Reklamný časopis spoločnosti Naturprodukt pre zákazníkov lekární
www.allgasan.sk
www.lacalut.sk
www.naturprodukt.sk
www.doliva.sk
www.mucoplant.sk
ČASOPIS ZADARMO
Od pr vého zúbka • Doliva na mastnú pleť
2 / 2011
Lekáreň
Vzorka
Allga San
Mobil Creme
Viac informácií na str. 5
RÝCHLY
ZDROJ
ENERGIE
NA KAŽDÝ
HR
1 2 OZ
N
0
m
g v OV Ý
i t a CU
K
mí
n u OR S VI
TA
C v
j e d n MÍNOM C
e j pa s t i l
ke
ŽIADAJTE V LEKÁRŇACH!
DEŇ
Úvod
Obsah
Rôčky nám neúprosne ubiehajú. A nielen tým
kalendárne skôr narodeným. Pristihneme sa
už niekedy pred tridsiatkou, že sa začíname znepokojovať, že starneme.
Možno postačí najprv iba sa nad tým zamyslieť a až potom sa znepokojovať. No nie tak vážne, ako to urobila vnučka mojej priateľky, keď
s plnou vážnosťou zahlásila: „Babi, ja to neprežijem, mám už štyri roky.“
My, čo máme už dvojciferné x-krát štyri a chceme to ešte chvíľu prežiť,
s tým musíme niečo robiť. Netreba považovať za vrcholne nepatričné, ak sa nás priamo niekto spýta na náš reálny kalendárny vek. Ani
sa upokojiť, ak nás potom následne uchlácholí vetičkou: „Ale naozaj
nevyzeráte na svoj vek“ a iba čiastočne tým odčiní svoju netaktnosť.
Skôr než kalendárny vek by nás mal znepokojovať náš biologický vek,
ktorý je odrazom a ohodnotením nášho osobného zdravotného stavu,
alebo aj pridaného osobného pocitu či sme „fit“.
Dátum narodenia a roky, ktoré sme už prežili zmeniť nemôžeme. Môžeme však zmeniť svoj prístup k telu a pozitívne zasahovať do svojho
životného štýlu. Ten, kto sa telesne a duševne neustále udržiava vo forme, sa môže tešiť z aktívneho života a nemusí sa trápiť tým, koľko má
krížikov na chrbte.
Medzi dôležité faktory, ktoré určujú biologický vek, patria aktuálne výstupy zdravotného stavu. Ide najmä o hmotnosť, rozloženie tuku v tele
(obvod pása), hodnoty krvného tlaku a tepovej frekvencie, hladiny
cholesterolu. Nemenej dôležité sú i genetické predpoklady jednotlivca,
ale tie nemôžeme ovplyvniť.
Životný štýl však nezanedbateľne môže v pozitívnom i negatívnom
zmysle ovplyvniť váš biologický vek. Do tejto kategórie môžeme zaradiť také rôznorodé faktory ako fajčenie, športové aktivity, dostatok pohybu, dostatok spánku, schopnosť relaxovania, zvládania stresových
situácií, partnerské, pracovné a medziľudské vzťahy (medzi ne patrí
i dostatok priateľov). Veľmi dôležité sú i otázky výživy, hlavne stravovacie návyky, zloženie potravy a celková stravovacia bilancia. Všetky
z nich môžeme sami riadiť.
Máte pocit, že všetky ovplyvniteľné faktory máte pod kontrolou? Myslím, že každý z nás má svoje rezervy, i keď si myslíme, že robíme pre
svoje zdravie maximum. Pravda sa neúprosne odhalí. Tak mne nedávno prístroj odhalil biologický vek, z ktorého som vyšla ako beznádejná
starenka, zatiaľ čo môj manžel ako zachovaný muž stredného veku.
RNDr. Edita Lukáčiková, CSc.
Lekáreň 2 / 2011
Aktuálne
Bolesť a hybnosť
pod kontrolou
4–5
Zdravá pokožka
Ryba ako lekár? 6
Starostlivosť o suchú a citlivú pokožku 7
Vedeli ste, že ...
S mikrostriebrom proti baktériám 8
Starostlivosť o zmiešanú a mastnú pleť 9
Zaujímavosti
Abeceda lady Jari 10 – 12
Novinky Doliva
Starostlivosť o dehydratovanú pleť 13
Opaľovanie s produktami Doliva 13
Zdravie z prírody
Jarné očistné kúry 14
Švédske kvapky Dr. Theissa 15
Zdravé zuby
Starostlivosť o detské zuby 16 – 17
Zdravie a vitalita
Fit poradňa 18
Proti stresu a napätiu 19
Zdravé nohy
Niečo pre každú nôžku
20 – 21
Zábava
Krížovka a súťaž pre deti 22
Lekáreň 2/2011
3
Na pomliaždenia a podvrtnutia
Arnikový gél
ρρ pomáha zmierňovať priebeh zápa­
lových procesov
ρρ je vhodný na masáž pred svalovou
záťažou a po nej
ρρ pomáha predchádzať svalovej
horúčke, natiahnutiu svalov a šliach
ρρ možno ho použiť i na zlepšenie
stavu pri krvných výronoch, podlia­
tinách a podvrtnutiach
ρρ obsahuje arnikový extrakt
100 ml / 6,35 €*
Arnikový roztok
ρρ zmierňuje priebeh zápalo­
vých procesov svalov
ρρ roztok je preto vhodný
na masáž pred svalovou záťa­
žou a po nej
ρρ pomáha predchádzať sva­
lovej horúčke, natiahnutiu
svalov a šliach
ρρ možno ho použiť i na zlepše­
nie stavu pri krvných výro­
noch, podliatinách a podvrt­
nutiach
ρρ obsahuje kosodrevinovú
silicu a arnikový extrakt
u
ty vo
uk ino
od ev u
Pr r co
d
o
ili
os s
s k
100 ml / 4,95 €*
Naturprodukt spol. s r. o.,
Nádražná 20, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Proti bolesti svalov a kĺbov
Chladivé produkty
Mobil roztok
ρρ osviežuje unavené nohy,
predchádza bolestiam svalov
ρρ extra silný roztok s hrejivým účinkom
ρρ intenzívna starostlivosť o namáhané
svaly na natieranie a masáž
ρρ používa sa pri zvýšenom na­
pätí svalov a kŕčoch v lýtkach
ρρ uvoľňuje a zmierňuje napätie
ρρ vhodný na podporu prekrve­
nia a príjemného chladenia
ρρ spôsobuje prekrvenie v mieste aplikácie
(zohrievanie)
ρρ preniká hlboko do tkaniva
ρρ nevysušuje pokožku, rýchlo sa vstrebá­
va, nemastí
ρρ na natieranie a masáž – nepo­
užívať na vlhké obklady
ρρ obsahuje kosodrevinovú a rozmarínovú
silicu, extrakt zo šalvie, extrakt z kosti­
hoja, olej z čili papriky, extrakt z arniky
ρρ obsahuje gáfor, mentol, ko­
sodrevinovú silicu
250 ml / 9,50 €*
100 ml / 4,95 €, 250 ml / 9,95 €,
100 ml v spreji / 4,95 €*
Kosodrevinový gél
ým
jiv m
r e ko
s h účin
Kosodrevinový roztok
Hrejivé produkty
Mobil krém
ρρ uvoľňujúca starostlivosť o šiju,
chrbát a nohy
ρρ intenzívna regenerácia pri sva­
lovej horúčke či iných boles­
tiach chrbta a kĺbov
ρρ zvlášť vhodný je pri zvýšenom
preťažení svalov, po športe
ρρ podporuje prekrvenie postih­
nutej oblasti
� rýchlo sa vstrebáva, nemastí
� o bsahuje kosodrevinovú silicu,
extrakt z arniky, vitamín E, etanol,
mentol
ρρ intenzívne zohrieva v mieste
aplikácie
100 ml / 6,49 €,
200 ml / 10,95 €*
s C
úč HL A
in Div
ko ý m
m
ρρ rýchle sa vstrebáva a nemastí
www.allgasan.sk
ρρ obsahuje kosodrevinovú a roz­
marínovú silicu, kapsaicín, olej
z čili papriky, extrakt z arniky a kostihoja
50 ml / 6,90 €*
* Nezáväzné cenové odporúčanie.
Exkluzívne v lekárňach!
Ryba ako lekár?
�
6
Zdravá pokožka
• proti kožným ochoreniam
• pre sviežosť pokožky
Ako jedna z alternatív sa pri liečbe psoriá­
zy, exémov a ichtyózy čoraz častejšie
presadzuje kaprovitá rybka Garra
Ruffa. Túto rybku niekedy volajú
aj „ryba doktor“, a to vďaka jej
zvláštnemu apetítu. Rybky sa
totiž živia odumretými časťami
pokožky, ktorá sa pri spomína­
ných ochoreniach nadmerne
olupuje. Okamžite nájdu po­
stihnuté miesto a pomaly ho
obrusujú.
Kaprovité rybičky Garra Ruf­
fa rodu Ciprinidae pochádzajú
z termálnych prameňov blízko
mesta Kangal a dokážu prežívať vo
vode teplej až do 36 °C. Teplé pra­
mene oddávna lákali ľudí na kúpanie,
pričom miestni obyvatelia si povšimli ich
blahodarný vplyv na rôzne kožné neduhy
vrátane psoriázy. Nezanedbateľný podiel
na liečivých účinkoch sa prisudzuje práve
rybkám Garra Ruffa, a to aj vďaka enzýmu
s hojivými účinkami, ktorý pri obrusovaní
pokožky vylučujú.
Tieto poznatky sa neskôr stali základom
pre využívanie kúpeľov na liečbu kož­
ných ochorení.
Tu treba povedať, že psoriázu ako primár­
ne ochorenie zatiaľ nedokáže vyliečiť nič,
no rybky vedia radikálne znížiť príznaky
ochorenia, čím dokážu výrazne zvýšiť
kvalitu života.
Z estetického hľadiska sú rybky dobrým
pomocníkom aj pre tých, čo netrpia kož­
nými chorobami. Využívajú sa napríklad
pri celulitíde, vráskach alebo peelingu
celého tela vrátane manikúry či pedikú­
ry. Pri ošetrení tváre dýcha klient pomo­
cou trubice, pretože trvá asi 20 minút,
kým pokožka zmäkne natoľko, aby rybky
mohli efektívne pracovať.
Pri kúpeľoch sa využívajú rôzne veľkosti
rybiek. V prirodzenom prostredí doras­
tajú až do 15 cm, čo v našich podmien­
kach nemožno dosiahnuť. Väčšie rybky
vyrážajú k postihnutej pokožke ako prvé,
keď sa nasýtia, prichádzajú na rad menšie
a pokožku jemným štip­
Alternatívna liečba
kaním vyhladia. Všetky
Pokiaľ klient netrpí fóbiou
rybky inštinktívne vyhľa­
z rybiek, terapiu možno za­
psoriázy,
dávajú postihnuté miesto
radiť
medzi príjemnú masáž
exémov a ichtyózy
a relax
pre každého. Rybka
a keď ho obrúsia, zostane
stimuluje
na tele
aktívne
body a blaho­
na tele iba biely fliačik, ktorý sa vďaka en­
darne
pôsobí
na fyzickú
aj psychickú
zýmom zakrátko zacelí. Enzýmy pomá­
únavu.
Pre
tých,
čo
majú rôzne
dôvody
hajú potláčať zápal a rast buniek priamo
na obavy
z rybiek,
mám
niekoľko
úsmev­
v postihnutých ložiskách.
ných príhod. Všetky sa skončili tak, že
Rybky nemajú zuby, ale zrohovatené sa „bojko“ nakoniec nechcel s rybičkami
čeľuste, takže obrusovanie pokožky rozlúčiť, zistil totiž, že išlo o veľmi prí­
jemne strávený čas, a to aj v prípade, že
pôsobí ako peeling a príjemná masáž.
Po absolvovaní kúpeľa s rybkami je telo si na začiatku nechcel namočiť do vody
s rybkami ani prst.
ľahšie asi o 240 g odumretej pokožky.
Po takejto terapii zostáva pokožka jemná a vláčna.
Treba podotknúť, že žijeme v pretech­
nizovanom svete plnom chémie a iných
škodlivých látok, ktoré, či sa nám to páči
alebo nepáči, vplývajú v rôznych for­
mách na naše zdravie. Ľudia stále častej­
šie volajú po lepšom ovzduší, kvalitnej­
ších potravinách, prírodnej kozmetike
a pod. Pomaly sa začína meniť trend aj
u nás – naučiť sa prijať prírodu vo svojej
podstate, to má naozaj čosi do seba.
Relax Garra
Naše zariadenie Relax Garra sa sústre­
ďuje predovšetkým na to, aby poskytlo
klientom príjemne strávený čas v do­
mácom prostredí s maximálnou mierou
súkromia a diskrétnosti, preto pracujeme
výlučne na objednávky, pričom klienti
môžu u nás využiť kúpele v spoločnosti
Garra Ruffa rybiek podľa potreby.
Medzi naše služby partia aj regeneračné
masáže. Keďže spolupracujeme s reno­
movanou zahraničnou spoločnosťou,
ktorá ponúka poradenstvo v oblasti
zdravého životného štýlu a regenerácie
organizmu, radi sa podelíme o získané
skúsenosti.
Lenka Čizmadiová
0949 317 548
www.relax-garra.sk
Lekáreň 2/2011
DOLIVA SIB Dermatologický hydratačný
krém s 3 % olivového oleja a 5 % urey
DOLIVA SIB Dermatologický pleťový krém
s 5 % olivového oleja a 5 % urey
Emulzný krém s jemnou textúrou na dlhodobú hydratáciu suchej a podráždenej pleti.
50 ml / 9,86 € *
Krém s textúrou na zlepšenie stavu suchej, zapálenej pokožky v dôsledku straty lipidického ochranného filmu.
50 ml / 9,86 € *
DOLIVA SIB Dermatologický telový
balzam s 5 % olivového
oleja a 5 % urey
DOLIVA SIB Dermatologický telový krém
s 10 % olivového oleja a 10 % urey
há
Veľ mi
s
uch
á,
Špeciálna
starostlivosť
Intenzívne pokožku hydratuje a premasťuje. Cenný toskánsky olivový olej, extrakt z olivových listov a pantenol majú zároveň trvalý ošetrujúci účinok.
cit
200 ml / 8,88 € * • 500 ml / 16,80 € *
DOLIVA SIB Dermatologická pena
s 5 % olivového oleja a 10 % urey
pod
tl i v
ť
žk
os
u
a
ar os
Ideálna doplnková starostlivosť pri neurodermatitíde, atopickom
ekzéme a veľmi citlivej pokožke. Zmierňuje svrbenie. Obsahuje
ureu, kyselinu mliečnu a zložky zmierňujúce zápal.
Dermatologicky testované. Odporúčané dermatológmi.
Bez pridaných farbív, silikónových
ov
o
a parafínových olejov
ok
e
n á p o ko ž k
Doplnková st
r á žde
Suc
á
a
á,
ac
i
v
tl i
ožk
pok
liv
Intenzívne hydratuje a vyhladzuje suchú pokožku.
Zmierňuje svrbenie.
200 ml / 8,88 € *
ľm
DOLIVA SIB Dermatologický
krém na ruky s 5 %
olivového oleja a 3 % urey
Vyhladzuje a regeneruje suché a popraskané ruky, zmierňuje svrbenie.
100 ml / 4,91 € * • 250 ml / 8,87 € *
i su
chú , c
i tl i v ú , p o d r
nú
á žde
p
Zmierňuje svrbenie, má hydratačný účinok, jemná pena pokožku nezaťažuje,
dobre sa rozotiera, rýchlo sa vstrebáva. Špeciálna starostlivosť o veľmi suchú, citlivú, podráždenú pokožku.
125 ml / 8,87 € *
DOLIVA SIB Dermatologická
SOS masť
5 % olivového oleja, 2 % urey, mikrostriebro
pôsobí antibakteriálne. Aplikuje sa na obzvlášť
podráždené miesta. Vhodné aj pre malé deti.
75 ml / 8,87 € *
DOLIVA SIB Dermatologický sprchový gél
s 3% olivového oleja a 5% urey
Každodenné ošetrenie suchej a citlivej pokožky pri
sprchovaní. Zmierňuje svrbenie, udržuje hydratáciu.
200 ml / 6,90 € *
DOLIVA SIB Dermatologická
čistiaca emulzia
2 % olivového oleja, 5 % urey, obsahuje aj kyselinu mliečnu, bez mydla.
250 ml / 6,60 € *
DOLIVA SIB Šampón proti lupinám
5 % urey, kyselina mliečna, fungicídna zložka Piroctone
Olamine, jemne čistí a ošetruje podráždenú pokožku hlavy.
200 ml / 6,90 € *
* Odporúčaná predajná cena.
Žiadajte v lekárňach!
Mikrostriebro
�
účinné proti baktériám!
8
Vedeli ste, že...
Každoročne zaznamenávame zvyšujúci
sa počet jedincov, ktorí majú problém
s citlivou pokožkou, alebo u ktorých sa
prejavuje neznášanlivosť niektorých
zložiek kozmetického výrobku. Výsledkom je zapálená a poškodená pokožka.
Poškodená pokožka je nielen oveľa citlivejšia, ale má aj zreteľne zníženú hladinu prirodzenej antibakteriálnej odolnosti. Na takejto pokožke sa zvyšuje
množstvo patogénnych mikroorganizmov, ktoré brzdia proces hojenia a sú
príčinou svrbenia pokožky. Následné
škriabanie pokožky iba zhoršuje bolestivý zápal a vytvára akýsi bludný kruh.
Riešením nielen týchto, ale aj mnohých
ďalších problémov s pokožkou je využitie
tzv. mikrostriebra v kozmetických výrob­
koch. Mikrostriebro sa vo veľmi nízkych
koncentráciách pridáva do najrôznejších
typov kozmetických prostriedkov. Mik­
rostriebro, používané v kozmetických
prípravkoch, je moderné, technologicky
upravené kovové striebro (strieborný prá­
šok) s veľkosťou častíc 11,6 µm, ktoré má
veľký biologický aktívny povrch. Špon­
giovitá štruktúra, ktorá umožňuje dobré
priľnutie mikrostriebra na pokožku aj pri
nízkych koncentráciách, uvoľňuje malé
množstvá iónov striebra.
Pôsobenie striebra na pokožku je regulačné – vysokoaktívnym antimikróbnym
pôsobením proti širokému spektru mik­
roorganizmov zabraňuje vzniku infekcií.
Jeho ochranný – antibakteriálny – úči­
nok spočíva v tom, že striebro ničí iritač­
né baktérie a pomáha normalizovať fló­
ru pokožky, čím súčasne udržiava zdravú
rovnováhu pokožky. Stabilizujúci – pro­
tizápalový – účinok striebra sa prejavuje
potlačením zápalu, ktorý je spôsobený
patogénnymi mikroorganizmami, a za­
bránením množeniu škodlivých mikro­
organizmov.
Mikrostriebro je v kombinácii s inými pro­
striedkami ideálne pre zlepšenie stavu
pokožky, najčastejšie v kombinácii s pante­
nolom a zinkom. Nemá nepriaznivé účinky,
veľmi dobre sa znáša, zostáva na pokožke
a nevstrebáva sa! Využíva sa všade, kde
treba ochrániť pokožku pred mikroorganiz­
mami.
Najčastejšie je súčasťou prípravkov:
■■ na atopickú pokožku
■■ na suchú pokožku a suché pery (ochra­
na pred infekciou)
■■ deodorantov a krémov na chodidlá
(proti baktériám zapríčiňujúcim zá­
pach nôh)
■■ proti akné
■■ na čistenie pokožky (protibakteriálne
mydlá a šampóny)
■■ zubných pást (antibakteriálny účinok).
■■ súčasťou depilačných krémov (ochra­
na pred infekciou)
Najdôležitejšou vlastnosťou mikrostriebra
– a striebra vôbec – je jeho výrazný anti­
mikróbny účinok. Tento jeho účinok bol
známy po stáročia, keď sa najmä zlúčeni­
ny striebra využívali pre antibakteriálny
účinok. Efektívne zníženie počtu mikroor­
ganizmov pomocou striebra je vyššie ako Vynikajúce vlastnosti mikrostriebra pod­
pri súčasných moderných konzervačných nietili spoločnosť Dr. Theiss Naturwaren
(Doliva SKIN IN BALANCE)
prostriedkoch. Práve pre­
to sa do kozmetických Striebro pôsobí regulačne, produkovať nové výrobky
výrobkov s obsahom ochranne a stabilizujúco. na zmiešanú a mastnú pleť
so sklonom k akné, ako aj
striebra nepridávajú kon­
pre
veľmi
suchú
a podráždenú pokožku
zervanty. Uvádza sa, že striebro je schopné
s jeho
obsahom.
Napríklad Hydratačné
zničiť okrem baktérií i vírusy, huby a kva­
a nočné
fluidum
zo
série
Mineral alebo SOS
sinky. Ióny, ktoré mikrostriebro uvoľňuje,
krém
zo
série
s ureou.
pôsobia priamo na bunkovú stenu mikro­
organizmov, rozrušujú ju a zabraňujú ďal­
RNDr. Edita Lukáčiková, CSc.
šiemu deleniu mikroorganizmov. Pokožka
zbavená mikroorganizmov sa zotaví, oživí
a normalizuje. Zjemnie, vyhladí sa a opä­
tovne získa svoju prirodzenú elasticitu.
Lekáreň 2/2011
Mastná a zmiešaná pleť
Produkty na zmiešaný až mastný
typ pleti so sklonom k tvorbe akné
Doliva SKIN IN BALANCE & MINERAL
Rozjasňujúci čistiaci krém
■■ intenzívne hydratuje prob­
lematickú pokožku
■■ redukuje jej začervenanie
a zanecháva ju matnú
■■ neobsahuje olej
■■ zabraňuje opakova­
nému hromadeniu
nečistôt na pokožke
■■ kombináciou účinných
látok so zinkom, extraktom
z olivových listov a ďal­
ších hodnotných zložiek
zjemní a vyhladí textúru pokožky
■■ bez pridaných farbív, parafíno­
vých a silikónových olejov
■■ nekomedogénny
S mikrostriebrom.
Dermatologicky testované.
Balenie: 50 ml • Cena: 9,95 € *
■■ efektívne čistí póry
od prebytočného
tuku a nečistôt
■■ zanecháva po­
cit sviežosti
■■ pravidelné čistenie
pórov predchádza
vzniku pupienkov
a čiernych bodiek
■■ kombinácia účinných lá­
tok so zinkom, extraktom
z olivových listov, výťažku
z aloe a ďalších hodnotných
zložiek zabraňuje opakova­
nému hromadeniu nečistôt na pokožke
■■ posilňuje hydrolipidovú rovnováhu pleti
■■ bez pridaných farbív, parafíno­
vých a silikónových olejov
Jemne a dôkladne čistí póry.
Balenie: 150 ml • Cena: 8,94 € *
Doliva SKIN IN BALANCE & MINERAL
Nočné fluidum
Doliva SKIN IN BALANCE & MINERAL
■■ intenzívne hydratuje
problematickú pokožku
■■ redukuje jej začervenanie
■■ podporuje regenerá­
ciu pleti počas noci
■■ kombináciou účinných
látok so zinkom, extraktom
z olivových listov a ďalších
hodnotných zložiek zjemní
a vyhladí textúru pokožky
■■ nekomedogénny
■■ dermatologicky testované
■■ bez pridaných farbív, parafíno­
vých a silikónových olejov
S mikrostriebrom.
Podporuje regeneráciu pokožky počas noci.
Balenie: 50 ml • Cena: 9,95 € *
Lekáreň 2/2011
Doliva SKIN IN BALANCE & MINERAL
Hydratačné fluidum
* Odporúčaná predajná cena.
Regulujúca čistiaca maska
■■ regulujúca čistiaca
maska čistí póry
a reguluje nadmer­
nú tvorbu mazu
■■ kombinácia účin­
ných látok s ka­
olínom, zinkom,
extraktom z olivo­
vých listov a ďalších hodnotných
zložiek dôkladne čistí póry
■■ účinne zabraňuje hromade­
niu ďalších nečistôt
■■ pokožka bude hladká a pružná
■■ dermatologicky testované
■■ bez pridaných farbív, parafíno­
vých a silikónových olejov
Jemné a dôkladné čistenie.
Balenie: 5x 7,5 ml • Cena: 4,95 € *
Žiadajte v lekárňach!
9
10
Abeceda lady Jari
�
Zaujímavosti
Prvá zeleň, prvé púčiky, prvé zhadzovanie kilogramov... Milióny ľudí v duchu
tlieskajú, že konečne nastalo žlto-zeleno-oranžové ročné obdobie. Aj keď sa
nedostatok vitamínov v tele prejavuje
únavou, zvládame ju akosi radostnejšie
a ľahšie. Dávame jej prívlastok „jarná“
a vieme, že skôr či neskôr sa predsa len
vytratí... Čaká nás ´zaláskované´ obdobie (srdiečka mamičkám nevynímajúc),
výber dovoleniek, čoraz plnšie pulty
mestských trhovísk. Zhadzujeme kabáty a potom vrstvu po vrstve sa dopracovávame až k plavkám; pohľad do zrkadla berme s porozumením a nadhľadom...
A
frodiziaká – patria k mesiacu lásky
ako korenie do guláša. Veď od prapočiatku
vekov sa človek zaujímal o to, ako posilniť
túžbu a ako lásku ešte väčšmi naplniť. Hľa­
dal zázračné nápoje a jedlá, ktoré by mu
pomohli zaujať druhé pohlavie, znásobiť
ľúbostný výkon, priniesť nepoznané roz­
koše. Elixíry lásky preslávili svojich autorov;
mnohé sa dodnes tešia úcte a bezhraničnej
viere, iné si postupne vyslúžili posmech
a zatratenie. Britský historik Kenneth Clark
o tom povedal: „Možno nikdy žiadne ná­
boženstvo nepojme telesnú náruživosť
tak prirodzene, ako keď ľudia uctievajúci
Afroditu cítili, že inštinkty, ktoré ich spá­
jajú so zvieratami, spájajú ich aj s bohmi.“
A za všetky aspoň niektoré – čokoláda,
ustrice, broskyňa, cibuľa, hľuzovky, mandle.
B
ylinky – v kuchyni s pribúdajúcimi sl­
nečnými lúčmi „ožívajú“; čerstvé zo záhrad­
ky či kvetináča postupne nahradia sušené.
Vňať, lístoček či byľka dodajú potom každé­
mu chodu šmrnc i vôňu a navyše pôsobia
aj na zdravie – uľahčujú totiž trávenie a eli­
minujú škodlivé účinky niektorých techno­
logických postupov. Aj to je jeden z dôvo­
dov, prečo je mediteránska kuchyňa taká
populárna, k jednoduchému spracovaniu
kuchynských surovín tam totiž patrí dosta­
točná hrsť bazalky, oregana, saturejky, es­
tragónu, šalvie či tymianu. Samozrejme, nie
všetky naraz, menej (druhov byliniek) býva
viac aj v tomto prípade.
Clostridum botulinum – má rado tep­
lúčko a v našich zemepisných šírkach sa
do potravinového reťazca najčastejšie do­
stáva prostredníctvom maštaľného hnoja.
Najviac sú ním teda ohrození záhradkári, čo
používajú poctivú „prírodu“ namiesto hno­
jív. A, samozrejme, producenti v malých vý­
robách, kde nedokážu zabezpečiť sterilnosť
na úrovni veľkoprevádzok – dostatočné
teplo (alebo naopak chlad), svetlo, žiarenie
či pH pod 5,5, ktoré pôvodcu otravy ničia.
Prvý raz tieto baktérie odhalil belgický or­
dinár pre hygienu Emile Pierre Marie van
Ermengem na sklonku 19. storočia, hoci
klinický obraz botulizmu popísal už 80 ro­
kov predtým švábsky lekár Justín Kerner.
Nuž, klobásky od gazdu bývajú poctivejšie
a chutnejšie, možno však aj nebezpečnejšie.
D
eň otcov – v tomto roku pripadne
na 19. júna a jeho korene vraj vedú do mes­
ta Spokan v štáte Washington. Slečna S. S.
Doddová si ním chcela uctiť svojho otca (na­
rodeného v júni), ktorý po smrti manželky
starostlivo vychovával svojich 5 detí. Pri tej­
to príležitosti treba povedať, že za vyše sto
rokov existencie sviatku sa celkovo zmenilo
postavenie otca v rodine; na jednej strane
spadol z piedestálu neomylnosti a diktátu,
na strane druhej získal na ľudskosti, hravos­
ti a obetavosti. Jedným dychom však dodá­
vame, že stúpol počet „singlov“, teda aj detí
bez otca v rodine, a opačne, celkovo klesol
počet otcov – stať sa rodičmi sa dnes neda­
rí pätine párov, vyše polovicu neplodnosti
má „na svedomí“ testosterónová časť páru.
Éčka – sú na jar pod prísnejším drob­
nohľadom než inokedy. Vo vzduchu totiž
hviždí väčšia starostlivosť o telo a stravo­
vanie. V tejto súvislosti sa však určite treba
vyvarovať paniky. Éčka, teda prídavné látky
v potravinách, existujú aj dobré a prirodze­
né, ale aj zbytočné a diskutabilné. Dnes už
musíte chodiť do potravín s lupou, pribaľte
teda do kabelky aj brožúru so zoznamom
aditív. Zistíte, že medzi éčkami sú aj farbivá
z prírody (chlorofyl, karamel, kurkumín), lát­
ky ničiace plesne, kvasinky a baktérie či ná­
hradné sladidlá pre cukrovkárov. Ale aj lát­
ky, ktoré nás klamú, že vo výrobku nechýba
ovocie, alebo že mäso má prirodzenú ružo­
vú farbu – ako dôkaz zdravia a čerstvosti.
Feromóny – sú v jarnom období mimo­
riadne dôležitou témou. Tieto chemické
látky (popísané až v druhej polovici 20.
storočia) spúšťajú totiž prirodzenú reakciu
jedinca toho istého biologického druhu.
Napríklad mravce aj po stáročiach dokážu
zavoňať, kadiaľ liezla nejaká príťažlivá mrav­
čica. Ale nejde len o lásku, vďaka feromó­
nom môžeme aj my, ľudia, zavetriť u iných
ľudí nebezpečenstvo, problém, zdravotný
stav, nadšenie... Vylučuje ich koža vo forme
potu, moču a slín; nejde o vône a takisto sa
nevnímajú vôňomilnými časťami nosa, ale
tzv. Jacobsovou trubicou. Aj preto je v tom­
Lekáreň 2/2011
Zaujímavosti
to smere ťažké klamať, feromóny nás pre­
zradia. Pravda, ak nenavštevujete sexshopy,
kde ich možno kúpiť v čistej i parfumovej
podobe.
G
eomantia – teda veda o harmónii
prostredia, hľadaní priaznivejších podmie­
nok na život, určovaní správneho miesta
na stavby a rušení geopatogénnych zón
úzko súvisí s obdobím pani Vesny. Veď jed­
nou z piatich možností ovplyvnenia chýb
budov i miestností je rastlinná ríša, teda jar­
ná záležitosť. Podľa geomantie treba rast­
liny umiestňovať do „mŕtvych kútov“ (keď
steny nezvierajú pravý uhol) či pod schody.
Uvádzajú do činnosti prúd životnej ener­
gie, starajú sa o vhodnú bioklímu, dodávajú
kyslík a zvlhčujú vzduch, počas fotosyntézy
absorbujú cigaretový dym a iné škodlivé
látky. Vysádzanie aromatických kríkov pri
obytných domoch vraj dokonca pomáha
znižovať kriminalitu.
H
„ arašenie“ diét – začína na jar nado­
búdať na tempe. Človek zhadzuje kabáty
a saká a blíži sa k tielkam i plavkám. Rovnako
jednoducho by si želal zhadzovať aj tukové
vankúšiky. Siaha po „zaručených“ diétach –
Atkinsonovej (telu chýba vláknina i vitamí­
ny), Jednodruhovej (je príliš jednostranná),
Beztukovej (vitamíny A, D, E a K sa nemajú
v čom rozpustiť), Delenej (niečoho priveľa
a iného primálo), Paleolitickej (odmietanie
mlieka i obilovín), Krvných skupín (úplná
fantázia)... atď. atď... K tomu už iba toľko;
priemysel chudnutia zinkasuje ročne vyše
40 mld dolárov.
Lekáreň 2/2011
I
kea – sa zapísala aj do sfér psychológie
a sociológie. Pred deviatimi rokmi sa pod
jej taktovkou uskutočnil výskum o tom, ako
sa v rôznych krajinách deti najčastejšie hra­
jú. Slovensko prekvapilo tým, že číslom jed­
na je naháňačka a schovávačka – deti trávia
najviac času na ihriskách a športoviskách.
Pre porovnanie – malí Švédi sa najčastejšie
hrajú doma v kuchyni, Švajčiari a Austrálča­
nia s rodičmi, kým Nóri sami bez rodičov, Čí­
ňania u príbuzných a Dáni v škôlkach. V Ta­
liansku vedú ručné práce, vo Francúzsku
celkom chýba šport, zatiaľ čo v Hong Kon­
gu je to najobľúbenejšia detská činnosť. Tai­
wan vedie v obľúbenosti počítačových hier
spolu s Veľkou Britániou, malí Kanaďania sú
zase najväčší knihomoli.
Jahodová šťava – z čerstvých jahôd sa
na naše stoly môže dostať už v poslednej
jarnej tretine. Ocenia ju najmä reumati­
ci a „dnári“ (proti dne až do dna). Je totiž
bohatá na betakarotén, biotín, vitamín C,
kyselinu listovú, ale našli by sme v nej aj vi­
tamíny skupiny B, vitamín E, draslík, horčík,
chlór, med, fosfor, zinok, síru a železo.
Kvetovrava
– pochádza z tureckých
háremov, nazýva sa salem. Za jej európ­
sku objaviteľku i šíriteľku sa považuje lady
Montaguová, manželka anglického vyslan­
ca, ktorého v roku 1717 sprevádzala po há­
remoch Carihradu. Majstri pera postupne
spracovali celú kvetovravu, aj keď sa v 20.
storočí začala už z etikety vytrácať. Dnes
sa traduje, že jarná žltá znamená žiarlivosť,
pritom kvetovrava bola omnoho bohatšia.
Napríklad šalvia hlási: „Poteš ma v mojom
zármutku!“ Kvet papuľky zase hovorí „Pom­
sta moja nevyhasne“ alebo hlaváčik jarný:
„Zradil si ma, falošník!“ Náprstník purpu­
rový tvrdí: „Nemám na teba čas!“, zatiaľ
čo loboda záhradná znamená: „Prinášam
Ti dobrú správu.“ Pamätajte na to najmä
na deň svokier.
Literatúra faktov – zaujíma čitateľov
nielen v marci – bývalom mesiaci kni­
hy. Najmä keď ide o komplex poznatkov,
na konci ktorých stojí zdravá a štíhla by­
tosť (v dvojdielnych plavkách). Skrátka, Va­
demecum zdravej výživy z vydavateľstva
Kontakt od MUDr. Petra Minárika, internistu
a gastroenterológa, po všetkých módnych
a nepríjemných diétach poteší najmä po­
znaním, že k relatívne dobrej postave či
hmotnosti sa môže človek dopracovať aj
11
12
Zaujímavosti
s „normálnym“ jedlom v ruke: „Univerzál­
nosť zdravej výživy je naozaj prekvapivá,
predovšetkým v stretnutí s množstvom
protichodných informácií na internete
a v časopisoch. Zakladá sa však nie na sen­
začnosti, ale na medicínsky overených fak­
toch a klinických štúdiách.“
K tomu dosť vlákniny… a máme tu jedlo
na pomoc obéznym i cukrovkárom ako na­
maľované.
T
alasoterapia – sa stáva čoraz vyhľadá­
vanejším prostriedkom proti jarnej únave,
ale aj poruchám spánku, pretože upokoju­
je organizmus. Morskou vodou, bahnom
a riasami sa však liečia aj poruchy krvného
obehu, kĺbov, metabolizmu, kožné problé­
my i obezita. Liečebná metóda pochádza
z Francúzska a samozrejme je doma v prí­
morských strediskách. Čo takto vybrať sa
na kratšiu jarnú prímorskú dovolenku? Ta­
lasoterapiu však našťastie do svojich well­
ness balíčkov zahŕňajú aj niektoré hotely vo
vnútrozemských krajinách.
Mlieko – oslavuje 17. mája päťdesiatypia­
ty raz svoj medzinárodný sviatok. Zrodil sa
ako výzva belgických odborníkov vládam
krajín, aby v období povojnového nedo­
statku mliečnych bielkovín zvýšili spotrebu
tohto bieleho nápoja (či podľa mnohých
výživárov: jedla). V európskych podmien­
kach je totiž najvýznamnejším a najľahšie
dostupným zdrojom vápnika – už aj kvôli
zloženiu našich žalúdočných „milk-frien­
dly“ štiav a enzýmov. V dúšku mlieka (alebo
mliečnej polievky, kyslomliečneho nápoja
či syra) sa nám do tela dostáva aj vitamín A,
B6 a B13, jód a niacín.
Nos – si vždy na jar príde na svoje, prí­
roda nás začne ovíjať príjemnými odérmi
a dokonca vo vyvesenej bielizni začíname
cítiť vôňu slnka. V tejto súvislosti zaujal
odborníkov výskum Larryho Cahillu z Kali­
fornskej univerzity, podľa ktorého je každá
nosová dierka spojená so „svojou“ hemis­
férou mozgu. Pravá nosová dierka vďaka
spojeniu s „emotičnou“ pravou mozgovou
polovicou hodnotí city, vonnosť či nevon­
nosť objektu a situácie. Ľavá dierka spojená
s „racionálnou“ ľavou polovicou mozgu vie
zase posúdiť pôvod pachu, charakter, vlast­
nosti.
O
paľovanie – sa zmenou meteorolo­
gických podmienok života na Zemi presú­
va z leta na čoraz skoršiu jar. Nejde ani tak
o počasie ako o UV žiarenie slnka. Veď aj cez
mraky sa z neho prepúšťa až 90 %. Pritom
sa rakovina kože stala treťou najčastejšou
rakovinovou diagnózou a ročne pribud­
nú vo svete dva milióny nových prípadov.
Znamená to chrániť sa pred žiarením sln­
ka, používať krémy na opaľovanie už na jar
a s dostatočným ochranným faktorom. No
a prečítať si aj zopár opaľovacích rád – na­
príklad o nevyhnutnom utieraní sa po kú­
paní pod holým nebom, pretože kvapky
vody urýchľujú pôsobenie žiarenia na po­
kožku.
P
itie – na jar nadobúda na dynamickosti,
veď aj kaktusy sa po zimnej pauze začínajú
polievať. No a človek by sa mal tiež polie­
vať približne dvoma litrami nápoja denne,
pričom do spotreby si môže započítať aj
U
polievkové vývary. Ale odpočítať kávu;
tento dehydrujúci nápoj treba vykompen­
zovať vodou. Naozaj, obyčajná voda kraľuje
nad všetkými „nealkami“. Na Slovensku ju
máme spravidla nezávadnú, zdravú a chut­
nú, čím tvrdšiu, tým lahodnejšiu. Rovnako
ako hojnosť minerálok (hydrouhličitano­
vých, síranových, chloridových, uhličitano­
vých, sodných, vápenatých, horečnatých),
stolových vôd i kyseliek (s obsahom aspoň
1 mg kysličníka uhličitého na liter).
strice – sa na jar „tešia“ z posledných
chvíľ lovnej sezóny (september až apríl),
počas zvyšku roka im totiž rozmnožovací
proces mení chuť i konzistenciu. Pri týchto
morských plodoch však treba radšej päť­
krát vyberať a až na šiesty raz zjesť; otrava
je veľmi nepríjemná záležitosť. Počúvajte
svoj nos a oči, čo nevyzerá a nevonia dobre,
to patrí do smetia. Pred varením nech sú za­
tvorené a po ňom otvorené, ostatné treba
vyhodiť. Vraj tucet ustríc má len 300 kJ, tak­
že ide o veľmi racionálnu pochúťku, navyše
plnú zinku, vápnika, železa a vitamínu A.
Rekreácia – sa na jar skloňuje čoraz čas­ Vajce – a jar odjakživa patria k sebe. Zá­
tejšie. Aj tí najzaneprázdnenejší ľudia si za­
čínajú uvedomovať, že sa blíži čas letných
dovoleniek. A kto vtedy nemá vo svojej
brandži žatvu, poslúchne slová odborníkov
o tom, že relaxovať treba aspoň raz v roku
(lepšie by bolo dva razy), a to minimálne 2-3
týždne naraz. Napriek tomu, že sa čoraz čas­
tejšie propaguje dovolenka doma (a to nie­
len v našej krajine), malo byť dôjsť k úplnej
zmene prostredia. Inak ani nevieme ako...
tu vybavíme sms-ku, tam dvihneme mobil,
či nebodaj sa pozrieme na maily, lebo sme
notebook „nevládali“ nechať doma...
Špargľa – drží stredoeurópsky rekord; je
úplne prvou jarnou zeleninou, prirodze­
ne vypestovanou. Varená, dusená, pečená
i grilovaná, biela, zelená či fialová poskytne
konzumentovi draslík, fosfor, vápnik, hor­
čík, meď, mangán, selén, vitamín E, vita­
míny skupiny B a štvrtinu dennej potreby
vitamínu C. Ľahká stráviteľnosť ju zaraďuje
do jedálneho lístka šetriacich diét. Špargľa
je zhmotnená voda – povedal by skep­
tik a poukázal by na 90-percentný obsah
vody. Optimista by však dodal, že to zna­
mená málo tuku, málo cukru a málo joulov.
rodok budúceho kuriatka sa stal symbolom
prebúdzajúcej sa prírody, nuž nečudo, že
Veľká noc je vlastne jedna obrovská vajíč­
ková hostina. Aj keď... opatrne. Výskumy
síce preukázali, že skonzumovaný choleste­
rol iba málo ovplyvňuje obsah cholesterolu
v krvi, určite sa však striedmosť vyplatí aj
v tomto bielo-žltom prípade. K tomu už len
rada – obsahuje veľa železa, ale telo si ho
ťažko vyťaží. V tomto procese mu však po­
máhajú potraviny s vyšším obsahom C vi­
tamínu. Skrátka, k vajíčku papajte žeruchu,
hlávkový šalát, rôzne vňate, papriku, para­
dajku, pomaranč, jahody či čierne ríbezle.
Žltá – tiež nemá k vajcu ďaleko. Táto vy­
slovene jarná farba patrí do základného
arzenálu liečiteľstva. Psychológovia hovo­
ria o nej ako o farbe radosti, dobrej nálady
a objavovania. Liečia ňou depresie, únavu
a vyčerpanosť, dokonca sa vďaka žltej far­
be z tela vylučujú toxické látky. Tak nech sa
chlapi nečudujú, že si panie domu radi zdo­
bia interiér žltými doplnkami.
Soňa Hudecová-Podhorná
Lekáreň 2/2011
Na dehydratovanú pleť
Doliva SKIN IN BALANCE & THERMAL
Jemné čistiace mlieko
■■ očistí pokožku tváre bez vysúšania
■■ kombinácia termálnej vody, vitamínu E,
toskánskeho olivového oleja a iných cen­
ných látok čistí póry
■■ obsahuje morskú soľ, lecitín, manitol, mor­
skú vodu, extrakt z chlorely
■■ má dlhodobý ošetrujúci účinok na pokožku
■■ ľahko odstráni mejkap a pripraví pleť
na ďalšiu starostlivosť
■■ bez pridaných farbív, parafínových a silikó­
nových olejov
Balenie: 200 ml • Cena: 8,95 € *
Doliva SKIN IN BALANCE & THERMAL
Rehydratačný krém
■■ emulzný krém typu olej vo vode
■■ poskytuje dehydratovanej a citlivej
pokožke hydratáciu a cenné vyživujúce
lipidy
■■ hydratácia termálnou vodou, extrak­
tom z morských rias a cenným toskán­
skym olivovým olejom účinne pokožku
vyhladzuje a zvláčňuje
■■ stresovaná a dehydratovaná pokožka
sa upokojí a obnoví
■■ bez pridaných farbív, parafínových
a silikónových olejov
■■ dermatologicky testované
Balenie: 50 ml • Cena: 9,95 € *
* Odporúčaná predajná cena.
Dermatologická
ochrana pokožky
pri opaľovaní ■■ DOLIVA SIB pleťový krém
na opaľovanie 20 SPF alebo 30 SPF
■■ DOLIVA SIB sprej na opaľovanie
20 SPF alebo 30 SPF
■■ DOLIVA SIB telový krém
na opaľovanie 50 SPF
á
vysok ,
ochranaá
vhodndeti
aj pre
■■ ochrana pred UVA a UVB lúčmi podľa nových
EU noriem
■■ olivový olej lisovaný za studena, vitamín E, aloe
vera a pantenol podporujú regeneráciu pokožky
a dodávajú jej vlhkosť
■■ vodeodolné
■■ bez pridaných farbív, konzervačných prísad
a parafínu
■■ znášanlivosť dermatologicky testovaná
Naturprodukt spol. s r. o.,
Nádražná 20, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Žiadajte v lekárňach!
www.doliva.sk
�Jarné očistné kúry
14
Zdravie z prírody
Naši predkovia vedeli, že po zime, keď máme málo pohybu a skromnejšiu stravu, treba telo prečistiť a reštartovať.
V predveľkonočnom čase (počas dvoch-troch týždňov)
preto znižovali príjem stravy, vyradili mäso, hoci aj inokedy ho tiež jedli len tak skromne. Pili bylinkové čaje, aby si
prečistili krv, vyháňali z tela „zlé šťavy“ a veľa sa modlili.
Čistili nielen telo, ale aj dušu.
Matka príroda nám na jar prináša všetko, čo potrebujeme
na očistu pečene, žlčníka, na zlepšenie stavu krvi, zjasnenie
pleti a lesk vlasov. Prvé lístočky brezy, žlté hlávky púpav, podbe­
ľa a rôznych „burín”, s ktorými úporne bojujeme v záhradách, nám
pomôžu prečistiť telo, zhodiť pár zbytočných kilogramov, dodať
chýbajúcu energiu a životnú iskru (podobne ako prvé znamenie
zverokruhu – Baran).
Vykročte do jarných dní s elánom a odhodlaním upevniť si zdravie.
Tu je niekoľko starých a osvedčených receptov:
Čaje na očistu organizmu
,
100 g brezového listu
50 g žihľavy,
50 g rebríčka,
25 g tymianu,
25 g koreňa púpavy
s vňaťou.
u (muži)
100 g pýru, 50 g zeler
),
(že
alebo petržlenu ny
50 g vňate pupenca brečtanového,
25 g vňate vresu,
25 g ľubovníka.
Obidva čaje pijeme 3-4-krát denne.
buje toxíny, usadeniny, odpadové látky, ťažké kovy a pod.
Zlepšuje vylučovanie, zastavuje hnačky, pomáha pri zápchach.
Upravuje pH organizmu, odstraňuje prekyslenie, ozdravuje
črevnú mikroflóru. Je tiež účinný v boji proti parazitom, ples­
niam, likviduje baktérie a vírusy. Je to silný antioxidant. Očistný
proces je pomalý, plynulý a nezaťažuje organizmus. Aktivizuje
imunitný systém, zvyšuje príliv životnej energie, využíva sa aj
pri depresiách, úzkostiach a neurózach. V súčasnosti prebieha
intenzívny vedecký výskum, ktorý naznačuje prekvapivé infor­
mácie o využívaní tohto zázračného materiálu.
Zeleninové šťavy
Ďalším osvedčeným spôsobom očisty tela sú zeleninové
šťavy. Potrebujete len odšťavovač a zodpovedného zeleniná­
ra, ktorý vám predá zeleninu vypestovanú podľa ekologických
zásad. V obchodných reťazcoch je síce dosť nádhernej zeleniny
a ovocia, no vzhľad týchto produktov je výsledkom množstva
chemických látok použitých pri ich pestovaní a uskladnení.
Vynikajúcou detoxikačnou metódou je očista hlinou. Fran­
cúzsky zelený íl alebo zeolit pijeme rozmiešaný v troške vody
či citrónovej šťavy, a to ráno nalačno. Kúra trvá 4 týždne, jeden
týždeň prestávka a potom to opakujeme jeden až dva týždne.
Zeolit je nealergizujúci, sterilný materiál, ktorý sa neusadzuje v tele, prechádza tráviacim traktom, pričom absor-
Šťava z kapusty znižuje hladinu cholesterolu, je vhodná
pre diabetikov, lieči dvanástníkové vredy, problémy so žalúd­
kom a trávením celkovo, upravuje črevnú mikroflóru, je vhodná
pri ochoreniach hrubého čreva, pri zápchach. Obsahuje prvok,
o ktorom sa veľa nehovorí – síru (spôsobuje charakteristický zá­
pach pri varení). Sírne aminokyseliny pozitívne pôsobia pri znižo­
vaní vysokej hladiny cholesterolu v krvi, pri zmierňovaní úzkost­
ných stavov, upokojovaní neuróz, pri liečbe depresií, prispievajú
k dobrému spánku, dokážu vylúčiť z tela prebytok kobaltu, medi
a niklu (ťažké kovy), zabraňujú rastu rakovinových buniek.
Lekáreň 2/2011
• Schwedenbitter • Švédske kvapky •
Zvonka
ako obklad pri:
✔✔reumatických
bolestiach kĺbov
✔✔bolestiach šliach
✔✔bolestiach svalov
po presilení
a pri zápaloch
✔✔bodnutí hmyzom
na potieranie
Vnútorne
ako pomocný liek:
✔✔pri žalúdočnej
nevoľnosti
✔✔pri poruchách trávenia
✔✔na zvýšenie chuti
do jedla
✔✔na zvýšenie činnosti čriev
✔✔pri zápche
⚫
ŽIADAJTE V LEKÁRŇACH!
čín:
s hor
s
Zme rganizmu ie
istí o
áven
Č
tr
hčuje pečeň
a
ľ
d
O
ňuje
Posil
AKO UŽÍVAŤ A POUŽÍVAŤ Dr. THEISS SCHWEDENBITTER
Vnútorné užívanie: Zvyčajná dávka Dr.Theiss Schwedenbitter pre dospelých je jedna čajová lyžička 3 - 4x denne s odstupom 5 hodín v šálke bylinkového čaju. Čaj sa pije pomaly. Liek sa má užívať najviac 14 dní. Potom odporúčame najmenej
na 10 dní užívanie prerušiť.
Vonkajšie použitie: Pri bolesti kĺbov, svalov a šliach, alebo pri bodnutí hmyzom buď jednorazovo alebo podľa potreby 3 – 4x
denne potrieť bolestivé miesto namočeným tampónom a nechať zaschnúť. Na obklady: Bolestivé miesto najprv potrieme masťou s vysokým obsahom tukových zložiek (napr. nechtíková masť) na ochranu pokožky. Priložíme obklad s liekom a upevníme
elastickým ovínadlom. Na ochranu oblečenia obklad prikryjeme mikroténovou fóliou a teplým uterákom.
Upozornenie: Pozorne si prečítajte príbalovú informáciu a prípadné nežiaduce účinky konzultujte so svojím lekárom alebo
lekárnikom.
Dr.Theiss SCHWEDENBITTER – Švédske kvapky
100 ml / *3,46 € • 250 ml / *6,92 € • 500 ml / *11,45 € • 1000 ml / *18,08 €
* Nezáväzné cenové odporúčanie
Lekáreň 2/2011
Naturprodukt, spol. s r. o., Nádražná 20, 900 28 Ivanka pri Dunaji, 02/45 94 52 85, [email protected]
Šťava z repy cviklovej je mimoriadne účinná pri ochoreniach krvi, onkologických ochoreniach, reumatických ťažkostiach, ochoreniach pečene. Dokáže na seba viazať rádio­
aktívne látky a ťažké kovy a pomáha ich vylučovať z organizmu.
Je výborným detoxikantom pečene, znižuje hladinu choleste­
rolu, má protisklerotické účinky. Podporuje látkovú výmenu,
je vhodná pri chorobách kože. Zlepšuje mozgovú činnosť, ba
i stav postihnutých boreliózou a kliešťovou encefalitídou. Lie­
čebná kúra trvá 2-3 mesiace. Denne pijeme 0,5 l šťavy.
Môžeme si pripraviť aj cviklové víno: 120 g cvikly rozmixuje­
me na kašičku, zalejeme 0,7 l červeného vína. Dobre uzavrieme
a necháme 7 dní vylúhovať na chladnom mieste. Užívame raz
denne, pred obedom 0,50 ml.
Šťavy môžeme kombinovať, vhodné je miešať šťavu z cvikly, mrkvy,
zeleru, petržlenu. Zentrichova „bylinná krv”: 200 g šťavy z cvik­
ly, 100 g šťavy z mrkvy, 100 g šťavy z kapusty, 50 g šťavy zo zeleru
(muži), z petržlenu (ženy), šťavu z bazy čiernej a šťavu z koreňa púpa­
vy Toto množstvo ako dennú dávku pijeme počas dňa po dúškoch.
Dámske i pánske oblečenie vo veľkostiach 38-70
Nový !
katalóg
stickú
- predstaví fantana rok 2011
iu
kc
jarnú kole
Objednajte si katalóg ZADARMO
Pamätajte, že na jar sa nezbavujeme len odpadu z nášho me­
tabolizmu, ale aj odpadu pochádzajúceho z nášho citového,
mentálneho a duševného života. Tento rok nás bude nabádať
odpútať sa od starých a prežitých vzorcov života. Nebojme sa
vyplávať k novým brehom, je to dobrodružstvo a ktovie, možno
nás tam čaká niečo krásne a vzrušujúce!
tel.: 220 240 038, +420 732 419 080
[email protected]
www.maxana.sk
po- pia 8 - 17 hod.
Nádhernú jar vám želá Iveta Henzélyová
www.bylinkovaskola.sk
katalóg*meno*priezvisko*
ulica*číslo*mesto*PSČ
odoslať na tel.: +420 732 419 080
Lekáreň 2/2011
Objednávajte jednoducho
a rýchlo formou SMSky.
stačí napísať:
Cena odoslanej sms podľa tarify Vášho operátora.
16
�Starostlivosť o ústnu dutinu už od narodenia
Zdravý úsmev
podnebie a ďasná čistou gázou alebo textil­
nou vreckovkou, ktorú má matka navinutú
na čistom ukazováku.
V 6. mesiaci sa prerezávajú prvé dolné
stredné rezáky a na nich očistíme gázou ich
predné plôšky. Dieťa podľa možnosti dojčí­
me čo najdlhšie. Nápoje dieťaťu nesladíme
a dbáme, aby nezaspávalo s fľašou na kŕme­
nie, najmä ak sú v nej sladené nápoje. Nikdy
nenamáčame cumeľ do medu alebo iného
sladidla! Dieťa sa snažíme naučiť piť z pohá­
ra čo najskôr, alebo ho kŕmime lyžičkou.
Našu verejnosť už zubní lekári, ako aj mé­
dia oboznámili s Odborným usmernením
MZ SR o včasnej diagnostike zubného
kazu u detí, ktoré platí od 15. 11. 2009. Jeho
cieľom je postupne znižovať
Prvá návšteva
výskyt zubného kazu u detí
zubného lekára
a predchádzať jeho následkom
na celkový zdravotný stav. Ur­
s dieťaťom
po dovŕšení 1. roka čuje vek dieťaťa, kedy rodičia
majú prvý raz so svojím dieťa­
Máloktorá matka alebo otec novo- najrizikovejšie je medzi 19. – 31. mesiacom, ťom navštíviť zubného lekára – po dovŕrodeného dieťaťa vie, že ak sa začne keď dochádza aj k zmene prijímanej potra­ šení jedného roka. Zubný lekár pri tejto
starať o hygienu ústnej dutiny hneď vy a keď sú prerezané všetky mliečne zuby. prvej návšteve vystaví dieťaťu zdravotný
po narodení dieťaťa, že to má vplyv Druhé obdobie je okolo 6. roku, kde zdro­ záznam, zaznamená zdravotný stav dieťaťa
na výskyt, či skôr nevýskyt zubného jom infekcie je vlastný mliečny chrup po­ a informuje rodiča o spôsobe vykonávania
kazu v mliečnom a neskôr v trvalom stihnutý neošetreným zubným kazom.
ústnej hygieny, o správnej výžive i o nápo­
chrupe.
joch. Zároveň prezretím zhodnotí vývoj
Zubný kaz je chronické infekčné ocho- mliečnych zubov. Rodič svojím podpisom
renie, ktoré sa vyskytuje prakticky po celý potvrdí súhlas s informáciami a poučením,
život a u nás postihuje 70 – 90 % populácie. ktoré musí dodržiavať. Nedodržanie týchto
Ústna dutina po narodení neobsahuje ni­ SR je v Európe na predposlednom mieste zásad sa v ústnej dutine veľmi rýchlo preja­
jaké baktérie, tie ju začnú osídľovať po 24 vo výskyte zubného kazu detí. Pravda, tre­ ví vznikom zubného kazu mliečnych zubov.
– 36 hodinách od pôrodu a potom sa to po­ ba vedieť, že ochoreniu dokážeme veľmi V tomto období už kúpime dieťaťu prvú
dobá baktériám u dospelého.
efektívne predchádzať a že detskú zubnú kefku s veľkosťou pre jednoÚstna dutina
Hlavná baktéria vyvolávajúca
jeho prevencia vyjde oveľa až trojročné dieťa a mliečne zuby čistíme
zubný kaz – Streptococcus
lacnejšie ako samotná lieč­ bez zubnej pasty podľa odporúčania zub­
po narodení
mutans – sa do detských úst neobsahuje nijaké ba zubného kazu. Zubný kaz ného lekára. Je veľmi dôležité, aby rodič
prenáša lyžičkou pri kŕmení,
vzniká ako následok účinku dočisťoval zuby svojmu dieťaťu do dovŕše­
baktérie
olizovaním cumľa, ochutná­
baktérií, ktoré sú obsiahnuté nia deviateho roku. Nedostatočná manu­
vaním z detskej fľaše, bozkávaním na ústa v zubnom povlaku; ďalej účinkom cuk- álna zručnosť a neschopnosť uvedomiť si
dieťaťa, najmä ak to robia matky, ktoré rov z potravy, ktoré sú potrebné pre život podstatu dôkladného čistenia je dôvodom,
majú v ústach neošetrený zubný kaz. Me­ baktérií zodpovedných za vznik zubného prečo musí rodič pomáhať dieťaťu pri čiste­
nej častý je prenos tejto baktérie od ostat­ kazu a vytvárajúcich organické kyseliny, ní chrupu.
ných príbuzných. U bezzubého dieťaťa sa čo rozpúšťajú zubnú sklovinu.
tieto baktérie nachádzajú na povrchu jazy­
Akonáhle si dieťa dokáže vypláchnuť ústa
ka a voľne v sline. Po prerezaní mliečnych
(približne ako trojročné), začíname čistiť
zubov sa začína kolonizácia streptokokmi,
zuby detskou zubnou pastou určenou pre
ktoré pre svoju existenciu potrebujú neolu­
tento vek s obsahom fluoridov. Na zubnú
pujúci sa povrch tkaniva, presne taký, aký
kefku natlačíme množstvo vo veľkosti ma­
je na povrchu zuba. V ústnej dutine sú dve
lého hrášku. Ku každej ďalšej návšteve, aj
významné obdobia kolonizácie baktériami. Po narodení treba v bezzubom období keď sú zuby zdravé, má dochádzať v šesť­
Prvé obdobie sa začína v 6. mesiaci života, po každom dojčení očistiť povrch jazyka, mesačných intervaloch.
Čo je nevyhnutné vedieť?
Čo treba vykonať, aby sme
sa pomaly začali približovať ku krajinám EU?
Lekáreň 2/2011
Zdravý úsmev
kazu, pričom naším cieľom by malo
byť 90 % týchto detí. Za závažný zub­
ný kaz sa pritom považuje, ak zubný
kaz vznikne u detí mladších ako 36
mesiacov na hladkej zubnej plôške.
pričom sladkosti vôbec sú pre väčšinu detí
doma voľne dostupné. Musíme si uvedo­
miť, že rodičia a príbuzní v snahe urobiť len
to najlepšie práve vytvárajú podmienky pre
vznik zubného kazu.
Prvé návštevy u zubného lekára majú mať Okrem pravidelného čistenia zubov veľmi
oboznamovací charakter, najmä pre dieťa. významným faktorom je redukcia cukrov
Dieťa totiž pozoruje komunikáciu rodiča so a sladených nápojov v potrave dieťaťa. Prí­
zubným lekárom. Ten bežnou inšpekciou, jem cukrov mimo hlavných jedál častejšie
bez posadenia do zubného kresla, dokáže ako trikrát denne predstavuje vysoké riziko
zhodnotiť stav hygieny na rezákoch, prípad­ vzniku zubného kazu. Za jeden príjem cuk­
ne diagnostikovať začínajúci sa zubný kaz. Vo ru sa počíta aj malý kúsok čokolády alebo
veku jedného roka sa väčšinou ešte
glg sladeného nápoja.
nevyskytuje zubný kaz, teda nerobí Až 70,7 % päťročných Najhoršie je celodenné
sa nijaký bolestivý výkon, a dieťa
pomalé popíjanie slade­
detí má zubný kaz,
odchádza spokojné, zbavené stra­
ných nápojov, pretože
cieľom je 90 %
chu, takže ďalšia návšteva nebude
to po celý deň udržiava
takýchto detí bez kazu! kyslé pH, čo zasa je prí­
problémom.
činou demineralizácie
Slovenskou realitou je, že rodičia vyhľadajú zubnej skloviny a spôsobuje vznik zubné­
zubného lekára, až keď má dieťa niekoľko­ ho kazu. Tento stav vzniká podávaním sla­
dňové bolesti alebo je opuchnuté v dôsled­ deného čaju, džúsov a sirupov dojčenskou
ku neošetreného zubného kazu. V SR má len fľašou od útleho detstva. Neskôr jedinou
29,3 % päťročných detí zuby bez zubného odmenou pri každej príležitosti je sladkosť,
Aké sú následky neliečeného zubného kazu v mliečnom chrupe?
Sú to: bolesť, opuch, psychická traumatizá­
cia dieťaťa a hospitalizácia, predčasná stra­
ta mliečneho zuba, rozsev infekcie krvnou
cestou a zápal vo vzdialených orgánoch
(zápal obličiek, prinosových dutín, zápal
srdcového svalu a pod.). To predsa nepraje
ani jeden rodič svojmu dieťaťu.
Pamätajme si: chrup dieťaťa je vizitkou kaž­
dého rodiča!
prof. MUDr. Neda Markovská, CSc.,
MUDr. Lucia Kovácsová, PhD.
1. Stomatologická klinika LF UPJŠ a UN LP v Košiciach
pre DETI
na osť ka
v
rá l i v b
Sp ost o zú
r h
s t a r vé
p
od
A
inným
S ú č
om
fluorid
min
Lacalut zubná pasta 8+
Lacalut zubná kefka 4+
ρρ na ochranu trvalých zubov s vysokou
koncentráciou fluoridov (1.400 ppm)
ρρ obsahuje mikrokapsuly s citró­
novo-mentolovou príchuťou
Lacalut ústna voda 8+
Lacalut zubná pasta 0-4
Lacalut zubná kefka 0-4
ρρ veku primeraný obsah účinné­
ho aminfluoridu (250 ppm)
ρρ príjemná príchuť bez cukru
ρρ s vitamínmi A a E
ρρ zubná kefka s malou hlavič­
kou a vhodnou rukoväťou
ŽIADAJTE V LE KÁRŇACH!
Lacalut zubná pasta 4-8
Lacalut zubná kefka 4+
ρρ príjemná príchuť citrónovej trávy
ρρ s aminfluoridom a fluoridom sodným
ρρ čistenie celého priestoru ústnej dutiny
ρρ špeciálne určená na obdobie výmeny zubov
ρρ účinný aminfluorid ako preven­
cia zubného kazu (500 ppm)
ρρ príjemná mätová príchuť
ρρ kefka z jemného mikrovlákna zabezpečí
dôkladné, pritom však jemné čistenie
Naturprodukt spol. s r. o., Nádražná 20, 900 28 Ivanka pri Dunaji, 02/45 94 52 85, www.lacalut.sk
ná
e
l
ť
c i e vo s
o
i
v tl
ko r o s
e
V sta
17
18
Zdravie a vitalita
Fit poradňa
�
Jar
a po čase môžete niektoré úse­
Naše telo po dlhej a vyčerky zabehnúť ľahkým poklusom.
pávajúcej zime priam volá
Mierne pokročilí by mali vysad­
po zdravotnej „servisnej“
núť do sedla bicykla a absolvo­
prehliadke. Prebúdzajúca sa
vať i viachodinovú jazdu, ktorá
príroda, predlžovanie dňa, posa v prebúdzajúcej prírode sama
zvoľna stúpajúca tepnúka. Zdatnejší
lota vzduchu a akýsi
môžu vybehnúť
neviditeľný duch no- Pohyb je základom do blízkeho par­
zdravého srdca
vého života sú najlepku „po svojich“
šími argumentmi pre
alebo s kolies­
to, aby sme na našej
kovými korčuľa­
vnútornej prevodovke zaradili
mi na nohách. Nezabúdajte, že
vyšší rýchlostný stupeň. Jarzdravé srdce je cennou devízou,
né mesiace môžeme vyplniť
ktorú vám ťažko niekto nahradí.
množstvom pohybových aktivít, ktoré nám umožnia byť fit.
Fit tipy
Záhradka je prírodná
telocvičňa
Málokto si uvedomuje, že aj ak­
tívna manuálna práca na čer­
stvom vzduchu má na telo po­
zitívny vplyv. Sadenie, rýľovanie,
okopávanie a tlačenie fúrika
môžeme považovať za dobrý
telocvik, pričom neoceniteľný
je aj vplyv prí­
jemných lúčov
Práca v záhrade
jarného slnka
ako duševný
a vánku pri­
a fyzický relax
nášajúceho
veľa vôní roz­
kvitajúcich rastlín. Pravidelná
práca v záhradke je vynikajúca
pre seniorov hľadajúcich pokoj
a harmóniu v kontakte s príro­
dou, rovnako ako pre mladších,
ktorým zasa poskytuje výborný
duševný a fyzický relax po hekti­
ke pracovných dní. Záhradkárske
činnosti vyžadujú silu, obratnosť
aj vytrvalosť, pričom pomáhajú
získať lepšiu všeobecnú otuži­
losť.
Srdce vo forme
Srdcovo-cievna zdatnosť je
kľúčovým faktorom celkového
zdravia. Dýchavičnosť a rýchla
unaviteľnosť sú jasnými signálmi
slabej aeróbnej vytrvalosti. Jar je
ideálna na jej rozvoj, a to viace­
rými spôsobmi. Začnite najskôr
dlhšími vychádzkami do prírody
✔✔ zaraďte do jedálnička surovi­
ny s očistným účinkom na or­
ganizmus (napr. žihľava, ovse­
né vločky);
✔✔ podporte imunitu vitamínmi;
✔✔ v dôsledku intenzívnejšieho
pohybu zvýšte starostlivosť
o chodidlá a svalstvo nôh;
✔✔ usilujte sa o všeobecný rozvoj
kondície aeróbnymi aktivita­
mi;
✔✔ nalaďte sa optimisticky a ne­
gatívne zážitky skúste prijímať
s nadhľadom;
✔✔ pri výletoch do prírody neza­
búdajte na repelenty.
Volanie divočiny
Na jar sa zvyknú teploty šplhať
dosť vysoko na to, aby sme mohli
bez problémov stráviť vonku
celý deň. Vzduch presýtený ži­
votom prebúdza skryté túžby
po dobrodružstve. Oddajte sa
im a spolu s priateľmi skúste sta­
novanie spojené s poznávaním
krajiny, večerným posedením pri
táboráku, rybačkou alebo neko­
nečným putovaním čarokrásnou
prírodou. Nielen dospelí, ale
i deti si z takto prežitých chvíľ
odnesú znovu nabité zásoby ži­
votného elánu a posilnenú vieru
vo vlastné sily.
Lekáreň 2/2011
Pomoc pri strese a napätí
STOP KŔČOM RAPID
rozpustný nešumivý prášok
Cena*: 3,95 €
r ýchly
účinok
■■v období zvýšenej fyzickej
a psychickej námahy
■■pri pocitoch únavy, podráždenosti
alebo poruchách spánku
STOP KŔČOM
Mg + B6 + draslík
Cena*: 3,95 €
ta b le to v á
fo rm a
Chutný dúšok
vitamínov a minerálií
IS
. sk
kt
du
ro
rp
tu
w.
na
ww
Žiadajte v lekárňach!
50
Jedinečná cena!
GR
Naturprodukt spol. s r. o.,
Nádražná 20, 900 28 Ivanka pri Dunaji
ÁT %
na každý deň!
So silou prírody pre zdravé
1.
KROK – čistenie / zmäkčenie
Kosodrevinový kúpeľ nôh
� povzbudzuje cirkuláciu krvi (proti studeným nohám)
� jemne čistí pokožku a ošetruje porušené miesta
� obsahuje kosodrevinovú silicu, žriedlovú soľanku
350 g / 6,30 €*
na n oc
2.
– intenzívne ošetrenie
KROK
Kosodrevinový krém
�p
remastenie, ošetrenie silne namáhanej pokožky
chodidiel
�p
omáha zachovať celistvosť pokožky, je prevenciou
proti jej zápalom
� v hodné aj pre diabetických pacientov
� o bsahuje kosodrevinovú silicu, bisabolol, alantoín
90 ml / 5,30 €*
Kosodrevinový krém
na redukciu zrohovatenej kože chodidiel
� zjemňuje, zmäkčuje a redukuje zrohovatenú pokož­
ku chodidiel
� so sviežou vôňou kosodreviny a pomarančov
� obsahuje aj kyselinu salicylovú
75 ml / 9,95 €*
www.allgasan.sk
a krásne nohy a chodidlá
� účinne znižuje tvorbu zrohovatenej kože
4.
– prevencia zápachu, potenia
a plesní nôh
� pre jemné a hebké chodidlá už po prvom
použití
Dezodorant na nohy a topánky
� pohodlná, rýchla a dôkladná aplikácia
�d
ezodoruje, zabraňuje vzniku zápachu nôh
� s kosodrevinovou silicou a vôňou poma­
rančov
� z abraňuje opätovnému nakazeniu plesňou
a potnými baktériami
150 ml / 13,49 €*
� o bsahuje kosodrevinovú silicu, gáfor, dezin­
fekčné látky
Kosodrevinový sprej na redukciu
zrohovatenej kože
rá n o
3.
– ochrana pokožky
KROK
100 ml v spreji s mech. rozprašovačom / 4,95 €*
KROK
Zásyp na nohy
� jemný zásyp suší, osviežuje a odstra­
ňuje zápach nôh
Kosodrevinový balzam
na chodidlá
�m
á protiplesňový a antibakteriálny
účinok
� prevencia zápachu nôh, odstraňuje pocit
pálenia, únavy, zmäkčuje pokožku, pôso­
bí proti vzniku otlakov
� o bsahuje kosodrevinovú silicu, gáfor,
mastenec, kaolín, magnézium stearát
� obsahuje kosodrevinovú silicu, kyselinu
salicylovú, polyamínobiguanid
100 g / 5,95 €*
� klinicky overený účinok
100 ml / 5,95 €*
Kosodrevinový balzam
na unavené chodidlá
� zabraňuje tvorbe zrohovatenej
pokožky, chráni pokožku pred vysú­
šaním
� so sviežou vôňou kosodreviny
a pomarančov
� obsahuje ošetrujúce lipidy a hydra­
tačné esencie
100 ml / 5,95 €*
ŽIADAJTE
ŽIADAJTE V LEKÁRŇACH!
V LEKÁRŇACH!
Prevencia kŕčových žíl
Kosodrevinové mlieko na nohy
� o sviežuje unavené nohy, ošetruje su­
chú pokožku, podporuje prekrvenie,
napína pokožku lýtok a stehien
� príjemne chladí
� o bsahuje extrakt z pagaštana konské­
ho, brečtana a hamamel
� klinicky overený účinok
100 ml / 6,40 €*
*Nezáväzné cenové odporúčanie
22
Zábava
HIPPOKRATES - ZAKLADATEĽ MEDICÍNY:
RI,
NAVA
1. ČASŤ
TAJNIČKY
ORGÁN
ZRAKU
KOMA,
REHEK
ŠĽAPAJ
ELEKTROZÁVODY
PARLAMENTNÁ SÚČASŤ
MOSTU-HÍD
BÝVALÝ
AUSTRÁLSKY
TENISTA
KOCÚR,
PO RUSKY
SPOJIL KANAGONOM
JÚN, JÚL,
AUGUST
KONIEC
PARTIE ŠACHU
DROZDOVITÝ
SPEVAVÝ
VTÁK
PATRIACI
ELOVI
SKRATKA
PRE OKREM
INÉHO
PREDLOŽKA
3. ČASŤ
TAJNIČKY
SKRÚTIL
4. ČASŤ
TAJNIČKY
ČASŤ TELA
ODSTRČIL
RÍM. BOHYŇA KRÁSY
POVRAZ SO
SLUČKOU
ZNAČKA AUTA
ZNAČKA
PRÁČOK
MENO
KAZIMÍRA
OBAL JADRA
KOMÉTY
MUŽSKÉ
MENO
INSEKTICÍD
NA HMYZ
TLAPA
z čísla 5/2010
KÓREJSKÁ
DYNASTIA
SOMÁR
SILNO
VANUL
PRIEHLAVOK,
PO ČESKY
tajnička
1000 KG
OHMATAL
(HOVOR.)
SLOVENSKÝ
MALOOBCHOD
MODIFIKÁCIA
KYSLÍKA
PANDÚR
HISTOR. KRAJ
IRÁNSKO-ŠVÉDSKY SPEVÁK
VARIOOBJEKTÍV
TRUP
VOŇAVÉ
KORENIE
BANSKÝ
CHODNÍK
BIBLICKÁ
HORA
STAROEGYPTSKÝ
BOH SLNKA
DOHÁRAL
OTEC (HOVOR.)
CISTERNOVÁ
LOĎ
ZÁHROBIE
(KNIŽ.)
2. ČASŤ
TAJNIČKY
KOČOVNÍK
HRDINA
(KNIŽ.)
NATIONAL
LIBRARY OF
AUSTRALIA
OBCHODNÁ
AKADÉMIA
ŽIADEN, PO
NEMECKY
BOH SO ŠÍPOM
NÁŠ KÓD
ZN. RUS.
LIETADIEL
ORÚBAL
BÝVALÁ ŠPZ
OKRESU
PRIEVIDZA
ESTER, ALEBO
SOĽ KYSELINY
AKRYLOVEJ
ČLN
NA RÝNE
SLOVENSKÝ ZVÄZ HÁDANKÁROV A KRÍŽOVKÁROV, [email protected]
6
6
2
1
1
6
1
3
2
6
6
1
4
6
2
6
3
4
6
5
1
4
6
2 4
6
4
1 1
1
6
3
1
6
1
1
3
3
5
4
1
1
55
66
20 EUR
M. Šitzová, Hlohovec
balíček produktov
30 EUR
detská súťaž
E. Kovácsová, Svodín malý darček
T. Garajová, Dlhá Ves
malý darček
S. Haluška, Likavka
malý darček
Redakcia: Mgr. Zuzana Mišíková, Naturprodukt, spol. s r. o.,
Nádražná 20, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: 02/45 94 52 85, fax: 02/45 94 52 88
email: [email protected]
URL: www.naturprodukt.sk
Odborní konzultanti: RNDr. Edita Lukáčiková, CSc.,
PharmDr. Hana Kollegová
Grafický dizajn a DTP: COLOR Studio, Ostrava
Foto: Junker Design Agentur, www. imagio.cz
Tlač: Neografia, a.s., Martin
ISSN 1338-3043
číslo: 2
ročník: 16
AUTORKA: D. KOMÍNOVÁ
5 2
6
6
33
44
10 EUR
balíček produktov
SVIETIDLO
TUPIL
2
2
balíček produktov
I. Fabová, Nové Zámky
UDRIEM
KYJAKOM
PRIDÁVAL
VODU
DÁVAL ZRNO
DO ZEME
11
V. Tomšová, Bratislava
KÓD
RUMUNSKA
MENO LESYKA
AUDIO-VIDEO
TECHNIKA
Pošlite nám znenie tajničky z krížovky na ko­
rešpondenčnom lístku alebo e-mailom
a zaradíme vás do žrebovania o ceny v hod­
note 30, 20 a 10 EUR. Riešenie spolu s údaj­
mi o sebe (meno, adresa, telefón) zasielaj­
te na korešpondenčnom lístku na adresu:
Naturprodukt, spol. s r. o., Nádražná 20, 900 28
Ivanka pri Dunaji alebo [email protected]­
dukt.sk, najneskôr do 31. 5. 2011.
Blahoželáme výhercom
INÝM
SPÔSOBOM
MENO
ELEONÓRY
KARTÁRSKY
VÝRAZ
Krížovka o ceny
KÓD
HOLANDSKA
3
Súťaž pre deti
Omaľovánka
Milé deti,
vymaľujte obrázok a napíšte nám
čo sa na ňom za spleťou čiar skrýva.
Riešenie nám spolu s údajmi o sebe
(meno, adresa, telefón) pošlite na korešpondenčnom lístku na adresu:
Naturprodukt, spol. s r. o., Nádražná 20,
900 28 Ivanka pri Dunaji alebo e-mailom
na [email protected], najneskôr do 31. 5. 2011 a zaradíme vás do žrebovania o malý darček.
Lekáreň 2/2011
Na citlivé zuby
A
i n n ým
S ú č
m
f lu o r i d o
n
i
m
Lacalut sensitive zubná pasta,
zubná kefka a ústna voda
✔ znižujú citlivosť zubov – pri odhalených zubných
krčkoch a poškodenej zubnej sklovine
✔ chránia pred zubným kazom
✔ zabraňujú nadmernému oderu zubnej hmoty
ŽIADAJTE V LEKÁRŇACH!
viac produktov Lacalut
na www.lacalut.sk
✔ vhodné na dlhodobé používanie
KLINICKY TESTOVANÉ!
Naturprodukt spol. s r. o.,
Nádražná 20, 900 28 Ivanka pri Dunaji
REGENERÁCIA VLASOV, SPEVNENIE NECHTOV,
ZDRAVÁ PLEŤ
Equivita 1x denne má jedinečné
zloženie prírodných ingrediencií,
ktoré ovplyvňujú regeneráciu vlasov,
spevnenie nechtov, pomáhajú
udržovať zdravý a pekný vzhľad.
Jeho činnosť je podporená
aj kyselinou para-aminobenzoovou
(PABA) patriacej do skupiny vitamínov
B – vitamín B10. Okrem mnohých
pozitívnych účinkov na organizmus
spomaľuje starnutie, môže podporiť
návrat farby u šedivých vlasov
na pôvodnú, pozitívne pôsobí
na pokožku pri strate pigmentu.
h
Naturprodukt, spol. s r. o. , Nádražná 20, 900 28 Ivanka pri Dunaji , 02/45 94 52 86, www.naturprodukt.sk
Po m
ŽIADAJTE
V LEKÁRŇACH!
ôck
an
a Obsah živín v 1 kapsule (550 mg):
Vitamín C
60 mg (100 % ODP*)
Kyselina pantoténová
6 mg (100 % ODP)
2 mg (100 % ODP)
Vitamín B6
1,6 mg (100 % ODP)
Vitamín B2
1,4 mg (100 % ODP)
Vitamín B1
Vitamín A
800 µg (100 % ODP) ER**
Biotín
150 µg (100 % ODP)
Zinok
7,5 mg (50 % ODP*)
Extrakt z prasličky roľnej
50 mg
Extrakt z pŕhľavy
20 mg
PABA
20 mg
L-metionín
10 mg
*ODP = odporúčaný denný príjem
** ER = ekvivalent retinolu
Odporúčané dávkovanie: 1 kapsulu denne, zapiť vodou.
ž
sá
y
la v
m
a
Equivita 1x denne obsahuje
L-metionín – aminokyselinu
potrebnú pri syntéze proteínov,
ktorá musí byť prijímaná potravou.
Je to súčasť vlasovej štruktúry,
tak isto ako L-cysteín.
CI
K
A
A
Kedy sa odporúča
masáž hlavy?
✔ slabé prekrvenie pokožky hlavy
a oslabenie vlasov
✔ stavy svalového napätia krku
✔ bolesti hlavy a migrény
✔ šumenie v ušiach
✔ únava a stres
G
TIS
Á
R
Download

2/2011 - Naturprodukt