OBSAH
Chagall
CHAGALL
1-3
Lesia
4
Sansibar
5
Janus
6-7
Názory zákazníkov
8-9
ES Alonso
10-11
Sensation
12-14
Mûller 24
16-17
Majiteľ a udržiavateľ odrody: SW Seed, Nemecko
Registrácia v SR: 2009 (registrácia po dvoch rokoch)
Naša spoločnosť má zavedený systém
manažérstva kvality podľa normy
ISO 9001:2008 pre nákup, výrobu a predaj
osív poľnohospodárskych plodín.
Charakteristika odrody: Stredne skorá odroda vysokého typu –
cca 1,83 m, so stredne dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Odroda nie je
náchylná na vyzimovanie, rovnomernosť dozrievania má stredne dobrú.
Rastlina je v plnom kvitnutí vysoká a v zrelosti je jej celková dĺžka
vrátane bočných vetiev veľmi dlhá – svojim vzrastom pripomína skôr
hybrid. Výrazné rozvetvenie umožňuje dosiahnuť optimálnu hustotu rastlín
aj pri nižšom výsevku. Odroda kvitne skoro, semeno je stredne veľké, HTZ
v priemere 4,38 g.
Pestovanie: Odroda je prispôsobivá pôdnym a klimatickým podmienkam, nemá špeciálne nároky na agrotechniku. Lepšie výsledky dosahuje
v suchých rokoch a oblastiach. Silný dobre vyvinutý koreň a mohutný
vzrast umožňujú rastline lepšie hospodáriť s vodou i živinami a tiež lepšie
konkurovať burinám počas celého vegetačného obdobia. V suchom roku
2007 bola odroda Chagall najúrodnejšou odrodou v Rakúsku. V SR
dosiahla v 1. roku skúšok priemernú úrodu 5,93 t/ha, čo je 107,8% v porovnaní s priemerom pokusu. V 2. roku skúšok mala úrodu 5,45 t/ha, čo je
103,0 % na priemer kontrolných odrôd Manitoba a ES Astrid.
Chagall je spoľahlivá a výkonná odroda s vysokou výnosovou stabilitou ako v rôznych podmienkach, tak aj v zberových ročníkoch.
Chagall je odroda vhodná pre včasnú sejbu, nemá sklon k prerastaniu. Vďaka rýchlemu počiatočnému rastu je možné siať ju aj neskôr, ale
neodporúča sa to.
Výsevok: 500 – 700 000 klíčivých semien na ha
Optimálna hustota rastlín po prezimovaní je 35 – 50 na m2.
Zdravotný stav: Chagall má dobrý zdravotný stav – odroda je
menej odolná proti napadnutiu fómovou hnilobou, stredne odolná proti napadnutiu bielou hnilobou (sclerotíniou) a čerňami, má dobrú odolnosť proti
napadnutiu plesňou sivou.
Kvalita: Odroda má dobrú technologickú kvalitu. V priemere za dva
n
ame
n
z
r
te
Majs
úr od
itýc
h
Prednosti:
• stabilita vysokých úrod
predovšetkým v suchých rokoch
• mohutný koreňový systém, dobré
vetvenie
• výborné hospodárenie s vodou
• dobrá prispôsobivosť pôdnym
a klimatickým podmienkam
• dobrá odolnosť voči vyzimovaniu
• dobrá technologická kvalita
roky skúšok dosiahla obsah glukozinolátov 12,1 mikromolov na gram semena, obsah kyseliny erukovej <0,1 %, kyseliny linolovej 21,0 %, kyseliny
linolénovej 8,9 % a kyseliny olejovej 61,3 %. Obsah oleja v sušine semena
je 42,0 %, čo je o 0,1 % menej ako u kontrolnej odrody Manitoba.
1
Výsledky demo pokusov 2011 Chagall
výška úrody v tonách a percentách na jednotlivých lokalitách
Produkčné plochy – CHAGALL 2011
Poznámka:
Každý pokus je potrebné hodnotiť osobitne vzhľadom na rozdielnosť podmienok v jednotlivých lokalitách a aj rozdielne
vedenie agrotechniky pokusov napr.: úroda 100 % na priemer pokusu v Húli (5,1 t/ha) je viac ako 104 % na priemer pokusu
v Kuklove (5,0 t/ha). Hodnota v stĺpci je úroda v t/ha.
2
3
SANSIBAR
LESIA
Majiteľ a udržiavateľ odrody: SW Seed, Nemecko
Registrácia v SR: 2005
Majiteľ a udržiavateľ odrody: SW Seed, Nemecko
Registrácia v SR: 2008
Charakteristika odrody: Stredne skorá odroda s vegetačnou do-
Charakteristika odrody: Stredne skorá odroda s vegetačnou
dobou cca 192 dní, stredne vysokého typu – 1,62 m. SANSIBAR má
dobrú odolnosť proti poliehaniu a nie je náchylný na vyzimovanie.
Začiatok kvitnutia je stredne skorý, podobne ako dozrievanie. Semeno je menšie, HTZ v priemere 4,18 g. Rovnomernosť dozrievania je
stredne dobrá.
bou 194 dní. Odroda je nižšieho typu (Lesia 1,43 m, Jesper 1,50 m,
Rasmus 1,53 m) s výbornou odolnosťou proti poliehaniu. Odolnosť
proti vyzimovaniu je veľmi dobrá. Rovnomernosť dozrievania je
stredne dobrá.
Semeno je stredne veľké - počas skúšok dosiahla odroda priemernú
HTZ 4,48 g.
Pestovanie: Odroda je plastická - vhodná pre všetky výrobné
Pestovanie: Odroda je dobre prispôsobivá pôdnym a klimatickým
podmienkam a nemá špeciálne požiadavky na agrotechniku. LESIA
dosahuje stabilné úrody - najlepšie v kukuričnej a zemiakovej výrobnej
oblasti. V repnej výrobnej oblasti úrody v jednotlivých ročníkoch mierne
kolísali. LESIA dosahuje výborné úrody aj v suchých rokoch a to
predovšetkým v kukuričnej výrobnej oblasti.
LESIA nemá sklon k prerastaniu ani v teplom jesennom počasí. Pri
poškodení mrazmi má odroda veľmi dobrú schopnosť regenerácie.
Jarný rast je intenzívny.
Výsevok: 600 - 700 000 klíčivých semien na ha
Optimálna hustota rastlín po prezimovaní je 45 - 50 na m2.
Zdravotný stav: Zdravotný stav odrody LESIA je veľmi dobrý odolnosť proti fómovej hnilobe, alternárii a sclerotínii bola počas skúšok
nad priemerom kontrolných odrôd, odolnosť voči botrytíde na úrovni
kontrolných odrôd.
Kvalita: Odroda LESIA má dobrú technologickú kvalitu. Obsah glukozinolátov je 13,2 mikromolov na gram semena v priemere za tri roky
skúšok. Obsah kyseliny erukovej v semene je < 0,1 %, obsah kyseliny
linolovej 18,2 %, linolénovej 8,5 % a olejovej 65,5 % v priemere za roky
2002 - 2004. Obsah oleja v sušine semena je vysoký 45,6 %, čo je
o 1,1 % viac ako Rasmus a 1,9 % viac ako Jesper za tri roky skúšok.
4
is
v ne
a
t
Isto
tote
Prednosti:
oblasti. Má vynikajúci úrodový potenciál počas skúšok v SR bola jej
úroda v kukuričnej výrobnej oblasti 105,5 %, v repnej výrobnej oblasti
107,3 % a zemiakovej výrobnej oblasti 121,4 % na priemer kontrolných
odrôd Viking, Californium.
SANSIBAR je náchylnejší na prerastanie v jeseni (ak je dlho teplé
počasie), má však vynikajúcu jarnú regeneráciu.
Výsevok: 600 – 700 000 klíčivých semien na ha
Optimálna hustota rastlín po prezimovaní je 45 – 50 na m2.
• stabilita úrod
• dobrá prispôsobivosť pôdnym
a klimatickým podmienkam
• dobrá odolnosť voči
vyzimovaniu
• dobrá odolnosť proti poliehaniu
• vysoký obsah oleja v sušine
semena - 45,6 %
• veľmi dobrý zdravotný stav
Zdravotný stav: Sansibar má dobrý zdravotný stav – odroda
je dobre odolná proti napadnutiu plesňou sivou, stredne odolná proti
napadnutiu fómovou hnilobou, bielou hnilobou (sclerotiniou) a čerňami.
Kvalita: Technologická kvalita je dobrá. V priemere za tri roky
skúšok má obsah glukozinolátov 11,8 mikromolov na gram semena, obsah kyseliny erukovej <0,1 %, kyseliny linolovej 21,8 %, kyseliny linolénovej 8,2 % a kyseliny olejovej 61,4 %. Obsah oleja v sušine semena je
41,8 % (o 0,5 % viac ako u kontrolnej odrody Viking).
Suv
od
v úr
n
é
r
e
á ch
Prednosti:
• veľmi vysoký úrodový potenciál
vo všetkých výrobných oblastiach
• dobrá prispôsobivosť pôdnym
a klimatickým podmienkam
• dobrá odolnosť voči vyzimovaniu
• dobrá odolnosť proti poliehaniu
• výborná jarná regenerácia
• dobrá technologická kvalita
5
Štátne odrodové skúšky - výsledky ÚKSÚP:
JANUS
Majiteľ odrody: SW Seed, Nemecko
Registrácia v SR: 2012 (registrácia po dvoch rokoch)
Charakteristika odrody: Stredne skorá odroda (vegetačná
doba 192 dní) stredne vysokého vzrastu (145 cm). JANUS má dobrú
zimuvzdornosť a odolnosť proti poliehaniu. Rastlina je pevná,
koreňový krčok silný. Úrodový potenciál je veľmi vysoký, rastlina veľmi dobre vetví, nasadenie šešulí na stonkách je husté. HTZ je
stredne vysoká – priemerná HTZ počas skúšok bola 4,37 g.
Pestovanie: JANUS je veľmi plastická odroda a možno jupestovať
vo všetkých oblastiach pestovania repky ozimnej. Odroda dosiahla
počas štátnych odrodových skúšok priemernú úrodu semena
5,05 t/ha, čo bolo 103,9% v porovnaní s priemerom kontrolných
odrôd Robust, Sansibar a Tatra.
JANUS je možné vysievať aj skôr nakoľko nemá sklon k prerastaniu.
Jarný rast je rýchly a intenzívny. Rovnomernosť dozrievania je stredne
dobrá až dobrá, čo znižuje riziko zberových strát.
13
u 20
n
ó
z
e
nú s
e d a j av u j e m e
r
p
r
Pr e
prip
Kvalitatívne parametre:
Prednosti:
Výsevok: 600 – 700 000 klíčivých semien/ha
Optimálna hustota rastlín po prezimovaní je 40 – 50 na m2.
• veľmi vysoký úrodový potenciál
• dobrá zimuvzdornosť
Zdravotný stav: JANUS má dobrý zdravotný stav. Odroda je
stredne odolná proti napadnutiu fómovou hnilobou a sklerotíniovou
hnilobou, menej odolná proti napadnutia čerňami repky a dobre odolná
proti napadnutiu plesňou sivou.
Kvalita: Technologická kvalita je dobrá. Obsah oleja v sušine semena je vysoký – 46,5%, čo je o 1,6% viac ako u kontrolnej odrody
Robust, o 0,6% viac ako u kontrolnej odrody Sansibar a o 0,2% viac
ako u kontrolnej odrody Tatra. Produkcia oleja dosiahla v priemere
za dva roky skúšok 2,35 t/ha, čo je 103,3% v porovnaní s priemerom
kontrolných odrôd. Zastúpenie jednotlivých mastných kyselín v oleji je
štandardné. Obsah glukozinolátov je stredne vysoký – 11,0 mikromolov
na gram semena.
6
• dobrá odolnosť proti poliehaniu
• dobrá odolnosť proti prerastaniu
na jeseň
• dobrá technologická kvalita
– vysoký obsah oleja v sušine
semena
7
NÁZORY ZÁKAZNÍKOV
Marek Halás
SHR, Čáry
Náš podnik hospodári na pozemkoch s rôznymi pôdnymi aj vlahovými
podmienkami v rámci jednej parcely.
Odroda CHAGALL sa týmto podmienkam dokáže prispôsobiť a dosahuje
nadpriemerný výnos, čo sa mi potvrdilo aj v ostatných
dvoch pestovateľsky odlišných rokoch. Teraz máme
CHAGALL na 80 hektároch.
Štefan Slávik
agronóm, PD Beckov
Ing. Šoltys Martin
PD TATRY Spišská Belá
Minulý rok som mal CHAGALL vysiaty na dvoch parcelách, kde veľmi dobre prezimoval. Silný a dobre vyvinutý
koreň umožňoval dobré hospodárenie s vodou a dobrý
štart na jar. Na parcele popri Váhu, kde je suchá štrková
pôda, CHAGALL sucho elegantne zvládol a dal úrodu
2,6 t/ha, čo je na tieto podmienky výborný výsledok. Na
druhej parcele, kde je pôda lepšia sme dosiahli slušnú
úrodu 3,2 t/ha. Na jeseň sme vysiali CHAGALL opäť, a
vďaka lokálnej zrážke 18mm, máme tento porast vo vynikajúcej kondícii.
Ozimnú repku pestujeme na rozlohe 150 ha. Z produkcie
Sempolu sme prvýkrát vyskúšali pred troma rokmi odrodu
SANSIBAR, ktorá nás príjemne prekvapila veľmi dobrou regeneráciou po zime a následne úrodou 4,2 t/ha. Na jeseň
roku 2010 sme vyskúšali novinku CHAGALL na 35 ha. Zima
a najmä nepriaznivý začiatok jari 2011 (prízemné minimá
začiatkom apríla -12 °C ), sa veľmi negatívne podpísali na
stave porastov repiek v celej podtatranskej oblasti. Napriek
tomu sme mali u odrody CHAGALL najvyššiu úrodu v porovnaní s ostatnými pestovanými odrodami a to 3,1 t/ha.
Prekvapila ma dobrým vetvením a zdravotným stavom čo v
kombinácii s dobrou nákupnou cenou osiva robí túto odrodu
zaujímavou. Po dobrých skúsenostiach z minulých rokov sme
na jeseň opäť zasiali odrody od Sempolu, CHAGALL na 30
ha a hybrid SENSATION na 20 ha.
Ing. Štefan Haršanyi
predseda, PD Igram
Repku ozimnú pestujem na výmere
80 ha. Repku CHAGALL pestujem už
tretím rokom. V tomto roku ju pestujem na výmere 30 ha spolu s dvoma
konkurenčnými repkami. V roku 2011
pri zakladaní porastu, keď bola suchá jeseň sa ukázala vynikajúca vlastnosť CHAGALLu – suchovzdornosť!
Kde pri nedostatku zrážok mal najlepšiu vzchádzavosť
a intenzitu rastu v porovnaní s konkurenčnými repkami. Tak isto sa CHAGALL veľmi dobre vysporiadal i s
nízkymi teplotami počas tejto zimy.
Pavel Dömötör
SHR, Vlky
Zo spoločnosti Sempol s.r.o tento rok
pestujem repku
ozimnú na celkovej
výmere 70 ha. Z toho na 35 ha odrodu
CHAGALL, ktorý pestujem už druhým
rokom a 35 ha ES ALONSO. Hybrid
ES Alonso som minulý rok skúšal na 5 ha, nakoľko
som bol s týmto hybridom spokojný, tak som navýšil
jeho výmeru na 35 ha.
8
Jaromír Bolješik
SHR, Ostrov pri Piešťanoch
Porast CHAGALL-u bol na jeseň
veľmi dobre zapojený a po prezimovaní ma napriek nižšiemu
vzrastu na jar, prekvapil svojim výkonom. Napriek suchu ma
potešil dobrou hodnotou HTS a úrodou 3,5 t/ha.
Tento rok som vsadil na hybridy ES ALONSO a
SENSATION, ktoré som mal možnosť vidieť na
pokusoch, kde ma veľmi zaujali.
Antonio Roda, konateľ
TRA.C.ER. export-import s.r.o. Michalovce
V našich podmienkach sa repka ozimná pestuje v priemere
na výmere 300 ha. V roku 2010 sme si vyhliadli hybrid ES
ALONSO, aby sme ho vyskúšali na našom podniku. Tento
hybrid sme vysiali na výmere 230 ha a boli sme milo prekvapení dosiahnutými úrodami, zdravotným stavom a ekonomikou pestovania tohto hybridu. Hybrid dobre prezimoval a na
jar mal veľmi dobrú násadu šešúľ. Aj napriek tomu, že nám
ľadovec poškodil približne 80 ha osiatej plochy sme dosiahli
priemernú úrodu 3,1 t/ha. Na nepoškodených plochách sme
dosiahli úrodu 4,2 t/ha. V roku 2011 sme pestovateľskú plochu hybridu ES ALONSO zvýšili na 330 ha a aj to svedčí o
kvalitách tohto hybridu.
9
ES ALONSO
(
H
Výsledky demo pokusov 2011 ES ALONSO
)
výška úrody v tonách a percentách na jednotlivých lokalitách
Majiteľ a udržiavateľ odrody: EURALIS Semences, Francúzsko
Registrácia v SR: 2011
Charakteristika odrody: Stredne skorý až skorší hybrid
stredne vysokého vzrastu (1,67 m) s vegetačnou dobou 189 dní. ES
ALONSO má stredne dobrú odolnosť proti poliehaniu a dobrú
zimuvzdornosť. Rastliny sú pevné a koreňový krčok je silný. Hybrid veľmi dobre vetví, má husto nasadené šešule, veľké semeno a
priemernú HTZ 4,57 g.
Pestovanie: Hybrid je plastický - vhodný pre všetky výrobné oblasti, aj chladnejšie. Má veľmi dobrý úrodový potenciál – najlepšie úrody
počas štátnych odrodových skúšok v SR dosiahol hybrid v kukuričnej a
zemiakovej výrobnej oblasti.
ES ALONSO je možné vysievať aj skôr nakoľko nemá sklon k prerastaniu. Na jar má rýchly a intenzívny štart. Rovnomernosť dozrievania je dobrá, čo znižuje riziko zberových strát.
Výsevok: 500 000 klíčivých semien na ha
Optimálna hustota rastlín po prezimovaní je 35 – 40 na m2.
Zdravotný stav: ES ALONSO má dobrý zdravotný stav – hybrid
10
hybr
Sila
idu
Prednosti:
• vysoký a stabilný úrodový
potenciál
je stredne odolný proti napadnutiu fómovou hnilobou, bielou hnilobou a
čerňami, dobre odolný proti napadnutiu plesňou sivou.
• veľmi dobrá prispôsobivosť
rôznym pôdnym a klimatickým
podmienkam
Kvalita: Technologická kvalita je dobrá. V priemere za tri roky skúšok
má obsah glukozinolátov 9,5 mikromolov na gram semena, obsah
kyseliny erukovej <0,1 %, kyseliny linolovej 23,1 %, kyseliny linolénovej
8,5 % a kyseliny olejovej 60,4 %. Obsah oleja v sušine semena je
44,3 %. Produkcia oleja sa pohybovala počas skúšok od 1,96 t/ha až
po 2,82 t/ha.
• pevná rastlina so silným
koreňovým krčkom
Poznámka: Hodnota v stĺpci je úroda v t/ha.
18.4.2012 ES ALONSO, Jaromír Bolješik, SHR, Ostrov pri Piešťanoch
• dobrá odolnosť proti prerastaniu
na jeseň
• dobrá technologická kvalita
11
SENSATION
(
H
)
Štátne odrodové skúšky - výsledky ÚKSÚP:
Majiteľ a udržiavateľ odrody: Serasem, Francúzsko
Registrácia v SR: 2012 (registrácia po dvoch rokoch)
Charakteristika odrody: Stredne skorý hybrid (vegetačná doba
191dní) stredne vysokého vzrastu (162 cm). SENSATION má dobrú
zimuvzdornosť a odolnosť proti poliehaniu. Rastlina je pevná,
koreňový krčok silný. Úrodový potenciál je veľmi vysoký, rastlina
veľmi dobre vetví, šešule sú dlhé a ich nasadenie na stonkách je husté. HTZ je stredne vysoká – priemerná HTZ počas skúšok bola 4,89 g.
Pestovanie: Hybrid je plastický, vhodný na pestovanie vo
všetkých výrobných oblastach. Pre dosiahnutie veľmi vysokých úrod
je odporúčané umiestňovať ho do lepších podmienok pestovania
a dobrých pôd. V suchých oblastiach a piesčitých pôdach úrodový
potenciál klesá.
Hybrid SENSATION dosiahol počas štátnych odrodových skúšok priemernú úrodu semena 5,25 t/ha, čo bolo 106,1% v porovnaní s priemerom kontrolných hybridov Sitro a Rohan. V roku 2010 (prvý rok
skúšok) dosiahol hybrid SENSATION 113,3% na priemer kontrol a bol
zo súboru 37 hybridov skúšaných v prvom roku najúrodnejším.
SENSATION je možné vysievať aj skôr nakoľko nemá sklon k prerastaniu. Na jar má rýchly a intenzívny štart. Rovnomernosť dozrievania je dobrá, čo znižuje riziko zberových strát.
Výsevok: 500 000 klíčivých semien/ha
u
• veľmi vysoký úrodový potenciál
• dobrá zimuvzdornosť
• dobrá odolnosť proti poliehaniu
Zdravotný stav:
• pevná rastlina so silným
koreňovým krčkom
Kvalita: Technologická kvalita je dobrá. Obsah oleja v sušine semena je vysoký – 46,0%, čo je o 1,4% viac ako u kontrolného hybridu
Sitro a o 0,8% viac ako u kontrolného hybridu Rohan. Produkcia oleja
v priemere za dva roky skúšok dosiahla 2,37 t/ha, t. j. 108,0% v
porovnaní s priemerom kontrolných hybridov. Zastúpenie jednotlivých
mastných kyselín v oleji je štandardné. Obsah glukozinolátov je stredne
vysoký – 10,2 mikromolov na gram semena.
Kvalitatívne parametre:
Prednosti:
Optimálna hustota rastlín po prezimovaní je 35 – 40 na m2.
SENSATION má dobrý zdravotný stav. Je
stredne odolný proti napadnutiu fómovou hnilobou, sklerotíniovou hnilobou, čerňami repky a plesňou sivou.
12
v
výse
d
o
ácia
er!
Senz ž po zb
a
• dobrá odolnosť proti prerastaniu
na jeseň
• dobrá technologická kvalita
– vysoký obsah oleja v sušine
semena
13
Poloprevádzkový pokus 2011 MVL Bánovce n. Bebravou
Dlhodobá
insekticídna
clona
Poznámka: Hodnota v stĺpci je úroda v t/ha.
Navštívte nás na dni otvorených dverí repky
• optimálna kombinácia dvoch odlišných
mechanizmov biologickej účinnosti
• okamžitý kontaktný účinok, dlhodobé
systémové pôsobenie
• efektívna kontrola pôdnych i listových
škodcov repky
• výrazná podpora vitality a výkonnosti
ošetrených porastov
Chinook - dvojnásobná sila účinku.
Pre viac informácií kontaktujte Sempol team alebo navštívte www.sempol.sk
www.bayercropscience.sk
14
15
Priemerné hodnoty vybraných hospodárskych vlastností
Registrácia: Dánsko 2009 – pod názvom PR46W24
Slovinsko 2011
Müller 24 je ochranná známka zapísaná v Nemecku.
Charakteristika odrody: Stredne skorý hybrid s pozvoľným jesen-
ným vývojom a nízkou náchylnosťou na prerastanie. Hybrid má vynikajúcu
zimuvzdornosť, ktorú potvrdil aj cez zimu 2011/2012. Rastliny sú stredne
vysoké až vysoké s vynikajúcou odolnosťou proti poliehaniu. Rastlina
je pevná, koreňový krčok silný. Kvitnutie ja skoré, dozrievanie je stredne
skoré a rovnomerné. Úrodový potenciál je veľmi vysoký, rastlina veľmi
dobre vetví.
Pestovanie: Hybrid je vhodný do všetkých oblastí pestovania repky.
Pre dosiahnutie veľmi vysokých úrod je odporúčané umiestňovať ho do
lepších podmienok pestovania a dobrých pôd. MŰLLER 24 je možné
vysievať skôr nakoľko nemá sklon k prerastaniu.
Výsevok: 500 000 klíčivých semien/ha
Optimálna hustota rastlín po prezimovaní je 35 – 40 na m2.
Zdravotný stav: Hybrid má dobrý zdravotný stav. Odolnosť proti Phome je dobrá, proti Sclerotinii veľmi dobrá.
Kvalita: Technologická kvalita je dobrá. Obsah oleja v sušine semena
je vysoký – 46,1%, obsah glukozinolátov je nízky.
Úroda semena a oleja - hybridy:
bri
ší hy
j
e
n
ý n o s e ck u
m
Najv
v Ne
d
Hodnotenie: 9 - najlepšie
Zdroj: BSA, Nemecko 2008-10
Úroda semena a oleja:
Prednosti:
• veľmi vysoký úrodový potenciál
• výborná zimuvzdornosť
• výborná odolnosť proti
poliehaniu
• pevná rastlina so silným
koreňovým krčkom
• dobrá odolnosť proti prerastaniu
na jeseň
16
17
KONTAKTY
Sempol spol. s r.o.
Pri trati 15
820 14 Bratislava
Tel.: +421(0)2/ 4020 1111
Fax: +421(0)2/ 4020 1122
[email protected]
www.sempol.sk
Sempol promoteam:
Ing. Jana
Garaiová
Ing. Martin
Václav
Ing. Andrej
Kupecsek, PhD.
Ing. František
Csidey
Ing. Peter
Jablonický
Ing. Zdeněk
Chovanec
Produktová
manažérka
0905 986 647
Teamleader
promotérov
Okres: TO, PE, PD, BN
0903 711 997
Promotér
Okres: NR, ZM,
NZ, LV, KA, VK
0918 861 282
Promotér
Okres: BA, SC, GA,
DS, SA, KN, NZ, LV
0917 617 452
Promotér
Okres: BA, SC, GA,
SA, HC, TT, PK, PN
0918 713 491
Promotér
Okres: MA, SE,
SI, MY, NM, TN
0918 433 003
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
ZÁVODY:
Sempol spol. s r.o.
Závod Prílohy
okr. Trnava
PSČ: 917 01
tel.: 033/ 53 518 31
fax: 033/ 55 013 87
e-mail: [email protected]
Sempol spol. s r.o.
Závod Dolný Štál
okr. Dunajská Streda
PSČ: 930 10
tel.: 031/ 53 901 08
fax: 031/ 55 082 51
e-mail: [email protected]
Sempol spol. s r.o.
Závod Lužianky
okr. Nitra
PSČ: 949 09
tel.: 037/ 77 834 22
fax: 037/ 77 834 19
e-mail: [email protected]
Sempol spol. s r.o.
Závod Bajka
okr. Levice
PSČ: 935 51
tel.: 036/ 77 203 10
fax: 036/ 77 281 47
e-mail: [email protected]
Download

Katalog Repka olejka ozimná 2012 Sempol.pdf