ozimné obilniny
2014
pšenica | jačmeň | raž | tritikale
pšenica ozimná Arkeos Arnold Athlon Bazilika
Brejk Capo Genius IS Agape IS Carnea Magister
Midas Skagen Turandot Alacris Balada Bosorka
Epos IS Conditor IS Corvinus IS Ezopus Julie
Tiguan Tosca Yetti jačmeň ozimný Casanova
KWS Scala Malwinta Wintmalt raž siata
Dankowskie Diament tritikale ozimné IS Flavius
ozimné obilniny
2014
pšenica ozimná
Arkeos Arnold Athlon
Bazilika Brejk Capo
Genius IS Agape
IS Carnea Magister
Midas Skagen Turandot
Alacris Balada Bosorka
Epos IS Conditor
IS Corvinus IS Ezopus
Julie Tiguan Tosca Yetti
jačmeň ozimný
Casanova KWS Scala
Malwinta Wintmalt
raž siata
Dankowskie Diament
tritikale ozimné
IS Flavius
„Doporučuje PENAM” je úspešný
projekt, ktorý vznikol pred piatimi
rokmi. Každý rok na základe
požiadaviek spracovateľov z PENAM
Slovakia a. s., zaraďujeme odrody
potravinárskej pšenice s dôrazom
na ich mlynársku kvalitu, agronomickú
a pestovateľskú charakteristiku.
pšenica ozimná
pšenice zaradené do programu „DOPORUČUJE PENAM“
Arkeos
Arnold
Athlon
Bazilika
Brejk
Capo
Genius
IS Agape
IS Carnea
Magister
Midas
Skagen
Turandot
Arkeos
C
• šlachtiteľ: Limagrain Central Europe
Cereals, s. r. o., CZ,
• veľmi skorá odroda, štartuje na jar
na dĺžku dňa, nie na teplotu,
• vysoká odnoživosť, nízka rastlina
s veľmi produktívnym klasom,
• dobrá odolnosť proti vyzimovaniu
a poliehaniu,
• odroda vhodná na výrobu oplátok,
• stredná odolnosť voči chorobám,
citlivá na fuzariózy v klase,
• nízky výsevok 3,5 MKS/ha,
• nesiať po kukurici,
• pestovateľsky vhodná do všetkých
oblastí okrem veľmi suchých,
• HTZ nízka na úrovni 40 g.
Arnold
E
• šlachtiteľ: Saatzucht Donau GmbH & Co
KG, AT,
• skorá osinatá odroda s pekárskou
kvalitou (8),
• patrí do skupiny elitných odrôd tzv.
CAPO-Familie,
• vynikajúce výsledky v konvenčnom
aj ekologickom poľnohospodárstve,
• vynikajúci zdravotný stav,
• vysoká odolnosť proti chorobám,
• vynikajúce parametre technologickej kvality,
• výsevok 180 kg/ha.
Athlon
E
• šlachtiteľ: Saaten Union Recherche SAS,
FR,
• poloskorá elitná pšenica nižšieho
vzrastu,
• vysoko úrodná vo všetkých oblastiach,
• odolná proti poliehaniu,
• dobre odoláva mrazom,
• dobrý zdravotný stav, odolná proti
hrdziam,
• citlivá na chlórtoluron,
• veľmi dobre zvláda ľahšie pôdy
a suchšie lokality,
• veľmi tolerantná ku skorým a neskorým termínom sejby,
• možnosť pestovania po obilnine,
• HTZ vysoká – 48 g.
Bazilika
A
• šľachtiteľ: RAGT Czech s. r. o.,
Branišovice, CZ,
• veľmi úrodná odroda vhodná pre
intenzívne pestovanie,
• krátkostebelnatá odroda, výška porastu 82 cm,
• stabilné potravinárske parametre,
• zrno menšie až stredné s vysokým
obsahom škrobu,
• odroda dáva rekordné úrody v KVO
a RVO,
• neodporúča sa jej zaradenie do
osevného postupu v ZVO,
• vyžaduje skorú sejbu,
• sejba po obilnine možná v prvej polovici agrotechnického termínu,
• výsevok 3,5–4,2 MKS/ha,
• možnosť jedného fungicídneho ošetrenia do klasu,
• HTZ nízka.
pšenica ozimná
pšenice zaradené do programu „DOPORUČUJE PENAM“
Brejk
E
• šľachtiteľ: RAGT Czech s. r. o.,
Branišovice, CZ,
• skorá, bezosinatá odroda,
• vyššia odroda, dobrá odolnosť voči
poliehaniu,
• dobre odnožuje,
• odolná voči vyzimovaniu,
• dobrá odolnosť voči listovým a klasovým chorobám,
• vysoká úrodnosť na úrovni kŕmnej
odrody,
• vysoké hodnoty lepku (38,5 %),
• potravinárska kvalita E8,
• pestovateľsky vhodná do KVO, RVO,
• tolerantná k predplodine,
• sejba v neskoršom termíne, výsevok 4 MKS/ha,
• HTZ vysoká (47 g).
Capo
E
• šľachtiteľ: Mauthner Warenhandelsund
Vermögensverwaltungs GmbH, AT/
Probstdorfer Saatzucht GmbH & Co KG, AT,
• osinatá odroda s dlhým steblom,
vysokou hustotou rastlín na m2,
veľmi silným jarným rastom a vynikajúcou pekárenskou kvalitou (E),
• vhodná predovšetkým do suchých
podmienok, kde dáva nielen stabilne dobrú úrodu, ale dosahuje aj
výbornú kvalitu zrna,
• vhodná pre priemerné a problematické podmienky a hlavne pre suché oblasti a aj chudobné pôdy,
• veľmi dobrá zimuvzdornosť,
• nie je odrodou vhodnou pre intenzívne podmienky a polohy s vysokým nebezpečenstvom poliehania,
• termín sejby 5. 10. až 15. 11.,
• hustota výsevku 180–200 kg/ha.
Genius
IS Carnea
E
• šlachtiteľ: Nordsaat Saatzucht GmbH, DE,
• stredne neskorá elitná odroda nižšieho vzrastu,
• vhodná do všetkých oblastí,
• vysoký úrodový potenciál,
• odroda vhodná pre intenzívne i extenzívne pestovanie,
• stredne odolná proti poliehaniu,
• dobrá odnožovacia schopnosť,
• dobrá mrazuvzdornosť,
• dobrá odolnosť proti hrdzi pšeničnej a trávovej, múčnatke trávovej
a fuzarióze,
• možnosť sejby po pšenici,
• výsevok 3,0–4,5 MKS/ha v závislosti od termínu sejby,
• vyššia HTZ.
IS Agape
E
• šlachtiteľ: ISTROPOL SOLARY a.s., SK,
• stredne skorá vysokolepková odroda, rastliny stredne vysoké,
• vysoký obsah lepku, vynikajúca alveografická kvalita (W),
• vysoká odnožovacia schopnosť
• veľmi vysoká zimuvzdornosť,
• stredná suchovzdornosť,
• odolná proti hrdzi pšeničnej, stredne odolná proti väčšine chorôb,
• menej náročná, vhodná aj na neskorú sejbu,
• najlepšie úrody v KVO a RVO aj po
horších predplodinách,
• pri vyššej intenzite pestovania odporúča sa použitie morforegulátora,
• výsevok 4,0–4,5 MKS/ha,
• HTZ 41 g.
E
• šľachtiteľ: ISTROPOL SOLARY a.s.,SK,
• skorá osinatá odroda,
• rastliny vysokého vzrastu,
• vhodná hlavne do kukuričnej a repnej výrobnej oblasti,
• suchovzdorná,
• odolná proti vyzimovaniu,
• odolná proti poliehaniu,
• stredne dobrá odnožovacia schopnosť,
• dobrý zdravotný stav, odolná voči
hrdzi pšeničnej a trávovej,
• potravinárska kvalita (7–8),
• veľmi vysoký obsah lepku,
• výsevok 4,5 MKS/ha,
• optimálny termín sejby je od 1. 10.
do 15. 10.,
• HTZ 42–45 g.
Magister
E
• šlachtiteľ: Saatzucht Bauer GmbH & Co.
KG, DE,
• odroda stredného vzrastu
• plastická, vhodná do všetkých výrobných oblastí,
• vhodná pre intenzívne pestovanie
• dobre odnožuje, odolná proti vyzimovaniu,
• tolerantná k predplodine
• vysoko odolná proti fuzariózam
v klase, veľmi dobrá odolnosť proti
plesni snežnej a septorióze,
• výsevok 3,5–4,5 MKS/ha,
• znáša neskorú sejbu,
• možnosť sejby po pšenici,
• vysoká objemová hmotnosť,
• stredne vysoká HTZ.
Midas
Turandot
E
• šlachtiteľ: Saatzucht Donau GmbH & Co
KG, AT,
• poloskorá osinatá odroda,
• rastliny stredne vysoké,
• dobre odnožuje aj v menej intenzívnych podmienkach,
• vhodná do všetkých výrobných
oblastí,
• vysoká úroda hlavne v kukuričnej
a repárskej oblasti,
• stredne odolná proti poliehaniu,
• dobrá zimuvzdornosť a suchovzdornosť,
• dobrý zdravotný stav – odolná proti
múčnatke trávovej, hrdzi pšeničnej,
• stredne odolná proti listovým škvrnitostiam,
• vyžaduje použitie morforegulátora,
• výsevok 3,0–3,5 MKS/ha,
• sejba v druhej polovici agrotechnického termínu,
• vysoká objemová hmotnosť,
• stredná HTZ.
Skagen
E
• šľachtiteľ: W.von Borries-Eckendorf, DE,
• stredne neskorá odroda,
• potravinárska kvalita (7–8),
• dobrá odolnosť proti vyzimovaniu,
• odolná proti listovým a klasovým
chorobám,
• silná odnožovacia schopnosť,
• vyžaduje aplikáciu rastového stimulátora,
• dobre znáša suchšie podmienky,
• optimálny termín sejby od 5. 10.
do 30. 10.,
• výsevok 2,8–3,5 MKS/ha.
A
• šlachtiteľ: SELGEN, a. s., CZ,
• poloskorá odroda s pekárskou
kvalitou,
• vhodná do všetkých výrobných
oblastí,
• rastliny stredne vysoké,
• stredne odolná proti poliehaniu,
• dobre odoláva mrazom,
• dobrý zdravotný stav, odolná proti
múčnatke trávovej, septorióze
a fuzariózam v klase,
• vhodná pre intenzívne pestovanie,
• sejba v strede až druhej polovici
agrotechnického termínu,
• dobre znáša neskorú sejbu,
• možnosť sejby po kukurici,
• výsevok 3–4 MKS/ha,
• vysoká HTZ.
pšenica ozimná
Alacris
E
• šľachtiteľ: ISTROPOL SOLARY a. s., SK,
• skorá suchovzdorná odroda, stredného až vyššieho vzrastu,
• HTZ 47 g,
• vysoká objemová hmotnosť, obsah
NL (14,5 %) a mokrého lepku (35 %),
• vysoká hodnota Zelenyho testu (54),
• vysoké číslo poklesu (nad 330 sec.),
• potravinárska kvalita (8),
• dobrá odolnosť proti vyzimovaniu
a poliehaniu,
• odroda je vhodná pre pestovanie vo
všetkých výrobných oblastiach
• optimálna doba sejby je od 25. 9.
do 15. 10.,
• odporúčaný výsevok v KVO je
4,5–5,0 MKS/ha, v RVO a ZVO 5,0
MKS/ha,
• použitie morforegulátorov len pri
očakávaných úrodách nad 6 t/ha.
Balada
Bosorka
• šlachtiteľ: RAGT Czech, s. r. o.,
Branišovice, CZ
• stredne skorá odroda,
• vysoká objemová hmotnosť,
• vhodná do všetkých výrobných
oblastí.
• istota kvality a úrody v suchších
rokoch,
• dobre reaguje na prihnojenie na
list,
• dobrý zdravotný stav,
• dobrý obsah lepku, bielkovín a dobrý sedimentačný test,
• dobrá odolnosť proti chorobám,
• sejba v riadnom agrotechnickom
termíne,
• výsevok 4,0–4,5 MKS/ha,
• HTZ 41,5 g.
Epos
A
• šľachtiteľ: RAGT Czech s. r. o.,
Branišovice, CZ,
• skorá odroda stredného vzrastu,
• stabilná potravinárska kvalita (8),
• odolná proti poliehaniu, stredne odnožuje, stredne mrazuvzdorná,
• stredne odolná proti hlavným listovým chorobám, menej odolná proti
septorióze, odolnejšia proti fuzáriám v klase,
• vhodná do teplejších a suchších
oblastí (KVO, RVO),
• odporúčajú sa dva fungicídne
vstupy,
• je možné pestovať ju po obilnine
• prednosťou je tolerancia k neskoršej sejbe,
• výsevok 4,0–4,5 MKS/ha,
• stredne vysoká HTZ.
A
IS Conditor
•šľachtiteľ: ISTROPOL SOLARY a.s., SK
• stredne neskorá osinatá odroda,
• stredný vzrast,dobrá odolnosť voči
poliehaniu,
• výborná odnožovacia a regeneračná schopnosť,
• vysoký a stabilný úrodový potenciál
• vysoko odolná voči chorobám pšeníc,
• kŕmná odroda s možným pečivárenským využitím,
• vhodná do všetkých pestovateľských
oblastí, aj s výskytom vysokej zveri,
• výsevok do 4 MKS/ha, sejba v strede agrotechnického termínu,
• HTZ 41–43 g.
IS Corvinus
E
• šlachtiteľ: Limagrain Central Europe
Cereals, s. r. o., CZ,
• presievková pšenica s dobrou zimuvzdornosťou,
• stredne skorá pšenica, s dobrou
odnoživosťou,
• vhodná do všetkých oblastí pestovania pšenice ozimnej a jarnej,
• vysoko úrodná,
• potravinárska kvalita E,
• vysoká odolnosť voči fuzáriám
klasu,
• termín sejby na jeseň neskorý, na
jar veľmi skorý,
• odporúčaný výsevok 4,5 MKS/ha,
• HTZ 42 g.
C
E
• šľachtiteľ: ISTROPOL SOLARY a.s., SK
• veľmi skorá odroda
• vysokolepková osinatá odroda s vynikajúcou potravinárskou akosťou
E (8–7),
• vysoké parametre pekárenskej
akosti,
• dobrá odolnosť proti poliehaniu,
vyššia suchovzdornosť,
• odolná voči hrdzi pšeničnej a hrdzi
plevovej,
• lepok je veľmi kvalitný,
• pádové číslo 350–410 sec.,
• vysoká stabilita pádového čísla,
• výsevok 4,5–5,0 MKS/ha
• použitie strednej dávky morforegulátora na zvyšovanie pevnosti
stebla,
• HTZ 42–44 g.
IS Ezopus
E
• šľachtiteľ: ISTROPOL SOLARY a.s., SK,
• stredne skorá osinatá pšenica,
• vyššie rastliny, vhodné použitie
morforegulátora,
• veľmi dobre odnožuje, stredná zimuvzdornosť,
• spoľahlivá odolnosť voči chorobám
listov a klasov,
• potravinárska kvalita E 8–9,
• vhodná pre RVO, ZVO a ekologické
pestovanie,
• výsevok 4,5 MKS/ha v strede agrotechnického termínu,
• HTZ 41–43 g.
Julie
E
• šľachtiteľ: SELGEN a. s., CZ,
• skorá odroda s elitnou kvalitou,
• rastliny stredne vysoké až vysoké,
• stredne odolná proti poliehaniu,
• dobre odoláva mrazom,
• dobrý zdravotný stav, odolná proti
múčnatke,
• vysoko úrodná vo všetkých výrobných oblastiach,
• neodporúča sa pestovanie po obilninách,
• dobre znáša neskorý výsev,
• výsevok 3,5–4 MKS/ha,
• veľké zrno.
Tiguan
C
• šlachtiteľ: Saaten Union Recherche
SAS, FR,
• stredne neskorá kŕmna odroda,
• rastliny stredne vysoké, stredne
odolné voči poliehaniu,
• vysoko úrodná vo všetkých oblastiach,
• vhodná pre intenzívne i extenzívne
pestovanie,
• stredná odnožovacia schopnosť,
• dobrá odolnosť voči bežným chorobám pšeníc,
• plastická odroda vhodná do všetkých oblastí pestovania pšenice,
• možnosť sejby po pšenici,
• výsevok 3,5–4,2 MKS/ha,
• sejba do 15. 10.,
• stredne veľké zrno.
Tosca
E
• šľachtiteľ: SELGEN a. s., CZ,
• neskorá kvalitná odroda stredného
vzrastu,
• pôvod: (Hubertus × Dnestrjanka)
× Batis,
• vynikajúca úroda v RVO,
• rastliny stredne vysoké, nepoliehajú,
• stredná odolnosť voči mrazom,
• odolná voči fuzariózam v klase
a septorióze,
• stredne odolná proti múčnatke
a hrdziam,
• stredne citlivá na obilnú predplodinu a na neskoršie výsevy,
• odporúčaný výsevok 3,5–4 MKS/ha,
podľa oblastí a termínu sejby,
• vyžaduje aplikáciu morforegulátora.
Yetti
C
• šľachtiteľ: RAGT Czech s. r. o.,
Branišovice, CZ
• skorá kŕmna odroda stredného
vzrastu,
• vysoký úrodový potenciál,
• plastická odroda vhodná pre pestovanie vo všetkých výrobných
oblastiach,
• veľmi rýchle dozrievanie,
• dobrá odolnosť proti poliehaniu,
• stredná odnožovacia schopnosť,
• stredná až dobrá mrazuvzdornosť,
• veľmi dobrá odolnosť proti plesni
snežnej,
• menej odolná proti múčnatke trávovej,
• odporúčaný výsevok je 3,5–4,5
MKS/ha,
• zrno veľké s vysokým obsahom
škrobu,
• HTZ vysoká (46 g),
jačmeň ozimný
Casanova
Malwinta
Wintmalt
• šľachtiteľ: Limagrain Nederland B.V., NL
• skorá dvojradová odroda s kratším
steblom (90 cm),
• dobrá odnožovacia schopnosť,
• sladovnícka kvalita,
• vysoká úroda,
• vhodná do všetkých výrobných
oblastí,
• odolná proti poliehaniu,
• odolná proti vyzimovaniu,
• odolná proti plesni snežnej,
• odolná proti rynchospóriovej škvrnitosti,
• stredne odolná proti múčnatke
trávovej, hrdzi jačmennej a hnedej
škvrnitosti,
• sejba v riadnom agrotechnickom
termíne,
• výsevok 3,5–4 MKS/ha,
• možnosť sejby po obilnine,
• vysoká vyťažnosť predného zrna,
• HTZ stredná (48 g).
• šlachtiteľ: W. von Borries-Eckendorf
GmbH & Co., DE,
• sladovnícka kvalita,
• stredne skorá dvojradová odroda
s kratším steblom,
• vysoká úroda (až o 1–1,5 t/ha
vyššia oproti jarným jačmeňom),
• odolná proti poliehaniu,
• tolerantná proti suchu a odolná
proti vyzimovaniu,
• odolná proti múčnatke trávovej
a hrdzi jačmennej,
• stredne odolná proti pruhovitosti
a rhynchospóriovej škvrnitosti,
• odolná proti vírusovej mozaike jačmeňa,
• výsevok 2,7–3,5 MKS/ha,
• termín sejby od 20. 9. do 15. 10.,
• vysoká vyťažnosť predného zrna,
• stredná HTZ.
• šľachtiteľ: KWS Lochow GmbH, DE
• stredne neskorá odroda,
• rastliny nízke až stredne vysoké,
• dobrá odnožovacia schopnosť,
• odolná proti vyzimovaniu,
• veľmi dobrá sladovnícka kvalita,
• vysoká úroda,
• vhodná do KVO, RVO a ZVO,
• stredne odolná proti poliehaniu,
• dobrý zdravotný stav, odolná proti
rynchospóriovej škvrnitosti a hrdzi
jačmennej, stredne odolná proti
múčnatke a hnedej škvrnitosti,
• vysoká vyťažnosť predného zrna,
• termín sejby od 25. 9. do 10. 10.,
• výsevok 4,5–5 MKS/ha,
• HTZ stredná (48 g).
KWS Scala
• šľachtiteľ: KWS Lochow GmbH, DE
• stredne skorá dvojradová odroda
s krátkym steblom (85 cm),
• dobrá odnožovacia schopnosť,
• veľmi dobrá sladovnícka kvalita,
• vysoká úroda,
• vhodná do KVO, RVO a ZVO,
• stredne odolná proti poliehaniu,
• odolná proti rynchospóriovej škvrnitosti a hrdzi jačmennej,
• stredne odolná proti múčnatke
a hnedej škvrnitosti,
• termín sejby od 25. 9. do 15. 10.,
• výsevok 4,5–5 MKS/ha,
• HTZ vysoká (53 g).
raž siata
tritikale ozimné
Dankowskie
Diament
IS Flavius
• šlachtiteľ: DANKO HODOWLA ROSLIN Sp.
z o. o., PL,
• poloskorá vysokoúrodná raž s pekárskou kvalitou,
• stredný vzrast, dobrá odolnosť
k poliehaniu a vyzimovaniu,
• dobrý zdravotný stav,
• dobrá odolnosť voči porastaniu
zrna,
• odroda tolerantná na kyslé pôdy,
• pri intenzívnom pestovaní doporučujeme použitie morforegulátora,
• vhodná pre všetky oblasti pestovania raže,
• doporučený výsevok 2,8–3,2 MKS
(90–110kg/ha),
• sejba v optimálnom termíne.
• šľachtiteľ: ISTROPOL SOLARY a.s., SK
• odroda intenzívneho tritikale ozimného,
• stredne skorá, suchovzdorná odroda
• rastliny s krátkym steblom, odolné
proti poliehaniu,
• vysoká odnožovacia schopnosť,
• výborná zimuvzdornosť,
• dobrý zdravotný stav, odolná proti
múčnatke, hrdzi pšenicovej a plevovej, stredne odolná proti hrdzi
trávovej a septoriózam,
• nenáročná na stanovište,
• využitie na zelené kŕmenie, bioetanol a kŕmne účely,
• výsevok 4–4,5 MKS/ha v strede
agrotechnického termínu,
• HTZ 42 g.
výživa
PŠENICA OZIMNÁ – PREJAVY NEDOSTATKU ŽIVÍN
N
P
K
Nedostatok dusíka
Nedostatok fosforu
Nedostatok draslíka
•obmedzený rast listov a stebiel,
•obmedzená tvorba chlorofylu – svetlejšie sfarbenie
listov,
•staršie listy žltnú a usýchajú od špičiek a postupujú
do stredu listu v tvare obráteného písmena V,
•nižšia produkcia biomasy.
•obmedzené odnožovanie,
•obmedzená tvorba koreňov,
•rastliny sú nízke, listy úzke, slabšie steblo, antokyánové sfarbenie (červené až fialové),
•náchylnosť ku chorobám listu a bázy stebla.
Fosfor má významnú úlohu v resistencii proti chorobám, poliehaniu porastu a celkovému stavu rastlín.
•okraje spodných listov usychajú, žltnú až hnednú,
listy nekrotizujú,
•rastliny sú príliš citlivé na nedostatok zrážok,
•ozimné porasty ľahšie poškodzujú mrazy.
Draslík prispieva k zosilneniu bunkových stien, čo znižuje riziko poliehania a obmedzuje vznik chorôb.
Mg
S
Mn
Cu
Nedostatok horčíka
Nedostatok síry
Nedostatok mangánu
Nedostatok medi
•nerovnomerné rozloženie chlorofylu
na starších listoch – chlorózy (korálkovitá mozaika),
•omeškanie vo vývoji a klasení,
•porasty sú nevyrovnané.
•žltnutie najmladších listov,
•rastliny sú veľmi slabé a nízke,
•obmedzený rast do šírky – listy sú
úzke a predĺžené.
•po odnožení sa na stredných listoch
tvoria sivasté, neskôr hnednúce alebo
hnedo ohraničené, pozdĺžne škvrny,
•horná časť listu sa láme,
•pri silnom nedostatku môže dôjsť
k nekrózam pletív až odumieraniu
rastlín.
•Obmedzená tvorba generatívnych
orgánov,
•špičky listov blednú a schnú,
•listy sú úzke a skrúcajú sa, obmedzuje
sa rast a tvorba klasov,
•obmedzená tvorba generatívnych častí
rastlín, horné časti klasu sú suché,
•nižšia úroda zrna.
ROSATE 36
®
GLYFOSÁT
® Rosete 36 je obchodná známka spoločnosti Albaugh, Inc.
Nový
s úplnou registráciou
AGROFERT a. s. ' Organizačná zložka Agrochémia ' www.agrofert.sk ' !$"#" "$#'
NAŠI DISTRIBÚTORI
Agropodnik Trnava a. s.
Chovateľská 2, 917 01 Trnava
Ing. Martin Mrllák
Ing. Stanislav Herceg
Ing. Stanislav Halač
Ing. Igor Gálik
Ing. Pavol Barlík
Ing. Roman Zverbík
Ing. Rastislav Tonkovič
Ing. Zoltán Korosi
0905 585 835
0905 033 410
0905 721 493
0918 622 016
0905 835 399
0903 451 935
0908 528 592
0907 718 991
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
ACHP Levice a. s.
Podhradie 31, 934 01 Levice
Ing. Petr Mušinský
Ing. Jarmila Petrovičová
Ing. Roman Buchel
Dušan Vančo
Ing. Ondrej Kováč
Ing. Jozef Jakubík
Ing. Marta Vojteková
0905 788 474
0911 489 101
0905 457 332
0905 543 314
0905 417 603
0905 746 653
0903 716 397
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Zástupca OSEVA Slovakia pre oblasť ACHP Levice:
Ing. Árpád Saliga
0918 906 251 [email protected]
Tajba, a. s.
Železničná 2, 044 14 Čaňa
Ing. Ladislav Bajo
Ing. Milan Sedmák
Ing. Milan Šimo
Tibor Štefan
Ing. Michal Cibere
Ing. Vladimír Hostačný
0915 925 033
0903 415 042
0905 730 092
0905 721 517
0918 609 773
0918 609 677
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Zástupca OSEVA Slovakia pre oblasť Tajba:
Jozef Žitňan
0917 847 970
[email protected]
OSEVA Slovakia, s. r. o.
Štrková 1, 946 32 Marcelová
Tel.: 035 779 81–2
Fax: 035 779 813
e-mail: [email protected]
www.oseva.sk
ozimné obilniny
2014
Download

oziminy 2014