Partizánska 401, 916 24 Horná Streda
Tel.:032/7773858
fax : 032/7773857
e-mail : [email protected]
www.legusem.sk
Ponúkame Vám k odberu certifikované osivá jarín pre rok 2014:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Jačmeň jarný: Kangoo, Marthe, Malz
Laudis, Xanadu
498 €/t
498 €/t
Pšenica jarná: Granny, Seance, Epos
IS Jarissa, KWS Chamsin, KWS Scirocco
480 €/t
480 €/t
Ovos siaty:
Valentín, Korok
Zvolen, Tatran
448 €/t
448 €/t
Hrach siaty:
Xantos, Achát, Atlas
Achát BIO
Zekon, Terno
628 €/t
728 €/t
628 €/t
Bôb obyčajný: Mistral
699 €/t
Lucerna siata: Gea
5 853 €/t
Facélia:
4 300 €/t
Horčica biela:
Andromeda
Proso siate:
Unikum
Ľan olejný:
Lola, Szafir
Ďatelina lúčna: diploidné:
tetraploidné:
plazivá:
1 380 €/t
908 €/t
1 158 €/t
Slatina
Vesna, Sigord
Rivendel
5 508 €/t
5 708 €/t
7 508 €/t
Ceny osív jarín sú uvedené vrátane morenia, moridla, vriec a dopravy, bez DPH. DPH bude pripočítaná v zmysle platného
zákona a je splatná do 14 dní. Balenie v 35 kg vreciach, alebo v BIG – BAG. Facélia je balená v 20 kg vreciach.
Kvalita osív zodpovedá NV SR č.51, č.52, č.57, osivá sú certifikované v súlade s platnými parametrami podľa aktuálnych
noriem EÚ. Prostredníctvom subdodávateľov zabezpečíme i sortiment osív ostatných druhov podľa Vašich požiadaviek.
V prípade potreby môžeme podľa požiadavky moriť aj špeciálnymi moridlami a podpornými látkami: Lamardor 400 FS +
Difend (dávka 0,2 t/t), Galleko špeciál (dávka 1 l/t), Celest Extra (dávka 2 l/t).
Spoločnosť LEGUSEM, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu cien a balenia.
V Hornej Strede, 28.01.2014
Bankové spojenie :
Tatrabanka a.s. Piešťany
č. ú.: 262 12 70 117/1100
IČO: 34 143 351
UniCredit Bank a.s. Piešťany
č. ú.: 661 20 94 017/1111
IČ DPH : SK2020381737
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, Vložka číslo 1169/R
Download

Partizánska 401, 916 24 Horná Streda