K A T A L Ó G O S Í V 2 0 1 2
w w w . s u m i a g r o . s k
WWW.SUMIAGRO.SK
KUKURICA
Kukurica
Polstar
Traddi CS
P 30.004
Codibag
Scafort
Codilor
Listel (COD 8520)
Coditoul
ZP 305
ZP 341
Dalmac
Codilac
3
3
4
4
5
5
6
7
8
9
10
11
Slnečnica
ES Petunia
ES Lolita
Albatre
Codistar
ES Artimis CL
ES Tectonic CL/HO
ES Amis CL
MAS 93 iR - CL
PRO 229 ExpressSun
14
14
15
15
16
17
17
18
19
Jarná repka
COD 707
Jura
21
21
Chemické prípravky
Equip® + Buctril® Extra Pack
Polstar
Traddi CS
TROJLÍNIOVÝ HYBRID REGISTROVANÝ SK 2010
TROJLÍNIOVÝ HYBRID REGISTROVANÝ V EU 2004
Fao 210 s / 220 z
Fao 210 s / 220 z
Typ zrna: Tvrdý až medzityp
Typ zrna: Tvrdý až medzityp
Silážny hybrid aj do ťažkých podmienok
Špičkový silážny hybrid aj do ťažkých podmienok
SÚHRNNÁ CHARAKTERISTIKA HYBRIDU
SÚHRNNÁ CHARAKTERISTIKA HYBRIDU
Veľmi skorý hybrid ponúka vysoko kvalitné krmivo, vyvážené a so zaujímavými hodnotami dusíka táto kukurica presne vyhovuje dojniciam
a pre výkrm dobytka svojím vysokým obsahom škrobu.
Vhodná do všetkých druhov pôd.
Veľmi skorý hybrid ponúka vysoko kvalitné krmivo, vyvážené a so zaujímavými hodnotami dusíka táto kukurica presne vyhovuje dojniciam
a pre výkrm dobytka svojím vysokým obsahom škrobu.
SILNÉ STRÁNKY
SILNÉ STRÁNKY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vysoký výnos zrna i siláže a suchej hmoty
Staygreen
Veľmi dobrý počiatočný rast
Vysoký obsah škrobu
Krmivo vysokej nutričnej hodnoty
Veľmi pekná kukurica
MORFOLÓGIA
MORFOLÓGIA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Veľmi vysoká rastlina
Dobre opelenie šúľka
Vysoká HTS
Tolerantný k snetiam
Zdravá siláž
Zrno / CCM / siláž
Výška rastliny
Výška uchytenia palice
HTS
Počet radov
Kvitnutie
Počiatočný rast
Poliehanie - vegetácia
Poliehanie - zber
Vysoký výnos zrna i siláže
Staygreen
Veľmi dobrý počiatočný rast
Vysoký obsah škrobu
Krmivo vysokej nutričnej hodnoty
Veľmi pekná kukurica
Vysoký výnos suchej hmoty
Polstar
LG 32.25
ES Kirola
268
115
282
14
7
8
7
7
259
118
264
14
6
8
7
7
260
120
250
14
6
8
6
8
Veľmi vysoká rastlina
Dobre opelenie šúľka
Vysoká HTS
Tolerantný k snetiam
Zdravá siláž
Zrno / CCM / siláž
Výška rastliny
Výška uchytenia palice
HTS
Počet radov
Kvitnutie
Počiatočný rast
Poliehanie - vegetácia
Poliehanie - zber
Traddi
Birko
Calas
265
105
329
16
2
8
7
7
260
100
319
16
0
7
7
7
255
90
314
14
2
6
7
8
22
(3)
KUKURICA
KUKURICA
P 30.004
Codibag
Scafort
Codilor
TROJLÍNIOVÝ HYBRID REGISTROVANÝ V EU 2012
TROJLÍNIOVÝ HYBRID REGISTROVANÝ V EU KATALÓGU
TROJLÍNIOVÝ HYBRID REGISTROVANÝ V EU KATALÓGU
TROJLÍNIOVÝ HYBRID REGISTROVANÝ V EU KATALÓGU
Fao 220 s /230 z
Fao 240 s /230 z
Fao 260 s / 260 z
Fao 290 s / 290 z
Typ zrna: Flint/dent
Typ zrna: Medzityp
Typ zrna: Medzityp
Typ zrna: Medzityp
Skorý sortiment
Skorý sortiment
Stredne skorý sortiment, Suma teplôt po kvitnutie 880°C
SÚHRNNÁ CHARAKTERISTIKA HYBRIDU
SÚHRNNÁ CHARAKTERISTIKA HYBRIDU
Veľmi dobrý vegetačný vývoj, Bohaté hojné olistenie,
Veľmi úrodný hybrid, Skorá odroda, Odporúčanie: siláž
Špičkový silážny hybrid, vhodný do zemiakárskej, repnej a aj ostatných oblastí najmä na siláž. Veľmi vhodný na bioplyn.
Špičkový silážny hybrid, vhodný do zemiakárskej, repnej a aj ostatných oblastí najmä na siláž. Veľmi vhodný na bioplyn.
SÚHRNNÁ CHARAKTERISTIKA HYBRIDU
SÚHRNNÁ CHARAKTERISTIKA HYBRIDU
Skorý hybrid určený predovšetkým na siláž, v zemiakárskej a krmovinárskej výrobnej oblasti. Velmi výhodný na bioplyn. Výsoká úroda celkovej suchej hmoty.
Vysoký hybrid stredne skorej skupine zrelosti vhodný na pestovanie
na siláž, aj na zrno, aj do chladnejších oblastí. Na Slovensku registrovaný v roku 2010.
SILNÉ STRÁNKY
•
•
•
•
•
•
Vysoký výnos siláže
Možnosť aj na zrno
Rýchle dozrievanie
Do všetkých typov pôd
Univerzalnost (zrno/kvalitná siláž)
Rýchlo stráca vodu
MORFOLÓGIA
•
•
•
•
Vysoká rastlina
Bohaté olistenie
Veľmi dobre opálená palica
Stredná HTS
SILNÉ STRÁNKY
•
•
•
•
•
•
•
•
Silné zrno
Možnosť aj na zrno
Vysoká úrodnosť zrna
Veľmi dobrá odolnosť na fuzáriozy a helminthosporiózy
Zmiešaný typ – zrno / siláž
Veľmi kvalitná siláž
Veľmi dobrá schopnosť zostávať zeleným, Staygreen
Veľmi zdravá rastlina
•
•
•
•
•
Mimoriadne vysoký výnosový potenciál silážnej hmoty
Veľmi dobrá odolnosť na fuzáriozy a helminthosporiózy
Produktivita krmiva a pravidelnosť úrod
Veľmi silné olistenie
Dobrá schopnosť zostávať dlho zeleným, Staygreen
SILNÉ STRÁNKY
•
•
•
•
•
•
MORFOLÓGIA
MORFOLÓGIA
•
•
•
•
•
•
SILNÉ STRÁNKY
Staygreen, vzpriamený hybrid
Vyšľachtený na úrodnosť
Vzhľad – zavalitý a listnatý
Rastlina so širokými poloerektívnymi listami tmavej farby
14 riadkov v palici
Výška rastliny 263 cm, stredne odolný na sucho, optimálna hustota pestovania 80-90 tis rastlín, stredne odolný na
chlad
BALENIE
• Vyšľachtený, veľmi úrodný typ
• Veľmi dobrý zdravotný stav
• Vyšľachtený hlavne na stabilnú produktivitu výbornej siláže
• Lomenie v polovici listu
• Rýchly počiatočný rast
• Výška rastliny 278 cm, výška nasadenia palíc 115 cm,
stredná odolnosť na sucho, veľmi dobrá na chlad. optimálna hustota pestovania 80-90 tis. Výborná straviteľnosť hmoty siláže.
Vysoká produktivita z hektára
Prispôsobivý na všetky typy pôdy
Veľmi dobrá schopnosť zostávať zeleným
Veľmi dobrá odolnosť na fuzáriozy a helminthosporiózy
Odolný na sucho, odolný voči poliehaniu
Veľmi dobrý zdravotný stav
MORFOLÓGIA
•
•
•
•
•
•
•
•
Výška rastliny 296 cm
Výška nasadenia šulka 124 cm
Enormne masívne olistenie
Veľké a rovné listy
Veľmi dobré ozrnenie
HTS 355 g
Doba dokvetu 84 dní
Úrodový potenciál 12,5 - 14 t/ha-1
• 50 000 tis. zŕn
Výsledky 2007 UKSUP
INKA
LG 32.25
CODIBAG
priemer pokusu
Výnos SH
t/ha
17,9
19,7
19,2
19,2
Výnos SH
v%
95
105
102
97
Výnos SH
palíc t/ha
6,93
8,04
8,98
8,98
Výnos SH
palíc v %
93
107
120
104
Výnos SH
v%
95
105
104
97
Výnos SH
palíc t/ha
6,55
7,62
7,78
7,4
Výnos SH
palíc v %
92
108
110
104
Výsledky 2006 UKSUP
INKA
LG 32.25
CODIBAG
priemer pokusu
(4)
Výnos SH
t/ha
17
18,9
18,6
17,5
(5)
KUKURICA
KUKURICA
Listel (COD 8520)
Coditoul
TROJLÍNIOVÝ HYBRID REGISTROVANÝ V 2010
DVOJJLÍNIOVÝ HYBRID REGISTROVANÝ V EU 2009, V SR 2010
Fao 320 s / 320 z
Fao 360 s / 360 z
Typ zrna: Medzityp
Typ zrna: Zub
Hybrid registrovaný 2010 po prvom roku na základe vynikajúceho výnosu
Veľmi veľké tmavozelené listy, silný vegetačný vývoj, veľmi rovné, vztýčené držanie, veľmi dobré oplodnenie šúľka,
kvalitná siláž/zrno
SÚHRNNÁ CHARAKTERISTIKA HYBRIDU
Vynikajúci hybrid v strednesilnej skupine vhodný na pestovanie do všetkých oblastí
SILNÉ STRÁNKY
•
•
•
•
•
Výnos zrna
Vysoká rastlinaa vhodná na bioplyn
Vysoko kvalitná siláž
Použitie zrno, siláž i bioplyn
Veľmi dobrá odolnosť na fuzariózu, helmintosporium
MORFOLÓGIA
•
•
•
•
•
•
•
Široké poloovisnuté listy
Veľmi mohutná rastlina
Vynikajúce opeľovanie
Staygreen
HTS
Sejba - kvitnutie 900 °C
Siláž (30% s.h.) 1590 °C
Výška rastliny
Výška uchytenia palice
HTS
Odolnosť na poliehanie
Počiatočný rast
SÚHRNNÁ CHARAKTERISTIKA HYBRIDU
Cod8520
DKC3759
DK391
265
135
329
8,5
8
255
132
319
7,5
7
260
130
14
7
7
Stredne neskorý hybrid využiteľný na pestovanie na zrno. Vynikajúci takisto na siláž. Odoláva záťažovým situáciam a striedaniu teplôt.
Poskytuje vysoký výnos zelenej masy.
SILNÉ STRÁNKY
•
•
•
•
•
•
•
MORFOLÓGIA
Pravidelnosť
Veľmi dobre odoláva záťažovým situáciám
Kvalitné krmivo
Krmivo s vyváženým množstvom rastlinného škrobu
Dobrá odolnosť stonky voči fuzarióze
Vysoký podiel zrna v siláži
Vhodný na bioplyn (vysoký výnos zelenej masy + šulky)
•
•
•
•
•
•
Veľmi veľké tmavozelené listy
Výška rastliny: vysoká
Výška nasadenia palíc: 140 cm
Priemerný počet riadkov na šúlku: 15,6
Dobre opelený šulok
Odolný na poliehanie
Priemer registračných skúšok na UKSUP - stredne neskorý sortiment 2008-9
HYBRID
Výnos S.H.
t/ha
Výnos S. šulku
t/ha
Sušina
%
Výnos Z.H.
t/ha
Fuzarium
9-1
Výška r.
cm
Sneť
%
Ceslav
18,4
9
67,1
51,2
5,3
266
0,8
CODITOUL
23,2
10,4
53,4
69,9
7,1
288
0,4
Karacho
22,1
10,8
62,1
59,4
7,4
260
0,9
PR37F73
22,6
10,1
53,9
72,4
7,1
275
0,8
Priemer
pokusu
23,1
10,2
56,2
68,3
-
-
-
Komentár UKSUP:
104 % úrody suchej hmoty, 100% úrody suchej hmoty šulkov, 106 %
úrody zelenej hmoty. Hybrid dosiahol dobré úrody zrna.
Komentár Codisem:
Hybrid je odolný voči fúzaniu a snetiam, čo spôsobuje o niečo vyšší
obsah vody v zrne ako pri viac postihnutých hybridoch. Kvalita zrna
je ocenená pri kontraktoch so zahraničím. Svojim vysokým vzrastom
a dobrým podielom šulkov je vynikajúci na výrobu bioplynu a kvalitnú siláž. Kvitne o dva dni skôr ako kontrolný PR37F73.
(6)
(7)
KUKURICA
KUKURICA
ZP 305
ZP 341
TROJLÍNIOVÝ HYBRID REGISTROVANÝ V EU KATALÓGU
STREDNE SKORÝ HYBRID REGISTROVANÝ V EU KATALÓGU
Fao 380 z
Fao 380
Typ zrna: Zub
Typ zrna: Zub
Vo svojej skupine skorosti je jedným z hybridov z najrýchlejším uvoľňovaním vody pri dozrievaní,
Nízke náklady na sušenie
Extrémne tolerantný na sucho! Výnosový potenciál zrno – 13 t/ha
SÚHRNNÁ CHARAKTERISTIKA HYBRIDU
Extrémne tolerantný na sucho, stredne skorý hybrid, FAO 300Z, stredná výška stonky.
SÚHRNNÁ CHARAKTERISTIKA HYBRIDU
Špičkový hybrid s výbornou odolnosťou proti stresovým podmienkam, vhodný na pestovanie ako do intenzívnych, tak aj do extenzívnych podmienok. Dosahuje stabilne vysoké úrody zrna. Má pevné steblo a je odolný voči poliehaniu.
HODNOTENIE GENOTYPU - CHARAKTERISTIKA
SILNÉ STRÁNKY
•
•
•
•
•
AGRONOMICKÉ ŠPECIFIKÁ
Vzchádzanie - veľmi dobré
Veľmi dobrý skorý jarný vývoj
Staygreen veľmi dobrý
Úrodový potenciál na úrovni 15 t/ha
Stredneskorý hybrid FAO 300z
MORFOLÓGIA
•
•
•
•
Klíčenie
5
Ťažká frakcia %
ND
Počiatočný rast
4
Ľahká frakcia %
ND
„Stay Green“
4
Protein %
ND
Rýchlosť
voľňovania vody
5
Olej %
ND
130 - 135
ND
14 - 16
Počet riadkov
ND
ND
Úroda suchej
hmoty
ND
Koeficient
stráviteľnosti
ND
• Klíčenie skoré
• Rýchly počiatočný rast
• Staygreen
• Úrodový potenciál 13 t/ha
• Extrémne tolerantný na sucho
MORFOLÓGIA
•
•
•
•
•
Stredne vysoká rastlina
Výška rastliny 210 cm
Počet dní do zrelosti 115 – 120
Počet riadkov na šuľku 16
Farba zrna červená
BALENIE
• 25 000 tis. zŕn
červená
Farba klasu
• 25 000 tis. zŕn
Škrob %
ND
Počet dní do zrelosti
BALENIE
ND
255
Výška rastliny
Vynikajúce uvoľňovanie vody
Výška rastliny 255 cm
Počet dní do zrelosti: 130 - 135
Počet riadkov: 14 - 16
KVALITATÍVNE PARAMETRE
AGRONOMICKÁ CHARAKTERISTIKA
SILNÉ STRÁNKY
ND – neudané
PESTOVATEĽSKÉ ODPORÚČANIE
PESTOVATEĽSKÉ
PODMIENKY/VÝSLEDKY
VYNIKAJÚCE
DOBRÉ
PRIEMER.
Odporúčanie pre:
HODNOTENIE GENOTYPU - CHARAKTERISTIKA
PESTOVATEĽSKÉ ODPORÚČANIE
AGRONOMICKÉ ŠPECIFIKÁ
PESTOVATEĽSKÉ
PODMIENKY/VÝSLEDKY
KVALITATÍVNE PARAMETRE
Klíčenie
5
Ťažká frakcia %
61,3
Odporúčanie pre:
Počiatočný rast
5
Ľahká frakcia %
38,7
Veľmi úrodnú pôdu
Neúrodnú pôdu
“Stay Green”
7
Protein %
9,41
5
Olej %
5,09
Hustota výsadby
Rýchlosť
uvoľňovania
vody
Vysoká
Výška rastliny
210
Škrob %
69,82
Stredná
Stredná
Počet dní do
zrelosti
115 - 120
Úroda suchej
hmoty
17,33
Nízka
Počet riadkov
16
Koeficient
stráviteľnosti
64,9
Farba klasu
červená
Veľmi úrodnú pôdu
Neúrodnú pôdu
Nízka
Potenciál produkcie siláže
Vysoko výnosná
VYNIKAJÚCE
DOBRÉ
PRIEMER.
Hustota výsadby
Vysoká
Potenciál produkcie siláže
Vysoko výnosná
Vysoko kvalitná
Vysoko kvalitná
úroda v t.ha-1
HYBRID
TRNAVA
úroda v % na priemer pokusu
TOPOĽNÍKY
priemer
TRNAVA
TOPOĽNÍKY
úroda v t.ha-1
zberová vlhkosť v %
priemer
TRNAVA
TOPOĽNÍKY
úroda v % na priemer pokusu
zberová vlhkosť v %
priemer
HYBRID
TRNAVA
TOPOĽNÍKY
priemer
TRNAVA
TOPOĽNÍKY
priemer
TRNAVA
TOPOĽNÍKY
priemer
13,89
12,21
13,05
113,5
110,4
112,0
18,4
16,0
17,2
11,52
10,65
11,09
94,1
96,3
95,2
19,2
14,5
16,9
PR 37F73
13,89
12,21
13,05
113,5
110,4
112,0
18,4
16,0
17,2
PR 37F73
LG 3475
11,52
10,65
11,09
94,1
96,3
95,2
19,2
14,5
16,9
LG 3475
ZP 305/8
15,44
12,18
13,81
126,1
110,1
118,1
18,0
17,8
17,9
ZP 341
14,12
12,36
13,24
115,4
111,7
113,6
18,4
18,1
18,3
12,18
9,55
10,87
100,0
100,0
100,0
18,5
16,1
17,3
12,97
10,23
11,60
106,4
107,1
106,8
18,8
15,3
17,0
Average C
12,18
9,55
10,87
100,0
100,0
100,0
18,5
16,1
17,3
Average C
Average S
12,97
10,23
11,60
106,4
107,1
106,8
18,8
15,3
17,0
Average S
(8)
(9)
KUKURICA
KUKURICA
Dalmac
Codilac
REGISTROVANÝ V EU KATALÓGU
DVOJLÍNIOVÝ HYBRID REGISTROVANÝ V EU
Fao 400 z
Fao 420 s / 420 z
Typ zrna: Zub
Typ zrna: Zub
Spoľahlivý výnos vo všetkých podmienkach
Suma teplôt na zrno 1890 °C
SÚHRNNÁ CHARAKTERISTIKA HYBRIDU
SILNÉ STRÁNKY
•
•
•
•
•
•
•
MORFOLÓGIA
Vysoký výnos
Extrémne tolerantný na sucho
výnosový potenciál 15 t/ha
Stredne neskorý hybrid
FAO 400
Stredne vysoká stonka
Extrémne tolerantný na sucho
Dvojlíniový stredne neskorý hybrid na kombinované využitie, tzn. na zrno, siláž a bioplyn. Má rýchly počiatočný vývoj, veľmi dobrý zdravotný stav. Je odolný hlavne proti sneti kukuričnej. Má pevne bohato olístené steblo. Poskytuje stabilné úrody zrna v stresových podmienkach.
• Stay green
SILNÉ STRÁNKY
BALENIE
•
•
•
•
• 25 000 tis. zŕn
Vysoký výnos zrna a siláže
Perfektný na bioplyn
Vhodný najmä do slabších stanovíšť
Kvalitná siláž s vysokým podielom zrna
HODNOTENIE GENOTYPU - CHARAKTERISTIKA
AGRONOMICKÉ ŠPECIFIKÁ
MORFOLÓGIA
KVALITATÍVNE PARAMETRE
Klíčenie
Počiatočný rast
“Stay Green”
Rýchlosť
uvoľňovania vody
Výška rastliny
Počet dní do
zrelosti
5
5
7
Ťažká frakcia %
Ľahká frakcia %
Protein %
58,57
41,43
8,52
5
Olej %
5,26
71,36
Počet riadkov
14 - 16
Škrob %
Úroda suchej
hmoty
Koeficient
stráviteľnosti
Farba klasu
červená
255
120 - 125
• Veľmi vysoká rastlina s erektívnymi listami
• Dlhý a dobre opílený šulok
• Stredná HTS
Výška rastliny
Výška upn. šulku
Počet radov
15,8
Codilac
PR37Y15
DKC4860DK391
338
140
16
313
129
16
291
127
16
71,6
PESTOVATEĽSKÉ ODPORÚČANIE
PESTOVATEĽSKÉ
PODMIENKY/VÝSLEDKY
VYNIKAJÚCE
DOBRÉ
PRIEMER.
ODPORÚČANIE PRE:
Veľmi úrodnú pôdu
Neúrodnú pôdu
HUSTOTA VÝSADBY
Vysoká
Stredná
Nízka
Potenciál produkcie siláže
Vysoko výnosná
Vysoko kvalitná
úroda v t.ha-1
úroda v % na priemer pokusu
zberová vlhkosť v %
HYBRID
TRNAVA
TOPOĽNÍKY
priemer
TRNAVA
TOPOĽNÍKY
priemer
TRNAVA
TOPOĽNÍKY
priemer
PR 37F73
13,89
12,21
13,05
113,5
110,4
112,0
18,4
16,0
17,2
LG 3475
11,52
10,65
11,09
94,1
96,3
95,2
19,2
14,5
16,9
ZP 434
14,01
10,98
12,50
114,5
99,3
106,9
17,7
18,2
18,0
Average C
12,18
9,55
10,87
100,0
100,0
100,0
18,5
16,1
17,3
Average S
12,97
10,23
11,60
106,4
107,1
106,8
18,8
15,3
17,0
( 10 )
( 11 )
KUKURICA
KUKURICA
Rajonizácia
Optimálna
hustota
(tis.rastlín/ha)
VJ (tis.ks/VJ)
3
3
3
2
268
115
3
3
2
2
áno
TM
B,O,R
80-90
50
tolerantná k sneti, vysoký
obsah škrobu
Firemné údaje
TRADDI
EU
Tc
210
220
3
3
3
2
265
105
3
3
2
2
áno
TM
B,O,R
80-90
50
tolerantná k sneti, vysoký
obsah škrobu
Firemné údaje
P 30.004
SK
Tc
220
220
3
3
3
2
265
105
3
3
2
2
áno
TM
B,O,R
80-90
50
tolerantná k sneti, vysoký
obsah škrobu
Firemné údaje
CODIBAG
EU
Tc
240
230
2
3
2
263
105
2
3
2
2
áno
M
R,O,B
80-90
50
rýchly počiatočný rast,
kvalitná siláž
Firemné údaje
SCAFORT
EU
Tc
260
260
2
3
3
278
115
3
3
2
3
áno
M
P,O,B
80-90
50
výborná stráviteľnosť,
vhodný na bioplyn
Firemné údaje
CODILOR
EU
Tc
290
290
3
3
3
296
124
3
3
3
2
áno
M
P,O,B
80-90
50
výborná stráviteľnosť,
vhodný na bioplyn
Firemné údaje
LISTEL
(COD 8520)
EU
Tc
320
320
3
3
3
265
132
3
3
3
2
áno
MZ
K,R,O,B
80-90
50
vysoký výnos zrna,
vhodná na bioplyn
Firemné údaje
CODITOUL
EU
Tc
360
360
3
3
3
270
125
3
3
3
2
nie
Z
K,R,O
80-90
50
vysoký výnos zrna, vhodná
na bioplyn, nenáročný na Firemné údaje
podmienky pestovania
ZP 305
EU
Sc
380
380
3
2
3
255
125
3
2
3
2
áno
Z
K,R
80
25
vynikajúci zrnový hybrid
FAO
Zápis
Použitie
CCM
siláž
bioplyn
hodnotenie
AM, cm
hodnotenie
AM, %
Zdroj informácií
sucho
chlad
hodnotenie
AM, ÚKZÚZ
ZP 341
EU
Sc
380
380
3
2
3
255
125
3
2
3
2
áno
Z
R,Z
80
25
DALMAC
EU
Sc
400
400
3
3
3
255
135
3
3
3
2
áno
Z
K,R
80
25
CODILAC
EU
Tc
420
420
3
3
3
338
140
3
3
3
3
Z
K,R
80-90
50
( 12 )
Poznámka
Typ zrna
220
zrno
Odolnosť
210
zrno
Výnos zrna
Tc
siláž
Výška
nasadenia
palíc
EU
Výška rastliny
POLSTAR
HYBRID
Typ hybridu
Staygreen
Výnos celkovej
suchej hmoty
Súhrnná tabuľka technických a hospodárskych vlastností hybridov kukurice
vynikajúci zrnový hybrid,
vhodný na bioplyn,
nenáročný na podmienky
pestovania, vhodný do
suchých podmienok
vynikajúci zrnový hybrid,
nenáročný na podmienky
pestovania, vhodný do
suchých podmienok
vynikajúci silážny hybrid,
vhodný aj na zrno
Firemné údaje
Firemné údaje
Firemné údaje
Firemné údaje
( 13 )
SLNEČNICA
SLNEČNICA
ES Petunia
ES Lolita
Albatre
Codistar
REGISTROVANÉ V EU KATALÓGU
REGISTROVANÉ V EU KATALÓGU
REGISTROVANÉ V EU KATALÓGU
REGISTROVANÉ V EU KATALÓGU
Skorý hybrid,
obsah oleja 48 - 49 %
Stredne skorý hybrid,
obsah oleja 48 - 49 %
Stredne skorý až poloneskorý hybrid,
obsah oleja 47 - 48 %
Skorý hybrid,
obsah oleja 48 - 49 %
Nový hybrid s vysokým výnosom a obsahom oleja
Hybrid s veľmi vysokým výnosom zrna a obsahom oleja
Hybrid s vysokou a istou úrodnosťou
Nový hybrid s vysokým výnosom a obsahom oleja
SILNÉ STRÁNKY
• veľmi vysoký výnos – č.1 v pokusoch OMMI
(skorý sortiment)
• rýchlo dozrieva
• mimoriadne odolný proti hnedej škvrnitosti
stonky a fómovej hnilobe
• vysoký obsah oleja
• 117,3% výnosov štandardov
ODOLNOSŤ K CHOROBÁM
hnedá
škvrnitosť
stonky
(phomopsis) plasmopara
SILNÉ STRÁNKY
SILNÉ STRÁNKY
•
•
•
•
•
veľmi vysoký výnosový potenciál
vysoký obsah oleja
veľmi dobré opeľovanie
rezistentný k plazmopare a len veľmi málo náchylný
k ost. hubov. chorobám a poliehaniu
ODOLNOSŤ K CHOROBÁM
hnedá
škvrnitosť
stonky
(phomopsis) plasmopara
sklerotínia fomová hniloba poliehanie
•
•
•
•
•
SILNÉ STRÁNKY
rezistentný k európskym kmeňom plazmopary
veľmi vysoký výnos zrna
veľmi dobrá počiatočná energia rastu
stredne skorý STAY GREEN hybrid
hybrid s vysokým obsahom oleja
ODOLNOSŤ K CHOROBÁM
hnedá
škvrnitosť
stonky
(phomopsis) plasmopara
sklerotínia fomová hniloba poliehanie
•
•
•
•
•
veľmi vysoký výnosový potenciál
vysoký obsah oleja
veľmi dobré opeľovanie
rezistentný k plazmopare a len veľmi málo náchylný
k ost. hubov. chorobám a poliehaniu
ODOLNOSŤ K CHOROBÁM
hnedá
škvrnitosť
stonky
(phomopsis) plasmopara
sklerotínia fomová hniloba poliehanie
odolnosť
odolnosť
odolnosť
odolnosť
náchylnosť
náchylnosť
náchylnosť
náchylnosť
odolný
( 14 )
rezistentný
k hlavným
kmeňom
slabo
citlivý
odolný
odolný
slabo
náchylný
rezistentný
slabo
náchylný
slabo
náchylný
slabo
náchylný
rezistentný
rezistentný
slabo
náchylný
slabo
náchylný
slabo
náchylný
odolný
rezistentný
k hlavným
kmeňom
sklerotínia fomová hniloba poliehanie
slabo
citlivý
odolný
odolný
( 15 )
SLNEČNICA
SLNEČNICA
ES Artimis CL
ES Tectonic CL/HO
REGISTROVANÉ V EU KATALÓGU
REGISTROVANÉ V EU KATALÓGU
Stredne skorý hybrid, odolný k prípravku Pulsar 40,
vysoký obsah oleja 48 - 49 %
Hybrid stredne skorý
Hybrid stredne skorý
Excelentný hybrid s vysokým obsahom oleja,
vysokou a istou úrodnosťou
Excelentný hybrid s vysokým
obsahom oleja, vysokou a istou
úrodnosťou
SÚHRNNÁ CHARAKTERISTIKA HYBRIDU
SÚHRNNÁ CHARAKTERISTIKA HYBRIDU
Patrí medzi vysoko olejnaté hybridy (HO) s vysokou a istou úrodnosťou s toleranciou na herbicíd Pulsar 40 Clearfield produkčný systém.
Nová odroda slnečnica s Clearfield produkčným systémom. Povoléná pre použitie v sezóne jar 2011 na výnimku na základe vynikajúcich výsledkov.
Hybrid s veľmi vysokým výnosom zrna a obsahom oleja
SÚHRNNÁ CHARAKTERISTIKA HYBRIDU
Nová odroda slnečnice s Clearfield systémom. Stredne neskorá. Nižšieho vzrastu, odolná proti phomopsis a phoma.
NOVINKA
INKA
NOVIN
REGISTROVANÉ V EU KATALÓGU
neošetrené
SILNÉ STRÁNKY
•
•
•
•
•
•
•
CHARAKTERISTIKA TECHNOLÓGIE V SLNEČNICI
ES Amis CL
SILNÉ STRÁNKY
vhodný pre všetky typy pôdnych podmienok
stredná tolerancia v suchých podmienkach
veľmi vysoký výnos zrna, vysoký obsah oleja
vysoká odolnosť voči hlavným hubovým chorobám
stredne rýchly počiatočný rast
stredne skoré kvitnutie, výška rastliny – vysoká
dozrievanie – stredne skoré
SILNÉ STRÁNKY
• odroda pre Clearfield produkčný systém - vyššia efektivita využívania herbicídov
• špeciálna obsažnosť kyseliny olejovej - pre High Oleic
použitie
• veľký priemer hlavy a dobrá stabilita - pre stabilnú produkciu s vysokou výťažnosťou
•
•
•
•
•
•
•
vhodný pre všetky typy pôdnych podmienok
stredná tolerancia v suchých podmienkach
veľmi vysoký výnos zrna, vysoký obsah oleja
vysoká odolnosť voči hlavným hubovým chorobám
stredne rýchly počiatočný rast
stredne skoré kvitnutie, výška rastliny – vysoká
dozrievanie – stredne skoré
ODOLNOSŤ K CHOROBÁM
PESTOVATEĽSKÉ INFORMÁCIE
hnedá
škvrnitosť
stonky
(phomopsis) plasmopara
ODOLNOSŤ K CHOROBÁM
• Hustota pestovania: 6-8 rastlín /m2
• Odporúčaná pre všetky oblasti
• Ošetrené Influx + Apron
ošetrené
sklerotínia fomová hniloba poliehanie
odolnosť
hnedá
škvrnitosť
stonky
(phomopsis) plasmopara
sklerotínia fomová hniloba poliehanie
odolnosť
ES Tectonic Cl v oficiálnych pokusoch na Slovensku 2009
náchylnosť
11,5
rezistentný
slabo
náchylný
slabo
náchylný
slabo
náchylný
ÚKSUP SR pokusy 2008
Lokalita
Úroda (t/ha)
Veľký Meder
4,43
Veľké Ripňany
5,34
Želiezovce
6,17
náchylnosť
11,0
vlhkosť (%)
slabo
náchylný
slabo
náchylný
rezistentný
slabo
náchylný
slabo
náchylný
slabo
náchylný
10,5
10,0
9,5
9,0
42,0
44,0
46,0
48,0
50,0
52,0
54,0
obsah oleja (%)
Source: UKSUP 2009
Pulsar 40 1,2 l/ha
( 16 )
( 17 )
SLNEČNICA
SLNEČNICA
MAS 93 iR - CL
PRO 229 ExpressSun
REGISTROVANÉ V EU KATALÓGU
REGISTROVANÉ V EU KATALÓGU
CITLIVÉ DRUHY BURÍN NA EXPRESS® 50 SX
Hybrid stredne neskorý
Hybrid skorý
Vysoká olejnatosť, stredne vysoká rastlina, IMI odolnosť
Excelentný hybrid s vysokým obsahom oleja,
vysokou a istou úrodnosťou
SÚHRNNÁ CHARAKTERISTIKA HYBRIDU
SÚHRNNÁ CHARAKTERISTIKA HYBRIDU
Vhodný pre technológiu Clearfield, hybrid nižšieho vzrastu a výborný úrodový potenciál
Hybrid slnečnice tolerantný voči prípravku Express 50 SX a úč. látka
trybenuron-methylu na postemergentné ošetrenie vo fáze 2-8 listov.
SLOVENSKÝ NÁZOV
Ambrosia artemisiifolia
Ambrózia palinolistá
Datura stramonium
*****
Cirsium arvense
Durman obyčajný
Podslnečník Theofrastov
Pichliač roľný
Xanthium spp.
Voškovníky
*****
Hibiscus trionum
Ibištek trojdielny
*****
Stachys annua
Čistec lesný
*****
Lamium spp.
Hluchavky
*****
Capsella bursa-pastoris
Kapsička pastierska
*****
Bilderdykia convulvulus
Pohánkovec ovíjavý
*****
Amaranthus blitoides
Láskavec blitovitý
*****
Amaranthus retroflexus
Láskavec ohnutý
*****
Amaranthus chlorostachys
Láskavec zelenoklasý
*****
Chenopodium album
Tripleurospermum inodorum
Anthemis, Chamomilla
spp.
Sonchus arvensis
Mrlík biely
*****
Parumanček nevoňavý
*****
Rumany a rumančeky
*****
Mlieč roľný
*****
Rumes, Acetosa spp.
Štiavy a štiavce
*****
Stellaria media
Hviezdica prostredná
*****
Raphanus raphanistrum
Reďkev ohnicová
*****
Chenopodium hybridum
Mrlík hybridný
*****
Solanum nigrum
Ľuľok čierny
*****
Polygonium persicaria
Horčiak broskyňovolistý
*****
Polygonium lapathifolium
Horčiak štiavolistý
*****
Sinapis arvensis
Horčica roľná
*****
Mercurialis annua
Bažanka roľná
*****
Iva xanthiifolia
Iva voškovníkovitá
*****
Galium aparine
Lipkavec obyčajný
***
Taraxacum officinale
Púpava obyčajná
**
Abutilon Theophrasti
SILNÉ STRÁNKY
CHARAKTERISTIKA
• dobrá odolnosť na choroby (Phoma, Phomopsis
a Sclerotinia)
• veľmi dobrý počiatočný rast
• na zaburinené polia (ambrozia, Xantium)
•
•
•
•
•
Výsledky z z H, RO a SRB 2009 (16 lokalít)
odolný na Tribenuron metyl
odolný na zárazí
stredne nízka (155 cm)
stredná HTS 60 g
vysoký obsah oleja 49%
ODOLNOSŤ K CHOROBÁM
Hybrid
Výnos t/ha
H2O
Olinka
2,94
9,6
Sanay
3,13
11,6
Meldimi
3,2
9,9
HYBRID
Výnos t/ha
Obsah oleja %
H2O
LG 56.60
3,12
10,5
PR64H42
2,65
47,9
9,1
2,60
49,1
9,0
3,18
93.IR
• dobrá odolnosť na Phomopsis, Alternaria
Výsledky z 12 lokalít v EU 2010
10,7
PRO 229
MECHANIZMUS ÚČINKU
Výsledky pol. pokusov H, RO,SRB
Express® 50 SX preniká do rastliny cez listy.
Prípravok zabraňuje fungovaniu enzýmu acetolaktát-syntetázy.
Následkom inhibície enzýmu sa v priebehu niekoľkých hodín
po aplikácii zastaví preprava živín, dýchanie
a metabolizmus v citlivých rastlinách.
3,25
Výnos t.Ha-1
3,20
93IR
3,15
3,10
Express® 50 SX rýchlo zastaví rast citlivých burín.
Typické príznaky (zmena farby, hynutie)
sú viditeľné po 3-10 dňoch po ošetrení
(v závislosti od podmienok rastu burín).
3,05
3,00
2,95
2,90
9,0
9,5
10,0
10,5
Vlhkosť v %
11,0
11,5
12,0
ÚČINOK
NIČENIA
*****
VEDECKÝ NÁZOV
*****
*****
***** účinok ničenia vynikajúci
y
j
**** dobrýý *** strednýý ** slabýý
Teplé a vlhké počasie v čase aplikácie zvyšuje
účinok, kým v suchých a studených podmienkach
sa príznaky môžu objaviť oneskorene.
Aplikáciu Express® 50 SX oddialime, ak by mali
rastiliny počas postreku trpieť stresom
z predchádzajúceho ošetrenia, z chladu,
z extrémnych horúčav, podvýživou alebo zamokrením.
Express® 50 SX registrovaná značka fy DUPONT company
( 18 )
( 19
9)
SLNEČNICA
JARNÁ REPKA
Súhrnná tabuľka technických a hospodárskych vlastností hybridov SLNEČNICE
Tolerancia
k Phomosis
Tolerancia
k Sclerotinia
Tolerancia
k extr. podm.
COD 707
Jura
REGISTRÁCIA: POĽSKO 2010
REGISTROVANÉ V EU KATALÓGU
Líniová repka jarná
Hybrid stredne skorý
Excelentný hybrid s vysokým obsahom oleja,
vysokou a istou úrodnosťou
Excelentný hybrid s vysokým obsahom oleja,
vysokým a istým výnosom
Hybrid
Skorostná
skupina
Typ slnečnice
Olejnatosť
nažiek v %
Doporučený
výsevok
ES Petunia
skorá
Klasik
48-49
60 000 - 70 000
****
****
***
ES Lolita
stredne skorá
Klasik
48-49
60 000 - 70 000
***
***
****
Albatre
stredne skorá
Klasik
47-48
60 000 - 70 000
****
***
****
Codistar
stredne skorá
Klasik
48-49
60 000 - 70 000
****
****
***
ES Artimis
skorá IMI
Klasik - CL
48-50
60 000 - 70 000
****
***
***
SÚHRNNÁ CHARAKTERISTIKA ODRODY
SÚHRNNÁ CHARAKTERISTIKA HYBRIDU
ES Tectonic
skorá IMI / HO
HO - CL
48
60 000 - 70 000
****
***
***
Skorá jarná repka so skorým kvitnutím a veľmi skorým zberom.
ES Amis
skorá IMI
Klasik - CL
48
60 000 - 70 000
****
***
****
Jura patrí medzi špičkové hybridy jarnej repky, charakteristické stabilnou úrodou aj v ťažkých podmienkach s pod Vysokých Tatier.
MAS 93IR
skorá IMI
Klasik - CL
48-49
60 000 - 70 000
****
***
****
PRO 229
expres
Klasik expres
48
60 000 - 70 000
****
***
***
SILNÉ STRÁNKY
•
•
•
•
POPIS
vysoký obsah oleja
veľmi nízky obsah glucosinolátu
veľmi dobrá na Sclerotinii
dobrá odolnosť na poliehanie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
MORFOLÓGIA
• výška rastliny: stredná (priemer 124 cm)
• HTS stredné
• produkcia oleja 45,1 %
Registračné výsledky 2009 a 2008
výška: stredne vysoký
typ: reštaurovaný 100% fertilný hybrid
vývoj: veľmi rýchly vývoj po sejbe
kvitnutie: skoré až stredne skoré
dozrievanie: skoré až stredne skoré
pokrytie porastu: výborné
odolnosť proti poliehaniu: veľmi dobrá
výška rastliny: stredná
obsah oleja: 45%
veľmi nízky obsah hlukosinolátov (11,1-12,5 mmol/g)
SILNÉ STRÁNKY
VARIETY
( 20 )
Výnos
%
Výnos
v%
Obsah
oleja
Obsah
Glucosin
Dozretie
2008
2009
2009
2009
Dátum
Proximo
100
104
45,3
7
25.07
Fenja
106
106
47,1
6,9
29.07.
Larissa
103
100
44,1
9
27.07.
SW Landmark
98
97
43,3
9
28.07.
SW Savann
102
98
44,4
10,6
27.07.
SW Svinto
100
98
45,3
8,2
27.07.
Markus
109
103
45,1
8
26.07.
• vysoký výnosový potenciál
• vysoký obsah oleja
• pravidelnosť výnosov
ODOLNOSŤ K CHOROBÁM
• odolnosť proti sklerotínii: dobrá
• odolnosť proti fómovej hnilobe: veľmi dobrá
( 21 )
PONUKA PRÍPRAVKOV JAR 2012
PONUKA PRÍPRAVKOV JAR 2012
Equip® + Buctril® Extra Pack
Herbicídna kombinácia prípravkov na postemergentné ničenie jednoročných a vytrvalých trávovitých a jednoročných dvojklíčnolistových burín v kukurici siatej.
ÚČINNÉ LÁTKY
Equip: foramsulfuron 22,5 g/l isoxadifen-etyl 22,5 g/l (safener)
Buctril Extra: bromoxynil 225 g / l
BALENIE A KAPACITA
Equip - COEX HDPE / PA kanister 5 l - OD formulácia
Buctril Extra - COEX HDPE / PA kanister 5 l - EC formulácie
Balenie v kartóne: 2×5 l Equip + 1×5 l Buctril Extra
SPEKTRUM ÚČINNOSTI KOMBINÁCIE
Zmes prípravkov Equip + Buctril Extra spoľahlivo ničí veľmi široké
spektrum jednoročných a vytrvalých tráv a rad významných dvojklíčnolistových burín v kukurici. Medzi citlivé trávovité buriny patrí ježatka kuria noha, rosička krvavá (2–3 listy), bary, proso, lipnica ročná,
mätonoh, ovos hluchý, pýr plazivý, metlička obyčajná, psiarka roľná,
výmrv obilnín a cirok halepský.
DÁVKOVANIE PRÍPRAVKOV
Prípravky sa aplikujú v rozpätí dávok 1,7–2 l/ha Equip + 0,75–1 l/ha
Buctril Extra podľa stavu zaburinenia.
Ku kombinácii nemožno pridávať externé zmáčadlo.
ODPORÚČANIA PRE APLIKÁCIU
Kombinácia Equip + Buctril Extra sa aplikuje postemergentne od fázy
2 listov do 20 cm výšky kukurice (v praxi do 6–listov) s ohľadom na
fázu burín. Najlepšie účinnosti sa dosiahnu pri aplikácii na mladé, aktívne rastúce buriny za podmienok priaznivých pre ich rast a vývoj.
Buriny musia byť v čase aplikácie vzídené a musia mať dostatočnú
listovú plochu. Jednoročné trávy sú najcitlivejšie po vzídení do konca odnožovania. Pýr plazivý je najlepšie ničený od 2 listov do konca
odnožovania. Rosička krvavá je najcitlivejšie vo fáze 2–3 listov. Prosá
sú citlivé do začiatku odnožovania. Jednoročné dvojklíčnolistové buriny sú najcitlivejšie po vzídení do 4–6 listov, menej citlivé sú v skorších rastových fázach (do 2–4 listov). Použitie je možné v zrnovej aj
v silážnej kukurici.
Následné plodiny
UPOZORNENIE
Po aplikácii kombinácie prípravkov Equip + Buctril Extra možno v rámci bežného osevného postupu vysievať akékoľvek plodiny bez obmedzenia. V prípade likvidácie porastu kukurice ošetreného touto
kombináciou je možné ako náhradnú plodinu vysievať len kukuricu.
Vhodná a najmenej riziková je predchádzajúca orba alebo bezorbový
výsev s hlbším prekyprením. Neodporúča sa letný výsev ďatelinovín.
Kanister s prípravkom Equip je nutné pred použitím vždy
dôkladne pretrepať. Aplikačné zariadenie musí byť po aplikácii
čo najskôr vyčistené, aby nedošlo k zaschnutiu zvyškov kvapaliny na stenách a ostatných častiach postrekovača.
Prípravky nemožno používať v porastoch kukurice s podsevom
iných plodín a v množiteľských porastoch kukurice. Neodporúča sa tiež používať v porastoch kukurice cukrovej a pukancovej.
Kombináciu prípravkov nie je možné použiť do porastov ošetrených pôdnymi organofosfátmi, resp. porast nemožno ošetriť
insekticídom na báze organofosfátov 2 týždne pred a po aplikácii tejto kombinácie.
Equip neaplikujte na porast poškodený škodcami alebo oslabený nepriaznivými poveternostnými podmienkami (napr. mráz,
krupobitie, dlhé obdobie chladu a sucha) a podmáčaním (intenzívne zrážky). Neaplikujte pri teplotách nad 25 °C, za intenzívneho slnečného svitu a ak je rozdiel teplôt medzi dňom a nocou väčší ako 20 °C. Ošetrujte v čase, keď má kukurica suché
listy s dostatočnou voskovou vrstvou. Odstup od posledného
dažďa musí byť min. 6 hodín.
Kombináciu prípravkov možno použiť iba raz za vegetáciu. Dodržujte protirezistentnú stratégiu uvedenú na etikete
Technika aplikácie
Prípravky sa aplikujú v kombinácii pozemným postrekom schválenými postrekovačmi. Pri aplikácii odporúčame použiť dávku vody 200–
600 l/ha. Pre aplikáciu v ďalších plodinách je nutné postrekovač riadne vyčistiť spôsobom uvedeným na etiketách. Prípravok nesmie zasiahnuť úletom, odparom ani splachom okolité porasty ani osiate pozemky alebo pozemky určené na siatie.
Príprava postrekovej kvapaliny
Je zakázané miešať koncentráty. Prípravky vlejte do nádrže oddelene. Odmerané množstvo prípravkov sa postupne naleje za stáleho
miešania do predmiešavacieho zariadenia, po rozpustení sa umiestni do nádrže aplikačného zariadenia naplneného do polovice vodou,
nádrž sa doplní na požadovaný objem a potom sa všetko dôkladne
rozmieša. Pri absencii predmiešavacieho zariadenia možno naliať prípravky za stáleho miešania postupne do nádrže aplikačného zariadenia naplneného do polovice vodou a doplniť vodu na stanovený objem a znovu dôkladne premiešať.
DÁVKOVANIE PODĽA STAVU ZABURINENIA
Z citlivých dvojklíčnolistových burín ničí hviezdicu prostrednú, mrlíky, lobody, horčiaky, konopnicu, láskavec ohnutý, lipkavec obyčajný,
výmrv repky, výmrv slnečnice, výmrv zemiakov, peniažtek roľný, kapsičku pastiersku, žltnicu maloúborovú, ľuľok čierny, horčicu poľnú,
reďkev ohnicovú, dvojzub trojdielny, ambróziu, fialku roľnú, viky, durman obyčajný, starček obyčajný, rumančeky, parumančeky, hluchavky, portulaku kapustovú, mak vlčí, výmrv maku, pohánkovec ovíjavý.
Stredne citlivé sú stavikrv vtáčí, bažanka ročná, Podslnečník Theophrastov, štiavy, mliečniky, nezábudka roľná, mlieč (listové štádiá),
nevädza poľná, pichliač roľný, praslička roľná (dočasne poškodzuje nadzemnú časť).
Odolné sú veroniky, pupenec roľný, podbeľ lekársky, mäta roľná, zemedym lekársky, žihľava.
1,7 l/ha Equip + 0,75–1 l/ha Buctril Extra
Nižšia dávka od 1,7 l/ha herbicídu Equip je vhodná len pri slabšom
zaburinení jednoročnými trávami (ježatka kuria noha atď.), za priaznivých podmienok alebo pri výskyte burín v nižších vývojových fázach
rastu. Dávku 1 l/ha herbicídu Buctril Extra doporučujeme v kombinácii použiť len pri kalamitnom výskyte burín, najmä horčiakov (stavikrv
vtáčí, pohánkovec ovíjavý atď.).
2 l/ha Equip + 0,75 l/ha Buctril Extra
Vyššiu dávku od 2 l/ha herbicídu Equip je nutné použiť vždy pri ničení vytrvalých burín (pýr plazivý, cirok halepský atď.), prerastených burín alebo pri silnom zaburinení..
Plodina
kukurica siata
zmus
ni
škodlivý orga
riny,
jednoročné bu
pýr plazivý
Dávkovanie
2 l/ha Equip
ctril Extra
+ 0,75 l/ha Bu
/ha
200–600 l vody
OL
LA
AT
--
upom medzi
ta je daná odst
ho
le
ná
an
hr
oc
-
Poznámka
CH 12
ku
ku rica od BB
rastlín
cm
20
y
šk
vý
do
ne)
nt
ge
er
m
te
(pos
termínom aplik
ácie a zbe-
lehota, AT
OL - ochranná
á aplikácia
ck
te
le
LA
rom;
denia
prostrediu
k životnému
aplikačné zaria
mi. Nečistite
iká vo vzťahu
al
riz
ob
né
ich
ož
o
m
.
a
eb
st
ami al
fariem a z cie
Odporúčania
vody prípravk
d splaškami z
dy.
kontaminácii
ntaminácii vô
ko
te
povrchovej vo
SP1 Zabráňte
áň
v
br
jo
ro
Za
chových vôd.
P II. stupňa zd
O
vr
v
po
a
ti
iti
os
už
ízk
po
bl
v
lúčená z
ípravkov je vy
liny.
Kombinácia pr
necieľové rast
e
pr
né
včiel,
eč
zp
be
ne
sú
y
ých stavovcov,
vk
ra
Príp
a, suchozemsk
tv
ác
.
vt
y
ov
an
zm
hr
ni
oc
a mikroorga
ciu z hľadiska
roorganizmov
žaduje klasifiká
pôdnych mak
l,
ie
Prípravok nevy
vč
m
re
ok
nkonožcov
necieľových člá
( 22 )
( 23 )
Váš odborný poradca
SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Krupinská 4, 851 01 Bratislava
www.sumiagro.sk
Ján Kanda
Mobil: 0903 584 567, fax: 055 7287 073
e-mail: [email protected]
Peter Herchel
Mobil: 0905 818 320
e-mail: [email protected]
Ladislav Dobos
Mobil: 0915 795 865
e-mail: [email protected]
Download

Kukurica - Sumi Agro