Informačný servis
č.3
Phoma lingam na repke
Vážený pestovateľ,
jar sa definitívne začala. Spolu s otepľovaním začali zo svojich zimných úkrytov vychádzať aj škodcovia.
Najaktuálnejšia je situácia u repky, kde mnohí z vás už
majú za sebou prvý postrek proti stonkovým krytonosom. Druhý postrek nasleduje proti blyskáčikovi, ktorý
začína byť aktívny pri teplote vzduchu nad 15 oC. Podľa
pozorovania náletu tohto škodcu v žltých vodných miskách sa ukazuje, že tlak blyskáčika na kvetné puky repiek bude túto jar silný. Preto netreba podceniť situáciu a repku v štádiu zelených pukov ochrániť aplikáciou
insekticídu. Spoločnosť MV-servis vám ponúka revolučnú novinku insekticíd Avaunt, ktorý je na blyskáčika
špecialista a spoľahlivo likviduje aj na pyretroidy rezistentné populácie blyskáčika.
Pantera 40 EC
Selektívny herbicíd - graminicíd na
postemergentnú likvidáciu jednoročných
trávovitých burín a pýru plazivého v repe
cukrovej, repke, slnečnici, zemiakoch, hrachu, maku a v iných plodinách. Aplikuje sa
na vzídené rastliny, takže je možné ošetrovať ohniská zaburinených častí pozemkov. Translokácia účinnej látky a aktivita v
rizómoch trvalých burín (pýr plazivý, cirok
halepský) je vyššia ako u väčšiny známych
postemergentných graminicídov. Herbicídne účinky sú pozorovateľné asi po 7 14 dňoch, za sucha a chladného počasia aj
neskôr. Optimálna teplota pre pôsobenie
prípravku je nad 10 °C. Odporúčaná dávka vody je 200 - 300 l/ha. Pantera 40 EC
je mimoriadne šetrná voči kultúrnym plodinám, takže ju môžeme aplikovať v ich
ktorejkoľvek vývojovej fáze. Pri aplikácií
sa teda riadime iba rastovou fázou burín,
nie kultúrnych rastlín.
u
m a pýr
a
oti tráv
isne pr
prom
Nekom
Blyskáčik sa ukazuje vo veľkom množstve 17.4. Michalovce
Herbicídna technológia ošetrenia sóje spoločnosťou MV-servis.
Ing. Jozef Kakuta
Vážený pestovateľ:
V súčasnej dobe sa stávame svedkami zvyšovania výmery sóje na Slovensku. Neoficiálne odhady hovoria o výmere až 30 000 ha tejto plodiny.
Za posledné 4 roky sa potvrdilo, že táto plodina
je vhodná nie len do osevného postupu, ale je to
plodina celkovo veľmi vhodná do tunajších podmienok či už pôdnych alebo klimatických. Zároveň
cena sóje patrí k najstabilnejším v rámci trhu s komoditami.
Pre dosiahnutie štandardného výnosu v sóji musíme dodržať viacero základných princípov. Jeden
z tých najdôležitejších je práve herbicídna ochrana
sóje. Zo všetkých hlavných plodín pestovaných na
Slovensku je sója plodinou ktorá najcitlivejšie reaguje na výnos pri zaburinenom poraste.
Málo kto si uvedomuje, že herbicídna ochrana
sóje začína už jeseňou. V jeseni riešime na strniskách vytrvalé buriny ako pýr, pichliač, mlieč, pupenec, teda buriny, ktoré sú v sóji buď vôbec neriešiteľné, buď ich vieme len potlačiť, alebo sú pre
náš rozpočet extrémne drahé a málo efektívne.
To znamená, že na jeseň strniská ošetrujeme glyfosátom (Roundup turbo, Roundup rapid), a tým
pádom odburiňujeme pole určené pre sóju na jar
od vymenovaných vytrvalých burín.
Na priame ošetrenie porastu sóje poznáme
len 2 najpoužívanejšie post-emergentné prípravky
v sóji a to Refine SX (náhrada staršej formulácie
Refine T) a (imazamox). To znamená, že dôraz v
sóji sa kladie v prvom rade na pre-emergenty. Za
posledné 4 roky sme dospeli k záveru, že najefektívnejšie používanie preemergentu je jeho použitie
so zapravením (Guardian max – kukurica, slnečnica). Dnes Vám spoločnosť MV-servis ponúka na
slovenskom trhu prípravk ktorý má už svoju históriu a to prípravok STOMP. Je to jediný pre-ememergentný prípravok schopný použitia v sóji
so zapravením. Práve jeho zapravenie slúži na využitie vlahy ak nasleduje suché obdobie a tým nám
umožňuje sa vyhnúť prípadnému suchu po aplikácii
prípravku na povrch pôdy. Zapravenie stačí sejačkou nemusí byť použitá zvlášť ďalšia operácia. Postačujúca dávka je 3l/ha, pokiaľ však máme problém s burinami typu ľuľok, durman, podslnečník,
voškovník doporučujeme dávku 5l/ha.
Ďalší sled ochrany sóje je s prípravkom Refine SX. Ochranu začíname vtedy ak vzišla ďalšia
vlna dvojklíčnolistových burín. Dávku prípravku
odporúčame na úrovni 20g. Vzhľadom na rýchlo-
sť vzchádzania ďalšej vlny dvojkličnolistových burín odporúčame následne ďalších 20g Refine SX
aplikovať po 10 dňoch od prvej aplikácie. Avšak
ak sa stane, že sme nútený riešiť buriny ako voškovník, durman, vydrol slnečnice je potrebné túto
druhú dávku aplikovať už za 3 až 4 dni po prvej
aplikácie Refine SX. Tento prípravok rieši takmer
všetky dvojklíčnolistové buriny v sóji a môžete
ich vyriešiť aj bez použitia preemergentu. No ako
úvod naznačil herbicídne ošetrenie sóje je kľúčové a preto je potrebné používať aj pre-emergent.
S prípravkom Refine SX odporúčame použiť ako
safener prípravok route v dávke 0,6l. Je to jediný
prídavný produkt ktorý je možné bez poškodenia
sóje použiť v TM s Refine SX.
Ďalšou veľmi nepríjemnou burinou v sóji sú ježatky a moháre. Na neskoršiu vzchádzajúcu vlnu
vám ponúkame prípravok Pantera v dávke 1
až 1,5l podľa rastovej fázy týchto burín. Aplikácia
Pantery je mierená medzi prvý a druhý postrek
Refine a to zhruba 3 dni po prvej aplikácie Refine
SX. Určite neodporúčame TM Pantera + Refine!
resp. akýkolvek graminicíd v TM s Refine SX.
Herbidíne ošetrenie sóje technologiou MV-servis:
1. STOMP – 3 až 5l/ha preemergentné so
zapravením
2. Refine SX
+ Trend – 20g/ha (prvá
vlna dvojklíčnolistových burín)
3. Pantera
– 1 až 1,5l/ha po 3 dnoch od
Refine SX
4. Refine SX + Trend – 20g/ ha 7 dní
od Pantery
5.
Desikácia śoje Roundup turbo alebo
Roundup rapid pred zberom (20% vyžltnutie listkov soje)
Pri každom postemergentnom postreku dodržiavame určité zásady:
1.Neaplikovat za priameho slnečného žiarenia
pri teplote nad 25C.
2.Refine SX neaplikovať s graminicídom a inými
stimulátormi rastu ako je ROUTE. Kompatibilita
vyskúšaná v praxi.
3.Refine SX + Trend 0,1% ! bez zmáčadla nie je
účinnosť
Aplikácia Refine 20 g
Pred zberom nezabudnite porast sóje zdesikovať a to prípravkom Roundup turbo 2,7l/ha alebo
Roundup rapid s dávkou 3,2l/ha. Desikujeme porast vtedy ak začína žltnutie listov sóje. Pre orientáciu ak je zožltnutých 20% listovej plochy.
Kontrola
Kvôli dlhej a premenlivej zime je veľké
množstvo porastov ozimín v zlom kondičnom stave. Prípravok Envistart v dávke 0,6
– 0,8 l / ha pomáha zregenerovať porasty
ozimín, ktoré boli počas uplynulých mesiacov ťažko skúšané mrazmi, výdatnými
zrážkami a v neposlednom rade aj vysokou
zverou. Envistart je určený do postrekov
všetkých kultúrnych rastlín, najmä obilnín,
olejnín a okopanín kde sa vďaka hustote
porastov účinok maximalizuje. Pomáha
budovať silný koreňový systém od počiatočných štádií rastu, pozitívne ovplyvňuje
bilanciu dôležitých mikroelementov a aminokyselín. Komplexnosť zloženia prípravku vyvoláva efekt zvýšenej obranyschopnosti pred hmyzom a hubami.
Hnojivo zabezpečuje doplnenie makro
a mikro živín v najnáročnejších fázach rastu a zvyšuje kvantitu a kvalitu produkcie
s dôrazom na doplnenie fosforu a draslíka
u technicky náročných plodín. Podstatne
zlepšuje bilanciu mikroelementov.
www.mv-servis.sk
Prípravok Boris P+K je vysoko koncentrované viaczložkové listové hnojivo s
vysokým obsahom bóru, fosforu, draslíka
a molybdénu. Obsahuje tiež síru vo forme
suspenzie a mikroelementy. Boris pomáha
rastline repky zlepšiť opelenie, podporuje
kvitnutie, násadu šešúľ a plodov. Vysoký podiel účinných látok podporuje tvorbu cukrov a olejov. Pôsobí preventívne proti vzniku srdiečkovej hniloby. Prípravok je účinný
ako listový postrek v aplikačnom množstve
1,0 – 3,0 l.
Prípravok je určený predovšetkým pre
plodiny náročné na draslík a fosfor, do podmienok kde sú tieto prvky pre rastlinu nedostupné alebo nedostatkové. Kombinácie
a koncentrácie ostatných zložiek vychádzajú
z výborných skúseností s našimi prípravkami radu ENVI.
Download

Informačný servis 3 - MV