916 24 Horná Streda
Partizánska 401, 032/7773858,7, [email protected], www.legusem.sk
Ponuka certifikovaných osív ozimín pre jeseň 2013 :
ODRODA
CAPO
JOSEF
JOSEF " BIO "
FRIDOLIN
COMPLET
WINNETOU
FARANDOLE
ALTIGO
MULAN
SULTAN
FEDERER
GENIUS ( E +)
JAFET
IS GORDIUS
KAROLINUM
PEPPINO
DIADEM
EVINA
HYBERY ( A )
HYMACK ( A )
HYXTRA ( A )
HYLAND ( B/C )
CENA v € / t
Pšenica ozimná
435,435,555,435,428,428,428,428,428,418,428,435,435,426,428,428,418,428,99,-/bal (1,8 - 2,2 bal./ha)
94,-/bal (1,8 - 2,2 bal./ha)
99,-/bal (1,8 - 2,2 bal./ha)
96,-/bal (1,8 - 2,2 bal./ha)
TYP
potravinárska " E " , osinatá
potravinárska " E ", osinatá
potravinárska " E " , osinatá
potravinárska " E " , osinatá
potravinárska " A " , bezosinatá
kŕmna " C " , bezosinatá
kŕmna " C ", osinatá
potravinárska " E " , osinatá
potravinárska " B " , bezosinatá
potravinárska " A " , bezosinatá
potravinárska " E " , bezosinatá
potravinárska " E ", bezosinatá
potravinárska " E ", osinatá
potravinárska " E/A ", osinatá
potravinárska " A " , bezosinatá
potravinárska " E ", osinatá
potravinárska " A " , bezosinatá
potravinárska " E ", bezosinatá
hybridné - stred. neskoré
hybridné - stred. neskoré
hybridné - skoré
hybridné - stred. skoré
Raž siata
Dankowskie Diament
418,-
poloskorá, pekárenská kvalita
Jačmeň ozimný
HANZI
MALWINTA
CASANOVA
458,458,458,-
kŕmny, šesťradový
sladovnícky, dvojradový
sladovnícky, dvojradový
Tritikale ozimné
Benetto ( Sorento )
418,-
kŕmne
Ceny sú uvedené bez DPH. V cene je započítané morenie, moridlo , obaly a doprava. Cena palety je 8 €,
paleta Vám po vrátení bude dobropisovaná. V prípade záujmu Vám zabezpečíme i osivá ktoré sa v tejto
ponuke nenachádzajú . DPH uhradiť do 30 dní.
Štandardné morenie : Raxil 060 ; Dividend Star 036 FS .
Morenie za príplatok : Celest Extra (dávka 2,0 l/t ) 16,50 €/l, Lamardor + Difent (dávka 0,2 l/t )16,90 €/l.
Morenie insekticídnym moridlom : Deter za príplatok 150,- €/l .
Zabezpečujeme morenie prípravkami ORGANIX a GALLEKO .
Spoločnosť LEGUSEM si vyhradzuje právo na zmenu cien. Cenník je platný do vypredania zásob.
V Hornej Strede, 2.9.2013
Download

ODRODA CENA v € / t TYP Pšenica ozimná Raž siata Jačmeň