Regionálne zastúpenie a kontakt na obchodných manažérov
spoločnosti OSIVO a.s.
Naše projekty - kompletné
riešenie pre Vás
Mapa SR
CA
BY
PU
PB
MT
TN
SE
PN
MA
PK
BA
NM
MY
SC
TT
PD
BN
PE
TO
HC
ZM
ZC
GA
SA
NZ
DS
RK
SL
LM
KK
PP
ZV
RA
DT
PT
BS
KA
LV
SK
SP
SB
PO
SN
BR
BB
BJ
ML
LE
TR
ZH
NR
TS
DK
ZA
IL
SI
NO
KM
RV
SV
VT
HN
GL
KE
MI
SO
TR
RS
LC
VK
KN
Ing. Jaroslav Novák - 0902 902 358, [email protected]
Ing. Anna Hrnčiariková - 0903 807 466, [email protected]
Michal Supek - 0903 544 120, [email protected]
Ing. Anna Križanová - 0903 807 473, [email protected]
Ing. Marián Greštiak - 0903 807 469, [email protected]
Zuzana Lekýrová - 0902 902 354, [email protected]
Ing. Jozef Demkovič - 0903 807 236, [email protected]
Ing. Stanislav Fulajtár - 0902 902 350, [email protected]
Produktoví manažéri generálneho riaditeľstva:
Ing. Nika Gregušová
0902 902 351, [email protected]
Ing. Gabriel Patai
0903 807 475, [email protected]
Ing. Ľubomír Hudoba
0903 955 060, [email protected]
OSIVO a.s.
Kalinčiakova 2391, 960 03 ZVOLEN
www.osivo.sk
Katalóg osív a sadív
pre jeseň 2014 a jar 2015
OBSAH
PŠENICA
Ponúkame Vám:
ozimná
IS CARNEA 1, IS CORVINUS 1, IS ESCORIA 2, IS GORDIUS 2,
IS AGAPE 3, IS EZOPUS 3, IS QUESTOR 4, IS MEDIAN 4,
CUBUS 5, VIGLANKA 5, BOMBASTA 6, RW NADAL 6,
LUCIO 7, PHILIPP 7, BONA VITA 8, IS CONDITOR 8,
KWS FERRUM 9, SUNANKA 9
jarná
IS JARISSA 10, KWS SCIROCCO 10
tvrdá ozimná IS KARMADUR 11, IS PENTADUR 11
tvrdá jarná
IS DURAPEX 12, ACHILLE 12
ozimný
KWS SCALA 13, WINTMALT 13, KWS TENOR 14
JAČMEŇ
jarný
IS CARMENTA 14, IS CASTOR 14, KWS BAMBINA 15,
CONCHITA 15, KARMEL 15, KANGOO 16, MALZ 16, ARGUMENT 16
ozimná
BRASETTO 17, PALAZZO 17, VISELLO 18, ROSTOCKIE 20
RAŽ
pre bioplynové stanice
PALAZZO 19
TRITIKALE ozimné
IS FLAVIUS 20, COSINUS 21
jarné
MILEWO 21
OVOS
nahý
SAUL 22
siaty
FLÄMINGSGOLD 22, VALENTÍN 22, VENDELÍN 23
siaty
GAMBIT 23, ZEKON 23, ATLAS 24
HRACH
siaty - peluška ARVIKA 24
SÓJA
fazuľová
FLAVIA 25
BÔB
obyčajný
ALBUS 25
VIKA
ozimná
DĚTENICKÁ PANÓNSKA 25
jarná
HANKA 25
HORČICA biela
MARYNA 26, MEGA 26, POLÁRKA 26
LOLA 27, SZAFIR 27
ĽAN
PROJEKTY SLNEČNICE 27
PLODINY NA ZELENÉ HNOJENIE 28
REPKA 28
ĎATELINOVINY 29
TRÁVY A TRÁVNE ZMESI 30
FRANCISCA 31, BELMONDA 31, RODRIGA 31, CAMPINA 31,
ZEMIAKOVÉ SADIVO
RAFAELA 32, RED RIVER 32
- morenie osív na najkvalitnejších moriacich
zariadeniach typu Rotostat
- služby optickej čističky,
ktorá triedi zrná na základe farby
- služby balenia do malospotrebiteľských
balení o hmotnosti 0,25 - 2 kg
- akreditované skúšky osív a vydanie Osvedčenia o uznaní v skúšobnom
poverenom laboratóriu Vígľaš- Pstruša
- prípravu farmárskeho osiva v súlade s platnou legislatívou
člen
Spoločnosť OSIVO a.s. má zavedený manažérsky systém kvality podľa STN EN ISO 9001:2009
- ponúkané osivo je aj v kvalite bio
Certifikované OSIVO - projektové riešenie Vášho odbytu
PROJEKT ELITNEJ PŠENICE- kvalita a perspektíva
Pšenica
IS CARNEA novinka
IS CORVINUS
Pôvod:
Rok registrácie:
Šlachtiteľ/majiteľ odrody:
Pôvod:
Rok registrácie:
Šľachtiteľ/majiteľ odrody:
(Axis x Magvas) x Axis
2013
ISTROPOL Solary a.s.
Popis: suchovzdorná vysokolepková osinatá odroda s veľmi vysokou
zimovzdornosťou a mrazuvzdornosťou a veľmi dobrou toleranciou voči
vírusovým chorobám. Vhodná pre pestovanie v KVO a RVO, kde vďaka
skorosti sa hlavná fáza nalievania zrna ukončí do nástupu prvých horúcich
tropických dní a môže sa uplatniť suchovzdornosť odrody. Vzhľadom na
vysokú mrazovzdornosť a dobrú odnožovaciu schopnosť je možné ju
pestovať aj v severnejších regiónoch v oblastiach výskytu vysokej zveri. V
intenzívnejších pestovateľských podmienkach vyžaduje použitie nižšej až
strednejdávkyrastovéhoregulátora.
Agronomické vlastnosti a odporúčania:
skorosť:
skorá (klasí 1-2 dni po odrode IS Corvinus)
rajonizácia:
KVO, RVO, ZVO
kvalita:
E 7/8
výnos:
vysoký
odnožovacia schopnosť:
stredná až vyššia
HTZ:
42 - 45 g
výška rastlín:
95 - 105 cm
odolnosť voči poliehaniu: stredná
odolnosť voči chorobám:
dobrá odolnosť voči hrdzi pšenicovej
a trávovej, dobrá odolnosť voči klasovým
chorobám, stredná odolnosť voči
septoriózam
výsevok:
4,3 - 4,8 MKS/ha
termín sejby:
1.10.- 20.10.
Kvalitatívne vlastnosti:
Objemová hmotnosť:
Obsah mokrého lepku:
Sedimentačná hodnota:
Alveografická kvalita:
Pádové číslo:
Agronomické vlastnosti a odporúčania:
skorosť:
skorá
rajonizácia:
KVO, RVO, ZVO
kvalita:
elitná, pádové číslo vysoké a stabilné
výnos:
veľmi dobrý, dobrý aj na ľahších pôdach
odnožovacia schopnosť:
nižšia
HTZ:
42 - 44 g
výška rastlín:
100 - 105 cm
odolnosť voči poliehaniu: dobrá
odolnosť voči chorobám:
stredná odolnosť voči múčnatke, listovým
škvrnitostiam, dobrá odolnosť voči hrdziam
výsevok:
4,3 - 4,8 MKS/ha
termín sejby:
1.10.- 15.10.
Pádové číslo:
1
Zerda x Capo
2010
ISTROPOL Solary a.s.
Popis: suchovzdorná vysokolepková osinatá odroda so spoľahlivou
zimovzdornosťou, vyniká intenzívnym rastom a rýchlym vývojom v jarnom
období. Najvhodnejšia pre pestovanie v KVO a RVO, veľmi dobré výnosy
a kvalitu však dosahuje aj v ZVO. Spoľahlivé výnosy dosahuje aj
v podmienkach núdzového dozrievania pre nedostatok vlahy.V oblastiach s
častým výskytom viróz, najmä v podmienkach skorej sejby a teplej jesene sa
odporúčapreventívneošetrenieinsekticídomprotiprenášačomviróz.
Kvalitatívne vlastnosti:
Objemová hmotnosť:
Obsah mokrého lepku:
Sedimentačná hodnota:
Alveografická kvalita:
790 - 815 g/l
33 - 36 %
53 - 59 ml
W = 215 - 330
P/L = 0,6 - 1,2
330 - 390 sec
ozimná
790 - 815g/l
35 - 36%
52 -56 ml
W = 230 - 360
P/L = 0,6 - 1,2
350 - 410 sec
Pšenica
IS ESCORIA
Pôvod:
Rok registrácie:
Šľachtiteľ/majiteľ odrody:
ozimná
IS GORDIUS novinka
(Axis x Alacris) x Alacris
2009
ISTROPOL Solary a.s.
Pôvod:
Rok registrácie:
Šľachtiteľ/majiteľ odrody:
Popis: bezosinatá odroda s vysokou zimovzdornosťou , u ktorej je top
kvalita spojená so spoľahlivou úrodnosťou. Vysoká úrodnosť sa najlepšie
uplatňuje pri pestovaní v KVO a RVO. Vyžaduje starostlivejšiu prípravu
osivového lôžka a sejbu v agrotechnickom termíne. Pri dodržiavaní zásad
pestovateľskej technológie dosahuje stabilnú úrodnosť a kvalitu aj v
klimaticky menej priaznivých ročníkoch. Odroda má dobrú suchovzdornosť ,
odolnosťvočipoliehaniuanadpriemernútoleranciuvočivirózam.
Agronomické vlastnosti a odporúčania:
skorosť:
skorá
rajonizácia:
KVO, RVO
kvalita:
elitná, pádové číslo vysoké a stabilné
výnos:
veľmi dobrý, dobrý aj na ľahších pôdach
odnožovacia schopnosť:
stredná
HTZ:
41 - 43 g
výška rastlín:
90 - 95 cm
odolnosť voči poliehaniu: dobrá
odolnosť voči chorobám:
stredná odolnosť voči múčnatke, listovým
škvrnitostiam, hrdzi pšenicovej a plevovej,
dobrá odolnosť voči hrdzi trávovej
výsevok:
4,3 - 4,8 MKS/ha
termín sejby:
1.10.- 15.10.
Kvalitatívne vlastnosti:
Objemová hmotnosť:
795 - 820g/l
Obsah mokrého lepku:
34 - 38 %
Sedimentačná hodnota:
54 - 62 ml
Alveografická kvalita:
W = 255 - 435
P/L = 0,6 - 1,2
Pádové číslo:
350 - 420 sec
2
Capnor x SO 449
2012
ISTROPOL Solary a.s.
Popis: osinatá odroda, klasový typ odrody, ktorý tvorí úrodu
predovšetkým veľkým produktívnym klasom. Prípadné redšie porasty
dokáže dobre kompenzovať predĺžením klasu, čomu môžeme napomáhať
cielenou výživou- vyššou dávkou dusíka (50-70 kg/ha) v štádiu EC 28 - 29.
Odroda má veľmi dobrý zdravotný stav, dobrú odolnosť voči koreňovým,
listovým a klasovým chorobám, vyniká odolnosťou voči listovým
škvrnitostiam. Odroda vhodná najmä pre pestovanie v KVO a RVO, ale veľmi
dobré výnosy a kvalitu dosahuje aj v ZVO. Vďaka dobrej odolnosti voči
listovým škvrnitostiam je možné ju s úspechom pestovať aj na
východoslovenskejnížine,kdesanajčastejšievyskytujevysokýinfekčnýtlak
týchto chorôb.Vzhľadom na výšku úrody a strednú odolnosť voči poliehaniu
v intenzívnych pestovateľských podmienkach je potrebné použitie strednej
až vyššejdávkymorforegulátora.
Agronomické vlastnosti a odporúčania:
skorosť:
stredne neskorá
rajonizácia:
KVO, RVO, ZVO
kvalita:
E/A
výnos:
veľmi dobrý
odnožovacia schopnosť:
stredná
HTZ:
41 - 43 g
výška rastlín:
105 - 110 cm
odolnosť voči poliehaniu: stredná
odolnosť voči chorobám:
spoľahlivá odolnosť voči koreňovým
listovým a klasovým chorobám, vyniká
odolnosťou voči listovým škvrnitostiam
výsevok:
4,3 - 4,8 MKS/ha
termín sejby:
1.10. - 15.10.
Kvalitatívne vlastnosti:
Objemová hmotnosť:
790 - 810 g/l
Obsah mokrého lepku:
31- 34 %
Sedimentačná hodnota:
52 - 60 ml
Alveografická kvalita:
W = 235 - 355
P/L = 0,5 - 1,2
Pádové číslo:
340 - 410 sec
Pšenica
IS AGAPE
Pôvod:
Rok registrácie:
Šľachtiteľ/majiteľ odrody:
IS EZOPUS
(Axis x Jubilejná) x Axis
2009
ISTROPOL Solary a.s.
Pôvod:
Rok registrácie:
Šľachtiteľ/majiteľodrody:
Popis: patrí medzi najzimovzdornejšie odrody v sortimentu ozimných
pšeníc v SR a má špičkovú potravinársku kvalitu. Odroda má veľmi dobrú
odnožovaciu schopnosť a odolnosť voči hrdzi pšenicovej a trávovej
a spoľahlivú poľnú odolnosť voči koreňovým a klasovým chorobám. Je
stredne citlivá voči sporadicky sa vyskytujúcej hrdzi plevovej. Má
nadpriemernú toleranciu voči virózam. Odroda je vhodná aj na neskoršiu
sejbu.
Agronomické vlastnosti a odporúčania:
skorosť:
stredne skorá
rajonizácia:
KVO, RVO, ZVO
kvalita:
elitná, pádové číslo so strednou stabilitou
výnos:
veľmi dobrý
odnožovacia schopnosť:
vysoká
HTZ:
40 - 42 g
výška rastlín:
100 - 105 cm
odolnosť voči poliehaniu: stredná
odolnosť voči chorobám:
stredná odolnosť voči múčnatke, listovým
škvrnitostiam, hrdzi trávovej a plevovej,
vysoká odolnosť voči hrdzi pšenicovej
výsevok:
4,0 - 4,5 MKS/ha
termín sejby:
5.10.- 25.10.
Kvalitatívne vlastnosti:
Objemová hmotnosť:
Obsah mokrého lepku:
Sedimentačná hodnota:
Alveografická kvalita:
Pádové číslo:
ozimná
aj v kvalite
AMT x Capo
2010
ISTROPOLSolarya.s.
Popis: vysokolepková osinatá odroda, má spoľahlivú zimovzdornosť aj v
severnejších pestovateľských oblastiach spojenú s veľmi dobrou
odnožovacou a regeneračnou schopnosťou. Má spoľahlivú poľnú odolnosť
voči koreňovým, listovým aj klasovým chorobám, vyniká vysokou
odolnosťou voči hrdzi pšenicovej a trávovej. Všetky vyššie uvedené
vlastnosti umožňujú jej úspešné pestovanie aj v podmienkach
ekologického hospodárenia.V podmienkach konvenčného hospodárenia je
vintenzívnychporastochvhodnépoužitiestrednejdávkymorforegulátora.
Agronomické vlastnosti a odporúčania:
skorosť:
stredne skorá
rajonizácia:
KVO, RVO, ZVO
kvalita:
elitná, pádové číslo vysoké a stabilné
výnos:
veľmi dobrý
odnožovacia schopnosť:
veľmi dobrá
HTZ:
41 - 43 g
výška rastlín:
105 - 110 cm
odolnosť voči poliehaniu: stredná
odolnosť voči chorobám:
stredná odolnosť voči múčnatke, listovým
škvrnitostiam, hrdzi trávovej a plevovej,
dobrá odolnosť voči hrdzi pšenicovej
výsevok:
4,0 - 4,5 MKS/ha
termín sejby:
25.9. - 10.10.
790 - 815 g/l
33 - 36 %
54 - 60 ml
W = 275 - 445
P/L = 0,6 - 1,2
300 - 370 sec
Kvalitatívne vlastnosti:
Objemová hmotnosť:
Obsah mokrého lepku:
Sedimentačná hodnota:
Alveografická kvalita:
Pádové číslo:
3
795 - 820 g/l
32 - 36 %
50 - 56 ml
W = 225 - 375
P/L = 0,6 - 1,0
310 - 370 sec
Pšenica
IS QUESTOR
Pôvod:
Rok registrácie:
Šľachtiteľ/majiteľ odrody:
IS MEDIAN
AMT x Capo
2010
ISTROPOL Solary a.s.
Pôvod:
Rok registrácie:
Šľachtiteľ/majiteľ odrody:
Popis: vysokolepková osinatá odroda so spoľahlivou zimovzdornosťou
a vysokou suchovzdornosťou. IS Questor nemá v porovnaní s odrodou IS
Corvinus taký rýchly jarný štart. Stredne skoré synchrónne odnožovanie
zabezpečuje vývin rovnocenných bočných odnoží s hlavným steblom. Má
dobrú poľnú odolnosť voči listovým aj klasovým chorobám, pri vyššom
infekčnom tlaku je stredne citlivá na hrdzu pšenicovú.V oblastiach s častým
výskytom viróz pri skoršej sejbe sa odporúča preventívne ošetrenie
insekticídom. V intenzívnejších podmienkach odporúčame použitie nižšej
ažstrednejdávkymorforegulátora.
Agronomické vlastnosti a odporúčania:
skorosť:
skorá
rajonizácia:
KVO, RVO, ZVO
kvalita:
elitná, pádové číslo má dobrú stabilitu
výnos:
dobrý
odnožovacia schopnosť:
dobrá
HTZ:
40 - 42 g
výška rastlín:
100 - 105 cm
odolnosť voči poliehaniu: stredná
odolnosť voči chorobám:
stredná odolnosť voči múčnatke, listovým
škvrnitostiam a hrdziam
výsevok:
4,3 - 4,8 MKS/ha
termín sejby:
1.10. - 20.10.
Kvalitatívne vlastnosti:
Objemová hmotnosť:
Obsah mokrého lepku:
Sedimentačná hodnota:
Alveografická kvalita:
Pádové číslo:
ozimná
Popis: výnosná odroda s podobným genetickým pozadím na kvalitu ako
odroda Alacris. Úspešný kompromis medzi vysokou úrodnosťou a kvalitou.
Má veľmi dobrú zimovzdornosť a odolnosť voči poliehaniu. Vhodná pre
intenzívne pestovateľské podmienky, znáša aj neskoršiu sejbu. Vysoké a
stabilnépádovéčíslodosahujeajvklimatickymenejpriaznivýchročníkoch.
Agronomické vlastnosti a odporúčania:
skorosť:
skorá
rajonizácia:
KVO, RVO, (ZVO)
kvalita:
elitná, pádové číslo vysoké a stabilné
výnos:
veľmi dobrý
odnožovacia schopnosť:
stredná
HTZ:
44 - 46 g
výška rastlín:
90 - 100 cm
odolnosť voči poliehaniu: vysoká
odolnosť voči chorobám:
stredná odolnosť voči múčnatke, listovým
škvrnitostiam, hrdzi pšenicovej a plevovej,
dobrá odolnosť voči hrdzi trávovej
výsevok:
4,3 - 4,8 MKS/ha
termín sejby:
1.10. - 20.10.
Kvalitatívne vlastnosti:
Objemová hmotnosť:
Obsah mokrého lepku:
Sedimentačná hodnota:
Pádové číslo:
790 - 810g/l
35 - 36%
46 - 54 ml
W = 235 - 395
P/L = 0,5 - 0,9
310 - 360 sec.
4
Samanta x Zerda
2009
ISTROPOL Solary a.s.
790 - 810g/l
31 - 35 %
42 - 48 ml
320 - 370 sec.
Pšenica
ozimná
PROJEKT „A“ PŠENICE - vysoké výnosy pri dobrej kvalite
CUBUS
VIGLANKA
Registrácia:
Šľachtiteľ/majiteľ odrody:
Spoločný katalóg EU
KWS LOCHOW GmbH Nemecko
skorosť:
rajonizácia:
kvalita:
výnos:
odnožovacia schopnosť:
HTZ:
výška rastlín:
odolnosť voči poliehaniu:
odolnosť voči chorobám:
stredne skorá
RVO, ZVO
A/B
veľmi dobrý
stredná
44 - 45 g
75 - 85 cm
dobrá
dobrá odolnosť voči múčnatke, stredná
odolnosť voči septoriózam, slabšia odolnosť
voči hrdzi pšenicovej
4,0 - 5,0 MKS/ha
25.9. - 10.10.
vhodná do intenzívnych pestovateľských
podmienok, kvalitatívne hnojenie N vo fáze,
keď je 1/3 vlajkového listu viditeľná
výsevok:
termín sejby:
ďalšie vlastnosti:
ne
v
í
z
u
l
k
Ex
5
Rok registrácie:
Šľachtiteľ/majiteľ odrody:
2010
NPPC Lužianky,
VŠS Vígľaš-Pstruša
skorosť:
rajonizácia:
kvalita:
výnos:
odnožovacia schopnosť:
HTZ:
výška rastlín:
odolnosť voči poliehaniu:
odolnosť voči chorobám:
stredne neskorá
KVO, RVO, ZVO
E/A
veľmi dobrý
dobrá
50 g
100 cm
vysoká
dobrá odolnosť voči múčnatke, septoriózam,
hrdzi plevovej a fuzariózam v klasoch,
stredná až nižšia odolnosť voči hrdzi
pšenicovej
4,5 - 5,0 MKS/ha
25.9. - 10.10.
výsevok:
termín sejby:
e
n
v
í
z
u
l
k
Ex
Pšenica
e
BOMBASTA
zívn
u
l
k
x
E
Rok registrácie:
Šľachtiteľ/majiteľ odrody:
2010
RAGT Czech, s.r.o.
skorosť:
rajonizácia:
kvalita:
výnos:
odnožovacia schopnosť:
HTZ:
výška rastlín:
odolnosť voči poliehaniu:
odolnosť voči chorobám:
skorá
KVO, RVO
A
vysoký
dobrá
42 - 45 g
110 cm
stredná až nižšia
dobrá odolnosť voči múčnatke, hrdzi
pšenicovej, chorobám päty stebla, stredná
odolnosť voči listovým škvrnitostiam
3,5 - 4,5 MKS/ha
1.10. - 25.10.
znáša aj neskorú sejbu, vhodná pre
pestovanie po obilnine, dobrá odolnosť voči
fuzariózam, odporúčaný je regulátor rastu
na skrátenie stebla Retacel
výsevok:
termín sejby:
ďalšie vlastnosti:
RW NADAL
Registrácia:
Šľachtiteľ/majiteľ odrody:
6
skorosť:
rajonizácia:
kvalita:
výnos:
odnožovacia schopnosť:
HTZ:
výška rastlín:
odolnosť voči poliehaniu:
odolnosť voči chorobám:
výsevok:
termín sejby:
ďalšie vlastnosti:
ozimná
e
n
v
í
z
u
l
k
Spoločný katalóg EU Ex
RAGT Czech, s.r.o.
stredne neskorá
KVO, RVO, ZVO
A
veľmi vysoký
stredná, klasový typ odrody
45 - 47 g
95 cm
stredná
stredná odolnosť voči múčnatke
a fuzariózam, dobrá odolnosť voči hrdzi
pšenicovej a listovým škvrnitostiam
4,0 - 4,5 MKS/ha
25.9. - 10.10.
intenzívna odroda s vyšším obsahom N pri
vysokom výnose, na skrátenie stebla je
odporúčaný rastový regulátor Retacel 2 l/ha
alebo Modus 0,3 l/ha.
Pšenica
LUCIO
ozimná
PHILIPP
Registrácia:
Šľachtiteľ/majiteľ odrody:
Spoločný katalóg EÚ
Saatzucht Donau, Rakúsko
Registrácia:
Šľachtiteľ/majiteľ odrody:
Spoločný katalóg EÚ
Saatzucht Donau, Rakúsko
skorosť:
rajonizácia:
kvalita:
stredne neskorá osinatá
RVO, ZVO
E/A , vysoké a stabilné pádové číslo, vysoká
pekárenská kvalita
dobrý
veľmi dobrá
43 - 45 g
105 cm
veľmi dobrá
veľmi dobrá odolnosť voči múčnatke,
dobrá odolnosť voči hrdzi a fuzariózam,
stredná odolnosť voči septoriózam
3,5 - 4,3 MKS/ha
5.10. - 25.10.
vhodná aj pre intenzívne pestovanie,
má spoľahlivú zimovzdornosť,
vhodná aj na neskorú sejbu
skorosť:
rajonizácia:
kvalita:
výnos:
odnožovacia schopnosť:
HTZ:
výška rastlín:
odolnosť voči poliehaniu:
odolnosť voči chorobám:
stredne skorá osinatá
KVO, RVO
A
stredný
veľmi dobrá
41 - 42 g
75 - 85 cm
dobrá
veľmi dobrá odolnosť voči hrdzi pšenicovej,
stredná odolnosť voči múčnatke a
septoriózam
4,3 MKS/ha
5.10. - 20.10.
vhodná aj na neskorú sejbu
výnos:
odnožovacia schopnosť:
HTZ:
výška rastlín:
odolnosť voči poliehaniu:
odolnosť voči chorobám:
výsevok:
termín sejby:
ďalšie vlastnosti:
výsevok:
termín sejby:
ďalšie vlastnosti:
ne
zív
u
l
k
x
E
7
ne
zív
u
l
k
x
E
Pšenica
ozimná
PROJEKT PŠENICE SO ŠPECIÁLNOU KVALITOU
- vysoký obsah žltých pigmentov v zrne
PROJEKT KŔMNEJ PŠENICE
- vysoké výnosy, nenáročnosť v pestovaní
BONA VITA
IS CONDITOR
Pôvod:
Rok registrácie:
Šľachtiteľ/majiteľ odrody:
(SO 690 x Arida) x Arida
2011
ISTROPOL Solary a.s.
Pôvod:
Rok registrácie:
Šľachtiteľ/majiteľ odrody:
BN 25 x Rapsodia
2012
ISTROPOL Solary a.s.
Popis: bezosinatá odroda so žltou múkou, vyznačuje sa vysokou
zimovzdornosťou, suchovzdornosťou a dokonalou odolnosťou voči hrdzi
pšenicovej. Má vysokú potravinársku hodnotu a nutričnú hodnotu pre vyšší
obsah žltých pigmentov v zrne. Je vhodná na produkciu špeciálnych
pekárenských výrobkov a cestovín. Má tiež vysokú kŕmnu hodnotu a je
cenným komponentom do kŕmnych zmesí pre hydinu.
Popis: osinatá odroda stredného vzrastu so zimovzdornosťou na úrovni
odrody Rapsodia, po ktorej zdedila aj výbornú odnožovaciu a regeneračnú
schopnosť. Odroda je charakteristická vysokou produktívnou hustotou
porastu klasov rovnomernej veľkosti. Má dobrú poľnú odolnosť voči
chorobám a veľmi dobrú odolnosť voči poliehaniu, ošetrenie
morforegulátoromniejepotrebné.
Agronomické vlastnosti a odporúčania:
skorosť:
skorá
rajonizácia:
KVO, RVO
kvalita:
elitná, stabilita pádového čísla stredná
výnos:
veľmi dobrý
odnožovacia schopnosť:
stredná
HTZ:
39 - 41 g
výška rastlín:
95 - 100 cm
odolnosť voči poliehaniu: vysoká
odolnosť voči chorobám:
stredná odolnosť voči múčnatke, listovým
škvrnitostiam, hrdzi plevovej, dobrá
odolnosť voči hrdzi pšenicovej a trávovej
výsevok:
4,5 - 5,0 MKS/ha
termín sejby:
25.9. - 15.10.
ďalšie vlastnosti:
odporúčaná je sejba v prvej polovici AT
a lepšie predplodiny
Agronomické vlastnosti a odporúčania:
skorosť:
stredne neskorá
rajonizácia:
KVO, RVO, ZVO
kvalita:
kŕmna, pečivárenská
výnos:
veľmi dobrý
odnožovacia schopnosť:
výborná
HTZ:
43 - 45 g
výška rastlín:
95 - 105 cm
odolnosť voči poliehaniu: dobrá
odolnosť voči chorobám:
vyniká odolnosťou voči hrdzi pšenicovej,
listovým škvrnitostiam a chorobám klasov
výsevok:
4,3 - 4,8 MKS/ha
termín sejby:
25.9. - 15.10.
Kvalitatívne vlastnosti:
Odrodamámäkkézrnoanízkyobsahrozpadavéholepku,
pretojevhodnáprevýrobukeksovaoblátkového
tovaru.Predobrústráviteľnosťjevhodnáajnakŕmenie
hospodárskychzvierat.
Kvalitatívne vlastnosti:
Objemová hmotnosť:
790 - 810g/l
Obsah mokrého lepku:
39 - 41 %
Sedimentačná hodnota:
60 - 65 ml
Pádové číslo:
310 - 360 sec.
8
Pšenica ozimná
KWS FERRUM novinka
Pôvod:
Rok registrácie:
Majiteľ odrody:
Magnus x Apache
2013
KWS LOCHOW GmbH,
Nemecko
SUNANKA
ne
v
í
z
u
l
k
x
E
Popis: veľmi výnosná kŕmna odroda, stredne vysoká s dobrou odolnosťou
voči poliehaniu. Vhodná pre pestovanie vo všetkých výrobných oblastiach,
kde dosahuje veľmi vysoké výnosy. Odolnosť voči vyzimovaniu je na úrovni
odrodyTorysa,odrodaniejevhodnánaneskorúsejbu.
Agronomické vlastnosti a odporúčania:
skorosť:
stredne skorá
rajonizácia:
KVO, RVO, ZVO
kvalita:
B/C
výnos:
veľmi vysoký (KVO 112% , RVO 116%
a ZVO 111% na kontrolné odrody)
odnožovacia schopnosť:
dobrá
HTZ:
38 g
výška rastlín:
80 - 89 cm
odolnosť voči poliehaniu: dobrá
odolnosť voči chorobám:
stredná odolnosť voči múčnatke
a listovým škvrnitostiam, hrdzi pšenicovej,
dobrá odolnosť voči hrdzi plevovej
výsevok:
3,8 - 4,0 MKS/ha
termín sejby:
25.9. - 10.10.
Rok registrácie:
Šľachtiteľ/majiteľ odrody:
2013
NPPC Lužianky, VŠS Vígľaš-Pstruša
skorosť:
rajonizácia:
kvalita:
výnos:
odnožovacia schopnosť:
HTZ:
výška rastlín:
odolnosť voči poliehaniu:
odolnosť voči chorobám:
stredne skorá osinatá
KVO, RVO, ZVO
kŕmna
veľmi vysoký
dobrá
39,3 g
95 cm
veľmi dobrá
veľmi dobrá odolnosť voči múčnatke,
listovým škvrnitostiam, hrdzi pšenicovej
aj fuzariózam, náchylnejšia je na hrdzu
plevovú
4,5 MKS/ha
1.10. - 10.10.
znáša aj neskorú sejbu, morforegulátor
je potrebný len pri vysokej intenzite
a očakávaných úrodách nad 7 t/ha
výsevok:
termín sejby:
ďalšie vlastnosti:
9
aj v kvalite
e
zívn
u
l
k
x
E
Pšenica
jarná
PROJEKT POTRAVINÁRSKEJ PŠENICE - vysoké výnosy pri dobrej kvalite
KWS SCIROCCO
IS JARISSA
Rok registrácie:
Šľachtiteľ/majiteľ odrody:
.
skorosť:
rajonizácia:
kvalita:
výnos:
odnožovacia schopnosť:
HTZ:
výška rastlín:
odolnosť voči poliehaniu:
odolnosť voči chorobám:
výsevok:
termín sejby:
ďalšie vlastnosti:
2010
ISTROPOL Solary a.s
Registrácia:
Šľachtiteľ/majiteľ odrody:
Spoločný katalóg EU
KWS LOCHOW GmbH, Nemecko
stredne skorá osinatá
KVO, RVO, ZVO
A
dobrý
stredná
36 - 40 g
95 - 105 cm
vysoká
dobrá odolnosť voči múčnatke, septoriózam
a hrdzi pšenicovej, stredná odolnosť voči
hrdzi plevovej a trávovej
4,5 - 5,5 MKS/ha
15.2. - 10.4. (podľa AT výrobnej oblasti,
čo najskôr)
najvyššie výnosy na úrodných pôdach
s dobrým vodným režimom
skorosť:
rajonizácia:
kvalita:
výnos:
odnožovacia schopnosť:
HTZ:
výška rastlín:
odolnosť voči poliehaniu:
odolnosť voči chorobám:
stredne skorá
KVO, RVO, ZVO
elitná
veľmi dobrý
stredná
45 - 48 g
95-100 cm
dobrá
dobrá odolnosť voči múčnatke, hrdzi
pšenicovej, stredná odolnosť voči
septoriózam a hrdzi plevovej
4,5 - 5,0 MKS/ha
15.2. - 10.4. (podľa AT výrobnej oblasti, čo
najskôr)
najvyššie výnosy na úrodných pôdach s
dobrým vodným režimom
10
výsevok:
termín sejby:
ďalšie vlastnosti:
ne
zív
u
l
k
x
E
Pšenica
PROJEKT TVRDEJ PŠENICE
- silná a dlhodobá perspektíva
tvrdá ozimná
IS KARMADUR novinka
IS PENTADUR
Pôvod:
Rok registrácie:
Šľachtiteľ/majiteľ odrody:
(Istrodur x Riveldur) x Riveldur
2013
ISTROPOL Solary a.s.
Pôvod:
Rok registrácie:
Šľachtiteľ/majiteľ odrody:
Cando x Parus odesskij
2007
ISTROPOL Solary a.s.
skorosť:
rajonizácia:
kvalita:
výnos:
odnožovacia schopnosť:
HTZ:
výška rastlín:
odolnosť voči poliehaniu:
odolnosť voči chorobám:
stredne skorá
KVO, RVO
elitná
vysoký
vysoká
48 - 64 g
90 - 100 cm
vysoká
stredná odolnosť voči múčnatke, listovým
škvrnitostiam, hrdzi pšenicovej , vyššia
tolerancia voči virózam
4,5 - 5,0
1.10. - 15.10.
veľmi dobrá mrazuvzdornosť
skorosť:
rajonizácia:
kvalita:
veľmi skorá
KVO
elitná, vysoký obsah žltých pigmentov,
vysoká sklovitosť
vysoký, dobrá úrodová stabilita
stredná
48 - 52 g
90 - 95 cm
vysoká
stredná odolnosť voči múčnatke, listovým
škvrnitostiam, hrdzi pšenicovej a plevovej,
slabšia voči hrdzi trávovej
4,5 - 5,0 MKS/ha
1. - 10.10.
dobrá suchovzdornosť,
spoľahlivá zimovzdornosť
výsevok:
termín sejby:
ďalšie vlastnosti:
výnos:
odnožovacia schopnosť:
HTZ:
výška rastlín:
odolnosť voči poliehaniu:
odolnosť voči chorobám:
výsevok:
termín sejby:
ďalšie vlastnosti:
11
Pšenica
PROJEKT TVRDEJ PŠENICE
- silná a dlhodobá perspektíva
IS DURAPEX
tvrdá jarná
ACHILLE
ne
v
í
z
u
l
k
Ex
Rok registrácie:
Šľachtiteľ/majiteľ odrody:
2009
ISTROPOL Solary a.s.
Registrácia:
Šľachtiteľ/majiteľ odrody:
Spoločný katalóg EU
ISEA Srl, Taliansko
skorosť:
rajonizácia:
kvalita:
stredne skorá
KVO, RVO
elitná, vysoký obsah žltých pigmentov ,
vysoká sklovitosť
dobrý, najvyšší na dobrých pôdach s
vodným režimom
dobrá
35 - 40 g
90 - 95 cm
vysoká
stredná odolnosť voči múčnatke, listovým
škvrnitostiam, hrdzi pšenicovej , plevovej
a trávovej
5,0 - 5,5 MKS/ha
15.2. - 25.3. (čo najskôr)
dobrá tolerancia voči vírusovým chorobám
skorosť:
rajonizácia:
kvalita:
výnos:
odnožovacia schopnosť:
HTZ:
výška rastlín:
odolnosť voči poliehaniu:
odolnosť voči chorobám:
stredne skorá
KVO, RVO
elitná
veľmi dobrý
veľmi dobrá
38 - 41 g
80 - 85 cm
dobrá
dobrá odolnosť voči múčnatke,
septoriózam, hrdzi a fuzariózam
4,5 MKS/ha
15.2. - 25.3.
vynikajúci výnosový potenciál
(až 10% nad kontrolné odrody),
plastická odroda, zrno s nadpriemernou
objemovou hmotnosťou (820-840 g/l )
a obsahom proteínu 13 -14%. Má veľký klas
s čiernymi osinami.
výnos:
dobrým
odnožovacia schopnosť:
HTZ:
výška rastlín:
odolnosť voči poliehaniu:
odolnosť voči chorobám:
výsevok:
termín sejby:
ďalšie vlastnosti:
12
výsevok:
termín sejby:
ďalšie vlastnosti:
PESTOVATEĽSKÝ PROGRAM SLADOVNÍCKEHO JAČMEŇA
- osvedčený a dlhodobý
KWS SCALA
e
n
v
í
z
u
l
k
Ex
Jačmeň ozimný
WINTMALT
e
n
v
í
z
u
l
k
Ex
Registrácia:
Šľachtiteľ/majiteľ odrody:
Spoločný katalóg EU
KWS LOCHOW GmbH, Nemecko
Rok registrácie:
Šľachtiteľ/majiteľ odrody:
2011
KWS LOCHOW GmbH, Nemecko
skorosť:
rajonizácia:
kvalita:
výnos:
odnožovacia schopnosť:
HTZ:
výška rastlín:
odolnosť voči poliehaniu:
odolnosť voči chorobám:
stredne skorý dvojradový
KVO, RVO, ZVO
veľmi dobrá sladovnícka
dobrý
dobrá
53 g
85 cm
stredná
stredná odolnosť voči múčnatke a hnedej
škvrnitosti, dobrá odolnosť voči
rynchospóriovej škvrnitosti a hrdzi
jačmennej
4,5 - 5,0 MKS/ha
25.9. - 10.10.
pre dosiahnutie sladovníckej kvality je
potrebné prispôsobiť N hnojenie, celková
odporúčaná dávka N je 60 - 80 kg/ha v
závislosti od predplodiny, v dvoch dávkach,
druhá dávka na konci odnožovania.
skorosť:
rajonizácia:
kvalita:
výnos:
odnožovacia schopnosť:
HTZ:
výška rastlín:
odolnosť voči poliehaniu:
odolnosť voči chorobám:
stredne neskorý dvojradový
KVO, RVO, ZVO
veľmi dobrá sladovnícka
dobrý
dobrá
45 - 52 g
92 cm
stredná
stredná odolnosť voči múčnatke a hnedej
škvrnitosti, dobrá odolnosť voči
rynchospóriovej škvrnitosti a hrdzi
jačmennej
4,5 - 5,0 MKS/ha
25.9. - 10.10.
pre dosiahnutie sladovníckej kvality je
potrebné prispôsobiť N hnojenie, celková
odporúčaná dávka N je 60 - 80 kg/ha v
závislosti od predplodiny, v dvoch dávkach,
druhá dávka na konci odnožovania
výsevok:
termín sejby:
ďalšie vlastnosti:
výsevok:
termín sejby:
ďalšie vlastnosti:
dôležité: u odrôd ozimného jačmeňa je nevyhnutné preventívne
insekticídne ošetrenie voči prenášačom vírusových ochorení na jeseň vo
fáze 2-3 listov.V prípade pretrvávania teplého počasia na jeseň je potrebné
insekticídnu ochranu opakovať v intervale podľa doby účinnosti použitého
prípravku/za2-3týždneodprvejaplikácie/.
KWS SCALA - odroda testovaná sladovňami na Slovensku.
WINTMALT odroda preferovaná spoločnosťou HEINEKEN
a ďalšími slovenskými sladovňami.
13
Jačmeň ozimný
PESTOVATEĽSKÝ PROGRAM KŔMNEHO JAČMEŇA
- vysoké výnosy
KWS TENOR
PESTOVATEĽSKÝ PROGRAM
SLADOVNÍCKEHO JAČMEŇA
- osvedčený a dlhodobý
2011
KWS LOCHOW GmbH, Nemecko
skorosť:
rajonizácia:
kvalita:
výnos:
odnožovacia schopnosť:
HTZ:
výška rastlín:
odolnosť voči poliehaniu:
odolnosť voči chorobám:
stredne skorý šesťradový
KVO, RVO, ZVO
kŕmna
veľmi vysoký
veľmi dobrá
50 g
100 cm
dobrá
stredná odolnosť voči múčnatke a hnedej
škvrnitosti, dobrá odolnosť voči
rynchospóriovej škvrnitosti a hrdzi
jačmennej
4,0 - 4,5 MKS/ha
25.9. - 10.10.
veľmi dobrá mrazuvzdornosť
a suchovzdornosť
ne
zív
u
l
k
x
E
Rok registrácie:
Šľachtiteľ/majiteľ odrody:
skorosť:
rajonizácia:
kvalita:
výnos:
odnožovacia schopnosť:
HTZ:
výška rastlín:
odolnosť voči poliehaniu:
odolnosť voči chorobám:
výsevok:
termín sejby:
2012
ISTROPOL Solary a.s.
stredne skorá
KVO, RVO, ZVO
výberová A (USJ 7,2)
dobrý
stredná
50 - 54 g
76 cm
dobrá
veľmi dobrá odolnosť voči múčnatke,
rynchospóriovej škvrnitosti a hrdzi
jačmennej, stredná odolnosť voči
hnedej škvrnitosti
3,0 - 4,0 MKS/ha
čo najskôr na jar do dobre pripravenej
pôdy, nezamazať !
IS CASTOR
Rok registrácie:
Šľachtiteľ/majiteľ odrody:
2012
ISTROPOL Solary a.s.
skorosť:
rajonizácia:
kvalita:
výnos:
odnožovacia schopnosť:
HTZ:
výška rastlín:
odolnosť voči poliehaniu:
odolnosť voči chorobám:
stredne skorá
KVO, RVO, ZVO
výberová A (USJ 6,7)
dobrý
stredná
46 - 49 g
74 cm
dobrá
veľmi dobrá odolnosť voči múčnatke,
rynchospóriovej škvrnitosti a hrdzi
jačmennej, stredná odolnosť voči hnedej
škvrnitosti
3,0 - 4,0 MKS/ha
čo najskôr na jar do dobre pripravenej pôdy,
nezamazať !
výsevok:
termín sejby:
14
Perspektívne novinky zo slovenského šľachtenia
IS CARMENTA
Rok registrácie:
Šľachtiteľ/majiteľ odrody:
výsevok:
termín sejby:
ďalšie vlastnosti:
Jačmeň jarný
PESTOVATEĽSKÝ PROGRAM SLADOVNÍCKEHO JAČMEŇA
- osvedčený a dlhodobý
Jačmeň jarný
Perspektívne novinky z nemeckého šľachtenia
KWS BAMBINA
Rok registrácie:
Šľachtiteľ/majiteľ odrody:
skorosť:
rajonizácia:
kvalita:
výnos:
odnožovacia schopnosť:
HTZ:
výška rastlín:
odolnosť voči poliehaniu:
odolnosť voči chorobám:
výsevok:
termín sejby:
e
n
v
í
z
u
l
Exk
2014
KWS LOCHOW GmbH,
Nemecko
stredne skorá
KVO, RVO, ZVO
výberová A (USJ 7,5)
veľmi dobrý
dobrá
46 - 49 g
70 - 77 cm
dobrá
veľmi dobrá odolnosť voči rynchospóriovej
škvrnitosti a hrdzi jačmennej, dobrá až
stredná odolnosť voči múčnatke, stredná
odolnosť voči hnedej škvrnitosti
3,5 - 4,0 MKS/ha
čo najskôr na jar do dobre pripravenej pôdy,
nezamazať !
CONCHITA
Rok registrácie:
Šľachtiteľ/majiteľ odrody:
skorosť:
rajonizácia:
kvalita: výberová
výnos:
odnožovacia schopnosť:
HTZ:
výška rastlín:
odolnosť voči poliehaniu:
odolnosť voči chorobám:
výsevok:
termín sejby:
ďalšie vlastnosti:
Odroda je testovaná v treťom roku skúšok spoločnosti Heineken.
KARMEL
Rok registrácie:
Šľachtiteľ/majiteľ odrody:
2010
HORDEUM Sládkovičovo s.r.o.
skorosť:
rajonizácia:
kvalita:
výnos:
odnožovacia schopnosť:
HTZ:
výška rastlín:
odolnosť voči poliehaniu:
odolnosť voči chorobám:
stredne skorá
KVO, RVO, ZVO
výberová A (USJ 8,0)
veľmi dobrý v KVO, ZVO, dobrý v RVO
stredná
47,6 g
76 cm
dobrá
veľmi dobrá odolnosť voči múčnatke,
rynchospóriovej škvrnitosti a hrdzi
jačmennej, stredná odolnosť voči hnedej
škvrnitosti
3,5- 4,2 MKS/ha
čo najskôr na jar do dobre pripravenej pôdy,
nezamazať !
výsevok:
termín sejby:
15
e
n
v
í
z
u
l
Exk
2011
KWS LOCHOW GmbH,
Nemecko
stredne skorá
KVO, RVO, ZVO
A (USJ 7,2)
vysoký v KVO, dobrý v RVO, ZVO
stredná
48 g
67 - 75 cm
dobrá
veľmi dobrá odolnosť voči múčnatke,
rynchospóriovej škvrnitosti a hrdzi
jačmennej, stredná odolnosť voči hnedej
škvrnitosti
3,5 - 4,2 MKS/ha
čo najskôr na jar do dobre pripravenej pôdy,
nezamazať !
veľmi vysoký podiel predného zrna
Nová perspektívna slovenská odroda sladovníckeho
jačmeňa IS CARMENTA
Jačmeň jarný
KANGOO
MALZ
Rok registrácie:
Šľachtiteľ/majiteľ odrody:
2009
Limagrain Central Europe Cereals,
Franzúzsko
Rok registrácie:
Šľachtiteľ/majiteľ odrody:
skorosť:
rajonizácia:
kvalita:
výnos:
odnožovacia schopnosť:
HTZ:
výška rastlín:
odolnosť voči poliehaniu:
odolnosť voči chorobám:
stredne neskorá
KVO, RVO, ZVO
výberová A
veľmi dobrý
stredná
49 g
71 cm
stredná
stredná odolnosť voči múčnatke a voči
hnedej škvrnitosti, veľmi dobrá odolnosť
voči hrdzi jačmennej a rynchospóriovej
škvrnitosti
3,5 - 4,2 MKS/ha
čo najskôr na jar do dobre pripravenej pôdy,
nezamazať !
skorosť:
rajonizácia:
kvalita:
výnos:
odnožovacia schopnosť:
HTZ:
výška rastlín:
odolnosť voči poliehaniu:
odolnosť voči chorobám:
výsevok:
termín sejby:
PESTOVATEĽSKÝ PROGRAM KŔMNEHO
JAČMEŇA- vysoké výnosy
ARGUMENT
stredne neskorá
KVO, RVO, ZVO
výberová A
dobrý
dobrá
45 g
75 cm
stredná
stredná odolnosť voči múčnatke a hrdzi
jačmennej a hnedej škvrnitosti , dobrá
odolnosť voči rynchospóriovej škvrnitosti
výsevok:
3,5 - 4,2 MKS/ha
termín sejby:
čo najskôr na jar do dobre pripravenej pôdy,
nezamazať !
dôležité:
pre dosiahnutie sladovníckej kvality u jačmeňa jarného je
potrebné prispôsobiť N hnojenie, celkovú dávku N 40 - 60 kg/ha aplikujeme
v dvoch dávkach, prvá pred sejbou alebo hneď po vzídení, druhá do konca
odnožovania.
Porast KWS BAMBINA v Agrorent Nesvady
v suchom roku 2012 - dosiahnutá úroda 4,9 t/ha
aj v kvalite
Rok registrácie:
Šľachtiteľ/majiteľ odrody:
2006
ISTROPOL Solary a.s.
skorosť:
rajonizácia:
kvalita:
výnos:
odnožovacia schopnosť:
HTZ:
výška rastlín:
odolnosť voči poliehaniu:
odolnosť voči chorobám:
stredne skorá
KVO, RVO, ZVO
kŕmna
vysoký a stabilný vo všetkých VO
veľmi dobrá
44 - 45 g
75 - 85 cm
veľmi dobrá
veľmi dobrá odolnosť voči múčnatke,
stredná odolnosť voči rynchospóriovej
škvrnitosti, hrdzi jačmennej a hnedej
škvrnitosti
3,5 - 4,5 MKS/ha
čo najskôr na jar do dobre pripravenej pôdy,
nezamazať !
výsevok:
termín sejby:
2002
Limagrain Central Europe Cereals,
Franzúzsko
16
Raž
Balenie osív hybridnej raže:
S- balenie
výsevná jednotka = 1 milión klíčivých zŕn
M- balenie
výsevná jednotka = 15 miliónov klíčivých zŕn
XXL balenie
výsevná jednotka = 25 miliónov klíčivých zŕn
ozimná
Pestovateľský program potravinárskej raže - vysoký výnos a kvalita
BRASETTO novinka
e
n
v
í
z
u
l
k
Ex
Rok registrácie:
Šľachtiteľ/majiteľ odrody:
2013
KWS LOCHOW GmbH,
Nemecko
skorosť:
rajonizácia:
kvalita:
výnos:
odnožovacia schopnosť:
HTZ:
výška rastlín:
odolnosť voči poliehaniu:
odolnosť voči chorobám:
stredne skorá
KVO, RVO, ZVO
stabilná potravinárska
vysoký a stabilný vo všetkých VO
veľmi dobrá
37 g
135 cm
stredná
veľmi dobrá odolnosť voči plesni snežnej,
múčnatke a hrdzi trávovej, stredná odolnosť
voči hrdzi ražnej a listovým škvrnitostiam
2,0 - 2,5 MKS/ha
Pollen Plus
15.9. - 30.9.
výsevok:
termín sejby:
hybrid
17
ne
PALAZZO
zív
u
l
k
x
E
Rok registrácie:
Šľachtiteľ/majiteľ odrody:
2012
KWS LOCHOW GmbH,
Nemecko
skorosť:
rajonizácia:
kvalita:
výnos:
stredne skorá
KVO, RVO, ZVO
stabilná potravinárska
najvyššie výnosy v ZVO, veľmi dobré v RVO,
KVO
veľmi dobrá
34 - 35 g
140 cm
stredná
veľmi dobrá odolnosť voči plesni snežnej a
múčnatke, stredná odolnosť voči hrdzi
trávovej, hrdzi ražnej a listovým
škvrnitostiam
Pollen Plus
2,0 - 2,5 MKS/ha
hybrid
15.9. - 30.9.
odnožovacia schopnosť:
HTZ:
výška rastlín:
odolnosť voči poliehaniu:
odolnosť voči chorobám:
výsevok:
termín sejby:
Raž
Balenie osív hybridnej raže:
S- balenie
výsevná jednotka = 1 milión klíčivých zŕn
M- balenie
výsevná jednotka = 15 miliónov klíčivých zŕn
XXL balenie
výsevná jednotka = 25 miliónov klíčivých zŕn
VISELLO
e
n
v
í
z
u
l
Exk
Registrácia:
Šľachtiteľ/majiteľ odrody:
Spoločný katalóg EU
KWS LOCHOW GmbH, Nemecko
skorosť:
rajonizácia:
kvalita:
výnos:
stredne skorá
KVO, RVO, ZVO
stabilná potravinárska
najvyššie výnosy v KVO, veľmi dobré v RVO a
ZVO
veľmi dobrá
34 - 35 g
135 cm
stredná
veľmi dobrá odolnosť voči plesni snežnej
a múčnatke, stredná odolnosť voči hrdzi
trávovej, hrdzi ražnej a listovým
škvrnitostiam
2,0 - 2,5 MKS/ha
lus
P
n
e
15.9. - 30.9.
oll
odnožovacia schopnosť:
HTZ:
výška rastlín:
odolnosť voči poliehaniu:
odolnosť voči chorobám:
výsevok:
termín sejby:
P
ozimná
Pestovateľské odporúčania pre hybridnú raž:
Termín sejby:
15.9.-30.9., neskorší termín sa neodporúča
Hĺbka sejby:
3-4 cm (na ľahších pôdach 4 cm,
na ťažších 3 cm)
Výsevok:
2,0-2,5 MKS/ha dolná hranica výsevku na ľahkých
piesočnatých pôdach, horná hranica v horších
pôdnoklimatických podmienkach, na ťažších pôdach
Citlivosť na predplodinu:
nie je citlivá
Použitie fungicídov:
proti steblolamu vo fáze začiatok steblovania až
prvého kolienka, proti hrdzi vo fáze pred klasením
Použitie morforegulátora:
Retacel 1,5-2 l, alebo Moddus 0,5-0,6 l/ha, prípadne
kombinácia Retacel 1 l/ha plus Moddus 0,3 l/ha pre
zlepšenie pevnosti stebla po celej dĺžke
Ďalšie odporúčania:
- najlepšie jej vyhovujú ľahšie až stredne ťažké pôdy, nevhodné sú ťažké zamokrené pôdy
- pri sejbe odporúčame vytvoriť tzv.„koľajové riadky“
- ochrana proti trávovitým burinám na jeseň (v jarnom období je raž citlivejšia)
- základné hnojenie na jeseň : P2O5 50 kg/ha, K2O 60 kg/ha
- N- hnojenie: na jar v troch dávkach
1. dávka: 30 - 40 kg/ha skoro na jar
2. dávka: 50 - 60 kg/ha vo začiatku steblovania
až prvého kolienka
3. dávka: 40 - 50 kg/ha vo fáze pred klasením
d
i
hybr
hybrid s vylepšenou opeľovacou schopnosťou pre
Pollen Plus vysokú odolnosť voči kyjaničke purpurovej - osivo
je dodávané ako čistý hybrid, nie je viac potrebné
hybrid
miešaniespopulačnouražou
18
Raž
PESTOVATEĽSKÝ PROGRAM RAŽE
PRE BIOPLYNOVÉ STANICE
pre bioplynové stanice
PALLAZO
110
Raž
Tritikale
105
100
Massimo
85
Cosinus
90
Conduct (P)
95
Palazzo
lus
P
140 cm
ollen id
P
veľmi dobrá
hybr
vysoký (nad 11 t/ha)
dobrá
veľmi dobrá odolnosť voči plesni snežnej,
múčnatke, stredná odolnosť voči
septoriózam a hrdzi ražnej
Pestovateľské odporúčania pri pestovaní na bioplyn:
rajonizácia:
KVO , RVO , ZVO
termín sejby:
15.9. - 30.9.
výsevok (mil.klíč.zŕn/ha): 2,5
hĺbka sejby:
2 - 3 cm
herbicídne ošetrenie:
výhodnejšia je aplikácia na jeseň, v jarnom
období je raž na ošetrenie citlivejšia
fungicídne ošetrenie:
v prípade vysokého infekčného tlaku jedno
fungicídne ošetrenie počas
steblovania proti listovým
chorobám
N-hnojenie:
100 - 120 kg N v dvoch
dávkach
zber:
v mliečnej zrelosti
pri 30-35% obsahu sušiny
výška rastlín:
odnoživosť:
výnos sušiny z hektára:
odolnosť proti poliehaniu:
odolnosť proti chorobám:
Výnos sušiny z hektára (q/ha) - porovnanie hybridnej raže Palazzo s
populačnouražouConductaodrodamitritikaleCosinusaMassimo
KWS Progas
Alternatívne využitie raže hybridnej pre bioplynové stanice - vysoký
výnos sušiny z hektára, zvýšenie výnosnosti bioplynu
Prednosti odrody: vhodná pre GPS systém- zber celých rastlín na siláž,
vysoký výnos sušiny z hektára, zvýšenie výnosnosti bioplynu v kombinácii
3
s kukuričnou silážou, nízke výrobné náklady na m metánu
- rozšírenie sledu plodín v osevnom postupe
- pestovanie vhodné aj na suchších lokalitách
- kontinuálne pokrytie pôdy počas zimných mesiacov
- rozptýlenie pestovateľského rizika
- prelomenie pracovnej špičky pri výrobe kukurice na siláž
- zvýšenie výnosnosti bioplynu o 5 až 13% v kombinácii
s kukuričnou silážou (15 až 35% siláže z hybridnej raže
a 65 až 85% kukuričnej siláže)
80
Priemer100%=11,7t/hapri40,5%sušine
(zdrojpriemer pokusov2011-2012 KWSLOCHOWGMBH,Nemecko)
Zvýšenie výnosnosti bioplynu GPS siláže hybridných raží v
kombinácii s kukuričnou silážou v porovnaní s čisto kukuričnou
silážou.
115%
110%
105%
100%
195%
90%
Kukuričn
sil ž
Hybridná raž 15%
+ 85% kukuričn
sil ž
Hybridná raž 25%
+ 75% kukuričn
sil ž
Hybridná raž 35%
+ 65% kukuričn
sil ž
Priemer 100% = 577 l bioplynu/ kg sušiny získaného z kukuričnej siláže za
56dnífermentácie
(zdrojIBSGmbH,Bremen;KWSLOCHOWGMBH,2011)
19
Raž
ROSTOCKIE novinka
aj v kvalite
Registrácia:
Šľachtiteľ/majiteľ odrody:
Spoločný katalóg EU
Hodowla Smolice, Poľsko
skorosť:
rajonizácia:
kvalita:
výnos:
odnožovacia schopnosť:
HTZ:
výška rastlín:
odolnosť voči poliehaniu:
odolnosť voči chorobám:
stredne skorá
KVO, RVO, ZVO
stabilná potravinárska
dobrý vo všetkých VO
veľmi dobrá
33 - 34 g
150 - 155 cm
stredná
veľmi dobrá odolnosť voči múčnatke a voči
hrdzi, stredná odolnosť voči septórii
a rynchospórii
3,5 - 4,5 MKS/ha
15.9. - 30.9.
výsevok:
termín sejby:
e
zívn
u
l
k
x
E
Tritikale ozimné
PESTOVATEĽSKÝ PROGRAM TRITIKALE
- vysoký výnos, nenáročnosť v pestovaní
IS FLAVIUS
Rok registrácie:
Šľachtiteľ/majiteľ odrody:
2010
ISTROPOL Solary a.s.
skorosť:
rajonizácia:
kvalita:
výnos:
odnožovacia schopnosť:
HTZ:
výška rastlín:
odolnosť voči poliehaniu:
odolnosť voči chorobám:
skorá
KVO, RVO
kŕmna
veľmi vysoký a stabilný
veľmi dobrá
42 g
119 cm
veľmi dobrá
veľmi dobrá voči múčnatke, hrdzi pšenicovej
a plevovej, stredná odolnosť voči hrdzi
trávovej a septoriózam
4,0 - 4,5 MKS/ha
15.9. - 30.9.
vhodná aj pre výrobu bioetanolu a na zelené
kŕmenie, úrody zelenej hmoty 40- 50 t/ha
výsevok:
termín sejby:
ďalšie vlastnosti:
ozimná populačná
20
Tritikale ozimné
COSINUS
Rok registrácie:
Šľachtiteľ/majiteľ odrody:
skorosť:
rajonizácia:
kvalita:
výnos:
odnožovacia schopnosť:
HTZ:
výška rastlín:
odolnosť voči poliehaniu:
odolnosť voči chorobám:
výsevok:
termín sejby:
ďalšie vlastnosti:
aj v kvalite
2011
KWS LOCHOW GmbH, Nemecko
skorá
RVO, ZVO
kŕmna
veľmi vysoký a stabilný
veľmi dobrá
42,2 g
125 cm
veľmi dobrá
veľmi dobrá voči múčnatke, steblolamu,
hrdzi pšenicovej, plevovej a septoriózam
v klasoch, stredná odolnosť voči septoriózam
na listoch
4,0 - 5,0 MKS/ha
15.9. - 30.9.
vhodná aj pre výrobu bioetanolu a na zelené
kŕmenie, úrody zelenej hmoty 40- 50 t/ha
e
zívn
u
l
k
x
E
Tritikale
MILEWO
aj v kvalite
Registrácia:
Šľachtiteľ/majiteľ odrody:
Spoločný katalóg EU
Hodowla Strzelce, Poľsko
skorosť:
rajonizácia:
kvalita:
výnos:
odnožovacia schopnosť:
HTZ:
výška rastlín:
odolnosť voči poliehaniu:
odolnosť voči chorobám:
skorá
KVO, RVO, ZVO
kŕmna
dobrý vo všetkých VO
dobrá
40,2 g
115 - 120 cm
veľmi dobrá
veľmi dobrá odolnosť voči hrdziam, stredná
odolnosť voči múčnatke a listovým
škvrnitostiam
4,5 - 5,5 MKS/ha
čo najskôr na jar
výsevok:
termín sejby:
ne
zív
u
l
k
x
E
21
jarné
Ovos nahý
SAUL
Rok registrácie:
Šľachtiteľ/majiteľ odrody:
Spoločný katalóg EU
SELGEN a.s., ČR
skorosť:
rajonizácia:
kvalita:
výnos:
odnožovacia schopnosť:
HTZ:
výška rastlín:
odolnosť voči poliehaniu:
odolnosť voči chorobám:
stredne neskorá
RVO, ZVO, HVO
potravinárska
dobrý
stredná
27 g
117 cm
stredná
dobrá odolnosť voči múčnatke trávovej
a hrdzi ovsenej, stredná odolnosť voči
listovým škvrnitostiam
4,0 - 5,0 MKS/ha
čo najskôr na jar
obsah N látok 15,1%, obsah tuku v sušine
5,7 %, podiel plevnatých zŕn 0,2 %
výsevok:
termín sejby:
ďalšie vlastnosti:
Ovos
FLÄMINGSGOLD
e
n
v
í
z
u
l
Exk
Rok registrácie:
Šľachtiteľ/majiteľ odrody:
2010
KWS LOCHOW GmbH,
Nemecko
skorosť:
rajonizácia:
kvalita:
výnos:
odnožovacia schopnosť:
HTZ:
výška rastlín:
odolnosť voči poliehaniu:
odolnosť voči chorobám:
stredne skorá
RVO, ZVO, HVO
kŕmna
veľmi dobrý
stredná
38 - 41 g
105 cm
veľmi dobrá
stredná až dobrá odolnosť voči múčnatke,
dobrá odolnosť voči hrdzi ovsenej a trávovej,
stredná odolnosť voči listovým
škvrnitostiam
4,0 - 5,0 MKS/ha
čo najskôr na jar
výsevok:
termín sejby:
22
siaty
VALENTÍN
Rok registrácie:
Šľachtiteľ/majiteľ odrody:
2008
NPPC Lužianky, VŠS Vígľaš-Pstruša
skorosť:
rajonizácia:
kvalita:
výnos:
odnožovacia schopnosť:
HTZ:
výška rastlín:
odolnosť voči poliehaniu:
odolnosť voči chorobám:
veľmi skorá
RVO, ZVO, HVO
kŕmna
veľmi dobrý
dobrá
38 - 40 g
102 cm
dobrá
stredná až dobrá odolnosť voči múčnatke,
dobrá odolnosť voči hrdzi ovsenej a trávovej,
stredná odolnosť voči listovým
škvrnitostiam
4,0 - 5,0 MKS/ha
čo najskôr na jar
výsevok:
termín sejby:
Ovos
siaty
Hrach
siaty
VENDELÍN
Rok registrácie:
Šľachtiteľ/majiteľ odrody:
2007
NPPC Lužianky, VŠS Vígľaš-Pstruša
skorosť:
rajonizácia:
kvalita:
výnos:
odnožovacia schopnosť:
HTZ:
výška rastlín:
odolnosť voči poliehaniu:
odolnosť voči chorobám:
veľmi skorá
RVO, ZVO, HVO
kŕmna
veľmi dobrý
dobrá
36 - 38 g
107 cm
dobrá
stredná až dobrá odolnosť voči múčnatke,
dobrá odolnosť voči hrdzi ovsenej a trávovej,
stredná odolnosť voči listovým
škvrnitostiam
4,0 - 5,0 MKS/ha
čo najskôr na jar
výsevok:
termín sejby:
GAMBIT
e
n
v
í
z
u
l
Exk
Registrácia:
Šľachtiteľ/majiteľ odrody:
Spoločný katalóg EU
SELGEN a.s., ČR
skorosť:
rajonizácia:
kvalita:
stredne skorá žltosemenná
KVO, RVO, ZVO
potravinárska aj kŕmna (využitie aj do
miešaniek a siláží)
veľmi dobrý
270 - 290 g
dobrá
stredná odolnosť voči plesni hrachovej,
hnilobe stoniek, listov a strukov, stredná
odolnosť voči hnedej a tmavohnedej
škvrnitosti, komplexu koreňových chorôb
a vírusovým chorobám
0,9 - 1,0 MKS/ha
čo najskôr na jar
semi-leafless typ odrody, vysoká farebná
vyrovnanosť semien, obsah proteínu 25%
výnos:
HTZ:
odolnosť voči poliehaniu:
odolnosť voči chorobám:
výsevok:
termín sejby:
ďalšie:
ZEKON
Rok registrácie:
Šľachtiteľ/majiteľ odrody:
2009
SELGEN a.s., ČR
skorosť:
rajonizácia:
kvalita:
stredne neskorá zelenosemnná
KVO, RVO, ZVO
potravinárska pre produkciu suchého
semena
dobrý
280 - 290 g
dobrá
stredná odolnosť voči plesni hrachovej,
hnilobe stoniek, listov a strukov, stredná
odolnosť voči hnedej a tmavohnedej
škvrnitosti, dobrá odolnosť voči komplexu
koreňových chorôb
0,9 - 1,0 MKS/ha
čo najskôr na jar
semi-leafless typ odrody, vysoká farebná
vyrovnanosť semien
výnos:
HTZ:
odolnosť voči poliehaniu:
odolnosť voči chorobám:
výsevok:
termín sejby:
ďalšie:
23
Hrach
ne
zív
u
l
k
x
E
ATLAS
novinka
Rok registrácie:
Šľachtiteľ/majiteľ odrody:
2013
SELGEN a.s., ČR
skorosť:
rajonizácia:
kvalita:
stredne skorá zelenosemenná
KVO, RVO, ZVO
potravinárska aj kŕmna,
vysoký obsah N-látok
veľmi dobrý
230 - 250 g
veľmi dobrá
dobrá odolnosť voči komplexu koreňových
a krčkových chorôb, stredná odolnosť voči
plesni hrachovej, hnedej škvrnitosti
a vírusovým chorobám
0,9 - 1,0 MKS/ha
čo najskôr na jar
semi-leafless odroda s vysokým obsahom
N-látok, má semeno valcovitého tvaru
veľmi vyrovnanej farby
výnos:
HTZ:
odolnosť voči poliehaniu:
odolnosť voči chorobám:
výsevok:
termín sejby:
ďalšie:
siaty
Peluška
e
ARVIKA
n
v
í
z
u
l
k
Ex
Rok registrácie:
Šľachtiteľ/majiteľ odrody:
2009
SELGEN a.s., ČR
skorosť:
rajonizácia:
kvalita:
stredne neskorá
KVO, RVO, ZVO
kŕmna, odroda vhodná do jarných a letných
strukovinoobilných miešaniek s využitím na
zelené kŕmenie, senáž i zelené hnojenie
dobrý
153 g
zdravotný stav veľmi dobrý
na semeno 0,8 - 1,0 MKS/ha v čistej kultúre
na kŕmne účely v čistej kultúre 1,0 - 1,2
MKS/ha, na kŕmne účely v miešanke
0,4 - 0,5 MKS/ha pelušky a 2,0 - 2,5 MKS/ha
obilniny
čo najskôr na jar
výnos:
HTZ:
odolnosť voči chorobám:
výsevok:
termín sejby:
24
Sója
Bôb
fazuľová
FLAVIA
obyčajný
ALBUS
Registrácia:
Šľachtiteľ/majiteľ odrody:
Spoločný katalóg EU
Probstdorfer Saatzucht, Rakúsko
Registrácia:
Šľachtiteľ/majiteľ odrody:
Spoločný katalóg EU
Hodowla Strzelce, Poľsko
skorosť:
rajonizácia:
kvalita:
výnos:
HTZ:
odolnosť voči poliehaniu:
odolnosť voči chorobám:
skorá až stredne skorá (00)
KVO, RVO
potravinárska i kŕmna
dobrý
rajonizácia:
HTZ :
výška rastlín:
dĺžka kvitnutia:
odolnosť proti poliehaniu:
odolnosť proti chorobám:
RVO, ZVO (vlhkejšie oblasti)
524 g
128 cm
25 dní
dobrá (7,4 b.)
stredná až dobrá odolnosť voči hnedej
škvrnitosti Botrytis fabae (6,9 b), dobrá
odolnosť voči hnedej škvrnitosti Ascochytafabae a hrdzi bôbovej- Uromyces
fabae (obe 7,2 b)
0,5 MKS/ha
do konca marca
10 dní pred zberom desikácia porastu pri
vlhkosti 35 - 45 %, zber pri vlhkosti 14 %
výsevok:
termín sejby:
ďalšie vlastnosti:
dobrá
stredná až dobrá odolnosť voči perenospóre,
bakteriózam a virózam
4 balenia po 150 000 klíčivých zŕn na 1 ha
25.4. - 15.5.
semeno má obsah proteínov 41,3 %,
obsah oleja 21,5 %, farba pupku žltá
výsevok:
termín sejby:
zber:
Vika ozimná
Vika
jarná
DĚTENICKÁ PANÓNSKA
HANKA
Rok registrácie:
Šľachtiteľ/majiteľ odrody:
Spoločný katalóg EU
SELGEN a.s., ČR
Registrácia:
Šľachtiteľ/majiteľ odrody:
Spoločný katalóg EU
KOWMAR, Poľsko
vlastnosti:
bielokvitnúca odroda, dobre olistená,
so spoľahlivou zimovzdornosťou
35 g
na semeno 2,0 MKS/ha
kŕmna miešanka 1,2 MKS/ha viky
a 1,2 MKS/ha pšenice ozimnej
(t.j. cca 45 - 50 kg viky a 60 - 80 kg pšenice
na hektár)
25.9. - 7.10.
vlastnosti:
dobre olistená odroda, dobre znáša
jarné mrazy
55 g
na semeno 2,0 - 2,5 MKS/ha,
t.j. 120-150 kg/ha
30 kg viky a 150 kg ovsa na 1 ha
60 kg viky, 60 kg pelušky a 45 kg ovsa
na 1 ha
12 kg horčice a 50 kg viky na 1 ha
čo najskôr na jar
HTZ:
výsevok:
termín sejby:
25
HTZ:
výsevok:
kŕmne miešanky:
strniskové miešanky:
termín sejby:
Horčica
biela
PROJEKT HORČICE POTRAVINÁRSKEJ
predstavuje zmluvné pestovanie horčice bielej pre potravinárske účely
MARYNA
- odroda vyšľachtená v Gospodarstwe Rolno
Nasiennom„KOW-MAR“ v Poľsku
- povolená v PL v roku 2003
- je to stredne skorá žltosemenná odroda
- HTS má strednú
- rastliny sú stredne vysoké
- má dobrú odolnosť proti poliehaniu
- vyznačuje sa antinemetódnymi účinkami, je vhodná
ako prerušovač osevných postupov
pri pestovaní repy cukrovej
- využíva sa ako strnisková medziplodina
MEGA novinka
POLÁRKA
-
-
veľmi skorá až skorá odroda žltosemennej horčice
stabilný a istý výnos semien
rastliny sú stredne vysoké až vysoké
výskyt šedých a inak zafarbených semien je nízky
vyznačuje sa antinematódnymi účinkami – prerušovač osevných
postupov pri pestovaní repy
- možnosť pestovania ako medziplodina aj na produkciu semien
- vhodná do všetkých oblastí kde sa pestuje horčica biela
26
poloskorá odroda žltosemennej horčice
veľmi výkonná odroda s vysokým a stabilným výnosom semena
vysoká odolnosť proti poliehaniu
zvýšená odolnosť proti tvorbe šedých semien
veľmi dobrý zdravotný stav
určená je predovšetkým pre produkciu semena
PROJEKT ĽANU SIATEHO OLEJNÉHO
predstavuje zmluvné množenie osiva a pestovanie ľanu olejného
pre potravinárske účely ako aj pre priemyselné spracovanie
Ľan
LOLA
- nízky obsah kyseliny linolénovej (4 %)
a vysoký obsah kyseliny linolovej (68 %)
- určená predovšetkým pre potravinárske využitie semien a oleja
- rastliny sú nízkeho vzrastu, dĺžka rastlín 75 cm
- poloskorá modro kvitnúca odroda
- farba semena je stredne hnedá
- dlhodobo najvýnosnejšia odroda
- HTS je stredná
- dobrý zdravotný stav
- vynikajúca odolnosť proti poliehaniu
SZAFIR
-
stredne skorá odroda
vysoký obsah oleja v semene
odolnosť proti poliehaniu výborná
odolnosť proti múčnatke a Fusarium sp. dobrá
semená svetlohnedej farby s odtieňom béžovej
kvety sú fialové
Slnečnica
PROJEKT SLNEČNICE ČIERNEJ - predstavuje zmluvné pestovanie klasických hybridov
slnečnice čiernej pre potravinárske účely
PROJEKT VYSOKOOLEJNATEJ SLNEČNICE - predstavuje zmluvné pestovanie
vysokoolejnatých hybridov (HO) slnečnice pre potravinárske účely
PROJEKT PÁSIKAVEJ SLNEČNICE - predstavuje zmluvné pestovanie hybridov pásikavej
slnečnice pre potravinárske účely
27
Plodiny na zelené hnojenie
PROJEKT MNOŽENIA A PESTOVANIA PLODÍN NA ZELENÉ HNOJENIE
predstavuje zmluvné množenie osív plodín na zelené hnojenie – horčice bielej,
reďkvy siatej olejnej a facélie vratičolistej
Facélia vratičolistá – ASTA
Výhody pestovania plodín na zelené hnojenie :
- udržovanie a zvyšovanie hladiny uhlíka
- priaznivým vplyvom na tvorbu pôdnej štruktúry
- obmedzovaním strát živín vyplavovaním
- sprístupňovaním živín rastlinám
- chránia pôdu pred vodnou a veternou eróziou
- lepšie hospodárenie s pôdnou vlahou
- zatienenie pôdy
- prevzdušňovanie pôdy
- regulácia zaburinenosti
- regulácia vplyvu škodlivých činiteľov – fytosanitárny účinok
-
vyznačuje sa rýchlym rastom a vývojom
silne medonosná, paša pre včely
dlhá doba kvitnutia
rastlina stredne vysoké 70 - 80 cm
netrpí žiadnymi škodcami a chorobami
zvončekovité kvety fialovo sfarbené uložené vo výrazných závinkoch
plod je jednopúzdra tobolka uzavretá v kalichu
semeno je 3,5 mm dlhé, drsné, šedé až hnedé, s typickými priečne
usporiadanými výrastkami
- protierózna ochrana, cez zimu sa ponechá na poli a na jar sa do nej
vysieva napr. kukurica, pretože veľmi dobre splanieva
Repka
PROJEKT ERUKOVEJ REPKY
OÁZA forma ozimná
- líniová odroda ozimnej repky pre špeciálne využitie
- typ EO – vysoký obsah kyseliny erukovej a nízky obsah glukosinolátov
- obsah oleja stredne vysoký až vysoký (obsah kyseliny erukovej 52-55%)
- poloneskorá až neskorá odroda
- rastliny sú stredne vysoké
- odolnosť proti poliehaniu stredná
- dobrý zdravotný stav
- technológia pestovania sa nelíši od pestovania
u nás pestovaných 00-repiek
28
Dôležité upozornenia:
Medzi porastmi erukovej repky a 00-repky musí byť dodržaná minimálna
izolačná vzdialenosť 50 m (optimálna je 100 m), aby nebola poškodená
kvalita 00-repky ako aj kvalita erukových kyselínv erukovej repke cudzím
opelením v čase kvitnutia. Po žatve sa musia nechať vypadnuté semená
erukovej repky dokonale naklíčiť a vzísť a následne obrobiť strnisko.
Na pozemku by sa po erukovej repke nemala pestovať 00-repka minimálne
5rokov.
Ďatelinoviny
PROJEKT MNOŽENIA ĎATELINOVÍN
predstavuje zmluvné množenie osív lucerny siatej a ďateliny lúčnej
Lucerna siata - MORAVA
Lucerna siata – PROSEMENTI
-
intenzívny krmovinársko semenársky typ
vzpriamený až polovzpriamený trs
stredne vysoký počet stoniek, stonky sú duté
stredne vysoký počet internódií na stonkách
list vajcovitý až široko elipsovitý s veľkou plochou, zelenej až
šedozelenej farby
- vyššia odolnosť proti cievnemu vädnutiu
-
Ďatelina lúčna – SLATINA
Ďatelina plazivá – RIVENDEL
· diploidná skorá odroda vyšľachtená na VŠS Vígľaš-Pstruša
· povolená v SR v roku 2007
· odroda s dlhou a stredne hrubou stonkou, pretiahnutým listom stredne
dlhým až dlhým a stredne širokým až širokým
· vyznačuje sa dobrou kompletnosťou porastu
· má dobrú rýchlosť jarného rastu
· dobre obrastá po kosbách
· má strednú odolnosť proti poliehaniu
· dobre odoláva výskytu rakoviny ďateliny
· je stredne odolná voči napadnutiu listovými škvrnitosťami
· v hospodárskych skúškach dosiahla vysoké výnosy zelenej a suchej
hmoty
· poskytuje vysoké úrody dusíkatých látok a sušiny
-
29
vysoké výnosy a dlhovekosť
dobrá prevádzková vytrvalosť
stonky sú vzpriamené, vo vnútri duté
listy sa husto rozkladajú pozdĺž výhonkov až do plnej fázy kvitnutia
vysoká adaptabilita v rôznych prostrediach
pololatentný kultivar
odroda s malými listami
vysoká trvácnosť na stanovišti
krátke odnože
odolná proti nízkemu spásaniu
rovnomerné výnosy suchej hmoty po celý rok
dobrá odolnosť proti nematódam a sclerotínii
vysoká adaptabilita
dobrá zimuvzdornosť
dobrá odolnosť proti vyšším teplotám
Trávy a trávne zmesi
PROJEKT VÝROBY, DISTRIBÚCIE A PREDAJA TRÁV A TRÁVNYCH ZMESÍ
Predstavuje zmluvné množenie jednotlivých druhov tráv – kostravovec
(HYKOR, FELINA, BEČVA, LOFA, PERUN), mätonoh jednoročný (JIVET),
mätonoh trváci (MUSTANG), kostrava červená (MAKYTA)
a timotejka lúčna (DOLINA)
Ponúkame Vám:
široký sortiment osív jednotlivých trávnych druhov
- ponúkame trávne druhy a odrody vhodné do ekologických podmienok
Slovenska
trávne zmesi pre poľnohospodárske využitie
- lúčne zmesi
univerzálna
štandardná
do vlhkejších podmienok
do suchších podmienok
do horských a podhorských
podmienok
- pastevné zmesi
univerzálna
dočasná
trváca
špeciálna
- krátkodobé intenzívne zmesi
s vyšším podielom ďateliny
mätonohová silážna zmes
dočasná ďatelinotráva
- zmes do obory
- zmesi pre bioplynové stanice
krátkodobá
trváca
Universal
spoluprácu pri množení osív tráv
spoluprácu pri distribúcii a predaji trávnych zmesí
- veľkospotrebiteľské balenia
- malospotrebiteľské balenia
poradenský a agronomický servis
- poradenstvo pri výbere a zostavovaní trávnych zmesí
- agronomický servis pri množení a pestovaní tráv
- poradenstvo pri zakladaní a ošetrovaní trávnikov
trávne zmesi pre trávnikové využitie
- okrasné a do záhrad
Golf extra
Ornamental
- športové, rekreačné a parkové
Sport
Park
- na svahy, násypy a k zatrávneniu
Svah
Krajina
Dosev, obnova, regenerácia
30
Zemiaková sadba
FRANCISCA
skorosť:
rajonizácia:
varný typ:
výnos:
odolnosť:
farba dužiny:
farba šupky:
tvar hľuzy:
skladovanie:
použitie:
ďalšie vlastnosti:
RODRIGA
skorosť:
rajonizácia:
kvalita:
varný typ:
výnos:
odolnosť:
farba dužiny:
farba šupky:
tvar hľuzy:
ďalšie vlastnosti:
novinka
e
zívn
u
l
k
x
E
skorá
vhodná pre celé Slovensko
AB
veľmi vysoký
hniloba hľúz: vysoká
čierna škvrnitosť: vysoká – veľmi vysoká
mechanické poškodenie: veľmi vysoká
pleseň vňate: stredná
žltá
žltá
oválny
veľmi dobre dlhodobo skladovateľná
priamy konzum,vhodná na umývanie
a balenie
herbicídny prípravok aplikovať pred zídením
rastliny. Citlivosť na prípravky s účinnou
látkou Metribuzin.
ne
zív
u
l
k
x
E
skorá
všetky pestovateľské oblasti Slovenska,
veľmi plastická
konzumná odroda pevného varného typu
BA
veľmi vysoký, vyšší počet veľkých hľúz
mokrá hniloba: vysoká
chrastavitosť: vysoká
pleseň hľúz a vňate: stredná až vysoká
koreňomorka zemiaková: vysoká
svetlá žltá
červená mriežkovaná
pekná oválna, plytké očká
odroda je stredne náročná na pôdu,
v suchších oblastiach priebežne zavlažovať
aby sa dosiahol maximálny úrodový
potenciál odrody
31
BELMONDA
skorosť:
rajonizácia:
varný typ:
výnos:
odolnosť:
farba dužiny:
farba šupky:
tvar hľuzy:
skladovanie:
použitie:
CAMPINA
skorosť:
rajonizácia:
kvalita:
varný typ:
výnos:
odolnosť:
termín výsadby:
farba dužiny:
farba šupky:
tvar hľuzy:
tmavnutie po uvarení:
ďalšie vlastnosti:
e
zívn
u
l
k
x
E
stredne skorá
vhodná pre celé Slovensko
B
veľmi vysoký
pleseň zemiaková-vysoká,mechanické
poškodenie –vysoké,chrastavitosť
šupky vysoká
žltá,po uvarení netmavne
žltá,s plytkými očkami
guľovito oválny
veľmi dobre dlhodobo skladovateľná
priamy konzum,vhodná na umývanie
a balenie
ne
zív
u
l
k
x
E
skorá
všetky oblasti Slovenska
odroda s hladkou šupkou, nerozváravá,
vynikajúca chuť
AB
veľmi vysoký
pleseň hľúz: vysoká
chrastavitosť: stredná až vysoká
Y-vírus: vysoká
striebritosť: veľmi vysoká
apríl ,máj
žltá
žltá ,hladký povrch
oválny
nízke
odroda je určená hlavne pre biotrh
Zemiaková sadba
RAFAELA
skorosť:
rajonizácia:
kvalita:
varný typ :
výnos:
odolnosť na choroby:
termín výsadby:
farba dužiny:
farba šupky:
tvar hľuzy:
černanie dužiny:
ďalšie vlastnosti:
e
n
v
í
z
u
l
Exk
stredne skorá
všetky pestovateľské regióny Slovenska
šalátová odroda, hladká šupka, plytké očká
AB
vysoký až nadpriemerne vysoký
pleseň zemiakov: vysoká
mokrá hniloba: vysoká
chrastavitosť: vysoká
do 10.mája
žltá
žltá
oválny
nízke
výborne sa hodí na priamy konzum,
pranie a balenie.
32
RED RIVER
skorosť:
rajonizácia:
kvalita:
varný typ:
výnos:
odolnosť:
farba dužiny:
farba šupky:
hĺbka očka:
tvar hľuzy:
ďalšie vlastnosti:
e
zívn
u
l
k
x
E
stredne skorá
všetky pestovateľské oblasti Slovenska
konzumná odroda, nerozváravá, prevažne
pevná
AB
stredný až vysoký, podiel nadrozmerných
hľúz vysoký
chrastavitosť: vysoká
pleseň: stredná až vysoká najmä na hľuzách
tmavnutie po uvarení: veľmi malé,
škrob 12%
tmavo žltá
červená
veľmi plytká
oválny
odroda sa vyznačuje pri optimálnych
podmienkach veľmi vysokým výnosom
a veľmi dobrou chuťou, tiež veľmi dobrou
skladovateľnosťou
OBSAH
PŠENICA
Ponúkame Vám:
ozimná
IS CARNEA 1, IS CORVINUS 1, IS ESCORIA 2, IS GORDIUS 2,
IS AGAPE 3, IS EZOPUS 3, IS QUESTOR 4, IS MEDIAN 4,
CUBUS 5, VIGLANKA 5, BOMBASTA 6, RW NADAL 6,
LUCIO 7, PHILIPP 7, BONA VITA 8, IS CONDITOR 8,
KWS FERRUM 9, SUNANKA 9
jarná
IS JARISSA 10, KWS SCIROCCO 10
tvrdá ozimná IS KARMADUR 11, IS PENTADUR 11
tvrdá jarná
IS DURAPEX 12, ACHILLE 12
ozimný
KWS SCALA 13, WINTMALT 13, KWS TENOR 14
JAČMEŇ
jarný
IS CARMENTA 14, IS CASTOR 14, KWS BAMBINA 15,
CONCHITA 15, KARMEL 15, KANGOO 16, MALZ 16, ARGUMENT 16
ozimná
BRASETTO 17, PALAZZO 17, VISELLO 18, ROSTOCKIE 20
RAŽ
pre bioplynové stanice
PALAZZO 19
TRITIKALE ozimné
IS FLAVIUS 20, COSINUS 21
jarné
MILEWO 21
OVOS
nahý
SAUL 22
siaty
FLÄMINGSGOLD 22, VALENTÍN 22, VENDELÍN 23
siaty
GAMBIT 23, ZEKON 23, ATLAS 24
HRACH
siaty - peluška ARVIKA 24
SÓJA
fazuľová
FLAVIA 25
BÔB
obyčajný
ALBUS 25
VIKA
ozimná
DĚTENICKÁ PANÓNSKA 25
jarná
HANKA 25
HORČICA biela
MARYNA 26, MEGA 26, POLÁRKA 26
LOLA 27, SZAFIR 27
ĽAN
PROJEKTY SLNEČNICE 27
PLODINY NA ZELENÉ HNOJENIE 28
REPKA 28
ĎATELINOVINY 29
TRÁVY A TRÁVNE ZMESI 30
FRANCISCA 31, BELMONDA 31, RODRIGA 31, CAMPINA 31,
ZEMIAKOVÉ SADIVO
RAFAELA 32, RED RIVER 32
- morenie osív na najkvalitnejších moriacich
zariadeniach typu Rotostat
- služby optickej čističky,
ktorá triedi zrná na základe farby
- služby balenia do malospotrebiteľských
balení o hmotnosti 0,25 - 2 kg
- akreditované skúšky osív a vydanie Osvedčenia o uznaní v skúšobnom
poverenom laboratóriu Vígľaš- Pstruša
- prípravu farmárskeho osiva v súlade s platnou legislatívou
člen
Spoločnosť OSIVO a.s. má zavedený manažérsky systém kvality podľa STN EN ISO 9001:2009
- ponúkané osivo je aj v kvalite bio
Certifikované OSIVO - projektové riešenie Vášho odbytu
Regionálne zastúpenie a kontakt na obchodných manažérov
spoločnosti OSIVO a.s.
Naše projekty - kompletné
riešenie pre Vás
Mapa SR
CA
BY
PU
PB
MT
TN
SE
PN
MA
PK
BA
NM
MY
SC
TT
PD
BN
PE
TO
HC
ZM
ZC
GA
SA
NZ
DS
RK
SL
LM
KK
PP
ZV
RA
DT
PT
BS
KA
LV
SK
SP
SB
PO
SN
BR
BB
BJ
ML
LE
TR
ZH
NR
TS
DK
ZA
IL
SI
NO
KM
RV
SV
VT
HN
GL
KE
MI
SO
TR
RS
LC
VK
KN
Ing. Jaroslav Novák - 0902 902 358, [email protected]
Ing. Anna Hrnčiariková - 0903 807 466, [email protected]
Michal Supek - 0903 544 120, [email protected]
Ing. Anna Križanová - 0903 807 473, [email protected]
Ing. Marián Greštiak - 0903 807 469, [email protected]
Zuzana Lekýrová - 0902 902 354, [email protected]
Ing. Jozef Demkovič - 0903 807 236, [email protected]
Ing. Stanislav Fulajtár - 0902 902 350, [email protected]
Produktoví manažéri generálneho riaditeľstva:
Ing. Nika Gregušová
0902 902 351, [email protected]
Ing. Gabriel Patai
0903 807 475, [email protected]
Ing. Ľubomír Hudoba
0903 955 060, [email protected]
OSIVO a.s.
Kalinčiakova 2391, 960 03 ZVOLEN
www.osivo.sk
Katalóg osív a sadív
pre jeseň 2014 a jar 2015
Download

Stiahnite si katalóg vo formáte PDF