| Červen | Jún | 2012
Význam
hybridů
ozimé
řepky
Butisan Duo - inovace
Butisanu 400 SC
Ochrana cukrovky
proti houbovým chorobám
Okénko specialisty
10
Inovace
legendárního
Butisanu 400 SC:
Butisan Duo
| Červen | Jún | 2012
Butisan Duo je přípravek pro preemergentní i časně postemergentní
ošetření proti jednoletým lipnicovitým a dvouděložným plevelům
v porostech ozimé řepky.
Obsah čísla
Význam hybridů
v pěstování ozimé řepky
1
Herbicídne ošetrenie
repky ozimnej
5
Inovace legendárního
Butisanu 400 SC: Butisan Duo
6
Hybridy Dekalb: Budoucnost
stojí na nové generaci 8
12
8
(v české verzi)
Štart novej repkovej sezóny
pod krídlami značky Dekalb
8
Na trhu v současné době najdeme
ke stovce různých odrůd, různých
osivářských firem. Výběr nejvhodnější
odrůdy do lokálních podmínek je proto
velmi tvrdým oříškem a doba mezi
sklizní a vlastním setím krátká.
Slnečnica ročná je druhou najpestovanejšou olejninou na Slovensku. Jej
význam spočíva predovšetkým v poskytovaní vysoko kvalitného, dieteticky
hodnotného oleja, využívaného ako
technický, ale najmä stolový olej.
(ve slovenské verzi)
Butisan Duo: výsledky pokusů
10
Zkušenosti s novým
Acrobatem MZ WG v roce 2011
11
Choroby a škodcovia
slnečnice
12
Spolehlivá ochrana cukrovky
proti houbovým chorobám
fungicidem Tango Super
14
Matka příroda
je nevyzpytatelná...
16
Proč je ochrana
vodních zdrojů důležitá?
17
Foto na titulní straně: E. Hanušová
20
Matka příroda je nevyzpytatelná…
Alespoň co se týká Moravy.
Zatímco v loňském roce nepřála
českým ovocnářům a vinařům,
letos je to obráceně. V minulém
příspěvku jsem psala o naději,
že se situace zlepší, ale zatím
se tak nestalo.
Agrotip
Informační měsíčník BASF. Vychází 12× ročně v ČR a SR.
Vydavatel: BASF spol. s r.o., Šafránkova 3, 155 00 Praha 5, IČO: 41195469
Tel.: 235 000 111, www.agro.basf.cz. Místo vydání: Praha.
Číslo 6/2012. Den vydání: 15. 6. 2012. MK ČR E 16516
ento materiál BASF má poradit. V každém případě je však třeba se řídit platnou
T
etiketou, která je součástí každého balení přípravků na ochranu rostlin v ČR.
Pri používaní prípravkov je potrebné riadiť sa platnou etiketou a platným
Zoznamom povolených prípravkov na ochranu rastlín.
BASF spol. s r.o.
Šafránkova 3, 155 00 Praha 5
Česká republika
tel.: +420 235 000 111
www.agro.basf.cz
BASF Slovensko spol. s r. o.
Prievozská 2, 821 09 Bratislava
Slovenská republika
tel.: +421 258 266 111
www.agro.basf.sk
| Řepka ozimá |
Hybridní odrůdy
Význam hybridů
v pěstování ozimé řepky
Před deseti lety se v České
republice pěstovaly hybridní odrůdy řepky ozimé na cca 10 %
ploch. Jejich podíl v dalších
letech rostl poměrně nesměle
a dvakrát dokonce došlo i k poklesu jejich plochy v porovnání
s rokem předchozím (graf 1).
Situace se změnila zásevem
roku 2008, a od té doby se každoročně zvyšují plochy hybridů
tempem nebývalým.
Graf. 1: Podíl hybridních odrůd řepky ozimé v ČR od roku 1998
70
63,1
y = 0,0747x3 - 1,4718x2 + 11,148x - 10,485
R² = 0,9863
60
48,6
Polynomický trend
50
40,6
40
35,1
26,2
30
21,6
20
9,6
10
20,2
23,6
21,0
25,2
12,5
5,6
1,0
0
Tab. 1: Hybridní odrůdy řepky ozimé pěstované v roce 2011/12 v České republice
Letos na našich polích roste neuvěřitelných více než 50 různých hybridních odrůd řepky ozimé (tab. 1)! Jejich výměra
a s tím související význam se pohybuje
od několika ha až po desetitisíce hektarů, celkem se však jedná o cca 63 %
celkové osevní plochy řepky založené
certifikovaným osivem, což nejlépe dokládá rostoucí oblibu těchto odrůd mezi
našimi pěstiteli.
Adam
DK Expower
ES Mercure
Hybrigold
PR45D03
Sensation
Arkaso
DK Exquisite
ES Neptune
Champlain
PR46D06
Sherpa
Artoga
DK Exstorm
ES Saphir
Jumper
PR46W14
Sitro
Avenir
DK Secure
Exagone
Mendel
PR46W26
Tassilo
Baldur
Dobrava
Excalibur
NK Linus
PR46W31
Traviata
Codirap
ES Alonso
Executive
NK Octans
Primus
Turan
DK Excalibur
ES Alpha
Exocet
NK Petrol
Pulsar
Vectra
DK Excellium
ES Betty
Gamin
NK Speed
Recordie
Visby
DK Exfile
ES Danube
Hornet
Orlando
Rohan
Xenon
Agrotip 6/2012
|1
| Řepka ozimá |
Tab. 2: Hospodářské vlastnosti odrůd
Přezimování
Phoma
lingam
poléhání
Ranost
zrání
Výnos semen
Olejnatost
Výnos oleje
Odolnost proti
Rychlost
podzim. vývoje
Důvody této obliby jsou následující:
Hybridní odrůdy
ARTOGA
7
6
7
7
6
8
7
8
AVENIR (sdH)
4
6
7
9
5
6
5
5
DK EXFILE
9
6
7
5
5
9
7
8
DK EXQUISITE
8
8
8
6
6
8
8
8
DK SECURE
(sdH)
6
9
6
8
6
3
5
4
DOBRAVA
7
6
7
7
7
8
5
7
EXAGONE
5
5
5
4
5
6
6
6
EXOCET
7
5
7
5
4
6
6
6
HORNET
8
7
6
4
6
5
6
6
NK LINUS
6
7
7
8
5
7
5
6
NK OCTANS
6
4
7
6
5
5
5
5
NK PETROL
7
5
5
7
7
5
6
6
PR45D03 (sdH)
8
7
6
9
7
8
7
8
„„Hybridní odrůdy jsou zvláště vhodné
pro těžší půdy a přechodná stanoviště. Bezorebně hospodařící podniky
dávají přednost vzrůstným a vitálním
odrůdám se silně vyvinutým kořenovým systémem a vysokou tolerancí
ke stresu. Právě toto jsou znaky
hybridů.
PR46W26
6
8
7
8
5
8
9
9
PRIMUS
6
7
8
8
6
7
8
8
PULSAR
8
7
6
7
5
7
6
7
ROHAN
9
8
6
8
8
8
7
8
SITRO
6
6
7
4
5
7
6
7
XENON
7
8
6
8
7
8
9
8
AROT
6
6
7
8
6
5
8
7
DA VINCI
6
5
7
6
3
6
5
6
„„Restaurované hybridy mají obvykle mohutný raný vývoj s dobrou
schopností konkurovat tlaku plevelů.
Podzimní hnojení dusíkem nebývá
nutné, ovšem menší dávka (20–30 kg
N/ha) bývá přínosem.
ES ALEGRIA
6
3
8
7
8
7
8
7
ES BOURBON
5
6
6
7
4
5
6
5
GOYA
5
2
7
7
5
6
6
6
CHAGALL
5
4
6
6
5
6
6
6
LABRADOR
8
6
7
5
1
6
4
5
LADOGA
5
8
7
7
6
6
7
7
NK MORSE
5
5
7
8
3
6
8
7
OKSANA
5
4
6
4
5
3
6
5
ONTARIO
4
8
6
6
4
6
6
6
REMY
6
6
7
7
6
7
6
7
SHERLOCK
4
6
6
5
6
7
7
7
TOTEM
5
3
6
7
7
6
8
7
BUZZ
4
6
5
8
8
6
7
6
CORTES
9
7
7
8
7
6
6
6
INSPIRATION (H)
7
8
7
6
7
7
7
7
JUMPER (H)
6
8
6
6
7
7
5
6
LOHANA
5
6
8
6
5
6
6
6
NK GRANDIA
8
7
7
8
5
6
8
7
PR44D06 (sdH)
6
8
7
9
6
7
7
7
RUMBA (H)
8
8
7
8
6
9
6
8
SHERPA (H)
6
8
8
8
7
8
7
8
nezj.
nezj.
8
6
5
7
6
7
„„Vysoký až velmi vysoký výnos semene, jenž je dosahován díky heteroznímu efektu.
Odrůda
„„Dobrá zimovzdornost, vysoká tolerance k horku a suchu, jakož i nízká citlivost k nepříznivému počasí (dešťové
srážky během kvetení) jsou dalšími
charakteristickými vlastnostmi, které
zvláště v poslední době pěstitelé
u hybridů oceňují, neboť klimatické
extrémy jsou stále častější.
„„Více času při výsevu, neboť restaurované hybridní odrůdy jsou v podzimním období velmi vzrůstné a vitální –
proto lépe než liniové odrůdy snášejí
setí ke konci příslušných agrotechnických lhůt.
hybridní
linie
„„Speciální kategorií jsou polotrpasličí
hybridy, které disponují nižším vzrůstem, rychlejší sklizní, úsporou nafty,
a přitom mohou dosahovat výnosového potenciálu tradičních hybridů.
Při pěstování hybridní řepky je třeba
zohlednit to, že heterozní efekt není optimálně využíván při výsevcích obvyklých
u liniových odrůd. Hybridní odrůdy realizují nejvyšší výnosy při nízkých hustotách porostu. Obvykle stačí 45 klíčivých
semen na 1 m2. Při časných termínech
setí a v optimálních podmínkách je možná redukce až na cca 40 i méně semen
na 1 m2. Existují odrůdové rozdíly v hospodářských i agrotechnických vlastnostech podobně jako u liniových odrůd (viz
tab. 2).
2 | Agrotip 6/2012
novinky
SY CASSIDY (H)
Poznámky:9 = rychlý, velmi dobré, vysoká, vysoký; 1 = horší, menší, pomalejší
H = hybrid; sdH = polotrpasličí hybrid (semi-dwarf hybrid)
nově registrované odrůdy ÚKZÚZ,
odrůdy ze SEK SPZO
Graf. 2: Výnosy odrůd v provozních podmínkách 2010/11
(odrůdy s osevní plochou nad 5 tis. ha, členové SPZO)
3,8
3,6
3,52
50
3,46
3,35
3,4
3,31
40
3,15
3,2
3,12
3,01
3,0
2,8
60
Výnos (t/ha)
Plocha (tis. ha)
20,3
19,6
20
12,6
9,9
7,9
7,7
6,6
5,6
2,6
30
3,00
10
2,4
0
10 cm
Většina hybridních odrůd má výborně vyvinutý, rozsáhlý
a hluboký kořenový systém. To je příčinou lepší osvojovací schopnosti pro vodu i v ní rozpuštěné živiny.
Graf. 3: Výnosy odrůd v provozních podmínkách 2010/11 (odrůdy s osevní plochou 500–5 000 ha, členové SPZO)
2,66
2,44
1,0 2,35
0,8
1,1
0,6
1,5
0,8
0,6
0,5
1,3
1,2
6
2,57
2,80
2,74
2,89
4,9
8
2,4
2,5
0,6
1,9
2,9
1,2
2,6
0,8
1,1
0,8
1,2
2,0
0,8
1,4
1,1
1,4
1,1
2,5
1,6
1,3
0,9
0,6
0,9
2,7
2,7
1,2
2,4
4,5
4,6
2,8
2,80
2,93
10
2,89
2,95
2,93
3,00
3,0
2,96
3,00
3,00
3,06
3,00
3,10
12
3,07
3,14
3,11
3,19
3,2
3,17
3,19
3,23
3,21
3,23
14
3,23
3,33
3,26
3,36
3,33
3,46
3,4
2,6
16
Plocha (tis. ha)
3,41
3,53
3,6
18
Výnos (t/ha)
3,52
3,68
3,8
20
3,60
4,0
4
2
0
Visby
PR46W26
Artoga
ES Neptune
ES Alpha
NK Petrol
Goya
Baldur
PR46D06
Pulsar
ES Alegria
Sherlock
Adriana
Vectra
NK Morse
DK Secure
NK Speed
Exocet
Cadeli
ES Bourbon
ES Nectar
NK Octans
Atlantic
PR46W31
Chagall
Da Vinci
Exagone
Baros
Excalibur
NK Passion
Aplaus
Labrador
Californium
Tassilo
Benefit
Robust
Asgard
Jesper
Digger
2,2
Mají hybridní odrůdy řepky
dostatečnou výkonnost?
Tato otázka bývá často diskutována zejména po sklizních SDO pokusů v těch letech,
kdy rozdíl mezi výnosy hybridních a liniových odrůd v maloparcelních pokusech
ÚKZÚZ není větší než 10 % (tab. 3). Důležitější je však chování hybridů na velkých
plochách přímo v praxi. A tam je situace
dosti jednoznačná. Ať již je důvodem realita „tvrdého života“ na opravdových polích
v porovnání s téměř zahradnickým pečováním o malé plochy v maloparcelních pokusech, či fakt, že pěstitel má občas tendenci
hybridu agrotechnicky přilepšit (což ovšem
výborným liniovým odrůdám dělá také),
podle analýz mnoha uplynulých let vždy
z více než 130 tis. ha evidovaných SPZO
je zřejmé, že výnosy velké většiny hybridů
v praxi jsou významně vyšší, než výnosy
odrůd liniových (uvádíme pouze data z posledního ročníku, tj. 2010/11, graf 2 a 3).
Agrotip 6/2012
|3
| Řepka ozimá |
Hybridní odrůdy
Tab. 3: Srovnání výnosů liniových a hybridních odrůd řepky ozimé, ÚKZÚZ 1998–2011
Výnos odrůd v SDO (t/ha)
Rok
Výnos odrůd v SDO (%)
Počet
liniových
hybridních
diference
liniových
hybridních1)
linií
1998/99
4,70
5,40
0,70
100
114,9
15
4
12
1999/00
4,67
5,38
0,71
100
115,2
17
5
11
2000/01
4,51
5,38
0,87
100
119,3
15
3
25
2001/02
3,77
4,19
0,42
100
111,2
17
4
15
2002/03
2,89
3,26
0,38
100
113,0
18
7
5
2003/04
6,14
6,85
0,71
100
111,6
21
7
13
2004/05
4,80
5,08
0,28
100
105,9
24
8
19
2005/06
5,57
5,81
0,24
100
104,3
19
7
11
2006/07
4,79
5,10
0,31
100
106,5
18
9
18
2007/08
4,57
5,18
0,61
100
113,3
17
13
13
2008/09
4,85
5,46
0,61
100
112,6
14
7
15
2009/10
4,30
4,70
0,40
100
109,3
15
10
15
2010/11
5,08
5,45
0,37
100
107,3
12
14
13
Průměr
4,66
5,17
0,51
100
111,1
17
8
14
hybridů lokalit
Pozn.: Výnos liniových odrůd = 100 %
1)
Z rozboru výnosů odrůd řepky ozimé
v podnicích SPZO také vyplývá, že přírůstek výnosů hybridů činí za 8 posledních let v průměru 12 % a přínos jejich
pěstování dosáhl více než 2 800 Kč/ha.
I když z této částky odečteme zvýšené
náklady na zakoupení osiva a pravděpodobně mírně lepší agrotechniku, což
jsou částky proměnlivé a obtížně specifikovatelné, je vysoce pravděpodobné,
že ekonomika pěstování hybridů zůstane
zisková, a přispěje tak k dalšímu zvýšení
atraktivity pěstování tohoto typu odrůd.
Tab. 4: Výnosy řepky v ČR a v SPZO, ceny řepky a přínos pěstování hybridů
Sklizeň roku
Doc. Ing. Petr Baranyk, CSc.
Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin
Foto autor a archiv redakce
1)
2)
4 | Agrotip 6/2012
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Průměr
2004–11
Výnos řepky v ČR (t/ha)
3,60
2,88
3,01
3,06
2,94
3,18
2,83
2,80
3,04
Výnos řepky
v podnicích SPZO (t/ha)
3,96
3,13
3,31
3,32
3,21
3,47
3,08
3,17
3,33
Výnos liniových odrůd
v SPZO (t/ha)
3,86
3,08
3,22
3,24
3,12
3,35
2,97
2,99
3,23
Výnos hybridních odrůd
v SPZO (t/ha)
4,44
3,46
3,62
3,61
3,45
3,66
3,24
3,34
3,60
Výnos hybridních odrůd
v SPZO (%)1)
115
112
112
111
111
109
109
112
112
Průměrná cena řepky
v daném roce (Kč/t)
6 524 5 333 6 737 7 307 9 442 6 482 7 672 10 811
7 539
Přínos hybridů (Kč/ha) 2)
3 784 2 027 2 695 2 704 3 116 2 009 2 071 3 784
2 818
Výnos liniových odrůd v SPZO = 100 %
Zvýšení výnosu hybridů oproti liniovým odrůdám × cena řepky
| Řepka ozimá |
Herbicidy
Repka ozimná je jednou z plodín, ktorej rentabilita pestovania
je stále veľmi zaujímavá. Nielen z pohľadu ekonomiky, ale aj
z pohľadu agrotechniky sa teší repka u pestovateľov veľkej
obľube. Naši pestovatelia veľmi dobre poznajú technológiu
pestovania repky, ale krátke pripomenutie systému
odburinenia porastov nikdy nie je na škodu.
Herbicídne ošetrenie
repky ozimnej
Po sejbe repky si môže pestovateľ vybrať medzi dvomi základnými spôsobmi
ochrany proti burinám: a to preemergentne
– do troch dní po sejbe, alebo postemergentne – po vzídení repky a burín. Na trhu
je celá paleta prípravkov pre obidva termíny,
ale iba jeden prípravok spĺňa kritériá vysokej
plastickosti a tolerantnosti ku vzchádzajúcim
rastlinám repky a pritom zabezpečuje spoľahlivú reguláciu kompletného burinného
spektra; ide o prípravok Butisan Star.
Pokiaľ sa pestovateľ rozhoduje medzi skoršou alebo neskoršou aplikáciou, v tomto
prípade má Butisan Star veľkú výhodu
oproti konkurencii – nie je rozhodujúca
vývojová fáza repky ale rozhodujúca je
vývojová fáza burín. Optimálny termín pre
aplikáciu prípravku je vtedy, keď majú buriny klíčne listy. V tejto vývojovej fáze sú
buriny voči účinným látkam metazachloru
a quinmeracu najviac citlivé a výsledkom
tejto citlivosti je spokojnosť pestovateľa
s herbicídnou účinnosťou.
Dôležitou podporou pre spoľahlivé a dlhodobé odburinenie repky je zabezpečenie
dostatočnej pôdnej vlhkosti a kvalitné zapracovanie pozberových zvyškov po zbere
predplodiny. Reziduálny účinok prípravku
Butisan Star v dávke 2 l/ha pôsobí počas
celej jesene na vzchádzajúce vlny burín
a preto nie sú buriny stresovým faktorom
pre repku pred zimným obdobím. Butisan
Star spoľahlivo reguluje ježatku, láskavce,
psiarku, moháre, mlieče, hluchavky, rumany, lipkavec, hviezdicu, veroniky a metličku.
Dobrá účinnosť je na mak vlčí, kapsičku,
mrlíky a výmrv obilnín. Prípravok nie je
určený na ničenie vytrvalých burín – napr.
pichliača, pýru.
Z pohľadu organizácie práce na podnikoch
sú použitie a aplikácia prípravku Butisan
Star veľmi jednoduché. Vyťaženosť ľudí
a strojového parku v letných mesiacoch je
vysoká (žatva, ošetrovanie slnečnice, cukrovej repy, príprava pôdy pre jesenné plodiny) preto je obrovskou výhodou, že postrek
môžeme vykonať, až keď je všetka repka
zasiata a prípravok neretarduje vzchádzajúce porasty repky. Zároveň veľmi dôležitou
správou je fakt, že Butisan Star nemá žiadne obmedzenie z hľadiska PHO vodných
zdrojov a následných plodín.
Proti trávovitým burinám môže pestovateľ
využiť z portfólia BASF graminicíd Stratos
Ultra, balený spoločne so zmáčadlom Dash
HC. Prípravok sa obvykle aplikuje v štádiu
od prvého pravého listu do odnožovania.
Základná dávka je 1 l/ha Stratos Ultra + 1
l/ha Dash HC.
Do novej repkovej sezóny Vám želáme veľa
úspechov s prípravkami BASF.
Ing. Miroslav Demo
Foto autor
Agrotip 6/2012
|5
| Řepka ozimá |
Vážení čtenáři, již v nadpisu je několika slovy popsán dlouhý příběh
výzkumu a vývoje společnosti
BASF, který vyústil v registraci
nové účinné látky dimethenamid-P.
BASF tak přispěla k jedné z nejvýznamnějších inovací poslední doby
pro pěstitele ozimé řepky – náhradě Butisanu 400 SC přípravkem
Butisan Duo za účelem dokonalejšího účinku na problémové plevele
v porostech řepky.
Herbicidy
Inovace
legendárního
Butisanu 400 SC:
Butisan Duo
Penízek rolní
Svízel přítula
Merlík bílý
Butisan Duo je přípravek pro preemergentní i časně postemergentní ošetření proti
jednoletým lipnicovitým a dvouděložným
plevelům v porostech ozimé řepky. Na trh
je umístěn přímo jako nástupce legendárního Butisanu 400 SC. Nemění se žádným
způsobem doporučení – aplikace po zasetí
řepky v tankmixu s účinnou látkou clomazone v přípravku Reactor 360 CS. Dávka
2,25 l/ha Butisanu Duo a 0,15 l/ha Reactoru
do 5 dnů po zasetí řepky. Balení v papírovém obalu (krabici) je určeno k ošetření
6,7 ha a obsahuje 3 × 5 l přípravku Butisan
Duo a 1 × 1 l přípravku Reactor 360 CS.
a způsobuje jejich odumření před, nebo
krátce po vyklíčení. Hubí i některé z plevelů, které jsou v době aplikace vzešlé, a to
do fáze děložních lístků plevelů – bez ohledu na růstovou fázi řepky.
strukturou, se zapravenými rostlinnými zbytky a přiměřenou vlhkostí. Při přesušení povrchové vrstvy může být účinnost snížena,
projeví se po následných srážkách. Aplikaci
provést ve 200–400 l vody na hektar.
Nový dimethenamid-P (200 g/l) je přijímán
především prostřednictvím koleoptyle trav,
kořeny a dále nadzemními částmi dvouděložných rostlin při klíčení a vzcházení, má
podstatně lepší rozpustnost v půdě, tzn.
jistější účinek i v sušších podmínkách.
Následné plodiny
Krátce popíšu způsob účinku jednotlivých
účinných látek. Starší účinná látka metazachlor (200 g/l) je příjímána zejména
kořeny, hypokotylem a děložními lístky klíčících a vzcházejících rostlin. Po vzejití je
částečně příjímána i listy plevelných rostlin.
Po aplikaci na půdu před vzejitím plevelů
je přípravek příjímán klíčícími rostlinami
6 | Agrotip 6/2012
Spektrum účinku zahrnuje celou řadu
plevelů. Rozdíl oproti Butisanu 400 SC je
především jistější účinek na svízel přítulu,
brukvovité (kokošku pastuší tobolku, penízek rolní) a kakosty.
Tady budete také spokojeni, při dodržení
návodu k použití nejsou známa žádná omezení následně pěstovaných plodin. Pokud
je nutno z nějakého důvodu řepku po zimě
zaorat, lze po 15 cm hluboké orbě vysévat
jarní obilniny, jarní řepku, brambory, cukrovku i kukuřici.
Přeji Vám klidný průběh žňových prací
a bezproblémové setí a vzcházení nově
založených porostů ozimé řepky, ošetřené
třeba některým z našich Butisanů.
Podmínky použití
Jsou v podstatě velmi podobné pro všechny přípravky půdního typu, tzn. kvalitně
připravená půda bez hrud, s drobtovitou
Ing. Lubomír Zámorský
Foto S. Malík a archiv redakce
Řepka zaplevelená kakostem
Studie – výskyt plevelů v ČR
M. Kolářová, ČZU Praha, 2010,
290 fytocenologických snímků
Kakost maličký Geranium pussilum
konvenční hospodaření
ekologické hospodaření
Kakost maličký
Zemědým
Proč použít Butisan Duo
„„obsahuje vyvážený obsah
účinných látek s širokým
spektrem účinku
„„má rychlejší nástup účinku
„„má jistější účinek za sucha
„„rovnoměrněji se rozmísťuje
v půdním profilu = omezení
fytotoxicity
„„účinkuje na široké spektrum
plevelů, včetně brukvovitých
„„je výborný na nově se
rozšiřující plevele – kakosty
„„doporučená dávka umožňuje
splnění legislativních
podmínek max. 1 000 g
metazachloru 1 × za 3 roky.
Spektrum účinnosti Butisanu Duo na kakosty, registrační pokusy, n = 54
kakost dlanitosečný
kakost měkký
kakost maličký
kakost okrouhlolistý
0
10
20
30
40
50
%
60
70
80
90
100
Agrotip 6/2012
|7
| Repka olejná ozimná |
Hybridy Dekalb
Štart novej repkovej
sezóny pod krídlami
značky Dekalb
Repka olejná ozimná je plodinou, ktorá má svojich verných priaznivcov, ale sú i pestovatelia, ktorí s jej
pestovaním nemajú veľa skúseností, poprípade v pestovaní repky nie sú príliš úspešní. Čaro úspechu, tak ako
i pri ostatných plodinách, však popri dobre zvládnutej technológií, ktorá je pri pestovaní repky nevyhnutná a je
základom úspechu, je podmienená aj správnym výberom odrody. A správny výber je tým najlepším štartom!
Pestovateľské možnosti sú dnes skoro neobmedzené. Súčasné variety musia spĺňať
mnohé kritériá a často sa pestovateľ stretne
s vlastnosťami repky, poprípade jej novými
stanovištnými nárokmi, v takom rozpätí, že
sám uvažuje o tom, či ešte pestuje repku,
alebo novú superplodinu.
Pri označení Dekalb sa drvivej väčšine
pestovateľov v mysli objaví obrázok porastu kukurice. Áno, toto spojenie je naozaj
tradičné a predstavuje spojenie šľachtiteľskej tradície, istoty a kvality. Nemenej
tradične je však i šľachtenie repky, ktoré
sa tiež úzko spája s označením Dekalb.
Popri vývoji a šľachtení kukurice, ktoré
v januári oslávilo svoju storočnicu, sa už
niekoľko desaťročí vyvýja i samostatný
šľachtiteľský program plne orientovaný
na repku. Prelomovým produktom tohto
šľachtenia bola líniová repka Californium.
A práve Californium, bola po mnohé roky
istota kvality a úrody, ktorá sa objavila
v mysliach všetkých pestovateľov repky.
Kým sa však dostala na trh, musela prejsť
dlhým obdobím testovania a hodnotenia
v náročných šľachtiteľských a pestovateľských podmienkach. Tak ako u všetkých odrôd repky, aj Californium a mnohé
ďalšie, dnes ponúkané produkty potrfólia
Dekalb, si svoje „školské“ roky prežila
a „vyrastala“ na staniciach v poľských
Krepiciach, ukrajinskom Umane, staniciach v Bavorsku či v centre celého diania
a riadiacom centre výskumu šľachtenia
repiek Dekalb vo Francúzskom Boissay.
8 | Agrotip 6/2012
Toto úsilie sa vyplatilo a Californium bola
najpestovanejšou a stále obľúbenou repkou v Európe s rekordnou pestovateľskopu
plochou, ktorá presiahla 1 milión hektárov
v rámci jedného pestovateľského roka.
Cieľom šľachtiteľského tímu spoločnosti
Monsanto – Dekalb je prinášať pestovateľom ten najkvalitnejší genetický materiál
a výsledný produkt, v ktorom sa spája
tradičná kvalita produktu pod označením
Dekalb a paleta hospodárskych znakov
a vlastností podčiarknutých výškou úrody –
tým možno najhmatateľnejším merítkom pre
každého pestovateľa.
Californium bola po dlhé roky výzvou – jej
výborná zimuvzdornosť, skorosť (bola to
najskoršie kvitnúca a zrejúca repka), nároky na podmienky prostredia a najmä istota
úrody boli znaky, ktorých skĺbenie v jednom
novom produkte bolo veľmi náročné. Je
nám cťou, že v pestovateľskej sezóne 2012
– 2013, osem rokov po uvedení California
na európsky trh Vám môžeme predstaviť
hybrid DK Expower, ktorý do bodky spĺňa, vo výnosovom potenciálu prekonáva
a nesie všetky vlastnosti repky Californium. Skorosť (DK Expower je najskorší
z hybridov portfólia Dekalb), výborná zimuvzdornosť, nenáročnosť a stredná intenzita
pestovateľských podmienok s výbornou
reakciou na pridané vstupy, kvalita a výška
úrody so zvýšenou odolnosťou voči praskaniu šešulí. Hybrid DK Expower v sebe nesie
to najlepšie z kvality a tradícií šľachtenia
hybridov. Je nenáročnou repkou nižšieho
vzrastu s charakteristickým kompaktným
habitusom rastlín a bohatým vetvením.
Dobre zvláda i náročnejšie a menej kvalitné pestovateľské stanovištia. Nemenej
dôležitým znakom je i výborný zdravotný
stav vďaka génu RLM7 zakomponovanému
v procese šľachtenia.
Veríme, že hybrid DK Expower v plnej miere
zastúpi obľúbené Californium a prevezme
jej žezlo najpestovanejšej repky v Európe.
O tom, že DK Expower si svoje miesto zaslúži, hovoria priaznivé pestovateľské ohlasy
z Francúzska, Nemecka, Veľkej Británie,
krajín Beneluxu, Poľska, ale i Rumunska,
Maďarska či Čiech.
Portfólio repiek Dekalb však netvorí len
DK Expower, hoci je našou horúcou
pestovateľskou novinkou a pestovateľským
tipom. Svoje pevné a stabilné miesto
si u slovenskýcjh pestovateľov vytvára
i hybrid DK Exquisite. O vysoký záujem
na Slovensku sa postarali pestovateľské
výsledky v Čechách a na Morave, pričom mnohé z nich boli naozaj rekordné.
DK Exquisite je momentálne jednou z najpestovanejších a najlepšie hodnotených
repiek v Čechách a vysoké uznanie si
získala nielen hodnotením pestovateľov, ale
i nezávislým hodnotením českého ÚKZUS-u a Zväzu pestovateľov olejnín. Stredne
skoré hybridy DK Exquisite a Exocet sú
určené pre špičkových pestovateľov repky, dobre zvládajúcich technológiu repky
olejky a vyžadujúcich kvalitu a výšku úrody
bez kompromisov. Sú to hybridy, ktoré sa
vedia odvďačiť kvalitou úrody, olejnatosťou,
ale i schopnosťou spoľahlivého prezimovania a dobrého štartu a zapojenia porastu
na jar. Kvalitná technológia a jej 100%
zvládnutie je v tomton prípade základom
úspechu, intenzívne pestovateľské podmienky sú základom vysokých úrod hybridu
DK Exquisite, a preto je aj tento hybrid
určený pre náročných pestovateľov. Výborná zimuvzdornosť a kvalita prezimovania,
jarný reštart, homogenita rastu, zakvitanie
porastu, výborný zdravotný stav vďaka zakomponovaniu génu RLM7, rovnomernosť
dozrievania a pevné nepraskajúce šešule
sú overenou samozrejmosťou základnej
výbavy tohto hybridu. Aplikácia regulátora
rastu, kvalitná a správne načasovaná aplikácia fungicídov, insekticídu a podpora
výživy porastu sú dnes neoddeliteľnou
súčasťou pestovateľskej technológie všetkých špičkových pestovateľov repky, ktorým záleží na výške a kvalite úrody.
Pestovateľské podmienky Slovenska sú
rôznorodé a nie všetky spadajú do oblastí
ideálne vhodných pre pestovanie repky
olejky ozimnej. Riešením pre okrajové
a zhoršené pestovateľské podmienky sú
repky Exagone a stredne skorý hybrid DK
Exwill. Exagone je už pomaličky stálicou na
trhu, ktorá má svojich verných pestovateľov
najmä na východnom Slovensku. Ako jeho
partner bol v minulej sezóne uvedený hybrid DK Exwill (nástupca hybridu Exotic). DK
Exwill v sebe spája istotu dobrého prezimovania, čo je v zhoršených pestovateľských
podmienkach často problémom a výzvou,
vie sa popasovať i so zhoršenou prípravou
osivového lôžka a neskorším termínom sejby. DK Exwill nie je superplodinou, ale spĺňa požiadavky pestovateľov v okrajových
a problematických oblastiach pre pestovanie repky. Hybrid veľmi dobre reaguje na
všetky pridané hodnoty technológie, čo sa
aj priamo prejaví pri zbere porastu.
Kvitnúce porasty repky patria medzi najkrajšie pohľady, ktoré nám príroda ponúka
v rámci panorámy krajiny. Pre pestovateľov
je to obdobie očakávania, plánovania budúcej sezóny, ale i miernej nervozity z toho,
ako to celé dopadne. Obdobie výberu tej
správnej variety je štartom budúcej pestovateľskej sezóny a výber hybridov repiek pod
logom Dekalb je tým nejlepším štartom!
Len ten najlepší štart do novej pestovateľskej sezóny repky olejnej ozimnej Vám
želá obchodný tím spoločnosti Monsanto
- Dekalb.
Ing. Anna Plačková, Ph.D.
Monsanto Slovakia
Agrotip 6/2012
|9
| Technické okénko |
Butisan Duo
Butisan Duo: výsledky pokusů
Butisan Duo je nový herbicid pro ošetření
ozimé řepky proti dvouděložným a jednoděložným plevelům. Je nástupcem osvědčeného přípravku Butisan 400 SC a kromě
metazachloru obsahuje navíc dimethenamid-P. Mezi jeho hlavní přednosti patří rozšíření
účinnosti na některé obtížně hubitelné plevele, zejména kakosty a další plevelné druhy.
V grafických přehledech je znázorněna část výsledků z registračních
pokusů ČR z let 2010 a 2011. Jak je patrno z výsledků, dimethenamid-P výrazně
posiluje účinnost na penízek rolní, merlík
bílý a zemědým. Ze zahraničních výsledků
je patrná vynikající účinnost proti kakostům. Zajímavé výsledky jsou i v případě
Účinnost – penízek rolní, aplikace PRE, ČR 2010–2011, N=5
100
90
80
73
76
Ø úč. posledního podzim. hodnocení
Ø úč. posledního jarního hodnocení
79
70
40
100
90
90
96 97
93
98 98
95 97
97 97
80
50
44
43
40
Ø úč. posledního podzim. hodnocení
Ø úč. posledního jarního hodnocení
40
28
28
20
30
20
Butisan D. 1,5
Butisan D. 2
Butisan D. 2,5 Butisan 400 2 Butisan Star 2
Účinnost – merlík bílý, aplikace PRE, ČR 2010–2011, N=4
100
85
90
89
70
100
60
67
62
52
49
45
40
Butisan D. 2,5 Butisan 400 2 Butisan Star 2
97
91
90
86
80
70
Ø úč. posledního podzim. hodnocení
Ø úč. posledního jarního hodnocení
30
Butisan D. 2
100
83
63
Butisan D. 1,5
Účinnost proti kakostům, 2,5 l/ha, PRE, SRN 2004–2006, N=54
80
60
50
20
Butisan D. 1,5
Butisan D. 2
100
88
90
Kakost maličký
Butisan D. 2,5 Butisan 400 2 Butisan Star 2
Účinnost - zemědým, aplikace PRE, ČR 2010–2011, N=3
80
Účinnost - heřmánky, aplikace PRE, ČR 2010–2011, N=6
60
48
30
50
Ing. Stanislav Malík
70
58
60
50
svízele přítuly, kde je pro stoprocentní
účinnost účelná kombinace s účinnou látkou clomazone.
90
76
Kakost okrouhlolistý
Účinnost – svízel přítula, aplikace PRE, ČR 2010–2011, N=3
100
96
Kakost dlanitosečný
91
84
98
87
92 100
94
100 100
87
80
70
70
60
51
55
60
50
50
40
Ø úč. posledního podzim. hodnocení
30
Ø úč. posledního podzim. hodnocení
Ø úč. posledního jarního hodnocení
40
30
20
20
Butisan D. 1,5
10 | Agrotip 6/2012
Butisan D. 2
Butisan D. 2,5 Butisan 400 2 Butisan Star 2
Butisan D. 1,5
Butisan D. 2
Butisan D. 2,5 Butisan 400 2 Butisan Star 2
| Brambory |
Fungicidní ochrana
Zkušenosti s novým
Acrobatem MZ WG
v roce 2011
V roce 2011 se společnosti BASF podařilo zaregistrovat zcela novou
formulaci kvalitního fungicidu Acrobat MZ WG. Znamenalo to konec
„práškového“ Acrobatu MZ a kompletní přechod na moderní formulaci
ve vodě dispergovatelných granulí v Acrobatu MZ WG.
11 | Agrotip 6/2012
t/ha; %
% nárůstu výnosu oproti kontrole
38,6
40
35,2
33,7
35
30
32,9
26,4
25
20
Kontrola
Acrobat MZ
Acrobat MZ WG
Graf 2: Výnos hlíz (t/ha) a procento změny výnosu oproti kontrole v roce 2011
(fungicidy, 7 ošetření, Havlíčkův Brod - Valečov)
20
39,67
69,65
33,12
68,70
31,31
68,57
31,06
68,01
29,99
67,64
29,29
67,38
28,79
66,23
23,48
23,47
23,09
22,88
22,63
21,84
Acrobat aplikujeme v dávce 2 kg/ha s přidáním 300–400 l vody podle signalizace,
nebo se ošetřuje preventivně, nejpozději
při prvních příznacích choroby. Během
vegetace brambor doporučujeme použití
přípravku 1–2 krát v intervalu 7–14 dní.
Infinito
Revus SC 250
Altima 500 SC
Acrobat WG
Ranman
+ Ranman Aktivator
Consento
Dithane DG Neotec
Curzate Gold
Fantik M
Criterium
Valis M
Ridomil Gold MZ
Pepite
Galben M
Electis
Acrobat MZ
0
17,82
13,15
40
26,58
64,60
64,60
64,29
64,16
63,74
61,64
59,20
52,32
60
73,08
% nárůstu výnosu oproti kontrole
64,40
Výnos hlíz (t/ha)
80
Kuprikol 50
Acrobat je systémový a kontaktní fungicid obsahující dvě účinné látky, které se
vzájemně doplňují. První účinnou látkou
je mancozeb. Mancozeb je širokospektrální fungicidní účinná látka s kontaktním
a preventivním účinkem ze skupiny ethylen-bisdithiokarbamidanů, která vytváří
na povrchu ošetřených rostlin ochranný film
bránící klíčení spor. Druhou účinnou látkou
je dimethomorph. Dimethomorph je systémově působící látka ze skupiny morfolinů
s účinkem na široké spektrum patogenů
třidy Oomycetes. Ovlivňuje biochemické
procesy vytváření či regulace tvorby buněčné stěny patogenů, mající za následek
přerušení vývoje patogena.
Výnos hlíz (t/ha)
0,00
A jakým způsobem Acrobat MZ WG
účinkuje proti plísni bramboru?
45
Kontrola
Nový granulovaný Acrobat prokazuje výrazně vyšší fungicidní účinnost oproti staré
práškové formulaci, mimo jiné i ve výsledcích z Výzkumného ústavu bramborářského
v Havlíčkově Brodě (viz graf č. 1). V loňském roce se tyto výsledky opět potvrdily
a dokonce Acrobat MZ WG dosáhl čtvrtého
nejvyššího výnosu hlíz z celého sortimentu
hodnocených fungicidů (viz graf č. 2). Nejen
díky těmto výsledkům si Acrobat MZ WG
upevnil pozici v ochraně brambor jako jeden
z nejlepších fungicidů proti plísni bramboru.
Graf 1: Výnos hlíz (t/ha) a změna výnosu v % oproti neošetřené kontrole,
pokusy VUB Havlíčkův Brod, Valečov, průměr z let 2001 a 2003, odrůda Lenka.
t/ha; %
Řada z Vás si v loňském roce tento nový
fungicid vyzkoušela a potvrdila zásadní
přednosti nové formulace, kterými jsou:
„„prokazatelně vyšší a dlouhodobější
fungicidní účinnost
„„lepší manipulace
„„lepší rozpustnost ve vodě
„„omezení prašnosti.
Ošetření snižuje možnost opětovného
napadení, neboť přípravek má vynikající
antisporulační účinky.
Ing. Ondřej Klap
Foto autor
Agrotip 6/2012
| 11
| Slunečnice roční |
Choroby a škůdci
Choroby a škodcovia
slnečnice
Slnečnica ročná je druhou najpestovanejšou olejninou na Slovensku. Jej
význam spočíva predovšetkým v poskytovaní vysoko kvalitného, dieteticky hodnotného oleja, využívaného ako technický, ale najmä stolový olej.
Slnečnica ročná vyžaduje dostatok živín,
pričom dobre využíva živiny zo starej pôdnej
sily. Nevýhodou pestovania tohto kvetu slnka
je nižšia odolnosť hybridov voči hubovým
chorobám. Je to ovplyvnené hlavne prehustenými osevnými postupmi olejninami ale aj
prešľachtenosťou hybridov na vysoký výnos.
Najvýznamnejšie choroby v našich oblastiach sú: biela hniloba (Sclerotinia sclerotiorum), hnedosivá škvrnitosť slnečnice
(Diaporte helianthi), alternáriová škvrnitosť
(Alternaria helianthi) a pleseň sivá (Botrytis
cinerea). Ostatné choroby sú menej hospodársky významné.
Vznik bielej hniloby podporuje chladné
a vlhké počasie. Škody spôsobené na úrode
môžu byť veľmi dramatické. Pri silnej infekcii
sa straty môžu vyšplhať až na 70 %.Táto
choroba sa prejavuje hnilobou spodnej
časti stonky a následným vädnutím rastliny
a objaviť sa môže vo všetkých rastových
fázach. Hniloba spodnej časti stonky sa vyskytuje všade tam, kde sa pestuje slnečnica
na pôdach, ktoré sú infikované sklerociami.
Infikované rastliny obyčajne hynú a väčšinou sa na nich netvoria semená.
Hnedosivá škvrnitosť slnečnice je rozšírená
najmä v podmienkách s prevládajúcimi vyš-
12 | Agrotip 6/2012
šími teplotami a vysokou vlhkosťou. Patogén
môže spôsobiť vysoké straty na úrode. Huba
tiež môže znižovať obsah oleja v semenách,
ovplyvňovať veľkosť úborov a hmotnosť
nažiek. Najväčšie straty bývajú spôsobené
poľahnutím a polamaním stoniek, čo sťažuje
zber. Huba je schopná napadnúť porasty
slnečnice už vo veľmi skorom štádiu.
Alternáriová škvrnitosť slnečnice sa považuje za najvýznamnejšiu chorobu slnečnice
vo väčšine vlhkých oblasti strednej Európy.
V týchto oblastiach môžu straty na úrode
dosahovať 15–90% a straty olejnatosti
20–30%. Straty na úrode bývajú spôsobené
tým, že napadnuté rastliny vytvárajú menšie
úbory s nižším počtom semien, nízkym obsahom a slabou kvalitou oleja.
Pleseň sivá napáda hlavne úbory slnečnice.
Niekedy napáda stonky aj listy, ktoré postupne usychajú. Symptómy sa obyčajne vyskytujú počas dozrievania vo forme hnedých
škvrn na spodnej strane úboru. Tieto škvrny
môžu byť pokryté sivými povlakmi mycelia
a spór tohto škodlivého činiteľa. Počas vlhkého počasia sa škvrny rozširujú, huba napadá
všetky pletiva a z úboru sa stava špongiovitá
hmota. Napadnutie slnečnice týmto patogénom spôsobuje kvantitatívne aj kvalitatívne
straty na úrode až do výšky 90%.
Spoločnosť BASF má na trhu významnú
novinkou proti hubovým chorobám v slnečnici. Prípravok Pictor® je tekutá formulácia,
ktorá obsahuje dve úplne nové účinné látky
boscalid a dimoxystrobin. Boscalid patrí
do novej skupiny fungicídov, tzv. carboxamidov, a predstavuje universálnu účinnú látku
proti veľkému množstvu hubových patogénov. Blokuje energetický proces organizmov
na prvej úrovni mitochondrialného dýchania
na tzv. komplexe ll, ktorý má dôležitú úlohu
v metabolizme hubových patogénov. Dimoxystrobin patrí do skupiny strobilurínov, ktorý
blokuje mitochondriálny prenos elektrónov
huby v tzv. komplexe ll. Moderná formulácia
prípravku vo forme suspenzného koncentrátu zabezpečuje optimálne správanie sa prípravku po aplikácii. Účinna látka boscalid je
viazaná vo voskovej vrstve kutikuly a vďaka
dobrej rozpustnosti preniká jeho časť ihneď
do listu. Časť účinnej látky translaminárne
prenikne na spodnú časť listu a chráni jeho
protiľahlú stranu. Ďalšia časť účinnej látky
migruje do vrcholov a okrajov listu. Tieto
vlastnosti umožňujú fungicídu Pictor účinne
a dlhšie chrániť rastliny, na ktoré bol aplikovaný. Obidve účinné látky spôsobujú svojou
silnou synergiou výrazný účinok na škodlivých patogénov.
Na pestovaných plochach slnečnice môžu
prebehnúť skoré infekcie sklerotinie a hnedosivej škvrnitosti už v štádiu 6–8 párov
listov slnečnice. Tieto infekcie sú veľmi
nebezpečné, lebo spôsobujú významné
straty na výnosoch. V období kvitnutia môže
vzniknúť infekcia plesni sivej, fomovej hniloby aj múčnatky. Alternária a hrdza najčastejšie napádajú slnečnicu po kvitnutí. Jún
je hlavné obdobie infekcie stonky a listov,
v júli a v auguste sa zvyšuje riziko infekcie
na úboroch.
Pokiaľ ošetrujeme slnečnicu v štádiu 6–8
párov listov, tak ošetrujeme len proti skorej infekcii stonky sclerotiniou a Diaporte
helianthi. Choroby úborov vyskytujúce sa
podstatne neskôr vlastne neriešíme. Ak ale
obrátime svoju pozornosť len na ochranu
úborov počas kvitnutia, môže skorá infekcia
stonky spôsobiť tiež značné škody. Doba
infekcie je veľmi dlhá (2–3 mesiace). Pre
bezpečnú fungicídnu ochranu slnečnice
je potrebné ošetriť slnečnicu dvakrát. Prvé
ošetrenie v štádiu 6–8 párov listov (BBCH
16–18) a druhé ošetrenie na začiatku kvitnutia (BBCH 61–65), obidve v dávke 0,3–0,5 l/
ha (tab. 1).
Je známe, že fungicídne ošetrenie chráni rastlinu pred infekciou len nad zemou
a na choroby infikované z pôdy neučinkuje.
Pictor má mimoriadnú vlastnosť – znižuje
infekciu koreňového krčka slnečnice, ktorá
pochádza z pôdy.
Veľmi dôležitou súčasťou kompletnej ochrany slnečnice je aj insekticídna ochrana
slnečnice proti voškám najmä proti voške
slamihovej a voške makovej.
Primárnym hostiteľom vošky slamihovej
(Brachycaudus helichrysi) je slivka a rôzne
druhy rodu Prunus, v skleníkoch chryzantémy a starčeky (Senecio). K sekundárnym
hostiteľom patria zástupcovia z čeľade astrovitých (slnečnica, artičok), borákovitých
(nezábudka) a ďatelina.
Voška maková (Aphis fabae) je polyfágny
druh, ktorý napáda viac ako 200 druhov rastlín, vrátane slnečnice, repy, fazule, zemiakov,
mrkvy, tabaku ako aj niekoľkých druhov kvetov
a okrasných rastlín. Primárnymi hostiteľmi sú
bršlen európsky (Euonymus europea), bršlen
bradavičnatý (E. verrucosa) a kalina obyčajná
(Viburnum opulus). Vošky sa vyskytujú na zvinutých listoch slnečnice, neskôr sa presúvajú
na úbory slnečnice a vytvárajú kolónie medzi
semenami. Tieto druhy sú schopné prenášať
mnohé druhy vírusov.
Vošky spôsobujú zvinovanie listov pozdĺž
hlavnej žilky. Takto výrazne poškodzujú listy
v období rýchleho rastu a ešte pred objavením sa prirodzených nepriateľov.
Bezkrídle imága vošky Brachycaudus helichrysi sú dlhé 1,4–2 mm, majú vajcovitý
tvar, obyčajne sú zelené až žltozelené alebo
hnedozelené. Konce holení a chodidiel sú
čierne, tykadlá sú krátke a dosahujú asi
do polovice dĺžky tela. Chvostík (cauda) je
je svetlý, krátky a zaoblený. Okrídlené vošky
sú 1,1–2,2 mm dlhé, s tmavými tykadlami,
nohami a sifunkulami. Hlava a hruď sú tmavohnedej farby a na brušku je veľká, nepravideľná, pigmentovaná škvrna.
Bezkrídle samičky vošky Aphis fabae sú
tmavej, olivovozelenej až matnej, čiernej farby, s čiernou hlavou, tykadlami. Bývajú dlhé
2–2,6 mm, nohy sú svetlo sfarbené, ich spodná časť a špičky sú čierne. Čelné hrbolčeky
nie sú vyvinuté. Okrídlené samičky sú dlhšie,
s lesklou, čiernou hlavou a hruďou. Tykadlá sú
krátke a nedosahujú do 2/3 dĺžky tela. Nymfy
vošky makovej sú zelené, posledný instar má
5–7 párov bielych škvŕn na brušku.
Brachycaudus helichrysi prezimuje v štádiu
vajíčka v blízkosti púčikov na mladých vetvičkách rôznych drevín z rodu Prunus. Na jar
sa nasledujúce generácie živia na mladých
Tab. 1: Pictor pokusy Borovce 2009–2011
Úroda
t/ha
2009
%
K
Úroda
t/ha
2010
%
K
Úroda
t/ha
2011
%
K
6–8 listov / zač. kvitnutia
5,10
32
2,53
27
2,78
70
0,2 kg / 0,5 l
6–8 listov / zač. kvitnutia
4,10
16
2,33
20
2,32
64
Pictor
0,5 l
začiatok kvitnutia
4,29
20
2,41
23
1,95
57
Štandard 1
0,4 l
začiatok kvitnutia
3,44
0
2,20
16
1,45
42
Štandard 2
0,75 l
začiatok kvitnutia
3,52
2
2,05
9
1,69
50
Štandard 3
1,0 l
začiatok kvitnutia
3,65
6
2,17
14
1,88
55
Variant
Dávka
Termín aplikácie
Pictor / Pictor
0,5 l / 0,5 l
Discus / Pictor
Kontrola
3,44
1,85
0,84
listoch a v máji okrídlené formy vošky slamihovej migrujú na početných letných
hostiteľov. Migrácia zo zimných hostiteľov
na letných sa obyčajne končí začiatkom júla.
Na jeseň sa objavujú okrídlené vošky, ktoré
po návrate na primárnych hostiteľov porodia
oviparné samičky. Samčekovia, ktorí sa
liahnu na sekundárnych hostiteľoch, migrujú
a vytvárajú sexuálnu generáciu.
Aphis fabae kladie vajíčka na jeseň na kôru
primárnych hostiteľov (bršlen a kalina).
V marci vyliahnuté živorodé samičky - fundatrices - založia ďalšie generácie samičiek
- fundatrigénie, ktoré obsahujú čoraz väčší
podieľ okrídlených jedincov. Od mája okrídlené virgiopary (migrates alateae) osídľujú
početných sekundárnych hostiteľov, produkujú apterné nymfy, najmä na spodnej strane
listov alebo na vrcholoch stoniek. Okrídlené
sexupary sa objavujú na jeseň a vracajú sa
na primárnych hostiteľov. Po párení, v októbri samičky nakladú na primárnych hostiteľov vajíčka, ktoré prezimujú. V oblastiach
s miernymi klimatickými podmienkami sú
schopné prezimovať aj bezkrídle samičky,
čo umožňuje tomuto druhu prežiť aj bez
sexuálnej fázy. Migrácia vošiek na jar nie
je nevyhnutná a voška maková je schopná
prežiť celý rok na bršlenoch.
Cicaním môžu vošky škodiť na slnečnici
po celú vegetáciu, viditeľnú škodu však robia pri tvorbe listovej ružice. Pri premnožení
môžu vošky svojími slinami poškodiť nielen
kvetnú ružicu, ale aj kvety a tým aj úrodu.
Preto je zásah proti tomuto škodcovi dôležitou súčasťou pestovania slnečnice.
Na ochranu slnečnice proti voškám vám
spoločnosť BASF ponúka veľmi dobre známy a stale perfektne fungujúci prípravok Bi
58 Nové. Je to sytémový organofosfátový
insekticíd so širokým spektrom účinku proti
cicavému hmyzu. Po aplikácii je rýchlo absorbovaný a translokovaný do celej rastliny,
preto jeho účinok nie je ovplyvnený počasím. Vďaka systémovému účinku chráni aj
nové prírastky v rastlinách.
Termín aplikácie v slnečnici proti voške
slamihovej v dávke 0,5 l/ha je aktuálny
od začiatku tvorby kvetných pupeňov (butonizácia) až do obdobia tesne pred kvitnutím.
Ing. Anton Onufer
Foto autor
Agrotip 6/2012
| 13
| Cukrová řepa |
Fungicidní ochrana
Spolehlivá ochrana
cukrovky proti houbovým
chorobám fungicidem
Tango Super
Onemocnění listů cukrovky houbovými chorobami způsobují v České republice
v posledních letech stále větší hospodářské škody. Dochází ke ztrátám na výnosu
kořene, ke snížení cukernatosti i zvýšení obsahu melasotvorných látek (draslík,
sodík, alfa-amino dusík), takže ztráty výnosu bílého cukru mohou při silném
napadení dosáhnout 30–40 %.
Větší výskyty houbových chorob v cukrovce byly zaznamenány i v loňském roce
2011. Především díky vlhčímu počasí v červenci a také v srpnu se většina porostů musela ošetřovat proti houbovým chorobám
dvakrát. Zvlášť aktuální to bylo u porostů
s pozdějším termínem sklizně.
Za nejvýznamnější choroby cukrovky
se v současnosti považují tyto:
„„skvrnatička řepná (Cercospora beticola)
„„padlí řepné (Erysiphe betae)
„„větevnatka řepná (Ramularia beticola)
Nejrozšířenější je v současné době skvrnitost listů způsobená skvrnatičkou řepnou
(Cercospora beticola). Šíření houby podporuje vlhké počasí a vyšší teploty (průměr
denních teplot pro optimální vývoj houby
je asi 20–27 °C, ale houba může intenzivně růst již od 17 °C). Požadovanou vyšší
vlhkost může způsobit i silnější ranní rosa,
která pak v uzavřeném porostu ve spojení
s průměrnou půdní vlhkostí vytvoří ovlhčení
listů trvající až 16 hodin. Tak vznikají nejlepší podmínky pro šíření choroby, zejména
v červenci a srpnu.
Dalším závažným patogenem cukrovky je
větevnatka řepná (Ramularia beticola),
která způsobuje tzv. ramuláriovou skvrnitost listů. Také tato houba vyžaduje vyšší
vlhkost, ale její požadavek na teplotní optimum je nižší, cca 15–20 °C.
Padlí řepné (Erysiphe betae) pokrývá listy
řepy charakteristickým bílým povlakem
mycelia, i když je tento povlak "umyt" deštěm nebo jinými nepříznivými vlivy počasí,
houba pokračuje v růstu uvnitř listů a dále
narušuje asimilaci živin.
Obecně se dá říci, že skvrnatička
řepná (cerkospora) je chorobou
vlhčích a teplejších poloh, kde
se pěstuje cukrovka, zatím co
větevnatka řepná preferuje vlhčí,
ale chladnější polohy. Padlí řepné
je spíše záležitostí ročníkového
průběhu počasí a vyskytuje se
v našich podmínkách na cukrovce v letech se suchým a teplým
počasím.
Skvrnatička řepná (Cercospora beticola)
14 | Agrotip 6/2012
Efektivní ochrana cukrovky proti houbovým
chorobám vychází ze správného určení
období počátku napadení porostu. Proto
je základem pečlivá kontrola cukrovky již
od počátku července. Kontrolu zaměřujeme na plně vyvinuté listy a počítáme podíl
napadených listů. Intenzita napadení jednotlivých listů nerozhoduje, za napadený
je počítán i list s jedinou skvrnou. Prahová
hodnota pro první ošetření je 5 % napadených listů ze 100 prohlédnutých listů při
procházení porostem.
Doporučená aplikace v cukrovce
V roce 2010 se firmě BASF podařilo zaregistrovat nejprodávanější a praxí prověřený obilní fungicid Tango Super také
do cukrovky proti houbovým chorobám.
Tento kombinovaný fungicid (84 g/l epoxiconazole + 250 g/l fenpropimorph) působí
nejen proti nejvýznamnějšímu onemocnění
cukrovky – skvrnatičce řepné, ale také
dalším chorobám – padlí řepnému, větevnatce řepné a rzi řepné. Tango Super má
preventivní, kurativní a eradikativní účinnost a je zaregistrováno v dávce 1 l/ha.
Za vegetaci ho lze použít 2×.
Aplikace fungicidu Tango Super se provádí
preventivně, nejpozději však během prvních
příznaků infekce. To bývá zpravidla od konce
července až do poloviny srpna. V tomto období použijeme dávku Tanga Super 1 l/ha.
Při časném napadení, nejčastěji již v průběhu července, a stále trvajících vhodných podmínkách pro rozvoj chorob (teplo a vlhko) je
vhodné aplikaci opakovat. To platí především
pro porosty cukrovky s pozdním termínem
sklizně. V tomto případě lze využít výhodný
systém dvojího ošetření cukrovky fungicidem
Tango Super. Při prvních příznacích napadení aplikovat Tango Super v dávce 0,8–1
l/ha a po třech až čtyřech týdnech provést
druhou aplikaci opět v dávce 0,8–1 l/ha.
Věřím, že Vám tyto informace o nejpoužívanějším fungicidu na našem trhu Tango Super
pomohou zvládnout mnohdy náročnou fungicidní ochranu cukrovky. V případě potřeby
nalezení optimálního termínu k ošetření se obraťte na svého regionálního zástupce BASF.
Ing. Ivo Kulhánek
Foto autor a archiv redakce
Agrotip 6/2012
| 15
| Okénko specialisty |
Aktuální doporučení
Vinice těch, co letos štěstí neměli...
... a těch, kteří ho měli
Slibná budoucnost
... a současnost
Matka příroda je
nevyzpytatelná...
V minulém příspěvku jsem psala o suchu,
které nás provází už od podzimu, o naději,
že se situace zlepší, ale zatím se tak nestalo. Až na výjimky prakticky neprší a nedostatek vláhy se silně projevuje na všech
plodinách, včetně trvalých kultur.
O poškození peckovin mrazy jsem se
zmiňovala minule. Ukazuje se, že i slivoně
špatně odkvetly díky vysokým teplotám
a nyní dochází k silnému opadu neopylených plůdků. A dílo zkázy dokončila mrazivá noc na 18. května, kdy teploty klesly
až k -4 stupňům. Poškození jádrovin a révy
vinné se pohybuje od 30 do 100 % podle
lokality. Ještě, že k takovým ztrátám nedošlo všude a ti šťastnější budou dál bojovat
o úrodu. Tím více budeme stát o to, aby to,
co zůstalo, bylo kvalitní a zdravé až do konce. Všichni jistě doufáme, že v budoucnu
16 | Agrotip 6/2012
už nám bude počasí přát a všechno vložené úsilí a náklady se aspoň z větší části vrátí. Dnes jen připomenu Vám dobře známé
produkty, které společnost BASF nabízí.
V sadech stále ošetřujeme a obvykle v druhé
polovině června končíme s intenzivní ochranou proti strupovitosti (konec letu askospor).
Pokud nedošlo k primárním výskytům, provádíme dále zásahy proti letním chorobám,
padlí a hlavně proti škůdcům. V případě
primárních výskytů strupovitosti dále pokračujeme v intenzivní ochraně, abychom
zabránili sekundárním výskytům především
na plodech (Tercel, Delan 750 WDG,
Kumulus WG, Polyram WG).
Ve vinicích je období těsně před květem,
kvetení a následné týdny do uzavření hroznů rozhodující pro kvalitu budoucí úrody.
Alespoň co se týká Moravy.
Zatímco v loňském roce nepřála
českým ovocnářům a vinařům,
letos je to obráceně.
Pro tyto zásahy doporučujeme použít vysoce účinné přípravky, k nimž patří kombinovaný Cabrio Top (2 kg/ha) nebo kombinace
naší novinky proti padlí Vivando (0,16–0,32
l/ha) s osvědčeným přípravkem proti peronospoře Acrobat WG (2 kg/ha), případně
Polyram WG (2 kg/ha). Tyto přípravky lze
zařadit do systému ošetření 2–3 ×, pozdější
aplikace pak zajistí ochranu révového keře
až do konce vegetace i proti dalším nastupujícím chorobám. Interval ošetření volíme
mezi 7–14 dny podle infekčního tlaku chorob. Pokud by nastaly vhodné podmínky
i pro botrytidu, lze použít Mythos 30 SC
(2,5 l/ha) nebo Rovral Aquaflo (1 l/ha).
Přeji Vám všem lepší časy a hodně štěstí!
Ing. Drahomíra Musilová
Foto autorka
| Ekologie |
Ochrana vodních zdrojů
Chraňte vodu - provádějte ochranu
rostlin v souladu s ekologickými
požadavky současnosti
Praktické rady k ochraně vodních zdrojů v zemědělství
Proč je ochrana vodních
zdrojů důležitá?
Určité dávky pesticidů čas od času proniknou do vodních zdrojů, o čemž se se následně dozvídáme z médií
nebo zpráv kontrolních orgánů. Zdroje podzemní i povrchové vody jsou v zemích EU pravidelně kontrolovány
orgány ochrany životního prostředí stejně jako producenty pitné vody.
a tím pádem k paradoxně častějšímu zjištění
pesticidů ve vodě. Je v zájmu samotných
zemědělců, aby zodpovědným nakládáním
s pesticidy a dobrou zemědělskou praxí zabránili zbytečným únikům pesticidů
do vodního prostředí. To totiž následně
zakládá opodstatnění k zákazům používání
některých látek nebo produktů pro ochranu
rostlin. Ztráta mnoha prostředků chemické
ochrany rostlin by samozřejmě vedla k mnoha těžkostem v rostlinné výrobě i k prodražení produkce. To jistě není v zájmu efektivního
a trvale udržitelného zemědělství.
Voda je klíčovým zdrojem pro lidstvo a život
na zemi, takže její ochrana je a musí být prioritou. V Evropě máme jedny z nejpřísnějších zákonných norem na světě (EU Water
Framework Directive), které chrání přírodní
i umělé zdroje vody.
Tyto limity odráží toxicitu každé z těchto
látek pro vodní organizmy. Ve většině případů jsou limitní hodnoty EQS nastaveny
mnohem výše než limity pro pitnou vodu,
ale jsou i případy, kdy jsou nižší (například
u pyrethroidů).
Pro zdroje pitné a podzemní vody byl v EU
stanoven velmi nízký limit (0,1 µg/l, což odpovídá poměru 1 m2 na 1 milion hektarů).
Tato hodnota není založena na vědeckých
nebo medicínských studiích, ale vyjadřuje
politickou vůli, aby výskyt reziduí pesticidů
ve vodě byl prakticky nulový. Také pro povrchovou vodu byly stanoveny individuální
limity obsahu reziduí některých pesticidů
(EQS-environmental quality standards).
Pokud se používají jako zdroj pitné vody
povrchové zdroje, je v zájmu dodavatelů
pitné vody udržet nízké koncentrace pesticidů i tam. Každopádně je voda dodávaná
spotřebitelům ošetřena tak, aby splňovala
výše zmíněnou normu (<0,1 µg pesticidů/l).
Sílící tlak legislativy a společnosti na další
snižování znečištění vodních zdrojů pesticidy vede k intenzivnějšímu monitoringu
Pesticidy používané v zemědělství mohou
proniknout do vodních zdrojů mnoha cestami – od náhodného rozlití na dvoře farmy
po vyplavení z ošetřených polních ploch.
Tento text si klade za cíl zvýšit povědomí
o tom, jak se pesticidy do vody dostávají a poskytnout rady, jak minimalizovat
znečistění vody pesticidy používanými
v zemědělství. Koneckonců ochrana vod
v zemědělství prospívá všem – zemědělcům, přírodě i celé společnosti.
Další prakticky zaměřenou kapitolu
o ochraně vodních zdrojů, navazující
na tento článek, naleznete v příští čísle
Agrotipu.
Agrotip 6/2012
| 17
Viditeľne krajšia bude
s AgCelence®
Pictor – fungicíd na ošetrenie repky a slnečnice
Zaradený do konceptu AgCelence
Účinná eliminácia stresových faktorov
Výnimočná fungicídna účinnosť
Redukcia primárnej infekcie slnečnice sklerotíniou z pôdy
Download

Význam hybridů ozimé řepky