4 / 2014 | 1 €
samostatná príloha týždenníka
odrody | zástupcovia v SR | vlastnosti
Ročník V.
Odrody kukurice, slnečnice a jarných obilnín Adresa redakcie
Dlhá 25, 949 01 Nitra
3 Kukurica
Redaktorka
17 Slnečnica
Adela Gálová
Tel.: 037/314 11 44
Mobil: 0948 050 973
e-mail: [email protected]
Inzercia
Juraj Vrabec
Tel.: 037/314 11 41
Mobil: 0903 616 641
e-mail: [email protected]
Petra Poláková
Tel.: 037/242 00 02
Mobil.: 0903 555 538
e-mail: [email protected]
Grafika
Dušan Neubauer
Vydáva
Profi Press, s.r.o.
Dlhá 25, 949 01 Nitra
21 Jačmeň
23 Pšenica
Kukurica ako má byť
LG 30.369 FAO 370 Úrodný a plastický zrnový hybrid
Geneticky podmienený nízký habitus
Výborná ekonomika pestovania
www.lgseeds.sk
3
Kukurica
Candor Trading, s.r.o.
FINAGRO, s.r.o.
KWS Semena, s.r.o.,
Limagrain Central Europe SE,
MAISADOUR Semences Slovakia
6)
7)
8)
9)
10)
MONSANTO Slovakia, s.r.o.
Pioneer Hi-Bred Slovensko., spol. s.r.o.
Oseva Slovakia s.r.o.
RAAPOOL S
Slovensko
11) Sempol spol. s.r.o.,
12) Sumi Agro Czech organizačná zložka
Slovakia spol. s.r.o.,
13) VP Agro s.r.o.
390
510
2005, SK
2007,
EÚ
2013, SK
EÚ
EÚ
EÚ
2009,
EÚ
2006
2005 EÚ
2006-SK
Zástupca v SR
Limagrain Central
Europe
Limagrain Central
Europe
Sempol
Sempol
KWS Semena
Sempol
Maisadour
Sempol
KWS Semena
KWS Semena
Acarro
Acienda
Acimill
Agessa
AGRO VITALLO
Alexxandra
ALINEA
Allscor
AMADEO
AMANDHA
EÚ
2004
Saatbau Slovensko
Sempol
Amando
Amanita
FAO
zrno/siláž
310
320
410
220
540
270
450
410
480
470
Registrácia
(rok, EU)
Hybrid
Typ
hybridu
Sc
SC
Tc
Sc
Sc
SC
Sc
Sc
Sc
SC
SC
SC
Typ zrna
Z
Z
Z
T
Z
Z
Z
T
M
Z
Z
Z
Smer
využití
Z, LKS, S, Be
Z
Z/Be
R, K
K, R,
K, R
Z
K
Z, LKS, S,
Bp, Be
S/Z
K
R, K
Z, R
K
K
K
K
Rajonizácia
S
Z, Be
Bp
S, CCM, Bp
Z, CCM
S, BP, LKS,
CCM
S, BP, LKS,
CCM
Opt. hustota porastu
(tis./ha)
80–90
75-80
65-70
82-87
60–75
70-80
70-80
80 - 85
70-75
65-75
65-75
65-75
Výška
hybridu
(cm)
230
300
260
260
300
-
250
310
290
290-300
330
330
Odolnosť
voči
poliehaniu
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
Tolerancia
k chladu
++
++
+++
+++
+
++
++
+++
++
++
++
+++
Tolerancia
k suchu
+++
++
+++
++
+++
++
++
+++
++
+++
+++
+++
++
++
+
+++
++
+++
++
+++
++
++
+++
+++
Počiatočný
rast
Vysvetlivky:
Typ hybridu: Sc – dvojlíniový, MSc – modifikovaný dvojlíniový, Tc – trojlíniový, MTc – modifikovaný trojlíniový, Dc – štvrolíniový
Typ zrna: Z – konský zub, MZ – konský zub až medzityp, M – medzityp, TM – tvrdý typ až medzityp, T – tvrdý typ
Smer využití: S – siláž, Z – zrno, CCM – zrno s malým podielom vretien, LKS – šrotované celé šúľky s listami, M – miegané zrno, Bp – bioplyn, Be – bioetanol
Rajonizácia (odporúčaná oblasť): K – kukuričná, Z – zemiakárska, R –repná,
Odolnost voči poliehaniu: +++ – veľmi dobrá, ++ – stredná, + – nižšia
Tolerancia k chladu: +++ – veľmi dobrá, ++ – stredná, + – nižšia
Tolerancia k suchu: +++ – veľmi dobrá, ++ – stredná, + – nižšia
Počiatočný rast: +++ – veľmy rýchly, ++ – stredne rýchly, + – pomalší
Spôsob dozrievania rastliny: SG – stay green, RMZ – rovnomerne dozrievajúci, RD – rýchle dozrievajúci
1)
2)
3)
4)
5)
RD
RMZ
RMZ/SG
RMZ
SG
RD
RD
SG
SG
SG
MSG
SG
veľmi dobrý výnosový potenciál na zrno
pri dlhodobom vegetačnom suchu, vyššia
vysychavosť zrna, dry down
novinka, využitie na zrno
osvedčený zrnový hybrid, spoľahlivý aj v
najsuchších ročníkoch
osvedčený hybrid
vysoký výnos zrna i v suchších podmienkach, vysoká stabilita výnosu zrna, odolnosť
voči poliehaniu
výkonný silážny hybrid s veľmi dobrou
kvalitou siláže
generatívny typ rastliny – koncentrácia
energie na tvorbu zrna
rýchly počiatočný rast, vysoká tolerancia
k chladu a pôdnemu prísušku, bohato
olistené veľmi vysoké rastliny
vynikajúci zdravotný stav – kvalitná siláž
vysoký potenciál úrody zrna
bioplyn
vysoký výnos silážnej hmoty, bioplyn
Poznámka
Predložená tabuľka hybridov kukurice si kladie za cieľ rámcovo informovať o hybridoch zastupovaných jednotlivými firmami na trhu s osivami v Slovenskej republike na základe ich zápisu do Listiny
registrovaných odrôd alebo Spoločného katalógu odrôd druhov poľnohospodárskych rastlín. Hybridy sú v tabuľke radené podľa skorosti (čísla FAO). Podklady poskytli zástupcovia odrôd.
Zástupcovia v Slovenskej republike:
Odrody kukurice pre rok 2015
Spôsob
dozrievania rastliny
Kukurica
4
330
320
280
320
320
340
220
240
500
2007
2010,
EÚ
AT, CZ
2013 EU
EÚ
2006-SK
2010,
EÚ
2008EÚ
-
2013,
SR
-
2005,
EÚ
-
2003
-
EÚ
EÚ
SR
-
Saatbau Slovensko
Candor Trading
Saatbau Slovensko
VP AGRO
KWS Semena
KWS Semena
Finagro
KWS Semena
Oseva Slovakia
Oseva Slovakia
Oseva Slovakia
Sumi Agro Czech
Oseva Slovakia
Oseva Slovakia
Oseva Slovakia
Oseva Slovakia
Oseva Slovakia
Oseva Slovakia
Oseva Slovakia
Angelo
ARECIBO
ARTURO
Axxys
BALASCO
BEATUS
CANALI CS
CANNAVARO
CEBEN
CEBESTO
CEBIR
CEDA
CEDONA
CEFRAN
CEGURA
CEJINE
CEKOB
CEKRAS
CELATE
340
270
210
260
360
340
370
380
370
240
Sc
SC
SC
Sc
Sc
Tc
Sc
Tc
Sc
SC
Sc
Sc
Sc
Tc
Sc
Sc
Sc
Tc
SC
-
Oseva Slovakia
ANDREA
skorosť
99 dní
-
KWS Semena
AMBROSINI
FAO
zrno/siláž
Tc
2009-SK
Zástupca v SR
Typ
hybridu
190
Registrácia
(rok, EU)
Hybrid
Typ zrna
MZ
MZ
M
MZ
M
MZ
MZ
Z
M
TM
M
TM
Z
T
Z
Z
T
MZ
M
-
T
S, Bp
Z
S/Bp
S
S, Bp
Z/S, Bp
Z
Z
S, Bp
S/BP
Z
Bp
Z, S, Bp
S/M
S/Bp
Z, Be
Z/S
S, Z
S
R, K
R, K
Z
R, K
R, K
K, R, Z
K
K
R, K
Z, R
R, K
R, K
R, Z, K
R, Z
R, K
K, R
R, Z
R, K
, R, Z
K, R
priamy
konzum,
priemyselné
sprac.
Smer
využití
Z
Rajonizácia
S/Z
Opt. hustota porastu
(tis./ha)
Výška
hybridu
(cm)
80-85
80
90
85
75-80
250-270
-
-
240-260
250-270
+++
+++
+++
+++
+++
+++
++
+++
++
+++
++
+++
++
++
+++
+++
++
+++
+++
+++
++
+++
Tolerancia
k chladu
+++
+++
+++
+++
++
85 (siláž) 250-270
80 (zrno)
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
++
+++
+++
270
260-270
-
250-270
360
305
320
320
280
260-270
270
300-320
180
270
Odolnosť
voči
poliehaniu
260-280
70-75
80-90
85-90
85-95
75
75-80
80
80-85
72 - 77
70-80
85-90
75-80
75-80
60
90-95
Tolerancia
k suchu
+++
+++
+++
+++
++
+++
++
+++
+++
+++
+++
++
+++
++
++
++
+++
+++
+++
++
++
Počiatočný
rast
+++
+++
+++
+++
+++
++
+++
++
+++
+++
+++
++
+++
+++
++
+++
++
+++
+++
++
+++
ekonomická výroba zrna
novinka -skorý hybrid , vhodný na zrno aj
siláž , vysokoúrodný
vysoký výnos
vysoká úroda siláže
zrno obsahuje vit.: A, E, B1, B2. tiež minerálne látky
mimoriadna skorosť, vysoká koncentrácia
energie
Poznámka
SG
-
-
RMZ
RMZ
RMZ
RMZ
RD
RMZ
-
RMZ
SG
SG
RMZ/SG
vysoká úroda silážnej hmoty, výhodný pre
BPS
v štátnych odrodových skúškach dosiahol
111% výnosu zrna na priemer kontrol
(11,47 t/ha)
vysoké výnosy i v horších podmienkach
a vyšších nadmorských výškach (nad 500
m), vynikajúca stráviteľnosť vlákniny
vysoká úroda silážnej hmoty s výbornou
stráviteľnosťou vlákniny
veľmi vysoký výnos zelenej hmoty s dobrým
podielom klasov, výborná stráviteľnosť
vlákniny
úroda zelenej hmoty: 61 t/ha (ÚKSÚP 3-r.pr.)
Úroda suchej hmoty pri 30% sušine: 21 t/ha
(ÚKSÚP 3-r.pr.)
vysoká úroda zrna, aj zelenej hmoty
neskorý hybrid na kombinované využitie
vysoká úroda silážnej hmoty, vysoký výnos
energie, výborná stráviteľnosť vlákniny
a vysoký podiel klasov v silážnej hmote
v registračných skúškach dosiahol výnos
zelenej hmoty 63,5 t/ha (115% na priemer
kontrol)
vysoká úroda zrna
vysoká úroda biomasy pre bioplynové
stanice
veľmi dobre olistený
na siláž či vlhké zrno
produkcia energeticky bohatej siláže
pozvoľné vysoká
so sekundárnym využitím pre bioplynové
- SG
stanice
RMD
SG
SG
SG
RD
RMZ
Spôsob
dozrievania rastliny
5
Kukurica
250
410
360
250
260
290/290
2010,
SR
2012-EÚ
2010,
UK
2011, EÚ
2012,
EÚ
2010 SK,
EÚ
AT, CZ,
SK
2011
EU
F 2010
IT, HU
2011
Finagro
Finagro
Finagro
Fingaro
Candor Trading
Finagro
Sumi Agro Czech
Saatbau Slovensko
Sempol
Saatbau Slovensko
Monsanto
Monsanto
CODIESE
CODILOR
CODIMAX
CODIMI
CODIR
CODIREAL
CODITOUL
CONCORD
DA Sonka
Danubio
DKC3409
DKC3623
HU 2012 210
2012,
EÚ
Finagro
CODICLAR
Monsanto
550
2008,
EÚ
Oseva Slovakia
CEPLAN
DKC4025
320
2006
Oseva Slovakia
CELIVE
HU 2011
330
2006
Oseva Slovakia
CELIO
Monsanto
340
1996
Oseva Slovakia
CELIDO
DKC4014
300
1999
Zástupca v SR
FAO
zrno/siláž
300
310
260
390
245
250
270
Registrácia
(rok, EU)
Hybrid
Typ
hybridu
SC
Sc
Sc
Sc
Tc
Sc
Sc
Tc
Dc
Tc
Tc
Sc
Tc
Tc
Tc
Z
Z
Z
M
T
Z
T
Z
Z
MZ
M
Z
M
Z
Z
MZ
MZ
skorý h.
Sc
Sc
MZ
M
Typ zrna
Dc
MTc
Smer
využití
Z
Z
Z/S
S/B
Z, S
Z
Z
Z/S
Z
S, Z
Z, S
S
S, Z, Bp
Z, S, Bp,
CCM
Z/S
Z/S, Bp
Z/S
S, Bp
Z/S
Rajonizácia
K, R
K, (R)
K, R, (Z)
Z, R, (K)
K, R, Z
K
R, Z
K
K
K, R
Z, R
K
R, K
R, K
R, K
R, K
R, Z, K
R, Z, K
R, Z
Výška
hybridu
(cm)
Opt. hustota porastu
(tis./ha)
70 - 73
70 – 73
60 - 85
85 - 90
80-85
65-75
85-90
80-90
70
75-85
90-95
70
80-90
80
nízka
–stredná
+++
+++
+++
+++
vysoká/
veľmi
vysoká
stredná/
vysoká
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
335
270-300
260-280
288
290
260
275
330
313
342
290
+++
80 (zrno)
85 (siláž) 250-270
75-80
++
+++
+++
Odolnosť
voči
poliehaniu
230-250
80 tis.
(Zrno)
85-90
(siláž)
95 (siláž) 240-260
95
(siláž). 240-260
80 (zrno)
Tolerancia
k chladu
+++
+++
+++
+++
++
++
++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
++
+++
+++
++
+++
Tolerancia
k suchu
+++
+++
+++
+++
+++
+++
++
+++
+++
++
++
+++
+++
+++
++
+
++
+++
++
Počiatočný
rast
++(+)
++
++
++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
RD
RD
RD
SG
SG
RD
RM, Z
RD
RD
SG
SG
RD
SG
RMZ
RD
RMZ
RD
RD
SG
Spôsob
dozrievania rastliny
zrnový hybrid pre náročnejších pestovateľov
skorého zrnového segmentu, ktorí vedia
využiť technológiu v plnej miere
maximálne využije genetický potenciál
v dobrých pôdnych podmienkach a pri
intenzívnej agrotechnike
jediný DEKALB® s potenciálom prechodu od
vysoko kvalitnej siláže po vysokú úrodu zrna
hybrid DKC3409 odporúčame najmä
pestovateľom v chladnejších a okrajových
kukuričných oblastiach, ktorí chcú zvýšiť
svoju úrodu sušiny z hektára, navyše s efektívnou výťažnosťou metánu.
vyšší kombinovaný hybrid s rýchlym počiatočným rastom
suchovzdornosť, nepoliehavosť, stabilita
nadpriemerných úrod
novinka –viacnásobné využitie rýchly počiatočný rast, vhodný aj na neskoršie termíny
sejby
veľké tmavozelené listy, vysoká úroda
zelenej masy
vhodný na všetky tipy pôd
stabilita s výbornou ekonomikou
dobrý v studených podmienkach, dobrá
stráviteľnosť
obrie výnosy siláže
enormné masívne olistenie, obrie výnosy
siláže
vhodný aj do slabších stanovíšť
-
veľmi vysoká úroda sušiny aj zelenej hmoty
úroda zrna pri 14% vlhkosti polop. pokus
Marcelová: 10,30 t/ha. Devecser: 10,20 t/
ha (2010)
úroda zelenej hmoty: 61 t/ha (ÚKSÚP 3ročný priemer) Úroda suchej hmoty pri 30%
sušine: 21 t/ha (ÚKSÚP 3-ročný priemer)
stay-green efekt. Úroda zelenej hmoty:
62,8 t/ha. Úroda suchej hmoty pri 30%
sušine: 18,8 t/ha. Úroda zrna pri 14% vlh.
Polop. pokus Marcelová: 10,66 t/ha (2009)
Poznámka
Registrácia
(rok, EU)
HU 2008
HU 2009
F 2010
HU 2012 HU 2011
HU 2005
F 2010
HU 2004
Zástupca v SR
Monsanto
Monsanto
Monsanto
Monsanto
Monsanto
Monsanto
Monsanto
Monsanto
Hybrid
DKC4490
DKC4590
DKC4608
DKC4717
Novinka!
DKC4795
DKC4964
DKC5007
DKC5143
FAO
zrno/siláž
430
440
390
380
400
380
350
360
Typ
hybridu
Sc
Sc
Sc
Sc
Sc
Sc
Sc
Sc
Typ zrna
Z
Z
Z
Z
Z
M
Z
Z
Smer
využití
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Rajonizácia
K
K
K, (R)
K, (R)
K, (R)
K, (R)
K, (R),
K, (R)
Opt. hustota porastu
(tis./ha)
65 – 74
70 – 74
65 – 74
70 - 74
65 - 75
65 - 72
65 - 74
65 - 74
stredná
stredná
stredná
stredná
stredná
++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
stredná/
vysoká
stredná
+++
Výška
hybridu
(cm)
nízka
Odolnosť
voči
poliehaniu
Tolerancia
k chladu
++
++
+++
++
++
++
++
++
Tolerancia
k suchu
+++
+++
++++
++++
+++
+++
+++
+++
++
+++
+++
+++
+++
++
+++
++
Počiatočný
rast
www.monsanto.sk
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
hybrid s mimoriadne stabilnými úrodami v
stredne neskorom segmente, ktorý nepodlieha ročníkovým vplyvom
veľmi dobre vie prekonať stresy spôsobené
vplyvmi klimatických podmienok, najmä
sucha a intenzívneho slnečného svitu
technický hybrid, strednej náročnosti s priamou reakciou na každý pridaný vstup, ktorý
sa prejaví na úrode v každom pestovateľskom ročníku
špičkový suchovzdorný hybrid vhodný aj do
stresových lokalít s vynikajúcim úrodovým
potenciálom
veľmi dobre sa vyrovnáva s náročnými
pôdnoklimatickými podmienkami
zlaté zrno – vysoká kvalita zrna aj pri
stredne intenzívnej agrotechnike, hybrid
určený predovšetkým pre škrobárenské a
liehovarnícke účely
húževnatý hybrid do suchých podmienok
a na ľahšie pôdy
risk manažment hybrid – najsynchronizovanejšie kvitnutie, kvalita opelenia i v extrémnych podmienkach - sucha či dažďa
Poznámka
Sledujte aktuálne úrodové výsledky
zberovej sezóny 2014.
Ako stvorená pre našu zem.
Kukurica DEKALB®
Spôsob
dozrievania rastliny
Kukurica
7
Kukurica
460 S
360
340
ŠS v RS
2011
EÚ
2013
Monsanto
Saatbau Slovensko
Saatbau Slovensko
Sempol
DKC6031
Novinka!
Dobroto
Dodixx
DS 0336
260
220/240
300
-/260
290
420
380/390
350/360
2011, EÚ
EÚ
EÚ
2007,
EÚ
EÚ
2010,
EÚ
2012AT,
2013 PL
2012
2010,
EÚ
2009,
EÚ
2014 CZ
Finagro
Sempol
Sempol
Candor Trading
Candor Trading
Candor Trading
Sempol
Sempol
Candor Trading
Candor Trading
Sempol
Candor Trading
Finagro
ELZEA
ES Ardent
ES Beatle
ES BOMBASTIC
ES CAPONE
ES CARGO
ES CARMEN
ES Cortes
ES DIADEME
ES FLATO
ES GALLERY
ES NEWMILK
ES MOSQUITO
390
-/290
EÚ
2013,
EÚ
Saatbau Slovensko
Candor Trading
ES Sensor
ES YETI
240
EÚ
Sempol
ES Palazzo
Sc
SC
Sc
Tc
2012,
SR-FR
350
Sc
SC
Sc
Tc
Sc
SC
Sc
Sc
Sc
Sc
TC
Tc
SC
Sc
Sc
2008, CZ 250/250
340
180
360
210
2009
Eduardo
320
2010 EU
VP AGRO
Saatbau Slovensko
Dugarixx
320
SC
SC
Sc
Sc
390
S/480 Z
I 2012
Monsanto
DKC5717
Sc
Monsanto
DKC5542
440
S/520Z
HU 2006
Monsanto
DKC5276
FAO
zrno/siláž
Sc
F 2007
Zástupca v SR
Typ
hybridu
470
Registrácia
(rok, EU)
Hybrid
Typ zrna
M
Z
M
Z
M
Z
Z
Z
Z
M
M
MZ
M
M
t
M
T
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Smer
využití
S, Bp
Z/S
S, Z, Bp
R
K, R
Z, R, K
R, K
R
S, CCM,
Bp, Z
Z, S
K, R
K
K
K
K, R, Z
Z, R
K
Z
S, Z
S, Z
Z
Z/S CCM
S, Bp
Z, S
Z, R
Z, R, K
S, Z, CCM,
Bp
S, Z, CCM
Z, R
K, R
Z
K, R
R, K
K, R
K, R,
K, R, (Z)
K, R, (Z)
K, R, (Z)
K,
Rajonizácia
S, Bp
Z, S, Bp
S/Z
S, Z, Bp
Z
Z
Z
S/B
S
S/B
Z
Opt. hustota porastu
(tis./ha)
80-85
70-75
80-95
75-85
75-85
70-80
75-80
75-80
65-80
80-85
80-85
75-85
80
75–95
90-110
75-80
90-95
75 - 85
65-75
75-80
65-70
80 -85
80 -85
75 – 85
70 – 74
300
300-320
270
310
300
250
270
280
250
260
300
-
250
295
250
280
250
230-250
240-260
250-270
++
+++
++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
++
++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
veľmi
vysoká
200-259
+++
veľmi
vysoká
+++
+++
Výška
hybridu
(cm)
veľmi
vysoká
Odolnosť
voči
poliehaniu
stredná/
vysoká
Tolerancia
k chladu
+++
++
+++
++
++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
++++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
++++
++
++++
++++
++++
++
Tolerancia
k suchu
+++
+++
+++
+++
+++
++
+++
+++
+++
++
+++
+++
++
+++
+++
+++
+++
++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
Počiatočný
rast
+++
++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
++
++
+++
++
+++
++
SG
RMZ
RD
RD
SG
RD
SG
SG
RD
SG
SG
SG
SG
RMD
RMD
RMZ
RD
RD
RD
RD
RMZ
SG
SG
SG
RD
Spôsob
dozrievania rastliny
vysoká kvalita hmoty, vysoký výnos siláže,
vhodný pre bioplyn systém
možnosť využitia na bioplyn
vysoký obsah škrobu v zrne
povolený po dvoch rokoch, úroda na kontrolu (105,9 %)
vysoký obsah karotenoidov v zrne, vynikajúci výnos silážnej hmoty
aj do chladnejších oblastí
výborný plastický hybrid, stabilita vysokých
výnosov
zrnový hybrid odolný voči suchu a chladu
východniarsky špecialista
výborná odolnosť proti helmintosporioze a
fuzáriám
skorý silážny hybrid najnovšej generácie
vysoký výnos zrna, robustný porast, tolerantný na sucho a stres
veľmi výnosný, chladuvzdorný, univerzálny
hybrid
veľmi dobrý zdravotný stav
ultra skorá kukurica, do najchladnejších
oblastí, tiež ako druhá plodina v roku
na kontrolu pri registrácii dosahoval 112%
veľmi skorá
dvojitá výhoda – úroda a skorosť
rýchly počiatočný rast, dobrá predplodina
veľký klas a pekné zrno
stabilné úrody aj v suchých podmienkach
neskorší partner hybridu DKC5542 do stredných až intenzívnych podmienok
objemový silážny hybrid v kvalite určenej
nielen pre bioplynové stanice
zelená smršť – najvyšší objem zelenej
hmoty so stabilnou sušinou pri zbere
pri vyšších vstupoch a intenzívnejšej
technológii je hybrid DKC5276 nedostižným
rekordérom
Poznámka
Kukurica
8
300
270
380
500
2007
SK, HU
2012 EU
2010-SK
EÚ
2011 CZ
1992 SR
EÚ
2005
EÚ
2000
EÚ
2010,
EÚ
SK 2006
2012 SK
EÚ
EÚ
EÚ
EÚ
2010-SK
2011-SK
AT
2010-CZ
EÚ
Zástupca v SR
Finagro
Saatbau Slovensko
VP AGRO
KWS Semena.
Saatbau Slovensko
VP AGRO
Syngenta Slovakia
Sempol
Sempol
Saatbau Slovensko
Sempol
Sempol
Limagrain Central
Europe
VP AGRO
KWS Semena
KWS Semena
KWS Semena
Sempol
KWS Semena
KWS Semena
KWS Semena
Saatbau Slovensko
Finagro
KWS Semena
EUROSTAR
EXXCLAM
Exxotika
FERNANDEZ
GRATIFIFl
Fisixx
Furio
Futurixx
Golias
Grandio
Helena
Chapalu
Janett
Juxxin
KADURAS
KALIMNOS
KAMPARIS
Kaikou
KASSIUS
KESSOS
KINEMAS
KING
KLUNI CS
KONSENS
FAO
zrno/siláž
570
280
400
390
330
360
450
510
350
330
380
550
380
390
360
550
250
340
310
240
Registrácia
(rok, EU)
Hybrid
Typ
hybridu
Sc
Sc
Sc
Sc
Sc
Sc
Sc
Sc
Sc
Sc
Sc
SC
Sc
DMSc
SC
MSc
Sc
SC
Sc
SC
Sc
Sc
Sc
Sc
Typ zrna
Z
M
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
M
Z
Z
Z
Z
Z
Z
TM
Z
Z
M
Smer
využití
Bp/S
Z
Z/S
Z/S
Z/Be
Z
Z
Z
S
Z
Z, S
S, BP
Z
S, Bp
Z/S
K
K, R
K
K, R
K, R
K, R
R, K
K, R
R, K
R, Z, K
K, R
K
R, K
R, K
K, R
K
R, K
Z, S, CCM,
Bp
S, Bp
K
K, R
K
Z, R
K, R
R, K
Z
Rajonizácia
Z, S,
Z, Be
S
Bp
S, Z, Bp
Z
S/Z
Opt. hustota porastu
(tis./ha)
62-67
80
60-65
67-72
65-70
67-72
70-75
67,72
65-70
82-87
70- 85
65-75
70-75
75–85
70-75
65–70
70-80
75-85
70-80
60-65
80-85
70-80
75-80
80
Výška
hybridu
(cm)
340
260
350-360
260
260
235
250
240
320
230
230
330
250
280
300-310
310
310
stredná
230
340-350
370
310
260-280
290
Odolnosť
voči
poliehaniu
+++
++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
++
+++
+++
++
+++
++
+++
++++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
Tolerancia
k chladu
++
+++
++
++
+++
++
++
+++
+++
+++
++
++
+++
++
+++
+
+++
++
++
++
+++
++
+++
+++
Tolerancia
k suchu
+++
+++
+++
+++
+++
+++
++
++
++
+++
++
+++
+++
++
++
++
+++
+++
+++
++
++
+++
+++
+++
Počiatočný
rast
++
+++
+++
++
++
++
++
++
+++
+++
+++
+++
++
++
++
++
+++
+++
+++
++
+++
+++
+++
+++
SG
SG
SG
RMZ
veľmi hrubé steblo, bohaté olistenie a
vysoký podiel klasov dosahujúcich gigantických rozmerov
veľmi vysoké úrody zrna
neskorý hybrid , dosahujúci vysoké úrody
zrna aj silážnej hmoty, vhodný aj na siláž pre
bioplynové stanice
intenzívny zrnový hybrid
špičková úroda zrna a stabilita
veľmi dobre odolný voči stresu zo sucha
a typickým drsným povrchom zrna v klase
zabezpečuje rýchle uvoľňovanie vody zo
zrna v predzberových fázach
pozvoľnérýchle
RMZ
výkonný hybrid so stabilitou úrod
novinka – stredne neskorý zrnový hybrid,
extra rýchly počiatočný rast a vynikajúce
uvoľňovanie vody zo zrna
novinka – silážny hybrid s vysokou
stráviteľnosťou NDV a podielom škrobu
skorý konský zub, vyšším zahustením
porastov reaguje zvýšením úrod zrna,
najvýkonnejší hybrid v registračných skúškach vo svojom sortimente (11,62 t/ha)
rýchle eso s výborným zdravotným stavom
siláž LG Animal Nutrition
vysoké úrody v intenzívnych podmienkach
vysoká produkcia kvalitnej silážnej hmoty,
podiel šúľkov nad 50 %
bohaté olistenie
suchovzdorný, pri dostatku vlahy je schopný
poskytnúť rekordné výnosy
rôznorodosť využívania
vyznačuje sa stabilitou úrod a znáša aj skorú
sejbu
excelentné úrody zrna
využitie na siláž aj bioplyn
špička vo výnose biomasy pre bioplynové
stanice
expert na sucho
stredne skorý hybrid dosahujúci vysoké
úrody zrna, plastický, znáša aj suchšie
podmienky
zrno, siláž
Poznámka
RD
pozvoľné
pozvoľné
pozvoľné
RMZ
SG
RD
RMZ
RMZ
RMZ
RD
RD
RD
SG
RMZ
RMD
SR
RD
Spôsob
dozrievania rastliny
9
Kukurica
240
420
EÚ 2009
2009-SK
2010-SK
EÚ
2006-SK
EÚ
2008-SK
2008,
EÚ
1996, SK
1996, SK
2010,
EÚ
2010,
EÚ
2014,
EÚ
2012,
EÚ
2014,
EÚ
2010, SK
2012,
EÚ
2014,
EÚ
2012,
EU
2012, SK
2013,
EÚ
2014, SK
2012,
EÚ
Zástupca v SR
VP AGRO
KWS Semena
KWS Semena
KWS Semena
KWS Semena
KWS Semena
KWS Semena
Finagro
Limagrain Central
Europe
Limagrain Central
Europe
Limagrain Central
Europe
Limagrain Central
Europe
Limagrain Central
Europe
Limagrain Central
Europe
Limagrain Central
Europe
Limagrain Central
Europe
Limagrain Central
Europe
Limagrain Central
Europe
Limagrain Central
Europe
Limagrain Central
Europoe
Limagrain Central
Europe
Limagrain Central
Europe
Limagrain Central
Europe
Koxx
KRABAS
KRASSUS
KWS 2370
KWS 2376
KWS 2482
KWS 5133
ECO
LABELI
LG 22.44
LG 23.06
LG 30.238
LG 30.240
LG 30.248
Novinka!
LG 30.260
Novinka!
LG 30.275
Novinka!
LG 30.290
LG 30.311
LG 30.315
Novinka!
LG 30.325
LG 30.360
LG 30.369
Novinka!
LG 30.389
Novinka!
LG 30.430
FAO
zrno/siláž
420
390
370
370
330
320
320
280
280
260
240
240
230
310
240
440
350
290
530
300
490
Registrácia
(rok, EU)
Hybrid
Typ
hybridu
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
TC
Sc
Sc
Sc
TC
TC
Sc
Tc
Sc
Sc
Sc
Sc
Sc
Sc
Typ zrna
Z
Z
Z
Z
Z
Z
M
Z
T
T
T
T
T
Z
T
Z
TM
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Smer
využití
HVO, Z, R
HVO, Z,
R,
HVO, Z, R
R, K
HVO, Z, R
K
Z
K, R
R, K
R, K
K, R
R, K
K
Rajonizácia
Z, BE
Z, BE
Z, BE
Z, BE
Z, CCM, LKS,
BE
Z, BE
S, CCM, LKS,
BP
Z, CCM, LKS,
M, BE
Z, S, LKS,
CCM, M, BE
K
K
R, K
R, K
R, K
R, K
R, K
R, K
HVO, Z, R
S, LKS, CCM, HVO, Z, R
BP
Z, S, LKS,
CCM, M, BE
Z, S, LKS,
CCM, M. BE
Z, S, LKS,
CCM, M
Z, CCM,
LKS, M
Z, S, LKS,
CCM, M
Z/S/
CCM
Bp/S
Z
Z
Z
S/Bp
Z/S
Z
Opt. hustota porastu
(tis./ha)
65-75
70-80
75-85
70-90
75-85
75-85
75-85
75-85
80-90
80-90
80-90
80-90
80-90
75-85
80-90
75
80-85
65,7
70-75
72-77
60-65
72-77
60-70
Výška
hybridu
(cm)
280
280
250
270
250
275
275
260
270
270
270
270
270
265
220
300
310
240
230
220
310
300
200-220
Odolnosť
voči
poliehaniu
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
++
Tolerancia
k chladu
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
++
++
+++
+
++
+++
+++
++
+++
++
+++
++
Tolerancia
k suchu
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
++
+++
+++
+++
+++
+++
++
+++
++
+++
++
+++
+++
Počiatočný
rast
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
++
+++
+
++
++
+++
++
osvedčený zrnový hybrid
novinka – skorý zrnový hybrid s veľmi rýchlym uvoľňovaním vody zo zrna a vysokou
HTZ
maximálne úrody siláže a vysoká koncentrácia energie
stabilita aj v suchých ročníkoch
maximálny výnos bioetanolu z ha
Poznámka
SG
SG
SG
SG
SG
MSG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
MSG
SG
RD
RMZ
vysoký výnos, intenzívne podmienky
vysoký výnos, stabilita, nadpriemerné
výsledky
vysoký výnos, stabilita, nadpriemerné
výsledky
vysoký výnos, plasticita, stabilný v každých
podmienkach
vysoký výnos, plasticita, nízke zberové
vlhkosti, skoré zbery
vysoký výnos, skorý zrnový hybrid, konský
zub
LG Animal Nutrition, výborný pomer zrno/
hmota
vysoký výnos, nízke zberové vlhkosti,
najskorší konský zub
LG Animal Nutrition, stráviteľnosť vlákniny,
úroda
vysoká úroda silážnej hmoty, LG Animal
Nutrition
známka kvality Limagrain Animal Nutrition,
plasticita, úroda kvalitnej siláže
vysoká úroda silážnej hmoty
LG Animal Nutrition, vzrastný hybrid
-
-
bioplyn
vysoké úrody aj v chladných oblastiach
– neskorý zrnový hybrid, najlepší vo
pozvoľné novinka
svojom sortimente skúšania na ÚKSÚP-e
RMZ/SG
rýchle
RMZ
RMZ
RMZ
Spôsob
dozrievania rastliny
Kukurica
10
490
320
280
260
370
370
380
2012,
EÚ
2011, EÚ
2007,
EÚ
2003,
EÚ
2007,
EÚ
2005, SK
2008, SK
2007,
EÚ
2008, SK
2006, SK
2008,
EÚ
2008,
EÚ
EÚ
1999
SK 2008
1999
2014 EÚ
2007,
EÚ
2014 EÚ
2013,
EÚ
2012,
EÚ
2011, EÚ
Zástupca v SR
Limagrain Central
Europe
Limagrain Central
Europe
Limagrain Central
Europe
Limagrain Central
Europe
Limagrain Central
Europe
Limagrain Central
Europe
Limagrain Central
Europe
Limagrain Central
Europe
Limagrain Central
Europe
Limagrain Central
Europe
Limagrain Central
Europe
Sumi Agro Czech
Saatbau Slovensko
Sempol
VP AGRO
Sempol
Maisadour
Maisadour
Maisadour
Maisadour
Maisadour
Maisadour
LG 30.440
Novinka!
LG 30.491
LG 32.16
LG 32.32
LG 32.85
LG 33.30
LG 33.50
LG 33.87
LG 33.95
LG 34.75
LG 34.90
LISTEL
Loubazi CS
Luciana
Luxxus
Markiza
MAS 29.T
MAS 24.A
MAS 37.H
MAS 31.WX
MAS 35.K
MAS 36.A
FAO
zrno/siláž
350
280
420
380
430
470
390
380
350
330
280
240
220
460
440
Registrácia
(rok, EU)
Hybrid
Typ
hybridu
SC
SC
SC
SC
TC
SC
Dc
Sc
MSc
sc
Tc
SC
SC
SC
SC
SC
SC
TC
MSC
SC
SC
SC
Typ zrna
Z
Z
Z
Z
M
Z
M
Z
M
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
T
M
M
Z
Z
Smer
využití
Z
Z
Z
Z/S
Z/S
Z
S, Bp
Z
S, Bp
Z
Z/S/CCM
S, BP, LKS,
CCM
Z, BE
Z, BE
S, CCM, LKS,
BP
Z, BE
Z, CCM, LKS,
M, BE
S, BP
Z, S, LKS,
CCM, M
S
Z, BE
Z, BE
Rajonizácia
R, K
R, K
R, K
R, K
Z, R, K
Z, R, K
Z, R
K
R, K
K
R, K
K
K
R, K
R, K
R, K
R, K
Z, R
HVO, Z, R
HVO, Z,
R,
K
K
Opt. hustota porastu
(tis./ha)
65-75
75-85
70-80
75-85
75-85
70-80
80–85
65-75
75–80
65-70
80
65-75
65-75
70-80
75-85
70-80
75-85
80-90
80-90
85-95
65-75
65-75
Výška
hybridu
(cm)
-
-
-
-
-
290
210-230
300
320-340
290
350
240
280
330
270
260
275
240
270
280
280
Odolnosť
voči
poliehaniu
++
++
++
+++
+++
+++
++
+++
++
+++
+++
+++
++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
Tolerancia
k chladu
+++
+++
+++
++
+++
+++
+++
++
++
+++
++
+++
+++
++
++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
Tolerancia
k suchu
+++
+++
+++
+++
++
+++
+++
+++
++
+++
+++
+++
+++
++
+++
+++
+++
++
+++
++
+++
+++
Počiatočný
rast
+++
+++
+++
++
+++
+++
+++
+++
++
++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
RD
RD
RD
SG
RD
RMD
RMZ
RMZ
RMZ
RD
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
MSG
SG
Spôsob
dozrievania rastliny
vysoko výkonný hybrid, špeciálne pre kontinentálnu oblasť
nový, vysoko výkonný hybrid do
intenzívnych podmienok pestovania
výkonný hybrid s Waxy štruktúrou škrobu
univerzálny hybrid s vysokou úrodou zrna
i siláže
univerzálny stay green hybrid s vysokou
produkciou zrna a kvalitnej siláže
nový skorý hybrid typu zub, s vysokou
úrodou zrna, rýchle odovzdávanie vody
vysoké výnosy silážnej hmoty a zrna,
adaptabilita a stabilita výnosov od teplej
zemiakarskej a kukuričnej oblasti
luxus – nie len názvom
suchovzdornosť s výbornou reakciou na
dostatok zrážok
veľmi dobrý stay-green a veľmi veľké zrno
veľmi plastický
LG Animal Nutrition
vysoký výnos, plasticita
vysoký výnos, intenzívne podmienky
pestovania
najvyššia kvalita silážnej hmoty, LG Animal
Nutrition
vysoký výnos, plasticita, stabilita, ekonomika
pestovania
vysoký výnos, stabilita
excelentná kvalita silážnej hmoty, LG animal
Nutrition
istota v každom ročníku, LG Anima Nutrition
do chladných podmienok
vysoký výnos, stabilita
vysoký výnos, stabilita, typický zrnový hybrid
Poznámka
11
Kukurica
410
450
470
490
490
490
420
200
2008, SK
2014,
EÚ
2009,
EÚ
2012,
EÚ
2012,
EÚ
2012,
EÚ
2012,
EÚ
2011, EÚ
Sk 2012
EÚ 2011
2012,
EÚ
EÚ
2006
2007 SR
EÚ
EÚ
EÚ
EÚ
EÚ
CZ 2007
EÚ
EÚ
Zástupca v SR
Maisadour
Maisadour
Maisadour
Maisadour
Maisadour
Maisadour
Maisadour
Maisadour
Saatbau Slovensko
VP AGRO
Sumi Agro Czech
Sempol
Sempol
Syngenta Slovakia
Syngenta Slovakia
Syngenta Slovakia
Syngenta Slovakia
Syngenta Slovakia
Syngenta Slovakia
Syngenta Slovakia
Syngenta Slovakia
Syngenta Slovakia
MAS 37.V
MAS 40.F
MAS 47.P
MAS 51.G
MAS 55.F
MAS 56.E
MAS 58.M
MAS 59.P
Matteo
Memoxx
Mexicana
MT 261
MT Matado
Nk Altius
NK Cisko
NK Cobalt
NK Columbia
NK Delitop
NK Dolar
NK Falkon
NK Helico
NK Lemoro
FAO
zrno/siláž
350
550
220
420
230
450
350
420
330
380
250
310
500
370
Registrácia
(rok, EU)
Hybrid
Typ
hybridu
SC
TC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
Sc
Sc
Tc
Sc
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
Typ zrna
Z
Z
M
Z
M
Z
Z
Z
Z
Z
TM
D
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Smer
využití
Z
K
K
R, Z
Z, S, CCM,
LKS
S, Bp
K
R, O,
K
K
K
K, R,
R, K
R, K
Z, R
K, R
K, R, Z,
K
K
K
K
K
K
R, K
R, K
Rajonizácia
Z, S,
Z, S, Bp
Z
Z
Z
Z
Z, CCM, Be
Z, Be
S, Z
Z, S, Bp
Z, S
Z/S
Z
Z
Z/S
Z
Z
Z
Z/S
Opt. hustota porastu
(tis./ha)
70-80
65-75
85-95
70-80
75 - 85
65-75
70-80
65-75
75-85
60-65
65–75
80-90
65-75
755-80
70-75
70-75
70-75
70-80
70-80
70-85
70-80
75-85
Výška
hybridu
(cm)
+++
++++
vyššia
stredná
+++
++++
+++
++++
+++
++++
+++
++
++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
++
+++
Odolnosť
voči
poliehaniu
stredná
vyššia
stredná
stredná
stredná
stredná
stredná
260-280
250-280
270
230-250
250-300
-
-
-
-
-
-
-
-
Tolerancia
k chladu
+++
++
+++
++
+++
++
+++
++
+++
++
+++
++
+++
++
++
++
++
++
++
++
+++
+++
Tolerancia
k suchu
++++
+++
++
+++
+++
++++
++++
+++
++++
++
+++
++
++
++
+++
+++
+++
++
+++
++
+++
+++
Počiatočný
rast
+++
+++
++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
++
+++
+++
+++
++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
vysoko výkonný hybrid s vynikajúcou
koreňovou sústavou
vysoká HTS zrna, počet radov v klase
dosahuje 18
optimálny výkon dosahuje pri hustote
70-tisíc, dobre reaguje aj v suchých podmienkach
vynikajúci zdravotný stav – tolerantný
k fuzáriám, veľmi rýchle uvoľňovanie vlhkosti
zo zrna
rýchle vysychanie zrna
rýchle vysychanie zrna, možnosť neskoršieho výsevu
NOVINKA. výborná siláž s vysokým podielom zrna, vhodný i na bioplyn
neskutočne univerzálny hybrid
vhodný na výrobu siláže aj do bioplynových
staníc
vysoká úroda zrna i siláže, hybrid vhodný do
intenzívnych podmienok
vysokovýkonný zrnový hybrid pre maximálne
úrody v intenzívnych pestovateľských
podmienkach
nový zrnový hybrid s vysokým úrodovým
potenciálom
vysokovýkonný hybrid predovšetkým pre
produkciu kvalitnej siláže
nový hybrid, s excelentnou úrodou zrna,
a veľmi dobrou suchovzdornosťou
masívna rastlina s vysokou a stabilnou
úrodou zrna
výkonný zrnový hybrid vynikajúci odolnosťou
k suchu a stabilitou úrod
vysoká úroda vo všetkých pestovateľských
oblastiach
Poznámka
RD
Semi SG
Semi SG
Semi SG
dobre reaguje aj v ťažkých a chladnejších
pôdach
pre skoré termíny výsevu, úrody suchej
hmoty nad 20 ton
nenáročný , flexibilný, široké spektrum
využitia
je ho možné vysievať spolu so Sucrosorgom, nadpriemerná úroda siláže
vysoká hodnota a kvalita
Semi SG pre duálne využitie,siláže
SG
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RMZ
SG
RD
RD
RD
RD, SG
RD
RD
RD
RD, SG
Spôsob
dozrievania rastliny
Kukurica
12
400
310
350
360
380
390
480
520
330
2011 EU
2013 SK
EÚ
EÚ
EÚ
EÚ
EÚ
EÚ
EÚ
EÚ
EÚ,
ÚKSÚP
EÚ,
ÚKSÚP
EÚ,
ÚKSÚP
EÚ
EÚ
EÚ
2013,
EÚ
2011 SK
VP AGRO
KWS Semena
Saatbau Slovensko
Dupont Pioneer
Dupont Pioneer
Dupont Pioneer
Dupont Pioneer
Dupont Pioneer
Dupont Pioneer
Dupont Pioneer
Dupont Pioneer
Dupont Pioneer
Dupont Pioneer
Dupont Pioneer
Dupont Pioneer
Dupont Pioneer
Maisadour
KWS Semena
OSCARRO
Oxxygen
P0023
P0216
P7709
P8000
P8523
P8816
P9241
P9486
P9606
P9718E
P9721
P9903
P9911
PELOTA
PESANDOR
400
380
300
270
240
200
490
420
380
370
300
290
Obixx
Syngenta Slovakia
NK Siltop
490
EÚ
EÚ
Syngenta Slovakia
NK Pako
290
EÚ
EÚ
Syngenta Slovakia
NK Ondina
330
Syngenta Slovakia
EÚ
Syngenta Slovakia
NK Octet
350
Syngenta Slovakia
EÚ
Syngenta Slovakia
Nk Lucius
NK Symba
EÚ
Zástupca v SR
FAO
zrno/siláž
NK Thermo
Registrácia
(rok, EU)
Hybrid
Typ
hybridu
Sc
SC
Sc
Sc
Sc
Sc
Sc
Sc
Sc
Sc
Sc
Sc
Sc
Sc
Sc
SC
Sc
Sc
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
Typ zrna
TM
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
M
Z
Z
Z
Z
Smer
využití
S/Z
Z/S
Z
Z
Z
Z
Z/S
Z
Z
Z/S
Z/S
Z/S
Z/S
Z
Z
Z
Z
Z, Be
Z
Z
S, Bp
Z
Z
Z, S, Bp
Z
Rajonizácia
R, K
K
K
K, R
K, R
K, R
K, R
K, R
K, R
Z, R, K
Z, R
Z, R
Z
K
K, R
K, R
R, K
K, R
K
K, R, O
K, R, O,
K
K, R, O
K, R
K
Opt. hustota porastu
(tis./ha)
72 - 77
70-75
65-70
66-72
68-75
70-80
66-76
68-75
68-75
72-80
75-85
80-85
85-90
65-70
65-70
75-80
72 - 77
70-80
70-80
70-85
80-90
60-70
80-90
75-85
75-85
Výška
hybridu
(cm)
240
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
260-280
240
260
stredná
stredná
vysoká
stredná
stredná
vyššia
stredná
Odolnosť
voči
poliehaniu
+++
+++
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
+++
+++
+++
++++
+++
+++
++++
+++
+++
+++
Tolerancia
k chladu
++
++
++
+++
8
8
7
7
8
8
8
7
7
8
8
7
7
8
8
+++
+++
+++
++++
++++
+++
++++
+++
++++
++++
Tolerancia
k suchu
7
7
7
6
6
8
6
6
6
7
7
+++
++
++
++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
Počiatočný
rast
++
+++
7
7
6
7
7
6
6
7
6
6
6
7
7
++
++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
pozvoľné
- rýchle
RD
6 SG
6 SG
6 SG
6 SG
6 SG
5 SG
-
5 SG
5 SG
5 SG
5 SG
6 SG
6 SG
RMZ
rýchle
SG
RD
RD
SG
RD
RD
SG
RD
Spôsob
dozrievania rastliny
dosahuje vysoké úrody suchej hmoty pri
dodržaní vysokej kvality dorobenej siláže
vysoká úroda zrna i siláže, potvrdená vhodnosť pre bioplynové stanice
výborná kvalita zrna aj na horších stanovištiach. Optimum® AQUAmax®
novinka 2015. Top výnos vo FAO skupine
400
novinka 2015.Výkonný hybrid vo FAO
350-400
novinka 2015. Waxy verzia 37N01
veľmi rýchly počiatočný rast. Univerzál
novinka 2015. Výborný pomer úrody
a zberovej vlkosti
výkonný hybrid vo FAO 300.Optimum®
AQUAmax®
novinka 2015.Silné agronomické vlastnosti
výnimočná suchovzdornosť. Optimum®
AQUAmax®
výkonný univerzálny hybrid vo FAO 250
novinka 2015, konský zub vo FAO 200!
maximálny potenciál pre KVO.Optimum®
AQUAmax®
novinka 2015. Vysoký výnos a dobrý
zdravotný stav šúľku.
veľmi dobrý zdravotný stav
nadpriemerné úrody pri vysokej intenzite
pestovania, tolerancia proti stresu zo sucha
pre vysokú intenzitu
vysoko stabilný a nadpriemerne úrodový
vysoká tolerancia k stresovým podmienkam
vysoká stráviteľnosť celej rastliny, vysoká
úroda suchej hmoty
nenáročný plastický hybrid
zrno dosahuje vysokú hektolitrovú hmotnosť,
veľmi dobre uvoľňuje vodu pri dozrievaní
výnimočný výkon v zrne a úrodách suchej
hmoty
hybrid s flexibilným typom klasu a 18-20
radmi zŕn v klase
Poznámka
13
Kukurica
EÚ
2007
Oseva Slovakia
SUBITO
Rapool Slovakia
EÚ
Oseva Slovakia
SUANITO
SUFAVOR
2009
Saatbau Slovensko
SL Bahato
EÚ
2011 CZ
VP AGRO
Sixxtus
Rapool Slovakia
EÚ
KWS Semena
SIMAO
SUDOR
(DS0471B)
EÚ
Sempol
Sherley
Sempol
Scandi CS
EÚ
Saatbau Linz
Roxxi
KWS Semena
2010
VP AGRO
Rivoxx
SEVERUS
EÚ
KWS Semena
RICARDINIO
EÚ
2009-SK
2012 EU
Saatbau Slovensko
Realli CS
Oseva Slovakia
2007
Oseva Slovakia
PYROXENIA
SERBILIA
EÚ
Dupont Pioneer
PR37N01
2011, EÚ
EÚ
Dupont Pioneer
PR34Y02
Candor Trading
EÚ
Finagro
PRAVOR
SCRIPT
2007,
EÚ
Sempol
POLUXX
2012,
EÚ
260
2011-SK
Sempol
PHILEAXX
Limagrain Central
Europe
290
2008FR,
2011-HU
Zástupca v SR
SHANNON
Novinka!
400
Registrácia
(rok, EU)
340/-
260/ 250
260
310
270
270
280
350
170
450
300
420
390
400
350
230
420
130
390
570
FAO
zrno/siláž
Hybrid
Typ
hybridu
Sc
Sc
Sc
SC
SC
Sc
Tc
Sc
Tc
Sc
Sc
SC
Sc
Sc
Sc
SC
Tc
Sc
Sc
Tc
SC
SC
Typ zrna
Z
Z
M
Z
Z
M
TM
Z
T
Z
Z
Z
Z
Z
Z
T
Z
M
Z
Z
M
Z
Z
Smer
využití
Z
Z
Z, S, CCM,
BP
Z/S/CCM, Bp
Z
Z
Z, S, Bp
S/Bp
S, Z
S/Z
Z
Z
K, R
R, Z
R, Z, K
R, K
R, Z
K, R
R
R, K
Z
R, K
K
K
R, K
S, CCM, Z,
Bp
S, CCM, LKS,
BP
K
S, Z, Bp
-
270
280
300
280
260
-
250
330
310
300-310
280
250
300-320
-
-
-
290
230
260
Výška
hybridu
(cm)
70-75
75-85
++(+)
++(+)
stredná
až vyššia
++
+++
+++
+++
+++
++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
6
6
+++
+++
+++
Odolnosť
voči
poliehaniu
vysoký
90
(siláž). 280-300
85 (zrno)
80
80-85
70-80
78-83
70-90
90 - 100
70 - 80
72-75
65-75
70-80
65-70
70-80
82-87
65-70
100-120
Z (aj podhorska),
R, K
K
70-80
65-70
K (SET
≥1300°C)
K, R
80
70-75
60-70
Opt. hustota porastu
(tis./ha)
Z, R
K, R, Z
K, R
Rajonizácia
Z
K, R
Z/S
Z/S
S
Z
S
S/Z
Z
Z
Tolerancia
k chladu
++
++
++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
++
+++
++
+++
+++
+++
7
5
+++
+++
++
Tolerancia
k suchu
+++
++
++
++
+++
++
+++
++
++
++
+++
+++
++
+++
+++
+++
+++
++
8
8
++
+++
+++
Počiatočný
rast
++
++
++
+++
++
+++
+++
++
+++
+++
+++
+++
++
++
+++
+++
++
+++
7
5
++
++
++
RD
SG
SG
RD
RD
vysoký úrodový potenciál, toleruje vyššie
teploty, rýchle zosychanie zrna
mohutný hybrid na siláž a bioplyn, výborná
úroda zrna
úroda zelenej hmoty: 74,8 t/ha (ÚKSÚP
3-r.pr.) Úroda suchej hmoty pri 30% suš.:
21,2 t/ha (ÚKSÚP 3-r. pr.) Úroda zrna pri
14% vlh. Marcelová: 10,17 t/ha (2010)
stabilne vysoké úrody v rôznych podmienkach pestovania
skorý zub
rekordman vo svojej triede
disponuje bohatým olistením s erektívne
postavenými listami a fixným typom klasu,
vysoké úrody suchej hmoty
pozvoľnéSG
RD
rýchlorastúca kukurica s univerzálnym
využitím
všestranný hybrid, siláž s vysokou koncentráciou energie, určený pre veľmi skoré
silážne zbery
pozvoľné
- rýchle
RD
odolný voči poliehaniu v podmienkach
silných vetrov a dažďov
hora zrna na poli
LG Animal Nutrition, vysoký obsah škrobu
v siláži
vysoká rastlina listového typu, tolerancia
voči snetiam
nízka s vysokou úrodou zrna
energia rastúca na poli
špičková úroda zrna, nízke zberové vlhkosti
vysoký výnosový potenciál
extrémne skorý hybrid vhodný aj do
horských oblastí, v teplejších a humídnejších
oblastiach vhodný ako medziplodina
plasticita a stabilný výnos
vysoká úroda suchej hmoty a energie pre
ŽV a BPS
-
vysoký potenciál úrod
do suchších podmienok, istota úrody
Poznámka
-
SG
SG
SG
RMZ
RMD
RMZ
RMZ
-
6 SG
7 SG
RD
RD
RD
Spôsob
dozrievania rastliny
Kukurica
14
2005
EU
EÚ
EÚ
Rapool Slovakia
Oseva Slovakia
Rapool Slovakia
Rapool Slovakia
Rapool Slovakia
Rapool Slovakia
Rapool Slovakia
Rapool Slovakia
Rapool Slovakia
Rapool Slovakia
SULANO
(DS0419A)
SUM 0243
SUMARIS
SUMATOR
SUMBERTO
SUMBRA
SUNARO
SUNMARK
(DS0331)
SUPERBIA
SUPRA
(DS0715D)
330/310
370/-
290/ 280
340
-/210
FAO
zrno/siláž
EÚ
EÚ
EÚ
EU
EÚ
EÚ
EU
EU
EU
EU
EÚ
Rapool Slovakia
Rapool Slovakia
Rapool Slovakia
Rapool Slovakia
Rapool Slovakia
Syngenta Slovakia
Syngenta Slovakia
Syngenta Slovakia
Syngenta Slovakia
Syngenta Slovakia
Syngenta Slovakia
SURAS
(DS0218)
SURIGA
SURREAL
SURTERRA
SUSANN
SY Afinity
SY Ambitius
SY Arioso
SY Bratisla
SY Campona
SY Enigma
EÚ
EÚ
EÚ
240
280
250
280
270
470
310/290
280/ 270
330/-
200/190
440/440
360/-
400/-
290/270
250/230
EÚ 420/390
EÚ
Zástupca v SR
Registrácia
(rok, EU)
Hybrid
Typ
hybridu
SC
SC
TC
SC
SC
SC
Sc
Sc
Sc
Tc
Sc
Sc
Sc
Sc
Tc
Sc
Sc
Sc
Sc
Sc
Sc
Typ zrna
M
TM-M
M
Z
M
Z
F
M(F)
M(Z)
M(F)
Z
Z
Z
M(F)
M(Z)
Z
Z
Z
M(Z)
Z
M
Smer
využití
R, Z
S, CCM, LKS,
Bp
R, O,
R, Z
S, CCM, LKS,
Bp
Z, S, Bp
K, R
R, Z
K
Z
Z
Z
K, R, Z
K, R, Z
S, Z, CCM,
BP
S, Z, BP
K, R
Z, R
K, R
K, R
K, R
K, R, Z
Z, R
K, R
K, R
K, R
K, R, Z
K, R
Z, R
Rajonizácia
Z
Z, S
S, Z, BP
Z
Z
S, Z
S, Z, BP
S, Z, BP
Z, S
Z
S, Z, BP
Z
S, BP
Opt. hustota porastu
(tis./ha)
+++
Výška
hybridu
(cm)
stredná
až vyššia
vysoká
stredná
85-95
vysoká
stredná
vyššia
stredná
vysoká
stredná
až vyššia
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
stredná
až vyššia
stredná
+++
+++
+++
+++
+++
+++
veľmi
vysoká
stredná
vysoká
stredná
vysoká
vysoká
+++
+++
stredná
až vyššia
vysoká
++(+)
vysoká
80-90
85-95
80-90
80-95
70-80
75-85
75-85
70-80
85-95
70-80
70-80
70-75
75-85
75-85
70-80
70-85
70-75
75-85
++
Odolnosť
voči
poliehaniu
75 (zrno) 230-240
85-90
Tolerancia
k chladu
+++
+++
+++
++
+++
++++
++
+++
++
+++
++
++
++
++
++(+)
++
++
++
++(+)
++
+++
Tolerancia
k suchu
+++
+++
+++
+++
++
+++
++
++(+)
+++
+
+++
+++
+++
++
++
+++
++(+)
+++
++
+++
++
Počiatočný
rast
+++
+++
+++
++
+++
+++
++
+++
++
++(+)
++
++
++
++
++
++
+
++
++
++
+++
Semi SG
SG
Semi SG
RD
RD
RD
SG
SG
RMZ
RMZ
RD
RD
RD
SG
RMZ
RMZ
RMZ
RMZ
RMD
RD
RMZ
Spôsob
dozrievania rastliny
vysoké úrody silážnej hmoty, vysoká
stráviteľnosť vlákniny
vysoký obsah škrobu, vysoká stráviteľnosť
celej rastliny, vysoká stráviteľnosť organickej
hmoty (DINAG)
výborná stráviteľnosť organickej hmoty
(DINAG)
dobrá textúra zrna, veľmi dobré
odovzdávanie vody pri dozrievaní,
nenáročný na agronomické podmienky
stabilita v rôznych pestovateľských podmienkach
stabilný hybrid, s nadpriemerným uvoľňovaním vlhkosti zo zrna
vysoká úroda silážnej hmoty i zrna, špičkový
obsah škrobu, špecifické šúľky s viacerými
špicami
univerzálny hybrid na zrno i kvalitnú siláž
európska špička na zrno aj v extrémnych
podmienkach
veľmi skorý hybrid do ťažších pôd a vyššie
položených oblastí
úrodný zrnový i silážny hybrid, vysoká
produkcia kvalitnej silážnej hmoty, rýchle
zosychanie zrna
vysoká úroda zrna aj v stresových podmienkach, rýchle zosychanie zrna
stabilné vysoké úrody zrna i v stresových
podmienkach
vysoko energetická siláž
veľmi plastický hybrid, špičková úroda
kvalitnej siláže i suchého zrna
stabilné úrody zrna i silážnej hmoty
hrubé, valcovité šúľky, vysoká HTZ
rekordér v úrodách zrna
rekordné úrody siláže
úroda zrna pri 14% vlh. Polop. pokus: Malé
Chlievany: 12,21 t/ha (2009) Produkčné
plochy: Lipové (10 ha): 14,0 t/ha. (2009).
Kalná: 9,82 t/ha (2010)
univerzálna kombinácia bohatej úrody
a kvality silážnej hmoty
Poznámka
Registrácia
(rok, EU)
EÚ
EU
EU
EU
EU
EÚ
2005
2010
2013, FR
Zástupca v SR
Syngenta Slovakia
Syngenta Slovakia
Syngenta Slovakia
Syngenta Slovakia
Syngenta Slovakia
Syngenta Slovakia
Oseva Slovakia
Sempol
Finagro
Hybrid
SY Flovita
SY Iridium
SY Kairo
SY Kardona
SY Octavius
SY Ulises
SYSTEM
Tacito
TOBIAS
FAO
zrno/siláž
180
230
240
320
390
260
240
340
380
Typ
hybridu
Tc
Sc
Sc
SC
SC
TC
TC
SC
SC
Typ zrna
M
M
MZ
Z
Z
M-TM
M
Z
Z
R, Z
S, CCM, LKS,
Bp
Z, S, Bp
S, Z
Z/S
Z
SY Ambitius
KuKurica - Novinky 2015
www.syngenta.sk
Nový zrnový Caesar!
SY Octavius
SY Kardona
PowerCell s forsážou
Ambície nezaprie
Energia v každej bunke
Na stráviteľnosti záleží
SY Bratisla
Na plný výkon
SY Campona
SY Kairo
Z, R, K
Z, R
R, Z, K
K, R,
K, R
R, Z
S, CCM, LKS,
Bp
Z
K, R
K
Rajonizácia
Z
Z
Smer
využití
Komplexnosť a istota pre Váš úspech!
Kukurica
Opt. hustota porastu
(tis./ha)
Výška
hybridu
(cm)
TM
85-90
80–85
270
280
Tolerancia
k chladu
+++
+++
+++
+++
++
+++
+++
+++
++
Tolerancia
k suchu
+++
+++
++
+++
++
+++
+++
++
+++
RMZ
RMZ
RMZ
RD
RD
Semi SG
Semi SG
RD
SG
neskorá sejba
vysoká kvalita siláže
silážnu kvalitu 28-35% si drží 2-3 týždne.
úroda zrna pri 14% vlhkosti polop. pokus
Marcelová 2010: 9,53 t/ha
stabilný v rôznych pestovateľských podmienkach
dobré uvoľňovanie vody pri dozrievaní,
výborný zdravotný stav
výborný zdravotný stav
výborná stráviteľnosť celej rastliny
vysoké a stabilné úrody v širokom spektre
pestovateľských podmienok
nový vysoko výkonný hybrid, s dobrou
toleranciou voči vijačke kukuričnej
Poznámka
Publikácia z vydavateľstva Profi Press, s. r. o.
++
++
+++
++++
+++
+++
++
+++
+++
Počiatočný
rast
Publikáciu si môžete objednať vo vydavateľstve Profi Press SK s.r.o.:
[email protected], tel.: +421 948 050 971.
19,– €
Vydanie novej publikácie o výžive rastlín svedčí o záujme širokej verejnosti i študentov o
túto problematiku. Racionálne hnojenie vytvára predpoklady vyváženej výživy rastlín, a tým
dobrej kvalitnej produkcie.
Bohatá obrazová dokumentácia umožňuje pomerne rýchlu orientáciu pri riešení problémov
výživy rastlín, preto p
redpokladáme, že nájde
uplatnenie aj v širokej laickej verejnosti.
Václav Vaněk, Otto ložek a kolektív
Výživa poľných a záhradných plodín
+++
++
+++
90 (siláž) 250-260
85 (zrno)
+++
+++
+++
+++
++++
+++
stredná
vysoká
vyššia
stredná
stredná
Odolnosť
voči
poliehaniu
vyššia
75 - 85
75-85
80-90
80-90
80-95
65-80
Spôsob
dozrievania rastliny
Kukurica
16
380
200
450
430
400
400
EÚ
2011
EÚ
2011-SK
SK 2012
2007
2014
2011 EU
2013,
EÚ
2007
2005
2009
EÚ
EÚ
2010
2005 EÚ
2005,
EÚ
2005,
EÚ
2013,
EÚ
EÚ
EÚ
KWS Semena
Saatbau Slovensko
Sempol
KWS Semena
Saatbau Slovensko
Sempol
VP AGRO
VP AGRO
Sumi Agro Czech
Oseva Slovakia
Oseva Slovakia
Oseva Slovakia
Oseva Slovakia
Oseva Slovakia
Oseva Slovakia
Sumi Agro Czech
Sumi Agro Czech
Sumi Agro Czech
Sumi Agro Czech
Oseva Slovakia
Oseva Slovakia
TONINIO
Torrano
Ulyxxe
URSINIO
Vincento
Vlasta
Volumixx
Winxx
Yucatan
ZE 4101
ZE 4501
ZE ADULAR
ZE ELMO
ZE KARUZEL
ZE OTIS
ZP 343 DALMAC
ZP 305
ZP 341
ZP 427
ZETA 140 S
ZETA 200 S
200
140
300
420
380
350
450
410
230
410
290
230
450
370
220
Registrácia
(rok, EU)
Zástupca v SR
FAO
zrno/siláž
Hybrid
Typ
hybridu
Tc
Dc
Tc
Tc
Tc
Tc
. Tc
SC
SC
Sc
. Sc
Sc
Tc
Sc
Sc
Sc
SC
Tc
Sc
SC
Tc
Typ zrna
MZ
M
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
MZ
Z
D
Z
M
Z
Z
TM
Z
Z
T
Smer
využití
S/Bp
S
Z
Z
Z/S
Z
Z
Z/S
Z
Z
Z/S/Bp
Z/CCM
S, Z
Z, S, Bp, Be
S, Bp
Z, Bp, Be
Z
S
Z
Z/S
S/Bp
Rajonizácia
Výška
hybridu
(cm)
-
80 (siláž)
75 (zrno)
70-75
100-120
90-110
Z (aj podhorská),
R, K
Z
80-90
80-90
80-90
-
-
220
230
260
255
80 (zrno) 240-250
-
70 - 75
75(zrno) 250-260
+++
+++
+++
+++
+++
+++
++
+++
++
+++
+++
70
(siláž). 260-280
65 (zrno)
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
++
270
250
320
280
250-270
300
250
310-320
260
Odolnosť
voči
poliehaniu
70 (zrno) 250-270
80-90
65-75
80 - 90
65–70
80-85
80-85
65-75
70-75
82 - 87
Opt. hustota porastu
(tis./ha)
K
K
K
K
K, R
K, R
K
K, R
K
K
S, Z,
Bioplyn
K, R
K, R
K
R, Z,
Z
K
K, R,
Z
Tolerancia
k chladu
+++
+++
++
++
++
++
++
++
+++
++
++
++
++
++
+++
++
++
+++
+++
++
+++
Tolerancia
k suchu
+
+
+++
+++
+++
+++
++
+++
++
++
++
++
++
++
++
+++
++
+++
+++
+++
++
Počiatočný
rast
+++
+++
+++
+++
+++
++
++
++
++
++
++
++
+++
+++
+++
++
++
+++
+++
++
+++
-
-
RD
RD
RD
RD
RMZ
SG
-
RMZ
RMZ
RMZ
SG
RD
RMZ
RMZ
RMZ
RMZ
RD
RMZ
SG
Spôsob
dozrievania rastliny
v štátnych odrodových pokusoch, dosahoval
priem. Úrodu suchých šúľkov: 8,82 t/ha.
extrémne skorý hybrid pre podhorské oblasti, pre teplejšie a humídnejšie oblasti vhodná
ako medziplodina
intenzívne podmienky, vysoký potenciál
extrémne tolerantný na sucho, vysoký
výnosový potenciál
špičkový hybrid na zrno, vynikajúci zdravotný stav, vysokoúrodný
spoľahlivý výnos
úroda zrna pri zberovej vlhkosti: 23,3%
(poľné pokusy rok 2009): Marcelová
12,22 t/ha
podľa výsledkov ŠOS úroda zelenej
hmoty 80 t/ha, Úroda zrna pri 14% vlhkosti
v Marcelovej (2013) 12,95 t/ha
v roku 2013 (Marcelová) úroda zrna pri 14%
vlhkosti – 16,86 t/ha
v štátnych odrodových pokusoch, počas 3
rokov dosahoval priem. Úrodu: 12,52 t/ha.
úroda zelenej hmoty: 46,3 t/ha (ÚKSÚP 3-r.
pr.) Úroda suchej hmoty pri 30% sušine:
19,5 t/ha (ÚKSÚP 3-r.pr.) Úroda zrna
pri 14% vlh. Polop. pokus: Marcelová:
12,12 t/ha (2009) Zavar: 8,22 t/ha. (2010)
úroda zrna pri 14% vlh. Polop. pokus:
Marcelová: 11,51 t/ha (2009) Devecser:
11,80 t/ha (2010)
NOVINKA. výkonný hybrid vhodný na siláž
a bioplyn
stabilná istota
kvalitná siláž pre kravy aj bioplynku
stabilné výnosy, dobrá suchovzdornosť
stredne skorý, dvojlíniový hybrid
maximálne úrody siláže a dobrá stráviteľnosť
vysoké úrody a veľmi dobrý zdravotný stav
novinka, s využitím hlavne na zrno
veľmi vysoká odolnosť voči chladu, vďaka
stay-green efektu poskytuje široké možnosti
s ohľadom na termín zberu siláže
Poznámka
17
Slnečnica
Syngenta
Slovakia
Zástupca v SR
SK
Registrácia
(rok, EÚ)
EÚ
2006, EÚ
2008, CZ
2008, EÚ
EÚ
Candor Trading
Candor Trading
Candor Trading
Candor Trading
Candor Trading
Candor Trading
Candor Trading
ES BELLA
ES BIBA
ES ETHIC
ES FLORIMIS CL
ES LIBRA
ES NOVAMIS CL
ES OCEANIS CL
EÚ
EÚ
2010 SR
Saatbau Linz
ES Balistic
CL
SS
VS/S
S
SS
S
S
VS
SS
S
2011
Sumi Agro Czech EÚ SR
ES AMIS
CL
S
2010, SR
Finagro
CODIZOL
S
2005, EÚ
Finagro
SS
SS
Skorosť
CODIWER
CODIFLO- Sumi Agro Czech 2013, EÚ
RUM CL
Alexandar
PR
Odroda
Rajonizácia
R, K
R, K
K, R
R, K
K, R
R, K
R, K
K, R
K, R,
K, R
K, R
R, K
K, R, O
Výnos
nažiek
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
51,2
+++
++++
+++
+++
+++
vysoký
50,
30%
8%
vlh:4t
+++
++
vysoký
45
Obsah oleja
v % pri vlhkosti 8 %
+++
+++
+++
Opt. hustota
porastu
(tis./ha)
65-70
65-70
65-70
65-70
60-80
65-70
70
60-65
65-70
65-70
65
65
60-70
Odolnosť
voči
poliehaniu
9
9
8
9
8
9
9
8
9
dobrá
9
9
8
Tolerancia
k chladu
9
9
9
8
8
9
9
7
9
výborná
9
8
8
9
8
9
9
9
9
9
8
9
dobrá
9
9
8
Tolerancia
k suchu
9
9
9
9
9
9
9
7
8
výborná
9
9
9
Pleseň slnečnice
Odolnosť voči chorobám (patogénom)
11) Sempol spol. s.r.o.,
12) Sumi Agro Czech organizačná zložka
Slovakia spol. s.r.o.,
13) VP Agro s.r.o.
Vysvetlivky:
Skorosť: VS – veľmi skorý, S – skorý, SS – stredne skorý, SN- stredne neskorý
Rajonizácia (odporúčaná oblasť): K – kukuričná, Z – zemiakárska, R – repná,
Výnos nažiek: + – nízky, ++ – stredne vysoký, +++ – vysoký
Obsah oleja: + – nízky, ++ – stredne vysoký, +++ – vysoký (prípadne vyjadrený číselne – pokiaľ je známy zdroj)
Odolnosť voči poliehaniu a chorobám: 9 – 1, 9 – najvyšší prejav znaku, 1 – najnižší prejav znaku
Tolerancia k chladu a suchu: 9–1, 9– najvyšší prejav znaku, 1–najnižší prejav znaku
MONSANTO Slovakia, s.r.o.
Pioneer Hi-Bred Slovensko., spol. s.r.o.
Oseva Slovakia s.r.o.
RAAPOOL SLOVAKIA, s.r.o.
SAATBAU Slovensko
8
9
8
8
8
8
8
8
9
vynikajúca
8
9
8
Phomopsis
helianthi
6)
7)
8)
9)
10)
8
8
8
8
8
8
veľmi úrodná
hybrid s vysokým výnosom a obsahom
oleja
nízke predzberové poliehanie
Poznámka
9
9
9
9
8
9
9
8
8
9
9
9
8
8
9
9
5
8
9
9
9
9
8
9
9
7
9
plastická a výnosná slnečnica vhodná pre
systém Clearfield
najskoršia Clearfield slnečnica
výnosná klasika
vhodná pre systém Clearfield
High-Oleic hybrid
nízky, plastický hybrid so stabilnými
výnosmi
nízky a výnosný hybrid
clerfieldová HO
IMI, úrodný
potenciál bez dedikácie,
výborná výborná výborná HTS: 53g, Vysoký
Clearfield,
9
8
8
Biela
hniloba
Candor Trading, s.r.o.
FINAGRO, s.r.o.
KWS Semena, s.r.o.,
Limagrain Central Europe SE,
MAISADOUR Semences Slovakia
Pleseň
šedá
1)
2)
3)
4)
5)
Predkladané tabuľky odrôd slnečnice si kladú za cieľ rámcovo informovať o odrodách zastupovaných jednotlivými firmami na trhu s osivami v Slovenskej republike na základe ich zápisu do Listiny
registrovaných odrôd alebo Spoločného katalógu odrôd druhov poľnohospodárskych rastlín. Podklady poskytli zástupcovia odrôd. Odrody sú v tabuľke radené podľa abecedy. Prameň informácií,
pokiaľ ich zástupcovia odrôd poskytli, a špecifické vysvetlivky sú v prehľade zástupcov odrôd..
Zástupcovia v Slovenskej republike:
Odrody slnečnice pre rok 2015
fómova
hniloba
Slnečnica
18
EÚ
EÚ
2013, SR
2008 SR
EÚ
Candor Trading
Sempol
Finagro
Saatbau Linz
Rapool Slovakia
ES TEKTONIC CL
HO
ES Terramis Cl
ES UNIC
Fabiola CS
FARO
SS
SS
2011, SK
2010, SK
2011, EÚ
2009, EÚ
2010, SK
2010, SK
2007, SK
2003, EÚ
Limagrain Central Europe
Limagrain Central Europe
Limagrain Central Europe
Limagrain Central Europe
Limagrain Central Europe
Limagrain Central Europe
Limagrain Central Europe
Limagrain Central Europe
LimagrainCentral 2011, EÚ
Europe
LG 53.81
LG 54.51
HO CL
LG 54.74
HO
LG 55.25
LG 56.31
CL
LG 56.33
CL
LG 56.35
LG 56.55
LG 56.56
HO
SS
S
S
S
S
S
S
SS
EU
SS
2010 SR
Saatbau Linz
Rapool Slovakia
SS
IMIDOR
2011, EÚ
Finagro
GOLDIMI
S
SS
SN
SS
SS
SS
SS
SN
SS
Skorosť
Imeria CL
2011, SR
Finagro
FLOSUN
2010 SR
2009
Finagro
Candor Trading
ES ROYAL
Finagro
ES PERFORMA
ES PRIMIS
2013, SR
Zástupca v SR
Registrácia
(rok, EÚ)
Odroda
Rajonizácia
R, K
K, R
K, R
K, R
K, R
K, R
K, R
K, R
K, R
K, R
K, R
K, R
K, R
K, R
K, R
K, R
K
K, R
K, R
K, R
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
++
+++
+++
+++
++
+++
++
+++
+++
++
++
++
+++
+++
+++
++
+++
+++
++
65
65
65
65
65
70
70
70
70
60-65
65-70
65
65-70
60-65
veľmi
dobrá
až
vysoká
50,
40%
65-68
65-70
65-70
65-70
65-70
65
65-70
Opt. hustota
porastu
(tis./ha)
+++
+++
8%
vlh:
3,61t
+++
48%
+++
nižší
+++
+++
+++
++
+++
Výnos
nažiek
++
Obsah oleja
v % pri vlhkosti 8 %
8%
vlh:
4,53 t
Odolnosť
voči
poliehaniu
9
9
9
9
9
8
9
9
9
8
8
9
vynikajúca
vysoká
8
vysoká
9
9
9
9
vysoká
Tolerancia
k chladu
8
8
8
8
8
9
8
9
9
7
7
8
dobrá
nadpriemerná
7
dobrá
9
8
9
8
dobrá
Tolerancia
k suchu
9
9
9
9
9
8
8
8
9
7
8
9
veľmi
dobrá
veľmi
dobrá
7
dobrá
9
9
9
9
dobrá
9
9
9
9
9
9
9
9
9
7
5
8
výborná
veľmi dobrá
6
výborná
8
8
9
8
výborná
Pleseň slnečnice
Biela
hniloba
Phomopsis
helianthi
9
8
9
9
9
8
9
9
8
7
5
9
vynikajúca
veľmi
dobrá
5
vynikajúca
9
9
9
9
9
9
9
8
9
9
9
8
veľmi
dobrá
5
veľmi
dobrá
5
8
9
8
8
8
8
8
8
8
8
5
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
7
5
8
9
9
8
8
8
9
8
8
8
6
5
8
výborná výborná výborná
veľmi
dobrá
5
výborná výborná vynikajúca
9
8
9
8
výborná výborná výborná výborná
Pleseň
šedá
Odolnosť voči chorobám (patogénom)
fómova
hniloba
úrodný High-oleic hybrid
úrodný, zdravý, veľmi plastický
plastický
CLEARFIELD úrodný, plastický
CLEARFIELD úrodný, plastický
skorý, plastický
SKORÝ + HIGH OLEIC
HIGH OLEIC + CLEARFIELD
veľmi plastický, pásikavý
stabilná, stredne skorá odroda
clearfieldová slnečnica s nižšími rastlinami
IMI
HTS: 55g
veľké úbory, homogénny porast, výborné
úrody, novinka
vysoká úroda oleja
116,5% na kontrolu, Clearfield, Hig-Oleic
Clearfield, plastická, stabilné úrody
výkonný High-Oliec IMI hybrid
kráľ pre vtáčí svet
IMI
veľmi plasticky
Poznámka
19
Slnečnica
SK
SK
SK
EU
EÚ
EÚ
2012 SR
EÚ
2011 SR
EÚ
Syngenta
Slovakia
Syngenta
Slovakia
Syngenta
Slovakia
Syngenta
Slovakia
DuPont Pioneer
DuPont Pioneer
DuPont Pioneer
Pioneer Hi-.Bred
DuPont Pioneer
DuPont Pioneer
NK Dolbi
NK Neoma
NK Tristan
P63LE75
P63LL06
P64BB01
P64HE39
P64LC09
P64LE25
Finagr, Sumi
Agro
MAS 93 IR
NK Brio
2008, EÚ
Maisadour
SK
2010, EÚ
Maisadour
MAS 90.T
MAS 92.IR
Syngenta
Slovakia
2009, EÚ
Maisadour
MAS 89.M
NK Alego
2013, EÚ
Maisadour
MAS 87.IR
EÚ
2012, EÚ
Maisadour
MAS 85.OL
Rapool Slovakia
2010, EÚ
Maisadour
MAS 83.R
MORENA
CL
2011, EÚ
Maisadour
MAS 80.IR
2006, EÚ
2012, EÚ
Rapool Slovakia
LUCIA CL
PLUS
2007, HU
EU
Limagrain Central Europe
LG 56.65
Maisadour
2005, SK
Limagrain Central Europe
LG 56.63
CL
Maisadour
2008, SK
Limagrain Central Europe
LG 56.58
CL
MAS 97.A
2009, EÚ
Zástupca v SR
MAS 95 OL
Registrácia
(rok, EÚ)
Odroda
Skorosť
SS
SS
SS
SS
SS
VS
S
SS
S
SS
SS
SS
SN
SN
SS
SN
SS
SS
SS
SS
S
S
SN-N
SN
SN
SS
Rajonizácia
+++
++++
+++
+++
+++
++
++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
Výnos
nažiek
K, R, Z
K, R, Z
K, R, Z
K, R, Z
K, R, Z
K, R, Z
K, R, O
7
7
8
5
8
6
+++
K, R, O ++++
K, R, O
K, R
K, R, O
K, R
K
K, R
K, R
K, R
K, R
K, R
K
K, R
K, R
K, R
K
K
K
K, R
Obsah oleja
v % pri vlhkosti 8 %
6
6
6
4
6
7
45
48
47
47
65
60-65
60-65
60
60-65
65-70
60-70
60-65
60-70
60-65
60-70
60-65
veľmi
dobrá
až vys.
49
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
55-65
65
65
65
Opt. hustota
porastu
(tis./ha)
+++
+++
++
++
++
+++
+++
++
++
+++
++
++
++
+++
Odolnosť
voči
poliehaniu
7
7
7
6
7
7
9
8
9
8
8
vysoká
9
9
9
9
8
8
8
8
8
8
8
9
9
9
Tolerancia
k chladu
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
7
9
9
9
Tolerancia
k suchu
-
-
-
-
-
-
8
8
8
8
8
7
7
7
6
8
7
8
9
9
9
9
nadveľmi
priemerná vysoká
8
8
9
9
9
9
9
8
9
9
7
8
8
8
100, 300, 700, 710, 730, 714
100, 300, 700, 710, 730
100, 300, 700, 710, 730
100, 300, 700, 710, 730
100, 300, 700, 710, 730
100, 300, 700, 710, 730, 714
9
9
9
9
8
veľmi dobrá
9
9
8
9
9
9
9
9
9
9
8
9
9
9
Pleseň slnečnice
Phomopsis
helianthi
7
6
6
5
7
7
8
9
8
9
8
veľmi
dobrá
9
8
8
9
8
9
8
9
9
8
7
9
9
9
Biela
hniloba
7
7
6
5
6
7
8
9
8
9
8
veľmi
dobrá
9
8
8
8
8
9
9
8
8
9
8
8
8
8
-
-
-
-
-
-
8
8
9
8
9
veľmi
dobrá
9
8
8
9
9
9
9
9
9
9
8
8
8
9
Pleseň
šedá
Odolnosť voči chorobám (patogénom)
-
-
-
-
-
-
8
8
8
8
9
veľmi
dobrá
9
8
8
8
9
9
9
9
8
9
5
9
9
9
fómova
hniloba
hybrid s vlastnosťou ExpressSun™
slnečnica Clearfield®
High-oleic s vlastnosťou ExpressSun™
pásikavý, drobnosemenný, nízky obsah
oleja
konvenčný hybrid s nízkou výškou
hybrid s vlastnosťou ExpressSun™
skorý nenáročný hybrid do Clearfield
technológii
najprodukčnejší hybrid v technológii
Clearfield
nenáročný hybrid na prostredie
stabilný hybrid, vysoká tolerancia k
chorobám
odvodený hybrid od hybridu Alexandra do
Clearfield technológii
dobrý zdravotný stav, vysoké úrody,
novinka
super úroda + stabilita
Hi Oleic, vysokoproduktívny
IMI
Clearfield, úrodný
skorosť + úroda
nový, vysoko výkonný, nízky
zdravý, Clearfield
Hi Oleic s vysokou úrodou
skorosť + úroda
skorý , intenzívny, Clearfield
CL PLUS technológia
neskorý úrodný
CLEARFIELD
CLEARFIELD úrodný, plastický
Poznámka
Slnečnica
20
EÚ
EÚ
2009, EÚ
EÚ
2009 SK
EÚ
2009, EÚ
EÚ
SK
EU
2012, EÚ
2008, EÚ
EÚ
EÚ
DuPont Pioneer
Rapool Slovakia
Rapool Slovakia
Finagro
DuPont Pioneer
Pioneer Hi-.Bred
Sumi Agro Czech
Sumi Agro Czech
VP Agro
Rapool Slovakia
Syngenta
Slovakia
Syngenta
Slovakia
Finagro
VP Agro
Candor Trading
Candor Trading
P64LE99
PARAISO
1000 CL
PLUS
PARAISO
102 CL
PF 100
PR64B24
PR64H42
PRO 112
ex
PRO 229
ex
Sikllos CL
SUNFLORA CL
SY Neostar
Talento
TORO
Vellox
X 4407 CL
X 4428 CL
EÚ
EU
Registrácia
(rok, EÚ)
Zástupca v SR
Odroda
Skorosť
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SN
SS
SN
S
SS
SS
SS
SN
SN
SN
Rajonizácia
K, R
R, K
K, R,
K, R
K, R
K, R
K, R
K, , R
K
K
K, R, Z
K, R, Z
K, , R
K, R
K, R
K, R, Z
Výnos
nažiek
+++
+++
+++
++
++++
++++
+++
+++
+++
+++
8
5
++
+++
+++
7
Obsah oleja
v % pri vlhkosti 8 %
nižší
nižší
65-70
65-70
70
70
49,
60%
+++
60-65
48
60-65
60-65
veľmi
dobrá
až
vysoká
47
70
65
65
60-65
60
65
60-65
60-65
60-65
Opt. hustota
porastu
(tis./ha)
++
vysoký
vysoký
6
4
++
+++
+++
6
Odolnosť
voči
poliehaniu
9
8
9
výborná
8
8
vysoká
9
9
9
6
6
9
+++
8
7
Tolerancia
k chladu
9
8
8
7
6
9
+++
7
7
Tolerancia
k suchu
9
9
9
dobrá
8
8
9
9
8
veľmi
dobrá
9
9
nadveľmi
priemerná vysoká
9
8
8
-
-
8
+++
7
-
9
9
9
výborná
9
9
veľmi dobrá
8
9
9
100, 300, 700, 710, 730
100, 3
8
veľmi dobrá
9
100, 300, 700, 710, 730, 714
Pleseň slnečnice
Phomopsis
helianthi
9
9
9
dobrá
9
9
veľmi
dobrá
8
9
8
5
5
9
9
8
dobrá
9
9
veľmi
dobrá
7
8
8
7
5
8
veľmi
dobrá
veľmi
dobrá
9
8
7
Biela
hniloba
7
7
9
9
8
dobrá
8
8
veľmi
dobrá
8
8
8
-
-
8
veľmi
dobrá
7
-
Pleseň
šedá
Odolnosť voči chorobám (patogénom)
9
9
8
dobrá
8
8
veľmi
dobrá
8
8
8
-
-
8
veľmi
dobrá
5
-
fómova
hniloba
to pravé pre vtáctvo, IMI
veľké nažky, prúžok, IMI
plastická
-
IMI hybrid s vyšším podielom kyseliny
olejovej
typ hybridu NK Neoma s clearfield systému
pestovania, s génom pre technológiu
CLHA+
vysokoúrodná, rovnomerný a vyrovnaný
porast
plastická
odolný na Express
odolný na Express
High-oleic s vlastnosťou ExpressSun™
pásikavý, drobnosemenný, nízky obsah
oleja
EXPRESS
mimoriadne dobrý zdravotný stav, vysoká
úroda, dobrá olejnatosť
prvý CL PLUS hybrid
hybrid s vlastnosťou ExpressSun™
Poznámka
21
Jačmeň jarný
SN
SS
SS
SS
SS
S
SN
SS
SS
SN
SS
SS
Registrácia (rok, štát)
SR 2005
SK 2010
EU 2013 SK
2014
SR 2010
2011
2009 SR
SR 2002
SK 2012
SK 2012
ČR 2008
SR 2009
2010 SR
2013 SR
Calcule6)
Cerbinetta6)
Claire4)
Donaris7)
Ebson6)
IS Carmenta8)
IS Castor8)
Kangoo1, 3, 6)
Karmel7)
Kumran7)
Conchita
Bojos
1)
2)
Skorosť
Odrody
Rajonizácia
K, R, Z
K, R, Z
K, R, Z
K, R, Z
K, R, Z
K, R, Z
K, R, Z
K, R, Z
K, R, Z
K, R, Z
K, R, Z
K, R, Z
Sladovnícka akosť
7,3
7,5
6,4
6,7
7,2
9.0
7
7,2
8,1
6,6
6,1
7
extrakt v sušine (%)
82,7
83,4
82,1
83,4
83
82,6
82,7
83,3
82,8
82,6
82,1
82,7
množstvo ß-glukánov
v sladine (mg/l)
180
186
129
143
174
110
199
164
69
120
175
133
Výnos
100,2
103
106
++
++
100
102
105
101
106
109
105
HTS (g)
46
47,6
45,4
47,6
50,4
46
42,5
48
46,5
48,52
45,52
46
8,5
8,3
8,23
8,6
8,2
8,2
8,3
8,2
7,38
8
8,64
8
8,7
8,8
7,13
8,11
7,5
8
8
8,15
8,3
8,2
7,3
8,26
Mlo-8,
48
8,5
8,1
8,16
7,63
8,42
8,5
6
6,3
6
5,4
5,8
6,6
5,78
5,65
5,75
6,33
6,8
6,8
Sladovnícke
8,9
8,75
9
8,11
8,1
Múčnatka trávová
Odolnosť voči chorobám
Hrdza jačmenná
Slad
Odolnosť voči poliehaniu
Vysvetlivky:
Skorosť: S – skorá, SS – stredne skorá, SN – stredne neskorá, N – neskorá odroda
Rajonizácia (odporúčaná oblasť):
Sladovnícka akosť: 9 – 1, 9 – najakostnejšia
Výnos zrna: + – nízky, ++ – stredne vysoký, +++ – vysoký
Odolnosť voči poliehaniu a chorobám: 9 – 1, 9 – najvyšší prejav znaku, 1 – najnižší prejav znaku
Hnedá škvrnitosť
Jarný jačmeň
8,1
8,3
8,25
8,1
8,1
8,2
8,18
8,2
8,26
8,44
8,44
8,2
vysoká úroda v KVO. Testy HEINEKEN od 2015. Vysoký podiel predného zrna, odolnosť proti
múčnatke trávovej
vysoké úrody, výťažnosť predného zrna 92-96%, gén mlo – múčnatka trávová. Testy v sladovniach
Levice, LYCOS Trnava, HEINEKEN.
nosná odroda pre Heineken
výberová akosť, veľmi vysoký obsah extraktu a vysoký podiel predného zrna
výberová akosť, vysoký obsah extraktu a vysoký podiel predného zrna
významná odroda pre všetky sladovne
skorosť, gén mlo- múčnatka trávová makrosladovacie testy, Sladovňa Levice
výberová akosť, výborná výťažnosť predného zrna dobrý zdravotný stav
odroda skúšaná medzi novými odrodami spoločnosťou Heineken
stabilita úrod, vysoký podiel predného zrna; odroda zaradená do skúšok Heineken; hlavná
sladovnícka odroda v Rakúsku
vysoký kompenzačný charakter, stabilita úrod v mokrých podmienkach i chudobnejších pôdach,
vysoký podiel predného zrna
nosná odroda pre české pivo a pre ležiaky
Poznámka
Predkladané tabuľky odrôd jarného jačmeňa a jarnej pšenice si kladú za cieľ rámcovo informovať o odrodách zastupovaných jednotlivými firmami na trhu s osivami v Slovenskej republike na základe ich zápisu do Listiny registrovaných odrôd alebo Spoločného katalógu odrôd druhov poľnohospodárskych rastlín. U jarného jačmeňa sme zohľadnili jeho význam pre výrobu piva a rozdelili ho
na sladovnícky a nesladovnícky. U jarnej pšenice je jedným z najdôležitejších kvalitatívnych znakov jej pekárska akosť. Inak sú odrody radené podľa názvu v abecednom poradí. Podklady poskytli
zástupcovia odrôd.
Zástupcovia v Slovenskej republike:
1) Limagrain Central Europe cereals, s.r.o.
3) Oseva Slovakia s.r.o.
5) SAATBAU Slovensko
8) ISTROPOL SOLARY a.s.,
2) OSIVO a.s., Kalinčiakova 2391, 96003
4) RAPOOL SLOVAKIA, s.r.o., udržiavateľ:
6) Sempol spol. s.r.o.
Zvolen
SAATEN-UNION, GmbH Nemecko
7) HORDEUM s.r.o.
Odrody jarného jačmeňa a jarnej pšenice pre rok 2015
Rynchospóriová
škvrnitosť
Jačmeň jarný
22
SS
S
SN
SS
SS
S
SS
SS
SS
SN
S
SN
SS
SS
2014 SR
2012 SR
2008 SR
SR 2002
2007
2009 SR
2012 SR
2009 SR
2011 SR
2014 SR
SR 2006
SR 2008
SR 2006
SR 2008
EU
EU
Laudis1)
Levan7)
Malz1, 3, 6)
Marthe4)
Signora6)
Signum1)
Sunshine6)
Valis7)
Xanadu4)
Aktiv1)
Argument8)
Azit1)
Carbona5)
Wilma5)
7)
Sladar
SS
Registrácia (rok, štát)
KWS Bambina2)
K, R, Z
K, R, Z
K, R, Z
K, R, Z
K, R, Z
Rajonizácia
K, R
K, R
K, R, Z
K, R, Z
K, R, Z
K, R, Z
K, R, Z
K, R, Z
K, R, Z
K, R, Z
S - SS K, R, Z
Skorosť
Odrody
Sladovnícka akosť
-
-
-
kŕmny
kŕmny
-
-
82,9
82,7
83
83,4
83,8
-
-
3,9
7
7
6,4
6,5
7,3
83,8
82,4
7,1
(8,0
CZ)
7,6
82,8
83,3
83,2
83,4
extrakt v sušine (%)
8,3
6,2
8,5
7,2
množstvo ß-glukánov
v sladine (mg/l)
-
-
-
-
-
153
170
29
249
184
135
152
208
95
Výnos
+++
++
107
106
109
104%
101,3
103
106
106
103
105
101
105
106
103
HTS (g)
40
38-42
46,6
46,1
46,5
48
51
46,9
45,5
48,9
46,3
45,2
45
42-44
45,5
52
Odolnosť voči poliehaniu
5
7
8,2
84
8,1
9
8
8,03
8,2
8,6
8,19
8,28
8,5
8,6
8,5
8,5
Múčnatka trávová
8,4
Mlo
8,2
5
5
4
4
84
8,4
6,9
6,21
6,1
5,4
5,94
5,67
5,6
5,13
7
5,9
5,73
6,4
4
5
5,9
6,7
6
Nesladovnícke
8,95
7,5
8,2
8
Mlo8,7
8,3
7,8
7,63
8,45
8
8,36
Mlo8,34
8,73
8
7,9
8,1
8,23
8,6
8,51
7,3
8,3
8,8
7,5
Hrdza jačmenná
Odolnosť voči chorobám
Hnedá škvrnitosť
Slad
4
5
8,4
8,1
8,3
7,94
8,2
7,8
8,18
8
8,64
8,3
8.3
8,1
8,33
8,3
Rynchospóriová
škvrnitosť
vysoká kŕmna hodnota
nízky a výnosný
vysoko úrodná odroda
Veľmi vysoké a stabilné úrody, vysoká odolnosť proti poliehaniu a chorobám
vysoko úrodná odroda
registrovaná v 14 štátoch Európy, akceptovaná LYCOS –Trnavské sladovne, plastická, univerzálna
odroda, vysoká HTZ
vysoká úroda V KVO a RVO, vysoká HTZ. Podiel predného zrna 95-98
odroda je skúšaná pre sortiment Heineken Sladovne Slovensko;
vysoký podiel zrna nad sitom 2,5 mm
skorosť , gén mlo –E.g., vysoké úrody, makrosladovacie testy, Sladovňa Levice
odroda je z hrubčického šľachtenia, má gén mlo proti múčnatke
odroda je zaradená do sortimentu Heineken Sladovne Slovensko; úrody vysoké aj v suchých
podmienkach, vysoký podiel zrna nad sitom 2,5 mm
odroda odporúčaná Heinekenom, akceptovaná sladovníckym a pivovarníckym priemyslom
nosná odroda pre Heineken
akceptovaná Lycos TT, Heineken, Sladovňa Levice, skorosť, vysoké úrody , múčnatka trávová-gén
mlo
je z hrubčického šľachtenia, v testovacích skúškach pre Heineken, gén mlo proti múčnatke
dobrá stabilita úrod, vysoký podiel predného zrna aj v suchších rokoch, v 3.roku skúšok sladovne
Heineken, akceptovaná Levickou sladovňou
Poznámka
23
Pšenica jarná
SS
2010, SK
2011 EÚ
IS Jarissa8)
KWS SCIROCCO2)
SS
SS
SS
SS
SS
presievková
2008, SK
2014, SK
2014, SK
EÚ
2004 D
2011 EU
IS Durapex8)
IS Duragold8)
1, 6)
Lennox6)
Xenos6)
Epos
Duromax5)
presievková
SS
EÚ
Duroflavus5)
1998 EÚ
SS
EÚ 2006
Achille2)
IS Duranegra
SS
EÚ
SW Kadrilj5)
8)
K, R, Z
K, R
A
E
A
A
K, R, Z
K, R, Z
K, R, Z
K, R
K, R
K, R
K, R
E
E
E
E
výborná
výborná
výborná
E
E
KVR,
RVo
K, R
E
K, R
E/A
S osinatá
EÚ
CH Campala5)
K, R, Z
K, R, Z
2007
skoré odnožoFrancúzvanie, stredne
K, R, Z
sko
skoré dozrievanie
VS
2004
GRANNY3)
SENSAS6)
SS osinatá
2001 ČR
Rajonizácia
E
SN
Registrácia
(rok, štát)
Corso1)
Pekár. akosť/
Cestovin. akosť
/pšenica tvrdá/
K, R, Z
Skorosť
Odrody
Výnos zrna
strednávysoká
stredná
veľmi
vysoká
vysoký
-
45-50
52-55
49-52
38-41
45-50
38-41
42
40
50-54
42
40-45
43 g
41
HTS (g)
+++
++
+++
+++
++
++
++
+++
vysoký a
stabilný
+++
+++
+++
5,5 t
++
6.7
7/7,5
7/7,8
5,5/7,0
4
6,5
6,5
6
5
dobrá stredná
6
výborná
veľmi dobrá
7
7
dobrá
veľmi
dobrá
5
4
-
dobrá
6
5
Presievková pšenica
8
8
7
7
6
7
6
dobrá
5
dobrá stredne
dobrá
7.8
7
Pšenica tvrdá
dobrá
8
výborná (nie je
potrebné použitie
morforegulátora
7
8
6
dobrá
7
6/6,5
Odolnosť voči
poliehaniu
7
Múčnatka –
list/klas
dobrá, krátke
steblo
listové
škvrnitosti
Odolnosť voči chorobám
dobrá
stredná
-
5
7
7
7
5
dobrá
7
dobrá
6
7
5
dobrá
7
Septoriózy
v klasu
Vysvetlivky:
Skorosť: S – skorá, SS – stredne skorá, SN – stredne neskorá, N – neskorá odroda
Rajonizácia (doporučená oblasť):
Trieda kvality: E – elitná, A – kvalitná, B – chlebová, P – potravinárska
Výnos zrna: + – nízky, ++ – stredne vysoký, +++ – vysoký
Odolnosť voči poliehaniu a chorobám: 9 – 1, 9 – najvyšší prejav znaku, 1 – najnižší prejav znaku
dobrá
dobrá
6
7
7.7
7.7
7.7
7
dobrá
7
stredne
dobrá
7.5
7.8
6
dobrá
7.4
hrdza
pšeničná/
plevová
Jarná pšenica
presievková
osinatá nízka odroda. Možný veľmi skorý výsev – ihneď ako podmienky dovolia (vo Francúzsku je to presievkový typ); dobrá stabilita čísla
poklesu
vysoké úrody, stabilne vysoká akosť E
vysoké úrody stabilne vysoká akosť A, odolná proti poliehaniu, výborný
zdravotný stav
vysoká pekárenská kvalita
potravinová odroda, výsev- čo najskôr na jar
osvedčená kvalitná j. pšenica
Poznámka
dobrá
stredná
6
3
7
7
7
3
bezosinatá odroda s dobrou odnožovacou schopnosťou; sejba od
októbra do marca
intenzívny jarný rast, skoré klasenie, dobrá odnožovacia schopnosť
najúrodnejšia, najpestovanejšia jar. pšenica v Nemecku
jarná tvrdá
vysoký úrodový potenciál, výborná a stabilná cestovinárska akosť
vysoký úrodový potenciál, výborná a stabilná cestovinárska akosť
vysoká odnožovacia schopnosť, plastická odroda, výborná
cestovinárska akosť
jarná tvrdá
stredná veľmi dobrá cest. kvalita, vysoký obsah bielkovín a objemová hmotnosť
7
dobrá
7
8
5
dobrá
-
fuzáriá
v klase
HVIEZDA NA
KAŽDOM SILNÝ HRÁČ NA
ŠIKOVNÉ
DLHÉ TRATE PREKVAPENIE
POLI
P0216
P9903
P9606
NEPORAZITEĽNÝ
P9486
NAJLEPŠÍ
STRELEC
http://slovakia.pioneer.com
DuPont oválne logo je registrovaná ochranná známka spoločnosti DuPont.
®,TM,SM sú ochranné známky spoločnosti Pioneer Hi-Bred. © 2014, PHII.
ŠAMPIÓN
P9241 P0023 P0412
NOVÁ VÍŤAZNÁ
PIONEER GENERÁCIA
HYBRIDY KUKURICE
S EŠTE LEPŠÍM VÝNOSOM
SĽUBNÝ
NOVÁČIK
Download

agronom-4-2014-web