PONUDA SEMENA SUNCOKRETA VICTORIA LOGISTIC 2015.
Kompanija “ Victoria Logistic “ je i ove godine za svoje partnere obezbedila ponudu najkvalitetnijih
hibrida suncokreta sledećih proizvođača:
SYNGENTA
PAKET
SUNGLOBE FL
SUNGLOBE FG
SUNGLOBE FD
PAKOVANJE
1.S.J. Clearfield hibrida semena
suncokreta + 2l Fusilade Forte
+ 2l Listego
1 S.J. Standardnog hibrida + 2l
Fusilade Forte + 10l Gardoprim
Plus Gold 500 SC
1 S.J. Standardnog hibrida + 2l
Fusilade Forte + 4l Dual Gold
960 EC
SYNGENTA
HIBRID
PAKOVANJE
KUPAVA
DOLBY
ROCKY
KONDI
EDENIS
NEOMA
ADAGIO
FERTI
FORTIMI
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
LIMAGRAIN
HIBRID
LG 56.65M
LG 56.35
LG 55.25
LG 55.42CL
LG56.58CL
LG56.63CL
LG65.33CL
LG54.85
LG56.62
PAKOVANJE
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
KWS
HIBRID
BAROLO RO+Cr
*tretirani fungicidom i sa
insekticidom Cruiser
BAROLO RM+Cr
*tretirani fungicidom i sa
insekticidom Cruiser
DRAGON
BELUGA
BAROLO RO
BAROLO RM
HYSUN
PAKOVANJE
75.000
75.000
75.000
75.000
75.000
75.000
75.000
MAISADOUR
HIBRID
MAS83R
MAS97A
MAS80IR
PAKOVANJE
150.000
150.000
150.000
CAUSSADE
HIBRID
IMERIA CS ( CL )
IMERIA CS ( CL )
DURBAN
FABIOLA
PAKOVANJE
150.000
75.000
150.000
150.000
NS SEME
HIBRID
DUŠKO
NOVOSAĐANIN
NS-H-111
NS FANTAZIJA
NS NOVAK
NS OSKAR
NS TAURUS
ORFEJ
RIMI PR
SREMAC
SUMO 1 PR
SUMO 2 OR
NS DUKAT
NS KONSTANTIN
PAKOVANJE
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
NS SEME-TRETMAN CRUISER
HIBRID
NOVOSAĐANIN
NS-H-111
NS NOVAK
NS OSKAR
NS TAURUS
ORFEJ
SREMAC
SUMO 1 PR
PAKOVANJE
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
PIONEER
HIBRID
PR63LL06
PR64LC09
PR64F50
PR64LL92
PR64LE19
PR64LE25
PAKOVANJE
75.000
75.000
75.000
75.000
75.000
75.000

Sva ponuđena semena ispunjavaju norme kvaliteta propisane Zakonom o semenu ( Službeni
glasnik Republike Srbije br. 45/2005 ).

Preuzimanje predmetnog semena je FCO magacin kupca.

Rok za razduženje u merkantilnom suncokretu je 30.09.2015.
Za sve dodatne informacije kotaktirajte komercijalne menadžere i predstavnike.
Download

PONUDA SEMENA SUNCOKRETA VICTORIA LOGISTIC