V-F ARMA V STIŠ ,
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Organizační garanti: Ing. David Bečka, Ph.D.
tel. 224382531, 608171805, fax: 224382535, E-mail: [email protected]
pan Václav Voller, agronom V-Farma Vstiš, tel.: 603372397
Č ESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V P RAZE
a Zemědělská společnost při ČZU v Praze
v dlouhodobé spolupráci a s finanční podporou osivářských společností: AGROFINAL,
Odborní garanti: Ing. David Bečka, Ph.D., prof. Ing. Jan Vašák, CSc.
Česká zemědělská univerzita v Praze
Kamýcká 129
165 21 Praha 6 – Suchdol
BAYER CROPSCIENCE, BOR, CANDOR TRADING, CAUSADE OSIVA, CODISEM, KWS, LIMAGRAIN,
MONSANTO, OSEVA PRO, PIONEER, RAPOOL, SAATBAU LINZ, SELGEN, SUMI AGRO,
SYNGENTA, VP AGRO
srdečně zvou na
Orientační plánek (viz http://jdem.cz/en2d3)
GPS: 49°38'40.524"N, 13°14'53.825"E
Polní den
řepka ozimá
místo konání:
den:
Vstiš (o. Plzeň-jih), kulturní dům
10. 5. 2013 – pátek
čas: 8.30 h. prezence, občerstvení
9.00 h. zahájení
Pozvánka ke stažení: http://svri.agrobiologie.cz/
NAŠE NEJBLIŽŠÍ AKCE V OKOLÍ (začátek v 9 h.)
10.6.
(pondělí)
26.6.
(středa)
Restaurace na statku,
Jarní ječmen a Tematické
Mirošov,
řepky pro pozdní výsevy
o. Rokycany
Restaurace Sokolovna Řepka a pšenice – odrůLišany,
dy a agrotechnika
o. Rakovník
Bezplatně
Bezplatně
PROGRAM
8.30 – 9.00:
9.00 – 9.30:
9.30 – 9.45:
9.45 – 12.00:
12.00 – 13.00:
Příjezd, registrace, občerstvení
Vystoupení organizátorů a hostitelského podniku
Odjezd na pokusy
Prohlídka a doporučení k porostům
Ukončení
ORGANIZAČNÍ INFORMACE A PLATBY
 Veřejná prohlídka polních pokusů je bezplatná s finanční podporou osivářských společností
(AGROFINAL, BAYER CROPSCIENCE, BOR,
CANDOR TRADING, CAUSADE OSIVA,
CODISEM, KWS, LIMAGRAIN, MONSANTO,
OSEVA PRO, PIONEER, RAPOOL,
SAATBAU LINZ, SELGEN, SUMI AGRO,
SYNGENTA, VP AGRO)
CO MŮŽE ZVLÁŠTĚ ZAUJMOUT
 přehlídka hlavních a nastupujících odrůd řepky ozimé
 odrůdy ozimé řepky „na míru“, nezávislé vlastní popisy (sorty nízké a vysoké, pro nižší náklady, plastické, velmi výkonné, větvení od spodu či od shora, různě rané, rozdílné ceny
osiva)
 diagnostika a prognóza letošního výskytu chorob a škůdců
 komplexní agrotechnika pro výnosy semen nad 4 - 5 t/ha
a agrotechnika s nižšími vstupy a vyšší rentabilitou
Výnosové výsledky nejlepších odrůd (t/ha), Vstiš 2011/12
(celkem hodnoceno 30 odrůd)
1. místo 2. místo 3. místo 4. místo 5. místo 6. místo 7. místo 8. místo 9. místo 10. místo
Ø polo‐
provozu Standard (t/ha) Jesper 3,96 Sonate 3,89 Jumper 3,70 Rohan 3,55 NK Speed 3,48 Labrador 3,48 Goya 3,45 Ontario 3,40 Californium 3,39 Sherpa 3,34 3,12 Diagnostika (t/ha) NK Speed 4,16 Adriana 4,06 Jesper 3,86 Labrador 3,84 Rohan 3,76 Californium 3,59 Dobrava 3,55 Goya 3,51 Sonate 3,50 Jumper 3,50 3,23 Výnosové výsledky nejlepších odrůd (t/ha),
poloprovozy celkem 2011/12 (celkem hodnoceno 30 odrůd)
1. místo 2. místo 3. místo 4. místo 5. místo 6. místo 7. místo 8. místo 9. místo 10. místo
Ø polo‐
provozu Standard (t/ha) Sherpa 4,55 Ontario 4,49 Exagone 4,49 DK Excellium 4,44 Jesper 4,41 NK Linus 4,38 Californium 4,37 Dobrava 4,36 Rohan 4,36 Labrador 4,29 4,12 Diagnostika (t/ha) DK Excellium 4,90 Dobrava 4,88 Pulsar 4,65 Ontario 4,63 NK Linus 4,62 Hybrisun 4,62 Adriana 4,61 Labrador 4,61 Rohan 4,56 NK Speed 4,54 4,39 Pozn. U Standardu průměr z lokalit (Hrotovice, Humburky, Chrášťany, Nové Město a Vstiš), u Diagnostiky
průměr z lokalit (Hrotovice, Humburky, Chrášťany, Petrovice a Vstiš).
Download

Polní den řepka ozimá