SEMPOL PROMOTEAM
CA
KM
BY
PU
SE
PN
MA
TT
BA SC
PO
RA
PT
SV
HE
VT
SO
KE
RV
MI
TV
DT
ZC
ML
GE
BR
ZH
ZV
ZM
LE
SN
BB
RS
BS
NR
GA
PP
LM
RK
PD
PE
HC
PK
SP
TR
TO
SK
SB
KK
MT
BN
NM
MY
BJ
DK
PB
TN
SL
TS
ZA
IL
SI
NO
LC
KA
VK
SA
NZ
DS
LV
KN
Závody SEMPOL spol. s r.o.
Sempol spol. s r.o.
Závod Prílohy
917 01 Trnava
tel.: 033/ 53 518 31
fax: 033/ 55 013 87
[email protected]
Sempol spol. s r.o.
Závod Dolný Štál
930 10 Dolný Štál
okr. Dunajská Streda
tel.: 031/ 53 901 08
fax: 031/ 55 082 51
[email protected]
Sempol spol. s r.o.
Závod Lužianky
951 41 Lužianky
okr. Nitra
tel.: 037/ 77 834 22
fax: 037/ 834 19
[email protected]
Sempol spol. s r.o.
Závod Bajka
935 51 Tekovský Hrádok
okr. Levice
tel.: 036/ 77 203 10
fax: 036/ 77 281 47
[email protected]
Ing. Jana
Garaiová
Teamleader
promotérov/
Produktový
manažér
0905 986 647
[email protected]
Ing. Andrej
Kupecsek, PhD.
Ing. František
Csidey
Ing. Peter
Jablonický
Ing. Gabriel
Kurdila
Ing. Zdeněk
Chovanec
Promotér
Promotér
Promotér
Promotér
Promotér
0918 861 282
kupecsek@
sempol.sk
0917 617 452
[email protected]
0918 713 491
jablonicky@
sempol.sk
0907 822 606
[email protected]
0918 433 003
chovanec@
sempol.sk
KATALÓG ODRÔD OZIMÍN 2013
KATALÓG ODRÔD
OZIMÍN 2013
OBSAH
Repka olejka ozimná
3
Skúsenosti zákazníkov
10
Pšenica letná, forma ozimná - EXKLUZÍVNE ODRODY
13
Odporúčania na pestovanie exkluz. pšeníc
24
Fenologická stupnica
25
Pšenica ozimná - tabuľky
26
Spracovateľská kvalita pšenice
31
Pšenica letná, forma ozimná - OSTATNÉ ODRODY
32
Pšenica letná, forma presievková
40
Jačmeň siaty ozimný
41
Raž siata
43
Triticale ozimné
45
Naša spoločnosť má zavedený systém
manažérstva kvality podľa normy
ISO 9001:2008 pre nákup, výrobu a predaj
osív poľnohospodárskych plodín.
Ponuka BIO osív
Navštívte nás na dňoch poľa a pozrite si
jednotlivé odrody na naživo.
Pšenica ozimná:
»» ASTARDO
»» ENERGO
»» KERUBINO
str. 15
str. 17
str. 19
Deň otvorených dverí repky ozimnej
Sempol spol. s r.o.
21.5.2013 22.5.2013
28.5.2013
29.5.2013
Triticum s.r.o., Vráble
SEMAT a.s., Špačince
PD Rybany
RD Petrova Ves
Dni poľa oblilnín 2013
Sempol spol. s r.o.
4-5.6.2013
6.6.2013
7.6.2013
11.6.2013
12.6.2013
13.6.2013
13.6.2013
14.6.2013
19.6.2013 25.6.2013
26.6.2013
Dvory nad Žitavou*
Celoslovenský deň poľa
ÚKSÚP Želiezovce
CVRV Piešťany, pracov. Borovce**
ÚKSÚP Želiezovce*
Dni poľa Bayer CropScience
Farma Jozefa Karcha MVDr., Sejkov**
ÚKSÚP Vranov nad Topľou*
Dni poľa Bayer CropScience
PD Komoča**
ÚKSÚP Veľké Ripňany
PPD Trhová Hradská
ÚKSÚP Spišská Belá
AFG s.r.o., Turčianske Teplice
* účasť na spoločných dňoch poľa
** prehliadka aj repky ozimnej
Tešíme sa na Vašu účasť. Pre viac informácií
kontaktujte Sempol team alebo navštívte
www.sempol.sk
KATALÓG ODRÔD OZIMÍN 2013
RD Petrova Ves
PD Komoča
DNI POĽA REPKY OZIMNEJ 2012 - FOTOGRAFIE
Farma Jozefa Karcha MVDr., Sejkov
PD ZÁHORIE, Jablonica
PD Hlohovec
47
JANUS
NOVINKA
Majiteľ a udržiavateľ odrody:
Majiteľ a udržiavateľ odrody:
Charakteristika odrody: Stredne skorá odroda stredne
Charakteristika odrody: Stredne skorá odroda (vegetačná
SW Seed, Nemecko
Registrácia: SR - 2009 (registrácia po dvoch rokoch)
vysokého až vysokého typu, so stredne dobrou odolnosťou
proti poliehaniu. Odroda nie je náchylná na vyzimovanie,
rovnomernosť dozrievania má stredne dobrú.
Rastlina je pri normálnom priebehu počasia v plnom
kvitnutí vysoká a v zrelosti je jej celková dĺžka vrátane
bočných vetiev veľmi dlhá - svojim vzrastom pripomína
skôr hybrid. Výrazné rozvetvenie umožňuje dosiahnuť
optimálnu hustotu rastlín aj pri nižšom výsevku. Odroda
kvitne skoro, semeno je stredne veľké, HTZ v priemere
4,38 g.
Pestovanie: Odroda je plastická, t. j. je veľmi dobre
prispôsobivá rozličným pôdnym a klimatickým podmienkam,
nemá špeciálne nároky na agrotechniku. Lepšie výsledky
dosahuje v suchých rokoch a oblastiach. Silný dobre
vyvinutý koreň a mohutný vzrast umožňujú rastline
lepšie hospodáriť s vodou i živinami a tiež lepšie konkuro
ať burinám počas celého vegetačného obdobia. V suchom
roku 2007 bola odroda CHAGALL najúrodnejšou odrodou v
Rakúsku. V SR dosiahla v 1. roku skúšok priemernú úrodu 5,93
t/ha, čo je 107,8% a v 2. roku skúšok mala úrodu 5,45 t/ha, čo je
103,0 % na priemer kontrolných odrôd Manitoba a ES Astrid.
CHAGALL je spoľahlivá a výkonná odroda s vysokou
stabilitou úrod ako v rôznych podmienkach, tak aj v
zberových ročníkoch.
CHAGALL je odroda vhodná pre včasnú sejbu, nemá sklon k
prerastaniu. Vďaka rýchlemu počiatočnému rastu je možné siať ju
aj neskôr, ale neodporúča sa to.
Výsevok: 500 – 700 000 klíčivých semien na ha
Optimálna hustota rastlín po prezimovaní je 35 - 50 na m2.
Zdravotný stav: CHAGALL má dobrý zdravotný stav –
odroda je menej odolná proti napadnutiu fómovou hnilobou, stredne
odolná proti napadnutiu bielou hnilobou (sclerotíniou) a čerňami,
má dobrú odolnosť proti napadnutiu plesňou sivou.
Kvalita: Odroda má dobrú technologickú kvalitu. V priemere
za dva roky skúšok dosiahla obsah glukozinolátov 12,1 mikromolov
na gram semena, obsah kyseliny erukovej <0,1 %, kyseliny
linolovej 21,0 %, kyseliny linolénovej 8,9 % a kyseliny olejovej 61,3
%. Obsah oleja v sušine semena je 42,0 %, čo je o 0,1 % menej
ako u kontrolnej odrody Manitoba.
Prednosti:
• stabilita vysokých úrod predovšetkým v suchých
•
•
•
•
•
rokoch
mohutný koreňový systém, výborné vetvenie
výborné hospodárenie s vodou
dobrá prispôsobivosť pôdnym a klimatickým
podmienkam
dobrá odolnosť voči vyzimovaniu
dobrá technologická kvalita
SW Seed, Nemecko
Registrácia: SR - 2012 (registrácia po dvoch rokoch)
doba 192 dní) stredne vysokého vzrastu (145 cm). JANUS
má dobrú zimuvzdornosť a odolnosť proti poliehaniu.
Rastlina je pevná, koreňový krčok silný. Úrodový
potenciál je veľmi vysoký, rastlina veľmi dobre vetví,
nasadenie šešulí na stonkách je husté. HTZ je stredne
vysoká – priemerná HTZ počas skúšok bola 4,37 g.
Pestovanie: JANUS je veľmi plastická odroda a možno ju
pestovať vo všetkých oblastiach pestovania repky ozimnej.
Odroda dosiahla počas štátnych odrodových skúšok
priemernú úrodu semena 5,05 t/ha, čo bolo 103,9% v
porovnaní s priemerom kontrolných odrôd Robust,
Sansibar a Tatra.
JANUS je možné vysievať aj skôr nakoľko nemá sklon k
prerastaniu. Jarný rast je rýchly a intenzívny. Rovnomernosť
dozrievania je stredne dobrá až dobrá, čo znižuje riziko
zberových strát.
Výsevok: 600 - 700 000 klíčivých semien/ha
Optimálna hustota rastlín po prezimovaní je 40 - 50 na m2.
Zdravotný stav: JANUS má dobrý zdravotný stav. Odroda
je stredne odolná proti napadnutiu fómovou hnilobou a
sklerotíniovou hnilobou, menej odolná proti napadnutia
čerňami repky a dobre odolná proti napadnutiu plesňou
sivou.
Kvalita: Technologická kvalita je dobrá. Obsah oleja v
sušine semena je vysoký 46,5%, čo je o 1,6% viac ako
u kontrolnej odrody Robust, o 0,6% viac ako u kontrolnej
odrody Sansibar a o 0,2% viac ako u kontrolnej odrody Tatra.
Produkcia oleja dosiahla v priemere za dva roky skúšok
2,35 t/ha, čo je 103,3% v porovnaní s priemerom kontrolných
odrôd. Zastúpenie jednotlivých mastných kyselín v oleji je
štandardné. Obsah glukozinolátov je stredne vysoký - 11,0
mikromolov na gram semena.
REPKA OLEJKA OZIMNÁ (Brassica napus L.)
CHAGALL
Prednosti:
•
•
•
•
•
veľmi vysoký úrodový potenciál
dobrá zimuvzdornosť
dobrá odolnosť proti poliehaniu
dobrá odolnosť proti prerastaniu na jeseň
dobrá technologická kvalita - vysoký obsah oleja
v sušine semena
Štátne odrodové skúšky - výsledky ÚKSÚP
2010
Úroda podľa
ročníkov
t/ha
Robust K1
Sansibar K2
2011
2010-2011
%
t/ha
%
t/ha
%
4,23
98,1
5,48
101,3
4,86
100,1
4,49
104,1
5,33
98,6
4,91
101,1
Tatra K3
4,22
97,8
5,41
100,1
4,82
99,3
K1 + K2 + K3
4,31
100
5,4
100
4,86
100
JANUS
4,4
102,1
5,7
105,4
5,05
103,9
Úroda podľa
VO
KVO
RVO
ZVO
Rok:
t/ha
%
t/ha
%
t/ha
2010
4,5
104,8
4,21
96,9
-
%
-
2011
6,09
107,9
5,25
109,8
4,78
91,3
Priemer:
5,3
106,5
4,99
104
4,78
91,3
* kontrolné odrody: Robust, Sansibar, Tatra
3
REPKA OLEJKA OZIMNÁ (Brassica napus L.)
LESIA
Majiteľ odrody:
Svalőf Weibull AB, Švédsko
Udržiavateľ odrody:
SW Seed, Nemecko
Registrácia: SR - 2005
Charakteristika odrody: Stredne skorá odroda s vegetačnou
dobou 194 dní. Odroda je nižšieho typu (Lesia 1,43 m,
Jesper 1,50 m, Rasmus 1,53 m) s výbornou odolnosťou
proti poliehaniu. Odolnosť proti vyzimovaniu je veľmi
dobrá. Rovnomernosť dozrievania je stredne dobrá.
Semeno je stredne veľké - počas skúšok dosiahla odroda
priemernú HTZ 4,48 g.
Pestovanie: Odroda je dobre prispôsobivá pôdnym a
klimatickým podmienkam a nemá špeciálne požiadavky na
agrotechniku. LESIA dosahuje stabilné úrody - najlepšie v
kukuričnej a zemiakovej výrobnej oblasti. V repnej výrobnej
oblasti úrody v jednotlivých ročníkoch mierne kolísali.
LESIA dosahuje výborné úrody aj v suchých rokoch a to
predovšetkým v kukuričnej výrobnej oblasti.
LESIA nemá sklon k prerastaniu ani v teplom jesennom
počasí. Pri poškodení mrazmi má odroda veľmi dobrú
schopnosť regenerácie. Jarný rast je intenzívny.
Výsevok: 600 - 700 000 klíčivých semien na ha
Optimálna hustota rastlín po prezimovaní je 45 - 50 na m2.
Zdravotný stav: Zdravotný stav odrody LESIA je veľmi dobrý
- odolnosť proti fómovej hnilobe, alternárii a sclerotínii bola
počas skúšok nad priemerom kontrolných odrôd, odolnosť
voči botrytíde na úrovni kontrolných odrôd.
Kvalita: Odroda LESIA má dobrú technologickú kvalitu.
Obsah glukozinolátov je 13,2 mikromolov na gram semena
v priemere za tri roky skúšok. Obsah kyseliny erukovej
v semene je < 0,1 %, obsah kyseliny linolovej 18,2 %,
linolénovej 8,5 % a olejovej 65,5 % v priemere za roky 2002
- 2004. Obsah oleja v sušine semena je vysoký 45,6 %,
čo je o 1,1 % viac ako Rasmus a 1,9 % viac ako Jesper za
tri roky skúšok.
Prednosti:
• stabilita úrod
• dobrá prispôsobivosť pôdnym a klimatickým
•
•
•
•
4
podmienkam
výborná odolnosť voči poliehaniu
výborná odolnosť voči vyzimovaniu
vysoký obsah oleja v sušine semena
veľmi dobrý zdravotný stav
ES ALONSO (H)
Majiteľ a udržiavateľ odrody:
EURALIS Semences, Francúzsko
Registrácia: SR - 2011
Charakteristika odrody: Stredne skorý až skorší hybrid
stredne vysokého vzrastu (1,67 m) s vegetačnou dobou
189 dní. ES ALONSO má stredne dobrú odolnosť proti
poliehaniu a dobrú zimuvzdornosť. Rastliny sú pevné
a koreňový krčok je silný. Hybrid veľmi dobre vetví, má
husto nasadené šešule, veľké semeno a priemernú HTZ
4,57 g.
Pestovanie: Hybrid je plastický - vhodný pre všetky výrobné
oblasti, aj chladnejšie. Má veľmi dobrý úrodový potenciál
– najlepšie úrody počas štátnych odrodových skúšok v
SR dosiahol hybrid v kukuričnej a zemiakovej výrobnej
oblasti. Stabilné úrody poskytuje aj v suchých rokoch a
podmienkach.
ES ALONSO je možné vysievať aj skôr nakoľko nemá
sklon k prerastaniu. Na jar má rýchly a intenzívny štart.
Rovnomernosť dozrievania je dobrá, čo znižuje riziko
zberových strát.
Výsevok: 500 000 klíčivých semien na ha
Optimálna hustota rastlín po prezimovaní je 35 - 40 na m2.
Zdravotný stav: ES ALONSO má dobrý zdravotný stav –
hybrid je stredne odolný proti napadnutiu fómovou hnilobou,
bielou hnilobou a čerňami, dobre odolný proti napadnutiu
plesňou sivou.
Kvalita: Technologická kvalita je dobrá. V priemere za tri roky
skúšok má obsah glukozinolátov 9,5 mikromolov na gram
semena, obsah kyseliny erukovej <0,1 %, kyseliny linolovej
23,1 %, kyseliny linolénovej 8,5 % a kyseliny olejovej 60,4
%. Obsah oleja v sušine semena je 44,3 %. Produkcia
oleja sa pohybovala počas skúšok od 1,96 t/ha až po 2,82
t/ha.
Prednosti:
• vysoký a stabilný úrodový potenciál
• veľmi dobrá prispôsobivosť rôznym pôdnym a
klimatickým podmienkam
• pevná rastlina so silným koreňovým krčkom
• dobrá odolnosť proti prerastaniu na jeseň
• dobrá technologická kvalita
KATALÓG ODRÔD OZIMÍN 2013
Majiteľ a udržiavateľ odrody:
Majiteľ a udržiavateľ odrody:
Charakteristika odrody: Stredne skorý hybrid – v kvitnutí
Charakteristika odrody: Stredne skorý hybrid (vegetačná
doba 191 dní) stredne vysokého vzrastu (162 cm).
SENSATION má dobrú zimuvzdornosť a odolnosť proti
poliehaniu. Rastlina je pevná, koreňový krčok silný.
Úrodový potenciál je veľmi vysoký, rastlina veľmi dobre
vetví, šešule sú dlhé a ich nasadenie na stonkách je husté.
HTZ je stredne vysoká – priemerná HTZ počas skúšok bola
4,89 g.
Pestovanie: Hybrid je plastický, vhodný na pestovanie
vo všetkých výrobných oblastach. Pre dosiahnutie veľmi
vysokých úrod je odporúčané umiestňovať ho do lepších
podmienok pestovania a dobrých pôd. V suchých
oblastiach a piesčitých pôdach úrodový potenciál klesá.
Hybrid SENSATION dosiahol počas štátnych odrodových
skúšok priemernú úrodu semena 5,25 t/ha, čo bolo 106,1%
v porovnaní s priemerom kontrolných hybridov Sitro
a Rohan. V roku 2010 (prvý rok skúšok) dosiahol hybrid
SENSATION 113,3% na priemer kontrol a bol zo súboru 37
hybridov skúšaných v prvom roku najúrodnejším.
SENSATION je možné vysievať aj skôr nakoľko nemá
sklon k prerastaniu. Na jar má rýchly a intenzívny štart.
Rovnomernosť dozrievania je dobrá, čo znižuje riziko
zberových strát.
Výsevok: 500 000 klíčivých semien/ha
Optimálna hustota rastlín po prezimovaní je 35 - 40 na m2.
Zdravotný stav: SENSATION má dobrý zdravotný stav.
Je stredne odolný proti napadnutiu fómovou hnilobou,
sklerotíniovou hnilobou, čerňami repky a plesňou sivou.
Kvalita: Technologická kvalita je dobrá. Obsah oleja v sušine
semena je vysoký 46,0%, čo je o 1,4% viac ako u kontrolného
hybridu Sitro a o 0,8% viac ako u kontrolného hybridu Rohan.
Produkcia oleja v priemere za dva roky skúšok dosiahla
2,37 t/ha, t. j. 108,0% v porovnaní s priemerom kontrolných
hybridov. Zastúpenie jednotlivých mastných kyselín v oleji je
štandardné. Obsah glukozinolátov je stredne vysoký – 10,2
mikromolov na gram semena.
EURALIS Semences, Francúzsko
Registrácia: SR - 2013 (registrácia po dvoch rokoch)
RAGT - Serasem Francúzsko
Registrácia: SR - 2012 (registrácia po dvoch rokoch)
i dozrievaní (vegetačná doba 190 dní). Rastliny sú stredne
vysoké (cca 146 cm), odolnosť proti poliehaniu je výborná.
Hybrid má pozvoľný jesenný vývoj, dobrú zimuvzdornosť
a veľmi dobrú regeneračnú schopnosť na jar. Stabilita
na stanovišti je veľmi dobrá, rastlina je vitálna, koreňový
krčok je silný, vetvenie dobré. Úroda je vysoká, tvorená
predovšetkým vysokou HTZ (priemerná HTZ počas
skúšok bola 5,29 g).
Pestovanie: Hybrid je vhodný do všetkých oblastí pestovania
repky. Vysievať je ho možné aj skôr nakoľko nemá sklon k
prerastaniu.
Odroda dosiahla počas štátnych odrodových skúšok
priemernú úrodu semena 5,24 t/ha, čo bolo 105,9% v
porovnaní s priemerom kontrolných hybridov Artoga a
NK Linus.
ES JASON je možné vysievať aj skôr nakoľko nemá
sklon k prerastaniu. Jarný rast je rýchly a intenzívny.
Rovnomernosť dozrievania je stredne dobrá až dobrá, čo
znižuje riziko zberových strát.
Výsevok: 500 000 klíčivých semien/ha
Optimálna hustota rastlín po prezimovaní je 35 – 40 na m2.
Zdravotný stav: Hybrid má dobrý zdravotný stav. ES
JASON má dobrú odolnosť proti napadnutiu plesňou šedou,
stredne dobrú odolnosť proti napadnutiu fómovou hnilobou,
je stredne odolný proti napadnutiu sklerotíniovou hnilobou a
stredne odolný proti napadnutiu čerňami repky.
Kvalita: Technologická kvalita je dobrá. Obsah oleja v
sušine semena je stredne vysoký (43,9%), výnos oleja
je vysoký, zastúpenie jednotlivých mastných kyselín v
oleji je štandardný, obsah glukozinolátov je stredný (10,2
mikromolov/g), obsah kyseliny erukovej je minimálny. Obsah
N-látok v semene je stredne vysoký.
Prednosti:
• výborná plasticita
• vysoký a vyrovnaný úrodový potenciál, vysoká
•
•
•
•
HTZ
dobrá zimuvzdornosť
výborná odolnosť proti poliehaniu
pevná rastlina so silným koreňovým krčkom
dobrá odolnosť proti prerastaniu na jeseň
2011
2012
2011-2012
2011
2010-2011
t/ha
%
t/ha
%
t/ha
%
102,2
Sitro K1
4,31
104
5,99
104,3
5,15
104
97,8
Rohan K2
3,98
96
5,49
95,7
4,74
95,8
4,95
100
K1 + K2
4,15
100
5,74
100
4,95
100
5,24
105,9
SENSATION
4,7
113,3
5,8
101,1
5,25
106,1
%
t/ha
%
t/ha
%
Artoga K1
4,85
102,9
5,27
101,7
5,06
NK Linus K2
4,58
97,1
5,09
98,3
4,84
K1 + K2
4,71
100
5,18
100
ES Jason
4,83
102,5
5,65
109,1
RVO
Úroda podľa
VO:
ZVO
Rok:
t/ha
%
t/ha
%
t/ha
%
2011
3,42
102,8
5,54
102,3
-
-
2012
5,32
110,7
5,78
107
5,65
109,7
Priemer:
4,37
106,75
5,66
104,65
5,65
109,7
* kontrolné odrody: Artoga, NK Linus
2010
Úroda podľa
ročníkov
t/ha
KVO
veľmi vysoký úrodový potenciál
dobrá zimuvzdornosť
dobrá odolnosť proti poliehaniu
pevná rastlina so silným koreňovým krčkom
dobrá odolnosť proti prerastaniu na jeseň
Štátne odrodové skúšky - výsledky ÚKSÚP
Úroda podľa
ročníkov
Úroda podľa
výrobných
oblastí
Prednosti:
•
•
•
•
•
Štátne odrodové skúšky - výsledky ÚKSÚP
REPKA OLEJKA OZIMNÁ (Brassica napus L.)
SENSATION (H)
NOVINKA
KVO
RVO
ZVO
Rok:
t/ha
%
t/ha
%
t/ha
2010
4,26
107,6
5,13
118,6
-
%
-
2011
6,13
103,1
5,71
101,8
5,32
95,2
Priemer:
5,2
104,9
5,42
109,1
5,32
95,2
Kontrolné odrody: Sitro, Rohan
ES JASON (H)
5
NOVINKA
Majiteľ a udržiavateľ odrody:
5,5
4
2009
INSPIRATION
4,5
INSPIRATION
5
INSPIRATION
2010
INSPIRATION
výborná plasticita
vysoký úrodový potenciál
dobrá zimuvzdornosť
výborná odolnosť proti poliehaniu
pevná rastlina so silným koreňovým krčkom
dobrá odolnosť proti prerastaniu na jeseň
Priemer pokusu
Priemer kontrol
SEZNAM DOPORUČENÝCH ODRŮD ČR 2013
relatívna úroda na priemer líniových odrôd 2010 - 2012
115
110
105
DK Secure
Jumper
Dobrava
PR46W26
Xenon
Primus
NK Speed
SY Cassidy
Rohan
90
DK Exquisite
95
Artoga
100 %
Zdroj: ÚKZUZ, Česká Republika
Prednosti:
•
•
•
•
•
•
priemer
Zdroj: ÚKSÚP, Slovnesko
Rumba
Charakteristika odrody: Stredne skorý hybrid – v kvitnutí
i dozrievaní - s nízkou náchylnosťou na prerastanie na
jeseň. Rastliny sú vysoké, odolnosť proti poliehaniu
je výborná. Hybrid má dobrú zimuvzdornosť a veľmi
dobrú regeneračnú schopnosť. Stabilita na stanovišti je
veľmi dobrá, rastlina je vitálna, koreňový krčok je silný,
vetvenie dobré. Úroda je vysoká, HTZ nízka až stredne
vysoká. INSPIRATION je veľmi plastický hybrid, o čom
svedčia dobré výsledky pestovania vo viacerých krajinách –
Slovensko, Rakúsko, Nemecko, ČR, Poľsko, Maďarsko.
Pestovanie: Hybrid je vhodný do všetkých oblastí
pestovania repky. Vhodný je skôr na intenzívnejší spôsob
pestovania. Vysievať je ho možné aj skôr nakoľko nemá
sklon k prerastaniu. Lepšie výsledky – podľa výsledkov
skúšok - dosahuje INSPIRATION v prechodných a vlhších
podmienkach a veľmi dobre funguje aj v kopcovitých
terénoch.
Výsevok: 500 000 klíčivých semien/ha
Optimálna hustota rastlín po prezimovaní je 35 - 40 na m2.
Zdravotný stav: Hybrid má dobrý zdravotný stav. Odroda
je stredne odolná až odolná proti napadnutiu plesňou šedou,
stredne odolná proti napadnutiu fómovou hnilobou, menej
odolná proti napadnutiu sklerotíniovou hnilobou a stredne
odolná proti napadnutiu čerňami repky.
Kvalita: Technologická kvalita je dobrá. Obsah oleja
v sušine semena je stredne vysoký, výnos oleja je
vysoký, zastúpenie jednotlivých mastných kyselín v oleji
je štandardné, obsah glukozinolátov je vyhovujúci, obsah
kyseliny erukovej je minimálny. Obsah N-látok v semene je
stredne vysoký.
REGISTRAČNÉ SKÚŠKY v SR
INSPIRATION
Deutsche Saatveredelung AG, Lippstadt, Nemecko
Zástupca v SR: RAPOOL SLOVAKIA, s. r. o.
Exkluzívne obchodné práva v SR: Sempol, spol. s r. o.
Registrácia: SR - 2011
Sherpa
REPKA OLEJKA OZIMNÁ (Brassica napus L.)
INSPIRATION (H)
SEZNAM DOPORUČENÝCH ODRŮD ČR 2013
relatívna úroda na priemer líniových odrôd 2010 - 2012
Teplá oblasť
Odroda
Sherpa
Chladná oblasť
Celkový priemer
2012
20102012
2012
20102012
2012
20102012
108
110
113
109
111
110
INSPIRATION
113
110
111
109
112
110
Rumba
104
108
104
107
104
108
Artoga
105
110
103
105
104
108
DK Exquisite
105
108
106
106
105
107
Rohan
107
107
108
106
108
106
SY Cassidy
104
105
103
105
104
105
NK Speed
102
104
106
107
104
105
Primus
101
106
102
105
102
105
Xenon
103
105
107
102
105
104
PR46W26
103
103
104
104
104
104
Dobrava
103
103
104
103
104
103
Jumper
103
104
98
102
101
103
DK Secure
94
96
98
99
95
97
Zdroj: ÚKZUZ, Česká Republika
6
KATALÓG ODRÔD OZIMÍN 2013
Měcholupská
(KT)
Žlunice
(JC)
Zdobnice
(RK)
Čechtice
(BN)
PRIEMER
PR44D06
3,72
3,43
5,28
4,44
4,76
4,93
4,43
INSPIRATION
3,91
2,91
5,27
4,60
4,84
4,77
4,38
Sherpa
3,41
3,26
4,91
4,69
4,66
5,29
4,37
NK Grandia
3,52
3,58
5,65
4,18
4,46
4,82
4,37
NK Octans
3,74
3,63
5,05
4,05
4,60
5,08
4,36
Pulsar
3,88
3,34
4,89
3,96
4,67
5,00
4,29
Artoga
3,52
3,57
4,37
3,81
4,79
4,74
4,13
Ladoga 2
3,26
3,13
4,93
4,49
4,54
4,45
4,13
Totem
2,64
2,64
5,20
3,91
4,62
4,95
3,99
Xenon
3,47
2,82
4,49
3,92
4,98
4,27
3,99
Ladoga 1
3,32
2,78
4,52
4,12
4,54
4,28
3,93
Ladoga 3
3,03
2,74
4,92
4,30
4,28
4,20
3,91
Chagall
2,95
2,87
4,64
4,11
4,65
4,21
3,90
DK Exfile
3,36
2,85
4,83
3,95
3,98
4,26
3,87
Odroda
PRIEMER
Ladoga 1
Ladoga 2
Ladoga 3
Lenny
NK Grandia
NK Oktans
PR44D06
Pulsar
Sherpa
Totem
Xenon
INSPIRATION
3,5
Artoga
DK Exfile
ES Alegria
Goya
Chagall
4,0
3,0
REGISTRAČNÉ SKÚŠKY RAKÚSKO 2012
výber z 25 skúšaných odrôd
Úroda rel.(%)
Obsah oleja
(%)
pred
zimou
po
zime
Poškodenie zimou
(1 slabé - 9 silné)
INSPIRATION
46,2
104
41,1
4,7
2,1
3,7
4,0
DK Expower K1
44,8
101
41,8
4,4
2,3
4,0
4,2
Artoga K2
43,9
99
41,1
4,9
2,5
4,3
4,3
Albatros
43,8
99
41,4
5,2
2,4
3,9
4,2
DK Exstorm
43,7
99
41,9
4,3
2,8
4,0
4,3
Goya
2,72
2,84
4,70
4,00
4,62
4,18
3,84
Hybrirock
41,7
94
40,8
5,1
2,4
4,1
4,0
Lenny
2,76
3,03
4,38
4,01
3,64
4,54
3,73
Kodiak
39,9
89
41,7
5,0
2,1
3,9
4,3
Priemer kontrol
K1 + K2
ES Alegria
3,01
2,46
4,77
3,60
3,85
4,27
3,66
44,3
100
41,4
4,7
2,4
4,2
4,3
PRIEMER
3,31
3,05
4,87
4,13
4,50
4,60
4,08
Odroda
HTS
(g)
Úroda semena
(dt/ha)
Stav
porastu
(1 dobrý - 9
zlý)
REPKA OLEJKA OZIMNÁ (Brassica napus L.)
Kladrubská
(RO)
POP SPZO 2011/12; Česká Republika
výnos semen (t/ha), sortiment A, použitelné lokality (6)
Č. Janovice
(KH)
POP SPZO 2011/12; Česká Republika
výnos semen (t/ha), sortiment A, použitelné lokality (6)
4,5
Zdroj: AGES, Rakúsko
LISTINA ODPORUČENÝCH ODRÔD 2012 - Rakúsko
Úroda (rel. %):
Odroda:
Suché
lokality:
Prechodné
a mokré
lokality:
Výnos oleja (rel. %):
Suché
lokality:
Prechodné
a mokré
lokality:
Počet
pokusov:
Obsah oleja v %:
Suché
lokality:
Prechodné
a mokré
lokality:
Skúšané v
rokoch:
Odrody s aktuálnymi výsledkami:
Albatros
103
101
105
103
18/16
+1,1
+1,1
2009 - 2012
Artoga
105
102
105
103
22/19
+0,3
+0,3
2008 - 2012
DK Expower
105
104
107
106
18/16
+1,0
+1,1
2009 - 2012
INSPIRATION
102
105
102
106
18/16
+0,1
+0,3
2009 - 2012
Sherpa
96
100
99
102
17/14
+0,7
+0,9
2009 - 2012
Visby
95
98
94
97
22/20
-0,3
-0,3
2008 - 2012
2010 - 2012
Nové odrody s aktuálnymi výsledkami:
Alabaster
105
102
105
102
14/11
-0,1
+0,4
DK Exclusiv
106
103
109
105
14/11
+1,1
+1,0
2010 - 2012
DK Expertise
105
103
105
102
14/11
0
-0,3
2010 - 2012
DK Extorm
104
103
107
105
14/11
+1,4
+1,0
2010 - 2012
Odrody s výsledkami z predchádzajúcich období:
Exagone
96
97
95
95
16/15
-0,2
-0,5
2008 - 2010
DK Exfield
99
97
104
101
13/12
+2,2
+1,9
2009 - 2011
DK Exfile
101
101
101
100
17/15
-0,1
-0,4
2008 - 2011
NK Petrol
93
99
92
98
21/19
-0,8
Pulsar
99
97
99
96
21/19
SENSATION
95
101
98
103
13/12
13/12
Tores
101
102
100
101
Priemer pokusu*
52,5
55,2
21,1
22,3
2008 - 2011
-0,8
2008 - 2011
+1,1
2009 - 2011
-0,5
-0,6
2009 - 2011
43,7
44,6
+1,4
Zdroj: AGES, Rakúsko
* q/ha
7
Výnos semena a oleja
Registrácia:
• Dánsko 2009 – pod názvom PR46W24
• Slovinsko 2011
Müller 24 je ochranná známka zapísaná v Nemecku.
Prednosti:
•
•
•
•
•
veľmi vysoký úrodový potenciál
výborná zimuvzdornosť
výborná odolnosť proti poliehaniu
pevná rastlina so silným koreňovým krčkom
dobrá odolnosť proti prerastaniu na jeseň
Zdroj:BSV2010
115
49
110
47
105
45
43
10
H
yb
rig
ol
d
Tr
ef
fe
r
24
PR
46
W
26
C
om
pa
ss
R
AW
29
70
R
AW
29
72
LL
ER
M
Ü
Xe
no
n
41
Zdroj: Bundessorten-/ EU-Sortenversuch, DEU 2010
Priemerné hodnoty
vybraných hospodárskych vlastností
Rok
2008
2009
2010
Priemer
Výnos semena (%)
104
105
104
104
Obsah oleja pri 9%
vlkosti (%)
45,8
46,5
46,1
46,1
HTS (g)
4,2
4,4
4,5
4,4
Dĺžka vegetácie (dni)
185
184
192
187
Výška rastlín (cm)
181
166
163
170
Poliehanie (9-1)
7,3
8,3
8,2
7,9
Fómová hniloba (9-1)
5,1
5,1
6,5
5,6
Čerň repková (9-1)
6,0
6,2
7,4
6,5
Sclerotinia (9-1)
7,1
7,3
7,9
7,4
Hodnotenie: 1= najhošie; 9 = najlepšie
8
OBSAH OLEJA %
Výnos semena a oleja - hybridy:
Ar
to
ga
Charakteristika odrody: Stredne skorý hybrid s pozvoľným
jesenným vývojom a nízkou náchylnosťou na prerastanie.
Hybrid má vynikajúcu zimuvzdornosť, ktorú potvrdil aj zime
2011/2012. Jarný vývoj je rýchly a intenzívny. Rastliny
sú stredne vysoké až vysoké s vynikajúcou odolnosťou
proti poliehaniu. Rastlina je pevná, koreňový krčok
silný. Kvitnutie ja skoré, dozrievanie je stredne skoré a
rovnomerné. Úrodový potenciál je veľmi vysoký, rastlina
veľmi dobre vetví.
Pestovanie: Hybrid je vhodný do všetkých oblastí pestovania
repky. Pre dosiahnutie maximálnych úrod je odporúčané
umiestňovať ho do lepších podmienok pestovania a
dobrých pôd, skôr do prechodných a vlhších lokalít.
MÜLLER 24 je možné vysievať skôr, nakoľko nemá sklon k
prerastaniu. Neskorý termín výsevu sa neodporúča.
Výsevok: 500 000 klíčivých semien/ha
Optimálna hustota rastlín po prezimovaní je 35 - 40 na m2.
Zdravotný stav: Hybrid má dobrý zdravotný stav. odolnosť
proti Phome je dobrá, proti Sclerotinii veľmi dobrá.
Kvalita: Technologická kvalita je dobrá. Obsah oleja v
sušine semena je vysoký 46,1%, obsah glukozinolátov je
nízky.
VÝNOS %
REPKA OLEJKA OZIMNÁ (Brassica napus L.)
NOVINKA
KATALÓG ODRÔD OZIMÍN 2013
Zdroj: BSA, Nemecko 2008-10
Nová úroveň insekticídnej
ochrany repky a horčice
• Vysoká koncentrácia a optimálny pomer
originálnych účinných látok s odlišným
mechanizmom účinku
• Výnimočná úroveň, dĺžka a spektrum
insekticídnej účinnosti
www.bayercropscience.sk
Prípravky na ochranu rastlín používajte bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy
prečítajte etiketu a informácie o prípravku. Rešpektujte varovné vety a symboly.
SKÚSENOSTI ZÁKAZNÍKOV
Marek Petrovský
SHR Šoporňa
Mária Ondrušková
predsedníčka PDP
Radošovce-Paderovce
So
spol.
Sempol
s.r.o.
spolupracujeme už niekoľko
rokov. V roku 2011 sme mali
zo Sempolu 3 pšenice ozimné
- ESTEVAN a KAROLINUM +
množenie odrody ASTARDO.
ESTEVAN na celkovej výmere
110 ha a pri úrode 7,23 t/ha.
KAROLINUM na výmere 134
ha pri úrode 8,1 t/ha. Množenie
ASTARDO na výmere 40 ha.
Na jeseň 2012 sme sa rozhodli
so spol. Sempol pestovať štyri
pšenice XENOS na výmere 55
ha, NORENOS 83 ha, ENERGO
na výmere 61 ha a KAROLINUM
na výmere 46 ha. So Sempolom
tradične spolupracujeme i v
množení pšeníc ozimných.
Tento rok pre Sempol množíme
pšenicu XERXES na výmere
30 ha v generácii C1. Celkovo
pestujeme pšenicu v roku 2012
na celkovej výmere 319 ha.
Pre veľmi dobré skúsenosti so
pšenicami zo spol. Sempol,
i tento rok tvoria hlavnú
časť nášho osevu.
Všetky
spomenuté pšenice veľmi dobre
prezimovali.
Okrem
pšeníc
pestujeme
zo Sempolu i repku ozimnú.
Tento rok máme výmeru repky
118 ha. Už niekoľko rokov
pestujeme CHAGALL, odvtedy
ako prišiel CHAGALL na trh.
CHAGALL
pestujeme
na
výmere 81 ha. Je to vynikajúca
líniová odroda, veľmi vhodná do
našich podmienok. Veľmi dobre
prezimuje a medzi jej vynikajúce
vlastnosti patrí suchovzdornsoť.
Mali sme možnosť ju porovnať i
s konkurenčnými materiálmi a
vždy vyšla úrodovo najlepšie
a
v
rôznych
ročníkoch
najstabilnejšie.
10
Ing. Pavol Bahor
PPD Inovec Volkovce
Oziminy od spoločnosti Sempol
pestujeme na našom podniku
už dlhé roky. V roku 2012 sme
kosili pšenice s nižšími úrodami
ako každý. Z portfólia Sempolu
sme mali JB ASANO a LUDWIG,
ktoré mali vyššiu úrodu zrna
ako bol podnikový priemer. Na
jeseň sme siali odrody LUDWIG
na 130 ha, PEGASSOS na
30 ha, JB ASANO na 50 ha.
Prvýkrát skúšame hybridnú
raž GONELLO. Na základe
dobrých referencií sme ju už
siali na 75 ha. Čo sa týka repky
pestujem líniové odrody a aj
hybridy. V roku 2012 skončila
odroda CHAGALL, na moje
prekvapenie, najlepšie v našom
podniku. Pri nižšom počte
jedincov a v suchom počasí bola
úroda tejto odrody uspokojivá a
rentabilná. Pestujem ju ďalej a
od Sempolu prvýkrát pestujem
aj hybridnú repku ES ALONSO
na 50 ha. Môžem konštatovať,
že ako na jeseň, tak aj po
jarných prehliadkach vyzerala
najlepšie.
SHR Čarný Marek
agronóm
Stanča, okr. Trebišov
Repku ozimnú pestujem na
výmere 90 ha. Zo spoločnosti
SEMPOL spol. s r.o. mám
tento rok odrodu CHAGALL
na výmere 35 ha a hybrid
SENSATION na výmere 55 ha.
Odrodu CHAGALL pestujem už
tretí rok, lebo sa mi osvedčila,
vytvára mohutnú rastlinu, má
dobrú zimuvzdornosť, odolnosť
voči suchu a dokáže poskytnúť
vysoké úrody aj v horších
ročníkoch.
V našom osevnom pláne máme
kukuricu, zeleninu a obilniny.
Z hľadiska pestovania obilnín,
tak pestujeme pšenicu ozimnú
na celkovej výmere 70 ha.
Na celej výmere sú zasiate
pšenice zo spol. Sempol. Ide
o LUDWIG 45 ha. LUDWIG
pestujem niekoľko rokov a je
našou nosnou pšenicou. JB
ASANO 15 ha. JB ASANO
pestujeme prvý rok, chceli sme
si ho vyskúšať, pretože sme
ho mali možnosť vidieť na poli
počas dní poľa obilnín, ktoré
Sempol tradične organizuje
a na základe odporúčania
obchodného zástupcu. Odroda
JB ASANO nás zaujala najmä
veľmi dlhým a veľkým klasom
a vynikajúcim odnožovaním.
KAROLINUM na výmere 10
ha. Všetky spomenuté pšenice
veľmi dobre prezimovali.
Ing. Andrus - agronóm
PD VINOHRADY
Choňkovce, okr. Sobrance
Hospodárime
na
výmere
2630 ha ornej pôdy, z ktorých
pestujeme pšenicu ozimnú na
550 ha.
Odrodu
pšenice
ozimnej
JB ASANO od spoločnosti
SEMPOL spol. s r.o. sme
pestovali v r. 2012na výmere
100 ha a dosiahli sme úrodu
6,3 t/ha, čo patrilo k najlepším
úrodám v rámci pestovaných
odrôd v podniku. S touto
odrodou sme spokojní, má
dobrú zimuvzdornosť, toleranciu
k
chorobám,poliehaniu
a
dosahuje nadpriemerné úrody v
potravinárskej kvalite.
KATALÓG ODRÔD OZIMÍN 2013
Ľubomír Mĺkvy
agronóm PDP Veľké
Kostoľany
Dalo by sa povedať, že sme pre
spol. Sempol hlavne partner
v oblasti množenia pšence
ozimnej, kukurice siatej a
jačmeňa jarného. Tento rok
množíme pšenicu XENOS
na výmere 46 ha. Kukuricu
siatu množíme, už niekoľko
rokov. Tento rok na výmere 50
ha. Okrem množenia sme sa
rozhodli na základe odporúčania
a
zistenia
si
informácii,
pre pšenicu KAROLINUM.
KAROLINUM pestujeme na
výmere 96 ha. Celkovo pšenicu
ozimnú máme vysiatu na 319 ha.
Tento rok sme sa rozhodli i pre
pokus s kukuricou, pretože po
absolvovaní zimného seminára
nás niektoré materiály zaujali.
Tak sme sa rozhodli dať im
šancu v našich podmienkach.
Ladislav Janáček
hlavný agronóm
PD Záhorie Jablonica
S
firmou
Sempol
spolupracujeme vyše 25 rokov.
Počas tohto obdobia pravidelne
množíme osivo tritikale a
príležitostne aj ostatné obiloviny.
Špecializujeme sa ale na
tritikale a snažíme sa obstáť v
tvrdej konkurencii. Tým, že sme
množitelia máme výhodu, že
si môžeme nové odrody overiť
ako prví a rozšíriť si tak o nich
obzor informácií. Spolupráca so
Sempolom bola vždy korektná
a obojstranne výhodná. Preto
sa neustále usilujeme túto
spoluprácu prehlbovať a byť
dôveryhodným partnerom.
Ing. Andrej Kráľ
agronóm PD Vajnory
Jaroslav Bolješik
AGROBOLJEŠIK s.r.o.
Peter Benkovský
agronóm RD Cífer
Celková výmera pšenice v
tomto roku je v našom podniku
243 ha. Z toho pšenice spol.
Sempol tvoria 67 ha. Sú
to ASTARDO 14 ha, ktoré
pestujem už druhým rokom.
ESTEVAN 30 ha a XENOS 23
ha. Spomenuté pšenice majú
vynikajúci zdravotný stav, veľmi
dobré prezimovanie a veľmi
dobrú zapojenosť porastu i
napriek suchej zime. Ako som
spomínal vyššie, ASTARDO
pestujem druhým rokom. To
čím ma presvedčilo, aby som
ho pestoval, bola vysoká úroda
a vynikajúca potravinárska
kvalita.
Výmeru repky ozimnej v
tomto roku mám na 40 ha.
Z toho SENSATION 25 ha.
SENSATION pestujem druhým
rokom. Repku nepresievam,
ale snažím sa pridržiavať
odporúčaného výsevku. To
platí i pre SENSATION. Ide
o hybrid, ktorý má mohutnú
stonku, veľmi dobre vetví, takže
potrebuje priestor na vetvenie.
Z vlastností SENSATIONu
by som spomenul vynikajúcu
suchovzdornosť a veľmi dobré
hospodárenie s vodou. To sa mi
potvrdilo v minulom roku, ktorý
bol extrémne suchý. Hektárový
výnos v spomenutom roku bol
pri SENSATION 3,8 t/ha. Takže
na SENSATION nedám dopustiť
a určite ho budem pestovať i na
budúci rok.
Zo Sempolu pestujeme v našom
osevnom pláne 2 repky ozimné.
Sú to líniové odrody: CHAGALL
a LESIA. Celková výmera
repky je 218 ha. Celú výmeru
zaberajú práve spomenuté
repky v pomere: CHAGALL 128
ha a LESIA 90 ha. Pestujeme
ich už tretím rokom. Sme s nimi
maximálne spokojní z hľadiska
úrody a stability k vonkajším
vplyvom, najmä sucha. Repky
pestujeme v medziriadkovej
vzdialenosti 40 cm. Táto
medziriadková
vzdialenosť
vyhovuje najmä pre CHAGALL,
pretože ide o robustnú repku s
bohatým vetvením. Potrebuje
priestor a my sme mu ten
priestor dali.
Ing. Roman Krúpa
PD Devio Nové Sady
V roku 2011 sme uzatvorili žatvu
pšenice oz. s priemernou úrodou
zrna 6,55 t/ha. Vynaložené
náklady sa nám vrátili v úrode
s výbornou kvalitou. V roku
2012 sme mali slabšiu žatvu aj
my, podobne ako poľnohospod.
podniky v okolí. Priemerné
úrody pšenice klesli o 42 %.
Celková plocha pšenice sa v
posledných rokoch pohybuje
okolo 1250 ha. Do sezóny
2012-13 sme ako nosné odrody
pšenice zaradili BANQUET
(240 ha) a ELEMENT (255
ha) od Sempolu. Ďalšími
odrodami sú ASTARDO (171
ha) a ESTEVAN (112 ha).
Novšie odrody ako ENERGO
a JB ASANO skúšame prvým
rokom.
V posledných rokoch sa pomer
hybridných a líniových repiek
zmenil v prospech hybridov.
Je to všeobecný trend. Hybridy
na základe našich skúseností
lepšie reagujú na intenzifikačné
zásahy agrotechniky a sú
stabilnejšie
v
jednotlivých
ročníkoch.
Od
Sempolu
pestujeme
hybridnú
repku
SENSATION. Výkonné líniové
odrody pestujeme naďalej,
a jedna z nich je aj odroda
CHAGALL, ktorú pestujeme od
roku 2009, oskytuje adekvátne
úrody s dobrým zdrav. stavom.
Jozef Bajza – SHR Ľubá
Ing. Gabriela Fúsková
Agroklas
Odroda CHAGALL ma príjemne
prekvapila v sezóne 2010/2011
kedy sme ju plánovali vyorať.
Rozhodli sme sa ju pestovať
ďalej, ale bez intenzifikačných
vstupov. Aj napriek tomu
poskytla úrodu 2,5 t/ha.
CHAGALL sme siali už tretíkrát
a to na 70 ha. Odrodu pšenice
JB ASANO som chcela pestovať
už v sezóne 2011-2012 na
základe dobrých referencií
od pestovateľov. Žiaľ, odroda
sa veľmi rýchlo vypredala a
prvýkrát sme ju siali len vlani na
jeseň.
Tento rok mám od spoločnosti
Sempol aj repky aj pšenicu.
V minulom roku som mal
CHAGALL na 15 ha, ale nemohli
sme si ho naplono vyskúšať v
našich podmienkach, pretože
minulý rok bol extrémne suchý.
Tento rok mám aj hybrid ES
ALONSO, čo sme kúpili na
dni otvorených dverí repky v
Komoči. Presvedčil ma jeho
vitalita, dobrý zdravotný stav
a stabilita v suchých rokoch.
So Sempolom pri pestovaní
obilnín spolupracujeme už
niekoľkých rokov. Tento rok sme
si vybrali odrodu EUROFIT.
Vo
všeobecnosti
môžeme
konštatovať, že zdravotný stav
spomínaných odrôd je veľmi
dobrý a dosahujú dobré úrody
aj v suchých ročníkoch. Veľké
plus pri kúpe Sempol osív je ich
čistota a kvalita osiva!
So
spoločnosťami
RWA
SLOVAKIA a Sempol spol. s
r.o. spolupracujem už niekoľko
rokov. V roku 2012 som mal so
spol. Sempol 3 odrody pšenice:
ELEMENT,
NORENOS
a
BODYČEK + 2 odrody repky
ozimnej: CHAGALL a ES
ALONSO. Odrodu ELEMENT
pestujem tento rok na 35
hektároch. Zaujal ma najmä
vynikajúcim zdravotným stavom
porastu a vynikajúcou kvalitou.
Našou snahou je sledovať rast
nových materiálov v pokusoch
alebo na dňoch poľa, neskôr
si z nich do našich podmienok
vybrať také materiály, ktoré
budú aj úrodovo, aj kvalitou
úspešné. Odrodu NORENOS
sme prvýkrát videli v Trhovej
Hradskej na dni poľa a už tam
sme sa rozhodli NORENOS
vyskúšať. Zatiaľ vyzerá dobre,
výborne prezimoval.
Repky pestujeme ročne na
výmere 60 hektárov. V našich
klimatických podmienkach, nie
je repka ozimná ekonomicky
najlepšou
plodinou,
ale
snažíme sa vybrať čo najlepšie
odrody do našich podmienok.
Repku CHAGALL pestujeme
už viac rokov. Počas vegetácie
nás zaujal svojim mohutným
vzrastom a bohatým vetvením.
V minulom roku sme sa
zúčastnili dňa otvorených dverí
repky, kde sme mali možnosť
okrem CHAGALLU vidieť hybrid
ES ALONSO. ES ALONSO
nás
zaujal
vynikajúcou
suchovzdornosťou v extrémne
suchých podmienkach. Okrem
možnosti vidieť repky na koreni a
porovnať si ich na spomínaných
dňoch poľa, je možnosť kúpiť si
repku za najnižšiu cenu.
SKÚSENOSTI ZÁKAZNÍKOV
SHR Pásztor Jozef
Tešedíkovo
Ing. Farkašová Amália
HITMIX – Salka
Odrodu
CHAGALL
sme
pestovali už v minulom roku, a
boli sme s ňou spokojní. Tento
rok máme CHAGALL vysiaty
na 40 hektároch. Zatiaľ vyzerá
veľmi sľubne, rastliny sú veľké,
s dobre vyvinutým koreňovým
systémom. Repku CHAGALL
pestujeme
kvôli
vysokej
úrodnosti, a pevne veríme že
nás opäť nesklame.
11
Zdravý porast
na konci zimy
• Moridlo s bezkonkurenčne dlhodobým účinkom
• Prispieva k znižovaniu obsahu mykotoxínov v potravinovom reťazci
• Udrží porast vo výbornej zdravotnej kondícii do konca zimy
www.syngenta.sk
BARRYTON
Majiteľ a udržiavateľ odrody:
Probstdorfer Saatzucht GmbH, Rakúsko
Odroda je registrovaná v Rakúsku od roku 2003.
Odroda je právne chránená.
Majiteľ a udržiavateľ odrody:
RAGT Czech s. r. o. Branišovice, ČR
Odroda je registrovaná v SR od roku 2008.
Odroda je právne chránená.
Charakteristika odrody:
ASTARDO je stredne skorá suchovzdorná osinatá
pšenica s výbornou potravinárskou kvalitou – E. Možno ju pestovať
vo všetkých oblastiach okrem veľmi vlhkých. ASTARDO je vysoká
odroda so stredne dobrou odolnosťou proti poliehaniu. V
intenzívne sa vyvíjajúcich porastoch sa odporúča použitie
morforegulátora. Prezimovanie je veľmi dobré, klasenie a
dozrievanie je skoré. Odroda dosahuje vysoké úrody pri vysokej
hustote porastu, počet zŕn v klase je stredný, HTZ vysoká.
ASTARDO má stredne dobrú odolnosť proti prerastaniu zrna
na stanovišti, t. j. stabilita čísla poklesu je stredná. Pri voľbe
termínu zberu je preto potrebné zberať ASTARDO skôr.
Zdravotný stav:
Zdravotný stav je dobrý. Odolnosť proti múčnatke a hrdzi je
dobrá, proti klasovým fuzáriám je veľmi dobrá. Vyššia je len
náchylnosť na Septorie.
Hnojenie N:
Začiatok vegetácie EC 13/25 40 – 60 kg N/ha
Steblovanie EC 30/32 40 – 60 kg N/ha
Kvalitatívne prihnojenie EC 47/49 30 – 50 kg N/ha
Termín sejby:
Odrodu možno použiť na neskoré výsevy.
Od 5. októbra až po stred novembra
Hustota výsevku:
Skorá sejba, dobrá poľná vzchádzavosť:
330 – 350 zŕn/m2
Stredný termín sejby:
350 – 380 zŕn/m2
Neskorá sejba, horšia poľná vzchádzavosť: 380 – 420 zŕn/m2
Parametre kvality:
V zmysle STN 46 1100-2 je odroda ASTARDO zaradená do elitnej
triedy E – vysoká objemová hmotnosť, vysoký obsah bielkovín a
vyššia hodnota Zelenyho testu.
Z farinografického hľadiska má pšenica priemernú väznosť vody a
priemerné je i mäknutie cesta. Alveografická deformačná energia
charakterizuje odrodu ako pšenicu vyššej sily.
Odrodu je možné charakterizovať ako kvalitnú potravinársku,
vhodnú na samostatné mletie pre pekárske účely, prípadne na
vylepšovanie pekársky slabších múk.
Charakteristika odrody:
BARRYTON je poloneskorá bezosinatá odroda s veľmi
vysokým výnosom a veľmi dobrou a stabilnou potravinárskou
kvalitou A.
Dĺžka slamy je vyššia 90 – 100 cm, odolnosť proti poliehaniu
je stredná. U intenzívnych porastov je odporúčaná aplikácia
morforegulátora 1 – 2 l/ha CCC alebo 0,2 – 0,3 l/ha Modusu v
závislosti od úrovne výživy, predplodiny a pôdnych podmienok.
Odroda má dobrú odolnosť proti vyzimovaniu, veľmi dobrú
odnožovaciu schopnosť a výbornú kompenzačnú schopnosť.
Dokáže veľmi dobre kompenzovať redšie stavy porastu predĺžením
klasu.
BARRYTON je veľmi plastická odroda – má vysokú stabilitu úrod
vo všetkých výrobných oblastiach. Neodporúča sa pestovanie v
príliš suchých podmienkach. Odroda nemá nároky na predplodinu,
vďaka génu Pch1 znáša veľmi dobre sejbu po obilnine. Úroda
je vysoká, odporúčaný počet klasov je 680 – 720 na m2. Počet zŕn
v klase je veľmi vysoký, HTZ stredne vysoká až vyššia. Odolnosť
proti prerastaniu zrna na stanovišti je dobrá. Číslo poklesu
nedosahuje príliš vysoké hodnoty, je však veľmi stabilné.
Zdravotný stav:
BARRYTON má veľmi dobrý zdravotný stav, predovšetkým
odolnosť proti listovým hrdziam a múčnatke je veľmi vysoká.
Odolnosť proti septorii je dobrá, odolnosť proti fuzáriám je stredne
dobrá.
Hnojenie N:
Začiatok vegetácie EC 13/25 40 – 60 kg N/ha
Steblovanie EC 30/32 50 – 70 kg N/ha
Kvalitatívne prihnojenie EC 47/49 40 – 60 kg N/ha
Termín sejby:
Od začiatku do konca októbra.
Odroda nie je vhodná na neskoré sejby.
Hustota výsevku:
Skorá sejba, dobrá poľná vzchádzavosť: 300 – 330 zŕn/m2
Stredný termín sejby: 330 – 380 zŕn/m2
Neskorá sejba, horšia poľná vzchádzavosť: 380 – 400 zŕn/m2
Neodporúčajú sa prehustené porasty.
Parametre kvality:
Na základe dosiahnutých parametrov je odroda BARRYTON
zaradená do triedy kvality A. Dosahuje vysokú hodnotu Zelenyho
testu, vysoký obsah dusíkatých látok aj obsah mokrého lepku v
sušine. Objemová hmotnosť zrna je stredne vysoká.
PŠENICA LETNÁ, FORMA OZIMNÁ (Triticum aestivum L.) - EXKLUZÍVNE
ASTARDO
13
PŠENICA LETNÁ, FORMA OZIMNÁ (Triticum aestivum L.) - EXKLUZÍVNE
BEKEND
ELEMENT
Majiteľ a udržiavateľ odrody:
RAGT Czech s. r. o., Branišovice, ČR
Odroda je registrovaná v SR od roku 2010.
Odroda je právne chránená.
Majiteľ a udržiavateľ odrody:
Saatzucht Edelhof, Rakúsko
Odroda je registrovaná v Rakúsku od roku 2006.
Odroda je právne chránená.
Charakteristika odrody:
BEKEND je poloskorá bezosinatá odroda s veľmi
stabilnou potravinárskou kvalitou A. Dĺžka slamy je vyššia 90
– 100 cm, odolnosť proti poliehaniu je stredná. U intenzívne
vyvinutých porastov je odporúčaná aplikácia morforegulátora 1 –
1,5 l/ha CCC alebo 0,2 l/ha Modusu v závislosti od úrovne výživy,
predplodiny a pôdnych podmienok.
BEKEND má výbornú mrazuvzdornosť a suchuvzdornosť.
Úrodový potenciál je vysoký – počiatočný rast je rýchly,
odnožovacia schopnosť je dobrá až veľmi dobrá; odroda
neredukuje počet stebiel. Odroda má dobrú kompenzačnú
schopnosť a vyznačuje sa veľmi rýchlym a intenzívnym rastom na
jar. Pri neskorých sejbách je schopná rýchlej tvorby jarných odnoží.
Preto sa odporúča porasty neprehusťovať.
BEKEND je veľmi plastická odroda - možno ju pestovať vo
všetkých výrobných oblastiach a po akejkoľvek predplodine.
Najvyššie úrody poskytuje v KVO a RVO.
Úrody sú vysoké, odporúčaný počet klasov je asi 700 – 750 na
m2, počet zŕn v klase je vysoký, HTZ stredne vysoká až vyššia.
Odolnosť proti prerastaniu zrna na stanovišti je dobrá – s tým
súvisí aj stabilné číslo poklesu.
Zdravotný stav:
Zdravotný stav je veľmi dobrý, predovšetkým odolnosť proti
fuzáriám a listovým hrdziam. Odolnosť proti múčnatke a Septorii
je dobrá.
Hnojenie N:
Začiatok vegetácie
EC 13/25 40 – 60 kg N/ha
Steblovanie
EC 30/32
50 – 70 kg N/ha
Kvalitatívne prihnojenie EC 47/49 40 – 60 kg N/ha
Termín sejby:
Odroda je vhodná na neskoré sejby.
Od začiatku októbra až po koniec novembra.
Neodporúča sa skorá sejba v septembri.
Hustota výsevku:
Skorá sejba, dobrá poľná vzchádzavosť: 310 – 330 zŕn/m2
Stredný termín sejby: 350 – 380 zŕn/m2
Neskorá sejba, horšia poľná vzchádzavosť: 380 – 450 zŕn/m2
Parametre kvality:
Na základe dosiahnutých parametrov je odroda BEKEND v zmysle
STN 46 1100-2 zaradená do triedy kvality A. Dosahuje vysokú
hodnotu Zelenyho testu, vysoký obsah dusíkatých látok aj obsah
mokrého lepku v sušine. Objemová hmotnosť je stredne vysoká.
Kvalita je stabilná aj v horších podmienkach.
Charakteristika odrody:
ELEMENT je skorá osinatá odroda s vynikajúcou
potravinárskou kvalitou E. Je vhodná pre pestovanie vo
všetkých regiónoch, obzvlášť v suchých. Dobré výsledy dáva aj
na chudobnejších a ľahkých pôdach. Rastlina je vysoká, odolnosť
proti poliehaniu je stredne dobrá, preto je vhodné použiť pri
vyššom riziku poľahnutia (husté a intenzívne sa vyvíjajúce porasty)
vo fáze EC 25 - 30 morforegulátor. Mrazuvzdornosť odrody je
vynikajúca, doba klasenia a zrelosti je veľmi skorá. Jarný rast
je veľmi intenzívny, odnožovanie je dobré a doba nalievania
zŕn je dlhá. Počas obdobia nalievania zŕn je ELEMENT veľmi
odolný voči stresom (sucho, listové choroby). Hustota klasov je
menšia ako napr. u odrody Estevan, ale klasy sú dlhšie. Počet zŕn
v klase a HTZ je veľmi vysoká.
Odroda dobre reaguje na vyššie dávky hnojenia. V suchých
podmienkach sa odporúča skoršia aplikácia kvalitatívneho
prihnojenia (3. dávka), aby to malo patričný vplyv na zvýšenie HTZ
a produktivity klasu.
Aj pri vysokých úrodách je kvalita odrody ELEMENT veľmi
vysoká a stabilná – vysoký obsah bielkovín a veľmi stabilné číslo
poklesu (dobrá odolnosť proti prerastaniu zrna na stanovišti).
Zdravotný stav:
Zdravotný stav je dobrý, výborná je odolnosť proti múčnatke
a tolerancia voči listovým hrdziam. Odolnosť proti DTR a
klasovým fuzáriám je dobrá. Vyššia je len náchylnosť na napadnutie
Septoriami.
Hnojenie N:
Začiatok vegetácie EC 13/25 50 – 60 kg N/ha
Steblovanie EC 30/32 40 – 50 kg N/ha
Kvalitatívne prihnojenie EC 47/49 40 – 50 kg N/ha
Termín sejby:
Odroda je vhodná na neskoré sejby.
Od začiatku októbra až po stred novembra. Pri vhodných
podmienkach aj do konca novembra.
Hustota výsevku:
Skorá sejba, dobrá poľná vzchádzavosť: 330 – 350 zŕn/m2
Stredný termín sejby: 350 – 380 zŕn/m2
Neskorá sejba, horšia poľná vzchádzavosť: 380 – 420 zŕn/m2
Parametre kvality:
ELEMENT patrí medzi najkvalitnejšie odrody ponúkané v
portfóliu Sempol-u a vôbec na slovenskom trhu. Odroda je
známym kvalitatívnym štandardom aj pre viaceré exportné trhy.
V technologických ukazovateľoch kvality ELEMENT významne
prevyšuje požiadavky stanovené STN 46 1100-2 na zaradenie
do triedy E a to v ukazovateľoch na obsah bielkovín, hodnote
Zelenyho indexu i obsahu mokrého lepku v sušine a objemovej
hmotnosti.
Reologické hodnotenie (alveograf, farinograf) potvrdzujú výbornú
kvalitu odrody. Všetky alveografické charakteristiky ako pevnosť,
ťažnosť sú hodnotené ako pekársky veľmi silné s optimálnou
ťažnosťou lepku. Alveografická energia (pekárska sila múky)
je charakteristická pre silnú múku. Cesto z múky bude stabilné
pri spracovaní v pekárskych technológiách a bude mať vysokú
odolnosť voči mechanickému namáhaniu.
Múka vyrobená z tejto odrody je silná, vhodná na vylepšenie
pekársky slabých múk.
14
KATALÓG ODRÔD OZIMÍN 2013
ESTEVAN
Majiteľ a udržiavateľ odrody:
Saatzucht Edelhof, Rakúsko
Odroda je registrovaná v Rakúsku od roku 2009.
Odroda je právne chránená.
Majiteľ a udržiavateľ odrody:
Saatzucht Edelhof, Rakúsko
Odroda je registrovaná v Rakúsku od roku 2005.
Odroda je právne chránená.
Charakteristika odrody:
ENERGO je stredne skorá (skoré klasenie, stredne
skorá zrelosť) osinatá vysoká odroda s vynikajúcou potravinárskou
kvalitou E. Má veľmi dobrú zimuvzdornosť a výbornú odolnosť
proti poliehaniu, čo umožňuje použiť aj vyššiu intenzitu hnojenia
dusíkom. Morforegulátor je potrebné používať len v hustých,
intenzívne sa vyvíjajúcich porastoch v dobrých lokalitách.
ENERGO je plastická odroda, ktorú možno pestovať vo všetkých
lokalitách, predovšetkým v dobrých pôdach. Úrodový potenciál
je vysoký. Úroda je tvorená kombináciou veľmi dobrej
odnožovacej schopnosti a produktívneho klasu. Hustota klasov
je stredne vysoká, počet zŕn v klase je vysoký a HTZ je vysoká.
Kvalitatívne prihnojenie sa odporúča urobiť v skoršom termíne,
kedy to má najväčší vplyv na zvýšenie HTZ.
Aj pri špičkových úrodách je obsah bielkovín vysoký a
stabilný; podobne je stabilná aj objemová hmotnosť.
Odroda má dobrú odolnosť proti prerastaniu zrna na stanovišti,
čo veľmi znižuje riziko nízkeho čísla poklesu.
Zdravotný stav:
Zdravotný stav je veľmi dobrý – odolnosť proti múčnatke a
fuzáriám je veľmi dobrá, proti listovým hrdziam a DTR dobrá
stredná. Odrodu možno dobre použiť aj keď je predplodinou
pšenica.
Hnojenie N:
Začiatok vegetácie EC 13/25 50 – 70 kg N/ha
Steblovanie EC 30/32 30 – 50 kg N/ha
Kvalitatívne prihnojenie EC 47/49
30 – 50 kg N/ha
Termín sejby:
Odroda je vhodná na neskoré sejby.
Od začiatku októbra až po stred novembra.
Hustota výsevku:
Skorá sejba, dobrá poľná vzchádzavosť: 330 – 350 zŕn/m2
Stredný termín sejby: 350 – 380 zŕn/m2
Neskorá sejba, horšia poľná vzchádzavosť: 380 – 420 zŕn/m2
Parametre kvality:
ENERGO (spolu s odrodou Element) patrí medzi najkvalitnejšie
odrody ponúkané v portfóliu Sempol-u a vôbec na slovenskom
trhu.
Odroda ENERGO je zaradená do najvyššej triedy kvality E.
Dosahuje stabilnú a vysokú objemovú hmotnosť, obsah bielkovín i
obsah mokrého lepku v sušine a Zelenyho index.
Výťažnosť múky získaná mletím je vysoká. Výbornú kvalitu
odrody potvrdilo aj reologické hodnotenie - alveograf, farinograf.
Alveografická energia je vysoká a múka získaná z pšenice sa
hodnotí ako silná múka. Konfiguračný pomer krivky lepok hodnotí
ako stredne ťažný.
Farinografická väznosť múky je vysoká a stabilita je nadpriemerná.
Múka z tejto odrody pšenice bude tvoriť cesto s vysokou odolnosťou
voči mechanickému namáhaniu.
Múka je silná, vhodná na vylepšovanie pekársky slabých múk.
Charakteristika odrody:
ESTEVAN je stredne skorá až stredne neskorá
osinatá pšenica typu Capo s vynikajúcou potravinárskou kvalitou
E. Vzrastom je nižšia (približne o dĺžku klasu), čím sa zvyšuje jej
odolnosť voči poliehaniu. Odolnosť proti vyzimovaniu je veľmi
vysoká. Jarný rast je intenzívny, odnožovacia schopnosť veľmi
dobrá. Odroda má veľmi dobrú kompenzačnú schopnosť.
Skorosťou klasenia a dozrievaním je na úrovni odrody Capo.
ESTEVAN je veľmi plastická odroda, možno ju pestovať
vo všetkých výrobných oblastiach, aj vo vyložene suchých
podmienkach. Úroda je vysoká, počet klasov na ploche je vysoký,
počet zŕn v klase stredne vysoký, HTZ stredne vysoká. Vzhľadom
na vynikajúce odnožovanie a tým veľký počet klasov dosahuje
odroda ESTEVAN rovnako dobré úrody ako odrody s vyššou HTZ,
ale menším počtom klasov.
Odolnosť proti prerastaniu zrna na stanovišti je veľmi vysoká
(lepšia ako u odrody Capo) – číslo poklesu je teda veľmi
stabilné.
Zdravotný stav:
Zdravotný stav je veľmi dobrý, predovšetkým odolnosť proti
listovým hrdziam a fuzáriám. Odolnosť proti múčnatke je dobrá,
odolnosť proti Septorii je stredne dobrá.
Hnojenie N:
Začiatok vegetácie EC 13/25 40 – 60 kg N/ha
Steblovanie EC 30/32 40 – 60 kg N/ha
Kvalitatívne prihnojenie EC 47/49 30 – 50 kg N/ha
Termín sejby:
Odroda je vhodná na neskoré sejby.
Od začiatku októbra až po stred novembra. Pri vhodných
podmienkach aj do konca novembra.
Hustota výsevku:
Skorá sejba, dobrá poľná vzchádzavosť: 330 – 350 zŕn/m2
Stredný termín sejby: 350 – 380 zŕn/m2
Neskorá sejba, horšia poľná vzchádzavosť: 380 – 420 zŕn/m2
Parametre kvality:
ESTEVAN má vysokú technologickú kvalitu – veľmi podobnú
odrode Capo.
V zmysle STN 46 1100-2 je odroda ESTEVAN zaradená do
elitnej triedy E. V technologických parametroch odroda výrazne
prevyšuje stanovené požiadavky – má vysokú hodnotu Zelenyho
indexu, vysoký obsah dusíkatých látok aj obsah mokrého lepku v
sušine. Vysokú kvalitu odrody potvrdilo aj reologické hodnotenie
– alveograf, farinograf. Podľa alveodrafickej deformačnej energie
je múka vhodná na výrobu bežného pečiva. Z farinografického
hľadiska má múka vysokú väznosť, dlhú dobu vývinu cesta a
mäknutie charakterizuje vysokú odolnosť proti mechanickému
namáhaniu.
Múka vyrobená z odrody ESTEVAN je silná – vhodná na zlepšenie
pekársky slabších múk.
PŠENICA LETNÁ, FORMA OZIMNÁ (Triticum aestivum L.) - EXKLUZÍVNE
ENERGO
15
PŠENICA LETNÁ, FORMA OZIMNÁ (Triticum aestivum L.) - EXKLUZÍVNE
EUROFIT
FABULA
Majiteľ a udržiavateľ odrody:
Saatzucht Edelhof, Rakúsko
Odroda je registrovaná v SR od roku 2007.
Odroda je právne chránená.
Majiteľ a udržiavateľ odrody:
Probstdorfer Saatzucht GmbH, Rakúsko.
Odroda je registrovaná v Maďarsku od roku 2004.
Odroda je právne chránená.
Charakteristika odrody:
EUROFIT je stredne skorá až stredne neskorá
bezosinatá odroda stredného až vyššieho vzrastu – približne 104
cm – s dobrou odnožovacou schopnosťou a potravinárskou
kvalitou A. Klas má paralelný tvar, je stredne hustý a stredne dlhý,
s výskytom ktátkych ostiniek na vrchole. Priemerná HTZ počas
štátnych odrodových skúšok bola 41,6 g.
EUROFIT má veľmi vysoký úrodový potenciál. Odroda
poskytuje stabilné úrody a dokáže vykompenzovať aj suché
periódy. V kukuričnej výrobnej oblasti dosiahla odroda v štátnych
odrodových skúškach úrodu 104,6 %, v repnej výrobnej oblasti
103,4 % a v zemiakovej výrobnej oblasti 108,0 % na priemer
kontrolných odrôd.
EUROFIT má veľmi dobrú zimuvzdornosť a výbornú odolnosť
voči poliehaniu. Použitie morforegulátorov za normálnych
podmienok nie je nutné.
Zdravotný stav:
Zdravotný stav odrody je výborný. Odolnosť proti hrdzi, fuzáriám,
múčnatke a Septoria nodorum je dobrá a odolnosť proti Septoria
tritici stredne dobrá.
Hnojenie N:
Začiatok vegetácie EC 13/25 50 – 70 kg N/ha
Steblovanie EC 30/32 0 – 60 kg N/ha
Termín sejby:
Odroda je vhodná na neskoré sejby.
Od začiatku do konca októbra. Odrodu je možné siať aj neskôr, ale
môže to mať za následok nižšiu hustotu porastu.
Hustota výsevku:
Skorá sejba, dobrá poľná vzchádzavosť: 330 – 350 zŕn/m2
Stredný termín sejby: 350 – 380 zŕn/m2
Neskorá sejba, horšia poľná vzchádzavosť: 380 – 420 zŕn/m2
Parametre kvality:
EUROFIT je odroda s dobrou pekárenskou kvalitou A. Počas
skúšok odroda dosahovala stabilne vysokú objemovú hmotnosť a
výmelnosť múk. Odroda má dobrý obsah NL a kvalitného lepku.
Sedimentačnú hodnotu Zelenyho testu má vyššiu ako odroda
Ilona. Odroda má dobrý objem pečiva na úrovni odrody Ilona.
Charakteristika odrody:
FABULA je stredne skorá osinatá odroda s veľmi
dobrou a veľmi stabilnou potravinárskou kvalitou E. Odroda
dosahuje vysoké úrody (HTZ je stredná až vysoká) a veľmi
stabilnú kvalitu v rozdielnych ročníkoch. Odroda má veľmi
dobré prezimovanie, dobrý jarný rast a vysokú schopnosť
odnožovania. Napriek tomu, že FABULA je vysoká odroda (110
– 115 cm), má dobrú odolnosť proti poliehaniu. V intenzívnejšie
sa vyvíjajúcich porastoch sa odporúča použiť morforegulátor.
Zdravotný stav:
FABULA má dobrý zdravotný stav, predovšetkým dobrú odolnosť
proti listovým chorobám – múčnatka, hrdze.
Hnojenie N:
Začiatok vegetácie EC 13/25 40 – 60 kg N/ha
Steblovanie EC 30/32 40 – 60 kg N/ha
Kvalitatívne prihnojenie EC 47/49 30 – 50 kg N/ha
Termín sejby:
Odroda je vhodná na neskoré sejby.
Od začiatku októbra až po stred novembra.
Hustota výsevku:
Skorá sejba, dobrá poľná vzchádzavosť: 330 – 350 zŕn/m2
Stredný termín sejby: 350 – 380 zŕn/m2
Neskorá sejba, horšia poľná vzchádzavosť: 380 – 420 zŕn/m2
Parametre kvality:
Pri hodnotení kvality dosiahla odroda FABULA výborné výsledky
a na základe objemovej hmotnosti, Zelenyho indexu i obsahu
dusíkatých látok ju bolo možné zaradiť do elitnej triedy E podľa
STN 461100-2.
Výťažnosť múky získaná mletím bola priemerná. Z farinografického
hľadiska má múka vysokú väznosť, dlhú dobu vývinu cesta a vysokú
stabilitu. Cesto pripravené z múky je charakteristické vysokou
odolnosťou voči mechanickému namáhaniu. Alveografická energia
charakterizuje pšenicu ako pekárensky veľmi silnú. Múka je
vhodná na zlepšenie pekárskych technologicky slabých múk.
16
KATALÓG ODRÔD OZIMÍN 2013
KERUBINO
Majiteľ a udržiavateľ odrody:
Saatzucht Breun, Nemecko.
Odroda je registrovaná v Nemecku od roku 2008.
Odroda je právne chránená.
Majiteľ a udržiavateľ odrody:
Saatzucht Schmidt, IG Pflanzenzucht, Nemecko.
Odroda je registrovaná v Nemecku od roku 2004.
Odroda je právne chránená.
Charakteristika odrody:
JB ASANO je stredne skorá bezosinatá odroda s dobrou
potravinárskou kvalitou A. Je stredne vysoká (84 – 90 cm) a má
dobrú odolnosť proti poliehaniu. Odolnosť proti vyzimovaniu
je veľmi dobrá, jarný rast je veľmi intenzívny, odnožovacia
schopnosť vynikajúca. Odroda má veľmi vysoký potenciál
úrod, veľmi dlhé klasy, vysoký počet zŕn v klase, veľké zrno
(dobré podmienky majú viditeľný vplyv na veľkosť zrna) a vysokú
HTZ.
JB ASANO je veľmi plastická odroda s enormnou kompenzačnou
schopnosťou, t. j. poskytuje veľmi vysoký výnos za rozličných
podmienok – v suchých aj mokrých lokalitách, pri skoršej aj
neskorej sejbe, vo všetkých výrobných oblastiach a za rôznych
poveternostných podmienok. Výnimočná kompenzačná schopnosť
odrody spočíva v kombinácii strednej hustoty porastu s veľmi
produktívnym klasom a so skutočne vysokou HTZ. JB ASANO
dokáže pri dobrom priebehu počasia v záverečnej fáze nalievania
zrna ešte „zdvihnúť úrodu“ zvýšením HTZ a lepším naliatím
zrna. Túto vlastnosť má len málo odrôd; podobne reaguje napr.
Pegassos.
Zdravotný stav:
Odroda má veľmi dobrý zdravotný stav - veľmi dobrá je odolnosť
proti múčnatke, dobrá až stredne dobrá odolnosť proti hrdzi,
Septorii, DTR a fuzáriám (odporúča sa fungicídne ošetrenie).
Hnojenie N:
Začiatok vegetácie EC 13/25 50 – 70 kg N/ha
Steblovanie EC 32/37 40 – 60 kg N/ha
Kvalitatívne prihnojenie EC 49 40 – 60 kg N/ha
Termín sejby:
Odroda je vhodná na neskoré až veľmi neskoré sejby.
Od začiatku októbra až do konca novembra. Pri vhodných
podmienkach je možné siať aj začiatkom decembra. Po takejto
neskorej sejbe porast nemusí na jar vyzerať veľmi pekne, často má
rastlinka len 2 listy. Vývoj na jar je však veľmi rýchly a intenzívny.
Hustota výsevku:
Skorá sejba, dobrá poľná vzchádzavosť: 330 – 360 zŕn/m2
Stredný termín sejby: 360 – 380 zŕn/m2
Neskorá sejba, horšia poľná vzchádzavosť: 380 – 420 zŕn/m2
Parametre kvality:
V zmysle STN 46 1100-2 je odroda JB ASANO zaradená do triedy
A. Tejto triede zodpovedá obsah dusíkatých látok i zistený obsah
mokrého lepku. Objemová hmotnosť odrody je vysoká a dosiahla
hodnotu pre zaradenie pšenice do najvyššej triedy kvality „E“.
Podľa Zelenyho indexu patrí JB ASANO medzi pekársky silnejšie
odrody. Číslo poklesu vykazuje optimálnu hodnotu.
Z hľadiska technologickej kvality, ktorá bola hodnotená reologickými
skúškami (alveograf, farinograf), odroda spĺňa požiadavky STN
na zaradenie medzi potravinárske pšenice a je hodnotená ako
priemerná.
Charakteristika odrody:
KERUBINO je stredne vysoká bezosinatá odroda
skorého až stredne skorého typu s veľmi dobrou potravinárskou
kvalitou A (v Nemecku je táto odroda registrovaná ako odroda s
„E“ kvalitou). Je to plastická odroda, ktorá môže byť pestovaná vo
všetkých výrobných oblastiach a aj v chudobnejších pôdach.
Má výbornú odolnosť proti poliehaniu a výbornú zimuvzdornosť
Má vysoké a stabilné výnosy, v dobrých a intenzívnych
podmienkach veľmi vysoké. Úroda je tvorená vynikajúcou
odnožovacou schopnosťou – odroda vie kompenzovať
nižšiu hustotu rastlín vysokým počtom odnoží a vie výborne
kompenzovať suché počasie v apríli. Počet klasov je vysoký,
vyšší ako napr. u odrody JB Asano, klasy sú však kratšie. Počet zŕn
v klase je vysoký, HTZ stredne vysoká.
KERUBINO má vysokú rezistenciu voči prerastaniu zrna na
stanovišti, to znamená, že má veľmi stabilné číslo poklesu.
Zdravotný stav:
Zdravotný stav je veľmi dobrý, okrem tolerancie k listovým
hrdziam, ktorá je stredná. V prípade veľkého infekčného tlaku hrdzí
je odporúčaná fungicídna ochrana.
Hnojenie N:
Začiatok vegetácie EC 13/25 40 – 60 kg N/ha
Steblovanie EC 30/32 30 – 50 kg N/ha
Kvalitatívne prihnojenie EC 47/49 30 – 40 kg N/ha
Termín sejby:
Odroda je vhodná na neskoré sejby, príliš neskorá sejba sa však
neodporúča.
Od začiatku až do konca októbra, pri vhodnom počasí až po stred
novembra.
Hustota výsevku:
Skorá sejba, dobrá poľná vzchádzavosť: 330 – 350 zŕn/m2
Stredný termín sejby: 350 – 380 zŕn/m2
Neskorá sejba, horšia poľná vzchádzavosť: 380 – 420 zŕn/m2
Parametre kvality:
V zmysle STN 46 1100-2 je odroda KERUBINO zaradená do triedy
A. Tejto triede zodpovedá obsah dusíkatých látok i zistený obsah
mokrého lepku. Objemová hmotnosť odrody je vysoká a dosiahla
hodnotu pre zaradenie pšenice do najvyššej triedy kvality „E“. Číslo
poklesu je veľmi stabilné a vykazuje optimálnu hodnotu.
Výmelnosť múky je dobrá.
Z hľadiska technologickej kvality, ktorá bola hodnotená reologickými
skúškami (alveograf, farinograf), odroda spĺňa požiadavky STN na
zaradenie medzi potravinárske pšenice.
PŠENICA LETNÁ, FORMA OZIMNÁ (Triticum aestivum L.) - EXKLUZÍVNE
JB ASANO
17
PŠENICA LETNÁ, FORMA OZIMNÁ (Triticum aestivum L.) - EXKLUZÍVNE
LUDWIG
MANHATTAN
Majiteľ a udržiavateľ odrody:
Probstdorfer Saatzucht GmbH, Rakúsko
Odroda je registrovaná v Rakúsku od roku 1997.
Odroda je právne chránená.
Majiteľ šľachtiteľského osvedčenia:
Limagrain Advanta Nederland B. V., NL
Odroda je registrovaná v Nemecku od roku 2002.
Odroda je právne chránená.
Charakteristika odrody:
LUDWIG je stredne vysoká až vysoká stredne neskorá
bezosinatá odroda s vysokou potravinárskou kvalitou E, ktorá
je vhodná do viac intenzívnych výrobných podmienok.
Neodporúča sa pestovať ju vo veľmi suchých podmienkach.
LUDWIG má výbornú odolnosť voči vyzimovaniu. Pre
odrodu je charakteristický veľmi intenzívny jarný rast a veľmi
dobrá odnožovacia schopnosť. Odolnosť proti poliehavosti
je vysoká. Odroda má veľmi vysoký úrodový potenciál a
produktívny klas s veľkým zrnom. V intenzívnych podmienkach
je vhodné použitie morforegulátora.
Pre dosiahnutie vysokého výnosu je u odrody LUDWIG potrebný
vysoký počet zŕn v klase. Odroda má veľmi vysokú HTZ.
Zdravotný stav:
Zdravotný stav je veľmi dobrý. Odroda môže dobre fungovať aj
pri systéme jedného fungicídneho ošetrenia.
Hnojenie N:
Začiatok vegetácie EC 13/25 40 – 60 kg N/ha
Steblovanie EC 30/32 30 – 50 kg N/ha
Kvalitatívne prihnojenie EC 47/49 30 – 50 kg N/ha
Termín sejby:
Odroda je vhodná na neskoré sejby.
Od začiatku októbra až po stred novembra.
Hustota výsevku:
Skorá sejba, dobrá poľná vzchádzavosť: 330 – 350 zŕn/m2
Stredný termín sejby: 350 – 380 zŕn/m2
Neskorá sejba, horšia poľná vzchádzavosť: 380 – 420 zŕn/m2
Parametre kvality:
V zmysle STN 46 1100-2 je odroda LUDWIG zaradená do elitnej
triedy E.
Objemová hmotnosť je vysoká a stabilná aj vo veľmi rozdielnych
ročníkoch. HTZ je vysoká. V technologických parametroch odroda
výrazne prevyšuje stanovené požiadavky na triedu E – má vysokú
hodnotu Zelenyho indexu, vysoký obsah dusíkatých látok aj obsah
mokrého lepku v sušine.
Výťažnosť múky získaná pri mletí je vysoká. Múka je silná,
vhodná na zlepšenie pekárenskej technologickej kvality slabých
múk. Cesto pripravené z tejto múky sa vyznačuje dlhou dobou
vývinu a vysokou stabilitou.
Charakteristika odrody:
Odroda MANHATTAN je bezosinatý neskorý kŕmny
typ pšenice s vynikajúcou odolnosťou voči poliehaniu. Je
vhodná aj na použitie do suchých oblastí. Dosahuje vysoké
úrody. Nemá veľmi vysokú hustotu klasov, ale má dlhý klas a
veľa zŕn v klase.
Odroda MANHATTAN môže byť použitá ako kŕmna pšenica
alebo na špeciálny účel – výroba keksíkov, bioetanolu.
Zdravotný stav:
Odolnosť voči listovým chorobám je stredná, voči hrdziam veľmi
dobrá. Tolerancia voči fuzáriám je stredná. MANHATTAN je
možné použiť aj po kukurici, ale ak sú však podmienky vhodné na
vývoj fuzárií, je potrebné chemické ošetrenie.
Termín sejby:
Odroda je vhodná na neskoré sejby.
Od začiatku októbra až po stred novembra.
Hustota výsevku:
Skorá sejba, dobrá poľná vzchádzavosť: 360 – 380 zŕn/m2
Stredný termín sejby: 380 – 420 zŕn/m2
Neskorá sejba, horšia poľná vzchádzavosť: 420 – 450 zŕn/m2
Parametre kvality:
Odroda MANHATTAN pri kvalitatívnych rozboroch dosiahla vyššiu
objemovú hmotnosť, čo umožnilo zaradiť ju podľa STN do triedy
„E“. Obsah bielkovín zaradil odrodu do triedy „A“, nízky obsah
lepku do triedy „B“. Nízku pekárenskú kvalitu potvrdili i reologické
skúšky (alveograf, farinograf) – alveografická deformačná energia
je nízka, čo pšenicu radí medzi slabé; farinografická väznosť je
nízka a stupeň mäknutia charakterizuje odolnosť cesta voči
mechanickému namáhaniu ako slabú.
Celkovo je možné hodnotiť pšenicu ako slabú, nevhodnú na
použitie v pekárskych technológiách. Múka vyrobená z tejto
odrody je vhodná na výrobu oblátkového tovaru.
18
KATALÓG ODRÔD OZIMÍN 2013
HEWITT
Majiteľ a udržiavateľ odrody:
Saatzucht FR. STRUBE Sõllingen, Nemecko.
Odroda je registrovaná v SR od roku 2005.
Odroda je právne chránená.
Majiteľ a udržiavateľ odrody:
Wiersum Plantbreeding, Holandsko
Odroda je registrovaná v Rakúsku od roku 2011.
Odroda je právne chránená.
Charakteristika odrody:
PEGASSOS je stredne neskorá odroda stredného
vzrastu s dobrou potravinárskou kvalitou A. Klas je pyramidálny,
stredne hustý, dlhý s výskytom krátkych ostiniek na vrchole. Počet
zŕn v klase je stredný, zrno je veľké, HTZ vysoká.
Odroda má veľmi vysoký potenciál úrod a je vhodná do
všetkých pestovateľských oblastí, tiež do tých, kde je zlá kvalita
pôdy. PEGASSOS dokáže pri dobrom priebehu počasia v
záverečnej fáze nalievania zrna ešte „zdvihnúť úrodu“ zvýšením
HTZ a lepším naliatím zrna. Túto vlastnosť má len málo odrôd;
podobne reaguje napr. JB Asano. Vo všeobecnosti je to
odroda s vysokou toleranciou voči stresovým podmienkam
prostredia. Preukázateľne vyššia využiteľnosť dusíka u
tejto odrody je vhodná predovšetkým pri pestovaní v pôdach s
nízkou zásobou dusíka. PEGASSOS je v spojení s veľmi vysokou
výživnou hodnotou vhodný pre pestovateľské programy s
obmedzenou intenzitou hnojenia a použitia fungicídov, ako
aj pre pestovateľské systémy s plným hnojením dusíkom a s
očakávaním najvyššieho výnosu. Neodporúča sa pestovať túto
odrodu v príliš intenzívnych podmienkach.
Odroda PEGASSOS je teda špeciálne zaujímavá pre
pestovateľov, ktorí chcú vyrábať s nižšími vstupmi a vo viac
extenzívnych podmienkach.
PEGASSOS má veľmi intenzívny rast na jar a preto vie dobre
kompenzovať neskoré jesenné výsevy a nízke teploty v zime.
S touto vlastnosťou môže PEGASSOS pomôcť pestovateľom
predĺžiť si jesennú sezónu sejby.
Odroda PEGASSOS je vhodná aj ako sladovnícka pšenica.
Zdravotný stav:
Odroda má veľmi dobrý zdravotný stav – odolnosť proti múčnatke
je veľmi dobrá, proti hrdziam, Septorii a fuzáriám dobrá.
Hnojenie N:
Začiatok vegetácie EC 13/25 40 – 60 kg N/ha
Steblovanie EC 30/32 30 – 50 kg N/ha
Kvalitatívne prihnojenie EC 47/49 30 – 50 kg N/ha
Termín sejby:
Odroda je vhodná na neskoré sejby.
Od začiatku októbra až po stred novembra.
Hustota výsevku:
Skorá sejba, dobrá poľná vzchádzavosť: 330 – 350 zŕn/m2
Stredný termín sejby: 350 – 380 zŕn/m2
Neskorá sejba, horšia poľná vzchádzavosť: 380 – 420 zŕn/m2
Parametre kvality:
V zmysle STN 46 1100-2 je odroda
PEGASSOS zaradená do triedy
A. Odroda PEGASSOS dosahuje
pravidelne
stabilnú
a
vysokú
objemovú hmotnosť i obsah bielkovín
– týmito parametrami sa zaraďuje
do triedy kvality E. Číslo poklesu je
stabilné.
Výťažnosť múky získaná mletím je
vysoká. Z hľadiska technologickej
kvality
hodnotenej
reologickými
skúškami (alveograf, farinograf)
odroda spĺňa požiadavky STN pre
zaradenie
medzi
potravinárske
pšenice. Alveografická deformačná
energia potvrdila vyššiu silu múky a
nazáklade konfiguračného pomeru
krivky je lepok hodnotený ako stredne
ťažný. Farinografická väznosť je
priemerná a mäknutie cesta zaraďuje
pšenicu medzi priemerné.
Charakteristika odrody:
HEWITT je neskorá, nízka bezosinatá kŕmna odroda
s veľmi vysokým úrodovým potenciálom. Odroda má dobrú
mrazuvzdornosť, veľmi dobrú odolnosť proti poliehaniu. Je
plastická, pestovať ju možno vo všetkých výrobných oblastiach
- nadštandardné úrody poskytuje v rôznych podmienkach
pestovania aj rôznych ročníkoch. Hustota porastu je vysoká,
počet zŕn v klase je veľmi vysoký, HTZ stredne vysoká. Odolnosť
proti prerastaniu na stanovišti je dobrá.
Zdravotný stav:
HEWITT má veľmi dobrý zdravotný stav – veľmi dobrá je
odolnosť proti múčnatke,Septorii tritici a hrdziam, odolnosť proti
klasovým fuzáriám je stredná.
Hnojenie N:
Začiatok vegetácie EC 13/25 50 – 70 kg N/ha
Steblovanie EC 30/32 50 – 60 kg N/ha
Kvalitatívne prihnojenie EC 47/49 30 - 40 kg N/ha
Delenie hnojenia N má zmysel iba v prípade očakávania veľmi
vysokej úrody.
Termín sejby:
Od začiatku októbra až po stred novembra.
Hustota výsevku:
Skorá sejba, dobrá poľná vzchádzavosť: 330 - 350 zŕn/m2
Stredný termín sejby: 350 – 380 zŕn/m2
Neskorá sejba, horšia poľná vzchádzavosť: 380 – 400 zŕn/m2
PRIPRAVUJEME
PŠENICA LETNÁ, FORMA OZIMNÁ (Triticum aestivum L.) - EXKLUZÍVNE
PEGASSOS
19
NOVINKA
Majiteľ a udržiavateľ odrody:
SW Seed, Nemecko.
Odroda je registrovaná v Rakúsku od roku 2010.
Odroda je právne chránená.
Charakteristika odrody:
NORENOS je bezosinatá neskorá odroda s vynikajúcou
potravinárskou kvalitou E.
Odroda má veľmi vysoký potenciál úrod a je vhodné pestovať ju
na stredne dobrých a dobrých pôdach. Podľa výsledkov AGES-u
(rakúsky ÚKSÚP) bola priemerná úroda odrody NORENOS v
registračných skúškach v rokoch 2009-2010 o 5,5% vyššia ako u
odrôd Ludwig a Pannonikus, o 10,1% vyššia ako u odrody Astardo
a o 11,2 % vyššia ako u odrody Capo.
Zimuvzdornosť odrody je veľmi dobrá, jarný rast je intenzívny
(odporúča sa podporiť odnožovanie skoro na jar). Odroda má
vynikajúcu odolnosť proti poliehaniu. Morforegulátor je potrebné
použiť len vo veľmi intenzívne sa vyvíjajúcich porastoch a aj to len
v nižšej dávke. Hustota porastu je stredná, počet zŕn v klase je
veľmi vysoký, HTZ vysoká. Odroda má veľmi dobrú odolnosť
proti prerastaniu zrna na stanovišti, čo znamená že číslo
poklesu je veľmi stabilné. Vzhľadom na vhodnosť na neskoré
sejby a dobrú toleranciu k fuzáriám je možné vysievať NORENOS
aj po kukurici.
Zdravotný stav:
Odroda má výborný zdravotný stav – odolnosť proti múčnatke
je stredne dobrá, odolnosť proti hrdziam, Septorii, DTR a fuzáriám
dobrá.
Termín sejby:
Odroda je vhodná na neskoré sejby.
Od začiatku októbra až po stred novembra. Pri vhodných
podmienkach aj do konca novembra – tu je potrebné patrične
zvýšiť výsevok.
Hustota výsevku:
Skorá sejba, dobrá poľná vzchádzavosť: 350 zŕn/m2
Stredný termín sejby: 350 – 380 zŕn/m2
Neskorá sejba, horšia poľná vzchádzavosť: 380 – 420 zŕn/m2
Parametre kvality:
Odroda NORENOS dosiahla podľa rozborov z úrody 2012 (z
množiteľského porastu, nie z porastu hnojeného na kvalitu) v
akreditovanom laboratóriu PENAM SLOVAKIA, a. s. nadpriemerné
parametre, podľa ktorých je ju možné zaradiť do najvyššej
triedy kvality E. Dosahuje stabilnú objemovú hmotnosť, obsah
bielkovín (14,4 %) i obsah mokrého lepku v sušine a Zelenyho
index. Stabilita čísla poklesu je dobrá.
Výťažnosť múky získaná mletím je vysoká. Výbornú kvalitu odrody
potvrdilo aj reologické hodnotenie - alveograf, farinograf.
Alveografická hodnota je vysoká a múka získaná z pšenice sa
hodnotí ako silná múka. Z farinografického hľadiska má múka
vysokú väznosť vody a stabilitu cesta. Mäknutie cesta charakterizuje
vysokú odolnosť voči mechanickému namáhaniu.
Múka je silná, vhodná na vylepšovanie pekársky slabých múk.
NORENOS
Altos
Kontrast
Nemecko
x
x
Drifter
Alidos/
Galahad
Estica
Nemecko/
V. Británia
Holandsko
x
Ronos
Nemecko
50-70 kg N
30-50 kg N
HNOJENIE DUSÍKOM
50-70 kg N
PŠENICA LETNÁ, FORMA OZIMNÁ (Triticum aestivum L.) - EXKLUZÍVNE
NORENOS
Sejba
Organizácia porastu
»» Pre dobré a stredne dobré pôdy
»» Neskorá sejba je možná, ale je potrebné zvýšiť
»» Podporiť odnožovanie skoro na jar
»» Cieľ: vysoká hmotnosť klasu a stredne vysoká
»»
»»
20
výsevok
Vhodnosť na sejbu po kukurici
hustota zŕn
Použitie morforegulátora len v hustých
porastoch a iba v nízkej dávke
KATALÓG ODRÔD OZIMÍN 2013
Ochrana rastlín
»» Dobrá tolerancia k listovým hrdziam, Septorii
a DTR
»» Kombinácia použitia fungicídov na ochranu
listu a klasu
»» Dobrá tolerancia k fuzáriám
XERXES
Majiteľ a udržiavateľ odrody:
DSC Deutsche Saatveredelung AG, Nemecko
Odroda je registrovaná v Rakúsku od roku 2011.
Odroda je právne chránená.
Charakteristika odrody:
XERXES je veľmi plastická bezosinatá, vysoká,
stredne neskorá odroda s vynikajúcou potravinárskou kvalitou
E/A(predovšetkým špičkový obsah bielkovín).
Odroda má veľmi vysoký potenciál úrod a je možné ju pestovať
na všetkých typoch pôd. Klasy sú veľmi dlhé, počet zŕn v
klase je veľmi vysoký, zrná sú veľké a HTZ vysoká. Cieľom je
dosiahnuť pri pestovaní stredne vysokú hustotu klasov s vysokým
počtom veľkých zŕn (zvýšená dávka N v čase hlávkovania). Podľa
výsledkov AGES-u bola priemerná úroda odrody XERXES v
registračných skúškach v rokoch 2009 – 2011 o 7,8/ vyššia ako u
odrody Astardo, o 5,55 / vyššia ako u odrody Lukulus, o 11,15 %
vyššia ako u odrody Capo, o 8,67 % vyššia ako u odrody Estevan
a o 6,35 % vyššia ako u odrody Pannonikus.
XERXES má dobrú zimuvzdornosť. Odolnosť proti poliehaniu
je dobrá, ale vzhľadom na výšku rastliny a predpoklad vysokej
úrody je vhodné použiť v intenzívne sa vyvíjajúcich porastoch
morforegulátor.
Odroda má veľmi dobrú odolnosť proti prerastaniu zrna na
stanovišti, čo znamená že číslo poklesu je veľmi stabilné.
Zdravotný stav:
XERXES má výborný zdravotný stav – má veľmi dobrú odolnosť
proti múčnatke, dobrú až veľmi dobrú proti hrdziam, DTR, Septoriám
a fuzáriám.
Termín sejby:
Odroda je vhodná na neskoré až veľmi neskoré sejby.
Od začiatku októbra až do konca novembra. Pri vhodných
podmienkach aj do konca novembra. Pri skorých sejbách postačí
výsevok 300 zŕn/m2.
Hustota výsevku:
Skorá sejba, dobrá poľná vzchádzavosť: 330 - 350 zŕn/m2
Stredný termín sejby: 350 – 380 zŕn/m2
Neskorá sejba, horšia poľná vzchádzavosť: 380 – 400 zŕn/m2
Pri skorej sejbe, dobrej predplodine a bobrých podmienkach je
možné znížiť výsevok na 300 zŕn/m2.
Parametre kvality:
Odroda XERXES dosiahla podľa rozborov z úrody 2012 (z
množiteľského porastu, nie z porastu hnojeného na kvalitu) v
akreditovanom laboratóriu PENAM SLOVAKIA, a. s. nadpriemerné
parametre, podľa ktorých je ju možné zaradiť do najvyššej triedy
kvality E. Objemová hmotnosť bola vysoká, rovnako ako obsah
mokrého lepku a hodnota Zelenyho testu. Obsah bielkovín bol
veľmi vysoký (15,9%).
Stabilita čísla poklesu je veľmi dobrá.
Výťažnosť múky získaná mletím je vysoká.
Výbornú kvalitu odrody potvrdilo aj reologické hodnotenie
- alveograf, farinograf. Alveografická energia je vysoká a múka
získaná z tejto odrody sa hodnotí ako silná. Farinografická väznosť
múky je vysoká a stabilita nadpriemerná. Múka z odrody XERXES
bude tvoriť cesto s vysokou odolnosťou voči mechanickému
namáhaniu.
Múka je silná, vhodná na vylepšovanie pekársky slabých múk.
XERXES
Akteur
Line x Astron
Nemecko
x
x
Samanta
Astron
Hana
Nemecko
Česko
x
Viginta
Slovensko
Sejba
»» Pre všetky typy pôd
»» Vhodnosť na neskorú sejbu
»» Možnosť znížiť výsevok na
300 zŕn/m2 pri skorom termíne sejby
30-40 kg N
50-70 kg N
40-50 kg N
HNOJENIE DUSÍKOM
Organizácia porastu
»» Typ odrody s veľmi vysokou hmotnosťou klasu
»» Cieľ: stredne vysoká hustota klasov s vysokou
»»
hmotnosťou (vyššia dávka N vo fáze
objavenia sa 1. kolienka)
Použitie morforegulátora v závislosti od stavu
porastu a očakávanej úrody
PŠENICA LETNÁ, FORMA OZIMNÁ (Triticum aestivum L.) - EXKLUZÍVNE
NOVINKA
Ochrana rastlín
»» Cieľ: zdravé rastliny až do konca nalievania
zrna
»» Dobrá tolerancia k listovým hrdziam a fusariám
»» Použiť preventívne fungicíd (EC 49 – 56).
»» V prípade vysokého infekčného tlaku
listových hrdzí ošetrovať fungicídom v čase
infekcie.
21
PRIPRAVUJEME
zmena názvu – predtým EXPRESS
*Odroda Express bola premenovaná na Edelrun. Dôvodom
premenovania je fakt, že po vstupe Chorvátska do EU názov odrody“
Express“ nespĺňa podmienky legislatívy EU pre pomenovávanie
odrôd a tým pre zaradenie odrody do Spoločného katalógu.
Majiteľ a udržiavateľ odrody:
Saatzucht Edelhof, Rakúsko
Odroda je registrovaná v Chorvátsku od roku 2011.
Odroda je právne chránená.
Charakteristika odrody:
EDELRUN je ultra skorá stredne vysoká osinatá
odroda s vynikajúcou potravinárskou kvalitou E. Odroda dozrieva
5 – 7 dní pred obvyklým termínom zberu pšenice ozimnej - je o
2 dni neskoršia ako Bodyček a rovnako skorá ako IS Corvinus.
Dokáže teda uniknúť horúcim periódam počasia. Môže
sa použiť aj ako alternatíva pestovania ozimného jačmeňa.
Odroda je vhodná na pestovanie aj na suchších pôdach, ktoré
podporujú skoré dozrievanie. Cieľom je dosiahnuť vysokú hustotu
klasov v poraste. Vhodné je použiť vyššiu dávku hnojenia na
jar pre podporu intenzívneho vývoja porastu. EDELRUN má
výbornú zimuvzdornosť, odolnosť proti poliehaniu je dobrá,
morforegulátor je vhodné použiť len u veľmi dobre vyvinutých
porastov v lokalitách kde sa očakáva vysoká úroda.
Odroda má dobrú odolnosť proti prerastaniu na stanovišti a
teda stabilné číslo poklesu.
Zdravotný stav:
EDELRUN má dobrý dravotný stav – odolnosť proti múčnatke
je veľmi dobrá, proti fuzáriám, Septorii a listovým hrdziam stredne
dobrá.
Termín sejby:
Odroda je vhodná na skoršie sejby alebo sejbu v normálnom
agrotechnickom termíne.
Hustota výsevku:
Odporúča sa vyšší výsevok 380 - 420 zŕn/m2
Parametre kvality:
Odroda EDELRUN dosahuje parametre triedy kvality E. Dosahuje
stabilnú a vysokú objemovú hmotnosť, vysoký obsah bielkovín i
obsah mokrého lepku v sušine. Stabilita čísla poklesu je veľmi
dobrá.
Výbornú kvalitu odrody potvrdilo aj reologické hodnotenie –
alveograf a farinograf.
EDELRUN
Jivago
x
Bolero
Francúzsko
Taliansko/ Francúzsko
Pioneer genetika
vysoká kvalita
40-60 kg N
Sejba
»» Pre pôdy, ktoré podporujú skoré dozrievanie
»» Skorší a normálny termín výsevu
»» Odporúčaný je vyšší výsevok
(350 – 400 zŕn/m2)
22
30-40 kg N
HNOJENIE DUSÍKOM
60-70 kg N
PŠENICA LETNÁ, FORMA OZIMNÁ (Triticum aestivum L.) - EXKLUZÍVNE
EDELRUN*
Organizácia porastu
»» Podporiť vysokú hustotu klasov
»» Vyššia dávka hnojenia na začiatku jarného
»»
vývoja
Morforegulátor použiť v súlade so stavom
vývoja porastu, na stanovištiach , kde je
očakávaná vysoká úroda
KATALÓG ODRÔD OZIMÍN 2013
Ochrana rastlín
»» Cieľ - udržať zdravé rastliny do konca
nalievania zrna
»» Použiť preventívne fungicíd proti listovým
hrdziam v čase vysokého infekčného tlaku
»» Odolnosť proti fuzáriám a Septorii je stredne
»»
dobrá
Použiť preventívne fungicíd v čase kvitnutia pri
vysokom infekčnom tlaku
ÚKSÚP Veľké Ripňany
ÚKSÚP Spišská Belá
DNI POĽA OBILNÍN 2012 - FOTOGRAFIE
ÚKSÚP Želiezovce
AFG s.r.o., Turčianske Teplice
PPD Trhové Mýto, Trhová Hradská
Celoslovenský deň poľa - Dvory nad Žitavou
23
Všeobecné odporúčania pre pestovanie exkluzívnych odrôd pšeníc
rakúskeho a nemeckého pôvodu:
Dôkladná predsejbová príprava pôdy – čo najšetrnejšia k zachovaniu vlhkosti pôdy.
Termín výsevu – väčšina rakúskych a nemeckých odrôd, ktoré Sempol spol. s r. o. uvádza na trh exkluzívne, znáša neskorú sejbu
(odporúčané termíny sú uvedené pri každej odrode) – optimálny termín je pre väčšinu odrôd od 10. do 25. októbra. Podľa aktuálnych
podmienok je však možné siať mnohé odrody aj počas novembra (napr. Element, Estevan, JB Asano, Ludwig, Norenos, Pegassos,
Xerxes a pod.). Veľmi skoré sejby – septembrové - sa príliš neodporúčajú. Pri skorších sejbách je vhodné použiť insekticídne moridlá,
pretože hrozí zvýšené nebezpečenstvo napadnutia porastov prenášačmi viróz.
Výsevok – po dobrých predplodinách (repka, lucerna) a v optimálnom termíne sa odporúča nižší výsevok – cca 300 – 330 klíčivých
zŕn/m2 (asi 160 – 170 kg/ha v závislosti od HTZ a klíčivosti), po slnečnici a cukrovej repe, ktoré sú predplodinami veľmi náročnými
na vodu, sa odporúča výsevok 350 – 380 klíčivých zŕn/m2 (asi 180 – 200 kg/ha v závislosti od HTZ). Pri neskorých výsevoch,
horšej príprave osivového lôžka a nie príliš dobrých podmienkach sa výsevok zvyšuje individuálne. Ani v tomto prípade netreba porasty
presievať – maximum pri väčšine odrôd je 400 až 420 klíčivých zŕn/m2 (200 – 210 kg/ha v závislosti od klíčivosti a HTZ). Odrody majú
veľmi dobrý jesenný vývoj a sú schopné vytvoriť silnú koreňovú sústavu, ktorá dáva predpoklad spoľahlivého prezimovania. Ideálny
porast by mal mať 500 až 550 produktívnych klasov na m2.
Hĺbka sejby – optimálna hĺbka sejby je 3 cm. Ak sa seje hlbšie, má to vplyv na nižšiu intenzitu odnožovania.
Hnojenie – hnojenie makroživinami – P, K, Mg, Ca, S - sa odporúča na základe výsledkov pôdnych rozborov na jeseň alebo včas na jar.
Mikroživiny sa môžu pridať k prípravkom na ochranu rastlín.
Veľký vplyv nielen na výšku úrody, ale aj na kvalitu má hnojenie dusíkom. Pre dosiahnutie špičkovej kvality u elitných pšeníc
(obsah bielkovín nad 14%) je potrebné realizovať hnojenie dusíkom v troch dávkach; hnojenie na jeseň obyčajne možno vynechať.
Použité množstvo závisí v dosť veľkej miere od predplodiny.
1. dávka – regeneračné hnojenie (marec – na podporu odnožovania) – 40 – 60 kg čistého N/ha. Po repke stačí 40 kg/ha, pretože
ak sa po dobrej predplodine príliš hnojí, dosiahneme príliš veľa klasov na m2 ; hnojiť možno neskôr. Po slnečnici je vhodné použiť 50 – 60
kg/ha.
2. dávka – produkčné hnojenie (apríl – na začiatku steblovania – na počet zŕn v klase) - 40 – 60 kg čistého N/ha. Po repke hnojiť
veľmi málo.
3. dávka – kvalitatívne hnojenie (máj – týždeň pred klasením – na hmotnosť zrna a jeho kvalitu) - 40 – 80 kg čistého N/ha. Toto
kvalitatívne hnojenie je rozhodujúce predovšetkým pre dosiahnutie vysokého – „elitného“ - obsahu bielkovín.
Regulátor rastu – odporúča sa použiť ho individuálne v závislosti od pestovanej odrody, intenzity pestovania, predplodiny a stupňa
vývinu porastu. V Rakúsku zväčša používajú morforegulátor prvýkrát s aplikáciou prvého herbicídu, druhýkrát v závislosti od vývoja
porastu (optimálne je skrátenie o 20 až 30 cm napr. zo 110 - 130 cm na cca 90 cm). U vysokých odrôd a vysokej očakávanej úrode je
odporúčané použiť morforegulátor vždy.
Fungicídy – odrody majú zväčša dobrý až veľmi dobrý zdravotný stav a preto mnohokrát postačí vykonať jedno ošetrenie fungicídom
v období medzi klasením a kvitnutím. Závisí to samozrejme od aktuálneho počasia a tlaku chorôb v tom-ktorom roku.
Zber a úroda – dosiahnuteľná úroda sa pohybuje v pomerne širokom rozmedzí – 4,0 - 10,0 t/ha. Závisí predovšetkým od kvality pôdy,
predplodiny, priebehu počasia, hnojenia a ochrany. Vo všeobecnosti platí, že hlavne Á–čkové odrody vedia na dobré podmienky a
zlepšujúcu predplodinu zareagovať badateľným zvýšením výnosu – o 15 až 20 %. Odrody s kvalitou E až takto výrazne nereagujú.
Napriek tomu, že mnohé z odrôd majú veľmi stabilné číslo poklesu (výbornú odolnosť proti prerastaniu zrna na stanovišti) - napr.
Estevan, Element, Kerubino, Energo, Norenos, Xerxes, ... - treba začať so zberom včas, hlavne pri predpovedi daždivého počasia,
aby si pšenica zachovala špičkové kvalitatívne parametre. Napr. pri odrode Astardo je potrebné zvoliť skorší termín zberu vždy – má
väčšiu náchylnosť na prerastanie na stanovišti, teda aj stabilita čísla poklesu je nižšia.
24
KATALÓG ODRÔD OZIMÍN 2013
Fenologická stupnica
BBCH
Rastová fáza
Klíčenie:
0
Suché zrno
3
Nabobtnané zrno
5
Vyrastanie klíčneho korienka
7
Objavenie sa koleoptyly
9
Pri vrchole koleoptyle je viditeľný list
Vzchádzanie
10
Koleoptyla preráža povrch pôdy . 1.list presahuje koleoptylu
11
1.list :horná časť 1.listu je rozvinutá, špička 2.listu sa stáva viditeľnou
12
2.list:2.list je vyvinutý , nakláňa sa do boku
13
3.list : 3.list (uprostred rastliny ) je spolovice vyvinutý
14-18
19
4 – 8 list je vyvinutý
9.list a viac listov je vyvinutých
Odnožovanie
20
Vyvinuté je len hlavné steblo-odnož založená (vo vnútri pošvy) ale ešte neviditeľná
21
Začiatok odnožovania: v pazuchách listov alebo vedľa hlavnej osi sa objavujú vedľajšie výhonky : tvoria sa sekundárne korene
25
Plné odnožovanie rastliny sa plazivo rozvíjajú alebo majú sklon rastu do strán, listy sa stáčajú špirálovite, tvoria sa ďalšie odnože
29
Koniec odnožovania : rýchly vývin vedľajších odnoží, ktoré sa začínajú vzpriamovať, nepravé steblo bez kolienka
Steblovanie
30
Začiatok steblovania: (hlavné steblo a odnože sú výrazne vzpriamené )
31
Objavenie 1.kolienka ( je nahmatatelné nad povrchom pôdy )
32
Objavenie 2. kolienka
37
Objavenie posledného listu: posledný list ešte stočený klas nahor posunutý, v dôsledku toho je listová pošva zdurená.
39
Objavenie jazýčka u posledného listu, listová pošva je silne zdurená
Zdurovanie listovej pošvy
43
Začiatok zdurovania pošvy horného listu
45
Zdurená pošva
47
Prasknutá pošva
49
Viditeľné osti vyrastajú z pošvy
Klasenie
50/51
Začiatok klasenia, vrcholčeky klasu prenikajú z listovej pošvy, prvé klásky sú viditeľné
52/53
Štvrtina klasu je viditeľná
54/55
Polovica klasu je viditeľná
55
Stred klasenia : báza klasu je ešte v listovej pošve
59
Koniec klasenia : celý klas je viditeľný
Kvitnutie
61
Začiatok kvitnutia: v strednej časti klasu sa objavujú prvé tyčinky.
65
Plné kvitnutie: väčšina kláskov má viditeľne zrelé tyčinky
69
Koniec kvitnutia:všetky klásky odkvitli , na klase ešte visí niekoľko zaschnutých tyčiniek
Zrenie/ Dozrievanie
71
Tvorba zrna: prvé zrná dosiahli polovicu svojej konečnej veľkosti, ich obsah je vodnatý
75
Mliečna zrelosť: všetky zrná majú konečnú veľkosť, ich obsah je mliečny, zrná sú ešte zelené
85
Vosková zrelosť (obsah zrna je mäkký, ale suchý, medzi prstami rozmelniteľný :zrno a plevy sú žltozelené
87
Žltá zrelosť: (tvrdá vosková zrelosť obsah zŕn je plastický až pevný, po stlačení nechtom zostáva stopa, chlorofyl mizne:zrno možno ešte
cez necht palca zlomiť
91
Plná zrelosť: zrno je tvrdé ( ťažko sa rozdelí prstami, cez necht palca ho možno len ťažko zlomiť) rastlina odumrela
92
Mŕtva zrelosť (zrno úplne tvrdé, cez necht neprelomiteľné)
Stupne prezretosti
94
Prezretosť poľná
95
Vznik 1.dormancie zrna
96
Čiastočná strata 1. dormancie (klíči 50 % zŕn)
97
Strata 1. dormancie zrna
98
Vznik 2. dormancie zrna
99
Strata 2.dormancie zrna
25
Výmelnosť múky
Obsah bielkovín
Stabilita čísla poklesu
5
3,5
3
3
3
2
4
3
3,5
2
3,5
4
3
6
7
5
5
4
5
4
6
6
6
5
2
4
4
5
5
4
3
3
2
3
3
5
6
5
4
4
2
2
3,5
4
7
5
4
4
2
3
4
4
6
6
6
3
4
2
3
2,5
5
6
6
7
7
3
3
2
2
3,5
3
3
6
7
8
4
5
3
3
4
3
3
4
2
7
8
7
6
4
3
Energo
4
2
4
6
4
4
3
5
2
6
7
5
4
3
3
Estevan
3
5
4
6
6
3
4
4
2
6
6
5
4
6
2
Edelrun
4
1+
1+
5
4,5
4
2
5
-
5
6
5
4
4
Xerxes
4
5
5
6
3
4
2
3
4
5
4
4
4
Norenos
3
6
7
5
2
4
5
4
4
4
4
5
3
Xenos
6
2
3
5
7
6
3
6
7
6
6
7
Ludwig
3
4
5
7
3
6
6
7
2
5
6
6
Astardo
5
4
5
7
5
6
3
3
4
5
5
Capo
3
3
3
7
6,5
4
5
4
2
6
Fabula
3
3
4
5
5
5
4
3
-
6
Antonius
5
4
5
6
3
6
4
4
4
Lukulus
3
3
4
5
4
3
3
3
Philipp
4
5
4
3
2
3
6
2
Hrdza plevová
3
Hrdza pšeničná
5,5
Múčnatka
6
Prerastanie
2
Odolnosť
proti poliehaniu
2
Výška rastliny
3
Odroda
Zrelosť – skorosť
Element
Zimuvzdornosť
Objemová hmotnosť
3
4
HTZ
5
Fusarium
3
DTR
3
Septoria tritici
3
Septoria nodorum
Odnožovanie – skorosť
Odrody pšenice ozimnej - porovnanie vybraných agronomických a kvalitatívnych parametrov
E kvalita:
A kvalita:
JB Asano
3
5
5
2,5
2,5
5
3
6
2
5
6
6
5
3
5
4
6
5
Kerubino
3
5
5
4
3
5
5
7
3
5
5
5
5
5
5
4
6
5
Pegassos
3
6
5
5
6
5
4
5
3
5
5
6
4
4
5
3
7
6
Eurofit
3
4
4
5
5
4
5
4
7
5
6
5
5
5
4
2
6
4
Karolinum
6
2,5
2,5
2,5
2
4
4
7
-
6
6
5
6
4
6
-
5
4
Manhattan
5
6
6
4
3
4
5
4
2
5
5
6
6
6
7
3
8
6
Hewitt
5
7
6
4
3
4
3
2
5
4
4
5
6
7
8
6
8
4
Winnetou
5
6
7
4
3
4
7
7
2
4
4
5
7
6
8
4
8
6
Kŕmna:
(exkluzívne odrody Sempol-u a niektoré podobné známe konkurenčné odrody) Hodnotenie: 1 = najlepšie hodnotenie alebo najskorší; 9 = najhoršie hodnotenie alebo najneskorší
Zdroj: AGES, Rakúsko
Štruktúra úrodotvorných prvkov - pšenica ozimná
Odroda
Astardo
klas/m2
zrno/
klas
HTZ
hustota
zŕn
hmotnosť
klasu
0
+
++
0
+
dobré odnožovanie, vysoká HTZ
poznámka
Capo
0
-
+
0
0
veľmi dobré odnožovanie, vysoká HTZ
Element
0
+
++
0
+
skoré nalievanie zrna, stabilná HTZ
Energo
+
+
+
+
0
dobré odnožovanie, vysoká HTZ
Estevan
+
+
-
+
0
výborné odnožovanie, počet zŕn v klase, stabilné číslo poklesu
Eurofit
+
++
+
+
+
výborné odnožovanie, počet zŕn v klase, vysoká kompenzačná schopnosť
Fabula
0
+
+
0
+
dobré odnožovanie, vysoká HTZ
JB Asano
0
+++
++
+
++
výborné odnožovanie , dlhé klasy, počet zŕn v klase, vysoká HTZ
Kerubino
++
0
0
+
0
veľmi dobré odnožovanie, výborne kompenzuje sucho v apríli, stabilné číslo poklesu
Ludwig
++
+
++
0
+
veľmi dobré odnožovanie, počet zŕn v klase, vysoká HTZ
Norenos
+
++
0
+
0
veľmi vysoký počet zŕn v klase, vysoká HTZ
Pegassos
0
-
++
0
+
veľmi dobré odnožovanie, dobrá a stabilná HTZ, hustota zŕn
Xenos
-
+
0
0
0
kompenzácia počtom zŕn v klase
Xerxes
-
+++
+
0
++
veľmi dlhé klasy s veľmi vysokým počtom zŕn v klase, veľké zrná, vysoká HTZ
Hodnotenie: ++++ = veľmi vysoký; 0 = priemerný; - - - - = veľmi nízky
26
KATALÓG ODRÔD OZIMÍN 2013
Poškodenie mrazom 2011/12
Lokalita
Gro Gro Ger
Mis
Mis
Mis
Mis
Gra Gra Gra
Rei
Rei
Sch Sch Sch Sch Priemer
Priemer
kontrol
1,8
1,7
3,6
2,8
3
3,1
2,2
3,8
2,8
3,3
3,2
3
3,3
5,2
4,8
6
3,4
Xerxes
3,3
3
5,7
4,3
4,3
4,3
4
6
5,5
5,5
4,5
5,5
6
7
7,5
8
5,3
Fulvio
2,3
2
5
3,3
4,3
4
4
5,5
4
5
3,5
3,5
8
8,5
8,5
8,5
5
Pedro
3
3
4
4
4,3
4
3,7
5,5
4,5
4
3,5
4,5
3,5
4,5
5
5
4,1
Lukullus
1,7
2
4,3
2,3
3
3,3
2
4,5
3,5
4
3,5
3,5
3,5
7
6
7,5
3,9
Pannonikus
1,3
1
3,3
2,7
2,7
2,7
2
2
2
3
3
3,5
5,5
6
7,5
7,5
3,5
Energo
1,7
1,7
3,3
3
2,7
3
2,3
3
2
3
3
3
4,5
6
5
6,5
3,4
Vulcanus
1,7
1,7
3
2,3
2,7
2,3
1,7
4
4
2
2,5
3,5
4
5
5,5
5,5
3,2
Astardo
2
1
3,7
2,3
2,7
2,7
1,3
2,5
2
2
3,5
3
4,5
5
4,5
5
3
Antonius
1,7
1,7
3
2,3
3,3
2,7
2
2,5
1,5
2,5
4
3
5
4
4
2,5
2,9
Midas
2
1,3
3
3
3,3
3
2,3
4
3
3
3
2,5
2
2,5
3,5
4
2,8
Arnold
1
1
2,3
1
1
1
1
1,5
1,5
1,5
2
2
4,5
6,5
6,5
6,5
2,6
Estevan
1
1
3,3
1,7
1,7
1,7
1,3
2
2
1
2,5
2,5
3
5,5
4,5
4
2,4
Norenos
1,7
2
4,7
1,3
1,7
1
1
1
1,5
2
3,5
3,5
2,5
2,5
2,5
4
2,3
Lucio
1,3
1
3,3
1,7
1,7
1,7
1,3
1,5
1
1,5
3
3
3,5
4,5
3,5
3,5
2,3
Capo
1
1
2
1,3
1
1
1
1,5
1
1
2,5
3
3,5
4,5
4,5
4,5
2,1
1,3
1,3
1,7
2,3
2,3
2
1,7
2,5
2
2
2
3
2,5
3,5
2
2
2,1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1,5
2,5
3
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Angelus
Element
Hodnotenie: 9 = 95 -100% úplne vymrznutá, 5 = 8-20% úplne vymrznuté, časť rastlín poškodená,
2 = niekoľko listov poškodených,
1 = žiadne poškodenie
Zdroj: AGES 2012, oficiálne skúšky
Náchylnosť na prerastanie
Lokatlita
Gro
Gro
Mis
Obe
Obe
Gra
Gra
Fre
Sch
Priemer
Priemer kontol
4
7,3
4,7
4,3
4,7
5
5,7
5,3
6,3
5,3
Fulvio
4
9
4
7
8
4
6
8
9
6,6
Vulcanus
4
9
5
6
5
5
6
7
9
6,2
Astardo
6
6
5
5
5
6
5
8
9
6,1
Capo
4
9
4
7
4
6
5
5
9
5,9
Energo
3
8
5
4
7
7
5
5
7
5,7
Antonius
4
8
3
6
4
5
4
8
9
5,7
Philipp
3
8
3
4
7
4
8
5
9
5,7
Estevan
3
9
6
7
2
5
9
4
4
5,4
Arktis
4
6
3
4
3
5
8
6
9
5,3
Element
3
8
4
4
7
4
3
4
8
5
Xerxes
6
4
2
5
4
4
2
5
9
4,6
Midas
2
7
4
5
5
3
9
4
2
4,6
Impulsiv
2
7
2
5
7
4
7
4
3
4,6
Lukullus
3
8
4
4
2
2
7
3
3
4
Akteur
4
5
2
4
2
3
9
2
3
3,8
Norenos
3
4
3
2
2
3
8
4
4
3,7
Pannonikus
2
5
2
3
2
2
8
2
2
3,1
SW Maxi
4
4
3
2
2
2
2
2
2
2,6
Hodnotenie laboratórnych testov na prerastanie: 1 = žiadne symptómy prerastania
Zdroj: AGES 2010
27
Fusarium - infekcia 2011
Skúšobná lokalita:
Ger
Gra
Gra
Gra
Gra
Gra
Gra
Počet dní po 1. júni
17
25
28
34
25
28
34
Priemer kontrol:
1,3
2
2,7
3,2
3
3
3,7
2,7
Philipp
1,7
3,5
3,5
4,5
5,5
7
7,5
4,7
Vulcanus
2,7
3
3,5
5
4,5
5,5
6,5
4,4
Fulvio
2,3
3,5
4
4,5
4,5
5
5
4,1
Element
2,3
3
4
4,5
4
4,5
5
3,9
Kerubino
-
2,5
2,5
3
4,5
4,5
5
3,6
1,3
2
2,5
3
4
5
6,5
3,5
2
3
3,5
4
3
4
4,5
3,4
Xerxes
1,3
2
3
4
4,5
4,5
4,5
3,4
Energo
1
2
3,5
3,5
4
4
5
3,3
Norenos
1,7
1,5
3
3
3
4,5
5,5
3,2
Akteur
1,3
1,5
2
3
3
3,5
5,5
2,8
Estevan
1
2
2
2
3
4,5
4
2,6
Lukullus
1,3
2
2
3
3
3
4
2,6
Arktis
1
1,5
2
3
3
3,5
3,5
2,5
Capo
1,3
1,5
2
2
2,5
3
3,5
2,3
Midas
1,7
2
2,5
3
2
2
2
2,2
1
2
2
2
2,5
2,5
3,5
2,2
Lucio
Pannonikus
Astardo
Hodnotenie:
Čierna – bez fungicídov
9 = viac ako 20% infikovaných klasov + viac ako 75% klasu
Červená – provokačné testy metóda kukuričného strniska (+strobilurines)
1= žiadna infekcia
Priemer:
Zdroj: AGES oficiálne pokusy 2011, Rakúsko
Tabuľka výsevkov pšenice ozimnej
HTZ v gramoch
Počet
zŕn
na m²
24
225
57
62
66
71
76
81
85
90
95
99
250
63
68
74
79
84
89
95
100
105
275
69
75
81
87
93
98
104
110
300
76
82
88
95
101
107
114
325
82
89
96
103
109
116
350
88
96
103
111
118
375
95
103
111
118
400
101
109
118
126
425
107
116
125
450
114
123
475
120
500
26
28
30
32
34
36
38
40
42
46
48
50
52
54
56
58
60
62
104
109
114
118
123
128
133
137
142
147
111
116
121
126
132
137
142
147
153
158
163
116
122
127
133
139
145
151
156
162
168
174
179
120
126
133
139
145
152
158
164
171
177
183
189
196
123
130
137
144
151
157
164
171
178
185
192
198
205
212
125
133
140
147
155
162
169
177
184
192
199
206
214
221
228
126
134
142
150
158
166
174
182
189
197
205
213
221
229
237
245
135
143
152
160
168
177
185
194
202
211
219
227
236
244
253
261
134
143
152
161
170
179
188
197
206
215
224
233
242
251
259
268
277
133
142
152
161
171
180
189
199
208
218
227
237
246
256
265
275
284
294
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
126
137
147
158
168
179
189
200
211
221
232
242
253
263
274
284
295
305
316
326
525
133
144
155
166
177
188
199
210
221
232
243
254
265
276
287
298
309
321
332
343
550
139
151
162
174
185
197
208
220
232
243
255
266
278
289
301
313
324
336
347
359
Výsevok v kg/ha
Uvažovaná klíčivosť: 95%
28
44
KATALÓG ODRÔD OZIMÍN 2013
ity
ach
rídl
k
a
r
spe
o
r
p
N
Sultan TOP
TOP ochrana
& bezpečnosť
Zloženie
Quinmerac 125 g/l, Metazachlór 375 g/l, Dávka: 1,75–2 l/ha
Nový herbicíd do repky s výrazne vyšším
obsahom osvedčených účinných látok
� Viac účinných látok na ha: + 50 % quimerac,
+ 12 % metazachlór
� Istejší účinok a flexibilnejšie dávkovanie ako ste boli zvyknutí
� Možnosť preemergentnej aj skoropostemergentnej aplikácie
� Kombinuje prednosti dvoch odlišných mechanizmov účinku
a to inhibíciu bunkového delenia a enzymatickú aktivitu
v rastových vrcholoch
www.agrovita.sk
AGROVITA spol. s r.o., Nádražná ulica 28, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: 02 - 45 94 47 30–1, fax: 02 - 45 94 47 33, e-mail: [email protected]
Legato
Koncert na poli
Plus
Zloženie
Isoproturon 500 g/l, Diflufenican 100 g/l
Výhody použitia
� Komplexný herbicíd pre jesenné ošetrenie pšenice a jačmeňa
� Osvedčená kombinácia pre dlhodobý a širokospektrálny účinok
� Jednoduchosť použitia - nízke dávkovanie: 1,25–1,5 l/ha
� Široké spektrum účinku, vrátane rezistentných burín
spodného poschodia
� Možná aplikácia aj na zamrznutú pôdu (bez striedavého
zamrznutia a rozmrznutia pôdy)
www.agrovita.sk
AGROVITA spol. s r.o., Nádražná ulica 28, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: 02 - 45 94 47 30–1, fax: 02 - 45 94 47 33, e-mail: [email protected]
Rok
Lokalita
Odroda
2012
2011
ELEMENT
OSB
2010
2009
Priemer
2012
2011
ENERGO
OSB
2010
2009
Priemer
2012
2011
EDELRUN
OSB
2010
2009
Priemer
Bielkoviny
W-energia
P/L
16,4
347
0,75
13,8
294
0,67
15
314
0,57
14,9
405
0,63
15
340
0,66
16,5
445
1
12,5
307
1,46
14,8
399
1,28
15,2
438
0,91
14,8
397,25
1,16
17,4
373
1,18
15,1
360
1,07
17,3
386
0,75
16,1
419
0,88
16,5
384,5
0,97
E kvalita
Element, Energo, Edelrun – alveograf
RWA/Edelhof skúšky 2009-2012, laboratórne výsledky VfG – laboratórium burzy
poľnohospodárskych produktov vo Viedni, ICC 114/1, 115/1, akreditované
Reakcia na použitie fungicídov - ENERGO (q/ha)
110
105
100
75
70
65
60
Energo
GRO
2011
Energo
POT
2011
Energo
GRO
2012
Energo
POT
2012
Lukullus
GRO
2011
Lukullus
POT
2011
Lukullus
GRO
2012
Lukullus
POT
2012
ENERGO
priemer
LUKULLUS
priemer
Zdroj: AGES 2011-2012
Reakcia na použitie fungicídov - ENERGO (%)
105
100,0 100,0
98,25
100
95,5
95
90
85
80
75
GROSSNONDORF
FREISTADT
OBERSIEBENBRUNN
GRABENBENEGG
30
Wien
Vysvetlivky k tabuľkám
GERHAUS
Priemerná
ročná
denná
teplota
St. Pölten
Zdroj: AGES 2011-2012
Priemerný
ročný úhrn
zrážok
Linz
Energo Energo Energo Energo Lukullus Lukullus Lukullus Lukullus ENERGO LUKULLUS
GRO
POT
GRO
POT
GRO
POT
GRO
POT
priemer
priemer
2011
2011
2012
2012
2011
2011
2012
2012
Nadmorská
výška
SCHWERTBERG
REICHERSBERG
70
MISTELBACH
neošetrené
80
ošetrené - 1 fungicíd na vlajkový list
85
86,1
Relatívny výnos (%)
84,7
neošetrené
Úroda (q/ha)
89,125
90
ošetrené - 1 fungicíd na vlajkový list
93,25
95
GRO
Grossnondorf (NÖ)
256 m
511 mm
9,0°C
GER
Gerhaus (NÖ)
148 m
550 mm
9,7°C
MIS
Mistelbach (NÖ)
250 m
570 mm
9,2°C
GRA
Grabenegg (NÖ)
260 m
667 mm
8,7°C
REI
Reichersberg (OÖ)
350 m
840 mm
7,9°C
SCH
Schwertberg (OÖ)
250 m
789 mm
9,2°C
OBE
Obersiebenbrunn (NÖ)
151 m
520 mm
9,4°C
FRE
Freistadt (OÖ)
563 m
701 mm
6,9°C
Skúšobná lokalita AGES,
Rakúsko
KATALÓG ODRÔD OZIMÍN 2013
Spracovateľská kvalita pšenice
Základnou surovinou na výrobu chleba sú obilniny – pšenica a raž. Obilné zrno má tri základné časti – obal, múčne jadro a klíček. Pre
pekársku výrobu sú najdôležitejšie škrobové zrná a bielkoviny, ktoré sa nachádzajú v jadre. Obalové vrstvy obsahujú predovšetkým
vlákninu a minerálne látky, klíček obsahuje tuky, oleje, bielkoviny, mnoho vitamínov a enzýmov. Hlavnými sledovanými kvalitatívnymi
parametrami sú: vlhkosť, objemová hmotnosť, dusíkaté látky, nečistoty, číslo poklesu, obsah mokrého lepku, Zelenyho index.
Okrem toho sa sledujú aj reologické parametre. Objemová hnotnosť - hovorí o vhodnosti pšeničného zrna na mlynské spracovanie
(min. 780 g/l pre triedu E).
Múka je v podstate rozomletý endosperm – vnútrajšok obilného zrna, obsahuje však aj určité množstvo otrubových prímesí
a obalových častí zŕn. Múky s väčším obsahom týchto častí sú na pohľad tmavšie, svetlé múky sa skladajú takmer len zo samotného
endospermu a obsahujú najviac škrobu.
Škrob tvorí najväčší podiel v múke.
Číslo poklesu je pomocný znak na zistenie kvality škrobu a vyjadruje stupeň jeho poškodenia. Optimum je 250 s (až po 310).
Nedostatok vlahy počas vegetácie spôsobuje, že zrno je scvrknuté a výťažnosť múk je nízka. Múky z týchto pšeníc majú nízku
enzymatickú aktivitu, menej škrobu a hovoríme, že sú tzv. mŕtve. Číslo poklesu je 400 s a viac. Dajú sa však vylepšiť pridaním amylolitických
prípravkov.
Naopak, príliš veľa zrážok, najmä v období dozrievania spôsobí, že sa v zrne naštartujú enzymatické procesy podobné ako pri klíčení.
V takomto prípade sa začne už v zrne rozkladať škrob, číslo poklesu klesá pod prijateľné hodnoty (180 s), prípadne sa vôbec nedá
zmerať. Múka z takéhoto obilia je nevhodná na pečenie, výrobky sú roztečené a nedržia tvar. Takáto múka sa už nedá vylepšiť.
Múka s obsahom veľmi aktívnych enzýmov (dostali sa do múky pri mletí naklíčených zŕn) sa označuje ako slabá múka. Cesto z nej
dosahuje skôr optimum svojich fyzikálnych vlastností, avšak neudrží si ich dlho. Pritom má zníženú schopnosť viazať vodu a zadržovať
pri kysnutí vznikajúce plyny, takže je málo výťažné, nepružné, nedrží formu a má sklon k rozplývaniu. Pri nízkej aktivite enzýmov
hovoríme, že múka je silná. Vzniknuté cesto nedosahuje optimálne vlastnosti hneď, ale až po určitom čase v procese miesenia a
kysnutia. Po dosiahnutí maxima pozvoľne jeho konzistencia klesá. Cesto sa teda nerozplýva a dokáže udržať tvar až do upečenia. Takáto
múka má teda dostatočnú toleranciu pri miesení a kvasení cesta a je použiteľná pri rozličných pekárskych technológiách. Pri príprave
takýchto ciest sa musí použiť väčšie množstvo vody alebo prípravky s amylolitickými preparátmi.
Bielkoviny sú hlavnou zložkou pšeničnej múky, ktorá ovplyvňuje pekársku kvalitu múky. Hlavné bielkoviny sú gliadín a glutenín,
ktoré tvoria v ceste komplex – lepok, ktorý pri napučiavaní viaže veľké množstvo vody. Schopnosť viazať vodu, čiže väznosť múky
závisí od množstva a vlastností lepku. Týmto vlastnostiam hovoríme reologické. Dajú sa merať prístrojmi.
Len obsah lepku sám o sebe nič nehovorí o jeho kvalite, či vlastnostiach a teda z tohto ukazovateľa môžeme len zhruba usudzovať,
akú kvalitu má pšenica a z nej vymletá múka. Stanovenie N-látok (bielkovín) je síce presnejšie ako obsah lepku, ale tiež nie je úplné.
Potrebujeme preto aj ďalší parameter – tzv. Zelenyho index (ak je pod 30 ml, robia sa doplnkové skúšky na lepivosť cesta), ktorý v
jednom čísle hodnotí nielen obsah ale aj kvalitu lepku. Väčšina spracovateľov využíva tzv. reologické merania. Reológia je odvetvie
koloidnej chémie, ktoré študuje základné fyzikálno-chemické a mechanické vlastnosti pšeničného cesta. Reológia využíva meracie
prístroje – farinograf a alveograf.
ALVEOGRAF – nafukuje sa bublina cesta a meria sa tlak vzduchu potrebný na jej zväčšovanie až do okamihu prasknutia. Ide teda
o meranie ťažnosti a pružnosti. Alveografická krivka poskytuje informácie o charakteristikách múky – pevnosti, ťažnosti a
energii.
Pevnosť múky (P) závisí od sily (tuhosti) lepku – čím je väčšia, tým sa získa pevnejšie a mechanicky odolnejšie cesto.
Väčšia ťažnosť múky (L), dáva ťažnejšie cesto, ktoré vydrží veľké predĺženie bez pretrhnutia, čím sa pri dostatočnom vývine
kypriacich plynov môže dosiahnuť veľký objem pečiva. Ťažnosť múky však ešte nezaručí dostatočnú klenutosť výrobkov a dodržanie
tvaru.
Optimálny pomer P/L je cca 0,7.
Plocha pod alveografickou krivkou hovorí o energii (pekárskej sile) múky (W), ktorá sa považuje za mieru pekárskej
spracovateľnosti cesta. Čím je energia menšia, tým je cesto menej odolné a menej stabilné pri spracovaní, cesto s väčšou energiou
bude pravdepodobne dávať väčší objem pečiva.
Energia W – hodnoty pre:
slabá múka 120 - 160
stredne silná múka 160 - 250
silná múka 250 - 310
FARINOGRAF – sledujú sa ním časové zmeny vlastností cesta vplyvom mechanického namáhania (miesením) za konštantnej teploty.
Z farinografickej krivky môžeme určiť väznosť múky, čas vývinu a stabilitu cesta a stupeň mäknutia.
Väznosť múky – rozumieme tým množstvo vody, ktoré je potrebné pridať do vzorky múky, aby sa dosiahla maximálna konzistencia
cesta (500 FU).
Čas vývinu cesta – je čas od začiatku pridávania vody do múky, kým sa na krivke nespozoruje prvý pokles od maximálnej konzistencie.
Závisí od množstva a kvality lepku, zrnitosti múky a stupňa vymletia.
Stabilita cesta – sa vyjadruje ako časový interval od okamihu, keď horný okraj vzostupnej krivky pretína čiaru 500 FJ a keď horný
okraj krivky túto čiaru opäť opúšťa.
Kvalita predávanej a nakupovanej pšenice sa v súčasnosti väčšinou riadi podľa STN 46 1100-2 Zrno potravinárskej pšenice letnej
a Nariadenie komisie č. 824/2000, ktoré stanovuje postupy pre preberanie obilnín intervenčnými agentúrami. STN nemajú všeobecne
záväznú platnosť a záväznými sa stávajú až vtedy, ak sa na ich záväznosti dohodne predávajúci s kupujúci. Legislatívne teda presnejšiemu
hodnoteniu kvality pšenice nič nebráni. Takáto voľnosť neplatí pre zdravotnú nezávadnosť pšenice. Požiadavky na bezpečnosť obilnín
sú presne vymedzené v príslušnej legislatíve a musia sa striktne dodržiavať.
Ak sa hovorí o kvalite, nemožno vynechať výrazný vplyv odrody. Spracovatelia obilnín budú čoraz častejšie
požadovať uvádzanie odrody na dodacích listoch. Odborníci uvádzajú, že odroda sa
napr. na kvalite lepku podieľa až dvoma tretinami a prostredie len jednou.
31
PŠENICA LETNÁ, FORMA OZIMNÁ (Triticum aestivum L.) - OSTATNÉ ODRODY
AKIRA
Majiteľ odrody:
Limagrain Nederland BV, Holandsko
Odroda je registrovaná v SR od roku 2010.
Odroda je právne chránená.
Charakteristika odrody:
AKIRA je stredne skorá stredne vysoká (106 cm)
bezosinatá odroda s dobrou a stabilnou potravinárskou kvalitou
A. Je veľmi plastická a tým vhodná pre pestovanie vo všetkých
výrobných oblastiach.
AKIRA má dobrú zimuvzdornosť, výbornú odnožovaciu
schopnosť a dobrú odolnosť proti poliehaniu. Výnos je vysoký
– rastlina vytvára vysoký počet produktívnych stebiel, má stredne
dlhý a hustý klas a stredne vysokú HTZ (42,6 g). Morforegulátor
rastu možno použiť podľa aktuálneho stavu porastu. Prvú dávku
je možné použiť na podporovanie odnožovania vo fáze 21, druhú
na vyrovnanie odnoží a spevnenie stebla vo fáze 30 – 31 (začiatok
predlžovania stebla, keď sa vytvorí prvé kolienko). Pri voľbe dávky
treba pamätať na dobrú odolnosť odrody proti poliehaniu.
V osevnom postupe je možné zaradiť AKIRU aj po obilnine a to
predovšetkým preto, že má výborný zdravotný stav.
Zdravotný stav:
AKIRA má vysokú odolnosť proti klasovým chorobám
(fuzariózy, septorióza plevová múčnatka trávová, bieloklasosť)
a veľmi dobrú odolnosť proti listovým chorobám (múčnatka
trávová, septoriózy, hrdza pšenicová a plevová). Hoci je zdravotný
stav odrody veľmi dobrý, odporúča sa vykonať dve fungicídne
ošetrenia, 1. aplikácia v rastovej fáze 29-33 (koniec odnožovania
a začiatok predlžovania stebla) širokospektrálnym fungicídom, 2.
aplikácia vo fáze 51 (začiatok klasenia) na ochranu vlajkového listu
azolovým fungicídom.
Hnojenie N:
Začiatok vegetácie EC 13/25 60 –70 kg N/ha
Steblovanie EC 30/32 40 – 60 kg N/ha
Kvalitatívne prihnojenie EC 47/49 30 – 40 kg N/ha
Termín sejby:
V agrotechnickom termíne – optimum je od 25. 9. do 10. 10.
Odroda znesie aj neskoršiu sejbu.
Hustota výsevku:
Skorá sejba, dobrá poľná vzchádzavosť: 350 – 380 zŕn/m2
Stredný termín sejby: 380 – 400 zŕn/m2
Neskorá sejba, horšia poľná vzchádzavosť: 400 - 450 zŕn/m2
Parametre kvality:
Na základe parametrov dosiahnutých počas ŠOS je odroda AKIRA
zaradená do triedy A. Dosahuje vysokú objemovú hmotnosť,
stabilné číslo poklesu, dobrý obsah dusíkatých látok, vysokú
hodnotu Zelenyho testu; väznosť múky je vysoká a merný objem
pečiva je porovnateľný s odrodou Ilona. Výťažnosť hlavnej múky
je vysoká.
32
BANQUET
Majiteľ a udržiavateľ odrody:
RAGT Czech s. r. o., Branišovice
Registrácia v ČR v roku 2001.
Charakteristika odrody:
BANQUET je stredne skorá bezosinatá stredne
vysoká odroda so stabilnou potravinárskou kvalitou A. Má
rýchly počiatočný vývoj a veľmi dobrú jarnú regeneráciu.
Mrazuvzdornosť odrody je výborná, odnožovacia schopnosť
dobrá, odolnosť proti poliehaniu stredná – vhodné je použitie
morforegulátora v dávke od 1 do 1,5 l. BANQUET je odporúčané
pestovať na stredných a kvalitných pôdach vo všetkých výrobných
oblastiach SR okrem najchladnejších častí ZVO. Úrody sú vysoké
a stabilné aj v rozdielnych ročníkoch.
V osevnom postupe je možné zaradiť BANQUET aj po obilnine.
Zdravotný stav:
BANQUET má dobrý zdravotný stav, výborná je predovšetkým
odolnosť proti klasovým fuzáriám. Pri vyššom tlaku listových
chorôb sa odporúča použiť systém dvojitej fungicídnej ochrany, pri
pestovaní po obilnine ošetrenie proti chorobám päty stebla.
Hnojenie N:
Vzhľadom na vysoký úrodový potenciál je potrebné zaistiť
adekvátnu výživu N – celková dávka by nemala klesnúť pod 120
kg/ha. Odporúča sa systém 3 – 4 prihnojení – regeneračné vo fáze
odnožovania, produkčné (pokiaľ sa budú realizovať 2 produkčné
prihnojenia, prvé vo fáze 30 – 31, druhé vo fáze 32 – 37) a neskoré
kvalitatívne vo fáze 51 – 59.
Termín sejby:
V druhej polovici agrotechnického termínu.
Odroda znesie aj neskoršiu sejbu.
Hustota výsevku:
350 – 450 zŕn/m2 - pri veľmi neskorom výseve 500 zŕn/m2
Parametre kvality:
Na základe dosiahnutých parametrov je odroda BANQUET
zaradená do triedy A. Dosahuje vysokú objemovú hmotnosť,
stabilné číslo poklesu, dobrý obsah dusíkatých látok, vysokú
hodnotu Zelenyho testu; väznosť múky je vysoká.
KATALÓG ODRÔD OZIMÍN 2013
Majiteľ a udržiavateľ odrody:
RAGT Czech s. r. o., Branišovice
Registrácia v SR a ČR v roku 2010.
Odroda je právne chránená.
Charakteristika odrody:
BODYČEK je veľmi skorá bezosinatá odroda.
Skorosťou klasenia a dozrievania je BODYČEK na úrovni
odrody Košútka. Odroda má výbornú potravinársku kvalitu A.
Dĺžka slamy je stredná, no odolnosť voči poliehaniu je nižšia.
Odolnosť proti vyzimovaniu je veľmi vysoká. Odroda má veľmi
intenzívny jarný rast, veľmi dobrú odnožovaciu schopnosť a
dobrý kompenzačný charakter.
BODYČEK je veľmi plastická odroda, možno ju pestovať vo
všetkých výrobných oblastiach. Kvôli svojej skorosti uniká suchu.
Úroda je vysoká, počet klasov na ploche je vysoký, počet zŕn v
klase stredne vysoký, HTZ stredne vysoká až nižšia. Zrno je ťažké,
preto má odroda veľmi vysokú objemovú hmotnosť.
Odolnosť proti prerastaniu zrna na stanovišti je dobrá, číslo
poklesu je veľmi stabilné.
Vzhľadom k skorosti odrody je odporúčaná včasná aplikácia
všetkých vstupov, predovšetkým morforegulátora. CCC do
dĺžky klasu max. 0,7 cm!!!
Zdravotný stav:
BODYČEK má veľmi dobrý zdravotný stav; dobrá je predovšetkým
odolnosť proti listovým hrdziam, fuzáriám a múčnatke, odolnosť
proti Septorii je stredne dobrá.
Hnojenie N:
Začiatok vegetácie EC 13/25 40 – 60 kg N/ha
Steblovanie EC 30/32 40 – 70 kg N/ha
Kvalitatívne prihnojenie EC 47/49 30 – 50 kg N/ha
Termín sejby:
Odroda je vhodná na neskoré sejby.
Od začiatku októbra až do konca novembra.
Hustota výsevku:
Skorá sejba, dobrá poľná vzchádzavosť: 300 – 330 zŕn/m2
Stredný termín sejby: 330 – 380 zŕn/m2
Neskorá sejba, horšia poľná vzchádzavosť: 380 – 420 zŕn/m2
Parametre kvality:
Odroda BODYČEK je zaradená zmysle STN 46 1100-2 do triedy
A. Má vysokú hodnotu Zelenyho testu, vysoký obsah dusíkatých
látok a mokrého lepku v sušine. Objemová hmotnosť zrna je veľmi
vysoká, obvykle vyššia ako 800 g/l.
CAPO
Majiteľ a udržiavateľ odrody:
Probstdorfer Saatzucht GmbH, Probstdorf, Rakúsko
Odroda je registrovaná v Rakúsku od roku 1989.
Charakteristika odrody:
CAPO je stredne skorá vysoká osinatá odroda s
kombináciou vysokej potravinárskej kvality E so skvelou
toleranciou voči suchu. To znamená, že nielen výnos, ale tiež
kvalita zrna je dobrá hlavne v suchých podmienkach.
S touto prispôsobivosťou je CAPO odrodou vhodnou pre priemerné
a problematické podmienky a hlavne pre veľmi suché oblasti a
aj chudobné pôdy. CAPO je odroda s dlhým steblom a vysokou
hustotou rastlín na m2. Pre odrodu je charakteristická veľmi dobrá
zimuvzdornosť, veľmi silný jarný rast a veľmi intenzívne
odnožovanie – odrodu preto nepresievať.
Odroda nie je vhodná pre intenzívne podmienky a polohy s
vysokým nebezpečenstvom poliehania. Pri pestovaní tejto odrody
je potrebné použiť morforegulátor.
Odolnosť proti prerastaniu zrna na stanovišti je dobrá, číslo
poklesu je stabilné.
Zdravotný stav:
CAPO má strednú odolnosť proti múčnatke a Septorii, dobrú
odolnosť proti listovým hrdziam, DTR a fuzáriám.
Hnojenie N:
Začiatok vegetácie EC 13/25 40 – 60 kg N/ha
Steblovanie EC 30/32 40 – 60 kg N/ha
Kvalitatívne prihnojenie EC 47/49 30 – 50 kg N/ha
Termín sejby:
Odroda je vhodná na neskoré sejby.
Od začiatku októbra až po stred novembra.
Hustota výsevku:
Skorá sejba, dobrá poľná vzchádzavosť: 330 – 350 zŕn/m2
Stredný termín sejby: 350 – 380 zŕn/m2
Neskorá sejba, horšia poľná vzchádzavosť: 380 – 420 zŕn/m2
Parametre kvality:
V zmysle STN 46 1100-2 je odroda CAPO zaradená do elitnej
triedy E.
Objemová hmotnosť je vysoká a stabilná aj vo veľmi rozdielnych
ročníkoch. Hmotnosť tisíca zŕn a výťažnosť múky pri mletí je nižšia
ako u odrody Ludwig.
Vyrobená múka je silná a je možné ju použiť na zlepšenie kvality
slabých múk. Pripravené cesto má vysokú stabilitu pri miesení a
kysnutí a vysokú odolnosť proti mechanickému namáhaniu.
PŠENICA LETNÁ, FORMA OZIMNÁ (Triticum aestivum L.) - OSTATNÉ ODRODY
BODYČEK
33
PŠENICA LETNÁ, FORMA OZIMNÁ (Triticum aestivum L.) - OSTATNÉ ODRODY
ELLY
Majiteľ a udržiavateľ odrody:
Selgen, a.s., ČR
Registrácia v ČR od roku 2010.
Odroda je právne chránená.
IS CORVINUS
NOVINKA
Charakteristika odrody:
ELLY je veľmi skorá bezosinatá stredne vysoká odroda
kompenzačného typu s potravinárskou kvalitou na rozmedzí
A/E. Odnožovanie je stredne dobré, mrazuvzdornosť vysoká,
odolnosť proti suchu dobrá, odolnosť proti poliehaniu stredne
dobrá – odporúča sa aplikácia strednej dávky morforegulátora.
Odrodu je možné pestovať v KVO, RVO aj ZVO. Najvyššiu úrodu
dosahovala odroda počas skúšok v KVO.
Zdravotný stav:
Zdravotný stav je dobrý – odolnosť proti múčnatke, hrdzi
pšeničnej a plevovej a septóriám je dobrá.
Termín sejby:
V agrotechnickom termíne – podporí sa tak skorosť odrody.
Hustota výsevku:
350 - 450 zŕn/m2 - v závislosti od podmienok a termínu sejby
Parametre kvality:
ELLY vyniká predovšetkým stabilnou vysokou objemovou
hmotnosťou a vysokým obsahom dusíkatých látok.
34
NOVINKA
Majiteľ a udržiavateľ odrody:
ISTROPOL SOLARY, a. s.
Odroda je registrovaná v SR od roku 2010.
Odroda je právne chránená.
Charakteristika odrody:
IS CORVINUS je veľmi skorá vysokolepková osinatá
stredne vysoká až vyššia odroda so špičkovou potravinárskou
kvalitou E (vyšľachtená z kríženia odrôd Zerda x Capo). V
porovnaní s odrodou Košútka je neskoršia o 4 dni. V porovnaní
s odrodou Capo je skoršia o 8 – 10 dní a je od nej o 15 – 20
cm nižšia. Odolnosť proti poliehaniu je preto dobrá. Pri vyššej
intenzite pestovania a očakávaní úrody nad 6 t/ha sa odporúča
použitie strednej dávky morforegulátora na zvýšenie pevnosti
stebla.
IS CORVINUS má stredne dobrú zimuvzdornosť a vysokú
suchuvzdornosť. Odnožovacia schopnosť je nižšia a odroda
vyžaduje kvalitnú prípravu pôdy. Odroda dosahuje stabilne dobré
výsledky aj v podmienkach núdzového dozrievania a nedostatku
vlahy. Odroda je vhodná na pestovanie v KVO a RVO.
Zdravotný stav:
Zdravotný stav je dobrý – odolnosť proti múčnatke je stredná,
proti hrdzi pšeničnej a trávovej dobrá, proti hrdzi plevovej stredná,
proti septoriózam stredná až vyššia.
Hnojenie N:
Odroda vyžaduje vyváženú výživu; po horších predplodinách
je odporúčané použiť 120 – 140 kg N/ha v delených dávkach,
poslednú dávku v množstve 30 kg/ha pred klasením.
Termín sejby:
1.10. – 15.10. - vhodnosť na neskorý výsev je priemerná, pri
skorých sejbách sa odporúča ošetrenie proti prenášačom viróz.
Hustota výsevku:
430 - 480 zŕn/m2
Parametre kvality:
IS CORVINUS je veľmi kvalitná odroda, so všetkými parametrami
mlynárskej a pekárskej akosti na úrovni rodičovskej odrody Capo.
Obsah mokrého lepku je vysoký. Lepok je silný a veľmi kvalitný,
hodnota sedimentačného testu je vysoká. Číslo poklesu je vysoké
a má dobrú stabilitu.
KATALÓG ODRÔD OZIMÍN 2013
IS CONDITOR
NOVINKA
NOVINKA
Majiteľ a udržiavateľ odrody:
ISTROPOL SOLARY, a. s.
Odroda je registrovaná v SR od roku 2011.
Odroda je právne chránená.
Majiteľ a udržiavateľ odrody:
ISTROPOL SOLARY, a. s.
Odroda je registrovaná v SR od roku 2012.
Odroda je právne chránená.
Charakteristika odrody:
IS ESCORIA je veľmi skorá až skorá vysokolepková
bezosinatá odroda stredného vzrastu s vynikajúcou potravinárskou
kvalitou E. Vznikla krížením (Axis x Alacris) x Alacris.
IS ESCORIA má výbornú zimuvzdornosť, nadpriemernú
suchuvzdornosť a lepšie odnožovanie ako rodičovská odroda
ALACRIS. Odolnosť proti poliehaniu má dobrú. Odroda je
vhodná na pestovanie v KVO a RVO – agronomicky je IS ESCORIA
dobre zvládnuteľným typom odrody. Úrodový potenciál je stredne
vysoký.
Zdravotný stav:
IS ESCORIA má dobrý zdravotný stav - odolnosť proti múčnatke,
hrdzi pšenicovaj a listovým škvrnitostiam je dobrá, tolerancia
k virózam je stredná a odolnosť proti Fuzariózam klasov je
priemerná.
Termín sejby:
1.10. – 15. 10. (stredne dobre znáša aj neskorší výsev)
Hustota výsevku:
430 - 480 zŕn/m2 – pri neskoršom termíne sejby a v prípade sejby
po obilnine je vhodné výsevok zvýšiť
Parametre kvality:
IS ESCORIA stabilne dosahuje špičkovú mlynársku a pekársku
kvalitu. Veľmi vysoká je alveografická aj farinografická hodnota,
vysoké a stabilné je aj číslo poklesu. Parametre kvality sú stabilné
aj v klimaticky menej priaznivých ročníkoch.
Charakteristika odrody:
IS CONDITOR je stredne neskorá kŕmna osinatá
odroda stredného vzrastu. Vznikla krížením BN 25 x Rapsodia.
IS CONDITOR má výbornú odnožovaciu a regeneračnú
schopnosť a vysokú produktívnu hustotu porastu. Zimuvzdornosť
je na úrovni odrody Rapsodia, t. j. stredne dobrá, odolnosť proti
poliehaniu je dobrá. Odroda má veľmi vysoký úrodový potenciál
a nadpriemernú stabilitu úrodnosti. Je vhodná na pestovanie v
KVO, RVO a ZVO – aj v podmienkach výskytu vysokej zveri.
Zdravotný stav:
IS CONDITOR má dobrý zdravotný stav - vyniká odolnosťou proti
hrdzi pšenicovej, listovým škvrnitostiam a chorobám klasov.
Termín sejby:
1.10. – 15. 10. ( stredne dobre znáša aj neskorší výsev)
Hustota výsevku:
400 - 450 zŕn/m2
Parametre kvality:
IS CONDITOR je odroda vhodná na kŕmne účely a na výrobu
pečivárenských produktov.
PRIPRAVUJEME
PŠENICA LETNÁ, FORMA OZIMNÁ (Triticum aestivum L.) - OSTATNÉ ODRODY
IS ESCORIA
35
PŠENICA LETNÁ, FORMA OZIMNÁ (Triticum aestivum L.) - OSTATNÉ ODRODY
KAROLINUM
IS PENTADUR
Majiteľ a udržiavateľ odrody:
PLANT SELECT, spol. s r.o., Hrubčice,ČR
Odroda je registrovaná v Českej republike od roku 2003.
Odroda je právne chránená.
Majiteľ a udržiavateľ odrody:
ISTROPOL SOLARY, a. s.
Odroda je registrovaná v SR od roku 2007.
Odroda je právne chránená.
Charakteristika odrody:
KAROLINUM je stredne skorá bezosinatá odroda
s krátkym steblom a mimoriadne vysokým výnosovým
potenciálom. Odnožovacia schopnosť je stredná, výnos je
tvorený produktivitou klasu (vysoká HTZ). Odroda má stabilnú
potravinársku akosť A.
KAROLINUM je veľmi plastická odroda vhodná do všetkých
výrobných oblastí. Na vyššiu intenzitu pestovania dokáže
zareagovať zvýšením výnosu v priemere o 15 %. Vhodné je použiť
zlepšujúcu predplodinu.
KAROLINUM tým, že má krátke steblo, má vynikajúcu odolnosť
proti poliehaniu a morforegulátor sa používa len výnimočne v
nízkej dávke pri veľmi intenzívne pestovaných porastoch. Odolnosť
proti vyzimovaniu je stredná až nižšia, v našich podmienkach
však dostačujúca.
Zdravotný stav:
Zdravotný stav je dobrý – dobrá odolnosť proti hrdzi pšeničnej
a chorobám báz stebiel; odporúča sa použitie fungicídu proti
múčnatke trávovej a septóriam.
Termín sejby:
V prvej polovici agrotechnického termínu
Hustota výsevku:
450 zŕn/m2 v repnej a obilninárskej výrobnej oblasti
500 zŕn/m2 v kukuričnej a zemiakárskej výrobnej oblasti
Parametre kvality:
V zmysle STN 46 1100-2 je odroda KAROLINUM zaradená do
triedy A. Tejto triede zodpovedá obsah dusíkatých látok i zistený
obsah mokrého lepku. Objemová hmotnosť odrody je vysoká. Číslo
poklesu je veľmi stabilné a vykazuje optimálnu hodnotu. Výmelnosť
múky je dobrá.
Charakteristika odrody:
IS PENTADUR je veľmi skorá, krátkosteblová odroda s
vynikajúcou cestovinárskou akosťou. Má výbornú zimuvzdornosť
a nízke steblo s vysokou odolnosťou proti poliehaniu.
Úrodový potenciál odrody je veľmi vysoký, úrodová stabilita je
nadpriemerná. Počet zŕn v klase je vysoký, HTZ veľmi vysoká.
Odroda dáva najvyššie úrody v KVO po lepších predplodinách.
Vyžaduje si kvalitnú prípravu pôdy.
Zdravotný stav:
IS PENTADUR má stredne dobrý zdravotný stav - stredne
dobrú odolnosť proti múčnatke, hrdziam, Septorii a slabšiu proti
fuzáriám.
Hnojenie N:
Začiatok vegetácie EC 13/25 50 – 70 kg N/ha
Steblovanie EC 32/37 40 – 50 kg N/ha
Termín sejby:
Od začiatku do konca októbra.
Hustota výsevku:
Skorá sejba, dobrá poľná vzchádzavosť: 350 – 360 zŕn/m2
Stredný termín sejby: 360 – 380 zŕn/m2
Neskorá sejba, horšia poľná vzchádzavosť: 380 – 420 zŕn/m2
Parametre kvality:
Odroda má sklovité zrno s vysokým obsahom bielkovín a mokrého
lepku a žltých pigmentov. Cestovinársku kvalitu má vysokú.
36
KATALÓG ODRÔD OZIMÍN 2013
Majiteľ a udržiavateľ odrody:
Probstdorfer Saatzucht GmbH, Rakúsko
Odroda je registrovaná v Rakúsku od roku 2000.
Charakteristika odrody:
SUPERDUR je odroda ozimnej tvrdej pšenice s výbornou
kvalitou, dobrou zimuvzdornosťou, suchuvzdornosťou a
skorým dozrievaním. Odnožovacia schopnosť je stredná.
Dosahuje stabilné a vysoké výnosy - počet zŕn v klase je vysoký,
HTZ je vysoká až veľmi vysoká.
Odolnosť proti prerastaniu zrna na stanovišti je stredná.
Zdravotný stav:
SUPERDUR má dobrý až stredne dobrý zdravotný stav –
odolnosť proti Septórii je dobrá, proti múčnatke, hrdziam a fuzáriám
stredne dobrá.
Hnojenie N:
Začiatok vegetácie EC 13/25 50 – 70 kg N/ha
Steblovanie EC 32/37 40 – 50 kg N/ha
Termín sejby:
Od začiatku do konca októbra.
Hustota výsevku:
Skorá sejba, dobrá poľná vzchádzavosť: 350 – 360 zŕn/m2
Stredný termín sejby: 360 – 380 zŕn/m2
Neskorá sejba, horšia poľná vzchádzavosť: 380 – 420 zŕn/m2
Parametre kvality:
Odroda má vysokú objemovú hmotnosť, sklovité zrno s vysokým
obsahom bielkovín a mokrého lepku. Obsah žltých pigmentov v
zrne je vysoký.
PŠENICA LETNÁ, FORMA OZIMNÁ (Triticum aestivum L.) - OSTATNÉ ODRODY
SUPERDUR
37
Majiteľ a udržiavateľ odrody:
Saaten Union
Odroda je registrovaná v Rakúsku od roku 2011.
Odroda je právne chránená.
Charakteristika odrody:
WINTERGOLD je stredne vysoká a veľmi úrodná
odroda. Má vynikajúcu zimuvzdornosť (porovnateľnú s
odrodami ozimnej pšenice - mäkkej), výbornú suchuvzdornosť a
veľmi dobrú kvalitu. Klasenie je skoré, dozrievanie stredne skoré.
Odnožovacia schopnosť je dobrá. Dosahuje stabilné a vysoké
výnosy - počet zŕn v klase je vysoký, HTZ je vysoká až veľmi
vysoká.
Zdravotný stav:
WINTERGOLD má dobrý až stredne dobrý zdravotný stav –
odolnosť proti Septórii, múčnatke, hrdziam je stredne dobrá a
odolnosť proti fuzáriám dobrá.
Hnojenie N:
Začiatok vegetácie EC 13/25 50 – 70 kg N/ha
Steblovanie EC 32/37 40 – 50 kg N/ha
Termín sejby:
Od začiatku do konca októbra.
Hustota výsevku:
Skorá sejba, dobrá poľná vzchádzavosť: 350 – 360 zŕn/m2
Stredný termín sejby: 360 – 380 zŕn/m2
Neskorá sejba, horšia poľná vzchádzavosť: 380 – 420 zŕn/m2
Parametre kvality:
Odroda má sklovité zrno s vysokým obsahom bielkovín a mokrého
lepku a žltých pigmentov. Cestovinársku kvalitu má vysokú.
Odnožovanie skorosť
Zrelosť
Výška rastlín
Odolnosť proti
poliehaniu
prerastanie
múčnatka
Hrdza pšeničná
Hrdza plevová
Hrdza trávová
Septoria
DTR
Fusarium
Pšenica tvrdá ozimná - Agronomické charakteristiky
Zimuvzdornosť
PŠENICA LETNÁ, FORMA OZIMNÁ (Triticum aestivum L.) - OSTATNÉ ODRODY
WINTERGOLD
Wintergold
5
3
3
5
7
6
6
6
4
2
7
6
6
IS Pentadur
4
2
2
3
4
6
6
7
4
2
7
6
8
Kiradur
7
5
5
5
6
6
5
4
6
2
6
6
6
Logidur
7
4
4
5
4
7
5
4
5
2
7
8
7
Lunadur
5
3
3
4
5
8
7
6
5
5
7
6
7
Lupidur
5
4
4
4
6
7
6
6
6
3
7
7
6
Auradur
6
3
3
3
4
6
5
5
5
2
Zdroj: AGES 2012; 1 = najlepšie hodnotenie, najskorší; 9 = najhoršie hodnotenie, najneskorší
7
6
8
Odroda
38
KATALÓG ODRÔD OZIMÍN 2013
EXKLUZÍVNA PONUKA
Rapid
Rapid
®
®
Nový insekticíd
proti prenášačom
viróz v obilninách
Nový insekticíd
proti prenášačom
viróz v obilninách
Plodina
Škodlivý činiteľ
Dávka /ha
vošky
Obilniny
0,06 l
kohútik pestrý, kohútik modrý,
Plodinabyľomor sedlový Škodlivý činiteľ0,08 l
voška hrachová
Hrach
zrniarka hrachová
0,06 l
vošky
0,08 l
Riza
krytonos
Obilninyskočky, piliarka repková,
repkový, krytonos kohútik
štvorzubý, pestrý, kohútik modrý,
0,08 l
krytonos šešuľový,byľomor
blyskáčik repkový,
sedlový
Repka, horčica
byľomor kelový
Hrach
Repa cukrová
voška kapustová
voška maková
Repka, horčica
voška hrachová0,06 l
0,08 l
zrniarka hrachová
0,06 l
0,08 l
0,06 l
0,08 l
skočky, piliarka repková, krytonos
Postrekový fungicídny
repkový, krytonos štvorzubý,
0,08 l
krytonos šešuľový,
blyskáčik
repkový,
prípravok určený na ochranu
byľomor kelový
Pri trati 15, P.O. BOX 58
820 14 Bratislava 214
tel.: 02 / 402 032 08
fax: 02 / 459 450 41
www.rwaslovakia.sk
voška kapustová
Repa cukrová
Dávka /ha
voška maková
pšenice ozimnej, jačmeňa
l
ozimného a repky0,06
ozimnej
0,08 l
OSVEDČENÁ KVALITA ZA VYNIKAJÚCU CENU.
Pri trati 15, P.O. BOX 58
www.rwaslovakia.sk
Pšenica letná, forma presievková (Triticum aestivum L.)
EPOS
XENOS
Majiteľ a udržiavateľ odrody:
Limagrain CEC, Francúzsko
Odroda je registrovaná v Nemecku od roku 2004.
Odroda je právne chránená.
Majiteľ a udržiavateľ odrody:
Saatzucht STRUBE
Odroda je registrovaná v Nemecku od roku 1998.
Odroda je právne chránená.
Charakteristika odrody:
EPOS je výnosná presievková bezosinatá stredne
skorá stredne vysoká odroda s veľmi dobrou potravinárskou
kvalitou E a dobrými pestovateľskými vlastnosťami. Pestovať
ju možno vo všetkých výrobných oblastiach. Odroda má veľmi
dobrú odolnosť proti vyzimovaniu a dobrú odnožovaciu
schopnosť. Vynikajúca je aj odolnosť proti poliehaniu – pri
použití morforegulátora postačí dávka 0,3 – 0,5 ú/ha CCC.
Odroda vyniká odolnosťou proti prerastaniu zrna na stanovišti
a teda má stabilné číslo poklesu.
Zdravotný stav:
Zdravotný stav je dobrý – dobrá je tolerancia proti hrdzi pšeničnej,
Septorii na listoch a fuzáriám v klase, stredne dobrá odolnosť proti
múčnatke trávovej.
Termín sejby:
EPOS je možné siať od októbra do marca. Ak sa odroda vyseje
skôr na jeseň, dáva to predpoklad skoršieho zberu. Pri jesennom
výseve dozrieva odroda približne o týždeň skôr ako pri výseve na
jar. Jesenná sejba je aj predpokladom vysokej úrody. Ak sa EPOS
seje na jar, výsev treba urobiť čo najskôr - ako náhle to dovolia
podmienky – aby mala odroda dosť času vyčerpať svoj výnosový
potenciál.
Hustota výsevku:
na jeseň 370 – 400 zŕn/m2
na jar 420 – 450 zŕn/m2
Pri neskorej sejbe alebo zlých podmienkach sa odporúča zvoliť
vyšší výsevok. Optimálna hustota porastu je 550 – 600 klasov na
m2.
Charakteristika odrody:
XENOS je presievková bezosinatá odroda s vynikajúcou
potravinárskou kvalitou E. Úrodový potenciál je vysoký, počet
rastlín na ploche je stredne vysoký, počet zŕn v klase je stredný a
HTZ stredná až vysoká.
XENOS má strednú zimuvzdornosť ( pre naše podmienky je
dostatočná) - odroda prezimovala dobre zatiaľ počas všetkých
rokov pestovania na Slovensku. Má veľmi dobrú regeneračnú
schopnosť, intenzívny jarný rast a dobrú odnožovaciu
schopnosť.
XENOS má dobrú odolnosť proti poliehaniu. V intenzívne sa
vyvíjajúcich porastoch, najmä vzhľadom na úrodový potenciál, je
odporúčané použiť morforegulátor.
Zdravotný stav:
XENOS má dobrý zdravotný stav - veľmi dobrú odolnosť proti
múčnatke, dobrú odolnosť proti hrdziam, Septorii a fuzáriám.
Hnojenie N:
Začiatok vegetácie EC 13/25 50 – 70 kg N/ha
Steblovanie EC 30/32 30 – 50 kg N/ha
Kvalitatívne prihnojenie EC 49/51 40 – 60 kg N/ha
Termín sejby:
Odroda XENOS sa môže siať na jeseň aj na jar – od októbra
do marca; je vhodná na neskoré jesenné výsevy (november) –
napr. po neskoro zberaných predplodinách ako je kukurica alebo
cukrová repa - alebo na veľmi skoré jarné výsevy. Na jar je
vhodné ju siať čo najskôr, ihneď ako to podmienky dovolia. Ak sa
jar otvorí neskoro, vysievať je vhodné do polovice marca. Po tomto
termíne sa istota úrod u presievkových typov znižuje, pretože
tieto typy pšeníc reagujú na dĺžku vegetačnej doby. Ak sa XENOS
vyseje na jeseň v skoršom termíne – október – patrí k odrodám s
najskorším zberom. V prípade skoršej jesennej sejby a dlhej teplej
jesene je vhodné použiť morforegulátor, pretože XENOS „nevie
prestať rásť“.
Hustota výsevku:
Október 350 – 380 zŕn/m2
November - december 380 – 450 zŕn/m2
Január – marec 400 – 420 zŕn/m2
Parametre kvality:
V zmysle STN 46 1100-2 je odroda XENOS zaradená do triedy E.
Odroda XENOS dosahuje stabilnú a vysokú objemovú hmotnosť,
vysoké hodnoty Zelenyho testu, dobrý obsah mokrého lepku v
sušine .
Výťažnosť múky získaná mletím je stredná. Múka je stredne silná,
vhodná na samostatné použitie v pekárenských technológiách.
40
KATALÓG ODRÔD OZIMÍN 2013
VIOLETTA
Majiteľ a udržiavateľ odrody:
Saatzucht Firbeck GmbH CO, KG, Nemecko
Odroda je registrovaná v ČR od roku 2009.
Odroda je právne chránená.
Majiteľ a udržiavateľ odrody:
Saatzucht Breun, Nemecko
Odroda je registrovaná od roku 2008 v Maďarsku.
Odroda je právne chránená.
Charakteristika odrody:
JUP je stredne skorá šesťradová odroda ozimného
jačmeňa (najvýnosnejšia šesťradová odroda v trojročnom priemere
registračných skúšok ÚKZÚZ 2007 – 2009). Odroda je stredne
vysoká až vysoká a má dobrú odolnosť proti poliehaniu. JUP
je plastická odroda vhodná na pestovanie vo všetkých výrobných
oblastiach. Má dobrú zimuvzdornosť a dobrú odnožovaciu
schopnosť. Zrno je veľké, HTZ vysoká (50 g), podiel predného
zrna je vysoký.
Zdravotný stav:
JUP má veľmi dobrý zdravotný stav – veľmi dobrá odolnosť proti
múčnatke trávovej, hrdzi jačmennej a hnedej škvrnitosti, vysoká
odolnosť proti rychnospóriovej škvrnitosti a fuzariózam v klase
Termín sejby:
od 20. 9. do 10. 10.
Hustota výsevku:
400 – 450 zŕn/m2
Charakteristika odrody:
VIOLETTA je veľmi skorý dvojradový sladovnícky
jačmeň s dobrou mrazuvzdornosťou a dobrou odolnosťou
proti poliehaniu. Morforegulátor je potrebné použiť len v prípade
veľmi intenzívne sa vyvíjajúcich porastov. Úroda je vysoká, počet
zŕn v klase je stredne vysoký, HTZ vysoká, podiel zrna nad sitom
2,2 mm veľmi vysoký.
Zdravotný stav:
VIOLETTA má dobrý zdravotný stav - dobrá je odolnosť proti
Helmintosporiu, hnedej škvrnitosti, stredná proti múčnatke.
Hnojenie N:
Pre produkciu sladovníckej kvality sa robí len na začiatku vegetácie
a to kvôli udržaniu nízkeho obsahu bielkovín – vo fáze EC 29/30
70 – 80 kg N. Pri porastoch, ktoré sa po prezimovaní vyvíjajú veľmi
intenzívne môže byť hnojenie N vynechané. Po fáze EC 31 sa
dusíkom už nehnojí.
Termín sejby:
od 20. 9. do 5. 10.
Výsev sa odporúča neskorší – v prvom októbrovom týždni. Pri
skorých sejbách je vhodné použiť insekticídne moridlo.
Hustota výsevku:
suché lokality (20. 9. – 5. 10.)
350 – 370 zŕn/m2
mokré lokality (20. 9. – 30. 9.)
300 – 350 zŕn/m2
Jačmeň siaty ozimný (Hordeum vulgare L.)
JUP
41
Jačmeň siaty ozimný (Hordeum vulgare L.)
KORBINA
NOVINKA
Majiteľ a udržiavateľ odrody:
Saatzucht Breun, Nemecko
Odroda je registrovaná v SR od roku 2012.
Odroda je právne chránená.
Charakteristika odrody:
KORBINA je stredne skorá dvojradová odroda
ozimného stredne vysokého jačmeňa s dobrou odolnosťou proti
poliehaniu. Morforegulátor je potrebné použiť len v prípade veľmi
intenzívne sa vyvíjajúcich porastov. Mrazuvzdornosť odrody je
dobrá, úrodový potenciál je vysoký. Zrno je veľké, priemerná
HTZ počas štátnych odrodových skúšok bola 49,7 g. Podiel zrna
nad sitom 2,5 mm je výborný.
Zdravotný stav:
KORBINA má výborný zdravotný stav – odolnosť proti múčnatke
trávovej a hrdzi jačmennej je veľmi dobrá, odolnosť proti hnedej
škvrnitosti je stredná – odroda kladne reaguje na použitie fungicídov.
Odolnosť proti plesni snežnej je veľmi dobrá.
Termín sejby:
od 20. 9. do 10. 10.
Hustota výsevku:
400 – 450 zŕn/m2
42
KATALÓG ODRÔD OZIMÍN 2013
GONELLO (H)
Majiteľ a udržiavateľ odrody:
Saatzucht Edelhof, Rakúsko
Odroda je registrovaná v Rakúsku od roku 2009.
Odroda je právne chránená.
NOVINKA
Charakteristika odrody:
ELEGO je stredne skorá, stredne vysoká odroda
populačnej raže s veľmi vysokým úrodovým potenciálom. Má
dobrú mrazuvzdornosť a dobrú odolnosť proti poliehaniu.
Morforegulátor je odporúčané použiť len vo veľmi intenzívne sa
vyvíjajúcich porastoch. Hustota porastu je stredná, počet zŕn v
klase je vysoký, HTZ veľmi vysoká. Odrodu je možné pestovať
vo všetkých oblastiach vhodných pre pestovanie raže, je dobre
prispôsobivá rôznym podmienkam. Odroda má vylepšenú
odolnosť proti prerastaniu, teda stabilitu čísla poklesu.
Zdravotný stav:
ELEGO má veľmi dobrý zdravotný stav. Odolnosť proti múčnatke
je veľmi dobrá, proti hrdziam dobrá, proti Rychnospóriovej
škvrnitosti stredne dobrá. Tolerancia k plesni snežnej je dobrá.
Hnojenie N:
Na začiatku vegetácie 50 – 70 kg/ha
V čase steblovania 40 – 60 kg/ha
Neskorá dávka – na podporu tvorby úrody – len ak bol porast siaty
do horších pôd a v nie optimálnych podmienkach a zaostáva vo
vývoji
Termín sejby:
od 25. 9. do 15. 10.
Hustota výsevku:
Skorá sejba, dobrá vzchádzavosť: 300 - 350 zŕn/m2
Stredný termín sejby: 350 – 380 zŕn/m2
Neskorý termín sejby, horšia vzchádzavosť 380 – 400 zŕn/m2
Parametre kvality:
ELEGO dosahuje dobrú potravinársku kvalitu – objemová hmotnosť
je vysoká, číslo poklesu je vysoké a stabilné, obsah mokrého lepku
je stredný.
Majiteľ a udržiavateľ odrody:
KWS Lochow GmbH, Nemecko
Charakteristika odrody:
GONELLO je hybrid s technológiou Pollen Plus.
Dosahuje veľmi vysoké úrody, čo dokázal pri registračných
skúškach v Nemecku a v ČR, kde výrazne prekonal všetky kontrolné
hybridy. Možno ho pestovať vo všetkých oblastiach vhodných na
pestovanie raže. Vyhovujúcejšie sú stredne ťažké a ľahšie pôdy.
Neodporúča sa pestovanie v zamokrených ťažkých pôdach.
GONELLO je hybrid s nižším vzrastom a vyniká preto veľmi
dobrou odolnosťou proti poliehaniu pred zberom. Má veľmi
dobrú odolnosť proti prerastaniu na stanovišti, takže dokáže
dosiahnuť dobrý výnos a kvalitu aj pri mokrej žatve.
Zdravotný stav:
Hybrid sa vyznačuje výborným zdravotným stavom. Má veľmi
dobrú odolnosť k múčnatke trávovej a k hrdzi trávovej a veľmi nízku
náchylnosť k napadnutiu kyjaničkou purpurovou. Odolnosť proti
hnedej škvrnitosti je stredná, preto je vhodné naplánovať ochranu.
Hybrid má dobrú toleranciu proti plesni snežnej.
Hnojenie N:
na jeseň len po zlej predplodine
na jar 120 – 150 kg N/ha v troch dávkach:
• 30 – 40 kg/ha skoro na jar
• 50 – 60 kg/ha vo fáze 1. kolienka
• 40 – 50 kg/ha tesne pred klasením
Termín sejby:
od 15. 9. do 15. 10.
Hustota výsevku:
Skorá sejba, dobrá poľná vzchádzavosť: 180 – 250 zŕn/m2
Stredný - neskorší termín sejby: 230 – 250 zŕn/m2
Najnižšie výsevky na ľahkých piesčitých pôdach, najvyššie v
horších podmienkach, pri ťažších pôdach a neskorej sejbe.
Parametre kvality:
GONELLO dosahuje dobrú potravinársku kvalitu. Objemová
hmotnosť je vysoká, číslo poklesu je stabilné.
Výhody pestovania hybridov:
• výsevok nižší cca o 60%
• úroda vyššia o 15 – 20%
• lepšia ekonomika pestovania ako u populačnej raže – osivo
je síce drahšie, ale pri nižšom výsevku a vyššej úrode je
ekonomika pestovania lepšia
• nižší vzrast – lepšia odolnosť proti poliehaniu
Raž siata (Secale cereale L.)
ELEGO
Čo je technológia Pollen Plus?
Hybridy pochádzajúce z programu Pollen Plus sa vyznačujú
zvýšenou tvorbou peľu, čím sa výrazne obmedzuje výskyt
kyjaničky purpurovej (námelu). Peľové zrná a ascospory kyjaničky
purpurovej sú totiž v konkurencii a preto zvýšené množstvo peľu
pôsobí ako ochrana kvitnúcich klasov pred napadnutím kyjaničkou
purpurovou. Táto technológia v žiadnom prípade neovplyvňuje
hospodárske vlastnosti hybridu – všetky prednosti klasických
hybridov zostávajú zachované.
43
Raž siata (Secale cereale L.)
DANKOWSKIE
DIAMENT
Majiteľ a udržiavateľ odrody:
Danko Hodowla Roslin Sp. Z o. o., Poľsko
Odroda je právne chránená.
Charakteristika odrody:
DANKOWSKIE DIAMENT je poloskorá odroda populačnej
raže stredného vzrastu so stabilnými a vysokými úrodami a dobrou
kvalitou zrna. Odroda má dobrú odnožovaciu schopnosť
a dobrú zimuvzdornosť. Pri intenzívnom vývoji porastov sa
odporúča použiť morforegulátor.
Odrodu možno pestovať vo všetkých oblastiach pestovania raže;
je tolerantná aj na kyslé pôdy.
Odolnosť proti prerastaniu zrna je dobrá, čo zabezpečuje
stabilné číslo poklesu a dobrú kvalitu úrody aj v rokoch s
nepriaznivým počasím v čase zberu.
Zdravotný stav:
Zdravotný stav je dobrý.
Termín sejby:
od 25. 9. do 10. 10.
Hustota výsevku:
Optimálny termín sejby 280 – 320 zŕn/m2 (90 – 110 kg/ha)
Neskorý termín sejby 340 – 360 zŕn/m2 (115 – 125 kg/ha)
Parametre kvality:
Odroda má veľmi dobrú pekárenskú kvalitu, ktorú priaznivo
ovplyvňuje vysoké číslo poklesu a vysoký obsah lepku.
Raž ozimná - Agronomické charakteristiky
Exkluzívne odrody Sempol-u a
niektoré známe konkurenčné
odrody
Elego
Dankowskie
Diament
Gonello
Visello
Palazzo
P
P
H
H
H
2009
2007
2007
2005
2008
Klasenie - skorosť
5
4
6
6
7
Dozrievanie - skorosť
5
5
7
7
7
Výška rastliny
6
5
3
4
4
Poliehanie
6
4
4
5
4
Prerastanie na stanovišti
6
6
5
4
5
Fusarium nivale
5
5
4
3
5
Múčnatka
4
6
6
7
4
Listové hrdze
6
6
7
6
7
Rhychnosporium
5
5
6
5
5
Úroda zrna
6
6
3
4
2
HTZ
5
6
6
5
5
Objemová hmotnosť
6
4
4
4
5
Číslo poklesu
5
4
3
3
4
populačná odroda (P) / hybrid (H):
Rok registrácie
Bodové hodnotenie: 1 - 9; 1 = najlepšie hodnotenie alebo najskorší 44
KATALÓG ODRÔD OZIMÍN 2013
Zdroj: AGES, Rakúsko
KINERIT
NOVINKA
Majiteľ a udržiavateľ odrody:
SW Seed GmbH, Nemecko
Odroda je registrovaná od roku 2001v Nemecku.
Odroda je právne chránená.
Majiteľ a udržiavateľ odrody:
Selgen, a. s., ČR
Odroda je registrovaná v SR od roku 2009.
Odroda je právne chránená.
Charakteristika odrody:
SW TALENTRO je stredne skorá odroda nižšieho
typu s vynikajúcou odolnosťou proti poliehaniu a výbornou
mrazuvzdornosťou. Je to plastická odroda a možno ju pestovať
aj v extenzívnejších podmienkach. Má pevnú slamu, vysoké
výnosy, vysokú HTZ a dobré kvalitatívne parametre.
Odolnosť proti prerastaniu na stanovišti je stredne dobrá.
Zdravotný stav:
Odroda má dobrú odolnosť proti plesni snežnej, stredne dobrú
proti hrdzi a slabšiu proti múčnatke a Septorii nodorum.
Hnojenie N:
na začiatku vegetácie
50 – 60 kg N/ha
pred koncom steblovania EC 37 (objavenie posledného listu)
50 – 60 kg N/ha
Termín sejby:
od 25. 9. do 25. 10.
Hustota výsevku:
skoršia sejba, dobré podmienky 300 – 350 zŕn/m2
neskorá sejba, horšie podmienky 350 – 400 zŕn/m2
Charakteristika odrody:
KINERIT je stredne skorá odroda tritikale ozimného
- pšeničného typu. Výška rastliny je stredná, steblo pevnejšie,
odolnosť proti poliehaniu je stredne dobrá až dobrá. Odrodu má
dobrú zimuvzdornosť. Možno ju pestovať vo všetkých oblastiach
pestovania tritikale, nemá špeciálne nároky na agrotechniku.
Úrodový potenciál je veľmi vysoký – počas registračných
skúšok dosahovala odroda KINERIT nadpriemerné úrody vo
všetkých výrobných oblastiach (kukuričná 103,7%, repná 104,6%,
zemiakárska.107,1%, horská 107,7%). Odnožovanie je dobré,
porast hustý, klas stredne hustý až hustý, zrno väčšie, HTZ vysoká.
Odroda má zvýšenú odolnosť voči prerastaniu na stanovišti a
tým aj vyššie a stabilnejšie číslo poklesu.
Zdravotný stav:
KINERIT má dobrý zdravotný stav - odolnosť proti plesni snežnej
je dobrá, odolnosť proti múčnatke trávovej je stredne dobrá, proti
hrdzi ražnej dobrá, proti listovým škvrnitostiam stredná až dobrá.
Odolnosť proti klasovým chorobám je dobrá.
Termín sejby:
od 25. 9. do 5. 10.
Hustota výsevku:
350 zŕn/ m2
Tritikale ozimné (xTriticosecale Wittm.)
SW TALENTRO
45
EXKLUZÍVNA PONUKA
Univerzálne kvapalné organo – minerálne
HNOJIVO ZA VYNIKAJÚCU CENU
Úloha HUMÍNOVÝCH KYSELÍN
v hnojive ROKOHUMIN®
• zvyšujú intenzitu dýchania rastlín (pri
nedostatku kyslíka uľahčujú dýchanie
prostredníctvom chinónových štruktúr,
ktoré pri oxidácii v rastlinných bunkách
prijímajú vodík)
• zvyšujú obsah chlorofylu
• pomáhajú zlepšovať fotosyntézu aj pri
nižšej intenzite svetla, napr. v skleníkoch
alebo fóliovníkoch (zvyšujú adsorpciu
fotónov)
• ovplyvňujú príjem a transport živín (viažu
makro a mikroprvky do chelátových
komplexov, z ktorých ich rastliny ľahšie
prijímajú)
• pôsobia priaznivo na rozvoj koreňovej
sústavy, zvyšujú klíčivosť a celkovú
životaschopnosť
ROKOHUMIN® je univerzálne organicko
- minerálne hnojivo v kvapalnej forme s
obsahom humínových kyselín určené tak na
listové hnojenie ako aj na aplikáciu zálievkou,
či zapracovaním do pôdy ako nadstavba k
základnému hnojeniu tuhými hnojivami
Na aplikáciu do olejnín odporúčame aplikovať
ROKOHUMIN B75
www.rwaslovakia.sk
Download

SEMPOL Katalog odrod ozimin 2013.pdf