrebné patrične
zvýšiť výsevok. Odroda vo všeobecnosti výborne kompenzuje
nižší výsevok.
Hustota výsevku:
Skorá sejba, dobrá poľná vzchádzavosť: 350 zŕn/m2
Stredný termín sejby: 350 - 380 zŕn/m2
Neskorá sejba, horšia poľná vzchádzavosť: 380 - 400 zŕn/m2
Úroda (%)
Pšenica letná, forma ozimná (Triticum aestivum L.) - EXLUZÍVNE
BERNSTEIN
Člen RWA SKUPINY NA SLOVENSKU
nízku dávku N hnojenia kvôli dobrej príprave
porastu na zimu
1.N dávka - 60-70 kg; podpora odnožovania
skoro na jar; cieľ: hustota klasov 420-550 /m2
2. N dávka - 50-70 kg
3. N dávka - v závislosti od očakávania výšky
úrody; poistenie obsahu bielkovín nad 14 %
rastový regulátor - použitie len zriedka
BERNSTEIN - neskorá sejba
140
110
100
120
Úroda (%)
Úroda (q/ha)
47,0 g
130
90
80
47,0 g
110
40,4 g
38,2 g
100
90
70
80
60
MIDAS
morené
MIDAS
nemorené
LUKULLUS
morené
LUKULLUS
nemorené
BERNSTEIN
morené
70
BERNSTEIN
nemorené
50
BERNSTEIN
ENERGO
ELEMENT
NORENOS
Sejba 14. november 2012; 100 % = 4 518 kg/ha-1, Kontrola: XENOS a EPOS
Údaje nad grafom - HTZ v g
Zdroj: RWA pokusy, Gerhaus 2013
Alveograf - BERNSTEIN a ENERGO
115
W
hodnota
G
hodnota
P/L pomer
14,85
304
23,4
0,705
14,6
340
19,6
1,5
Odroda
Bielkoviny
BERNSTEIN
ENERGO
110
Zdroj. RWA skúšky 2012-2013
Úroda (%)
105
Úrodotvorné parametre
100
95
hustota klasov
90
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
85
80
75
MIDAS
morené
MIDAS
nemorené
LUKULLUS
morené
LUKULLUS
nemorené
BERNSTEIN
morené
hmostnosť
klasu
BERNSTEIN
nemorené
70
zrno / klas
Pšenica letná, forma ozimná (Triticum aestivum L.) - EXLUZÍVNE
BERNSTEIN - efekt fungicídnej ochrany
NORENOS
ENERGO
LENNOX
BERNSTEIN
Ochrana 1 fungicídom, aplikácia na vlajkový list
Zdroj: AGES oficiálne skúšky, východné Rakúsko. 2012 - 2013
(Großnondorf a Pottendorf)
hustota zŕn
HTZ
hustota klasov
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
dobré
veľmi dobré
hmostnosť
klasu
zrno / klas
ELEMENT
ENERGO
ESTEVAN
EDELRUN
NORENOS
BERNSTEIN
hustota zŕn
horšie
LOKALITA / PODMIENKY
Vhodnosť lokality a tremín výsevu
ENERGO
skorý
ELEMENT
stredný
HTZ
Vysvetlivky: 9 = veľký vplyv na úrodu
1 = malý vplyv na úrodu
neskorý
TERMÍN VÝSEVKU
21
Pšenica letná, forma ozimná (Triticum aestivum L.) - EXLUZÍVNE
EDELRUN
NOVINKA
ELEMENT
Majiteľ a udržiavateľ odrody:
Saatzucht Edelhof, Rakúsko
Registrácia: Chorvátsko - 2011
Odroda je právne chránená.
Majiteľ a udržiavateľ odrody:
Saatzucht Edelhof, Rakúsko
Registrácia: Rakúsko - 2006
Odroda je právne chránená.
Charakteristika odrody:
EDELRUN je ultra skorá stredne vysoká osinatá odroda
s vynikajúcou potravinárskou kvalitou E. Odroda dozrieva 5 7 dní pred obvyklým termínom zberu pšenice ozimnej - je o 2
dni neskoršia ako Bodyček a rovnako skorá ako IS Corvinus.
Dokáže teda uniknúť horúcim periódam počasia. Môže
sa použiť aj ako alternatíva pestovania ozimného jačmeňa.
Odroda je vhodná na pestovanie aj na suchších pôdach, ktoré
podporujú skoré dozrievanie. Cieľom je dosiahnuť vysokú
hustotu klasov v poraste. Vhodné je použiť vyššiu dávku
hnojenia na jar pre podporu intenzívneho vývoja porastu.
EDELRUN má výbornú zimuvzdornosť, Odolnosť proti
poliehaniu je dobrá, morforegulátor je vhodné použiť len
u veľmi dobre vyvinutých porastov v lokalitách kde sa očakáva
vysoká úroda.
Odroda má dobrú odolnosť proti prerastaniu na stanovišti
a teda stabilné číslo poklesu.
Zdravotný stav:
EDELRUN má dobrý dravotný stav - odolnosť proti
múčnatke je veľmi dobrá, proti fuzáriám, Septorii a listovým
hrdziam stredne dobrá.
Hnojenie N:
Začiatok vegetácie EC 13/25 60 - 70 kg N/ha
Steblovanie EC 30/32 40 - 60 kg N/ha
Kvalitatívne prihnojenie EC 47/49 30 - 40 kg N/ha
Termín sejby:
Odroda je vhodná na skoršie sejby alebo sejbu v normálnom
agrotechnickom termíne.
Hustota výsevku:
Odporúča sa vyšší výsevok 380 - 420 zŕn/m2
Charakteristika odrody:
ELEMENT je skorá osinatá odroda s vynikajúcou
potravinárskou kvalitou E.
Je vhodná pre pestovanie vo všetkých regiónoch,
obzvlášť v suchých. Dobré výsledy dáva aj na chudobnejších
a ľahkých pôdach. Rastlina je vysoká, odolnosť proti
poliehaniu je stredne dobrá, preto je vhodné použiť
pri vyššom riziku poľahnutia (husté a intenzívne sa
vyvíjajúce porasty) vo fáze EC 25 - 30 morforegulátor.
Mrazuvzdornosť odrody je vynikajúca (najlepšia z portfólia
odrôd Sempol-u), doba klasenia a zrelosti je veľmi skorá.
Jarný rast je veľmi intenzívny, odnožovanie je dobré
a doba nalievania zŕn je dlhá. Počas obdobia nalievania
zŕn je ELEMENT veľmi odolný voči stresom (sucho, listové
choroby). Hustota klasov je menšia ako napr. u odrody
Estevan, ale klasy sú dlhšie. Počet zŕn v klase a HTZ je
veľmi vysoká.
Odroda dobre reaguje na vyššie dávky hnojenia. V suchých
podmienkach sa odporúča skoršia aplikácia kvalitatívneho
prihnojenia (3. dávka), aby to malo patričný vplyv na zvýšenie
HTZ a produktivity klasu.
Aj pri vysokých úrodách je kvalita odrody ELEMENT veľmi
vysoká a stabilná - vysoký obsah bielkovín a veľmi stabilné
číslo poklesu (dobrá odolnosť proti prerastaniu zrna na
stanovišti).
Zdravotný stav:
Zdravotný stav je dobrý, výborná je odolnosť proti
múčnatke a tolerancia voči listovým hrdziam. Odolnosť
proti DTR a klasovým fuzáriám je dobrá. Vyššia je len
náchylnosť na napadnutie Septoriami.
Hnojenie N:
Začiatok vegetácie EC 13/25 50 - 60 kg N/ha
Steblovanie EC 30/32 40 - 50 kg N/ha
Kvalitatívne prihnojenie EC 47/49 40 - 50 kg N/ha
Termín sejby:
Odroda je vhodná na neskoré sejby.
Od začiatku októbra až po stred novembra. Pri vhodných
podmienkach aj do konca novembra.
Hustota výsevku:
Skorá sejba, dobrá poľná vzchádzavosť: 330 - 350 zŕn/m2
Stredný termín sejby: 350 - 380 zŕn/m2
Neskorá sejba, horšia poľná vzchádzavosť: 380 - 420 zŕn/m2
Parametre kvality:
ELEMENT patrí medzi najkvalitnejšie odrody ponúkané
v portfóliu Sempol-u a vôbec na slovenskom trhu. Odroda
je známym kvalitatívnym štandardom aj pre viaceré exportné
trhy.
V technologických ukazovateľoch kvality ELEMENT významne
prevyšuje požiadavky stanovené STN 46 1100-2 na zaradenie
do triedy E a to v ukazovateľoch na obsah bielkovín, hodnote
Zelenyho indexu i obsahu mokrého lepku v sušine a objemovej
hmotnosti.
Reologické hodnotenie (alveograf, farinograf) potvrdzujú
výbornú kvalitu odrody. Všetky alveografické charakteristiky
ako pevnosť, ťažnosť sú hodnotené ako pekársky veľmi silné
s optimálnou ťažnosťou lepku. Alveografická energia (pekárska
sila múky) je charakteristická pre silnú múku. Cesto z múky
bude stabilné pri spracovaní v pekárskych technológiách
a bude mať vysokú odolnosť voči mechanickému namáhaniu.
Múka vyrobená z tejto odrody je silná, vhodná na vylepšenie
pekársky slabých múk.
Parametre kvality:
Odroda EDELRUN dosahuje parametre triedy kvality E.
Dosahuje stabilnú a vysokú objemovú hmotnosť, vysoký obsah
bielkovín i obsah mokrého lepku v sušine. Stabilita čísla
poklesu je veľmi dobrá.
Výbornú kvalitu odrody potvrdilo aj reologické hodnotenie alveograf a farinograf.
22
Člen RWA SKUPINY NA SLOVENSKU
ESTEVAN
Majiteľ a udržiavateľ odrody:
Saatzucht Edelhof, Rakúsko
Registrácia: Rakúsko - 2009
Odroda je právne chránená.
Majiteľ a udržiavateľ odrody:
Saatzucht Edelhof, Rakúsko
Registrácia: Rakúsko - 2005
Odroda je právne chránená.
Charakteristika odrody:
ENERGO je stredne skorá (skoré klasenie, stredne skorá
zrelosť) osinatá vysoká odroda s vynikajúcou potravinárskou
kvalitou E. Má veľmi dobrú zimuvzdornosť a výbornú
odolnosť proti poliehaniu, čo umožňuje použiť aj vyššiu
intenzitu hnojenia dusíkom. Morforegulátor je potrebné
používať len v hustých, intenzívne sa vyvíjajúcich porastoch
v dobrých lokalitách.
ENERGO je plastická odroda, ktorú možno pestovať vo
všetkých lokalitách, predovšetkým v dobrých pôdach. Úrodový
potenciál je vysoký . Úroda je tvorená kombináciou
veľmi dobrej odnožovacej schopnosti a produktívneho
klasu. Hustota klasov je stredne vysoká, počet zŕn v klase
je vysoký a HTZ je vysoká. Kvalitatívne prihnojenie sa
odporúča urobiť v skoršom termíne, kedy to má najväčší
vplyv na zvýšenie HTZ. Aj pri špičkových úrodách je
obsah bielkovín vysoký a stabilný; podobne je stabilná
aj objemová hmotnosť. Odroda má dobrú odolnosť proti
prerastaniu zrna na stanovišti, čo veľmi znižuje riziko nízkeho
čísla poklesu.
Zdravotný stav:
Zdravotný stav je veľmi dobrý - odolnosť proti múčnatke
a fuzáriám je veľmi dobrá, proti listovým hrdziam a DTR dobrá
stredná. Odrodu možno dobre použiť aj keď je predplodinou
pšenica. Odroda výborne reaguje na použitie fungicídov.
Hnojenie N:
Začiatok vegetácie EC 13/25 50 - 70 kg N/ha
Steblovanie EC 30/32 30 - 50 kg N/ha
Kvalitatívne prihnojenie EC 47/49 30 - 50 kg N/ha
Termín sejby:
Odroda je vhodná na neskoré sejby.
Od začiatku októbra až po stred novembra.
Hustota výsevku:
Skorá sejba, dobrá poľná vzchádzavosť: 330 - 350 zŕn/m2
Stredný termín sejby: 350 - 380 zŕn/m2
Neskorá sejba, horšia poľná vzchádzavosť: 380 - 420 zŕn/m2
Charakteristika odrody:
ESTEVAN je stredne skorá až stredne neskorá osinatá
pšenica typu Capo s vynikajúcou potravinárskou kvalitou E.
Vzrastom je nižšia (približne o dĺžku klasu), čím sa zvyšuje
jej odolnosť voči poliehaniu. Odolnosť proti vyzimovaniu
je veľmi vysoká. Jarný rast je intenzívny, odnožovacia
schopnosť veľmi dobrá. Odroda má veľmi dobrú
kompenzačnú schopnosť. Skorosťou klasenia a dozrievaním
je na úrovni odrody Capo.
ESTEVAN je veľmi plastická odroda, možno ju pestovať
vo všetkých výrobných oblastiach, aj vo vyložene suchých
podmienkach. Úroda je vysoká, počet klasov na ploche
je vysoký, počet zŕn v klase stredne vysoký, HTZ stredne
vysoká. Vzhľadom na vynikajúce odnožovanie a tým veľký
počet klasov dosahuje odroda ESTEVAN rovnako dobré úrody
ako odrody s vyššou HTZ, ale menším počtom klasov (napr.
ELEMENT).
Odolnosť proti prerastaniu zrna na stanovišti je veľmi
vysoká - číslo poklesu je teda veľmi stabilné (v tomto
parametri je to jedna z najlepších odrôd).
Zdravotný stav:
Zdravotný stav je veľmi dobrý, predovšetkým odolnosť
proti listovým hrdziam a fuzáriám. Odolnosť proti múčnatke je
dobrá, odolnosť proti Septorii je stredne dobrá.
Hnojenie N:
Začiatok vegetácie EC 13/25 40 - 60 kg N/ha
Steblovanie EC 30/32 40 - 60 kg N/ha
Kvalitatívne prihnojenie EC 47/49 30 - 50 kg N/ha
Termín sejby:
Odroda je vhodná na neskoré sejby.
Od začiatku októbra až po stred novembra. Pri vhodných
podmienkach aj do konca novembra.
Hustota výsevku:
Skorá sejba, dobrá poľná vzchádzavosť: 330 - 350 zŕn/m2
Stredný termín sejby: 350 - 380 zŕn/m2
Neskorá sejba, horšia poľná vzchádzavosť: 380 - 420 zŕn/m2
Parametre kvality:
ENERGO (spolu s odrodou Element) patrí medzi
najkvalitnejšie odrody ponúkané v portfóliu Sempol-u
a vôbec na slovenskom trhu.
Odroda ENERGO je zaradená do najvyššej triedy kvality E.
Dosahuje stabilnú a vysokú objemovú hmotnosť, obsah
bielkovín i obsah mokrého lepku v sušine a Zelenyho index.
Výťažnosť múky získaná mletím je vysoká. Výbornú kvalitu
odrody potvrdilo aj reologické hodnotenie - alveograf,
farinograf. Alveografická energia je vysoká a múka získaná
z pšenice sa hodnotí ako silná múka. Konfiguračný pomer
krivky lepok hodnotí ako stredne ťažný.
Farinografická väznosť múky je vysoká a stabilita je
nadpriemerná. Múka z tejto odrody pšenice bude tvoriť cesto
s vysokou odolnosťou voči mechanickému namáhaniu.
Múka je silná, vhodná na vylepšovanie pekársky slabých múk.
Parametre kvality:
ESTEVAN má vysokú technologickú kvalitu - veľmi podobnú
odrode Capo.
V zmysle STN 46 1100-2 je odroda ESTEVAN zaradená
do elitnej triedy E. V technologických parametroch odroda
výrazne prevyšuje stanovené požiadavky - má vysokú hodnotu
Zelenyho indexu, vysoký obsah dusíkatých látok aj obsah
mokrého lepku v sušine. Vysokú kvalitu odrody potvrdilo
aj reologické hodnotenie - alveograf, farinograf. Podľa
alveodrafickej deformačnej energie je múka vhodná na výrobu
bežného pečiva. Z farinografického hľadiska má múka vysokú
väznosť, dlhú dobu vývinu cesta a mäknutie charakterizuje
vysokú odolnosť proti mechanickému namáhaniu. Múka
vyrobená z odrody ESTEVAN je silná - vhodná na zlepšenie
pekársky slabších múk.
Pšenica letná, forma ozimná (Triticum aestivum L.) - EXLUZÍVNE
ENERGO
23
Pšenica letná, forma ozimná (Triticum aestivum L.) - EXLUZÍVNE
EUROFIT
FABULA
Majiteľ a udržiavateľ odrody:
Saatzucht Edelhof, Rakúsko
Registrácia: SR - 2007
Odroda je právne chránená.
Majiteľ a udržiavateľ odrody:
Probstdorfer Saatzucht GmbH, Rakúsko
Registrácia: Maďarsko - 2004
Odroda je právne chránená.
Charakteristika odrody:
EUROFIT je stredne skorá až stredne neskorá bezosinatá
odroda stredného až vyššieho vzrastu - približne 104 cm s dobrou odnožovacou schopnosťou a potravinárskou
kvalitou A. Klas má paralelný tvar, je stredne hustý a stredne
dlhý, s výskytom ktátkych ostiniek na vrchole. Priemerná HTZ
počas štátnych odrodových skúšok bola 41,6 g.
EUROFIT má veľmi vysoký úrodový potenciál. Odroda
poskytuje stabilné úrody a dokáže vykompenzovať aj
suché periódy. V kukuričnej výrobnej oblasti dosiahla odroda
v štátnych odrodových skúškach úrodu 104,6 %, v repnej
výrobnej oblasti 103,4 % a v zemiakovej výrobnej oblasti 108,0
% na priemer kontrolných odrôd.
EUROFIT má veľmi dobrú zimuvzdornosť a výbornú
odolnosť voči poliehaniu. Použitie morforegulátorov za
normálnych podmienok nie je nutné.
Zdravotný stav:
Zdravotný stav odrody je výborný. Odolnosť proti hrdzi,
fuzáriám, múčnatke a Septoria nodorum je dobrá a odolnosť
proti Septoria tritici stredne dobrá.
Hnojenie N:
Začiatok vegetácie EC 13/25 50 - 70 kg N/ha
Steblovanie EC 30/32 0 - 60 kg N/ha
Termín sejby:
Odroda je vhodná na neskoré sejby.
Od začiatku do konca októbra. Odrodu je možné siať aj
neskôr, ale môže to mať za následok nižšiu hustotu porastu.
Hustota výsevku:
Skorá sejba, dobrá poľná vzchádzavosť: 330 - 350 zŕn/m2
Stredný termín sejby: 350 - 380 zŕn/m2
Neskorá sejba, horšia poľná vzchádzavosť: 380 - 420 zŕn/m2
Charakteristika odrody:
FABULA je stredne skorá osinatá odroda s veľmi dobrou
a veľmi stabilnou potravinárskou kvalitou E. Odroda dosahuje
vysoké úrody (HTZ je stredná až vysoká) a veľmi stabilnú
kvalitu v rozdielnych ročníkoch. Odroda má veľmi dobré
prezimovanie, dobrý jarný rast a vysokú schopnosť
odnožovania. Napriek tomu, že FABULA je vysoká odroda
(110 - 115 cm), má dobrú odolnosť proti poliehaniu.
V intenzívnejšie sa vyvíjajúcich porastoch sa odporúča
použiť morforegulátor.
Zdravotný stav:
FABULA má dobrý zdravotný stav, predovšetkým dobrú
odolnosť proti listovým chorobám - múčnatka, hrdze.
Hnojenie N:
Začiatok vegetácie EC 13/25 40 - 60 kg N/ha
Steblovanie EC 30/32 40 - 60 kg N/ha
Kvalitatívne prihnojenie EC 47/49 30 - 50 kg N/ha
Termín sejby:
Odroda je vhodná na neskoré sejby.
Od začiatku októbra až po stred novembra.
Hustota výsevku:
Skorá sejba, dobrá poľná vzchádzavosť: 330 - 350 zŕn/m2
Stredný termín sejby: 350 - 380 zŕn/m2
Neskorá sejba, horšia poľná vzchádzavosť: 380 - 420 zŕn/m2
Parametre kvality:
EUROFIT je odroda s dobrou pekárenskou kvalitou A.
Počas skúšok odroda dosahovala stabilne vysokú objemovú
hmotnosť a výmelnosť múk. Odroda má dobrý obsah NL
a kvalitného lepku. Sedimentačnú hodnotu Zelenyho testu má
vyššiu ako odroda Ilona. Odroda má dobrý objem pečiva na
úrovni odrody Ilona.
24
Člen RWA SKUPINY NA SLOVENSKU
Parametre kvality:
Pri hodnotení kvality dosiahla odroda FABULA výborné
výsledky a na základe objemovej hmotnosti, Zelenyho indexu
i obsahu dusíkatých látok ju bolo možné zaradiť do elitnej
triedy E podľa STN 461100-2.
Výťažnosť múky získaná mletím bola priemerná.
Z farinografického hľadiska má múka vysokú väznosť, dlhú
dobu vývinu cesta a vysokú stabilitu. Cesto pripravené z múky
je charakteristické vysokou odolnosťou voči mechanickému
namáhaniu. Alveografická energia charakterizuje pšenicu
ako pekárensky veľmi silnú. Múka je vhodná na zlepšenie
pekárskych technologicky slabých múk.
Pšenica letná, forma ozimná (Triticum aestivum L.) - EXLUZÍVNE
HEWITT
NOVINKA
Majiteľ a udržiavateľ odrody:
Wiersum Plantbreeding, Holandsko
Registrácia: Rakúsko - 2011
Odroda je právne chránená.
Charakteristika odrody:
HEWITT je neskorá, nízka bezosinatá kŕmna odroda
s veľmi vysokým úrodovým potenciálom. Odroda má
dobrú mrazuvzdornosť, veľmi dobrú odolnosť proti
poliehaniu. Je plastická, pestovať ju možno vo všetkých
výrobných oblastiach - nadštandardné úrody poskytuje
v rôznych podmienkach pestovania aj rôznych ročníkoch.
Hustota porastu je vysoká, počet zŕn v klase je veľmi vysoký,
HTZ stredne vysoká. Odolnosť proti prerastaniu na
stanovišti je dobrá.
Zdravotný stav:
HEWITT má veľmi dobrý zdravotný stav - veľmi dobrá je
odolnosť proti múčnatke, Septorii tritici a hrdziam, odolnosť
proti klasovým fuzáriám je stredná.
Hnojenie N:
Začiatok vegetácie EC 13/25 50 - 70 kg N/ha
Steblovanie EC 30/32 50 - 60 kg N/ha
Kvalitatívne prihnojenie EC 47/49 30 - 40 kg N/ha
Delenie hnojenia N má zmysel iba v prípade očakávania veľmi
vysokej úrody.
Termín sejby:
Od začiatku októbra až po stred novembra.
Hustota výsevku:
Skorá sejba, dobrá poľná vzchádzavosť: 330 - 350 zŕn/m2
Stredný termín sejby: 350 - 380 zŕn/m2
Neskorá sejba, horšia poľná vzchádzavosť: 380 - 400 zŕn/m2
HEWITT - Výnos semena
Výnos semena (dt/ha)
100
95
90
85
80
75
70
65
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
HEWITT
HENRIK
WINNETOU
PAPAGENO
1 - Dolné Rakúsko - Alpské predpolie (Alpenvorland)
2 - Horné Rakúsko - Alpské predpolie (Alpenvorland)
3 - Horné Rakúsko - oblasť Mühl- und Waldviertel
4 - Štajersko a južná oblasť Burgenlandu
Zdroj: AGES 2008 (07) - 2013
25
Pšenica letná, forma ozimná (Triticum aestivum L.) - EXLUZÍVNE
JB ASANO
Majiteľ a udržiavateľ odrody:
Saatzucht Breun, Nemecko
Reistrácia: Nemecko - 2008
Odroda je právne chránená.
Charakteristika odrody:
JB ASANO je stredne skorá bezosinatá odroda s dobrou
potravinárskou kvalitou A. Je stredne vysoká (84 - 90 cm)
a má dobrú odolnosť proti poliehaniu. Odolnosť proti
vyzimovaniu je veľmi dobrá, jarný rast je veľmi intenzívny,
odnožovacia schopnosť vynikajúca. Odroda má veľmi
vysoký potenciál úrod, veľmi dlhé klasy, vysoký počet zŕn
v klase, veľké zrno (dobré podmienky majú viditeľný vplyv na
veľkosť zrna) a vysokú HTZ.
JB ASANO je veľmi plastická odroda s enormnou
kompenzačnou schopnosťou, t. j. poskytuje veľmi vysoký
výnos za rozličných podmienok - v suchých aj mokrých
lokalitách, pri skoršej aj neskorej sejbe, vo všetkých výrobných
oblastiach a za rôznych poveternostných podmienok.
Výnimočná kompenzačná schopnosť odrody spočíva
v kombinácii strednej hustoty porastu s veľmi produktívnym
klasom a so skutočne vysokou HTZ. JB ASANO dokáže pri
dobrom priebehu počasia v záverečnej fáze nalievania zrna
ešte „zdvihnúť úrodu“ zvýšením HTZ a lepším naliatím zrna.
Túto vlastnosť má len málo odrôd; podobne reaguje napr.
Pegassos.
Zdravotný stav:
Odroda má dobrý zdravotný stav - veľmi dobrá je odolnosť
proti múčnatke, dobrá až stredne dobrá odolnosť proti hrdzi,
Septorii, DTR a stredne dobrá proti fuzáriám (odporúča sa
fungicídne ošetrenie).
Hnojenie N:
Začiatok vegetácie EC 13/25 50 - 70 kg N/ha
Steblovanie EC 32/37 40 - 60 kg N/ha
Kvalitatívne prihnojenie EC 49 40 - 60 kg N/ha
Termín sejby:
Odroda je vhodná na neskoré až veľmi neskoré sejby.
Od začiatku októbra až do konca novembra. Pri vhodných
podmienkach je možné siať aj začiatkom decembra. Po takejto
neskorej sejbe porast nemusí na jar vyzerať veľmi pekne,
často má rastlinka len 2 listy. Vývoj na jar je však veľmi rýchly
a intenzívny.
Hustota výsevku:
Skorá sejba, dobrá poľná vzchádzavosť: 330 - 360 zŕn/m2
Stredný termín sejby: 360 - 380 zŕn/m2
Neskorá sejba, horšia poľná vzchádzavosť: 380 - 420 zŕn/m2
Parametre kvality:
V zmysle STN 46 1100-2 je odroda JB ASANO zaradená
do triedy A. Tejto triede zodpovedá obsah dusíkatých látok
i zistený obsah mokrého lepku. Objemová hmotnosť odrody je
vysoká a dosiahla hodnotu pre zaradenie pšenice do najvyššej
triedy kvality „E“. Podľa Zelenyho indexu patrí JB ASANO
medzi pekársky silnejšie odrody. Číslo poklesu vykazuje
optimálnu hodnotu.
Z hľadiska technologickej kvality, ktorá bola hodnotená
reologickými skúškami (alveograf, farinograf), odroda spĺňa
požiadavky STN na zaradenie medzi potravinárske pšenice
a je hodnotená ako priemerná.
26
Člen RWA SKUPINY NA SLOVENSKU
KERUBINO
Majiteľ a udržiavateľ odrody:
Saatzucht Schmidt, IG Pflanzenzucht,
Nemecko
Reistrácia: Nemecko - 2004
Odroda je právne chránená.
Charakteristika odrody:
KERUBINO je stredne vysoká bezosinatá odroda skorého
až stredne skorého typu s veľmi dobrou potravinárskou
kvalitou A (v Nemecku je táto odroda registrovaná ako
odroda s „E“ kvalitou). Je to plastická odroda, ktorá môže
byť pestovaná vo všetkých výrobných oblastiach a aj
v chudobnejších pôdach.
Má výbornú odolnosť proti poliehaniu a výbornú
zimuvzdornosť. Má vysoké a stabilné výnosy, v dobrých
a intenzívnych podmienkach veľmi vysoké. Úroda je tvorená
vynikajúcou odnožovacou schopnosťou - odroda vie
kompenzovať nižšiu hustotu rastlín vysokým počtom
odnoží a vie výborne kompenzovať suché počasie v apríli.
Počet klasov je vysoký, vyšší ako napr. u odrody JB Asano,
klasy sú však kratšie. Počet zŕn v klase je vysoký, HTZ stredne
vysoká.
KERUBINO má vysokú rezistenciu voči prerastaniu zrna
na stanovišti, to znamená, že má veľmi stabilné číslo
poklesu.
Zdravotný stav:
Zdravotný stav je veľmi dobrý, okrem tolerancie k listovým
hrdziam, ktorá je stredná. V prípade veľkého infekčného tlaku
hrdzí je odporúčaná fungicídna ochrana.
Hnojenie N:
Začiatok vegetácie EC 13/25 40 - 60 kg N/ha
Steblovanie EC 30/32 30 - 50 kg N/ha
Kvalitatívne prihnojenie EC 47/49 30 - 40 kg N/ha
Termín sejby:
Odroda je vhodná na neskoré sejby, príliš neskorá sejba sa
však neodporúča.
Od začiatku až do konca októbra, pri vhodnom počasí až po
stred novembra.
Hustota výsevku:
Skorá sejba, dobrá poľná vzchádzavosť: 330 - 350 zŕn/m2
Stredný termín sejby: 350 - 380 zŕn/m2
Neskorá sejba, horšia poľná vzchádzavosť: 380 - 420 zŕn/m2
Parametre kvality:
V zmysle STN 46 1100-2 je odroda KERUBINO zaradená
do triedy A. Tejto triede zodpovedá obsah dusíkatých látok
i zistený obsah mokrého lepku. Objemová hmotnosť odrody je
vysoká a dosiahla hodnotu pre zaradenie pšenice do najvyššej
triedy kvality „E“. Číslo poklesu je veľmi stabilné a vykazuje
optimálnu hodnotu.
Výmelnosť múky je dobrá.
Z hľadiska technologickej kvality, ktorá bola hodnotená
reologickými skúškami (alveograf, farinograf), odroda spĺňa
požiadavky STN na zaradenie medzi potravinárske pšenice.
MANHATTAN
Majiteľ a udržiavateľ odrody:
Probstdorfer Saatzucht GmbH, Rakúsko
Registrácia: Rakúsko - 1997
Odroda je právne chránená.
Majiteľ šľachtiteľského osvedčenia:
Limagrain Advanta Nederland B. V., NL
Registrácia: Nemecko - 2002
Odroda je právne chránená.
Charakteristika odrody:
LUDWIG je stredne vysoká až vysoká stredne neskorá
bezosinatá odroda s vysokou potravinárskou kvalitou E, ktorá
je vhodná do viac intenzívnych výrobných podmienok.
Neodporúča sa pestovať ju vo veľmi suchých podmienkach.
LUDWIG má výbornú odolnosť voči vyzimovaniu. Pre
odrodu je charakteristický veľmi intenzívny jarný rast
a veľmi dobrá odnožovacia schopnosť. Odolnosť
proti poliehavosti je vysoká. Odroda má veľmi vysoký
úrodový potenciál a produktívny klas s veľkým
zrnom. V intenzívnych podmienkach je vhodné použitie
morforegulátora.
Pre dosiahnutie vysokého výnosu je u odrody LUDWIG
potrebný vysoký počet zŕn v klase. Odroda má veľmi vysokú
HTZ.
Zdravotný stav:
Zdravotný stav je veľmi dobrý. Odroda môže dobre fungovať aj
pri systéme jedného fungicídneho ošetrenia.
Hnojenie N:
Začiatok vegetácie EC 13/25 40 - 60 kg N/ha
Steblovanie EC 30/32 30 - 50 kg N/ha
Kvalitatívne prihnojenie EC 47/49 30 - 50 kg N/ha
Termín sejby:
Odroda je vhodná na neskoré sejby.
Od začiatku októbra až po stred novembra.
Hustota výsevku:
Skorá sejba, dobrá poľná vzchádzavosť: 330 - 350 zŕn/m2
Stredný termín sejby: 350 - 380 zŕn/m2
Neskorá sejba, horšia poľná vzchádzavosť: 380 - 420 zŕn/m2
Charakteristika odrody:
Odroda MANHATTAN je bezosinatý neskorý kŕmny typ
pšenice s vynikajúcou odolnosťou voči poliehaniu. Je
vhodná aj na použitie do suchých oblastí. Dosahuje vysoké
úrody. Nemá veľmi vysokú hustotu klasov, ale má dlhý klas a
veľa zŕn v klase.
Odroda MANHATTAN môže byť použitá ako kŕmna pšenica
alebo na špeciálny účel - výroba keksíkov, bioetanolu.
Zdravotný stav:
Odolnosť voči listovým chorobám je stredná, voči
hrdziam veľmi dobrá. Tolerancia voči fuzáriám je stredná.
MANHATTAN je možné použiť aj po kukurici, ale ak sú však
podmienky vhodné na vývoj fuzárií, je potrebné chemické
ošetrenie.
Termín sejby:
Odroda je vhodná na neskoré sejby.
Od začiatku októbra až po stred novembra.
Hustota výsevku:
Skorá sejba, dobrá poľná vzchádzavosť: 360 - 380 zŕn/m2
Stredný termín sejby: 380 - 420 zŕn/m2
Neskorá sejba, horšia poľná vzchádzavosť: 420 - 450 zŕn/m2
Parametre kvality:
V zmysle STN 46 1100-2 je odroda LUDWIG zaradená do
elitnej triedy E.
Objemová hmotnosť je vysoká a stabilná aj vo veľmi
rozdielnych ročníkoch. HTZ je vysoká. V technologických
parametroch odroda výrazne prevyšuje stanovené požiadavky
na triedu E - má vysokú hodnotu Zelenyho indexu, vysoký
obsah dusíkatých látok aj obsah mokrého lepku v sušine.
Výťažnosť múky získaná pri mletí je vysoká. Múka je silná,
vhodná na zlepšenie pekárenskej technologickej kvality
slabých múk. Cesto pripravené z tejto múky sa vyznačuje
dlhou dobou vývinu a vysokou stabilitou.
Parametre kvality:
Odroda MANHATTAN pri kvalitatívnych rozboroch dosiahla
vyššiu objemovú hmotnosť, čo umožnilo zaradiť ju podľa
STN do triedy „E“. Obsah bielkovín zaradil odrodu do triedy
„A“, nízky obsah lepku do triedy „B“. Nízku pekárenskú
kvalitu potvrdili i reologické skúšky (alveograf, farinograf) alveografická deformačná energia je nízka, čo pšenicu radí
medzi slabé; farinografická väznosť je nízka a stupeň mäknutia
charakterizuje odolnosť cesta voči mechanickému namáhaniu
ako slabú.
Celkovo je možné hodnotiť pšenicu ako slabú, nevhodnú
na použitie v pekárskych technológiách. Múka vyrobená
z tejto odrody je vhodná na výrobu oblátkového tovaru.
Pšenica letná, forma ozimná (Triticum aestivum L.) - EXLUZÍVNE
LUDWIG
27
Pšenica letná, forma ozimná (Triticum aestivum L.) - EXLUZÍVNE
NORENOS
Majiteľ a udržiavateľ odrody:
SW Seed, Nemecko
Registrácia: Rakúsko - 2010
Odroda je právne chránená.
Charakteristika odrody:
NORENOS je bezosinatá neskorá odroda s vynikajúcou
potravinárskou kvalitou E.
Odroda má veľmi vysoký potenciál úrod a je vhodné
pestovať ju na stredne dobrých a dobrých pôdach;
nie je vhodné ju umiestňovať do horších podmienok a na
chudobnejšie pôdy.
Zimuvzdornosť odrody je veľmi dobrá, jarný rast je
intenzívny (odporúča sa podporiť odnožovanie skoro na
jar). Odroda má vynikajúcu odolnosť proti poliehaniu.
Morforegulátor je potrebné použiť len vo veľmi intenzívne
sa vyvíjajúcich porastoch a aj to len v nižšej dávke. Hustota
porastu je stredná, počet zŕn v klase je veľmi vysoký, HTZ
vysoká. Odroda má veľmi dobrú odolnosť proti prerastaniu
zrna na stanovišti, čo znamená že číslo poklesu je veľmi
stabilné. Vzhľadom na vhodnosť na neskoré sejby a dobrú
toleranciu k fuzáriám je možné vysievať NORENOS aj po
kukurici.
Zdravotný stav:
Odroda má výborný zdravotný stav - odolnosť proti
múčnatke je stredne dobrá, odolnosť proti hrdziam, Septorii,
DTR a fuzáriám dobrá.
Hnojenie N:
Začiatok vegetácie EC 13/25 50 - 60 kg N/ha
30 - 50 kg N/ha
Steblovanie (podľa potreby) EC 30/32 Kvalitatívne prihnojenie EC 47/49 min. 50 kg N/ha
Termín sejby:
Odroda je vhodná na neskoré sejby.
Od začiatku októbra až po stred novembra. Pri vhodných
podmienkach aj do konca novembra - tu je potrebné patrične
zvýšiť výsevok.
Hustota výsevku:
Skorá sejba, dobrá poľná vzchádzavosť: 350 zŕn/m2
Stredný termín sejby: 350 - 380 zŕn/m2
Neskorá sejba, horšia poľná vzchádzavosť: 380 - 420 zŕn/m2
Parametre kvality:
Odroda NORENOS dosiahla podľa rozborov z úrody 2012 (z
množiteľského porastu, nie z porastu hnojeného na kvalitu)
v akreditovanom laboratóriu PENAM SLOVAKIA, a. s.
nadpriemerné parametre, podľa ktorých je ju možné zaradiť
do najvyššej triedy kvality E. Dosahuje stabilnú objemovú
hmotnosť, obsah bielkovín (14,4 %) i obsah mokrého lepku
v sušine a Zelenyho index. Stabilita čísla poklesu je dobrá.
Výťažnosť múky získaná mletím je vysoká. Výbornú kvalitu
odrody potvrdilo aj reologické hodnotenie - alveograf,
farinograf.
Alveografická hodnota je vysoká a múka získaná z pšenice
sa hodnotí ako silná múka. Z farinografického hľadiska
má múka vysokú väznosť vody a stabilitu cesta. Mäknutie
cesta charakterizuje vysokú odolnosť voči mechanickému
namáhaniu. Múka je silná, vhodná na vylepšovanie pekársky
slabých múk.
28
Člen RWA SKUPINY NA SLOVENSKU
PEGASSOS
Majiteľ a udržiavateľ odrody:
Saatzucht FR. STRUBE Sõllingen,
Nemecko
Registrácia: SR - 2005
Odroda je právne chránená.
Charakteristika odrody:
PEGASSOS je stredne neskorá odroda stredného vzrastu
s dobrou potravinárskou kvalitou A. Klas je pyramidálny,
stredne hustý, dlhý s výskytom krátkych ostiniek na vrchole.
Počet zŕn v klase je stredný, zrno je veľké, HTZ vysoká.
Odroda má veľmi vysoký potenciál úrod a je vhodná
do všetkých pestovateľských oblastí, tiež do tých, kde je
zlá kvalita pôdy. PEGASSOS dokáže pri dobrom priebehu
počasia v záverečnej fáze nalievania zrna ešte „zdvihnúť
úrodu“ zvýšením HTZ a lepším naliatím zrna. Túto vlastnosť
má len málo odrôd; podobne reaguje napr. JB Asano. Vo
všeobecnosti je to odroda s vysokou toleranciou voči
stresovým podmienkam prostredia. Preukázateľne vyššia
využiteľnosť dusíka u tejto odrody je vhodná predovšetkým
pri pestovaní v pôdach s nízkou zásobou dusíka. PEGASSOS
je v spojení s veľmi vysokou výživnou hodnotou vhodný
pre pestovateľské programy s obmedzenou intenzitou
hnojenia a použitia fungicídov, ako aj pre pestovateľské
systémy s plným hnojením dusíkom a s očakávaním
najvyššieho výnosu. Neodporúča sa pestovať túto odrodu
v príliš intenzívnych podmienkach.
Odroda PEGASSOS je teda špeciálne zaujímavá pre
pestovateľov, ktorí chcú vyrábať s nižšími vstupmi a vo
viac extenzívnych podmienkach.
PEGASSOS má veľmi intenzívny rast na jar a preto vie
dobre kompenzovať neskoré jesenné výsevy a nízke
teploty v zime. S touto vlastnosťou môže PEGASSOS
pomôcť pestovateľom predĺžiť si jesennú sezónu sejby.
Odroda PEGASSOS je vhodná aj ako sladovnícka pšenica.
Zdravotný stav:
Odroda má veľmi dobrý zdravotný stav - odolnosť proti
múčnatke je veľmi dobrá, proti hrdziam, Septorii a fuzáriám
dobrá.
Hnojenie N:
Začiatok vegetácie EC 13/25 40 - 60 kg N/ha
Steblovanie EC 30/32 30 - 50 kg N/ha
Kvalitatívne prihnojenie EC 47/49 30 - 50 kg N/ha
Termín sejby:
Odroda je vhodná na neskoré sejby.
Od začiatku októbra až po stred novembra.
Hustota výsevku:
Skorá sejba, dobrá poľná vzchádzavosť: 330 - 350 zŕn/m2
Stredný termín sejby: 350 - 380 zŕn/m2
Neskorá sejba, horšia poľná vzchádzavosť: 380 - 420 zŕn/m2
Parametre kvality:
V zmysle STN 46 1100-2 je odroda PEGASSOS zaradená do
triedy A. Odroda PEGASSOS dosahuje pravidelne stabilnú
a vysokú objemovú hmotnosť i obsah bielkovín - týmito
parametrami sa zaraďuje do triedy kvality E. Číslo poklesu je
stabilné.
Výťažnosť múky získaná mletím je vysoká. Z hľadiska
technologickej kvality hodnotenej reologickými skúškami
(alveograf, farinograf) odroda spĺňa požiadavky STN pre
zaradenie medzi potravinárske pšenice. Alveografická
deformačná energia potvrdila vyššiu silu múky a nazáklade
konfiguračného pomeru krivky je lepok hodnotený ako stredne
ťažný. Farinografická väznosť je priemerná a mäknutie
cesta zaraďuje pšenicu medzi priemerné.
Parametre kvality:
Odroda XERXES dosiahla podľa rozborov z úrody 2012 (z
množiteľského porastu, nie z porastu hnojeného na kvalitu)
v akreditovanom laboratóriu PENAM SLOVAKIA, a. s.
nadpriemerné parametre, podľa ktorých je ju možné zaradiť do
najvyššej triedy kvality E. Objemová hmotnosť bola vysoká,
rovnako ako obsah mokrého lepku a hodnota Zelenyho testu.
Obsah bielkovín bol veľmi vysoký (15,9%). Stabilita čísla
poklesu je veľmi dobrá.
Výťažnosť múky získaná mletím je vysoká.
Výbornú kvalitu odrody potvrdilo aj reologické
hodnotenie - alveograf, farinograf. Alveografická energia
je vysoká a múka získaná z tejto odrody sa hodnotí ako
silná. Farinografická väznosť múky je vysoká a stabilita
nadpriemerná. Múka z odrody XERXES bude tvoriť cesto
s vysokou odolnosťou voči mechanickému namáhaniu.
Múka je silná, vhodná na vylepšovanie pekársky slabých múk.
Charakteristika odrody:
JULIE je skorá až stredne skorá bezosinatá odroda
vyšľachtená z kríženia Meritto x Caphorn. Rastlina je stredne
vysoká (97 cm) s dobrou odolnosťou proti poliehaniu
(hodnotenie 7,2 bodov z 9). Má excelentnú zimuvzdornosť.
Jarný vývoj je intenzívny, odroda začína veľmi rýchlo stĺpkovať
a má teda kratší čas na odnožovanie. Z tohto dôvodu sa
odporúča použiť vyšší výsevok. JULIE dosahuje vynikajúce
úrody vo všetkých výrobných oblastiach pri zachovaní
si potravinárskej kvality E. HTZ je veľmi vysoká. Vysoká
a stabilná je i objemová hmotnosť. Odroda nie je náchylná
na prerastanie na stanovišti, má teda veľmi stabilné číslo
poklesu. Zdravotný stav je dobrý.
Pšenica ozimná - Úroda (%)
Odroda
Ošetrená
varianta
Obilninárska
a zemiakárska
výrobná oblasť
Neošetrená
varianta
Repárska
výrobná
oblasť.
Ošetrená
varianta
Kukuričná
výrobná
oblasť
JULIE
105
105
106
104
104
102
Elly
100
102
99
101
102
102
Dagmar
100
102
101
100
105
102
Bohemia
99
98
101
100
100
99
Matylda
103
104
100
99
102
104
Cimrmanova
raná
100
101
102
99
95
93
Baletka
101
100
99
99
98
100
RW 20828
101
103
101
98
108
102
Sultan
92
97
95
96
99
98
SZD 9432
96
95
96
91
94
96
SO 812
100
101
83
84
103
104
NSA 05-2109
89
88
82
80
96
95
Pšenica letná, forma ozimná (Triticum aestivum L.) - EXLUZÍVNE
Majiteľ a udržiavateľ odrody:
Selgen, a.s., ČR
Registrácia: ČR - 201
Odroda je právne chránená.
Neošetrená
varianta
Charakteristika odrody:
XERXES je veľmi plastická bezosinatá, vysoká, stredne
neskorá odroda s vynikajúcou potravinárskou kvalitou E/A
(predovšetkým špičkový obsah bielkovín).
Odroda má veľmi vysoký potenciál úrod a je možné ju
pestovať na všetkých typoch pôd. Klasy sú veľmi dlhé,
počet zŕn v klase je veľmi vysoký, zrná sú veľké a HTZ
vysoká. Cieľom je dosiahnuť pri pestovaní stredne vysokú
hustotu klasov s vysokým počtom veľkých zŕn (zvýšená dávka
N v čase hlávkovania). XERXES má dobrú zimuvzdornosť.
Odolnosť proti poliehaniu je dobrá, ale vzhľadom na
výšku rastliny a predpoklad vysokej úrody je vhodné použiť
v intenzívne sa vyvíjajúcich porastoch morforegulátor.
Odroda má veľmi dobrú odolnosť proti prerastaniu zrna na
stanovišti, čo znamená že číslo poklesu je veľmi stabilné.
Zdravotný stav:
XERXES má výborný zdravotný stav - má veľmi dobrú
odolnosť proti múčnatke, dobrú až veľmi dobrú proti
hrdziam, DTR, Septoriám a fuzáriám.
Hnojenie N:
Začiatok vegetácie EC 13/25 50 - 70 kg N/ha
Steblovanie EC 30/32 30 - 50 kg N/ha
Kvalitatívne prihnojenie EC 47/49 30 - 50 kg N/ha
Termín sejby:
Odroda je vhodná na neskoré až veľmi neskoré sejby.
Od začiatku októbra až do konca novembra. Pri vhodných
podmienkach aj do konca novembra. Pri skorých sejbách
postačí výsevok 300 zŕn/m2.
Hustota výsevku:
Skorá sejba, dobrá poľná vzchádzavosť: 330 - 350 zŕn/m2
Stredný termín sejby: 350 - 380 zŕn/m2
Neskorá sejba, horšia poľná vzchádzavosť: 380 - 400 zŕn/m2
Pri skorej sejbe, dobrej predplodine a bobrých podmienkach je
možné znížiť výsevok na 300 zŕn/m2.
PRIPRAVUJEME
Ošetrená
varianta
Majiteľ a udržiavateľ odrody:
DSC Deutsche Saatveredelung AG,
Nemecko
Registrácia: Rakúsko - 2011
Odroda je právne chránená.
JULIE
Neošetrená
varianta
XERXES
Zdroj: ÚKZÚZ 2011-13, registračné skúšky
29
Dni poľa obilnín 2013 - Fotoreport
PPD Trhové Mýto, Trhová Hradská
ÚKSÚP Spišská Belá
ÚKSÚP Želiezovce
ÚKSÚP Veľké Ripňany
AFG s.r.o. Turčianske Teplice
Farma MVDr. Jozef Karch, Sejkov
CDP - Dvory nad Žitavou
NPPC Piešťany, pracovisko Borovce
30
Člen RWA SKUPINY NA SLOVENSKU
Všeobecné odporúčania pre pestovanie exkluzívnych odrôd pšeníc
Všeobecné odporúčania pre pestovanie exkluzívnych odrôd pšeníc
rakúskeho a nemeckého pôvodu
Dôkladná predsejbová príprava pôdy - čo najšetrnejšia k zachovaniu vlhkosti pôdy.
Termín výsevu - väčšina rakúskych a nemeckých odrôd, ktoré Sempol spol. s r. o. uvádza na trh exkluzívne, znáša neskorú sejbu
(odporúčané termíny sú uvedené pri každej odrode) - optimálny termín je pre väčšinu odrôd od 10. do 25. októbra. Podľa aktuálnych
podmienok je však možné siať mnohé odrody aj počas novembra (napr. Element, Estevan, JB Asano, Ludwig, Norenos, Pegassos,
Xerxes a pod.). Veľmi skoré sejby - septembrové - sa príliš neodporúčajú. Pri skorších sejbách je vhodné použiť insekticídne moridlá,
pretože hrozí zvýšené nebezpečenstvo napadnutia porastov prenášačmi viróz.
Výsevok - po dobrých predplodinách (repka, lucerna) a v optimálnom termíne sa odporúča nižší výsevok - cca 300 - 330 klíčivých
zŕn/m2 (asi 160 - 170 kg/ha v závislosti od HTZ a klíčivosti), po slnečnici a cukrovej repe, ktoré sú predplodinami veľmi náročnými
na vodu, sa odporúča výsevok 350 - 380 klíčivých zŕn/m2 (asi 180 - 200 kg/ha v závislosti od HTZ). Pri neskorých výsevoch, horšej
príprave osivového lôžka a nie príliš dobrých podmienkach sa výsevok zvyšuje individuálne. Ani v tomto prípade netreba porasty
presievať - maximum pri väčšine odrôd je 400 až 420 klíčivých zŕn/m2 (200 - 210 kg/ha v závislosti od klíčivosti a HTZ). Odrody majú
veľmi dobrý jesenný vývoj a sú schopné vytvoriť silnú koreňovú sústavu, ktorá dáva predpoklad spoľahlivého prezimovania. Ideálny
porast by mal mať 500 až 550 produktívnych klasov na m2.
Hĺbka sejby - optimálna hĺbka sejby je 3 cm. Ak sa seje hlbšie, má to vplyv na nižšiu intenzitu odnožovania.
Hnojenie - hnojenie makroživinami - P, K, Mg, Ca, S - sa odporúča na základe výsledkov pôdnych rozborov na jeseň alebo včas na
jar. Mikroživiny sa môžu pridať k prípravkom na ochranu rastlín.
Veľký vplyv nielen na výšku úrody, ale aj na kvalitu má hnojenie dusíkom. Pre dosiahnutie špičkovej kvality u elitných pšeníc
(obsah bielkovín nad 14%) je potrebné realizovať hnojenie dusíkom v troch dávkach; hnojenie na jeseň obyčajne možno
vynechať. Použité množstvo závisí v dosť veľkej miere od predplodiny.
1. dávka - regeneračné hnojenie (marec - na podporu odnožovania) - 40 - 60 kg čistého N/ha. Po repke stačí 40 kg/ha, pretože
ak sa po dobrej predplodine príliš hnojí, dosiahneme príliš veľa klasov na m2 ; hnojiť možno neskôr. Po slnečnici je vhodné použiť 50
- 60 kg/ha.
2. dávka - produkčné hnojenie (apríl - na začiatku steblovania - na počet zŕn v klase) - 40 - 60 kg čistého N/ha. Po repke hnojiť
veľmi málo.
3. dávka - kvalitatívne hnojenie (máj - týždeň pred klasením - na hmotnosť zrna a jeho kvalitu) - 40 - 80 kg čistého N/ha. Toto
kvalitatívne hnojenie je rozhodujúce predovšetkým pre dosiahnutie vysokého - „elitného“ - obsahu bielkovín.
Regulátor rastu - odporúča sa použiť ho individuálne v závislosti od pestovanej odrody, intenzity pestovania, predplodiny a stupňa
vývinu porastu. V Rakúsku zväčša používajú morforegulátor prvýkrát s aplikáciou prvého herbicídu, druhýkrát v závislosti od vývoja
porastu (optimálne je skrátenie o 20 až 30 cm napr. zo 110 - 130 cm na cca 90 cm). U vysokých odrôd a vysokej očakávanej úrode je
odporúčané použiť morforegulátor vždy.
Fungicídy - odrody majú zväčša dobrý až veľmi dobrý zdravotný stav a preto mnohokrát postačí vykonať jedno ošetrenie fungicídom
v období medzi klasením a kvitnutím. Závisí to samozrejme od aktuálneho počasia a tlaku chorôb v tom-ktorom roku.
Zber a úroda - dosiahnuteľná úroda sa pohybuje v pomerne širokom rozmedzí - 4,0 - 10,0 t/ha. Závisí predovšetkým od kvality pôdy,
predplodiny, priebehu počasia, hnojenia a ochrany. Vo všeobecnosti platí, že hlavne Á–čkové odrody vedia na dobré podmienky a
zlepšujúcu predplodinu zareagovať badateľným zvýšením výnosu - o 15 až 20 %. Odrody s kvalitou E až takto výrazne nereagujú.
Napriek tomu, že mnohé z odrôd majú veľmi stabilné číslo poklesu (výbornú odolnosť proti prerastaniu zrna na stanovišti) - napr.
Estevan, Element, Kerubino, Energo, Norenos, Xerxes, ... - treba začať so zberom včas, hlavne pri predpovedi daždivého počasia,
aby si pšenica zachovala špičkové kvalitatívne parametre. Napr. pri odrode Astardo je potrebné zvoliť skorší termín zberu vždy má väčšiu náchylnosť na prerastanie na stanovišti, teda aj stabilita čísla poklesu je nižšia.
31
Reakcia odrôd na rôzne výsevky a na neskorú sejbu
Zber 2012
6500
Úroda (kg/ha)
6000
5500
5000
4500
4000
1
2
3
4
5
6
ENERGO
7
8
9
NORENOS
10
11
BERNSTEIN
Počet
klasov / m2
406
366
406
422
326
388
392
410
400
406
432
Obash
bielkovín
14,8
14,7
15,1
14,7
14,8
14,4
15,1
14,8
14,5
14,4
14,7
Objemová
hmotnosť
76,1
74,8
76,3
75,4
69,9
72,5
71,6
69,8
75,2
76,9
74,4
Neskorý výsev 14.11.2011
Zber 2013
7500
7000
6500
Úroda (kg/ha)
Reakcia odrôd na rôzne výsevky a na neskorú sejbu
7000
6000
5500
5000
4500
4000
3500
3000
1
2
3
4
5
ENERGO
6
7
8
9
NORENOS
10
11
12
BERNSTEIN
HTZ
44,4
44,0
42,0
47,0
44,6
44,0
44,6
38,2
46,4
47,0
46,9
47,0
Obsah
bielkovín
14,2
14,2
14,2
14,8
13,5
13,5
13,6
13,2
14,8
14,8
14,9
15,0
Objemová
hmotnosť
80,3
79,2
80,2
80,1
78,3
79,3
78,4
75,6
81,1
80,4
81,2
80,1
Neskorý výsev 14.11.2012
Zdroj: RWA skúšky, Gerhaus 2013,
Vysvetlivky:
1 - ENERGO - výsevok 250 zŕn/m2
2 - ENERGO - výsevok 350 zŕn/m2
3 - ENERGO - výsevok 350 zŕn/m2
+ hnojenie 40 kg N/ha
4 - ENERGO - neskorá sejba
32
5 - NORENOS - výsevok 250 zŕn/m2
6 - NORENOS - výsevok 350 zŕn/m2
7 - NORENOS - výsevok 350 zŕn/m2
+ hnojenie 40 kg N/ha
8 - NORENOS - neskorá sejba
9 - BERNSTEIN - výsevok 250 zŕn/m2
10 - BERNSTEIN - výsevok 350 zŕn/m2
11 - BERNSTEIN - výsevok 350 zŕn/m2
+ hnojenie 40 kg N/ha
12 - BERNSTEIN - neskorá sejba
Člen RWA SKUPINY NA SLOVENSKU
Normálny výsev: 15. X.
Štandartné hnojenie
60:60:40
Hnojenie pri č. 3, 7 a 11
60:100:40
Prerastanie
Múčnatka
Septoria
nodorum
Septoria
tritici
DTR
Fusarium
HTZ
Objemová
hmotnosť
6
5,5
3
3
4
2
7
8
7
6
4
3
Energo
4
2
4
6
4
4
3
5
2
6
7
5
4
3
3
Estevan
3
5
4
6
6
3
4
4
2
6
6
5
4
6
2
Edelrun
4
1+
1+
5
4,5
4
2
5
-
5
6
5
4
4
Stabilita
čísla poklesu
Odolnosť
proti poliehaniu
2
Obsah
bielkovín
Výška
rastliny
2
Výmelnosť
múky
Zrelosť /
skorosť
3
Hrdza
plevová
Odnožovanie /
skorosť
Element
Odroda
Hrdza
pšeničná
Zimuvzdornosť
Odrody pšenice ozimnej
Porovnanie vybraných agronomických a kvalitatívnych parametrov
3
3
3
5
3
5
4
3,5
3
3
3
2
4
BERNSTEIN
3
6
7
6
2
5
4
2
2
5
8
4
4
2
3
3
4
3
Xerxes
4
5
5
6
3
4
2
3
4
5
4
4
4
3
3,5
2
3,5
4
Norenos
3
6
7
5
2
4
5
4
4
4
4
5
3
3
6
7
5
5
LENNOX
6
3
4
4
2
3
3
4
2
5
6
6
6
6
5
5
6
3
Xenos
6
2
3
5
7
6
3
6
7
6
6
7
4
5
4
6
6
6
Ludwig
3
4
5
7
3
6
6
7
2
5
6
6
5
2
4
4
5
5
Astardo
5
4
5
7
5
6
3
3
4
5
5
4
3
3
2
3
3
5
Capo
3
3
3
7
6,5
4
5
4
2
6
6
5
4
4
2
2
3,5
4
Fabula
3
3
4
5
5
5
4
3
-
6
7
5
4
4
2
3
4
4
Antonius
5
4
5
6
3
6
4
4
4
6
6
6
3
4
2
3
2,5
5
Lukulus
3
3
4
5
4
3
3
3
6
6
7
7
3
3
2
2
3,5
3
Philipp
4
5
4
3
2
3
6
2
3
6
7
8
4
5
3
3
4
3
Pšenica ozimná - tabuľky
E kvalita:
A kvalita:
JB Asano
3
5
5
2,5
2,5
5
3
6
2
5
6
6
5
3
5
4
6
5
Kerubino
3
5
5
4
3
5
5
7
3
5
5
5
5
5
5
4
6
5
Pegassos
3
6
5
5
6
5
4
5
3
5
5
6
4
4
5
3
7
6
Eurofit
3
4
4
5
5
4
5
4
7
5
6
5
5
5
4
2
6
4
Kŕmna:
Manhattan
5
6
6
4
3
4
5
4
2
5
5
6
6
6
7
3
8
6
HEWITT
5
6
7
2
2,5
4
3
2
5
4
4
5
6
7
8
6
8
4
Winnetou
5
6
7
4
3
4
7
7
2
4
4
5
7
6
8
4
8
6
(exkluzívne odrody Sempol-u a niektoré podobné známe konkurenčné odrody) Hodnotenie: 1 = najlepšie hodnotenie alebo najskorší; 9 = najhoršie hodnotenie alebo najneskorší
Zdroj: AGES, Rakúsko
Štruktúra úrodotvorných prvkov - pšenica ozimná
Odroda
Klas/m2
Zrno/
klas
HTZ
Hustota
zŕn
Hmotnosť
klasu
poznámka
Astardo
0
+
++
0
+
BERNSTEIN
0
+++
++
+
+++
dobré odnožovanie, vysoká HTZ
Capo
0
-
+
0
0
veľmi dobré odnožovanie, vysoká HTZ
Element
0
+
++
0
+
skoré nalievanie zrna, stabilná HTZ
Energo
+
+
+
+
0
dobré odnožovanie, vysoká HTZ
Estevan
+
+
-
+
0
výborné odnožovanie, počet zŕn v klase, stabilné číslo poklesu
Eurofit
+
++
+
+
+
výborné odnožovanie, počet zŕn v klase, vysoká kompenzačná schopnosť
Fabula
0
+
+
0
+
dobré odnožovanie, vysoká HTZ
JB Asano
0
+++
++
+
+++
JULIE
-
+
++
0
+
vysoká hmotnosť zŕn a dobrá fertilita klasu
výborné odnožovanie, dlhé klasy, počet zŕn v klase, vysoká HTZ, stabilné číslo poklesu
výborné odnožovanie, dlhé klasy, počet zŕn v klase, vysoká HTZ
Kerubino
++
0
0
+
0
veľmi dobré odnožovanie, výborne kompenzuje sucho v apríli, stabilné číslo poklesu
LENNOX
+
++
-
+
+
výborné odnožovanie, počet klasov, počet zŕn v klase, stabilné číslo poklesu
Ludwig
++
+
++
0
+
veľmi dobré odnožovanie, počet zŕn v klase, vysoká HTZ
Norenos
+
++
0
+
0
veľmi vysoký počet zŕn v klase, vysoká HTZ
Pegassos
0
-
++
0
+
veľmi dobré odnožovanie, dobrá a stabilná HTZ, hustota zŕn
Xenos
-
+
0
0
0
kompenzácia počtom zŕn v klase
Xerxes
-
+++
+
0
++
veľmi dlhé klasy s veľmi vysokým počtom zŕn v klase, veľké zrná, vysoká HTZ
Hodnotenie: ++++ = veľmi vysoký; 0 = priemerný; - - - - = veľmi nízky
33
AGES - Rakúske skúšobné stanice
ENERGO - efekt fungicídnej ochrany
105
100
Linz
St. Pölten
Úroda (%)
GROSSNONDORF
Wien
GERHAUS
95
90
POTTENDORF
85
Lukullus PRIEMER
Energo PRIEMER
Lukullus POT 2013
Lukullus GRO 2013
Lukullus POT 2012
Lukullus GRO 2012
Lukullus POT 2011
Lukullus GRO 2011
Energo POT 2013
Energo GRO 2013
Energo POT 2012
Energo GRO 2012
Energo POT 2011
80
Energo GRO 2011
AGES - Výsledky pokusov
Vysvetlivky:
GRO = Grossnondorf
GER = Gerhaus
POT = Pottendorf
nemorené
morené
Ochrana 1 fungicídom, aplikácia na vlajkový list
Zdroj: AGES oficiálne skúšky, východné Rakúsko 2011 - 2013
AGES - Výsledky pokusov 2013
Odroda
Úroda
Úroda
q/ha
rel%
Výška
rastliny
Poliehanie
Múčnatka
Hrdza
pšen.
Hrdza
plev.
Hrdza
tráv.
Septoria
nod.
Septoria
trit.
Fusarium
Objem.
hmotn.
BERNSTEIN
93,1
111
106
1,8
3,6
2,0
1,3
2,2
4,3
7,6
2,2
85,3
Hadm. 28795-07
90,6
108
95
1,2
3,3
4,8
1,0
2,2
3,7
5,6
3,1
82,8
LENNOX
89,2
106
96
2,2
3,4
3,1
1,4
1,0
4,7
5,9
4,9
82,7
SZD 1186
87,6
104
102
3,6
3,9
3,6
2,3
1,8
4,0
5,8
3,0
86,3
EMILIO
87,3
104
107
2,4
3,3
4,3
1,9
1,8
4,3
5,4
3,4
84,6
SE 304/11 WW
86,1
102
120
5,2
4,4
5,4
1,8
1,3
4,0
4,4
2,5
83,8
XERXES
85,9
102
109
1,7
3,0
4,9
3,0
1,3
3,7
5,6
2,4
84,9
Midas
85,8
102
101
3,2
3,5
4,3
2,8
1,3
4,0
5,6
2,8
85,5
SZD 0955
85,6
102
106
4,4
3,8
4,8
1,8
1,5
3,7
6,0
2,8
85,3
LEU 100222-1
85,0
101
102
3,6
2,2
3,4
1,2
1,3
5,3
4,9
1,8
82,9
SZD 9919
85,0
101
112
2,4
2,3
2,8
3,0
1,5
3,0
7,3
3,3
85,3
Angelus
84,9
101
107
3,0
3,8
4,9
2,3
1,8
3,7
4,6
2,8
83,2
Pedro
84,6
100
102
2,6
4,8
5,9
1,7
2,5
4,3
5,3
3,0
83,0
SE 317/11 WW
84,2
100
107
3,7
4,4
4,1
1,9
1,5
3,7
6,3
3,6
84,5
NORENOS
84,0
100
103
1,4
4,7
4,3
3,2
1,7
4,0
4,4
2,1
82,9
ENERGO
83,2
99
108
3,7
3,6
5,5
1,7
1,8
3,7
5,3
2,9
85,0
Lukullus
82,7
98
101
2,9
3,3
4,2
2,4
2,0
4,3
6,0
2,9
84,8
Laurenzio
82,4
98
102
3,6
3,4
4,1
2,7
1,3
4,7
5,9
2,9
85,8
Adesso
82,2
98
108
3,8
3,8
4,2
2,5
1,5
4,0
5,4
4,4
86,2
ASTARDO
81,6
97
114
3,2
3,1
4,3
4,4
1,3
3,0
5,6
2,7
85,8
CAPO
81,4
97
115
3,7
4,4
3,8
1,4
1,5
3,0
4,9
3,1
85,7
RW 51055
80,8
96
100
2,5
4,4
3,1
1,7
1,3
3,3
4,3
3,3
84,0
SZD 9432
80,8
96
99
1,9
2,8
3,4
1,6
1,3
4,0
4,5
3,6
85,1
ELEMENT
80,1
95
107
4,4
2,6
4,1
1,8
1,3
4,7
6,5
5,1
84,8
Lucio
79,8
95
105
1,7
2,3
3,3
2,2
1,3
5,0
5,5
3,6
84,4
Antonius
79,4
94
106
3,9
3,2
4,9
3,9
1,8
3,0
4,9
2,7
84,4
SZD 8373
78,8
93
92
1,5
3,1
6,1
2,1
1,0
3,7
5,1
3,4
82,9
Pannonikus
78,2
93
95
1,7
3,4
5,1
2,6
1,3
4,7
5,3
4,3
83,1
SE 334/11 WW
78,1
93
105
3,5
4,1
3,5
1,4
1,8
3,7
5,5
3,8
83,8
Arnold
77,0
92
102
3,5
3,2
4,9
2,3
1,2
4,3
4,9
3,0
85,5
34
Člen RWA SKUPINY NA SLOVENSKU
14,7
90
14,1 14,3
85
Výnos semena (dt/ha)
AGES - Výsledky pokusov / Tabuľka výsevkov pšenice ozimnej
Ozimná pšenica - Výnos semena
14,1
14,2
14,9
14,9
14,1
80
13,6
15,4 14,8 14,914,6 15,3
13,9
14,9
75
15,1
15,5
13,2
16,3
70
65
60
slabé až stredné pôdy
Balaton
Pedro
Arnold
Ludwig
Antonius
Element
Capo
Astardo
Pannonikus
Energo
Fulvio
Adesso
Lukullus
Laurenzio
Angelus
Norenos
Lennox
Midas
Bernstein
50
Emilio
55
dobré až veľmi dobré pôdy
Pannónska suchá oblasť; Čísla nad stĺpcami: priemerný obsah bielkovín
Zdroj: AGES 2008 (07)-13
Tabuľka výsevkov pšenice ozimnej
HTZ v gramoch
Počet
zŕn
na m²
24
225
57
62
66
71
76
81
85
90
95
99
104
250
63
68
74
79
84
89
95
100
105
111
275
69
75
81
87
93
98
104
110
116
300
76
82
88
95
101
107
114
120
325
82
89
96
103
109
116
123
350
88
96
103
111
118
125
375
95
103
111
118
126
400
101
109
118
126
425
107
116
125
450
114
123
475
120
500
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
109
114
118
123
128
133
137
142
147
116
121
126
132
137
142
147
153
158
163
122
127
133
139
145
151
156
162
168
174
179
126
133
139
145
152
158
164
171
177
183
189
196
130
137
144
151
157
164
171
178
185
192
198
205
212
133
140
147
155
162
169
177
184
192
199
206
214
221
228
134
142
150
158
166
174
182
189
197
205
213
221
229
237
245
135
143
152
160
168
177
185
194
202
211
219
227
236
244
253
261
134
143
152
161
170
179
188
197
206
215
224
233
242
251
259
268
277
133
142
152
161
171
180
189
199
208
218
227
237
246
256
265
275
284
294
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
126
137
147
158
168
179
189
200
211
221
232
242
253
263
274
284
295
305
316
326
525
133
144
155
166
177
188
199
210
221
232
243
254
265
276
287
298
309
321
332
343
550
139
151
162
174
185
197
208
220
232
243
255
266
278
289
301
313
324
336
347
359
Výsevok v kg/ha
Uvažovaná klíčivosť: 95%
35
Spracovateľská kvalita pšenice
Základnou surovinou na výrobu chleba sú obilniny - pšenica a raž. Obilné zrno má tri základné časti - obal, múčne jadro a klíček. Pre
pekársku výrobu sú najdôležitejšie škrobové zrná a bielkoviny, ktoré sa nachádzajú v jadre. Obalové vrstvy obsahujú predovšetkým
vlákninu a minerálne látky, klíček obsahuje tuky, oleje, bielkoviny, mnoho vitamínov a enzýmov. Hlavnými sledovanými kvalitatívnymi
parametrami sú: vlhkosť, objemová hmotnosť, dusíkaté látky, nečistoty, číslo poklesu, obsah mokrého lepku, Zelenyho index.
Okrem toho sa sledujú aj reologické parametre. Objemová hnotnosť - hovorí o vhodnosti pšeničného zrna na mlynské spracovanie
(min. 780 g/l pre triedu E).
Spracovateľská kvalita pšenice
Múka je v podstate rozomletý endosperm - vnútrajšok obilného zrna, obsahuje však aj určité množstvo otrubových prímesí
a obalových častí zŕn. Múky s väčším obsahom týchto častí sú na pohľad tmavšie, svetlé múky sa skladajú takmer len zo samotného
endospermu a obsahujú najviac škrobu.
Škrob tvorí najväčší podiel v múke.
Číslo poklesu je pomocný znak na zistenie kvality škrobu a vyjadruje stupeň jeho poškodenia. Optimum je 250 s (až po 310).
Nedostatok vlahy počas vegetácie spôsobuje, že zrno je scvrknuté a výťažnosť múk je nízka. Múky z týchto pšeníc majú nízku
enzymatickú aktivitu, menej škrobu a hovoríme, že sú tzv. mŕtve. Číslo poklesu je 400 s a viac. Dajú sa však vylepšiť pridaním
amylolitických prípravkov.
Naopak, príliš veľa zrážok, najmä v období dozrievania spôsobí, že sa v zrne naštartujú enzymatické procesy podobné ako pri
klíčení. V takomto prípade sa začne už v zrne rozkladať škrob, číslo poklesu klesá pod prijateľné hodnoty (180 s), prípadne sa vôbec
nedá zmerať. Múka z takéhoto obilia je nevhodná na pečenie, výrobky sú roztečené a nedržia tvar. Takáto múka sa už nedá vylepšiť.
Múka s obsahom veľmi aktívnych enzýmov (dostali sa do múky pri mletí naklíčených zŕn) sa označuje ako slabá múka. Cesto z nej
dosahuje skôr optimum svojich fyzikálnych vlastností, avšak neudrží si ich dlho. Pritom má zníženú schopnosť viazať vodu a zadržovať
pri kysnutí vznikajúce plyny, takže je málo výťažné, nepružné, nedrží formu a má sklon k rozplývaniu. Pri nízkej aktivite enzýmov
hovoríme, že múka je silná. Vzniknuté cesto nedosahuje optimálne vlastnosti hneď, ale až po určitom čase v procese miesenia a
kysnutia. Po dosiahnutí maxima pozvoľne jeho konzistencia klesá. Cesto sa teda nerozplýva a dokáže udržať tvar až do upečenia.
Takáto múka má teda dostatočnú toleranciu pri miesení a kvasení cesta a je použiteľná pri rozličných pekárskych technológiách. Pri
príprave takýchto ciest sa musí použiť väčšie množstvo vody alebo prípravky s amylolitickými preparátmi.
Bielkoviny sú hlavnou zložkou pšeničnej múky, ktorá ovplyvňuje pekársku kvalitu múky. Hlavné bielkoviny sú gliadín a
glutenín, ktoré tvoria v ceste komplex - lepok, ktorý pri napučiavaní viaže veľké množstvo vody. Schopnosť viazať vodu, čiže
väznosť múky závisí od množstva a vlastností lepku. Týmto vlastnostiam hovoríme reologické. Dajú sa merať prístrojmi.
Len obsah lepku sám o sebe nič nehovorí o jeho kvalite, či vlastnostiach a teda z tohto ukazovateľa môžeme len zhruba usudzovať,
akú kvalitu má pšenica a z nej vymletá múka. Stanovenie N-látok (bielkovín) je síce presnejšie ako obsah lepku, ale tiež nie je úplné.
Potrebujeme preto aj ďalší parameter - tzv. Zelenyho index (ak je pod 30 ml, robia sa doplnkové skúšky na lepivosť cesta), ktorý v
jednom čísle hodnotí nielen obsah ale aj kvalitu lepku. Väčšina spracovateľov využíva tzv. reologické merania. Reológia je odvetvie
koloidnej chémie, ktoré študuje základné fyzikálno-chemické a mechanické vlastnosti pšeničného cesta. Reológia využíva meracie
prístroje - farinograf a alveograf.
ALVEOGRAF - nafukuje sa bublina cesta a meria sa tlak vzduchu potrebný na jej zväčšovanie až do okamihu prasknutia. Ide teda
o meranie ťažnosti a pružnosti. Alveografická krivka poskytuje informácie o charakteristikách múky - pevnosti, ťažnosti a
energii.
Pevnosť múky (P) závisí od sily (tuhosti) lepku - čím je väčšia, tým sa získa pevnejšie a mechanicky odolnejšie cesto.
Väčšia ťažnosť múky (L), dáva ťažnejšie cesto, ktoré vydrží veľké predĺženie bez pretrhnutia, čím sa pri dostatočnom vývine kypriacich
plynov môže dosiahnuť veľký objem pečiva. Ťažnosť múky však ešte nezaručí dostatočnú klenutosť výrobkov a dodržanie tvaru.
Optimálny pomer P/L je cca 0,7.
Plocha pod alveografickou krivkou hovorí o energii (pekárskej sile múky - W), ktorá sa považuje za mieru pekárskej
spracovateľnosti cesta. Čím je energia menšia, tým je cesto menej odolné a menej stabilné pri spracovaní, cesto s väčšou energiou
bude pravdepodobne dávať väčší objem pečiva.
Energia W - hodnoty pre:
slabá múka 120 - 160
stredne silná múka 160 - 250
silná múka 250 - 310
FARINOGRAF - sledujú sa ním časové zmeny vlastností cesta vplyvom mechanického namáhania (miesením) za konštantnej teploty.
Z farinografickej krivky môžeme určiť väznosť múky, čas vývinu a stabilitu cesta a stupeň mäknutia.
Väznosť múky - rozumieme tým množstvo vody, ktoré je potrebné pridať do vzorky múky, aby sa dosiahla maximálna konzistencia
cesta (500 FU).
Čas vývinu cesta - je čas od začiatku pridávania vody do múky, kým sa na krivke nespozoruje prvý pokles od maximálnej konzistencie.
Závisí od množstva a kvality lepku, zrnitosti múky a stupňa vymletia.
Stabilita cesta - sa vyjadruje ako časový interval od okamihu, keď horný okraj vzostupnej krivky pretína čiaru 500 FJ a keď horný okraj
krivky túto čiaru opäť opúšťa.
Kvalita predávanej a nakupovanej pšenice sa v súčasnosti väčšinou riadi podľa STN 46 1100-2 Zrno potravinárskej pšenice
letnej a Nariadenie komisie č. 824/2000, ktoré stanovuje postupy pre preberanie obilnín intervenčnými agentúrami. STN nemajú
všeobecne záväznú platnosť a záväznými sa stávajú až vtedy, ak sa na ich záväznosti dohodne predávajúci s kupujúci. Legislatívne
teda presnejšiemu hodnoteniu kvality pšenice nič nebráni. Takáto voľnosť neplatí pre zdravotnú nezávadnosť pšenice. Požiadavky na
bezpečnosť obilnín sú presne vymedzené v príslušnej legislatíve a musia sa striktne dodržiavať.
Ak sa hovorí o kvalite, nemožno vynechať výrazný vplyv odrody. Spracovatelia obilnín budú čoraz častejšie
požadovať uvádzanie odrody na dodacích listoch. Odborníci uvádzajú, že odroda sa napr. na kvalite lepku podieľa až dvoma
tretinami a prostredie len jednou.
36
Člen RWA SKUPINY NA SLOVENSKU
FENOLOGICKÁ STUPNICA
Rastová fáza
0
Suché zrno
3
Nabobtnané zrno
5
Vyrastanie klíčneho korienka
7
Objavenie sa koleoptyly
9
Pri vrchole koleoptyle je viditeľný list
Vzchádzanie
Klasenie
50/51
Začiatok klasenia, vrcholčeky klasu prenikajú
z listovej pošvy, prvé klásky sú viditeľné
52/53
Štvrtina klasu je viditeľná
54/55
Polovica klasu je viditeľná
55
Stred klasenia: báza klasu je ešte v listovej pošve
59
Koniec klasenia: celý klas je viditeľný
Kvitnutie
10
Koleoptyla preráža povrch pôdy. 1.list presahuje
koleoptylu
61
Začiatok kvitnutia: v strednej časti klasu sa objavujú
prvé tyčinky
11
1.list: horná časť 1.listu je rozvinutá, špička 2.listu sa
stáva viditeľnou
65
Plné kvitnutie: väčšina kláskov má viditeľne zrelé
tyčinky
12
2.list: 2.list je vyvinutý, nakláňa sa do boku
13
3.list: 3.list (uprostred rastliny) je spolovice vyvinutý
69
Koniec kvitnutia: všetky klásky odkvitli, na klase ešte
visí niekoľko zaschnutých tyčiniek
14-18
19
Fenologická stupnica
BBCH
Klíčenie:
4. - 8. list je vyvinutý
9.list a viac listov je vyvinutých
Odnožovanie
Zrenie/ Dozrievanie
71
Tvorba zrna: prvé zrná dosiahli polovicu svojej
konečnej veľkosti, ich obsah je vodnatý
20
Vyvinuté je len hlavné steblo-odnož založená (vo
vnútri pošvy) ale ešte neviditeľná
75
Mliečna zrelosť: všetky zrná majú konečnú veľkosť,
ich obsah je mliečny, zrná sú ešte zelené
21
Začiatok odnožovania: v pazuchách listov alebo vedľa
hlavnej osi sa objavujú vedľajšie výhonky : tvoria sa
sekundárne korene
85
Vosková zrelosť (obsah zrna je mäkký, ale suchý,
medzi prstami rozmelniteľný: zrno a plevy sú
žltozelené
25
Plné odnožovanie rastliny sa plazivo rozvíjajú alebo
majú sklon rastu do strán, listy sa stáčajú špirálovite,
tvoria sa ďalšie odnože
87
Žltá zrelosť: (tvrdá vosková zrelosť obsah zŕn je
plastický až pevný, po stlačení nechtom zostáva
stopa, chlorofyl mizne: zrno možno ešte cez necht
palca zlomiť
29
Koniec odnožovania: rýchly vývin vedľajších odnoží,
ktoré sa začínajú vzpriamovať, nepravé steblo bez
kolienka
91
Plná zrelosť: zrno je tvrdé (ťažko sa rozdelí prstami,
cez necht palca ho možno len ťažko zlomiť) rastlina
odumrela
92
Mŕtva zrelosť (zrno úplne tvrdé, cez necht
neprelomiteľné)
Steblovanie
30
Začiatok steblovania: (hlavné steblo a odnože sú
výrazne vzpriamené)
31
Objavenie 1.kolienka
(je nahmatatelné nad povrchom pôdy)
32
Objavenie 2. kolienka
37
Objavenie posledného listu: posledný list ešte
stočený klas nahor posunutý, v dôsledku toho je
listová pošva zdurená.
39
Objavenie jazýčka u posledného listu, listová pošva je
silne zdurená
Stupne prezretosti
94
Prezretosť poľná
95
Vznik 1.dormancie zrna
96
Čiastočná strata 1. dormancie (klíči 50 % zŕn)
97
Strata 1. dormancie zrna
98
Vznik 2. dormancie zrna
99
Strata 2.dormancie zrna
Zdurovanie listovej pošvy
43
Začiatok zdurovania pošvy horného listu
45
Zdurená pošva
47
Prasknutá pošva
49
Viditeľné osti vyrastajú z pošvy
37
WINTERGOLD
BIO OSIVO 2014
Pšenica tvrdá - ozimná (Triticum durum Desf.)
Majiteľ a udržiavateľ odrody:
Saaten Union
Registrácia: Rakúsko - 2011
Odroda je právne chránená.
Charakteristika odrody:
WINTERGOLD je stredne vysoká a veľmi úrodná odroda.
Má vynikajúcu zimuvzdornosť (porovnateľnú s odrodami
ozimnej pšenice - mäkkej), výbornú suchuvzdornosť a veľmi
dobrú kvalitu. Klasenie je skoré, dozrievanie stredne skoré.
Odnožovacia schopnosť je dobrá. Dosahuje stabilné
a vysoké výnosy - počet zŕn v klase je vysoký, HTZ je vysoká
až veľmi vysoká.
Zdravotný stav:
WINTERGOLD má dobrý až stredne dobrý zdravotný stav
- odolnosť proti Septórii, múčnatke, hrdziam je stredne dobrá
a odolnosť proti fuzáriám dobrá.
Hnojenie N:
Začiatok vegetácie EC 13/25 50 - 70 kg N/ha
Steblovanie EC 32/37 40 - 50 kg N/ha
Termín sejby:
Od začiatku do konca októbra.
Hustota výsevku:
Skorá sejba, dobrá poľná vzchádzavosť: 350 - 360 zŕn/m2
Stredný termín sejby: 360 - 380 zŕn/m2
Neskorá sejba, horšia poľná vzchádzavosť: 380 - 420 zŕn/m2
Parametre kvality:
Odroda má sklovité zrno s vysokým obsahom bielkovín
a mokrého lepku a žltých pigmentov. Cestovinársku kvalitu má
vysokú.
ASTARDO
Pšenica letná, f. ozimná str. 18
ENERGO
Pšenica letná, f. ozimná str. 23
KERUBINO
Pšenica letná, f. ozimná str. 26
38
Člen RWA SKUPINY NA SLOVENSKU
Majiteľ a udržiavateľ odrody:
Limagrain Nederland BV, Holandsko
Registrácia: SR - 2010
Odroda je právne chránená.
Charakteristika odrody:
AKIRA je stredne skorá stredne vysoká (106 cm) bezosinatá
odroda s dobrou a stabilnou potravinárskou kvalitou A. Je
veľmi plastická a tým vhodná pre pestovanie vo všetkých
výrobných oblastiach.
AKIRA má dobrú zimuvzdornosť, výbornú odnožovaciu
schopnosť a dobrú odolnosť proti poliehaniu. Výnos
je vysoký - rastlina vytvára vysoký počet produktívnych
stebiel, má stredne dlhý a hustý klas a stredne vysokú HTZ.
Morforegulátor rastu možno použiť podľa aktuálneho stavu
porastu. Prvú dávku je možné použiť na podporovanie
odnožovania vo fáze 21, druhú na vyrovnanie odnoží
a spevnenie stebla vo fáze 30 - 31 (začiatok predlžovania
stebla, keď sa vytvorí prvé kolienko). Pri voľbe dávky treba
pamätať na dobrú odolnosť odrody proti poliehaniu.
V osevnom postupe je možné zaradiť AKIRU aj po obilnine
a to predovšetkým preto, že má výborný zdravotný stav.
Zdravotný stav:
AKIRA má vysokú odolnosť proti klasovým chorobám
(fuzariózy, septorióza plevová múčnatka trávová, bieloklasosť)
a veľmi dobrú odolnosť proti listovým chorobám
(múčnatka trávová, septoriózy, hrdza pšenicová a plevová).
Hoci je zdravotný stav odrody veľmi dobrý, odporúča sa
vykonať dve fungicídne ošetrenia, 1. aplikácia v rastovej
fáze 29-33 (koniec odnožovania a začiatok predlžovania
stebla) širokospektrálnym fungicídom, 2. aplikácia vo fáze
51 (začiatok klasenia) na ochranu vlajkového listu azolovým
fungicídom.
Hnojenie N:
Začiatok vegetácie EC 13/25 60 –70 kg N/ha
Steblovanie EC 30/32 40 - 60 kg N/ha
Kvalitatívne prihnojenie EC 47/49 30 - 40 kg N/ha
Termín sejby:
V agrotechnickom termíne - optimum je od 25. 9. do 10. 10.
Odroda znesie aj neskoršiu sejbu.
Hustota výsevku:
Skorá sejba, dobrá poľná vzchádzavosť: 350 - 380 zŕn/m2
Stredný termín sejby: 380 - 400 zŕn/m2
Neskorá sejba, horšia poľná vzchádzavosť: 400 - 450 zŕn/m2
Parametre kvality:
Na základe parametrov dosiahnutých počas ŠOS je odroda
AKIRA zaradená do triedy A. Dosahuje vysokú objemovú
hmotnosť, stabilné číslo poklesu, dobrý obsah dusíkatých
látok, vysokú hodnotu Zelenyho testu; väznosť múky je vysoká
a merný objem pečiva je porovnateľný s odrodou Ilona .
Výťažnosť hlavnej múky je vysoká.
CAPO
Majiteľ a udržiavateľ odrody:
Probstdorfer Saatzucht GmbH, Probstdorf, Rakúsko
Registrácia: Rakúsko - 1989
Charakteristika odrody:
CAPO je stredne skorá vysoká osinatá odroda s
kombináciou vysokej potravinárskej kvality E so skvelou
toleranciou voči suchu. To znamená, že nielen výnos, ale
tiež kvalita zrna je dobrá hlavne v suchých podmienkach.
S touto prispôsobivosťou je CAPO odrodou vhodnou pre
priemerné a problematické podmienky a hlavne pre veľmi
suché oblasti a aj chudobné pôdy. CAPO je odroda s dlhým
steblom a vysokou hustotou rastlín na m2. Pre odrodu je
charakteristická veľmi dobrá zimuvzdornosť, veľmi silný
jarný rast a veľmi intenzívne odnožovanie - odrodu preto
nepresievať.
Odroda nie je vhodná pre intenzívne podmienky a polohy
s vysokým nebezpečenstvom poliehania. Pri pestovaní tejto
odrody je potrebné použiť morforegulátor.
Odolnosť proti prerastaniu zrna na stanovišti je dobrá,
číslo poklesu je stabilné.
Zdravotný stav:
CAPO má strednú odolnosť proti múčnatke a Septorii, dobrú
odolnosť proti listovým hrdziam, DTR a fuzáriám.
Hnojenie N:
Začiatok vegetácie EC 13/25 40 - 60 kg N/ha
Steblovanie EC 30/32 40 - 60 kg N/ha
Kvalitatívne prihnojenie EC 47/49 30 - 50 kg N/ha
Termín sejby:
Odroda je vhodná na neskoré sejby.
Od začiatku októbra až po stred novembra.
Hustota výsevku:
Skorá sejba, dobrá poľná vzchádzavosť: 330 - 350 zŕn/m2
Stredný termín sejby: 350 - 380 zŕn/m2
Neskorá sejba, horšia poľná vzchádzavosť: 380 - 420 zŕn/m2
Pšenica letná, forma ozimná (Triticum aestivum L.)
AKIRA
Parametre kvality:
V zmysle STN 46 1100-2 je odroda CAPO zaradená do elitnej
triedy E.
Objemová hmotnosť je vysoká a stabilná aj vo veľmi
rozdielnych ročníkoch. Hmotnosť tisíca zŕn a výťažnosť múky
pri mletí je nižšia ako u odrody Ludwig.
Vyrobená múka je silná a je možné ju použiť na zlepšenie
kvality slabých múk. Pripravené cesto má vysokú stabilitu
pri miesení a kysnutí a vysokú odolnosť proti mechanickému
namáhaniu.
39
Pšenica letná, forma ozimná (Triticum aestivum L.)
IS CORVINUS
IS ESCORIA
Majiteľ a udržiavateľ odrody:
ISTROPOL SOLARY, a. s.
Registrácia: SR - 2010
Odroda je právne chránená.
Majiteľ a udržiavateľ odrody:
ISTROPOL SOLARY, a. s.
Registrácia: SR - 2011
Odroda je právne chránená.
Charakteristika odrody:
IS CORVINUS je veľmi skorá vysokolepková osinatá
stredne vysoká až vyššia odroda so špičkovou potravinárskou
kvalitou E (vyšľachtená z kríženia odrôd Zerda x Capo).
V porovnaní s odrodou Košútka je neskoršia o 4 dni.
V porovnaní s odrodou Capo je skoršia o 8 - 10 dní a je od
nej o 15 - 20 cm nižšia. Odolnosť proti poliehaniu je preto
dobrá. Pri vyššej intenzite pestovania a očakávaní úrody nad
6 t/ha sa odporúča použitie strednej dávky morforegulátora na
zvýšenie pevnosti stebla.
IS CORVINUS má stredne dobrú zimuvzdornosť a vysokú
suchuvzdornosť. Odnožovacia schopnosť je nižšia
a odroda vyžaduje kvalitnú prípravu pôdy. Odroda dosahuje
stabilne dobré výsledky aj v podmienkach núdzového
dozrievania a nedostatku vlahy. Odroda je vhodná na
pestovanie v KVO a RVO.
Zdravotný stav:
Zdravotný stav je dobrý - odolnosť proti múčnatke je stredná,
proti hrdzi pšeničnej a trávovej dobrá, proti hrdzi plevovej
stredná, proti septoriózam stredná až vyššia.
Hnojenie N:
Odroda vyžaduje vyváženú výživu; po horších predplodinách
je odporúčané použiť 120 - 140 kg N/ha v delených dávkach,
poslednú dávku v množstve 30 kg/ha pred klasením.
Termín sejby:
1.10. - 15.10. - vhodnosť na neskorý výsev je priemerná, pri
skorých sejbách sa odporúča ošetrenie proti prenášačom
viróz.
Hustota výsevku:
430 - 480 zŕn/m2
Charakteristika odrody:
IS ESCORIA je veľmi skorá až skorá vysokolepková
bezosinatá odroda stredného vzrastu s vynikajúcou
potravinárskou kvalitou E. Vznikla krížením (Axis x Alacris) x
Alacris.
IS ESCORIA má výbornú zimuvzdornosť, nadpriemernú
suchuvzdornosť a lepšie odnožovanie ako rodičovská odroda
ALACRIS. Odolnosť proti poliehaniu má dobrú. Odroda
je vhodná na pestovanie v KVO a RVO - agronomicky je
IS ESCORIA dobre zvládnuteľným typom odrody. Úrodový
potenciál je stredne vysoký.
Zdravotný stav:
IS ESCORIA má dobrý zdravotný stav - odolnosť proti
múčnatke, hrdzi pšenicovaj a listovým škvrnitostiam je dobrá,
tolerancia k virózam je stredná a odolnosť proti Fuzariózam
klasov je priemerná.
Termín sejby:
1.10. - 15. 10. (stredne dobre znáša aj neskorší výsev)
Hustota výsevku:
430 - 480 zŕn/m2 - pri neskoršom termíne sejby a v prípade
sejby po obilnine je vhodné výsevok zvýšiť
Parametre kvality:
IS CORVINUS je veľmi kvalitná odroda, so všetkými
parametrami mlynárskej a pekárskej akosti na úrovni
rodičovskej odrody Capo. Obsah mokrého lepku je vysoký.
Lepok je silný a veľmi kvalitný, hodnota sedimentačného testu
je vysoká. Číslo poklesu je vysoké a má dobrú stabilitu.
40
Člen RWA SKUPINY NA SLOVENSKU
Parametre kvality:
IS ESCORIA stabilne dosahuje špičkovú mlynársku
a pekársku kvalitu. Veľmi vysoká je alveografická aj
farinografická hodnota, vysoké a stabilné je aj číslo poklesu.
Parametre kvality sú stabilné aj v klimaticky menej priaznivých
ročníkoch.
IS CONDITOR
Majiteľ a udržiavateľ odrody:
ISTROPOL SOLARY, a. s.
Registrácia: SR - 2012
Odroda je právne chránená.
Charakteristika odrody:
IS CONDITOR je stredne neskorá
kŕmna osinatá odroda stredného
vzrastu. Vznikla krížením BN 25 x
Rapsodia.
IS CONDITOR má výbornú
odnožovaciu a regeneračnú
schopnosť a vysokú produktívnu
hustotu porastu. Zimuvzdornosť je na
úrovni odrody Rapsodia, t. j.
stredne dobrá, odolnosť proti
poliehaniu je dobrá. Odroda má
veľmi vysoký úrodový potenciál
a nadpriemernú stabilitu úrodnosti.
Je vhodná na pestovanie v KVO, RVO a
ZVO - aj v podmienkach výskytu vysokej
zveri.
Zdravotný stav:
IS CONDITOR má dobrý zdravotný
stav - vyniká odolnosťou proti hrdzi
pšenicovej, listovým škvrnitostiam
a chorobám klasov.
Termín sejby:
1.10. - 15. 10.
(stredne dobre znáša aj neskorší výsev)
Hustota výsevku:
400 - 450 zŕn/m2
Parametre kvality:
IS CONDITOR je odroda vhodná na
kŕmne účely a na výrobu pečivárenských
produktov.
Komplexné
herbicídne
3
riešenie
New Pack
• Synergický efekt účinku 3 účinných látok
• Dlhodobý reziduálny účinok
• Jeden herbicíd na všetky buriny v repke vrátane lipkavca,
rumančekov, maku vlčieho, pastierskej kapsičky
a peniažteka roľného
Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným spôsobom.
Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.
www.syngenta.sk
41
LENNOX
LENNOX a XENOS - presievkové pšenice
Optimálny termín výsevu: od polovice októbra do polovice marca
Október
Majiteľ a udržiavateľ odrody:
Saatzucht Strube, Nemecko
Registrácia: Rakúsko - 2013, Francúzsko - 2012,
Veľká Británia - 2011
Odroda je právne chránená.
November
December
Januármarec
Jar
Odporúčaný výsevok (zŕn / m )
2
PRESIEVKOVÉ
PŠENICE
320-350
fyziológia rastliny
350-400
{
420
380-420
obdobie tolerancie proti mrazom
generatívna
fáza
nevyžaduje jarovizáciu
Odporúčaný výsevok (zŕn / m2)
Hustota výsevku:
Október 320 - 360 zŕn/m2
November - december 380 - 420 zŕn/m2
Január - marec 380 - 420 zŕn/m2
NORMÁLNA
OZIMNÁ
PŠENICA
300-350
fyziológia rastliny
330-400
{
obdobie tolerancie proti mrazom
LENNOX
vysokoúrodná presievková odroda s E kvalitou
15,2 %
82,7 kg
15 %
79,9 kg
85
75
70
65
60
55
50
LENNOX
Midas
ENERGO
2013
2012
GER
2013
Ghodnota
P/L
pomer
13,8
347
25,0
0,71
13,1
294
25,7
0,50
14,9
333
19,0
1,69
14,3
347
20,2
1,31
LENNOX
priemer
13,45
320,50
25,35
0,605
ENERGO
priemer
14,60
340,00
19,60
1,500
Sejba
»» pre všetky typy pôd
»» sejba od polovice októbra do polovice marca
»» nevysievat na jeseň skoro!
»» Výsevok:
42
330 zŕn/m2 pri skorom termíne sejby
360 zŕn/m2 pri strednom termíne sejby
380-420 zŕn/m2 pri neskorom termíne
a na jar
Organizácia porastu
»» podporiť odnožovanie a vývoj klasov na jar
»» rastový regulátor: použitie strednej až nižšej
dávky len v prípade vysokého rizika poliehania, napr.:
EC 31-32 0,3-0,8l CCC
EC 31-32 0,4 l Moddus
Člen RWA SKUPINY NA SLOVENSKU
30-50 kg N
Whodnota
60-70 kg N
2012
Bielkoviny
70-80 kg N
LENNOX
Lokalita
Lukullus
Údaje nad stĺpcami:
Obsah bielkovín (%)
Objemová hmotnosť (kg)
Zdroj: AGES oficiálne skúšky, Rakúsko 2011-13
LENNOX - Alveograf
Rok
15,9 %
82,4 kg
80
Parametre kvality:
Odroda LENNOX je zaradená do kvalitatívnej triedy E.
Dosahuje stabilnú a vysokú objemovú hmotnosť, vysoké
hodnoty Zelenyho testu, dobrý obsah mokrého lepku v sušine.
Číslo poklesu je veľmi stabilné.
Odroda
generatívna
fáza
vyžaduje jarovizáciu
LENNOX
Charakteristika odrody:
LENNOX je presievková bezosinatá odroda s výbornou
potravinárskou kvalitou E. Úrodový potenciál je veľmi
vysoký, počet rastlín na ploche je stredne vysoký, počet zŕn
v klase je vysoký a HTZ stredná.
LENNOX má dobrú zimuvzdornosť, veľmi dobrú
regeneračnú schopnosť, intenzívny jarný rast a dobrú
odnožovaciu schopnosť, skoré klasenie.
LENNOX má veľmi dobrú odolnosť proti poliehaniu.
Morforegulátor je potrebné použiť len v intenzívne sa
vyvíjajúcich porastoch pri očakávaní veľmi vysokej úrody.
Zdravotný stav:
LENNOX má dobrý zdravotný stav - veľmi dobrú odolnosť
proti múčnatke, dobrú odolnosť proti hrdziam, stredne dobrú
proti Septorii a fuzáriám.
Hnojenie N:
Začiatok vegetácie EC 13/25 70 - 80 kg N/ha
Steblovanie EC 30/32 60 - 70 kg N/ha
Kvalitatívne prihnojenie EC 49/51 30 - 50 kg N/ha
Termín sejby:
Odroda LENNOX sa môže siať na jeseň aj na jar - od
októbra do marca, tak ako ostatné odrody presievkových
pšeníc.
Úroda (q/ha)
Pšenica letná, forma presievková (Triticum aestivum L.)
NOVINKA
Ochrana rastlín
»» Cieľ: zdravé rastliny do konca nalievania zrna
»» dobrá tolerancia k hrdziam
»» pozornosť venovať ochrane proti Fuzáriám: v
»»
závislosti od tlaku chorôb použiť preventívnu
aplikáciu vo fáze EC 55-69
toto môže byt kombinované s neskorým
ošetrením proti Septorii
EPOS
Majiteľ a udržiavateľ odrody:
Saatzucht STRUBE
Registrácia: Nemecko - 1998
Odroda je právne chránená.
Majiteľ a udržiavateľ odrody:
Limagrain CEC, Francúzsko
Registrácia: Nemecko - 2004
Odroda je právne chránená.
Charakteristika odrody:
XENOS je presievková bezosinatá odroda s vynikajúcou
potravinárskou kvalitou E. Úrodový potenciál je vysoký,
počet rastlín na ploche je stredne vysoký, počet zŕn v klase je
stredný a HTZ stredná až vysoká.
XENOS má strednú zimuvzdornosť ( pre naše podmienky
je dostatočná) - odroda prezimovala dobre zatiaľ počas
všetkých rokov pestovania na Slovensku. Má veľmi dobrú
regeneračnú schopnosť, intenzívny jarný rast a dobrú
odnožovaciu schopnosť.
XENOS má dobrú odolnosť proti poliehaniu. V intenzívne
sa vyvíjajúcich porastoch, najmä vzhľadom na úrodový
potenciál, je odporúčané použiť morforegulátor.
Zdravotný stav:
XENOS má dobrý zdravotný stav - veľmi dobrú odolnosť
proti múčnatke, dobrú odolnosť proti hrdziam, Septorii
a fuzáriám.
Hnojenie N:
Začiatok vegetácie EC 13/25 50 - 70 kg N/ha
Steblovanie EC 30/32 30 - 50 kg N/ha
Kvalitatívne prihnojenie EC 49/51 40 - 60 kg N/ha
Termín sejby:
Odroda XENOS sa môže siať na jeseň aj na jar - od
októbra do marca; je vhodná na neskoré jesenné výsevy
(november) - napr. po neskoro zberaných predplodinách
ako je kukurica alebo cukrová repa - alebo na veľmi skoré
jarné výsevy. Na jar je vhodné ju siať čo najskôr, ihneď ako
to podmienky dovolia. Ak sa jar otvorí neskoro, vysievať je
vhodné do polovice marca. Po tomto termíne sa istota úrod
u presievkových typov znižuje, pretože tieto typy pšeníc
reagujú na dĺžku vegetačnej doby. Ak sa XENOS vyseje
na jeseň v skoršom termíne - október - patrí k odrodám
s najskorším zberom. V prípade skoršej jesennej sejby a dlhej
teplej jesene je vhodné použiť morforegulátor, pretože XENOS
„nevie prestať rásť“.
Hustota výsevku:
Október 350 - 380 zŕn/m2
November - december 380 - 450 zŕn/m2
Január - marec 400 - 420 zŕn/m2
Charakteristika odrody:
EPOS je úrodná presievková bezosinatá stredne skorá
stredne vysoká odroda s veľmi dobrou potravinárskou kvalitou
E a dobrými pestovateľskými vlastnosťami. Pestovať ju
možno vo všetkých výrobných oblastiach. Odroda má veľmi
dobrú odolnosť proti vyzimovaniu a dobrú odnožovaciu
schopnosť. Vynikajúca je aj odolnosť proti poliehaniu - pri
použití morforegulátora postačí dávka 0,3 - 0,5 ú/ha CCC.
Odroda vyniká odolnosťou proti prerastaniu zrna na
stanovišti a teda má stabilné číslo poklesu.
Zdravotný stav:
Zdravotný stav je dobrý - dobrá je tolerancia proti hrdzi
pšeničnej, Septorii na listoch a fuzáriám v klase, stredne dobrá
odolnosť proti múčnatke trávovej.
Termín sejby:
EPOS je možné siať od októbra do marca. Ak sa odroda
vyseje skôr na jeseň, dáva to predpoklad skoršieho zberu. Pri
jesennom výseve dozrieva odroda približne o týždeň skôr ako
pri výseve na jar. Jesenná sejba je aj predpokladom vysokej
úrody. Ak sa EPOS seje na jar, výsev treba urobiť čo najskôr ako náhle to dovolia podmienky - aby mala odroda dosť času
vyčerpať svoj výnosový potenciál.
Hustota výsevku:
Na jeseň - 370 - 400 zŕn/m2
Na jar 420 - 450 zŕn/m2
Pri neskorej sejbe alebo zlých podmienkach sa odporúča zvoliť
vyšší výsevok. Optimálna hustota porastu je 550 - 600 klasov
na m2.
Pšenica letná, forma presievková (Triticum aestivum L.)
XENOS
Parametre kvality:
V zmysle STN 46 1100-2 je odroda XENOS zaradená
do triedy E. Odroda XENOS dosahuje stabilnú a vysokú
objemovú hmotnosť, vysoké hodnoty Zelenyho testu, dobrý
obsah mokrého lepku v sušine.
Výťažnosť múky získaná mletím je stredná. Múka je stredne
silná, vhodná na samostatné použitie v pekárenských
technológiách.
43
KORBINA
Jačmeň siaty ozimný (Hordeum vulgare L.)
NOVINKA
VIOLETTA
Majiteľ a udržiavateľ odrody:
Saatzucht Breun, Nemecko
Registrácia: SR - 2012
Odroda je právne chránená.
Majiteľ a udržiavateľ odrody:
Saatzucht Breun, Nemecko
Registrácia: Maďarsko - 2008
Odroda je právne chránená.
Charakteristika odrody:
KORBINA je stredne skorá dvojradová odroda ozimného
stredne vysokého jačmeňa s dobrou odolnosťou proti
poliehaniu. Morforegulátor je potrebné použiť len v prípade
veľmi intenzívne sa vyvíjajúcich porastov. Mrazuvzdornosť
odrody je dobrá, úrodový potenciál je vysoký. Zrno je
veľké, priemerná HTZ počas štátnych odrodových skúšok bola
49,7 g. Podiel zrna nad sitom 2,5 mm je výborný.
Zdravotný stav:
KORBINA má výborný zdravotný stav - odolnosť proti
múčnatke trávovej a hrdzi jačmennej je veľmi dobrá, odolnosť
proti hnedej škvrnitosti je stredná - odroda kladne reaguje
na použitie fungicídov. Odolnosť proti plesni snežnej je veľmi
dobrá.
Termín sejby:
20. 9. - 10. 10.
Hustota výsevku:
400 - 450 zŕn/m2
Charakteristika odrody:
VIOLETTA je veľmi skorý dvojradový sladovnícky jačmeň
s dobrou mrazuvzdornosťou a dobrou odolnosťou proti
poliehaniu. Morforegulátor je potrebné použiť len v prípade
veľmi intenzívne sa vyvíjajúcich porastov. Úroda je vysoká,
počet zŕn v klase je stredne vysoký, HTZ vysoká, podiel zrna
nad sitom 2,2 mm veľmi vysoký.
Zdravotný stav:
VIOLETTA má dobrý zdravotný stav - dobrá je odolnosť proti
Helmintosporiu, hnedej škvrnitosti, stredná proti múčnatke.
Hnojenie N:
Pre produkciu sladovníckej kvality sa robí len na začiatku
vegetácie a to kvôli udržaniu nízkeho obsahu bielkovín vo fáze EC 29/30 70 - 80 kg N. Pri porastoch, ktoré sa po
prezimovaní vyvíjajú veľmi intenzívne môže byť hnojenie N
vynechané. Po fáze EC 31 sa dusíkom už nehnojí.
Termín sejby:
20. 9. - 5. 10.
Výsev sa odporúča neskorší - v prvom októbrovom týždni. Pri
skorých sejbách je vhodné použiť insekticídne moridlo.
Hustota výsevku:
Suché lokality (20. 9. - 5. 10.) - 350 - 370 zŕn/m2
Mokré lokality (20. 9. - 30. 9.) - 300 - 350 zŕn/m2
Odroda KORBINA je zaradená do skúšok pre odrodový
sortiment ozimného sladovníckeho jačmeňa pre Heineken
Slovensko Sladovne, a. s.
Odroda VIOLETTA je zaradená do odrodového sortimentu
ozimného sladovníckeho jačmeňa pre Heineken
Slovensko Sladovne, a. s.
44
Člen RWA SKUPINY NA SLOVENSKU
JUP
Majiteľ a udržiavateľ odrody:
Saatzucht Firbeck GmbH CO, KG,
Nemecko
Registrácia: ČR - 2009
Odroda je právne chránená.
Charakteristika odrody:
JUP je stredne skorá šesťradová
odroda ozimného jačmeňa
(najvýnosnejšia šesťradová odroda
v trojročnom priemere registračných
skúšok ÚKZÚZ 2007 - 2009). Odroda
je stredne vysoká až vysoká a má
dobrú odolnosť proti poliehaniu.
JUP je plastická odroda vhodná na
pestovanie vo všetkých výrobných
oblastiach. Má dobrú zimuvzdornosť
a dobrú odnožovaciu schopnosť.
Zrno je veľké, HTZ vysoká (50 g), podiel
predného zrna je vysoký.
Zdravotný stav:
JUP má veľmi dobrý zdravotný stav
Veľmi dobrá odolnosť proti múčnatke
trávovej, hrdzi jačmennej a hnedej
škvrnitosti, vysoká odolnosť proti
rychnospóriovej škvrnitosti a fuzariózam
v klase
Termín sejby:
20. 9. - 10. 10.
Hustota výsevku:
400 - 450 zŕn/m2
Daj prednosť
kvalitnej
ochrane osiva
• Moderné univerzálne moridlo registrované pre všetky kvalifikované osivá
obilnín
• Dokonalá vyváženosť troch účinných látok zabezpečuje výbornú účinnosť
proti najširšiemu spektru hubových chorôb prenosných osivom a pôdou
• Formula M - jedinečná formulácia zlepšujúca parametre kvality a účinnosti
morenia osiva
Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným spôsobom.
Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.
www.syngenta.sk
45
ELEGO
NOVINKA
Raž siata (Secale cereale L.)
Majiteľ a udržiavateľ odrody:
Saatzucht Edelhof, Rakúsko
Registrácia: Rakúsko - 2009
Odroda je právne chránená.
Charakteristika odrody:
ELEGO je stredne skorá, stredne vysoká odroda populačnej
raže s veľmi vysokým úrodovým potenciálom. Má dobrú
mrazuvzdornosť a dobrú odolnosť proti poliehaniu.
Morforegulátor je odporúčané použiť len vo veľmi intenzívne
sa vyvíjajúcich porastoch. Hustota porastu je stredná, počet
zŕn v klase je vysoký, HTZ veľmi vysoká. Odrodu je možné
pestovať vo všetkých oblastiach vhodných pre pestovanie
raže, je dobre prispôsobivá rôznym podmienkam. Odroda má
vylepšenú odolnosť proti prerastaniu, teda stabilitu čísla
poklesu.
Zdravotný stav:
ELEGO má veľmi dobrý zdravotný stav. Odolnosť
proti múčnatke je veľmi dobrá, proti hrdziam dobrá, proti
Rychnospóriovej škvrnitosti stredne dobrá. Tolerancia k plesni
snežnej je dobrá.
Hnojenie N:
Na začiatku vegetácie 50 - 70 kg/ha
V čase steblovania 40 - 60 kg/ha
Neskorá dávka - na podporu tvorby úrody - len ak bol porast
siaty do horších pôd a v nie optimálnych podmienkach
a zaostáva vo vývoji
Termín sejby:
25. 9. - 15. 10.
Hustota výsevku:
Skorá sejba, dobrá poľná vzchádzavosť: 300 - 350 zŕn/m2
Stredný termín sejby: 350 - 380 zŕn/m2
Neskorý termín sejby, horšia poľná vzchádzavosť 380 - 400
zŕn/m2
Parametre kvality:
ELEGO dosahuje dobrú potravinársku kvalitu - objemová
hmotnosť je vysoká, číslo poklesu je vysoké a stabilné, obsah
mokrého lepku je stredný.
GONELLO (H)
Majiteľ a udržiavateľ odrody:
KWS Lochow GmbH, Nemecko
Charakteristika odrody:
GONELLO je hybrid s technológiou Pollen Plus. Dosahuje
veľmi vysoké úrody, čo dokázal pri registračných skúškach
v Nemecku a v ČR, kde výrazne prekonal všetky kontrolné
hybridy. Možno ho pestovať vo všetkých oblastiach vhodných
na pestovanie raže. Vyhovujúcejšie sú stredne ťažké a ľahšie
pôdy. Neodporúča sa pestovanie v zamokrených ťažkých
pôdach.
GONELLO je hybrid s nižším vzrastom a vyniká preto veľmi
dobrou odolnosťou proti poliehaniu pred zberom. Má
veľmi dobrú odolnosť proti prerastaniu na stanovišti,
takže dokáže dosiahnuť dobrý výnos a kvalitu aj pri mokrej
žatve.
Zdravotný stav:
Hybrid sa vyznačuje výborným zdravotným stavom. Má
veľmi dobrú odolnosť k múčnatke trávovej a k hrdzi trávovej
a veľmi nízku náchylnosť k napadnutiu kyjaničkou purpurovou.
Odolnosť proti hnedej škvrnitosti je stredná, preto je vhodné
naplánovať ochranu. Hybrid má dobrú toleranciu proti plesni
snežnej.
Hnojenie N:
Na jeseň len po zlej predplodine
Na jar 120 - 150 kg N/ha v troch dávkach:
• 30 - 40 kg/ha skoro na jar
• 50 - 60 kg/ha vo fáze 1. kolienka
• 40 - 50 kg/ha tesne pred klasením
Termín sejby:
15. 9. - 15. 10.
Hustota výsevku:
Skorá sejba, dobrá poľná vzchádzavosť: 180 - 250 zŕn/m2
Stredný - neskorší termín sejby: 230 - 250 zŕn/m2
Najnižšie výsevky na ľahkých piesčitých pôdach, najvyššie
v horších podmienkach, pri ťažších pôdach a neskorej sejbe.
Parametre kvality:
GONELLO dosahuje dobrú potravinársku kvalitu. Objemová
hmotnosť je vysoká, číslo poklesu je stabilné.
Výhody pestovania hybridov:
• výsevok nižší cca o 60%
• úroda vyššia o 15 - 20%
• lepšia ekonomika pestovania ako u populačnej raže osivo je síce drahšie, ale pri nižšom výsevku a vyššej
úrode je ekonomika pestovania lepšia
• nižší vzrast - lepšia odolnosť proti poliehaniu
Čo je technológia Pollen Plus?
Hybridy pochádzajúce z programu Pollen Plus sa vyznačujú
zvýšenou tvorbou peľu, čím sa výrazne obmedzuje výskyt
kyjaničky purpurovej (námelu). Peľové zrná a ascospory
kyjaničky purpurovej sú totiž v konkurencii a preto zvýšené
množstvo peľu pôsobí ako ochrana kvitnúcich klasov pred
napadnutím kyjaničkou purpurovou. Táto technológia
v žiadnom prípade neovplyvňuje hospodárske vlastnosti
hybridu - všetky prednosti klasických hybridov zostávajú
zachované.
46
Člen RWA SKUPINY NA SLOVENSKU
Majiteľ a udržiavateľ odrody:
Danko Hodowla Roslin Sp. Z o. o., Poľsko
Odroda je právne chránená.
Charakteristika odrody:
DANKOWSKIE DIAMENT je poloskorá odroda populačnej
raže stredného vzrastu so stabilnými a vysokými úrodami
a dobrou kvalitou zrna. Odroda má dobrú odnožovaciu
schopnosť a dobrú zimuvzdornosť. Pri intenzívnom vývoji
porastov sa odporúča použiť morforegulátor.
Odrodu možno pestovať vo všetkých oblastiach pestovania
raže; je tolerantná aj na kyslé pôdy.
Odolnosť proti prerastaniu zrna je dobrá, čo zabezpečuje
stabilné číslo poklesu a dobrú kvalitu úrody aj v rokoch
s nepriaznivým počasím v čase zberu.
Zdravotný stav:
Zdravotný stav je dobrý.
Termín sejby:
25. 9. - 10. 10.
Hustota výsevku:
Optimálny termín sejby 280 - 320 zŕn/m2 (90 - 110 kg/ha)
Neskorý termín sejby 340 - 360 zŕn/m2 (115 - 125 kg/ha)
Parametre kvality:
Odroda má veľmi dobrú pekárenskú kvalitu, ktorú priaznivo
ovplyvňuje vysoké číslo poklesu a vysoký obsah lepku.
SW TALENTRO
Majiteľ a udržiavateľ odrody:
SW Seed GmbH, Nemecko
Registrácia: Nemecko - 2011
Odroda je právne chránená.
Charakteristika odrody:
SW TALENTRO je stredne skorá odroda nižšieho typu
s vynikajúcou odolnosťou proti poliehaniu a výbornou
mrazuvzdornosťou. Je to plastická odroda a možno ju
pestovať aj v extenzívnejších podmienkach. Má pevnú
slamu, vysoké výnosy, vysokú HTZ a dobré kvalitatívne
parametre.
Odolnosť proti prerastaniu na stanovišti je stredne dobrá.
Zdravotný stav:
Odroda má dobrú odolnosť proti plesni snežnej, stredne dobrú
proti hrdzi a slabšiu proti múčnatke a Septorii nodorum.
Hnojenie N:
Na začiatku vegetácie - 50 - 60 kg N/ha
Pred koncom steblovania (objavenie posledného listu)
EC 37– 50 - 60 kg N/ha
Termín sejby:
25. 9. - 25. 10.
Hustota výsevku:
Skoršia sejba, dobré podmienky 300 - 350 zŕn/m2
Neskorá sejba, horšie podmienky 350 - 400 zŕn/m2
Tritikale ozimné (xTriticosecale Wittm.)
DANKOWSKIE
DIAMENT
47
Zvoľte správny
kurz v morení
ozimných obilnín
Inováciou k novej
úrovni účinnosti:
unikátne spojenie troch odlišných
mechanizmov účinku
prvé využitie strobilurínu
na ochranu osív
mimoriadna šírka fungicídneho
pôsobenia
excelentná účinnosť proti plesni
snežnej
... získajte viac
www.bayercropscience.sk
Prípravky na ochranu rastlín používajte bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy
prečítajte etiketu a informácie o prípravku. Rešpektujte varovné vety a symboly.
SEMPOL PROMOTEAM
SEMPOL PROMOTEAM
SEMPOL TEAM
Ing. Jana Garaiová
Ing. František Csidey
Ing. Peter Jablonický
Ing. Gabriel Kurdila
Ing. Tomáš Králik
Vedúca odd. osív /
Produktový manažér
pre obilniny
Produktový manažér
pre kukuricu
/ Promotér
Produktový manažér
pre olejniny
/ Promotér
Promotér
Promotér
0905 986 647
jana.garaiova
@sempol.sk
0917 617 452
frantisek.csidey@
sempol.sk
0918 713 491
peter.jablonicky@
sempol.sk
0907 822 606
gabriel.kurdila@
sempol.sk
ZÁVODY:
Sempol spol. s r.o.
Závod Prílohy
okr. Trnava
PSČ: 917 01
tel.: 033/ 53 518 31
fax: 033/ 55 013 87
e-mail: [email protected]
Sempol spol. s r.o.
Závod Dolný Štál
okr. Dunajská Streda
PSČ: 930 10
tel.: 031/ 53 901 08
fax: 031/ 55 082 51
e-mail: [email protected]
0905 437 687
tomas.kralik@
sempol.sk
Sempol spol. s r.o.
Závod Bajka
okr. Levice
PSČ: 935 51
tel.: 036/ 77 203 10
fax: 036/ 77 281 47
e-mail: [email protected]
49
Obchodný team RWA SLOVAKIA, spol. s r.o.
N
Náš obchodný team Vám
ponúkne v poľnohospodárskej prvovýrobe
profesionálne odborné poradensto pri Vašom
rozhodovaní. Neváhajte a kontatkujte svojho
regionálneho zástupcu!
Ing. Ján Gutten
jan.gutten
@rwaslovakia.sk
0907 955 144
Ing. Jana Španitzová
jana.spanitzova
@rwaslovakia.sk
0905 986 657
Vedúci obchodného
oddelenia
TEAMLEADER
Ing. Miroslav Mihal
miroslav.mihal
@rwaslovakia.sk
0917 977 838
okr.: IL, PU, PB, BY, ZA,
Ing. Igor Čalkovský
igor.calkovsky@
rwaslovakia.sk
0918 433 002
Ing. Peter Luhan
peter.luhan
@rwaslovakia.sk
0905 662 941
Ing. Jana Ušáková
jana.usakova
@rwaslovakia.sk
0917 947 674
Ing. Zoltán Csápai
zoltan.csapai
@rwaslovakia.sk
0905 532 236
Ing. Jaroslav Fabian
jaroslav.fabian
@rwaslovakia.sk
0915 888 367
Ing. Gabriela Ďurišová
gabriela.durisova@
rwaslovakia.sk
0915 888 366
Ing. Norbert Kovács
norbert.kovacs
@rwaslovakia.sk
0905 719 102
Ing. Ján Čertan
jan.certan
@rwaslovakia.sk
0905 662 056
KM, CA, NO, TS, DK, RK,
MT, BB, TR, ZH,PD,PE,BN
okr.: TN, NM, PN, MY, SI,
SE, MA
okr.: BA, PK, TT, GA
okr.: HC, TO, ZM, ZC, BS,
NR
okr.: DS, SC
okr.: SA, NZ, KN
okr.: LV, KA, ZV, DT, PT,
RS, RA, LC, VK
okr.: BR, LM, PP, KK, SL,
BJ, SB, PO, KE, GE, LE,
SN, RV
okr.: SK, SP, ML, HE, SV,
SO, MI, VT, TV
www.rwaslovakia.sk
UNIVERZÁLNE
ORGANICKO-MINERÁLNE
LISTOVÉ HNOJIVO
vyrobené z bielkovinového materiálu bohatého na živiny
na Slovensku aplikované rocˇne na viac ako 30 tisíc hektároch
ZLEPŠUJE
tvorbu koreňových vláskov a odber živín z pôdy
metabolizmus rastlín a hospodárenie so živinami
odolnosť porastu voči chorobám a škodcom
odolnosť rastlín voči výkyvom počasia
ZVYŠUJE
nutričnú hodnotu pestovaných plodín
POMÁHA
pri regenerácii poškodených porastov
ZHODNOCUJE
NAMIXOVANÝ UNIVERZÁLNY KOMPLEX
10-TICH DRUHOV ŽIVÍN
aminokyseliny
- sú priamym zdrojom energie
- zlepšujú celkovú životaschopnosť porastu
humínové kyseliny
- sú prírodným rastovým stimulátorom
síra a meď
- zlepšujú odolnosť porastu voči hubovým chorobám
mikroživiny
- v chelatizovanej forme
- fyziologicky účinné množstvá
niekoľkonásobne každé 1€ investované do hnojiva
exkluzívne od
VÝHODY POUŽITIA
LISTOVÉHO HNOJIVA
ROKOHUMIN
PRÍRODNÁ VÝŽIVA
schválené pre použitie v ekologickom pol’nohospodárstve
na všetky druhy pol’ných plodín, zeleniny a ovocia
VÝBORNÉ APLIKACˇNÉ VLASTNOSTI
OSVEDCˇENÁ SPOJENÁ APLIKÁCIA
možná celodenná aplikácia bez rizika popálenia rastlín S HNOJIVOM DAM 390
výborná priľnavosť na list a odolnosť voči rýchlemu
zasychaniu
spojená aplikácia s herbicídmi, fungicídmi,
insekticídmi (tank-mix)
spojenou aplikáciou obohacuje hnojivo DAM o ďalších
9 druhov živín (tank-mix)
CELKOVÝ STAV PORASTU
vylepšuje stav porastu s relatívne nízkymi nákladmi
cielene dodáva živiny a deficitné prvky
pridajte 1 hektárovú dávku hnojiva ROKOHUMIN
(5 lit.) do každého tank-mixu s hnojivom DAM
okrem dusíka dodáte porastu ďalších 9 dôležitých
živín
humínové kyseliny v hnojive pôsobia ako prírodný
rastový stimulátor
bezproblémová spojená aplikácia
dosiahnete výborný ekonomický efekt
exkluzívne od
POUŽÍVANIE A PRÍNOSY
PRI PESTOVANÍ OZIMÍN
PRÍPRAVA NA PREZIMOVANIE PORASTU
intenzívna tvorba koreňovej sústavy
odolnosť voči mrazom / lepšie prezimovanie
podpora odnožovania
OBILNINY
termín
hektárová dávka
(koncentrácia)
aplikácia
(tank-mix)
pozitíva
aplikácia
v jeseni
až do začiatku
mrazov
5 lit. ROKOHUMIN
150 lit. vody
• spolu s regulátorom rastu
• spolu s herbicídom
• tvorba koreňových vláskov a odber živín
• odolnosť voči výkyvom počasia
• podpora odnožovania
aplikácia
v jari
koniec
odnožovania
5 lit. ROKOHUMIN
150 lit. vody
• pri najbližšom vstupe do porastu
• spolu s prípravkami na ochranu proti chorobám a škodcom
• pri hnojení hnojivom DAM
• rastový stimul
• lepšia odolnosť voči chorobám a škodcom
• zlepšenie celkovej kondície porastu
od vlajkového
listu
5 lit. ROKOHUMIN
150 lit. vody
• pri najbližšom vstupe do porastu
• spolu s prípravkami na ochranu proti chorobám a škodcom
• zlepšenie kvalitatívnych parametrov
termín
hektárová dávka
(koncentrácia)
aplikácia
(tank-mix)
pozitíva
aplikácia
v jeseni
až do začiatku
mrazov
5 lit. ROKOHUMIN
3 kg RWA BOR 150
200 lit. vody
• spolu s regulátorom rastu
• spolu s prípravkami na ochranu proti chorobám a škodcom
• tvorba koreňovej sústavy a krčka
• lepšia odolnosť voči mrazom
aplikácia
v jari
pri pokrytí
pôdy listami
na 40-50%
5 lit. ROKOHUMIN
150 lit. vody
• spolu s prípravkami na ochranu proti chorobám a škodcom
• pri hnojení hnojivom DAM
• rastový stimul a odber živín z pôdy
• podpora kvetenstva
• zlepšenie celkovej kondície porastu
začiatok
steblovania
aplikácia
do klasu
REPKA
BALENIE
1000 L
BALENIE
50 L
BALENIE
25 L
exkluzívne od
Listová výživa
Význam listovej výživy
Tak ako sa venuje veľká pozornosť základnému
hnojeniu plodín hlavnými živinami mala by sa
prinajmenšom rovnaká pozornosť venovať aj doplňovaniu
stopových prvkov formou listovej výživy. Ich doplnenie sa
dá vyriešiť s relatívne malými nákladmi, ale s vysokou
účinnosťou pri listovom hnojení. Listové prihnojenie
sa využíva najmä ak je redukovaná funkcia koreňovej
sústavy, ak chceme stimulovať vegetatívny rast plodín a
v prípade stresu pestovanej plodiny.
Pri hnojení rastlín na list sa uvoľňuje malé množstvo
živín do zriedeného vodného roztoku. Preto hnojivami
určenými na listovú výživu možno progresívnejšie
optimalizovať výživu rastlín. Ich aplikáciou s obsahom
nielen základných makro biogénnych prvkov (N, P, K, Mg
, Ca a S), ale i mikroelementov a rôznych stimulačných
látok, možno dosiahnuť efektívnejšie zhodnotenie makro
živín, vyššiu kvalitu produktov, zníženie obsahu nitrátov,
či zvýšenú biosyntézu dusíkatých látok. Neznamená
to iba dopĺňanie mikro živín pre rastlinu a zabránenie
deficitu určitého prvku vo výžive plodín, ale tiež prichádza
k zmierneniu pôsobenia stresových faktorov na plodiny
ako sú napríklad škody spôsobené suchom. Listová
výživa napomáha tiež k urýchleniu dozrievania plodov.
Listové hnojenie ovplyvňuje pôdne podmienky
iba v malej miere. Výhodou je, že listová výživa pôsobí
priamo a okamžite na pestovanú plodinu. Vyživuje
plodiny rýchlo a efektívne, aj keď plodiny nie sú schopné
absorbovať živiny plne z pôdy. Požiadavky rastlín na
mikro živiny môžu byť foliárnou aplikáciou hnojív splnené
rýchlejšie, efektívnejšie a symptómy nedostatku mikro
živín sú eliminované. Výhodou takejto aplikácie ja aj
možnosť spojenia prihnojenia plodín na list s aplikáciou
iných prípravkov na ochranu rastlín vo forme tank mixu.
Ponuka listových hnojív
RWA SLOVAKIA, spol. s r.o.
RWA BÓR 150
NPK 20-20-20
NPK 20-10-10
NPK 8-24-24
NPK 30-10-10
NPK 10-40-40
NPK 9-18-27
NPK 5-5-40
AMINOGRAN 6.5
CUPROMIX
FOSFO K
VITACOMPLEX
ORGANOBORO
MULTIACTION
FUMIGÓ
ROKOHUMIN
ROKOHUMIN B75
Odporučenie listovej výživy
Repka ozimná
Jesenná aplikácia
1x
1x
NPK 8-24-24
Dávka na hektár
5 kg (rozpustiť v 1000 l vody)
Rokohumin
5l
RWA Bór 150
3 kg
Jarná aplikácia
1x
NPK 20-20-20
5 kg (rozpustiť v 1000 l vody)
Ozimné obilniny
Jesenná aplikácia
1x
NPK 8-24-24
Dávka na hektár
5 kg (rozpustiť v 1000 l vody)
Jarná aplikácia (začiatok steblovania)
1x
NPK 30-10-10
5 kg (rozpustiť v 1000 l vody)
Aplikácia do klasu
1x
Sweet Mn (Mangán)
3 kg
www.rwaslovakia.sk
Prípravky na ochranu rastlín
REPKA KOMPLET PACK
Spektrum účinku
Balíček prípravkov Metaquin, Riza a Rapid určený na komplexné
ošetrenie 25 ha repky ozimnej.
Zloženie balíčka REPKA KOMPLET PACK
Burinné spektrum
Účinnosť
Bolehlav škvrnitý
n
n
n
Hluchavka objímavá
n
n
n
Prípravok
Účinná látka
Dávka na 25 ha
Dávka na ha
Typ POR
Hluchavka purpurová
n
n
n
Metaquin
333 g/l metazachlor
83 g/l quinmerac
50 l
2l
herbicíd
Hviezdica prostredná
n
n
n
Riza
250 g/l tebuconazole
15 l
0,6 l
insekticíd
Ježatka kuria
n
n
n
Rapid
60 g/l gamma-cyhalothrin
2l
0,14 l
fungicíd
Láskavec ohnutý
n
n
n
Lipkavec obyčajný
n
n
n
Luľok čierny
n
n
n
Metlička obyčajná
n
n
n
Mlieč roľný
n
n
n
Mlieč zelinný
n
n
n
Mohár praslenatý
n
n
n
Mohár sivý
n
n
n
Parumanček nevoňavý
n
n
n
Psiarka roľná
n
n
n
Ruman roľný
n
n
n
Tetucha kozia
n
n
n
Veroniky
n
n
n
Žltnica maloúborová
n
n
n
Durman obyčajný
n
n (n)
Horčiak broskyňolistý
n
n
Horčiak štiavolistý
n
n
Konopnica napuchnutá
n
n
Mak vlčí
n
n
Nevädza poľná
n
n
Ovos hluchý
n
n
Pohánkovec ovíjavý
n
n
Úhorník liečivý
n
n
Kapsička pastierska
n
(n)
Mrlík biely
n
(n)
Mrlík hybridný
n
(n)
Fialka roľná
n
Loboda konáristá
n
Peniažtek roľný
n
Reďkev ohnicová
n
Stavikrv vtáčí
n
Zemedym lekársky
n
Výhody použitia:
•
•
komplexné balenie na ochranu repky (herbicíd + insekticíd + fungicíd)
možnosť aplikácie v tank-mixe
Riza - 0,6 l / ha
Rapid - 0,14 l / ha
Metaquin
2 l /ha
4 - 10 dní
po sejbe
0
sejba / klíčenie
13
15
vzchádzanie
21
začiatok tvorby
listov, ružice, príp. výhonkov
Pôsobenie prípravku:
Metaquin
Postrekový prípravok vo forme tekutého dispergovateľného koncentrátu na reguláciu jednoklíčnolistových
a dvojklíčnoslitových burín v horčici, repke ozimnej a jarnej.
Účinná látka sa do rastliny dostáva koreňmi pri vzchádzaní, po vzídení čiastočne aj listami. Pri aplikácii
na pôdu pred vzídením burín spôsobuje uhynutie burín pred alebo krátko po vyklíčení (reguluje buriny
až do fázy klíčnych listov). K hlavnej účinnosti dochádza cez pôdu, spoľahlivo pôsobí len pri dostatočnej
pôdnej vlhkosti (pri aplikácii za sucha sa účinok dostaví až po zrážkach). Účinok trvá podľa podmienok
4-6 mesiacov.
Riza
Účinná látka tebuconazole, patrí do chemickej skupiny triazoly. Pôsobí ako systémový fungicíd s
formuláciou EW. Pre jesennú aplikáciu sa odporúča dávka 0,6 l/ha (min. 400 l vody), reguluje čerň repkovú
a bielu hnilobu, pričom má vedľajšiu účinnosť na fómovú hnilobu a významné moroforegulačné
pôsobenie. Vhodný do tank-mixu aj s listovými hnojivami (RWA Bór 150) a stimulátormi rastu.
Rapid
Insekticíd s formuláciou CS s účinnou látkou gamma-cyhalothrin, patrí do chemickej skupiny pyretroidy.
Pôsobí ako dotykový a požerový jed s knockdown efektom. Vyznačuje sa krátkou reziduálnou
účinnosťou bez hĺbkového účinnku. Pri postrekovej dávke 0,08 l/ha reguluje blyskáčika jarného,
byľomora kelového, krytnos repkový, štvorzubý a šešuľový, piliarka repková a skočky s ochranou
dobou 28 dní. Pri dávke 0,06 l /ha reguluje vošku kapustovú s rovnakou ochranou dobou. Pri aplikácii
za vyšších teplôt (nad 23°C) je menej účinný. Vhodný do tank-mixu s graminicídmy, CCC a DAM 390.
Vysvetlivky, účinnosť:
n n n
výborná
n n veľmi dobrá
n
dobrá
www.rwaslovakia.sk
OZIMINY 2014
www.rwaslovakia.sk
Download

katalóg oziminy 2014