OSEVA Slovakia s.r.o.
CENNÍK PRE PREDAJ OSÍV JARNÝCH PLODÍN
PRE ROK 2013
SORTIMENT
EBSON C1
MALZ C1 , KANGOO C1
IZZY C1, CERERE C2
EPOS C1
SIGALIA C2
AUDIT C1, PROPHET C1
morený
ZVOLEN C1, VENDELÍN C1
MINERVA C1
Odporúčaná cena KZ
JAČMEŇ JARNÝ
445 €
495 €
PŠENICA JARNÁ
499 €
PŠENICA PRESIEVKOVÁ
499 €
SÓJA FAZUĽOVÁ
1050 €
HRACH SIATY ( nemorený)
610 €
635 €
OVOS SIATY
450 €
LUCERNA SIATA
5300 €
REPKA JARNÁ
€ / VJ
€ / 10kg
€ / 10kg
€ / VJ
€ / VJ
Poznámka
MARKÍZ, LUŽNICE
HAYDN
CAMPINO
ACHAT H
OSORNO H
Ceny sú uvedené bez DPH.
Moridlo použité na jačmene je RAXIL 060 FS
Osivá sóje a hrachu budú morené prípravkom VITAVAX 2000
Cena osiva je vrátane nevratných obalov ( vrecia, big-bag ), morenia, moridla a dopravy a
nezahŕňa cenu palety.
Palety budú fakturované extra a po vrátení k dodávateľovi budú dobropisované.
Ceny platia do vypredania zásob, v prípade nákupu osiva od iného dodávateľa bude cena a
obchodné podmienky
prejednané individuálne.
Osivá, ktoré nie sú uvedené v našej ponuke, zabezpečíme cez našich subdodávateľov.
23.1.2013
Strana 1 z 1
Download

stiahnuť