Listové hnojivá
www.rwaslovakia.sk
Exkluzívne prípravky
HERBICÍDY
Epilog 75 WG (nicosulfuron)
Epilog Gold
(Succesor T + Epilog 75 WG + Trend 90)
Glyfonova (glyphosat)
FUNGICÍDY
Rubric 125 SC – Novinka 2015
OBSAH
NPK 20-20-204
NPK 5-5-4010
ROKOHUMIN19
• aplikačná tabuľka
21
• výsledky pokusov aplikácie
22
(epoxiconazole)
Riza (tebuconazole)
Valis M (mancozeb + valifenolate)
INSEKTICÍDY
Rapid (gamma - cyhalothrin)
Gunner (lambda - cyhalothrin)
LISTOVÉ HNOJIVÁ,
ADJUVANTY A STIMULÁTORY
ROKOLAN
(biostimulátor moreného osiva)
ROKOHUMIN
RWA Bór 150 (150 g B)
ITAKA – vodorozpustné listové hnojivá
Kvapalné listové hnojivá fi. Lebosol –
Novinka 2015
HUMAC AGRO® – Novinka 2015
(bio prípravok na zlepšenie vlastností pôdy)
REPELENTY
Antifer – Novinka 2015
(repelent proti divým zvieratám)
INOKULANTY
Hi Stick – Novinka 2015
Hi Coat Super - Novinka 2015
V prípade otázok kontaktujte:
Patrik Ciklaminy
Produktový manažér
pre exluzívne prípravky
Ing. Tomáš Vereš, PhD.
Produktový manažér
pre pesticídy
[email protected] [email protected]
mobil: +421 (0) 915 714 844
tel.:
+421 (0) 2/ 4020 135
mobil: +421 (0) 9 05 399 361
fax:
+421 (0) 2/ 4020 1169
ES TERRAMIS CL
NOVINKA
• najúspešnejšia slnečnica v poloprevádzkových
pokusoch SPZO SK 2014
• stredne skorá
• plasticita a stabilita vysokých úrod
• veľmi dobrá odolnosť proti poliehaniu
MOOGLLI CL HO
NOVINKA
• vynikajúci zdrav. stav (tolerancia proti plesniam, reg.
Francúzsko)
• stredne skorá
• výborná kombinácia: vysoká úroda- nízka zberová
•
vlhkosť –vysoký obsah oleja
vysoká HTS (50-55 g), obsah oleja <48%
ES SENATOR
NOVINKA
• vysoko úrodná sója s veľmi dobrým vetvením
• nižšieho zrastu (v rámci Sempol portfólia)
• veľmi dobrý zdravotný stav, najlepšie hodnotená sója
z hľadiska viróz
• vysoký obsah oleja
PETRINA
NOVINKA
• vhodná na pestovanie do všetkých oblastí pestovania
sóje
• veľmi dobrá odolnosť proti chladu
• tvorí zapojený porast- dobre potláča buriny
• veľmi dobrá odolnosť proti virózam
GALLEC
•
•
•
•
nevetví, tvorí hlavný výhon
veľmi dobrá potravinárska kvalita
veľmi dobrá odolnosť proti poliehaniu
stabilné a vysoké úrody
ALIGATOR
• veľmi dobré vetvenie
• veľmi dobrý obsah oleja a bielkovín
• vysoké nasadenie prvého struku- nízke zberové
straty
• vynikajúca odolnosť proti poliehaniu
Sója fazuľová (Glycine max L.)
Slnečnica ročná (Helianthus annuus. L.)
Sempol spol. s r.o.
PRÍRODNÝ STIMULÁTOR
ÚRODNOSTI PÔDY
GARANCIA ÚČINKU
POČAS OBDOBIA 3 ROKOV
HUMAC AGRO® je čistý prírodný materiál s vysokým obsahom
humínových kyselín. Humínové kyseliny sa významným spôsobom
podieľajú na tvorbe pôdneho humusu, aktivujú pôdnu mikroflóru
a zvyšujú tak rentabilitu poľnohospodárskej výroby.
EKONOMICKÝ PRÍNOS HUMAC AGRO®
• viaže vo vode rozpustné živiny a zabraňuje ich vyplavovaniu
• umožňuje zníženie dávok minerálnych hnojív až o 30% na
hektár pri zachovaní efektu
• zabraňuje stratám pri vymývaní dusíka z pôdy až o 80kg / ha
• zlepšuje odber fosforu z pôdy o viac ako 50%
• obmedzuje vymývanie draslíka, horčíka, vápnika a síry o viac
ako 50%
ZLEPŠUJE PRODUKČNÉ VLASTNOSTI PÔDY
•
•
•
•
zlepšuje hospodárenie s vodou a uľahčuje vsakovanie
upravuje pôdnu štruktúru a uľahčuje klíčenie
upravuje pH a aktivuje základné biologické procesy
viaže rozpustené živiny a udržuje ich v koreňovej zóne
VYTVÁRA PODMIENKY PRE NAVÝŠENIE ÚRODY
•
•
•
•
stimuluje rozvoj jemných koreňových vláskov
zlepšuje metabolizmus a dýchanie rastlín
zvyšuje obsah chlorofylu v listoch čím zlepšuje fotosyntézu
posilňuje prirodzenú odolnosť rastlín voči chorobám
a škodcom
Pôda
CHUDOBNÁ
na humínové
kyseliny
Pôda
BOHATÁ
na humínové
kyseliny
rýchle
vyplavovanie
živín do
spodných vôd
zadržiava
živiny
pri koreňoch
rastlín
zmluvný distribučný partner výrobcu
JAČMEŇ
bez
HUMAC AGRO®
CUKROVÁ REPA
bez
HUMAC AGRO®
+
celá dávka NPK
hnojiva
HUMAC AGRO®
500 kg/ha
bez
HUMAC AGRO®
HUMAC AGRO®
300 kg/ha
HUMAC AGRO®
500 kg/ha
KUKURICA
HUMAC AGRO®
500 kg/ha
+
70% dávky NPK
hnojiva
PŠENICA
bez
HUMAC AGRO®
+
celá dávka NPK
hnojiva
HUMAC AGRO®
500 kg/ha
+
70% dávky NPK
hnojiva
kontrola
20. 6. 2013
kontrola
20. 6. 2013
bez
HUMAC AGRO®
+
celá dávka NPK
hnojiva
HUMAC AGRO®
250 kg/ha
+
70% dávky NPK
hnojiva
HUMAC AGRO®
300 kg/ha
+
70% dávky NPK
hnojiva
HUMAC AGRO® 500 kg/ha
+ 70% dávky NPK hnojiva
bez HUMAC AGRO®
+ celá dávka NPK hnojiva
APLIKÁCIA / DÁVKOVANIE
Doporučenie:
• zapracovať do pôdy v jeseni alebo skoro na jar
• aplikujeme naširoko rozmetadlom
pre zvýšenie efektu alebo
pri mechanickom poškodení
porastu odporúčame
aplikovať počas obdobia
vegetácie kvapalné
organicko-minerálne hnojivo
ROKOHUMIN
s obsahom aminokyselín.
husto siate obilniny, repka, strukoviny - dávka 300 kg / hektár
kukurica, slnečnica
- dávka 300 - 500 kg / hektár
cukrová repa, zemiaky, vinič
- dávka 300 - 500 kg / hektár
• garancia účinku počas obdobia 3 rokov
ZLOŽENIE
humínové kyseliny
vápnik (Ca), horčík (Mg), draslík (K), síra (S)
železo (Fe), zinok (Zn), meď (Cu), selén (Se)
min. 60%
fyziologicky účinné množstvá
fyziologicky účinné množstvá
zmluvný distribučný partner výrobcu
HiStick
®
• Vysoko efektívny mikrobiálny inoculant osiva sóje na báze hľúzkovitých baktérii
• Jednoduchá aplikácia na osivo priamo na farme pred siatím
• Zvyšuje výnosy plodiny, obsah bielkovín, oleja a ďalších nutričných látok
• Obmedzuje dávky dusikatých hnojív
• Zvyšuje vyrovnanosť porastov
• Znižuje konkurenčný tlak burín
UNIVERZÁLNE
ORGANICKO-MINERÁLNE
LISTOVÉ HNOJIVO
aplikované každorocˇne na viac ako 50 tisíc hektároch
každorocˇne používa viac ako 100 pol’nohospodárskych podnikov
univerzálne použitie na všetky druhy
agro-plodín
zvyšuje objem rastlinnej produkcie
bez akýchkoľvek ekologických rizík
schválené pre použitie v ekologickom
poľnohospodárstve
ZHODNOCUJE
NIEKOL’KONÁSOBNE
KAŽDÉ 1€ INVESTOVANÉ
DO LISTOVEJ VÝŽIVY
v počiatočnej fáze vegetácie
zabezpečuje rýchly rast a zvýšenú
odolnosť voči výkyvom počasia
zlepšuje odolnosť porastu voči
chorobám a škodcom
pomáha pri regenerácii poškodených
porastov
vylepšuje kvalitatívne parametre
pestovaných plodín (cukornatosť,
obsah škrobu a pod.)
zlepšuje sklovitosť a proteínovú
hodnotu obilnín (neskorá aplikácia
„do klasu“)
exkluzívne od
UNIVERZÁLNY
KOMPLEX
10-TICH DRUHOV ŽIVÍN
zlepšuje kvalitu listovej plochy a predlžuje dobu vegetácie
zlepšuje hospodárenie s vodou a živinami
zlepšuje procesy látkovej výmeny medzi rastlinou a vonkajším prostredím
živiny z povrchu listov sú prijímané v plnej miere a maximálne využité rastlinou
posilňuje prirodzenú obranyschopnosť rastlín
obsah medi a síry zabezpečuje v počiatočných fázach rastu a vývoja odolnosť rastlín
voči hubovým chorobám
AMINOKYSELINY V HNOJIVE ROKOHUMIN
sú priamym zdrojom energie
pozitívne ovplyvňujú fotosyntézu a dýchanie rastlín
udržiavajú vitalitu a celkovú životaschopnosť porastu
podporujú osvojovanie živín zo spoločného tank-mixu
HUMÍNOVÉ KYSELINY V HNOJIVE ROKOHUMIN
sú prírodným rastovým stimulátorom
zlepšujú tvorbu koreňových vláskov a odber živín z pôdy
urýchľujú regeneráciu poškodených porastov (popálenie alebo po aplikácii pesticídov)
exkluzívne od
UNIVERZÁLNE
ORGANICKO-MINERÁLNE
LISTOVÉ HNOJIVO
živiny z povrchu listu sú plnohodnotne prijímané a maximálne zúžitkované rastlinou
možná celodenná aplikácia bez rizika popálenia rastlín
KUKURICA
jednorázová
dávka
termín
hektárová dávka
(koncentrácia)
aplikácia
(tank-mix)
pozitíva
v štádiu
6 - 8 listov
10 litrov
ROKOHUMIN
150 litrov vody
• pri najbližšom vstupe do porastu
• spolu s prípravkami na ochranu proti
chorobám a škodcom
• cielene dodáva zinok
• intenzívny rozvoj koreňovej sústavy
• regeneruje poškodené porasty
• zlepšenie hospodárenia so živinami
ROKOHUMIN
(tank-mix)
ROKOHUMIN
KONTROLA
ROKOHUMIN
BIOSTIMULÁCIA PROSTREDNÍCTVOM HUMÍNOVÝCH KYSELÍN
lepšie vyformovaná koreňová sústava
väčší počet jemných koreňových vláskov
exkluzívne od
KONTROLA
UNIVERZÁLNE
ORGANICKO-MINERÁLNE
LISTOVÉ HNOJIVO
na všetky druhy obilnín
schválené pre použitie v ekologickom pol’nohospodárstve
JARNÉ OBILNINY
termín
hektárová dávka
(koncentrácia)
aplikácia
(tank-mix)
pozitíva
štandardná
aplikácia
koniec odnožovania
5 lit. ROKOHUMIN
150 lit. vody
• pri najbližšom vstupe do porastu
• pri hnojení hnojivom DAM 390
• rastový stimul a odber živín z pôdy
• lepšia odolnosť voči chorobám a škodcom
• znižuje riziko popálenia hnojivom DAM 390
aplikácia
do klasu
od vlajkového listu
5 lit. ROKOHUMIN
150 lit. vody
• pri najbližšom vstupe do porastu
• spolu s prípravkami na ochranu proti
chorobám a škodcom
• zlepšenie kvalitatívnych parametrov
začiatok steblovania
ROKOHUMIN
(tank-mix)
ROKOHUMIN
(tank-mix)
DAM 390
fungicíd
insekticíd
fungicíd
insekticíd
OSVEDCˇENÁ SPOJENÁ APLIKÁCIA S HNOJIVOM DAM 390
pridajte 1 hektárovú dávku hnojiva ROKOHUMIN (5 lit.) do každého tank-mixu s hnojivom DAM 390
okrem dusíka dodáte porastu dalších 9 dôležitých živín
po pridaní do tank-mixu s DAM 390 znižuje riziko popálenia / poškodenia porastu
humínové kyseliny v hnojive pôsobia ako prírodný rastový stimulátor
dosiahnete výborný ekonomický efekt
exkluzívne od
PRÍRODNÝ PRODUKT
S BIOSTIMULACˇ NÝM
ÚCˇ INKOM NA OSIVO
ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA
podporuje rozvoj klíčnych korienkov
zlepšuje odber živín z pôdy
a hospodárenie s vodou
zabezpečuje rovnomerné vzchádzanie
a rastový stimul
namorené osivo
APLIKÁCIA
miešateľný so všetkými registrovanými
moridlami
pridávajte do moridla pri morení
osiva / tank-mix (TM)
dávka 4 - 6 litrov na 1 tonu osiva
namorené osivo
ošetrené roztokom N-P-K
namorené osivo
ošetrené ROKOLAN-om
Ciel’om je namorenému osivu vrátit’ jeho pôvodný biologicky aktívny stav,
teda taký aký malo osivo pred samotným namorením
exkluzívne od
UNIVERZÁLNE
ORGANICKO-MINERÁLNE
LISTOVÉ HNOJIVO
vyrobené z bielkovinového materiálu bohatého na živiny
zlepšuje kvalitu listovej plochy a predlžuje dobu vegetácie
SÓJA / HRACH / PELUŠKA
termín
hektárová dávka
(koncentrácia)
aplikácia
(tank-mix)
pozitíva
prvá
aplikácia
v štádiu 2 - 7 listov
5 lit. ROKOHUMIN
150 lit. vody
• pri najbližšom vstupe do porastu
• spolu s prípravkami na ochranu proti
chorobám a škodcom
• rozvoj jemných koreňových vláskov
• zlepšenie odolnosti voči suchu
• rastový stimul a zlepšenie metabolizmu
druhá
aplikácia
v období hlavného rastu
až do začiatku kvitnutia
5 lit. ROKOHUMIN
150 lit. vody
• spolu s prípravkami na ochranu proti
chorobám a škodcom
• podpora kvitnutia
• zlepšenie prirodzenej obranyschopnosti porastu
ROKOHUMIN
(tank-mix)
ROKOHUMIN
(tank-mix)
KONTROLA
ROKOHUMIN
INÉ LISTOVÉ HNOJIVO
KONTROLA
ROKOHUMIN
Priaznivo
ovplyvňuje
tvorbu, množstvo
a rozmiestnenie
hrčkotvorných
baktérií
na koreňoch
INVESTÍCIA DO PORASTU
zvyšuje objem výnosov spôsobom šetrným k životnému prostrediu
celkový zdravotný stav porastu je možné vylepšiť s relatívne nízkymi nákladmi
regeneruje porasty poškodené výkyvmi počasia
aminokyselinová zložka zlepšuje prijímanie všetkých živín z tank-mixu
exkluzívne od
UNIVERZÁLNE
ORGANICKO-MINERÁLNE
LISTOVÉ HNOJIVO
Kombinácia hnojiva ROKOHUMIN a RWA BÓR 150 tvorí TANK-MIX,
ktorý je komplexnou listovou výživou urcˇenou na porasty repky
aplikácia
v JARI
ROKOHUMIN
RWA BÓR 150
pozitíva spoločného TANK-MIXU
regeneruje
porast po zimnom období / regeneruje poškodené rastlinné pletivá
zlepšenie odberu živín dodaných do pôdy v jarnom období
zlepšuje
hospodárenie s vodou a živinami
využiteľnosť všetkých živín z tank-mixu
zlepšenie kondície a celkovej životaschopnosti porastu
dopĺňa
deficit makro a mikroživín
plnohodnotne deficit bóru
zlepšenie odolnosti voči chorobám a škodcom
podporuje
lepšie nasadzovanie kvetenstva
opeľovacie pomery
predpoklad vyššej úrody
zabezpečuje
lepšie nasadzovanie plodov
tvorbu väčšieho počtu semien v šešuliach
zlepšuje kvalitatívne parametre repky (obsah tuku v semenách)
REPKA
aplikácia
v jari
termín
hektárová dávka
(koncentrácia)
aplikácia
(tank-mix)
pozitíva
pri pokrytí
pôdy listami
na 40-50%
5 lit. ROKOHUMIN
150 lit. vody
• spolu s prípravkami na ochranu proti chorobám a škodcom
• pri hnojení hnojivom DAM
• rastový stimul a odber živín z pôdy
• podpora kvetenstva
• zlepšenie celkovej kondície porastu
ROKOHUMIN
RWA BÓR 150
(tank-mix)
fungicíd
insekticíd
exkluzívne od
UNIVERZÁLNE
ORGANICKO-MINERÁLNE
LISTOVÉ HNOJIVO
ZEMIAKY
termín
hektárová dávka
(koncentrácia)
aplikácia
(tank-mix)
pozitíva
prvá
aplikácia
pri pokrytí pôdy listami
minimálne na 40-50%
5 lit. ROKOHUMIN
150 lit. vody
• pri najbližšom vstupe do porastu
• spolu s prípravkami na ochranu proti
chorobám a škodcom
• podpora rastu stolonov
• zvýšenie počtu hľúz
druhá
aplikácia
pri aplikácii prípravkov na 5 lit. ROKOHUMIN
ochranu proti chorobám a 150 lit. vody
škodcom (tank-mix)
• v období hlavného rastu až do začiatku
kvitnutia
• zlepšenie celkovej kondície porastu
• pomalšie starnutie listov
• zvýšenie obsahu škrobu
ROKOHUMIN
(tank-mix)
ROKOHUMIN
(tank-mix)
CUKROVÁ REPA
termín
hektárová dávka
(koncentrácia)
aplikácia
(tank-mix)
pozitíva
prvá
aplikácia
pri pokrytí pôdy listami
minimálne na 40-50%
(do uzatvorenia riadkov)
5 lit. ROKOHUMIN
150 lit. vody
• pri najbližšom vstupe do porastu
• spolu s prípravkami na ochranu proti
chorobám a škodcom
• zlepšenie odberu živín z pôdy
• zlepšenie celkovej kondície porastu
druhá až
tretia
aplikácia
v 2 až 3 týždňových
intervaloch
5 lit. ROKOHUMIN
150 lit. vody
• pri aplikácii prípravkov na ochranu proti
chorobám a škodcom (tank-mix)
• pomalšie starnutie listov
• zväčšenie buliev
• zvýšenie cukornatosti
ROKOHUMIN
(tank-mix)
ROKOHUMIN
(tank-mix)
ROKOHUMIN
(tank-mix)
exkluzívne od
UNIVERZÁLNE
ORGANICKO-MINERÁLNE
LISTOVÉ HNOJIVO
aplikujeme v štartovacej fáze plodiny
hnojivo je neškodné pre vcˇely a po rozklade nezanecháva žiadne zvyšky (reziduá)
SLNEČNICA
jednorázová
dávka
termín
hektárová dávka
(koncentrácia)
aplikácia
(tank-mix)
pozitíva
v štádiu
6 - 8 listov
10 litrov
ROKOHUMIN
150 litrov vody
• pri najbližšom vstupe do porastu
• spolu s prípravkami na ochranu proti
chorobám a škodcom
• zlepšenie hospodárenia so živinami
• obsah medi a síry pôsobí fungicídne
• regeneruje poškodené porasty
ROKOHUMIN
(tank-mix)
zloženie
% v sušine
zloženie
% v sušine
N dusík
min. 4%
humínové kyseliny
P fosfor
min. 9%
železo, zinok, meď, mangán
fyziologicky účinné množstvá
K draslík
min. 14%
síra, bór, molybdén
fyziologicky účinné množstvá
BALENIE
1000 L
BALENIE
50 L
BALENIE
25 L
exkluzívne od
min. 13%
explOrer20
Stimulátor biologické aktivity rhizosféry
Dostaňte z kořenů to nejlepší
Využívejte výhody technologie MIP
Granule stimulátoru explOrer umístěné při výsevu poblíž
semene uvolňují aktivní látky hned od začátku klíčení
a vzcházení:
1
2
3
4
Aktivní složky MIP (Mineral Inducer Process) stimulují
produkci enzymů uvolňovaných houbami a bakteriemi
nacházejícími se v prostředí klíčícího semene.
Tyto enzymy přispívají k rozpouštění organických
látek, čímž dochází k uvolňování živin potřebných
nejen pro mikroflóru, ale také pro mladou rostlinu.
Dochází k rozvoji mykorhizy. Houby vytváří dlouhá
vlákna zvaná mycelium, která umožňují rostlině lépe
získávat z půdy živiny a vodu.
Rostlina kukuřice tak rozvíjí mnohem rychleji jak své
kořeny, tak také nadzemní části.
Okamžité a viditelné účinky stimulátoru
explOrer od vzcházení až po sklizeň
Rozvoj kořenového balu pomocí stimulátoru explOrer přináší:
• lepší přísun minerálních látek z půdy a z umělých
a statkových hnojiv;
Technický list
explOrer20 je stimulátor biologické aktivity rhizosféry
v podobě granulí o průměru 2,5 až 4 mm.
Složení granulátu explOrer 20
Organické složky
26 %
CaO
20 %
MgO
11 %
SO3
1,7 %
N celkový
1,5 %
Mikroprvky (železo, hořčík, zinek, jód, bór, …)
Použití
explOrer20 se aplikuje při setí do výsevního řádku.
Doporučené dávkování: 100 až 200 kg/ha.
Přípravek může být používán v citlivých oblastech.
Balení
• Pytle 25 kg (paleta s 50 pytli, tedy 1 250 kg)
• Big bag 600 kg
• lepší přístup k vodě;
• vyšší odolnost k abiotickým stresovým faktorům
(horko, sucho, …);
• vyšší výnos.
www.prptechnologies.eu
10,5 %
K 2O
Více na:
youtu.be/ob_Ksg1qoGo
Stimulátor biologické
aktivity rhizosféry
Dostaňte z kořenů to nejlepší
JAKÉ VÝSLEDKY PŘINÁŠÍ EXPLORER?
VYŠŠÍ VÝNOS KUKUŘICE NA ZRNO
NPPC, VÚ AGROEKOLÓGIE MICHALOVCE, POLNÍ POKUS
Výnos kontrola (NPK 100 kg/ha)
9,7 t/ha
Výnos explOrer 20 (100 kg/ha)
11,4 t/ha
+17,5 %
VYŠŠÍ VÝNOS KUKUŘICE NA SILÁŽ
ZEPO BĚLOHRAD, a.s.
Výnos kontrola (močovina 250 kg/ha) 29,0 t/ha
Výnos explOrer 20 (100 kg/ha)
35,0 t/ha
+20,7 %
AGRAFA Horovce, DKC 5542:
58 t/ha (průměr podniku
32 t/ha)
Mohutnější kořenový systém po aplikaci
explOreru
a prokořenění do větší hloubky byly hlavními faktory
výrazného zvýšení výnosu zrna kukuřice. Jak je patrné,
na kontrolní variantě byl výpadek zrn na špičkách palic,
který byl zapříčiněn přísuškem a nedostatkem živin v období
od fáze kvetení do začátku dozrávání.
Stejně jako u porostů kukuřice pěstované na zrno potvrdil
explOrer své výhody a přínosy i u kukuřice silážní.
ANTIFER je účinný pachový ohradník proti
divokej zvery. Chráni lesné škôlky,
poľnohospodárske a záhradkárske pozemky,
sady a vinohrady, vodičov na cestách, a iné
pozemky.
www.antifer.cz
... aby zver zostala v lese!
VODOROZPUSTNÉ NPK HNOJIVÁ S MIKROŽIVINNAMI
VÝBORNÉ APLIKAČNÉ VLASTNOSTI
• dobrá a rýchla rozpustnosť bezo zvyškov
• okamžitá prístupnosť živín pre rastliny
• mikroživiny chelatizované / miešateľné s pesticídmi
• dobrá priľnavosť na list / odolné voči rýchlemu zasychaniu
ZÁKLADNÉ POZITÍVA
• podporuje tvorbu a obnovu jemných
koreňových vláskov
• zvyšuje odolnosť porastu voči
výkyvom počasia
• zlepšuje odber živín z pôdy
• dodáva rastový stimul / zabezpečuje
rovnomerný rast
• zlepšuje kvalitatívne parametre úrody
HNOJIVÁ ITAKA
• 8 rôznych kombinácií N-P-K +
mikroživiny (Fe, Zn, Cu, Mn, Mo)
• mix 9-tich druhov živín v ľahko
prístupnej forme
• aplikujeme v hlavnej rastovej fáze
konkrétnej plodiny alebo pri najbližšom
vstupe do porastu
• príjem živín cez list je rýchlejší ako cez
korene (dokážeme porast “naštartovať”)
• pozitívne zmeny na poraste už v
priebehu niekoľkých dní
VODOROZPUSTNÉ NPK HNOJIVÁ S MIKROŽIVINNAMI
TYP HNOJIVA / POMER N-P-K
OBSAH ŽIVÍN (%)
10.40.10
9.18.27
4.35.35
30.10.10
20.20.20
20.10.10
16.5.30
10
9
4
30
20
20
16
z toho dusičnanový dusík (N)
2,6
3
3
3
6
3
9
amoniakálny dusík (N)
7,4
6
1
4
4
12
1
močovinový dusík (N)
0
0
0
23
10
5
6
Oxid fosforečný (P2O5)*
40
18
35
10
20
10
5
Oxid draselný (K2O)*
10
27
35
10
20
20
30
Bór (B)*
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
Meď (Cu)*
Chelátované s EDTA
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
Železo (Fe)*
Chelátované s EDTA
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
Mangán (Mn)*
Chelátované s EDTA
0,01
0,01
0,01
0,01
0,07
0,01
0,01
Molybdén (Mo)*
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
Zinok (Zn)*
Chelátované s EDTA
0,002
0,002
0,002
0,002
0,001
0,002
0,002
Celkový dusík (N)
Balenie: 25kg
* rozpustné vo vode
DÁVKOVACIA TABULKA
Plodina
Dávka
(kg / ha)
Aplikácia na list
(tank-mix)
Pozitíva
OBILNINY
• fáza odnožovania
• aplikácia do klasu
• rastový stimul a lepší odber živín z pôdy
• zlepšenie kvalitatívnych parametrov
STRUKOVINY
• v období hlavného rastu
až do začiatku kvitnutia
• rozvoj jemných koreňových vláskov
• zlepšenie odolnosti voči suchu
• pri pokrytí pôdy listami
minimálne na 50%
• odolnosť voči výkyvom počasia
• zlepšenie hospodárenia so živinami
• lepšie nasadzovanie kvetenstva
• v štádiu 6 až 8 listov
• cielene dodáva zinok
• intenzívny rozvoj koreňovej sústavy
• zlepšenie hospodárenia so živinami
CUKROVÁ REPA
• do uzatvorenia riadkov
• zlepšenie celkovej kondície porastu
• zvýšenie cukornatosti
ZEMIAKY
• pri pokrytí pôdy listami
minimálne na 50%
• podpora rastu stolonov
• zvýšenie počtu hľúz
• pomalšie starnutie listov
REPKA
KUKURICA
SLNEČNICA
3 - 5 kg
hnojiva
min.
200 l vody
www.rwaslovakia.sk
Prípravky na ochranu rastlín
EPILOG® GOLD
Spektrum účinku
Balíček prípravkov Epilog® 75 WG, Succesor T a Trend® určený
na POSTemergentné ošetrenie 50 ha kukurice.
Zloženie balíčka EPILOG GOLD
Prípravok
Účinná látka
Dávka na 50 ha
Dávka na ha
Epilog 75 WG
750 g/kg nicosulfuron
2,5 kg
0,05 kg / ha
Succesor T
300 g/l pethoxamid
250 g/l terbuthylazine
100 l
2 l / ha
900 g/l isodecylalkoholethoxylat
10 l
Trend
0,2 l / ha
Výhody použitia:
•
vysoká selektivita voči kukurici s možnosťou aplikácie až do fázy 7. listu kukurice (BBCH 17)
bez fytotoxického poškodenia
vzájomnou kombináciu troch účinných látok reguluje široké spektrum jednoročných,
trvácich, jednoklíčnolistových a dvojklíčnolistových burín (viac v tabuľke Spektrum účinku)
nová výkonnejšia formulácia s nicosulfuronom pre ešte lepšiu účinnosť
dlhodobá reziduálna účinnosť
rýchla a razantná účinnosť
•
•
•
•
EPILOG
GOLD
Epilog® 75 WG
Succesor T
klíčenie
sej ba
2.-3.
li st
4.-5.
li st
6. list
7.-9.
li st
10.-13.
li st
meta nie
koniec
kvitnutia
mliečna
zrelo sť
voskovomliečna zr elo sť
žltá
zrelo sť
plná
zrelo sť
Pôsobenie prípravku:
Epilog 75 WG
®
Účinná látka nicosulfuron, patrí do chemickej skupiny sulfonylmočovín. Je rýchlo absorbovaná do listov
zasiahnutých postrekom. Niekoľko hodín po aplikácii dochádza k zastaveniu rastu jednoklíčnolistových
burín. Výsledkom je červenanie a žltnutie burín a počas 1-2 týždňov dochádza k ich odumretiu. Najlepší
účinok sa dosiahne pri aplikácii za teplého a vlhkého počasia v období aktívneho rastu burín.
Succesor T
Účinná látka pethoxamid, patrí do chemickej skupiny chloroacetamidov. Je prijímaná cez korene, hypokotyl a klíčne listy rastlín. Spôsob účinku je čiastočne systémový, zabraňuje vzchádzaniu burín; reziduálna účinnosť proti neskôr vzchádzajúcim trávam a širokolistovým burinám trvá niekoľko týždňov po
aplikácii prípravku.
Účinná látka terbuthylazine, je prijímaná koreňmi aj listami burín (inhibuje fotosyntézu). Cez korene
ničí dvojlíčnolisté buriny pred, počas a aj krátko po vzídení. Najspoľahlivejšie účinkuje pri dostatočnej
pôdnej vlhkosti.
Trend
®
Účinná látka isodecylalkohol ethoxylat, zlepšuje zmáčanlivosť postrekovej kvapaliny a umožňuje tak
jednoduchšiu adhéziu a penetráciu použitých prípravkov na ochranu rastlín.
Burinné spektrum
Účinnosť
jednoklíčnolisté rastliny
cirok alpeský
n n n n
ježatka kuria
n n n n
mätonoh mnohokvetý
n n n n
metlička obyčajná
n n n n
moháre
n n n n
ovos hluchý
n n n n
proso
n n n n
prstovka krvavá
n n n n
psiarka roľná
n n n n
pýr plazivý
n n n n
dvojklíčnolisté rastliny
ambrózia palinolistá
n n n n
bažanka ročná
n n n n
čisteč ročný
n n n n
durman obyčajný
n n n n
horčiaky
n n n n
horčica roľná
n n n n
hviezdica prostredná
n n n n
ibištek trojdielny
n n n n
kapsička pastierska
n n n n
konopnica napuchnutá
n n n n
laskavce
n n n n
lipkavec obyčajný
n n n n
lobody
n n n n
ľuľok čierny
n n n n
mak vlčí
n n n n
mäta roľná
n n n n
mlieče
n n n n
mrlíky
n n n n
peniažtek roľný
n n n n
podslnečník theofrastov
n n n n
reďkev ohnicová
n n n n
rumančeky
n n n n
starček obyčajný
n n n n
voškovník obyčajný
n n n n
zemedym lekársky
n n n n
žltnica maloúborová
n n n n
výmrv slnečnice ročnej
n n n n
pichliač roľný
n
n
n
povoja plotná
n
n
n
pupenec roľný
n
n
n
štiavy
n
n
n
Vysvetlivky, účinnosť:
n n n nvýborná
n n n veľmi dobrá
n n
dobrá
www.rwaslovakia.sk
MULTIACTION
OKYSĽUJÚCI ADJUVANT
NA FOLIÁRNU APLIKÁCIU
MULTI ACTION je produkt, ktorý vyčnieva z celého
radu iných podobných prípravkov na zlepšuje difúzie
produktov aplikovaných na list. Takáto optimalizácia je
vďaka trojitému účinku prípravku
Prvá funkcia: MULTI ACTION je, aby sa zabránilo
NIE JE HNOJIVO ANI PESTICÍD!
tvorbe peny zo strany akéhokoľvek produktu. Účinok bol
zaistený testovaním MULTIACTION na väčšine penivých
výrobkov na trhu a potvrdený vynikajúcimi výsledkami
Druhá funkcia: MULTI ACTION má lepivý a zmáčajúci
efekt a po pridaní do tank mixov vo všeobecnosti podporuje tvorbu homogénneho filmu na povrchu rastliny.
Zabezpečuje lepšie a trvalé pretrvávanie aplikovaných
produktov na listoch nakoľko je odolný voči poveternostným vplyvom
Tretia funkcia: MULTIACTION má okysľujúci účinok
využívaný pri aplikácií listových hnojív vo forme postreku
keďže obsahuje látky schopné znížiť pH vody (v prípade
silno alkalických vôd). Tank-mix tak upraví na úroveň, ktorá
sa javí ako optimálna pre asimiláciu hnojív a uľahčuje tak
vstrebávanie živín do rastliny.
MULTI ACTION je preto jedinečný produkt svojho druhu
na trhu práve vďaka jeho trojitej akcii, ktorá rieši tri časté
aplikačné problémy poľnohospodárov.
DÁVKOVANIE
Použite 100 g MULTI ACTION na 100 l vody pri každej
listovej aplikácii.
22
VITACOMPLEX
REVITALIZÁTOR
VEGETATÍVNEHO RASTU A
PÔDNEJ ÚRODNOSTI
POVOLENÉ V EKOLOGICKOM
POĽNOHOSPODÁRSTVE
NIE JE HNOJIVO ANI PESTICÍD!
Obsah účinných látok
%
Obsah organických látok
33,3
Proteíny, Peptidy, Aminokyseliny
12,5
Humínové kyseliny
2,9
Polysacharidy
2,0
Vitamíny B1, B6, PP, kyselina
listová, Inositol
0,18
VITACOMPLEX je prípravok napomáhajúci k
revitalizácií a nárastu prirodzenej aktivity rastu plodín
majúci veľmi priaznivý vplyv na prirodzené faktory rastu
a mikrobiológiu pôdy.
Použitie VITACOMPLEX podporuje lepší vývoj
nadzemnej časti rastliny, čo má za následok pri
ovocných stromoch zníženie opadávania plodov.
VITACOMPLEX napomáha k nasadzovaniu plodov,
expanzií koreňového systém a rastu plodín. Pričom sa
veľkosť plodov výrazne zvyšuje.
V neposlednom rade VITACOMPLEX je excelentný
pôdny revitalizujúci prípravok na odstránenie stresu
rastlín a podporu prirodzenej mikroflóry v pôde.
DÁVKOVANIE
Aplikácia zavlažovacím systémom
Plodina
Rajčiak - Tekvica - Baklažán
(začiatok kvitnutia)
Paprika - Melón/ Dyňa
l / 1000 m2
2-4
3-4
(každých 20-25 dní)
Jahody
2-3
Jahody
4-5
(vegetatívny rast)
(po odkvitnutní)
Leguminózy
Leguminózy
5
(pri objavení 2.-3. listu)
5
(každých 20-25 dní)
l / ha-1
Jablone - Broskyne - Citrusy
25-30
Kivi - Vinič hroznorodý
25-30
(po odkvitnutní)
(kvitnutie)
V prípade aplikácie VITACOMPLEX-u závlahou na
piesočnatých pôdach dávka môže byť znížená na 5-6
litrov na hektár.
23
Kvapalné listové hnojivá
Lebosol® Dünger GmbH
Ponúkame:
•
•
•
•
kvalitné kvapalné listové hnojivá od nemeckého výrobcu s viac ako 20 ročnou tradíciou výroby
listové hnojivá miešateľné s bežne dostupnými prípravkami na ochranu rastlín
listové hnojivá vhodné aj do ekologického hospodárstva
riešenie špecifických požiadaviek na výživu rastlín
NOVINKY pre sezónu 2015
Produkt
Balenie
RWA Calcium
10 l
RWA Calcium – Forte SC
10 l
RWA Mangán 500 SC
5l
RWA Síra 800 SC
10 l
RWA Meď 350 SC
5l
RWA Magnesium Plus
10 l
RWA Bór 150
10 l
RWA MagSoft
10 l
Produkt
Živiny
Obsah
RWA Calcium
Vápnik
16,8% CaO (223 g/l)
RWA Calcium – Forte SC
Vápnik, Mangán, Zinok
1,5% Mn; 0,5% Zn
19% CaO (260 g/l)
RWA Mangán 500 SC
Mangán
27,9% Mn (500 g/l)
RWA Síra 800 SC
Síra
56% S (801 g/l)
RWA Meď 350 SC
Meď
7% Cu (88 g/l)
RWA Magnesium Plus
Dusík, Draslík, Horčík
10% N; 5% K2O; 24,8% P2O5
4,7% MgO a mikroelementy
RWA Bór 150
Bór
11% B (150 g/l)
RWA MagSoft
Horčík, Síra
24,1% MgO (350 g/l)
16,6% S (241 g/l)
www.rwaslovakia.sk
Odporúčania na použitie listových hnojív – Lebosol
Mn
RWA Mangán 500 SC
Cu
RWA Meď 350 SC
Odolnosť voči vyzimovaniu,
poliehaniu, výnos
Odolnosť voči vyzimovaniu,
poliehaniu a na výnos a kvalitu zrna
Mangán je zle prístupný na humóznych,
piesočnatých, ľahkých pôdach, na pôdach
s vysokým pH, ako aj pri chladnom a vlhkom počasí.
Nedostatok mangánu sa prejavuje slabým vývojom
po vzídení, nižšou odolnosťou voči vyzimovaniu.
Porast je na jar slabý a chlorotický. Dôsledkom
je, že sa bodovo vyskytujú ochabnuté rastliny so
svetložltými pruhmi a hnedými bodkami na listoch.
Meď je zle prístupná (rovnako ako mangán)
na humóznych, ľahkých pôdach, na pôdach
s vysokým pH, pri suchu, ako aj pri chladnom
a vlhkom počasí. Nedostatok medi sa prejavuje
stočeným vlajkovým listom a stočenými mladými
listami, ovisnutými špičkami listov stočenými do
vývrtky, (čiastočne) hluchými metlinami/ klasmi,
zlou tvorbou zŕn.
Odporúčané dávkovanie:
Odporúčané dávkovanie:
0,25 – 0,75 l.ha-1 od 3 listov až do konca
odnožovania
Dávka – 0,5 – 1 l.ha-1 v troch termínoch – na jeseň
(od 3. listov); na jar – od nástupu vegetácie až do
zástavového listu; v lete – až do klasenia
S
RWA Síra 800 SC
Ca
RWA Calcium
Zvýšenie efektivity využitia dusíka,
navýšenie kvality
Proti hnilobe špičiek plodov a na
pevnosť plodov
Síra je v pôdnom profile náchylná na vyplavovanie
hlavne na kyslých, ľahkých alebo piesočnatých
pôdach, pri nízkom podiele humusu a na zle
prevzdušnených pôdach. Obmedzený rast koreňov,
ako dôsledok utlačenej pôdy môže ešte zvýrazniť
nedostatok síry. Nedostatok síry sa prejavuje
ako šedožlté mramorovanie na mladých listoch,
spomalený rast a oneskorené dozrievanie.
Vápnik je zle prípustný na kyslých, piesočnatých
alebo ľahkých pôdach (vyplavovanie), kyslých
rašelinách a počas sucha. Pri vysokom obsahu
dusíka alebo draslíka v plodoch a pri veľkých
plodoch sa nedostatok vápnika vyskytuje dosť
často.
Nedostatok vápnika sa prejavuje nekrózami
špičiek listov, zakrútenými listami, poškodeným
vegetačným vrcholom, zníženou pevnosťou
plodou a napr. pri rajčiakoch hnilobou špičiek
plodov
Odporúčané dávkovanie:
Dávka 3 – 5 l.ha-1 od začiatku odnožovania na
zníženie náchylnosti na múčnatku; na klas na
zvýšenie kvality
Odporúčané dávkovanie:
3 – 4 aplikácie s 5 l.ha-1 od nasadenia plodov
MOOGLLI CL HO
NOVINKA
Slnečnica ročná (Helianthus annuus. L.)
Majiteľ a udržiavateľ odrody:
RAGT SEMENCES, Francúzsko
Exkluzívne práva v SR:
Sempol spol. s r. o.
Registrácia v EÚ: 2010
MOOGLLI CL HO je stredne skorý hybrid, skorosťou
kvitnutia sa zaraďuje medzi stredne skorý až stredne
neskorý slnečnicový segment (+2 dni na NK Neoma).
Dozrievaním a zosychaním semien sa radí do segmentu
skorého až stredne skorého (na úrovni NK Neoma). Rastliny
sú vyššieho vzrastu, ale s veľmi dobrou odolnosťou
voči poliehaniu počas vegetácie. Hybrid sa vyznačuje
veľmi dobrým zosychaním semien s vysokou HTS (5055g).
Zdravotný stav - veľmi dobrý
• výborná tolerancia proti Phompsis,
a Verticiliu
Sclerotínii
MOOGLLI CL HO je vo Francúzsku
registrovaný na rezistenciu
proti všetkým rasám plesní
(Mildew/Pl. Halstedi)
MOOGLLI CL HO je slnečnica s vysokým obsahom
oleja < 48%. Hybrid sa vyznačuje vysokým úrodovým
potenciálom a nízkou zberovou vlhkosťou (jedna
z najnižších zberových vlhkostí v stredne skorom
segmente).
Priemerné úrody semien, zberovej vlhkosti
a obsahu oleja za roky 2010-2014
33,5
Úroda (q/ha)
33,0
MOOGLLI CL HO
1
2
32,5
OBSAH OLEJA
MOOGLLI CL HO
47,9 %
4
32,0
Konkurenčné hybridy:
č.2 = 46,7 %
č.1 = 46,3 %
č.4 = 45,2 %
č.3 = 44,7 %
č.5 = 44,3 %
31,5
5
31,0
7,5
3
8,0
8,5
Vlhkosť (%)
Zdroj: SEV datas, RAGT Semences Hungarian locations trials (2010-2014)
9,0
9,5
PHILEAXX
PRIPRAVUJEME
Pri registrácii (HU) sa skončil na 1. mieste s výsledkom:
102,8 %
MMK – HU TOP 20 v roku 2010 - skupine FAO 300
skončil na 1. mieste
MMK – HU V roku 2012 skončil na 1. mieste
MMK – HU V roku 2013 skončil na 1. mieste
*MMK – Maďarský kukuričný klub
• veľmi vysoký úrodový potenciál
• výborná tolerancia k suchým podmienkam
(preukázané v rokoch 2012-2013)
• skoré kvitnutie, dobre opelené šuľky
• pevné nepoliehavé steblo
• výborný zdravotný stav
PHILEAXX je typický zrnový hybrid s rýchlym
uvoľňovaním vody zo zrna. Je generatívneho typu energia sa sústreďuje najmä na tvorbu zrna. Objemová
hmotnosť zrna je vysoká. Šúľok je plno ozrnený.
PHILEAXX je plastický hybrid, poskytuje vysoké úrody
aj v nepriaznivých klimatických ročníkoch. Kvitne o 3-4
dni skôr ako ostatné kukurice v tejto skupine. Prednosťou
hybridu je stabilita úrod, veľmi dobrá reakcia na rozdielnu
kvalitu pozemkov. PHILEAXX odporúčame pestovať
v teplejších a suchších oblastiach kukuričnej výrobnej
oblasti.
Úrody poloprevádzkových pokusov v Maďarsku (t/ha)
Odroda/rok
2010
2011
2012
2013
Priemer
v rokoch
2010-2013
Alexxandra
10,8
11,3
7,1
8,1
9,8
Phileaxx
11,7
11,5
7,5
8,2
Počet lokalít
9,9
Spolu
Alexxandra
53
38
29
12
132
Phileaxx
33
46
33
33
145
NAJ ÚRODA 2014
13,0
1000
16
Výsledky pokusu MKK TOP 20
30-32
330-340g
Vlhkosť
21,8 %
t / ha
nové zámky
13,5
PHILEAXX
Úroda pri 14% (t/ha)
13,0
12,5
ALEXXANDRA
12,0
PRIEMER
POLUXX
11,5
11,0
METALANA
10,5
10,0
19,0
19,5
20,0
20,5
21,0
21,5
Vlhkosť (%)
Zdroj: Maďarský kukuričný klub, 2010
22,0
22,5
23,0
23,5
Stredne neskorá kukurica
Registrácia: 2005 FR; 2011 HU
Prípravky na ochranu rastlín
RUBRIC 125 EC
RIZA®
Systémový fungicíd pre použitie v
pšenici ozimnej a jarnej, jačmeni jarnom.
Postrekový fungicíd proti hubovým
chorobám repky ozimnej a pšenice s
morforegulačným účinkom.
•
•
125 g.l-1 epoxiconazole
jednoduché dávkovanie - 1 l.ha-1
•
aplikácia v jačmeni jarnom - kompromis ceny a
účinnosti - dobrá poistka proti hnedej škvrnitosti a
rynchospóriovej škvrnitosti listov v bežnom roku pri
bežnom infekčnom tlaku
NAŠE ODPORÚČANIE V PŠENICI OZIMNEJ následná aplikácia s prípravkom Riza
T1 – RUBRIC 125 EC reguluje nebezpečné septórie
a začínajúce hrdze
T2 – RIZA – ako špecialista na hrdze a chráni porasty
pred neskoršími infekciami septóriami
RUBIK 125 EC
Plodina
Jačmeň jarný
Ovos
Pšenica ozimná
Pšenica jarná
Raž ozimná
Triticale
Repa cukrová
Repa kŕmna
Dávka: 1 l / ha
Ošetrenie v pšenici a jačmeni:
•
•
•
•
ošetrujte preventívne alebo po objavení sa prvých
príznakov choroby
proti múčnatke, hrdziam a septorióze
proti fuzariózam v čase kvitnutia
vhodná kombinácia s meďnatým hnojivom, ktoré
zabraňuje klíčeniu spór fytopatogénnych húb
Ošetrenie v repke:
•
•
•
spôsobuje skrátenie stoniek a tým zmenšuje riziko
poliehania porastov
pozitívny vplyv na pevnosť šešulí, zaisťuje ich
rovnomerné dozrievanie
proti fómovej hnilobe, bielej hnilobe a černi
repkovej
Termín
aplikácie
(BBCH)
Ochranná
doba
(dní)
Hrdza jačmenná
26-65
35
Rynchosporiová
škvrnitosť listov
26-65
35
Múčnatka trávová
26-65
35
Hnedá škvrnitosť
jačmeňa
26-65
35
Plodina
Septória plevová
26-65
35
Hrdza pšeničná
26-65
35
repka
ozimná
morforegulácia, biela hniloba,
čerň repková
Septória pšeničná
26-65
35
26-65
35
múčnatka trávová, hrdza
jačmenná
0,75 l
Múčnatka trávová
jačmeň
jarný
Cerkosporióza
39-49
28
pšenica
ozimná
múčnatka trávová, hrdze, septoriózy pšenice
0,75 l
Patogén
Cieľ
Dávka na ha
0,6 - 1,0 l
Prípravky na ochranu rastlín
GUNNER®
RAPID®
Svetlostabilný pyretroid pôsobiaci
ako dotykový a požerový jed proti
žravým a cicavým škodcom.
Osvedčený insekticíd
s razantným účinkom
•
regulácia vošiek v pšenici ozimnej proti vektorom viróz
resp. medzi začiatkom kvitnutia a mliečnou zrelosťou
•
porasty repky ozimnej alebo jarnej chránime
proti skočke repkovej, blyskáčikovi repkovému
a krytonosovi šešuľovému max. do BBCH 59
GUNNER
Plodina
Škodlivý
organizmus
Dávka
(l / ha)
Ochranná
doba
(dní)
pšenica ozimná
pšenica jarná
vošky
0,10
AT
pšenica ozimná
pestrička pšeničná
0,10
AT
repa cukrová
repka ozimná
repka jarná
hrach
skočky
kvetárka repová
siatica výkričníková
0,15
AT
krytonos šešuľový
blyskáčik repkový
0,15
AT
skočka repková
0,10
AT
listárik čiarkovaný
0,15
25
obaľovač hrachový
voška hrachová
0,10
25
listárik čiarkovaný
0,15
14-21
bôb
voška hrachová
obaľovač hrachový
0,10
10-14
zemiak
vošky
0,15
AT
hruška
méra hrušková
0,18
7
•
•
•
•
•
•
•
rýchly kontaktný a požerový účinok
reziduálne pôsobenie
repelentný účinok
široké spektrum škodcov
nízke dávkovanie
vynikajúci ekotoxikologický profil
priaznivá cena ošetrenia
Plodina
Obilniny
Hrach
Škodlivý činiteľ
vošky
0,06 l
kohútik pestrý, kohútik
modrý, byľomor sedlový
0,08 l
voška hrachová
0,06 l
zrniarka hrachová
0,08 l
skočky, piliarka repková,
krytonos repkový, krytonos štvorzubý, krytonos
Repka, horčica šešuľový, blyskáčik repkový, byľomor kelový
Repa cukrová
Dávka /
ha
0,08 l
voška kapustová
0,06 l
voška maková
0,08 l
RWA BÓR 150
Účinná látka: 11 % voderozpustný bór (150 g/l B)
Hustota: 1,36 kg.l-1
pH (0,1 %): 7,9 - 8,1
Farba: zelená
Bór je ťažko prijateľný prvok hlavne na piesočnatých
pôdach, v pôdach s vysokým obsahom dusíka alebo
vápnika, v pôdach studených, zamokrených alebo
presušených.
Nedostatok bóru sa prejavuje formou praskania
rastlinných pletív, nekróz na vegetatívnych orgánoch,
srdiečkovej alebo suchej hniloby, zlým kvitnutím
a redukovaným nasadzovaním plodov, deformovanými
plodmi.
Miešateľnosť
RWA Bór 150 je miešateľný s bežne dostupnými
pesticídmi. Avšak, pretože nie všetky vlastnosti pesticídov
sú predvídateľné v praxi, musí na najskôr urobiť skúška
miešateľnosti v malom množstve prípravku a hnojiva.
Pri príprave zmesi postrekových kvapalín s hnojivami
alebo prípravkami na ochranu rastlín sa najprv napĺňa
postrekovač do 2/3 vodou potom sa pridá prípravok na
ochranu rastlín a ako posledný RWA Bór 150.
Plodina
Všetky
plodiny
Jahody
Jadroviny
Jadroviny,
kôstkoviny,
jahody,
drobné ovocie, stolové
hrozno
Účel
Dávka
Zabezpečenie
dostatku bóru
1-3 l.ha-1 hnojením na
list (200-400 l vody);
4-8 l.ha-1 prihnojovaním do pôdy; aplikácia postrekovačom
0,5% koncentrácia
Vytvorenie kvetných a prezimujúcich púčikov,
kvalita kvitnutia
2 l.ha-1 na jeseň (pri
výsadbách)
Podpora kvitnutia
a nasadzovania plodov, proti
deformovaným
plodom
1 l.ha-1 zelené až biele
púčiky
Kvalita a sila
mladých rastlín poplazov
2 x 1 l.ha-1 14 a 7
dní pred objavením
poplazov
Kôstkoviny
Kvitnutie, nasadzovanie plodov
1 l.ha-1 začiatok
kvitnutia
Drobné
ovocie
Kvitnutie, nasadzovanie plodov
1 l.ha-1 pred kvitnutím
Stolové
hrozno
Kvitnutie, nasadzovanie plodov,
rovnomerné
dozrievanie
2 x 1 l.ha-1 od objavenia sa súkvetia po
začiatok kvitnutia
Plodová
zelenina
Kvitnutie, nasadzovanie plodov,
dostatok bóru
1 - 2 x 2 l.ha-1 pred
začiatkom kvitnutia na
listovú plochu
Kapustoviny
a cibuľoviny
Vnútorná kvalita,
proti srdiečkovej
a suchej hnilobe,
zabezpečenie
dostatku bóru
1 - 2 x 2-3 l.ha-1 na
dostatočne vyvinutú
listovú plochu
Špargľa,
koreňová
a hľuzovitá
zelenina
Zlepšenie kvality zeleniny,
zebezpečenie
dostatku bóru
1 - 2 x 3l.ha-1 na
dostatočne vyvinutú
listovú plochu
Obilie
Zvýšenie
výnosov,
zabezpečenie
dostatku bóru
0,5 - 1 l.ha-1 do
konca odnožovania,
nedostatok bóru
detekovaný analýzou
listu
Zemiaky
Vnútorná
kvalita hľúz,
zabezpečenie
dostatku bóru
1 - 2 x 1 l.ha-1 po uzatvorení riadkov
Kukurica
Kvalita peľu,
nasadzovanie
zrna, zvýšenie
úrody zrna,
zabezpečenie
dostatku bóru
3 l.ha-1 od fázy 4 listov
2 - 3 l.ha-1 na jeseň od
4. do 6. listu
Rovnomerné
kvitnutie a dozrievanie,
zvýšenie výnosu
a zabezpečenie
dostatku bóru
2 - 3 l.ha-1 na jar do
začiatku kvitnutia
Cukrová
repa
Proti srdiečkovej
a suchej hnilobe, zvýšenie
výnosu, kvality
a zabezpečenie
dostatku bóru
1 - 2 x 3 l.ha-1 v období od 6. listu do
uzatvorenia riadkov
Ďatelinoviny
Podpora kvitnutia, nasadzovania plodov
a zabezpečenie
dostatku bóru
2 x 1 l.ha-1 vo fáze 6.
až 8. listu
Chmeľ
Rozvoj púčikov
a listovej plochy,
zvýšenie kvality
3 - 5 x 0,1 % postrek
až do kvitnutia
Repka
Podpora produkcie peľu, kvitnu2 - 3 x 1 l.ha-1 od
tia, nasadzovania štádia červených
plodov, transportu púčikov po kvitnutie
vápnika
Zlepšenie ukladania zásobných
látok, regenerácia
2x 1 l.ha-1 po zbere
rastlín, podpora
zimných púčikov,
kvalita kvitnutia
30
Sempol spol. s r.o
HVIEzDNE ODRODy
KUKURICe
ES GALLERY
NOVINKA
Registrácia: 2012 FR, AT; 2014 CZ
ES PALAZZO
• vysoké úrody silážnej hmoty
s vysokým podielom zrna
• výborný zdravotný stav
• vhodnosť i do bioplynových
staníc
DS 0336
• rýchly počiatočný rast
• vysoko výkonný zrnový
hybrid v skupine FAO
300
• veľmi dobrá predplodina
pre ozimné obilniny
CHAPALU
• úroda na úrovni FAO
skupiny 380
• dobrá tolerancia voči
stresu
• veľmi dobrý Dry Down
• nízka rastlina, dobrá
predplodina pre oziminy
ALEXXANDRA
• vysoký a stabilný
potenciál úrody zrna
• rýchle zosychanie zrna
• generatívny typ rastliny
DA SONKA
• veľmi dobrá kombinácia
vysokej úrody a nízkej
zberovej vlhkosti
• vhodnosť aj do
suchších oblastí
• dlhý plný kónický šúľok
ACIMILL
• vysoký potenciál úrody
zrna
• silný koreňový systém,
pevné steblo
• veľmi dobrá odolnosť
voči suchu
ES CORTES
• vysoké úrody zrna
a veľmi dobré
uvoľnovanie vody ku
koncu vegetácie
• výborná tolerancia proti
snetiam a poliehaniu
• vynikajúca
kompenzačná
schopnosť pri nižšej
hustote porastuneprehustovať
• nová genetika Tropical dent od firmy Euralis
• vysoký potenciál úrody zrna
• pozitívna reakcia na nižšiu hustotu porastu - vytvára
•
•
•
dva šúľky na rastline, čím plne kompenzuje výšku
úrody zrna
pevný koreňový systém
výborný zdravotný stav
hrubé homogénne šúľky
ES Gallery má dynamický počiatočný rast, vysokú
toleranciu voči poliehaniu, a veľmi dobrú schopnosť
púšťania vody ku koncu vegetácie. Má dobrú
kompenzačnú schopnosť pri nižšej hustote porastu.
Odporúčaná oblasť pestovania je kukuričná, a repárska
výrobná oblasť. Rezistencia voči helminosporiám je
výborná, voči sneti a odolnosť proti poliehaniu je veľmi
dobrá a fuzáriám veľmi dobrá.
ACIMILL
NOVINKA
Registrácia: 2013 SK
•
•
•
•
vysoký potenciál úrody zrna
plastický hybrid
pevný koreňový systém, pevné steblo
odolnosť voči suchu
ACIMILL je stredne vysoký hybrid s veľmi dobrým
počiatočným rastom. Má výbornú odolnosť proti
poliehaniu a helmintosporióze, dobrú odolnosť voči
fuzáriám a snetiam. Ako zrnový hybrid sa vyznačuje
dobrým stay-green efektom. Priemerná úroda počas ŠOS
bola 11,88 t.ha-1, t.j. 107,02 % v porovnaní s priemerom
kontrolných hybridov.
31
Obchodný team RWA SLOVAKIA, spol. s r.o.
N
Náš obchodný team Vám
ponúkne v poľnohospodárskej prvovýrobe
profesionálne odborné poradensto pri Vašom
rozhodovaní. Neváhajte a kontatkujte svojho
regionálneho zástupcu!
Ing. Ján Gutten
jan.gutten
@rwaslovakia.sk
0907 955 144
Ing. Marek Obert
marek.obert
@rwaslovakia.sk
0915 714 841
Ing. Jana Španitzová
jana.spanitzova
@rwaslovakia.sk
0905 986 657
Vedúci obchodného
oddelenia
TEAMLEADER
TEAMLEADER
Ing. Miroslav Mihal
miroslav.mihal
@rwaslovakia.sk
0917 977 838
okr.: IL, PU, PB, BY, ZA,
Ing. Igor Čalkovský
igor.calkovsky@
rwaslovakia.sk
0918 433 002
Ing. Peter Luhan
peter.luhan
@rwaslovakia.sk
0905 662 941
Ing. Jana Ušáková
jana.usakova
@rwaslovakia.sk
0917 947 674
Ing. Zoltán Csápai
zoltan.csapai
@rwaslovakia.sk
0905 532 236
Ing. Jaroslav Fabian
jaroslav.fabian
@rwaslovakia.sk
0915 888 367
Ing. Gabriela Ďurišová
gabriela.durisova@
rwaslovakia.sk
0915 888 366
Ing. Norbert Kovács
norbert.kovacs
@rwaslovakia.sk
0905 719 102
Ing. Ján Čertan
jan.certan
@rwaslovakia.sk
0905 662 056
KM, CA, NO, TS, DK, RK,
MT, BB, TR, ZH,PD,PE,BN
okr.: TN, NM, PN, MY, SI,
SE, MA
okr.: BA, PK, TT, GA
okr.: HC, TO, ZM, ZC, BS,
NR
okr.: DS, SC
okr.: SA, NZ, KN
okr.: LV, KA, ZV, DT, PT,
RS, RA, LC, VK
okr.: BR, LM, PP, KK, SL,
BJ, SB, PO, KE, GE, LE,
SN, RV
okr.: SK, SP, ML, HE, SV,
SO, MI, VT, TV
www.rwaslovakia.sk
Download

Listové hnojivá